SlideShare a Scribd company logo
КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ПО ЧОВЕК И ОБЩЕСТВО ОТ 3 КЛАС
ГЕОГРАФИЯ
Общество – групи от хора с общи интереси, цели и задачи – семейство, клас, танцов
състав.
Обществени сгради – онези, които се използват от всички хора в селището – училища,
магазини, театри, болници.
Държава – обединение на хора, които живеят на обща територия и имат общо
управление.
Република България е държава в Югоизточна Европа. Разположена е в източната
половина на Балканския полуостров. Столица – София.
Граничи:
-на изток с Черно море;
-на юг с Гърция и Турция;
-на запад със Сърбия и Македония;
-на север с Румъния.
Символи на България – химн, знаме и герб.
Химн – „Мила родино” – тържествена песен за прослава; ставаме прави.
Знаме – трицветно – бял, зелен, червен, подредени един под друг.
Герб – червен щит с лъв на него, държан от два лъва, стъпили на дъбови клонки; под тях
има надпис „Съединението прави силата”; най-отгоре има корона.
Карта – умалено изображение на земната повърхност.
Условни знаци – изображения, с помощта на които върху картата се обозначават
градове, села, пътища, граници и др.
Цветове – зелен – равнини, низини, полета; кафяв – планини; син – реки, езера, морета.
Посоки на света – на картата горе – север, долу – юг, дясно – изток, ляво – запад.
Междинни – североизток, северозапад, югоизток, югозапад.
Форми на земната повърхност Планина – висока форма на земната повърхност.
Било – най-горната част на планината – заоблено или остро.
Връх – най-високата точка от планината.
Хълм – малко възвишение, закръглена земна височина.
Равнина – обширна земя с малка височина, без планини.
Низина – обширна равна земя с височина до 200 метра.
Долина – ниско място, разположено между височини (планини).
Река – поток от прясна вада, който тече в корито, издълбано от водата. Влива се в море,
езеро или друга река.
Езеро – вдлъбнатина, запълнена с вода.
Язовир – изкуствено езеро, създадено от хората.
Бряг – земя край вода (море, езеро, река).
Залив – част от море, вдадена в сушата.
Остров – земя, оградена от всички страни с вода.
Полуостров – част от земя, заобиколена от три страни с вода.
Планини –
Рила – вр. Мусала; Пирин – вр. Вихрен; Родопи – вр. Голям Перелик; Стара планина –
вр. Ботев; Витоша – вр. Черни връх, Средна гора – вр. Богдан.
В планините – дървен материал, билки, гъби, горски плодове, въглища, руди, пасища,
електроенергия от ВЕЦ, туризъм.
Равнини, низини, полета–
Дунавска равнина – между р. Дунав и Ст. Планина; от запад на изток – по-широка и повисока; пшеница, царевица, слънчоглед и др.
Горнотракийска низина – между Средна гора, Родопи и Странджа; лозя, плодове и
зеленчуци, ориз, памук и др.
Задбалкански полета – на юг от Ст. Планина; Софийско, Карловско, Казанлъшко,
Сливенско; Розова долина – рози, лавандула и др.
Водни басейни –
Черно море – „морската врата на България”; сол, делфини, тюлени, риба, пристанища –
Варна, Бургас, туризъм.
Р. Дунав – единствената наша плавателна река; напояване, риба, превоз.
Р. Искър – извира от Рила, влива се в Дунав, най-дългата.
Р. Марица – извира от Рила, влива се в Егейско море, най-пълноводната.
Езера – естествени – планински, крайречни, крайморски, изкуствени – язовири;
Варненското и Бургаското – крайморски.
Почва – най-горният рохкав слой на земята, който се отличава с плодородие; найплодородни са почвите в равнините и край реките.
Растения – водна лилия, тинтява, омайник, еделвайс, минзухар и много други.
Животни – мечка, сърна, елен, дива коза, свиня, вълк, лисица, орел, заек, полска мишка,
яребица фазан и др.
Национални паркове - „Рила”, „Пирин” , „Централен Балкан”
Календар за защита на природата –
22 март – Ден на водата; 1 април – Ден на птиците; 5 април – Ден за опазване на
природата; 22 април – Ден на Земята.
ИСТОРИЯ
Извори за миналото – следите от човешката дейност.
Материални (предметни, веществени) – сечива, жилища, керамика.
Писмени – всякакви надписи върху камък, кожа и хартия.
Летоброене – подреждането на годините във времето – десетилетия, столетия (векове),
хилядолетия.
Календар – начин за измерване на времето, при който за начало на летоброенето се
приема година с голямо значение. Днешният календар започва летоброенето от
раждането на Иисус Христос – година първа.
Век – всеки век започва с първата и завършва със стотната година (9 век – 801-900 г.);
определяме века, като към първата цифра на датата прибавяме 1 ( 681 г. – 6+1=7 – 7 век).
Траки – преди повече от 3000 г. по нашите земи; уседнал живот; земеделци, коневъдци
и овцевъдци; много богове; най-почитан – Херос – конник.
Гробници – за мъртвите си вождове; оръжия, съдове, украшения; край гр. Казанлък, с.
Свещари.
Съкровища – Панагюрско, Вълчитрънско, Рогозенско.
Славяни – идват по нашите земи в края на 6 в.; уседнал живот, земеделци; много богове;
главен – Перун; изработват предмети от дърво, кожа, глина, метали; начело на племетокняз.
Прабългари – живеят на североизток от Черно море в степите; разпъват юртите си там,
където има паша за добитъка им – скотовъдци; номадски живот; изработват предмети
от кожа, метали, глина; един бог – Тангра; начело на племената – хан.
Дати, години, факти 635 – 665 – просъществува „Стара велика България” начело с хан Кубрат; легендата за
снопа пръчки.
681 – След разпадането на Велика България част от прабългарите начело с хан
Аспарух се заселват в местността Онгъл. Заедно със седемте славянски племена и
северите образуват българската държава като обединение в борбата им с Византия,
столица – Плиска.
864 - покръстване на българите при княз Борис I.
870 – Българската църква е призната от другите християнски църкви.
886 - в България са приети учениците на Кирил и Методий – Климент, Наум,
Ангеларий; в Охрид, в Плиска и по-късно във Велики Преслав се създават книжовни
средища, България става център на славянската култура.
893 – Симеон става владетел – цар; при него са завоювани нови територии, България
граничи с Черно, Бяло и Адриатическо море; Златен век на българската култура;
книжовници – Наум, Черноризец Храбър, Йоан Екзарх.
927 – Петър I се качва на престола, сключва мир с Византия и е признат за цар; поява на
богомилството; отшелникът Иван Рилски – Рилски манастир.
1014 – умира цар Самуил – последният защитник на България.
1018 - след продължителни войни за запазване на независимостта на България, които
завършват с погрома на войските на цар Самуил, е наложено византийско владичество.
1185 - като резултат от въстанието, ръководено от Асен и Петър, е създаденоВторото
българско царство, столица - Търново.
При цар Калоян – укрепване на българската държава, военни успехи, съюз с римския
папа.
При цар Иван Асен II – териториално разширение, стопанско и културно развитие;
възобновяване на Българската патриаршия.
Животът на хората в бълг. царство – при цар Иван Асен има изобилие от зърнени
храни и добитък, кервани пренасят храни, сол, скъпи дрехи, накити, книги, икони.
Групи – аристокрация, духовенство, занаятчии, търговци, книжовници.
Всекидневен живот – бедните – малки къщи от непечени тухли, покрити със слама или
каменни плочи; храна с малко месо и еднообразна; тъмни и груби дрехи; веселие – по
празниците;
Богатите – красиви каменни къщи, дворци; обилна и разнообразна храна всеки ден;
цветни и скъпи дрехи; веселие – всекидневно.
1393 – османците завладяват Търновското царство.
1396 - покоряване на България, начало на османското владичество.
Българите през 15. – 17. век – начело на Османската империя – султан, столица –
Истанбул; две големи групи – елит и рая с различни права (християните и евреите нямат
достъп до властта и армията). Българите основно живевт в селата; опора в
християнската вяра; животът заедно сближава християните и мюсюлманите; хората
общуват в дюкяните и в кафенетата на чаршията; манастирите – хранилища на
християнската книжнина и духовен живот – Рилският манастир – най-голям.
Българите през 19. век – от Западна Европа навлизат печатните книги, светското
училище, машините, влаковете; увеличава се броят на българите в градовете; занаятчии
и търговци забогатяват с труд и предприемчивост.
Обновените градове – улиците се разширяват, постлани са с калдъръм; къщите – с
големи чардаци, модерни чужбински мебели; нови храни – домати, картофи, фасул;
европейски дрехи; нови професии – учители, журналисти, лекари.
Паисий Хилендарски – написва „История славянобългарска” през 1762 г.
Софроний Врачански – първи препис на „История славянобългарска“.
Д-р П. Берон – написва „Рибен буквар”.
В. Априлов - отваря първото чисто българско взаимно училище в България през 1835 г.
с помощта на Неофит Рилски.
1870 – султанът признава автономна Българска църква – Екзархия.
Г. Раковски – пръв изработва план за освобождение, организира в Белград първата
българска легия.
В. Левски – Апостол на свободата; тайни революционни комитети в страната;
подготовка за въстание.
1876 – Априлското въстание; Георги Бенковски, Христо Ботев.
1877 – 1878 - Руско-турска освободителна война.
3 март 1878 - със Санстефанския мирен договор е възстановена българската държава;
подписан е Берлинският договор (1 юни); създадени са Княжество България (с изборен
княз) и Източна Румелия (с назначаван от Високата порта генерал-губернатор
християнин), а Южна Тракия и Македония остават подвластни на Османската империя.
1879 - свикано е Учредителното народно събрание (10 февруари), което
приемаТърновската конституция (16 април) и избира София за столица на княжеството.
6 септ. 1885 - Съединение на Източна Румелия с Княжество България.
Българите през 19. – 20. век – фабричният труд измества ръчния, България се свързва
с Европа; големи къщи с цветни фасади, широки прозорци, модни мебели; повече лична
свобода за хората – срещи, облекло; театър, опера, попконцерти, дискомузика; радио,
телевизия, самолети; интернет.
1888 – открито първото висше училище с равен достъп за мъже и жени – СУ „Климент
Охридски”.
22 септ. 1908 - провъзгласяване независимостта на България, княз Фердинанд I
получава титлата цар.
1939-1945 - българските евреи са спасени от депортиране.
1946 - обявяване на републиката (15 септ. 1946) – Народна Република България.
1991 – България става Република България, нова конституция, държавният глава е
президент.
1 януари 2007 – България става член на Европейския съюз.
Политици през 19. – 20. век –
Владетели – княз Александър Първи, Цар Фердинанд, цар Борис Трети.
Държавници – Стефан Стамболов, Тодор Живков.
Президенти – Желю Желев, Петър Стоянов, Георги Първанов, Росен Плевнелиев.
Българската култура –
Художници – Владимир Димитров – Майстора, Златю Бояджиев.
Оперни певци – Борис Христов, Райна Кабаиванска, Гена Димитрова.
Българският спорт –
Тежка атлетика – Дан Колов;
Футбол – Христо Стоичков
Лека атлетика – Стефка Костадинова
Празниците на България –
Национален – 3 март – Ден на Освобождението.
Официални – 6 септември – Съединението; 22 септември – Независимостта; 1 ноември –
Ден на будителите; 24 май – Ден на книжнината; 25 декември – Рождество Христово;
през пролетта – Великден; 1 май – Ден на труда; 6 май – Ден на храбростта.
Битови – Ханука, Пурим – еврейски; Вартананц – арменски; Курбан Байрам – турски;
Василица – ромски; Баба Марта, Лазаровден, имени дни – български.

More Related Content

What's hot

Годишен преговор - Миналото на нашия народ - ЧО, 3 клас, Булвест
Годишен преговор - Миналото на нашия народ - ЧО, 3 клас, БулвестГодишен преговор - Миналото на нашия народ - ЧО, 3 клас, Булвест
Годишен преговор - Миналото на нашия народ - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
Самостоятелна работа - ЧП - Живи организми
Самостоятелна работа - ЧП - Живи организмиСамостоятелна работа - ЧП - Живи организми
Самостоятелна работа - ЧП - Живи организми
Анелия Нанкова
 
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, БулвестПред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
Човекът и обществото _4 клас_126 въпроса
Човекът и обществото _4 клас_126 въпросаЧовекът и обществото _4 клас_126 въпроса
Човекът и обществото _4 клас_126 въпроса
Dani Parvanova
 
самостоятелна работа
самостоятелна работасамостоятелна работа
самостоятелна работа
Dani Parvanova
 
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, Булвест
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, БулвестБорци за свобода - ЧО, 3 клас, Булвест
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
входно ниво човек и общество ііі клас
входно ниво човек и общество ііі класвходно ниво човек и общество ііі клас
входно ниво човек и общество ііі клас
Dani Parvanova
 
Човекът и природата - тест
Човекът и природата - тестЧовекът и природата - тест
Човекът и природата - тест
Vаlentina Bikova
 
Проверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, БулвестПроверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
човекът и обществото междинно ниво 3 клас
човекът и обществото междинно ниво 3 класчовекът и обществото междинно ниво 3 клас
човекът и обществото междинно ниво 3 клас
Маргарита Чавдарова
 
Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, БулвестПланините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, БулвестОпазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
пряко и преносно значение н
пряко и преносно значение нпряко и преносно значение н
пряко и преносно значение н
Dani Parvanova
 
Двубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, Булвест
Двубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, БулвестДвубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, Булвест
Двубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
траките 3клас
траките 3кластраките 3клас
траките 3клас
Dani Parvanova
 
Тайните на времето в историята - ЧО, 3 клас, Булвест
Тайните на времето в историята - ЧО, 3 клас, БулвестТайните на времето в историята - ЧО, 3 клас, Булвест
Тайните на времето в историята - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
самостоятелна работа водите
самостоятелна работа водитесамостоятелна работа водите
самостоятелна работа водите
Dani Parvanova
 
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, БулвестПовърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 

What's hot (20)

Годишен преговор - Миналото на нашия народ - ЧО, 3 клас, Булвест
Годишен преговор - Миналото на нашия народ - ЧО, 3 клас, БулвестГодишен преговор - Миналото на нашия народ - ЧО, 3 клас, Булвест
Годишен преговор - Миналото на нашия народ - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Самостоятелна работа - ЧП - Живи организми
Самостоятелна работа - ЧП - Живи организмиСамостоятелна работа - ЧП - Живи организми
Самостоятелна работа - ЧП - Живи организми
 
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, БулвестПред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест
 
Човекът и обществото _4 клас_126 въпроса
Човекът и обществото _4 клас_126 въпросаЧовекът и обществото _4 клас_126 въпроса
Човекът и обществото _4 клас_126 въпроса
 
самостоятелна работа
самостоятелна работасамостоятелна работа
самостоятелна работа
 
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, Булвест
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, БулвестБорци за свобода - ЧО, 3 клас, Булвест
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, Булвест
 
входно ниво човек и общество ііі клас
входно ниво човек и общество ііі класвходно ниво човек и общество ііі клас
входно ниво човек и общество ііі клас
 
Човекът и природата - тест
Човекът и природата - тестЧовекът и природата - тест
Човекът и природата - тест
 
Проверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, БулвестПроверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, Булвест
 
човекът и обществото междинно ниво 3 клас
човекът и обществото междинно ниво 3 класчовекът и обществото междинно ниво 3 клас
човекът и обществото междинно ниво 3 клас
 
Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, БулвестПланините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, БулвестОпазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
 
географски области тест 4 клас
географски области тест 4 класгеографски области тест 4 клас
географски области тест 4 клас
 
пряко и преносно значение н
пряко и преносно значение нпряко и преносно значение н
пряко и преносно значение н
 
Двубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, Булвест
Двубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, БулвестДвубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, Булвест
Двубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, Булвест
 
траките 3клас
траките 3кластраките 3клас
траките 3клас
 
Тайните на времето в историята - ЧО, 3 клас, Булвест
Тайните на времето в историята - ЧО, 3 клас, БулвестТайните на времето в историята - ЧО, 3 клас, Булвест
Тайните на времето в историята - ЧО, 3 клас, Булвест
 
самостоятелна работа водите
самостоятелна работа водитесамостоятелна работа водите
самостоятелна работа водите
 
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, БулвестПовърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Тестове по ЧП
Тестове по ЧПТестове по ЧП
Тестове по ЧП
 

Viewers also liked

славяните и древните българи чо - 3 клас, булвест
славяните и древните българи  чо - 3 клас, булвестславяните и древните българи  чо - 3 клас, булвест
славяните и древните българи чо - 3 клас, булвест
Veska Petrova
 
моят първи речник география 3 клас
моят първи речник география 3 класмоят първи речник география 3 клас
моят първи речник география 3 клас
Iliana Ilieva-Dabova
 
Траките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, Булвест
Траките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, БулвестТраките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, Булвест
Траките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
София - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, Булвест
София - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, БулвестСофия - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, Булвест
София - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
Buditeli_2_Revolucioneri
Buditeli_2_RevolucioneriBuditeli_2_Revolucioneri
Buditeli_2_Revolucioneri
Rosica Mileva
 
Природните забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Природните забележителности на България - ЧО, 3 клас, БулвестПриродните забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Природните забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
Свободна България - ЧО, 3 клас, Булвест
Свободна България - ЧО, 3 клас, БулвестСвободна България - ЧО, 3 клас, Булвест
Свободна България - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
Богатството на българската култура - ЧО, 3 клас, Булвест
Богатството на българската култура - ЧО, 3 клас, БулвестБогатството на българската култура - ЧО, 3 клас, Булвест
Богатството на българската култура - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
Животински свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Животински свят - ЧО, 3 клас, БулвестЖивотински свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Животински свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
златният век 3клас
златният век 3класзлатният век 3клас
златният век 3клас
Dani Parvanova
 
създаване на българската държава 3клас
създаване на българската държава 3классъздаване на българската държава 3клас
създаване на българската държава 3клас
Dani Parvanova
 
Създаване на българската държава - ЧО - 3 клас, Булвест
Създаване на българската държава - ЧО - 3 клас, БулвестСъздаване на българската държава - ЧО - 3 клас, Булвест
Създаване на българската държава - ЧО - 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
диагностика входно изходно ниво
диагностика входно изходно ниводиагностика входно изходно ниво
диагностика входно изходно ниво
Dani Parvanova
 
Otchet za ii srok na uchebna 2014 2015 god
Otchet za ii srok na uchebna 2014 2015 godOtchet za ii srok na uchebna 2014 2015 god
Otchet za ii srok na uchebna 2014 2015 god
Elena Kondilova
 
самостоятелна работа миналото на българия
самостоятелна работа миналото на българиясамостоятелна работа миналото на българия
самостоятелна работа миналото на българия
Dani Parvanova
 
Да проверим какво знаем и можем - Природните богатства на България - ЧО, 3 клас
Да проверим какво знаем и можем - Природните богатства на България - ЧО, 3 класДа проверим какво знаем и можем - Природните богатства на България - ЧО, 3 клас
Да проверим какво знаем и можем - Природните богатства на България - ЧО, 3 клас
Veska Petrova
 

Viewers also liked (18)

славяните и древните българи чо - 3 клас, булвест
славяните и древните българи  чо - 3 клас, булвестславяните и древните българи  чо - 3 клас, булвест
славяните и древните българи чо - 3 клас, булвест
 
моят първи речник география 3 клас
моят първи речник география 3 класмоят първи речник география 3 клас
моят първи речник география 3 клас
 
Траките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, Булвест
Траките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, БулвестТраките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, Булвест
Траките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, Булвест
 
София - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, Булвест
София - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, БулвестСофия - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, Булвест
София - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, Булвест
 
Buditeli_2_Revolucioneri
Buditeli_2_RevolucioneriBuditeli_2_Revolucioneri
Buditeli_2_Revolucioneri
 
Природните забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Природните забележителности на България - ЧО, 3 клас, БулвестПриродните забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Природните забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Свободна България - ЧО, 3 клас, Булвест
Свободна България - ЧО, 3 клас, БулвестСвободна България - ЧО, 3 клас, Булвест
Свободна България - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Богатството на българската култура - ЧО, 3 клас, Булвест
Богатството на българската култура - ЧО, 3 клас, БулвестБогатството на българската култура - ЧО, 3 клас, Булвест
Богатството на българската култура - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Животински свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Животински свят - ЧО, 3 клас, БулвестЖивотински свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Животински свят - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Старите столици на България
Старите столици на БългарияСтарите столици на България
Старите столици на България
 
златният век 3клас
златният век 3класзлатният век 3клас
златният век 3клас
 
създаване на българската държава 3клас
създаване на българската държава 3классъздаване на българската държава 3клас
създаване на българската държава 3клас
 
Създаване на българската държава - ЧО - 3 клас, Булвест
Създаване на българската държава - ЧО - 3 клас, БулвестСъздаване на българската държава - ЧО - 3 клас, Булвест
Създаване на българската държава - ЧО - 3 клас, Булвест
 
диагностика входно изходно ниво
диагностика входно изходно ниводиагностика входно изходно ниво
диагностика входно изходно ниво
 
Otchet za ii srok na uchebna 2014 2015 god
Otchet za ii srok na uchebna 2014 2015 godOtchet za ii srok na uchebna 2014 2015 god
Otchet za ii srok na uchebna 2014 2015 god
 
Analiz vhodni 8klas
Analiz vhodni 8klasAnaliz vhodni 8klas
Analiz vhodni 8klas
 
самостоятелна работа миналото на българия
самостоятелна работа миналото на българиясамостоятелна работа миналото на българия
самостоятелна работа миналото на българия
 
Да проверим какво знаем и можем - Природните богатства на България - ЧО, 3 клас
Да проверим какво знаем и можем - Природните богатства на България - ЧО, 3 класДа проверим какво знаем и можем - Природните богатства на България - ЧО, 3 клас
Да проверим какво знаем и можем - Природните богатства на България - ЧО, 3 клас
 

Similar to трябва да знам по чо

България на Дунав
България на ДунавБългария на Дунав
България на Дунав
koletka pavlova
 
българия земя на древни цивилизации
българия земя на древни цивилизациибългария земя на древни цивилизации
българия земя на древни цивилизации
Dani Parvanova
 
Симеон Велики-владетелят книголюбец
Симеон Велики-владетелят книголюбецСимеон Велики-владетелят книголюбец
Симеон Велики-владетелят книголюбец
koletka pavlova
 
наследството на древните цивилизации
наследството на древните цивилизациинаследството на древните цивилизации
наследството на древните цивилизации
Евгения Николова
 
Наследството на древните цивилизации изд. "Булвест" 4 клас
Наследството на древните цивилизации изд. "Булвест" 4 класНаследството на древните цивилизации изд. "Булвест" 4 клас
Наследството на древните цивилизации изд. "Булвест" 4 клас
Богдана Иванова-Шишкова
 
Krushuna's Waterfalls - Крушунски водопади
Krushuna's Waterfalls - Крушунски водопадиKrushuna's Waterfalls - Крушунски водопади
Krushuna's Waterfalls - Крушунски водопади
Къща Гугови Крушуна
 
15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест
15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест
15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
ВСЕКИДНЕВИЕТО НА СРЕДНОВЕКОВНИТЕ БЪЛГАРИ - УРОК ЗА V КЛАС
ВСЕКИДНЕВИЕТО НА СРЕДНОВЕКОВНИТЕ БЪЛГАРИ - УРОК ЗА V КЛАСВСЕКИДНЕВИЕТО НА СРЕДНОВЕКОВНИТЕ БЪЛГАРИ - УРОК ЗА V КЛАС
ВСЕКИДНЕВИЕТО НА СРЕДНОВЕКОВНИТЕ БЪЛГАРИ - УРОК ЗА V КЛАС
RCRusse
 
славяните и древните българи
славяните и древните българиславяните и древните българи
славяните и древните българи
Поли Махова
 
страни в централна азия
страни в централна азиястрани в централна азия
страни в централна азия
Milena Petkova
 
Светът на възрожденските българи
Светът на възрожденските българиСветът на възрожденските българи
Светът на възрожденските българи
Iliana Ilieva-Dabova
 
въпросник по чо, минута е много
въпросник по чо, минута е многовъпросник по чо, минута е много
въпросник по чо, минута е много
Кремена Ковачева
 
1 ноември ден на народните будители
1 ноември  ден на народните будители1 ноември  ден на народните будители
1 ноември ден на народните будители
Nelly Gocheva
 
България - земя на древни цивилизации
България - земя на древни цивилизацииБългария - земя на древни цивилизации
България - земя на древни цивилизации
koletka pavlova
 
30. Българското общество - единство в многообразието - Съжителство на общност...
30. Българското общество - единство в многообразието - Съжителство на общност...30. Българското общество - единство в многообразието - Съжителство на общност...
30. Българското общество - единство в многообразието - Съжителство на общност...
Veska Petrova
 
Staropl Oblast
Staropl OblastStaropl Oblast
Staropl Oblast
danielaas
 
Staroplaninska oblast
Staroplaninska oblastStaroplaninska oblast
Staroplaninska oblast
danielaas
 

Similar to трябва да знам по чо (20)

България на Дунав
България на ДунавБългария на Дунав
България на Дунав
 
българия земя на древни цивилизации
българия земя на древни цивилизациибългария земя на древни цивилизации
българия земя на древни цивилизации
 
Симеон Велики-владетелят книголюбец
Симеон Велики-владетелят книголюбецСимеон Велики-владетелят книголюбец
Симеон Велики-владетелят книголюбец
 
наследството на древните цивилизации
наследството на древните цивилизациинаследството на древните цивилизации
наследството на древните цивилизации
 
Jivot bulgaria
Jivot bulgariaJivot bulgaria
Jivot bulgaria
 
Наследството на древните цивилизации изд. "Булвест" 4 клас
Наследството на древните цивилизации изд. "Булвест" 4 класНаследството на древните цивилизации изд. "Булвест" 4 клас
Наследството на древните цивилизации изд. "Булвест" 4 клас
 
Krushuna's Waterfalls - Крушунски водопади
Krushuna's Waterfalls - Крушунски водопадиKrushuna's Waterfalls - Крушунски водопади
Krushuna's Waterfalls - Крушунски водопади
 
15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест
15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест
15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест
 
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
 
ВСЕКИДНЕВИЕТО НА СРЕДНОВЕКОВНИТЕ БЪЛГАРИ - УРОК ЗА V КЛАС
ВСЕКИДНЕВИЕТО НА СРЕДНОВЕКОВНИТЕ БЪЛГАРИ - УРОК ЗА V КЛАСВСЕКИДНЕВИЕТО НА СРЕДНОВЕКОВНИТЕ БЪЛГАРИ - УРОК ЗА V КЛАС
ВСЕКИДНЕВИЕТО НА СРЕДНОВЕКОВНИТЕ БЪЛГАРИ - УРОК ЗА V КЛАС
 
славяните и древните българи
славяните и древните българиславяните и древните българи
славяните и древните българи
 
страни в централна азия
страни в централна азиястрани в централна азия
страни в централна азия
 
Светът на възрожденските българи
Светът на възрожденските българиСветът на възрожденските българи
Светът на възрожденските българи
 
въпросник по чо, минута е много
въпросник по чо, минута е многовъпросник по чо, минута е много
въпросник по чо, минута е много
 
Gorna Оriahovitsa
 Gorna Оriahovitsa Gorna Оriahovitsa
Gorna Оriahovitsa
 
1 ноември ден на народните будители
1 ноември  ден на народните будители1 ноември  ден на народните будители
1 ноември ден на народните будители
 
България - земя на древни цивилизации
България - земя на древни цивилизацииБългария - земя на древни цивилизации
България - земя на древни цивилизации
 
30. Българското общество - единство в многообразието - Съжителство на общност...
30. Българското общество - единство в многообразието - Съжителство на общност...30. Българското общество - единство в многообразието - Съжителство на общност...
30. Българското общество - единство в многообразието - Съжителство на общност...
 
Staropl Oblast
Staropl OblastStaropl Oblast
Staropl Oblast
 
Staroplaninska oblast
Staroplaninska oblastStaroplaninska oblast
Staroplaninska oblast
 

More from Шермин Ахмедова

Cv ahmedova 2018
Cv ahmedova 2018Cv ahmedova 2018
Cv ahmedova 2018
Cv ahmedova 2018Cv ahmedova 2018
как се оценяват учениците
как се оценяват ученицитекак се оценяват учениците
как се оценяват учениците
Шермин Ахмедова
 
Дейности на шермин ахмедова
Дейности на шермин ахмедоваДейности на шермин ахмедова
Дейности на шермин ахмедова
Шермин Ахмедова
 
Cv ahmedova 2015
Cv ahmedova 2015Cv ahmedova 2015
как се решават математически диктовки
как се решават математически диктовкикак се решават математически диктовки
как се решават математически диктовки
Шермин Ахмедова
 
как се решават текстови задачи
как се решават текстови задачикак се решават текстови задачи
как се решават текстови задачи
Шермин Ахмедова
 
Портфолио на 1 б клас 2015/ 2016 уч .год.
Портфолио на 1 б клас 2015/ 2016 уч .год.Портфолио на 1 б клас 2015/ 2016 уч .год.
Портфолио на 1 б клас 2015/ 2016 уч .год.
Шермин Ахмедова
 
училищен вестник
училищен вестникучилищен вестник
училищен вестник
Шермин Ахмедова
 
Моето родно място- Търговище
Моето родно място- ТърговищеМоето родно място- Търговище
Моето родно място- Търговище
Шермин Ахмедова
 
кой елемент-липсва-пъзел
кой елемент-липсва-пъзелкой елемент-липсва-пъзел
кой елемент-липсва-пъзел
Шермин Ахмедова
 
Izpisvane na cifrite
Izpisvane na cifriteIzpisvane na cifrite
Izpisvane na cifrite
Шермин Ахмедова
 
приказна коледна картина oт Тони Миланова
приказна коледна картина oт Тони Милановаприказна коледна картина oт Тони Миланова
приказна коледна картина oт Тони Миланова
Шермин Ахмедова
 
трябва да знам по математика
трябва да знам по математикатрябва да знам по математика
трябва да знам по математика
Шермин Ахмедова
 
трябва да знам по български език
трябва да знам по български езиктрябва да знам по български език
трябва да знам по български език
Шермин Ахмедова
 

More from Шермин Ахмедова (20)

Cv ahmedova 2018
Cv ahmedova 2018Cv ahmedova 2018
Cv ahmedova 2018
 
Cv ahmedova 2018
Cv ahmedova 2018Cv ahmedova 2018
Cv ahmedova 2018
 
как се оценяват учениците
как се оценяват ученицитекак се оценяват учениците
как се оценяват учениците
 
Дейности на шермин ахмедова
Дейности на шермин ахмедоваДейности на шермин ахмедова
Дейности на шермин ахмедова
 
Cv ahmedova 2015
Cv ahmedova 2015Cv ahmedova 2015
Cv ahmedova 2015
 
как се решават математически диктовки
как се решават математически диктовкикак се решават математически диктовки
как се решават математически диктовки
 
как се решават текстови задачи
как се решават текстови задачикак се решават текстови задачи
как се решават текстови задачи
 
Портфолио на 1 б клас 2015/ 2016 уч .год.
Портфолио на 1 б клас 2015/ 2016 уч .год.Портфолио на 1 б клас 2015/ 2016 уч .год.
Портфолио на 1 б клас 2015/ 2016 уч .год.
 
училищен вестник
училищен вестникучилищен вестник
училищен вестник
 
Моето родно място- Търговище
Моето родно място- ТърговищеМоето родно място- Търговище
Моето родно място- Търговище
 
кой елемент-липсва-пъзел
кой елемент-липсва-пъзелкой елемент-липсва-пъзел
кой елемент-липсва-пъзел
 
Izpisvane na cifrite
Izpisvane na cifriteIzpisvane na cifrite
Izpisvane na cifrite
 
приказна коледна картина oт Тони Миланова
приказна коледна картина oт Тони Милановаприказна коледна картина oт Тони Миланова
приказна коледна картина oт Тони Миланова
 
клас доджо за_родители
клас доджо за_родителиклас доджо за_родители
клас доджо за_родители
 
Polezno za 5 klas
Polezno za 5 klasPolezno za 5 klas
Polezno za 5 klas
 
Cho izhodno
Cho izhodnoCho izhodno
Cho izhodno
 
гюлтен 3 б
гюлтен 3 бгюлтен 3 б
гюлтен 3 б
 
Za vak.20.12.2013g
Za vak.20.12.2013gZa vak.20.12.2013g
Za vak.20.12.2013g
 
трябва да знам по математика
трябва да знам по математикатрябва да знам по математика
трябва да знам по математика
 
трябва да знам по български език
трябва да знам по български езиктрябва да знам по български език
трябва да знам по български език
 

трябва да знам по чо

 • 1. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ПО ЧОВЕК И ОБЩЕСТВО ОТ 3 КЛАС ГЕОГРАФИЯ Общество – групи от хора с общи интереси, цели и задачи – семейство, клас, танцов състав. Обществени сгради – онези, които се използват от всички хора в селището – училища, магазини, театри, болници. Държава – обединение на хора, които живеят на обща територия и имат общо управление. Република България е държава в Югоизточна Европа. Разположена е в източната половина на Балканския полуостров. Столица – София. Граничи: -на изток с Черно море; -на юг с Гърция и Турция; -на запад със Сърбия и Македония; -на север с Румъния. Символи на България – химн, знаме и герб. Химн – „Мила родино” – тържествена песен за прослава; ставаме прави. Знаме – трицветно – бял, зелен, червен, подредени един под друг. Герб – червен щит с лъв на него, държан от два лъва, стъпили на дъбови клонки; под тях има надпис „Съединението прави силата”; най-отгоре има корона. Карта – умалено изображение на земната повърхност. Условни знаци – изображения, с помощта на които върху картата се обозначават градове, села, пътища, граници и др. Цветове – зелен – равнини, низини, полета; кафяв – планини; син – реки, езера, морета. Посоки на света – на картата горе – север, долу – юг, дясно – изток, ляво – запад. Междинни – североизток, северозапад, югоизток, югозапад. Форми на земната повърхност Планина – висока форма на земната повърхност. Било – най-горната част на планината – заоблено или остро. Връх – най-високата точка от планината. Хълм – малко възвишение, закръглена земна височина. Равнина – обширна земя с малка височина, без планини. Низина – обширна равна земя с височина до 200 метра. Долина – ниско място, разположено между височини (планини). Река – поток от прясна вада, който тече в корито, издълбано от водата. Влива се в море, езеро или друга река. Езеро – вдлъбнатина, запълнена с вода. Язовир – изкуствено езеро, създадено от хората. Бряг – земя край вода (море, езеро, река). Залив – част от море, вдадена в сушата. Остров – земя, оградена от всички страни с вода. Полуостров – част от земя, заобиколена от три страни с вода. Планини – Рила – вр. Мусала; Пирин – вр. Вихрен; Родопи – вр. Голям Перелик; Стара планина – вр. Ботев; Витоша – вр. Черни връх, Средна гора – вр. Богдан. В планините – дървен материал, билки, гъби, горски плодове, въглища, руди, пасища, електроенергия от ВЕЦ, туризъм. Равнини, низини, полета–
 • 2. Дунавска равнина – между р. Дунав и Ст. Планина; от запад на изток – по-широка и повисока; пшеница, царевица, слънчоглед и др. Горнотракийска низина – между Средна гора, Родопи и Странджа; лозя, плодове и зеленчуци, ориз, памук и др. Задбалкански полета – на юг от Ст. Планина; Софийско, Карловско, Казанлъшко, Сливенско; Розова долина – рози, лавандула и др. Водни басейни – Черно море – „морската врата на България”; сол, делфини, тюлени, риба, пристанища – Варна, Бургас, туризъм. Р. Дунав – единствената наша плавателна река; напояване, риба, превоз. Р. Искър – извира от Рила, влива се в Дунав, най-дългата. Р. Марица – извира от Рила, влива се в Егейско море, най-пълноводната. Езера – естествени – планински, крайречни, крайморски, изкуствени – язовири; Варненското и Бургаското – крайморски. Почва – най-горният рохкав слой на земята, който се отличава с плодородие; найплодородни са почвите в равнините и край реките. Растения – водна лилия, тинтява, омайник, еделвайс, минзухар и много други. Животни – мечка, сърна, елен, дива коза, свиня, вълк, лисица, орел, заек, полска мишка, яребица фазан и др. Национални паркове - „Рила”, „Пирин” , „Централен Балкан” Календар за защита на природата – 22 март – Ден на водата; 1 април – Ден на птиците; 5 април – Ден за опазване на природата; 22 април – Ден на Земята. ИСТОРИЯ Извори за миналото – следите от човешката дейност. Материални (предметни, веществени) – сечива, жилища, керамика. Писмени – всякакви надписи върху камък, кожа и хартия. Летоброене – подреждането на годините във времето – десетилетия, столетия (векове), хилядолетия. Календар – начин за измерване на времето, при който за начало на летоброенето се приема година с голямо значение. Днешният календар започва летоброенето от раждането на Иисус Христос – година първа. Век – всеки век започва с първата и завършва със стотната година (9 век – 801-900 г.); определяме века, като към първата цифра на датата прибавяме 1 ( 681 г. – 6+1=7 – 7 век). Траки – преди повече от 3000 г. по нашите земи; уседнал живот; земеделци, коневъдци и овцевъдци; много богове; най-почитан – Херос – конник. Гробници – за мъртвите си вождове; оръжия, съдове, украшения; край гр. Казанлък, с. Свещари. Съкровища – Панагюрско, Вълчитрънско, Рогозенско. Славяни – идват по нашите земи в края на 6 в.; уседнал живот, земеделци; много богове; главен – Перун; изработват предмети от дърво, кожа, глина, метали; начело на племетокняз. Прабългари – живеят на североизток от Черно море в степите; разпъват юртите си там, където има паша за добитъка им – скотовъдци; номадски живот; изработват предмети от кожа, метали, глина; един бог – Тангра; начело на племената – хан. Дати, години, факти 635 – 665 – просъществува „Стара велика България” начело с хан Кубрат; легендата за снопа пръчки.
 • 3. 681 – След разпадането на Велика България част от прабългарите начело с хан Аспарух се заселват в местността Онгъл. Заедно със седемте славянски племена и северите образуват българската държава като обединение в борбата им с Византия, столица – Плиска. 864 - покръстване на българите при княз Борис I. 870 – Българската църква е призната от другите християнски църкви. 886 - в България са приети учениците на Кирил и Методий – Климент, Наум, Ангеларий; в Охрид, в Плиска и по-късно във Велики Преслав се създават книжовни средища, България става център на славянската култура. 893 – Симеон става владетел – цар; при него са завоювани нови територии, България граничи с Черно, Бяло и Адриатическо море; Златен век на българската култура; книжовници – Наум, Черноризец Храбър, Йоан Екзарх. 927 – Петър I се качва на престола, сключва мир с Византия и е признат за цар; поява на богомилството; отшелникът Иван Рилски – Рилски манастир. 1014 – умира цар Самуил – последният защитник на България. 1018 - след продължителни войни за запазване на независимостта на България, които завършват с погрома на войските на цар Самуил, е наложено византийско владичество. 1185 - като резултат от въстанието, ръководено от Асен и Петър, е създаденоВторото българско царство, столица - Търново. При цар Калоян – укрепване на българската държава, военни успехи, съюз с римския папа. При цар Иван Асен II – териториално разширение, стопанско и културно развитие; възобновяване на Българската патриаршия. Животът на хората в бълг. царство – при цар Иван Асен има изобилие от зърнени храни и добитък, кервани пренасят храни, сол, скъпи дрехи, накити, книги, икони. Групи – аристокрация, духовенство, занаятчии, търговци, книжовници. Всекидневен живот – бедните – малки къщи от непечени тухли, покрити със слама или каменни плочи; храна с малко месо и еднообразна; тъмни и груби дрехи; веселие – по празниците; Богатите – красиви каменни къщи, дворци; обилна и разнообразна храна всеки ден; цветни и скъпи дрехи; веселие – всекидневно. 1393 – османците завладяват Търновското царство. 1396 - покоряване на България, начало на османското владичество. Българите през 15. – 17. век – начело на Османската империя – султан, столица – Истанбул; две големи групи – елит и рая с различни права (християните и евреите нямат достъп до властта и армията). Българите основно живевт в селата; опора в християнската вяра; животът заедно сближава християните и мюсюлманите; хората общуват в дюкяните и в кафенетата на чаршията; манастирите – хранилища на християнската книжнина и духовен живот – Рилският манастир – най-голям. Българите през 19. век – от Западна Европа навлизат печатните книги, светското училище, машините, влаковете; увеличава се броят на българите в градовете; занаятчии и търговци забогатяват с труд и предприемчивост. Обновените градове – улиците се разширяват, постлани са с калдъръм; къщите – с големи чардаци, модерни чужбински мебели; нови храни – домати, картофи, фасул; европейски дрехи; нови професии – учители, журналисти, лекари. Паисий Хилендарски – написва „История славянобългарска” през 1762 г. Софроний Врачански – първи препис на „История славянобългарска“.
 • 4. Д-р П. Берон – написва „Рибен буквар”. В. Априлов - отваря първото чисто българско взаимно училище в България през 1835 г. с помощта на Неофит Рилски. 1870 – султанът признава автономна Българска църква – Екзархия. Г. Раковски – пръв изработва план за освобождение, организира в Белград първата българска легия. В. Левски – Апостол на свободата; тайни революционни комитети в страната; подготовка за въстание. 1876 – Априлското въстание; Георги Бенковски, Христо Ботев. 1877 – 1878 - Руско-турска освободителна война. 3 март 1878 - със Санстефанския мирен договор е възстановена българската държава; подписан е Берлинският договор (1 юни); създадени са Княжество България (с изборен княз) и Източна Румелия (с назначаван от Високата порта генерал-губернатор християнин), а Южна Тракия и Македония остават подвластни на Османската империя. 1879 - свикано е Учредителното народно събрание (10 февруари), което приемаТърновската конституция (16 април) и избира София за столица на княжеството. 6 септ. 1885 - Съединение на Източна Румелия с Княжество България. Българите през 19. – 20. век – фабричният труд измества ръчния, България се свързва с Европа; големи къщи с цветни фасади, широки прозорци, модни мебели; повече лична свобода за хората – срещи, облекло; театър, опера, попконцерти, дискомузика; радио, телевизия, самолети; интернет. 1888 – открито първото висше училище с равен достъп за мъже и жени – СУ „Климент Охридски”. 22 септ. 1908 - провъзгласяване независимостта на България, княз Фердинанд I получава титлата цар. 1939-1945 - българските евреи са спасени от депортиране. 1946 - обявяване на републиката (15 септ. 1946) – Народна Република България. 1991 – България става Република България, нова конституция, държавният глава е президент. 1 януари 2007 – България става член на Европейския съюз. Политици през 19. – 20. век – Владетели – княз Александър Първи, Цар Фердинанд, цар Борис Трети. Държавници – Стефан Стамболов, Тодор Живков. Президенти – Желю Желев, Петър Стоянов, Георги Първанов, Росен Плевнелиев. Българската култура – Художници – Владимир Димитров – Майстора, Златю Бояджиев. Оперни певци – Борис Христов, Райна Кабаиванска, Гена Димитрова. Българският спорт – Тежка атлетика – Дан Колов; Футбол – Христо Стоичков Лека атлетика – Стефка Костадинова Празниците на България – Национален – 3 март – Ден на Освобождението. Официални – 6 септември – Съединението; 22 септември – Независимостта; 1 ноември – Ден на будителите; 24 май – Ден на книжнината; 25 декември – Рождество Христово; през пролетта – Великден; 1 май – Ден на труда; 6 май – Ден на храбростта. Битови – Ханука, Пурим – еврейски; Вартананц – арменски; Курбан Байрам – турски; Василица – ромски; Баба Марта, Лазаровден, имени дни – български.