SlideShare a Scribd company logo
Човекът и природата – изх. ниво
Име_________________________________________________________________________________
1. Предметите, които ни заобикалят се наричат________________________________________/1т./
2. Телата са изградени от____________________________________________________________/1т./
3. Попълнете схемата: /6т./
Състояния на водата
________________________
/ /
________________________
/ /
________________________
/ /
4. Непрекъснатото движение на водата в природата се нарича____________________________/1т./
5. Въздухът има: /6т./
- цвят ДА НЕ - мирис ДА НЕ
- вкус ДА НЕ - поддържа горенето ДА НЕ
- той е газ ДА НЕ - необходима е за живите организми ДА НЕ
6. Попълнете схемата: /2т./
Среда на живот
7. Свържи:/3т./
Създаване на себеподобни. движение
Преместване на тялото от едно място на друго. хранене
Осигуряване на хранителни вещества и енергия. размножаване
8. Попълнете схемата: /3т./
Видове растения, в зависимост от вида на стъблото
9. Съставете хранителна верига с участието на водорасло, жито, щъркел, лисица, жаба, кокошка:/3т./
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
10. Попълнете схемата: /3т./
Видове животни, в зависимост от храната
11. Органи на движението са: /1т./
а) нос и трахея; б) кости и мускули; в) зъби и хранопровод.
12. Кой орган не е свързан с храненето? /1т./
а) стомах; б) нос; в) език.
13. Къде се намира мозъкът? /1т./
а) в стомаха; б) в гръдния кош ; в) в черепа.
Човекът и природата – І срок
1. Предметите, които ни заобикалят се наричат………………………………………………………/1т./
2. Телата са изградени от………………………………………………………………………………../1т./
3. Избройте 4 свойства на веществата:………………………………………………………………… /4т./
4. Кои тела имат постоянни маса, обем и форма:………………………………………………………/1т./
5. Кои тела заемат формат на съда, в който са налети:……………………………………………….. /1т./
6. Кои тела запълват изцяло съда, в който са затворени:………………………………………………/1т./
7. Попълнете схемата: /6т./
Състояния на водата
________________________
/ /
________________________
/ /
________________________
/ /
8. Непрекъснатото движение на водата в природата се нарича………………………………………./1т./
9. Въздухът има: /6т./
- цвят ДА НЕ - мирис ДА НЕ
- вкус ДА НЕ - поддържа горенето ДА НЕ
- той е газ ДА НЕ - необходима е за живите организми ДА НЕ
10. Попълнете схемата: /2т./
Среда на живот
11. Избройте условията за живот на организмите: /4т./………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
12. Избройте жизнените процеси: /4т./ ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
13. Попълнете схемата: /3т./
Видове растения, в зависимост от вида на стъблото
14. Свържи имената на билките и гъбите: /6т./
бял равнец
мухоморка билки
подбел
печурка гъби
масловка
лайка
15. Попълнете схемата: /3т./
Видове животни, в зависимост от средата на живот
Тест по Човекът и природата
1. Попълни пропуснатите думи в текста:/8т./ Условията, без които живите организми не могат да
съществуват се наричат…………………………………………………………Това са………………………………
………………………..,……………………………… и подходяща………………………………..Всеки организъм
си набавя необходимите условия за живот от ……………………………….., в която живее. Някои
организми обитават …………………………………………………….на живот, а други- ………………………
…………………………………на живот.
2. Свържи:/3т./
Създаване на себеподобни. движение
Преместване на тялото от едно място на друго. хранене
Осигуряване на хранителни вещества и енергия. размножаване
3. Попълнете пропуснатото в таблицата:/6т./
4. Попълнете схемата:/3т./
Видове животни, в зависимост от вида на храната
5. Съставете 2 хранителни вериги с участието на водорасло, жито, щъркел, лисица, жаба,
кокошка:……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………/2т./
6. Загради с кръгче приспособленията на сухоземните растения:/3т./
а) гъвкави стъбла б) изправени стъбла в) слаборазвит корен
г) добре развит корен д) тънки листа е) дебели листа с власинки
7. Загради с кръгче приспособленията на водните животни:/3т./
а) плавник и перки б) крака с копита в) крила
г) вретеновидно тяло д) остри нокти е) плавателна ципа
8. Кои са верните изречения? /3т./
а) Растенията във водните басейни имат слаборазвити корени.
б) Листата на водните растения са дебели с ципа и власинки.
в) В началото на всяка хранителна верига са растенията.
г) Тялото не елените, козите и конете е покрито с люспи.
д) Животни, които унищожават селскостопанските растения се наричат вредители.
е) Плевелите са растения, които помагат на селскостопанските култури.
Животно Как се движи Органи за движение
Сърна
Шаран
Лястовица
Оценка Слаб Среден Добър Мн. добър Отличен
Брой точки 0-19 20-22 23-25 26-28 29-31
Човекът и природата - входящо ниво
1. Какво наричаме природа?/1т./
а) всичко, което е около нас и е направено от човека
б) всичко, което е около нас и не е направено от човека
в) всичко, което е около нас
2. Кое към кое принадлежи? Свържи:/6т./
човек
жива природа слънце
вода
нежива природа растения
почва
животни
3. През кой сезон растенията започват да се раззеленяват, а животните раждат малките
си?/1т./
а) пролет
б) есен
в) лято
4. Довършете изречението: Земята се завърта около себе си за….?/1т./
а) 24ч.
б) 25ч.
в) 48ч.
5. Кое животно къде живее? Свържи със стрелки:/6т./
вълк
котка в гората
жираф
мечка в зоопарка
маймуни
куче у дома
6. Човешкото тяло има:/1т./
а) глава, торс и крайници;
б) глава и торс;
в)глава и крайници.
7. Очите, ушите, носът, езикът и кожата са:/1т./
а) части на тялото;
б) сетивни органи;
в) органи за дишане.
8. С кой сетивен орган виждаме:/1т./
а) очи;
б) уши;
в) кожа.
9. Кои са верните изречения:/3т./
а) Слънцето ни дава светлина и топлина.
б) На Коледа боядисваме яйца.
в) В България има 4 годишни времена.
г) Растенията могат без светлина и топлина.
д) Годината има 13 месеца.
е) През зимата е студено и вали сняг.
Оценка Слаб Среден Добър Мн. добър Отличен
Брой точки 0-9 10-12 13-15 16-18 19-21

More Related Content

What's hot

тест чо 3 клас
тест чо  3 кластест чо  3 клас
тест чо 3 класkrasi_bocheva
 
входно ниво човек и общество ііі клас
входно ниво човек и общество ііі класвходно ниво човек и общество ііі клас
входно ниво човек и общество ііі класDani Parvanova
 
човекът и обществото междинно ниво 3 клас
човекът и обществото междинно ниво 3 класчовекът и обществото междинно ниво 3 клас
човекът и обществото междинно ниво 3 класМаргарита Чавдарова
 
самостоятелна работа чо
самостоятелна работа  чосамостоятелна работа  чо
самостоятелна работа чоDani Parvanova
 
Човекът и обществото _4 клас_126 въпроса
Човекът и обществото _4 клас_126 въпросаЧовекът и обществото _4 клас_126 въпроса
Човекът и обществото _4 клас_126 въпросаDani Parvanova
 
13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
работен лист прилагат. степенуване
работен лист прилагат. степенуванеработен лист прилагат. степенуване
работен лист прилагат. степенуванеVera
 
самостоятелна работа по български език ігрупа ...
самостоятелна работа по български език ігрупа                ...самостоятелна работа по български език ігрупа                ...
самостоятелна работа по български език ігрупа ...Мария Maria Georgieva TeacherBG
 
Животните на сушата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните на сушата - ЧП,-3-клас,-БулвестЖивотните на сушата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните на сушата - ЧП,-3-клас,-БулвестVeska Petrova
 
Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, БулвестПланините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Проверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, БулвестПроверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, БулвестГрупиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
какво трябва да знаем по човекът и обществото
какво трябва да знаем по човекът и обществотокакво трябва да знаем по човекът и обществото
какво трябва да знаем по човекът и обществотоEmilia Petkova
 
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, БулвестПовърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Живи организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Живи организми - ЧП, 3 клас, БулвестЖиви организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Живи организми - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
пряко и преносно значение н
пряко и преносно значение нпряко и преносно значение н
пряко и преносно значение нDani Parvanova
 

What's hot (20)

тест чо 3 клас
тест чо  3 кластест чо  3 клас
тест чо 3 клас
 
входно ниво човек и общество ііі клас
входно ниво човек и общество ііі класвходно ниво човек и общество ііі клас
входно ниво човек и общество ііі клас
 
човекът и обществото междинно ниво 3 клас
човекът и обществото междинно ниво 3 класчовекът и обществото междинно ниво 3 клас
човекът и обществото междинно ниво 3 клас
 
самостоятелна работа чо
самостоятелна работа  чосамостоятелна работа  чо
самостоятелна работа чо
 
Човекът и обществото _4 клас_126 въпроса
Човекът и обществото _4 клас_126 въпросаЧовекът и обществото _4 клас_126 въпроса
Човекът и обществото _4 клас_126 въпроса
 
Междинно ниво по мат 3 клас
Междинно ниво по мат 3 класМеждинно ниво по мат 3 клас
Междинно ниво по мат 3 клас
 
13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
 
работен лист прилагат. степенуване
работен лист прилагат. степенуванеработен лист прилагат. степенуване
работен лист прилагат. степенуване
 
трябва да знам по чо
трябва да знам по чотрябва да знам по чо
трябва да знам по чо
 
Test 4 o vh.nivo-4kl.
Test 4 o vh.nivo-4kl.Test 4 o vh.nivo-4kl.
Test 4 o vh.nivo-4kl.
 
самостоятелна работа по български език ігрупа ...
самостоятелна работа по български език ігрупа                ...самостоятелна работа по български език ігрупа                ...
самостоятелна работа по български език ігрупа ...
 
Животните на сушата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните на сушата - ЧП,-3-клас,-БулвестЖивотните на сушата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните на сушата - ЧП,-3-клас,-Булвест
 
3 class
3 class3 class
3 class
 
Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, БулвестПланините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Проверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, БулвестПроверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, Булвест
 
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, БулвестГрупиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
 
какво трябва да знаем по човекът и обществото
какво трябва да знаем по човекът и обществотокакво трябва да знаем по човекът и обществото
какво трябва да знаем по човекът и обществото
 
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, БулвестПовърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Живи организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Живи организми - ЧП, 3 клас, БулвестЖиви организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Живи организми - ЧП, 3 клас, Булвест
 
пряко и преносно значение н
пряко и преносно значение нпряко и преносно значение н
пряко и преносно значение н
 

Similar to Тестове по ЧП

Книжка Всичко за растенията 1.клас
Книжка Всичко за растенията 1.класКнижка Всичко за растенията 1.клас
Книжка Всичко за растенията 1.клас
Luiza Antova
 
Трудова дейност на хората и околната среда - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората и околната среда - ЧО, 3 клас, БулвестТрудова дейност на хората и околната среда - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората и околната среда - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-БулвестЖивотът на растенията - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-БулвестVeska Petrova
 
27. Жизнени процеси при растенията и животните, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
27. Жизнени процеси при растенията и животните, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест27. Жизнени процеси при растенията и животните, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
27. Жизнени процеси при растенията и животните, Обобщение - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
В зеленчуковата градина 2. клас
В зеленчуковата градина 2. класВ зеленчуковата градина 2. клас
В зеленчуковата градина 2. клас
Luiza Antova
 

Similar to Тестове по ЧП (8)

Книжка Всичко за растенията 1.клас
Книжка Всичко за растенията 1.класКнижка Всичко за растенията 1.клас
Книжка Всичко за растенията 1.клас
 
Трудова дейност на хората и околната среда - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората и околната среда - ЧО, 3 клас, БулвестТрудова дейност на хората и околната среда - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората и околната среда - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Trudova d st i os
Trudova d st i osTrudova d st i os
Trudova d st i os
 
Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-БулвестЖивотът на растенията - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-Булвест
 
27. Жизнени процеси при растенията и животните, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
27. Жизнени процеси при растенията и животните, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест27. Жизнени процеси при растенията и животните, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
27. Жизнени процеси при растенията и животните, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
 
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
 
В зеленчуковата градина 2. клас
В зеленчуковата градина 2. класВ зеленчуковата градина 2. клас
В зеленчуковата градина 2. клас
 
тест - ЧП
тест - ЧПтест - ЧП
тест - ЧП
 

More from СУ "Проф. д-р Асен Златаров"

Забележителности в моето родно селище
Забележителности в моето родно селищеЗабележителности в моето родно селище
Забележителности в моето родно селище
СУ "Проф. д-р Асен Златаров"
 
Мила мамо...
Мила мамо...Мила мамо...

More from СУ "Проф. д-р Асен Златаров" (20)

Забележителности в моето родно селище
Забележителности в моето родно селищеЗабележителности в моето родно селище
Забележителности в моето родно селище
 
Мила мамо...
Мила мамо...Мила мамо...
Мила мамо...
 
Занимания по интереси 5
Занимания по интереси 5Занимания по интереси 5
Занимания по интереси 5
 
Познавате ли приказките
Познавате ли приказкитеПознавате ли приказките
Познавате ли приказките
 
Пернати бъбривци
Пернати бъбривци Пернати бъбривци
Пернати бъбривци
 
Правопис на прилагателните имена
Правопис на прилагателните имена Правопис на прилагателните имена
Правопис на прилагателните имена
 
твоята игра 7
твоята игра 7твоята игра 7
твоята игра 7
 
Цвете от салфетка
Цвете от салфеткаЦвете от салфетка
Цвете от салфетка
 
умалителни същ. имена
умалителни същ. именаумалителни същ. имена
умалителни същ. имена
 
Правопис на съществителните имена
Правопис на съществителните именаПравопис на съществителните имена
Правопис на съществителните имена
 
Твоята игра
Твоята игра Твоята игра
Твоята игра
 
Думите в речта
Думите в речтаДумите в речта
Думите в речта
 
Трудности при писменото общуване
Трудности при писменото общуванеТрудности при писменото общуване
Трудности при писменото общуване
 
Трудните звукове и букви
Трудните звукове и буквиТрудните звукове и букви
Трудните звукове и букви
 
Правопис на съгласните звукове
Правопис на съгласните звуковеПравопис на съгласните звукове
Правопис на съгласните звукове
 
Звучни съгласни в средата на думата тренажор
Звучни съгласни в средата на думата тренажорЗвучни съгласни в средата на думата тренажор
Звучни съгласни в средата на думата тренажор
 
поздравителна картичка
поздравителна картичкапоздравителна картичка
поздравителна картичка
 
Забележителности в моето родно селище
Забележителности в моето родно селищеЗабележителности в моето родно селище
Забележителности в моето родно селище
 
Твоята игра
Твоята игра Твоята игра
Твоята игра
 
Добрият съученик
Добрият съученикДобрият съученик
Добрият съученик
 

Тестове по ЧП

 • 1. Човекът и природата – изх. ниво Име_________________________________________________________________________________ 1. Предметите, които ни заобикалят се наричат________________________________________/1т./ 2. Телата са изградени от____________________________________________________________/1т./ 3. Попълнете схемата: /6т./ Състояния на водата ________________________ / / ________________________ / / ________________________ / / 4. Непрекъснатото движение на водата в природата се нарича____________________________/1т./ 5. Въздухът има: /6т./ - цвят ДА НЕ - мирис ДА НЕ - вкус ДА НЕ - поддържа горенето ДА НЕ - той е газ ДА НЕ - необходима е за живите организми ДА НЕ 6. Попълнете схемата: /2т./ Среда на живот 7. Свържи:/3т./ Създаване на себеподобни. движение Преместване на тялото от едно място на друго. хранене Осигуряване на хранителни вещества и енергия. размножаване 8. Попълнете схемата: /3т./ Видове растения, в зависимост от вида на стъблото 9. Съставете хранителна верига с участието на водорасло, жито, щъркел, лисица, жаба, кокошка:/3т./ ________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 10. Попълнете схемата: /3т./ Видове животни, в зависимост от храната 11. Органи на движението са: /1т./ а) нос и трахея; б) кости и мускули; в) зъби и хранопровод. 12. Кой орган не е свързан с храненето? /1т./ а) стомах; б) нос; в) език. 13. Къде се намира мозъкът? /1т./ а) в стомаха; б) в гръдния кош ; в) в черепа.
 • 2. Човекът и природата – І срок 1. Предметите, които ни заобикалят се наричат………………………………………………………/1т./ 2. Телата са изградени от………………………………………………………………………………../1т./ 3. Избройте 4 свойства на веществата:………………………………………………………………… /4т./ 4. Кои тела имат постоянни маса, обем и форма:………………………………………………………/1т./ 5. Кои тела заемат формат на съда, в който са налети:……………………………………………….. /1т./ 6. Кои тела запълват изцяло съда, в който са затворени:………………………………………………/1т./ 7. Попълнете схемата: /6т./ Състояния на водата ________________________ / / ________________________ / / ________________________ / / 8. Непрекъснатото движение на водата в природата се нарича………………………………………./1т./ 9. Въздухът има: /6т./ - цвят ДА НЕ - мирис ДА НЕ - вкус ДА НЕ - поддържа горенето ДА НЕ - той е газ ДА НЕ - необходима е за живите организми ДА НЕ 10. Попълнете схемата: /2т./ Среда на живот 11. Избройте условията за живот на организмите: /4т./……………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………. 12. Избройте жизнените процеси: /4т./ …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………. 13. Попълнете схемата: /3т./ Видове растения, в зависимост от вида на стъблото 14. Свържи имената на билките и гъбите: /6т./ бял равнец мухоморка билки подбел печурка гъби масловка лайка 15. Попълнете схемата: /3т./ Видове животни, в зависимост от средата на живот
 • 3. Тест по Човекът и природата 1. Попълни пропуснатите думи в текста:/8т./ Условията, без които живите организми не могат да съществуват се наричат…………………………………………………………Това са……………………………… ………………………..,……………………………… и подходяща………………………………..Всеки организъм си набавя необходимите условия за живот от ……………………………….., в която живее. Някои организми обитават …………………………………………………….на живот, а други- ……………………… …………………………………на живот. 2. Свържи:/3т./ Създаване на себеподобни. движение Преместване на тялото от едно място на друго. хранене Осигуряване на хранителни вещества и енергия. размножаване 3. Попълнете пропуснатото в таблицата:/6т./ 4. Попълнете схемата:/3т./ Видове животни, в зависимост от вида на храната 5. Съставете 2 хранителни вериги с участието на водорасло, жито, щъркел, лисица, жаба, кокошка:…………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………/2т./ 6. Загради с кръгче приспособленията на сухоземните растения:/3т./ а) гъвкави стъбла б) изправени стъбла в) слаборазвит корен г) добре развит корен д) тънки листа е) дебели листа с власинки 7. Загради с кръгче приспособленията на водните животни:/3т./ а) плавник и перки б) крака с копита в) крила г) вретеновидно тяло д) остри нокти е) плавателна ципа 8. Кои са верните изречения? /3т./ а) Растенията във водните басейни имат слаборазвити корени. б) Листата на водните растения са дебели с ципа и власинки. в) В началото на всяка хранителна верига са растенията. г) Тялото не елените, козите и конете е покрито с люспи. д) Животни, които унищожават селскостопанските растения се наричат вредители. е) Плевелите са растения, които помагат на селскостопанските култури. Животно Как се движи Органи за движение Сърна Шаран Лястовица Оценка Слаб Среден Добър Мн. добър Отличен Брой точки 0-19 20-22 23-25 26-28 29-31
 • 4. Човекът и природата - входящо ниво 1. Какво наричаме природа?/1т./ а) всичко, което е около нас и е направено от човека б) всичко, което е около нас и не е направено от човека в) всичко, което е около нас 2. Кое към кое принадлежи? Свържи:/6т./ човек жива природа слънце вода нежива природа растения почва животни 3. През кой сезон растенията започват да се раззеленяват, а животните раждат малките си?/1т./ а) пролет б) есен в) лято 4. Довършете изречението: Земята се завърта около себе си за….?/1т./ а) 24ч. б) 25ч. в) 48ч. 5. Кое животно къде живее? Свържи със стрелки:/6т./ вълк котка в гората жираф мечка в зоопарка маймуни куче у дома 6. Човешкото тяло има:/1т./ а) глава, торс и крайници; б) глава и торс; в)глава и крайници. 7. Очите, ушите, носът, езикът и кожата са:/1т./ а) части на тялото; б) сетивни органи; в) органи за дишане. 8. С кой сетивен орган виждаме:/1т./ а) очи; б) уши; в) кожа. 9. Кои са верните изречения:/3т./ а) Слънцето ни дава светлина и топлина. б) На Коледа боядисваме яйца. в) В България има 4 годишни времена. г) Растенията могат без светлина и топлина. д) Годината има 13 месеца. е) През зимата е студено и вали сняг. Оценка Слаб Среден Добър Мн. добър Отличен Брой точки 0-9 10-12 13-15 16-18 19-21