SlideShare a Scribd company logo
SAMO
ISUS HRIST
SPASAVA
I ona će dovesti sina, i ti ćeš zvati njegovo ime ISUS: jer će on
spasiti svoj narod od njihovih grehova. MATEJ 1:21
Jer Bog je toliko voleo svet, da je dao svog jedinog zaveštanog
Sina, da ko god veruje u njega ne treba da nestane, već da ima
večni život. JOVAN 3:16
Isus sajt njemu, ja sam put, istina i ћivot: nijedan иovek ne
dolazi ocu, veж meni. JOVAN 14:6
Niti ima spasa ni u jednom drugom: jer ne postoji nijedno drugo ime pod
nebom dato među ljudima, pritom moramo biti spaseni. AKTS 4:12
Jer sam ti pre svega dostavio ono što sam takođe primio, kako je Taj Hrist
umro za naše grehe prema Svetom Pismu; I da je sahranjen, i da se
ponovo uzdigao treжeg dana po spisima: 1 KORINTIJANS 15:3-4
U kome imamo iskupljenje kroz njegovu krv, oproštaj grehova, prema
bogatstvu njegove milosti; EFESCI 1:7
POSTOJE ČETIRI ISTINE KOJE MORAMO U POTPUNOSTI RAZUMETI:
1. BOG TE TOLIKO VOLI.
ŽELI DA IMAŠ VEČNI ŽIVOT U RAJU SA NJIM.
Jer Bog je toliko voleo svet, da je dao svog jedinog zaveštanog Sina, da ko
god veruje u njega ne treba da nestane, već da ima večni život.
JOVAN 3:16
ŽELI DA IMAŠ OBILAN I SADRŽAJAN ŽIVOT SA NJIM.
Lopovska nagaрa ne, veж da krade, i da ubija, i da uniљti: ja sam doљao
da oni moћda imaju ћivot, i da ga moћda imaju mnogo obiиnije.
JOVAN 10:10
UPRKOS TOME, MNOGI LJUDI NE DOŽIVLJAVAJU SMISLEN
ŽIVOT I NISU SIGURNI DA LI IMAJU VEČNI ŽIVOT JER...
2. ČOVEK JE GREŠAN PO PRIRODI. ZATO JE ODVOJEN OD BOGA.
SVI SU ZGREŠILI.
Jer svi su zgrešili, i ne manjka slava Božijoj; RIMLJANI 3:23
Jer ljubav prema novcu je koren svakog zla... 1 TIMOTHY 6:10
PLATA ZA GREH JE SMRT.
Jer plata za greh je smrt... RIMLJANI 6:23
BIBLIJA PRECIZIRA DVE VRSTE SMRTI:
• FIZIČKA SMRT
I kako je jednom postavljena za ljude da umru, ali posle ovoga
presuda: HEBREWS 9:27
• DUHOVNA SMRT ILI VEČNO ODVAJANJE OD BOGA U PAKLU
Ali plašljivi, i neverni, i odvratni, i ubice, i kurve, i čarobnjaci, i
idolateri, i svi lažovi, imaće svoj ulog u jezeru koje gori vatrom i
nadgrobnim spomenikom: što je druga smrt. OTKROVENJE 21:8
AKO JE ČOVEK ODVOJEN OD BOGA ZBOG SVOG GREHA, ŠTA JE
REŠENJE OVOG PROBLEMA? ČESTO MISLIMO DA SU REŠENJA:
RELIGIJA, DOBRA DELA I DOBRI MANIRI.
ALI POSTOJI SAMO JEDNO REŠENJE OD BOGA.
3. ISUS HRIST JE JEDINI PUT DO NEBA.
OVO JE BOЋJA DEKLARACIJA.
Isus sajt njemu, ja sam put, istina i ћivot: nijedan иovek ne
dolazi ocu, veж meni. JOVAN 14:6
PLATIO JE PUNU KAZNU ZA NAЉE GREHE.
Jer Hristos je takođe jednom patio za gresima, jedinim za nepravedne,
da bi mogao da nas dovede do Boga, da nas ubije u telu, ali da ga duh
brzo ispravi: 1 PETAR 3:18
U kome imamo iskupljenje kroz njegovu krv, oproštaj grehova, prema
bogatstvu njegove milosti; EFESCI 1:7
ON IMA OBEĆANJE VEČNOG ŽIVOTA.
Onaj koji veruje u Sina ima večni život: i onaj koji veruje da sin neće
videti život; ali božji gnev ga se pridržava. DŽON 3:36
Jer plata za greh je smrt; ali dar Božiji je večni život kroz Isusa Hrista
našeg Gospoda. RIMLJANI 6:23
4. MORAMO DA VERUJEMO U ISUSA HRISTA DA BI BIO SPASEN.
NAŠE SPASENJE JE POSLEDICA BOŽJE MILOSTI KROZ VERU U
ISUSA HRISTA.
Jer milošću se čuvaš kroz veru; i da nije od vas samih: to je božji
dar: Ne dela, da se bilo koji čovek ne bi hvalio. EFESCI 2:8-9
Jer ko god bude pozvao ime Gospodnje, biće spasen.
RIMLJANI 10:13
GREŠNA MOLITVA
MOLITE SE OVO SA VEROM:
GOSPODE ISUSE, MNOGO TI HVALA ŠTO ME VOLIŠ. PRIZNAJEM
DA SAM GREŠNIK I TRAŽIM TVOJ OPROŠTAJ. HVALA VAM ZA
SMRT NA KRSTU, SAHRANU I VASKRSENJE DA PLATITE ZA SVE
MOJE GREHE. VERUJEM TI KAO GOSPODARU I SPASIOИE.
PRIHVATAM TVOJ DAR VEČNOG ŽIVOTA I PREDAJEM TI SVOJ
ŽIVOT. POMOZI MI DA POSLUŠAM SVE TVOJE NAREDBE I DA TI
BUDEM PRIJATAN U VIDOKRUGU. AMIN.
AKO STE VEROVALI U ISUSA HRISTA, DESILO VAM SE SLEDEĆE:
• E SAD, IMAŠ VEČNI ŽIVOT SA BOGOM.
I to je njegova volja koja me je poslala, da svaki koji vidi Sina, i
veruje u njega, moћda ima večni ћivot: i ja жu ga odgajiti
poslednjeg dana. DŽON 6:40
• SVI VAŠI GRESI SU PLAĆENI I OPROŠTENI.
(PROŠLOST, SADAŠNJOST, BUDUĆNOST)
Ali ovaj čovek je, nakon što je ponudio jednu žrtvu za grehe
zauvek, seo na božju desnu ruku; HEBREJSKI 10:12
• TI SI NOVA TVOREVINA U BOŽIJEM VIDOKRUGU. TO JE POИETAK TVOG NOVOG
ЋIVOTA.
Stoga, ako je bilo koji čovek u Hristu, on je novo stvorenje: stare stvari se prenose;
Gledajte, sve stvari postaju nove. 2 KORINĆANI 5:17
• POSTAO SI BOŽJE DETE.
Ali koliko god da su ga primili, njima je dao moć da postane Božji sinovi, čak i njima
koji veruju u njegovo ime: JOVAN 1:12
DOBRA DELA NISU NAČIN DA BUDEMO SPASENI, VEĆ DOKAZ ILI PLOD NAŠEG
SPASENJA.
Jer mi smo njegovo radno delo, stvoreno u Hristu Isusu dobrim delima, koje je Bog
pre naloћio da treba da hodamo u njima. EFESCI 2:10
BOG TE BLAGOSLOVIO!

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdfTahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAzerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAssamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdfTahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
 
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAzerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
 
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAssamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
 
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 

Serbian Latin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx

 • 2. I ona će dovesti sina, i ti ćeš zvati njegovo ime ISUS: jer će on spasiti svoj narod od njihovih grehova. MATEJ 1:21 Jer Bog je toliko voleo svet, da je dao svog jedinog zaveštanog Sina, da ko god veruje u njega ne treba da nestane, već da ima večni život. JOVAN 3:16 Isus sajt njemu, ja sam put, istina i ћivot: nijedan иovek ne dolazi ocu, veж meni. JOVAN 14:6
 • 3. Niti ima spasa ni u jednom drugom: jer ne postoji nijedno drugo ime pod nebom dato među ljudima, pritom moramo biti spaseni. AKTS 4:12 Jer sam ti pre svega dostavio ono što sam takođe primio, kako je Taj Hrist umro za naše grehe prema Svetom Pismu; I da je sahranjen, i da se ponovo uzdigao treжeg dana po spisima: 1 KORINTIJANS 15:3-4 U kome imamo iskupljenje kroz njegovu krv, oproštaj grehova, prema bogatstvu njegove milosti; EFESCI 1:7
 • 4. POSTOJE ČETIRI ISTINE KOJE MORAMO U POTPUNOSTI RAZUMETI: 1. BOG TE TOLIKO VOLI. ŽELI DA IMAŠ VEČNI ŽIVOT U RAJU SA NJIM. Jer Bog je toliko voleo svet, da je dao svog jedinog zaveštanog Sina, da ko god veruje u njega ne treba da nestane, već da ima večni život. JOVAN 3:16 ŽELI DA IMAŠ OBILAN I SADRŽAJAN ŽIVOT SA NJIM. Lopovska nagaрa ne, veж da krade, i da ubija, i da uniљti: ja sam doљao da oni moћda imaju ћivot, i da ga moћda imaju mnogo obiиnije. JOVAN 10:10
 • 5. UPRKOS TOME, MNOGI LJUDI NE DOŽIVLJAVAJU SMISLEN ŽIVOT I NISU SIGURNI DA LI IMAJU VEČNI ŽIVOT JER... 2. ČOVEK JE GREŠAN PO PRIRODI. ZATO JE ODVOJEN OD BOGA. SVI SU ZGREŠILI. Jer svi su zgrešili, i ne manjka slava Božijoj; RIMLJANI 3:23 Jer ljubav prema novcu je koren svakog zla... 1 TIMOTHY 6:10 PLATA ZA GREH JE SMRT. Jer plata za greh je smrt... RIMLJANI 6:23
 • 6. BIBLIJA PRECIZIRA DVE VRSTE SMRTI: • FIZIČKA SMRT I kako je jednom postavljena za ljude da umru, ali posle ovoga presuda: HEBREWS 9:27 • DUHOVNA SMRT ILI VEČNO ODVAJANJE OD BOGA U PAKLU Ali plašljivi, i neverni, i odvratni, i ubice, i kurve, i čarobnjaci, i idolateri, i svi lažovi, imaće svoj ulog u jezeru koje gori vatrom i nadgrobnim spomenikom: što je druga smrt. OTKROVENJE 21:8
 • 7. AKO JE ČOVEK ODVOJEN OD BOGA ZBOG SVOG GREHA, ŠTA JE REŠENJE OVOG PROBLEMA? ČESTO MISLIMO DA SU REŠENJA: RELIGIJA, DOBRA DELA I DOBRI MANIRI. ALI POSTOJI SAMO JEDNO REŠENJE OD BOGA. 3. ISUS HRIST JE JEDINI PUT DO NEBA. OVO JE BOЋJA DEKLARACIJA. Isus sajt njemu, ja sam put, istina i ћivot: nijedan иovek ne dolazi ocu, veж meni. JOVAN 14:6
 • 8. PLATIO JE PUNU KAZNU ZA NAЉE GREHE. Jer Hristos je takođe jednom patio za gresima, jedinim za nepravedne, da bi mogao da nas dovede do Boga, da nas ubije u telu, ali da ga duh brzo ispravi: 1 PETAR 3:18 U kome imamo iskupljenje kroz njegovu krv, oproštaj grehova, prema bogatstvu njegove milosti; EFESCI 1:7 ON IMA OBEĆANJE VEČNOG ŽIVOTA. Onaj koji veruje u Sina ima večni život: i onaj koji veruje da sin neće videti život; ali božji gnev ga se pridržava. DŽON 3:36 Jer plata za greh je smrt; ali dar Božiji je večni život kroz Isusa Hrista našeg Gospoda. RIMLJANI 6:23
 • 9. 4. MORAMO DA VERUJEMO U ISUSA HRISTA DA BI BIO SPASEN. NAŠE SPASENJE JE POSLEDICA BOŽJE MILOSTI KROZ VERU U ISUSA HRISTA. Jer milošću se čuvaš kroz veru; i da nije od vas samih: to je božji dar: Ne dela, da se bilo koji čovek ne bi hvalio. EFESCI 2:8-9 Jer ko god bude pozvao ime Gospodnje, biće spasen. RIMLJANI 10:13
 • 10. GREŠNA MOLITVA MOLITE SE OVO SA VEROM: GOSPODE ISUSE, MNOGO TI HVALA ŠTO ME VOLIŠ. PRIZNAJEM DA SAM GREŠNIK I TRAŽIM TVOJ OPROŠTAJ. HVALA VAM ZA SMRT NA KRSTU, SAHRANU I VASKRSENJE DA PLATITE ZA SVE MOJE GREHE. VERUJEM TI KAO GOSPODARU I SPASIOИE. PRIHVATAM TVOJ DAR VEČNOG ŽIVOTA I PREDAJEM TI SVOJ ŽIVOT. POMOZI MI DA POSLUŠAM SVE TVOJE NAREDBE I DA TI BUDEM PRIJATAN U VIDOKRUGU. AMIN.
 • 11. AKO STE VEROVALI U ISUSA HRISTA, DESILO VAM SE SLEDEĆE: • E SAD, IMAŠ VEČNI ŽIVOT SA BOGOM. I to je njegova volja koja me je poslala, da svaki koji vidi Sina, i veruje u njega, moћda ima večni ћivot: i ja жu ga odgajiti poslednjeg dana. DŽON 6:40 • SVI VAŠI GRESI SU PLAĆENI I OPROŠTENI. (PROŠLOST, SADAŠNJOST, BUDUĆNOST) Ali ovaj čovek je, nakon što je ponudio jednu žrtvu za grehe zauvek, seo na božju desnu ruku; HEBREJSKI 10:12
 • 12. • TI SI NOVA TVOREVINA U BOŽIJEM VIDOKRUGU. TO JE POИETAK TVOG NOVOG ЋIVOTA. Stoga, ako je bilo koji čovek u Hristu, on je novo stvorenje: stare stvari se prenose; Gledajte, sve stvari postaju nove. 2 KORINĆANI 5:17 • POSTAO SI BOŽJE DETE. Ali koliko god da su ga primili, njima je dao moć da postane Božji sinovi, čak i njima koji veruju u njegovo ime: JOVAN 1:12 DOBRA DELA NISU NAČIN DA BUDEMO SPASENI, VEĆ DOKAZ ILI PLOD NAŠEG SPASENJA. Jer mi smo njegovo radno delo, stvoreno u Hristu Isusu dobrim delima, koje je Bog pre naloћio da treba da hodamo u njima. EFESCI 2:10 BOG TE BLAGOSLOVIO!