SlideShare a Scribd company logo
Rembrandt
ชื่อเต็ม
Rembrandt Harmenszoon
van Rijn
ชาตะ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2149
มรณะ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2212
แร็มบรันต์มีถิ่นกาเนิดมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ เขาถือว่าเป็นหนึ่งในศิลปินผู้มากความสามารถคนหนึ่งใน
ประวัติศาสตร์ของชาวดัชต์ในช่วงศตวรรษที่ 17
ประวัติ
ต่างจากผลงานของศิลปินชาวดัตช์ในช่วงนั้น ผลงานทางของเขานั้นมีความหลากหลายมาก ตั้งแต่ภาพเหมือน
ภาพเหมือนตัวเอง ภาพทัศนียภาพ ภาพชีวิตประจาวัน ภาพแฝงคติ ภาพประวัติศาสตร์ ไปจนถึง ภาพประกอบพระคัมภีร์ไบ
เบิล ภาพเทพนิยายโบราณ และภาพทางด้านสัตววิทยา
ถึงแม้ว่าในช่วงครึ่งหลังของชีวิตเขาจะถูกรุมเร้าไปด้วยปัญหาส่วนตัว และปัญหาด้านการเงิน แต่ผลงานของเขา
ก็ยังคงเป็นที่ชื่นชมตลอดช่วงเวลาในชีวิตของเขา ชื่อเสียงทางด้านศิลปินยังคงเป็นที่กล่าวถึง และกว่า 20 ปีเขาได้สอนเรื่อง
ต่างๆให้แก่ศิลปินชาวดัชต์ที่มีความสาคัญ
ผลงานของ
The Storm on the Sea
of Galilee
ผลงานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องในพระคัมภีร์ไบเบิล
ที่ปรากฏในพระวรสารนักบุญมาร์คในพันธสัญญาใหม่ เป็น
เรื่องราวเกี่ยวกับการที่พระเยซูทรงแสดงปาฏิหาริย์โดยการทาให้
พายุในแกลิลีสงบลง มีการคาดเดาว่าสาเหตุที่มีคนในเรือสิบสี่
คนนั้นเป็นเพราะแร็มบรันต์ได้วาดตัวเองรวมเข้าไปในกลุ่มสาวก
ด้วย(ปกติแล้วพระเยซูมีอัครสาวกอยู่เพียงแค่สิบสององค์)
น่าเสียดายที่ผลงานชิ้นนี้ได้ถูกโจรกรรมไปในวันที่
18 มีนาคม ค.ศ. 1990 และยังไม่สามารถกู้คืนมาได้จวบจน
ช่วงเวลาปัจจุบัน
ถูกจัดตั้งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์อิซาเบล สจวต การ์ดเนอร์
ในเมืองบอสตัน(ปัจจุบันมีแค่กรอบของผลงานเท่านั้น)
เทคนิค : ภาพสีน้ามันบนไม้
ค.ศ.1633
จุดเด่นของภาพ
ภาพนี้มีการแบ่งฝั่งออกเป็นสองฝั่งโดยเน้นเสากระโดงเรือเป็นหลักดั่งที่
เห็นได้ในภาพตัวอย่างฝั่งซ้าย โดยกึ่งซ้าย-บนจะเป็นฝั่งที่มีโทนสีที่สว่างกว่าฝั่งขวา-
ล่างซึ่งมีโทนมืด เป็นการแสดงให้เห็นถึงการ ‘ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า’ กล่าวคือจากที่พระเยซู
และเหล่าอัครสาวกกับลังเผชิญกับพายุซึ่งในทีนี้คือฝั่งขวา-ล่าง ก็ได้มีปาฏิหาริย์ที่ช่วย
ให้ฟ้าปลอดโปร่งซึ่งแทนด้วยฝั่งซ้าย-บน และยังมีการเน้นแสงที่เล็ดลอดออกมาเพื่อ
เสริมข้อเท็จจริงส่วนนั้น
นอกจากนี้การเลือกที่จะกาหนดส่วนแบ่งเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมสองรูป
แทนที่จะแบ่งครึ่งรูปทรงสี่เหลี่ยมสองรูปเองก็ยังช่วยให้ผู้ชมภาพสามารถเข้าใจ
จุดมุ่งหมายของภาพได้ง่ายขึ้นอีกด้วย
ตัวเรือเองก็มีส่วนในเรื่องดังกล่าวด้วยเช่นกัน การที่หัวเรือหันไปยังทิศด้านซ้าย-
บน นั้นก็ช่วยเสริมสิ่งที่กล่าวไว้ข้างต้นได้เป็นอย่างดี เพราะเรือนั้นสามารถเคลื่อนที่ไปได้แค่ใน
ทิศทางที่มันหันไปเท่านั้น การจัดให้ตัวเรือยื่นออกไปรับแสงในขณะที่อีกส่วนหนึ่งยังถูกอยู่ใน
เงาช่วยให้ตัวเรือมีความรู้สึกกับบรรยากาศของภาพ
ส่วนที่แม้จะไม่ได้เด่นมากนักแต่ก็ขาดไม่ได้ก็คือการแสดงอากัปกิริยาของลูกเรือ
ที่แสดงถึงธรรมชาติของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี มีทั้งคนที่พยายามอย่างสุดชีวิตเพื่อที่จะคงใบเรือ
เอาไว้ คนที่พยายามจับส่วนต่างๆของเรือเพื่อไม่ให้ตกลงทะเลไป คนที่กาลังสวดมนต์หรือ
พูดคุยอยู่กับพระเยซูที่กาลังนั่งอยู่ด้วยความใจเย็น (ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่ามีการไฮไลท์พระเยซู
เพื่อให้แยกจากคนรอบๆได้ง่ายขึ้นด้วย) หรือแม้แต่คนที่มองลงไปยังทะเลด้วยความหวาดกลัว
Pallas Athena
ผลงานด้านเทพนิยายโบราณของแร็มบรันต์
(บ้างก็ว่าลูกศิษย์ของเขาก็มีส่วนในผลงานด้วย) เป็นภาพวาด
เทพี Athena ผู้ซึ่งเป็นบุตรีของเทพ Zeus กาลังอยู่ในชุด
ออกรบ
ของเธอ ถึงแม้ตัวผลงานจะไม่ได้เป็นที่โด่งดังมากนักแต่ก็แฝง
ไปด้วยความสวยงามไม่แพ้ผลงานอื่นๆของเขาเลยแม้แต่น้อย
ปัจจุบันถูกจัดตั้งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์คาลสต์ กุลเบน
เคียน ในเมืองลิสบอน
เทคนิค : ภาพสีน้ามันบนไม้
ค.ศ. 1655 โดยประมาณ
จุดเด่นของภาพ
มีการลงสีของเหล็กที่สวยงาม การสะท้อนของแสงช่วยเสริมให้ชุดเกราะ
ดูมีมิติขึ้น และการเลือกใช้สีก็เป็นไปตามหลัก complementary colors
นอกจากนี้ยังมีการคานึงถึงสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สังเกตเห็นได้จากขอบของโล่ซึ่งมีแสง
สะท้อนออกมาเป็นสีแดง ซึ่งเป็นสีของผ้าคลุม
มีการจัดระยะความห่างของวัตถุ เห็นได้จากการที่มือและหอกของเทพี
Athena ถูกทาให้ดูกลมกลืนไปกับพื้นหลัง ทั้งนี้เพื่อให้ตัวภาพไม่มีการโฟกัสไปที่
หลายจุดมากเกินไป
นอกจากนี้ยังมีการจัดการให้ผู้ชมภาพโฟกัสไปที่ตัวของเทพี Athena
มากขึ้นโดยการทาให้ด้านล่างของโล่นั้นเป็นสีดาซึ่งกลมกลืนกับพื้นหลังโดยสิ้นเชิง แต่
ในขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งรายละเอียดในส่วนนั้นและแต่งแต้มแสงสะท้อนบนรูปแกะสลัก
ของโล่ทาให้ตัวโล่ดูมีมิติโดยที่ไม่แย่งชิงความเด่นของเทพี Athena มากจนเกินไป
ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวผลงานเองก็ยังมีจุดเด่นอีกอย่างคือ ความใกล้เคียงกับ
ผลงานสมัยใหม่ ทั้งการจัดท่าและโครงหน้าของเทพี Athena นั้นล้วนแล้วแต่มี
ความคล้ายคลึงกับภาพที่เห็นกันได้ในการ์ดเกมหรือ Artwork ของวีดีโอเกมเสีย
ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นตัวจุดประกายให้แก่ศิลปินสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี

More Related Content

What's hot

พัฒนาการทางสังคมและศิลปวัฒนธรรม601
พัฒนาการทางสังคมและศิลปวัฒนธรรม601พัฒนาการทางสังคมและศิลปวัฒนธรรม601
พัฒนาการทางสังคมและศิลปวัฒนธรรม601
Princess Chulabhorn's College, Chiang Rai Thailand
 
ศิลปวัฒนธรรมสมัยใหม่
ศิลปวัฒนธรรมสมัยใหม่ศิลปวัฒนธรรมสมัยใหม่
ศิลปวัฒนธรรมสมัยใหม่
nanpapimol
 
พัฒนาการยุโรป
พัฒนาการยุโรปพัฒนาการยุโรป
พัฒนาการยุโรป
Kittayaporn Changpan
 
บทที่ 2 อารยธรรมของโลกตะวันตกในยุคโบราณ
บทที่ 2 อารยธรรมของโลกตะวันตกในยุคโบราณบทที่ 2 อารยธรรมของโลกตะวันตกในยุคโบราณ
บทที่ 2 อารยธรรมของโลกตะวันตกในยุคโบราณ
Supicha Ploy
 
อิทธิพลของคริสต์ศาสนาในยุโรปสมัยกลาง ม.6.1
อิทธิพลของคริสต์ศาสนาในยุโรปสมัยกลาง ม.6.1อิทธิพลของคริสต์ศาสนาในยุโรปสมัยกลาง ม.6.1
อิทธิพลของคริสต์ศาสนาในยุโรปสมัยกลาง ม.6.1
Omm Suwannavisut
 
ร้อยกรอง
ร้อยกรองร้อยกรอง
ร้อยกรอง
nsiritom
 
ศิลปะยุคกลาง
ศิลปะยุคกลางศิลปะยุคกลาง
ศิลปะยุคกลาง
Juno Nuttatida
 
ทวีปยุโรป
ทวีปยุโรปทวีปยุโรป
ทวีปยุโรป
chanok
 
ม.6 หน่วย1_ดนตรีกับวัฒนธรรม.pdf
ม.6 หน่วย1_ดนตรีกับวัฒนธรรม.pdfม.6 หน่วย1_ดนตรีกับวัฒนธรรม.pdf
ม.6 หน่วย1_ดนตรีกับวัฒนธรรม.pdf
WnmActivityVideoWnm
 
ยานี ๑๑ แม่ก กา
ยานี ๑๑ แม่ก กายานี ๑๑ แม่ก กา
ยานี ๑๑ แม่ก กา
CHANIN111
 
วิวัฒนาการของดนตรีสากล
วิวัฒนาการของดนตรีสากลวิวัฒนาการของดนตรีสากล
วิวัฒนาการของดนตรีสากล
อำนาจ ศรีทิม
 
ธรรมชาติของภาษา
ธรรมชาติของภาษาธรรมชาติของภาษา
ธรรมชาติของภาษา
wattanaka
 
การขยายอิทธิพลของชาติตะวันตก
การขยายอิทธิพลของชาติตะวันตกการขยายอิทธิพลของชาติตะวันตก
การขยายอิทธิพลของชาติตะวันตก
Juno Nuttatida
 
ประวัติศาสตร์จีน
ประวัติศาสตร์จีนประวัติศาสตร์จีน
ประวัติศาสตร์จีน
Kittayaporn Changpan
 
สารพันเลือกสรรตีความ
สารพันเลือกสรรตีความสารพันเลือกสรรตีความ
สารพันเลือกสรรตีความ
พัน พัน
 
รำไทย รำวง มาตรฐานไทย
รำไทย รำวง มาตรฐานไทยรำไทย รำวง มาตรฐานไทย
รำไทย รำวง มาตรฐานไทย
leemeanxun
 
พราหมณ์
พราหมณ์พราหมณ์
พราหมณ์
thnaporn999
 
ม4 การตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทย
ม4 การตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทยม4 การตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทย
ม4 การตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทย
ทศวรรษ โตเสือ
 

What's hot (20)

พัฒนาการทางสังคมและศิลปวัฒนธรรม601
พัฒนาการทางสังคมและศิลปวัฒนธรรม601พัฒนาการทางสังคมและศิลปวัฒนธรรม601
พัฒนาการทางสังคมและศิลปวัฒนธรรม601
 
ศิลปวัฒนธรรมสมัยใหม่
ศิลปวัฒนธรรมสมัยใหม่ศิลปวัฒนธรรมสมัยใหม่
ศิลปวัฒนธรรมสมัยใหม่
 
พัฒนาการยุโรป
พัฒนาการยุโรปพัฒนาการยุโรป
พัฒนาการยุโรป
 
บทที่ 2 อารยธรรมของโลกตะวันตกในยุคโบราณ
บทที่ 2 อารยธรรมของโลกตะวันตกในยุคโบราณบทที่ 2 อารยธรรมของโลกตะวันตกในยุคโบราณ
บทที่ 2 อารยธรรมของโลกตะวันตกในยุคโบราณ
 
อิทธิพลของคริสต์ศาสนาในยุโรปสมัยกลาง ม.6.1
อิทธิพลของคริสต์ศาสนาในยุโรปสมัยกลาง ม.6.1อิทธิพลของคริสต์ศาสนาในยุโรปสมัยกลาง ม.6.1
อิทธิพลของคริสต์ศาสนาในยุโรปสมัยกลาง ม.6.1
 
ร้อยกรอง
ร้อยกรองร้อยกรอง
ร้อยกรอง
 
รายงาน การประสมวงดนตรีสากล
รายงาน การประสมวงดนตรีสากลรายงาน การประสมวงดนตรีสากล
รายงาน การประสมวงดนตรีสากล
 
ศิลปะยุคกลาง
ศิลปะยุคกลางศิลปะยุคกลาง
ศิลปะยุคกลาง
 
ทวีปยุโรป
ทวีปยุโรปทวีปยุโรป
ทวีปยุโรป
 
ม.6 หน่วย1_ดนตรีกับวัฒนธรรม.pdf
ม.6 หน่วย1_ดนตรีกับวัฒนธรรม.pdfม.6 หน่วย1_ดนตรีกับวัฒนธรรม.pdf
ม.6 หน่วย1_ดนตรีกับวัฒนธรรม.pdf
 
ยานี ๑๑ แม่ก กา
ยานี ๑๑ แม่ก กายานี ๑๑ แม่ก กา
ยานี ๑๑ แม่ก กา
 
วิวัฒนาการของดนตรีสากล
วิวัฒนาการของดนตรีสากลวิวัฒนาการของดนตรีสากล
วิวัฒนาการของดนตรีสากล
 
ธรรมชาติของภาษา
ธรรมชาติของภาษาธรรมชาติของภาษา
ธรรมชาติของภาษา
 
การขยายอิทธิพลของชาติตะวันตก
การขยายอิทธิพลของชาติตะวันตกการขยายอิทธิพลของชาติตะวันตก
การขยายอิทธิพลของชาติตะวันตก
 
ประวัติศาสตร์จีน
ประวัติศาสตร์จีนประวัติศาสตร์จีน
ประวัติศาสตร์จีน
 
สารพันเลือกสรรตีความ
สารพันเลือกสรรตีความสารพันเลือกสรรตีความ
สารพันเลือกสรรตีความ
 
กาพย์เห่เรือ
กาพย์เห่เรือกาพย์เห่เรือ
กาพย์เห่เรือ
 
รำไทย รำวง มาตรฐานไทย
รำไทย รำวง มาตรฐานไทยรำไทย รำวง มาตรฐานไทย
รำไทย รำวง มาตรฐานไทย
 
พราหมณ์
พราหมณ์พราหมณ์
พราหมณ์
 
ม4 การตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทย
ม4 การตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทยม4 การตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทย
ม4 การตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทย
 

วิเคราะห์ผลงาน Rembrandt

  • 1. Rembrandt ชื่อเต็ม Rembrandt Harmenszoon van Rijn ชาตะ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2149 มรณะ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2212
  • 2. แร็มบรันต์มีถิ่นกาเนิดมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ เขาถือว่าเป็นหนึ่งในศิลปินผู้มากความสามารถคนหนึ่งใน ประวัติศาสตร์ของชาวดัชต์ในช่วงศตวรรษที่ 17 ประวัติ ต่างจากผลงานของศิลปินชาวดัตช์ในช่วงนั้น ผลงานทางของเขานั้นมีความหลากหลายมาก ตั้งแต่ภาพเหมือน ภาพเหมือนตัวเอง ภาพทัศนียภาพ ภาพชีวิตประจาวัน ภาพแฝงคติ ภาพประวัติศาสตร์ ไปจนถึง ภาพประกอบพระคัมภีร์ไบ เบิล ภาพเทพนิยายโบราณ และภาพทางด้านสัตววิทยา ถึงแม้ว่าในช่วงครึ่งหลังของชีวิตเขาจะถูกรุมเร้าไปด้วยปัญหาส่วนตัว และปัญหาด้านการเงิน แต่ผลงานของเขา ก็ยังคงเป็นที่ชื่นชมตลอดช่วงเวลาในชีวิตของเขา ชื่อเสียงทางด้านศิลปินยังคงเป็นที่กล่าวถึง และกว่า 20 ปีเขาได้สอนเรื่อง ต่างๆให้แก่ศิลปินชาวดัชต์ที่มีความสาคัญ ผลงานของ
  • 3. The Storm on the Sea of Galilee ผลงานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องในพระคัมภีร์ไบเบิล ที่ปรากฏในพระวรสารนักบุญมาร์คในพันธสัญญาใหม่ เป็น เรื่องราวเกี่ยวกับการที่พระเยซูทรงแสดงปาฏิหาริย์โดยการทาให้ พายุในแกลิลีสงบลง มีการคาดเดาว่าสาเหตุที่มีคนในเรือสิบสี่ คนนั้นเป็นเพราะแร็มบรันต์ได้วาดตัวเองรวมเข้าไปในกลุ่มสาวก ด้วย(ปกติแล้วพระเยซูมีอัครสาวกอยู่เพียงแค่สิบสององค์) น่าเสียดายที่ผลงานชิ้นนี้ได้ถูกโจรกรรมไปในวันที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 1990 และยังไม่สามารถกู้คืนมาได้จวบจน ช่วงเวลาปัจจุบัน ถูกจัดตั้งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์อิซาเบล สจวต การ์ดเนอร์ ในเมืองบอสตัน(ปัจจุบันมีแค่กรอบของผลงานเท่านั้น) เทคนิค : ภาพสีน้ามันบนไม้ ค.ศ.1633
  • 4. จุดเด่นของภาพ ภาพนี้มีการแบ่งฝั่งออกเป็นสองฝั่งโดยเน้นเสากระโดงเรือเป็นหลักดั่งที่ เห็นได้ในภาพตัวอย่างฝั่งซ้าย โดยกึ่งซ้าย-บนจะเป็นฝั่งที่มีโทนสีที่สว่างกว่าฝั่งขวา- ล่างซึ่งมีโทนมืด เป็นการแสดงให้เห็นถึงการ ‘ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า’ กล่าวคือจากที่พระเยซู และเหล่าอัครสาวกกับลังเผชิญกับพายุซึ่งในทีนี้คือฝั่งขวา-ล่าง ก็ได้มีปาฏิหาริย์ที่ช่วย ให้ฟ้าปลอดโปร่งซึ่งแทนด้วยฝั่งซ้าย-บน และยังมีการเน้นแสงที่เล็ดลอดออกมาเพื่อ เสริมข้อเท็จจริงส่วนนั้น นอกจากนี้การเลือกที่จะกาหนดส่วนแบ่งเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมสองรูป แทนที่จะแบ่งครึ่งรูปทรงสี่เหลี่ยมสองรูปเองก็ยังช่วยให้ผู้ชมภาพสามารถเข้าใจ จุดมุ่งหมายของภาพได้ง่ายขึ้นอีกด้วย ตัวเรือเองก็มีส่วนในเรื่องดังกล่าวด้วยเช่นกัน การที่หัวเรือหันไปยังทิศด้านซ้าย- บน นั้นก็ช่วยเสริมสิ่งที่กล่าวไว้ข้างต้นได้เป็นอย่างดี เพราะเรือนั้นสามารถเคลื่อนที่ไปได้แค่ใน ทิศทางที่มันหันไปเท่านั้น การจัดให้ตัวเรือยื่นออกไปรับแสงในขณะที่อีกส่วนหนึ่งยังถูกอยู่ใน เงาช่วยให้ตัวเรือมีความรู้สึกกับบรรยากาศของภาพ ส่วนที่แม้จะไม่ได้เด่นมากนักแต่ก็ขาดไม่ได้ก็คือการแสดงอากัปกิริยาของลูกเรือ ที่แสดงถึงธรรมชาติของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี มีทั้งคนที่พยายามอย่างสุดชีวิตเพื่อที่จะคงใบเรือ เอาไว้ คนที่พยายามจับส่วนต่างๆของเรือเพื่อไม่ให้ตกลงทะเลไป คนที่กาลังสวดมนต์หรือ พูดคุยอยู่กับพระเยซูที่กาลังนั่งอยู่ด้วยความใจเย็น (ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่ามีการไฮไลท์พระเยซู เพื่อให้แยกจากคนรอบๆได้ง่ายขึ้นด้วย) หรือแม้แต่คนที่มองลงไปยังทะเลด้วยความหวาดกลัว
  • 5. Pallas Athena ผลงานด้านเทพนิยายโบราณของแร็มบรันต์ (บ้างก็ว่าลูกศิษย์ของเขาก็มีส่วนในผลงานด้วย) เป็นภาพวาด เทพี Athena ผู้ซึ่งเป็นบุตรีของเทพ Zeus กาลังอยู่ในชุด ออกรบ ของเธอ ถึงแม้ตัวผลงานจะไม่ได้เป็นที่โด่งดังมากนักแต่ก็แฝง ไปด้วยความสวยงามไม่แพ้ผลงานอื่นๆของเขาเลยแม้แต่น้อย ปัจจุบันถูกจัดตั้งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์คาลสต์ กุลเบน เคียน ในเมืองลิสบอน เทคนิค : ภาพสีน้ามันบนไม้ ค.ศ. 1655 โดยประมาณ
  • 6. จุดเด่นของภาพ มีการลงสีของเหล็กที่สวยงาม การสะท้อนของแสงช่วยเสริมให้ชุดเกราะ ดูมีมิติขึ้น และการเลือกใช้สีก็เป็นไปตามหลัก complementary colors นอกจากนี้ยังมีการคานึงถึงสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สังเกตเห็นได้จากขอบของโล่ซึ่งมีแสง สะท้อนออกมาเป็นสีแดง ซึ่งเป็นสีของผ้าคลุม มีการจัดระยะความห่างของวัตถุ เห็นได้จากการที่มือและหอกของเทพี Athena ถูกทาให้ดูกลมกลืนไปกับพื้นหลัง ทั้งนี้เพื่อให้ตัวภาพไม่มีการโฟกัสไปที่ หลายจุดมากเกินไป นอกจากนี้ยังมีการจัดการให้ผู้ชมภาพโฟกัสไปที่ตัวของเทพี Athena มากขึ้นโดยการทาให้ด้านล่างของโล่นั้นเป็นสีดาซึ่งกลมกลืนกับพื้นหลังโดยสิ้นเชิง แต่ ในขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งรายละเอียดในส่วนนั้นและแต่งแต้มแสงสะท้อนบนรูปแกะสลัก ของโล่ทาให้ตัวโล่ดูมีมิติโดยที่ไม่แย่งชิงความเด่นของเทพี Athena มากจนเกินไป ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวผลงานเองก็ยังมีจุดเด่นอีกอย่างคือ ความใกล้เคียงกับ ผลงานสมัยใหม่ ทั้งการจัดท่าและโครงหน้าของเทพี Athena นั้นล้วนแล้วแต่มี ความคล้ายคลึงกับภาพที่เห็นกันได้ในการ์ดเกมหรือ Artwork ของวีดีโอเกมเสีย ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นตัวจุดประกายให้แก่ศิลปินสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี