SlideShare a Scribd company logo
Tadeusz Wawrzkiewicz Warszawa, 15.VIII.2010
nauczyciel wf i informatyki
w SP Nr 80 w Warszawie
PROGRAM WYJAZDU UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 im. MARII KOWNACKIEJ
W WARSZAWIE NA IGRZYSKA OLIMPIJSKIE
LONDYN 2012
1
Spis treści:
1. Wstęp
2. Charakterystyka
3. Cele programu
4. Metody kształcenia
5. Treści programowe
6. Literatura wspomagająca
7. Sprawozdanie i sąd wartościujący osiągnięcia uczniów
8. Ewaluacja programu
9. Bibliografia
2
Wstęp:
Letnie Igrzyska Olimpijskie w 2012, a właściwie Igrzyska XXX
Olimpiady, odbędą się w Londynie. Miasto to będzie po raz trzeci
gościło Igrzyska Olimpijskie – wcześniej odbyły się tu Igrzyska w
1908 i 1948. Z powodu II wojny światowej w 1944 roku IO, których
gospodarzem miał być Londyn zostały odwołane. Zawody rozgrywane
będą w Greenwich Park (zawody jeździeckie), Regent's Park i Hyde
Parku, a także w okolicach Londynu. Zawody piłkarskie odbędą się na
stadionie Wembley, tenisowe – na Wimbledonie, zaś maraton
odbędzie się na ulicach City i Westminsteru.
Burmistrz Londynu uroczyście rozpoczął odliczanie do rozpoczęcia
Olimpiady w 2012 roku. Przy rewitalizowanym Stratford City Centre,
Boris Johnson odsłonił cyfrowy zegar, odliczający dni do otwarcia
odnawianego centrum handlowego, którego przystosowanie do
wymogów olimpiady, pochłonie półtora miliarda funtów.
Jedna z największych metropoli na świecie, liczy obecnie około
12,4 mln. ludności. W skład tej liczby wchodzą tereny podmiejskie
okalające centrum miasta w promieniu 73 km. Miasto jest podzielone
na 15 dzielnic: Westminster, City, Southwark, Soho, Richmond,
Kinghtsbridge, Kensington, Hampstesd, Greenwich, Fulham, Covent
Garden, Chelsea, Camden Town, Bloombsbury i Bayswater. Rzeka
Tamiza swój początek ma w źródle na wzgórzach Cotswold. Oprócz
Londynu, przepływa przez Oxford, Windsor i Readling.
LONDYN - to centrum europejskiego handlu, mieści się tutaj giełda
papierów wartościowych, giełda metali kolorowych i ponad 500
banków. Miasto jest potężnym ośrodkiem przemysłowym,
zatrudniającym ponad 2 mln. osób w przemyśle lotniczym,
precyzyjnym, papierniczym, maszynowym i odzieżowym.
Nie sposób wymienić wszystkich miejsc godnych odwiedzenia w tym
mieście, których są setki. Warto odwiedzić, miejsca sławne i znane,
takie jak: Pałac Westminsterski z wieżą zegarową BIG BEN, który
jest siedzibą Parlamentu. Wieża zegarowa ma wysokość 106 m.
3
Osadzony na jej szczycie dzwon waży 14 ton. Dźwięk tego dzwonu
możemy usłyszeć co godzinę z wieży oraz w radiu BBC. Umieszczone
tarcze zegara na każdej ścianie wieży mają średnicę 7,5 m, a długość
wskazówki wynosi 4,25 m. Jest to największy zegar w Wielkiej
Brytanii.
Westminster Abbey to znane opactwo Westminsterskie ze słynną
świątynią, zwaną królewską. Historycy przypisują powstanie tej
budowli IX wiekowi, jednakże obecny wygląd świątyni przypisuje się
na XIX wiek. Świątynia znajduje się nieopodal Parlamentu. W tej
świątyni znajdują się groby słynnych osób, takich jak: Karola Darwina,
Isaaca Newtona, Karola Dickensa i wielu innych. To w tej świątyni
odbywają się koronacje królów.
Tower Bridge - zwodzony most, który powstał z kamienia i stali na
początku XIX wieku. Budowa jego trwała 8 lat-oddany do użytku
został w 1894 r. Most ten jest klasycznym przykładem stylu
wiktoriańskiego. Pomiędzy dwoma wieżami zamontowano ruchome dwa
przęsła. Jedno przęsło waży ponad 1100 ton i jest podnoszone w ciągi
1,5 minuty.
Londyn Eye - to słynne wielkie koło tzw. milenijne, zbudowane dla
uczczenia nowego wieku, w jaki wszedł świat. Jazda w jednym z
wagoników, trwająca prawie 45 minut jest wspaniałym przeżyciem.
Wędrując na wysokość 100 metrów oglądamy wspaniałą panoramę
miasta. Przy dobrej widoczności widoczne są obiekty odległe o 40 km.
Buckingham Palace - siedziba królowej angielskiej. Nieopodal bramy
głównej znajduje się piękny pomnik królowej Viktorii. Po drugiej
stronie ulicy jest posiadłość, w której mieszkała księżna Diana.
Ponadto należy zwiedzić British Museum, Katedrę Św. Pawła, Koszary
Gwardii Konnej, Piccadilly Circus - miejsce spotkań młodzieży,
Planetarium, Zaporę na Tamizie i Muzeum Figur Woskowych.
4
Charakterystyka:
Program jest zgodny z celami i zadaniami głównymi szkoły:
1. Celem szkoły jest kształcenie i wychowanie dzieci przygotowujące
do dalszej nauki w gimnazjum i życia we współczesnym świecie .
2. Kształcenie i wychowanie służy w rozwijaniu u uczniów poczucia
odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania polskiego
dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości
kulturowe Europy i świata.
3. Starając się zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne dla
jego rozwoju szkoła przygotowuje go do wypełnienia obowiązków
rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady tolerancji,
sprawiedliwości i wolności.
Kontynuacja kształcenia zapewniona będzie poprzez liczne
spotkania, wycieczki, podróże krajoznawcze, udział w imprezach
sportowych i kulturalnych, codzienne obcowanie z językiem
angielskim.
5
Cele programu:
Głównym celem wycieczki/wyjazdu na Igrzyska Olimpijskie
2012 roku do Londynu jest uczestnictwo (obserwacja i dokumentacja
Igrzysk) w tej niecodziennej imprezie. Przy okazji Igrzysk należy
koniecznie skorzystać z tego co ma do zaoferowania sam Londyn i
jego okolice. Kolejnym, ważnym elementem programu będzie nauka
języka angielskiego i jego doskonalenie.
Cele szczegółowe:
1. Cele edukacyjne: (poziom wiadomości)
- uczeń potrafi opowiedzieć o Igrzyskach Olimpijskich, historii,
zawodnikach, ceremonii olimpijskiej, atmosferze Igrzysk,
wynikach, rekordach, ciekawostkach
- uczeń wymieni obiekty pozaolimpijskie, które odwiedzi
w czasie pobytu w Londynie
- nauczenie wyciągania wniosków z obserwacji
- poznanie środowiska, krajobrazu, zabytków i tradycji
- kształtowanie umiejętności dzielenia się swoją wiedzą
(poziom umiejętności)
- uczeń umie zaplanować wycieczkę krajoznawczą
- narysować mapkę Londynu i zaznaczyć miejsca, które
odwiedzi
- porównać wyniki sportowe z różnych Igrzysk
- stworzyć własną, punktową klasyfikację rywalizacji
- narysować symbole Igrzysk
6
- rozwiązać zadanie związane z określeniem współrzędnych
geograficznych (południk „0”)
- ocenić swoją znajomość języka angielskiego na podstawie
kontaktów z osobami posługującymi się językiem angielskim
- zaprojektować dokumentację fotograficzną programu
- napisać artykuł do prasy na temat: „Londyn 2012”
- stworzyć komputerową prezentację wyjazdu (Power Point)
- umieścić samodzielnie w/w prezentację na stronie www
2. Cele wychowawcze:
- uczeń potrafi w należyty sposób dopingować swoją lub
wybraną drużynę na olimpijskich arenach
- zna zasady bezpiecznego zachowania się w wielkim mieście
- umie bezpiecznie i kulturalnie zachowywać się na szlakach
turystycznych, wycieczkach, w muzeach, w autobusie, metrze
Metody:
- wykład
- pogadanka
- dyskusja
- opis, opowiadanie, wyjaśnienie
- samodzielne wyszukiwanie przydatnych informacji
- praca z komputerem:
1.Znalezienie informacji historycznych, geograficznych
2.Samodzielne stworzenie tras przejazdu, zwiedzania
3.Próba znalezienia przydatnych kontaktów
4.Nawiązanie znajomości z rówieśnikami (Londyn)
5.Pogłebiani znajomości języka angielskiego
- praca z książką
- heurystyczna (poszukująca metoda nauczania polegająca na
stwarzaniu przez nauczyciela sytuacji, które pozwalają
uczniom na samodzielne rozwiązywanie zadań przy pomocy
operacji myślowych lub odwoływanie się do doświadczeń)
- giełda pomysłów
- gry dydaktyczne (symulacyjne)
7
Środki dydaktyczne:
- przewodniki, mapy, notesy, aparaty foto, kamery video,
dyktafony,
Treści programowe:
Materiał nauczania
(zakres treści)
Procedury osiągania wyników
(wyjazd na Igrzyska)
Przewidywane
osiągnięcia uczniów
Zdobycie wiedzy oraz
umiejętności związanych
z Igrzyskami – zwłaszcza
Londyn 2012
Kultura, język, sport –
- historia, teraźniejszość
- omówienie wyników
rywalizacji sportowej
(międzypaństwowej)
- umieszczenie i opis galerii
zdjęć, filmów w wybranym
portalu internetowym
- stworzenie prezentacji
multimedialnych na
wybrane tematy (nie tylko
sportowe)
- napisanie artykułu do prasy
na temat Olimpiady oraz
Igrzysk Olimpijskich
- umiejętność
opowiadania o
Igrzyskach –
(ceremoniał olimpijski,
dyscypliny sportowe,
osiągnięcia,
ciekawostki, itp.)
- zdobycie
i doskonalenie
umiejętności
posługiwania się
językiem angielskim
- przyswojenie
wiadomości
o kulturze i historii
Anglii
8
Literatura wspomagająca:
1. Paul Murphy- Londyn, Przewodnik z atlasem
2. Literka.pl–portal edukacyjny
3. Collins Roland, Harper Bevelry, Londyn Kieszonkowy
przewodnik
4. Arkadiusz Olech -Techniki obserwacyjne oraz metody
redukcji danych
5. Program STATISTICA – Planowanie doświadczeń
Sprawozdanie i sąd wartościujący osiągnięcia uczniów:
W tym miejscu, już po przyjeździe z Igrzysk, znajdzie się
szczegółowe sprawozdanie oraz ocena osiągnięć uczniów
9
Ewaluacja programu:
- weryfikacja programu (na bieżąco)
- zbieranie opinii rodziców, nauczyciel, uczniów
- rozmowy i konsultacje z przewodnikami i organizatorami
podobnych imprez/wycieczek
Bibliografia:
1. Komorowska H. „O programach prawie wszystko”
Biblioteka Nauczyciela Wydawnictwo: WSiP ISBN
2. Rozporządzenie MENiS z dn.26.II.2002 dotyczące podstawy
programowej
3. Organizacja wycieczek szkolnych. ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 8
listopada 2001 r.
4. Waloszek D. "Program w edukacji dzieci. Geneza, istota,
kryteria."
10

More Related Content

Viewers also liked

Electronic portfolio 2
Electronic portfolio 2Electronic portfolio 2
Electronic portfolio 2
glewis11
 
Juraj Dubsky - Kriticke miesta pri zavadzani scrumu v praxi
Juraj Dubsky - Kriticke miesta pri zavadzani scrumu v praxiJuraj Dubsky - Kriticke miesta pri zavadzani scrumu v praxi
Juraj Dubsky - Kriticke miesta pri zavadzani scrumu v praxi
agilesk
 
Airtel
AirtelAirtel
Prezentacja nauczyciel
Prezentacja nauczycielPrezentacja nauczyciel
Prezentacja nauczyciel
27tawa
 
Electronic portfolio
Electronic portfolioElectronic portfolio
Electronic portfolio
glewis11
 
Album fotograficzny - Wulgaryzmy
Album fotograficzny - WulgaryzmyAlbum fotograficzny - Wulgaryzmy
Album fotograficzny - Wulgaryzmy
27tawa
 
ИКРа — Продюсирование и технологии. Конкурсное задание
ИКРа — Продюсирование и технологии. Конкурсное заданиеИКРа — Продюсирование и технологии. Конкурсное задание
ИКРа — Продюсирование и технологии. Конкурсное задание
Дмитрий Кузнецов
 

Viewers also liked (7)

Electronic portfolio 2
Electronic portfolio 2Electronic portfolio 2
Electronic portfolio 2
 
Juraj Dubsky - Kriticke miesta pri zavadzani scrumu v praxi
Juraj Dubsky - Kriticke miesta pri zavadzani scrumu v praxiJuraj Dubsky - Kriticke miesta pri zavadzani scrumu v praxi
Juraj Dubsky - Kriticke miesta pri zavadzani scrumu v praxi
 
Airtel
AirtelAirtel
Airtel
 
Prezentacja nauczyciel
Prezentacja nauczycielPrezentacja nauczyciel
Prezentacja nauczyciel
 
Electronic portfolio
Electronic portfolioElectronic portfolio
Electronic portfolio
 
Album fotograficzny - Wulgaryzmy
Album fotograficzny - WulgaryzmyAlbum fotograficzny - Wulgaryzmy
Album fotograficzny - Wulgaryzmy
 
ИКРа — Продюсирование и технологии. Конкурсное задание
ИКРа — Продюсирование и технологии. Конкурсное заданиеИКРа — Продюсирование и технологии. Конкурсное задание
ИКРа — Продюсирование и технологии. Конкурсное задание
 

Similar to Program Londyn

Yougo magazine-2012-3-londyn-przewodnik
Yougo magazine-2012-3-londyn-przewodnikYougo magazine-2012-3-londyn-przewodnik
Yougo magazine-2012-3-londyn-przewodnik
Mariusz
 
Nasz projekt eTwinning 2013/2014 - Castles and history
Nasz projekt eTwinning 2013/2014 - Castles and historyNasz projekt eTwinning 2013/2014 - Castles and history
Nasz projekt eTwinning 2013/2014 - Castles and history
klio2582
 
Comenius Thursdays
Comenius ThursdaysComenius Thursdays
Comenius Thursdays
aniagf
 
Sprawozdanie merytoryczne Dni Dziedzictwa 2015
Sprawozdanie merytoryczne Dni Dziedzictwa 2015Sprawozdanie merytoryczne Dni Dziedzictwa 2015
Sprawozdanie merytoryczne Dni Dziedzictwa 2015
Małopolski Instytut Kultury
 
Sterniczuk gliwice
Sterniczuk  gliwiceSterniczuk  gliwice
Sterniczuk gliwice
PiotrSterniczuk
 
Wielka Brytania
Wielka BrytaniaWielka Brytania
Wielka Brytania
Teresa
 
W I E L K A B R Y T A N I A
W I E L K A B R Y T A N I AW I E L K A B R Y T A N I A
W I E L K A B R Y T A N I A
Teresa
 

Similar to Program Londyn (7)

Yougo magazine-2012-3-londyn-przewodnik
Yougo magazine-2012-3-londyn-przewodnikYougo magazine-2012-3-londyn-przewodnik
Yougo magazine-2012-3-londyn-przewodnik
 
Nasz projekt eTwinning 2013/2014 - Castles and history
Nasz projekt eTwinning 2013/2014 - Castles and historyNasz projekt eTwinning 2013/2014 - Castles and history
Nasz projekt eTwinning 2013/2014 - Castles and history
 
Comenius Thursdays
Comenius ThursdaysComenius Thursdays
Comenius Thursdays
 
Sprawozdanie merytoryczne Dni Dziedzictwa 2015
Sprawozdanie merytoryczne Dni Dziedzictwa 2015Sprawozdanie merytoryczne Dni Dziedzictwa 2015
Sprawozdanie merytoryczne Dni Dziedzictwa 2015
 
Sterniczuk gliwice
Sterniczuk  gliwiceSterniczuk  gliwice
Sterniczuk gliwice
 
Wielka Brytania
Wielka BrytaniaWielka Brytania
Wielka Brytania
 
W I E L K A B R Y T A N I A
W I E L K A B R Y T A N I AW I E L K A B R Y T A N I A
W I E L K A B R Y T A N I A
 

Program Londyn

 • 1. Tadeusz Wawrzkiewicz Warszawa, 15.VIII.2010 nauczyciel wf i informatyki w SP Nr 80 w Warszawie PROGRAM WYJAZDU UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 im. MARII KOWNACKIEJ W WARSZAWIE NA IGRZYSKA OLIMPIJSKIE LONDYN 2012 1
 • 2. Spis treści: 1. Wstęp 2. Charakterystyka 3. Cele programu 4. Metody kształcenia 5. Treści programowe 6. Literatura wspomagająca 7. Sprawozdanie i sąd wartościujący osiągnięcia uczniów 8. Ewaluacja programu 9. Bibliografia 2
 • 3. Wstęp: Letnie Igrzyska Olimpijskie w 2012, a właściwie Igrzyska XXX Olimpiady, odbędą się w Londynie. Miasto to będzie po raz trzeci gościło Igrzyska Olimpijskie – wcześniej odbyły się tu Igrzyska w 1908 i 1948. Z powodu II wojny światowej w 1944 roku IO, których gospodarzem miał być Londyn zostały odwołane. Zawody rozgrywane będą w Greenwich Park (zawody jeździeckie), Regent's Park i Hyde Parku, a także w okolicach Londynu. Zawody piłkarskie odbędą się na stadionie Wembley, tenisowe – na Wimbledonie, zaś maraton odbędzie się na ulicach City i Westminsteru. Burmistrz Londynu uroczyście rozpoczął odliczanie do rozpoczęcia Olimpiady w 2012 roku. Przy rewitalizowanym Stratford City Centre, Boris Johnson odsłonił cyfrowy zegar, odliczający dni do otwarcia odnawianego centrum handlowego, którego przystosowanie do wymogów olimpiady, pochłonie półtora miliarda funtów. Jedna z największych metropoli na świecie, liczy obecnie około 12,4 mln. ludności. W skład tej liczby wchodzą tereny podmiejskie okalające centrum miasta w promieniu 73 km. Miasto jest podzielone na 15 dzielnic: Westminster, City, Southwark, Soho, Richmond, Kinghtsbridge, Kensington, Hampstesd, Greenwich, Fulham, Covent Garden, Chelsea, Camden Town, Bloombsbury i Bayswater. Rzeka Tamiza swój początek ma w źródle na wzgórzach Cotswold. Oprócz Londynu, przepływa przez Oxford, Windsor i Readling. LONDYN - to centrum europejskiego handlu, mieści się tutaj giełda papierów wartościowych, giełda metali kolorowych i ponad 500 banków. Miasto jest potężnym ośrodkiem przemysłowym, zatrudniającym ponad 2 mln. osób w przemyśle lotniczym, precyzyjnym, papierniczym, maszynowym i odzieżowym. Nie sposób wymienić wszystkich miejsc godnych odwiedzenia w tym mieście, których są setki. Warto odwiedzić, miejsca sławne i znane, takie jak: Pałac Westminsterski z wieżą zegarową BIG BEN, który jest siedzibą Parlamentu. Wieża zegarowa ma wysokość 106 m. 3
 • 4. Osadzony na jej szczycie dzwon waży 14 ton. Dźwięk tego dzwonu możemy usłyszeć co godzinę z wieży oraz w radiu BBC. Umieszczone tarcze zegara na każdej ścianie wieży mają średnicę 7,5 m, a długość wskazówki wynosi 4,25 m. Jest to największy zegar w Wielkiej Brytanii. Westminster Abbey to znane opactwo Westminsterskie ze słynną świątynią, zwaną królewską. Historycy przypisują powstanie tej budowli IX wiekowi, jednakże obecny wygląd świątyni przypisuje się na XIX wiek. Świątynia znajduje się nieopodal Parlamentu. W tej świątyni znajdują się groby słynnych osób, takich jak: Karola Darwina, Isaaca Newtona, Karola Dickensa i wielu innych. To w tej świątyni odbywają się koronacje królów. Tower Bridge - zwodzony most, który powstał z kamienia i stali na początku XIX wieku. Budowa jego trwała 8 lat-oddany do użytku został w 1894 r. Most ten jest klasycznym przykładem stylu wiktoriańskiego. Pomiędzy dwoma wieżami zamontowano ruchome dwa przęsła. Jedno przęsło waży ponad 1100 ton i jest podnoszone w ciągi 1,5 minuty. Londyn Eye - to słynne wielkie koło tzw. milenijne, zbudowane dla uczczenia nowego wieku, w jaki wszedł świat. Jazda w jednym z wagoników, trwająca prawie 45 minut jest wspaniałym przeżyciem. Wędrując na wysokość 100 metrów oglądamy wspaniałą panoramę miasta. Przy dobrej widoczności widoczne są obiekty odległe o 40 km. Buckingham Palace - siedziba królowej angielskiej. Nieopodal bramy głównej znajduje się piękny pomnik królowej Viktorii. Po drugiej stronie ulicy jest posiadłość, w której mieszkała księżna Diana. Ponadto należy zwiedzić British Museum, Katedrę Św. Pawła, Koszary Gwardii Konnej, Piccadilly Circus - miejsce spotkań młodzieży, Planetarium, Zaporę na Tamizie i Muzeum Figur Woskowych. 4
 • 5. Charakterystyka: Program jest zgodny z celami i zadaniami głównymi szkoły: 1. Celem szkoły jest kształcenie i wychowanie dzieci przygotowujące do dalszej nauki w gimnazjum i życia we współczesnym świecie . 2. Kształcenie i wychowanie służy w rozwijaniu u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kulturowe Europy i świata. 3. Starając się zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne dla jego rozwoju szkoła przygotowuje go do wypełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Kontynuacja kształcenia zapewniona będzie poprzez liczne spotkania, wycieczki, podróże krajoznawcze, udział w imprezach sportowych i kulturalnych, codzienne obcowanie z językiem angielskim. 5
 • 6. Cele programu: Głównym celem wycieczki/wyjazdu na Igrzyska Olimpijskie 2012 roku do Londynu jest uczestnictwo (obserwacja i dokumentacja Igrzysk) w tej niecodziennej imprezie. Przy okazji Igrzysk należy koniecznie skorzystać z tego co ma do zaoferowania sam Londyn i jego okolice. Kolejnym, ważnym elementem programu będzie nauka języka angielskiego i jego doskonalenie. Cele szczegółowe: 1. Cele edukacyjne: (poziom wiadomości) - uczeń potrafi opowiedzieć o Igrzyskach Olimpijskich, historii, zawodnikach, ceremonii olimpijskiej, atmosferze Igrzysk, wynikach, rekordach, ciekawostkach - uczeń wymieni obiekty pozaolimpijskie, które odwiedzi w czasie pobytu w Londynie - nauczenie wyciągania wniosków z obserwacji - poznanie środowiska, krajobrazu, zabytków i tradycji - kształtowanie umiejętności dzielenia się swoją wiedzą (poziom umiejętności) - uczeń umie zaplanować wycieczkę krajoznawczą - narysować mapkę Londynu i zaznaczyć miejsca, które odwiedzi - porównać wyniki sportowe z różnych Igrzysk - stworzyć własną, punktową klasyfikację rywalizacji - narysować symbole Igrzysk 6
 • 7. - rozwiązać zadanie związane z określeniem współrzędnych geograficznych (południk „0”) - ocenić swoją znajomość języka angielskiego na podstawie kontaktów z osobami posługującymi się językiem angielskim - zaprojektować dokumentację fotograficzną programu - napisać artykuł do prasy na temat: „Londyn 2012” - stworzyć komputerową prezentację wyjazdu (Power Point) - umieścić samodzielnie w/w prezentację na stronie www 2. Cele wychowawcze: - uczeń potrafi w należyty sposób dopingować swoją lub wybraną drużynę na olimpijskich arenach - zna zasady bezpiecznego zachowania się w wielkim mieście - umie bezpiecznie i kulturalnie zachowywać się na szlakach turystycznych, wycieczkach, w muzeach, w autobusie, metrze Metody: - wykład - pogadanka - dyskusja - opis, opowiadanie, wyjaśnienie - samodzielne wyszukiwanie przydatnych informacji - praca z komputerem: 1.Znalezienie informacji historycznych, geograficznych 2.Samodzielne stworzenie tras przejazdu, zwiedzania 3.Próba znalezienia przydatnych kontaktów 4.Nawiązanie znajomości z rówieśnikami (Londyn) 5.Pogłebiani znajomości języka angielskiego - praca z książką - heurystyczna (poszukująca metoda nauczania polegająca na stwarzaniu przez nauczyciela sytuacji, które pozwalają uczniom na samodzielne rozwiązywanie zadań przy pomocy operacji myślowych lub odwoływanie się do doświadczeń) - giełda pomysłów - gry dydaktyczne (symulacyjne) 7
 • 8. Środki dydaktyczne: - przewodniki, mapy, notesy, aparaty foto, kamery video, dyktafony, Treści programowe: Materiał nauczania (zakres treści) Procedury osiągania wyników (wyjazd na Igrzyska) Przewidywane osiągnięcia uczniów Zdobycie wiedzy oraz umiejętności związanych z Igrzyskami – zwłaszcza Londyn 2012 Kultura, język, sport – - historia, teraźniejszość - omówienie wyników rywalizacji sportowej (międzypaństwowej) - umieszczenie i opis galerii zdjęć, filmów w wybranym portalu internetowym - stworzenie prezentacji multimedialnych na wybrane tematy (nie tylko sportowe) - napisanie artykułu do prasy na temat Olimpiady oraz Igrzysk Olimpijskich - umiejętność opowiadania o Igrzyskach – (ceremoniał olimpijski, dyscypliny sportowe, osiągnięcia, ciekawostki, itp.) - zdobycie i doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim - przyswojenie wiadomości o kulturze i historii Anglii 8
 • 9. Literatura wspomagająca: 1. Paul Murphy- Londyn, Przewodnik z atlasem 2. Literka.pl–portal edukacyjny 3. Collins Roland, Harper Bevelry, Londyn Kieszonkowy przewodnik 4. Arkadiusz Olech -Techniki obserwacyjne oraz metody redukcji danych 5. Program STATISTICA – Planowanie doświadczeń Sprawozdanie i sąd wartościujący osiągnięcia uczniów: W tym miejscu, już po przyjeździe z Igrzysk, znajdzie się szczegółowe sprawozdanie oraz ocena osiągnięć uczniów 9
 • 10. Ewaluacja programu: - weryfikacja programu (na bieżąco) - zbieranie opinii rodziców, nauczyciel, uczniów - rozmowy i konsultacje z przewodnikami i organizatorami podobnych imprez/wycieczek Bibliografia: 1. Komorowska H. „O programach prawie wszystko” Biblioteka Nauczyciela Wydawnictwo: WSiP ISBN 2. Rozporządzenie MENiS z dn.26.II.2002 dotyczące podstawy programowej 3. Organizacja wycieczek szkolnych. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 8 listopada 2001 r. 4. Waloszek D. "Program w edukacji dzieci. Geneza, istota, kryteria." 10