SlideShare a Scribd company logo
1 of 39
Download to read offline
Lazar Bošković
creative director marketing agencije AgitPROP
www.agitprop.co.yu
Copyright © 2000-2006 AgitPROP
KREIRANJEKREIRANJE
UUSPESPEŠNEŠNE
INTERNETINTERNET
PREZENTACIJEPREZENTACIJE
verzija 2.0verzija 2.0
KREIRANJEUSPEŠNEKREIRANJEUSPEŠNEINTERNETINTERNETPREZENTACIJEPREZENTACIJE
Copyright © 2000-2006 AgitPROP www.agitprop.co.yu 2
Sadržaj predavanjaSadržaj predavanja
1. Šta je uspešna Internet prezentacija?
2. Faktori uspeha Internet prezentacije
3. Faze kreiranja uspešne Internet prezentacije
4. Razlozi neuspeha Internet prezentacije
KREIRANJEUSPEŠNEKREIRANJEUSPEŠNEINTERNETINTERNETPREZENTACIJEPREZENTACIJE
Copyright © 2000-2006 AgitPROP www.agitprop.co.yu 3
Šta je uspešnaŠta je uspešna
InternetInternet prezentacijaprezentacija
NOVACSLAVA
Velika posećenost ili Velika zarada
11
KREIRANJEUSPEŠNEKREIRANJEUSPEŠNEINTERNETINTERNETPREZENTACIJEPREZENTACIJE
Copyright © 2000-2006 AgitPROP www.agitprop.co.yu 4
Šta je uspešnaŠta je uspešna InternetInternet prezentacija?prezentacija?
PRIMER: Mahir
Mahir je MAHER za broj poseta
11
KREIRANJEUSPEŠNEKREIRANJEUSPEŠNEINTERNETINTERNETPREZENTACIJEPREZENTACIJE
Copyright © 2000-2006 AgitPROP www.agitprop.co.yu 5
Šta je uspešnaŠta je uspešna InternetInternet prezentacija?prezentacija?
Najpopularniji na Internetu
SEXSEX MP3MP3
11
KREIRANJEUSPEŠNEKREIRANJEUSPEŠNEINTERNETINTERNETPREZENTACIJEPREZENTACIJE
Copyright © 2000-2006 AgitPROP www.agitprop.co.yu 6
Šta je uspešnaŠta je uspešna InternetInternet prezentacija?prezentacija?
Šta je uspeh kod nas,
a šta u ostatku Sveta?
SRBSRB SVETSVET
11
KREIRANJEUSPEŠNEKREIRANJEUSPEŠNEINTERNETINTERNETPREZENTACIJEPREZENTACIJE
Copyright © 2000-2006 AgitPROP www.agitprop.co.yu 7
Šta je uspešnaŠta je uspešna InternetInternet prezentacija?prezentacija?
OSOBINE USPEŠNE INTERNET PREZENTACIJE
11
 Potencijalni posetioci lako i brzo mogu da
saznaju adresu prezentacije
 Posetioci lako i brzo dolaze do željenih
informacija na prezentaciji
 Vlasnik prezentacije dobija povratne
informacije i poslovne efekte
 Posetioci ponovo dolaze na prezentaciju
KREIRANJEUSPEŠNEKREIRANJEUSPEŠNEINTERNETINTERNETPREZENTACIJEPREZENTACIJE
Copyright © 2000-2006 AgitPROP www.agitprop.co.yu 8
Faktori uspehaFaktori uspeha
InternetInternet prezentacijeprezentacije
33 xx PROPRO
ZA PROFESIONALNE PREZENTACIJE!ZA PROFESIONALNE PREZENTACIJE!
22
1.1. PROdukcijaPROdukcija
2.2. PROmocijaPROmocija
3.3. PROvajderPROvajder
KREIRANJEUSPEŠNEKREIRANJEUSPEŠNEINTERNETINTERNETPREZENTACIJEPREZENTACIJE
Copyright © 2000-2006 AgitPROP www.agitprop.co.yu 9
Faktori uspehaFaktori uspeha InternetInternet prezentacijeprezentacije
PROdukcijaPROdukcija
22
1. Sadržaj
2. Vizuelni identitet
3. Funkcionalnost
ŠTA?
KAKO IZGLEDA?
KAKO RADI?
KREIRANJEUSPEŠNEKREIRANJEUSPEŠNEINTERNETINTERNETPREZENTACIJEPREZENTACIJE
Copyright © 2000-2006 AgitPROP www.agitprop.co.yu 10
Faktori uspehaFaktori uspeha InternetInternet prezentacijeprezentacije
SADRŽAJ !!!SADRŽAJ !!!
22
 Primeren
posetiocima
 Logično
struktuiran
 Ažuran
KREIRANJEUSPEŠNEKREIRANJEUSPEŠNEINTERNETINTERNETPREZENTACIJEPREZENTACIJE
Copyright © 2000-2006 AgitPROP www.agitprop.co.yu 11
Faktori uspehaFaktori uspeha InternetInternet prezentacijeprezentacije
VIZUELNI IDENTITETVIZUELNI IDENTITET
22
 Atraktivan
 Originalan
 Dosledan
KREIRANJEUSPEŠNEKREIRANJEUSPEŠNEINTERNETINTERNETPREZENTACIJEPREZENTACIJE
Copyright © 2000-2006 AgitPROP www.agitprop.co.yu 12
Faktori uspehaFaktori uspeha InternetInternet prezentacijeprezentacije
FUNKCIONALNOSTFUNKCIONALNOST
22
 Brzina učitavanja
 Preglednost navigacije
 Optimizacija
KREIRANJEUSPEŠNEKREIRANJEUSPEŠNEINTERNETINTERNETPREZENTACIJEPREZENTACIJE
Copyright © 2000-2006 AgitPROP www.agitprop.co.yu 13
Faktori uspehaFaktori uspeha InternetInternet prezentacijeprezentacije
PROmocijaPROmocija
22
1. Internet
2. Ostali mediji
3. Promo materijal
KREIRANJEUSPEŠNEKREIRANJEUSPEŠNEINTERNETINTERNETPREZENTACIJEPREZENTACIJE
Copyright © 2000-2006 AgitPROP www.agitprop.co.yu 14
Faktori uspehaFaktori uspeha InternetInternet prezentacijeprezentacije
PROvajderPROvajder
22
1. Propusna moć linka
2. Pouzdani serveri
3. Servisi
KREIRANJEUSPEŠNEKREIRANJEUSPEŠNEINTERNETINTERNETPREZENTACIJEPREZENTACIJE
Copyright © 2000-2006 AgitPROP www.agitprop.co.yu 15
Faze kreiranja uspeFaze kreiranja uspeššnene
Internet prezentacijeInternet prezentacije33
1.1. IstraIstražživanje i analizaivanje i analiza
2.2. Izbor imena i registracija domenaIzbor imena i registracija domena
3.3. Izrada prezentacijeIzrada prezentacije
4.4. Promovisanje prezentacijePromovisanje prezentacije
5.5. OdrOdržavanje i ažavanje i ažžuriranje prezentacijeuriranje prezentacije
KREIRANJEUSPEŠNEKREIRANJEUSPEŠNEINTERNETINTERNETPREZENTACIJEPREZENTACIJE
Copyright © 2000-2006 AgitPROP www.agitprop.co.yu 16
Faze kreiranja uspeFaze kreiranja uspeššnene
Internet prezentacijeInternet prezentacije
Istraživanje i analizaIstraživanje i analiza
33
 Cilj - zašto pravite Internet prezentaciju?
Marketing ciljevi
Komunikacioni ciljevi
 Ciljna grupa posetilaca
 Sadržaj koji (ne)želite da prezentujete
 Konkurencija na Internetu
 Vreme i novac potrebni za izradu i održavanje
 SWOT analiza
KREIRANJEUSPEŠNEKREIRANJEUSPEŠNEINTERNETINTERNETPREZENTACIJEPREZENTACIJE
Copyright © 2000-2006 AgitPROP www.agitprop.co.yu 17
Faze kreiranja uspeFaze kreiranja uspeššnene
Internet prezentacijeInternet prezentacije
Izbor imena i registracija domenaIzbor imena i registracija domena
33
Asocijativnos
t
Pamtljivost
Unikatnost
 Generička imena
 Pun naziv firme
 Skraćenice
 Složenice
 Kreativni nazivi
KREIRANJEUSPEŠNEKREIRANJEUSPEŠNEINTERNETINTERNETPREZENTACIJEPREZENTACIJE
Copyright © 2000-2006 AgitPROP www.agitprop.co.yu 18
Faze kreiranja uspeFaze kreiranja uspeššnene
Internet prezentacijeInternet prezentacije
Izrada prezentacijeIzrada prezentacije
33
 Kreiranje koncepta
 Priprema teksta
 Priprema ilustracija
 Kreiranje vizuelnog identiteta
 Programiranje prezentacije
 Optimizacija prezentacije
 Testiranje prezentacije
 Instalacija na server provajdera
KREIRANJEUSPEŠNEKREIRANJEUSPEŠNEINTERNETINTERNETPREZENTACIJEPREZENTACIJE
Copyright © 2000-2006 AgitPROP www.agitprop.co.yu 19
Faze kreiranja uspeFaze kreiranja uspeššnene
Internet prezentacijeInternet prezentacije
Kreiranje koncepta
33
 Namena
 Sadržaj po stranama
 Struktura
KREIRANJEUSPEŠNEKREIRANJEUSPEŠNEINTERNETINTERNETPREZENTACIJEPREZENTACIJE
Copyright © 2000-2006 AgitPROP www.agitprop.co.yu 20
Faze kreiranja uspeFaze kreiranja uspeššnene
Internet prezentacijeInternet prezentacije
Uobičajen sadržaj Internet prezentacije firme
33
UVOD - sažetak
O FIRMI
Delatnost
Istorija
Organizacija
Rukovodstvo
PROIZVODI / USLUGE
Opis
Cene
NOVOSTI
REFERENCE
Klijenti
Projekti
KONTAKT
Osobe, adrese, telefoni, e-mail, web
Upitnik
PITANJA (FAQ)
SADRŽAJ
(BROJAČ)
HOME
PAGE
SRPSKI
ENGLISH
KREIRANJEUSPEŠNEKREIRANJEUSPEŠNEINTERNETINTERNETPREZENTACIJEPREZENTACIJE
Copyright © 2000-2006 AgitPROP www.agitprop.co.yu 21
Faze kreiranja uspeFaze kreiranja uspeššnene
Internet prezentacijeInternet prezentacije
Struktura Internet prezentacije
33
hijerarhijska
kombinovana
linearna
KREIRANJEUSPEŠNEKREIRANJEUSPEŠNEINTERNETINTERNETPREZENTACIJEPREZENTACIJE
Copyright © 2000-2006 AgitPROP www.agitprop.co.yu 22
Faze kreiranja uspeFaze kreiranja uspeššnene
Internet prezentacijeInternet prezentacije
Priprema teksta
33
 Prikupljanje
 Pisanje
 Redaktura
 Lektura i korektura
 Obrada
KREIRANJEUSPEŠNEKREIRANJEUSPEŠNEINTERNETINTERNETPREZENTACIJEPREZENTACIJE
Copyright © 2000-2006 AgitPROP www.agitprop.co.yu 23
Faze kreiranja uspeFaze kreiranja uspeššnene
Internet prezentacijeInternet prezentacije
Priprema ilustracija
33
 Prikupljanje
 Produkcija
 Skeniranje
 Obrada
Fotografije
Slajdovi
Crteži
Grafikoni
Mape
KREIRANJEUSPEŠNEKREIRANJEUSPEŠNEINTERNETINTERNETPREZENTACIJEPREZENTACIJE
Copyright © 2000-2006 AgitPROP www.agitprop.co.yu 24
Faze kreiranja uspeFaze kreiranja uspeššnene
Internet prezentacijeInternet prezentacije
Kreiranje vizuelnog identiteta
33
 Struktura Web strane
 Dizajn grafičkih
elemenata
 Tipografija
StrukturaStruktura WebWeb stranestrane
 Zaglavlje
 Naslov
 Navigacija
 Telo
 Podnožje
KREIRANJEUSPEŠNEKREIRANJEUSPEŠNEINTERNETINTERNETPREZENTACIJEPREZENTACIJE
Copyright © 2000-2006 AgitPROP www.agitprop.co.yu 26
Faze kreiranja uspeFaze kreiranja uspeššnene
Internet prezentacijeInternet prezentacije33
 Linkovi
 Multimedija
 META tagovi
 Forme
 Aktivne
komponente
 ...
Programiranje prezentacije
KREIRANJEUSPEŠNEKREIRANJEUSPEŠNEINTERNETINTERNETPREZENTACIJEPREZENTACIJE
Copyright © 2000-2006 AgitPROP www.agitprop.co.yu 27
Faze kreiranja uspeFaze kreiranja uspeššnene
Internet prezentacijeInternet prezentacije33
 Rezolucija monitora: 800 x 600 piksela
 Fontovi: Arial, Times New Roman...
 Kodni raspored: 1250 (latinica) ili 1251 (ćirilica)
 Browseri:
Internet Explorer i Netscape, verzija 4 ili noviji
 Ubrzavanje učitavanja – cilj < 10 sec
- Kompresija grafike: GIF i JPG
- “Čišćenje” HTML koda: tekst i tabele
Optimizacija prezentacije
KREIRANJEUSPEŠNEKREIRANJEUSPEŠNEINTERNETINTERNETPREZENTACIJEPREZENTACIJE
Copyright © 2000-2006 AgitPROP www.agitprop.co.yu 28
Faze kreiranja uspeFaze kreiranja uspeššnene
Internet prezentacijeInternet prezentacije33
 Linkovi
 Slike i ostali fajlovi
 Pravopis
 Provera HTML koda
Testiranje prezentacije
Instalacija na server provajdera
KREIRANJEUSPEŠNEKREIRANJEUSPEŠNEINTERNETINTERNETPREZENTACIJEPREZENTACIJE
Copyright © 2000-2006 AgitPROP www.agitprop.co.yu 29
Faze kreiranja uspeFaze kreiranja uspeššnene
Internet prezentacijeInternet prezentacije
Promovisanje prezentacijePromovisanje prezentacije
33
 Izrada medija plana
 Promovisanje na Internetu
 Promovisanje na ostalim medijima
 Promo materijal
 Stalno praćenje i analiza posećenosti
KREIRANJEUSPEŠNEKREIRANJEUSPEŠNEINTERNETINTERNETPREZENTACIJEPREZENTACIJE
Copyright © 2000-2006 AgitPROP www.agitprop.co.yu 30
Faze kreiranja uspeFaze kreiranja uspeššnene
Internet prezentacijeInternet prezentacije
Promovisanje na Internetu
33
 Prijavljivanje pretraživačima
 Oglašavanje (baneri i linkovi)
 Razmena banera
 Mailing liste
 Diskusione grupe
 Sponzorstva
 Gerila
 Sredstva unapređenja posete
KREIRANJEUSPEŠNEKREIRANJEUSPEŠNEINTERNETINTERNETPREZENTACIJEPREZENTACIJE
Copyright © 2000-2006 AgitPROP www.agitprop.co.yu 31
Faze kreiranja uspeFaze kreiranja uspeššnene
Internet prezentacijeInternet prezentacije
Promovisanje na ostalim medijima
33
 Oglašavanje
štampa
radio
TV
outdoor
 Public Relations
konferencije za novinare
press materijali...
KREIRANJEUSPEŠNEKREIRANJEUSPEŠNEINTERNETINTERNETPREZENTACIJEPREZENTACIJE
Copyright © 2000-2006 AgitPROP www.agitprop.co.yu 32
Faze kreiranja uspeFaze kreiranja uspeššnene
Internet prezentacijeInternet prezentacije
Promo materijal
33
 WWW kao sastavni deo
naziva firme (umesto
svih drugih podataka)
 Sredstva direktnog
marketinga
KREIRANJEUSPEŠNEKREIRANJEUSPEŠNEINTERNETINTERNETPREZENTACIJEPREZENTACIJE
Copyright © 2000-2006 AgitPROP www.agitprop.co.yu 33
Faze kreiranja uspeFaze kreiranja uspeššnene
Internet prezentacijeInternet prezentacije33
 Otklanjanje propusta i problema
 Postavljanje novih sadržaja
 Kontakt sa posetiocima
 Unapređivanje prezentacije
Održavanje i ažuriranjeOdržavanje i ažuriranje
KREIRANJEUSPEŠNEKREIRANJEUSPEŠNEINTERNETINTERNETPREZENTACIJEPREZENTACIJE
Copyright © 2000-2006 AgitPROP www.agitprop.co.yu 34
Razlozi neuspehaRazlozi neuspeha
Internet prezentacijeInternet prezentacije44
 Kreativni razlozi
 Tehnički razlozi
 Promotivni razlozi
KREIRANJEUSPEŠNEKREIRANJEUSPEŠNEINTERNETINTERNETPREZENTACIJEPREZENTACIJE
Copyright © 2000-2006 AgitPROP www.agitprop.co.yu 35
Razlozi neuspeha Internet prezentacijeRazlozi neuspeha Internet prezentacije
Kreativni razloziKreativni razlozi
44
 Loš sadržaj
Neprimeren korisniku
Premalo ili previše teksta
Nekreativnost
Nepismenost
Kič ilustracije
Nepoštovanje autorskih prava
 Loša navigacija
Nepostojeća
Nepregledna
Nedosledna
KREIRANJEUSPEŠNEKREIRANJEUSPEŠNEINTERNETINTERNETPREZENTACIJEPREZENTACIJE
Copyright © 2000-2006 AgitPROP www.agitprop.co.yu 36
Razlozi neuspeha Internet prezentacijeRazlozi neuspeha Internet prezentacije
Tehnički razloziTehnički razlozi
44
 Nekompatibilnost sa sistemom korisnika
Browser (HTML, frejmovi, stilovi...)
Plug-in programi (Flash, Java...)
Rezolucija monitora
Fontovi
 Sporo učitavanje strana
Nekompresovana / Pogrešno odabrana grafika
Previše složene / Predugačke strane
KREIRANJEUSPEŠNEKREIRANJEUSPEŠNEINTERNETINTERNETPREZENTACIJEPREZENTACIJE
Copyright © 2000-2006 AgitPROP www.agitprop.co.yu 37
Razlozi neuspeha Internet prezentacijeRazlozi neuspeha Internet prezentacije
Promotivni razloziPromotivni razlozi
44
 Nedostatak promocije
 Nekvalitetna promocija
KREIRANJEUSPEŠNEKREIRANJEUSPEŠNEINTERNETINTERNETPREZENTACIJEPREZENTACIJE
Copyright © 2000-2006 AgitPROP www.agitprop.co.yu 38
ZaključakZaključak
I kreativnostI kreativnost
i funkcionalnost!i funkcionalnost!
Uspešna Internet prezentacija
mora da bude doživljaj
za obe polovine mozga.
KREIRANJEUSPEŠNEKREIRANJEUSPEŠNEINTERNETINTERNETPREZENTACIJEPREZENTACIJE
Copyright © 2000-2006 AgitPROP www.agitprop.co.yu 39
Knjiga u pripremiKnjiga u pripremi
Kreiranje uspešneKreiranje uspešne
Internet prezentacijeInternet prezentacije
autor: Lazar Bošković
izdavač: AgitPROP

More Related Content

More from AgitPROP - marketing agencija

Сведочанства о једном времену – Лазарски речник
Сведочанства о једном времену – Лазарски речникСведочанства о једном времену – Лазарски речник
Сведочанства о једном времену – Лазарски речникAgitPROP - marketing agencija
 
Монографија "Икарус - Икарбус: 1923-1998"
Монографија "Икарус - Икарбус: 1923-1998"Монографија "Икарус - Икарбус: 1923-1998"
Монографија "Икарус - Икарбус: 1923-1998"AgitPROP - marketing agencija
 
Сајтовача: за интернет домаћине
Сајтовача: за интернет домаћинеСајтовача: за интернет домаћине
Сајтовача: за интернет домаћинеAgitPROP - marketing agencija
 
Istorija bezbednosti telekomunikacija - Od dimnih signala do Interneta
Istorija bezbednosti telekomunikacija - Od dimnih signala do InternetaIstorija bezbednosti telekomunikacija - Od dimnih signala do Interneta
Istorija bezbednosti telekomunikacija - Od dimnih signala do InternetaAgitPROP - marketing agencija
 
Teslina vizija Interneta / Tesla's Vision of the Internet
Teslina vizija Interneta / Tesla's Vision of the InternetTeslina vizija Interneta / Tesla's Vision of the Internet
Teslina vizija Interneta / Tesla's Vision of the InternetAgitPROP - marketing agencija
 

More from AgitPROP - marketing agencija (18)

Сведочанства о једном времену – Лазарски речник
Сведочанства о једном времену – Лазарски речникСведочанства о једном времену – Лазарски речник
Сведочанства о једном времену – Лазарски речник
 
Монографија "Икарус - Икарбус: 1923-1998"
Монографија "Икарус - Икарбус: 1923-1998"Монографија "Икарус - Икарбус: 1923-1998"
Монографија "Икарус - Икарбус: 1923-1998"
 
Како се праве ти сајтови?
Како се праве ти сајтови?Како се праве ти сајтови?
Како се праве ти сајтови?
 
Сајтовача: за интернет домаћине
Сајтовача: за интернет домаћинеСајтовача: за интернет домаћине
Сајтовача: за интернет домаћине
 
Lazarski recnik
Lazarski recnikLazarski recnik
Lazarski recnik
 
RNIDS - Profil Fondacije
RNIDS - Profil FondacijeRNIDS - Profil Fondacije
RNIDS - Profil Fondacije
 
Udruženi kamioni Srbije - 15 godina
Udruženi kamioni Srbije - 15 godinaUdruženi kamioni Srbije - 15 godina
Udruženi kamioni Srbije - 15 godina
 
Da sadržaj bude u formi
Da sadržaj bude u formiDa sadržaj bude u formi
Da sadržaj bude u formi
 
Da sadržaj bude u formi - Lazar Bošković
Da sadržaj bude u formi - Lazar BoškovićDa sadržaj bude u formi - Lazar Bošković
Da sadržaj bude u formi - Lazar Bošković
 
RNIDS info
RNIDS infoRNIDS info
RNIDS info
 
RNIDS - Šta sve možeš sa svojim domenom...
RNIDS - Šta sve možeš sa svojim domenom...RNIDS - Šta sve možeš sa svojim domenom...
RNIDS - Šta sve možeš sa svojim domenom...
 
Teslina vizija Interneta - Medijske objave
Teslina vizija Interneta - Medijske objaveTeslina vizija Interneta - Medijske objave
Teslina vizija Interneta - Medijske objave
 
Istorija bezbednosti telekomunikacija - Od dimnih signala do Interneta
Istorija bezbednosti telekomunikacija - Od dimnih signala do InternetaIstorija bezbednosti telekomunikacija - Od dimnih signala do Interneta
Istorija bezbednosti telekomunikacija - Od dimnih signala do Interneta
 
Serbia Expo 2010 Shanghai - City Code
Serbia Expo 2010 Shanghai - City CodeSerbia Expo 2010 Shanghai - City Code
Serbia Expo 2010 Shanghai - City Code
 
I Zabrana dela - Indexovo radio pozorište
I Zabrana dela - Indexovo radio pozorišteI Zabrana dela - Indexovo radio pozorište
I Zabrana dela - Indexovo radio pozorište
 
Upoznajte Beograd - turistički vodič
Upoznajte Beograd - turistički vodičUpoznajte Beograd - turistički vodič
Upoznajte Beograd - turistički vodič
 
Teslina vizija Interneta / Tesla's Vision of the Internet
Teslina vizija Interneta / Tesla's Vision of the InternetTeslina vizija Interneta / Tesla's Vision of the Internet
Teslina vizija Interneta / Tesla's Vision of the Internet
 
Sadržaj, pre svega!
 Sadržaj, pre svega! Sadržaj, pre svega!
Sadržaj, pre svega!
 

Kreiranje uspešne internet prezentacije