Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Savjeti za kreiranje PowerPoint prezentacije

Prezentacija koja daje praktične savjete o čemu treba voditi računa kada kreirate PowerPoint prezentaciju.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Savjeti za kreiranje PowerPoint prezentacije

 1. 1. Kreiranje PowerPoint s l ajdova Izbjegavanje katastrofe zbog loših slajdova
 2. 2. Savjeti koje ćemo dati <ul><li>Sadržaj </li></ul><ul><li>Struktura slajdova </li></ul><ul><li>Fontovi </li></ul><ul><li>Boje </li></ul><ul><li>Pozadina </li></ul><ul><li>Gafikoni </li></ul><ul><li>Pravopis i gramatika </li></ul><ul><li>Zaključci </li></ul><ul><li>Pitanja </li></ul>
 3. 3. Sadržaj <ul><li>Neka prvi ili drugi slajd bude sadržaj Vaše prezentacije </li></ul><ul><ul><li>npr. : pr ethodni slajd </li></ul></ul><ul><li>Slijedite redoslijed iz sadržaja u nastavku prezentacije </li></ul><ul><li>Stavite samo glavne odrednice na slajd sa sadržajem </li></ul><ul><ul><li>npr. : koristite naslove </li></ul></ul>
 4. 4. Struktura slajdova - dobra <ul><li>Koristite 1-2 slajda po minuti u Vašoj prezentaciji </li></ul><ul><li>Pišite u formi teza, a ne cijele rečenice </li></ul><ul><li>Stavite najviše 4-5 teza po jednom slajdu </li></ul><ul><li>Izbjegavajte rječitost : koristiti samo ključne riječi i fraze </li></ul>
 5. 5. Struktura slajdova - loša <ul><li>Ova stranica sadrži previše riječi za jedan slajd u prezentaciji. Nije napisana u formi teza, što je čini težom za praćenje od strane publike i za Vas da objasnite svaku tezu. Iako se na ovom slajdu nalazi tačno isti broj teza kao i na prethodnom, izgleda mnogo komplikovanije. Ukratko, Vaša će publika posvetiti mnogo više vremena pokušavajući da pročita ovaj paragraf, umjesto da sasluša Vas. </li></ul>
 6. 6. Struktura slajdova - dobra <ul><li>Pokažite samo jednu tezu u jednom trenutku : </li></ul><ul><ul><li>Pomoći će publici da se koncentriše na ono što govorite </li></ul></ul><ul><ul><li>Spriječiće publiku da unaprijed čita </li></ul></ul><ul><ul><li>Pomoći će da Vaša prezentacija ostane fokusirana </li></ul></ul>
 7. 7. Struktura slajdova - loša <ul><li>Nemojte koristiti animacije koje odvlače pažnju </li></ul><ul><li>Ne pretjerujte sa animacijama </li></ul><ul><li>Koristite stalno jedan tip animacije </li></ul>
 8. 8. Fontovi - dobri <ul><li>Koristite font minimalne veličine 18 </li></ul><ul><li>Koristiti različite veličine fontova za glavne teze i podteze </li></ul><ul><ul><li>ovo je font 24, glavna teza je 28, a font u naslovu je 36 </li></ul></ul><ul><li>Koristite standardne fontove kao što su Times New Roman ili Arial </li></ul>
 9. 9. Fontovi - loši <ul><li>Ako koristite previše mali font, Vaša publika neće biti u mogućnosti da pročita šta ste napisali </li></ul><ul><li>KORISTITE VELIKA SLOVA SAMO KADA JE NEOPHODNO. TEŠKA SU ZA ČITANJE </li></ul><ul><li>Ne koristite komplikovane fontove </li></ul>
 10. 10. Boje - dobre <ul><li>Koristite boju fonta koja je u jasnom kontrastu sa pozadinom </li></ul><ul><ul><li>npr. : plavi font na bijeloj pozadini </li></ul></ul><ul><li>Koristite boje koje su logički povezane sa strukturom prezentacije </li></ul><ul><ul><li>npr. : svijetlo plavi naslov i tamno plavi tekst </li></ul></ul><ul><li>Koristite boje da biste nešto naglasili </li></ul><ul><ul><li>ali koristite to samo povremeno </li></ul></ul>
 11. 11. Boje - loše <ul><li>Korištenje fonta čija boja nije u kontrastu sa pozadinom, čini ga teškim za čitanje. </li></ul><ul><li>Korištenje boje za ukrašavanje je ometajuće i uznemirujuće . </li></ul><ul><li>Korištenje različite boje za svaku tezu je nepotrebno </li></ul><ul><ul><li>Korištenje druge boje za podtezu je takođe nepotrebno </li></ul></ul><ul><li>P o k u š a v a t i b i t i k r e a t i v a n , t a k o đ e m o ž e b i t i l o š e </li></ul>
 12. 12. Pozadina - dobra <ul><li>Koristite pozadine kao što je ova, privlačana ali jednostavna </li></ul><ul><li>Koristite svijetle pozadine </li></ul><ul><li>Koristite istu pozadinu kroz cijelu prezentaciju </li></ul>
 13. 13. Pozadina - loša <ul><li>Izbjegavajte pozadine koje su ometajuće i koje otežavaju čitanje </li></ul><ul><li>Držite se pozadine koju koristite </li></ul>
 14. 14. Grafikoni - dobri <ul><li>Pored tabela i riječi, koristite i grafikone </li></ul><ul><ul><li>Podaci u grafikonima su razumljiviji i pamtljiviji u poređenju sa suhoparnim brojevima </li></ul></ul><ul><ul><li>Trendove je lakše predstaviti u grafičkoj formi </li></ul></ul><ul><li>Uvijek dajte naziv Vašem grafikonu </li></ul>
 15. 15. Grafikoni - loši
 16. 16. Grafikoni - dobri
 17. 17. Grafikoni - loši
 18. 18. Grafikoni - loši <ul><li>Mali podioci su nepotrebni </li></ul><ul><li>Font je premalen </li></ul><ul><li>Boje su nelogične </li></ul><ul><li>Nedostaje naslov </li></ul><ul><li>Sjenčenje odvraća pažnju </li></ul>
 19. 19. Pravopis i gramatika <ul><li>Provjerite Vaše slajdove : </li></ul><ul><ul><li>greške u pisanju </li></ul></ul><ul><ul><li>ponavljanje riječi </li></ul></ul><ul><ul><li>gramatičke greške </li></ul></ul><ul><li>Ako pravite prezentaciju u jeziku koji nije Vaš maternji, neka je neko drugi provjeri! </li></ul>
 20. 20. Zaključak <ul><li>Koristite efektnu i jaku završnu riječ </li></ul><ul><ul><li>Publika će se vjerovatno sjećati Vaših posljednjih riječi </li></ul></ul><ul><li>Koristite slajd sa zaključkom da : </li></ul><ul><ul><li>Sumirate glavne teze Vaše prezentacije </li></ul></ul><ul><ul><li>Sugerišete načine daljeg istraživanja </li></ul></ul>
 21. 21. Pitanja ?? <ul><li>Završite Vašu prezentaciju sa jednostavnim slajdom koji će: </li></ul><ul><ul><li>Potaknuti publiku da postavi pitanja </li></ul></ul><ul><ul><li>Pružiti vizuelnu pomoć tokom perioda postavljanja pitanja </li></ul></ul><ul><ul><li>Spriječiti previše naglo završavanje prezentacije </li></ul></ul>

×