SlideShare a Scribd company logo
POWER P
   POINT 2007
Presentation буюу илтгэл, танилцуулга
       у у        уу
бэлтгэхэд зориулагдсан програм юм.
Илтгэл, танилцуулга нь өнгөт ба
хар цагаан байна
       айна.
Хэд хэдэн сл лайдаас бүрдэнэ.
           бүрдэнэ
Слайд бүрий өвөрмөц өнгө,
     үр йг   р
дизайн, эфф фекттэй, гарчиг,
текст, зураг г ф
       график, хүснэгт
зэргийг ч хөддөлгөөнд оруулж
хийж болно.
HOME ҮНДСЭ ЦЭС
 O  ҮНДСЭ
    ДСЭН ЭС
Clipboard – paste, cut, copy


Slides – шинээр слайд нэмэх
          д


Font – текстийн хэлбэ
          эржүүлэлт


Paragraph – дугаарлал текстийн байршуулалт гм
          лт,
          лт

Drawing – дүрс, б й шил, хурдан өнгө өгөх,
D  i     байрш
хүрээний өнгө, хэлбэр эффект өгөх
          р,

Editing – хайлт, солих, тэмдэглэх
INSERT ЦЭС
    ЦЭС
Table – дурын хүснэгт о оруулах
Picture – зураг оруулах
Clip art – бэлэн зурагна сонгон оруулах
            аас
Photo album – фото аль ьбом бэлтгэх
Smart art – бэлэн дүрсл лэлүүдээс оруулж ажлаа
хөнгөвчилнө
Chart – график оруулах х
Hyperlink – холболт хий /файл дуудаж харуулж болно,
            йнэ
эсвэл интернэтийн сайттай холболт хийнэ./
Text box – техт оруулах box-ийг оруулна
            х
Header& footer – хөл, тоолгой оруулна
Word Art – бэлэн тексти дизайнуудаас сонголт хийнэ
            ийн
Date & Time – он сар өд оруулна
            дөр
Slide number – слайдыг дугаарлана
            г
Symbol – тусгай тэмдэг оруулна
            гт
Object – power p
  j   p   point дотр
           д троос бусад программуудтай
                у д р р   ууд
харилцан ажиллана
Movie – кино, клипний ф файлууд оруулах
Sound – дуу авиа оруул лах
Зураг оруулах
    руулах
    р
    1.
    1 Insert -> Picture
          >
    2. Оруулах
      зурагныхаа замыг
      зааж өгнө.
    3. Insert команд өг
Клип ар
К  артны з р
      зургыг а
         ашиглах
            а
        Insert -> Clip Art
        Search f
        S   h for
        хэсэгт хайх
        зургийн нэрээ
        өгнө.
        өгнө
        Go товчлуур
        дарна
        Слайд руугаа
        чирч авчирна
Фото альбом үүсгэх
     ом
     о
        Мөн зураг
        тус бүрийн
        гэрэл
        сүүдрийг
        тохируулж,
        тохируулж
Дурын дүрс оруулах
   дүрс
       Дурын дүрс
       Шугам
       Дөрвөлжин
       Сумнууд
       Үйлдлийн
       тэмдгүүд
       Диаграм
       Д
       Үйлдэл гүйцэтгэх
        д  ү ц
       дурын дүрс
Smart Art бэл графикууд
      лэн р ф ууд
оруулах

       Төрөл б
       Т   бүрийн
             й
       диаграммууд
       д р    ууд
       оруулах /мод
       хэлбэрийн,
       хэлбэрийн
       хүснэгтэн
       хэлбэрийн,
       цикл хэлбэрийн
       гэх мэт/
График оруулах
     уулах
     у
       Графикад өгөгдсөн
       автомат өнгийг
       өөрийнхөө
         й
       сонирхолд
       нийцүүлэн сольж
       болно
       Ер нь excel дээр
       графикаа сайн
       байгуулаад
         уу  д
       сурчихсан байхад
       power point дээр
       ижилхэн
       зарчимтай
Линктэй хо
     олбох
 Файл дуудах  Action
Insert цэсний Text хэсэг
 Текст box ору
       уулах
 Хөл
 Х толгойн х
     й хэсэг оруулах
 Он сар өдөр о
       оруулах
 Слайдыг дуга р
      у аарлах
 Тусгай тэмдэг оруулах ⅓ ♫ ‫ﻼ‬
       гт
 Обьект оруулах
 Word Art
Видео фай оруулах
     йл
JHFDGJ KFJHKGF GKLJHLF GFH
             HKL
DESIGN ЦЭС
    ЭС
    Э
P   t    й        й
Page setup – слайдны өргөн өндрийн хэмжээ, хэдээс эхлэн
дугаарлах тохируулга, босо хэвтээ эсэх сонголт
             оо

Slide orientation – босоо х
             хэвтээ эсэх тохируулга


Themes - Дизайны сонголт хийх
            т


Colors - Слайдны өнгөний зохицуулалт - сонголт хийх


Fonts - Үсгийн фонт сонгол
             лт


Effects - Эффект


Background styles - Арын фон сонголт
ANIMATION ЦЭС
    N
Preview – слайдыг үзү
          үүлэх


Animations – хөдөлгөө оруулах хэлбэрүүд
          өн

Transition to this Slide - Хуудас шилжилт хийх
            e
хөдөлгөөний шилжилт  түүд

Transition Sound - Хуу
           удас шилжилт хийхэд дуу авиа
ашиглах

Transition Speed - Шилжилтийн хурд

Custom Animation - ЭЭффектүүд /->, ихэсч багасах,
<-, дурын чиглэлд сонг
           госон обьектууд шилжих/
SLIDE SHOW ЦЭС
    OW
    O
Start slide show – слайдыг эхлүүлэх

Set up – слайдыг автоматаар
эргэлдүүлэх тохи
        ируулга хийх
• Rehearse timing – үзүүлбэрийн нийт хичнээн
 минутад багтаж байг гааг урьдчилан бэлтгэх,
 repeat-аар давтуулах
    t
• Record narrition – нийт бичлэгийн талаар мэдээлэл

Monitors дэлгэций тохиргоо /use current
         йн
resolution-г автом
         матаар сонгох нь дээр/
           р      д р
REVIEW ЦЭС
VIEW ЦЭС
    С
Presentation view – энгийн хэлб
P   t ti  i     й  лбэрээр харуулах, олноор нь, тэмдэглэл
хийх талбартайгаар харуулах, слайд шоу үзүүлэх

Slide master – мастер слайд б
              бэлтгэх


Handout master – тарааж өгөх материал хэлбэрээр бэлтгэх
              х


Ruler
Ruler- хэмжээст шугам гаргах


Grid – торлосон дэлгэц гаргах
     р   д  ц р


Өнгөт, хар цагаан, саарлаар ха
               аруулах


Window – цонхтой ажиллах баг командууд
              гц


Macros - макро хэл ашиглан за
              арим боломжуудыг өргөтгөх
АНХААРАЛ ТАВЬСАНД
    Л
  БАЯР
    РЛАЛАА

More Related Content

What's hot

Publisher
PublisherPublisher
Publisher
Onon Tuul
 
Insert цэсний тухай
Insert цэсний тухайInsert цэсний тухай
Insert цэсний тухайbbe_0416
 
мэдээллэн загвар байгуулах.9
мэдээллэн загвар байгуулах.9мэдээллэн загвар байгуулах.9
мэдээллэн загвар байгуулах.9Khishighuu Myanganbuu
 
Ms word insert
Ms word insertMs word insert
Ms word insert
Ari Ariuna
 
Microsoft excel програмтай ажиллах гарын авлага 2017
Microsoft excel програмтай ажиллах гарын авлага 2017Microsoft excel програмтай ажиллах гарын авлага 2017
Microsoft excel програмтай ажиллах гарын авлага 2017
E-Gazarchin Online University
 
зурган мэдээлэл боловсруулах 6-р анги нэгж хичээл
зурган мэдээлэл боловсруулах 6-р анги нэгж хичээлзурган мэдээлэл боловсруулах 6-р анги нэгж хичээл
зурган мэдээлэл боловсруулах 6-р анги нэгж хичээл
Munkh-Erdene Baatar
 
Power point ашиглах боломжуудаас
Power point ашиглах боломжуудаасPower point ашиглах боломжуудаас
Power point ашиглах боломжуудаасOtgoo Kh
 
Microsoft excel програм гарын авлага
Microsoft excel програм гарын авлагаMicrosoft excel програм гарын авлага
Microsoft excel програм гарын авлага
EnkhjargalDashdorjEn
 
Word
WordWord
Wordtsbmb
 
Microsoft excel
Microsoft excelMicrosoft excel
Microsoft excelAkhyt
 
Home цэсний командууд
Home цэсний командуудHome цэсний командууд
Home цэсний командуудOnon Tuul
 
Cs101 lecture6
Cs101 lecture6Cs101 lecture6
Cs101 lecture6
taivna
 
Data цэсний тухай
Data цэсний тухайData цэсний тухай
Data цэсний тухайSolongo Soko
 

What's hot (20)

Publisher
PublisherPublisher
Publisher
 
Ms word
Ms wordMs word
Ms word
 
Insert цэсний тухай
Insert цэсний тухайInsert цэсний тухай
Insert цэсний тухай
 
мэдээллэн загвар байгуулах.9
мэдээллэн загвар байгуулах.9мэдээллэн загвар байгуулах.9
мэдээллэн загвар байгуулах.9
 
Ms word insert
Ms word insertMs word insert
Ms word insert
 
Html хичээл
Html хичээлHtml хичээл
Html хичээл
 
Microsoft excel програмтай ажиллах гарын авлага 2017
Microsoft excel програмтай ажиллах гарын авлага 2017Microsoft excel програмтай ажиллах гарын авлага 2017
Microsoft excel програмтай ажиллах гарын авлага 2017
 
зурган мэдээлэл боловсруулах 6-р анги нэгж хичээл
зурган мэдээлэл боловсруулах 6-р анги нэгж хичээлзурган мэдээлэл боловсруулах 6-р анги нэгж хичээл
зурган мэдээлэл боловсруулах 6-р анги нэгж хичээл
 
Power point ашиглах боломжуудаас
Power point ашиглах боломжуудаасPower point ашиглах боломжуудаас
Power point ашиглах боломжуудаас
 
Cs101 lec8
Cs101 lec8Cs101 lec8
Cs101 lec8
 
Microsoft excel програм гарын авлага
Microsoft excel програм гарын авлагаMicrosoft excel програм гарын авлага
Microsoft excel програм гарын авлага
 
Word
WordWord
Word
 
Microsoft excel
Microsoft excelMicrosoft excel
Microsoft excel
 
Test
TestTest
Test
 
Microsoft word
Microsoft wordMicrosoft word
Microsoft word
 
Home цэсний командууд
Home цэсний командуудHome цэсний командууд
Home цэсний командууд
 
Word template
Word templateWord template
Word template
 
Cs101 lecture6
Cs101 lecture6Cs101 lecture6
Cs101 lecture6
 
7
77
7
 
Data цэсний тухай
Data цэсний тухайData цэсний тухай
Data цэсний тухай
 

Similar to Power point 2007

Power point-120324230130-phpapp02
Power point-120324230130-phpapp02Power point-120324230130-phpapp02
Power point-120324230130-phpapp02Crystal Angel
 
мэдээлэл зүй Power point
мэдээлэл зүй Power pointмэдээлэл зүй Power point
мэдээлэл зүй Power pointHappy Nara
 
Presentation 1
Presentation 1Presentation 1
Presentation 1Amartogtoh
 
мэдээлэл технологи
мэдээлэл технологимэдээлэл технологи
мэдээлэл технологиTuug Tuguldur
 
Power point 2007 програмын тухай
Power point 2007 програмын тухайPower point 2007 програмын тухай
Power point 2007 програмын тухайnyamsuren nergui
 
Ppt hutulbur
Ppt hutulburPpt hutulbur
Ppt hutulbur
chuluunbatbaymbasure
 
Powerpoint2007lecture
Powerpoint2007lecturePowerpoint2007lecture
Powerpoint2007lectureorgil
 
Dadlaga khicheel 25 26слайд үүсгэх хөдөлгөөн оруулах
Dadlaga khicheel 25 26слайд үүсгэх хөдөлгөөн оруулахDadlaga khicheel 25 26слайд үүсгэх хөдөлгөөн оруулах
Dadlaga khicheel 25 26слайд үүсгэх хөдөлгөөн оруулахhenjii
 
Dadlaga khicheel 25 26слайд үүсгэх хөдөлгөөн оруулах
Dadlaga khicheel 25 26слайд үүсгэх хөдөлгөөн оруулахDadlaga khicheel 25 26слайд үүсгэх хөдөлгөөн оруулах
Dadlaga khicheel 25 26слайд үүсгэх хөдөлгөөн оруулахhenjii
 
Its150 l10powerpoint2007
Its150 l10powerpoint2007Its150 l10powerpoint2007
Its150 l10powerpoint2007orgil
 
Its150 l10powerpoint2007
Its150 l10powerpoint2007Its150 l10powerpoint2007
Its150 l10powerpoint2007orgil
 

Similar to Power point 2007 (18)

Power point-120324230130-phpapp02
Power point-120324230130-phpapp02Power point-120324230130-phpapp02
Power point-120324230130-phpapp02
 
Power point 2007
Power point 2007Power point 2007
Power point 2007
 
мэдээлэл зүй Power point
мэдээлэл зүй Power pointмэдээлэл зүй Power point
мэдээлэл зүй Power point
 
Presentation 1
Presentation 1Presentation 1
Presentation 1
 
power point 2007
power point 2007power point 2007
power point 2007
 
мэдээлэл технологи
мэдээлэл технологимэдээлэл технологи
мэдээлэл технологи
 
Power point 2007 програмын тухай
Power point 2007 програмын тухайPower point 2007 програмын тухай
Power point 2007 програмын тухай
 
Word 3 heseg
Word 3 hesegWord 3 heseg
Word 3 heseg
 
Ppt hutulbur
Ppt hutulburPpt hutulbur
Ppt hutulbur
 
Ppt hutulbur
Ppt hutulburPpt hutulbur
Ppt hutulbur
 
Powerpoint2007lecture
Powerpoint2007lecturePowerpoint2007lecture
Powerpoint2007lecture
 
Dadlaga khicheel 25 26слайд үүсгэх хөдөлгөөн оруулах
Dadlaga khicheel 25 26слайд үүсгэх хөдөлгөөн оруулахDadlaga khicheel 25 26слайд үүсгэх хөдөлгөөн оруулах
Dadlaga khicheel 25 26слайд үүсгэх хөдөлгөөн оруулах
 
Dadlaga khicheel 25 26слайд үүсгэх хөдөлгөөн оруулах
Dadlaga khicheel 25 26слайд үүсгэх хөдөлгөөн оруулахDadlaga khicheel 25 26слайд үүсгэх хөдөлгөөн оруулах
Dadlaga khicheel 25 26слайд үүсгэх хөдөлгөөн оруулах
 
Its150 l10powerpoint2007
Its150 l10powerpoint2007Its150 l10powerpoint2007
Its150 l10powerpoint2007
 
Its150 l10powerpoint2007
Its150 l10powerpoint2007Its150 l10powerpoint2007
Its150 l10powerpoint2007
 
Animation
AnimationAnimation
Animation
 
Movie maker
Movie makerMovie maker
Movie maker
 
Lekts9
Lekts9Lekts9
Lekts9
 

More from orgil

Bodlogo
BodlogoBodlogo
Bodlogoorgil
 
Its150 l3
Its150 l3Its150 l3
Its150 l3orgil
 
Its150 l2
Its150 l2Its150 l2
Its150 l2orgil
 
Its150 l1
Its150 l1Its150 l1
Its150 l1orgil
 
Test
TestTest
Testorgil
 
Example excel2007
Example excel2007Example excel2007
Example excel2007orgil
 
Test7
Test7Test7
Test7orgil
 
Test6
Test6Test6
Test6orgil
 
Bodlogiin code
Bodlogiin codeBodlogiin code
Bodlogiin code
orgil
 
Bodlogo
BodlogoBodlogo
Bodlogoorgil
 
Bodlogo
BodlogoBodlogo
Bodlogoorgil
 
Bodlogo
BodlogoBodlogo
Bodlogoorgil
 
Test5
Test5Test5
Test5orgil
 
Test7
Test7Test7
Test7orgil
 
Test7
Test7Test7
Test7orgil
 
Test7
Test7Test7
Test7orgil
 
Test7
Test7Test7
Test7orgil
 
Test6
Test6Test6
Test6orgil
 
Test4
Test4Test4
Test4orgil
 

More from orgil (20)

Bodlogo
BodlogoBodlogo
Bodlogo
 
Its150 l3
Its150 l3Its150 l3
Its150 l3
 
Its150 l2
Its150 l2Its150 l2
Its150 l2
 
Its150 l1
Its150 l1Its150 l1
Its150 l1
 
Bd
BdBd
Bd
 
Test
TestTest
Test
 
Example excel2007
Example excel2007Example excel2007
Example excel2007
 
Test7
Test7Test7
Test7
 
Test6
Test6Test6
Test6
 
Bodlogiin code
Bodlogiin codeBodlogiin code
Bodlogiin code
 
Bodlogo
BodlogoBodlogo
Bodlogo
 
Bodlogo
BodlogoBodlogo
Bodlogo
 
Bodlogo
BodlogoBodlogo
Bodlogo
 
Test5
Test5Test5
Test5
 
Test7
Test7Test7
Test7
 
Test7
Test7Test7
Test7
 
Test7
Test7Test7
Test7
 
Test7
Test7Test7
Test7
 
Test6
Test6Test6
Test6
 
Test4
Test4Test4
Test4
 

Power point 2007

 • 1. POWER P POINT 2007 Presentation буюу илтгэл, танилцуулга у у уу бэлтгэхэд зориулагдсан програм юм.
 • 2. Илтгэл, танилцуулга нь өнгөт ба хар цагаан байна айна. Хэд хэдэн сл лайдаас бүрдэнэ. бүрдэнэ Слайд бүрий өвөрмөц өнгө, үр йг р дизайн, эфф фекттэй, гарчиг, текст, зураг г ф график, хүснэгт зэргийг ч хөддөлгөөнд оруулж хийж болно.
 • 3. HOME ҮНДСЭ ЦЭС O ҮНДСЭ ДСЭН ЭС
 • 4. Clipboard – paste, cut, copy Slides – шинээр слайд нэмэх д Font – текстийн хэлбэ эржүүлэлт Paragraph – дугаарлал текстийн байршуулалт гм лт, лт Drawing – дүрс, б й шил, хурдан өнгө өгөх, D i байрш хүрээний өнгө, хэлбэр эффект өгөх р, Editing – хайлт, солих, тэмдэглэх
 • 5. INSERT ЦЭС ЦЭС
 • 6. Table – дурын хүснэгт о оруулах Picture – зураг оруулах Clip art – бэлэн зурагна сонгон оруулах аас Photo album – фото аль ьбом бэлтгэх Smart art – бэлэн дүрсл лэлүүдээс оруулж ажлаа хөнгөвчилнө Chart – график оруулах х Hyperlink – холболт хий /файл дуудаж харуулж болно, йнэ эсвэл интернэтийн сайттай холболт хийнэ./ Text box – техт оруулах box-ийг оруулна х Header& footer – хөл, тоолгой оруулна Word Art – бэлэн тексти дизайнуудаас сонголт хийнэ ийн Date & Time – он сар өд оруулна дөр Slide number – слайдыг дугаарлана г Symbol – тусгай тэмдэг оруулна гт Object – power p j p point дотр д троос бусад программуудтай у д р р ууд харилцан ажиллана Movie – кино, клипний ф файлууд оруулах Sound – дуу авиа оруул лах
 • 7. Зураг оруулах руулах р 1. 1 Insert -> Picture > 2. Оруулах зурагныхаа замыг зааж өгнө. 3. Insert команд өг
 • 8. Клип ар К артны з р зургыг а ашиглах а Insert -> Clip Art Search f S h for хэсэгт хайх зургийн нэрээ өгнө. өгнө Go товчлуур дарна Слайд руугаа чирч авчирна
 • 9. Фото альбом үүсгэх ом о Мөн зураг тус бүрийн гэрэл сүүдрийг тохируулж, тохируулж
 • 10. Дурын дүрс оруулах дүрс Дурын дүрс Шугам Дөрвөлжин Сумнууд Үйлдлийн тэмдгүүд Диаграм Д Үйлдэл гүйцэтгэх д ү ц дурын дүрс
 • 11. Smart Art бэл графикууд лэн р ф ууд оруулах Төрөл б Т бүрийн й диаграммууд д р ууд оруулах /мод хэлбэрийн, хэлбэрийн хүснэгтэн хэлбэрийн, цикл хэлбэрийн гэх мэт/
 • 12. График оруулах уулах у Графикад өгөгдсөн автомат өнгийг өөрийнхөө й сонирхолд нийцүүлэн сольж болно Ер нь excel дээр графикаа сайн байгуулаад уу д сурчихсан байхад power point дээр ижилхэн зарчимтай
 • 13. Линктэй хо олбох Файл дуудах Action
 • 14. Insert цэсний Text хэсэг Текст box ору уулах Хөл Х толгойн х й хэсэг оруулах Он сар өдөр о оруулах Слайдыг дуга р у аарлах Тусгай тэмдэг оруулах ⅓ ♫ ‫ﻼ‬ гт Обьект оруулах Word Art
 • 15. Видео фай оруулах йл JHFDGJ KFJHKGF GKLJHLF GFH HKL
 • 16. DESIGN ЦЭС ЭС Э
 • 17. P t й й Page setup – слайдны өргөн өндрийн хэмжээ, хэдээс эхлэн дугаарлах тохируулга, босо хэвтээ эсэх сонголт оо Slide orientation – босоо х хэвтээ эсэх тохируулга Themes - Дизайны сонголт хийх т Colors - Слайдны өнгөний зохицуулалт - сонголт хийх Fonts - Үсгийн фонт сонгол лт Effects - Эффект Background styles - Арын фон сонголт
 • 19. Preview – слайдыг үзү үүлэх Animations – хөдөлгөө оруулах хэлбэрүүд өн Transition to this Slide - Хуудас шилжилт хийх e хөдөлгөөний шилжилт түүд Transition Sound - Хуу удас шилжилт хийхэд дуу авиа ашиглах Transition Speed - Шилжилтийн хурд Custom Animation - ЭЭффектүүд /->, ихэсч багасах, <-, дурын чиглэлд сонг госон обьектууд шилжих/
 • 21. Start slide show – слайдыг эхлүүлэх Set up – слайдыг автоматаар эргэлдүүлэх тохи ируулга хийх • Rehearse timing – үзүүлбэрийн нийт хичнээн минутад багтаж байг гааг урьдчилан бэлтгэх, repeat-аар давтуулах t • Record narrition – нийт бичлэгийн талаар мэдээлэл Monitors дэлгэций тохиргоо /use current йн resolution-г автом матаар сонгох нь дээр/ р д р
 • 23.
 • 25. Presentation view – энгийн хэлб P t ti i й лбэрээр харуулах, олноор нь, тэмдэглэл хийх талбартайгаар харуулах, слайд шоу үзүүлэх Slide master – мастер слайд б бэлтгэх Handout master – тарааж өгөх материал хэлбэрээр бэлтгэх х Ruler Ruler- хэмжээст шугам гаргах Grid – торлосон дэлгэц гаргах р д ц р Өнгөт, хар цагаан, саарлаар ха аруулах Window – цонхтой ажиллах баг командууд гц Macros - макро хэл ашиглан за арим боломжуудыг өргөтгөх
 • 26. АНХААРАЛ ТАВЬСАНД Л БАЯР РЛАЛАА