SlideShare a Scribd company logo
Optima SX PUDAMA
Informacja produktowa
Seria 0
Optima SX PUDAMA
Precyzyjna aplikacja nawozu podczas siewu kukurydzy
Seria 0
3
Jakie są czynniki decydujące o rozwoju technologii nawozowej?
• Wpływ rynku światowego na ceny produktu i nakładów, ale także na
dostępność/dostęp do zasobów
• Regulacje europejskie (Zielony Ład), zasady, polityka mające na celu spełnienie
podstawowych norm dotyczących środowiska, zmiany klimatu, dobrej kultury rolnej
zgodnej z ochroną środowiska, zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt, zdrowia
roślin i dobrostanu zwierząt
• Utrata akceptacji społecznej dla nawozów i środków ochrony roślin
• Lokalna nadpodaż nawozów organicznych (azotan w wodach gruntowych)
• Programy dotacji, które zazwyczaj są ograniczone w czasie
Optima SX PUDAMA
4
Dostępność nawozu
Precyzyjne zastosowanie nawozów zwiększy znaczenie:
• Im niższa dawka aplikacji, tym ważniejsze jest umieszczenie
• Odpowiednie umieszczenie wykazuje dalszy potencjał do
zwiększenia wydajności
• Zwiększony potencjał przy niższych wskaźnikach żyzności
gleby/nakładu
Co to jest
„Minimum“?
„Prawo minimum” (Carl Sprengel (1828))
Precyzyjna aplikacja nawozu jest
podstawową częścią strategii nawozowej
„Prawo minimum”, które mówi, że jeśli jeden z podstawowych
składników odżywczych jest niedostateczny, wzrost roślin
będzie słaby, nawet jeśli wszystkie inne niezbędne składniki
odżywcze są obfite.
Optima SX PUDAMA
5
Produkcja kukurydzy na świecie 2000/2001 - 2022/2023** (w mln ha)
Optima SX PUDAMA
Źródło: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/456578/umfrage/anbauflaeche-von-mais-weltweit/
6
Cel: Zwiększenie efektywności stosowania nawozu
Optima SX PUDAMA
Idea: Przerwanie taśmy nawozowej i precyzyjne umieszczanie porcji
nawozowych bezpośrednio pod każdą roślinę.
Wynik: Zwiększa dostępność nawozu, co sprzyja rozwojowi młodych
roślin i zwiększa efektywność nawozu (szybsze zastosowanie nawozu
i mniej wypłukiwania itp.).
Możliwe oszczędności nawozu
7
Rozwój korzenia rośliny
Zwłaszcza na początku
wzrostu korzenie rozrastają
się na około 5 cm wokół
nasiona
Wniosek: nie wykorzystuje
się całej dawki nawozu
Optima SX PUDAMA
8
Cel
• Zwiększenie efektywności
stosowania mineralnych
nawozów startowych w
uprawie kukurydzy
• Oszczędność co najmniej
25% ilości nawozu przy tym
samym plonie
Optima SX PUDAMA
Konwencjonalna aplikacja nawozu
PUDAMA
9
Optima SX PUDAMA
PUDAMA – aplikacja nawozu podczas siewu kukurydzy
Konwencjonalne PUDAMA
10
Rozwój korzenia rośliny
• Celem stosowania
nawozu jest
wspomaganie rozwoju
młodej rośliny
• Korzenie zaczynają
rosnąć w kierunku
nawozu
• Bez marnowania energii
Optima SX PUDAMA
11
Rozwój korzenia rośliny
Optima SX PUDAMA
12
Rezultaty systemu PUDAMA
Próby polowe wykazały, że zmniejszenie stosowania nawozu jest możliwe
o co najmniej 25% bez niższych plonów.
PUDAMA Konwencjonalne
Bez nawożenia
Optima SX PUDAMA
13
87% 98% 100% (96%) 103% 105%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
84% 98% 100% (98%) 102% 104%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Średnia względna wysokość roślin (BBCH 19/30)
Rozstaw rzędów 37.5cm
Rezultaty wzrostu roślin 2017/2018
Optima SX PUDAMA
Średnia względna wysokość roślin (BBCH 19/30)
Rozstaw rzędów 75cm
14
Rezultaty plonu 2017/2018
Optima SX PUDAMA
93% 97% 100% (101%) 103% 106%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Względny plon kukurydzy na kiszonkę
Rozstaw rzędów 37.5cm
96% 97% 100% (103%) 104% 108%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Względny plon kukurydzy na ziarno
Rozstaw rzędów 75cm
Co najmniej
25% mniej nawozu
dla
100% plonu
Optima SX PUDAMA
16
Nawożenie ciągłe lub porcjowe
Potencjał oszczędności i ochrony środowiska
Nawożenie ciągłe
Nawożenie ciągłe
Nawożenie
porcjowe
Nawożenie
porcjowe
Potencjał oszczędności
PUDAMA
Konwencjonalne
Optima SX PUDAMA
17
Optima SX PUDAMA
Rozwiązania techniczne
18
Optima SX PUDAMA
Rozwiązania techniczne
19
Redlica nawozowa i dawkowanie
• Nawóz dostaje się z dozownika do kanału w
sposób ciągły i gromadzi się na szczotce.
• Przez mały wąż do zaworu podłączony jest
stały strumień powietrza pod wysokim
ciśnieniem.
• Zawór ten otwiera się okresowo, w zależności
od sygnałów optoelektronicznego układu
sterowania pod aparatem wysiewającym.
• Przerwanie przepływu powietrza jest
kontrolowane przez zawór w okresowych
odstępach czasu.
• Po zatrzymaniu przepływu powietrza nawóz
pozostaje na szczotce.
• Gdy przepływ powietrza zaczyna się
ponownie, porcja nawozu znajdująca się na
szczotce, jest wstrzeliwana do gleby.
Membrana szczotkowa
Okresowy przepływ
powietrza
Ciągły przepływ nawozu
Nawóz
Dysza strzelająca z membraną szczotkową
Optima SX PUDAMA
20
Membrana szczotkowa
Optima SX PUDAMA
• Nawóz gromadzi się na szczotce
• Po zatrzymaniu przepływu powietrza
nawóz pozostaje na szczotce
• Gdy przepływ powietrza zaczyna się
ponownie, porcja nawozu znajdująca
się na szczotce, jest wstrzeliwana do
gleby
21
Redlica nawozowa i dawkowanie
Optima SX PUDAMA
• System można otworzyć
bezpośrednio w miejscu szczotki
w celu monitorowania/kontroli
• Jeśli warunki glebowe lub gęstość
nawozu nie pozwalają na
porcjowe umieszczanie nawozu,
szczotkę można wymienić dla
ciągłej aplikacji nawozu
22
Aplikacja nawozu
Optima SX PUDAMA
• Możliwa jest częstotliwość
wysiewu do 25 dawek
nawozu na sekundę (w
zależności od odległości
między nasionami)
23
Czujnik
Optima SX PUDAMA
• Połączenie
czujnikowe między
redlicą nawozową,
a aparatem sekcji
wysiewającej
synchronizuje siew
nasion i aplikację
nawozu
24
Redlica nawozowa
Optima SX PUDAMA
• Redlica nawozowa jest zamontowana z lewej i prawej strony, aby zachować
równomierny rozstaw rzędów
• Jeden talerz metalowy zamontowany pod kątem otwiera bruzdę
• Koło kopiujące utrzymuje dokładną głębokość umieszczania nawozu
25
Umieszczenie nawozu/nasion
• Celem tego systemu jest wytworzenie / dostarczenie porcji nawozu pod każdym z nasion
• Częstotliwość otwierania i zamykania tego zaworu zależy m.in. od prędkości jazdy
ciągnika i odległości między nasionami w bruździe
• Nawóz jest umieszczany ze strumieniem powietrza porcjami w określonej liniowej
odległości od nasion, 5 cm poniżej i z boku nasion
Optima SX PUDAMA
15cm
26
Optima SX PUDAMA
15cm
< 6cm
Umieszczenie nawozu/nasion
27
Optima SX PUDAMA
Umieszczenie nawozu/nasion
28
Kompresor
Optima SX PUDAMA
• Dodatkowy kompresor
wytwarza strumień
powietrza otwierający
membranę szczotkową
29
ISOBUS
Optima SX PUDAMA
• 100% ISOBUS
• 100% zintegrowany z
oprogramowaniem e-drive II
• Wystarczy jedno kliknięcie, aby
aktywować system, nie są
potrzebne żadne dalsze
działania
30
Oszczędność co najmniej 25% nawozu przy tym samym plonie w
uprawie kukurydzy:
• Oszczędzanie zasobów
• Oszczędność energii do produkcji nawozu
• Mniej wymywania – ochrona wód (gruntowych), ale także innych wód
(morze) ze względu na mniej składników odżywczych dla wodorostów
(glonów)
• Mniejszy wpływ na środowisko (gleba, fauna i flora)
• Oszczędność pieniędzy
• Oszczędność czasu w logistyce i konfiguracji maszyn
• Szybki siew do 15 km/h – dostępny z sekcją wysiewającą SX
• Zabezpieczenie produkcji żywności
• Uzyskanie akceptacji społecznej dla nawozów i środków ochrony roślin
(nowe rozwiązania)
Optima SX PUDAMA
Główne zalety
31
Oś czasu
2022: pierwsza prezentacja maszyny dla mediów w Bolonii
 Prototypy na gospodarstwach testowych - pierwsza okazja do zrobienia zdjęć, wideo i zobaczenia wyników w
polu
 Wydarzenie w Bolonii skupiające się na wizerunku i innowacjach – informacja prasowa o innowacjach i
zaletach środowiskowych, oparta na nauce, bez szczegółów technicznych
 Szkolenie polowe w Bolonii – prezentacja maszyny dla wewnętrznego zespołu KVG
 PUDAMA otrzymała Nagrodę Efektywności NRW
2023: Seria 0 (6 maszyn)
 Opracowanie koncepcji wraz z harmonogramem (grupa projektowa)
2024: Start seryjnej produkcji
 Demo Tour, mokap, itp.  Opublikowanie przygotowanych materiałów/kampanii i rozpowszechnienie tego w
różnych kanałach komunikacji zewnętrznej
Optima SX PUDAMA
32
Optima SX PUDAMA

More Related Content

More from Grupa PTWP S.A.

Projekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdf
Projekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdfProjekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdf
Projekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...
Grupa PTWP S.A.
 
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdfOFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdfProjekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
ranking firm_zajawka.pdf
ranking firm_zajawka.pdfranking firm_zajawka.pdf
ranking firm_zajawka.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
Do_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdf
Do_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdfDo_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdf
Do_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022 Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Grupa PTWP S.A.
 
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfProjekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfProjekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdfPismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdfProjekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
Lista odbiorców wrażliwych.pdf
Lista odbiorców wrażliwych.pdfLista odbiorców wrażliwych.pdf
Lista odbiorców wrażliwych.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...
Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...
Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...
Grupa PTWP S.A.
 
Pismo do NIK_Ruch Samorządowy_Jacek Karnowski.pdf
Pismo do NIK_Ruch Samorządowy_Jacek Karnowski.pdfPismo do NIK_Ruch Samorządowy_Jacek Karnowski.pdf
Pismo do NIK_Ruch Samorządowy_Jacek Karnowski.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
mieso_zajawka.pdf
mieso_zajawka.pdfmieso_zajawka.pdf
mieso_zajawka.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
mieso_zajawka.pdf
mieso_zajawka.pdfmieso_zajawka.pdf
mieso_zajawka.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
Rozporządzenie wraz z uzasadnieniem.pdf
Rozporządzenie wraz z uzasadnieniem.pdfRozporządzenie wraz z uzasadnieniem.pdf
Rozporządzenie wraz z uzasadnieniem.pdf
Grupa PTWP S.A.
 

More from Grupa PTWP S.A. (20)

Projekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdf
Projekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdfProjekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdf
Projekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdf
 
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...
 
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdfOFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
 
apel-1674132880.pdf
apel-1674132880.pdfapel-1674132880.pdf
apel-1674132880.pdf
 
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdfProjekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
 
ranking firm_zajawka.pdf
ranking firm_zajawka.pdfranking firm_zajawka.pdf
ranking firm_zajawka.pdf
 
Do_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdf
Do_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdfDo_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdf
Do_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdf
 
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022 Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
 
Pismo do RPO.pdf
Pismo do RPO.pdfPismo do RPO.pdf
Pismo do RPO.pdf
 
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfProjekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdf
 
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfProjekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdf
 
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdfPismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
 
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdfProjekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
 
Lista odbiorców wrażliwych.pdf
Lista odbiorców wrażliwych.pdfLista odbiorców wrażliwych.pdf
Lista odbiorców wrażliwych.pdf
 
Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...
Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...
Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...
 
Ustawa.pdf
Ustawa.pdfUstawa.pdf
Ustawa.pdf
 
Pismo do NIK_Ruch Samorządowy_Jacek Karnowski.pdf
Pismo do NIK_Ruch Samorządowy_Jacek Karnowski.pdfPismo do NIK_Ruch Samorządowy_Jacek Karnowski.pdf
Pismo do NIK_Ruch Samorządowy_Jacek Karnowski.pdf
 
mieso_zajawka.pdf
mieso_zajawka.pdfmieso_zajawka.pdf
mieso_zajawka.pdf
 
mieso_zajawka.pdf
mieso_zajawka.pdfmieso_zajawka.pdf
mieso_zajawka.pdf
 
Rozporządzenie wraz z uzasadnieniem.pdf
Rozporządzenie wraz z uzasadnieniem.pdfRozporządzenie wraz z uzasadnieniem.pdf
Rozporządzenie wraz z uzasadnieniem.pdf
 

Optima SX PUDAMA

 • 1. Optima SX PUDAMA Informacja produktowa Seria 0
 • 2. Optima SX PUDAMA Precyzyjna aplikacja nawozu podczas siewu kukurydzy Seria 0
 • 3. 3 Jakie są czynniki decydujące o rozwoju technologii nawozowej? • Wpływ rynku światowego na ceny produktu i nakładów, ale także na dostępność/dostęp do zasobów • Regulacje europejskie (Zielony Ład), zasady, polityka mające na celu spełnienie podstawowych norm dotyczących środowiska, zmiany klimatu, dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt, zdrowia roślin i dobrostanu zwierząt • Utrata akceptacji społecznej dla nawozów i środków ochrony roślin • Lokalna nadpodaż nawozów organicznych (azotan w wodach gruntowych) • Programy dotacji, które zazwyczaj są ograniczone w czasie Optima SX PUDAMA
 • 4. 4 Dostępność nawozu Precyzyjne zastosowanie nawozów zwiększy znaczenie: • Im niższa dawka aplikacji, tym ważniejsze jest umieszczenie • Odpowiednie umieszczenie wykazuje dalszy potencjał do zwiększenia wydajności • Zwiększony potencjał przy niższych wskaźnikach żyzności gleby/nakładu Co to jest „Minimum“? „Prawo minimum” (Carl Sprengel (1828)) Precyzyjna aplikacja nawozu jest podstawową częścią strategii nawozowej „Prawo minimum”, które mówi, że jeśli jeden z podstawowych składników odżywczych jest niedostateczny, wzrost roślin będzie słaby, nawet jeśli wszystkie inne niezbędne składniki odżywcze są obfite. Optima SX PUDAMA
 • 5. 5 Produkcja kukurydzy na świecie 2000/2001 - 2022/2023** (w mln ha) Optima SX PUDAMA Źródło: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/456578/umfrage/anbauflaeche-von-mais-weltweit/
 • 6. 6 Cel: Zwiększenie efektywności stosowania nawozu Optima SX PUDAMA Idea: Przerwanie taśmy nawozowej i precyzyjne umieszczanie porcji nawozowych bezpośrednio pod każdą roślinę. Wynik: Zwiększa dostępność nawozu, co sprzyja rozwojowi młodych roślin i zwiększa efektywność nawozu (szybsze zastosowanie nawozu i mniej wypłukiwania itp.). Możliwe oszczędności nawozu
 • 7. 7 Rozwój korzenia rośliny Zwłaszcza na początku wzrostu korzenie rozrastają się na około 5 cm wokół nasiona Wniosek: nie wykorzystuje się całej dawki nawozu Optima SX PUDAMA
 • 8. 8 Cel • Zwiększenie efektywności stosowania mineralnych nawozów startowych w uprawie kukurydzy • Oszczędność co najmniej 25% ilości nawozu przy tym samym plonie Optima SX PUDAMA Konwencjonalna aplikacja nawozu PUDAMA
 • 9. 9 Optima SX PUDAMA PUDAMA – aplikacja nawozu podczas siewu kukurydzy Konwencjonalne PUDAMA
 • 10. 10 Rozwój korzenia rośliny • Celem stosowania nawozu jest wspomaganie rozwoju młodej rośliny • Korzenie zaczynają rosnąć w kierunku nawozu • Bez marnowania energii Optima SX PUDAMA
 • 12. 12 Rezultaty systemu PUDAMA Próby polowe wykazały, że zmniejszenie stosowania nawozu jest możliwe o co najmniej 25% bez niższych plonów. PUDAMA Konwencjonalne Bez nawożenia Optima SX PUDAMA
 • 13. 13 87% 98% 100% (96%) 103% 105% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 84% 98% 100% (98%) 102% 104% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Średnia względna wysokość roślin (BBCH 19/30) Rozstaw rzędów 37.5cm Rezultaty wzrostu roślin 2017/2018 Optima SX PUDAMA Średnia względna wysokość roślin (BBCH 19/30) Rozstaw rzędów 75cm
 • 14. 14 Rezultaty plonu 2017/2018 Optima SX PUDAMA 93% 97% 100% (101%) 103% 106% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Względny plon kukurydzy na kiszonkę Rozstaw rzędów 37.5cm 96% 97% 100% (103%) 104% 108% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Względny plon kukurydzy na ziarno Rozstaw rzędów 75cm
 • 15. Co najmniej 25% mniej nawozu dla 100% plonu Optima SX PUDAMA
 • 16. 16 Nawożenie ciągłe lub porcjowe Potencjał oszczędności i ochrony środowiska Nawożenie ciągłe Nawożenie ciągłe Nawożenie porcjowe Nawożenie porcjowe Potencjał oszczędności PUDAMA Konwencjonalne Optima SX PUDAMA
 • 19. 19 Redlica nawozowa i dawkowanie • Nawóz dostaje się z dozownika do kanału w sposób ciągły i gromadzi się na szczotce. • Przez mały wąż do zaworu podłączony jest stały strumień powietrza pod wysokim ciśnieniem. • Zawór ten otwiera się okresowo, w zależności od sygnałów optoelektronicznego układu sterowania pod aparatem wysiewającym. • Przerwanie przepływu powietrza jest kontrolowane przez zawór w okresowych odstępach czasu. • Po zatrzymaniu przepływu powietrza nawóz pozostaje na szczotce. • Gdy przepływ powietrza zaczyna się ponownie, porcja nawozu znajdująca się na szczotce, jest wstrzeliwana do gleby. Membrana szczotkowa Okresowy przepływ powietrza Ciągły przepływ nawozu Nawóz Dysza strzelająca z membraną szczotkową Optima SX PUDAMA
 • 20. 20 Membrana szczotkowa Optima SX PUDAMA • Nawóz gromadzi się na szczotce • Po zatrzymaniu przepływu powietrza nawóz pozostaje na szczotce • Gdy przepływ powietrza zaczyna się ponownie, porcja nawozu znajdująca się na szczotce, jest wstrzeliwana do gleby
 • 21. 21 Redlica nawozowa i dawkowanie Optima SX PUDAMA • System można otworzyć bezpośrednio w miejscu szczotki w celu monitorowania/kontroli • Jeśli warunki glebowe lub gęstość nawozu nie pozwalają na porcjowe umieszczanie nawozu, szczotkę można wymienić dla ciągłej aplikacji nawozu
 • 22. 22 Aplikacja nawozu Optima SX PUDAMA • Możliwa jest częstotliwość wysiewu do 25 dawek nawozu na sekundę (w zależności od odległości między nasionami)
 • 23. 23 Czujnik Optima SX PUDAMA • Połączenie czujnikowe między redlicą nawozową, a aparatem sekcji wysiewającej synchronizuje siew nasion i aplikację nawozu
 • 24. 24 Redlica nawozowa Optima SX PUDAMA • Redlica nawozowa jest zamontowana z lewej i prawej strony, aby zachować równomierny rozstaw rzędów • Jeden talerz metalowy zamontowany pod kątem otwiera bruzdę • Koło kopiujące utrzymuje dokładną głębokość umieszczania nawozu
 • 25. 25 Umieszczenie nawozu/nasion • Celem tego systemu jest wytworzenie / dostarczenie porcji nawozu pod każdym z nasion • Częstotliwość otwierania i zamykania tego zaworu zależy m.in. od prędkości jazdy ciągnika i odległości między nasionami w bruździe • Nawóz jest umieszczany ze strumieniem powietrza porcjami w określonej liniowej odległości od nasion, 5 cm poniżej i z boku nasion Optima SX PUDAMA 15cm
 • 26. 26 Optima SX PUDAMA 15cm < 6cm Umieszczenie nawozu/nasion
 • 28. 28 Kompresor Optima SX PUDAMA • Dodatkowy kompresor wytwarza strumień powietrza otwierający membranę szczotkową
 • 29. 29 ISOBUS Optima SX PUDAMA • 100% ISOBUS • 100% zintegrowany z oprogramowaniem e-drive II • Wystarczy jedno kliknięcie, aby aktywować system, nie są potrzebne żadne dalsze działania
 • 30. 30 Oszczędność co najmniej 25% nawozu przy tym samym plonie w uprawie kukurydzy: • Oszczędzanie zasobów • Oszczędność energii do produkcji nawozu • Mniej wymywania – ochrona wód (gruntowych), ale także innych wód (morze) ze względu na mniej składników odżywczych dla wodorostów (glonów) • Mniejszy wpływ na środowisko (gleba, fauna i flora) • Oszczędność pieniędzy • Oszczędność czasu w logistyce i konfiguracji maszyn • Szybki siew do 15 km/h – dostępny z sekcją wysiewającą SX • Zabezpieczenie produkcji żywności • Uzyskanie akceptacji społecznej dla nawozów i środków ochrony roślin (nowe rozwiązania) Optima SX PUDAMA Główne zalety
 • 31. 31 Oś czasu 2022: pierwsza prezentacja maszyny dla mediów w Bolonii  Prototypy na gospodarstwach testowych - pierwsza okazja do zrobienia zdjęć, wideo i zobaczenia wyników w polu  Wydarzenie w Bolonii skupiające się na wizerunku i innowacjach – informacja prasowa o innowacjach i zaletach środowiskowych, oparta na nauce, bez szczegółów technicznych  Szkolenie polowe w Bolonii – prezentacja maszyny dla wewnętrznego zespołu KVG  PUDAMA otrzymała Nagrodę Efektywności NRW 2023: Seria 0 (6 maszyn)  Opracowanie koncepcji wraz z harmonogramem (grupa projektowa) 2024: Start seryjnej produkcji  Demo Tour, mokap, itp.  Opublikowanie przygotowanych materiałów/kampanii i rozpowszechnienie tego w różnych kanałach komunikacji zewnętrznej Optima SX PUDAMA
 • 32. 32