SlideShare a Scribd company logo
Sopot, dnia 2022-11-22
Szanowny Pan
Marian Banaś Prezes Najwyższej Izby Kontroli
Najwyższa Izba Kontroli
Skrytka pocztowa P-14
00-950 Warszawa
dotyczy: wystąpienia o zbadanie procesu zaniżania przez rząd dochodów dla jednostek samorządu
terytorialnego
Kierujemy wniosek do Pana Prezesa o podjęcie pilnych działań w sprawie zbadania procesu zaniżania
przez rząd planowanych dochodów dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2023.
W związku z otrzymaniem pisma Ministra Finansów oznaczonego numerem ST3.4750.23.2022 z dnia
13 października 2022r. – skierowanego do wszystkich Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów (pismo
w załączeniu ) zwracamy się z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli prawidłowości naliczenia rocznej
planowanej na 2023 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych. Zaplanowane dla gmin na rok 2023 dochody z tego tytułu znacząco odbiegają od kwot jakie
Ministerstwo planuje przekazać gminom w roku 2022 r. Zmniejszenie planowanych kwot w warunkach
szalejącej inflacji istotnie utrudni samorządom gminnym realizację ich ustawowych zadań i jest skrajnie
nierealistyczne. Działania te powodują, iż gminy zmuszone będą do zaciągania dodatkowych zobowiązań
finansowych dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnych. Koszty tych działań będą stanowiły bardzo duże
obciążenie kolejnych budżetów gmin. Takie działanie, w naszej ocenie, narusza konstytucyjną normę zawartą
w art. 167 ust 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącą, iż jednostkom samorządu terytorialnego
zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań.
Ponadto pragniemy podkreślić, iż przewidziana na 2023 subwencja ogólna w części oświatowej
w sposób dalece niewystarczający nie pokrywa wydatków ponoszonych przez gminy na cele oświatowe.
Realizując powyższe zadania wspólnoty lokalne dokładają z własnych środków ogromne kwoty na oświatę.
Zdajemy sobie sprawę, że podobny palący problem dotyka niemal wszystkich gmin w Polsce. W tej
sytuacji wnosimy jak na wstępie.
Jacek Karnowski
Prezes Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski
Prezydent Miasta Sopotu
Otrzymują:
1) Adresat
2) a/a

More Related Content

More from Grupa PTWP S.A.

Projekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdf
Projekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdfProjekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdf
Projekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...
Grupa PTWP S.A.
 
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdfOFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdfProjekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
ranking firm_zajawka.pdf
ranking firm_zajawka.pdfranking firm_zajawka.pdf
ranking firm_zajawka.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
Do_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdf
Do_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdfDo_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdf
Do_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022 Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Grupa PTWP S.A.
 
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfProjekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfProjekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdfPismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdfProjekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
Lista odbiorców wrażliwych.pdf
Lista odbiorców wrażliwych.pdfLista odbiorców wrażliwych.pdf
Lista odbiorców wrażliwych.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...
Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...
Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...
Grupa PTWP S.A.
 
mieso_zajawka.pdf
mieso_zajawka.pdfmieso_zajawka.pdf
mieso_zajawka.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
mieso_zajawka.pdf
mieso_zajawka.pdfmieso_zajawka.pdf
mieso_zajawka.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
Rozporządzenie wraz z uzasadnieniem.pdf
Rozporządzenie wraz z uzasadnieniem.pdfRozporządzenie wraz z uzasadnieniem.pdf
Rozporządzenie wraz z uzasadnieniem.pdf
Grupa PTWP S.A.
 

More from Grupa PTWP S.A. (20)

Rozporządzenie.pdf
Rozporządzenie.pdfRozporządzenie.pdf
Rozporządzenie.pdf
 
Projekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdf
Projekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdfProjekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdf
Projekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdf
 
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...
 
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdfOFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
 
apel-1674132880.pdf
apel-1674132880.pdfapel-1674132880.pdf
apel-1674132880.pdf
 
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdfProjekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
 
ranking firm_zajawka.pdf
ranking firm_zajawka.pdfranking firm_zajawka.pdf
ranking firm_zajawka.pdf
 
Do_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdf
Do_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdfDo_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdf
Do_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdf
 
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022 Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
 
Pismo do RPO.pdf
Pismo do RPO.pdfPismo do RPO.pdf
Pismo do RPO.pdf
 
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfProjekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdf
 
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfProjekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdf
 
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdfPismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
 
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdfProjekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
 
Lista odbiorców wrażliwych.pdf
Lista odbiorców wrażliwych.pdfLista odbiorców wrażliwych.pdf
Lista odbiorców wrażliwych.pdf
 
Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...
Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...
Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...
 
Ustawa.pdf
Ustawa.pdfUstawa.pdf
Ustawa.pdf
 
mieso_zajawka.pdf
mieso_zajawka.pdfmieso_zajawka.pdf
mieso_zajawka.pdf
 
mieso_zajawka.pdf
mieso_zajawka.pdfmieso_zajawka.pdf
mieso_zajawka.pdf
 
Rozporządzenie wraz z uzasadnieniem.pdf
Rozporządzenie wraz z uzasadnieniem.pdfRozporządzenie wraz z uzasadnieniem.pdf
Rozporządzenie wraz z uzasadnieniem.pdf
 

Pismo do NIK_Ruch Samorządowy_Jacek Karnowski.pdf

  • 1. Sopot, dnia 2022-11-22 Szanowny Pan Marian Banaś Prezes Najwyższej Izby Kontroli Najwyższa Izba Kontroli Skrytka pocztowa P-14 00-950 Warszawa dotyczy: wystąpienia o zbadanie procesu zaniżania przez rząd dochodów dla jednostek samorządu terytorialnego Kierujemy wniosek do Pana Prezesa o podjęcie pilnych działań w sprawie zbadania procesu zaniżania przez rząd planowanych dochodów dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2023. W związku z otrzymaniem pisma Ministra Finansów oznaczonego numerem ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022r. – skierowanego do wszystkich Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów (pismo w załączeniu ) zwracamy się z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli prawidłowości naliczenia rocznej planowanej na 2023 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zaplanowane dla gmin na rok 2023 dochody z tego tytułu znacząco odbiegają od kwot jakie Ministerstwo planuje przekazać gminom w roku 2022 r. Zmniejszenie planowanych kwot w warunkach szalejącej inflacji istotnie utrudni samorządom gminnym realizację ich ustawowych zadań i jest skrajnie nierealistyczne. Działania te powodują, iż gminy zmuszone będą do zaciągania dodatkowych zobowiązań finansowych dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnych. Koszty tych działań będą stanowiły bardzo duże obciążenie kolejnych budżetów gmin. Takie działanie, w naszej ocenie, narusza konstytucyjną normę zawartą w art. 167 ust 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącą, iż jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań. Ponadto pragniemy podkreślić, iż przewidziana na 2023 subwencja ogólna w części oświatowej w sposób dalece niewystarczający nie pokrywa wydatków ponoszonych przez gminy na cele oświatowe. Realizując powyższe zadania wspólnoty lokalne dokładają z własnych środków ogromne kwoty na oświatę. Zdajemy sobie sprawę, że podobny palący problem dotyka niemal wszystkich gmin w Polsce. W tej sytuacji wnosimy jak na wstępie. Jacek Karnowski Prezes Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski Prezydent Miasta Sopotu Otrzymują: 1) Adresat 2) a/a