SlideShare a Scribd company logo
Nawóz w płynie
BIOSTYMULUJĄCY
AZOT NOWEJ
GENERACJI
2
Plant Physiology, wyd. 3. – Taiz et Zeiger 2002
• Wchłanianie składników odżywczych odbywa się głównie poprzez?
Korzenie
dotyczy to zwłaszcza makroelementów: N, P, K, S, Ca i Mg.
• Włośniki korzeni wchłaniają jony rozpuszczone w wodzie glebowej
• Wchłanianie pierwiastków śladowych również odbywa się przez korzenie,
ale w przypadku niedoboru składników łatwo uzupełnić je drogą dolistną
• Możemy jednak drogą dolistną pokryć niewielką część zapotrzebowania na makroelementy.
Informacje ogólne nt. nawozów płynnych
B) Nawożenie drogą dolistną
→ Główną drogą wchłaniania przez rośliny jest korzeń, lecz niewielkie ilość mogą również
wchłaniać się przez liście.
3
Dwa mechanizmy przeciwdziałające wnikaniu do liścia substancji z zewnątrz
Hydrofobowy wosk
- Błona komórkowa: 10 nm
- Aparaty szparkowe > 100 nm
- Nabłonek < 1 nm
Bariera fizyczna
Źródło: Alshaal, 2017 ; Ahmad et al., 2015
Nabłonek liścia pokryty jest woskami, które
chronią roślinę przed stresem biotycznym i
abiotycznym. Tworzą nieprzerwaną barierę
hydrofobową zmniejszając straty wody.
Rozmiar elementów wchodzących w skład
błony komórkowej jest ograniczeniem dla
substancji wnikających do komórek z
zewnątrz.
Informacje ogólne nt. nawozów płynnych
B) Nawożenie drogą dolistną: fizjologia roślin
Roślina posiada dwa mechanizmy przeciwdziałające wnikaniu substancji z
zewnątrz. Obniżają one również możliwości nawożenia dolistnego.
4
Kropelka nawozu dolistnego
Etap 1: Zwilżenie powierzchni liścia
Etap 2: Wnikanie do błony komórkowej
skórki.
Etap 3: Wchłanianie przez szparkę liścia
Etap 4: Wniknięcie do komórki
Etap 4’: Rozprowadzenie wewnątrz liścia
Etap 4’’: Wyprowadzenie z liścia
Etap 5: Utylizacja
Foliar application : from plant nutrition to biofortification – Alshaal 2017
1
Składnik
odżywczy Kontrolowane
przez kątową
histerezę styku
Kontrolowane przez
stan metaboliczny
rośliny
Warstwy nabłonka
Skórka
Komórki miękiszu
Aparat szparkowy
2
Kontrolowane
przez otwór
szparkowy
Informacje ogólne nt. nawozów płynnych
B) Nawożenie drogą dolistną: droga wejścia składników
Otwarcie i zamknięcie aparatu szparkowego
Otwarcie i zamknięcie aparatu szparkowego jest
kontrolowane m.in. przez mechanizmy równowagi między
hormonalnej:
• ABA (kwas abscysynowy) jest induktorem zamknięcia
szparki w sytuacji stresu.
• Cytokinina w opozycji do ABA reguluje otwarcie szparki.
• Etylen ma bezpośredni i pośredni wpływ na otwarcie
szparki:
• jest induktorem otwarcia szparki;
• hamuje również wpływ ABA na zamykanie szparki.
(Źródło: Xiao-Ping et al., 2006 ; Xiao-Ping et al., 2012) Hormonalna kontrola otwierania i zamykania aparatu
szparkowego
(Daskowska-Golec i Szarejko, 2013)
B) Nawożenie drogą dolistną: droga wejścia składników
Informacje ogólne nt. nawozów płynnych
Otwarcie asparatu
szparkowego
Zamknięcie aparatu
szparkowego
Zamknięcie i otwarcie szparki jest regulowane przez równowagę hormonalną.
6
Powtórka informacji o metabolizmie N w roślinach:
1) Enzym ureaza katalizuje hydrolizę mocznika na
amoniak i dwutlenek węgla.
2) Amoniak zostaje przekształcany w aminokwasy
drogą GS i GDH, w której biorą udział trzy
główne enzymy:
• GS (syntetaza glutaminy)
• GOGAT (syntaza glutaminianowa)
• GDH (dehydrogenaza glutaminianowa).
Informacje ogólne nt. nawozów płynnych
C) Metabolizm N w roślinach i limity dolistnego nawożenia
azotem
W przemianie mocznika w aminokwasy zaangażowane są trzy różne enzymy.
Schemat metabolizmu N wewnątrz liści, od
mocznika do aminokwasów
Droga GDH
Droga GS
Ureazy
Mocznik
Glutamina Glutaminian
GOGAT
2-oksoglutaran Glutaminian
Aminokwasy
7
Limity dolistnego odżywiania
azotowego:
C) Metabolizm N w roślinach i limity dolistnego nawożenia azotem
1) Dolistna aplikacja mocznika i szybkie
wnikanie przez szparki liści
NH4
+
2) Droga normalna: hydroliza mocznika do
amonu
NH4
+
NH4
+
NH4
+
NH4
+
3) Droga normalna: wejście jonów NH4
+ w cykl
GS/GOGAT i przemiana do białek
NH4
+
NO3
-
Cykl
reduktazy
azotanowej
Cykl GS/GOGAT
Białka
4) Problemy przy dolistnej aplikacji N w postaci
mocznika:
NH4
+
NH4
+
NH4
+
NH4
+
NH4
+
A. Nasycenie liścia NH4
+
B. Mocznik pozostaje na liściu i nie jest
wchłaniany: odparowanie NH4
+.
C. Przekierowanie wsteczne wchłaniania N:
Wstrzymanie asymilacji NO3
- .
Informacje ogólne nt. nawozów płynnych
→ Nieskuteczność nawożenia dolistnego i
korzeniowego
NH4
+
NH4
+
NH4
+
2) InFolen:
co to jest?
9
InFolen: co to jest?
Dolistny nawóz azotowy
zapewniający wydajne
odżywienie azotem
Zawiera certyfikowany stymulator wzrostu i
rozwoju roślin
Nawóz płynny zawierający N, S, Mg i biostymulację
który jest wyciągiem z alg brunatnych i roślin
10
InFolen: co to jest?
BIOSTYMULUJĄCY AZOT
NOWEJ GENERACJI
kg/100
L
% (kg/100
kg)
Całkowity N
mocznikowy
24,7 19
MgO rozpuszczalny
w wodzie 6,5 5
SO3 rozpuszczalny
w wodzie
13 10
Rejestracja we Francji:
AMM n°113 009
Rejestracja w Belgii:
EM 623.HC
Rejestracja w Rumunii:
EM 623.HC
3) InFolen:
działanie
Przyspieszone wchłanianie azotu
poprawiające wydajność
Stymulacja przemian i przemieszczania N
Poprawa wydajności i jakości
InFolen: działanie
1) Przyspieszone wchłanianie azotu poprawiające wydajność
2 godziny
Celowość podania
granulatu N jest
zależna od 20 mm
deszczu w ciągu
kolejnych 15 dni.
58 prób, ARVALIS
Czas wchłaniania 50%
dolistnego oprysku azotu
z inFolen
Wykorzystanie zalet azotu jest czasem trudne ze względu na ilość wody potrzebnej do rozpuszczenia
granulatu. Natomiast InFolen wchłania się przez aparat szparkowy w ciągu dwóch godzin.
0
2
4
6
8
10
12
14
a
b
+64%
Pszenica
Znormalizowane
wartości
pikseli
Kontrola INFOLEN
0
2
4
6
8
10
+30%
Znormalizowane
wartości
pikseli
Kontrola INFOLEN
a
b
Kątowa histereza styku
(Źródło: CMI, 2021)
Kontrola INFOLEN Pomiar kątowej histerezy styku: stosunek
podstawy do wysokości kropelki
(Źródło: CMI, 2021)
Kukurydza
Podstawa
Wysokość
InFolen: działanie
1) Przyspieszone wchłanianie azotu poprawiające wydajność
InFolen wykazuje działanie powierzchniowo
czynne. Oznacza to, że przy stosowaniu InFolenu
stosunek podstawy kropli do jej wysokości
wzrasta. I kropla pokrywa większą powierzchnię
liścia.. Powoduje to o wiele szybsze wchłanianie
substancji odżywczych do liści.
InFolen optymalizuje kształt kropel poprawiając ich kontakt z liściem. Pomiary powierzchni kropli InFolenu oraz
stosunku podstawy do wysokości wykazują wzrost kontaktu kropelek InFolenu z liśćmi, maksymalizujący
penetrację nawozu do liścia.
Aparaty szparkowe pod mikroskopem
(Źródło: CMI, 2021)
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
Kontrola INFOLEN
Liczba pokrytych aparatów
szparkowych
(Źródło: CMI, 2021)
1100
860
+240
aparatów
szparkowych
Gatunki roczne mają na ogół od 100 do
200 aparatów szparkowych na mm2
powierzchni liścia. W wyniku wzrostu
kątowej histerezy styku dzięki
InFolenowi więcej szparek liścia zostaje
pokryte InFolenem. Jest to sposób na
maksymalizację wchłaniania – a tym
samym wydajności – produktu.
InFolen: działanie
1) Przyspieszone wchłanianie azotu poprawiające wydajność
InFolen maksymalizuje pokrycie aparatów szparkowych nawozem.
InFolen pozytywnie wpływa na otwarcie aparatów szparkowych pozwalające na
wnikanie większej ilości składników odżywczych.
4
8
12
16
0
0,002
0,004
0,006
0,008
ET/ABA CK/ABA
Kontrola INFOLEN
a
b
a
a
ET > ABA CK > ABA
Zastosowanie InFolenu poprawia gospodarkę
hormonalną etylenu , kwasu abscysynowego oraz
cytokinin ET/ABA i CYT/ABA dzięki czemu w
trakcie dostarczania InFolenu szparki liściowe są
otwarte.. Ułatwia to i zwiększa dolistną
penetrację azotu amidowego wchodzącego w
skład InFolenu.
Specyficzny skład InFolenu umożliwia
maksymalizację aplikacyjną azotu w roślinie
i zwiększenie prędkości penetracji.
(Źródło: CMI, 2021)
Wpływ InFolenu na równowagę hormonów indukowanych w
otwarciu i zamknięciu aparatów szparkowych
(Źródło: CMI, 2021)
InFolen: działanie
Kontrola INFOLEN
1) Przyspieszone wchłanianie azotu poprawiające wydajność
Dzięki połączeniu mocznika z InFolenem
zwiększa się prędkość dyfuzji azotu przez
liście. Wynika to z dwóch efektów działania
InFolenu:
1. Zmiana powierzchni przylegania kropli
styku z liśćmi, maksymalizująca pokrycie
aparatów szpakowych
2. Wzrost otwarcia aparatów szparkowych,
które jest kontrolowane przez równowagę
hormonalną, .
Porównanie prędkości dyfuzji InFolenu w
liściach, przy użyciu mocznika 15N [%]
(Źródło: CMI, 2021)
20
30
40
50
60
1h 4h 8h 24h
Kontrola
INFOLEN
InFolen: działanie
1) Przyspieszone wchłanianie azotu poprawiające wydajność
Podsumowując, zastosowanie InFolenu przyspiesza wchłanianie i prędkość dyfuzji
azotu przez liście.
Przyspieszone wchłanianie azotu
poprawiające wydajność
Stymulacja przemiany i przemieszczania N
Poprawa wydajności i jakości
19
InFolen: co to jest?
1) Dolistna aplikacja mocznika i szybkie
wnikanie przez szparki liści
NH4
+
2) Droga normalna: hydroliza mocznika do
amonu
NH4
+
NH4
+
NH4
+
NH4
+
3) Droga normalna: wejście jonów NH4
+ w
cykl GS/GOGAT i przemiana do białek
NH4
+
NO3
-
Cykl
reduktazy
azotanowej
Cykl GS/GOGAT
Białka
NH4
+
NH4
+
NH4
+
NH4
+
NH4
+
4) Zalety InFolenu:
A. Stymuluje GS/GOGAT
B. Lepsza przemiana do białek
C. Dobre wykorzystanie oprysku dolistnego N
D. Stymulacja korzeniowego wchłaniania N
→Skuteczność nawożenia dolistnego i
korzeniowego.
20
NO3
-
NO3
-
NO3
-
Wchłanianie korzeni
AZOT
AMIDOWY
BIAŁKA
NO3
-
Aktywne odżywianie azotem
NH4
+
NH4
+
NH4
+
NH4
+
Enzymy
GS/GOGAT
NH4
+
Reduktaza
azotanowa
21
Aktywne odżywianie azotem
inFolen – stymulacja rośliny
Aktywność enzymów w liściu
6x bardziej aktywna
W liściu
2x więcej białka
W liściu
8xmniej azotu azotanowego
Źródło: (Arkoun et al, 2015) Chlorofil
Aktywność enzymatyczna Azotan w liściach Białko w liściach
μmol
NO2∕mg
prot
μmol
NO3∕g
suchej
mg
prot/g
świeżej
masy
Przyspieszone wchłanianie azotu
poprawiające wydajność
Stymulacja przemiany i przemieszczania
N
Poprawa wydajności i jakości
4) InFolen i jego
zastosowania w
uprawach
A. Zboża
B. Inne uprawy
24
Azot nowej generacji
*Okres optymalnego odżywiania dolistnego liści:
- Liść flagowy wytwarza 80% skrobi w ziarnie
- Zastosowany w tym okresie, głęboko odżywia najbardziej aktywne liście, F2 i F3 (liść flagowy F3 i
podflagowy F2)
- Mobilność asymilatów we floemie wzrośnie, aby wypełnić kłos
Od pojawienia się liścia
flagowego do kwitnienia*
30 L/ha
Rośliny zbożowe
25
*Okres optymalnego odżywiania dolistnego liści:
- Kukurydza znajduje się w okresie przyspieszonego wzrostu wegetatywnego
- Stosowany w tym okresie głęboko odżywia liście, u podstawy których będą znajdować się kolby (F5 –
F8 w zależności od odmiany)
- Mobilność asymilatów we floemie zoptymalizuje tempo rozwoju narządów rozmnażania.
Od fazy 6 liści do
pojawienia się wiechy
30 L/ha
Kukurydza
Azot nowej generacji
26
InFolen, protokół 2017
Doświadczenia CMI Roullier, Le Merlerault, Pszenica zwyczajna
Testy i doświadczenia
2.
międzywęźlę
05/05
2 cm
AN
30 U
BBCH 13 BBCH 15 BBCH 23 BBCH 29 BBCH 31 BBCH 32 BBCH 41 BBCH 45 BBCH 49 BBCH 65 BBCH 75 BBCH 85
AN
40 U
kłos 1 cm
20/03
AN
60 U
Wypuszcz
anie
pędów
NP 20-12
50 U
AN
180 U
inFolen 30L
7,5 U
inFolen 30L
158 U
Liść
flagowy
Pojawienie
się kłosa
Lokalizacja Le Merlerault
Randomizowane mikrodziałki
(22,5m²)
• Rodzaj gleby: gliniasto-
wapienna
• pH 7,8
• MO: 3,8%
• Gatunek: RONSARD
• Nawożenie: N 150 kg s.a./
ha
• (3 stosowania: 50/60/40) +
warianty:
1. AN 33,5 90 kg / ha: 30 U
2. inFolen 30 L / ha: 7,5 U
27
Testy i doświadczenia
Produkcja q/ha Efektywność stosowania azotu NUE%
In Folen, wyniki 2017
Doświadczenia CMI Roullier, Le Merlerault, Pszenica miękka
Lokalizacja Le Merlerault
Randomizowane mikrodziałki
(22,5m²)
• Rodzaj gleby: gliniasto-
wapienna
• pH 7,8
• MO: 3,8%
• Gatunek: RONSARD
• Nawożenie: N 150 kg s.a./
ha
• (3 stosowania: 50/60/40) +
warianty:
1. AN 33,5 90 kg / ha: 30 U
2. inFolen 30 L / ha: 7,5 U
Wydajność kg/ha Efektywność N (%)
+300 kg
inFolen 30L
inFolen 30L
inFolen 30L
inFolen 30L
28
Testy i doświadczenia
• Randomizowane mikrodziałki
(22,5m²)
• Nawożenie: N 150 kg s.a. / ha
• + dopływ azotu do liścia
flagowego
• Warianty:
1. AN 33,5 90 kg/ha : 30 U
2. inFolen 30 L/ha : 7,5 U
Doświadczenia na pszenicy zwyczajnej
Podsumowanie wyników z lat 2017-2018
Testy CMI + GÓRNA
SAONA
Bez Bretanii-Loary
Wydajność kg/ha Efektywność N (%)
+460kg +14pt
inFolene 30L
AN
AN inFolene 30L
in Folen +5% in Folen +14%
AN
AN inFolene 30L
inFolene 30L
29
Testy i doświadczenia
Produkcja q/ha Efektywność stosowania azotu NUE%
In Folen, wyniki 2017
Doświadczenia CMI Roullier, Le Merlerault, Pszenica miękka
Lokalizacja Le Merlerault
Randomizowane mikrodziałki
(22,5m²)
• Rodzaj gleby: gliniasto-
wapienna
• pH 7,8
• MO: 3,8%
• Gatunek: RONSARD
• Nawożenie: N 150 kg s.a./
ha
• (3 stosowania: 50/60/40) +
warianty:
1. AN 33,5 90 kg / ha: 30 U
2. inFolen 30 L / ha: 7,5 U
Wydajność kg/ha Efektywność N (%)
+300
kg
inFolen 30L
inFolen 30L
inFolen 30L
inFolen 30L
30
Testy i doświadczenia
• Metody :
- Nawożenie azotem
identyczne we wszystkich
wariantach 180UN
Testowanie - Nawozy płynne
V0 – kontrolne : 0 UN
V1 - składniki odżywcze: 7,5 UN
V2 - in Folen 30 L/ha : 7,5 UN
Doświadczenia (71) z pszenicą zwyczajną
InFolen ze specyfiką vs Infolen bez specyfiki
TESTY CMI + GÓRNA
SAONA
Bez Bretanii-Loary
Wydajność q/ha
+310kg
+620kg
Stanowisko
kontrolne
tylko składniki
odżywcze
inFolen 30L
Stanowisko
kontrolne
tylko składniki
odżywcze inFolen 30L
31
Moje ostatnie
podanie azotu
mineralnego nie jest
zbyt efektywne!
Pozycjonowanie
Nieefektywne wykorzystanie azotu pod koniec cyklu
100 kg/ha)
AN
34 UN/ha
Gwarancja efektywnego dostarczania azotu do
kłosów niezależnie od warunków atmosferycznych
N kg/ha Koszt PLN PLN/ha ROI
34 2900/t
290
PLN
265 kg/ha
7,5 13 /L
390
PLN
≤360
kg/ha
Cena pszenicy 1100 PLN/t
Od pojawienia się liścia
flagowego do kwitnienia*
30 L/ha
5) InFolen w
oficjalnych
doświadczeniach
33
20% średni wzrost procentowy produkcji z ha
340 kg
Uzasadnienie koszt/ha w kg gra [pszenicy?]
INFOLEN w cenniku
TESTY
Ilościowo Jakościowo
Stosunek ilość/jakość - patrz EUROFINS !!!
Wzrost produkcji 46%, wzrost jakości ponad 20%
SECUIENI 2019 Tony / ha
Stanowisko
kontrolne 7,12
InFOLEN 30 l 7 854
Różnica w kg 734
Różnica
procentowa 10%
LOVRIN 2020 Tony / ha
Stanowisko
kontrolne 2 084
InFOLEN 30 l 2 537
Różnica w kg 453
Różnica
procentowa 22%
EUROFINS 2020 Tony / ha
Stanowisko
kontrolne 2,6
InFOLEN 30 l 3,79
Różnica w kg 1,190
Różnica
procentowa 46%
EUROFINS 2020 Masa hektolitra (kg)
Stanowisko
kontrolne 70,53
InFOLEN 30 l 75,2
Różnica 4,67
Różnica
procentowa 7%
Gluten %
24,67
30,33
5,7
23%
Białko %
9,67
12,67
3,0
31%
34
5 różnych lokalizacji w ciągu 2 lat ze wzrostem produkcji kukurydzy od 740 do 1350 kg
355 kg
Uzasadnienie koszt/ha w kg kukurydza
InFolen w cenniku
TESTY OFICJALNE
ICPA PITESTI 2019 Tony / ha
Stanowisko
kontrolne 7,22
InFOLEN 30 l 8 105
Różnica w kg 885
Różnica
procentowa
12%
ICPA BRAILA 2019 Tony / ha
Stanowisko
kontrolne 6 448
InFOLEN 30 l 7,4
Różnica w kg 952
Różnica
procentowa
15%
ICPA TG JIU 2019 Tony / ha
Stanowisko
kontrolne 6,96
InFOLEN 30 l 7,7
Różnica w kg 740
Różnica
procentowa
11%
ICPA FUNDULEA 2020 Tony / ha
Stanowisko kontrolne 11,02
InFOLEN 30 l 12,37
Różnica w kg 1,350
Różnica procentowa 12%
ICPA BRAILA NAWADNIANIE
2020 Tony / ha
Stanowisko kontrolne 7,29
InFOLEN 30 l 8,58
Różnica w kg 1,290
Różnica procentowa 18%
35
Znaczące wzrosty produkcji również przy produkcjach powyżej 9 ton/ha
355 kg
Uzasadnienie koszt/ha w kg kukurydza
INFOLEN w cenniku
TESTY
USAMV IASI 2019 Tony / ha
Stanowisko
kontrolne 9,87
InFOLEN 30 l 10,53
Różnica w kg 660
Różnica
procentowa 7%
LIVADA 2019 Tony / ha
Stanowisko
kontrolne 9,05
InFOLEN 30 l 9,78
Różnica w kg 725
Różnica
procentowa 8%
LIVADA2020 Tony / ha
Stanowisko
kontrolne 11,02
InFOLEN 30 l 12,37
Różnica w kg 1,350
Różnica
procentowa 12%
36
80%
azotu w ziarnach jest
pobierane ze
zgromadzonych
zapasów
80%
skrobi jest
syntetyzowane z liścia
flagowego i kłosa
20 mm deszczu
wymagane w
ciągu 15 dni od
podania azotu
amoniakalnego
2 godziny
potrzebne do
wchłonięcia 50%
azotu
zastosowanego
dolistnie
Efektywność 1÷5
1 kg s.a. azot InFolen = 5 kg s.a azot granulowany *
* testy średniej efektywności 2017-2020
37
Inne uprawy
Przed
kwitnieniem
Rzepak
Zamykanie
„ranks”
Słonecznik
30 – 40 L/ha
Użytki
zielone
15 dni przed
cięciem
38
Inne uprawy
Wzrost
wegetatywny do
kwitnienia
Ziemniaki
Zamykania
międzyrzędzi
Burak cukrowy
4 x 10 L/ha
albo 40 L/ha
30-40 L/ha
Tworzenie bulw
Cebula
4 x 10L/ha
albo 40 L/ha
39
Inne uprawy
Kukurydza, 2022
InFolen zwiększa wzrost biomasy kukurydzy.
Wpływ InFolenu (40 l/ha) na rozwój kukurydzy
Bez zabiegów Bez zabiegów
40
Inne uprawy
Kukurydza, 2020
InFolen zwiększa plon kukurydzy o 0,3 t/ha.
Warunki polowe
• Gleba: glina lekka
• pH: 6,9
• Materia organiczna: 2,7%
• Poprzednia uprawa: pszenica
• Odmiana: Pioneer 0164
• Gęstość siewu: 72 000 nasion/ha
• Metoda: Próba w uprawie pasowej
Nawożenie:
• Przed zimą: MAP (12-52) 210 kg/ha
• Po siewie: mocznik 161 u N
• Razem N: 186 u N
Zabiegi:
• Bez zabiegów
• InFolen: 40 L/ha BCH 16 - 18
Plon
(t/ha)
Wpływ InFolenu na plon kukurydzy
Bez zabiegów InFolen 40 L
41
Inne uprawy
Kukurydza, 2020
InFolen zwiększa plon kukurydzy o 0,7 t/ha.
Warunki polowe
• Gleba: czarnoziem
• pH: 7,4
• Materia organiczna: 3,5%
• Poprzednia uprawa: pszenica
• Gęstość siewu: 68 000 nasion/ha
• Data siewu: 2020-04-08
• Metoda: Próba w uprawie pasowej
Nawożenie:
• 01/11/2019: MAP (12-52) 210 kg/ha
• 15.03.2020: mocznik 92 u N
• Razem N: 112,4 u N
Zabiegi:
• Bez zabiegów
• InFolen: 40 l/ha BCH 16 - 18
11,25
11,93
10
10,5
11
11,5
12
12,5
13
+ 0,7 t/ha
Plon
(t/ha)
Wpływ InFolenu na plon kukurydzy
Bez zabiegów InFolen 40 L
42
Inne uprawy
Słonecznik, 2020
InFolen zwiększa plon słonecznika o 0,28 t/ha.
Warunki polowe
• Gleba: czarnoziem bez węglanów
• pH: 6,5
• Poprzednia uprawa: kukurydza
• Odmiana: Pionneer LE 25
• Data siewu: 2020-04-05
• Gęstość siewu: 62 000 nasion/ha
• Metoda: Próba w uprawie pasowej
Nawożenie:
• 2020-11-16: MAP (170 kg/ha)
• Razem N: 20,4 u N
Zabiegi:
• Bez zabiegów
• InFolen: 40 l/ha BCH 16 - 18
3,5
3,78
2,5
2,7
2,9
3,1
3,3
3,5
3,7
3,9
+ 0,28 t/ha
Plon
(t/ha)
Wpływ InFolenu na plon kukurydzy
Bez zabiegów InFolen 40 L
43
Inne uprawy
Burak cukrowy, 2021
InFolen zwiększa plon buraka cukrowego średnio o 12,1 t/ha (wzrost 16%)
Warunki demonstracji
• Liczba demonstracji: 3
• Region: Północ Francji
Nawożenie:
• Średnia: 130 u N
• Materia organiczna
Zabiegi:
• Bez zabiegów
• InFolen: 40 l/ha BBCH 38 – 39
Średni ROI (27 €/t buraka cukrowego):
256€
78,1
90,2
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
+ 12,1 t/ha
Plon
(t/ha,
16%
cukru
znormalizowane)
Wpływ InFolenu na plon buraka cukrowego
Bez zabiegów InFolen 40 L
44
Inne uprawy
Ziemniaki, 2021
InFolen zwiększa plon ziemniaków (> 40 mm) średnio o 4,7 t (wzrost 11%).
Warunki demonstracji
• Liczba demonstracji: 4
• Region: Północ Francji
• Gleba: glina ilasta
Zabiegi:
• Bez zabiegów
• InFolen: 40 l/ha BBCH 38 - 39 (pokrycie
gleby) lub kwitnienie
• Pomiar zgodnie z metodą Arvalis*
Średni ROI (150 €/t ziemniaków): 608€
45
49,9
40
42
44
46
48
50
52
+ 4,5 t/ha
Plon
>
40
mm
(t/ha)
Wpływ InFolenu na plon ziemniaków (> 40 mm)
* Metoda Arvalis: 2 x 1,5 m, 3 razy
Bez zabiegów InFolen 40 L
45
Inne uprawy
Rzepak, 2022
InFolen zwiększył plon rzepaku o 0,47 t/ha w trakcie tej demonstracji
(wzrost o 13%)
Warunki demonstracji
• Region: Centralna Francja
• Odmiana: Feliciano
• Gleba: glina ilasta
• Data siewu: 2021-08-31
• Data zbioru: 2022-07-07
Nawożenie:
• Mineral 113N, 60 SO3
• Digestate : 123 N, 46 P2O5, 180 K2O
Zabiegi:
• Bez zabiegów
• InFolen: 40 l/ha BBCH 61 (początek
kwitnienia)
ROI (600€/t): 182€
3,7
4,2
3
3,2
3,4
3,6
3,8
4
4,2
4,4
0,47 t/ha
Plon
(t/ha)
Wpływ InFolenu na plon rzepaku
Bez zabiegów InFolen 40 L
46
Inne uprawy
Użytki zielone, 2022
InFolen zwiększa plon użytków zielonych
o 1,2 t s.m./ha, a także jakość trawy.
4,3
5,7
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
+ 1,2 t/ha
Plon
(t
s.m./ha)
Wpływ InFolenu na plon użytków zielonych
Warunki demonstracji
• Pomiar miernika płytowego
• 2. zbiór
Zabiegi:
• Bez zabiegów
• InFolen: 30 l/ha (15 dni przed zbiorem)
ROI (180 €/t paszy): 152€
89
94
80
82
84
86
88
90
92
94
96
Białko
(DVE/t
s.m.)
Wpływ InFolenu na zawartość białka w użytkach zielonych
+ 5
1003
1022
900
920
940
960
980
1000
1020
1040
Energia
(VEM
/
t
s.m.)
Wpływ InFolenu na zawartość energii w użytkach zielonych
+19
Bez zabiegów InFolen 30 L
Bez zabiegów InFolen 30 L
Bez zabiegów InFolen 30 L
47
Inne uprawy
Użytki zielone, 2021
InFolen zwiększa wzrost biomasy użytków zielonych.
Wpływ InFolenu (40 l/ha) na rozwój kukurydzy
Bez zabiegów Bez zabiegów
48
Informacje dodatkowe
Dostępne opakowania:
mauzer
1 000 L
Mauzer 1000 L = 1300 kg = 33 ha
Fakty do
zapamiętania
Przyspieszone wchłanianie azotu
poprawiające wydajność
Stymulacja przemiany i
przemieszczania N
Poprawa wydajności i jakości
Dolistny nawóz azotowy
nowej generacji

More Related Content

More from Grupa PTWP S.A.

Raport ING i EEC
Raport ING i EECRaport ING i EEC
Raport ING i EEC
Grupa PTWP S.A.
 
Raport-z-badania-stacji-zlewnych-skompresowany.pdf
Raport-z-badania-stacji-zlewnych-skompresowany.pdfRaport-z-badania-stacji-zlewnych-skompresowany.pdf
Raport-z-badania-stacji-zlewnych-skompresowany.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
Prezentacja inwestorska-web.pdf
Prezentacja inwestorska-web.pdfPrezentacja inwestorska-web.pdf
Prezentacja inwestorska-web.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
Prezentacja inwestorska
Prezentacja inwestorskaPrezentacja inwestorska
Prezentacja inwestorska
Grupa PTWP S.A.
 
System Kverneland Pudama
System Kverneland PudamaSystem Kverneland Pudama
System Kverneland Pudama
Grupa PTWP S.A.
 
Optima SX PUDAMA
Optima SX PUDAMAOptima SX PUDAMA
Optima SX PUDAMA
Grupa PTWP S.A.
 
Aneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdf
Aneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdfAneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdf
Aneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
Projekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdf
Projekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdfProjekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdf
Projekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...
Grupa PTWP S.A.
 
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdfOFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdfProjekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
ranking firm_zajawka.pdf
ranking firm_zajawka.pdfranking firm_zajawka.pdf
ranking firm_zajawka.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
Do_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdf
Do_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdfDo_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdf
Do_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022 Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Grupa PTWP S.A.
 
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfProjekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfProjekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Grupa PTWP S.A.
 
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdfPismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
Grupa PTWP S.A.
 

More from Grupa PTWP S.A. (20)

Raport ING i EEC
Raport ING i EECRaport ING i EEC
Raport ING i EEC
 
Raport-z-badania-stacji-zlewnych-skompresowany.pdf
Raport-z-badania-stacji-zlewnych-skompresowany.pdfRaport-z-badania-stacji-zlewnych-skompresowany.pdf
Raport-z-badania-stacji-zlewnych-skompresowany.pdf
 
Prezentacja inwestorska-web.pdf
Prezentacja inwestorska-web.pdfPrezentacja inwestorska-web.pdf
Prezentacja inwestorska-web.pdf
 
Prezentacja inwestorska
Prezentacja inwestorskaPrezentacja inwestorska
Prezentacja inwestorska
 
System Kverneland Pudama
System Kverneland PudamaSystem Kverneland Pudama
System Kverneland Pudama
 
Optima SX PUDAMA
Optima SX PUDAMAOptima SX PUDAMA
Optima SX PUDAMA
 
Aneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdf
Aneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdfAneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdf
Aneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdf
 
Rozporządzenie.pdf
Rozporządzenie.pdfRozporządzenie.pdf
Rozporządzenie.pdf
 
Projekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdf
Projekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdfProjekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdf
Projekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdf
 
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...
 
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdfOFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
 
apel-1674132880.pdf
apel-1674132880.pdfapel-1674132880.pdf
apel-1674132880.pdf
 
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdfProjekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
 
ranking firm_zajawka.pdf
ranking firm_zajawka.pdfranking firm_zajawka.pdf
ranking firm_zajawka.pdf
 
Do_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdf
Do_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdfDo_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdf
Do_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdf
 
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022 Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
 
Pismo do RPO.pdf
Pismo do RPO.pdfPismo do RPO.pdf
Pismo do RPO.pdf
 
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfProjekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdf
 
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfProjekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdf
 
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdfPismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
 

inFolen prezentacja produktowa

 • 2. 2 Plant Physiology, wyd. 3. – Taiz et Zeiger 2002 • Wchłanianie składników odżywczych odbywa się głównie poprzez? Korzenie dotyczy to zwłaszcza makroelementów: N, P, K, S, Ca i Mg. • Włośniki korzeni wchłaniają jony rozpuszczone w wodzie glebowej • Wchłanianie pierwiastków śladowych również odbywa się przez korzenie, ale w przypadku niedoboru składników łatwo uzupełnić je drogą dolistną • Możemy jednak drogą dolistną pokryć niewielką część zapotrzebowania na makroelementy. Informacje ogólne nt. nawozów płynnych B) Nawożenie drogą dolistną → Główną drogą wchłaniania przez rośliny jest korzeń, lecz niewielkie ilość mogą również wchłaniać się przez liście.
 • 3. 3 Dwa mechanizmy przeciwdziałające wnikaniu do liścia substancji z zewnątrz Hydrofobowy wosk - Błona komórkowa: 10 nm - Aparaty szparkowe > 100 nm - Nabłonek < 1 nm Bariera fizyczna Źródło: Alshaal, 2017 ; Ahmad et al., 2015 Nabłonek liścia pokryty jest woskami, które chronią roślinę przed stresem biotycznym i abiotycznym. Tworzą nieprzerwaną barierę hydrofobową zmniejszając straty wody. Rozmiar elementów wchodzących w skład błony komórkowej jest ograniczeniem dla substancji wnikających do komórek z zewnątrz. Informacje ogólne nt. nawozów płynnych B) Nawożenie drogą dolistną: fizjologia roślin Roślina posiada dwa mechanizmy przeciwdziałające wnikaniu substancji z zewnątrz. Obniżają one również możliwości nawożenia dolistnego.
 • 4. 4 Kropelka nawozu dolistnego Etap 1: Zwilżenie powierzchni liścia Etap 2: Wnikanie do błony komórkowej skórki. Etap 3: Wchłanianie przez szparkę liścia Etap 4: Wniknięcie do komórki Etap 4’: Rozprowadzenie wewnątrz liścia Etap 4’’: Wyprowadzenie z liścia Etap 5: Utylizacja Foliar application : from plant nutrition to biofortification – Alshaal 2017 1 Składnik odżywczy Kontrolowane przez kątową histerezę styku Kontrolowane przez stan metaboliczny rośliny Warstwy nabłonka Skórka Komórki miękiszu Aparat szparkowy 2 Kontrolowane przez otwór szparkowy Informacje ogólne nt. nawozów płynnych B) Nawożenie drogą dolistną: droga wejścia składników
 • 5. Otwarcie i zamknięcie aparatu szparkowego Otwarcie i zamknięcie aparatu szparkowego jest kontrolowane m.in. przez mechanizmy równowagi między hormonalnej: • ABA (kwas abscysynowy) jest induktorem zamknięcia szparki w sytuacji stresu. • Cytokinina w opozycji do ABA reguluje otwarcie szparki. • Etylen ma bezpośredni i pośredni wpływ na otwarcie szparki: • jest induktorem otwarcia szparki; • hamuje również wpływ ABA na zamykanie szparki. (Źródło: Xiao-Ping et al., 2006 ; Xiao-Ping et al., 2012) Hormonalna kontrola otwierania i zamykania aparatu szparkowego (Daskowska-Golec i Szarejko, 2013) B) Nawożenie drogą dolistną: droga wejścia składników Informacje ogólne nt. nawozów płynnych Otwarcie asparatu szparkowego Zamknięcie aparatu szparkowego Zamknięcie i otwarcie szparki jest regulowane przez równowagę hormonalną.
 • 6. 6 Powtórka informacji o metabolizmie N w roślinach: 1) Enzym ureaza katalizuje hydrolizę mocznika na amoniak i dwutlenek węgla. 2) Amoniak zostaje przekształcany w aminokwasy drogą GS i GDH, w której biorą udział trzy główne enzymy: • GS (syntetaza glutaminy) • GOGAT (syntaza glutaminianowa) • GDH (dehydrogenaza glutaminianowa). Informacje ogólne nt. nawozów płynnych C) Metabolizm N w roślinach i limity dolistnego nawożenia azotem W przemianie mocznika w aminokwasy zaangażowane są trzy różne enzymy. Schemat metabolizmu N wewnątrz liści, od mocznika do aminokwasów Droga GDH Droga GS Ureazy Mocznik Glutamina Glutaminian GOGAT 2-oksoglutaran Glutaminian Aminokwasy
 • 7. 7 Limity dolistnego odżywiania azotowego: C) Metabolizm N w roślinach i limity dolistnego nawożenia azotem 1) Dolistna aplikacja mocznika i szybkie wnikanie przez szparki liści NH4 + 2) Droga normalna: hydroliza mocznika do amonu NH4 + NH4 + NH4 + NH4 + 3) Droga normalna: wejście jonów NH4 + w cykl GS/GOGAT i przemiana do białek NH4 + NO3 - Cykl reduktazy azotanowej Cykl GS/GOGAT Białka 4) Problemy przy dolistnej aplikacji N w postaci mocznika: NH4 + NH4 + NH4 + NH4 + NH4 + A. Nasycenie liścia NH4 + B. Mocznik pozostaje na liściu i nie jest wchłaniany: odparowanie NH4 +. C. Przekierowanie wsteczne wchłaniania N: Wstrzymanie asymilacji NO3 - . Informacje ogólne nt. nawozów płynnych → Nieskuteczność nawożenia dolistnego i korzeniowego NH4 + NH4 + NH4 +
 • 9. 9 InFolen: co to jest? Dolistny nawóz azotowy zapewniający wydajne odżywienie azotem Zawiera certyfikowany stymulator wzrostu i rozwoju roślin Nawóz płynny zawierający N, S, Mg i biostymulację który jest wyciągiem z alg brunatnych i roślin
 • 10. 10 InFolen: co to jest? BIOSTYMULUJĄCY AZOT NOWEJ GENERACJI kg/100 L % (kg/100 kg) Całkowity N mocznikowy 24,7 19 MgO rozpuszczalny w wodzie 6,5 5 SO3 rozpuszczalny w wodzie 13 10 Rejestracja we Francji: AMM n°113 009 Rejestracja w Belgii: EM 623.HC Rejestracja w Rumunii: EM 623.HC
 • 12. Przyspieszone wchłanianie azotu poprawiające wydajność Stymulacja przemian i przemieszczania N Poprawa wydajności i jakości
 • 13. InFolen: działanie 1) Przyspieszone wchłanianie azotu poprawiające wydajność 2 godziny Celowość podania granulatu N jest zależna od 20 mm deszczu w ciągu kolejnych 15 dni. 58 prób, ARVALIS Czas wchłaniania 50% dolistnego oprysku azotu z inFolen Wykorzystanie zalet azotu jest czasem trudne ze względu na ilość wody potrzebnej do rozpuszczenia granulatu. Natomiast InFolen wchłania się przez aparat szparkowy w ciągu dwóch godzin.
 • 14. 0 2 4 6 8 10 12 14 a b +64% Pszenica Znormalizowane wartości pikseli Kontrola INFOLEN 0 2 4 6 8 10 +30% Znormalizowane wartości pikseli Kontrola INFOLEN a b Kątowa histereza styku (Źródło: CMI, 2021) Kontrola INFOLEN Pomiar kątowej histerezy styku: stosunek podstawy do wysokości kropelki (Źródło: CMI, 2021) Kukurydza Podstawa Wysokość InFolen: działanie 1) Przyspieszone wchłanianie azotu poprawiające wydajność InFolen wykazuje działanie powierzchniowo czynne. Oznacza to, że przy stosowaniu InFolenu stosunek podstawy kropli do jej wysokości wzrasta. I kropla pokrywa większą powierzchnię liścia.. Powoduje to o wiele szybsze wchłanianie substancji odżywczych do liści. InFolen optymalizuje kształt kropel poprawiając ich kontakt z liściem. Pomiary powierzchni kropli InFolenu oraz stosunku podstawy do wysokości wykazują wzrost kontaktu kropelek InFolenu z liśćmi, maksymalizujący penetrację nawozu do liścia.
 • 15. Aparaty szparkowe pod mikroskopem (Źródło: CMI, 2021) 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 Kontrola INFOLEN Liczba pokrytych aparatów szparkowych (Źródło: CMI, 2021) 1100 860 +240 aparatów szparkowych Gatunki roczne mają na ogół od 100 do 200 aparatów szparkowych na mm2 powierzchni liścia. W wyniku wzrostu kątowej histerezy styku dzięki InFolenowi więcej szparek liścia zostaje pokryte InFolenem. Jest to sposób na maksymalizację wchłaniania – a tym samym wydajności – produktu. InFolen: działanie 1) Przyspieszone wchłanianie azotu poprawiające wydajność InFolen maksymalizuje pokrycie aparatów szparkowych nawozem.
 • 16. InFolen pozytywnie wpływa na otwarcie aparatów szparkowych pozwalające na wnikanie większej ilości składników odżywczych. 4 8 12 16 0 0,002 0,004 0,006 0,008 ET/ABA CK/ABA Kontrola INFOLEN a b a a ET > ABA CK > ABA Zastosowanie InFolenu poprawia gospodarkę hormonalną etylenu , kwasu abscysynowego oraz cytokinin ET/ABA i CYT/ABA dzięki czemu w trakcie dostarczania InFolenu szparki liściowe są otwarte.. Ułatwia to i zwiększa dolistną penetrację azotu amidowego wchodzącego w skład InFolenu. Specyficzny skład InFolenu umożliwia maksymalizację aplikacyjną azotu w roślinie i zwiększenie prędkości penetracji. (Źródło: CMI, 2021) Wpływ InFolenu na równowagę hormonów indukowanych w otwarciu i zamknięciu aparatów szparkowych (Źródło: CMI, 2021) InFolen: działanie Kontrola INFOLEN 1) Przyspieszone wchłanianie azotu poprawiające wydajność
 • 17. Dzięki połączeniu mocznika z InFolenem zwiększa się prędkość dyfuzji azotu przez liście. Wynika to z dwóch efektów działania InFolenu: 1. Zmiana powierzchni przylegania kropli styku z liśćmi, maksymalizująca pokrycie aparatów szpakowych 2. Wzrost otwarcia aparatów szparkowych, które jest kontrolowane przez równowagę hormonalną, . Porównanie prędkości dyfuzji InFolenu w liściach, przy użyciu mocznika 15N [%] (Źródło: CMI, 2021) 20 30 40 50 60 1h 4h 8h 24h Kontrola INFOLEN InFolen: działanie 1) Przyspieszone wchłanianie azotu poprawiające wydajność Podsumowując, zastosowanie InFolenu przyspiesza wchłanianie i prędkość dyfuzji azotu przez liście.
 • 18. Przyspieszone wchłanianie azotu poprawiające wydajność Stymulacja przemiany i przemieszczania N Poprawa wydajności i jakości
 • 19. 19 InFolen: co to jest? 1) Dolistna aplikacja mocznika i szybkie wnikanie przez szparki liści NH4 + 2) Droga normalna: hydroliza mocznika do amonu NH4 + NH4 + NH4 + NH4 + 3) Droga normalna: wejście jonów NH4 + w cykl GS/GOGAT i przemiana do białek NH4 + NO3 - Cykl reduktazy azotanowej Cykl GS/GOGAT Białka NH4 + NH4 + NH4 + NH4 + NH4 + 4) Zalety InFolenu: A. Stymuluje GS/GOGAT B. Lepsza przemiana do białek C. Dobre wykorzystanie oprysku dolistnego N D. Stymulacja korzeniowego wchłaniania N →Skuteczność nawożenia dolistnego i korzeniowego.
 • 20. 20 NO3 - NO3 - NO3 - Wchłanianie korzeni AZOT AMIDOWY BIAŁKA NO3 - Aktywne odżywianie azotem NH4 + NH4 + NH4 + NH4 + Enzymy GS/GOGAT NH4 + Reduktaza azotanowa
 • 21. 21 Aktywne odżywianie azotem inFolen – stymulacja rośliny Aktywność enzymów w liściu 6x bardziej aktywna W liściu 2x więcej białka W liściu 8xmniej azotu azotanowego Źródło: (Arkoun et al, 2015) Chlorofil Aktywność enzymatyczna Azotan w liściach Białko w liściach μmol NO2∕mg prot μmol NO3∕g suchej mg prot/g świeżej masy
 • 22. Przyspieszone wchłanianie azotu poprawiające wydajność Stymulacja przemiany i przemieszczania N Poprawa wydajności i jakości
 • 23. 4) InFolen i jego zastosowania w uprawach A. Zboża B. Inne uprawy
 • 24. 24 Azot nowej generacji *Okres optymalnego odżywiania dolistnego liści: - Liść flagowy wytwarza 80% skrobi w ziarnie - Zastosowany w tym okresie, głęboko odżywia najbardziej aktywne liście, F2 i F3 (liść flagowy F3 i podflagowy F2) - Mobilność asymilatów we floemie wzrośnie, aby wypełnić kłos Od pojawienia się liścia flagowego do kwitnienia* 30 L/ha Rośliny zbożowe
 • 25. 25 *Okres optymalnego odżywiania dolistnego liści: - Kukurydza znajduje się w okresie przyspieszonego wzrostu wegetatywnego - Stosowany w tym okresie głęboko odżywia liście, u podstawy których będą znajdować się kolby (F5 – F8 w zależności od odmiany) - Mobilność asymilatów we floemie zoptymalizuje tempo rozwoju narządów rozmnażania. Od fazy 6 liści do pojawienia się wiechy 30 L/ha Kukurydza Azot nowej generacji
 • 26. 26 InFolen, protokół 2017 Doświadczenia CMI Roullier, Le Merlerault, Pszenica zwyczajna Testy i doświadczenia 2. międzywęźlę 05/05 2 cm AN 30 U BBCH 13 BBCH 15 BBCH 23 BBCH 29 BBCH 31 BBCH 32 BBCH 41 BBCH 45 BBCH 49 BBCH 65 BBCH 75 BBCH 85 AN 40 U kłos 1 cm 20/03 AN 60 U Wypuszcz anie pędów NP 20-12 50 U AN 180 U inFolen 30L 7,5 U inFolen 30L 158 U Liść flagowy Pojawienie się kłosa Lokalizacja Le Merlerault Randomizowane mikrodziałki (22,5m²) • Rodzaj gleby: gliniasto- wapienna • pH 7,8 • MO: 3,8% • Gatunek: RONSARD • Nawożenie: N 150 kg s.a./ ha • (3 stosowania: 50/60/40) + warianty: 1. AN 33,5 90 kg / ha: 30 U 2. inFolen 30 L / ha: 7,5 U
 • 27. 27 Testy i doświadczenia Produkcja q/ha Efektywność stosowania azotu NUE% In Folen, wyniki 2017 Doświadczenia CMI Roullier, Le Merlerault, Pszenica miękka Lokalizacja Le Merlerault Randomizowane mikrodziałki (22,5m²) • Rodzaj gleby: gliniasto- wapienna • pH 7,8 • MO: 3,8% • Gatunek: RONSARD • Nawożenie: N 150 kg s.a./ ha • (3 stosowania: 50/60/40) + warianty: 1. AN 33,5 90 kg / ha: 30 U 2. inFolen 30 L / ha: 7,5 U Wydajność kg/ha Efektywność N (%) +300 kg inFolen 30L inFolen 30L inFolen 30L inFolen 30L
 • 28. 28 Testy i doświadczenia • Randomizowane mikrodziałki (22,5m²) • Nawożenie: N 150 kg s.a. / ha • + dopływ azotu do liścia flagowego • Warianty: 1. AN 33,5 90 kg/ha : 30 U 2. inFolen 30 L/ha : 7,5 U Doświadczenia na pszenicy zwyczajnej Podsumowanie wyników z lat 2017-2018 Testy CMI + GÓRNA SAONA Bez Bretanii-Loary Wydajność kg/ha Efektywność N (%) +460kg +14pt inFolene 30L AN AN inFolene 30L in Folen +5% in Folen +14% AN AN inFolene 30L inFolene 30L
 • 29. 29 Testy i doświadczenia Produkcja q/ha Efektywność stosowania azotu NUE% In Folen, wyniki 2017 Doświadczenia CMI Roullier, Le Merlerault, Pszenica miękka Lokalizacja Le Merlerault Randomizowane mikrodziałki (22,5m²) • Rodzaj gleby: gliniasto- wapienna • pH 7,8 • MO: 3,8% • Gatunek: RONSARD • Nawożenie: N 150 kg s.a./ ha • (3 stosowania: 50/60/40) + warianty: 1. AN 33,5 90 kg / ha: 30 U 2. inFolen 30 L / ha: 7,5 U Wydajność kg/ha Efektywność N (%) +300 kg inFolen 30L inFolen 30L inFolen 30L inFolen 30L
 • 30. 30 Testy i doświadczenia • Metody : - Nawożenie azotem identyczne we wszystkich wariantach 180UN Testowanie - Nawozy płynne V0 – kontrolne : 0 UN V1 - składniki odżywcze: 7,5 UN V2 - in Folen 30 L/ha : 7,5 UN Doświadczenia (71) z pszenicą zwyczajną InFolen ze specyfiką vs Infolen bez specyfiki TESTY CMI + GÓRNA SAONA Bez Bretanii-Loary Wydajność q/ha +310kg +620kg Stanowisko kontrolne tylko składniki odżywcze inFolen 30L Stanowisko kontrolne tylko składniki odżywcze inFolen 30L
 • 31. 31 Moje ostatnie podanie azotu mineralnego nie jest zbyt efektywne! Pozycjonowanie Nieefektywne wykorzystanie azotu pod koniec cyklu 100 kg/ha) AN 34 UN/ha Gwarancja efektywnego dostarczania azotu do kłosów niezależnie od warunków atmosferycznych N kg/ha Koszt PLN PLN/ha ROI 34 2900/t 290 PLN 265 kg/ha 7,5 13 /L 390 PLN ≤360 kg/ha Cena pszenicy 1100 PLN/t Od pojawienia się liścia flagowego do kwitnienia* 30 L/ha
 • 33. 33 20% średni wzrost procentowy produkcji z ha 340 kg Uzasadnienie koszt/ha w kg gra [pszenicy?] INFOLEN w cenniku TESTY Ilościowo Jakościowo Stosunek ilość/jakość - patrz EUROFINS !!! Wzrost produkcji 46%, wzrost jakości ponad 20% SECUIENI 2019 Tony / ha Stanowisko kontrolne 7,12 InFOLEN 30 l 7 854 Różnica w kg 734 Różnica procentowa 10% LOVRIN 2020 Tony / ha Stanowisko kontrolne 2 084 InFOLEN 30 l 2 537 Różnica w kg 453 Różnica procentowa 22% EUROFINS 2020 Tony / ha Stanowisko kontrolne 2,6 InFOLEN 30 l 3,79 Różnica w kg 1,190 Różnica procentowa 46% EUROFINS 2020 Masa hektolitra (kg) Stanowisko kontrolne 70,53 InFOLEN 30 l 75,2 Różnica 4,67 Różnica procentowa 7% Gluten % 24,67 30,33 5,7 23% Białko % 9,67 12,67 3,0 31%
 • 34. 34 5 różnych lokalizacji w ciągu 2 lat ze wzrostem produkcji kukurydzy od 740 do 1350 kg 355 kg Uzasadnienie koszt/ha w kg kukurydza InFolen w cenniku TESTY OFICJALNE ICPA PITESTI 2019 Tony / ha Stanowisko kontrolne 7,22 InFOLEN 30 l 8 105 Różnica w kg 885 Różnica procentowa 12% ICPA BRAILA 2019 Tony / ha Stanowisko kontrolne 6 448 InFOLEN 30 l 7,4 Różnica w kg 952 Różnica procentowa 15% ICPA TG JIU 2019 Tony / ha Stanowisko kontrolne 6,96 InFOLEN 30 l 7,7 Różnica w kg 740 Różnica procentowa 11% ICPA FUNDULEA 2020 Tony / ha Stanowisko kontrolne 11,02 InFOLEN 30 l 12,37 Różnica w kg 1,350 Różnica procentowa 12% ICPA BRAILA NAWADNIANIE 2020 Tony / ha Stanowisko kontrolne 7,29 InFOLEN 30 l 8,58 Różnica w kg 1,290 Różnica procentowa 18%
 • 35. 35 Znaczące wzrosty produkcji również przy produkcjach powyżej 9 ton/ha 355 kg Uzasadnienie koszt/ha w kg kukurydza INFOLEN w cenniku TESTY USAMV IASI 2019 Tony / ha Stanowisko kontrolne 9,87 InFOLEN 30 l 10,53 Różnica w kg 660 Różnica procentowa 7% LIVADA 2019 Tony / ha Stanowisko kontrolne 9,05 InFOLEN 30 l 9,78 Różnica w kg 725 Różnica procentowa 8% LIVADA2020 Tony / ha Stanowisko kontrolne 11,02 InFOLEN 30 l 12,37 Różnica w kg 1,350 Różnica procentowa 12%
 • 36. 36 80% azotu w ziarnach jest pobierane ze zgromadzonych zapasów 80% skrobi jest syntetyzowane z liścia flagowego i kłosa 20 mm deszczu wymagane w ciągu 15 dni od podania azotu amoniakalnego 2 godziny potrzebne do wchłonięcia 50% azotu zastosowanego dolistnie Efektywność 1÷5 1 kg s.a. azot InFolen = 5 kg s.a azot granulowany * * testy średniej efektywności 2017-2020
 • 38. 38 Inne uprawy Wzrost wegetatywny do kwitnienia Ziemniaki Zamykania międzyrzędzi Burak cukrowy 4 x 10 L/ha albo 40 L/ha 30-40 L/ha Tworzenie bulw Cebula 4 x 10L/ha albo 40 L/ha
 • 39. 39 Inne uprawy Kukurydza, 2022 InFolen zwiększa wzrost biomasy kukurydzy. Wpływ InFolenu (40 l/ha) na rozwój kukurydzy Bez zabiegów Bez zabiegów
 • 40. 40 Inne uprawy Kukurydza, 2020 InFolen zwiększa plon kukurydzy o 0,3 t/ha. Warunki polowe • Gleba: glina lekka • pH: 6,9 • Materia organiczna: 2,7% • Poprzednia uprawa: pszenica • Odmiana: Pioneer 0164 • Gęstość siewu: 72 000 nasion/ha • Metoda: Próba w uprawie pasowej Nawożenie: • Przed zimą: MAP (12-52) 210 kg/ha • Po siewie: mocznik 161 u N • Razem N: 186 u N Zabiegi: • Bez zabiegów • InFolen: 40 L/ha BCH 16 - 18 Plon (t/ha) Wpływ InFolenu na plon kukurydzy Bez zabiegów InFolen 40 L
 • 41. 41 Inne uprawy Kukurydza, 2020 InFolen zwiększa plon kukurydzy o 0,7 t/ha. Warunki polowe • Gleba: czarnoziem • pH: 7,4 • Materia organiczna: 3,5% • Poprzednia uprawa: pszenica • Gęstość siewu: 68 000 nasion/ha • Data siewu: 2020-04-08 • Metoda: Próba w uprawie pasowej Nawożenie: • 01/11/2019: MAP (12-52) 210 kg/ha • 15.03.2020: mocznik 92 u N • Razem N: 112,4 u N Zabiegi: • Bez zabiegów • InFolen: 40 l/ha BCH 16 - 18 11,25 11,93 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 + 0,7 t/ha Plon (t/ha) Wpływ InFolenu na plon kukurydzy Bez zabiegów InFolen 40 L
 • 42. 42 Inne uprawy Słonecznik, 2020 InFolen zwiększa plon słonecznika o 0,28 t/ha. Warunki polowe • Gleba: czarnoziem bez węglanów • pH: 6,5 • Poprzednia uprawa: kukurydza • Odmiana: Pionneer LE 25 • Data siewu: 2020-04-05 • Gęstość siewu: 62 000 nasion/ha • Metoda: Próba w uprawie pasowej Nawożenie: • 2020-11-16: MAP (170 kg/ha) • Razem N: 20,4 u N Zabiegi: • Bez zabiegów • InFolen: 40 l/ha BCH 16 - 18 3,5 3,78 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 + 0,28 t/ha Plon (t/ha) Wpływ InFolenu na plon kukurydzy Bez zabiegów InFolen 40 L
 • 43. 43 Inne uprawy Burak cukrowy, 2021 InFolen zwiększa plon buraka cukrowego średnio o 12,1 t/ha (wzrost 16%) Warunki demonstracji • Liczba demonstracji: 3 • Region: Północ Francji Nawożenie: • Średnia: 130 u N • Materia organiczna Zabiegi: • Bez zabiegów • InFolen: 40 l/ha BBCH 38 – 39 Średni ROI (27 €/t buraka cukrowego): 256€ 78,1 90,2 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 + 12,1 t/ha Plon (t/ha, 16% cukru znormalizowane) Wpływ InFolenu na plon buraka cukrowego Bez zabiegów InFolen 40 L
 • 44. 44 Inne uprawy Ziemniaki, 2021 InFolen zwiększa plon ziemniaków (> 40 mm) średnio o 4,7 t (wzrost 11%). Warunki demonstracji • Liczba demonstracji: 4 • Region: Północ Francji • Gleba: glina ilasta Zabiegi: • Bez zabiegów • InFolen: 40 l/ha BBCH 38 - 39 (pokrycie gleby) lub kwitnienie • Pomiar zgodnie z metodą Arvalis* Średni ROI (150 €/t ziemniaków): 608€ 45 49,9 40 42 44 46 48 50 52 + 4,5 t/ha Plon > 40 mm (t/ha) Wpływ InFolenu na plon ziemniaków (> 40 mm) * Metoda Arvalis: 2 x 1,5 m, 3 razy Bez zabiegów InFolen 40 L
 • 45. 45 Inne uprawy Rzepak, 2022 InFolen zwiększył plon rzepaku o 0,47 t/ha w trakcie tej demonstracji (wzrost o 13%) Warunki demonstracji • Region: Centralna Francja • Odmiana: Feliciano • Gleba: glina ilasta • Data siewu: 2021-08-31 • Data zbioru: 2022-07-07 Nawożenie: • Mineral 113N, 60 SO3 • Digestate : 123 N, 46 P2O5, 180 K2O Zabiegi: • Bez zabiegów • InFolen: 40 l/ha BBCH 61 (początek kwitnienia) ROI (600€/t): 182€ 3,7 4,2 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 0,47 t/ha Plon (t/ha) Wpływ InFolenu na plon rzepaku Bez zabiegów InFolen 40 L
 • 46. 46 Inne uprawy Użytki zielone, 2022 InFolen zwiększa plon użytków zielonych o 1,2 t s.m./ha, a także jakość trawy. 4,3 5,7 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 + 1,2 t/ha Plon (t s.m./ha) Wpływ InFolenu na plon użytków zielonych Warunki demonstracji • Pomiar miernika płytowego • 2. zbiór Zabiegi: • Bez zabiegów • InFolen: 30 l/ha (15 dni przed zbiorem) ROI (180 €/t paszy): 152€ 89 94 80 82 84 86 88 90 92 94 96 Białko (DVE/t s.m.) Wpływ InFolenu na zawartość białka w użytkach zielonych + 5 1003 1022 900 920 940 960 980 1000 1020 1040 Energia (VEM / t s.m.) Wpływ InFolenu na zawartość energii w użytkach zielonych +19 Bez zabiegów InFolen 30 L Bez zabiegów InFolen 30 L Bez zabiegów InFolen 30 L
 • 47. 47 Inne uprawy Użytki zielone, 2021 InFolen zwiększa wzrost biomasy użytków zielonych. Wpływ InFolenu (40 l/ha) na rozwój kukurydzy Bez zabiegów Bez zabiegów
 • 48. 48 Informacje dodatkowe Dostępne opakowania: mauzer 1 000 L Mauzer 1000 L = 1300 kg = 33 ha
 • 49. Fakty do zapamiętania Przyspieszone wchłanianie azotu poprawiające wydajność Stymulacja przemiany i przemieszczania N Poprawa wydajności i jakości Dolistny nawóz azotowy nowej generacji