SlideShare a Scribd company logo
Kobiety w PR
Marzec 2021
we współpracy z
Raport z badania
przygotowany wspólnie z
O BADANIU
3
Kobietyw PR / Marzec 2021
Metodologia
Badanie ilościowe zrealizowane na próbie 167 specjalistów z branży PR. Próba celowo - losowa. Rekrutacja do badania odbywała się
przez media społecznościowe oraz mailing i kontakty z przedstawicielami branży prowadzone przez Związek Firm Public Relations.
W Polsce badanie zostało zrealizowane przy zastosowaniu techniki CAWI (Computer Assisted Web Interview). Wykorzystano
kwestionariusz przygotowany przez firmę Opinium na zlecenie Global Women in PR.
Badanie realizowane przez Global Women in PR zrealizowano w roku 2020 na próbie 378 specjalistów z branży PR z całego świata
(z pominięciem Polski). Badanie to stanowi punkt odniesienia dla lokalnych (benchmark), polskich wyników.
Ankiety realizowanow dniach od 24 lutego do 3 marca 2021 roku.
Całkowita lub częściowa publikacja wyników tego badania musi zawierać następującą wzmiankę:
Badanie ZFPR „Kobiety w PR”, we współpracy z OpinionWay Polska.
Wykorzystanie wyników badania bez tego tytułu jest złamaniem praw autorskich.
4
Kobietyw PR / Marzec 2021
Profil próby/ respondentów
Wiek %
18 - 25 lat 7%
26 - 34 lat 41%
35 - 44 lat 33%
45 - 54 lat 13%
55 – 64 lat 5%
65 lat i więcej 1%
Płeć %
Mężczyzna 11%
Kobieta 89%
Stanowisko %
Junior account executive / account executive /
senior account executive 23%
Manager / senior account manager 14%
PR Manager 14%
Communications manager 10%
Managing director / CEO/ Prezes /Partner 9%
Communications director 7%
Junior account manager / account manager 5%
Account director / senior account director 5%
Associate director/ senior associate director/
dyrektor 3%
Inne 10%
Wymiar czasu pracy %
Pełny (40h lub więcej tygodniowo) 92%
Niepełny (39h tygodniowo lub mniej) 8%
Dzieci %
Brak dzieci 57%
Oczekuję narodzin dziecka 2%
0 – 3 lata 11%
4 - 10 lat 13%
11 – 17 lat 11%
18 lat lub więcej (dorosłe dzieci) 11%
Miejsce pracy/ zatrudnienia %
Agencja PR 61%
Własna firma 12%
Freelancer / samozatrudnienie / niezależny
konsultant 8%
Inne miejsce pracy/ firma 19%
WYNIKI BADANIA
01
WYNIKI BADANIA
Środowisko pracy
7
Kobietyw PR / Marzec 2021
Elastyczna praca w polskich firmach PR
P: Czy przed pandemią koronawirusa / COVID-19 pracowałeś/aś kiedyś elastycznie?
Baza: wszyscy (167 respondentów), możliwa jedna odpowiedź
29%
Tak często
41%
Tak, okazjonalnie
łącznie 70%
zdarzyło się pracować
elastycznie przed
pandemią COVID-19
łącznie 78%
Międzynarodowy
benchmark
8
Kobietyw PR / Marzec 2021
Postrzeganie elastycznej pracy w polskich firmach PR
P: Ogólnie, jak postrzegana jest elastyczna praca w Twojej firmie?
Baza: wszyscy (167 respondentów), możliwa jedna odpowiedź
13%
32%
36%
14%
5%
Bardzo pozytywnie Pozytywnie Neutralnie Negatywnie Bardzo negatywnie
Pozytywnie
45%
Negatywnie
19%
54% 16%
Międzynarodowy
benchmark
9
Kobietyw PR / Marzec 2021
Rozwiązania istniejące w polskich firmach PR
i pożądane przez pracowników
P: Które z poniższych rozwiązań – jeśli którekolwiek – są oferowane przez firmę, dla której pracujesz?
P: Które z poniższych - jeśli którekolwiek – chciał/a/byś mieć w swojej firmie?
Baza: wszyscy (167 respondentów) / Możliwe wiele odpowiedzi
Praca zdalna (np. praca z domu przynajmniej
1 dzień w tygodniu)
Elastyczny czas pracy (np. elastyczny czas
rozpoczęcia i zakończenia)
Możliwość szkoleń
Spotkania i wydarzenia networkingowe
Możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin
(mniej niż 40 godzin tygodniowo)
Premia za wydajność pracy
Czas zastępczy w przypadku pracy w godzinach nadliczbowych
Skompresowane godziny (pełne godziny,
ale w ciągu mniejszej liczby dni)
Hot deski
Elastyczny podział pracy
(2 osoby wykonują jedną pracę i dzielą godziny)
Żłobek na miejscu
Inne
Żadne z powyższych
57%
53%
49%
32%
27%
25%
23%
11%
9%
8%
0%
2%
11%
X,X
średnia liczba
odpowiedzi
ISTNIEJĄCE rozwiązania
55%
52%
54%
35%
27%
67%
39%
41%
5%
10%
11%
3%
5%
4
średnia liczba
odpowiedzi
PREFEROWANE rozwiązania
-3
+6
-2
+2
-4
-4
+4
-4
-4
brak
danych
-6
+1
+5
-1
+1
+3
-1
+2
+19
+5
-2
-2
brak
danych
+1
+1
-5
/Różnica w punktach procentowych polskich wyników
względem globalnego benchmarku GWPR/ Opinium
3
średnia liczba
odpowiedzi
Międzynarodowy
benchmark
Międzynarodowy
benchmark
10
Kobietyw PR / Marzec 2021
Postrzeganie elastycznej pracy przez pracowników firm PR
P: Z którymi z poniższych stwierdzeń dotyczących elastycznej pracy się zgadzasz?
Baza: wszyscy (167 respondentów) / Możliwe wiele odpowiedzi
Pomaga pracownikom zachować dobre samopoczuciepsychiczne
Pomaga pracownikom zachować zdrową równowagę między życiem zawodowym a
prywatnym
Myślę, że elastyczna praca to naprawdę dobry pomysł
Elastyczna praca powinna być oferowana szerzej, dostępna dla wszystkich
Byłoby bardziej prawdopodobne, że wybrał/a/bym pracę oferującą elastyczne godziny
pracy niż taką, która jej nie oferowała
Umożliwiakobietom zajęcie się obowiązkamirodzinnymi/opieką i rozwój kariery
Pozwala na bardziej sprawiedliwypodział opieki nad dziećmi między partnerami
Pomaga firmom utrzymać kobiece talenty
Pomaga kobietom awansować na stanowiska w zarządzie
Wolał/a/bym elastyczne możliwościpracy niż podwyżkę wynagrodzenia
Stwarza większą presję na pracownikówpracujących w regularnych (od 9 do 17) godzinach
pracy
Zmniejsza produktywność firm
Żadne z powyższych
69%
68%
64%
62%
61%
60%
47%
36%
16%
16%
11%
3%
2%
69%
78%
68%
74%
69%
67%
55%
63%
28%
20%
15%
3%
1%
Międzynarodowy
benchmark
11
Kobietyw PR / Marzec 2021
Postrzegany wpływ elastycznej pracy na rozwój kariery
P: Jak Twoim zdaniem elastyczna praca wpływa na osoby zajmujące się PR? Czy ci, którzy pracują elastycznie…
Baza: wszyscy (167 respondentów), możliwa jedna odpowiedź
12%
20%
40%
5%
2%
21%
Rozwijają swoją
karierę znacznie
szybciej
Rozwijają swoją
karierę nieco
szybciej
Nie ma to wpływu
na rozwój ich
kariery
Rozwijają swoją
karierę nieco
wolniej
Rozwijają swoją
karierę znacznie
wolniej
Szybciej
22%
Wolniej
7%
Nie wiem, trudno
powiedzieć
16% 25%
Międzynarodowy
benchmark
02 Bariery dla przywództwa
WYNIKI BADANIA
13
Kobietyw PR / Marzec 2021
TOP5 barier utrudniających awans
P: W jakim stopniu zgadzasz się lub nie z poniższymi stwierdzeniami dotyczącymi barier utrudniających kobietom awansowanie na wyższe
stanowiska?
Baza: wszyscy(167 respondentów)
82%
% Zgadzam się
Na wyższych stanowiskach brakuje
równowagi między życiem zawodowym
a prywatnym
73%
Brakuje przejrzystości w zakresie
rekrutacji i awansów 62%
Brak elastycznej lub przyjaznej rodzinie
polityki zatrudnienia uniemożliwia
kobietom awans na wyższe stanowiska
59%
Kobiety są zwykle mniej aktywne, jeśli
chodzi o prośby o awans 57%
Kobiety przeważnie przejmują opiekę
nad dziećmi lub innymi osobami ze
swojej rodziny
14
Kobietyw PR / Marzec 2021
Bariery utrudniające awans - szczegóły
P: W jakim stopniu zgadzasz się lub nie z poniższymi stwierdzeniami dotyczącymi barier utrudniających
kobietom awansowanie na wyższe stanowiska?
Baza: wszyscy(167 respondentów)
34%
33%
23%
18%
12%
21%
19%
15%
7%
4%
6%
5%
7%
2%
1%
48%
40%
39%
41%
45%
35%
35%
31%
29%
30%
23%
24%
16%
14%
4%
7%
13%
15%
16%
11%
14%
17%
17%
11%
31%
23%
28%
12%
22%
3%
5%
4%
13%
11%
15%
14%
16%
29%
36%
13%
28%
27%
44%
33%
29%
1%
1%
4%
5%
5%
4%
4%
4%
13%
3%
5%
7%
17%
20%
62%
6%
10%
6%
10%
12%
12%
9%
5%
4%
19%
16%
10%
5%
9%
2%
Kobiety przeważnie przejmują opiekę nad dziećmi lub innymi osobami ze swojej rodziny
Na wyższych stanowiskach brakuje równowagi między życiem zawodowym a
prywatnym
Brakuje przejrzystości w zakresie rekrutacji i awansów
Brak elastycznej lub przyjaznej rodzinie polityki zatrudnienia uniemożliwia kobietom
awans na wyższe stanowiska
Kobiety są zwykle mniej aktywne, jeśli chodzi o prośby o awans
Brakuje szkoleń z przywództwa dla kobiet
Istnieje nieświadoma tendencja do awansowania mężczyzn
To zazwyczaj mężczyźni są zarządzają awansami i często promują ludzi takich jak oni
sami
Kobietom brakuje pewności siebie i nie wyrażają siebie w miejscu pracy
Czynione są postępy w usuwaniu barier, które uniemożliwiają kobietom awans na
wyższe stanowiska
Wymagający charakter komunikacji 24/7 w PR odstrasza kobiety z rodzinami
Rozwój w branży PR wymaga uczęszczania na wiele wieczornych wydarzeń, w których
część kobiet nie jest w stanie uczestniczyć
W branży brakuje wzorców do naśladowania, kobiet na wysokich stanowiskach
Kultura branży PR uniemożliwia kobietom awansowanie na wyższe stanowiska
Kobietom brakuje ambicji
82%
73%
62%
59%
57%
56%
54%
46%
36%
34%
29%
29%
23%
16%
5%
Zdecydowanie
się zgadzam
Zgadzam się
Ani się zgadzam,
ani nie zgadzam
Nie zgadzam się
Zdecydowanie
się nie zgadzam
Nie wiem,
trudno powiedzieć
Zgadzam się
+4
+3
-3
-8
-3
=
-2
-17
-14
-15
-16
-15
-29
-16
-6
/Różnica w punktach procentowych polskich wyników
względem globalnego benchmarku GWPR/ Opinium
Międzynarodowy
benchmark
15
Kobietyw PR / Marzec 2021
Wsparcie firm PR w profesjonalnym rozwoju kobiet
P: Czy Twoja firma oferuje którekolwiekz poniższych rozwiązań, aby wspierać rozwój kariery kobiet?
Baza: wszyscy (167 respondentów) / Możliwe wiele odpowiedzi
Finansujeudział w konferencjach branżowych
i wydarzeniach networkingowych
Aktywnie zachęcakobiety do rozwijania umiejętności zarządzaniai
umiejętności osobistych
Opłaca składki członkowskie za przynależność
do określonych stowarzyszeń branżowych
Ułatwia znalezienieczasu wolnego na rozwój osobisty/ dalszą edukację
Finansuje zewnętrzne szkolenia z zakresu zarządzania
Prowadzi program mentoringu
Inne
Nie, moja firma nie oferuje niczego, co mogłoby wspierać rozwój
zawodowy kobiet
Nie wiem, nie jestem pewien
35%
25%
18%
16%
16%
6%
1%
37%
9%
1,2
średnia liczba
odpowiedzi
34%
38%
25%
26%
21%
25%
1%
26%
12%
Międzynarodowy
benchmark
03 Wpływ rodzicielstwa i opieki
nad dziećmi
WYNIKI BADANIA
17
Kobietyw PR / Marzec 2021
31%
14%
5%
53%
Sprawowanie opieki nad dziećmi/ bliskimi w godzinach pracy
P: Czy musisz lub musiałeś/ aś sprawować nad kimś opiekę w godzinach pracy?
Baza: wszyscy (167 respondentów) / Możliwe kilka odpowiedzi
47%
Specjalistów z branży PR musi lub w przeszłości
musiało w godzinach pracy sprawować opiekę
nad przynajmniej jedną osobą
Tak – nad moim
dzieckiem / dziećmi
Tak – nad starszym
członkiem rodziny
Tak - nad kimś innym Nie - nie mam/
miałem/am żadnych
obowiązków opiekuńczych
58%
Międzynarodowy
benchmark
18
Kobietyw PR / Marzec 2021
Odpowiedzialność za opiekę nad dziećmi wśród kobiet w firmach PR
P: Kto w Twoim gospodarstwie domowym jest najbardziejodpowiedzialnyza opiekę nad dziećmi?
54%
JA
33%
Tak samo, równo
0% Mój
partner
2%
Pomoc domowa (np.niania / au pair)
11%
Inna
sytuacja
Baza: kobiety sprawujące opiekę nad dziećmi – 61 respondentek, możliwa jedna odpowiedź
19
Kobietyw PR / Marzec 2021
Postrzegany wpływ opieki nad innymi na karierę zawodową
P: Jak oceniasz wpływ opieki nad kimś w godzinach pracy na Twoją karierę?
Baza: osoby, które mają lub miały obowiązki opiekuńcze (58 respondentów), możliwa jedna odpowiedź
9%
uważa, że pozytywnie wpłynęło to
na ich karierę zawodową
39%
nie zauważyło wpływu
opiekowania się kimś na ich
karierę zawodową
52%
negatywnie ocenia
wpływ konieczności
opieki nad kimś na ich
karierę zawodową
różnica we wpływie
pozytywnym - negatywnym
-42
26%
41%
33%
Spośród osób, które muszą lub w przeszłości
musiały się kimś opiekować… Międzynarodowy
benchmark
Międzynarodowy
benchmark
Międzynarodowy
benchmark
20
Kobietyw PR / Marzec 2021
Wpływ opieki nad innymi na codzienną pracę wśród pracowników firm PR
P: W jaki sposób obowiązki opiekuńcze negatywnie wpłynęły na Twoją karierę?
Baza: osoby, które oceniły wpływ obowiązku opiekuńczego jako negatywny dla ich rozwoju zawodowego/ Możliwe wiele odpowiedzi
62%
35%
27%
15%
12%
15%
Opieka nad dzieckiem
Musiałem/ am pracować dłużej
Musiałem/ am wziąć urlop z pracy
Musiałem/ am pracować w niepełnym
wymiarze godzin
Straciłem/ am szanse na awans
Czułem/ am się wykluczony z mojego
zespołu
Inne
Baza: 26 respondentów
30%
35%
38%
27%
27%
18%
Międzynarodowy
benchmark
21
Kobietyw PR / Marzec 2021
Negatywne doświadczenia w miejscu pracy związane z macierzyństwem
P: Czy w czasie ciąży lub kiedykolwiek później po urodzeniu dziecka doświadczyłaś jakiejkolwiekz poniższych sytuacji?
Baza: kobiety posiadające lub spodziewające się dziecka (61 respondentek) / Możliwe wiele odpowiedzi
Ludzie uważali, że moja kariera nie jest
już moim priorytetem
Straciłam szansę na awans
Ludzie traktowali mnie, jakbym była
mniej inteligentna
Nie czułam wsparcia
Zostałam „zdjęta” z wysokich budżetów/
ważnych projektów
Ludzie traktowali mnie inaczej
Zostałam wykluczona ze spotkań
towarzyskich
Ludzie oceniali mnie po moim wyglądzie
Poproszono mnie o odejście z pracy
Pozbawiono mnie zadań/ obowiązków w
sytuacji, kiedy nie było to konieczne
Zostałam wykluczona ze spotkań
Inne
Brak - nie doświadczyłam żadnego z
powyższych
28%
16%
13%
13%
11%
11%
10%
7%
7%
7%
2%
3%
54%
TOP3 negatywnych doświadczeń w czasie ciąży
i po narodzinach dziecka
28%
16%
13%
Ludzie uważali, że moja
kariera nie jest już moim
priorytetem
Straciłam szansę
na awans
Ludzie traktowali
mnie, jakbym była
mniej inteligentna
#1
#2
#3
32%
22%
7%
18%
15%
22%
7%
8%
4%
16%
6%
5%
44%
Międzynarodowy
benchmark
22
Kobietyw PR / Marzec 2021
Płatny urlop rodzicielski w polskich firmach PR
P: Czy Twoja firma oferuje płatny urlop rodzicielski po urodzeniu dziecka?
Baza: rodzice(70 respondentów)/ Możliwe wiele odpowiedzi
40%
20%
27%
33%
TAK, dla MATEK
TAK, dla OJCÓW
NIE
Nie wiem, nie jestem pewien/ a
TAK
60%
70%
Międzynarodowy
benchmark
04 Obecność w zarządzie
WYNIKI BADANIA
24
Kobietyw PR / Marzec 2021
Zarząd i rada nadzorcza w firmach PR
P: Czy firma, dla której pracujesz, ma radę nadzorczą/ zarząd?
Baza: wszyscy (167 respondentów) / Możliwe wiele odpowiedzi
Zarząd główny (odpowiedzialny przed akcjonariuszami i
odpowiedzialny za strategiczne kierownictwo firmy jako
całości)
Zależna rada dyrektorów (odpowiedzialna za operacyjną
stronę działalności)
Brak zarządu
Nie wiem, nie jestem pewien/ pewna
56%
16%
25%
8%
67%
firm posiada zarząd
i/lub radę dyrektorów
64%
Międzynarodowy
benchmark
25
Kobietyw PR / Marzec 2021
Różnorodność płci w zarządzie
P: Co sądzisz o udziale osób różnych płci w zarządzie firmy, w której pracujesz
Baza: osoby pracujące w firmach posiadających zarząd lub rada nadzorcza (113 respondentów), możliwa jedna odpowiedź
71%
ocenia udział osób różnych płci w
zarządzie swojej firmy jako uczciwy
15%
nie ma zdania
14%
ocenia udział osób
różnych płci w
zarządzie swojej firmy
jako nieuczciwy
~26%
~48%
Międzynarodowy
benchmark
Międzynarodowy
benchmark
26
Kobietyw PR / Marzec 2021
Skład zarządów polskich firm PR
P: Które z poniższych zdań najlepiej opisuje skład zarządu w firmie,w której pracujesz?
Baza: osoby pracujące w firmach posiadających Zarząd (93 respondentów), możliwa jedna odpowiedź
wyłącznie
mężczyźni
15%
przewaga
mężczyzn
28%
równowaga
mężczyzn
i kobiet
41%
przewaga
kobiet
9%
wyłącznie kobiety
3%
nie wiem
4%
43% w większości mężczyźni w większości
kobiety
12%
63%
6%
Międzynarodowy
benchmark
Międzynarodowy
benchmark
27
Kobietyw PR / Marzec 2021
Tempo awansowania poszczególnych grup społecznych w polskich firmach PR
P: Jak Twoim zdaniem rozwijają się kariery różnych grup osób u Ciebie w firmie? Odnośnie każdej z grup wskaż, czy Twoim zdaniem
osoby z tej grupy są promowane szybciej, czy wolniej niż inne.
Baza: wszyscy (167 respondentów)
7%
8%
3%
2%
1%
1%
13%
8%
5%
3%
1%
32%
45%
17%
13%
13%
46%
8%
41%
3%
1%
7%
26%
13%
6%
7%
2%
3%
2%
1%
2%
32%
28%
54%
17%
16%
35%
28%
27%
4%
1%
15%
62%
66%
10%
62%
4%
Kobiety, które mają dzieci
Kobiety
Osoby sprawująceopiekę, nad kimś innymi niż dziecko (np.
rodzice w podeszłym wieku)
Osoby z niepełnosprawnościami
Przedstawicielemniejszości etnicznych
Mężczyźni, którzy mają dzieci
Osoby transpłciowe
Mężczyźni
20%
16%
8%
5%
2%
1%
1%
0%
Awansują
znacznie wolniej
Awansują wolniej
Awansują w tym
samym tempie
Awansują szybciej
Awansują znacznie
szybciej
Nie wiem
Nie ma takich osób
w firmie
Wolniej
-23
-23
-15
-12
-16
-1
-7
-2
/Różnica w punktach procentowych polskich wyników
względem globalnego benchmarku GWPR/ Opinium
Międzynarodowy
benchmark
28
Kobietyw PR / Marzec 2021
Postrzeganie obecności kobiet w zarządach polskich firm PR
P: W jakim stopniu zgadzasz się lub nie zgadzasz z następującymi stwierdzeniami:
Baza: wszyscy(167 respondentów)
24%
25%
22%
19%
12%
18%
17%
40%
37%
33%
33%
40%
26%
23%
17%
25%
28%
28%
25%
28%
37%
5%
2%
4%
11%
8%
4%
1%
2%
1%
2%
2%
1%
13%
10%
15%
16%
11%
18%
19%
Należy zrobić więcej, aby zapewnić kobietom z
branży PR większą obecność w zarządach firm
Kobiety w zarządzie zwiększają kreatywność firmy
Kobiety w zarządzie pomagają zwiększyć
produktywność firmy
Kobiety w zarządzie pomagają ulepszyć praktyki
pracy w branży PR
Obecność kobiet w zarządach usuwa bariery w
awansowaniu innych kobiet
Kobiety w zarządzie zwiększają ogólną satysfakcję
pracownikóww firmie
Kobiety w zarządzie pomagają zwiększyć
rentowność firmy
64%
62%
55%
52%
52%
44%
40%
Zdecydowanie
się zgadzam
Zgadzam się
Ani się zgadzam,
ani nie zgadzam
Nie zgadzam się
Zdecydowanie
się nie zgadzam
Nie wiem,
trudno powiedzieć
Zgadzam się
-25
-17
-21
-28
-20
-28
-29
/Różnica w punktach procentowych polskich wyników
względem globalnego benchmarku GWPR/ Opinium
Międzynarodowy
benchmark
AWANS
29
Kobietyw PR / Marzec 2021
Jak sprawić, by więcej kobiet mogło pełnić funkcje w zarządzie?
P: Co Twoim zdaniem umożliwiłobywiększej liczbiekobiet pełnienie funkcji w zarządzie?
Baza: wszyscy (167 respondentów) / Możliwe wiele odpowiedzi
Elastyczny sposób pracy
Dostrzeżenie przez kadrę zarządzającą zjawisk
związanych z nierównościąpłci
Programymentorskie
Dzielony urlop rodzicielski
Placówkiopieki nad dziećmina miejscu pracy
Więcej wzorców do naśladowania, kobiet na
wysokich stanowiskach
Szkolenie z nieświadomychuprzedzeń
w procesie rekrutacji
Parytety płci na stanowiskach
zarządzających
Możliwościszkoleniowe
Networking
Inne
Żadne z powyższych
62%
53%
47%
47%
46%
38%
35%
34%
33%
20%
2%
7%
62%
53%
47%
Elastyczny sposób
pracy
Dostrzeżenie przez
kadrę zarządzającą
zjawisk związanych
z nierównością płci
Programy
mentorskie
#1 #2
#3
63%
58%
55%
50%
45%
66%
45%
32%
48%
38%
2%
4%
Międzynarodowy
benchmark
05 DYSPROPORCJA W PŁACACH
MIĘDZY PŁCIAMI
WYNIKI BADANIA
31
Kobietyw PR / Marzec 2021
Szczebel zawodowy a różnice w wynagrodzeniu między kobietami
a mężczyznami w polskich firmach PR
P: Czy w Twojej organizacji występują różnice w wynagrodzeniachkobiet i mężczyzn, o których wiesz?
Baza: wszyscy (167 respondentów), możliwa jedna odpowiedź
Mężczyźni zarabiają więcej
Mężczyźni
i kobiety zarabiają tyle samo
Kobiety zarabiają więcej
Nie wiem
Kierownictwo
wyższego szczebla
Kierownictwo
średniego szczebla
Poziom juniorów
48% 48% 44%
1% 2%
1%
20% 25% 39%
31% 25%
16%
32% 27% 17%
Istnieje różnica 12%
23%
28%
Międzynarodowy
benchmark
32
Kobietyw PR / Marzec 2021
Jawność różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w firmach PR
P: Czy Twój pracodawca ujawnił różnice w wynagrodzeniachkobiet i mężczyzn w Twojej organizacji lub firmie?
Baza: wszyscy (167 respondentów), możliwa jedna odpowiedź
2% 3%
78%
17%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Tak, musieli to ujawnić
zgodnie z prawem
Tak, ale nie musieli
tego ujawniać zgodnie
z prawem
Nie Nie wiem / nie
pamiętam
5%
pracodawców ujawniło różnice w
wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w
swojej firmie/ organizacji
14%
Międzynarodowy
benchmark
33
Kobietyw PR / Marzec 2021
Zasady dotyczące równości płci/ różnorodności/ integracji
w polskich firmach PR
P: Czy w Twojej firmieobowiązują jakiekolwiekzasady dotyczące równości płci/ różnorodności/ integracji?
Baza: wszyscy (167 respondentów), możliwa jedna odpowiedź
38%
Tak
35%
Nie
27%
Nie wiem
52%
Międzynarodowy
benchmark
psztabinski@opinion-way.com
POZOSTAŃMY W KONTAKCIE!
Aleja Jana Pawła II 29
00-867 Warszawa
PARYŻ
WARSZAWA
CASABLANCA
ALGER
ABIDJAN
www.opinion-way.pl
Chcesz się dowiedzieć więcej?
Napisz:
nicolas.curtelin@opinion-way.com
katarzyna.rudzik@zfpr.pl
joanna.dokudowicz@zfpr.pl

More Related Content

Similar to Opinionway Polska Kobiety w PR

Wyniki badań własnych na temat poczucia satysfakcji z pracy pracowników call ...
Wyniki badań własnych na temat poczucia satysfakcji z pracy pracowników call ...Wyniki badań własnych na temat poczucia satysfakcji z pracy pracowników call ...
Wyniki badań własnych na temat poczucia satysfakcji z pracy pracowników call ...Agnieszka Świderska
 
Festiwal Inspiracji 2015, Mówcy i Partnerzy
Festiwal Inspiracji 2015, Mówcy i PartnerzyFestiwal Inspiracji 2015, Mówcy i Partnerzy
Festiwal Inspiracji 2015, Mówcy i Partnerzy
Jerzy Zientkowski
 
final_aktywacja marki raport 8.04.2024.pdf
final_aktywacja marki raport 8.04.2024.pdffinal_aktywacja marki raport 8.04.2024.pdf
final_aktywacja marki raport 8.04.2024.pdf
agatadrynko
 
Jak rekrutowac bez rekrutera?
Jak rekrutowac bez rekrutera?Jak rekrutowac bez rekrutera?
Jak rekrutowac bez rekrutera?
Marta Pawlak-Dobrzanska
 
Social Media Matrix - skuteczny pomiar efektywności w social media
Social Media Matrix - skuteczny pomiar efektywności w social mediaSocial Media Matrix - skuteczny pomiar efektywności w social media
Social Media Matrix - skuteczny pomiar efektywności w social mediaPublic Relations Agency
 
Candidate i employee experience - zacznij je mierzyc
Candidate i employee experience - zacznij je mierzycCandidate i employee experience - zacznij je mierzyc
Candidate i employee experience - zacznij je mierzyc
Marta Pawlak-Dobrzanska
 
Jak trwoga to do analityka HR!
Jak trwoga to do analityka HR!Jak trwoga to do analityka HR!
Jak trwoga to do analityka HR!
Maciej Kuźmicz
 
Raport mlodzi o rynku pracy (SW Research i Absolvent.pl)
Raport mlodzi o rynku pracy (SW Research i Absolvent.pl)Raport mlodzi o rynku pracy (SW Research i Absolvent.pl)
Raport mlodzi o rynku pracy (SW Research i Absolvent.pl)
SW Research, Warsaw
 
Czy startupy wierzą w PR?
Czy startupy wierzą w PR?Czy startupy wierzą w PR?
Czy startupy wierzą w PR?
Daria Malicka
 
Skuteczny employer branding
Skuteczny employer brandingSkuteczny employer branding
Skuteczny employer branding
Anna Myslinska
 
dwudziestolatkow marzenia o sukcesie
dwudziestolatkow marzenia o sukcesiedwudziestolatkow marzenia o sukcesie
dwudziestolatkow marzenia o sukcesie
Ula Płosarek
 
Stare dobre małżeństwo czy przelotny romans - Relacja klient-agencja. Podsumo...
Stare dobre małżeństwo czy przelotny romans - Relacja klient-agencja. Podsumo...Stare dobre małżeństwo czy przelotny romans - Relacja klient-agencja. Podsumo...
Stare dobre małżeństwo czy przelotny romans - Relacja klient-agencja. Podsumo...
Grzegorz Maliszewski
 
Jak mierzyć skuteczność działań komunikacji wewnętrznej
Jak mierzyć skuteczność działań komunikacji wewnętrznejJak mierzyć skuteczność działań komunikacji wewnętrznej
Jak mierzyć skuteczność działań komunikacji wewnętrznej
Urszula Radzińska
 
Webinarium SCWO/portal ngo.pl 2021: Promocja dla początkujących NGO. Od czego...
Webinarium SCWO/portal ngo.pl 2021: Promocja dla początkujących NGO. Od czego...Webinarium SCWO/portal ngo.pl 2021: Promocja dla początkujących NGO. Od czego...
Webinarium SCWO/portal ngo.pl 2021: Promocja dla początkujących NGO. Od czego...
ngopl
 
QuestionBook 2016 – o trendach w rozwoju ludzi w organizacji
QuestionBook 2016 – o trendach w rozwoju ludzi w organizacjiQuestionBook 2016 – o trendach w rozwoju ludzi w organizacji
QuestionBook 2016 – o trendach w rozwoju ludzi w organizacji
House of Skills
 
Newsletter ekpert radzi cześć 4
Newsletter ekpert radzi cześć 4Newsletter ekpert radzi cześć 4
Newsletter ekpert radzi cześć 4
Wroclaw
 
Świadomość narzędzi public relations wśród twórców polskich startupów
Świadomość narzędzi public relations wśród twórców polskich startupówŚwiadomość narzędzi public relations wśród twórców polskich startupów
Świadomość narzędzi public relations wśród twórców polskich startupów
Karolina Halik
 
Zarządy przyszłości
Zarządy przyszłościZarządy przyszłości
Zarządy przyszłości
Grant Thornton
 

Similar to Opinionway Polska Kobiety w PR (20)

Wyniki badań własnych na temat poczucia satysfakcji z pracy pracowników call ...
Wyniki badań własnych na temat poczucia satysfakcji z pracy pracowników call ...Wyniki badań własnych na temat poczucia satysfakcji z pracy pracowników call ...
Wyniki badań własnych na temat poczucia satysfakcji z pracy pracowników call ...
 
Festiwal Inspiracji 2015, Mówcy i Partnerzy
Festiwal Inspiracji 2015, Mówcy i PartnerzyFestiwal Inspiracji 2015, Mówcy i Partnerzy
Festiwal Inspiracji 2015, Mówcy i Partnerzy
 
final_aktywacja marki raport 8.04.2024.pdf
final_aktywacja marki raport 8.04.2024.pdffinal_aktywacja marki raport 8.04.2024.pdf
final_aktywacja marki raport 8.04.2024.pdf
 
Jak rekrutowac bez rekrutera?
Jak rekrutowac bez rekrutera?Jak rekrutowac bez rekrutera?
Jak rekrutowac bez rekrutera?
 
Social Media Matrix - skuteczny pomiar efektywności w social media
Social Media Matrix - skuteczny pomiar efektywności w social mediaSocial Media Matrix - skuteczny pomiar efektywności w social media
Social Media Matrix - skuteczny pomiar efektywności w social media
 
Candidate i employee experience - zacznij je mierzyc
Candidate i employee experience - zacznij je mierzycCandidate i employee experience - zacznij je mierzyc
Candidate i employee experience - zacznij je mierzyc
 
Jak trwoga to do analityka HR!
Jak trwoga to do analityka HR!Jak trwoga to do analityka HR!
Jak trwoga to do analityka HR!
 
Raport mlodzi o rynku pracy (SW Research i Absolvent.pl)
Raport mlodzi o rynku pracy (SW Research i Absolvent.pl)Raport mlodzi o rynku pracy (SW Research i Absolvent.pl)
Raport mlodzi o rynku pracy (SW Research i Absolvent.pl)
 
Czy startupy wierzą w PR?
Czy startupy wierzą w PR?Czy startupy wierzą w PR?
Czy startupy wierzą w PR?
 
Skuteczny employer branding
Skuteczny employer brandingSkuteczny employer branding
Skuteczny employer branding
 
Raport_Kobiety_na_stanowiskach_kierowniczych_2016
Raport_Kobiety_na_stanowiskach_kierowniczych_2016Raport_Kobiety_na_stanowiskach_kierowniczych_2016
Raport_Kobiety_na_stanowiskach_kierowniczych_2016
 
dwudziestolatkow marzenia o sukcesie
dwudziestolatkow marzenia o sukcesiedwudziestolatkow marzenia o sukcesie
dwudziestolatkow marzenia o sukcesie
 
Stare dobre małżeństwo czy przelotny romans - Relacja klient-agencja. Podsumo...
Stare dobre małżeństwo czy przelotny romans - Relacja klient-agencja. Podsumo...Stare dobre małżeństwo czy przelotny romans - Relacja klient-agencja. Podsumo...
Stare dobre małżeństwo czy przelotny romans - Relacja klient-agencja. Podsumo...
 
Jak mierzyć skuteczność działań komunikacji wewnętrznej
Jak mierzyć skuteczność działań komunikacji wewnętrznejJak mierzyć skuteczność działań komunikacji wewnętrznej
Jak mierzyć skuteczność działań komunikacji wewnętrznej
 
Webinarium SCWO/portal ngo.pl 2021: Promocja dla początkujących NGO. Od czego...
Webinarium SCWO/portal ngo.pl 2021: Promocja dla początkujących NGO. Od czego...Webinarium SCWO/portal ngo.pl 2021: Promocja dla początkujących NGO. Od czego...
Webinarium SCWO/portal ngo.pl 2021: Promocja dla początkujących NGO. Od czego...
 
QuestionBook 2016 – o trendach w rozwoju ludzi w organizacji
QuestionBook 2016 – o trendach w rozwoju ludzi w organizacjiQuestionBook 2016 – o trendach w rozwoju ludzi w organizacji
QuestionBook 2016 – o trendach w rozwoju ludzi w organizacji
 
Newsletter ekpert radzi cześć 4
Newsletter ekpert radzi cześć 4Newsletter ekpert radzi cześć 4
Newsletter ekpert radzi cześć 4
 
Świadomość narzędzi public relations wśród twórców polskich startupów
Świadomość narzędzi public relations wśród twórców polskich startupówŚwiadomość narzędzi public relations wśród twórców polskich startupów
Świadomość narzędzi public relations wśród twórców polskich startupów
 
Zarządy przyszłości
Zarządy przyszłościZarządy przyszłości
Zarządy przyszłości
 
Marketing 65+
Marketing 65+Marketing 65+
Marketing 65+
 

More from contactOpinionWay

Sondage opinion way pour cci france gce - cybersécurité
Sondage opinion way pour cci france  gce - cybersécuritéSondage opinion way pour cci france  gce - cybersécurité
Sondage opinion way pour cci france gce - cybersécurité
contactOpinionWay
 
Rekrutacja account manager pl
Rekrutacja  account manager plRekrutacja  account manager pl
Rekrutacja account manager pl
contactOpinionWay
 
OpinionWay Polska - Polacy, Francuzi, miłość i Walentynki
OpinionWay Polska - Polacy, Francuzi, miłość i WalentynkiOpinionWay Polska - Polacy, Francuzi, miłość i Walentynki
OpinionWay Polska - Polacy, Francuzi, miłość i Walentynki
contactOpinionWay
 
Grande consultation 2019
Grande consultation 2019Grande consultation 2019
Grande consultation 2019
contactOpinionWay
 
Opinion way pour_le_point_-_sondage_jour_du_vote_-_elections_regionales_2015_...
Opinion way pour_le_point_-_sondage_jour_du_vote_-_elections_regionales_2015_...Opinion way pour_le_point_-_sondage_jour_du_vote_-_elections_regionales_2015_...
Opinion way pour_le_point_-_sondage_jour_du_vote_-_elections_regionales_2015_...
contactOpinionWay
 
Opinion way pour_le_point_-_sondage_jour_du_vote_-_second_tour_des_elections_...
Opinion way pour_le_point_-_sondage_jour_du_vote_-_second_tour_des_elections_...Opinion way pour_le_point_-_sondage_jour_du_vote_-_second_tour_des_elections_...
Opinion way pour_le_point_-_sondage_jour_du_vote_-_second_tour_des_elections_...
contactOpinionWay
 
Opinion way pour_le_point_-_la_sociologie_du_vote_au_second_tour_des_election...
Opinion way pour_le_point_-_la_sociologie_du_vote_au_second_tour_des_election...Opinion way pour_le_point_-_la_sociologie_du_vote_au_second_tour_des_election...
Opinion way pour_le_point_-_la_sociologie_du_vote_au_second_tour_des_election...
contactOpinionWay
 
Opinion way pour le cevipof barometre de la confiance en politique - vague ...
Opinion way pour le cevipof  barometre de la confiance en politique - vague ...Opinion way pour le cevipof  barometre de la confiance en politique - vague ...
Opinion way pour le cevipof barometre de la confiance en politique - vague ...
contactOpinionWay
 
Restitution des grands débats
Restitution des grands débatsRestitution des grands débats
Restitution des grands débats
contactOpinionWay
 
Grande consultation 2018 - Synthèse
Grande consultation 2018 - SynthèseGrande consultation 2018 - Synthèse
Grande consultation 2018 - Synthèse
contactOpinionWay
 
OpinionWay - OpinionLive - Elections Européennes - Janvier 2019
OpinionWay - OpinionLive - Elections Européennes - Janvier 2019OpinionWay - OpinionLive - Elections Européennes - Janvier 2019
OpinionWay - OpinionLive - Elections Européennes - Janvier 2019
contactOpinionWay
 
La perception du risque cyber par les dirigeants d’entreprises
La perception du risque cyber par les dirigeants d’entreprisesLa perception du risque cyber par les dirigeants d’entreprises
La perception du risque cyber par les dirigeants d’entreprises
contactOpinionWay
 
OpinionWay pour Les Editeurs d'Education - Support de présentation / Septembr...
OpinionWay pour Les Editeurs d'Education - Support de présentation / Septembr...OpinionWay pour Les Editeurs d'Education - Support de présentation / Septembr...
OpinionWay pour Les Editeurs d'Education - Support de présentation / Septembr...
contactOpinionWay
 
OpinionWay pour LCI - Les Français, la perception de l'affaire Benalla et l'i...
OpinionWay pour LCI - Les Français, la perception de l'affaire Benalla et l'i...OpinionWay pour LCI - Les Français, la perception de l'affaire Benalla et l'i...
OpinionWay pour LCI - Les Français, la perception de l'affaire Benalla et l'i...
contactOpinionWay
 
OpinionWay pour Que Choisir - Les Français et le démarchage téléphonique / Ju...
OpinionWay pour Que Choisir - Les Français et le démarchage téléphonique / Ju...OpinionWay pour Que Choisir - Les Français et le démarchage téléphonique / Ju...
OpinionWay pour Que Choisir - Les Français et le démarchage téléphonique / Ju...
contactOpinionWay
 
OpinionWay pour BjorgBonneterre - Bien manger en société / Mai 2018
OpinionWay pour BjorgBonneterre - Bien manger en société / Mai 2018OpinionWay pour BjorgBonneterre - Bien manger en société / Mai 2018
OpinionWay pour BjorgBonneterre - Bien manger en société / Mai 2018
contactOpinionWay
 
OpinionWay pour Labo de la Fraternité - Baromètre de la Fraternité / Mai 2018
OpinionWay pour Labo de la Fraternité - Baromètre de la Fraternité / Mai 2018OpinionWay pour Labo de la Fraternité - Baromètre de la Fraternité / Mai 2018
OpinionWay pour Labo de la Fraternité - Baromètre de la Fraternité / Mai 2018
contactOpinionWay
 
OpinionWay pour Campings.com - Les Français et les vacances au camping / Juil...
OpinionWay pour Campings.com - Les Français et les vacances au camping / Juil...OpinionWay pour Campings.com - Les Français et les vacances au camping / Juil...
OpinionWay pour Campings.com - Les Français et les vacances au camping / Juil...
contactOpinionWay
 
OpinionWay pour Medaviz - Les Français et le médecin généraliste / Mai 2018
OpinionWay pour Medaviz - Les Français et le médecin généraliste / Mai 2018OpinionWay pour Medaviz - Les Français et le médecin généraliste / Mai 2018
OpinionWay pour Medaviz - Les Français et le médecin généraliste / Mai 2018
contactOpinionWay
 
OpinionWay pour Sofinco - Les Français et leur budget loisirs / Janvier 2018
OpinionWay pour Sofinco - Les Français et leur budget loisirs / Janvier 2018OpinionWay pour Sofinco - Les Français et leur budget loisirs / Janvier 2018
OpinionWay pour Sofinco - Les Français et leur budget loisirs / Janvier 2018
contactOpinionWay
 

More from contactOpinionWay (20)

Sondage opinion way pour cci france gce - cybersécurité
Sondage opinion way pour cci france  gce - cybersécuritéSondage opinion way pour cci france  gce - cybersécurité
Sondage opinion way pour cci france gce - cybersécurité
 
Rekrutacja account manager pl
Rekrutacja  account manager plRekrutacja  account manager pl
Rekrutacja account manager pl
 
OpinionWay Polska - Polacy, Francuzi, miłość i Walentynki
OpinionWay Polska - Polacy, Francuzi, miłość i WalentynkiOpinionWay Polska - Polacy, Francuzi, miłość i Walentynki
OpinionWay Polska - Polacy, Francuzi, miłość i Walentynki
 
Grande consultation 2019
Grande consultation 2019Grande consultation 2019
Grande consultation 2019
 
Opinion way pour_le_point_-_sondage_jour_du_vote_-_elections_regionales_2015_...
Opinion way pour_le_point_-_sondage_jour_du_vote_-_elections_regionales_2015_...Opinion way pour_le_point_-_sondage_jour_du_vote_-_elections_regionales_2015_...
Opinion way pour_le_point_-_sondage_jour_du_vote_-_elections_regionales_2015_...
 
Opinion way pour_le_point_-_sondage_jour_du_vote_-_second_tour_des_elections_...
Opinion way pour_le_point_-_sondage_jour_du_vote_-_second_tour_des_elections_...Opinion way pour_le_point_-_sondage_jour_du_vote_-_second_tour_des_elections_...
Opinion way pour_le_point_-_sondage_jour_du_vote_-_second_tour_des_elections_...
 
Opinion way pour_le_point_-_la_sociologie_du_vote_au_second_tour_des_election...
Opinion way pour_le_point_-_la_sociologie_du_vote_au_second_tour_des_election...Opinion way pour_le_point_-_la_sociologie_du_vote_au_second_tour_des_election...
Opinion way pour_le_point_-_la_sociologie_du_vote_au_second_tour_des_election...
 
Opinion way pour le cevipof barometre de la confiance en politique - vague ...
Opinion way pour le cevipof  barometre de la confiance en politique - vague ...Opinion way pour le cevipof  barometre de la confiance en politique - vague ...
Opinion way pour le cevipof barometre de la confiance en politique - vague ...
 
Restitution des grands débats
Restitution des grands débatsRestitution des grands débats
Restitution des grands débats
 
Grande consultation 2018 - Synthèse
Grande consultation 2018 - SynthèseGrande consultation 2018 - Synthèse
Grande consultation 2018 - Synthèse
 
OpinionWay - OpinionLive - Elections Européennes - Janvier 2019
OpinionWay - OpinionLive - Elections Européennes - Janvier 2019OpinionWay - OpinionLive - Elections Européennes - Janvier 2019
OpinionWay - OpinionLive - Elections Européennes - Janvier 2019
 
La perception du risque cyber par les dirigeants d’entreprises
La perception du risque cyber par les dirigeants d’entreprisesLa perception du risque cyber par les dirigeants d’entreprises
La perception du risque cyber par les dirigeants d’entreprises
 
OpinionWay pour Les Editeurs d'Education - Support de présentation / Septembr...
OpinionWay pour Les Editeurs d'Education - Support de présentation / Septembr...OpinionWay pour Les Editeurs d'Education - Support de présentation / Septembr...
OpinionWay pour Les Editeurs d'Education - Support de présentation / Septembr...
 
OpinionWay pour LCI - Les Français, la perception de l'affaire Benalla et l'i...
OpinionWay pour LCI - Les Français, la perception de l'affaire Benalla et l'i...OpinionWay pour LCI - Les Français, la perception de l'affaire Benalla et l'i...
OpinionWay pour LCI - Les Français, la perception de l'affaire Benalla et l'i...
 
OpinionWay pour Que Choisir - Les Français et le démarchage téléphonique / Ju...
OpinionWay pour Que Choisir - Les Français et le démarchage téléphonique / Ju...OpinionWay pour Que Choisir - Les Français et le démarchage téléphonique / Ju...
OpinionWay pour Que Choisir - Les Français et le démarchage téléphonique / Ju...
 
OpinionWay pour BjorgBonneterre - Bien manger en société / Mai 2018
OpinionWay pour BjorgBonneterre - Bien manger en société / Mai 2018OpinionWay pour BjorgBonneterre - Bien manger en société / Mai 2018
OpinionWay pour BjorgBonneterre - Bien manger en société / Mai 2018
 
OpinionWay pour Labo de la Fraternité - Baromètre de la Fraternité / Mai 2018
OpinionWay pour Labo de la Fraternité - Baromètre de la Fraternité / Mai 2018OpinionWay pour Labo de la Fraternité - Baromètre de la Fraternité / Mai 2018
OpinionWay pour Labo de la Fraternité - Baromètre de la Fraternité / Mai 2018
 
OpinionWay pour Campings.com - Les Français et les vacances au camping / Juil...
OpinionWay pour Campings.com - Les Français et les vacances au camping / Juil...OpinionWay pour Campings.com - Les Français et les vacances au camping / Juil...
OpinionWay pour Campings.com - Les Français et les vacances au camping / Juil...
 
OpinionWay pour Medaviz - Les Français et le médecin généraliste / Mai 2018
OpinionWay pour Medaviz - Les Français et le médecin généraliste / Mai 2018OpinionWay pour Medaviz - Les Français et le médecin généraliste / Mai 2018
OpinionWay pour Medaviz - Les Français et le médecin généraliste / Mai 2018
 
OpinionWay pour Sofinco - Les Français et leur budget loisirs / Janvier 2018
OpinionWay pour Sofinco - Les Français et leur budget loisirs / Janvier 2018OpinionWay pour Sofinco - Les Français et leur budget loisirs / Janvier 2018
OpinionWay pour Sofinco - Les Français et leur budget loisirs / Janvier 2018
 

Opinionway Polska Kobiety w PR

 • 1. Kobiety w PR Marzec 2021 we współpracy z Raport z badania przygotowany wspólnie z
 • 3. 3 Kobietyw PR / Marzec 2021 Metodologia Badanie ilościowe zrealizowane na próbie 167 specjalistów z branży PR. Próba celowo - losowa. Rekrutacja do badania odbywała się przez media społecznościowe oraz mailing i kontakty z przedstawicielami branży prowadzone przez Związek Firm Public Relations. W Polsce badanie zostało zrealizowane przy zastosowaniu techniki CAWI (Computer Assisted Web Interview). Wykorzystano kwestionariusz przygotowany przez firmę Opinium na zlecenie Global Women in PR. Badanie realizowane przez Global Women in PR zrealizowano w roku 2020 na próbie 378 specjalistów z branży PR z całego świata (z pominięciem Polski). Badanie to stanowi punkt odniesienia dla lokalnych (benchmark), polskich wyników. Ankiety realizowanow dniach od 24 lutego do 3 marca 2021 roku. Całkowita lub częściowa publikacja wyników tego badania musi zawierać następującą wzmiankę: Badanie ZFPR „Kobiety w PR”, we współpracy z OpinionWay Polska. Wykorzystanie wyników badania bez tego tytułu jest złamaniem praw autorskich.
 • 4. 4 Kobietyw PR / Marzec 2021 Profil próby/ respondentów Wiek % 18 - 25 lat 7% 26 - 34 lat 41% 35 - 44 lat 33% 45 - 54 lat 13% 55 – 64 lat 5% 65 lat i więcej 1% Płeć % Mężczyzna 11% Kobieta 89% Stanowisko % Junior account executive / account executive / senior account executive 23% Manager / senior account manager 14% PR Manager 14% Communications manager 10% Managing director / CEO/ Prezes /Partner 9% Communications director 7% Junior account manager / account manager 5% Account director / senior account director 5% Associate director/ senior associate director/ dyrektor 3% Inne 10% Wymiar czasu pracy % Pełny (40h lub więcej tygodniowo) 92% Niepełny (39h tygodniowo lub mniej) 8% Dzieci % Brak dzieci 57% Oczekuję narodzin dziecka 2% 0 – 3 lata 11% 4 - 10 lat 13% 11 – 17 lat 11% 18 lat lub więcej (dorosłe dzieci) 11% Miejsce pracy/ zatrudnienia % Agencja PR 61% Własna firma 12% Freelancer / samozatrudnienie / niezależny konsultant 8% Inne miejsce pracy/ firma 19%
 • 7. 7 Kobietyw PR / Marzec 2021 Elastyczna praca w polskich firmach PR P: Czy przed pandemią koronawirusa / COVID-19 pracowałeś/aś kiedyś elastycznie? Baza: wszyscy (167 respondentów), możliwa jedna odpowiedź 29% Tak często 41% Tak, okazjonalnie łącznie 70% zdarzyło się pracować elastycznie przed pandemią COVID-19 łącznie 78% Międzynarodowy benchmark
 • 8. 8 Kobietyw PR / Marzec 2021 Postrzeganie elastycznej pracy w polskich firmach PR P: Ogólnie, jak postrzegana jest elastyczna praca w Twojej firmie? Baza: wszyscy (167 respondentów), możliwa jedna odpowiedź 13% 32% 36% 14% 5% Bardzo pozytywnie Pozytywnie Neutralnie Negatywnie Bardzo negatywnie Pozytywnie 45% Negatywnie 19% 54% 16% Międzynarodowy benchmark
 • 9. 9 Kobietyw PR / Marzec 2021 Rozwiązania istniejące w polskich firmach PR i pożądane przez pracowników P: Które z poniższych rozwiązań – jeśli którekolwiek – są oferowane przez firmę, dla której pracujesz? P: Które z poniższych - jeśli którekolwiek – chciał/a/byś mieć w swojej firmie? Baza: wszyscy (167 respondentów) / Możliwe wiele odpowiedzi Praca zdalna (np. praca z domu przynajmniej 1 dzień w tygodniu) Elastyczny czas pracy (np. elastyczny czas rozpoczęcia i zakończenia) Możliwość szkoleń Spotkania i wydarzenia networkingowe Możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin (mniej niż 40 godzin tygodniowo) Premia za wydajność pracy Czas zastępczy w przypadku pracy w godzinach nadliczbowych Skompresowane godziny (pełne godziny, ale w ciągu mniejszej liczby dni) Hot deski Elastyczny podział pracy (2 osoby wykonują jedną pracę i dzielą godziny) Żłobek na miejscu Inne Żadne z powyższych 57% 53% 49% 32% 27% 25% 23% 11% 9% 8% 0% 2% 11% X,X średnia liczba odpowiedzi ISTNIEJĄCE rozwiązania 55% 52% 54% 35% 27% 67% 39% 41% 5% 10% 11% 3% 5% 4 średnia liczba odpowiedzi PREFEROWANE rozwiązania -3 +6 -2 +2 -4 -4 +4 -4 -4 brak danych -6 +1 +5 -1 +1 +3 -1 +2 +19 +5 -2 -2 brak danych +1 +1 -5 /Różnica w punktach procentowych polskich wyników względem globalnego benchmarku GWPR/ Opinium 3 średnia liczba odpowiedzi Międzynarodowy benchmark Międzynarodowy benchmark
 • 10. 10 Kobietyw PR / Marzec 2021 Postrzeganie elastycznej pracy przez pracowników firm PR P: Z którymi z poniższych stwierdzeń dotyczących elastycznej pracy się zgadzasz? Baza: wszyscy (167 respondentów) / Możliwe wiele odpowiedzi Pomaga pracownikom zachować dobre samopoczuciepsychiczne Pomaga pracownikom zachować zdrową równowagę między życiem zawodowym a prywatnym Myślę, że elastyczna praca to naprawdę dobry pomysł Elastyczna praca powinna być oferowana szerzej, dostępna dla wszystkich Byłoby bardziej prawdopodobne, że wybrał/a/bym pracę oferującą elastyczne godziny pracy niż taką, która jej nie oferowała Umożliwiakobietom zajęcie się obowiązkamirodzinnymi/opieką i rozwój kariery Pozwala na bardziej sprawiedliwypodział opieki nad dziećmi między partnerami Pomaga firmom utrzymać kobiece talenty Pomaga kobietom awansować na stanowiska w zarządzie Wolał/a/bym elastyczne możliwościpracy niż podwyżkę wynagrodzenia Stwarza większą presję na pracownikówpracujących w regularnych (od 9 do 17) godzinach pracy Zmniejsza produktywność firm Żadne z powyższych 69% 68% 64% 62% 61% 60% 47% 36% 16% 16% 11% 3% 2% 69% 78% 68% 74% 69% 67% 55% 63% 28% 20% 15% 3% 1% Międzynarodowy benchmark
 • 11. 11 Kobietyw PR / Marzec 2021 Postrzegany wpływ elastycznej pracy na rozwój kariery P: Jak Twoim zdaniem elastyczna praca wpływa na osoby zajmujące się PR? Czy ci, którzy pracują elastycznie… Baza: wszyscy (167 respondentów), możliwa jedna odpowiedź 12% 20% 40% 5% 2% 21% Rozwijają swoją karierę znacznie szybciej Rozwijają swoją karierę nieco szybciej Nie ma to wpływu na rozwój ich kariery Rozwijają swoją karierę nieco wolniej Rozwijają swoją karierę znacznie wolniej Szybciej 22% Wolniej 7% Nie wiem, trudno powiedzieć 16% 25% Międzynarodowy benchmark
 • 12. 02 Bariery dla przywództwa WYNIKI BADANIA
 • 13. 13 Kobietyw PR / Marzec 2021 TOP5 barier utrudniających awans P: W jakim stopniu zgadzasz się lub nie z poniższymi stwierdzeniami dotyczącymi barier utrudniających kobietom awansowanie na wyższe stanowiska? Baza: wszyscy(167 respondentów) 82% % Zgadzam się Na wyższych stanowiskach brakuje równowagi między życiem zawodowym a prywatnym 73% Brakuje przejrzystości w zakresie rekrutacji i awansów 62% Brak elastycznej lub przyjaznej rodzinie polityki zatrudnienia uniemożliwia kobietom awans na wyższe stanowiska 59% Kobiety są zwykle mniej aktywne, jeśli chodzi o prośby o awans 57% Kobiety przeważnie przejmują opiekę nad dziećmi lub innymi osobami ze swojej rodziny
 • 14. 14 Kobietyw PR / Marzec 2021 Bariery utrudniające awans - szczegóły P: W jakim stopniu zgadzasz się lub nie z poniższymi stwierdzeniami dotyczącymi barier utrudniających kobietom awansowanie na wyższe stanowiska? Baza: wszyscy(167 respondentów) 34% 33% 23% 18% 12% 21% 19% 15% 7% 4% 6% 5% 7% 2% 1% 48% 40% 39% 41% 45% 35% 35% 31% 29% 30% 23% 24% 16% 14% 4% 7% 13% 15% 16% 11% 14% 17% 17% 11% 31% 23% 28% 12% 22% 3% 5% 4% 13% 11% 15% 14% 16% 29% 36% 13% 28% 27% 44% 33% 29% 1% 1% 4% 5% 5% 4% 4% 4% 13% 3% 5% 7% 17% 20% 62% 6% 10% 6% 10% 12% 12% 9% 5% 4% 19% 16% 10% 5% 9% 2% Kobiety przeważnie przejmują opiekę nad dziećmi lub innymi osobami ze swojej rodziny Na wyższych stanowiskach brakuje równowagi między życiem zawodowym a prywatnym Brakuje przejrzystości w zakresie rekrutacji i awansów Brak elastycznej lub przyjaznej rodzinie polityki zatrudnienia uniemożliwia kobietom awans na wyższe stanowiska Kobiety są zwykle mniej aktywne, jeśli chodzi o prośby o awans Brakuje szkoleń z przywództwa dla kobiet Istnieje nieświadoma tendencja do awansowania mężczyzn To zazwyczaj mężczyźni są zarządzają awansami i często promują ludzi takich jak oni sami Kobietom brakuje pewności siebie i nie wyrażają siebie w miejscu pracy Czynione są postępy w usuwaniu barier, które uniemożliwiają kobietom awans na wyższe stanowiska Wymagający charakter komunikacji 24/7 w PR odstrasza kobiety z rodzinami Rozwój w branży PR wymaga uczęszczania na wiele wieczornych wydarzeń, w których część kobiet nie jest w stanie uczestniczyć W branży brakuje wzorców do naśladowania, kobiet na wysokich stanowiskach Kultura branży PR uniemożliwia kobietom awansowanie na wyższe stanowiska Kobietom brakuje ambicji 82% 73% 62% 59% 57% 56% 54% 46% 36% 34% 29% 29% 23% 16% 5% Zdecydowanie się zgadzam Zgadzam się Ani się zgadzam, ani nie zgadzam Nie zgadzam się Zdecydowanie się nie zgadzam Nie wiem, trudno powiedzieć Zgadzam się +4 +3 -3 -8 -3 = -2 -17 -14 -15 -16 -15 -29 -16 -6 /Różnica w punktach procentowych polskich wyników względem globalnego benchmarku GWPR/ Opinium Międzynarodowy benchmark
 • 15. 15 Kobietyw PR / Marzec 2021 Wsparcie firm PR w profesjonalnym rozwoju kobiet P: Czy Twoja firma oferuje którekolwiekz poniższych rozwiązań, aby wspierać rozwój kariery kobiet? Baza: wszyscy (167 respondentów) / Możliwe wiele odpowiedzi Finansujeudział w konferencjach branżowych i wydarzeniach networkingowych Aktywnie zachęcakobiety do rozwijania umiejętności zarządzaniai umiejętności osobistych Opłaca składki członkowskie za przynależność do określonych stowarzyszeń branżowych Ułatwia znalezienieczasu wolnego na rozwój osobisty/ dalszą edukację Finansuje zewnętrzne szkolenia z zakresu zarządzania Prowadzi program mentoringu Inne Nie, moja firma nie oferuje niczego, co mogłoby wspierać rozwój zawodowy kobiet Nie wiem, nie jestem pewien 35% 25% 18% 16% 16% 6% 1% 37% 9% 1,2 średnia liczba odpowiedzi 34% 38% 25% 26% 21% 25% 1% 26% 12% Międzynarodowy benchmark
 • 16. 03 Wpływ rodzicielstwa i opieki nad dziećmi WYNIKI BADANIA
 • 17. 17 Kobietyw PR / Marzec 2021 31% 14% 5% 53% Sprawowanie opieki nad dziećmi/ bliskimi w godzinach pracy P: Czy musisz lub musiałeś/ aś sprawować nad kimś opiekę w godzinach pracy? Baza: wszyscy (167 respondentów) / Możliwe kilka odpowiedzi 47% Specjalistów z branży PR musi lub w przeszłości musiało w godzinach pracy sprawować opiekę nad przynajmniej jedną osobą Tak – nad moim dzieckiem / dziećmi Tak – nad starszym członkiem rodziny Tak - nad kimś innym Nie - nie mam/ miałem/am żadnych obowiązków opiekuńczych 58% Międzynarodowy benchmark
 • 18. 18 Kobietyw PR / Marzec 2021 Odpowiedzialność za opiekę nad dziećmi wśród kobiet w firmach PR P: Kto w Twoim gospodarstwie domowym jest najbardziejodpowiedzialnyza opiekę nad dziećmi? 54% JA 33% Tak samo, równo 0% Mój partner 2% Pomoc domowa (np.niania / au pair) 11% Inna sytuacja Baza: kobiety sprawujące opiekę nad dziećmi – 61 respondentek, możliwa jedna odpowiedź
 • 19. 19 Kobietyw PR / Marzec 2021 Postrzegany wpływ opieki nad innymi na karierę zawodową P: Jak oceniasz wpływ opieki nad kimś w godzinach pracy na Twoją karierę? Baza: osoby, które mają lub miały obowiązki opiekuńcze (58 respondentów), możliwa jedna odpowiedź 9% uważa, że pozytywnie wpłynęło to na ich karierę zawodową 39% nie zauważyło wpływu opiekowania się kimś na ich karierę zawodową 52% negatywnie ocenia wpływ konieczności opieki nad kimś na ich karierę zawodową różnica we wpływie pozytywnym - negatywnym -42 26% 41% 33% Spośród osób, które muszą lub w przeszłości musiały się kimś opiekować… Międzynarodowy benchmark Międzynarodowy benchmark Międzynarodowy benchmark
 • 20. 20 Kobietyw PR / Marzec 2021 Wpływ opieki nad innymi na codzienną pracę wśród pracowników firm PR P: W jaki sposób obowiązki opiekuńcze negatywnie wpłynęły na Twoją karierę? Baza: osoby, które oceniły wpływ obowiązku opiekuńczego jako negatywny dla ich rozwoju zawodowego/ Możliwe wiele odpowiedzi 62% 35% 27% 15% 12% 15% Opieka nad dzieckiem Musiałem/ am pracować dłużej Musiałem/ am wziąć urlop z pracy Musiałem/ am pracować w niepełnym wymiarze godzin Straciłem/ am szanse na awans Czułem/ am się wykluczony z mojego zespołu Inne Baza: 26 respondentów 30% 35% 38% 27% 27% 18% Międzynarodowy benchmark
 • 21. 21 Kobietyw PR / Marzec 2021 Negatywne doświadczenia w miejscu pracy związane z macierzyństwem P: Czy w czasie ciąży lub kiedykolwiek później po urodzeniu dziecka doświadczyłaś jakiejkolwiekz poniższych sytuacji? Baza: kobiety posiadające lub spodziewające się dziecka (61 respondentek) / Możliwe wiele odpowiedzi Ludzie uważali, że moja kariera nie jest już moim priorytetem Straciłam szansę na awans Ludzie traktowali mnie, jakbym była mniej inteligentna Nie czułam wsparcia Zostałam „zdjęta” z wysokich budżetów/ ważnych projektów Ludzie traktowali mnie inaczej Zostałam wykluczona ze spotkań towarzyskich Ludzie oceniali mnie po moim wyglądzie Poproszono mnie o odejście z pracy Pozbawiono mnie zadań/ obowiązków w sytuacji, kiedy nie było to konieczne Zostałam wykluczona ze spotkań Inne Brak - nie doświadczyłam żadnego z powyższych 28% 16% 13% 13% 11% 11% 10% 7% 7% 7% 2% 3% 54% TOP3 negatywnych doświadczeń w czasie ciąży i po narodzinach dziecka 28% 16% 13% Ludzie uważali, że moja kariera nie jest już moim priorytetem Straciłam szansę na awans Ludzie traktowali mnie, jakbym była mniej inteligentna #1 #2 #3 32% 22% 7% 18% 15% 22% 7% 8% 4% 16% 6% 5% 44% Międzynarodowy benchmark
 • 22. 22 Kobietyw PR / Marzec 2021 Płatny urlop rodzicielski w polskich firmach PR P: Czy Twoja firma oferuje płatny urlop rodzicielski po urodzeniu dziecka? Baza: rodzice(70 respondentów)/ Możliwe wiele odpowiedzi 40% 20% 27% 33% TAK, dla MATEK TAK, dla OJCÓW NIE Nie wiem, nie jestem pewien/ a TAK 60% 70% Międzynarodowy benchmark
 • 23. 04 Obecność w zarządzie WYNIKI BADANIA
 • 24. 24 Kobietyw PR / Marzec 2021 Zarząd i rada nadzorcza w firmach PR P: Czy firma, dla której pracujesz, ma radę nadzorczą/ zarząd? Baza: wszyscy (167 respondentów) / Możliwe wiele odpowiedzi Zarząd główny (odpowiedzialny przed akcjonariuszami i odpowiedzialny za strategiczne kierownictwo firmy jako całości) Zależna rada dyrektorów (odpowiedzialna za operacyjną stronę działalności) Brak zarządu Nie wiem, nie jestem pewien/ pewna 56% 16% 25% 8% 67% firm posiada zarząd i/lub radę dyrektorów 64% Międzynarodowy benchmark
 • 25. 25 Kobietyw PR / Marzec 2021 Różnorodność płci w zarządzie P: Co sądzisz o udziale osób różnych płci w zarządzie firmy, w której pracujesz Baza: osoby pracujące w firmach posiadających zarząd lub rada nadzorcza (113 respondentów), możliwa jedna odpowiedź 71% ocenia udział osób różnych płci w zarządzie swojej firmy jako uczciwy 15% nie ma zdania 14% ocenia udział osób różnych płci w zarządzie swojej firmy jako nieuczciwy ~26% ~48% Międzynarodowy benchmark Międzynarodowy benchmark
 • 26. 26 Kobietyw PR / Marzec 2021 Skład zarządów polskich firm PR P: Które z poniższych zdań najlepiej opisuje skład zarządu w firmie,w której pracujesz? Baza: osoby pracujące w firmach posiadających Zarząd (93 respondentów), możliwa jedna odpowiedź wyłącznie mężczyźni 15% przewaga mężczyzn 28% równowaga mężczyzn i kobiet 41% przewaga kobiet 9% wyłącznie kobiety 3% nie wiem 4% 43% w większości mężczyźni w większości kobiety 12% 63% 6% Międzynarodowy benchmark Międzynarodowy benchmark
 • 27. 27 Kobietyw PR / Marzec 2021 Tempo awansowania poszczególnych grup społecznych w polskich firmach PR P: Jak Twoim zdaniem rozwijają się kariery różnych grup osób u Ciebie w firmie? Odnośnie każdej z grup wskaż, czy Twoim zdaniem osoby z tej grupy są promowane szybciej, czy wolniej niż inne. Baza: wszyscy (167 respondentów) 7% 8% 3% 2% 1% 1% 13% 8% 5% 3% 1% 32% 45% 17% 13% 13% 46% 8% 41% 3% 1% 7% 26% 13% 6% 7% 2% 3% 2% 1% 2% 32% 28% 54% 17% 16% 35% 28% 27% 4% 1% 15% 62% 66% 10% 62% 4% Kobiety, które mają dzieci Kobiety Osoby sprawująceopiekę, nad kimś innymi niż dziecko (np. rodzice w podeszłym wieku) Osoby z niepełnosprawnościami Przedstawicielemniejszości etnicznych Mężczyźni, którzy mają dzieci Osoby transpłciowe Mężczyźni 20% 16% 8% 5% 2% 1% 1% 0% Awansują znacznie wolniej Awansują wolniej Awansują w tym samym tempie Awansują szybciej Awansują znacznie szybciej Nie wiem Nie ma takich osób w firmie Wolniej -23 -23 -15 -12 -16 -1 -7 -2 /Różnica w punktach procentowych polskich wyników względem globalnego benchmarku GWPR/ Opinium Międzynarodowy benchmark
 • 28. 28 Kobietyw PR / Marzec 2021 Postrzeganie obecności kobiet w zarządach polskich firm PR P: W jakim stopniu zgadzasz się lub nie zgadzasz z następującymi stwierdzeniami: Baza: wszyscy(167 respondentów) 24% 25% 22% 19% 12% 18% 17% 40% 37% 33% 33% 40% 26% 23% 17% 25% 28% 28% 25% 28% 37% 5% 2% 4% 11% 8% 4% 1% 2% 1% 2% 2% 1% 13% 10% 15% 16% 11% 18% 19% Należy zrobić więcej, aby zapewnić kobietom z branży PR większą obecność w zarządach firm Kobiety w zarządzie zwiększają kreatywność firmy Kobiety w zarządzie pomagają zwiększyć produktywność firmy Kobiety w zarządzie pomagają ulepszyć praktyki pracy w branży PR Obecność kobiet w zarządach usuwa bariery w awansowaniu innych kobiet Kobiety w zarządzie zwiększają ogólną satysfakcję pracownikóww firmie Kobiety w zarządzie pomagają zwiększyć rentowność firmy 64% 62% 55% 52% 52% 44% 40% Zdecydowanie się zgadzam Zgadzam się Ani się zgadzam, ani nie zgadzam Nie zgadzam się Zdecydowanie się nie zgadzam Nie wiem, trudno powiedzieć Zgadzam się -25 -17 -21 -28 -20 -28 -29 /Różnica w punktach procentowych polskich wyników względem globalnego benchmarku GWPR/ Opinium Międzynarodowy benchmark AWANS
 • 29. 29 Kobietyw PR / Marzec 2021 Jak sprawić, by więcej kobiet mogło pełnić funkcje w zarządzie? P: Co Twoim zdaniem umożliwiłobywiększej liczbiekobiet pełnienie funkcji w zarządzie? Baza: wszyscy (167 respondentów) / Możliwe wiele odpowiedzi Elastyczny sposób pracy Dostrzeżenie przez kadrę zarządzającą zjawisk związanych z nierównościąpłci Programymentorskie Dzielony urlop rodzicielski Placówkiopieki nad dziećmina miejscu pracy Więcej wzorców do naśladowania, kobiet na wysokich stanowiskach Szkolenie z nieświadomychuprzedzeń w procesie rekrutacji Parytety płci na stanowiskach zarządzających Możliwościszkoleniowe Networking Inne Żadne z powyższych 62% 53% 47% 47% 46% 38% 35% 34% 33% 20% 2% 7% 62% 53% 47% Elastyczny sposób pracy Dostrzeżenie przez kadrę zarządzającą zjawisk związanych z nierównością płci Programy mentorskie #1 #2 #3 63% 58% 55% 50% 45% 66% 45% 32% 48% 38% 2% 4% Międzynarodowy benchmark
 • 30. 05 DYSPROPORCJA W PŁACACH MIĘDZY PŁCIAMI WYNIKI BADANIA
 • 31. 31 Kobietyw PR / Marzec 2021 Szczebel zawodowy a różnice w wynagrodzeniu między kobietami a mężczyznami w polskich firmach PR P: Czy w Twojej organizacji występują różnice w wynagrodzeniachkobiet i mężczyzn, o których wiesz? Baza: wszyscy (167 respondentów), możliwa jedna odpowiedź Mężczyźni zarabiają więcej Mężczyźni i kobiety zarabiają tyle samo Kobiety zarabiają więcej Nie wiem Kierownictwo wyższego szczebla Kierownictwo średniego szczebla Poziom juniorów 48% 48% 44% 1% 2% 1% 20% 25% 39% 31% 25% 16% 32% 27% 17% Istnieje różnica 12% 23% 28% Międzynarodowy benchmark
 • 32. 32 Kobietyw PR / Marzec 2021 Jawność różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w firmach PR P: Czy Twój pracodawca ujawnił różnice w wynagrodzeniachkobiet i mężczyzn w Twojej organizacji lub firmie? Baza: wszyscy (167 respondentów), możliwa jedna odpowiedź 2% 3% 78% 17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tak, musieli to ujawnić zgodnie z prawem Tak, ale nie musieli tego ujawniać zgodnie z prawem Nie Nie wiem / nie pamiętam 5% pracodawców ujawniło różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w swojej firmie/ organizacji 14% Międzynarodowy benchmark
 • 33. 33 Kobietyw PR / Marzec 2021 Zasady dotyczące równości płci/ różnorodności/ integracji w polskich firmach PR P: Czy w Twojej firmieobowiązują jakiekolwiekzasady dotyczące równości płci/ różnorodności/ integracji? Baza: wszyscy (167 respondentów), możliwa jedna odpowiedź 38% Tak 35% Nie 27% Nie wiem 52% Międzynarodowy benchmark
 • 34. psztabinski@opinion-way.com POZOSTAŃMY W KONTAKCIE! Aleja Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa PARYŻ WARSZAWA CASABLANCA ALGER ABIDJAN www.opinion-way.pl Chcesz się dowiedzieć więcej? Napisz: nicolas.curtelin@opinion-way.com katarzyna.rudzik@zfpr.pl joanna.dokudowicz@zfpr.pl