SlideShare a Scribd company logo
BALIK-ARAL
1. Pagkaubos at pagkawala
ng mga punong-kahoy sa
mga gubat.
A.Desertification
B.Salinization
C.Siltation
D.Deforestation
2. Sa prosesong ito, ay asin
lumilitaw sa ibabaw ng lupa o
kaya naman ay inaanod ng
tubig papunta sa lupa.
A.Desertification
B.Salinization
C.Siltation
D.Deforestation
3. Parami at padagdag na
deposito ng banlik na dala
ng umaagos na tubig sa isang
lugar.
A.Desertification
B.Salinization
C.Siltation
D.Deforestation
4. Balanseng ugnayan sa
pagitan ng mga bagay na
may buhay at ang kanilang
kapaligiran.
A.Ecological Capacity
B.Ecological Equity
C.Ecological Service
D.Ecological Balance
5. Tumutukoy sa pagkasira ng lupain
sa mga rehiyong bahagyang tuyo o
lubhang tuyo na hindi matatagal ay
hahantong sa permanenteng
pagkawala ng kapakinabangan o
productivity nito.
A.Desertification
B.Salinization
C.Siltation
D.Deforestation
ANSWER KEY:
1.D
2.B
3.C
4.D
5.A
Gawain sa Pagkatuto Bilang 1:
Words for the Day
PANUTO:
Nakapaloob sa bilog ang mga
salitang may kaugnayan sa
aralin tungkol sa yamang tao.
Pumili ng limang salita at
ipaliwanag ang mga ito batay
sa iyong pagkakaunawa.
KAHIRAPAN ay maiuugnay natin sa
yamang tao sa aspetong pangkabuhayan
na kung saan sa pagdami ng tao sa isang
lugar maaari itong maghatid ng
kahirapan at kawalan ng
mapagkakakitaan
Halimbawa:
Online Class AP7 - Week 7 - Week 8 Yamang Tao at Pangkat Etnolingguistiko ng Asya.pptx
Ano ang
YAMANG TAO
at
POPULASYON?
 Si Aling Maxine ay isang mahusay na guro
sa isang pribadong paaralan ngunit ang
kanyang asawa na si Mang Koji ay matagal
ng paralisado at wala ng kakayahang
maghanapbuhay. Saan mo ibibilang si
Mang Koji?
SAGOT:
POPULASYON
YAMANG TAO O POPULASYON?
 Si Mang Jaspher ay sugarol at si Aling
Danielle ay labandera. Meron silang isang
dosenang anak na hindi lahat nag-aaral.
Parehas silang walang sapat na kita upang
tustusan ang kanilang pamilya. Saan mo
maibibilang si Danielle?
SAGOT:
YAMANG TAO AT POPULASYON
YAMANG TAO O POPULASYON?
Ano ang
pagkakaiba ng
YAMANG TAO
at
POPULASYON
YAMANG TAO
 ang populasyon ng isang lugar o
bansa na may kakayahang
maghanapbuhay upang mapaunlad
ang sarili at ang bansa sa kabuuan.
 ANG PINAKAMAHALAGANG YAMAN
NG ISANG BANSA
 Kalahati ng buong sangkatauhan sa
buong mundo ay nakatira sa Asya
 Mahigit anim na bilyong tao sa
buong daigdig
POPULASYON
 Ang kabuuang bilang ng taong naninirahan sa isang
lugar o bansa anuman ang kanilang gulang , kasarian,
at pangkat na kanilang kinabibilangan.
 Katangian ng Populasyon ayon sa:
Laki
Kasarian
Gulang
kapal o densidad
 Ang laki ng populasyon ay may tatlong aspeto:
bilang nang isinisilang
Namamatay
nandadarayuhan.
POPULATION GROWTH
RATE o Antas ng Paglaki ng
Populasyon
Bahagdan ng bilis ng
pagdami ng tao sa
isang bansa bawat
taon
Ang komposisyon ng
populasyon ayon sa gulang ay
binubuo ng batang populasyon
at matandang populasyon.
 Ang bansang may mataas na
bahagdan ng populasyon na nasa
gulang 0 hanggang 14 ay
maituturing na may batang
populasyon. Kung mataas ang bilang
ng populasyon ng isang bansa na
umaabot sa 60 gulang pataas, ito ay
may matandang populasyon.
LIFE EXPECTANCY o
Inaasahang Tagal ng
Buhay
Inaasahang haba
ng buhay ng mga
tao sa lugar o
bansa
LITERACY RATE
tumutukoy sa
bahagdan ng
populasyong 15
taong gulang pataas
na may kakayahang
bumasa at sumulat.
MIGRASYON O
Migration
pandarayuhan o
paglipat ng tao sa
ibang tirahan o
lugar.
GROSS DOMESTIC
PRODUCT (GDP)
Ang kabuuang
panloob na kita ng
isang bansa sa
loob ng isang taon
GROSS DOMESTIC
PRODUCT PER CAPITA
Kita ng bawat indibidwalsa
loob ng isang taon sa
bansang kaniyang
panahanan
Nakukuha ito sa
pamamagitan ng paghahati
ng kabuuang GDP ng bansa
sa dami ng mamamayang
naninirahan dito.
UNEMPLOYMENT RATE
Tumutukoy sa
bahagdan ng
populasyong walang
hanapbuhay o
pinagkakakitaan
POPULASYON
SA ASYA
 CHINA
 Ang may pinakamalaking bilang
ng populasyon sa Asya at sa
mundo.
 Ngayong June 2018, humigit 1.4
bilyon tao
 JAPAN
 Ang bansang may pinakamalaking
Life Expectancy o inaasahang
haba ng buhay ng tao
 Noong 2012, 83 years old
 AFGHANISTAN
 Ang bansa na pinakamahirap na
may Gross Domestic Product na
$900 ayon sa CIA World Factbook
SULIRANIN NG YAMANG TAO
• URBANISASYON
• ang pisikal na paglaki ng mga pook na
urbano dahil sa mga pagbabago sa mundo.
• Daloy ng tao mula sa mga pook na rural
tungo sa mga pook urbano.
PAGLAKI NG
POPULASYON
• MIGRASYON
• Pandarayuhan sa loob at maging sa labas ng
isang bansa
• ang paglipat ng isang tao patungo sa isang
lugar upang humanap ng mga kalakal.
PAGLIIT NG
POPULASYON
MGA KATANUNGAN:
 Bakit itinuturing na isang suliranin
ang mabilis at patuloy na paglaki ng
populasyon sa buong daigdig?
 Bakit mahalagang salik ng kaunlaran
ang migrasyon o pandarayuhan?
 Sa paanong paraan naging
problematiko ang pagdagsa ng mga
tao sa mga lungsod mulas sa mga
lalawigan?
Gawain sa Pagkatuto Bilang 3:
Punan ang hinihingi ng
talahanayan.
Isyung kaugnay ng
Yamang Tao
Implikasyon sa
buhay ng mga
Asyano
Mataas n populasyon
Life expectancy
Literacy rate
Low GDP
Gawain sa Pagkatuto Bilang
4: Magpasya Batay sa
Talahanayan.
PANUTO:
Piliin kung thumbs up o
thumbs down ang
sumusunod na pahayag.
Pagkatapos, sagutin ang
mga nakalaang tanong.
Online Class AP7 - Week 7 - Week 8 Yamang Tao at Pangkat Etnolingguistiko ng Asya.pptx
Online Class AP7 - Week 7 - Week 8 Yamang Tao at Pangkat Etnolingguistiko ng Asya.pptx
PANGKAT
ETNOLINGGWISTIKO
Pangkat
Etnolinggwistiko
tumutukoy ito sa
pangkat ng mga tao sa
isang bansa na may
magkakapareho na
kultura at paniniwala
Etnisidad
Pagkakabilang sa isang
pangkat kung saan nakikilala
ang mga kasapi sa
pagkakaroon ng
magkakatulad na wika,
paniniwala, kaugalian,
tradisyon at pinagmulang
angkan
Wika
Pangunahing
pagkakakilanlan
ng mga pangkat
etnolinggwistika
Online Class AP7 - Week 7 - Week 8 Yamang Tao at Pangkat Etnolingguistiko ng Asya.pptx
Online Class AP7 - Week 7 - Week 8 Yamang Tao at Pangkat Etnolingguistiko ng Asya.pptx
Online Class AP7 - Week 7 - Week 8 Yamang Tao at Pangkat Etnolingguistiko ng Asya.pptx
Online Class AP7 - Week 7 - Week 8 Yamang Tao at Pangkat Etnolingguistiko ng Asya.pptx
Online Class AP7 - Week 7 - Week 8 Yamang Tao at Pangkat Etnolingguistiko ng Asya.pptx
Online Class AP7 - Week 7 - Week 8 Yamang Tao at Pangkat Etnolingguistiko ng Asya.pptx
Online Class AP7 - Week 7 - Week 8 Yamang Tao at Pangkat Etnolingguistiko ng Asya.pptx
Online Class AP7 - Week 7 - Week 8 Yamang Tao at Pangkat Etnolingguistiko ng Asya.pptx
Online Class AP7 - Week 7 - Week 8 Yamang Tao at Pangkat Etnolingguistiko ng Asya.pptx
Online Class AP7 - Week 7 - Week 8 Yamang Tao at Pangkat Etnolingguistiko ng Asya.pptx
Online Class AP7 - Week 7 - Week 8 Yamang Tao at Pangkat Etnolingguistiko ng Asya.pptx
Online Class AP7 - Week 7 - Week 8 Yamang Tao at Pangkat Etnolingguistiko ng Asya.pptx
Online Class AP7 - Week 7 - Week 8 Yamang Tao at Pangkat Etnolingguistiko ng Asya.pptx
Online Class AP7 - Week 7 - Week 8 Yamang Tao at Pangkat Etnolingguistiko ng Asya.pptx
Online Class AP7 - Week 7 - Week 8 Yamang Tao at Pangkat Etnolingguistiko ng Asya.pptx
Online Class AP7 - Week 7 - Week 8 Yamang Tao at Pangkat Etnolingguistiko ng Asya.pptx
Online Class AP7 - Week 7 - Week 8 Yamang Tao at Pangkat Etnolingguistiko ng Asya.pptx
Online Class AP7 - Week 7 - Week 8 Yamang Tao at Pangkat Etnolingguistiko ng Asya.pptx
Online Class AP7 - Week 7 - Week 8 Yamang Tao at Pangkat Etnolingguistiko ng Asya.pptx
Online Class AP7 - Week 7 - Week 8 Yamang Tao at Pangkat Etnolingguistiko ng Asya.pptx
Online Class AP7 - Week 7 - Week 8 Yamang Tao at Pangkat Etnolingguistiko ng Asya.pptx
Pagnilayan:
Anumang batayan ang
gamitin sa pagkilala sa mga
Asyano ang mahalagang
tandaan sa kabila ng
pagkakaiba – iba ng wika ,
etnisidad at kultura ang
dapat manaiig sa bawat
Asyano ay PAGKAKAISA.
TAPOS NA.

More Related Content

Similar to Online Class AP7 - Week 7 - Week 8 Yamang Tao at Pangkat Etnolingguistiko ng Asya.pptx

vdocuments.mx_yamang-tao-ng-asya-58bc45dca3fdd.pdf
vdocuments.mx_yamang-tao-ng-asya-58bc45dca3fdd.pdfvdocuments.mx_yamang-tao-ng-asya-58bc45dca3fdd.pdf
vdocuments.mx_yamang-tao-ng-asya-58bc45dca3fdd.pdf
NiniaLoboPangilinan
 
Yamang Tao at Kaunlaran.pptx
Yamang Tao at Kaunlaran.pptxYamang Tao at Kaunlaran.pptx
Yamang Tao at Kaunlaran.pptx
RinalynPadron
 
Komposisyon ng Populasyon at Kahalagahan ng Yamang Tao.pptx
Komposisyon ng Populasyon at Kahalagahan ng Yamang Tao.pptxKomposisyon ng Populasyon at Kahalagahan ng Yamang Tao.pptx
Komposisyon ng Populasyon at Kahalagahan ng Yamang Tao.pptx
DaeAnnRosarieSiva
 
Ecosystem ng Asya
Ecosystem ng AsyaEcosystem ng Asya
Ecosystem ng Asya
Rojelyn Joyce Verde
 
Aralin 3 prt 1
Aralin 3 prt 1Aralin 3 prt 1
Aralin 3 prt 1
sevenfaith
 
AP 7 Lesson no. 3: Yamang Tao ng Asya
AP 7 Lesson no. 3: Yamang Tao ng AsyaAP 7 Lesson no. 3: Yamang Tao ng Asya
AP 7 Lesson no. 3: Yamang Tao ng Asya
Juan Miguel Palero
 
Yamang tao ng asya
Yamang tao ng asyaYamang tao ng asya
Yamang tao ng asya
Paulyn Bajos
 
Ang populasyon ng urban at populasyong rural
Ang populasyon ng urban at populasyong ruralAng populasyon ng urban at populasyong rural
Ang populasyon ng urban at populasyong rural
Den Zkie
 
5TEMA-NG-HEOGRAPIYA.pptx
5TEMA-NG-HEOGRAPIYA.pptx5TEMA-NG-HEOGRAPIYA.pptx
5TEMA-NG-HEOGRAPIYA.pptx
JocelynRoxas3
 
Populasyon
PopulasyonPopulasyon
Populasyon
MichelleMunoz14
 
Yamang tao sa asya
Yamang tao sa asyaYamang tao sa asya
Yamang tao sa asya
John Mark Luciano
 
Yamang Tao, Populasyon, at Mga Indikasyon sa Pag-unlad
Yamang Tao, Populasyon, at Mga Indikasyon sa Pag-unladYamang Tao, Populasyon, at Mga Indikasyon sa Pag-unlad
Yamang Tao, Populasyon, at Mga Indikasyon sa Pag-unlad
Belle Sy
 
Implikasyon ng Likas na Yaman sa Pamumuhay ng.pptx
Implikasyon ng Likas na Yaman sa Pamumuhay ng.pptxImplikasyon ng Likas na Yaman sa Pamumuhay ng.pptx
Implikasyon ng Likas na Yaman sa Pamumuhay ng.pptx
JhimarJurado2
 
Sim ap
Sim apSim ap
Sim ap
SEAN_22
 
EPEKTO NG MALAKING POPULASYON SA KALIKASAN
EPEKTO NG MALAKING POPULASYON SA KALIKASANEPEKTO NG MALAKING POPULASYON SA KALIKASAN
EPEKTO NG MALAKING POPULASYON SA KALIKASAN
Exodus9
 
impliksyon-ng-likas-na-yaman-sa-pamumuhay-ng-mga-asyano.pptx
impliksyon-ng-likas-na-yaman-sa-pamumuhay-ng-mga-asyano.pptximpliksyon-ng-likas-na-yaman-sa-pamumuhay-ng-mga-asyano.pptx
impliksyon-ng-likas-na-yaman-sa-pamumuhay-ng-mga-asyano.pptx
LuisaDiaz103166
 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
SUSTAINABLE DEVELOPMENTSUSTAINABLE DEVELOPMENT
Aralin 3 prt 3
Aralin 3 prt 3Aralin 3 prt 3
Aralin 3 prt 3
sevenfaith
 
Mga isyu-at-suliraning-pandaigdig
Mga isyu-at-suliraning-pandaigdigMga isyu-at-suliraning-pandaigdig
Mga isyu-at-suliraning-pandaigdig
Nino Mandap
 

Similar to Online Class AP7 - Week 7 - Week 8 Yamang Tao at Pangkat Etnolingguistiko ng Asya.pptx (20)

vdocuments.mx_yamang-tao-ng-asya-58bc45dca3fdd.pdf
vdocuments.mx_yamang-tao-ng-asya-58bc45dca3fdd.pdfvdocuments.mx_yamang-tao-ng-asya-58bc45dca3fdd.pdf
vdocuments.mx_yamang-tao-ng-asya-58bc45dca3fdd.pdf
 
Yamang Tao at Kaunlaran.pptx
Yamang Tao at Kaunlaran.pptxYamang Tao at Kaunlaran.pptx
Yamang Tao at Kaunlaran.pptx
 
Komposisyon ng Populasyon at Kahalagahan ng Yamang Tao.pptx
Komposisyon ng Populasyon at Kahalagahan ng Yamang Tao.pptxKomposisyon ng Populasyon at Kahalagahan ng Yamang Tao.pptx
Komposisyon ng Populasyon at Kahalagahan ng Yamang Tao.pptx
 
Ecosystem ng Asya
Ecosystem ng AsyaEcosystem ng Asya
Ecosystem ng Asya
 
AP7 module6 Q1.pptx
AP7 module6 Q1.pptxAP7 module6 Q1.pptx
AP7 module6 Q1.pptx
 
Aralin 3 prt 1
Aralin 3 prt 1Aralin 3 prt 1
Aralin 3 prt 1
 
AP 7 Lesson no. 3: Yamang Tao ng Asya
AP 7 Lesson no. 3: Yamang Tao ng AsyaAP 7 Lesson no. 3: Yamang Tao ng Asya
AP 7 Lesson no. 3: Yamang Tao ng Asya
 
Yamang tao ng asya
Yamang tao ng asyaYamang tao ng asya
Yamang tao ng asya
 
Ang populasyon ng urban at populasyong rural
Ang populasyon ng urban at populasyong ruralAng populasyon ng urban at populasyong rural
Ang populasyon ng urban at populasyong rural
 
5TEMA-NG-HEOGRAPIYA.pptx
5TEMA-NG-HEOGRAPIYA.pptx5TEMA-NG-HEOGRAPIYA.pptx
5TEMA-NG-HEOGRAPIYA.pptx
 
Populasyon
PopulasyonPopulasyon
Populasyon
 
Yamang tao sa asya
Yamang tao sa asyaYamang tao sa asya
Yamang tao sa asya
 
Yamang Tao, Populasyon, at Mga Indikasyon sa Pag-unlad
Yamang Tao, Populasyon, at Mga Indikasyon sa Pag-unladYamang Tao, Populasyon, at Mga Indikasyon sa Pag-unlad
Yamang Tao, Populasyon, at Mga Indikasyon sa Pag-unlad
 
Implikasyon ng Likas na Yaman sa Pamumuhay ng.pptx
Implikasyon ng Likas na Yaman sa Pamumuhay ng.pptxImplikasyon ng Likas na Yaman sa Pamumuhay ng.pptx
Implikasyon ng Likas na Yaman sa Pamumuhay ng.pptx
 
Sim ap
Sim apSim ap
Sim ap
 
EPEKTO NG MALAKING POPULASYON SA KALIKASAN
EPEKTO NG MALAKING POPULASYON SA KALIKASANEPEKTO NG MALAKING POPULASYON SA KALIKASAN
EPEKTO NG MALAKING POPULASYON SA KALIKASAN
 
impliksyon-ng-likas-na-yaman-sa-pamumuhay-ng-mga-asyano.pptx
impliksyon-ng-likas-na-yaman-sa-pamumuhay-ng-mga-asyano.pptximpliksyon-ng-likas-na-yaman-sa-pamumuhay-ng-mga-asyano.pptx
impliksyon-ng-likas-na-yaman-sa-pamumuhay-ng-mga-asyano.pptx
 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
SUSTAINABLE DEVELOPMENTSUSTAINABLE DEVELOPMENT
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
 
Aralin 3 prt 3
Aralin 3 prt 3Aralin 3 prt 3
Aralin 3 prt 3
 
Mga isyu-at-suliraning-pandaigdig
Mga isyu-at-suliraning-pandaigdigMga isyu-at-suliraning-pandaigdig
Mga isyu-at-suliraning-pandaigdig
 

Recently uploaded

MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptxMODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
Mack943419
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
DEBBIEMANAOIS2
 
Elemento ng Pagkabansa Grade 4 ap...pptx
Elemento ng Pagkabansa Grade 4 ap...pptxElemento ng Pagkabansa Grade 4 ap...pptx
Elemento ng Pagkabansa Grade 4 ap...pptx
EricaDeCastro2
 
ESP6 - Week1 - Pagsusuri nang Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sarili ...
ESP6 - Week1 - Pagsusuri nang Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sarili ...ESP6 - Week1 - Pagsusuri nang Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sarili ...
ESP6 - Week1 - Pagsusuri nang Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sarili ...
RossAntonius
 
DLL(WEEK8)in Filipino sa Piling Larang Tekbok
DLL(WEEK8)in Filipino sa Piling Larang TekbokDLL(WEEK8)in Filipino sa Piling Larang Tekbok
DLL(WEEK8)in Filipino sa Piling Larang Tekbok
justine894235
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Mack943419
 
S3_2024_VALUES-ED_JHS-INSET-GROUP-WORKSHOP-OUTPUT-TEMPLATES_-1.docx
S3_2024_VALUES-ED_JHS-INSET-GROUP-WORKSHOP-OUTPUT-TEMPLATES_-1.docxS3_2024_VALUES-ED_JHS-INSET-GROUP-WORKSHOP-OUTPUT-TEMPLATES_-1.docx
S3_2024_VALUES-ED_JHS-INSET-GROUP-WORKSHOP-OUTPUT-TEMPLATES_-1.docx
RustomBelandres
 
Uri ng Balita Ayon sa Pagtatalakay ng Paksa.pdf.pdf
Uri ng Balita Ayon sa Pagtatalakay ng Paksa.pdf.pdfUri ng Balita Ayon sa Pagtatalakay ng Paksa.pdf.pdf
Uri ng Balita Ayon sa Pagtatalakay ng Paksa.pdf.pdf
triciamaeareniego
 
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MarjorieBaylon2
 
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
LorenzJoyImperial2
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
Just Passing By
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
Just Passing By
 
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDBLesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
MaximoLace1
 

Recently uploaded (13)

MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptxMODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
 
Elemento ng Pagkabansa Grade 4 ap...pptx
Elemento ng Pagkabansa Grade 4 ap...pptxElemento ng Pagkabansa Grade 4 ap...pptx
Elemento ng Pagkabansa Grade 4 ap...pptx
 
ESP6 - Week1 - Pagsusuri nang Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sarili ...
ESP6 - Week1 - Pagsusuri nang Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sarili ...ESP6 - Week1 - Pagsusuri nang Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sarili ...
ESP6 - Week1 - Pagsusuri nang Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sarili ...
 
DLL(WEEK8)in Filipino sa Piling Larang Tekbok
DLL(WEEK8)in Filipino sa Piling Larang TekbokDLL(WEEK8)in Filipino sa Piling Larang Tekbok
DLL(WEEK8)in Filipino sa Piling Larang Tekbok
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
 
S3_2024_VALUES-ED_JHS-INSET-GROUP-WORKSHOP-OUTPUT-TEMPLATES_-1.docx
S3_2024_VALUES-ED_JHS-INSET-GROUP-WORKSHOP-OUTPUT-TEMPLATES_-1.docxS3_2024_VALUES-ED_JHS-INSET-GROUP-WORKSHOP-OUTPUT-TEMPLATES_-1.docx
S3_2024_VALUES-ED_JHS-INSET-GROUP-WORKSHOP-OUTPUT-TEMPLATES_-1.docx
 
Uri ng Balita Ayon sa Pagtatalakay ng Paksa.pdf.pdf
Uri ng Balita Ayon sa Pagtatalakay ng Paksa.pdf.pdfUri ng Balita Ayon sa Pagtatalakay ng Paksa.pdf.pdf
Uri ng Balita Ayon sa Pagtatalakay ng Paksa.pdf.pdf
 
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
 
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
 
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDBLesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
 

Online Class AP7 - Week 7 - Week 8 Yamang Tao at Pangkat Etnolingguistiko ng Asya.pptx

 • 2. 1. Pagkaubos at pagkawala ng mga punong-kahoy sa mga gubat. A.Desertification B.Salinization C.Siltation D.Deforestation
 • 3. 2. Sa prosesong ito, ay asin lumilitaw sa ibabaw ng lupa o kaya naman ay inaanod ng tubig papunta sa lupa. A.Desertification B.Salinization C.Siltation D.Deforestation
 • 4. 3. Parami at padagdag na deposito ng banlik na dala ng umaagos na tubig sa isang lugar. A.Desertification B.Salinization C.Siltation D.Deforestation
 • 5. 4. Balanseng ugnayan sa pagitan ng mga bagay na may buhay at ang kanilang kapaligiran. A.Ecological Capacity B.Ecological Equity C.Ecological Service D.Ecological Balance
 • 6. 5. Tumutukoy sa pagkasira ng lupain sa mga rehiyong bahagyang tuyo o lubhang tuyo na hindi matatagal ay hahantong sa permanenteng pagkawala ng kapakinabangan o productivity nito. A.Desertification B.Salinization C.Siltation D.Deforestation
 • 8. Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Words for the Day PANUTO: Nakapaloob sa bilog ang mga salitang may kaugnayan sa aralin tungkol sa yamang tao. Pumili ng limang salita at ipaliwanag ang mga ito batay sa iyong pagkakaunawa.
 • 9. KAHIRAPAN ay maiuugnay natin sa yamang tao sa aspetong pangkabuhayan na kung saan sa pagdami ng tao sa isang lugar maaari itong maghatid ng kahirapan at kawalan ng mapagkakakitaan Halimbawa:
 • 12.  Si Aling Maxine ay isang mahusay na guro sa isang pribadong paaralan ngunit ang kanyang asawa na si Mang Koji ay matagal ng paralisado at wala ng kakayahang maghanapbuhay. Saan mo ibibilang si Mang Koji? SAGOT: POPULASYON YAMANG TAO O POPULASYON?
 • 13.  Si Mang Jaspher ay sugarol at si Aling Danielle ay labandera. Meron silang isang dosenang anak na hindi lahat nag-aaral. Parehas silang walang sapat na kita upang tustusan ang kanilang pamilya. Saan mo maibibilang si Danielle? SAGOT: YAMANG TAO AT POPULASYON YAMANG TAO O POPULASYON?
 • 14. Ano ang pagkakaiba ng YAMANG TAO at POPULASYON
 • 15. YAMANG TAO  ang populasyon ng isang lugar o bansa na may kakayahang maghanapbuhay upang mapaunlad ang sarili at ang bansa sa kabuuan.  ANG PINAKAMAHALAGANG YAMAN NG ISANG BANSA  Kalahati ng buong sangkatauhan sa buong mundo ay nakatira sa Asya  Mahigit anim na bilyong tao sa buong daigdig
 • 16. POPULASYON  Ang kabuuang bilang ng taong naninirahan sa isang lugar o bansa anuman ang kanilang gulang , kasarian, at pangkat na kanilang kinabibilangan.  Katangian ng Populasyon ayon sa: Laki Kasarian Gulang kapal o densidad  Ang laki ng populasyon ay may tatlong aspeto: bilang nang isinisilang Namamatay nandadarayuhan.
 • 17. POPULATION GROWTH RATE o Antas ng Paglaki ng Populasyon Bahagdan ng bilis ng pagdami ng tao sa isang bansa bawat taon
 • 18. Ang komposisyon ng populasyon ayon sa gulang ay binubuo ng batang populasyon at matandang populasyon.  Ang bansang may mataas na bahagdan ng populasyon na nasa gulang 0 hanggang 14 ay maituturing na may batang populasyon. Kung mataas ang bilang ng populasyon ng isang bansa na umaabot sa 60 gulang pataas, ito ay may matandang populasyon.
 • 19. LIFE EXPECTANCY o Inaasahang Tagal ng Buhay Inaasahang haba ng buhay ng mga tao sa lugar o bansa
 • 20. LITERACY RATE tumutukoy sa bahagdan ng populasyong 15 taong gulang pataas na may kakayahang bumasa at sumulat.
 • 21. MIGRASYON O Migration pandarayuhan o paglipat ng tao sa ibang tirahan o lugar.
 • 22. GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) Ang kabuuang panloob na kita ng isang bansa sa loob ng isang taon
 • 23. GROSS DOMESTIC PRODUCT PER CAPITA Kita ng bawat indibidwalsa loob ng isang taon sa bansang kaniyang panahanan Nakukuha ito sa pamamagitan ng paghahati ng kabuuang GDP ng bansa sa dami ng mamamayang naninirahan dito.
 • 24. UNEMPLOYMENT RATE Tumutukoy sa bahagdan ng populasyong walang hanapbuhay o pinagkakakitaan
 • 25. POPULASYON SA ASYA  CHINA  Ang may pinakamalaking bilang ng populasyon sa Asya at sa mundo.  Ngayong June 2018, humigit 1.4 bilyon tao  JAPAN  Ang bansang may pinakamalaking Life Expectancy o inaasahang haba ng buhay ng tao  Noong 2012, 83 years old  AFGHANISTAN  Ang bansa na pinakamahirap na may Gross Domestic Product na $900 ayon sa CIA World Factbook
 • 26. SULIRANIN NG YAMANG TAO • URBANISASYON • ang pisikal na paglaki ng mga pook na urbano dahil sa mga pagbabago sa mundo. • Daloy ng tao mula sa mga pook na rural tungo sa mga pook urbano. PAGLAKI NG POPULASYON • MIGRASYON • Pandarayuhan sa loob at maging sa labas ng isang bansa • ang paglipat ng isang tao patungo sa isang lugar upang humanap ng mga kalakal. PAGLIIT NG POPULASYON
 • 27. MGA KATANUNGAN:  Bakit itinuturing na isang suliranin ang mabilis at patuloy na paglaki ng populasyon sa buong daigdig?  Bakit mahalagang salik ng kaunlaran ang migrasyon o pandarayuhan?  Sa paanong paraan naging problematiko ang pagdagsa ng mga tao sa mga lungsod mulas sa mga lalawigan?
 • 28. Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Punan ang hinihingi ng talahanayan. Isyung kaugnay ng Yamang Tao Implikasyon sa buhay ng mga Asyano Mataas n populasyon Life expectancy Literacy rate Low GDP
 • 29. Gawain sa Pagkatuto Bilang 4: Magpasya Batay sa Talahanayan. PANUTO: Piliin kung thumbs up o thumbs down ang sumusunod na pahayag. Pagkatapos, sagutin ang mga nakalaang tanong.
 • 33. Pangkat Etnolinggwistiko tumutukoy ito sa pangkat ng mga tao sa isang bansa na may magkakapareho na kultura at paniniwala
 • 34. Etnisidad Pagkakabilang sa isang pangkat kung saan nakikilala ang mga kasapi sa pagkakaroon ng magkakatulad na wika, paniniwala, kaugalian, tradisyon at pinagmulang angkan
 • 57. Pagnilayan: Anumang batayan ang gamitin sa pagkilala sa mga Asyano ang mahalagang tandaan sa kabila ng pagkakaiba – iba ng wika , etnisidad at kultura ang dapat manaiig sa bawat Asyano ay PAGKAKAISA.