SlideShare a Scribd company logo
ARALIN 4-
YAMANG TAO SA
ASYA
Ilan kayo sa pamilya?
Nakakaapekto ba ang
laki o liit na pamilya sa
antas ng pamumuhay
niyo? Bakit?
Nakakaapekto ba ang
edukasyon sa pag-unlad
ng kabuhayan ng isang
pamilya?
Pangatwiranan?
Naniniwala ka ba na ang
anak ay yaman ng
pamilya?
PAGSURI SA MAPA
Anong mga bansa sa
Asya ang may maliit na
populasyon?
Bakit di pantay ang
distribusyon ng
populasyon sa Asya?
May kaugnayan ba ang
heograpiya sa dami ng
tao sa isang lugar?
May kaugnayan ba ang
populasyon sa
kaunlaran ng isang
bansa?
Paano nakakaapekto
ang Yamang Tao sa
pagbuo at pag unlad ng
Kabihasnang Asyano?
PAGSURI SA VIDEO
Aralin 4 yamang tao
Tungkol saan ang Video
clip na napanood?
Anong katanungan ang
nabuo sa iyon isipan sa
pagsuri sa video?
Sa iyong palagay , saan
maaring makuha ang
kasagutan sa mga
nabuo mong
katanungan?
ANTICIPATION – REACTION GUIDE
Tugon bago
magsimula
Paksa: Populasyon sa Asya Tugon
pagkatapos
ng Aralin
Ang pangunahing dahilan ng paglaki ng populasyon
ng isang lugar o bansa ay migrasyon.
Ang patuloy na paglaki ng populasyon ng karamihan
ng mga bansa sa Asya ay isa sa mga pangunahing
suliraning kinakaharap ng rehiyon sa kasalukyan.
Ang edukasyon ay isa sapinakamahalagang salik sa
pag-unlad ng isang tao at bansa.
Maunlad ang mga bansang may batang populasyon
Naapektuhan ng paglaki ng populasyon ang likas ng
yaman ng isang lugar/ bansa.
Ang potensyal ng isang lugar / bansa na umunald ay
maaring makita sa komposisyon at distribusyon ng
populasyon nito.
Ang “ One Child Policy” ng China ay nakatulong sa
pag-unlad ng kanilang kabuhayan.
7.005 BILYON- KABUUANG BILANG NG
POPULASYON SA DAIGDIG
- 60 % ng kabuuang
populasyon ng daigdig ay
nasa Asya
 2 bansa sa Asya na may
pinakamalaking
populasyon
1. China
2. India
POPULATION
Dami o bilang ng tao
naninirahan sa isang
partikular na lugar
BIRTH RATE
Bilang ng ng mga
batang ipinanpanganak
nang buhay taun-taon
sa bawat 1000 katao
DEATH RATE
Bilang ng ng taong
namamatay taun-taon
sa bawat 1000 katao
POPULATION EXPLOSION
Mabilis at biglaang
paglaki ng populasyon
DEMOGRAPHER
Mga taong nag-aaral at
sumusuri sa mga bagay
na may kinalaman sa
pag-aaral ng
populasyon
NSO- NATIONAL STATISTICS OFFICE
Ahensiya ng
pamahalaan na
nagbibigay ng mga
datos tungkol sa
populasyon ng bansa.
LIFE EXPECTANCY
Inaasahang tagal ng
buhay ng tao.
POPULATION DENSITY
Bilang ng mga taong
naninirahan sa bawat
kilometro kwadrado na
sukat ng lupain.
POPULATION GROWTH
Kabuuang bilang nga
tao matapos ibawas ang
death rate sa birth rate.
GDP ( GROSS DOMESTIC
PRODUCT
Ay ang kabuuang
panloob na kita ng isang
bansa sa loob ng isang
taon.
GDP PER CAPITA
-kita ng bawat indibidwal
sa loob ng isang taon sa
bansang kanyang
panahanan.
- GDP /capita = GDP
Population
UNEMPLOYMENT RATE
-Tumutukoy sa bahagdan
ng populasyong walang
hanapbuhay o
pinagkakakitaan
LITERACY RATE
-Tumutukoy sa bahagdan
ng populasyon na
marunong bumasa’t
sumulat.
PANDARAYUHAN
Paglipat ng tirahan ng
tao sa ibang pook sa
loob ng kanyang bansa
at sa ibang lupain o
bansa.
FERTILITY RATE
Ratio o katumbas na buhay
na ipinanganganak sa isang
lupain o sa bansa sa bawat
1000 bilang ng populasyon
sa loob ng isang taon..
MGA SALIK NG MABILIS NA
PAGLAKI NG POPULASYON
1. Pag-unlad ng medisina
2. Pag-unlad na Teknolohiya
3. Pandarayuhan o migrasyon
a. Push Factor
b. Pull Factor
4. Urbanisasyon ng populasyon-
paglaganap ng tao sa mga
lungsod.
 tumutukoy sa
bahagdan ng
populason na may
gulang na 14 pababa
at 16 pataas
DEPENDENCY RATIO
Chart analysis
( Charts 1 & 2)
GROUP ACTIVITY
Gamit ang datos ng populasyon ng mga bansa sa
Asya na nasa talahanayan, gumawa ng pie graph
na nagpapakita ng kabuuang populasyon ng mga
rehiyon sa Asya. Pagkatapos ay sagutin ang mga
gabay na tanong sa ibaba:
1. Ano ang sampung bansa sa Asya na may
pinakamalaking populAsyon? Saang rehiyon
ito matatagpuan?
2. Bakit malaki ang populasyon ng mga bansa
o rehiyong ito?
3. Ano ang population growth rate? Bakit
mahalaga na malaman at masuri ito?
4. Bakit sinasabi na malaking suliranin ang
mablis na at patuloy na paglaki ng
populasyon?
TASK CARD 1- POPULASYON AT
POPULATION GROWTH
Gamit ang datos ng populasyon ng mga bansa sa Asya na nasa
talahanayan, gumawa ng bar graph na gulang ng populasyon
ng limang bansa na may maliit na populasyon. Pagkatapos ay
sagutin ang mga gabay na tanong sa ibaba:
1. Anong mga bansa ang may batang populasyon?
Ipakita ito sa pamamagitan ng bar graph?
2. Ano ang implikasyon ng pagkakaroon ng batang
populasyon? Matandang Populasyon?
3. Ano ang Life Expectancy? Anong mga bansa sa Asya
ang may pinakamataas na life expectancy ?
Pinakamahabang Life Expectancy?
4. Bakit kinakailangang mabatid ang life expectancy ng
isang bansa?
5. Suriin ang dami ng babae at lalaki batay sa
talahanayan bilang 1 , ano ang mas marami lalaki o
TASK CARD 2- GULANG NG
POPULASYON, KASARIAN,AT
LIFE EXPECTANCY
 Gamit ang datos ng populasyon ng mga bansa sa Asya na nasa
talahanayan , gumawa ng tsart na nagpapakita sampung bansa sa
Asya na mataas ang literacy rate at sampung bansa na may maba-
bang literacy rate. Pagkatapos ay sagutan ang mga gabay na tanong
sa ibaba;
 1. Anong mga bansa sa Asya ang may mataas na literacy rate?Saang
rehiyon sa Asya matatagpuan ang mga bansang ito? Bakit mataas
ang literacy rate sa mga bansang ito?
 2. Anong mga bansa ang may pinakamababang literacy rate? Saang
rehiyon sa Asya matatagpuan ang mga bansang ito? Bakit mababa
ang literacy rate sa mga bansang ito?
 3. Ano ang implikasyon ng literacy rate sa pag-unlad ng isang bansa?
 4. May kaugnayan ba ang edukasyon sa antas ng pag-unlad ng isang
bansa ? bakit?
TASK CARD 3-
LITERACY RATE
 Gamit ang datos ng populasyon ng mga bansa sa Asya na
nasa talahanayan , gumawa ng picto graph na nagpapakita ng
migrasyon sa mga bansa sa Asya. Pagkatapos ay sa-gutan
ang mga gabay na tanong sa ibaba;
 1.Ano ang mga bansa sa Asya ang may mataas na antas ng
pandarayuhan?Ano ang mga dahilan nito?
 2. Paano nakakaapekto s isang lugar /bansa ang
pandarayuhan?
 3. Kung ikaw ay mabibigyan pagkakataong lumipat ng lugar
upang tirahan, anong mga aspeto ang iyong isasaalang-alang?
Bakit ?
TASK CARD 4-
MIGRASYON O PANDARAYUHAN
 Gamit ang datos sa talahanayan gumawa ng data retrieval chart na populasyon at kalalagayan pangkabu-
hayan ng ilang bansa sa Asya.Halimbawa ng data retrieval chart
 Pagkatapos ay sagutan ang mga gabay na tanong sa ibaba;
 1. Ano ang GDP? Ano ang mga bansa ang may mataas na GDP?Mababang
GDP?
 2. Balikan ang datos ng populasyon ng mga bansang ito , may kinalaman ba ang
populasyon sa kalala-gayang pangkabuhayan nito.?
 3. Ano ang employment rate? Ano ang mga bansang may mataas na
unemployment rate? Mababang un-employment rate?
 4. Paano nakakaapekto sa isang bansa mataas ang unemployment rate nito?
 5. Mahalaga ba ang yamang tao sa pagbuo at paghubog ng kabihasnang
Asyano? Bakit?
TASK CARD 5-
HANAPBUHAY AT KAUNLARAN
KOMPOSISYON N
G POPULASYON
TSART ANALYSIS
 Tsart analysis

More Related Content

What's hot

Linangin 1: KATANGIANG PISIKAL NG ASYA
Linangin 1: KATANGIANG PISIKAL NG ASYALinangin 1: KATANGIANG PISIKAL NG ASYA
Linangin 1: KATANGIANG PISIKAL NG ASYA
Olhen Rence Duque
 
Ang mga klima ng asya
Ang mga klima ng asyaAng mga klima ng asya
Ang mga klima ng asya
Mirasol Fiel
 
AP 7 Lesson no. 21: Mga Ideolohiya na Lumaganap sa Kanlurang At Timog Asya
AP 7 Lesson no. 21: Mga Ideolohiya na Lumaganap sa Kanlurang At Timog AsyaAP 7 Lesson no. 21: Mga Ideolohiya na Lumaganap sa Kanlurang At Timog Asya
AP 7 Lesson no. 21: Mga Ideolohiya na Lumaganap sa Kanlurang At Timog Asya
Juan Miguel Palero
 
Pangkat Etnolingguwistiko sa Asya
Pangkat Etnolingguwistiko sa AsyaPangkat Etnolingguwistiko sa Asya
Pangkat Etnolingguwistiko sa Asya
Bhickoy Delos Reyes
 
Implikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa asya
Implikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa asyaImplikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa asya
Implikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa asya
Maybel Din
 
AP G7/G8 Aralin 1 katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asyaAP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1 katangiang pisikal ng asya
Jared Ram Juezan
 
Nasyonalismo sa Asya (Anyo at Manipestasyon)
Nasyonalismo sa Asya (Anyo at Manipestasyon)Nasyonalismo sa Asya (Anyo at Manipestasyon)
Nasyonalismo sa Asya (Anyo at Manipestasyon)
Joy Ann Jusay
 
Mga ruta ng kalakalan
Mga ruta ng kalakalanMga ruta ng kalakalan
Mga ruta ng kalakalan
Ian Pascual
 
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaKolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
edmond84
 
AP 7 Lesson no. 2: Likas na Yaman ng Asya
AP 7 Lesson no. 2: Likas na Yaman ng AsyaAP 7 Lesson no. 2: Likas na Yaman ng Asya
AP 7 Lesson no. 2: Likas na Yaman ng Asya
Juan Miguel Palero
 
Kabihasnang sumer, indus at shang
Kabihasnang sumer, indus at shangKabihasnang sumer, indus at shang
Kabihasnang sumer, indus at shang
department of education
 
Mga Salik, Pangyayari at Kahalagahan ng Nasyonalismo sa Pagbuo ng mga Bansa s...
Mga Salik, Pangyayari at Kahalagahan ng Nasyonalismo sa Pagbuo ng mga Bansa s...Mga Salik, Pangyayari at Kahalagahan ng Nasyonalismo sa Pagbuo ng mga Bansa s...
Mga Salik, Pangyayari at Kahalagahan ng Nasyonalismo sa Pagbuo ng mga Bansa s...
KristelleMaeAbarco3
 
Yamang Tao at Kaunlaran.pptx
Yamang Tao at Kaunlaran.pptxYamang Tao at Kaunlaran.pptx
Yamang Tao at Kaunlaran.pptx
RinalynPadron
 
Mga grupong etnolinggwistikosa asya
Mga grupong etnolinggwistikosa asyaMga grupong etnolinggwistikosa asya
Mga grupong etnolinggwistikosa asya
Tesha Layug
 
Kabihasnang sumer
Kabihasnang sumerKabihasnang sumer
Kabihasnang sumer
Mirasol Fiel
 
Heograpiyang Pantao
Heograpiyang PantaoHeograpiyang Pantao
Heograpiyang Pantao
edmond84
 
Pangkat etniko sa asya
Pangkat etniko sa asyaPangkat etniko sa asya
Pangkat etniko sa asya
carmelacui
 

What's hot (20)

Linangin 1: KATANGIANG PISIKAL NG ASYA
Linangin 1: KATANGIANG PISIKAL NG ASYALinangin 1: KATANGIANG PISIKAL NG ASYA
Linangin 1: KATANGIANG PISIKAL NG ASYA
 
Ang mga klima ng asya
Ang mga klima ng asyaAng mga klima ng asya
Ang mga klima ng asya
 
AP 7 Lesson no. 21: Mga Ideolohiya na Lumaganap sa Kanlurang At Timog Asya
AP 7 Lesson no. 21: Mga Ideolohiya na Lumaganap sa Kanlurang At Timog AsyaAP 7 Lesson no. 21: Mga Ideolohiya na Lumaganap sa Kanlurang At Timog Asya
AP 7 Lesson no. 21: Mga Ideolohiya na Lumaganap sa Kanlurang At Timog Asya
 
Pangkat Etnolingguwistiko sa Asya
Pangkat Etnolingguwistiko sa AsyaPangkat Etnolingguwistiko sa Asya
Pangkat Etnolingguwistiko sa Asya
 
Implikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa asya
Implikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa asyaImplikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa asya
Implikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa asya
 
YAMANG TAO
YAMANG TAOYAMANG TAO
YAMANG TAO
 
AP G7/G8 Aralin 1 katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asyaAP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1 katangiang pisikal ng asya
 
Nasyonalismo sa Asya (Anyo at Manipestasyon)
Nasyonalismo sa Asya (Anyo at Manipestasyon)Nasyonalismo sa Asya (Anyo at Manipestasyon)
Nasyonalismo sa Asya (Anyo at Manipestasyon)
 
Ideolohiya
IdeolohiyaIdeolohiya
Ideolohiya
 
Mga ruta ng kalakalan
Mga ruta ng kalakalanMga ruta ng kalakalan
Mga ruta ng kalakalan
 
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaKolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
 
AP 7 Lesson no. 2: Likas na Yaman ng Asya
AP 7 Lesson no. 2: Likas na Yaman ng AsyaAP 7 Lesson no. 2: Likas na Yaman ng Asya
AP 7 Lesson no. 2: Likas na Yaman ng Asya
 
Kabihasnang sumer, indus at shang
Kabihasnang sumer, indus at shangKabihasnang sumer, indus at shang
Kabihasnang sumer, indus at shang
 
Mga Salik, Pangyayari at Kahalagahan ng Nasyonalismo sa Pagbuo ng mga Bansa s...
Mga Salik, Pangyayari at Kahalagahan ng Nasyonalismo sa Pagbuo ng mga Bansa s...Mga Salik, Pangyayari at Kahalagahan ng Nasyonalismo sa Pagbuo ng mga Bansa s...
Mga Salik, Pangyayari at Kahalagahan ng Nasyonalismo sa Pagbuo ng mga Bansa s...
 
Yamang Tao at Kaunlaran.pptx
Yamang Tao at Kaunlaran.pptxYamang Tao at Kaunlaran.pptx
Yamang Tao at Kaunlaran.pptx
 
Mga grupong etnolinggwistikosa asya
Mga grupong etnolinggwistikosa asyaMga grupong etnolinggwistikosa asya
Mga grupong etnolinggwistikosa asya
 
Yamang tao ng asya
Yamang tao ng asyaYamang tao ng asya
Yamang tao ng asya
 
Kabihasnang sumer
Kabihasnang sumerKabihasnang sumer
Kabihasnang sumer
 
Heograpiyang Pantao
Heograpiyang PantaoHeograpiyang Pantao
Heograpiyang Pantao
 
Pangkat etniko sa asya
Pangkat etniko sa asyaPangkat etniko sa asya
Pangkat etniko sa asya
 

Viewers also liked

Yamang tao ng asya
Yamang tao ng asyaYamang tao ng asya
Yamang tao ng asya
Jared Ram Juezan
 
yamang tao
yamang taoyamang tao
yamang tao
naymgarcia
 
Ang mga likas na yaman ng asya
Ang mga likas na yaman ng asyaAng mga likas na yaman ng asya
Ang mga likas na yaman ng asya
Jared Ram Juezan
 
Ang Yamang Tao ng Asya
Ang Yamang Tao ng AsyaAng Yamang Tao ng Asya
Ang Yamang Tao ng Asya
Rach Mendoza
 
K to 12 - Grade 8 Araling Panlipunan Learners Module Quarter 2
K to 12 - Grade 8 Araling Panlipunan Learners Module Quarter 2K to 12 - Grade 8 Araling Panlipunan Learners Module Quarter 2
K to 12 - Grade 8 Araling Panlipunan Learners Module Quarter 2
Nico Granada
 
Mga sinaunang kabihasnan sa asya
Mga sinaunang kabihasnan sa asyaMga sinaunang kabihasnan sa asya
Mga sinaunang kabihasnan sa asya
University of Rizal System Pililla, Campus
 
Pangkat-etniko
Pangkat-etnikoPangkat-etniko
Pangkat-etniko
Alex Robianes Hernandez
 
Aralin bilang 3 pangkat etnoliggwistiko
Aralin bilang 3  pangkat etnoliggwistikoAralin bilang 3  pangkat etnoliggwistiko
Aralin bilang 3 pangkat etnoliggwistiko
Jared Ram Juezan
 
Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaPanahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Jamaica Olazo
 
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN ARALING PANLIPUNANK TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN ARALING PANLIPUNAN
LiGhT ArOhL
 
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog silangang asya
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog  silangang asyaKolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog  silangang asya
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog silangang asya
Jared Ram Juezan
 
Ekonomiks Learning Module Yunit 4
Ekonomiks Learning Module Yunit 4Ekonomiks Learning Module Yunit 4
Ekonomiks Learning Module Yunit 4
Byahero
 
Mga likas na yaman ng asya
Mga likas na yaman ng asyaMga likas na yaman ng asya
Mga likas na yaman ng asya
Shiela Gania
 
Pangkat etniko at kulturang asyano
Pangkat etniko at kulturang asyano Pangkat etniko at kulturang asyano
Pangkat etniko at kulturang asyano
krafsman_25
 
Modyul 2 yamang-tao sa asya
Modyul 2  yamang-tao sa asyaModyul 2  yamang-tao sa asya
Modyul 2 yamang-tao sa asya
Patricia Sanchez
 
Paglaki ng populasyon
Paglaki ng populasyonPaglaki ng populasyon
Paglaki ng populasyon
Marivic Omos
 
Nasyonalismo sa Timog-Silangang Asya
Nasyonalismo sa Timog-Silangang AsyaNasyonalismo sa Timog-Silangang Asya
Nasyonalismo sa Timog-Silangang Asya
Juan Miguel Palero
 
Katangiang pisikal ng asya
Katangiang pisikal ng asyaKatangiang pisikal ng asya
Katangiang pisikal ng asya
Jeffreynald Francisco
 
Grade 7 heograpikal na katangian ng asya
Grade 7 heograpikal na katangian ng asyaGrade 7 heograpikal na katangian ng asya
Grade 7 heograpikal na katangian ng asya
Eric Acoba
 

Viewers also liked (20)

Yamang tao ng asya
Yamang tao ng asyaYamang tao ng asya
Yamang tao ng asya
 
yamang tao
yamang taoyamang tao
yamang tao
 
Ang mga likas na yaman ng asya
Ang mga likas na yaman ng asyaAng mga likas na yaman ng asya
Ang mga likas na yaman ng asya
 
Ang Yamang Tao ng Asya
Ang Yamang Tao ng AsyaAng Yamang Tao ng Asya
Ang Yamang Tao ng Asya
 
K to 12 - Grade 8 Araling Panlipunan Learners Module Quarter 2
K to 12 - Grade 8 Araling Panlipunan Learners Module Quarter 2K to 12 - Grade 8 Araling Panlipunan Learners Module Quarter 2
K to 12 - Grade 8 Araling Panlipunan Learners Module Quarter 2
 
Mga sinaunang kabihasnan sa asya
Mga sinaunang kabihasnan sa asyaMga sinaunang kabihasnan sa asya
Mga sinaunang kabihasnan sa asya
 
Pangkat-etniko
Pangkat-etnikoPangkat-etniko
Pangkat-etniko
 
Aralin bilang 3 pangkat etnoliggwistiko
Aralin bilang 3  pangkat etnoliggwistikoAralin bilang 3  pangkat etnoliggwistiko
Aralin bilang 3 pangkat etnoliggwistiko
 
Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaPanahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
 
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN ARALING PANLIPUNANK TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN ARALING PANLIPUNAN
 
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog silangang asya
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog  silangang asyaKolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog  silangang asya
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog silangang asya
 
Ekonomiks Learning Module Yunit 4
Ekonomiks Learning Module Yunit 4Ekonomiks Learning Module Yunit 4
Ekonomiks Learning Module Yunit 4
 
Mga likas na yaman ng asya
Mga likas na yaman ng asyaMga likas na yaman ng asya
Mga likas na yaman ng asya
 
Pangkat etniko at kulturang asyano
Pangkat etniko at kulturang asyano Pangkat etniko at kulturang asyano
Pangkat etniko at kulturang asyano
 
Modyul 2 yamang-tao sa asya
Modyul 2  yamang-tao sa asyaModyul 2  yamang-tao sa asya
Modyul 2 yamang-tao sa asya
 
Paglaki ng populasyon
Paglaki ng populasyonPaglaki ng populasyon
Paglaki ng populasyon
 
Nasyonalismo sa Timog-Silangang Asya
Nasyonalismo sa Timog-Silangang AsyaNasyonalismo sa Timog-Silangang Asya
Nasyonalismo sa Timog-Silangang Asya
 
Katangiang pisikal ng asya
Katangiang pisikal ng asyaKatangiang pisikal ng asya
Katangiang pisikal ng asya
 
Ang populasyon
Ang populasyonAng populasyon
Ang populasyon
 
Grade 7 heograpikal na katangian ng asya
Grade 7 heograpikal na katangian ng asyaGrade 7 heograpikal na katangian ng asya
Grade 7 heograpikal na katangian ng asya
 

Similar to Aralin 4 yamang tao

OCTOBER ARALIN DLL.docx
OCTOBER ARALIN DLL.docxOCTOBER ARALIN DLL.docx
OCTOBER ARALIN DLL.docx
JoanBayangan1
 
OCTOBER ARALIN DLL.docx
OCTOBER ARALIN DLL.docxOCTOBER ARALIN DLL.docx
OCTOBER ARALIN DLL.docx
JoanBayangan1
 
PPT_Ang populasyon at Yamang tao sa Asya.pptx
PPT_Ang populasyon at Yamang tao sa Asya.pptxPPT_Ang populasyon at Yamang tao sa Asya.pptx
PPT_Ang populasyon at Yamang tao sa Asya.pptx
JevilynJardin
 
Report sa ap
Report sa apReport sa ap
Report sa ap
Candido Jose Caleza
 
Aralin 3
Aralin 3Aralin 3
Aralin 3
SMAPCHARITY
 
Aralin 3 prt 1
Aralin 3 prt 1Aralin 3 prt 1
Aralin 3 prt 1
sevenfaith
 
Online Class AP7 - Week 7 - Week 8 Yamang Tao at Pangkat Etnolingguistiko ng ...
Online Class AP7 - Week 7 - Week 8 Yamang Tao at Pangkat Etnolingguistiko ng ...Online Class AP7 - Week 7 - Week 8 Yamang Tao at Pangkat Etnolingguistiko ng ...
Online Class AP7 - Week 7 - Week 8 Yamang Tao at Pangkat Etnolingguistiko ng ...
JohnCyrus15
 
Yamang tao ng Asya
Yamang tao ng AsyaYamang tao ng Asya
Yamang tao ng Asya
John Eric Calderon
 
Aralinbilang3 pangkatetnoliggwistiko-140713052300-phpapp01 3
Aralinbilang3 pangkatetnoliggwistiko-140713052300-phpapp01 3Aralinbilang3 pangkatetnoliggwistiko-140713052300-phpapp01 3
Aralinbilang3 pangkatetnoliggwistiko-140713052300-phpapp01 3
Nanette Pascual
 
Ang populasyon ng urban at populasyong rural
Ang populasyon ng urban at populasyong ruralAng populasyon ng urban at populasyong rural
Ang populasyon ng urban at populasyong rural
Den Zkie
 
AP7 Q1 W4.docx.pdf
AP7 Q1 W4.docx.pdfAP7 Q1 W4.docx.pdf
AP7 Q1 W4.docx.pdf
JericSensei
 
vdocuments.mx_yamang-tao-ng-asya-58bc45dca3fdd.pdf
vdocuments.mx_yamang-tao-ng-asya-58bc45dca3fdd.pdfvdocuments.mx_yamang-tao-ng-asya-58bc45dca3fdd.pdf
vdocuments.mx_yamang-tao-ng-asya-58bc45dca3fdd.pdf
NiniaLoboPangilinan
 
AP 7 W7.pptx
AP 7 W7.pptxAP 7 W7.pptx
AP 7 W7.pptx
SarahLucena6
 
Araling Panlipunan Syllabus for Grade 6
Araling Panlipunan Syllabus for Grade 6Araling Panlipunan Syllabus for Grade 6
Araling Panlipunan Syllabus for Grade 6
Mavict Obar
 
Araling Panlipunan Syllabus Grade 6
Araling Panlipunan Syllabus Grade 6Araling Panlipunan Syllabus Grade 6
Araling Panlipunan Syllabus Grade 6
Mavict Obar
 
Aralinbilang3 pangkatetnoliggwistiko-140713052300-phpapp01
Aralinbilang3 pangkatetnoliggwistiko-140713052300-phpapp01Aralinbilang3 pangkatetnoliggwistiko-140713052300-phpapp01
Aralinbilang3 pangkatetnoliggwistiko-140713052300-phpapp01
Dexter Reyes
 
Yamang tao ng asya
Yamang tao ng asyaYamang tao ng asya
Yamang tao ng asya
Rojelyn Joyce Verde
 
YAMANG TAO NG ASYA.pptx
YAMANG TAO NG ASYA.pptxYAMANG TAO NG ASYA.pptx
YAMANG TAO NG ASYA.pptx
LovellRoweAzucenas
 

Similar to Aralin 4 yamang tao (20)

OCTOBER ARALIN DLL.docx
OCTOBER ARALIN DLL.docxOCTOBER ARALIN DLL.docx
OCTOBER ARALIN DLL.docx
 
OCTOBER ARALIN DLL.docx
OCTOBER ARALIN DLL.docxOCTOBER ARALIN DLL.docx
OCTOBER ARALIN DLL.docx
 
PPT_Ang populasyon at Yamang tao sa Asya.pptx
PPT_Ang populasyon at Yamang tao sa Asya.pptxPPT_Ang populasyon at Yamang tao sa Asya.pptx
PPT_Ang populasyon at Yamang tao sa Asya.pptx
 
AP7 module6 Q1.pptx
AP7 module6 Q1.pptxAP7 module6 Q1.pptx
AP7 module6 Q1.pptx
 
Report sa ap
Report sa apReport sa ap
Report sa ap
 
Aralin 3
Aralin 3Aralin 3
Aralin 3
 
Aralin 3 prt 1
Aralin 3 prt 1Aralin 3 prt 1
Aralin 3 prt 1
 
Online Class AP7 - Week 7 - Week 8 Yamang Tao at Pangkat Etnolingguistiko ng ...
Online Class AP7 - Week 7 - Week 8 Yamang Tao at Pangkat Etnolingguistiko ng ...Online Class AP7 - Week 7 - Week 8 Yamang Tao at Pangkat Etnolingguistiko ng ...
Online Class AP7 - Week 7 - Week 8 Yamang Tao at Pangkat Etnolingguistiko ng ...
 
Yamang tao ng Asya
Yamang tao ng AsyaYamang tao ng Asya
Yamang tao ng Asya
 
Aralinbilang3 pangkatetnoliggwistiko-140713052300-phpapp01 3
Aralinbilang3 pangkatetnoliggwistiko-140713052300-phpapp01 3Aralinbilang3 pangkatetnoliggwistiko-140713052300-phpapp01 3
Aralinbilang3 pangkatetnoliggwistiko-140713052300-phpapp01 3
 
Ang populasyon ng urban at populasyong rural
Ang populasyon ng urban at populasyong ruralAng populasyon ng urban at populasyong rural
Ang populasyon ng urban at populasyong rural
 
AP7 Q1 W4.docx.pdf
AP7 Q1 W4.docx.pdfAP7 Q1 W4.docx.pdf
AP7 Q1 W4.docx.pdf
 
AP/ 8-NARRA/grupong yemen
AP/ 8-NARRA/grupong yemenAP/ 8-NARRA/grupong yemen
AP/ 8-NARRA/grupong yemen
 
vdocuments.mx_yamang-tao-ng-asya-58bc45dca3fdd.pdf
vdocuments.mx_yamang-tao-ng-asya-58bc45dca3fdd.pdfvdocuments.mx_yamang-tao-ng-asya-58bc45dca3fdd.pdf
vdocuments.mx_yamang-tao-ng-asya-58bc45dca3fdd.pdf
 
AP 7 W7.pptx
AP 7 W7.pptxAP 7 W7.pptx
AP 7 W7.pptx
 
Araling Panlipunan Syllabus for Grade 6
Araling Panlipunan Syllabus for Grade 6Araling Panlipunan Syllabus for Grade 6
Araling Panlipunan Syllabus for Grade 6
 
Araling Panlipunan Syllabus Grade 6
Araling Panlipunan Syllabus Grade 6Araling Panlipunan Syllabus Grade 6
Araling Panlipunan Syllabus Grade 6
 
Aralinbilang3 pangkatetnoliggwistiko-140713052300-phpapp01
Aralinbilang3 pangkatetnoliggwistiko-140713052300-phpapp01Aralinbilang3 pangkatetnoliggwistiko-140713052300-phpapp01
Aralinbilang3 pangkatetnoliggwistiko-140713052300-phpapp01
 
Yamang tao ng asya
Yamang tao ng asyaYamang tao ng asya
Yamang tao ng asya
 
YAMANG TAO NG ASYA.pptx
YAMANG TAO NG ASYA.pptxYAMANG TAO NG ASYA.pptx
YAMANG TAO NG ASYA.pptx
 

Recently uploaded

DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
jpyago
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Mack943419
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
Just Passing By
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Myles V.
 
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdfYUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
ErikaCapillo2
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
MylaValencia
 
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasappt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
luzviminda birung
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
Just Passing By
 
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URIPOWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
carmelitalamug
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
DEBBIEMANAOIS2
 
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
LorenzJoyImperial2
 

Recently uploaded (11)

DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
 
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdfYUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
 
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasappt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
 
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URIPOWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
 
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
 

Aralin 4 yamang tao

 • 2. Ilan kayo sa pamilya?
 • 3. Nakakaapekto ba ang laki o liit na pamilya sa antas ng pamumuhay niyo? Bakit?
 • 4. Nakakaapekto ba ang edukasyon sa pag-unlad ng kabuhayan ng isang pamilya? Pangatwiranan?
 • 5. Naniniwala ka ba na ang anak ay yaman ng pamilya?
 • 7. Anong mga bansa sa Asya ang may maliit na populasyon?
 • 8. Bakit di pantay ang distribusyon ng populasyon sa Asya?
 • 9. May kaugnayan ba ang heograpiya sa dami ng tao sa isang lugar?
 • 10. May kaugnayan ba ang populasyon sa kaunlaran ng isang bansa?
 • 11. Paano nakakaapekto ang Yamang Tao sa pagbuo at pag unlad ng Kabihasnang Asyano?
 • 14. Tungkol saan ang Video clip na napanood?
 • 15. Anong katanungan ang nabuo sa iyon isipan sa pagsuri sa video?
 • 16. Sa iyong palagay , saan maaring makuha ang kasagutan sa mga nabuo mong katanungan?
 • 17. ANTICIPATION – REACTION GUIDE Tugon bago magsimula Paksa: Populasyon sa Asya Tugon pagkatapos ng Aralin Ang pangunahing dahilan ng paglaki ng populasyon ng isang lugar o bansa ay migrasyon. Ang patuloy na paglaki ng populasyon ng karamihan ng mga bansa sa Asya ay isa sa mga pangunahing suliraning kinakaharap ng rehiyon sa kasalukyan. Ang edukasyon ay isa sapinakamahalagang salik sa pag-unlad ng isang tao at bansa. Maunlad ang mga bansang may batang populasyon Naapektuhan ng paglaki ng populasyon ang likas ng yaman ng isang lugar/ bansa. Ang potensyal ng isang lugar / bansa na umunald ay maaring makita sa komposisyon at distribusyon ng populasyon nito. Ang “ One Child Policy” ng China ay nakatulong sa pag-unlad ng kanilang kabuhayan.
 • 18. 7.005 BILYON- KABUUANG BILANG NG POPULASYON SA DAIGDIG - 60 % ng kabuuang populasyon ng daigdig ay nasa Asya  2 bansa sa Asya na may pinakamalaking populasyon 1. China 2. India
 • 19. POPULATION Dami o bilang ng tao naninirahan sa isang partikular na lugar
 • 20. BIRTH RATE Bilang ng ng mga batang ipinanpanganak nang buhay taun-taon sa bawat 1000 katao
 • 21. DEATH RATE Bilang ng ng taong namamatay taun-taon sa bawat 1000 katao
 • 22. POPULATION EXPLOSION Mabilis at biglaang paglaki ng populasyon
 • 23. DEMOGRAPHER Mga taong nag-aaral at sumusuri sa mga bagay na may kinalaman sa pag-aaral ng populasyon
 • 24. NSO- NATIONAL STATISTICS OFFICE Ahensiya ng pamahalaan na nagbibigay ng mga datos tungkol sa populasyon ng bansa.
 • 26. POPULATION DENSITY Bilang ng mga taong naninirahan sa bawat kilometro kwadrado na sukat ng lupain.
 • 27. POPULATION GROWTH Kabuuang bilang nga tao matapos ibawas ang death rate sa birth rate.
 • 28. GDP ( GROSS DOMESTIC PRODUCT Ay ang kabuuang panloob na kita ng isang bansa sa loob ng isang taon.
 • 29. GDP PER CAPITA -kita ng bawat indibidwal sa loob ng isang taon sa bansang kanyang panahanan. - GDP /capita = GDP Population
 • 30. UNEMPLOYMENT RATE -Tumutukoy sa bahagdan ng populasyong walang hanapbuhay o pinagkakakitaan
 • 31. LITERACY RATE -Tumutukoy sa bahagdan ng populasyon na marunong bumasa’t sumulat.
 • 32. PANDARAYUHAN Paglipat ng tirahan ng tao sa ibang pook sa loob ng kanyang bansa at sa ibang lupain o bansa.
 • 33. FERTILITY RATE Ratio o katumbas na buhay na ipinanganganak sa isang lupain o sa bansa sa bawat 1000 bilang ng populasyon sa loob ng isang taon..
 • 34. MGA SALIK NG MABILIS NA PAGLAKI NG POPULASYON 1. Pag-unlad ng medisina 2. Pag-unlad na Teknolohiya 3. Pandarayuhan o migrasyon a. Push Factor b. Pull Factor 4. Urbanisasyon ng populasyon- paglaganap ng tao sa mga lungsod.
 • 35.  tumutukoy sa bahagdan ng populason na may gulang na 14 pababa at 16 pataas DEPENDENCY RATIO
 • 36. Chart analysis ( Charts 1 & 2) GROUP ACTIVITY
 • 37. Gamit ang datos ng populasyon ng mga bansa sa Asya na nasa talahanayan, gumawa ng pie graph na nagpapakita ng kabuuang populasyon ng mga rehiyon sa Asya. Pagkatapos ay sagutin ang mga gabay na tanong sa ibaba: 1. Ano ang sampung bansa sa Asya na may pinakamalaking populAsyon? Saang rehiyon ito matatagpuan? 2. Bakit malaki ang populasyon ng mga bansa o rehiyong ito? 3. Ano ang population growth rate? Bakit mahalaga na malaman at masuri ito? 4. Bakit sinasabi na malaking suliranin ang mablis na at patuloy na paglaki ng populasyon? TASK CARD 1- POPULASYON AT POPULATION GROWTH
 • 38. Gamit ang datos ng populasyon ng mga bansa sa Asya na nasa talahanayan, gumawa ng bar graph na gulang ng populasyon ng limang bansa na may maliit na populasyon. Pagkatapos ay sagutin ang mga gabay na tanong sa ibaba: 1. Anong mga bansa ang may batang populasyon? Ipakita ito sa pamamagitan ng bar graph? 2. Ano ang implikasyon ng pagkakaroon ng batang populasyon? Matandang Populasyon? 3. Ano ang Life Expectancy? Anong mga bansa sa Asya ang may pinakamataas na life expectancy ? Pinakamahabang Life Expectancy? 4. Bakit kinakailangang mabatid ang life expectancy ng isang bansa? 5. Suriin ang dami ng babae at lalaki batay sa talahanayan bilang 1 , ano ang mas marami lalaki o TASK CARD 2- GULANG NG POPULASYON, KASARIAN,AT LIFE EXPECTANCY
 • 39.  Gamit ang datos ng populasyon ng mga bansa sa Asya na nasa talahanayan , gumawa ng tsart na nagpapakita sampung bansa sa Asya na mataas ang literacy rate at sampung bansa na may maba- bang literacy rate. Pagkatapos ay sagutan ang mga gabay na tanong sa ibaba;  1. Anong mga bansa sa Asya ang may mataas na literacy rate?Saang rehiyon sa Asya matatagpuan ang mga bansang ito? Bakit mataas ang literacy rate sa mga bansang ito?  2. Anong mga bansa ang may pinakamababang literacy rate? Saang rehiyon sa Asya matatagpuan ang mga bansang ito? Bakit mababa ang literacy rate sa mga bansang ito?  3. Ano ang implikasyon ng literacy rate sa pag-unlad ng isang bansa?  4. May kaugnayan ba ang edukasyon sa antas ng pag-unlad ng isang bansa ? bakit? TASK CARD 3- LITERACY RATE
 • 40.  Gamit ang datos ng populasyon ng mga bansa sa Asya na nasa talahanayan , gumawa ng picto graph na nagpapakita ng migrasyon sa mga bansa sa Asya. Pagkatapos ay sa-gutan ang mga gabay na tanong sa ibaba;  1.Ano ang mga bansa sa Asya ang may mataas na antas ng pandarayuhan?Ano ang mga dahilan nito?  2. Paano nakakaapekto s isang lugar /bansa ang pandarayuhan?  3. Kung ikaw ay mabibigyan pagkakataong lumipat ng lugar upang tirahan, anong mga aspeto ang iyong isasaalang-alang? Bakit ? TASK CARD 4- MIGRASYON O PANDARAYUHAN
 • 41.  Gamit ang datos sa talahanayan gumawa ng data retrieval chart na populasyon at kalalagayan pangkabu- hayan ng ilang bansa sa Asya.Halimbawa ng data retrieval chart  Pagkatapos ay sagutan ang mga gabay na tanong sa ibaba;  1. Ano ang GDP? Ano ang mga bansa ang may mataas na GDP?Mababang GDP?  2. Balikan ang datos ng populasyon ng mga bansang ito , may kinalaman ba ang populasyon sa kalala-gayang pangkabuhayan nito.?  3. Ano ang employment rate? Ano ang mga bansang may mataas na unemployment rate? Mababang un-employment rate?  4. Paano nakakaapekto sa isang bansa mataas ang unemployment rate nito?  5. Mahalaga ba ang yamang tao sa pagbuo at paghubog ng kabihasnang Asyano? Bakit? TASK CARD 5- HANAPBUHAY AT KAUNLARAN