SlideShare a Scribd company logo
NR 4 / 2009 (27) GRUDZIEŃ 2009
KWARTALNIK TES – PISMO TOWARZYSTWA IM. EDYTY STEIN                str. 2
                           SPIS TREŚCI
TOWARZYSTWO IM. EDYTY STEIN
ul. Nowowiejska 38,         Marian Łukaszewicz Słowo wstępne       Str. 3
50-315 WROCŁAW
biuro@edytastein.org.pl       Edyta Stein Tajemnica Bożego Narodzenia   Str. 4
Tel./fax. (+48) 71 372 09 77
Tel. (+48) 71 783 46 19       Gerhard Holti Drzewo genealogiczne:     Str. 6
Konto: Alior Bank SZ         Siegfried Stein - Auguste Courant + EDITH
o/Wrocław 008 2490 0005       STEIN
0000 4530 8968 9533
www.edytastein.org.pl        Tobias Nowak Moje spotkanie z Edytą Stein  Str. 8

                   Renata Zającowa Niewiastę dzielną któż    Str. 10
                   znajdzie?
Zespół redakcyjny zeszytu:
Renata Bardzik-Miłosz        Ronald Stein Historia autentycznych mebli,  Str. 11
Irena Barycka            które wróciły do Domu Edyty Stein
Joanna Dobiech
Cornelia Domino           Karolina Fuhrmann Witam Was wszystkich    Str. 12
Dorota Jachimczak          moi drodzy przyjaciele, koledzy i znajomi!
Aleksandra Konopko
Małgorzata Kurzawa          Gudrun Schneider Sonet do Edyty Stein    Str. 13
Marian Łukaszewicz
Rafał Solski             Marian Łukaszewicz Wspomnienie zmarłych   Str. 13
Timotheus Tannhäuser         zagranicznych przyjaciół Towarzystwa:
                   Monsignore Wolfram Krusenotto
                   Siostra Maria Teresa Konieczna OP

                   Joanna Nieć Co się dzieje w Domu Edyty    Str. 14
                   Stein?

                   Paweł Moras Nowe nabytki biblioteki     Str. 16
                   Polska – Niemcy. Wojna i pamięć, red. J.
                   Kochanowski, B. Kosmala

                   Joanna Nieć Apel o przekazanie 1%      Str. 17
                   podatku na rzecz Towarzystwa
KWARTALNIK TES – PISMO TOWARZYSTWA IM. EDYTY STEIN                   str. 3  > Marian Łukaszewicz

  Słowo wstępne
Szanowni Czytelnicy naszego Kwartalnika,   działalności od przyszłego roku pałeczkę
w ramach życzeń na nadchodzące Święta    naczelnego redaktora przekazuję komuś
Zarząd Główny Towarzystwa i Zespół      młodszemu. Autorom i członkom zespołów
redakcyjny dedykują Państwu wykład Edyty   redakcyjnych poszczególnych zeszytów
Stein „Tajemnica Bożego Narodzenia”,     dziękuję za ofiarną i bezinteresowną
który otwiera ten zeszyt. Zachęcamy     współpracę.
również do lektury kolejnych tekstów.
Gerhard Holti ze Szwajcarii opowiada o    Choroby i inne przypadki losowe nie
swoich wieloletnich studiach nad       omijały członków naszego zespołu
genealogią rodziny Edyty Stein        redakcyjnego. To sprawiło, że ten zeszyt
prowadzonych między innymi również we    Kwartalnika zamiast w grudniu 2009
Wrocławiu i Lublińcu. Tobiasa Nowaka     ukazuje się w styczniu 2010. Za to naszych
studenta medycyny w Berlinie poznałem    Czytelników serdecznie przepraszamy.
dwa lata temu podczas seminarium w
naszym Towarzystwie. Zaimponował mi
gruntowną wiedzą o Edycie Stein. Jego
artykuł powstał na moją prośbę. Szkoda, że
w swoim tekście nie pisze on także o tym,
jak ciekawie potrafił rozmawiać o Edycie
Stein z młodzieżą Salezjańskiego
Gimnazjum we Wrocławiu. Renata
Zającowa przekonuje czytelników, że
Wrocław może być dumny nie tylko z Edyty
Stein. Nowością w tym numerze jest teczka
z korespondencją. Ronald Stein opisuje
historię autentycznych mebli, które po
latach powróciły do Domu Edyty Stein.
Bardzo miły list nadesłała urodzona w
Polsce, wykształcona w Niemczech Karolina
Fuhrmann, która niedawno zakończyła
wolontariat w Towarzystwie. Oryginalną
formę korespondencji wybrała pani Gudrun
Schneider, wręczając mi „Sonet do Edyty
Stein” napisany pod wrażeniem odwiedzin
w jej rodzinnym domu. Ze smutkiem
wspominamy zmarłych niemieckich
przyjaciół i dobrodziei Towarzystwa ks.
Woframa Krusenotto i siostrę Marię Teresę
Konieczną. W końcu zeszytu piszemy
wyrywkowo o tym, co się dzieje w Domu
Edyty Stein, prezentujemy nową książkę w
naszej bibliotece oraz apelujemy o
przekazywanie 1% podatku na rzecz
Towarzystwa. Czuję się zobowiązany
poinformować Państwa, że po 3 latach
działalności od przyszłego roku pałeczkę
KWARTALNIK TES – PISMO TOWARZYSTWA IM. EDYTY STEIN                       str. 4


 > Edyta Stein

 Tajemnica Bożego Narodzenia
 Wykład wygłoszony 13.01.1931 r. w Katolickim Stowarzyszeniu Akademickim w Ludwigshafen


... Ten kto należy do Kościoła, słysząc     powszednim, w tym co dzień spełnia się
dzwony roratnie czy pieśni adwentowe,      Tajemnica Bożego Narodzenia: Wcielenie
odczuwa w sercu świętą tęsknotę; u tego,     Słowa.
dla którego niewyczerpane źródło świętej
liturgii stoi otworem, kołacze do drzwi     A to jest najpewniejsza droga, by na zawsze
Wielki Prorok Wcielenia, głosząc słowa      unum esse cum Deo /być jedno z Bogiem/,
przestróg, ale i obietnicę: Rorate, coeli,    by każdego dnia głębiej i ściślej wrastać w
desuper et nubes pluant justum! Prope est    mistyczne Ciało Chrystusa. Wiem dobrze, że
jam Dominus ... /Niebiosa rosę spuśćcie     wielu wyda się to wymaganiem zbyt
nam z góry, Sprawiedliwego wydajcie       radykalnym. Dla większości oznacza to w
chmury. Blisko jest już Pan …/ .         praktyce całkowite przekształcenie życia
                         zarówno w sferze zewnętrznej, jak i
Kiedy tak w wieczór wigilijny palą się      wewnętrznej. Ale tak właśnie powinno
światła na choinkach, a my obdarowujemy     przecież być!
się wzajemnie, budzi się w nas jakaś
nieutulona tęsknota za światłem innym niż    Stworzyć w naszym życiu miejsce
to choinkowe i trwa, póki nie zabrzmią      eucharystycznemu Zbawicielowi, by mógł
dzwony wzywające na pasterkę i - Dum       zmienić nasze życie w Swe życie: czy to zbyt
medium silentium tenet omnia - /Gdy       wygórowane żądanie? Mamy czas na tyle
głęboka cisza ogarnęła wszystko/, póki nie    bezużytecznych treści: na wyczytywanie
wydarzy się ponownie na naszych         bezwartościowych rzeczy z książek,
ozdobionych światłem i kwiatami ołtarzach    czasopism i gazet, na przesiadywanie w
Cud Świętej Nocy: Et verbum caro factum     kawiarniach; potrafimy gubić z naszego
est / A słowo ciałem się stało /. Teraz     życia kwadranse, plotkując z przypadkowo
nadchodzi chwila szczęśliwego spełnienia:    spotkanymi na ulicy ludźmi. Trwonimy więc
Hodie per totum mundum melliflui facti      czas i siły na wszystkie te rozpraszające
sunt coeli. Et verbum caro factum est      rozrywki. Czyżby naprawdę
/Dzisiaj zostały całej ziemi wydane słodkie   wygospodarowanie porannej godziny,
niebiosa. A słowo ciałem się stało /. To stało  podczas której skupilibyśmy się, zamiast
się prawdą w stajni betlejemskiej.        rozpraszać, a zamiast tracić siły,
Równocześnie jednak wypełniło się w innej    nabieralibyśmy ich na cały Boży dzień, było
formie. "Kto spożywa Moje Ciało i pije Krew   niemożliwością?
Moją, ten ma życie wieczne".
                         Ależ oczywiście, do tego potrzeba więcej
Zbawiciel, który wie, że jesteśmy i       niż tylko jednej godziny. Należy tak żyć od
pozostaniemy ludźmi, którzy codziennie      jednej godziny do następnej, aby wolno
muszą walczyć z ludzkimi słabościami,      nam było wrócić. Już nie można "pozwolić
przychodzi w prawdziwie boski sposób       sobie na odejście", nie można ani na chwilę
naszemu człowieczeństwu z pomocą. Tak      zejść z obranej drogi.
jak nasze ziemskie ciało potrzebuje chleba
powszedniego, tak samo dusza nasza        Nie można nie brać pod uwagę opinii tego,
potrzebuje ciągłego odżywiania. "To jest     z kim się na co dzień obcuje. Nawet jeśli nie
Chleb Żywy, który zstąpił z Nieba". Kto czyni  pada żadne słowo, wyczuwamy, co inni o
go prawdziwie swym chlebem            nas sądzą. Będziemy starali się dostosować
KWARTALNIK TES – PISMO TOWARZYSTWA IM. EDYTY STEIN                     str. 5


do otoczenia, a jeśli nie będzie to możliwe,  coraz głębiej w jej sens. Sama ceremonia
to wspólne życie stanie się udręką. Tak     Najświętszej Ofiary ciągle na nowo
samo jest w życiu ze Zbawicielem. Człowiek   uzmysławia nam najważniejszą tajemnicę
staje się coraz bardziej wyczulony na to, co  naszej wiary, punkt centralny historii
Mu się podoba, a co nie. Jeśli wcześniej    świata, tajemnicę Wcielenia i Zbawienia.
byliśmy z siebie z grubsza zadowoleni, to    Któż, mając wrażliwy umysł i wrażliwe
teraz poczujemy się inaczej. Wiele rzeczy    serce, mógłby uczestniczyć w Najświętszej
wyda się nam dojrzałymi do zmiany, a co     Ofierze, nie przyjmując postawy moralnej,
może być zmienione, zmienionym zostanie.    którą niesie jej przesłanie? Któż mógłby
Przy okazji odkryjemy niejedno, czego nie    uniknąć wszechogarniającego pragnienia,
będziemy już mogli uznać za piękne i      aby samemu wraz ze swoim własnym
dobre, a czego jednak nie będziemy władni    małym życiem, stać się częścią wielkiego
zmienić. Wtedy człowiek staje się powoli    dzieła Zbawiciela?
mały i pokorny; jest cierpliwy i
wyrozumiały, widząc drzazgę w oku        Misteria chrześcijaństwa tworzą
bliźniego, bo belka, którą ma we własnym,    niepodzielną całość. Gdy ktoś wgłębia się w
przysparza mu dość kłopotów.          jedno, to równocześnie jest pociągany ku
W końcu też nauczymy się znosić siebie     wszystkim innym. Tak więc droga
samego w nieubłaganym świetle Bożej       wychodząca z Betlejem wiedzie
obecności i oddawać się Miłosierdziu      niepowstrzymanie na Golgotę, prowadzi z
Bożemu, dla którego wszystko, co wystawia    szopki do Krzyża. Dziś znajdujemy się
nasze siły na pośmiewisko, jest proste i    dokładnie w środku czasu Bożego
łatwe. Od samozadowolenia "dobrego       Narodzenia: przed dwudziestoma dniami
katolika", który "spełnia swoje obowiązki",   obchodziliśmy święto narodzin Zbawiciela;
czyta "porządną gazetę", "właściwie       za dwadzieścia dni przypada Święto Matki
głosuje" itd., ale poza tym czyni, co mu się  Bożej Gromnicznej - Ofiarowanie Pana
podoba, do życia według Bożych wskazań,     Jezusa w Świątyni, którym to świętem
w naiwności i prostocie dziecka oraz      kończy się okres bożonarodzeniowy. Gdy
pokorze celnika, jest daleka droga. Ale ten,  Dziewica Maryja zaniosła Dzieciątko do
kto zacznie nią raz iść, już nigdy z niej nie  świątyni, usłyszała proroctwo o tym, że Jej
zawróci.                    duszę miecz przeniknie, że to Dziecię
                        przeznaczone jest na upadek i na
To więc oznacza dziecięctwo Boże: zostać    powstanie wielu, na znak, któremu
maluczkim. Ale równocześnie wydorośleć.     sprzeciwiać się będą. Jest to zwiastowanie
Żyć Eucharystią to z własnej inicjatywy     cierpienia, zwiastowanie walki między
wydostać się z ograniczoności swojego      światłem i ciemnością, która objawiła się
życia i doświadczyć bezkresu bytu        już w szopce.
chrześcijanina. Kto nawiedza Pana w Jego
domu, nie będzie Go przecież chciał       W tym roku Matki Bożej Gromnicznej i
zajmować wyłącznie sobą i swoimi        Septuagesima, święta Wcielenia oraz
sprawami. Przeciwnie, zacznie się        przygotowania do Paschy przypadają
interesować tym, co jest ważne dla samego    prawie tego samego dnia. Pośród nocy
Pana.                      grzechu rozbłyska gwiazda betlejemska. Na
                        światłość promieniującą z szopki pada cień
Uczestnictwo w codziennej Najświętszej     Krzyża. Światło gaśnie w ciemnościach
Ofierze wciąga nas mimowolnie w życie      Wielkiego Piątku, ale z tym większą siłą
liturgiczne. Modlitwy i obrzędy ołtarza, w   promienieje w ranek Zmartwychwstania
ciągu całego cyklu roku kościelnego,      Pańskiego. Per Passionem et Crucem ad
pozwalają naszej duszy dojrzeć i odczuć     resurrectionis gloriam /przez Mękę i Krzyż
historię Zbawienia, sprawiają, że wnikamy    do chwały Zmartwychwstania/ wiedzie
KWARTALNIK TES – PISMO TOWARZYSTWA IM. EDYTY STEIN                       str. 6droga Syna Bożego, który stał się Ciałem. Z    *)Tekst pochodzi z książki: „Edyta Stein,
Synem Człowieczym, przez cierpienie i       Rozważania o Eucharystii”, red. Wolfram
śmierć, do wspaniałości Zmartwychwstania      Krusenotto, Wydawnictwo Wrocławskiej
- oto jest droga dla każdego z nas, dla całej   Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1987
ludzkości.                     `


  > Gerhard Holti, Zurych, Szwajcaria
  Tłumaczenie z języka niemieckiego: Renata Bardzik-Miłosz


  Siegfried Stein - Auguste Courant
  + EDITH STEIN

 Od Burchardów do Courantów z           EDYTY STEIN (ur. w 1891 r.). Selma Courant i
 rodzinami Gordon-Horowitz-Pick-          Hermann Horowitz mieli pięciu synów.
 Schlesinger-Stein                 Najstarszy syn, Arthur Horowitz, ur. w 1877
                          r. w Lublińcu, był moim ojcem.
 Wprowadzenie
                          Historia
 Ja, Gerhard Holti urodziłem się w 1931 roku
                          Mój ojciec nie był człowiekiem religijnym,
 w Berlinie jako syn żydowskiego ojca i
                          nie pielęgnował także kontaktów
 luterańskiej matki. Mój ojciec, Arthur Holti-
                          rodzinnych. O swoich krewnych opowiadał
 Horowitz opuścił Berlin w latach 30-tych
                          niewiele, z wyjątkiem wspomnień o swojej
 ubiegłego wieku z powodu nasilającego się
                          matce i czterech braciach. Straszliwy terror
 narodowego socjalizmu i przeniósł się do
                          nazistowski, zwłaszcza po 1933 roku,
 Zurychu. Z tego powodu zmienił także
                          zniszczył ostatecznie więzi rodzinne. Część
 obywatelstwo i religię oraz nazwisko, z
                          członków rodziny zginęła w wyniku
 Horowitz na Holti. Dorastałem w Zurychu
                          Holocaustu, części udało się uratować
 razem z moją osiem lat starszą siostrą. Moja
                          wyjeżdżając zawczasu za granicę (do
 matka, rocznik 1891, z domu Vanselow,
                          Izraela, na Kubę i do Ameryki Południowej).
 pochodziła z Pomorza, z Piły, należącej
                          Mój ojciec starał się na wszelkie sposoby
 wówczas do Niemiec.
                          pomóc możliwie wielu krewnym przy ich
                          wyjeździe z Niemiec, np. swojej matce
 Mój pradziadek, Abraham Horowitz (ur.
                          Selmie (z domu Courant), zmarłej w Vaduz,
 1810), żył w miejscowości Praszka, ok. 45
                          w księstwie Liechtenstein w 1939 r., czy
 km na północ od Lublińca. Był tam rabinem
                          żyjącym jeszcze braciom Hansowi,
 i zginął w 1852 roku w wielkim pożarze, w
                          Franzowi i Ernestowi. Części potomków
 którym spłonęła niemal cała miejscowość.
                          Augusty Courant-Stein udało się
 To właśnie on próbował ratować zwoje
                          wyemigrować do USA, jak m.in. Ernie Stein-
 Tory z płonącej synagogi. Abraham miał
                          Biberstein. Jej córka Susanne Batzdorff,
 pięcioro dzieci, jednym z nich był mój
                          rocznik 1921, jest autorką licznych
 dziadek Hermann, Hermann Horowitz
                          publikacji i artykułów prasowych o Edycie
 poślubił w 1876 roku moją babcię, Selmę
                          Stein.
 Courant, rocznik 1851. Siostrą Selmy była
 Augusta Courant (ur. w 1849 r.), matka
 EDYTY STEIN (ur. w 1891 r.). Selma Courant i
KWARTALNIK TES – PISMO TOWARZYSTWA IM. EDYTY STEIN                   str. 7
Drzewo genealogiczne              Po tym przeżyciu uświadomiłem sobie z
O naszych krewnych dowiedziałem się po     czasem, że właśnie moim zadaniem będzie
raz pierwszych w latach 50-tych, przy okazji  opracowanie obszernego drzewa
wizyty mojego wujka Ernesta Horowitza,     genealogicznego tych wszystkich
który posiadał rozległą wiedzę o ich losach.  powiązanych ze sobą rodzin. W kolejnych
Z jego pomocą powstało pierwsze drzewo     latach zbierałem od amerykańskich
genealogiczne rodziny. W ten sposób      członków rodzin Steinów i Courantów
poznałem także dzieje Edyty Stein,       wszelkie informacje, które wpisywałem
utalentowanej filozof, deportowanej w     następnie do specjalnego programu
1942 roku do Auschwitz jako Żydówki,      komputerowego; nasze drzewo
która przeszła na chrześcijaństwo. Jednak   genealogiczne urosło aż do ok. 600 osób.
dopiero w latach następnych zdałem sobie    Na pierwsze spotkanie rodzinne w Kalifornii
sprawę z rosnącego po wojnie znaczenia     w 2000 roku chciałem przygotować
Edyty Stein. Wydarzeniem przełomowym      obszerną publikację jako prezent dla
stał się dla mnie wykład o Edycie Stein    wszystkich gości.
wygłoszony w mojej parafii w Zurychu
przez s. Adelgundis Jägerschmid,        Ponieważ Susanne Batzdorf odkryła w
benedyktynkę z Fryburga Bryzgowijskiego.    książce kilka błędów, nie mogłem jeszcze
Ta koleżanka Edyty Stein z okresu studiów   wtedy rozdać jej wśród krewnych i
opublikowała po wojnie różnorodne       zdecydowałem się opracować ją ponownie.
artykuły jej poświęcone i to ona jako     Po kilkuletniej przerwie pracuję obecnie
pierwsza poinformowała mnie o         nad redakcją nowej wersji, która obejmuje
planowanej beatyfikacji przez papieża Jana   aktualnie prawie 650 osób. Mam nadzieję,
Pawła II w Kolonii.              że w 2010 roku uda mi się wydać
                        poprawioną wersję naszego drzewa
Na beatyfikację Edyty Stein w 1987 roku w   genealogicznego.
Kolonii zostałem zaproszony przez Diecezję   Także moja kuzynka z Florydy, Mia Pick (83)
Kolońską, wraz z innymi krewnymi z USA,    zaangażowała się w dużym stopniu w ten
jako gość honorowy. Razem z s. Adelgundis   projekt, za co jestem jej bardzo wdzięczny.
i moim synem Markusem pojechaliśmy do     Dzięki efektom jej poszukiwań oraz danym
Kolonii, gdzie spotkaliśmy ponad 40      z Ancestry Tree Programm (największego
członków rodziny ze Stanów           na świecie zbioru danych rodzinnych
Zjednoczonych i Kolumbii (rodzina       prowadzonego przez Mormonów), jak też
Gordonów). Wiele rodzin Steinów i       informacjom z Archiwum Instytutu Yad
Courantów, które wyemigrowały, nigdy      Vashem mogłem skutecznie prowadzić
wcześniej się nie widziało i po części w    dalsze badania.
ogóle o sobie nie wiedziało. Byłem pod
wielkim wrażeniem uroczystego posiłku w    Korzystałem także z informacji dotyczących
obecności czterech kardynałów, w tym      różnych miejscowości na Śląsku, dane te
także Josefa Ratzingera, jak też Mszy św. na  jeszcze w czasie wojny zostały przez
kolońskim stadionie z udziałem blisko     niemieckie urzędy zarchiwizowane na
70.000 wiernych, w czasie której s.Teresia   mikrofilmach. Odczytywanie tych starych,
Benedicta a Cruce, OCD (Edyta Stein)      odręcznych dokumentów to bardzo
została ogłoszona błogosławioną.        czasochłonne, ale jednocześnie szalenie
Ukoronowaniem tego był uścisk dłoni      ciekawe zajęcie, przy którym nieuchronnie
papieża Jana Pawła II, który po beatyfikacji  rozwija się żyłka detektywa. Przyświeca mi
osobiście powitał krewnych Edyty Stein     maksyma: „Jeśli się nie wie, skąd się
zebranych w pierwszym rzędzie.         przyszło, to nie wie się, dokąd się zmierza.”
KWARTALNIK TES – PISMO TOWARZYSTWA IM. EDYTY STEIN                     str. 8 > Tobias Nowak, Niemcy
 Tłumaczenie z niemieckiego: Dorota Jachimczak

 Moje spotkanie z Edytą Stein
Jest jesień 2001. Świat z niepokojem patrzy  nazwiska. Kiedy kończyłem służbę w
w przyszłość po atakach z 11 września.     wojsku, dowiedziałem się o jej kanonizacji.
Przed kilkoma tygodniami zdałem mój      Te dwie książeczki tak bardzo mnie
pierwszy egzamin na studiach medycznych    zachwyciły, że postanowiłem z okazji Świąt
i zakończyłem praktyki w szpitalu. Właśnie   Bożego Narodzenia zażyczyć sobie od
nadeszły wakacje. Razem z dziadkiem i     mojej cioci biografię Edyty Stein. To był
bratem wyruszyliśmy w podróż. Dotarliśmy    czas wytężonej pracy na studiach
do Passau, pięknego, starego miasta przy    medycznych i dlatego poprosiłem o
granicy niemiecko-austriackiej. Podczas    niezbyt obszerny życiorys. Ciocia wzięła
zwiedzania katedry znalazłem dwie małe     sobie do serca moją prośbę i wybrała
książeczki, które zawierały fragmenty listów  książkę Christiana Feldmanna wydaną w
i modlitw Edyty Stein. Postanowiłem zabrać   1998 roku z okazji kanonizacji Edyty Stein.
je ze sobą. Taki był początek wielkiego    Również i ta książka mnie zafascynowała.
zafascynowania Edytą Stein, tą         Nie miałem czasu przeczytać jej od
niepowtarzalną, jedyną w swoim rodzaju     początku do końca, ale mimo tego
postacią niemieckiej historii XX wieku.    ponownie pojawiło się światło nowego
                        poznania. Od samego początku najbardziej
Nasza podróż wakacyjna trwała dalej. Kiedy   fascynowały mnie jej miłość do historii, jej
dziadek prowadził samochód, a mój brat     gorące zainteresowanie życiem
studiował mapę, ja, siedząc z tyłu, zacząłem  politycznym, naukowym i socjologicznym
czytać. Nagle uderzyła mnie niesamowita    oraz wydarzeniami tamtych czasów, które
zdolność Edyty Stein do formułowania      stawały się historią, jej spostrzeżenia i
myśli. Odczułem to tak, jak gdybym nigdy    refleksje, które są nadal aktualne i
jeszcze nie przeczytał czegoś tak trafnego,  uniwersalne i dla młodych ludzi mogą być
tak niewiarygodnie dobrze napisanego.     bardzo przekonujące. Przede wszystkim zaś
Podczas podróży podziwiałem piękne       prawdziwie pokochałem połączenie
krajobrazy, jednak moje myśli całkowicie    zachwycającego intelektu ciągle
pochłonęła Edyta Stein. Prawie w każdym    poszukującego prawdy z konsekwentną
liście pojawiało się światło na nowe      wiarą, która objawiała się w wielkiej i
poznanie, które tak często już odczuwałem,   odczuwalnej czystości serca.
ale jeszcze nie wiedziałem, jak jasno je
sformułować. Jeszcze nigdy nie spotkałem    Jej głównym filozoficznym tematem, jako
się z tak przekonująca siłą, która       uczennicy Husserla i jako chrześcijanki,
wypływałaby tylko ze słów. W tych słowach   stała się synteza rozumu i wiary. Wiara
czuje się prawdziwe oddanie Edyty dla     dokonała się u niej szczególnie przez
dobra, jej płomienną miłość do Chrystusa i   intelektualne zrozumienie prawd – chciała
chęć jego naśladowania. Jej delikatna,     Boga pojąć i poznać całym rozumem. Ten
doskonała i kobieca osobowość stanowi     sam filozoficzny temat, który można
natomiast połączenie wybitnego,        postrzegać jako testament Edyty Stein,
poszukującego intelektu z wielką, a      podejmuje również nasz Ojciec Święty
zarazem pokorną pewnością siebie.       Benedykt XVI. Edyta Stein odczuwała
                        najwyższą potrzebę własnego Holocaustu -
Do tej pory znałem Edytę Stein tylko z     całkowitej ofiary, której pod koniec życia
nazwiska. Kiedy kończyłem służbę w       coraz bardziej była pewna. Tę konieczność
KWARTALNIK TES – PISMO TOWARZYSTWA IM. EDYTY STEIN                   str. 9
coraz bardziej była pewna. Tę konieczność   Możemy i powinniśmy o to wszyscy często
ofiary życia przyjęła z radością ku czci i   prosić z całego serca naszą wielką patronkę
uwielbieniu Boga w Trójcy. Była świadoma    Europy, ponieważ Bóg Wszechmogący
katastrofy nacjonalizmu, także kryzysu XX   wysłuchuje próśb swoich świętych.
wieku, wieku ateizmu, racjonalizmu i
obojętności w sprawach wiary. Powiedziała
kiedyś we Freiburgu w czasie poszukiwań
prawdy (1916-18): „Moje szukanie prawdy
było jedyną modlitwą” i „Jeśli Chrystus
byłby Bogiem, oddałabym dla niego życie”.
Co za niewiarygodne proroctwo młodej
kobiety i filozofa połowy XX wieku! W
jednym z listów wyznała: „Byłam wówczas
jeszcze tak małą istotą”.
Od 1999 roku Edyta Stein jest patronką
Europy. Jaka siła symbolu promienieje w tej
świętej pod koniec europejskiego stulecia
ze wszystkimi jego katastrofami. Jak
gwiazda przeznaczenia świeci nad swoim
rodzinnym krajem, Śląskiem, który tylko
czeka na to, aby zauważono go
spojrzeniem pełnym miłości i chęci
poznania. Nie można nie wspomnieć o jej
przyjaźni z polskim filozofem Romanem
Ingardenem, W jednym z jej listów do
niego jest mowa o powstającej w
przyszłości Europie Środkowej, składającej
się z Niemiec i z Polski. Pamiętając o
politycznej sytuacji naszych czasów, nie
można nie zauważyć, że Śląsk, kraj św.
Jadwigi i św. Edyty Stein, mógłby stać się
sercem nowej Europy, ponieważ tutaj
wszystkie wymagania zostają spełnione
dzięki nieodłącznemu związkowi
katolicyzmu z polskim narodem. Katolicki
światopogląd, który Edyta jako
chrześcijanka wypełniała, może przynieść
owoce. To tutaj także możliwe jest
zrealizowanie jej zachwycającego
konspektu eucharystycznego wychowania -
nawet dla całej Europy. Może uda się w
najbliższych latach dać serce naszej
europejskiej ojczyźnie na Śląsku, co się nie
powiodło w XX wieku we Francji i w
Niemczech. Powstanie Nowa Europa, w
której można połączyć greckie, łacińskie i
chrześcijańskie dziedzictwo z dziedzictwem
ludzkości, potrzebnym naszym czasom.
KWARTALNIK TES – PISMO TOWARZYSTWA IM. EDYTY STEIN                    str. 10
  > Renata Zającowa

  Niewiastę dzielną któż znajdzie?

Ma już swoje miejsce w Encyklopedii       ruchem oporu zwanym Kręgiem z
Wrocławia. W październiku 2001 roku       Krzyżowej. Po wojnie pracowała w kościele
poświęcono tablicę ku jej czci w kościele    ewangelickim w Niemczech. Zmarła we
pod wezwaniem św. Marii Magdaleny przy     Frankfurcie nad Menem w 1953 roku. Miała
ulicy Szewskiej (niegdyś był ewangelicki, a   zaledwie 50 lat.
po wojnie jest to katedra polsko-katolicka).
Ilu wrocławian wie, kim była KATHARINA
STARITZ i za co należy jej się miejsce w
naszej pamięci?

Urodziła się we Wrocławiu w 1903 r. Uczyła
się w Victoriaschule (dziś I LO przy ulicy
Poniatowskiego). Tę samą szkołę ukończyła
Edyta Stein. Być może tam spotkały się,
choć metrykalnie dzieli je 12 lat. W czasie I
wojny światowej wielu nauczycieli
zmobilizowano, więc poproszono Edytę
Stein by w swojej byłej szkole wykładała
łacinę, geografię i historię (o swej pracy
pedagogicznej w 1916 roku Edyta Stein
napisała w „Autobiografii”, w rozdziale IX
„Spotkania i wewnętrzne decyzje”).

Po maturze K. Staritz studiowała na
Uniwersytecie Wrocławskim, a pracę
doktorską z teologii obroniła w Marburgu. 1
kwietnia 1938 r. została wikariuszem
miejskim przy kościele św. Marii Magdaleny
i zaczęła prowadzić filię berlińskiego biura
proboszcza Heinricha Grübera, które
udzielało pomocy ewangelikom
pochodzenia żydowskiego. Pastor został za
to aresztowany 1940 r. i zesłany do obozu
koncentracyjnego, ale Katharina Staritz nie
przestała pomagać Żydom. W 1941 roku
sprzeciwiła się wprowadzeniu w kościołach
tzw. „ław pokutniczych” oznaczonych
gwiazdą Dawida dla Żydów – ewangelików.
Za to została aresztowana przez gestapo i
trafiła do obozu koncentracyjnego w
Ravensbrück. W maju 1943 r. zwolniono ją
dzięki interwencji rodziny York von
Wartenburg, związanej z antyhitlerowskim
ruchem oporu zwanym Kręgiem z
KWARTALNIK TES – PISMO TOWARZYSTWA IM. EDYTY STEIN                     str. 11
 Z teczki korespondencji
 > Ronald Stein
 Tłumaczenie z języka angielskiego: Małgorzata Kurzawa

 Historia autentycznych mebli, które
 wróciły do Domu Edyty Stein
Seattle, 5 czerwca 2001             pytając jednocześnie, czy nie chciałbym
                         więcej. Sprawę transportu miałem załatwić
Marianie*,                    sam. Spodobał mi się ten pomysł, ale mojej
przepraszam, że późno odpowiadam na       dziewczynie nie bardzo. Jednakże
Twój e-mail. Jak już prawdopodobnie wiesz    pojechaliśmy moim samochodem z
meble będą wkrótce we Wrocławiu.         przyczepą do Nowego Jorku w środku
Odpowiadam na Twoje pytania o rodzinne      zimy. Krótko przed naszym przybyciem
powiązania z Edytą Stein i historię mebli.    przez Nowy Jork przeszła wielka burza
                         śnieżna i wszędzie zalegała gruba warstwa
Augusta Stein była matką Edyty, Erny oraz    śniegu. To znacznie utrudniło przewóz
Paula mojego dziadka. Erna Stein poślubiła    mebli.
Hansa Bibersteina w 1920r. Mieli oni dwoje
dzieci, Ernsta i Susanne. Susanne poślubiła   Niedługo potem przeprowadziłem się
Alfreda Batzdorfa i teraz mieszka w Santa    około 4500 km na zachód do Seattle w
Rosa w Kalifornii. Ernst poślubił Hannah     stanie Waszyngton, gdzie mieszkam do
Hahn i teraz mieszka w Davis w Kalifornii.    dziś. Krótko po przyjeździe do Seattle
Mój ojciec Gerhard Stein był synem Paula     zdecydowałem, że meble potrzebują
Steina. Edyta Stein była więc ciotką mojego   renowacji, ponieważ były na nich widoczne
ojca.                      ślady transportu. Użyłem mahoniowej
                         bejcy, która była trochę ciemniejsza od
Komplet mebli został wykonany na         oryginalnego wykończenia. Przez wiele lat
zamówienie Augusty Stein jako prezent      meble stały w jadalni mojego domu, gdzie
ślubny dla jej córki Erny. Kiedy w latach    bardzo dobrze pasowały. Po dziesięciu
trzydziestych Hans i Erna musieli opuścić    latach zdecydowałem, że drewno mebli jest
Wrocław, mogli zabrać ze sobą tylko       za ciemne, więc rozłożyłem serwantkę
mniejsze meble. Dwie „mniejsze” sztuki,     (biblioteczkę), żeby można było ją
które ja posiadam są w rzeczywistości      przemalować. Rozpocząłem od wybielenia
całkiem duże. Osiedlili się oni w Nowym     drewna i nigdy nie zrobiłem nic ponad to.
Jorku, gdzie mieszkali aż do śmierci (Hans    Mebel pozostał w mojej piwnicy do czasu,
+1965, Erna +1978). W tym czasie         kiedy dwa lata temu przeprowadziłem się
mieszkałem w State College w Pensylwanii,    do domu, w którym mieszkam obecnie.
które jest odległe około 500 km od Nowego    Obie sztuki mebli zabrałem do mojego
Jorku.                      nowego domu. Nie pasowały do
                         umeblowania pokoi, więc umieściłem je w
Po śmierci Erny, jej córka Susanne Batzdorf   piwnicy. Rozważałem ich sprzedaż, ale
skontaktowała się ze mną i zapytała, czy nie   wcześniej postanowiłem sprawdzić, czy
jestem zainteresowany otrzymaniem mebli     ktoś z Wrocławia, powiązany z domem
z domu Erny. Bliższa rodzina nie mogła      Edyty Stein nie byłby nimi zainteresowany.
przejąć całego wyposażenia domu, a nie      I znalazłem!
chcąc sprzedawać mebli lokalnym
handlarzom, zaoferowała mi dwie sztuki

, pytając jednocześnie czy nie chciałbym
KWARTALNIK TES – PISMO TOWARZYSTWA IM. EDYTY STEIN                     str. 12Jeśli masz dodatkowe pytania, nie krępuj   byłoby dobrze gdybyście nawiązali ze sobą
się, aby się ze mną skontaktować. Susanne  kontakt. Jeszcze raz przepraszam za późną
Batzdorf, nasz nieoceniony rodzinny     odpowiedź.
historyk, jest w stanie podać Ci więcej
szczegółów na temat historii mebli niż ja.  Z poważaniem Ronald Stein
Wysyłam jej kopię tego maila. Myślę, że
                       *) list elektroniczny do Mariana Łukaszewicza Z teczki korespondencji
 > Karolina Fuhrmann, Berlin

 Witam Was wszystkich moi drodzy
 przyjaciele, koledzy i znajomi!
Wszystkie dobre czasy niestety dobiegają   Kochani moi z Domu Edyty Stein, było dla
końca. Także mój Wolontariat Europejski   mnie wielką przyjemnością Was poznać, z
we wspaniałym projekcie zwanym        Wami przebywać i pracować! Dziękuję
"Towarzystwo im. Edyty Stein"!        Wam za wspaniały czas!
Z ciężkim sercem opuściłam Wrocław 16-go   Uważajcie wszyscy na siebie....i pamiętajcie,
września i przeprowadziłam się znów do    jaki ten świat jest mały! Więc do zobaczenia
Berlina. Tutaj rozpoczynam nowy rozdział   gdzieś za jakimś rogiem!
w moim życiu i stawię czoło nowym
wyzwaniom, np. w każdy weekend moim     Serdecznie pozdrawiam
zaocznym studiom tłumaczeniowym w      Karolina
Poznaniu.

Ale cieszę się również na spotkania ze
starymi przyjaciółmi oraz na utrzymywanie
przyjaźni zawartych podczas mojego
rocznego pobytu w Polsce. Zachęcam do
kontaktowania się ze mną w każdej kwestii
i jeżeli będziecie w Berlinie, zapraszam
serdecznie do siebie!
KWARTALNIK TES – PISMO TOWARZYSTWA IM. EDYTY STEIN                       str. 13
 Z teczki korespondencji
 > Gudrun Schneider, Bruchsal, Niemcy
 Tłumaczenie z niemieckiego: Joanna Dobiech

 Sonet do Edyty Stein
Twój Dom – Kolebka powraca spełnieniem
Tchnienie Twego oddechu jeszcze serca nastraja
Wyczuwalna Twoja dłoń myśli jakoby w jedno spaja –
Człowiek człowiekowi życzliwy – Twym pragnieniem –
W tym miejscu podąża Twoim śladem
Wierny wolności danym przez Ciebie przykładem.

Właśnie otwierasz drzwi pojednania –
Ty wiesz – tu z ciemności światło się wyłania

Pragniesz duchem prawdy poszukującym
To co chrześcijańskie i żydowskie – polskie i niemieckie łączyć.


  > Marian Łukaszewicz

  Wspomnienie zmarłych zagranicznych
  przyjaciół Towarzystwa

Monsignore Wolfram Krusenotto            pielgrzymkę prowadzoną przez ks.
Wolfram Krusenotto przyszedł na świat 23      Krusenotto do Auschwitz-Birkenau w 50
stycznia 1927 roku w Wuppertal-Barmen w       rocznicę śmierci Edyty Stein. Publikacjami
Niemczech. 24 lutego 1953 roku otrzymał       prasowymi i listami do diecezji w
święcenia kapłańskie w katedrze kolońskiej.     Niemczech wspierał on nasze starania o
Podczas choroby, która okresowo przykuła      fundusze na remont domu rodzinnego
go do łóżka, zaczął studiować dzieła Edyty     Edyty Stein we Wrocławiu. Zmarł 9 maja
Stein. Ugruntowana głęboką wiedzą          2009 roku. Przed śmiercią wyraził życzenie,
fascynacja jej osobowością ukierunkowała      aby pieniądze przeznaczane na kwiaty na
jego przyszłą działalność. Był autorem       jego grób przekazać na rzecz
książek o Edycie Stein, doradcą           wrocławskiego rodzinnego domu Świętej,
diecezjalnym w sprawach przygotowań do       której tak wiernie służył.
jej beatyfikacji w Kolonii, aktywnym
członkiem niemieckiego Towarzystwa jej       Siostra Maria Teresa Konieczna OP
imienia. Raz w roku przewodniczył          Siostra Maria Teresa Konieczna przyszła na
wyjazdom pielgrzymkowym do obozu          świat w rodzinie polskiej 20 czerwca 1928
przejściowego Westerbork w Holandii,        roku w Bruay-en-Artois we Francji. Tam
gdzie Edyta Stein przebywała przed         ukończyła studia i pracowała jako
deportacją do Auschwitz. Osobiście         nauczycielka. Czynnie włączyła się do akcji
głęboko przeżyłem międzynarodową          pojednania francusko-niemieckiego
KWARTALNIK TES – PISMO TOWARZYSTWA IM. EDYTY STEIN                     str. 14


pilotując wycieczki młodzieży francuskiej   „Edith-Stein-Gesellschaft Deutschland”.
do Niemiec. Od 1972 roku należała do     Dzięki znajomości języków francuskiego i
Zgromadzenia Sióstr Dominikanek pod      polskiego nawiązała ważne kontakty
wezwaniem św. Marii Magdaleny w Spirze    zagraniczne. Polaków odwiedzających
(Niemcy). W gimnazjum prowadzonym       Spirę oprowadzała po „swej” wystawie i
przez siostry uczyła języka francuskiego. W  obdarowywała materiałami o Edycie Stein.
tym klasztorze, gdzie Edyta Stein od 1923   6 sierpnia 2009 roku siostra Maria Teresa po
do 1931 roku mieszkała i pracowała jako    krótkiej chorobie zmarła w domu głównym
nauczycielka, siostra Maria Teresa      sióstr Dominikanek w Spirze.
Konieczna zorganizowała wystawę i
prowadziła archiwum poświęcone pamięci
tej Świętej. Uczestniczyła w założeniu
„Edith-Stein-Gesellschaft Deutschland”.
 > Joanna Nieć

 Co się dzieje w Domu Edyty Stein?

Forum młodych w Domu Edyty Stein       WARSZTATY FOTOGRAFICZNE
9 października 2009 w ramach Weekendu z    Celem warsztatów było stworzenie
Edytą Stein                  prezentacji multimedialnej. Uczestnicy
                       mieli szansę nauczyć się cyfrowej obróbki
WARSZTATY PLASTYCZNE             obrazu i obsługi programu do tworzenia
W trakcie tych warsztatów zapoznawaliśmy   prezentacji multimedialnej.
młodzież z podstawami techniki        Uczniowie stworzyli cykl fotograficzny
plastycznej "kolaż". Forma ta, jako znana i  zainspirowany cytatami związanymi
ceniona metoda pracy warsztatowej z      bezpośrednio z życiem Edyty Stein i jej
młodzieżą stała się dla nas platformą, na   rodzinnym domem:
której poruszony został temat forum: "Czy   „Mój ojciec zmarł na udar słoneczny w
święty może być super bohaterem?".      czasie podróży handlowej (...) Na pogrzeb
Młodzież została zapoznana z historią     mojego ojca zjechali krewni i radzili między
powstania techniki, przykładami prac     sobą, co teraz ma począć moja matka
mistrzów tego gatunku i miała możliwość    zostająca z siedmiorgiem dzieci bez
samodzielnie stworzyć dwa kolaże.       środków do życia (...) Moja matka milczała
Pierwszy wykonywany samodzielnie, miał    (....) Powzięła już decyzję: przebije się przez
przedstawiać super bohatera, kolejny,     życie sama i od nikogo nie przyjmie
wykonywany w grupach, przedstawiał      zapomogi.
etapy życia Edyty Stein. Wszystkie prace   Obszerny dom, do jakiego wprowadziliśmy
były zaprezentowane w salonie DOMU      się wkrótce po ślubie Fredy, był domem
EDYTY STEIN.                 dwurodzinnym, podzielonym pionowo, o
                       dwóch klatkach schodowych. Arno i Marta
Warsztaty plastyczne prowadzili:       zamieszkali więc z nami (...) Kiedy zbliżało
Martyna Weronika Duda, doktorantka w     się srebrne wesele naszego brata, matka
Instytucie Stosunków Międzynarodowych     bardzo pragnęła, aby uroczystości
Uniwersytetu Wrocławskiego i         jubileuszowe odbyły się u nas. Mieliśmy
koordynatorka warsztatów dla szkół „Biała   bowiem piękne pokoje.”
Róża” oraz                  Warsztaty były świetną okazją do dialogu
Jacek Kuna, student grafiki Akademii Sztuk  między uczniami przy użyciu obrazu.
Pięknych we Wrocławiu.            Uczestnicy mieli za zadanie obronić cykl
                       trzech zdjęć przed prowadzącym, który
KWARTALNIK TES – PISMO TOWARZYSTWA IM. EDYTY STEIN                   str. 15

wymagał od nich uzasadnienia, dlaczego    oraz opracować pierwszą stronę pod
zrobili to zdjęcie i w jakim kontekście je  względem graficznym)
użyli.
Warsztaty fotograficzne odbyły się w     Warsztaty dziennikarskie prowadzili:
Piwnicy Kulturalnej Domu Edyty Stein. W    Aleksandra Konopko, kulturoznawca,
grupie panowała miła atmosfera.        dziennikarka, recenzentka teatralna.
Warsztaty prowadził Rafał Solski, absolwent  Aktualnie współpracuje z Gazetą Wyborczą
Szkoły Fotografii Artystycznej – MFF     (Opole), z pismami specjalistycznymi
KWADRAT, pomysłodawca i koordynator      poświęconymi kulturze oraz Internetową
projektu Wheel Art – Sztuka na Kółkach.    Telewizją Teatralną. Wcześniej zdobywała
                       doświadczenie dziennikarskie pracując w
WARSZTATY DZIENNIKARSKIE           dzienniku „Polska/The Times. Gazeta
Celem warsztatów dziennikarskich było     Opolska”, TVP 3 Opole, Radio Opole.
zapoznanie uczestników z podstawowymi     Obecnie jest zatrudniona w Towarzystwie
zasadami tworzenia materiału         im. Edyty Stein;
dziennikarskiego (prasowego i radiowego).   Joanna Nieć z wykształcenia socjolog,
W części teoretycznej uczestnicy poprzez   koordynatorka projektów w DOMU EDYTY
działania grupowe zdobyli wiedzę na      STEIN, trenerka, uczestniczka IV i IV bis
temat:                    edycji „Szkoły Trenerów” przy
–    charakterystyk dobrego        Uniwersytecie Ekonomicznym we
dziennikarza (cechy osobowości i       Wrocławiu;
predyspozycje do zawodu),           Maciej Przestalski, redaktor Akademickiego
–    rodzajów dziennikarstwa i       Radia LUZ.
podstawowych gatunków dziennikarskich
oraz zasad tworzenia dobrej informacji    WARSZTATY MUZYCZNE
prasowej,                   W części teoretycznej uczestnicy zdobyli
–    haseł zaczerpniętych z terminologii  wiedzę o:
dziennikarskiej i zawodowego żargonu.     –   skalach poszczególnych głosów
W części praktycznej uczestnicy:       niskich i wysokich, działaniu oddechu w
–    poznali pracę z mikrofonem i     śpiewie, sposobach eksploatacji głosu;
dyktafonem (próba własnych sił:        –   terminologii muzycznej.
przeprowadzenie sondy ulicznej, aranżacja   Część praktyczna obejmowała:
scenki – zapowiedź audycji radiowej) oraz   –   ćwiczenia artykulacyjne,
zapoznali się z podstawami          oddechowe, dynamiczne;
komputerowego programu            –   przygotowanie do śpiewania w
przeznaczonego do montażu i obróbki      dwugłosie: nauka kanonu (Panie Janie),
materiału radiowego (Audacity).        śpiewanie prostych melodii na dwa głosy,
–    podzielili się na dwie grupy:     ćwiczenia rytmiczne w dwugłosie;
dziennikarze radiowi i dziennikarze      –   wprowadzenie do tematu: Czy
prasowi. Grupa radiowa wraz z opiekunami   święty może być super bohaterem?
pracowała w terenie przygotowując sondę    Rozmowa na ten temat pod kątem
uliczną na temat: Czy święty może być     muzycznym;
super bohaterem? Natomiast grupa       –   nauka utworu gospel (Siyahamba
prasowa poznała zasady pracy redakcji     kuka) na dwa głosy z akompaniamentem
gazety codziennej i stworzyła layout i    pianina, na którym grał jeden z
czołówkę własnej gazety, która tematem    uczestników warsztatów.
dnia uczyniła także problem: Czy święty    Warsztaty muzyczne prowadziła Katarzyna
może być super bohaterem? (grupa miała    Urbaniak, studentka na kierunku
za zadanie przedstawić layout gazety w    Prowadzenie Zespołów Chóralnych na
formie plakatowej, wymyślić nazwę gazety i  Uniwersytecie Śląskim oraz Wokalistyki na
tytuł czołówki, stworzyć lead i podwały    Akademii Muzycznej w Katowicach.
KWARTALNIK TES – PISMO TOWARZYSTWA IM. EDYTY STEIN                   str. 16


Seminarium z ks. dr Zdzisławem
Madejem
Piątek 5 lutego 2010 r. godz. 19

Tematem seminarium będzie obok „Wiedzy
krzyża” również „Tajemnica Bożego
Narodzenia” Edyty Stein, którą z pewnymi
skrótami zamieszczamy na początku tego
zeszytu.
Serdecznie zapraszamy

 > Paweł Moras

 Nowe nabytki biblioteki
Polska – Niemcy. Wojna i pamięć       zawiera 15 esejów polskich i niemieckich
Redakcja: Jerzy Kochanowski, Beata      autorów. Teksty te, celowo pozbawione
Kosmala, Wydawnictwo: Polsko-Niemiecka    skomplikowanego aparatu naukowego,
Współpraca Młodzieży, Warszawa /       mają za zadanie prezentację szerszych,
Poczdam 2009 (360 str.)           przekrojowych zagadnień. Uwagę
                       poświęcono tu m.in. następującym
Książka „Polska – Niemcy. Wojna i pamięć”  pytaniom: co doprowadziło do władzy
powstała na zamówienie Polsko-        narodowych socjalistów oraz do wybuchu
Niemieckiej Współpracy Młodzieży       drugiej wojny światowej, jak wyglądała
(PNWM). Została opracowana wspólnie     polityka okupacyjna w Polsce w latach
przez polskich i niemieckich historyków,   1939–1945, jak wygląda obecnie pamięć o
którzy zajęli się przerażającymi       Armii Krajowej w Polsce oraz czym różni się
wydarzeniami drugiej wojny światowej     dzisiejsze podejście do tych tematów od
oraz jej długofalowymi, odczuwalnymi do   tego z okresu PRL-u? W części drugiej
dziś skutkami. W swojej pracy uwzględnili  czytelnik znajdzie 145 pojęć kluczowych.
zróżnicowane podejście do tej złożonej    Mają one charakter haseł
tematyki w Polsce i w Niemczech. Naczelną  encyklopedycznych opisujących
zasadą, która przyświeca publikacji, jest  poszczególne zjawiska historyczne oraz
objaśnianie w równym stopniu         symbole mające znaczenie dla pamięci w
perspektywy polskiej i niemieckiej      obu krajach. Wszystkie teksty zostały
dotyczącej tego, co i jak wspominają oba   opatrzone informacjami bibliograficznymi,
narody.                   które mają zachęcić do dalszej lektury. Do
                       książki dołączono płytę CD z informacjami
Publikacja skierowana jest przede      o miejscach pamięci związanych z drugą
wszystkim do nauczycieli i animatorów    wojną światową w Polsce i Niemczech.
angażujących się w polsko-niemiecką
wymianę młodzieży, a także do młodych    Publikacja powstała w dwóch wersjach
ludzi i osób zainteresowanych historią. Ma  językowych, polskiej i niemieckiej
ona służyć jako materiał pomocniczy do    („Deutschland, Polen und der Zweite
przygotowania spotkań młodzieży, jak     Weltkrieg. Geschichte und Erinnerung”).
również zachęcać do dalszego zgłębiania   Jest dostępna w sprzedaży w PNWM, przez
tematu.                   stronę www.pnwm.org, w cenie 18 złotych.
                       Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Część pierwsza publikacji, składa się z   (PNWM) jest organizacją międzynarodową,
dwóch rozdziałów Historia oraz Pamięć i   której zadaniem jest wspieranie kontaktów
zawiera 15 esejów polskich i niemieckich   między młodymi ludźmi z Polski i Niemiec.
KWARTALNIK TES – PISMO TOWARZYSTWA IM. EDYTY STEIN                  str. 17

między młodymi ludźmi z Polski i Niemiec.   Kontakt:
Dofinansowuje spotkania młodzieży, a ich   Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
organizatorom oferuje programy        (PNWM), www.pnwm.org
szkoleniowe i publikacje, służące
podnoszeniu jakości projektów (m.in. o
tematyce historycznej, jak książka "Polska-
Niemcy. Wojna i Pamięć"). PNWM została
powołana przez rządy Polski i Niemiec w
1991 roku. Od tego czasu w programach
przez nią dofinansowanych wzięły udział
ponad dwa miliony młodych ludzi.

 > Joanna Nieć

 Apel o przekazanie 1% podatku na rzecz
 Towarzystwa
Przekaż 1% podatku na Towarzystwo im.     poz. 126 Proszę wpisać kwotę, która nie
Edyty Stein                  może przekroczyć 1% kwoty z poz. 120, po
KRS 0000104536                zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy
                       w dół.
Przekazując Towarzystwu im. Edyty Stein
1% swojego podatku wspomagacie        PIT 38
Państwo realizację celów organizacji.     poz. 58 Proszę wpisać nazwę OPP:
Działamy na rzecz porozumienia polsko-    Towarzystwo im. Edyty Stein
niemieckiego, dialogu chrześcijańsko-     poz. 59 Proszę wpisać nr KRS: 0000104536
judaistycznego oraz ochrony wolności i    poz. 60 Proszę wpisać kwotę, która nie
praw człowieka. Wspieramy postawy       może przekroczyć 1% kwoty z poz. 35, po
proobywatelskie, rozwój nauki i edukacji   zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy
nieformalnej.                 w dół.

Co wpisać w zeznaniu podatkowym, żeby
przekazać 1% swojego podatku         Dziękujemy za udzielone nam wsparcie!
Towarzystwu im. Edyty Stein?

PIT 36
poz. 305 Proszę wpisać nazwę OPP:
Towarzystwo im. Edyty Stein
poz. 306 Proszę wpisać nr KRS: 0000104536
poz. 307 Proszę wpisać kwotę, która nie
może przekroczyć 1% kwoty z poz. 188, po
zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy
w dół.

PIT 37
poz. 124 Proszę wpisać nazwę OPP:
Towarzystwo im. Edyty Stein
poz. 125 Proszę wpisać nr KRS: 0000104536
poz. 126 Proszę wpisać kwotę, która nie

More Related Content

Similar to Nr 04/2009 (27) GRUDZIEŃ 2009

Pope Francis in Hungary - April 2023 (Polski).pptx
Pope Francis in Hungary - April 2023 (Polski).pptxPope Francis in Hungary - April 2023 (Polski).pptx
Pope Francis in Hungary - April 2023 (Polski).pptx
Martin M Flynn
 
Swiadkowie Jehowy. Pochodzenie-historia-wierzenia
Swiadkowie Jehowy. Pochodzenie-historia-wierzeniaSwiadkowie Jehowy. Pochodzenie-historia-wierzenia
Swiadkowie Jehowy. Pochodzenie-historia-wierzeniasiloam
 
„Oto ja, poślij mnie!” _ 14 pazdziernika 2020 pl
„Oto ja, poślij mnie!” _ 14 pazdziernika 2020 pl„Oto ja, poślij mnie!” _ 14 pazdziernika 2020 pl
„Oto ja, poślij mnie!” _ 14 pazdziernika 2020 pl
Maike Loes
 
Obchody Roku Jubileuszowego Rodziny Wincentyńskiej w kościele św. Krzyża w W...
Obchody Roku Jubileuszowego Rodziny Wincentyńskiej w kościele św. Krzyża w W...Obchody Roku Jubileuszowego Rodziny Wincentyńskiej w kościele św. Krzyża w W...
Obchody Roku Jubileuszowego Rodziny Wincentyńskiej w kościele św. Krzyża w W...
.Famvin Europe
 
S faustina and the divine mercy (polish)
S faustina and the divine mercy (polish)S faustina and the divine mercy (polish)
S faustina and the divine mercy (polish)
Martin M Flynn
 
Zyc az do_konca-srodek-demo
Zyc az do_konca-srodek-demoZyc az do_konca-srodek-demo
Zyc az do_konca-srodek-demo
TowarzystwoWiez
 
Wiara Swiadków Jehowy nie prowadzi do zbawienia
Wiara Swiadków Jehowy nie prowadzi do zbawieniaWiara Swiadków Jehowy nie prowadzi do zbawienia
Wiara Swiadków Jehowy nie prowadzi do zbawieniasiloam
 
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 sierpnia 2021 pl
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 sierpnia 2021 plMessaggio della Consigliera per le Missioni_14 sierpnia 2021 pl
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 sierpnia 2021 pl
Maike Loes
 
Ks Gabriele Amorth Nowe Wyznania Egzorcysty
Ks Gabriele Amorth  Nowe Wyznania EgzorcystyKs Gabriele Amorth  Nowe Wyznania Egzorcysty
Ks Gabriele Amorth Nowe Wyznania Egzorcystysiloam
 
[POLSKI] List na Wielki Post 2017
[POLSKI] List na Wielki Post 2017[POLSKI] List na Wielki Post 2017
[POLSKI] List na Wielki Post 2017
.Famvin Europe
 
Wielkanocny Kwartalnik Towarzystwa im. Edyty Stein
Wielkanocny Kwartalnik Towarzystwa im. Edyty SteinWielkanocny Kwartalnik Towarzystwa im. Edyty Stein
Wielkanocny Kwartalnik Towarzystwa im. Edyty SteinTowarzystwoEdytyStein
 
Herezjarchowie i schizmatycy - Andrzej Sarwa - ebook
Herezjarchowie i schizmatycy - Andrzej Sarwa - ebookHerezjarchowie i schizmatycy - Andrzej Sarwa - ebook
Herezjarchowie i schizmatycy - Andrzej Sarwa - ebooke-booksweb.pl
 
Commonitorium
CommonitoriumCommonitorium
Commonitoriumsiloam
 

Similar to Nr 04/2009 (27) GRUDZIEŃ 2009 (20)

Nr 1/02 (1) Wielkanoc 2002
Nr 1/02 (1) Wielkanoc 2002Nr 1/02 (1) Wielkanoc 2002
Nr 1/02 (1) Wielkanoc 2002
 
Nr 8-9/04 (8-9) WIELKANOC 2004
Nr 8-9/04 (8-9) WIELKANOC 2004Nr 8-9/04 (8-9) WIELKANOC 2004
Nr 8-9/04 (8-9) WIELKANOC 2004
 
Nr 01/2007 (16) WIELKANOC 2007
Nr 01/2007 (16) WIELKANOC 2007Nr 01/2007 (16) WIELKANOC 2007
Nr 01/2007 (16) WIELKANOC 2007
 
Pope Francis in Hungary - April 2023 (Polski).pptx
Pope Francis in Hungary - April 2023 (Polski).pptxPope Francis in Hungary - April 2023 (Polski).pptx
Pope Francis in Hungary - April 2023 (Polski).pptx
 
Swiadkowie Jehowy. Pochodzenie-historia-wierzenia
Swiadkowie Jehowy. Pochodzenie-historia-wierzeniaSwiadkowie Jehowy. Pochodzenie-historia-wierzenia
Swiadkowie Jehowy. Pochodzenie-historia-wierzenia
 
„Oto ja, poślij mnie!” _ 14 pazdziernika 2020 pl
„Oto ja, poślij mnie!” _ 14 pazdziernika 2020 pl„Oto ja, poślij mnie!” _ 14 pazdziernika 2020 pl
„Oto ja, poślij mnie!” _ 14 pazdziernika 2020 pl
 
Obchody Roku Jubileuszowego Rodziny Wincentyńskiej w kościele św. Krzyża w W...
Obchody Roku Jubileuszowego Rodziny Wincentyńskiej w kościele św. Krzyża w W...Obchody Roku Jubileuszowego Rodziny Wincentyńskiej w kościele św. Krzyża w W...
Obchody Roku Jubileuszowego Rodziny Wincentyńskiej w kościele św. Krzyża w W...
 
Nr 02/06 (15) BOŻE NARODZENIE 2006
Nr 02/06 (15) BOŻE NARODZENIE 2006Nr 02/06 (15) BOŻE NARODZENIE 2006
Nr 02/06 (15) BOŻE NARODZENIE 2006
 
Czerwiec, miesiąc Jezusa
Czerwiec, miesiąc JezusaCzerwiec, miesiąc Jezusa
Czerwiec, miesiąc Jezusa
 
S faustina and the divine mercy (polish)
S faustina and the divine mercy (polish)S faustina and the divine mercy (polish)
S faustina and the divine mercy (polish)
 
Nr 02/06 (14) WIELKANOC 2006
Nr 02/06 (14) WIELKANOC 2006Nr 02/06 (14) WIELKANOC 2006
Nr 02/06 (14) WIELKANOC 2006
 
Zyc az do_konca-srodek-demo
Zyc az do_konca-srodek-demoZyc az do_konca-srodek-demo
Zyc az do_konca-srodek-demo
 
Wiara Swiadków Jehowy nie prowadzi do zbawienia
Wiara Swiadków Jehowy nie prowadzi do zbawieniaWiara Swiadków Jehowy nie prowadzi do zbawienia
Wiara Swiadków Jehowy nie prowadzi do zbawienia
 
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 sierpnia 2021 pl
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 sierpnia 2021 plMessaggio della Consigliera per le Missioni_14 sierpnia 2021 pl
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 sierpnia 2021 pl
 
Ks Gabriele Amorth Nowe Wyznania Egzorcysty
Ks Gabriele Amorth  Nowe Wyznania EgzorcystyKs Gabriele Amorth  Nowe Wyznania Egzorcysty
Ks Gabriele Amorth Nowe Wyznania Egzorcysty
 
[POLSKI] List na Wielki Post 2017
[POLSKI] List na Wielki Post 2017[POLSKI] List na Wielki Post 2017
[POLSKI] List na Wielki Post 2017
 
Czerwiec, miesiąc Jezusa
Czerwiec, miesiąc JezusaCzerwiec, miesiąc Jezusa
Czerwiec, miesiąc Jezusa
 
Wielkanocny Kwartalnik Towarzystwa im. Edyty Stein
Wielkanocny Kwartalnik Towarzystwa im. Edyty SteinWielkanocny Kwartalnik Towarzystwa im. Edyty Stein
Wielkanocny Kwartalnik Towarzystwa im. Edyty Stein
 
Herezjarchowie i schizmatycy - Andrzej Sarwa - ebook
Herezjarchowie i schizmatycy - Andrzej Sarwa - ebookHerezjarchowie i schizmatycy - Andrzej Sarwa - ebook
Herezjarchowie i schizmatycy - Andrzej Sarwa - ebook
 
Commonitorium
CommonitoriumCommonitorium
Commonitorium
 

Nr 04/2009 (27) GRUDZIEŃ 2009

 • 1. NR 4 / 2009 (27) GRUDZIEŃ 2009
 • 2. KWARTALNIK TES – PISMO TOWARZYSTWA IM. EDYTY STEIN str. 2 SPIS TREŚCI TOWARZYSTWO IM. EDYTY STEIN ul. Nowowiejska 38, Marian Łukaszewicz Słowo wstępne Str. 3 50-315 WROCŁAW biuro@edytastein.org.pl Edyta Stein Tajemnica Bożego Narodzenia Str. 4 Tel./fax. (+48) 71 372 09 77 Tel. (+48) 71 783 46 19 Gerhard Holti Drzewo genealogiczne: Str. 6 Konto: Alior Bank SZ Siegfried Stein - Auguste Courant + EDITH o/Wrocław 008 2490 0005 STEIN 0000 4530 8968 9533 www.edytastein.org.pl Tobias Nowak Moje spotkanie z Edytą Stein Str. 8 Renata Zającowa Niewiastę dzielną któż Str. 10 znajdzie? Zespół redakcyjny zeszytu: Renata Bardzik-Miłosz Ronald Stein Historia autentycznych mebli, Str. 11 Irena Barycka które wróciły do Domu Edyty Stein Joanna Dobiech Cornelia Domino Karolina Fuhrmann Witam Was wszystkich Str. 12 Dorota Jachimczak moi drodzy przyjaciele, koledzy i znajomi! Aleksandra Konopko Małgorzata Kurzawa Gudrun Schneider Sonet do Edyty Stein Str. 13 Marian Łukaszewicz Rafał Solski Marian Łukaszewicz Wspomnienie zmarłych Str. 13 Timotheus Tannhäuser zagranicznych przyjaciół Towarzystwa: Monsignore Wolfram Krusenotto Siostra Maria Teresa Konieczna OP Joanna Nieć Co się dzieje w Domu Edyty Str. 14 Stein? Paweł Moras Nowe nabytki biblioteki Str. 16 Polska – Niemcy. Wojna i pamięć, red. J. Kochanowski, B. Kosmala Joanna Nieć Apel o przekazanie 1% Str. 17 podatku na rzecz Towarzystwa
 • 3. KWARTALNIK TES – PISMO TOWARZYSTWA IM. EDYTY STEIN str. 3 > Marian Łukaszewicz Słowo wstępne Szanowni Czytelnicy naszego Kwartalnika, działalności od przyszłego roku pałeczkę w ramach życzeń na nadchodzące Święta naczelnego redaktora przekazuję komuś Zarząd Główny Towarzystwa i Zespół młodszemu. Autorom i członkom zespołów redakcyjny dedykują Państwu wykład Edyty redakcyjnych poszczególnych zeszytów Stein „Tajemnica Bożego Narodzenia”, dziękuję za ofiarną i bezinteresowną który otwiera ten zeszyt. Zachęcamy współpracę. również do lektury kolejnych tekstów. Gerhard Holti ze Szwajcarii opowiada o Choroby i inne przypadki losowe nie swoich wieloletnich studiach nad omijały członków naszego zespołu genealogią rodziny Edyty Stein redakcyjnego. To sprawiło, że ten zeszyt prowadzonych między innymi również we Kwartalnika zamiast w grudniu 2009 Wrocławiu i Lublińcu. Tobiasa Nowaka ukazuje się w styczniu 2010. Za to naszych studenta medycyny w Berlinie poznałem Czytelników serdecznie przepraszamy. dwa lata temu podczas seminarium w naszym Towarzystwie. Zaimponował mi gruntowną wiedzą o Edycie Stein. Jego artykuł powstał na moją prośbę. Szkoda, że w swoim tekście nie pisze on także o tym, jak ciekawie potrafił rozmawiać o Edycie Stein z młodzieżą Salezjańskiego Gimnazjum we Wrocławiu. Renata Zającowa przekonuje czytelników, że Wrocław może być dumny nie tylko z Edyty Stein. Nowością w tym numerze jest teczka z korespondencją. Ronald Stein opisuje historię autentycznych mebli, które po latach powróciły do Domu Edyty Stein. Bardzo miły list nadesłała urodzona w Polsce, wykształcona w Niemczech Karolina Fuhrmann, która niedawno zakończyła wolontariat w Towarzystwie. Oryginalną formę korespondencji wybrała pani Gudrun Schneider, wręczając mi „Sonet do Edyty Stein” napisany pod wrażeniem odwiedzin w jej rodzinnym domu. Ze smutkiem wspominamy zmarłych niemieckich przyjaciół i dobrodziei Towarzystwa ks. Woframa Krusenotto i siostrę Marię Teresę Konieczną. W końcu zeszytu piszemy wyrywkowo o tym, co się dzieje w Domu Edyty Stein, prezentujemy nową książkę w naszej bibliotece oraz apelujemy o przekazywanie 1% podatku na rzecz Towarzystwa. Czuję się zobowiązany poinformować Państwa, że po 3 latach działalności od przyszłego roku pałeczkę
 • 4. KWARTALNIK TES – PISMO TOWARZYSTWA IM. EDYTY STEIN str. 4 > Edyta Stein Tajemnica Bożego Narodzenia Wykład wygłoszony 13.01.1931 r. w Katolickim Stowarzyszeniu Akademickim w Ludwigshafen ... Ten kto należy do Kościoła, słysząc powszednim, w tym co dzień spełnia się dzwony roratnie czy pieśni adwentowe, Tajemnica Bożego Narodzenia: Wcielenie odczuwa w sercu świętą tęsknotę; u tego, Słowa. dla którego niewyczerpane źródło świętej liturgii stoi otworem, kołacze do drzwi A to jest najpewniejsza droga, by na zawsze Wielki Prorok Wcielenia, głosząc słowa unum esse cum Deo /być jedno z Bogiem/, przestróg, ale i obietnicę: Rorate, coeli, by każdego dnia głębiej i ściślej wrastać w desuper et nubes pluant justum! Prope est mistyczne Ciało Chrystusa. Wiem dobrze, że jam Dominus ... /Niebiosa rosę spuśćcie wielu wyda się to wymaganiem zbyt nam z góry, Sprawiedliwego wydajcie radykalnym. Dla większości oznacza to w chmury. Blisko jest już Pan …/ . praktyce całkowite przekształcenie życia zarówno w sferze zewnętrznej, jak i Kiedy tak w wieczór wigilijny palą się wewnętrznej. Ale tak właśnie powinno światła na choinkach, a my obdarowujemy przecież być! się wzajemnie, budzi się w nas jakaś nieutulona tęsknota za światłem innym niż Stworzyć w naszym życiu miejsce to choinkowe i trwa, póki nie zabrzmią eucharystycznemu Zbawicielowi, by mógł dzwony wzywające na pasterkę i - Dum zmienić nasze życie w Swe życie: czy to zbyt medium silentium tenet omnia - /Gdy wygórowane żądanie? Mamy czas na tyle głęboka cisza ogarnęła wszystko/, póki nie bezużytecznych treści: na wyczytywanie wydarzy się ponownie na naszych bezwartościowych rzeczy z książek, ozdobionych światłem i kwiatami ołtarzach czasopism i gazet, na przesiadywanie w Cud Świętej Nocy: Et verbum caro factum kawiarniach; potrafimy gubić z naszego est / A słowo ciałem się stało /. Teraz życia kwadranse, plotkując z przypadkowo nadchodzi chwila szczęśliwego spełnienia: spotkanymi na ulicy ludźmi. Trwonimy więc Hodie per totum mundum melliflui facti czas i siły na wszystkie te rozpraszające sunt coeli. Et verbum caro factum est rozrywki. Czyżby naprawdę /Dzisiaj zostały całej ziemi wydane słodkie wygospodarowanie porannej godziny, niebiosa. A słowo ciałem się stało /. To stało podczas której skupilibyśmy się, zamiast się prawdą w stajni betlejemskiej. rozpraszać, a zamiast tracić siły, Równocześnie jednak wypełniło się w innej nabieralibyśmy ich na cały Boży dzień, było formie. "Kto spożywa Moje Ciało i pije Krew niemożliwością? Moją, ten ma życie wieczne". Ależ oczywiście, do tego potrzeba więcej Zbawiciel, który wie, że jesteśmy i niż tylko jednej godziny. Należy tak żyć od pozostaniemy ludźmi, którzy codziennie jednej godziny do następnej, aby wolno muszą walczyć z ludzkimi słabościami, nam było wrócić. Już nie można "pozwolić przychodzi w prawdziwie boski sposób sobie na odejście", nie można ani na chwilę naszemu człowieczeństwu z pomocą. Tak zejść z obranej drogi. jak nasze ziemskie ciało potrzebuje chleba powszedniego, tak samo dusza nasza Nie można nie brać pod uwagę opinii tego, potrzebuje ciągłego odżywiania. "To jest z kim się na co dzień obcuje. Nawet jeśli nie Chleb Żywy, który zstąpił z Nieba". Kto czyni pada żadne słowo, wyczuwamy, co inni o go prawdziwie swym chlebem nas sądzą. Będziemy starali się dostosować
 • 5. KWARTALNIK TES – PISMO TOWARZYSTWA IM. EDYTY STEIN str. 5 do otoczenia, a jeśli nie będzie to możliwe, coraz głębiej w jej sens. Sama ceremonia to wspólne życie stanie się udręką. Tak Najświętszej Ofiary ciągle na nowo samo jest w życiu ze Zbawicielem. Człowiek uzmysławia nam najważniejszą tajemnicę staje się coraz bardziej wyczulony na to, co naszej wiary, punkt centralny historii Mu się podoba, a co nie. Jeśli wcześniej świata, tajemnicę Wcielenia i Zbawienia. byliśmy z siebie z grubsza zadowoleni, to Któż, mając wrażliwy umysł i wrażliwe teraz poczujemy się inaczej. Wiele rzeczy serce, mógłby uczestniczyć w Najświętszej wyda się nam dojrzałymi do zmiany, a co Ofierze, nie przyjmując postawy moralnej, może być zmienione, zmienionym zostanie. którą niesie jej przesłanie? Któż mógłby Przy okazji odkryjemy niejedno, czego nie uniknąć wszechogarniającego pragnienia, będziemy już mogli uznać za piękne i aby samemu wraz ze swoim własnym dobre, a czego jednak nie będziemy władni małym życiem, stać się częścią wielkiego zmienić. Wtedy człowiek staje się powoli dzieła Zbawiciela? mały i pokorny; jest cierpliwy i wyrozumiały, widząc drzazgę w oku Misteria chrześcijaństwa tworzą bliźniego, bo belka, którą ma we własnym, niepodzielną całość. Gdy ktoś wgłębia się w przysparza mu dość kłopotów. jedno, to równocześnie jest pociągany ku W końcu też nauczymy się znosić siebie wszystkim innym. Tak więc droga samego w nieubłaganym świetle Bożej wychodząca z Betlejem wiedzie obecności i oddawać się Miłosierdziu niepowstrzymanie na Golgotę, prowadzi z Bożemu, dla którego wszystko, co wystawia szopki do Krzyża. Dziś znajdujemy się nasze siły na pośmiewisko, jest proste i dokładnie w środku czasu Bożego łatwe. Od samozadowolenia "dobrego Narodzenia: przed dwudziestoma dniami katolika", który "spełnia swoje obowiązki", obchodziliśmy święto narodzin Zbawiciela; czyta "porządną gazetę", "właściwie za dwadzieścia dni przypada Święto Matki głosuje" itd., ale poza tym czyni, co mu się Bożej Gromnicznej - Ofiarowanie Pana podoba, do życia według Bożych wskazań, Jezusa w Świątyni, którym to świętem w naiwności i prostocie dziecka oraz kończy się okres bożonarodzeniowy. Gdy pokorze celnika, jest daleka droga. Ale ten, Dziewica Maryja zaniosła Dzieciątko do kto zacznie nią raz iść, już nigdy z niej nie świątyni, usłyszała proroctwo o tym, że Jej zawróci. duszę miecz przeniknie, że to Dziecię przeznaczone jest na upadek i na To więc oznacza dziecięctwo Boże: zostać powstanie wielu, na znak, któremu maluczkim. Ale równocześnie wydorośleć. sprzeciwiać się będą. Jest to zwiastowanie Żyć Eucharystią to z własnej inicjatywy cierpienia, zwiastowanie walki między wydostać się z ograniczoności swojego światłem i ciemnością, która objawiła się życia i doświadczyć bezkresu bytu już w szopce. chrześcijanina. Kto nawiedza Pana w Jego domu, nie będzie Go przecież chciał W tym roku Matki Bożej Gromnicznej i zajmować wyłącznie sobą i swoimi Septuagesima, święta Wcielenia oraz sprawami. Przeciwnie, zacznie się przygotowania do Paschy przypadają interesować tym, co jest ważne dla samego prawie tego samego dnia. Pośród nocy Pana. grzechu rozbłyska gwiazda betlejemska. Na światłość promieniującą z szopki pada cień Uczestnictwo w codziennej Najświętszej Krzyża. Światło gaśnie w ciemnościach Ofierze wciąga nas mimowolnie w życie Wielkiego Piątku, ale z tym większą siłą liturgiczne. Modlitwy i obrzędy ołtarza, w promienieje w ranek Zmartwychwstania ciągu całego cyklu roku kościelnego, Pańskiego. Per Passionem et Crucem ad pozwalają naszej duszy dojrzeć i odczuć resurrectionis gloriam /przez Mękę i Krzyż historię Zbawienia, sprawiają, że wnikamy do chwały Zmartwychwstania/ wiedzie
 • 6. KWARTALNIK TES – PISMO TOWARZYSTWA IM. EDYTY STEIN str. 6 droga Syna Bożego, który stał się Ciałem. Z *)Tekst pochodzi z książki: „Edyta Stein, Synem Człowieczym, przez cierpienie i Rozważania o Eucharystii”, red. Wolfram śmierć, do wspaniałości Zmartwychwstania Krusenotto, Wydawnictwo Wrocławskiej - oto jest droga dla każdego z nas, dla całej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1987 ludzkości. ` > Gerhard Holti, Zurych, Szwajcaria Tłumaczenie z języka niemieckiego: Renata Bardzik-Miłosz Siegfried Stein - Auguste Courant + EDITH STEIN Od Burchardów do Courantów z EDYTY STEIN (ur. w 1891 r.). Selma Courant i rodzinami Gordon-Horowitz-Pick- Hermann Horowitz mieli pięciu synów. Schlesinger-Stein Najstarszy syn, Arthur Horowitz, ur. w 1877 r. w Lublińcu, był moim ojcem. Wprowadzenie Historia Ja, Gerhard Holti urodziłem się w 1931 roku Mój ojciec nie był człowiekiem religijnym, w Berlinie jako syn żydowskiego ojca i nie pielęgnował także kontaktów luterańskiej matki. Mój ojciec, Arthur Holti- rodzinnych. O swoich krewnych opowiadał Horowitz opuścił Berlin w latach 30-tych niewiele, z wyjątkiem wspomnień o swojej ubiegłego wieku z powodu nasilającego się matce i czterech braciach. Straszliwy terror narodowego socjalizmu i przeniósł się do nazistowski, zwłaszcza po 1933 roku, Zurychu. Z tego powodu zmienił także zniszczył ostatecznie więzi rodzinne. Część obywatelstwo i religię oraz nazwisko, z członków rodziny zginęła w wyniku Horowitz na Holti. Dorastałem w Zurychu Holocaustu, części udało się uratować razem z moją osiem lat starszą siostrą. Moja wyjeżdżając zawczasu za granicę (do matka, rocznik 1891, z domu Vanselow, Izraela, na Kubę i do Ameryki Południowej). pochodziła z Pomorza, z Piły, należącej Mój ojciec starał się na wszelkie sposoby wówczas do Niemiec. pomóc możliwie wielu krewnym przy ich wyjeździe z Niemiec, np. swojej matce Mój pradziadek, Abraham Horowitz (ur. Selmie (z domu Courant), zmarłej w Vaduz, 1810), żył w miejscowości Praszka, ok. 45 w księstwie Liechtenstein w 1939 r., czy km na północ od Lublińca. Był tam rabinem żyjącym jeszcze braciom Hansowi, i zginął w 1852 roku w wielkim pożarze, w Franzowi i Ernestowi. Części potomków którym spłonęła niemal cała miejscowość. Augusty Courant-Stein udało się To właśnie on próbował ratować zwoje wyemigrować do USA, jak m.in. Ernie Stein- Tory z płonącej synagogi. Abraham miał Biberstein. Jej córka Susanne Batzdorff, pięcioro dzieci, jednym z nich był mój rocznik 1921, jest autorką licznych dziadek Hermann, Hermann Horowitz publikacji i artykułów prasowych o Edycie poślubił w 1876 roku moją babcię, Selmę Stein. Courant, rocznik 1851. Siostrą Selmy była Augusta Courant (ur. w 1849 r.), matka EDYTY STEIN (ur. w 1891 r.). Selma Courant i
 • 7. KWARTALNIK TES – PISMO TOWARZYSTWA IM. EDYTY STEIN str. 7 Drzewo genealogiczne Po tym przeżyciu uświadomiłem sobie z O naszych krewnych dowiedziałem się po czasem, że właśnie moim zadaniem będzie raz pierwszych w latach 50-tych, przy okazji opracowanie obszernego drzewa wizyty mojego wujka Ernesta Horowitza, genealogicznego tych wszystkich który posiadał rozległą wiedzę o ich losach. powiązanych ze sobą rodzin. W kolejnych Z jego pomocą powstało pierwsze drzewo latach zbierałem od amerykańskich genealogiczne rodziny. W ten sposób członków rodzin Steinów i Courantów poznałem także dzieje Edyty Stein, wszelkie informacje, które wpisywałem utalentowanej filozof, deportowanej w następnie do specjalnego programu 1942 roku do Auschwitz jako Żydówki, komputerowego; nasze drzewo która przeszła na chrześcijaństwo. Jednak genealogiczne urosło aż do ok. 600 osób. dopiero w latach następnych zdałem sobie Na pierwsze spotkanie rodzinne w Kalifornii sprawę z rosnącego po wojnie znaczenia w 2000 roku chciałem przygotować Edyty Stein. Wydarzeniem przełomowym obszerną publikację jako prezent dla stał się dla mnie wykład o Edycie Stein wszystkich gości. wygłoszony w mojej parafii w Zurychu przez s. Adelgundis Jägerschmid, Ponieważ Susanne Batzdorf odkryła w benedyktynkę z Fryburga Bryzgowijskiego. książce kilka błędów, nie mogłem jeszcze Ta koleżanka Edyty Stein z okresu studiów wtedy rozdać jej wśród krewnych i opublikowała po wojnie różnorodne zdecydowałem się opracować ją ponownie. artykuły jej poświęcone i to ona jako Po kilkuletniej przerwie pracuję obecnie pierwsza poinformowała mnie o nad redakcją nowej wersji, która obejmuje planowanej beatyfikacji przez papieża Jana aktualnie prawie 650 osób. Mam nadzieję, Pawła II w Kolonii. że w 2010 roku uda mi się wydać poprawioną wersję naszego drzewa Na beatyfikację Edyty Stein w 1987 roku w genealogicznego. Kolonii zostałem zaproszony przez Diecezję Także moja kuzynka z Florydy, Mia Pick (83) Kolońską, wraz z innymi krewnymi z USA, zaangażowała się w dużym stopniu w ten jako gość honorowy. Razem z s. Adelgundis projekt, za co jestem jej bardzo wdzięczny. i moim synem Markusem pojechaliśmy do Dzięki efektom jej poszukiwań oraz danym Kolonii, gdzie spotkaliśmy ponad 40 z Ancestry Tree Programm (największego członków rodziny ze Stanów na świecie zbioru danych rodzinnych Zjednoczonych i Kolumbii (rodzina prowadzonego przez Mormonów), jak też Gordonów). Wiele rodzin Steinów i informacjom z Archiwum Instytutu Yad Courantów, które wyemigrowały, nigdy Vashem mogłem skutecznie prowadzić wcześniej się nie widziało i po części w dalsze badania. ogóle o sobie nie wiedziało. Byłem pod wielkim wrażeniem uroczystego posiłku w Korzystałem także z informacji dotyczących obecności czterech kardynałów, w tym różnych miejscowości na Śląsku, dane te także Josefa Ratzingera, jak też Mszy św. na jeszcze w czasie wojny zostały przez kolońskim stadionie z udziałem blisko niemieckie urzędy zarchiwizowane na 70.000 wiernych, w czasie której s.Teresia mikrofilmach. Odczytywanie tych starych, Benedicta a Cruce, OCD (Edyta Stein) odręcznych dokumentów to bardzo została ogłoszona błogosławioną. czasochłonne, ale jednocześnie szalenie Ukoronowaniem tego był uścisk dłoni ciekawe zajęcie, przy którym nieuchronnie papieża Jana Pawła II, który po beatyfikacji rozwija się żyłka detektywa. Przyświeca mi osobiście powitał krewnych Edyty Stein maksyma: „Jeśli się nie wie, skąd się zebranych w pierwszym rzędzie. przyszło, to nie wie się, dokąd się zmierza.”
 • 8. KWARTALNIK TES – PISMO TOWARZYSTWA IM. EDYTY STEIN str. 8 > Tobias Nowak, Niemcy Tłumaczenie z niemieckiego: Dorota Jachimczak Moje spotkanie z Edytą Stein Jest jesień 2001. Świat z niepokojem patrzy nazwiska. Kiedy kończyłem służbę w w przyszłość po atakach z 11 września. wojsku, dowiedziałem się o jej kanonizacji. Przed kilkoma tygodniami zdałem mój Te dwie książeczki tak bardzo mnie pierwszy egzamin na studiach medycznych zachwyciły, że postanowiłem z okazji Świąt i zakończyłem praktyki w szpitalu. Właśnie Bożego Narodzenia zażyczyć sobie od nadeszły wakacje. Razem z dziadkiem i mojej cioci biografię Edyty Stein. To był bratem wyruszyliśmy w podróż. Dotarliśmy czas wytężonej pracy na studiach do Passau, pięknego, starego miasta przy medycznych i dlatego poprosiłem o granicy niemiecko-austriackiej. Podczas niezbyt obszerny życiorys. Ciocia wzięła zwiedzania katedry znalazłem dwie małe sobie do serca moją prośbę i wybrała książeczki, które zawierały fragmenty listów książkę Christiana Feldmanna wydaną w i modlitw Edyty Stein. Postanowiłem zabrać 1998 roku z okazji kanonizacji Edyty Stein. je ze sobą. Taki był początek wielkiego Również i ta książka mnie zafascynowała. zafascynowania Edytą Stein, tą Nie miałem czasu przeczytać jej od niepowtarzalną, jedyną w swoim rodzaju początku do końca, ale mimo tego postacią niemieckiej historii XX wieku. ponownie pojawiło się światło nowego poznania. Od samego początku najbardziej Nasza podróż wakacyjna trwała dalej. Kiedy fascynowały mnie jej miłość do historii, jej dziadek prowadził samochód, a mój brat gorące zainteresowanie życiem studiował mapę, ja, siedząc z tyłu, zacząłem politycznym, naukowym i socjologicznym czytać. Nagle uderzyła mnie niesamowita oraz wydarzeniami tamtych czasów, które zdolność Edyty Stein do formułowania stawały się historią, jej spostrzeżenia i myśli. Odczułem to tak, jak gdybym nigdy refleksje, które są nadal aktualne i jeszcze nie przeczytał czegoś tak trafnego, uniwersalne i dla młodych ludzi mogą być tak niewiarygodnie dobrze napisanego. bardzo przekonujące. Przede wszystkim zaś Podczas podróży podziwiałem piękne prawdziwie pokochałem połączenie krajobrazy, jednak moje myśli całkowicie zachwycającego intelektu ciągle pochłonęła Edyta Stein. Prawie w każdym poszukującego prawdy z konsekwentną liście pojawiało się światło na nowe wiarą, która objawiała się w wielkiej i poznanie, które tak często już odczuwałem, odczuwalnej czystości serca. ale jeszcze nie wiedziałem, jak jasno je sformułować. Jeszcze nigdy nie spotkałem Jej głównym filozoficznym tematem, jako się z tak przekonująca siłą, która uczennicy Husserla i jako chrześcijanki, wypływałaby tylko ze słów. W tych słowach stała się synteza rozumu i wiary. Wiara czuje się prawdziwe oddanie Edyty dla dokonała się u niej szczególnie przez dobra, jej płomienną miłość do Chrystusa i intelektualne zrozumienie prawd – chciała chęć jego naśladowania. Jej delikatna, Boga pojąć i poznać całym rozumem. Ten doskonała i kobieca osobowość stanowi sam filozoficzny temat, który można natomiast połączenie wybitnego, postrzegać jako testament Edyty Stein, poszukującego intelektu z wielką, a podejmuje również nasz Ojciec Święty zarazem pokorną pewnością siebie. Benedykt XVI. Edyta Stein odczuwała najwyższą potrzebę własnego Holocaustu - Do tej pory znałem Edytę Stein tylko z całkowitej ofiary, której pod koniec życia nazwiska. Kiedy kończyłem służbę w coraz bardziej była pewna. Tę konieczność
 • 9. KWARTALNIK TES – PISMO TOWARZYSTWA IM. EDYTY STEIN str. 9 coraz bardziej była pewna. Tę konieczność Możemy i powinniśmy o to wszyscy często ofiary życia przyjęła z radością ku czci i prosić z całego serca naszą wielką patronkę uwielbieniu Boga w Trójcy. Była świadoma Europy, ponieważ Bóg Wszechmogący katastrofy nacjonalizmu, także kryzysu XX wysłuchuje próśb swoich świętych. wieku, wieku ateizmu, racjonalizmu i obojętności w sprawach wiary. Powiedziała kiedyś we Freiburgu w czasie poszukiwań prawdy (1916-18): „Moje szukanie prawdy było jedyną modlitwą” i „Jeśli Chrystus byłby Bogiem, oddałabym dla niego życie”. Co za niewiarygodne proroctwo młodej kobiety i filozofa połowy XX wieku! W jednym z listów wyznała: „Byłam wówczas jeszcze tak małą istotą”. Od 1999 roku Edyta Stein jest patronką Europy. Jaka siła symbolu promienieje w tej świętej pod koniec europejskiego stulecia ze wszystkimi jego katastrofami. Jak gwiazda przeznaczenia świeci nad swoim rodzinnym krajem, Śląskiem, który tylko czeka na to, aby zauważono go spojrzeniem pełnym miłości i chęci poznania. Nie można nie wspomnieć o jej przyjaźni z polskim filozofem Romanem Ingardenem, W jednym z jej listów do niego jest mowa o powstającej w przyszłości Europie Środkowej, składającej się z Niemiec i z Polski. Pamiętając o politycznej sytuacji naszych czasów, nie można nie zauważyć, że Śląsk, kraj św. Jadwigi i św. Edyty Stein, mógłby stać się sercem nowej Europy, ponieważ tutaj wszystkie wymagania zostają spełnione dzięki nieodłącznemu związkowi katolicyzmu z polskim narodem. Katolicki światopogląd, który Edyta jako chrześcijanka wypełniała, może przynieść owoce. To tutaj także możliwe jest zrealizowanie jej zachwycającego konspektu eucharystycznego wychowania - nawet dla całej Europy. Może uda się w najbliższych latach dać serce naszej europejskiej ojczyźnie na Śląsku, co się nie powiodło w XX wieku we Francji i w Niemczech. Powstanie Nowa Europa, w której można połączyć greckie, łacińskie i chrześcijańskie dziedzictwo z dziedzictwem ludzkości, potrzebnym naszym czasom.
 • 10. KWARTALNIK TES – PISMO TOWARZYSTWA IM. EDYTY STEIN str. 10 > Renata Zającowa Niewiastę dzielną któż znajdzie? Ma już swoje miejsce w Encyklopedii ruchem oporu zwanym Kręgiem z Wrocławia. W październiku 2001 roku Krzyżowej. Po wojnie pracowała w kościele poświęcono tablicę ku jej czci w kościele ewangelickim w Niemczech. Zmarła we pod wezwaniem św. Marii Magdaleny przy Frankfurcie nad Menem w 1953 roku. Miała ulicy Szewskiej (niegdyś był ewangelicki, a zaledwie 50 lat. po wojnie jest to katedra polsko-katolicka). Ilu wrocławian wie, kim była KATHARINA STARITZ i za co należy jej się miejsce w naszej pamięci? Urodziła się we Wrocławiu w 1903 r. Uczyła się w Victoriaschule (dziś I LO przy ulicy Poniatowskiego). Tę samą szkołę ukończyła Edyta Stein. Być może tam spotkały się, choć metrykalnie dzieli je 12 lat. W czasie I wojny światowej wielu nauczycieli zmobilizowano, więc poproszono Edytę Stein by w swojej byłej szkole wykładała łacinę, geografię i historię (o swej pracy pedagogicznej w 1916 roku Edyta Stein napisała w „Autobiografii”, w rozdziale IX „Spotkania i wewnętrzne decyzje”). Po maturze K. Staritz studiowała na Uniwersytecie Wrocławskim, a pracę doktorską z teologii obroniła w Marburgu. 1 kwietnia 1938 r. została wikariuszem miejskim przy kościele św. Marii Magdaleny i zaczęła prowadzić filię berlińskiego biura proboszcza Heinricha Grübera, które udzielało pomocy ewangelikom pochodzenia żydowskiego. Pastor został za to aresztowany 1940 r. i zesłany do obozu koncentracyjnego, ale Katharina Staritz nie przestała pomagać Żydom. W 1941 roku sprzeciwiła się wprowadzeniu w kościołach tzw. „ław pokutniczych” oznaczonych gwiazdą Dawida dla Żydów – ewangelików. Za to została aresztowana przez gestapo i trafiła do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. W maju 1943 r. zwolniono ją dzięki interwencji rodziny York von Wartenburg, związanej z antyhitlerowskim ruchem oporu zwanym Kręgiem z
 • 11. KWARTALNIK TES – PISMO TOWARZYSTWA IM. EDYTY STEIN str. 11 Z teczki korespondencji > Ronald Stein Tłumaczenie z języka angielskiego: Małgorzata Kurzawa Historia autentycznych mebli, które wróciły do Domu Edyty Stein Seattle, 5 czerwca 2001 pytając jednocześnie, czy nie chciałbym więcej. Sprawę transportu miałem załatwić Marianie*, sam. Spodobał mi się ten pomysł, ale mojej przepraszam, że późno odpowiadam na dziewczynie nie bardzo. Jednakże Twój e-mail. Jak już prawdopodobnie wiesz pojechaliśmy moim samochodem z meble będą wkrótce we Wrocławiu. przyczepą do Nowego Jorku w środku Odpowiadam na Twoje pytania o rodzinne zimy. Krótko przed naszym przybyciem powiązania z Edytą Stein i historię mebli. przez Nowy Jork przeszła wielka burza śnieżna i wszędzie zalegała gruba warstwa Augusta Stein była matką Edyty, Erny oraz śniegu. To znacznie utrudniło przewóz Paula mojego dziadka. Erna Stein poślubiła mebli. Hansa Bibersteina w 1920r. Mieli oni dwoje dzieci, Ernsta i Susanne. Susanne poślubiła Niedługo potem przeprowadziłem się Alfreda Batzdorfa i teraz mieszka w Santa około 4500 km na zachód do Seattle w Rosa w Kalifornii. Ernst poślubił Hannah stanie Waszyngton, gdzie mieszkam do Hahn i teraz mieszka w Davis w Kalifornii. dziś. Krótko po przyjeździe do Seattle Mój ojciec Gerhard Stein był synem Paula zdecydowałem, że meble potrzebują Steina. Edyta Stein była więc ciotką mojego renowacji, ponieważ były na nich widoczne ojca. ślady transportu. Użyłem mahoniowej bejcy, która była trochę ciemniejsza od Komplet mebli został wykonany na oryginalnego wykończenia. Przez wiele lat zamówienie Augusty Stein jako prezent meble stały w jadalni mojego domu, gdzie ślubny dla jej córki Erny. Kiedy w latach bardzo dobrze pasowały. Po dziesięciu trzydziestych Hans i Erna musieli opuścić latach zdecydowałem, że drewno mebli jest Wrocław, mogli zabrać ze sobą tylko za ciemne, więc rozłożyłem serwantkę mniejsze meble. Dwie „mniejsze” sztuki, (biblioteczkę), żeby można było ją które ja posiadam są w rzeczywistości przemalować. Rozpocząłem od wybielenia całkiem duże. Osiedlili się oni w Nowym drewna i nigdy nie zrobiłem nic ponad to. Jorku, gdzie mieszkali aż do śmierci (Hans Mebel pozostał w mojej piwnicy do czasu, +1965, Erna +1978). W tym czasie kiedy dwa lata temu przeprowadziłem się mieszkałem w State College w Pensylwanii, do domu, w którym mieszkam obecnie. które jest odległe około 500 km od Nowego Obie sztuki mebli zabrałem do mojego Jorku. nowego domu. Nie pasowały do umeblowania pokoi, więc umieściłem je w Po śmierci Erny, jej córka Susanne Batzdorf piwnicy. Rozważałem ich sprzedaż, ale skontaktowała się ze mną i zapytała, czy nie wcześniej postanowiłem sprawdzić, czy jestem zainteresowany otrzymaniem mebli ktoś z Wrocławia, powiązany z domem z domu Erny. Bliższa rodzina nie mogła Edyty Stein nie byłby nimi zainteresowany. przejąć całego wyposażenia domu, a nie I znalazłem! chcąc sprzedawać mebli lokalnym handlarzom, zaoferowała mi dwie sztuki , pytając jednocześnie czy nie chciałbym
 • 12. KWARTALNIK TES – PISMO TOWARZYSTWA IM. EDYTY STEIN str. 12 Jeśli masz dodatkowe pytania, nie krępuj byłoby dobrze gdybyście nawiązali ze sobą się, aby się ze mną skontaktować. Susanne kontakt. Jeszcze raz przepraszam za późną Batzdorf, nasz nieoceniony rodzinny odpowiedź. historyk, jest w stanie podać Ci więcej szczegółów na temat historii mebli niż ja. Z poważaniem Ronald Stein Wysyłam jej kopię tego maila. Myślę, że *) list elektroniczny do Mariana Łukaszewicza Z teczki korespondencji > Karolina Fuhrmann, Berlin Witam Was wszystkich moi drodzy przyjaciele, koledzy i znajomi! Wszystkie dobre czasy niestety dobiegają Kochani moi z Domu Edyty Stein, było dla końca. Także mój Wolontariat Europejski mnie wielką przyjemnością Was poznać, z we wspaniałym projekcie zwanym Wami przebywać i pracować! Dziękuję "Towarzystwo im. Edyty Stein"! Wam za wspaniały czas! Z ciężkim sercem opuściłam Wrocław 16-go Uważajcie wszyscy na siebie....i pamiętajcie, września i przeprowadziłam się znów do jaki ten świat jest mały! Więc do zobaczenia Berlina. Tutaj rozpoczynam nowy rozdział gdzieś za jakimś rogiem! w moim życiu i stawię czoło nowym wyzwaniom, np. w każdy weekend moim Serdecznie pozdrawiam zaocznym studiom tłumaczeniowym w Karolina Poznaniu. Ale cieszę się również na spotkania ze starymi przyjaciółmi oraz na utrzymywanie przyjaźni zawartych podczas mojego rocznego pobytu w Polsce. Zachęcam do kontaktowania się ze mną w każdej kwestii i jeżeli będziecie w Berlinie, zapraszam serdecznie do siebie!
 • 13. KWARTALNIK TES – PISMO TOWARZYSTWA IM. EDYTY STEIN str. 13 Z teczki korespondencji > Gudrun Schneider, Bruchsal, Niemcy Tłumaczenie z niemieckiego: Joanna Dobiech Sonet do Edyty Stein Twój Dom – Kolebka powraca spełnieniem Tchnienie Twego oddechu jeszcze serca nastraja Wyczuwalna Twoja dłoń myśli jakoby w jedno spaja – Człowiek człowiekowi życzliwy – Twym pragnieniem – W tym miejscu podąża Twoim śladem Wierny wolności danym przez Ciebie przykładem. Właśnie otwierasz drzwi pojednania – Ty wiesz – tu z ciemności światło się wyłania Pragniesz duchem prawdy poszukującym To co chrześcijańskie i żydowskie – polskie i niemieckie łączyć. > Marian Łukaszewicz Wspomnienie zmarłych zagranicznych przyjaciół Towarzystwa Monsignore Wolfram Krusenotto pielgrzymkę prowadzoną przez ks. Wolfram Krusenotto przyszedł na świat 23 Krusenotto do Auschwitz-Birkenau w 50 stycznia 1927 roku w Wuppertal-Barmen w rocznicę śmierci Edyty Stein. Publikacjami Niemczech. 24 lutego 1953 roku otrzymał prasowymi i listami do diecezji w święcenia kapłańskie w katedrze kolońskiej. Niemczech wspierał on nasze starania o Podczas choroby, która okresowo przykuła fundusze na remont domu rodzinnego go do łóżka, zaczął studiować dzieła Edyty Edyty Stein we Wrocławiu. Zmarł 9 maja Stein. Ugruntowana głęboką wiedzą 2009 roku. Przed śmiercią wyraził życzenie, fascynacja jej osobowością ukierunkowała aby pieniądze przeznaczane na kwiaty na jego przyszłą działalność. Był autorem jego grób przekazać na rzecz książek o Edycie Stein, doradcą wrocławskiego rodzinnego domu Świętej, diecezjalnym w sprawach przygotowań do której tak wiernie służył. jej beatyfikacji w Kolonii, aktywnym członkiem niemieckiego Towarzystwa jej Siostra Maria Teresa Konieczna OP imienia. Raz w roku przewodniczył Siostra Maria Teresa Konieczna przyszła na wyjazdom pielgrzymkowym do obozu świat w rodzinie polskiej 20 czerwca 1928 przejściowego Westerbork w Holandii, roku w Bruay-en-Artois we Francji. Tam gdzie Edyta Stein przebywała przed ukończyła studia i pracowała jako deportacją do Auschwitz. Osobiście nauczycielka. Czynnie włączyła się do akcji głęboko przeżyłem międzynarodową pojednania francusko-niemieckiego
 • 14. KWARTALNIK TES – PISMO TOWARZYSTWA IM. EDYTY STEIN str. 14 pilotując wycieczki młodzieży francuskiej „Edith-Stein-Gesellschaft Deutschland”. do Niemiec. Od 1972 roku należała do Dzięki znajomości języków francuskiego i Zgromadzenia Sióstr Dominikanek pod polskiego nawiązała ważne kontakty wezwaniem św. Marii Magdaleny w Spirze zagraniczne. Polaków odwiedzających (Niemcy). W gimnazjum prowadzonym Spirę oprowadzała po „swej” wystawie i przez siostry uczyła języka francuskiego. W obdarowywała materiałami o Edycie Stein. tym klasztorze, gdzie Edyta Stein od 1923 6 sierpnia 2009 roku siostra Maria Teresa po do 1931 roku mieszkała i pracowała jako krótkiej chorobie zmarła w domu głównym nauczycielka, siostra Maria Teresa sióstr Dominikanek w Spirze. Konieczna zorganizowała wystawę i prowadziła archiwum poświęcone pamięci tej Świętej. Uczestniczyła w założeniu „Edith-Stein-Gesellschaft Deutschland”. > Joanna Nieć Co się dzieje w Domu Edyty Stein? Forum młodych w Domu Edyty Stein WARSZTATY FOTOGRAFICZNE 9 października 2009 w ramach Weekendu z Celem warsztatów było stworzenie Edytą Stein prezentacji multimedialnej. Uczestnicy mieli szansę nauczyć się cyfrowej obróbki WARSZTATY PLASTYCZNE obrazu i obsługi programu do tworzenia W trakcie tych warsztatów zapoznawaliśmy prezentacji multimedialnej. młodzież z podstawami techniki Uczniowie stworzyli cykl fotograficzny plastycznej "kolaż". Forma ta, jako znana i zainspirowany cytatami związanymi ceniona metoda pracy warsztatowej z bezpośrednio z życiem Edyty Stein i jej młodzieżą stała się dla nas platformą, na rodzinnym domem: której poruszony został temat forum: "Czy „Mój ojciec zmarł na udar słoneczny w święty może być super bohaterem?". czasie podróży handlowej (...) Na pogrzeb Młodzież została zapoznana z historią mojego ojca zjechali krewni i radzili między powstania techniki, przykładami prac sobą, co teraz ma począć moja matka mistrzów tego gatunku i miała możliwość zostająca z siedmiorgiem dzieci bez samodzielnie stworzyć dwa kolaże. środków do życia (...) Moja matka milczała Pierwszy wykonywany samodzielnie, miał (....) Powzięła już decyzję: przebije się przez przedstawiać super bohatera, kolejny, życie sama i od nikogo nie przyjmie wykonywany w grupach, przedstawiał zapomogi. etapy życia Edyty Stein. Wszystkie prace Obszerny dom, do jakiego wprowadziliśmy były zaprezentowane w salonie DOMU się wkrótce po ślubie Fredy, był domem EDYTY STEIN. dwurodzinnym, podzielonym pionowo, o dwóch klatkach schodowych. Arno i Marta Warsztaty plastyczne prowadzili: zamieszkali więc z nami (...) Kiedy zbliżało Martyna Weronika Duda, doktorantka w się srebrne wesele naszego brata, matka Instytucie Stosunków Międzynarodowych bardzo pragnęła, aby uroczystości Uniwersytetu Wrocławskiego i jubileuszowe odbyły się u nas. Mieliśmy koordynatorka warsztatów dla szkół „Biała bowiem piękne pokoje.” Róża” oraz Warsztaty były świetną okazją do dialogu Jacek Kuna, student grafiki Akademii Sztuk między uczniami przy użyciu obrazu. Pięknych we Wrocławiu. Uczestnicy mieli za zadanie obronić cykl trzech zdjęć przed prowadzącym, który
 • 15. KWARTALNIK TES – PISMO TOWARZYSTWA IM. EDYTY STEIN str. 15 wymagał od nich uzasadnienia, dlaczego oraz opracować pierwszą stronę pod zrobili to zdjęcie i w jakim kontekście je względem graficznym) użyli. Warsztaty fotograficzne odbyły się w Warsztaty dziennikarskie prowadzili: Piwnicy Kulturalnej Domu Edyty Stein. W Aleksandra Konopko, kulturoznawca, grupie panowała miła atmosfera. dziennikarka, recenzentka teatralna. Warsztaty prowadził Rafał Solski, absolwent Aktualnie współpracuje z Gazetą Wyborczą Szkoły Fotografii Artystycznej – MFF (Opole), z pismami specjalistycznymi KWADRAT, pomysłodawca i koordynator poświęconymi kulturze oraz Internetową projektu Wheel Art – Sztuka na Kółkach. Telewizją Teatralną. Wcześniej zdobywała doświadczenie dziennikarskie pracując w WARSZTATY DZIENNIKARSKIE dzienniku „Polska/The Times. Gazeta Celem warsztatów dziennikarskich było Opolska”, TVP 3 Opole, Radio Opole. zapoznanie uczestników z podstawowymi Obecnie jest zatrudniona w Towarzystwie zasadami tworzenia materiału im. Edyty Stein; dziennikarskiego (prasowego i radiowego). Joanna Nieć z wykształcenia socjolog, W części teoretycznej uczestnicy poprzez koordynatorka projektów w DOMU EDYTY działania grupowe zdobyli wiedzę na STEIN, trenerka, uczestniczka IV i IV bis temat: edycji „Szkoły Trenerów” przy – charakterystyk dobrego Uniwersytecie Ekonomicznym we dziennikarza (cechy osobowości i Wrocławiu; predyspozycje do zawodu), Maciej Przestalski, redaktor Akademickiego – rodzajów dziennikarstwa i Radia LUZ. podstawowych gatunków dziennikarskich oraz zasad tworzenia dobrej informacji WARSZTATY MUZYCZNE prasowej, W części teoretycznej uczestnicy zdobyli – haseł zaczerpniętych z terminologii wiedzę o: dziennikarskiej i zawodowego żargonu. – skalach poszczególnych głosów W części praktycznej uczestnicy: niskich i wysokich, działaniu oddechu w – poznali pracę z mikrofonem i śpiewie, sposobach eksploatacji głosu; dyktafonem (próba własnych sił: – terminologii muzycznej. przeprowadzenie sondy ulicznej, aranżacja Część praktyczna obejmowała: scenki – zapowiedź audycji radiowej) oraz – ćwiczenia artykulacyjne, zapoznali się z podstawami oddechowe, dynamiczne; komputerowego programu – przygotowanie do śpiewania w przeznaczonego do montażu i obróbki dwugłosie: nauka kanonu (Panie Janie), materiału radiowego (Audacity). śpiewanie prostych melodii na dwa głosy, – podzielili się na dwie grupy: ćwiczenia rytmiczne w dwugłosie; dziennikarze radiowi i dziennikarze – wprowadzenie do tematu: Czy prasowi. Grupa radiowa wraz z opiekunami święty może być super bohaterem? pracowała w terenie przygotowując sondę Rozmowa na ten temat pod kątem uliczną na temat: Czy święty może być muzycznym; super bohaterem? Natomiast grupa – nauka utworu gospel (Siyahamba prasowa poznała zasady pracy redakcji kuka) na dwa głosy z akompaniamentem gazety codziennej i stworzyła layout i pianina, na którym grał jeden z czołówkę własnej gazety, która tematem uczestników warsztatów. dnia uczyniła także problem: Czy święty Warsztaty muzyczne prowadziła Katarzyna może być super bohaterem? (grupa miała Urbaniak, studentka na kierunku za zadanie przedstawić layout gazety w Prowadzenie Zespołów Chóralnych na formie plakatowej, wymyślić nazwę gazety i Uniwersytecie Śląskim oraz Wokalistyki na tytuł czołówki, stworzyć lead i podwały Akademii Muzycznej w Katowicach.
 • 16. KWARTALNIK TES – PISMO TOWARZYSTWA IM. EDYTY STEIN str. 16 Seminarium z ks. dr Zdzisławem Madejem Piątek 5 lutego 2010 r. godz. 19 Tematem seminarium będzie obok „Wiedzy krzyża” również „Tajemnica Bożego Narodzenia” Edyty Stein, którą z pewnymi skrótami zamieszczamy na początku tego zeszytu. Serdecznie zapraszamy > Paweł Moras Nowe nabytki biblioteki Polska – Niemcy. Wojna i pamięć zawiera 15 esejów polskich i niemieckich Redakcja: Jerzy Kochanowski, Beata autorów. Teksty te, celowo pozbawione Kosmala, Wydawnictwo: Polsko-Niemiecka skomplikowanego aparatu naukowego, Współpraca Młodzieży, Warszawa / mają za zadanie prezentację szerszych, Poczdam 2009 (360 str.) przekrojowych zagadnień. Uwagę poświęcono tu m.in. następującym Książka „Polska – Niemcy. Wojna i pamięć” pytaniom: co doprowadziło do władzy powstała na zamówienie Polsko- narodowych socjalistów oraz do wybuchu Niemieckiej Współpracy Młodzieży drugiej wojny światowej, jak wyglądała (PNWM). Została opracowana wspólnie polityka okupacyjna w Polsce w latach przez polskich i niemieckich historyków, 1939–1945, jak wygląda obecnie pamięć o którzy zajęli się przerażającymi Armii Krajowej w Polsce oraz czym różni się wydarzeniami drugiej wojny światowej dzisiejsze podejście do tych tematów od oraz jej długofalowymi, odczuwalnymi do tego z okresu PRL-u? W części drugiej dziś skutkami. W swojej pracy uwzględnili czytelnik znajdzie 145 pojęć kluczowych. zróżnicowane podejście do tej złożonej Mają one charakter haseł tematyki w Polsce i w Niemczech. Naczelną encyklopedycznych opisujących zasadą, która przyświeca publikacji, jest poszczególne zjawiska historyczne oraz objaśnianie w równym stopniu symbole mające znaczenie dla pamięci w perspektywy polskiej i niemieckiej obu krajach. Wszystkie teksty zostały dotyczącej tego, co i jak wspominają oba opatrzone informacjami bibliograficznymi, narody. które mają zachęcić do dalszej lektury. Do książki dołączono płytę CD z informacjami Publikacja skierowana jest przede o miejscach pamięci związanych z drugą wszystkim do nauczycieli i animatorów wojną światową w Polsce i Niemczech. angażujących się w polsko-niemiecką wymianę młodzieży, a także do młodych Publikacja powstała w dwóch wersjach ludzi i osób zainteresowanych historią. Ma językowych, polskiej i niemieckiej ona służyć jako materiał pomocniczy do („Deutschland, Polen und der Zweite przygotowania spotkań młodzieży, jak Weltkrieg. Geschichte und Erinnerung”). również zachęcać do dalszego zgłębiania Jest dostępna w sprzedaży w PNWM, przez tematu. stronę www.pnwm.org, w cenie 18 złotych. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Część pierwsza publikacji, składa się z (PNWM) jest organizacją międzynarodową, dwóch rozdziałów Historia oraz Pamięć i której zadaniem jest wspieranie kontaktów zawiera 15 esejów polskich i niemieckich między młodymi ludźmi z Polski i Niemiec.
 • 17. KWARTALNIK TES – PISMO TOWARZYSTWA IM. EDYTY STEIN str. 17 między młodymi ludźmi z Polski i Niemiec. Kontakt: Dofinansowuje spotkania młodzieży, a ich Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży organizatorom oferuje programy (PNWM), www.pnwm.org szkoleniowe i publikacje, służące podnoszeniu jakości projektów (m.in. o tematyce historycznej, jak książka "Polska- Niemcy. Wojna i Pamięć"). PNWM została powołana przez rządy Polski i Niemiec w 1991 roku. Od tego czasu w programach przez nią dofinansowanych wzięły udział ponad dwa miliony młodych ludzi. > Joanna Nieć Apel o przekazanie 1% podatku na rzecz Towarzystwa Przekaż 1% podatku na Towarzystwo im. poz. 126 Proszę wpisać kwotę, która nie Edyty Stein może przekroczyć 1% kwoty z poz. 120, po KRS 0000104536 zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Przekazując Towarzystwu im. Edyty Stein 1% swojego podatku wspomagacie PIT 38 Państwo realizację celów organizacji. poz. 58 Proszę wpisać nazwę OPP: Działamy na rzecz porozumienia polsko- Towarzystwo im. Edyty Stein niemieckiego, dialogu chrześcijańsko- poz. 59 Proszę wpisać nr KRS: 0000104536 judaistycznego oraz ochrony wolności i poz. 60 Proszę wpisać kwotę, która nie praw człowieka. Wspieramy postawy może przekroczyć 1% kwoty z poz. 35, po proobywatelskie, rozwój nauki i edukacji zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy nieformalnej. w dół. Co wpisać w zeznaniu podatkowym, żeby przekazać 1% swojego podatku Dziękujemy za udzielone nam wsparcie! Towarzystwu im. Edyty Stein? PIT 36 poz. 305 Proszę wpisać nazwę OPP: Towarzystwo im. Edyty Stein poz. 306 Proszę wpisać nr KRS: 0000104536 poz. 307 Proszę wpisać kwotę, która nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 188, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. PIT 37 poz. 124 Proszę wpisać nazwę OPP: Towarzystwo im. Edyty Stein poz. 125 Proszę wpisać nr KRS: 0000104536 poz. 126 Proszę wpisać kwotę, która nie