SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
1
Rzym, 14 sierpnia 2021
Kochane Siostry!
Serdecznie pozdrawiam Was wszystkie i każdą z osobna. Zapewne wszystkie
obchodziłyśmy z radością i wdzięcznością dzień 5 sierpnia, święto założenia naszego drogiego
Zgromadzenia i tym samym rozpoczęłyśmy trzeci rok przygotowań do Jubileuszu 2022 roku.
Na tej drodze bogatej w pamięć i wdzięczność za wszystko, czego Pan dokonał w naszej
historii charyzmatycznej, pełnej także nadziei na przyszłość, daje się odczuć dyskretna i zawsze
skuteczna obecność naszego Patrona, św. Józefa. Tym bardziej w Roku Mu poświęconym,
w którym wzywamy Go z wiarą i ufnością, mając w Nim wielkiego Opiekuna i Orędownika
z Ojcowskim sercem (Patris corde – List Apostolski Papieża Franciszka).
Dlatego nadal wzywamy Go z sercem córek, modląc się w szczególny sposób w intencji
XXIV Kapituły Generalnej, o owocność powołaniową, apostolską i misyjną naszego
Zgromadzenia, a także za wszystkie dzieci, młodzież i osoby powierzone naszym wspólnotom
wychowawczym.
Dzisiaj chciałabym podzielić się z Wami prostą refleksją na temat św. Józefa i Pierwszego
Przepowiadania. Jak wiemy, w ostatnich latach nasz Sektor Misyjny, w synergii z Sektorem
Misyjnym SDB, przeszedł drogę lepszego zrozumienia i pogłębienia Pierwszego Przepowiadania
Chrystusa.
W Patris corde Papież Franciszek podkreśla, że «po długiej i żmudnej podróży z Nazaretu
do Betlejem [Józef] zobaczył Mesjasza rodzącego się w stajni, bo gdzie indziej „nie było dla nich
miejsca” (Łk 2,7). Był świadkiem oddawania Jemu czci przez pasterzy (por. Łk 2,8-20) i Magów
(por. Mt 2,1-12), którzy reprezentowali odpowiednio lud Izraela i ludy pogańskie».
Józef jest człowiekiem milczenia, którego jedynym „słowem”, jakie znamy, jest świadectwo
życia, to znaczy jego być, jego czynów, tego, co zrobił i przeżył razem z Maryją i Dzieciątkiem.
Z Ewangelii Łukasza (rozdz. 2) wiemy, że pasterze mieli wizję anioła i otrzymali zapowiedź
«wielkiej radości», zapowiedź narodzin «w mieście Dawida Zbawiciela, którym jest Mesjasz, Pan».
Ponadto anioł wskazał im znak: «znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki, leżące w żłobie».
Łukasz wyraźnie wskazuje, że Józef był obecny przy narodzinach Jezusa: «…znaleźli
Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie». Jeśli z jednej strony mamy świadectwo życia Józefa,
z drugiej mamy w Józefie świadka tego, co dotyczy Dzieciątka: «Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli
o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co
im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim
sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to
było powiedziane».
Józef wraz z Maryją był świadkiem tego objawienia się Jezusa, był świadkiem spotkania
pasterzy z Dzieciątkiem. I tak jak Maryja, On też na pewno zachowywał wszystkie te sprawy
i rozważał je w swoim sercu.
Mimo, że w milczeniu, Józef uczestniczy w spotkaniu pasterzy z Jezusem, w spotkaniu
Magów z Jezusem – jak mówi nam Mateusz; podobnie jest przy spotkaniu Symeona i Anny
z Dzieciątkiem w świątyni, kiedy «upłynęły dni ich oczyszczenia» i przynieśli Jezusa
«do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu».
Wydaje się rzeczą ważną podjęcie i ponowne zastanowienie się nad tym, co Benedykt XVI
napisał w encyklice Deus caritas est (n. 1), a co potem ponownie zaproponował Papież Franciszek
w Evangelii gaudium (n. 7): «U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś
2
wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową
perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie».
I to jest sekret Pierwszego Przepowiadania… spotkanie! To nie oświecone słowa, długie
przemówienia, strategie duszpasterskie czy nasze programy prowadzą ludzi do spotkania
z Jezusem. To wszystko jest dobre, ważne, konieczne i pomaga, ale może też tłumić pragnienie
spotkania i bycia spotkanym przez Tego, który nadaje sens życiu i jako jedyny może napełnić
ludzkie serce radością, nadzieją i spokojem w obliczu codzienności!
Pierwsze Przepowiadanie jest i zawsze będzie przekazem doświadczenia wiary, przekazem
osobistego spotkania z Chrystusem, które przemienia nasze życie i prowadzi nas do dzielenia się tą
ogromną radością z otaczającymi nas ludźmi, a także z tymi, którzy żyją poza naszymi granicami
geograficznymi i egzystencjalnymi.
«Gdy mówimy, że to orędzie jest „pierwsze”, nie oznacza to, że jest na początku, a potem
się o nim zapomina, albo zastępuje się je innymi treściami, które je przewyższają. Jest pierwszym
w sensie jakościowym, ponieważ jest głównym orędziem, tym, do którego trzeba stale powracać
i słuchać na różne sposoby i które trzeba stale głosić...» (EG 164).
«Pierwsze Przepowiadanie pełni rolę centralną i niezastąpioną, gdyż wprowadza
„w tajemnice miłości Boga, który wzywa do osobistego przestawania z sobą w Chrystusie”
i otwiera drogę do nawrócenia» (RM 44). Jest to „dobra nowina”… którą wszystkie narody i kultury
mają prawo znać. Jest to dobra wiadomość, której tak bardzo potrzebuje nasz świat.
Nie możemy jednak mówić o Pierwszym Przepowiadaniu, nie pamiętając, że do
przekazywania radości Ewangelii potrzeba «ewangelizatorów z Duchem», czyli kobiet i mężczyzn
otwartych na działanie Ducha, którzy pozwalają się przemieniać w «głosicieli wielkich dzieł
Bożych», którzy głoszą «nowość Ewangelii śmiało, na głos, w każdym czasie i miejscu, także pod
prąd». «Jezus pragnie ewangelizatorów głoszących Dobrą Nowinę nie tylko słowem, ale przede
wszystkim życiem przemienionym obecnością Bożą» (EG 259).
Kochane Siostry, patrząc na osobę św. Józefa, który był świadkiem różnych spotkań
z Jezusem i spotkań Dzieciątka z różnymi kategoriami ludzi, pragnę zaprosić każdą z nas, aby
«odnowić dzisiaj swoje osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem, albo przynajmniej podjąć
decyzję gotowości spotkania się z Nim, szukania Go nieustannie każdego dnia» (EG 3).
Jako FMA, których życie jest nieustanną odpowiedzią na przesłanie „Tobie je powierzam”,
niech każda z nas, prowadzona przez Ducha, przeżywa z jeszcze większą radością i kreatywnością
swoje bycie misjonarką, stając się wiarygodnym świadkiem miłości Boga do młodych, czyniąc ze
swojej historii pierwsze przepowiadanie, które dociera do wszystkich, w każdym czasie i miejscu,
w misji powierzonej przez Pana; przeżywając wspaniałomyślnie swoje „fiat” w postawie „idę ja”,
w dynamice wyjścia, z pasją wychowawczo-misyjną Księdza Bosko i Matki Mazzarello.
Kochane Siostry, najlepsze życzenia z okazji uroczystości Wniebowzięcia NMP
i 206 rocznicy urodzin Księdza Bosko!
Z miłością,
w komunii modlitewnej,
Siostra Alaide Deretti
Radna ds. Misji

More Related Content

What's hot

Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 stycznia 2021 pl
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 stycznia 2021 plMessaggio della Consigliera per le Missioni_14 stycznia 2021 pl
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 stycznia 2021 plMaike Loes
 
Advent and christmas, time of hope and peace in polish
Advent and christmas, time of hope and peace   in polishAdvent and christmas, time of hope and peace   in polish
Advent and christmas, time of hope and peace in polishMartin M Flynn
 
14 marca 2021 pl
14 marca 2021 pl14 marca 2021 pl
14 marca 2021 plMaike Loes
 
Wiadomosci misyjne nr 23 (1/2012)
Wiadomosci misyjne nr 23 (1/2012)Wiadomosci misyjne nr 23 (1/2012)
Wiadomosci misyjne nr 23 (1/2012).Famvin Europe
 
Litania do św. Wincentego
Litania do św. WincentegoLitania do św. Wincentego
Litania do św. Wincentego.Famvin Europe
 
Dom misjonarzy krwi chrystusa w swarzewie
Dom misjonarzy krwi chrystusa w swarzewieDom misjonarzy krwi chrystusa w swarzewie
Dom misjonarzy krwi chrystusa w swarzewiedomownik
 
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 listopada 2020 pl
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 listopada 2020 plMessaggio della Consigliera per le Missioni_14 listopada 2020 pl
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 listopada 2020 plMaike Loes
 
Różaniec misyjny
Różaniec misyjnyRóżaniec misyjny
Różaniec misyjnydominikanki
 
1.Matka mojego Pana
1.Matka mojego Pana1.Matka mojego Pana
1.Matka mojego Panaparakletos
 
Messaggio della Consigliera per le Missioni _ PL
Messaggio della Consigliera per le Missioni _ PLMessaggio della Consigliera per le Missioni _ PL
Messaggio della Consigliera per le Missioni _ PLMaike Loes
 
7.5 i 7.6 powołanie. jezus nauczyciel
7.5 i 7.6 powołanie. jezus nauczyciel7.5 i 7.6 powołanie. jezus nauczyciel
7.5 i 7.6 powołanie. jezus nauczycielKM Ludźmierz
 
Ruah Ha Kadesz
Ruah Ha KadeszRuah Ha Kadesz
Ruah Ha Kadeszsobiana
 
Katecheza 1 - Biblijne i patrystyczne podstawy nauki o zgromadzeniu liturgicz...
Katecheza 1 - Biblijne i patrystyczne podstawy nauki o zgromadzeniu liturgicz...Katecheza 1 - Biblijne i patrystyczne podstawy nauki o zgromadzeniu liturgicz...
Katecheza 1 - Biblijne i patrystyczne podstawy nauki o zgromadzeniu liturgicz...Karol xkarold
 
Adwentowe czekanie
Adwentowe czekanieAdwentowe czekanie
Adwentowe czekaniemeszaret
 
Słowo Życia dla dzieci - grudzień 2016
Słowo Życia dla dzieci - grudzień 2016Słowo Życia dla dzieci - grudzień 2016
Słowo Życia dla dzieci - grudzień 2016domownik
 
Refleksja na temat Listu na Adwent 2012 - "Droga do Chrystusa i naszego chary...
Refleksja na temat Listu na Adwent 2012 - "Droga do Chrystusa i naszego chary...Refleksja na temat Listu na Adwent 2012 - "Droga do Chrystusa i naszego chary...
Refleksja na temat Listu na Adwent 2012 - "Droga do Chrystusa i naszego chary....Famvin Europe
 

What's hot (20)

Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 stycznia 2021 pl
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 stycznia 2021 plMessaggio della Consigliera per le Missioni_14 stycznia 2021 pl
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 stycznia 2021 pl
 
Advent and christmas, time of hope and peace in polish
Advent and christmas, time of hope and peace   in polishAdvent and christmas, time of hope and peace   in polish
Advent and christmas, time of hope and peace in polish
 
14 marca 2021 pl
14 marca 2021 pl14 marca 2021 pl
14 marca 2021 pl
 
Wiadomosci misyjne nr 23 (1/2012)
Wiadomosci misyjne nr 23 (1/2012)Wiadomosci misyjne nr 23 (1/2012)
Wiadomosci misyjne nr 23 (1/2012)
 
Litania do św. Wincentego
Litania do św. WincentegoLitania do św. Wincentego
Litania do św. Wincentego
 
Droga wdzięczności- ŁAGIEWNIKI
Droga wdzięczności- ŁAGIEWNIKIDroga wdzięczności- ŁAGIEWNIKI
Droga wdzięczności- ŁAGIEWNIKI
 
Halo grudzień 2012
Halo grudzień 2012Halo grudzień 2012
Halo grudzień 2012
 
Dom misjonarzy krwi chrystusa w swarzewie
Dom misjonarzy krwi chrystusa w swarzewieDom misjonarzy krwi chrystusa w swarzewie
Dom misjonarzy krwi chrystusa w swarzewie
 
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 listopada 2020 pl
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 listopada 2020 plMessaggio della Consigliera per le Missioni_14 listopada 2020 pl
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 listopada 2020 pl
 
Różaniec misyjny
Różaniec misyjnyRóżaniec misyjny
Różaniec misyjny
 
1.Matka mojego Pana
1.Matka mojego Pana1.Matka mojego Pana
1.Matka mojego Pana
 
Messaggio della Consigliera per le Missioni _ PL
Messaggio della Consigliera per le Missioni _ PLMessaggio della Consigliera per le Missioni _ PL
Messaggio della Consigliera per le Missioni _ PL
 
7.5 i 7.6 powołanie. jezus nauczyciel
7.5 i 7.6 powołanie. jezus nauczyciel7.5 i 7.6 powołanie. jezus nauczyciel
7.5 i 7.6 powołanie. jezus nauczyciel
 
Ruah Ha Kadesz
Ruah Ha KadeszRuah Ha Kadesz
Ruah Ha Kadesz
 
Prezentacja ślub
Prezentacja ślubPrezentacja ślub
Prezentacja ślub
 
Katecheza 1 - Biblijne i patrystyczne podstawy nauki o zgromadzeniu liturgicz...
Katecheza 1 - Biblijne i patrystyczne podstawy nauki o zgromadzeniu liturgicz...Katecheza 1 - Biblijne i patrystyczne podstawy nauki o zgromadzeniu liturgicz...
Katecheza 1 - Biblijne i patrystyczne podstawy nauki o zgromadzeniu liturgicz...
 
Adwentowe czekanie
Adwentowe czekanieAdwentowe czekanie
Adwentowe czekanie
 
Bierzmowanie
BierzmowanieBierzmowanie
Bierzmowanie
 
Słowo Życia dla dzieci - grudzień 2016
Słowo Życia dla dzieci - grudzień 2016Słowo Życia dla dzieci - grudzień 2016
Słowo Życia dla dzieci - grudzień 2016
 
Refleksja na temat Listu na Adwent 2012 - "Droga do Chrystusa i naszego chary...
Refleksja na temat Listu na Adwent 2012 - "Droga do Chrystusa i naszego chary...Refleksja na temat Listu na Adwent 2012 - "Droga do Chrystusa i naszego chary...
Refleksja na temat Listu na Adwent 2012 - "Droga do Chrystusa i naszego chary...
 

Similar to Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 sierpnia 2021 pl

14 luty 2021 pl
14 luty 2021 pl14 luty 2021 pl
14 luty 2021 plMaike Loes
 
Mirada sor Maria Troncatti_pl
Mirada sor Maria Troncatti_plMirada sor Maria Troncatti_pl
Mirada sor Maria Troncatti_plMaike Loes
 
Pope Francis in Hungary - April 2023 (Polski).pptx
Pope Francis in Hungary - April 2023 (Polski).pptxPope Francis in Hungary - April 2023 (Polski).pptx
Pope Francis in Hungary - April 2023 (Polski).pptxMartin M Flynn
 
„Oto ja, poślij mnie!” _ 14 pazdziernika 2020 pl
„Oto ja, poślij mnie!” _ 14 pazdziernika 2020 pl„Oto ja, poślij mnie!” _ 14 pazdziernika 2020 pl
„Oto ja, poślij mnie!” _ 14 pazdziernika 2020 plMaike Loes
 
Messaggio della Consigliera per le Missioni_PL
Messaggio della Consigliera per le Missioni_PLMessaggio della Consigliera per le Missioni_PL
Messaggio della Consigliera per le Missioni_PLMaike Loes
 
Wiadomosci misyjne nr 26 (4/2012)
Wiadomosci misyjne nr 26 (4/2012)Wiadomosci misyjne nr 26 (4/2012)
Wiadomosci misyjne nr 26 (4/2012).Famvin Europe
 
Wiadomości misyjne nr 19 (1/ 2011)
Wiadomości misyjne nr 19 (1/ 2011)Wiadomości misyjne nr 19 (1/ 2011)
Wiadomości misyjne nr 19 (1/ 2011).Famvin Europe
 
Messaggio della Consigliera per le Missioni - Sr. Alaide Deretti__14 lipca 20...
Messaggio della Consigliera per le Missioni - Sr. Alaide Deretti__14 lipca 20...Messaggio della Consigliera per le Missioni - Sr. Alaide Deretti__14 lipca 20...
Messaggio della Consigliera per le Missioni - Sr. Alaide Deretti__14 lipca 20...Maike Loes
 
Pope francis visit to hungary (polish)
Pope francis visit to hungary (polish)Pope francis visit to hungary (polish)
Pope francis visit to hungary (polish)Martin M Flynn
 
[POLSKI] List na Wielki Post 2017
[POLSKI] List na Wielki Post 2017[POLSKI] List na Wielki Post 2017
[POLSKI] List na Wielki Post 2017.Famvin Europe
 
Familiaris consortio
Familiaris consortioFamiliaris consortio
Familiaris consortioHania Dolata
 
Michael 2011-03 04
Michael 2011-03 04Michael 2011-03 04
Michael 2011-03 04siloam
 
Zalacznik pl 14 grudnia 2018
Zalacznik pl 14 grudnia 2018Zalacznik pl 14 grudnia 2018
Zalacznik pl 14 grudnia 2018Maike Loes
 
Słowo Życia - Chiara Lubich (styczen 2014)
Słowo Życia - Chiara Lubich (styczen 2014)Słowo Życia - Chiara Lubich (styczen 2014)
Słowo Życia - Chiara Lubich (styczen 2014)Barbara Błaszczyk
 
Messaggio della Consigliera per le Missioni _ 14 novembre 2018_Polacco
Messaggio della Consigliera per le Missioni _ 14 novembre 2018_PolaccoMessaggio della Consigliera per le Missioni _ 14 novembre 2018_Polacco
Messaggio della Consigliera per le Missioni _ 14 novembre 2018_PolaccoMaike Loes
 

Similar to Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 sierpnia 2021 pl (20)

14 luty 2021 pl
14 luty 2021 pl14 luty 2021 pl
14 luty 2021 pl
 
Mirada sor Maria Troncatti_pl
Mirada sor Maria Troncatti_plMirada sor Maria Troncatti_pl
Mirada sor Maria Troncatti_pl
 
Pope Francis in Hungary - April 2023 (Polski).pptx
Pope Francis in Hungary - April 2023 (Polski).pptxPope Francis in Hungary - April 2023 (Polski).pptx
Pope Francis in Hungary - April 2023 (Polski).pptx
 
„Oto ja, poślij mnie!” _ 14 pazdziernika 2020 pl
„Oto ja, poślij mnie!” _ 14 pazdziernika 2020 pl„Oto ja, poślij mnie!” _ 14 pazdziernika 2020 pl
„Oto ja, poślij mnie!” _ 14 pazdziernika 2020 pl
 
Messaggio della Consigliera per le Missioni_PL
Messaggio della Consigliera per le Missioni_PLMessaggio della Consigliera per le Missioni_PL
Messaggio della Consigliera per le Missioni_PL
 
Wiadomosci misyjne nr 26 (4/2012)
Wiadomosci misyjne nr 26 (4/2012)Wiadomosci misyjne nr 26 (4/2012)
Wiadomosci misyjne nr 26 (4/2012)
 
Katecheza i
Katecheza iKatecheza i
Katecheza i
 
Wiadomości misyjne nr 19 (1/ 2011)
Wiadomości misyjne nr 19 (1/ 2011)Wiadomości misyjne nr 19 (1/ 2011)
Wiadomości misyjne nr 19 (1/ 2011)
 
Messaggio della Consigliera per le Missioni - Sr. Alaide Deretti__14 lipca 20...
Messaggio della Consigliera per le Missioni - Sr. Alaide Deretti__14 lipca 20...Messaggio della Consigliera per le Missioni - Sr. Alaide Deretti__14 lipca 20...
Messaggio della Consigliera per le Missioni - Sr. Alaide Deretti__14 lipca 20...
 
Pope francis visit to hungary (polish)
Pope francis visit to hungary (polish)Pope francis visit to hungary (polish)
Pope francis visit to hungary (polish)
 
[POLSKI] List na Wielki Post 2017
[POLSKI] List na Wielki Post 2017[POLSKI] List na Wielki Post 2017
[POLSKI] List na Wielki Post 2017
 
Familiaris consortio
Familiaris consortioFamiliaris consortio
Familiaris consortio
 
Czerwiec, miesiąc Jezusa
Czerwiec, miesiąc JezusaCzerwiec, miesiąc Jezusa
Czerwiec, miesiąc Jezusa
 
Michael 2011-03 04
Michael 2011-03 04Michael 2011-03 04
Michael 2011-03 04
 
Zalacznik pl 14 grudnia 2018
Zalacznik pl 14 grudnia 2018Zalacznik pl 14 grudnia 2018
Zalacznik pl 14 grudnia 2018
 
Czerwiec, miesiąc Jezusa
Czerwiec, miesiąc JezusaCzerwiec, miesiąc Jezusa
Czerwiec, miesiąc Jezusa
 
Słowo Życia - Chiara Lubich (styczen 2014)
Słowo Życia - Chiara Lubich (styczen 2014)Słowo Życia - Chiara Lubich (styczen 2014)
Słowo Życia - Chiara Lubich (styczen 2014)
 
Magazyn "Uwierzyć"
Magazyn "Uwierzyć"Magazyn "Uwierzyć"
Magazyn "Uwierzyć"
 
Prezentacja1
Prezentacja1Prezentacja1
Prezentacja1
 
Messaggio della Consigliera per le Missioni _ 14 novembre 2018_Polacco
Messaggio della Consigliera per le Missioni _ 14 novembre 2018_PolaccoMessaggio della Consigliera per le Missioni _ 14 novembre 2018_Polacco
Messaggio della Consigliera per le Missioni _ 14 novembre 2018_Polacco
 

More from Maike Loes

DIA MUNDIAL DO MIGRANTE E DO REFUGIADO 2021
DIA MUNDIAL DO MIGRANTE E DO REFUGIADO 2021DIA MUNDIAL DO MIGRANTE E DO REFUGIADO 2021
DIA MUNDIAL DO MIGRANTE E DO REFUGIADO 2021Maike Loes
 
ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY
ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCYŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY
ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCYMaike Loes
 
GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 2021
GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 2021GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 2021
GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 2021Maike Loes
 
JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ 2021
JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ 2021JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ 2021
JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ 2021Maike Loes
 
JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO 2021
JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO 2021JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO 2021
JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO 2021Maike Loes
 
WORLD DAY OF MIGRANTS AND REFUGEES 2021
WORLD DAY OF MIGRANTS AND REFUGEES 2021WORLD DAY OF MIGRANTS AND REFUGEES 2021
WORLD DAY OF MIGRANTS AND REFUGEES 2021Maike Loes
 
14 settembre 2021 thai
14 settembre 2021 thai14 settembre 2021 thai
14 settembre 2021 thaiMaike Loes
 
14 settembre 2021 ita
14 settembre 2021 ita14 settembre 2021 ita
14 settembre 2021 itaMaike Loes
 
14 setembro 2021 por
14 setembro 2021 por14 setembro 2021 por
14 setembro 2021 porMaike Loes
 
14 septiembre 2021 esp
14 septiembre 2021 esp14 septiembre 2021 esp
14 septiembre 2021 espMaike Loes
 
14 septembre 2021 fra
14 septembre 2021 fra14 septembre 2021 fra
14 septembre 2021 fraMaike Loes
 
14 september 2021 eng
14 september 2021 eng14 september 2021 eng
14 september 2021 engMaike Loes
 
Ecologia_settembre
Ecologia_settembreEcologia_settembre
Ecologia_settembreMaike Loes
 
Ecologia _ settembre 2021
Ecologia _ settembre 2021Ecologia _ settembre 2021
Ecologia _ settembre 2021Maike Loes
 
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 august 2021 eng
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 august 2021 engMessaggio della Consigliera per le Missioni_14 august 2021 eng
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 august 2021 engMaike Loes
 
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 aout 2021 fra
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 aout 2021 fraMessaggio della Consigliera per le Missioni_14 aout 2021 fra
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 aout 2021 fraMaike Loes
 
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 agosto 2021 thai
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 agosto 2021 thaiMessaggio della Consigliera per le Missioni_14 agosto 2021 thai
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 agosto 2021 thaiMaike Loes
 
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 agosto 2021 por
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 agosto 2021 porMessaggio della Consigliera per le Missioni_14 agosto 2021 por
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 agosto 2021 porMaike Loes
 
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 agosto 2021 ita
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 agosto 2021 itaMessaggio della Consigliera per le Missioni_14 agosto 2021 ita
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 agosto 2021 itaMaike Loes
 
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 agosto 2021 esp
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 agosto 2021 espMessaggio della Consigliera per le Missioni_14 agosto 2021 esp
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 agosto 2021 espMaike Loes
 

More from Maike Loes (20)

DIA MUNDIAL DO MIGRANTE E DO REFUGIADO 2021
DIA MUNDIAL DO MIGRANTE E DO REFUGIADO 2021DIA MUNDIAL DO MIGRANTE E DO REFUGIADO 2021
DIA MUNDIAL DO MIGRANTE E DO REFUGIADO 2021
 
ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY
ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCYŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY
ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY
 
GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 2021
GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 2021GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 2021
GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 2021
 
JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ 2021
JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ 2021JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ 2021
JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ 2021
 
JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO 2021
JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO 2021JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO 2021
JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO 2021
 
WORLD DAY OF MIGRANTS AND REFUGEES 2021
WORLD DAY OF MIGRANTS AND REFUGEES 2021WORLD DAY OF MIGRANTS AND REFUGEES 2021
WORLD DAY OF MIGRANTS AND REFUGEES 2021
 
14 settembre 2021 thai
14 settembre 2021 thai14 settembre 2021 thai
14 settembre 2021 thai
 
14 settembre 2021 ita
14 settembre 2021 ita14 settembre 2021 ita
14 settembre 2021 ita
 
14 setembro 2021 por
14 setembro 2021 por14 setembro 2021 por
14 setembro 2021 por
 
14 septiembre 2021 esp
14 septiembre 2021 esp14 septiembre 2021 esp
14 septiembre 2021 esp
 
14 septembre 2021 fra
14 septembre 2021 fra14 septembre 2021 fra
14 septembre 2021 fra
 
14 september 2021 eng
14 september 2021 eng14 september 2021 eng
14 september 2021 eng
 
Ecologia_settembre
Ecologia_settembreEcologia_settembre
Ecologia_settembre
 
Ecologia _ settembre 2021
Ecologia _ settembre 2021Ecologia _ settembre 2021
Ecologia _ settembre 2021
 
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 august 2021 eng
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 august 2021 engMessaggio della Consigliera per le Missioni_14 august 2021 eng
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 august 2021 eng
 
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 aout 2021 fra
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 aout 2021 fraMessaggio della Consigliera per le Missioni_14 aout 2021 fra
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 aout 2021 fra
 
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 agosto 2021 thai
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 agosto 2021 thaiMessaggio della Consigliera per le Missioni_14 agosto 2021 thai
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 agosto 2021 thai
 
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 agosto 2021 por
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 agosto 2021 porMessaggio della Consigliera per le Missioni_14 agosto 2021 por
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 agosto 2021 por
 
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 agosto 2021 ita
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 agosto 2021 itaMessaggio della Consigliera per le Missioni_14 agosto 2021 ita
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 agosto 2021 ita
 
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 agosto 2021 esp
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 agosto 2021 espMessaggio della Consigliera per le Missioni_14 agosto 2021 esp
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 agosto 2021 esp
 

Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 sierpnia 2021 pl

  • 1. 1 Rzym, 14 sierpnia 2021 Kochane Siostry! Serdecznie pozdrawiam Was wszystkie i każdą z osobna. Zapewne wszystkie obchodziłyśmy z radością i wdzięcznością dzień 5 sierpnia, święto założenia naszego drogiego Zgromadzenia i tym samym rozpoczęłyśmy trzeci rok przygotowań do Jubileuszu 2022 roku. Na tej drodze bogatej w pamięć i wdzięczność za wszystko, czego Pan dokonał w naszej historii charyzmatycznej, pełnej także nadziei na przyszłość, daje się odczuć dyskretna i zawsze skuteczna obecność naszego Patrona, św. Józefa. Tym bardziej w Roku Mu poświęconym, w którym wzywamy Go z wiarą i ufnością, mając w Nim wielkiego Opiekuna i Orędownika z Ojcowskim sercem (Patris corde – List Apostolski Papieża Franciszka). Dlatego nadal wzywamy Go z sercem córek, modląc się w szczególny sposób w intencji XXIV Kapituły Generalnej, o owocność powołaniową, apostolską i misyjną naszego Zgromadzenia, a także za wszystkie dzieci, młodzież i osoby powierzone naszym wspólnotom wychowawczym. Dzisiaj chciałabym podzielić się z Wami prostą refleksją na temat św. Józefa i Pierwszego Przepowiadania. Jak wiemy, w ostatnich latach nasz Sektor Misyjny, w synergii z Sektorem Misyjnym SDB, przeszedł drogę lepszego zrozumienia i pogłębienia Pierwszego Przepowiadania Chrystusa. W Patris corde Papież Franciszek podkreśla, że «po długiej i żmudnej podróży z Nazaretu do Betlejem [Józef] zobaczył Mesjasza rodzącego się w stajni, bo gdzie indziej „nie było dla nich miejsca” (Łk 2,7). Był świadkiem oddawania Jemu czci przez pasterzy (por. Łk 2,8-20) i Magów (por. Mt 2,1-12), którzy reprezentowali odpowiednio lud Izraela i ludy pogańskie». Józef jest człowiekiem milczenia, którego jedynym „słowem”, jakie znamy, jest świadectwo życia, to znaczy jego być, jego czynów, tego, co zrobił i przeżył razem z Maryją i Dzieciątkiem. Z Ewangelii Łukasza (rozdz. 2) wiemy, że pasterze mieli wizję anioła i otrzymali zapowiedź «wielkiej radości», zapowiedź narodzin «w mieście Dawida Zbawiciela, którym jest Mesjasz, Pan». Ponadto anioł wskazał im znak: «znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki, leżące w żłobie». Łukasz wyraźnie wskazuje, że Józef był obecny przy narodzinach Jezusa: «…znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie». Jeśli z jednej strony mamy świadectwo życia Józefa, z drugiej mamy w Józefie świadka tego, co dotyczy Dzieciątka: «Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane». Józef wraz z Maryją był świadkiem tego objawienia się Jezusa, był świadkiem spotkania pasterzy z Dzieciątkiem. I tak jak Maryja, On też na pewno zachowywał wszystkie te sprawy i rozważał je w swoim sercu. Mimo, że w milczeniu, Józef uczestniczy w spotkaniu pasterzy z Jezusem, w spotkaniu Magów z Jezusem – jak mówi nam Mateusz; podobnie jest przy spotkaniu Symeona i Anny z Dzieciątkiem w świątyni, kiedy «upłynęły dni ich oczyszczenia» i przynieśli Jezusa «do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu». Wydaje się rzeczą ważną podjęcie i ponowne zastanowienie się nad tym, co Benedykt XVI napisał w encyklice Deus caritas est (n. 1), a co potem ponownie zaproponował Papież Franciszek w Evangelii gaudium (n. 7): «U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś
  • 2. 2 wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie». I to jest sekret Pierwszego Przepowiadania… spotkanie! To nie oświecone słowa, długie przemówienia, strategie duszpasterskie czy nasze programy prowadzą ludzi do spotkania z Jezusem. To wszystko jest dobre, ważne, konieczne i pomaga, ale może też tłumić pragnienie spotkania i bycia spotkanym przez Tego, który nadaje sens życiu i jako jedyny może napełnić ludzkie serce radością, nadzieją i spokojem w obliczu codzienności! Pierwsze Przepowiadanie jest i zawsze będzie przekazem doświadczenia wiary, przekazem osobistego spotkania z Chrystusem, które przemienia nasze życie i prowadzi nas do dzielenia się tą ogromną radością z otaczającymi nas ludźmi, a także z tymi, którzy żyją poza naszymi granicami geograficznymi i egzystencjalnymi. «Gdy mówimy, że to orędzie jest „pierwsze”, nie oznacza to, że jest na początku, a potem się o nim zapomina, albo zastępuje się je innymi treściami, które je przewyższają. Jest pierwszym w sensie jakościowym, ponieważ jest głównym orędziem, tym, do którego trzeba stale powracać i słuchać na różne sposoby i które trzeba stale głosić...» (EG 164). «Pierwsze Przepowiadanie pełni rolę centralną i niezastąpioną, gdyż wprowadza „w tajemnice miłości Boga, który wzywa do osobistego przestawania z sobą w Chrystusie” i otwiera drogę do nawrócenia» (RM 44). Jest to „dobra nowina”… którą wszystkie narody i kultury mają prawo znać. Jest to dobra wiadomość, której tak bardzo potrzebuje nasz świat. Nie możemy jednak mówić o Pierwszym Przepowiadaniu, nie pamiętając, że do przekazywania radości Ewangelii potrzeba «ewangelizatorów z Duchem», czyli kobiet i mężczyzn otwartych na działanie Ducha, którzy pozwalają się przemieniać w «głosicieli wielkich dzieł Bożych», którzy głoszą «nowość Ewangelii śmiało, na głos, w każdym czasie i miejscu, także pod prąd». «Jezus pragnie ewangelizatorów głoszących Dobrą Nowinę nie tylko słowem, ale przede wszystkim życiem przemienionym obecnością Bożą» (EG 259). Kochane Siostry, patrząc na osobę św. Józefa, który był świadkiem różnych spotkań z Jezusem i spotkań Dzieciątka z różnymi kategoriami ludzi, pragnę zaprosić każdą z nas, aby «odnowić dzisiaj swoje osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem, albo przynajmniej podjąć decyzję gotowości spotkania się z Nim, szukania Go nieustannie każdego dnia» (EG 3). Jako FMA, których życie jest nieustanną odpowiedzią na przesłanie „Tobie je powierzam”, niech każda z nas, prowadzona przez Ducha, przeżywa z jeszcze większą radością i kreatywnością swoje bycie misjonarką, stając się wiarygodnym świadkiem miłości Boga do młodych, czyniąc ze swojej historii pierwsze przepowiadanie, które dociera do wszystkich, w każdym czasie i miejscu, w misji powierzonej przez Pana; przeżywając wspaniałomyślnie swoje „fiat” w postawie „idę ja”, w dynamice wyjścia, z pasją wychowawczo-misyjną Księdza Bosko i Matki Mazzarello. Kochane Siostry, najlepsze życzenia z okazji uroczystości Wniebowzięcia NMP i 206 rocznicy urodzin Księdza Bosko! Z miłością, w komunii modlitewnej, Siostra Alaide Deretti Radna ds. Misji