SlideShare a Scribd company logo
ŚWIĘTA FAUSTYNA
I TE MIŁOSIERDZIE
BOŻE
Urodzony w (Głogowiec, woj. łódzkie, 25 sierpnia 1905)
Zmarł w Łagiewnikach, Kraków, 5 października 1938)
zmarła była trzecią z ośmiorga rodzeństwa, dzieci małżeństwa Stanisława, stolarza i
rolnika, oraz Marianny Kowalskiej, która je wychowała z wielką duchową dyscypliną,
W wieku 9 ona
otrzymała do
Pierwszej
Komunii w
kościele św.
Kazimierza.
W 1922
wyjechała do
Łodzi i
pracowała przez
rok w sklepie
Marjanny
Sadowskiej, aby
utrzymać się i
pomóc rodzinie.
Od 7 roku życia
czuła powołanie
zakonne. W wieku
18 lat Faustyna
poprosiła rodziców
o zgodę na
wstąpienie do
klasztoru, ale
odmówili jej.
Postanowiła
oddać się
marnościom
życia, ignorując
głos łaski. Jednak
nie była spokojna
i ciągle czuła
powołanie.
W środku tańca
wydawało się, że
widzi
ukrzyżowanego
Jezusa, który
powiedział do niej:
„Moja córko, jak
długo sprawisz, że
będę cierpieć?
Poszła do katedry św. Stanisława de Kostki i poprosiła Pana, aby jej powiedział co
robić. Po głębokiej modlitwie i prośbie o przebaczenie usłyszała głos to powiedział
jej: „Jedź natychmiast do Varsvii; tam wejdziesz do klasztoru "
Następnego ranka bez zmiany ubrania, bez zgody rodziców i pożegnawszy się
tylko z jedną z sióstr, pojechała pociągiem do Warszawy. Weszła do kościoła w
Santiago na ulicy Grojeka, poszła na mszę i na koniec poprosiła księdza
Dąbrowskiego o przewodnictwo. Zostawił ją pod opieką pani Lipszcowej,
bardzo katolicka kobieta, u której przebywała, szukając klasztoru.
Udała się do Domu Macierzystego
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia, gdzie została
ostatecznie przyjęta, a po rocznym
oszczędzaniu, aby móc zapłacić za
wyprawkę, w sierpniu 1925 r. w
uroczystość Matki Bożej anioły,
weszła jako postulantka.
Pracowała w
kuchni i dostała
zadanie
sprzątania pokoju
Matki Barkiewez i
opieki nad nią w
czasie choroby.
W 1926 r. została wysłana do nowicjatu w Józefowie,
w Krakowie, aby zakończyć okres postulacyjny,
Miała ochotę odejść, ale Pan przyszedł… do niej
ponownie i dał jej siła do wytrwania
a 30 kwietnia, mając 20 lat, przyjęła habit nowicjuszki pod imieniem Siostry Marii
Faustyny ​​od Najświętszego Sakramentu. - Imię „Faustyna” oznacza „błogosławiony”,
„szczęśliwy” i może być odniesieniem do chrześcijańskiego męczennika Faustyna.
Ostrzegano ją, że
wejdzie tam jako
siostra zakonna i że
ze względu na
niski poziom
wykształcenia może
nie osiągnąć
wyższych poziomów
w kolejności niż te,
które obejmują
gotowanie,
sprzątanie i
ogrodnictwo
W kwietniu 1928 r. złożyła śluby zakonne i
trafiła do klasztoru w Wilnie na Litwie,
gdzie pracowała również jako kucharka
później wróciła do Wilna i spotkała Michała
Sopoćkę, który wspierał jego misję
W maju 1930 została przeniesiona do klasztoru w
Płocku, gdzie przebywała przez prawie pięć lat.
22 lutego 1931 - pierwsza wizja Jezusa, który poprosił ją o
namalowanie własnego obrazu. Jezus pojawił się ubrany na biało, a
promienie czerwonego i białego światła emanowały z jego serca.
Jezus poprosił ją między innymi o namalowanie obrazu
samego siebie, takiego jak ten, który jej pokazano i aby
zawierał napis „Jezu, ufam Tobie”.
Trzy lata później, po przyjeździe do Wilna, pod jej kierunkiem
wykonano pierwszą artystyczną wizualizację obrazu.
Jezus powiedział jej,
że chce, aby obraz
Miłosierdzia Bożego
został „uroczo
poświęcony w
pierwszą niedzielę
po Wielkanocy; ta
niedziela będzie
świętem
miłosierdzia”.
Eugeniusz
Kazimirowski,
wykonał portret
pod kierunkiem
Siostry Faustyny.
Obraz był
prezentowany i
czczony publicznie
w Ostrej Bramie
(Wilno, Litwa) w
dniach 26-28
kwietnia 1935 r.
Ale najsłynniejszy
obraz miłosierdzia
Bożego wykonał:
Adolfie Hyle,
ofiarowany w
podziękowaniu za
ocalenie jego
rodziny od wojna.
Nakładka na twarz Jezusa na obraz Bożego Miłosierdzia na dobrze
znanym Całunie Turyńskim wykazuje wielkie podobieństwo.
S faustina and the divine mercy (polish)
Zaufanie miłosierdzia osiąga się
poprzez to oddanie, które składa się z:
1 orędzie Bożego Miłosierdzia,
2 Koronka do Miłosierdzia Bożego,
3 Obraz Miłosierdzia Bożego,
4 Święto Miłosierdzia Bożego i
5 godzina miłosierdzia
S faustina and the divine mercy (polish)
W Wilnie Faustyna spotkała się z nowo mianowanym
spowiednikiem sióstr ks. Michałem Sopoćką.
Sopoćko był także profesorem teologii pastoralnej
na Uniwersytecie Stefana Batorego.
w 1933 r. ks. Sopoćko nalegał na pełną ocenę
psychiatryczną Siostry Faustyny ​​przez Helenę
Maciejewską, psychiatrę i lekarza. Została
uznana za zdrową psychicznie.
Sopoćko poradził Faustynie, aby zaczęła pisać
dziennik i nagrywać rozmowy i przesłania
Jezusa, które relacjonuje
W listopadzie 1935 roku Siostra Faustyna spisała
regulamin nowego zgromadzenia kontemplacyjnego
pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego.
W grudniu odwiedził dom w Wilnie, który, jak powiedział,
widział w wizji jako pierwszy klasztor zgromadzenia.
Została
przeniesiona do
Walendowa na
południowy zachód
od Warszawy.
Poinformował, że
Jezus powiedział do
niego: „Moje
dziecko, czyń
wszystko, co jest w
zasięgu Twojej ręki,
aby szerzyć
nabożeństwo do
Mojego Bożego
Miłosierdzia,
wynagrodzę to, co
brakuje Ci ".
W ostatnich latach jej życia wewnętrzne duchowe
cierpienia… a dolegliwości ciała nasiliły się: rozwinęła się
gruźlica, która zaatakowała jej płuca i układ pokarmowy
Zmarła 5 października 1938 r. w wieku 33 lat,
z czego 13 mieszkało w klasztorze.
25 listopada 1966 jego szczątki przeniesiono do kaplicy, konsekrowanej
później jako Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. Po
beatyfikacji jej relikwie umieszczono na ołtarzu kaplicy.
S faustina and the divine mercy (polish)
Poświadczone cuda
w procesie
kanonizacyjnym.
Uzdrowienie pani
Maureen Digan w
Massachusetts i ks.
Pytla z wrodzonym
sercem w rocznicę
śmierci Siostry Faustyny,
5 października 1995 r.
18 kwietnia 1993 r., w święto Miłosierdzia Bożego
(Druga Niedziela Wielkanocna), Jan Paweł II ogłosił
siostrę Faustynę błogosławioną w S. Piotrze w Rzymie.
Kanonizowana została 30 kwietnia 2000 r., w
drugą niedzielę Wielkanocy, zwaną także
Niedzielą Miłosierdzia Bożego.
„Widziałam Najświętszą Dziewicę, która mi powiedziała: O, jak miła Bogu jest dusza, która wiernie podąża za
natchnieniem Jego łaski. Dałem światu Zbawiciela, a wy musicie mówić światu o Jego wielkim miłosierdziu i
przygotować świat na Jego powtórne przyjście. Przyjdzie nie jako Miłosierny Zbawiciel, ale jako Sędzia
Sprawiedliwy. Och, jak straszny jest ten dzień. Ustanowiony jest dzień sprawiedliwości, dzień gniewu Bożego.
Aniołowie drżą przed tym dniem. Mów do dusz o tym wielkim miłosierdziu, póki jeszcze czas poznać miłosierdzie.
Jeśli teraz zachowasz spokój, w tym strasznym dniu odpowiesz za wielką liczbę dusz. Nie lękaj się niczego,
pozostań wierny do końca, towarzyszę Ci moimi uczuciami (Dz. 635). pisała Siostra Faustyna.
Droga miłosierdzia
Bożego Siostry
Faustyny
Obietnice Bożego Miłosierdzia
Za nabożeństwo do tego obrazu i do koronki,
którą powierzył Faustynie, Jezus obiecał
udzielić następujących łask duchowych:
1 Przez cześć obrazu dusza, która go czci, nie zginie;
2 dusza będzie broniona jako chwała
Chrystusowa;
3 dusza będzie miała naczynie, z którym
będzie mogła udać się do Źródła Miłosierdzia
po łaski;
4 dusza, która żyje w ich cieniu [promieni
miłosierdzia], nie zostanie dosięgnięta
sprawiedliwą ręką Boga;
5 W Godzinie Miłosierdzia Bożego (Dz. 1320)
nic nie zostanie odmówione duszy, która prosi
o to ze względu na zasługi Jego męki;
6 Przez szerzenie Bożego Miłosierdzia przez
całe życie dusza będzie chroniona przez
Chrystusa, jak kochająca matka ochrania
swoje nowonarodzone dziecko, a w chwili
śmierci nie będzie Sędzią Sprawiedliwym, ale
Miłosiernym Zbawicielem;
7 Zbliżając się do Źródła Życia (Chrystusa) w
święto Miłosierdzia Bożego, dusza otrzyma
całkowite przebaczenie winy i kar;
8 Dzięki nowennie dusze przedstawione
Chrystusowi (wymienione w nowennie)
zaczerpną siłę, ulgę i wszystko łaskę, której
potrzebują, aby stawić czoła trudnościom
życia, zwłaszcza w godzinie śmierci;
9 Koronką do Miłosierdzia Bożego będą być
otulonym Jego Miłosierdziem w życiu, a
szczególnie w godzinie śmierci;
10 Za Koronkę do Miłosierdzia Bożego
Chrystus chętnie daje wszystko, o co Go
proszą;
11 Za Koronkę do Miłosierdzia Bożego, aby
zawzięć się grzeszników (gdy się modlą),
Chrystus napełni ich dusze pokojem i godziną
z jego śmierci będą szczęśliwi;
12 Z duszami, które zwracają się do Jego
miłosierdzia, i z tymi, którzy je wielbią i
głoszą, w godzinę śmierci Chrystus będzie się
zachowywał zgodnie ze swoim
nieskończonym miłosierdziem.
LIST OF PRESENTATIONS IN ENGLISH
Revised 30-9-2021
Advent and Christmas – time of hope and peace
Amoris Laetitia – ch 1 – In the Light of the Word
Amoris Laetitia – ch 2 – The Experiences and Challenges of Families
Amoris Laetitia – ch 3 - Looking to Jesus, the Vocation of the Family
Amoris Laetitia – ch 4 - Love in Marriage
Amoris Laetitia – ch 5 – Love made Fruitfuol
Amoris Laetitia – ch 6 – Some Pastoral Perspectives
Amoris Laetitia – ch 7 – Towards a better education of children
Amoris Laetitia – ch 8 – Accompanying, discerning and integrating weaknwss
Amoris Laetitia – ch 9 – The Spirituality of Marriage and the Family
Beloved Amazon 1ª – A Social Dream
Beloved Amazon 2 - A Cultural Dream
Beloved Amazon 3 – An Ecological Dream
Beloved Amazon 4 - An Ecclesiastical Dream
Carnival
Christ is Alive
Familiaris Consortio (FC) 1 – Church and Family today
Familiaris Consortio (FC) 2 - God’s plan for the family
Familiaris Consortio (FC) 3 – 1 – family as a Community
Familiaris Consortio (FC) 3 – 2 – serving life and education
Familiaris Consortio (FC) 3 – 3 – mission of the family in society
Familiaris Consortio (FC) 3 – 4 - Family in the Church
Familiaris Consortio (FC) 4 Pastoral familiar
Football in Spain
Haurietis aquas – devotion to the Sacred Heart by Pius XII
Holidays and Holy Days
Holy Spirit
Holy Week – drawings for children
Holy Week – glmjpses of the last hours of JC
Inauguration of President Donald Trump
Juno explores Jupiter
Laudato si 1 – care for the common home
Laudato si 2 – Gospel of creation
Laudato si 3 – Human roots of the ecological crisis
Laudato si 4 – integral ecology
Laudato si 5 – lines of approach and action
Laudato si 6 – Education y Ecological Spirituality
Love and Marriage 12,3,4,5,6,7,8,9
Lumen Fidei – ch 1,2,3,4
Medjugore Pilgrimage
Misericordiae Vultus in English
Mother Teresa of Calcuta – Saint
Pope Franciss in Thailand
Pope Francis in Japan
Pope Francis in Sweden
Pope Francis in Hungary, Slovaquia
Pope Francis in America
Pope Francis in the WYD in Poland 2016
Querida Amazonia
Resurrection of Jesus Christ –according to the Gospels
Russian Revolution and Communismo 3 civil war 1918.1921
Russian Revolution and Communism 1
Russian Revolution and Communismo 2
Saint Agatha, virgin and martyr
Saint Anthony of Padua
Saint Francis of Assisi
Saint Ignatius of Loyola
Saint James, apostle
Saint Joseph
Saint Maria Goretti
Saint Maximilian Kolbe
Saint Mother Theresa of Calcutta
Saint Jean Baptiste MarieaVianney, Curé of Ars
Saint John of the Cross
Saint Patrick and Ireland
Signs of hope
Sunday – day of the Lord
Thanksgiving – History and Customs
The Body, the cult – (Eucharist)
Valentine
Vocation – mconnor@legionaries.org
Way of the Cross – drawings for children
For commentaries – email – mflynn@legionaries.org
Fb – Martin M Flynn
Donations to - BANCO - 03069 INTESA SANPAOLO SPA
Name – EUR-CA-ASTI
IBAN – IT61Q0306909606100000139493
LISTA DE PRESENTACIONES EN ESPAÑOL
Revisado 30-9-2021
Abuelos
Adviento y Navidad, tiempo de esperanza
Amor y Matrimonio 1 - 9
Amoris Laetitia – ch 1 – A la luz de la Palabre
Amoris Laetitia – ch 2 – Realidad y Desafíos de las Familias
Amoris Laetitia – ch 3 La mirada puesta en Jesús: Vocación de la Familia
Amoris Laetitia – ch 4 - El Amor en el Matrimonio
Amoris Laetitia – ch 5 – Amor que se vuelve fecundo
Amoris Laetitia – ch 6 – Algunas Perspectivas Pastorales
Amoris Laetitia – ch 7 – Fortalecer la educacion de los hijos
Amoris Laetitia – ch 8 – Acompañar, discernir e integrar la fragilidad
Amoris Laetitia – ch 9 – Espiritualidad Matrimonial y Familiar
Carnaval
Cristo Vive
Domingo – día del Señor
El camino de la cruz de JC en dibujos para niños
El Cuerpo, el culto – (eucarisía)
Espíritu Santo
Familiaris Consortio (FC) 1 – iglesia y familia hoy
Familiaris Consortio (FC) 2 - el plan de Dios para la familia
Familiaris Consortio (FC) 3 – 1 – familia como comunidad
Familiaris Consortio (FC) 3 – 2 – servicio a la vida y educación
Familiaris Consortio (FC) 3 – 3 – misión de la familia en la sociedad
Familiaris Consortio (FC) 3 – 4 - participación de la familia en la iglesia
Familiaris Consortio (FC) 4 Pastoral familiar
Fátima – Historia de las Apariciones de la Virgen
Feria de Sevilla
Haurietis aquas – el culto al Sagrado Corazón
Hermandades y cofradías
Hispanidad
Laudato si 1 – cuidado del hogar común
Laudato si 2 – evangelio de creación
Laudato si 3 – La raíz de la crisis ecológica
Laudato si 4 – ecología integral
Laudato si 5 – líneas de acción
Laudato si 6 – Educación y Espiritualidad Ecológica
Lumen Fidei – cap 1,2,3,4
Madre Teresa de Calcuta – Santa
María y la Biblia
Medjugore peregrinación
Misericordiae Vultus en Español
Papa Francisco en Bulgaria
Papa Francisco en Rumania
Papa Francisco en Marruecos
Papa Francisco en México
Papa Francisco – mensaje para la Jornada Mundial Juventud 2016
Papa Francisco – visita a Chile
Papa Francisco – visita a Perú
Papa Francisco en Colombia 1 + 2
Papa Francisco en Cuba
Papa Francisco en Fátima
Papa Francisco en la JMJ 2016 – Polonia
Papa Francisco en Hugaría e Eslovaquia
Queridas Amazoznia 1,2,3,4
Resurrección de Jesucristo – según los Evangelios
Revolución Rusa y Comunismo 1, 2, 3
Santa Agata, virgen y martir
San Antonio de Padua
San Francisco de Asis 1,2,3,4
Santa Maria Goretti
San Ignacio de Loyola
San José, obrero, marido, padre
San Juan Ma Vianney, Curé de’Ars
San Juan de la Cruz
San Maximiliano Kolbe
Santa Teresa de Calcuta
San Padre Pio de Pietralcina
San Patricio e Irlanda
Santiago Apóstol
Semana santa – Vistas de las últimas horas de JC
Vacaciones Cristianas
Valentín
Virgen de Guadalupe
Vocación – www.vocación.org
Vocación a evangelizar
Para comentarios – email – mflynn@lcegionaries.org
fb – martin m. flynn
Donations to - BANCO - 03069 INTESA SANPAOLO SPA
Name – EUR-CA-ASTI. IBAN – IT61Q0306909606100000139493
S faustina and the divine mercy (polish)

More Related Content

What's hot

Michael 2011-03 04
Michael 2011-03 04Michael 2011-03 04
Michael 2011-03 04
siloam
 
Papiez jan pawel ii w polsce oswiecim
Papiez jan pawel ii w polsce  oswiecimPapiez jan pawel ii w polsce  oswiecim
Papiez jan pawel ii w polsce oswiecim
Martin M Flynn
 
Eucharystia
EucharystiaEucharystia
8.Droga kościoła do samodzielności
8.Droga kościoła do samodzielności8.Droga kościoła do samodzielności
8.Droga kościoła do samodzielności
parakletos
 
Wiadomosci misyjne nr 23 (1/2012)
Wiadomosci misyjne nr 23 (1/2012)Wiadomosci misyjne nr 23 (1/2012)
Wiadomosci misyjne nr 23 (1/2012)
.Famvin Europe
 
Michael 2011-05 06-07
Michael 2011-05 06-07Michael 2011-05 06-07
Michael 2011-05 06-07
siloam
 
Michael 2010-05 06-07
Michael 2010-05 06-07Michael 2010-05 06-07
Michael 2010-05 06-07
siloam
 
parafia Pelplin
parafia Pelplinparafia Pelplin
parafia Pelplin
andmeg
 
Magazyn "Uwierzyć"
Magazyn "Uwierzyć"Magazyn "Uwierzyć"
Magazyn "Uwierzyć"
FundacjaRumianka
 
Obchody Roku Jubileuszowego Rodziny Wincentyńskiej w kościele św. Krzyża w W...
Obchody Roku Jubileuszowego Rodziny Wincentyńskiej w kościele św. Krzyża w W...Obchody Roku Jubileuszowego Rodziny Wincentyńskiej w kościele św. Krzyża w W...
Obchody Roku Jubileuszowego Rodziny Wincentyńskiej w kościele św. Krzyża w W...
.Famvin Europe
 
Na skale czy na piasku?
Na skale czy na piasku?Na skale czy na piasku?
Na skale czy na piasku?
siloam
 
1.Święto narodzenia Pańskiego we wczesnym Kościele
1.Święto narodzenia Pańskiego we wczesnym Kościele1.Święto narodzenia Pańskiego we wczesnym Kościele
1.Święto narodzenia Pańskiego we wczesnym Kościele
parakletos
 
Dom misjonarzy krwi chrystusa w swarzewie
Dom misjonarzy krwi chrystusa w swarzewieDom misjonarzy krwi chrystusa w swarzewie
Dom misjonarzy krwi chrystusa w swarzewie
domownik
 
Mirada sor Maria Troncatti_pl
Mirada sor Maria Troncatti_plMirada sor Maria Troncatti_pl
Mirada sor Maria Troncatti_pl
Maike Loes
 
Ogien w Kościele
Ogien w KościeleOgien w Kościele
Ogien w Kościele
siloam
 
2.Święto Paschy
2.Święto Paschy2.Święto Paschy
2.Święto Paschy
parakletos
 
1b hk ataki z wewnatrz
1b hk ataki z wewnatrz1b hk ataki z wewnatrz
1b hk ataki z wewnatrz
Gomulka83
 

What's hot (20)

Michael 2011-03 04
Michael 2011-03 04Michael 2011-03 04
Michael 2011-03 04
 
Papiez jan pawel ii w polsce oswiecim
Papiez jan pawel ii w polsce  oswiecimPapiez jan pawel ii w polsce  oswiecim
Papiez jan pawel ii w polsce oswiecim
 
Nr 5/03 (5) WIOSNA 2003
Nr 5/03 (5) WIOSNA 2003 Nr 5/03 (5) WIOSNA 2003
Nr 5/03 (5) WIOSNA 2003
 
Eucharystia
EucharystiaEucharystia
Eucharystia
 
8.Droga kościoła do samodzielności
8.Droga kościoła do samodzielności8.Droga kościoła do samodzielności
8.Droga kościoła do samodzielności
 
Wiadomosci misyjne nr 23 (1/2012)
Wiadomosci misyjne nr 23 (1/2012)Wiadomosci misyjne nr 23 (1/2012)
Wiadomosci misyjne nr 23 (1/2012)
 
Michael 2011-05 06-07
Michael 2011-05 06-07Michael 2011-05 06-07
Michael 2011-05 06-07
 
Michael 2010-05 06-07
Michael 2010-05 06-07Michael 2010-05 06-07
Michael 2010-05 06-07
 
parafia Pelplin
parafia Pelplinparafia Pelplin
parafia Pelplin
 
Magazyn "Uwierzyć"
Magazyn "Uwierzyć"Magazyn "Uwierzyć"
Magazyn "Uwierzyć"
 
Obchody Roku Jubileuszowego Rodziny Wincentyńskiej w kościele św. Krzyża w W...
Obchody Roku Jubileuszowego Rodziny Wincentyńskiej w kościele św. Krzyża w W...Obchody Roku Jubileuszowego Rodziny Wincentyńskiej w kościele św. Krzyża w W...
Obchody Roku Jubileuszowego Rodziny Wincentyńskiej w kościele św. Krzyża w W...
 
Na skale czy na piasku?
Na skale czy na piasku?Na skale czy na piasku?
Na skale czy na piasku?
 
1.Święto narodzenia Pańskiego we wczesnym Kościele
1.Święto narodzenia Pańskiego we wczesnym Kościele1.Święto narodzenia Pańskiego we wczesnym Kościele
1.Święto narodzenia Pańskiego we wczesnym Kościele
 
Dom misjonarzy krwi chrystusa w swarzewie
Dom misjonarzy krwi chrystusa w swarzewieDom misjonarzy krwi chrystusa w swarzewie
Dom misjonarzy krwi chrystusa w swarzewie
 
Mirada sor Maria Troncatti_pl
Mirada sor Maria Troncatti_plMirada sor Maria Troncatti_pl
Mirada sor Maria Troncatti_pl
 
Ogien w Kościele
Ogien w KościeleOgien w Kościele
Ogien w Kościele
 
2.Święto Paschy
2.Święto Paschy2.Święto Paschy
2.Święto Paschy
 
1b hk ataki z wewnatrz
1b hk ataki z wewnatrz1b hk ataki z wewnatrz
1b hk ataki z wewnatrz
 
Mrp 2 2013
Mrp 2 2013Mrp 2 2013
Mrp 2 2013
 
Katecheza i
Katecheza iKatecheza i
Katecheza i
 

Similar to S faustina and the divine mercy (polish)

Franciszek maria od krzyża jordan
Franciszek maria od krzyża jordanFranciszek maria od krzyża jordan
Franciszek maria od krzyża jordan
Bidzisi
 
Stefan wyszyński
Stefan wyszyńskiStefan wyszyński
Stefan wyszyński
manteska
 
8613985ec49eb8f757ae6439e879bb2a(1)
8613985ec49eb8f757ae6439e879bb2a(1)8613985ec49eb8f757ae6439e879bb2a(1)
8613985ec49eb8f757ae6439e879bb2a(1)
Dariusz Nowakowski
 
8613985ec49eb8f757ae6439e879bb2a
8613985ec49eb8f757ae6439e879bb2a8613985ec49eb8f757ae6439e879bb2a
8613985ec49eb8f757ae6439e879bb2a
Dariusz Nowakowski
 
Saint maximilian kolbe (polish)
Saint maximilian kolbe (polish)Saint maximilian kolbe (polish)
Saint maximilian kolbe (polish)
Martin M Flynn
 
8613985ec49eb8f757ae6439e879bb2a(2)
8613985ec49eb8f757ae6439e879bb2a(2)8613985ec49eb8f757ae6439e879bb2a(2)
8613985ec49eb8f757ae6439e879bb2a(2)
Dariusz Nowakowski
 
Messaggio della Consigliera per le Missioni, Sr. Alaide Deretti _ PL
Messaggio della Consigliera per le Missioni, Sr. Alaide Deretti _ PLMessaggio della Consigliera per le Missioni, Sr. Alaide Deretti _ PL
Messaggio della Consigliera per le Missioni, Sr. Alaide Deretti _ PL
Maike Loes
 
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 listopada 2020 pl
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 listopada 2020 plMessaggio della Consigliera per le Missioni_14 listopada 2020 pl
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 listopada 2020 pl
Maike Loes
 
Sanktuariamaryjneweuropiesanktuarium.ppt
Sanktuariamaryjneweuropiesanktuarium.pptSanktuariamaryjneweuropiesanktuarium.ppt
Sanktuariamaryjneweuropiesanktuarium.ppt
EwaDoma
 
Wiara Swiadków Jehowy nie prowadzi do zbawienia
Wiara Swiadków Jehowy nie prowadzi do zbawieniaWiara Swiadków Jehowy nie prowadzi do zbawienia
Wiara Swiadków Jehowy nie prowadzi do zbawienia
siloam
 
św. o.Pio OFMCap z Pietrelciny
św. o.Pio OFMCap z Pietrelciny św. o.Pio OFMCap z Pietrelciny
św. o.Pio OFMCap z Pietrelciny
mirczyk
 
St. john m vianney (polish)
St. john m vianney  (polish)St. john m vianney  (polish)
St. john m vianney (polish)
Martin M Flynn
 
Messaggio della Consigliera per le Missioni - PL
Messaggio della Consigliera per le Missioni - PLMessaggio della Consigliera per le Missioni - PL
Messaggio della Consigliera per le Missioni - PL
Maike Loes
 
Wiadomości misyjne nr 19 (1/ 2011)
Wiadomości misyjne nr 19 (1/ 2011)Wiadomości misyjne nr 19 (1/ 2011)
Wiadomości misyjne nr 19 (1/ 2011)
.Famvin Europe
 
Walka o tożsamość Kościoła Katolickiego na Ziemiach Odzyskanych - Ludzie i in...
Walka o tożsamość Kościoła Katolickiego na Ziemiach Odzyskanych - Ludzie i in...Walka o tożsamość Kościoła Katolickiego na Ziemiach Odzyskanych - Ludzie i in...
Walka o tożsamość Kościoła Katolickiego na Ziemiach Odzyskanych - Ludzie i in...
Marcin Senderski
 
Stefan Kardynał Wyszyński - Zapiski Wiezienne
Stefan Kardynał Wyszyński - Zapiski WiezienneStefan Kardynał Wyszyński - Zapiski Wiezienne
Stefan Kardynał Wyszyński - Zapiski Wiezienne
siloam
 

Similar to S faustina and the divine mercy (polish) (20)

Franciszek maria od krzyża jordan
Franciszek maria od krzyża jordanFranciszek maria od krzyża jordan
Franciszek maria od krzyża jordan
 
Stefan wyszyński
Stefan wyszyńskiStefan wyszyński
Stefan wyszyński
 
P rezentacja matka
P rezentacja matkaP rezentacja matka
P rezentacja matka
 
8613985ec49eb8f757ae6439e879bb2a(1)
8613985ec49eb8f757ae6439e879bb2a(1)8613985ec49eb8f757ae6439e879bb2a(1)
8613985ec49eb8f757ae6439e879bb2a(1)
 
8613985ec49eb8f757ae6439e879bb2a
8613985ec49eb8f757ae6439e879bb2a8613985ec49eb8f757ae6439e879bb2a
8613985ec49eb8f757ae6439e879bb2a
 
Pr m
Pr mPr m
Pr m
 
Saint maximilian kolbe (polish)
Saint maximilian kolbe (polish)Saint maximilian kolbe (polish)
Saint maximilian kolbe (polish)
 
8613985ec49eb8f757ae6439e879bb2a(2)
8613985ec49eb8f757ae6439e879bb2a(2)8613985ec49eb8f757ae6439e879bb2a(2)
8613985ec49eb8f757ae6439e879bb2a(2)
 
Messaggio della Consigliera per le Missioni, Sr. Alaide Deretti _ PL
Messaggio della Consigliera per le Missioni, Sr. Alaide Deretti _ PLMessaggio della Consigliera per le Missioni, Sr. Alaide Deretti _ PL
Messaggio della Consigliera per le Missioni, Sr. Alaide Deretti _ PL
 
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 listopada 2020 pl
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 listopada 2020 plMessaggio della Consigliera per le Missioni_14 listopada 2020 pl
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 listopada 2020 pl
 
Sanktuariamaryjneweuropiesanktuarium.ppt
Sanktuariamaryjneweuropiesanktuarium.pptSanktuariamaryjneweuropiesanktuarium.ppt
Sanktuariamaryjneweuropiesanktuarium.ppt
 
Wiara Swiadków Jehowy nie prowadzi do zbawienia
Wiara Swiadków Jehowy nie prowadzi do zbawieniaWiara Swiadków Jehowy nie prowadzi do zbawienia
Wiara Swiadków Jehowy nie prowadzi do zbawienia
 
Czerwiec, miesiąc Jezusa
Czerwiec, miesiąc JezusaCzerwiec, miesiąc Jezusa
Czerwiec, miesiąc Jezusa
 
św. o.Pio OFMCap z Pietrelciny
św. o.Pio OFMCap z Pietrelciny św. o.Pio OFMCap z Pietrelciny
św. o.Pio OFMCap z Pietrelciny
 
St. john m vianney (polish)
St. john m vianney  (polish)St. john m vianney  (polish)
St. john m vianney (polish)
 
0 hk wstep
0 hk wstep0 hk wstep
0 hk wstep
 
Messaggio della Consigliera per le Missioni - PL
Messaggio della Consigliera per le Missioni - PLMessaggio della Consigliera per le Missioni - PL
Messaggio della Consigliera per le Missioni - PL
 
Wiadomości misyjne nr 19 (1/ 2011)
Wiadomości misyjne nr 19 (1/ 2011)Wiadomości misyjne nr 19 (1/ 2011)
Wiadomości misyjne nr 19 (1/ 2011)
 
Walka o tożsamość Kościoła Katolickiego na Ziemiach Odzyskanych - Ludzie i in...
Walka o tożsamość Kościoła Katolickiego na Ziemiach Odzyskanych - Ludzie i in...Walka o tożsamość Kościoła Katolickiego na Ziemiach Odzyskanych - Ludzie i in...
Walka o tożsamość Kościoła Katolickiego na Ziemiach Odzyskanych - Ludzie i in...
 
Stefan Kardynał Wyszyński - Zapiski Wiezienne
Stefan Kardynał Wyszyński - Zapiski WiezienneStefan Kardynał Wyszyński - Zapiski Wiezienne
Stefan Kardynał Wyszyński - Zapiski Wiezienne
 

More from Martin M Flynn

San Cristóbal, mártir, patrón de los viajeros..pptx
San Cristóbal, mártir, patrón de los viajeros..pptxSan Cristóbal, mártir, patrón de los viajeros..pptx
San Cristóbal, mártir, patrón de los viajeros..pptx
Martin M Flynn
 
Saint Christopher, martyr, patron of travellers..pptx
Saint Christopher, martyr, patron of travellers..pptxSaint Christopher, martyr, patron of travellers..pptx
Saint Christopher, martyr, patron of travellers..pptx
Martin M Flynn
 
Santa Maria Magdalena, discipulo y testigo de Jesús (Indonesian).pptx
Santa Maria Magdalena, discipulo y testigo de Jesús (Indonesian).pptxSanta Maria Magdalena, discipulo y testigo de Jesús (Indonesian).pptx
Santa Maria Magdalena, discipulo y testigo de Jesús (Indonesian).pptx
Martin M Flynn
 
Santa Maria Magdalena, discipulo y testigo de Jesús.pptx
Santa Maria Magdalena, discipulo y testigo de Jesús.pptxSanta Maria Magdalena, discipulo y testigo de Jesús.pptx
Santa Maria Magdalena, discipulo y testigo de Jesús.pptx
Martin M Flynn
 
MÁRTIRES DE FRANCIA - una historia seleccionada.pptx
MÁRTIRES DE FRANCIA - una historia seleccionada.pptxMÁRTIRES DE FRANCIA - una historia seleccionada.pptx
MÁRTIRES DE FRANCIA - una historia seleccionada.pptx
Martin M Flynn
 
Martyrs de France, une sélection de l'histoire.pptx
Martyrs de France, une sélection de l'histoire.pptxMartyrs de France, une sélection de l'histoire.pptx
Martyrs de France, une sélection de l'histoire.pptx
Martin M Flynn
 
Martyrs of France - a selected history.pptx
Martyrs of France - a selected history.pptxMartyrs of France - a selected history.pptx
Martyrs of France - a selected history.pptx
Martin M Flynn
 
Santa Caterina Tekakwitha, Giglio dei Mohawk.pptx
Santa Caterina Tekakwitha, Giglio dei Mohawk.pptxSanta Caterina Tekakwitha, Giglio dei Mohawk.pptx
Santa Caterina Tekakwitha, Giglio dei Mohawk.pptx
Martin M Flynn
 
Sainte Katherine Tekakwitha, Lys des Mohawks.pptx
Sainte Katherine Tekakwitha, Lys des Mohawks.pptxSainte Katherine Tekakwitha, Lys des Mohawks.pptx
Sainte Katherine Tekakwitha, Lys des Mohawks.pptx
Martin M Flynn
 
Santa Catalina Tekakwitha, Lirio de los Mohawk.pptx
Santa Catalina Tekakwitha, Lirio de los Mohawk.pptxSanta Catalina Tekakwitha, Lirio de los Mohawk.pptx
Santa Catalina Tekakwitha, Lirio de los Mohawk.pptx
Martin M Flynn
 
Saint Katherine Tekakwitha, Lily of the Mohawks.pptx
Saint Katherine Tekakwitha, Lily of the Mohawks.pptxSaint Katherine Tekakwitha, Lily of the Mohawks.pptx
Saint Katherine Tekakwitha, Lily of the Mohawks.pptx
Martin M Flynn
 
Heiliger Benedikt, Abt und Beichtvater, Begrunder des westlichen Monchtums.pptx
Heiliger Benedikt, Abt und Beichtvater, Begrunder des westlichen Monchtums.pptxHeiliger Benedikt, Abt und Beichtvater, Begrunder des westlichen Monchtums.pptx
Heiliger Benedikt, Abt und Beichtvater, Begrunder des westlichen Monchtums.pptx
Martin M Flynn
 
San Benedetto, abate e confessore, fondatore del monachesimo occidentale.pptx
San Benedetto, abate e confessore, fondatore del monachesimo occidentale.pptxSan Benedetto, abate e confessore, fondatore del monachesimo occidentale.pptx
San Benedetto, abate e confessore, fondatore del monachesimo occidentale.pptx
Martin M Flynn
 
Saint Benoit, Abbé e confeseur, fundateur de monasticisme.pptx
Saint Benoit, Abbé e confeseur, fundateur de monasticisme.pptxSaint Benoit, Abbé e confeseur, fundateur de monasticisme.pptx
Saint Benoit, Abbé e confeseur, fundateur de monasticisme.pptx
Martin M Flynn
 
San Benito, Abad y Confesor, Fundador del monasticismo occidental.pptx
San Benito, Abad y Confesor, Fundador del monasticismo occidental.pptxSan Benito, Abad y Confesor, Fundador del monasticismo occidental.pptx
San Benito, Abad y Confesor, Fundador del monasticismo occidental.pptx
Martin M Flynn
 
Saint Benedict, Abbot and Confessor 480-547.pptx
Saint Benedict, Abbot and Confessor 480-547.pptxSaint Benedict, Abbot and Confessor 480-547.pptx
Saint Benedict, Abbot and Confessor 480-547.pptx
Martin M Flynn
 
MARTYRER AV HOLLAND - Den holländska revolten och religionskrigen..pptx
MARTYRER AV HOLLAND - Den holländska revolten och religionskrigen..pptxMARTYRER AV HOLLAND - Den holländska revolten och religionskrigen..pptx
MARTYRER AV HOLLAND - Den holländska revolten och religionskrigen..pptx
Martin M Flynn
 
MARTIRI DELL'OLANDA - La rivolta olandese e le guerre di religione..pptx
MARTIRI DELL'OLANDA - La rivolta olandese e le guerre di religione..pptxMARTIRI DELL'OLANDA - La rivolta olandese e le guerre di religione..pptx
MARTIRI DELL'OLANDA - La rivolta olandese e le guerre di religione..pptx
Martin M Flynn
 
MARTELAARS VAN NEDERLAND - De Nederlandse Opstand en de godsdienstoorlogen..pptx
MARTELAARS VAN NEDERLAND - De Nederlandse Opstand en de godsdienstoorlogen..pptxMARTELAARS VAN NEDERLAND - De Nederlandse Opstand en de godsdienstoorlogen..pptx
MARTELAARS VAN NEDERLAND - De Nederlandse Opstand en de godsdienstoorlogen..pptx
Martin M Flynn
 
MARTYRS DE HOLLANDE - La révolte hollandaise et les guerres de religion..pptx
MARTYRS DE HOLLANDE - La révolte hollandaise et les guerres de religion..pptxMARTYRS DE HOLLANDE - La révolte hollandaise et les guerres de religion..pptx
MARTYRS DE HOLLANDE - La révolte hollandaise et les guerres de religion..pptx
Martin M Flynn
 

More from Martin M Flynn (20)

San Cristóbal, mártir, patrón de los viajeros..pptx
San Cristóbal, mártir, patrón de los viajeros..pptxSan Cristóbal, mártir, patrón de los viajeros..pptx
San Cristóbal, mártir, patrón de los viajeros..pptx
 
Saint Christopher, martyr, patron of travellers..pptx
Saint Christopher, martyr, patron of travellers..pptxSaint Christopher, martyr, patron of travellers..pptx
Saint Christopher, martyr, patron of travellers..pptx
 
Santa Maria Magdalena, discipulo y testigo de Jesús (Indonesian).pptx
Santa Maria Magdalena, discipulo y testigo de Jesús (Indonesian).pptxSanta Maria Magdalena, discipulo y testigo de Jesús (Indonesian).pptx
Santa Maria Magdalena, discipulo y testigo de Jesús (Indonesian).pptx
 
Santa Maria Magdalena, discipulo y testigo de Jesús.pptx
Santa Maria Magdalena, discipulo y testigo de Jesús.pptxSanta Maria Magdalena, discipulo y testigo de Jesús.pptx
Santa Maria Magdalena, discipulo y testigo de Jesús.pptx
 
MÁRTIRES DE FRANCIA - una historia seleccionada.pptx
MÁRTIRES DE FRANCIA - una historia seleccionada.pptxMÁRTIRES DE FRANCIA - una historia seleccionada.pptx
MÁRTIRES DE FRANCIA - una historia seleccionada.pptx
 
Martyrs de France, une sélection de l'histoire.pptx
Martyrs de France, une sélection de l'histoire.pptxMartyrs de France, une sélection de l'histoire.pptx
Martyrs de France, une sélection de l'histoire.pptx
 
Martyrs of France - a selected history.pptx
Martyrs of France - a selected history.pptxMartyrs of France - a selected history.pptx
Martyrs of France - a selected history.pptx
 
Santa Caterina Tekakwitha, Giglio dei Mohawk.pptx
Santa Caterina Tekakwitha, Giglio dei Mohawk.pptxSanta Caterina Tekakwitha, Giglio dei Mohawk.pptx
Santa Caterina Tekakwitha, Giglio dei Mohawk.pptx
 
Sainte Katherine Tekakwitha, Lys des Mohawks.pptx
Sainte Katherine Tekakwitha, Lys des Mohawks.pptxSainte Katherine Tekakwitha, Lys des Mohawks.pptx
Sainte Katherine Tekakwitha, Lys des Mohawks.pptx
 
Santa Catalina Tekakwitha, Lirio de los Mohawk.pptx
Santa Catalina Tekakwitha, Lirio de los Mohawk.pptxSanta Catalina Tekakwitha, Lirio de los Mohawk.pptx
Santa Catalina Tekakwitha, Lirio de los Mohawk.pptx
 
Saint Katherine Tekakwitha, Lily of the Mohawks.pptx
Saint Katherine Tekakwitha, Lily of the Mohawks.pptxSaint Katherine Tekakwitha, Lily of the Mohawks.pptx
Saint Katherine Tekakwitha, Lily of the Mohawks.pptx
 
Heiliger Benedikt, Abt und Beichtvater, Begrunder des westlichen Monchtums.pptx
Heiliger Benedikt, Abt und Beichtvater, Begrunder des westlichen Monchtums.pptxHeiliger Benedikt, Abt und Beichtvater, Begrunder des westlichen Monchtums.pptx
Heiliger Benedikt, Abt und Beichtvater, Begrunder des westlichen Monchtums.pptx
 
San Benedetto, abate e confessore, fondatore del monachesimo occidentale.pptx
San Benedetto, abate e confessore, fondatore del monachesimo occidentale.pptxSan Benedetto, abate e confessore, fondatore del monachesimo occidentale.pptx
San Benedetto, abate e confessore, fondatore del monachesimo occidentale.pptx
 
Saint Benoit, Abbé e confeseur, fundateur de monasticisme.pptx
Saint Benoit, Abbé e confeseur, fundateur de monasticisme.pptxSaint Benoit, Abbé e confeseur, fundateur de monasticisme.pptx
Saint Benoit, Abbé e confeseur, fundateur de monasticisme.pptx
 
San Benito, Abad y Confesor, Fundador del monasticismo occidental.pptx
San Benito, Abad y Confesor, Fundador del monasticismo occidental.pptxSan Benito, Abad y Confesor, Fundador del monasticismo occidental.pptx
San Benito, Abad y Confesor, Fundador del monasticismo occidental.pptx
 
Saint Benedict, Abbot and Confessor 480-547.pptx
Saint Benedict, Abbot and Confessor 480-547.pptxSaint Benedict, Abbot and Confessor 480-547.pptx
Saint Benedict, Abbot and Confessor 480-547.pptx
 
MARTYRER AV HOLLAND - Den holländska revolten och religionskrigen..pptx
MARTYRER AV HOLLAND - Den holländska revolten och religionskrigen..pptxMARTYRER AV HOLLAND - Den holländska revolten och religionskrigen..pptx
MARTYRER AV HOLLAND - Den holländska revolten och religionskrigen..pptx
 
MARTIRI DELL'OLANDA - La rivolta olandese e le guerre di religione..pptx
MARTIRI DELL'OLANDA - La rivolta olandese e le guerre di religione..pptxMARTIRI DELL'OLANDA - La rivolta olandese e le guerre di religione..pptx
MARTIRI DELL'OLANDA - La rivolta olandese e le guerre di religione..pptx
 
MARTELAARS VAN NEDERLAND - De Nederlandse Opstand en de godsdienstoorlogen..pptx
MARTELAARS VAN NEDERLAND - De Nederlandse Opstand en de godsdienstoorlogen..pptxMARTELAARS VAN NEDERLAND - De Nederlandse Opstand en de godsdienstoorlogen..pptx
MARTELAARS VAN NEDERLAND - De Nederlandse Opstand en de godsdienstoorlogen..pptx
 
MARTYRS DE HOLLANDE - La révolte hollandaise et les guerres de religion..pptx
MARTYRS DE HOLLANDE - La révolte hollandaise et les guerres de religion..pptxMARTYRS DE HOLLANDE - La révolte hollandaise et les guerres de religion..pptx
MARTYRS DE HOLLANDE - La révolte hollandaise et les guerres de religion..pptx
 

S faustina and the divine mercy (polish)

 • 1. ŚWIĘTA FAUSTYNA I TE MIŁOSIERDZIE BOŻE
 • 2. Urodzony w (Głogowiec, woj. łódzkie, 25 sierpnia 1905) Zmarł w Łagiewnikach, Kraków, 5 października 1938)
 • 3. zmarła była trzecią z ośmiorga rodzeństwa, dzieci małżeństwa Stanisława, stolarza i rolnika, oraz Marianny Kowalskiej, która je wychowała z wielką duchową dyscypliną,
 • 4. W wieku 9 ona otrzymała do Pierwszej Komunii w kościele św. Kazimierza.
 • 5. W 1922 wyjechała do Łodzi i pracowała przez rok w sklepie Marjanny Sadowskiej, aby utrzymać się i pomóc rodzinie.
 • 6. Od 7 roku życia czuła powołanie zakonne. W wieku 18 lat Faustyna poprosiła rodziców o zgodę na wstąpienie do klasztoru, ale odmówili jej.
 • 7. Postanowiła oddać się marnościom życia, ignorując głos łaski. Jednak nie była spokojna i ciągle czuła powołanie.
 • 8. W środku tańca wydawało się, że widzi ukrzyżowanego Jezusa, który powiedział do niej: „Moja córko, jak długo sprawisz, że będę cierpieć?
 • 9. Poszła do katedry św. Stanisława de Kostki i poprosiła Pana, aby jej powiedział co robić. Po głębokiej modlitwie i prośbie o przebaczenie usłyszała głos to powiedział jej: „Jedź natychmiast do Varsvii; tam wejdziesz do klasztoru "
 • 10. Następnego ranka bez zmiany ubrania, bez zgody rodziców i pożegnawszy się tylko z jedną z sióstr, pojechała pociągiem do Warszawy. Weszła do kościoła w Santiago na ulicy Grojeka, poszła na mszę i na koniec poprosiła księdza Dąbrowskiego o przewodnictwo. Zostawił ją pod opieką pani Lipszcowej, bardzo katolicka kobieta, u której przebywała, szukając klasztoru.
 • 11. Udała się do Domu Macierzystego Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, gdzie została ostatecznie przyjęta, a po rocznym oszczędzaniu, aby móc zapłacić za wyprawkę, w sierpniu 1925 r. w uroczystość Matki Bożej anioły, weszła jako postulantka.
 • 12. Pracowała w kuchni i dostała zadanie sprzątania pokoju Matki Barkiewez i opieki nad nią w czasie choroby.
 • 13. W 1926 r. została wysłana do nowicjatu w Józefowie, w Krakowie, aby zakończyć okres postulacyjny,
 • 14. Miała ochotę odejść, ale Pan przyszedł… do niej ponownie i dał jej siła do wytrwania
 • 15. a 30 kwietnia, mając 20 lat, przyjęła habit nowicjuszki pod imieniem Siostry Marii Faustyny ​​od Najświętszego Sakramentu. - Imię „Faustyna” oznacza „błogosławiony”, „szczęśliwy” i może być odniesieniem do chrześcijańskiego męczennika Faustyna.
 • 16. Ostrzegano ją, że wejdzie tam jako siostra zakonna i że ze względu na niski poziom wykształcenia może nie osiągnąć wyższych poziomów w kolejności niż te, które obejmują gotowanie, sprzątanie i ogrodnictwo
 • 17. W kwietniu 1928 r. złożyła śluby zakonne i trafiła do klasztoru w Wilnie na Litwie, gdzie pracowała również jako kucharka
 • 18. później wróciła do Wilna i spotkała Michała Sopoćkę, który wspierał jego misję
 • 19. W maju 1930 została przeniesiona do klasztoru w Płocku, gdzie przebywała przez prawie pięć lat.
 • 20. 22 lutego 1931 - pierwsza wizja Jezusa, który poprosił ją o namalowanie własnego obrazu. Jezus pojawił się ubrany na biało, a promienie czerwonego i białego światła emanowały z jego serca.
 • 21. Jezus poprosił ją między innymi o namalowanie obrazu samego siebie, takiego jak ten, który jej pokazano i aby zawierał napis „Jezu, ufam Tobie”.
 • 22. Trzy lata później, po przyjeździe do Wilna, pod jej kierunkiem wykonano pierwszą artystyczną wizualizację obrazu.
 • 23. Jezus powiedział jej, że chce, aby obraz Miłosierdzia Bożego został „uroczo poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy; ta niedziela będzie świętem miłosierdzia”.
 • 24. Eugeniusz Kazimirowski, wykonał portret pod kierunkiem Siostry Faustyny. Obraz był prezentowany i czczony publicznie w Ostrej Bramie (Wilno, Litwa) w dniach 26-28 kwietnia 1935 r.
 • 25. Ale najsłynniejszy obraz miłosierdzia Bożego wykonał: Adolfie Hyle, ofiarowany w podziękowaniu za ocalenie jego rodziny od wojna.
 • 26. Nakładka na twarz Jezusa na obraz Bożego Miłosierdzia na dobrze znanym Całunie Turyńskim wykazuje wielkie podobieństwo.
 • 28. Zaufanie miłosierdzia osiąga się poprzez to oddanie, które składa się z: 1 orędzie Bożego Miłosierdzia, 2 Koronka do Miłosierdzia Bożego, 3 Obraz Miłosierdzia Bożego, 4 Święto Miłosierdzia Bożego i 5 godzina miłosierdzia
 • 30. W Wilnie Faustyna spotkała się z nowo mianowanym spowiednikiem sióstr ks. Michałem Sopoćką. Sopoćko był także profesorem teologii pastoralnej na Uniwersytecie Stefana Batorego.
 • 31. w 1933 r. ks. Sopoćko nalegał na pełną ocenę psychiatryczną Siostry Faustyny ​​przez Helenę Maciejewską, psychiatrę i lekarza. Została uznana za zdrową psychicznie.
 • 32. Sopoćko poradził Faustynie, aby zaczęła pisać dziennik i nagrywać rozmowy i przesłania Jezusa, które relacjonuje
 • 33. W listopadzie 1935 roku Siostra Faustyna spisała regulamin nowego zgromadzenia kontemplacyjnego pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego.
 • 34. W grudniu odwiedził dom w Wilnie, który, jak powiedział, widział w wizji jako pierwszy klasztor zgromadzenia.
 • 35. Została przeniesiona do Walendowa na południowy zachód od Warszawy. Poinformował, że Jezus powiedział do niego: „Moje dziecko, czyń wszystko, co jest w zasięgu Twojej ręki, aby szerzyć nabożeństwo do Mojego Bożego Miłosierdzia, wynagrodzę to, co brakuje Ci ".
 • 36. W ostatnich latach jej życia wewnętrzne duchowe cierpienia… a dolegliwości ciała nasiliły się: rozwinęła się gruźlica, która zaatakowała jej płuca i układ pokarmowy
 • 37. Zmarła 5 października 1938 r. w wieku 33 lat, z czego 13 mieszkało w klasztorze.
 • 38. 25 listopada 1966 jego szczątki przeniesiono do kaplicy, konsekrowanej później jako Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. Po beatyfikacji jej relikwie umieszczono na ołtarzu kaplicy.
 • 40. Poświadczone cuda w procesie kanonizacyjnym. Uzdrowienie pani Maureen Digan w Massachusetts i ks. Pytla z wrodzonym sercem w rocznicę śmierci Siostry Faustyny, 5 października 1995 r.
 • 41. 18 kwietnia 1993 r., w święto Miłosierdzia Bożego (Druga Niedziela Wielkanocna), Jan Paweł II ogłosił siostrę Faustynę błogosławioną w S. Piotrze w Rzymie.
 • 42. Kanonizowana została 30 kwietnia 2000 r., w drugą niedzielę Wielkanocy, zwaną także Niedzielą Miłosierdzia Bożego.
 • 43. „Widziałam Najświętszą Dziewicę, która mi powiedziała: O, jak miła Bogu jest dusza, która wiernie podąża za natchnieniem Jego łaski. Dałem światu Zbawiciela, a wy musicie mówić światu o Jego wielkim miłosierdziu i przygotować świat na Jego powtórne przyjście. Przyjdzie nie jako Miłosierny Zbawiciel, ale jako Sędzia Sprawiedliwy. Och, jak straszny jest ten dzień. Ustanowiony jest dzień sprawiedliwości, dzień gniewu Bożego. Aniołowie drżą przed tym dniem. Mów do dusz o tym wielkim miłosierdziu, póki jeszcze czas poznać miłosierdzie. Jeśli teraz zachowasz spokój, w tym strasznym dniu odpowiesz za wielką liczbę dusz. Nie lękaj się niczego, pozostań wierny do końca, towarzyszę Ci moimi uczuciami (Dz. 635). pisała Siostra Faustyna.
 • 45. Obietnice Bożego Miłosierdzia Za nabożeństwo do tego obrazu i do koronki, którą powierzył Faustynie, Jezus obiecał udzielić następujących łask duchowych: 1 Przez cześć obrazu dusza, która go czci, nie zginie; 2 dusza będzie broniona jako chwała Chrystusowa; 3 dusza będzie miała naczynie, z którym będzie mogła udać się do Źródła Miłosierdzia po łaski; 4 dusza, która żyje w ich cieniu [promieni miłosierdzia], nie zostanie dosięgnięta sprawiedliwą ręką Boga; 5 W Godzinie Miłosierdzia Bożego (Dz. 1320) nic nie zostanie odmówione duszy, która prosi o to ze względu na zasługi Jego męki; 6 Przez szerzenie Bożego Miłosierdzia przez całe życie dusza będzie chroniona przez Chrystusa, jak kochająca matka ochrania swoje nowonarodzone dziecko, a w chwili śmierci nie będzie Sędzią Sprawiedliwym, ale Miłosiernym Zbawicielem; 7 Zbliżając się do Źródła Życia (Chrystusa) w święto Miłosierdzia Bożego, dusza otrzyma całkowite przebaczenie winy i kar; 8 Dzięki nowennie dusze przedstawione Chrystusowi (wymienione w nowennie) zaczerpną siłę, ulgę i wszystko łaskę, której potrzebują, aby stawić czoła trudnościom życia, zwłaszcza w godzinie śmierci; 9 Koronką do Miłosierdzia Bożego będą być otulonym Jego Miłosierdziem w życiu, a szczególnie w godzinie śmierci; 10 Za Koronkę do Miłosierdzia Bożego Chrystus chętnie daje wszystko, o co Go proszą; 11 Za Koronkę do Miłosierdzia Bożego, aby zawzięć się grzeszników (gdy się modlą), Chrystus napełni ich dusze pokojem i godziną z jego śmierci będą szczęśliwi; 12 Z duszami, które zwracają się do Jego miłosierdzia, i z tymi, którzy je wielbią i głoszą, w godzinę śmierci Chrystus będzie się zachowywał zgodnie ze swoim nieskończonym miłosierdziem.
 • 46. LIST OF PRESENTATIONS IN ENGLISH Revised 30-9-2021 Advent and Christmas – time of hope and peace Amoris Laetitia – ch 1 – In the Light of the Word Amoris Laetitia – ch 2 – The Experiences and Challenges of Families Amoris Laetitia – ch 3 - Looking to Jesus, the Vocation of the Family Amoris Laetitia – ch 4 - Love in Marriage Amoris Laetitia – ch 5 – Love made Fruitfuol Amoris Laetitia – ch 6 – Some Pastoral Perspectives Amoris Laetitia – ch 7 – Towards a better education of children Amoris Laetitia – ch 8 – Accompanying, discerning and integrating weaknwss Amoris Laetitia – ch 9 – The Spirituality of Marriage and the Family Beloved Amazon 1ª – A Social Dream Beloved Amazon 2 - A Cultural Dream Beloved Amazon 3 – An Ecological Dream Beloved Amazon 4 - An Ecclesiastical Dream Carnival Christ is Alive Familiaris Consortio (FC) 1 – Church and Family today Familiaris Consortio (FC) 2 - God’s plan for the family Familiaris Consortio (FC) 3 – 1 – family as a Community Familiaris Consortio (FC) 3 – 2 – serving life and education Familiaris Consortio (FC) 3 – 3 – mission of the family in society Familiaris Consortio (FC) 3 – 4 - Family in the Church Familiaris Consortio (FC) 4 Pastoral familiar Football in Spain Haurietis aquas – devotion to the Sacred Heart by Pius XII Holidays and Holy Days Holy Spirit Holy Week – drawings for children Holy Week – glmjpses of the last hours of JC Inauguration of President Donald Trump Juno explores Jupiter Laudato si 1 – care for the common home Laudato si 2 – Gospel of creation Laudato si 3 – Human roots of the ecological crisis Laudato si 4 – integral ecology Laudato si 5 – lines of approach and action Laudato si 6 – Education y Ecological Spirituality Love and Marriage 12,3,4,5,6,7,8,9 Lumen Fidei – ch 1,2,3,4 Medjugore Pilgrimage Misericordiae Vultus in English Mother Teresa of Calcuta – Saint Pope Franciss in Thailand Pope Francis in Japan Pope Francis in Sweden Pope Francis in Hungary, Slovaquia Pope Francis in America Pope Francis in the WYD in Poland 2016 Querida Amazonia Resurrection of Jesus Christ –according to the Gospels Russian Revolution and Communismo 3 civil war 1918.1921 Russian Revolution and Communism 1 Russian Revolution and Communismo 2 Saint Agatha, virgin and martyr Saint Anthony of Padua Saint Francis of Assisi Saint Ignatius of Loyola Saint James, apostle Saint Joseph Saint Maria Goretti Saint Maximilian Kolbe Saint Mother Theresa of Calcutta Saint Jean Baptiste MarieaVianney, Curé of Ars Saint John of the Cross Saint Patrick and Ireland Signs of hope Sunday – day of the Lord Thanksgiving – History and Customs The Body, the cult – (Eucharist) Valentine Vocation – mconnor@legionaries.org Way of the Cross – drawings for children For commentaries – email – mflynn@legionaries.org Fb – Martin M Flynn Donations to - BANCO - 03069 INTESA SANPAOLO SPA Name – EUR-CA-ASTI IBAN – IT61Q0306909606100000139493
 • 47. LISTA DE PRESENTACIONES EN ESPAÑOL Revisado 30-9-2021 Abuelos Adviento y Navidad, tiempo de esperanza Amor y Matrimonio 1 - 9 Amoris Laetitia – ch 1 – A la luz de la Palabre Amoris Laetitia – ch 2 – Realidad y Desafíos de las Familias Amoris Laetitia – ch 3 La mirada puesta en Jesús: Vocación de la Familia Amoris Laetitia – ch 4 - El Amor en el Matrimonio Amoris Laetitia – ch 5 – Amor que se vuelve fecundo Amoris Laetitia – ch 6 – Algunas Perspectivas Pastorales Amoris Laetitia – ch 7 – Fortalecer la educacion de los hijos Amoris Laetitia – ch 8 – Acompañar, discernir e integrar la fragilidad Amoris Laetitia – ch 9 – Espiritualidad Matrimonial y Familiar Carnaval Cristo Vive Domingo – día del Señor El camino de la cruz de JC en dibujos para niños El Cuerpo, el culto – (eucarisía) Espíritu Santo Familiaris Consortio (FC) 1 – iglesia y familia hoy Familiaris Consortio (FC) 2 - el plan de Dios para la familia Familiaris Consortio (FC) 3 – 1 – familia como comunidad Familiaris Consortio (FC) 3 – 2 – servicio a la vida y educación Familiaris Consortio (FC) 3 – 3 – misión de la familia en la sociedad Familiaris Consortio (FC) 3 – 4 - participación de la familia en la iglesia Familiaris Consortio (FC) 4 Pastoral familiar Fátima – Historia de las Apariciones de la Virgen Feria de Sevilla Haurietis aquas – el culto al Sagrado Corazón Hermandades y cofradías Hispanidad Laudato si 1 – cuidado del hogar común Laudato si 2 – evangelio de creación Laudato si 3 – La raíz de la crisis ecológica Laudato si 4 – ecología integral Laudato si 5 – líneas de acción Laudato si 6 – Educación y Espiritualidad Ecológica Lumen Fidei – cap 1,2,3,4 Madre Teresa de Calcuta – Santa María y la Biblia Medjugore peregrinación Misericordiae Vultus en Español Papa Francisco en Bulgaria Papa Francisco en Rumania Papa Francisco en Marruecos Papa Francisco en México Papa Francisco – mensaje para la Jornada Mundial Juventud 2016 Papa Francisco – visita a Chile Papa Francisco – visita a Perú Papa Francisco en Colombia 1 + 2 Papa Francisco en Cuba Papa Francisco en Fátima Papa Francisco en la JMJ 2016 – Polonia Papa Francisco en Hugaría e Eslovaquia Queridas Amazoznia 1,2,3,4 Resurrección de Jesucristo – según los Evangelios Revolución Rusa y Comunismo 1, 2, 3 Santa Agata, virgen y martir San Antonio de Padua San Francisco de Asis 1,2,3,4 Santa Maria Goretti San Ignacio de Loyola San José, obrero, marido, padre San Juan Ma Vianney, Curé de’Ars San Juan de la Cruz San Maximiliano Kolbe Santa Teresa de Calcuta San Padre Pio de Pietralcina San Patricio e Irlanda Santiago Apóstol Semana santa – Vistas de las últimas horas de JC Vacaciones Cristianas Valentín Virgen de Guadalupe Vocación – www.vocación.org Vocación a evangelizar Para comentarios – email – mflynn@lcegionaries.org fb – martin m. flynn Donations to - BANCO - 03069 INTESA SANPAOLO SPA Name – EUR-CA-ASTI. IBAN – IT61Q0306909606100000139493