SlideShare a Scribd company logo
Regulamento de participación do XXIII Certame de creación artística Poesía e Imaxe
EN GALEGO, SEN FILTRO
1.- Liñas xerais. O Concello de Ferrol ten entre as súas prioridades a realización de
actividades de dinamización lingüística axustadas ó recollido no Plan de normalización
lingüística, aprobado no seu día polo Concello Pleno, dirixidas especialmente ó sector da
mocidade e o ensino, co obxectivo de potenciar un maior uso do galego entre a mocidade, a
través da creación de novos ámbitos de uso do galego. Unha delas é o desenvolvemento dun
actividade de creación artística Poesía e Imaxe co nome En Galego, sen filtro, no que o
alumnado elabora manifestacións artísticas visuais ou audiovisuais que reflictan diversos
textos líricos da literatura universal.
2.- Obxecto. A través destas bases o Concello de Ferrol establece as normas específicas para
regular a forma de participación no actividade de creación artística Poesía e Imaxe En
galego, sen filtro para o alumnado que estea matriculado nalgún dos cursos correspondentes
ás distintas categorías deste certame nos centros de ensino non universitario do Concello de
Ferrol –públicos, concertados ou privados– e daqueles centros da comarca que forman parte
da Coordenadora de Equipas de Normalización Lingüística, quen colabora neste certame.
3.- Modalidades e requisitos. As persoas participantes deberán presentar unha composición
plástica ou audiovisual orixinal en calquera destas modalidades:
 Modalidade A, debuxo, pintura, colaxe e fotografía.
 Modalidade B, audiovisual.
Calquera texto (frase, lema…) que forme parte da obra presentada para participar debe estar
redactado en lingua galega.
Para a realización da obra os participantes deberán escoller como motivo de inspiración unha
(1) de entre as propostas de textos da literatura universal ofrecidas polas entidades
organizadoras. O autor ou a autora deberá indicar o texto seleccionado. No caso de optar á
modalidade B (audiovisual), deberase indicar tamén o texto seleccionado. A autoría dos
traballos presentados poderá ser individual ou colectiva.
As obras, no caso de participar na modalidade B (audiovisual) deberán:
 Empregar imaxes, vídeos, sons ou música orixinais ou extraídos dun banco de
arquivos libre e non comercial.
 Ter unha duración máxima de 5 minutos, créditos incluídos.
 De aparecer menores, contar con autorización paterna, materna ou do titor/a legal.
Calquera apropiación indebida de dereitos de autor –imaxe e/ou sons– ou incumprimento das
bases desta actividade será responsabilidade directa do profesor/a ou titor/a.
4.- Niveis de participación. O alumnado que pode participar pertencerá aos seguintes
niveis:
 Educación infantil
 1º/2º/3º de Educación primaria
 4º/5º/6º de Educación primaria
 Educación Secundaria Obrigatoria
 Bacharelato
 Ciclos formativos
5.- Fases de participación Os centros de ensino desenvolverán as súas actividades en dúas
fases:
 Fase 1, no propio centro.
 Fase 2, intercentros.
6.- Desenvolvemento da actividade Na primeira fase, o centro realizará actividades que
relacionen o mundo da expresión poética co da expresión plástica e audiovisual.
Para a modalidade A, cada centro presentara unha obra por nivel escolar definido na
base 4
Para a modalidade B (audiovisual), cada centro poderá enviar unha obra por nivel
educativo (infantil, primaria, ESO, bacharelato e ciclos formativos) .
O incumprimento destas bases suporá a descualificación.
7.- Envío das obras participantes.
Cada centro educativo deberá enviar ata o 3 de marzo de 2023 ao correo electrónico da
Coordenadora de Normalización Lingüística de Ferrolterra-
cequipnormalizacion@gmail.com- os traballos dos alumnos e alumnas presentados e
seleccionados no centro, unha obra por nivel definido na base 4 e conforme coa base 6, na
maneira que se detalla a seguir.
No caso da modalidade A, os centros remitirán unha ou varias fotografías dos orixinais e
nas que se aprecie con claridade a obra.
Na modalidade B (audiovisual), os traballos poderán estar aloxados nun servizo de vídeo
dixital como Vimeo, Youtube, DailyMotion etc. sempre de maneira oculta ou privada e
engadir a ligazón URL na solicitude a presentar. Tamén será posible anexar unha ligazón á
plataforma de aloxamento de arquivos Velaqui.gal . Poderase empregar calquera tipo de
formato e/ou soporte dixital.
Os traballos que se presentan deberán vir acompañados dos datos dos creadores e creadoras
dos orixinas:
 Nome e apelidos da/s persoas autora/s
 Nivel académico: curso e etapa
 Nome do centro
 Nome dunha persoa de contacto e teléfono ou correo electrónico
8.- Prazo de entrega dos traballos. Os centros poden presentar as obras do alumnado
participante desde o 1 de febreiro ata o 3 de marzo de 2022
Non se admitirá ningunha obra enviada fóra de prazo e, en xeral, ningunha obra que non
cumpra as condicións recollidas nestas normas de participación.
9.- Presentación. A Coordenadora de Equipas de Normalización Lingüística nomeará un
grupo de profesionais do ensino que realizará a selección de traballos que cumpran todos as
normas de participación. Coas obras presentadas para a fase intercentros, nun máximo de
vinte e cinco (25) obras plásticas e nun máximo dez (10) obras da modalidade audiovisual,
editarase unha exposición e sempre que cumpran a s seguintes criterios:
 calidade estética,
 orixinalidade,
 interrelación entre a linguaxe poética e a linguaxe plástica e visual.
Garantirase que cada nivel estea representado por un mínimo de cinco obras, sempre que se
ateñan aos criterios anteriormente citados.
Todos os orixinais presentados na fase intercentros pasarán a ser propiedade da
Coordenadora de Equipas de Normalización Lingüística. Os traballos editados pasarán a ser
propiedade do Concello de Ferrol.
10.- Agasallo conmemorativo. Ás persoas participantes outorgaráselles a reprodución
dunha imaxe da obra presentada xunto cun libro conmemorativo. No caso de obras
colectivas, o agasallo será tamén colectivo. Ademais, o Concello de Ferrol e a CENL
realizarán coas obras seleccionadas unha exposición que se publicará nas canles de
comunicación de ambas organizacións.
11.- Protección de datos. Os datos de carácter persoal do alumnado participante nesta
actividade quedarán incorporados a un ficheiro para o seu tratamento, coa finalidade de
facilitar a xestión no desenvolvemento da actividade, en cumprimento do disposto na Lei
orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos
dixitais. Poderanse exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición
previstos na Lei mediante un escrito dirixido ó Concello de Ferrol, praza de Armas, s/n,
15402, Ferrol.
Ferrol, xaneiro 2023

More Related Content

Similar to Normas XXIII Certame Poesía e Imaxe 2023.pdf

Bases poesía e imaxe
Bases poesía e imaxeBases poesía e imaxe
Bases poesía e imaxe
cenlf
 
Convocatoriaouffescola
ConvocatoriaouffescolaConvocatoriaouffescola
Convocatoriaouffescola
satelite1
 
Bases certame literario Carmela Loureiro
Bases certame literario Carmela LoureiroBases certame literario Carmela Loureiro
Bases certame literario Carmela Loureiro
cenlf
 
Bases%20video
Bases%20videoBases%20video
Bases%20video
Maria
 
Senda dos-faros-convocatoria
Senda dos-faros-convocatoriaSenda dos-faros-convocatoria
Senda dos-faros-convocatoria
satelite1
 
Bases Concurso Expo Letras Galegas 2010
Bases Concurso Expo Letras Galegas 2010Bases Concurso Expo Letras Galegas 2010
Bases Concurso Expo Letras Galegas 2010
satelite1
 
Bases ouff escola_18
Bases ouff escola_18Bases ouff escola_18
Bases ouff escola_18
satelite1
 
Concursoascoladosmeusavos copia
Concursoascoladosmeusavos copiaConcursoascoladosmeusavos copia
Concursoascoladosmeusavos copia
satelite1
 
bases especifcas 2023 Certamee literario.pdf
bases especifcas  2023 Certamee literario.pdfbases especifcas  2023 Certamee literario.pdf
bases especifcas 2023 Certamee literario.pdf
cenlf
 
Bases reguladoras do Certame literario Carmela Loureiro
Bases reguladoras do Certame literario Carmela LoureiroBases reguladoras do Certame literario Carmela Loureiro
Bases reguladoras do Certame literario Carmela Loureiro
cenlf
 
Bases certame literario Carmela Loureiro
Bases certame literario Carmela LoureiroBases certame literario Carmela Loureiro
Bases certame literario Carmela Loureiro
cenlf
 
Bases olloboi 2018
Bases olloboi 2018Bases olloboi 2018
Bases olloboi 2018
satelite1
 
Certame carmela flyer-bases-
Certame carmela flyer-bases-Certame carmela flyer-bases-
Certame carmela flyer-bases-
cenlf
 
Convocatoria concurso centros_publicos_letras_galegas_2013rev
Convocatoria concurso centros_publicos_letras_galegas_2013revConvocatoria concurso centros_publicos_letras_galegas_2013rev
Convocatoria concurso centros_publicos_letras_galegas_2013rev
satelite1
 
Bases III Certame Literario "Carmela Loureiro"
Bases III Certame Literario "Carmela Loureiro"Bases III Certame Literario "Carmela Loureiro"
Bases III Certame Literario "Carmela Loureiro"
cenlf
 
Bases concurso presentelect_2011
Bases concurso presentelect_2011Bases concurso presentelect_2011
Bases concurso presentelect_2011
satelite1
 
Convocatoria concurso letras_galegas_2012
Convocatoria concurso letras_galegas_2012Convocatoria concurso letras_galegas_2012
Convocatoria concurso letras_galegas_2012
satelite1
 
Bases II certame
Bases II certameBases II certame
Bases II certame
cenlf
 
Bases Carmela V
Bases Carmela VBases Carmela V
Bases Carmela V
cenlf
 
Ciconi@ 20 (galego)
Ciconi@ 20 (galego)Ciconi@ 20 (galego)
Ciconi@ 20 (galego)
IES A Cachada
 

Similar to Normas XXIII Certame Poesía e Imaxe 2023.pdf (20)

Bases poesía e imaxe
Bases poesía e imaxeBases poesía e imaxe
Bases poesía e imaxe
 
Convocatoriaouffescola
ConvocatoriaouffescolaConvocatoriaouffescola
Convocatoriaouffescola
 
Bases certame literario Carmela Loureiro
Bases certame literario Carmela LoureiroBases certame literario Carmela Loureiro
Bases certame literario Carmela Loureiro
 
Bases%20video
Bases%20videoBases%20video
Bases%20video
 
Senda dos-faros-convocatoria
Senda dos-faros-convocatoriaSenda dos-faros-convocatoria
Senda dos-faros-convocatoria
 
Bases Concurso Expo Letras Galegas 2010
Bases Concurso Expo Letras Galegas 2010Bases Concurso Expo Letras Galegas 2010
Bases Concurso Expo Letras Galegas 2010
 
Bases ouff escola_18
Bases ouff escola_18Bases ouff escola_18
Bases ouff escola_18
 
Concursoascoladosmeusavos copia
Concursoascoladosmeusavos copiaConcursoascoladosmeusavos copia
Concursoascoladosmeusavos copia
 
bases especifcas 2023 Certamee literario.pdf
bases especifcas  2023 Certamee literario.pdfbases especifcas  2023 Certamee literario.pdf
bases especifcas 2023 Certamee literario.pdf
 
Bases reguladoras do Certame literario Carmela Loureiro
Bases reguladoras do Certame literario Carmela LoureiroBases reguladoras do Certame literario Carmela Loureiro
Bases reguladoras do Certame literario Carmela Loureiro
 
Bases certame literario Carmela Loureiro
Bases certame literario Carmela LoureiroBases certame literario Carmela Loureiro
Bases certame literario Carmela Loureiro
 
Bases olloboi 2018
Bases olloboi 2018Bases olloboi 2018
Bases olloboi 2018
 
Certame carmela flyer-bases-
Certame carmela flyer-bases-Certame carmela flyer-bases-
Certame carmela flyer-bases-
 
Convocatoria concurso centros_publicos_letras_galegas_2013rev
Convocatoria concurso centros_publicos_letras_galegas_2013revConvocatoria concurso centros_publicos_letras_galegas_2013rev
Convocatoria concurso centros_publicos_letras_galegas_2013rev
 
Bases III Certame Literario "Carmela Loureiro"
Bases III Certame Literario "Carmela Loureiro"Bases III Certame Literario "Carmela Loureiro"
Bases III Certame Literario "Carmela Loureiro"
 
Bases concurso presentelect_2011
Bases concurso presentelect_2011Bases concurso presentelect_2011
Bases concurso presentelect_2011
 
Convocatoria concurso letras_galegas_2012
Convocatoria concurso letras_galegas_2012Convocatoria concurso letras_galegas_2012
Convocatoria concurso letras_galegas_2012
 
Bases II certame
Bases II certameBases II certame
Bases II certame
 
Bases Carmela V
Bases Carmela VBases Carmela V
Bases Carmela V
 
Ciconi@ 20 (galego)
Ciconi@ 20 (galego)Ciconi@ 20 (galego)
Ciconi@ 20 (galego)
 

More from cenlf

XXIV Certame de Poesía e imaxe 2024, cartel
XXIV Certame de Poesía e imaxe 2024, cartelXXIV Certame de Poesía e imaxe 2024, cartel
XXIV Certame de Poesía e imaxe 2024, cartel
cenlf
 
Actividades 2023-24.pdf
Actividades 2023-24.pdfActividades 2023-24.pdf
Actividades 2023-24.pdf
cenlf
 
POESIA E IMAXE 2023 - Cartaz
POESIA E IMAXE 2023 - CartazPOESIA E IMAXE 2023 - Cartaz
POESIA E IMAXE 2023 - Cartaz
cenlf
 
Teatro con G 2023.pdf
Teatro con G 2023.pdfTeatro con G 2023.pdf
Teatro con G 2023.pdf
cenlf
 
MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE_MENORES.pdf
MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE_MENORES.pdfMODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE_MENORES.pdf
MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE_MENORES.pdf
cenlf
 
Bases xerais para todas as edicións.pdf
Bases xerais para todas as edicións.pdfBases xerais para todas as edicións.pdf
Bases xerais para todas as edicións.pdf
cenlf
 
poemas certame 20222023.pdf
poemas certame 20222023.pdfpoemas certame 20222023.pdf
poemas certame 20222023.pdf
cenlf
 
MOCIDADE COA LINGUA 2023 - BASES
 MOCIDADE COA LINGUA 2023 - BASES MOCIDADE COA LINGUA 2023 - BASES
MOCIDADE COA LINGUA 2023 - BASES
cenlf
 
Poemas 2022
Poemas 2022Poemas 2022
Poemas 2022
cenlf
 
XXI certame de poesía e imaxe "En galego, sen filtro": Poemas
XXI certame de poesía e imaxe "En galego, sen filtro": PoemasXXI certame de poesía e imaxe "En galego, sen filtro": Poemas
XXI certame de poesía e imaxe "En galego, sen filtro": Poemas
cenlf
 
Poemas xx en galego sen filtro
Poemas xx en galego sen filtroPoemas xx en galego sen filtro
Poemas xx en galego sen filtro
cenlf
 
Poemas XX en galego sen filtro
Poemas XX en galego sen filtroPoemas XX en galego sen filtro
Poemas XX en galego sen filtro
cenlf
 
Poemas XIX POESÍA E IMAXE, EN GALEGO SEN FILTRO
Poemas XIX POESÍA E IMAXE, EN GALEGO SEN FILTROPoemas XIX POESÍA E IMAXE, EN GALEGO SEN FILTRO
Poemas XIX POESÍA E IMAXE, EN GALEGO SEN FILTRO
cenlf
 
CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL
CONVOCATORIA ASEMBLEA XERALCONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL
CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL
cenlf
 
Bases e poemas 2018
Bases e poemas 2018Bases e poemas 2018
Bases e poemas 2018
cenlf
 
Poemas2018
Poemas2018Poemas2018
Poemas2018
cenlf
 
Bases2018
Bases2018Bases2018
Bases2018
cenlf
 
Teatro con-g-2017
Teatro con-g-2017Teatro con-g-2017
Teatro con-g-2017
cenlf
 
Premios poesía 2017
Premios poesía 2017Premios poesía 2017
Premios poesía 2017
cenlf
 
Projeto teatro táboa calendario
Projeto teatro táboa calendarioProjeto teatro táboa calendario
Projeto teatro táboa calendario
cenlf
 

More from cenlf (20)

XXIV Certame de Poesía e imaxe 2024, cartel
XXIV Certame de Poesía e imaxe 2024, cartelXXIV Certame de Poesía e imaxe 2024, cartel
XXIV Certame de Poesía e imaxe 2024, cartel
 
Actividades 2023-24.pdf
Actividades 2023-24.pdfActividades 2023-24.pdf
Actividades 2023-24.pdf
 
POESIA E IMAXE 2023 - Cartaz
POESIA E IMAXE 2023 - CartazPOESIA E IMAXE 2023 - Cartaz
POESIA E IMAXE 2023 - Cartaz
 
Teatro con G 2023.pdf
Teatro con G 2023.pdfTeatro con G 2023.pdf
Teatro con G 2023.pdf
 
MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE_MENORES.pdf
MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE_MENORES.pdfMODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE_MENORES.pdf
MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE_MENORES.pdf
 
Bases xerais para todas as edicións.pdf
Bases xerais para todas as edicións.pdfBases xerais para todas as edicións.pdf
Bases xerais para todas as edicións.pdf
 
poemas certame 20222023.pdf
poemas certame 20222023.pdfpoemas certame 20222023.pdf
poemas certame 20222023.pdf
 
MOCIDADE COA LINGUA 2023 - BASES
 MOCIDADE COA LINGUA 2023 - BASES MOCIDADE COA LINGUA 2023 - BASES
MOCIDADE COA LINGUA 2023 - BASES
 
Poemas 2022
Poemas 2022Poemas 2022
Poemas 2022
 
XXI certame de poesía e imaxe "En galego, sen filtro": Poemas
XXI certame de poesía e imaxe "En galego, sen filtro": PoemasXXI certame de poesía e imaxe "En galego, sen filtro": Poemas
XXI certame de poesía e imaxe "En galego, sen filtro": Poemas
 
Poemas xx en galego sen filtro
Poemas xx en galego sen filtroPoemas xx en galego sen filtro
Poemas xx en galego sen filtro
 
Poemas XX en galego sen filtro
Poemas XX en galego sen filtroPoemas XX en galego sen filtro
Poemas XX en galego sen filtro
 
Poemas XIX POESÍA E IMAXE, EN GALEGO SEN FILTRO
Poemas XIX POESÍA E IMAXE, EN GALEGO SEN FILTROPoemas XIX POESÍA E IMAXE, EN GALEGO SEN FILTRO
Poemas XIX POESÍA E IMAXE, EN GALEGO SEN FILTRO
 
CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL
CONVOCATORIA ASEMBLEA XERALCONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL
CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL
 
Bases e poemas 2018
Bases e poemas 2018Bases e poemas 2018
Bases e poemas 2018
 
Poemas2018
Poemas2018Poemas2018
Poemas2018
 
Bases2018
Bases2018Bases2018
Bases2018
 
Teatro con-g-2017
Teatro con-g-2017Teatro con-g-2017
Teatro con-g-2017
 
Premios poesía 2017
Premios poesía 2017Premios poesía 2017
Premios poesía 2017
 
Projeto teatro táboa calendario
Projeto teatro táboa calendarioProjeto teatro táboa calendario
Projeto teatro táboa calendario
 

Normas XXIII Certame Poesía e Imaxe 2023.pdf

 • 1. Regulamento de participación do XXIII Certame de creación artística Poesía e Imaxe EN GALEGO, SEN FILTRO 1.- Liñas xerais. O Concello de Ferrol ten entre as súas prioridades a realización de actividades de dinamización lingüística axustadas ó recollido no Plan de normalización lingüística, aprobado no seu día polo Concello Pleno, dirixidas especialmente ó sector da mocidade e o ensino, co obxectivo de potenciar un maior uso do galego entre a mocidade, a través da creación de novos ámbitos de uso do galego. Unha delas é o desenvolvemento dun actividade de creación artística Poesía e Imaxe co nome En Galego, sen filtro, no que o alumnado elabora manifestacións artísticas visuais ou audiovisuais que reflictan diversos textos líricos da literatura universal. 2.- Obxecto. A través destas bases o Concello de Ferrol establece as normas específicas para regular a forma de participación no actividade de creación artística Poesía e Imaxe En galego, sen filtro para o alumnado que estea matriculado nalgún dos cursos correspondentes ás distintas categorías deste certame nos centros de ensino non universitario do Concello de Ferrol –públicos, concertados ou privados– e daqueles centros da comarca que forman parte da Coordenadora de Equipas de Normalización Lingüística, quen colabora neste certame. 3.- Modalidades e requisitos. As persoas participantes deberán presentar unha composición plástica ou audiovisual orixinal en calquera destas modalidades:  Modalidade A, debuxo, pintura, colaxe e fotografía.  Modalidade B, audiovisual. Calquera texto (frase, lema…) que forme parte da obra presentada para participar debe estar redactado en lingua galega. Para a realización da obra os participantes deberán escoller como motivo de inspiración unha (1) de entre as propostas de textos da literatura universal ofrecidas polas entidades organizadoras. O autor ou a autora deberá indicar o texto seleccionado. No caso de optar á modalidade B (audiovisual), deberase indicar tamén o texto seleccionado. A autoría dos traballos presentados poderá ser individual ou colectiva. As obras, no caso de participar na modalidade B (audiovisual) deberán:  Empregar imaxes, vídeos, sons ou música orixinais ou extraídos dun banco de arquivos libre e non comercial.  Ter unha duración máxima de 5 minutos, créditos incluídos.  De aparecer menores, contar con autorización paterna, materna ou do titor/a legal. Calquera apropiación indebida de dereitos de autor –imaxe e/ou sons– ou incumprimento das bases desta actividade será responsabilidade directa do profesor/a ou titor/a.
 • 2. 4.- Niveis de participación. O alumnado que pode participar pertencerá aos seguintes niveis:  Educación infantil  1º/2º/3º de Educación primaria  4º/5º/6º de Educación primaria  Educación Secundaria Obrigatoria  Bacharelato  Ciclos formativos 5.- Fases de participación Os centros de ensino desenvolverán as súas actividades en dúas fases:  Fase 1, no propio centro.  Fase 2, intercentros. 6.- Desenvolvemento da actividade Na primeira fase, o centro realizará actividades que relacionen o mundo da expresión poética co da expresión plástica e audiovisual. Para a modalidade A, cada centro presentara unha obra por nivel escolar definido na base 4 Para a modalidade B (audiovisual), cada centro poderá enviar unha obra por nivel educativo (infantil, primaria, ESO, bacharelato e ciclos formativos) . O incumprimento destas bases suporá a descualificación. 7.- Envío das obras participantes. Cada centro educativo deberá enviar ata o 3 de marzo de 2023 ao correo electrónico da Coordenadora de Normalización Lingüística de Ferrolterra- cequipnormalizacion@gmail.com- os traballos dos alumnos e alumnas presentados e seleccionados no centro, unha obra por nivel definido na base 4 e conforme coa base 6, na maneira que se detalla a seguir. No caso da modalidade A, os centros remitirán unha ou varias fotografías dos orixinais e nas que se aprecie con claridade a obra. Na modalidade B (audiovisual), os traballos poderán estar aloxados nun servizo de vídeo dixital como Vimeo, Youtube, DailyMotion etc. sempre de maneira oculta ou privada e engadir a ligazón URL na solicitude a presentar. Tamén será posible anexar unha ligazón á plataforma de aloxamento de arquivos Velaqui.gal . Poderase empregar calquera tipo de formato e/ou soporte dixital. Os traballos que se presentan deberán vir acompañados dos datos dos creadores e creadoras dos orixinas:
 • 3.  Nome e apelidos da/s persoas autora/s  Nivel académico: curso e etapa  Nome do centro  Nome dunha persoa de contacto e teléfono ou correo electrónico 8.- Prazo de entrega dos traballos. Os centros poden presentar as obras do alumnado participante desde o 1 de febreiro ata o 3 de marzo de 2022 Non se admitirá ningunha obra enviada fóra de prazo e, en xeral, ningunha obra que non cumpra as condicións recollidas nestas normas de participación. 9.- Presentación. A Coordenadora de Equipas de Normalización Lingüística nomeará un grupo de profesionais do ensino que realizará a selección de traballos que cumpran todos as normas de participación. Coas obras presentadas para a fase intercentros, nun máximo de vinte e cinco (25) obras plásticas e nun máximo dez (10) obras da modalidade audiovisual, editarase unha exposición e sempre que cumpran a s seguintes criterios:  calidade estética,  orixinalidade,  interrelación entre a linguaxe poética e a linguaxe plástica e visual. Garantirase que cada nivel estea representado por un mínimo de cinco obras, sempre que se ateñan aos criterios anteriormente citados. Todos os orixinais presentados na fase intercentros pasarán a ser propiedade da Coordenadora de Equipas de Normalización Lingüística. Os traballos editados pasarán a ser propiedade do Concello de Ferrol. 10.- Agasallo conmemorativo. Ás persoas participantes outorgaráselles a reprodución dunha imaxe da obra presentada xunto cun libro conmemorativo. No caso de obras colectivas, o agasallo será tamén colectivo. Ademais, o Concello de Ferrol e a CENL realizarán coas obras seleccionadas unha exposición que se publicará nas canles de comunicación de ambas organizacións. 11.- Protección de datos. Os datos de carácter persoal do alumnado participante nesta actividade quedarán incorporados a un ficheiro para o seu tratamento, coa finalidade de facilitar a xestión no desenvolvemento da actividade, en cumprimento do disposto na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais. Poderanse exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na Lei mediante un escrito dirixido ó Concello de Ferrol, praza de Armas, s/n, 15402, Ferrol. Ferrol, xaneiro 2023