SlideShare a Scribd company logo
NISSAN
  ALMERA
Tłumaczył z języka francuskiego
mgr inż. Wacław Sobolewski
WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI  WARSZAWA
Dane o oryginale:
       Etudes & Documentation de la
       Revue Technique automobile
       Nissan Almera essence 1.4 — 1.6 et Diesel
       E.T.A.I.


       Opracowanie graficzne TADEUSZ PIETRZYK
       Redaktor mgr inż. KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI
       Redaktor techniczny MARIA ŁAKOMY
       Korektor ALINA PODMIOTKO
       Zdjęcie na okładce NISSAN POLAND
629.114.005  Budowa i działanie poszczególnych mechanizmów i zespołów samochodów Nissan Almera,
       produkowanych od lipca 1995 roku, w wersjach kombilimuzyny trzy- i pięciodrzwiowej,
       limuzyny czterodrzwiowej oraz użytkowej (Van), wyposażonych w silniki: benzynowy 1,4 dm 3
       o mocy 64 kW (87 KM) typu GA14DE, benzynowy 1,6 dm 3 o mocy 73 kW (100 KM) typu
       GA16DE oraz wysokoprężne niedoładowane 2,0 dm 3 o mocy 55 kW (75 KM) typu CD20 (od
       lipca 1995 do marca 1996) i typu CD20E (od kwietnia 1996), z mechanicznymi pięciobiego-
       wymi i automatycznymi czterobiegowymi skrzynkami przekładniowymi. Szczegółowe dane
       techniczne i regulacyjne, zasady obsługi technicznej i niezbędne materiały eksploatacyjne.
       Opis demontażu, naprawy i montażu poszczególnych części, mechanizmów i zespołów oraz
       schematy instalacji elektrycznej.
       Odbiorcy: użytkownicy opisanych samochodów, pracownicy zaplecza technicznego motory-
       zacji oraz wszyscy zainteresowani tymi samochodami.

       © 1999 — E.T.A.I. — EDITIONS TECHNIOUES POUR LAUTOMOBILE ET LINDUSTRIE
       20, Rue de la Saussiere — 92100 Boulogne — France pour I edition francaise originale

       © Copyright for the Polish edition by WKŁ sp. z o.o., Warszawa 2000

       ISBN 83-206-1330-2

       Tłumacz i wydawca informują, że podjęli wszelkie możliwe starania, aby zapewnić prawidło-
       wość danych oraz porad zawartych w tej książce, i za ewentualne błędy nie mogą być
       pociągnięci do odpowiedzialności.       Wydawnictwa Komunikacji i Łączności sp. z o.o.
       ul. Kazimierzowska 52, 02-546 Warszawa
       tel. (0-22) 849-27-51; fax (0-22) 849-23-22
       Dział handlowy tel. (0-22) 849-27-51 w. 555
       tel./fax (0-22) 849-23-45
       Prowadzimy sprzedaż wysyłkową książek
       Księgarnia firmowa w siedzibie wydawnictwa
       tel. (0-22) 849-20-32, czynna pon,-pt. 10.00-18.00
       e-mail: wkl@wkl.com.pl
       Pełna oferta w Internecie http://www.wkl.com.pl
       Wydanie 1. Warszawa 2000
       Druk: Zakład Poligraficzno-Wydawniczy POZKAL, Inowrocław, ul. Cegielna 10/12
       Łamanie: Studio Grafiki Komputerowej ARTPRESS s.c, Inowrocław, ul. Poznańska 281,
       tel. (0-52) 354-95-10, (0-52) 354-95-15
WIADOMOŚCI WSTĘPNE                 7
     Opis modeli                    7
     Identyfikacja samochodu              8
     Eksploatacja samochodu              10
1.    SILNIKI BENZYNOWE                 47
1.1.   Charakterystyka techniczna            47
1.2.   Obsługa i naprawa                 60
1.2.1.  Sprawdzanie i regulacja silnika          60
1.2.2.  Naprawy nie wymagające wymontowania silnika    75
1.2.3.  Wymontowanie i zamontowanie zespołu napędowego  85
1.2.4.  Naprawa silnika                  86
1.2.5.  Układ smarowania                 93
1.2.6.  Układ chłodzenia                 94
2.    SILNIK WYSOKOPRĘŻNY                99
2.1.   Charakterystyka techniczna            99
2.2.   Obsługa i naprawa                113
2.2.1.  Sprawdzanie i regulacja silnika         113
2.2.2.  Naprawy nie wymagające wymontowania silnika   138
2.2.3.  Wymontowanie i zamontowanie zespołu napędowego  146
2.2.4.  Naprawa silnika                 148
2.2.5.  Układ smarowania                 155
2.2.6.  Układ chłodzenia                 157
3.    SPRZĘGŁO                     160
3.1.   Charakterystyka techniczna            160
3.2.   Obsługa i naprawa                161
4.    MECHANICZNA SKRZYNKA PRZEKŁADNIOWA        164
4.1.   Charakterystyka techniczna            164
4.2.   Obsługa i naprawa                165
5.    AUTOMATYCZNA SKRZYNKA PRZEKŁADNIOWA       169
5.1.   Charakterystyka techniczna            169
5.2.   Obsługa i naprawa                171
6.    PÓŁOSIE NAPĘDOWE                 176
6.1.   Charakterystyka techniczna            176
6.2.   Obsługa i naprawa                176
7.    UKŁAD KIEROWNICZY                179
7.1.   Charakterystyka techniczna            179
7.2.   Obsługa i naprawa                180
8.    ZAWIESZENIE PRZEDNIE               185
8.1.   Charakterystyka techniczna            185
8.2.   Obsługa i naprawa                186
8.2.1.  Elementy zawieszenia przedniego         186
8.2.2.  Ustawienie kół przednich             189
8.2.3.  Piasty kół przednich               189
9.    ZAWIESZENIE TYLNE                191
9.1.   Charakterystyka techniczna            191
9.2.   Obsługa i naprawa                191
9.2.1.  Elementy zawieszenia tylnego           192
9.2.2.  Piasty kół tylnych                194
                              5
Spis treści

       10.    UKŁAD HAMULCOWY                           195
       10.1.   Charakterystyka techniczna                      195
       10.2.   Obsługa i naprawa                          197
       10.2.1.  Hamulce przednie                           197
       10.2.2.  Hamulce tylne bębnowe                        199
       10.2.3.  Hamulce tylne tarczowe                        200
       10.2.4.  Układ uruchamiania hamulców                     202
       10.2.5.  Układ przeciwblokujący ABS                      204
       11.   WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE                        209
       11.1.  Charakterystyka techniczna                      209
       11.2.  Obsługa i naprawa                           213
       11.2.1. Alternator                               213
       11.2.2. Rozrusznik                               215
       11.2.3. Zestaw wskaźników, oświetlenie zewnętrzne i wycieraczki szyb...    215
       11.2.4. Tablica rozdzielcza, ogrzewanie, przewietrzanie i klimatyzacja . . .  219
       11.2.5. Poduszki powietrzne i pasy bezpieczeństwa z napinaczami
           pirotechnicznymi                            228
       11.2.6. Schematy instalacji elektrycznej                    232
       12.    NADWOZIE                               239
       12.1.   Charakterystyka techniczna                      239
       12.2.   Obsługa i naprawa                          240
       12.2.1.  Przednia część nadwozia                       240
       12.2.2.  Drzwi boczne i szyby                         242
       12.2.3.  Tylna część nadwozia                         250
       13.    DANE OGÓLNE                             253
            SKOROWIDZ RZECZOWY                          254
WIADOMOŚCI WSTĘPNE
                           o wielopunktowym wtrysku paliwa): 1,4 dm 3
OPIS MODELI                      (64 kW) i 1,6 dm 3 (73 kW) oraz niedoładowany
                           silnik o zapłonie samoczynnym 2,0 dm 3 (55 kW).
                           Stosowano cztery wersje wyposażenia oznaczo-
Firma Nissan od wielu lat specjalizowała się
                           ne: LX, GX, SLX i GTI.
w samochodach osobowych klasy niższej śred-
                           W modelu Almera zastosowano, wykorzystując
niej (M1 według klasyfikacji ECE). Po kilku
                           wcześniejsze doświadczenia modelu Maxima QX,
generacjach udanego modelu Sunny, we wrze-
                           nowego typu tylne zawieszenie półniezależne
śniu 1995 roku wprowadzono na rynek europej-
                           (tzw. układ Scotta-Russela), wyróżniające się
ski całkowicie nowy model tej klasy o nazwie
                           poprzecznym wahaczem o złożonym ruchu, za-
Alrnera.
                           pewniającym dokładnie pionowe przemieszcza-
W pierwszym okresie był on dostępny w dwóch
                           nie się tylnych kół podczas pracy zawieszenia,
wersjach nadwozia dwubryłowej kombilimuzyny:
                           a przez to doskonałe „trzymanie się drogiquot; przez
3-drzwiowej (rys. 0.1) oraz 5-drzwiowej (rys. 0.2),
                           samochód.
której nadano formę pośrednią między klasycz-
                           Model Almera GTI, najbardziej dynamiczny spo-
ną kombilimuzyną i kombi.
                           śród całej rodziny, wyposażony w 16-zaworowy
W samochodach tych montowano początkowo
                           silnik benzynowy o wielopunktowym wtrysku
dwa silniki o zapłonie iskrowym (16-zaworowe
Rys. 0.1. Nissan Almera o nadwoziu
trzydrzwiowym
Wiadomości wstępne
                                 Rys. 0.2. Nissan Almera o nadwoziu
                                 pięciodrzwiowympaliwa 2,0 dm 3 (105 kW) był produkowany od    1. Numer homologacji europejskiej (wg ECE).
lipca 1996.                    2. Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN).
W grudniu 1996 Nissan wprowadził trzeci rodzaj   3. Dopuszczalna masa całkowita samochodu.
nadwozia modelu Almera — trójbryłową limuzy-    4. Dopuszczalna masa całkowita samochodu
nę 4-drzwiową (rys. 0.3), dłuższą o 20 cm od    z przyczepą (z hamulcem).
wersji 3- i 5-drzwiowych, napędzaną stosowany-   5. Maksymalna masa przypadająca na oś przed-
mi wcześniej silnikami: benzynowymi 1,4 dm 3    nią.
lub 1,6 dm 3 oraz wysokoprężnym 2,0 dm 3 .     6. Maksymalna masa przypadająca na oś tylną.
W maju 1998 w rodzinie samochodów Almera      7. Kod typu pojazdu.
wprowadzono kilka drobnych modyfikacji: zmie-   8. Kod koloru nadwozia.
niono wygląd przodu, wprowadzając inny kształt   9. Kod koloru pokrycia tapicerskiego wnętrza.
ozdobnego wlotu powietrza, przednich reflektorów  10. Model.
i zderzaka o powiększonym wlocie powietrza.
                          NUMER IDENTYFIKACYJNY POJAZDU
                          Siedemnastoznakowy numer identyfikacyjny po-
IDENTYFIKACJA SAMOCHODU              jazdu VIN (rys. 0.4B) jest wybity na przegrodzie
                          czołowej obok tabliczki znamionowej. Numer
TABLICZKA ZNAMIONOWA                ten występuje także na tabliczce znamionowej.
Tabliczka znamionowa jest przynitowana w środ-
                          IDENTYFIKACJA SILNIKA
ku górnego pasa przegrody czołowej (rys. 0.4A)
                          Typ i numer seryjny silnika są wybite na lewej
w przedziale silnika. Zawiera podstawowe dane
                          ścianie kadłuba silnika od strony skrzynki prze-
samochodu w następującej kolejności.
                                 Rys. 0.3. Nissan Almera o nadwoziu
                                 czterodrzwiowym
Opis modeli i identyfikacja samochodu
          Rys. 0.4. Miejsca umieszczenia tabliczki znamionowej (A) i numeru identyfikacyjnego
          pojazdu (B) w przedziale silnikakładniowej (silniki benzynowe — rys. 0.5C; silnik     —w wersjach ze sprzęgłem sterowanym hy-
wysokoprężny — rys. 05D).                 draulicznie: na górnej części obudowy sprzęgła
                              (1, rys. 0.5E);
IDENTYFIKACJA SKRZYNKI                   — w wersjach ze sprzęgłem sterowanym me-
PRZEKŁADNIOWEJ                       chanicznie: na dźwigni łożyska wyciskowego (2,
                              rys. 0.5E).
Skrzynka mechaniczna
                              Skrzynka automatyczna
Dane identyfikacyjne mechanicznej skrzynki prze-
kładniowej podano:                     Dane identyfikacyjne automatycznej skrzynki
                              przekładniowej podano w górnej części jej obu-
                              dowy na korku regulatora (rys. 0.5F).
Rys. 0.5. Rozmieszczenie oznaczeń identyfikacyjnych
C — silnik benzynowy, D — silnik wysokoprężny, E — mechaniczna skrzynka przekładniowa, F — automatyczna skrzynka
przekładniowa
1 — oznaczenie skrzynki mechanicznej w wersji ze sprzęgłem sterowanym hydraulicznie, 2 — oznaczenie skrzynki
mechanicznej w wersji ze sprzęgłem sterowanym mechanicznie
Wiadomości wstępne

                                   wgłębienia w progu płyty podłogowej przystoso-
  Identyfikacja modeli samochodu
                                   wane do kształtu głowicy podnośnika.
                    Pój. skok. Typ skrzynki
                         przekładniowej/
                    icrtf)/
                                   Za pomocą podnośnika warsztatowego
                    moc (kW) liczba biegów
                                   W podwoziu samochodu przewidziano (rys. 0.6)
S          UacSwyae frzydvzwo*ie
                                   sześć punktów podparcia pojazdu za pomocą
                                   podnośników warsztatowych stałych oraz prze-
 1,4L
                                   woźnych, które umożliwiają zarówno podnosze-
 1,4 LX
                                   nie całego samochodu, jak i jego części (przo-
        MNJ000AET043 GA14DE   1392/64    Mech.
 1,4LXVan
        MNJ000AEU044            (RS5F30A)/5
 1,4SLX
                                   du, tyłu oraz obu boków).
 1,4SLXVan
                                   Do podnoszenia przodu samochodu podnośnik
                                   należy umieścić w punkcie (A, rys. 0.6) belki
 1,6SLX    MNJ0OOAEBO61              Mech.
       MNJ000AEC062 GA16DE   1597/73  (RS5F31A)/5
                                   podtrzymującej zespół napędowy.
                                   Do podnoszenia tyłu samochodu podnośnik
       MNJ000AED063             Autom.
 1,6SLXauto
                                   należy oprzeć w punkcie (A) w środku belki
 1,6SLXauto  MNJ000AEE064 GA16DE   1597/73  (RL4F03A)/4
  Van                                tylnej osi.
                                   W obu wymienionych przypadkach należy do-
2,0 D
                                   datkowo podeprzeć samochód podstawkami z o-
2,0DVan  MNJ000AEM097               Mech.
2,0 D LX  MNJ000AEN098    CD20   1973/55  (RS5F31A)/5    bu boków w punktach (B) w celu zapewnienia
2.0DSLX
                                   właściwej stateczności.
2,0DSLXVan
                                   Do podnoszenia całego samochodu, niezależ-
                                   nie od rodzaju podnośnika, należy wykorzystać
          Nadwozie czterodrzw owe
                                   cztery punkty (B) wykorzystywane do podnosze-
1,4SLX    MNJ000AE5055              Mech.
                                   nia za pomocą podnośnika z wyposażenia sa-
               GA14DE
       MNJ000AE6056       1392/64  (RS5F30A)/5
                                   mochodu. Ramiona tych podnośników muszą
2,0DSLX    MNJ000AEO101              Mech.
               CD20   1973/55            być wyposażone w głowice pasujące do wgłę-
       MNJ000AER102            (RS5F31A)/5
                                   bień dostosowanych do podnośnika z wyposa-
                                   żenia samochodu.
          Nadwozie pięciodrzwiowe

                                   HOLOWANIE
1,4
1,4 LX
                                   Do holowania samochodu na niewielką odle-
1,4LXVan
       MNJ000AEZ049  GA14DE  1392/64    Mech.      głość z ograniczoną prędkością służą dwa za-
1,4GX
       MNJ000AE0050
1,4GXVan                     (RS5F30A)/5
                                   czepy: z przodu po lewej stronie (dolna część
1,4SLX
                                   rys. 0.7) oraz z tyłu po prawej stronie (rys. 0.8).
1,4SLXVan
                                   Transport samochodu na większą odległość i z
1,6GX     MNJ000AEN073 GA16DE   1597/73    Mech.
                                   większą prędkością powinien odbywać się na
       MNJ000AEP074
1,6GXVan                     (RS5F31A)/5
                                   odpowiednich platformach. Dwa dodatkowe za-
1,6SLX
                                   czepy z przodu i z tyłu pod zderzakami (patrz
1,6SLXauto  MNJO00AEP075             Autom.
                                   górna część rys. 0.7) służą do zamocowania
1,6SLXauto  MNJ000AEQ076 GA16DE   1597/73  (RL4F03A)/4
                                   samochodu na platformie. Zaczepy dodatkowe
 Van
                                   mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie
2,0D
                                   z ich przeznaczeniem (nie wolno wykorzysty-
2,0DVan
                                   wać ich do podnoszenia przodu lub tyłu samo-
2,0 D LX                       Mech.
                                   chodu).
2,0 DGX   MNJ00AEP099   CD20   1973/55   (RS5F31A)/5
2,0DGXVan MNJ00AEP100                        Samochody z automatyczną skrzynką przekła-
2.0DSLX
                                   dniową zaleca się przewozić na platformie Ma
 DDSLXVanj
                                  na specjalnym wózku, aby przednie kota nie
                                /
                                  toczyły się po drodze. W przypadku braku ta-
                                  kich możliwości prędkość holowania samocho-
                                  du nie może przekraczać 50 km/h, a maksymal-
                                  na odległość — 65 km. Nieprzestrzeganie tych
EKSPLOATACJA SAMOCHODU                       zaleceń grozi poważnym uszkodzeniem auto-
                                  matycznej skrzynki przekładniowej.
PODNOSZENIE SAMOCHODU
                                  ZESTAW WSKAŹNIKÓW
Za pomocą podnośnika                        1. Lampka kontrolna ciśnienia oleju
z wyposażenia samochodu                       Lampka kontrolna ciśnienia oleju zaświeca się
                                  po włączeniu zapłonu i powinna zgasnąć po
Z każdej strony samochodu przewidziano dwa
                                  uruchomieniu silnika. Zaświecenie się tej lampki
miejsca do oparcia podnośnika stanowiącego
                                  podczas jazdy świadczy o niedostatecznym ci-
wyposażenie samochodu (B, rys. 0.6). Są to
10
Identyfikacja, podnoszenie i holowanie samochodu
Rys. 0.6. Miejsca do podnoszenia
samochodu
(opis w tekście)                            śnieniu oleju. Należy wówczas natychmiast za-
                            trzymać samochód i wyłączyć silnik oraz spraw-
                            dzić poziom oleju w silniku i w razie potrzeby
                            uzupełnić ilość oleju (patrz „Obsługa bieżącaquot;).
                            Nie należy kontynuować jazdy ze świecącą się
                            lampką kontrolną ciśnienia oleju, gdyż grozi to
                            poważnym uszkodzeniem silnika.
                            Uwaga. Lampka kontrolna ciśnienia oleju nie
                            wskazuje jego poziomu w misce olejowej silnika.
                            2. Lampka kontrolna ładowania akumulatora
                            Lampka kontrolna ładowania akumulatora za-
                            świeca się po włączeniu zapłonu i powinna
                            zgasnąć po uruchomieniu silnika. Zaświecenie
                            się tej lampki podczas jazdy świadczy o przecią-
                            żeniu instalacji elektrycznej samochodu lub o nie-
                            dostatecznym ładowaniu akumulatora. Należy
                            wówczas natychmiast zatrzymać samochód,
                            sprawdzić stan oraz naciąg paska klinowego
                            napędu alternatora oraz stan zamocowania prze-
                            wodów elektrycznych na końcówkach akumula-
                            tora i przewodów alternatora. Jeśli naciąg paska
                            napędu alternatora jest prawidłowy i przewody
                            elektryczne są prawidłowo zamocowane, a lamp-
                            ka kontrolna po uruchomieniu silnika i zwiększe-
Rys. 0.7. Przednie zaczepy do mocowania (rys. górny)
i przedni zaczep do holowania samochodu (rys. dolny)  niu jego prędkości obrotowej nadal się świeci,
                            należy niezwłocznie sprawdzić obwód ładowa-
                            nia akumulatora w stacji obsługi.
                            3. Lampka sygnalizacji włączenia hamulca awa-
                            ryjnego, zbyt niskiego poziomu płynu hamulco-
                            wego lub niedostatecznego podciśnienia w ob-
                            wodzie wspomagania układu hamulcowego.
                            Ta lampka kontrolna sygnalizuje przede wszyst-
                            kim włączenie hamulca awaryjnego (ręcznego).
                            Po całkowitym zwolnieniu dźwigni hamulca awa-
                            ryjnego lampka kontrolna powinna zgasnąć.
                            Jeśli hamulec awaryjny nie jest włączony, za-
                            świecenie się tej lampki oznacza zbyt niski
                            poziom płynu hamulcowego we wszystkich mo-
                            delach samochodów, a w samochodach wypo-
                            sażonych w silniki wysokoprężne sygnalizuje
                            dodatkowo niedostateczne podciśnienie w ob-
                            wodzie wspomagania układu hamulcowego.
Rys. 0.8. Tylny zaczep do holowania samochodu

                                                   11
Wiadomości wstępne
                                R/s. 0.9. Zestaw wskaźników
                        15       A — widok (odmiana z elektronicznymi
                                licznikami kilometrów), B — symbole lampek
                                kontrolnych, C — odmiana prędkościomierza z
                                mechanicznymi licznikami kilometrów, D — trzy
                                funkcje wyświetlacza elektronicznych liczników
                                kilometrów (opis w tekście)Jeśli lampka kontrolna zaświeci się podczas jaz-   silnika. Zaświecenie się tej lampki kontrolnej
dy, oznacza to, że poziom płynu hamulcowego      podczas jazdy oznacza niesprawność układu
w zbiorniku jest zbyt niski. Należy wówczas za-    przeciwblokującego ABS. Układ hamulcowy sa-
trzymać samochód, sprawdzić poziom płynu ha-     mochodu pozostaje wówczas nadal sprawny.
mulcowego w zbiorniku i w razie potrzeby uzupe-    Można kontynuować jazdę. Należy jednak zda-
łnić jego ilość (patrz rozdział „Obsługa bieżącaquot;).  wać sobie sprawę z faktu, że podczas hamowa-
Konieczność częstego uzupełniania płynu hamul-    nia na nawierzchni drogi o zmniejszonej przy-
cowego jest oznaką nieszczelności obwodu hy-     czepności koła samochodu mogą zostać zablo-
draulicznego hamulców. Dalsza jazda w takich     kowane i może on wpaść w poślizg. Należy
warunkach jest niebezpieczna. Należy pilnie      w miarę możliwości jak najszybciej usunąć nie-
sprawdzić układ hamulcowy w stacji obsługi.      sprawność w specjalistycznej stacji obsługi.
4. Lampka kontrolna układu przeciwblokującego     5. Lampka sygnalizacji obecności wody w oleju
                           napędowym (wersje z silnikiem wysokoprężnym)
ABS
                           Lampka ta zaświeca się po włączeniu zapłonu
Lampka ta zaświeca się po włączeniu zapłonu
                           i powinna zgasnąć w chwilę po uruchomieniu
i powinna zgasnąć w chwilę po uruchomieniu
12
Zestaw wskaźników

silnika. Świecenie się tej lampki podczas pracy   do poziomu przyjętego za rezerwowy i należy
silnika oznacza, że w filtrze paliwa silnika wyso-  niezwłocznie napełnić zbiornik paliwem.
                           Uwaga. W silnikach wyposażonych w katalizator
koprężnego zebrała się woda. Należy wówczas
niezwłocznie opróżnić odstojnik w filtrze paliwa   spalin unieruchomienie silnika z powodu braku
silnika wysokoprężnego (patrz odpowiedni opis    paliwa grozi uszkodzeniem katalizatora.
w podrozdziale „Obsługa bieżącaquot;). Nieusunię-
                           9. Lampka kontrolna układu poduszki powietrz-
cie wody może spowodować poważne uszko-
                           nej (wersje z poduszką powietrzną)
dzenie pompy wtryskowej. Należy systematycz-
                           Lampka ta zaświeca się po włączeniu zapłonu
nie sprawdzać stan filtru paliwa i usuwać z niego
                           na 7 sekund, a następnie gaśnie, co świadczy
wodę, nawet jeśli jej ilość nie powoduje jeszcze
                           0 prawidłowym działaniu układu poduszki lub
włączenia się lampki kontrolnej.
                           poduszek powietrznych.
                           Jeśli lampka ta:
6. Lampka diagnostyczna systemu sterowania
                           — nie zgaśnie po upływie 7 sekund;
silnika
                           — miga lub stale się świeci;
Lampka ta zaświeca się po włączeniu zapłonu
                           — nie zaświeca się po włączeniu zapłonu,
i powinna zgasnąć w chwilę po uruchomieniu
silnika. Jeśli lampka ta zaświeci się podczas    należy niezwłocznie zgłosić się do autoryzowa-
pracy silnika, sygnalizuje ona niesprawność sys-   nej stacji obsługi celem sprawdzenia sprawno-
temu sterowania silnika. Silnik może wówczas     ści tego układu.
nadal pracować w trybie awaryjnym, lecz nie
                           10. Lampka sygnalizacji otwarcia drzwi
jest to praca optymalna (zmniejszona moc, zwięk-
                           Lampka ta zaświeca się w razie otwarcia lub
szone zużycie paliwa) i w przypadku niektórych
                           niedomknięcia jednych z drzwi samochodu przy
niesprawności możliwa jest dalsza jazda. Zaleca
                           włączonym zapłonie (kluczyk wyłącznika zapło-
się niezwłoczne usunięcie niesprawności stero-
                           nu w położeniu „ONquot;).
wania silnika w specjalistycznej stacji obsługi,
aby nie spowodować powiększenia zakresu       11. Lampka sygnalizacji zbyt niskiego poziomu
uszkodzeń.                      płynu w zbiorniku spryskiwaczy szyb
Uwaga. W wersjach wyposażonych w immobili-      Lampka ta zaświeca się, gdy w zbiorniku spry-
zer NATS miganie lampki diagnostycznej syste-    skiwaczy szyb jest zbyt mały poziom płynu.
mu sterowania silnika może oznaczać także      Należy wówczas uzupełnić ilość płynu w zbior-
wykrycie usterki w układzie immobilizera.      niku spryskiwaczy szyb (patrz „Obsługa co-
                           dziennaquot;).
7. Lampka kontrolna włączenia świec żarowych
(wersje z silnikiem wysokoprężnym)          12. Lampka kontrolna wyłączenia nadbiegu (wer-
Lampka ta zaświeca się po włączeniu zapłonu     sje z automatyczną skrzynką przekładniową)
(stacyjki) w wersjach wyposażonych w silnik     Lampka ta świeci się, gdy przełącznik nadbiegu
wysokoprężny. Jeśli przy zimnym silniku lamp-    jest wyłączony (przełącznik nadbiegu w położe-
ka się nie zaświeci, oznacza to niesprawność     niu „OFFquot;).
układu wstępnego podgrzewania silnika. Nale-
                           13. Lampki kontrolne kierunkowskazów i świateł
ży niezwłocznie usunąć niesprawność w spe-
                           awaryjnych
cjalistycznej stacji obsługi. Czas włączenia świec
                           Jedna z tych lampek miga po włączeniu odpo-
żarowych zależy od stanu cieplnego silnika
                           wiednich kierunkowskazów, obie zaś migają po
i temperatury otoczenia. Po ich samoczynnym
                           włączeniu świateł awaryjnych.
wyłączeniu gaśnie lampka kontrolna. Natych-
miast po jej zgaśnięciu należy włączyć rozrusz-   14. Lampka kontrolna włączenia świateł drogo-
nik w celu uruchomienia silnika. Gdy silnik jest   wych oraz sygnału świetlnego
gorący, wówczas lampka kontrolna się nie za-     Lampka ta zaświeca się po włączeniu świateł
świeca i od razu można uruchomić silnik włą-     drogowych.
czając rozrusznik. Niezgaśnięcie tej lampki kon-
                           15. Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej
trolnej może oznaczać uszkodzenie układu ste-
                           Wskaźnik ten wskazuje temperaturę cieczy chło-
rowania świec żarowych. Wówczas należy
                           dzącej silnik. Jego wskazówka powinna znajdo-
niezwłocznie usunąć niesprawność w specjali-
                           wać się w środkowej części skali. Jeśli wska-
stycznej stacji obsługi.
                           zówka znajdzie się powyżej zakresu temperatury
                           normalnej pracy, należy natychmiast zatrzymać
8. Lampka kontrolna rezerwy paliwa
                           samochód w najbliższym bezpiecznym miejscu
Zaświecenie się tej lampki oznacza, że w zbior-
niku pozostało jeszcze około 6 dm 3 paliwa. Gdy   1 ochłodzić silnik. Następnie należy sprawdzić
wskazówka wskaźnika poziomu paliwa zbliża się    poziom cieczy chłodzącej w zbiorniku wyrów-
do kreski poziomej w dolnym zakresie skali, a    nawczym układu chłodzenia silnika (patrz roz-
lampka kontrolna miga lub się świeci, oznacza    dział „Obsługa bieżącaquot;). Jeśli poziom cieczy
to, że poziom paliwa w zbiorniku zmniejszył się   chłodzącej jest prawidłowy, należy sprawdzić

                                                13
Wiadomości wstępne
   24
     23

                   20  19
Rys. 0.10. Tablica rozdzielcza
A — starsza wersja, B — nowsza wersja
1 — wyłącznik przednich świateł przeciwmgłowych, 2 — korektor ustawienia świateł reflektorów, 3 — nawietrznik boczny,
4 — przełącznik oświetlenia zewnętrznego, świateł i kierunkowskazów, 5 — poduszka powietrzna kierowcy, 6 — zestaw
wskaźników, 7 — zegar, 8 — przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy szyb, 9 — wyłącznik ogrzewania szyby tylnej,
10 — nawietrznik środkowy, 11 — włącznik świateł awaryjnych, 12 — wyłącznik tylnego światła przeciwmgłowego,
13 — wyłącznik spryskiwacza reflektorów, 14 — poduszka powietrzna pasażera, 15 — schowek podręczny,
16 — radioodtwarzacz, 17 — zespół regulacji, ogrzewania, przewietrzania i klimatyzacji, 18 — popielniczka,
19 — wyłącznik ogrzewania siedzenia pasażera, 20 — wyłącznik ogrzewania siedzenia kierowcy, 21 — zapalniczka,
22 — wyłącznik zapłonu (stacyjka) z blokadą kierownicy, 23 — pokrywa skrzynki bezpieczników, 24 — dźwignia
otwierania pokrywy przedziału silnika, 25 — zespół regulacji ustawienia lusterek zewnętrznych

14
Zestaw wskaźników, tablica rozdzielcza, przedział silnika

 naciąg paska klinowego napędu pompy cieczy
                          21. Obrotomierz (niektóre wersje wyposażenia)
 chłodzącej.
                          Podczas eksploatacji samochodu wskazówka
Jeśli nie wykryto żadnej niesprawności, a silnik
                          obrotomierza nie powinna przechodzić na czer-
się przegrzewa, nie należy kontynuować jazdy,
                          wony zakres skali.
 lecz skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji
obsługi.
                          Brzęczyki ostrzegawcze
Uwaga. W wysokich temperaturach otoczenia
                          W samochodzie zastosowano:
oraz w warunkach dużego obciążenia silnika
                          — brzęczyk ostrzegający o pozostawieniu włą-
 (np. holowanie przyczepy) wskazówka może
                          czonych świateł zewnętrznych, który włącza się
wchodzić na czerwony zakres skali wskaźnika.
                          po otwarciu drzwi kierowcy, gdy zapłon jest
Jeśli pozostaje na nim przez krótką chwilę, nie
                          wyłączony;
jest to niebezpieczne dla silnika i nie oznacza
                          — brzęczyk ostrzegający o pozostawieniu włą-
niesprawności układu chłodzenia.
                          czonego tylnego światła przeciwmgłowego, któ-
16. Wskaźnik poziomu paliwa             ry włącza się po otwarciu drzwi kierowcy, gdy
Wskaźnik ten pokazuje przybliżony poziom pali-   zapłon jest wyłączony;
wa w zbiorniku. Wskazania mogą się nieco      — brzęczyk ostrzegający o pozostawieniu klu-
zmieniać podczas przyspieszania, hamowania,     czyka w wyłączniku zapłonu, który włącza się po
pokonywania zakrętów oraz podczas jazdy w dół    otwarciu drzwi kierowcy, gdy kluczyk znajduje
lub pod górę. Po wyłączeniu zapłonu wskazów-    się w wyłączniku zapłonu.
ka tego wskaźnika powinna pozostać w poło-
żeniu zajmowanym ostatnio przy pracującym
                          TABLICA ROZDZIELCZA
silniku.
                          Widok dwóch wersji rozmieszczenia elementów
17. Prędkościomierz                 na tablicy rozdzielczej samochodu przedstawio-
                          no na rysunku 0.10.
18. Sumaryczny licznik kilometrów
W samochodzie może być zastosowany mecha-
                          PRZEDZIAŁ SILNIKA
niczny (rys. 0.9C) lub elektroniczny (rys. 0.9D)
sumaryczny licznik kilometrów (oznaczenie „ODOquot;
na wyświetlaczu), który wskazuje liczbę przeje-   Otwieranie pokrywy przedziału silnika
chanych kilometrów tylko po włączeniu zapłonu.   • Pociągnąć dźwignię znajdującą się po lewej
                          stronie miejsca kierowcy, pod tablicą rozdzielczą
19. Okresowy licznik kilometrów
                          (24, rys. 0.10). Pokrywa przedziału silnika zosta-
W zależności od wersji może występować jeden
                          je wówczas odblokowana i nieznacznie uchyla
mechaniczny (rys. 0.9C) lub dwa elektroniczne
                          się do góry pod działaniem sprężyny.
okresowe liczniki kilometrów (rys. 0.9D) zespo-
                          • Stanąć przed samochodem. Podnieść do góry
lone z sumarycznym licznikiem kilometrów (ozna-
                          dźwignię (1, rys. 0.11) zaczepu zabezpieczają-
czenia „TRIP Aquot; i „TRIP Bquot; na wyświetlaczu),
                          cego pokrywę przed otwarciem podczas jazdy.
które wskazują drogę przebytą podczas dowol-
                          • Podnieść pokrywę przedziału silnika.
nie wybranych okresów od chwili ich wyzerowa-
                          • Z uchwytu mocowania wyjąć wspornik pokry-
nia (tylko po włączeniu zapłonu).
                          wy przedziału silnika.
20. Przycisk zerowania okresowego licznika kilo-  • Wprowadzić koniec wspornika w otwór gniazda
metrów                       w dolnej powierzchni pokrywy (rys. 0.12) i spraw-
W wersjach z mechanicznym okresowym liczni-     dzić, czy pokrywa jest prawidłowo podparta.
kiem kilometrów naciśnięcie przycisku do oporu
                          Zamykanie pokrywy przedziału silnika
powoduje wyzerowanie okresowego licznika ki-
lometrów. Zerowanie powinno być dokonywane     • Unieść nieco pokrywę przedziału silnika jed-
podczas postoju samochodu.             ną ręką, a drugą wyjąć koniec wspornika z gniaz-
W wersjach z elektronicznymi licznikami kilome-   da w dolnej powierzchni pokrywy i umieścić
trów za pomocą szybkiego naciskania przycisku    wspornik w uchwycie jego mocowania.
umieszczonego w prędkościomierzu obok wy-      • Sprawdzić, czy w przedziale silnika nie pozo-
świetlacza (czas naciskania poniżej 1 sekundy)   stawiono narzędzi lub innych przedmiotów.
uzyskuje się przełączanie funkcji wyświetlacza w  • Chwycić pokrywę za przednią krawędź w środ-
następującej kolejności: „ODOquot; (sumaryczny licz-  kowej części.
nik kilometrów), „TRIP Aquot; (pierwszy okresowy    • Opuścić pokrywę do położenia około 20 cm
licznik kilometrów), „TRIP Bquot; (drugi okresowy    ponad osłoną wlotu powietrza i puścić pokrywę,
licznik kilometrów). Zerowanie liczników okreso-  która powinna zatrzasnąć się pod własnym cię-
wych polega na przyciśnięciu tego samego      żarem.
przycisku dłużej niż 1 sekundę po wyświetleniu   • Sprawdzić prawidłowość zamknięcia pokrywy
danego licznika.                  usiłując ją podnieść. Jeśli pokrywa nie została
                                                 15
Wiadomości wstępne
                                   Rys. 0.11. Widok dźwigni (1) zaczepu
                                   zabezpieczającego pokrywę przed
                                   otwarciem podczas jazdy                           lewo. W celu zablokowania kierownicy należy
                           wyjąć kluczyk i nieznacznie obrócić kierownicę
                           (w dowolnym kierunku) aż do usłyszenia charak-
                           terystycznego trzasku towarzyszącego urucho-
                           mieniu zapadki blokującej kierownicę.
                           Uwaga: kluczyk można wyjąć z wyłącznika za-
                           płonu tylko w tym położeniu.
                           „ACCquot; (2) — kierownica jest odblokowana,
                           zapłon jest wyłączony, zaś jest włączone zasila-
                           nie niektórych elementów osprzętu. W tym poło-
              Rys. 0.12. Koniec
                           żeniu mogą pracować urządzenia pomocnicze
              wspornika (1) pokrywy
                           (np. radioodbiornik samochodowy) przy nie pra-
              przedziału silnika
                           cującym silniku.
              umieszczony w otworze
              (2) gniazda w dolnej   „ONquot; (3) — położenie normalnej pracy. Wszyst-
              powierzchni pokrywy
                           kie obwody elektryczne samochodu są pod
                           napięciem.
                           „STARTquot; (4) — w tym położeniu zostaje włączo-
właściwie zamknięta, nie należy dociskać jej siłą,
                           ny rozrusznik w celu uruchomienia silnika. Nie-
lecz ponownie podnieść ją i powtórnie puścić
                           zwłocznie po uruchomieniu silnika należy zwol-
z wysokości około 20 cm.
                           nić nacisk na kluczyk, który samoczynnie po-
Przedział silnika                  wróci do położenia „ONquot;. Jeżeli silnik nie zostanie
                           uruchomiony przy pierwszej próbie, należy prze-
Widok przedziału silnika benzynowego przed-
                           kręcić kluczyk do położenia „ACCquot;, aby możliwe
stawiono na rysunku 0.13, widok zaś przedziału
                           było powtórne włączenie rozrusznika przez po-
silnika wysokoprężnego — na rysunku 0.14.
                           nowny obrót kluczyka do położenia „STARTquot;
                           (bez uprzedniego obrócenia kluczyka do poło-
URUCHAMIANIE SILNIKA
                           żenia „ONquot; niemożliwe jest powtórne włączenie
Wyłącznik zapłonu z blokadą kierownicy        rozrusznika).
Wyłącznik zapłonu (stacyjka) stanowi wspólny     Uwaga. Podczas jazdy nie wolno wyjmować
zespół z blokadą kierownicy i znajduje się po    kluczyka z wyłącznika zapłonu, gdyż grozi to
prawej stronie kolumny kierownicy, pod kołem     zablokowaniem kierownicy i utratą możliwości
kierownicy.                     kierowania pojazdem.
Kluczyk w wyłączniku zapłonu może zajmować
                           Uruchamianie silnika
następujące położenia (rys. 0.15).
„LOCKquot; (0) — kierownica jest zablokowana,      Przed uruchomieniem silnika należy włączyć
zapłon oraz zasilanie osprzętu są wyłączone.     hamulec awaryjny oraz w samochodach ze
W celu odblokowania kierownicy podczas deli-     skrzynką mechaniczną ustawić dźwignię zmia-
katnego obracania kluczyka w wyłączniku w pra-    ny biegów w położeniu neutralnym, zaś w wer-
wo należy lekko obracać kierownicę w prawo i w    sjach wyposażonych w automatyczną skrzynkę
16
Przedział silnika, uruchamianie silnika
Rys. 0.13. Przedział silnika benzynowego
I — wskaźnik poziomu oleju silnika, 2 — korek wlewu oleju silnika, 3 — zbiornik spryskiwaczy szyb, 4 — zbiornik
wyrównawczy układu chłodzenia, 5 — zbiornik płynu hamulcowego, 6 — filtr powietrza, 7 — akumulator, 8 — skrzynka
bezpieczników, 9 — korek wlewu chłodnicy, 10 — zbiornik oleju obwodu wspomagania układu kierowniczego,
II — świeca zapłonowa, 12 — wskaźnik poziomu oleju automatycznej skrzynki przekładniowej
                                          12       11
Rys. 0.14. Przedział silnika wysokoprężnego
1 — wskaźnik poziomu oleju silnika, 2 — korek wlewu oleju silnika, 3 — zbiornik oleju obwodu wspomagania układu
kierowniczego, 4 — zbiornik spryskiwaczy szyb, 5 — zbiornik wyrównawczy układu chłodzenia, 6 — korek wlewu
chłodnicy, 7 — filtr paliwa, 8 — zbiornik płynu hamulcowego, 9 — zbiornik płynu hydraulicznego mechanizmu sterowania
sprzęgła, 10 — filtr powietrza, 11 — akumulator, 12 — skrzynka bezpieczników

                                                         17
Wiadomości wstępne

                           Silnik wysokoprężny
                           • Przekręcić kluczyk do położenia „ONquot; (3)
                           i poczekać na zgaśniecie lampki kontrolnej świec
                           żarowych.
           Rys. 0.15. Wyłącznik zapłonu
                           • Natychmiast po zgaśnięciu lampki kontrolnej
           z blokadą kierownicy
                           świec żarowych włączyć rozrusznik, obracając
           (opis w tekście)
                           kluczyk do położenia „STARTquot; (4) bez naciska-
                           nia na pedał przyspieszenia. Maksymalny czas
przekładniową ustawić dźwignię wyboru bie-
                           pracy rozrusznika nie powinien przekraczać
gów w położeniu „Nquot; lub „Pquot; (zalecane położe-
                           10 sekund.
nie „Pquot;).
                           • Niezwłocznie po uruchomieniu silnika zwolnić
W samochodach wyposażonych w mechanicz-
                           nacisk na kluczyk.
ną skrzynkę przekładniową należy ponadto wci-
                           • Jeśli silnik nie został uruchomiony, należy
snąć do oporu pedał sprzęgła i przytrzymać
                           odczekać około 10 sekund i powtórzyć próbę
go w tym położeniu podczas uruchamiania
                           uruchomienia silnika (pierwsze trzy czynności).
silnika.
                           Uwaga. Podczas rozruchu w okresie zimowym
 Silnik benzynowy                  w celu ułatwienia uruchamiania silnika zaleca się
                           naciśnięcie na pedał przyspieszenia.
 Niezależnie od tego, czy silnik jest zimny czy
 ciepły, podczas uruchamiania silnika nie należy
                           Odpowietrzanie obwodu zasilania paliwem
 naciskać pedału przyspieszenia oraz zwolnić
                           Jeżeli silnik zatrzymuje się lub pracuje nierówno,
 nacisk na kluczyk natychmiast po uruchomieniu
                           to przyczyną tego może być zapowietrzenie
 silnika.
                           obwodu zasilania paliwem. Wówczas jest ko-
Jeśli silnik nie uruchamia się po jednej lub
                           nieczne jego odpowietrzenie.
 dwóch sekundach, nie należy przedłużać czasu
                           Po unieruchomieniu silnika z powodu braku
 pracy rozrusznika, lecz przerwać uruchamianie,
                           paliwa również należy odpowietrzyć obwód zasi-
 odczekać 10 sekund i ponowić próbę urucho-
                           lania paliwem (patrz „Odwadnianie filtru paliwaquot;
 mienia silnika.
                           w podrozdziale „Obsługa bieżącaquot; niniejszego
 Po kilku nieudanych próbach uruchomienia sil-
                           rozdziału).
nika, zwłaszcza w przypadku zbyt długiego włą-
czania rozrusznika, może nastąpić „zalaniequot; sil-
                           Zalecenia eksploatacyjne dotyczące wersji
nika paliwem. W takim przypadku należy wyko-
                           z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi
nać następujące czynności.
                           Bezpośrednio po uruchomieniu zaleca się pozo-
• Przekręcić kluczyk do położenia „STARTquot; (4)
                           stawić silnik pracujący na biegu jałowym przez
jednocześnie naciskając pedał przyspieszenia
                           co najmniej 30 sekund.
do końca jego skoku i utrzymując pedał przy-
                           Do czasu nagrzania silnika do temperatury nor-
spieszenia w tym położeniu przez cały czas
                           malnej pracy silnik nie powinien rozwijać dużych
pracy rozrusznika.
                           prędkości obrotowych; nie należy też gwałtownie
• Utrzymywać włączony rozrusznik przez 10 se-
                           przyspieszać, zwłaszcza w okresie zimowym.
kund (chyba że silnik wcześniej zostanie uru-
                           Po dłuższej jeździe z dużą prędkością (lub
chomiony).
                           w ciężkich warunkach terenowych albo w ulicz-
• Wyłączyć rozrusznik.
                           nych korkach) przed zatrzymaniem silnika zale-
• Uruchamiać silnik w „normalnyquot; sposób.
                           ca się pozostawienie go pracującego chwilę na
• Jeśli silnik nie zostanie uruchomiony, powtó-
                           biegu jałowym.
rzyć całą opisaną procedurę.
                           Po wyłączeniu gorącego silnika wentylator lub
Uwaga. Nie wolno włączać rozrusznika na czas
                           wentylatory chłodnicy (napędzane elektrycznie)
dłuższy niż 10 sekund.
                           mogą pracować jeszcze kilka minut (zależnie od
Uwagi eksploatacyjne                 stanu cieplnego silnika). Należy o tym pamiętać
• Nie zaleca się dłuższej jazdy ze świecącą się   przy wszelkich czynnościach dokonywanych
lampką kontrolną rezerwy paliwa. Unierucho-     w przedziale silnika podczas przerw w dłuższej
mienie silnika z powodu braku paliwa może      jeździe lub bezpośrednio po przyjeździe na
nieodwracalnie uszkodzić katalizator spalin.     miejsce.
• Należy stosować wyłącznie benzynę bezoło-     Uwaga. Nie wolno uruchamiać silnika w po-
wiową.                        mieszczeniu zamkniętym. Spaliny są bardzo tok-
• Nie należy uruchamiać silnika za pomocą      syczne.
pchania lub ciągnięcia samochodu.
                           Uruchamianie silnika za pomocą
• Nie należy parkować samochodu w miejscu
                           akumulatora pomocniczego
pokrytym suchą trawą, liśćmi itp. materiałami
łatwo palnymi. Wysoka temperatura katalizatora    Jeśli akumulator samochodu ulegnie rozłado-
może wywołać pożar.                 waniu, można uruchomić silnik podłączając
18
Uruchamianie silnika

                          Docieranie samochodu
                          Podczas pierwszych 1600 km przebiegu należy
                         stopniowo zwiększać obciążenie silnika.
                          • Nie przekraczać prędkości 90 km/h i utrzymy-
                         wać prędkość obrotową silnika benzynowego
                         do 4000 obr/min, zaś wysokoprężnego — do
                         3000 obr/min.
                          • Unikać długotrwałej jazdy ze stałą prędkością
                         obrotową, zarówno dużą, jak i małą.
                         • Nie naciskać pedału przyspieszenia do końca
                         jego skoku i nie przyspieszać gwałtownie na
                         żadnym biegu oraz unikać gwałtownego rusza-
   4                3
          1               nia z miejsca.
Rys. 0.76. Schemat podłączenia akumulatora     • W miarę możliwości unikać gwałtownego ha-
pomocniczego                   mowania.
1, 2, 3, 4 — kolejność podłączania przewodów
                         • Podczas pierwszych 800 km przebiegu nie
                         holować przyczepy.
                         Ponadto należy stopniowo zwiększać prędkość
                         jazdy oraz osiągane przyspieszenia.
 inny, naładowany akumulator (np. innego sa-
 mochodu) według następującego sposobu (rys.
                         POSŁUGIWANIE SIĘ POSZCZEGÓLNYMI
 0.16).
                         PRZYRZĄDAMI SAMOCHODU
 • Za pomocą odpowiedniego przewodu rozru-
 chowego (o dużym przekroju) połączyć naj-
                         Zmiana biegów
 pierw biegun dodatni akumulatora samochodu
                         Mechaniczna skrzynka przekładniowa
 z biegunem dodatnim akumulatora pomocni-
 czego.                      Schemat zmiany biegów podano na gałce dźwi-
 • Drugim przewodem rozruchowym połączyć     gni (rys. 0.17).
 biegun ujemny akumulatora pomocniczego z ma-   W celu włączenia biegu wstecznego należy:
 są uruchamianego samochodu (np. do nakrętki   — przesunąć dźwignię zmiany biegów do poło-
 górnego mocowania kolumny zawieszenia przed-   żenia neutralnego i odczekać aż samochód się
 niego).                     zatrzyma, a silnik będzie pracował z prędkością
 Uwaga. Obie podane czynności należy wyko-    biegu jałowego;
 nać przy nie pracującym silniku.         — odczekać kilka sekund, aby uniknąć zgrzy-
 • Jeśli akumulator pomocniczy znajduje się    tów i przy wciśniętym do oporu pedale sprzęgła
 w innym samochodzie, uruchomić silnik tego    przesunąć dźwignię zmiany biegów do skrajne-
 samochodu i nieco zwiększyć jego prędkość    go prawego położenia, a następnie do tyłu;
 obrotową.                    — jeśli występują trudności z włączeniem biegu
 • Uruchomić silnik samochodu o rozładowa-    wstecznego, należy cofnąć dźwignię do położe-
 nym akumulatorze.                nia neutralnego, całkowicie zwolnić i ponownie
 • Nie odłączać przewodów rozruchowych od     wcisnąć pedał sprzęgła do oporu i przesunąć
akumulatora pomocniczego dopóki uruchomio-    dźwignię zmiany biegów do skrajnego prawego
ny silnik pracuje na biegu jałowym ze zwiększo-  położenia, a następnie do tyłu.
ną prędkością obrotową. Gdy prędkość obroto-   Przy włączonym zapłonie włączenie biegu
wa zmniejszy się do normalnej prędkości biegu   wstecznego powoduje równoczesne włączenie
jałowego, wówczas można odłączyć akumulator    świateł cofania.
pomocniczy.
                                     35
Uwaga. Nie wolno uruchamiać silnika w po-
mieszczeniu zamkniętym. Spaliny są bardzo tok-
syczne.

Paliwo
Należy stosować wyłącznie paliwo zalecane przez
producenta samochodu:
— do silników benzynowych: benzynę bezoło-
wiową o liczbie oktanowej co najmniej 95;
— do silników wysokoprężnych: olej napędowy
o liczbie cetanowej co najmniej 50.
                         Rys. 0.17. Schemat zmiany biegów skrzynki
Uwaga. Nie należy stosować żadnych dodatków    mechanicznej
do benzyn.                    N — położenie neutralne, R — bieg wsteczny

                                                19
Wiadomości wstępne

Uwaga Podczas jazdy nie należy wywierać         wego oraz po naciśnięciu pedału hamulca. Jeśli
nacisku na dźwignię zmiany biegów, gdyż grozi      nie naciśnie się na pedał hamulca, nastąpi
to uszkodzeniem widełek wewnętrznego mecha-       powolne ruszenie samochodu.
nizmu zmiany biegów. Ponadto nie należy jeź-
                            „Pquot; — postój (parking)
dzić ze stopą cały czas opartą na pedale sprzę-
                            Skrzynka przekładniowa i koła napędowe samo-
gła, lecz opierać ją na tym pedale tylko podczas
                            chodu (przednie) są zablokowane mechanicz-
ruszania i zatrzymywania pojazdu oraz zmiany
                            nie. Dźwignię wyboru biegów można przesuwać
biegów.
                            do tego położenia wyłącznie przy nieruchomym
Zalecane minimalne prędkości zmiany biegów:
                            samochodzie. Przesunięcie dźwigni do położe-
— z 1 na 2: 25 km/h;
                            nia „Pquot; oraz wyprowadzenie z niego wymaga
— z 2 na 3: 40 km/h;
                            naciśnięcia przycisku odblokowania, znajdują-
— z 3 na 4: 65 km/h;
                            cego się z lewej strony gałki dźwigni.
— z 4 na 5: 75 km/h.
                            Uwaga. Niezależnie od unieruchomienia samo-
                            chodu przez wybór położenia „Pquot; zaleca się
Automatyczna skrzynka przekładniowa
                            włączenie hamulca awaryjnego.
W wersjach wyposażonych w automatyczną
skrzynkę przekładniową zastosowano skrzynkę       „Rquot; — bieg wsteczny
sterowaną elektronicznie z wyłącznikiem nadbie-     Do tego położenia można przesuwać dźwignię
gu („Overdrivequot;).                    wyboru biegów tylko przy nieruchomym samo-
Dźwignia wyboru biegów skrzynki automatycz-       chodzie, silniku pracującym z prędkością obro-
nej (rys. 0.18) może zajmować sześć położeń       tową biegu jałowego oraz po naciśnięciu pedału
(trzy biegi do przodu, bieg wsteczny, położenie     hamulca. Przesunięcie dźwigni do położenia „Rquot;
neutralne oraz postojowe), oznaczonych u jej      lub wyprowadzenie z niego wymaga naciśnięcia
podstawy, a ponadto ma dwa przyciski (wyłącz-      przycisku odblokowania, umieszczonego z lewej
nik nadbiegu i przycisk odblokowania).         strony gałki dźwigni.
Położenia dźwigni wyboru biegów             „ N quot; — położenie neutralne
Uruchomienie silnika jest możliwe tylko w położe-    W tym położeniu nie jest włączony żaden bieg
niach „Pquot; lub „Nquot; dźwigni wyboru biegów.        i jest możliwe uruchomienie silnika. W przypad-
Uwaga. Przycisk odblokowania dźwigni wyboru       ku nagłego zgaśnięcia silnika podczas jazdy
biegów, umieszczony z boku uchwytu dźwigni,       można przesunąć dźwignię do położenia „Nquot;
jest tak skonstruowany, że w celu przesunięcia     i uruchomić silnik. Zatrzymując się na pochyło-
dźwigni z położenia „Pquot; do każdego innego poło-     ści, trzymając wciśnięty pedał hamulca, zaleca
żenia przy włączonym zapłonie (kluczyk w położe-    się przesunąć dźwignię wyboru biegów do poło-
niu „ONquot;) konieczne jest pełne wciśnięcie pedału    żenia „Nquot;, aby uniknąć przegrzewania się auto-
hamulca.                        matycznej skrzynki przekładniowej.
Wciśnięcie przycisku odblokowania jest koniecz-
                            „Dquot; (z wciśniętym przyciskiem „O/Dquot;) — jazda
ne także w celu przesunięcia dźwigni wyboru
                            do przodu z możliwością włączania nadbiegu
biegów do położenia „Pquot; lub „Rquot; oraz z położe-
                            Do tego położenia można przesuwać dźwignię
nia „2quot; do „ 1 quot; .
                            wyboru biegów tylko przy nieruchomym samo-
Położenia „Dquot;, „Rquot;, „2quot; lub „ 1 quot; należy wybierać
                            chodzie, silniku pracującym z prędkością obro-
tylko podczas postoju samochodu, przy silniku
                            tową biegu jałowego oraz po naciśnięciu pedału
pracującym z prędkością obrotową biegu jało-
                            hamulca.
                            Położenie to wykorzystuje się podczas normal-
                            nej jazdy. Zmiana biegów od 1. do 3. i redukcja
                            tych biegów oraz włączanie i wyłączanie nadbie-
                            gu następuje samoczynnie, stosownie do obcią-
                            żenia silnika i prędkości pojazdu oraz wybrane-
                            go programu jazdy. Automatyczne wykorzysty-
                            wanie nadbiegu przy odpowiedniej prędkości
                            jazdy samochodu, czyli czwartego biegu o prze-
                            łożeniu mniejszym od jedności, wymaga uprzed-
                            niego wciśnięcia przez kierowcę przycisku wy-
                            łącznika nadbiegu.
                            Uwaga. Podczas rozgrzewania się silnika nad-
                            bieg nie będzie włączany mimo wciśnięcia przy-
Rys. 0.18. Elementy sterowania skrzynki automatycznej  cisku wyłącznika nadbiegu.
1 — dźwignia wyboru biegów, 2 — położenia dźwigni
                            Ponowne naciśnięcie tego przycisku uniemożli-
wyboru biegów, 3 — przycisk odblokowania dźwigni
                            wia włączenie nadbiegu przez skrzynkę automa-
wyboru biegów, 4 — przycisk wyłącznika nadbiegu „O/Dquot;

20
Posługiwanie s/ę poszczególnymi przyrządami samochodu

tyczną i jest to sygnalizowane zaświeceniem się    zwiększenia przyspieszenia lub bardziej sku-
                           tecznego hamowania silnikiem uzyskuje się na-
lampki kontrolnej w zestawie wskaźników.
                           ciskając do oporu pedał przyspieszenia.
„Dquot; (z wyciśniętym przyciskiem „O/Dquot;) — jazda     Uwaga. Przejście na niższy bieg można stoso-
do przodu bez możliwości włączania nadbiegu      wać tylko przy takiej prędkości jazdy, przy której
Warunki przesunięcia dźwigni wyboru biegów do     na niższym biegu silnik nie przekroczy dopusz-
tego położenia oraz zmiany biegów są identycz-    czalnej prędkości obrotowej.
ne z opisanymi poprzednio, z tym, że nadbieg nie
jest włączany (przycisk wyłącznika nadbiegu wy-    Uwagi eksploatacyjne
ciśnięty). Taki sposób ustawienia dźwigni wyboru
                           Przy niskiej temperaturze otoczenia należy chwi-
biegów należy wykorzystywać podczas jazdy w te-
                           lę poczekać przed przesunięciem dźwigni wybo-
renie pagórkowatym lub na drogach krętych.
                           ru biegów z położenia „Pquot; lub „Nquot; do położenia
Zapewnia on skuteczne hamowanie silnikiem,
                           „Dquot; lub „Rquot;.
eliminując równocześnie bardzo częste w takich
                           Nie wolno ręcznie zmieniać biegu na niższy przy
warunkach samoczynne przełączanie skrzynki
                           dużej prędkości obrotowej silnika i nie należy
z biegu 3. do nadbiegu i odwrotnie.
                           naciskać pedału przyspieszenia podczas zmia-
                           ny położenia dźwigni wyboru biegów.
„2quot; — automatyczna zmiana tylko biegów 1—2
                           W nieruchomym samochodzie należy zawsze
W tym położeniu nie włącza się 3. bieg ani
                           naciskać na pedał hamulca, jeśli przy pracują-
nadbieg. Położenie to należy wykorzystywać pod-
                           cym silniku dźwignia wyboru biegów znajduje
czas jazdy w terenie górzystym lub na bardzo
                           się w położeniu innym niż „Pquot; lub „Nquot; (włączony
krętych drogach. Zapewnia ono zwiększoną sku-
                           jest bieg), gdyż samochód może niespodziewa-
teczność hamowania silnikiem i chroni przed zbyt
                           nie ruszyć z miejsca.
częstą samoczynną zmianą biegów z 2. na 3.
                           Jeśli podczas jazdy przez nieuwagę przesunięto
i odwrotnie. Położenie to zaleca się także pod-
                           dźwignię wyboru biegów do położenia „Nquot;, to
czas holowania innego samochodu oraz podczas
                           przed przesunięciem jej w położenie „Dquot; należy
ruszania na drodze oblodzonej lub ośnieżonej.
                           chwilę odczekać, aż prędkość obrotowa silnika
Uwaga. Nie należy przesuwać dźwigni wyboru
                           zmniejszy się do prędkości biegu jałowego.
biegów do położenia „2quot; przy prędkości jazdy
                           Nie wolno wybierać położeń „ 1 quot; , „2quot; oraz „Dquot;,
większej niż 95 km/h. Po ustawieniu dźwigni
                           gdy samochód toczy się do tyłu oraz położenia
wyboru biegów w położeniu „2quot; nie należy
                           „Rquot;, gdy toczy się on do przodu.
przekraczać prędkości 95 km/h.
                           Podczas postoju na poziomej nawierzchni do
                           unieruchomienia samochodu wystarcza zablo-
„ 1 quot; — włączony stale 1. bieg
                           kowanie skrzynki przez przesunięcie dźwigni
W tym położeniu stale jest włączony 1. bieg
                           wyboru biegów w położenie „Pquot;. Natomiast na
i samoczynnie nie może ulec zmianie. Położenie
                           pochyłości przed wybraniem położenia „Pquot; nale-
to należy stosować wyłącznie w celu uzyskania
                           ży uruchomić hamulec awaryjny.
bardzo intensywnego hamowania silnikiem przy
                           Niemożliwe jest uruchomienie silnika pchaniem
małych prędkościach jazdy oraz gdy warunki
                           lub ciągnięciem samochodu.
drogowe wymagają bardzo dużej siły napędo-
wej na kołach przy małej prędkości jazdy, np. na
                           Układ kierowniczy ze wspomaganiem
bardzo stromych wzniesieniach i przy prędkości
jazdy poniżej 50 km/h.                Nie należy długo przytrzymywać kierownicy skrę-
Uwaga. Długotrwała jazda przy ustawieniu dźwi-    conej maksymalnie, gdyż grozi to uszkodzeniem
                           pompy hydraulicznej układu wspomagania.
gni wyboru biegów w położeniu „ 1 quot; lub „2quot;
                           Przy nie pracującym silniku układ wspomagania
i bardzo dużych obciążeniach silnika grozi prze-
                           nie działa.
grzaniem i uszkodzeniem automatycznej skrzyn-
ki przekładniowej. W miarę możliwości należy
                           Układ przeciwblokujący ABS
wykorzystywać położenie „Dquot;, włączając położe-
nia „2quot; i „ 1 quot; tylko wówczas, gdy jest to absolut-  Układ ABS, przeciwdziałający blokowaniu kół
nie niezbędne i powracając do położenia „Dquot;,     podczas hamowania, jest włączany samoczyn-
gdy tylko jest to możliwe.              nie po każdym uruchomieniu silnika i przekro-
Nie należy przesuwać dźwigni wyboru biegów      czeniu pewnej minimalnej prędkości jazdy. Roz-
do położenia „ 1 quot; przy prędkości jazdy większej   poznaje on różnice prędkości obrotowej kół
niż 50 km/h. Po ustawieniu dźwigni wyboru       samochodu i uniemożliwia ich zablokowanie
biegów w położeniu „ 1 quot; nie należy przekraczać    podczas gwałtownego hamowania.
prędkości 50 km/h.                  Należy pamiętać, że układ ten nie zmniejsza
                           drogi hamowania, która zależy od stanu na-
Kick-down                       wierzchni drogi oraz warunków jazdy. Głównym
                           zadaniem tego układu jest zachowanie kierowal-
Przy dźwigni wyboru biegów ustawionej w poło-
                           ności samochodu podczas hamowania i umoż-
żeniu „Dquot; wymuszenie redukcji biegu w celu
                                                   21
Wiadomości wstępne

liwienie ominięcia ewentualnych przeszkód na     ciu drzwi kierowcy włącza się brzęczyk. Sygnał
drodze.                        ten wyłącza się po zamknięciu drzwi, wyłączeniu
Lampka kontrolna układu ABS, umieszczona       świateł lub uruchomieniu silnika.
w zestawie wskaźników, po włączeniu zapłonu
                           Światła pozycyjne
powinna zaświecić się na kilka sekund i zga-
snąć. Jeśli nie zaświeca się lub nie gaśnie albo   Obrócenie pierścienia na końcu dźwigni lewego
zaświeci się podczas jazdy, oznacza to, że układ   przełącznika zespolonego do położenia (1, rys
przeciwblokujący jest niesprawny. Wówczas sa-     0.19) powoduje włączenie świateł pozycyjnych,
moczynnie układ ABS zostaje wyłączony i nie      oświetlenia tablicy rejestracyjnej oraz oświetle-
wywiera wpływu na działanie układu hamulco-      nia zestawu wskaźników.
wego. Możliwa jest dalsza jazda, należy jednak
                           Światła mijania i drogowe
zachować szczególną ostrożność na śliskiej na-
wierzchni. Pilnie trzeba usunąć niesprawność     Obrócenie pierścienia na dźwigni lewego prze-
tego układu w specjalistycznej stacji obsługi.    łącznika zespolonego do położenia (2, rys. 0.19)
                           powoduje włączenie świateł mijania lub drogo-
Uwagi eksploatacyjne                 wych, w zależności od położenia przełącznika
Układ ABS zaczyna działać podczas intensyw-      świateł (3, rys. 0.19) uruchamianego prostopa-
nego hamowania przy prędkości jazdy większej     dłym do koła kierownicy przesunięciem dźwigni
niż 10 km/h.                     lewego przełącznika zespolonego. Przyciągnię-
                           cie tej dźwigni do kierownicy włącza światła
Prawidłowe działanie układu ABS podczas in-
                           mijania, przesunięcie jej w kierunku przeciwnym
tensywnego hamowania powoduje niewielkie
                           włącza światła drogowe. Włączeniu świateł dro-
pulsowanie pedału hamulca o dużej częstotliwo-
                           gowych towarzyszy zaświecenie niebieskiej lamp-
ści wyczuwalne przez kierowcę.
                           ki kontrolnej w zestawie wskaźników.
Włączeniu układu ABS towarzyszy charaktery-
styczny szum (stukanie) w przedziale silnika
                           Sygnał świetlny
(jest to zjawisko normalne).
                           Przy ustawieniu pierścienia na dźwigni lewego
Oświetlenie i sygnalizacja              przełącznika zespolonego w położeniu (0, rys.
                           0.19) przyciągnięcie dźwigni tego przełącznika
Przełącznik oświetlenia zewnętrznego         do kierownicy powoduje włączenie świateł dro-
                           gowych (sygnał świetlny); zwolnienie tej dźwigni
Dźwignia przełącznika oświetlenia zewnętrzne-
                           wyłącza światła drogowe.
go, świateł i kierunkowskazów znajduje się po
lewej stronie pod kierownicą (tzw. lewy przełącz-
                           Kierunkowskazy
nik zespolony).
                           Kierunkowskazy działają tylko przy włączonym
Pierścień, umieszczony na końcu dźwigni lewe-
                           zapłonie (kluczyk w położeniu „ONquot;).
go przełącznika zespolonego, może zajmować
                           Przesunięcie dźwigni lewego przełącznika ze-
trzy położenia (rys. 0.19):
                           spolonego równolegle do koła kierownicy włą-
- (0) — wyłączone oświetlenie zewnętrzne (dzia-
                           cza kierunkowskazy niezależnie od tego, jakie
ła sygnał świetlny);
                           światła zewnętrzne są włączone. Przesunięcie
- (1) — włączone światła pozycyjne (oraz oświe-
                           dźwigni do góry włącza prawe kierunkowskazy,
tlenie tablicy rejestracyjnej i oświetlenie zestawu
                           zaś przesunięcie jej na dół — lewe kierunkow-
wskaźników);
                           skazy. Wyłączenie kierunkowskazów następuje
- (2) — włączone światła mijania lub drogowe
                           samoczynnie podczas powrotnego ruchu koła
(sposób przełączania świateł — patrz dalszy
                           kierownicy po skręcie samochodu.
opis).
                           Uwaga. W celu zasygnalizowania manewru zmia-
                           ny pasa ruchu, zwłaszcza na autostradzie, nie
Brzęczyk sygnalizujący pozostawienie
                           trzeba przesuwać dźwigni przełącznika kierun-
włączonych świateł zewnętrznych
                           kowskazów do końca skoku, lecz tylko do pierw-
Jeśli po unieruchomieniu silnika pozostawiono
                           szego oporu (bez jego pokonywania). Po zakoń-
włączone oświetlenie zewnętrzne, to po otwar-
                           czeniu manewru wystarczy zwolnić nacisk na
                           dźwignię przełącznika kierunkowskazów, która
                           samoczynnie powróci wówczas do położenia
                           neutralnego (mały kąt skrętu koła kierownicy nie
                           uruchamia mechanizmu samoczynnego wyłą-
                           czenia dźwigni przełącznika kierunkowskazów).
Rys. 0.79. Położenia przełącznika oświetlenia
zewnętrznego                     Tylne światło przeciwmgłowe
0 — wyłączone oświetlenie zewnętrzne, 1 — włączone
                           Tylne światło przeciwmgłowe świeci się tylko
światła pozycyjne, 2 — włączone światła mijania lub
                           wtedy, gdy są włączone światła mijania lub
drogowe

22
Posługiwanie s/ę poszczególnymi przyrządami samochodu

                            Korektor ustawienia reflektorów
                            (w niektórych wersjach wyposażenia)
                            Korektor ustawienia reflektorów, za pomocą si-
                            łowników umieszczonych przy obu reflektorach,
                            umożliwia zdalną (z miejsca kierowcy) zmianę
                            położenia reflektorów w płaszczyźnie pionowej
                            w celu dostosowania położenia wysokości wiąz-
                            ki świateł reflektorów do obciążenia samochodu
                            tak, aby nie oślepiać innych użytkowników dro-
                            gi, zapewniając równocześnie właściwe oświe-
                            tlenie drogi przed samochodem.
                            Do korekcji ustawienia reflektorów w płaszczyź-
                            nie pionowej służy pokrętło korektora (1, rys.
                            0.21 A) znajdujące się po lewej stronie tablicy

 Rys. 0.20. Wyłącznik tylnego światła przeciwmgłowego
 lub tylnego i przednich świateł przeciwmgłowych
 nowszej wersji
 A — wersja nie wyposażona w przednie światła
 przeciwmgłowe, B — wersja wyposażona w przednie
 światła przeciwmgłowe
światła drogowe. W starszych wersjach wyłącz-
nik tylnego światła przeciwmgłowego (12, patrz
rys. 0.1 OA) znajdował się w środkowej części
tablicy rozdzielczej i zawierał lampkę sygnaliza-
cji włączenia tylnego światła przeciwmgłowego.
W nowszych wersjach wyłącznik ten znajduje
się w lewym przełączniku zespolonym (rys.
0.20).

 Przednie światła przeciwmgłowe
 (w niektórych wersjach wyposażenia)
 Przednie światła przeciwmgłowe świecą się tyl-
 ko wtedy, gdy są włączone światła pozycyjne
 lub światła mijania. W starszych wersjach wy-
łącznik przednich świateł przeciwmgłowych (1,
patrz rys. 0.1 OA) znajdował się po lewej stronie
tablicy rozdzielczej. W nowszych wersjach wy-
łącznik ten znajduje się w lewym przełączniku
zespolonym (rys. 0.20B).
 Światła awaryjne
 Włącznik świateł awaryjnych znajduje się w środ-
 kowej części tablicy rozdzielczej pod środkowy-
 mi nawietrznikami. Włączenie go powoduje mi-
 ganie wszystkich kierunkowskazów. Światła awa-
 ryjne powinny być włączane w razie awaryjnego
 unieruchomienia samochodu w miejscu, w któ-
 rym pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu. Włą-
 czenie świateł awaryjnych jest sygnalizowane
 miganiem lampki kontrolnej w zestawie wskaźni-
 ków. Światła awaryjne działają także przy wyłą-
czonym zapłonie.
 Uwaga. Po włączeniu świateł awaryjnych włą-      Rys. 0.21. Pokrętło (1) korektora ustawienia świateł
czenie prawych lub lewych kierunkowskazów        reflektorów
jest niemożliwe.                    A — miejsce umieszczenia, B — dwie odmiany pokrętła
                                                      23
Wiadomości wstępne

rozdzielczej. Występują dwie odmiany pokrętła
(rys. 0.21 B). Obracając pokrętło w położenia
o większych wartościach oznaczeń obniża się
strumień świateł reflektorów; obracając w kie-
runku położenia zerowego — podnosi się stru-
mień świateł reflektorów.
Poszczególne położenia pokrętła odpowiadają
następującym stanom obciążenia samochodu.
„0quot; — tylko kierowca lub kierowca i pasażer na      Rys. 0.23. Lampa do czytania
przednim siedzeniu oraz pusty bagażnik.
„ 1 quot; — cztery lub pięć osób w samochodzie oraz
pusty bagażnik.
                             Oświetlenie bagażnika
„2quot; — cztery lub pięć osób w samochodzie oraz
bagażnik obciążony masą do 90 kg;            Oświetlenie bagażnika włącza się po otwarciu 
„3quot; — tylko kierowca oraz bagażnik obciążony       pokrywy bagażnika. Po zamknięciu pokrywy!
masą ok. 290 kg.                     światło gaśnie.
Uwaga. Podczas regulacji ustawienia świateł
reflektorów za pomocą specjalnych przyrządów       Wymiana żarówek
optycznych (patrz rozdz. 11) pokrętło korektora     Wykaz żarówek podano w rozdziale 11.1.
ustawienia reflektorów powinno znajdować się       Uwaga. Podczas wymiany szklanej części żaró-i
w położeniu „0quot;.
                             wek halogenowych (światła mijania i drogowej
Podczas holowania przyczepy pokrętło korekto-      oraz przednie światła przeciwmgłowe) nie wolno!
ra ustawienia reflektorów powinno znajdować
się w położeniu „2quot; lub „3quot;.

Sygnał dźwiękowy
W wersjach nie wyposażonych w poduszkę
powietrzną kierowcy sygnał dźwiękowy włącza
się przyciskiem w środkowej części koła kierow-
nicy, natomiast w wersjach wyposażonych w po-
duszkę powietrzną kierowcy — przyciskami
umieszczonymi w górnych ramionach koła kie-
rownicy.

Lampa oświetlenia wnętrza
Lampa oświetlenia wnętrza (rys. 0.22) zawiera
przesuwny wyłącznik. W położeniu środkowym
tego wyłącznika po otwarciu dowolnych drzwi
lampa się zaświeca. W dwóch innych położe-
niach wyłącznika lampa jest stale włączona (po-
łożenie „ONquot;) albo wyłączona (położenie „OFFquot;).

Lampa do czytania
Naciśnięcie wyłącznika, umieszczonego pod
osłoną żarówki, włącza tę lampę, powtórne naci-
śnięcie tego wyłącznika ją wyłącza (rys. 0.23).
                             Rys. 0.24. Wymontowanie żarówki świateł mijania
                             i drogowych
                             A — widok złącza przewodów elektrycznych żarówki
                             pokrywy
                             1 — pokrywa żarówki, 2 — kierunek odkręcania,
                             3 — kierunek zakręcania
Rys. 0.22. Lampa oświetlenia wnętrza           B — widok osłony gumowej żarówki
0 — położenie włączenia po otwarciu drzwi,        1 — osłona gumowa
1 — położenie stałego włączenia światła, 2 — położenie  C — widok żarówki i sprężyny mocującej
wyłączenia światła                    1 — sprężyna mocująca
24
Wymiana żarówek

dotykać palcami oraz czyścić materiałami pozo-    • Założyć do reflektora oprawkę wraz z żarów-
stawiającymi „włoskiquot;. W razie dotknięcia część   ką przedniego światła pozycyjnego i obrócić ją
szklaną należy umyć alkoholem.            zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Po każdej wymianie żarówki świateł mijania
                           Żarówki kierunkowskazów przednich
i drogowych należy sprawdzić i w razie potrze-
by wyregulować ustawienie świateł reflektorów.    Lampy kierunkowskazów przednich znajdują się
                           w przedniej części błotników przednich, obok
Żarówki świateł mijania i drogowych         reflektorów.
Żarówki świateł mijania i drogowych są dostęp-    • Wykręcić wkręt mocowania lampy kierunkow-
ne z wnętrza przedziału silnika.           skazu przedniego (1, rys. 0.26).
• Otworzyć pokrywę przedziału silnika.        • Wysunąć lampę kierunkowskazu do przodu.
• Odłączyć przewód masy od akumulatora.       • Obrócić oprawkę żarówki w kierunku przeciw-
• Zsunąć złącze przewodów elektrycznych ża-     nym do ruchu wskazówek zegara i wyjąć ją z
rówki świateł mijania i drogowych po naciśnięciu   lampy wraz z żarówką.
z obu stron na złącze (rys. 0.24A).         • Obrócić i wyjąć żarówkę z oprawki.
• Odkręcić pokrywę żarówki (w kierunku ozna-     • Wcisnąć nową żarówkę i obrócić ją w opraw-
czonym „OPENquot;) i zdjąć ją.              ce w celu zablokowania.
• Zdjąć osłonę gumową żarówki (rys. 0.24B).     • Wykonać pozostałe czynności zamontowania
• Ścisnąć i obrócić sprężynę mocującą (1, rys.    w kolejności odwrotnej do podanej podczas jej
24C).                        wymontowania.
• Wyjąć żarówkę.
                           Żarówki przednich świateł przeciwmgłowych
• Założyć nową żarówkę i zapiąć sprężynę
                           (w niektórych wersjach wyposażenia)
mocującą.
                           • Płaskim wkrętakiem z ostrzem owiniętym ście-
• Założyć osłonę gumową oraz pokrywę żarów-
                           reczką podważyć i zdjąć osłonę wkrętów moco-
ki. Nasunąć złącze przewodów elektrycznych na
                           wania reflektora przedniego światła przeciw-
końce żarówki.
                           mgłowego (rys. 027A).
Żarówki przednich świateł pozycyjnych
• Wyjąć z reflektora oprawkę wraz z żarówką
światła pozycyjnego, po uprzednim obróceniu
jej oprawki przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara (rys. 0.25).
• Wyciągnąć żarówkę z oprawki.
• Założyć do oprawki nową żarówkę przednie-
go światła pozycyjnego.
                           Rys. 0.26. Wymiana żarówki kierunkowskazu
                           przedniego
Rys. 0.25. Wymontowanie żarówki przedniego światła  A — wykręcanie wkręta mocowania lampy, B — wyjmowanie
pozycyjnego                     żarówki
1 — złącze przewodów, 2 — żarówka          1 — wkręt mocowania lampy kierunkowskazu przedniego

                                                    25
Wiadomości wstępne

• Wykręcić dwa wkręty mocujące reflektor prze-
ciwmgłowy do zderzaka przedniego (rys. 0.27B).
• Wysunąć reflektor przeciwmgłowy do przodu.
• Odkręcić pokrywę reflektora przeciwmgłowe-
go (rys. 0.27C).
• Zdjąć sprężynę mocowania żarówki.
• Wyjąć żarówkę przedniego światła przeciwm-
głowego.
• Podczas zakładania nowej żarówki ustawić
naprzeciw siebie wycięcia oprawki oraz występy
płytki jej mocowania.
• Wykonać pozostałe czynności zamontowania
w kolejności odwrotnej do podanej podczas jej
wymontowania.

Żarówki kierunkowskazów bocznych
Wymiana żarówki wymaga wymontowania lam-
py kierunkowskazu bocznego z błotnika przed-
niego.
• Nacisnąć od przodu samochodu i wyjąć lam-
pę kierunkowskazu bocznego (rys. 0.28A).
• Obrócić oprawkę i wyjąć oprawkę wraz z ża-
rówką (rys. 0.28B).
• Wyjąć żarówkę z oprawki i założyć nową      Rys. 0.28. Wymiana żarówki kierunkowskazu bocznego
                          A — wyjmowanie lampy kierunkowskazu bocznego
żarówkę.
                          z błotnika, B — wyjmowanie żarówki z lampy     '


                          • Wykonać pozostałe czynności zamontowania]
                          w kolejności odwrotnej do podanej podczas jej ]
                          wymontowania.                 j

                          Żarówki tylnych lamp zespolonych       j
                          Uwaga. Tylne lampy zespolone są dzielone.
                          Żarówki kierunkowskazu tylnego oraz światła]
                          hamowania i pozycyjnego tylnego znajdują siei
                          w błotniku tylnym. Natomiast żarówki tylnego i
                          światła przeciwmgłowego i światła cofania są;
                          umieszczone w pokrywie bagażnika (sedan) lub j
                          w drzwiach tyłu nadwozia (hatchback).    j
                          Żarówki kierunkowskazu tylnego oraz światła  
                          hamowania i pozycyjnego tylnego        
                          • Obrócić nakrętkę mocowania pokrywy tylnej!
                          lampy zespolonej we wnętrzu bagażnika.     j
                          • Pociągnąć i zdjąć pokrywę tylnej lampy ze-:
                          spolonej do wnętrza bagażnika.
                          • Obrócić i wyjąć oprawkę odpowiedniej żarów-i
                          ki (rys. 0.29).                I
                          • Wymienić żarówkę.              ]
                          • Wykonać pozostałe czynności zamontowania!
                          w kolejności odwrotnej do podanej podczas jej i
                          wymontowania.                 !
                          Żarówki tylnego światła przeciwmgłowego   ]
                          i światła cofania              j
Rys. 0.27. Wymiana żarówki przedniego światła
przeciwmgłowego                  Wersja czterodrzwiowa (sedan)        
A — wyjmowanie osłony wkrętów mocowania,      • Otworzyć pokrywę bagażnika.         I
B — wyjmowanie lampy po wykręceniu dwóch wkrętów
                          • Obrócić trzy nakrętki mocowania i zdjąć po-j
mocowania, C — wyjmowanie żarówki
                          krywę tylnej lampy zespolonej (rys. 0.30). i
1 — wkrętak płaski, 2 — szmatka
26
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish
Nissan Almera N15_Polish

More Related Content

What's hot

428 Motor V6 TDI con bajas emisiones UREA.pdf
428 Motor V6 TDI con bajas emisiones UREA.pdf428 Motor V6 TDI con bajas emisiones UREA.pdf
428 Motor V6 TDI con bajas emisiones UREA.pdf
jcarrey
 
Vovlo camiones intervalos de mantenciones
Vovlo camiones intervalos de mantencionesVovlo camiones intervalos de mantenciones
Vovlo camiones intervalos de mantenciones
makinna
 
Especificaciones técnica (TORQUE) Engine torque specs 7 09
Especificaciones técnica (TORQUE) Engine torque specs 7 09Especificaciones técnica (TORQUE) Engine torque specs 7 09
Especificaciones técnica (TORQUE) Engine torque specs 7 09
Jordan Felipe Cabrera Nuñez
 
31967994 manual-motor-mwm-4-10-6-10
31967994 manual-motor-mwm-4-10-6-1031967994 manual-motor-mwm-4-10-6-10
31967994 manual-motor-mwm-4-10-6-10
Antonio Marcos Borsari
 
Catalogo dsc 9 litros mecanico onibus
Catalogo dsc 9 litros mecanico onibusCatalogo dsc 9 litros mecanico onibus
Catalogo dsc 9 litros mecanico onibus
joseedison35
 
Chap70
Chap70Chap70
Chap70
mcfalltj
 
Tabela de vazão de válvulas injetoras
Tabela de vazão de válvulas injetorasTabela de vazão de válvulas injetoras
Tabela de vazão de válvulas injetorasAndre Cardoso
 
Vito 111 cdi 6 m3
Vito 111 cdi 6 m3Vito 111 cdi 6 m3
Vito 111 cdi 6 m3
rfarias_10
 
Volvo serie-fh es
Volvo serie-fh esVolvo serie-fh es
Volvo serie-fh es
10107156
 
Tabela de aplicação de injetores
Tabela de aplicação de injetoresTabela de aplicação de injetores
Tabela de aplicação de injetores
Sergio Favaro
 
2006 Toyota Hiace OEm Electrical Wiring Diagrams
2006 Toyota Hiace OEm Electrical Wiring Diagrams2006 Toyota Hiace OEm Electrical Wiring Diagrams
2006 Toyota Hiace OEm Electrical Wiring Diagrams
DardoorASM
 
Jcb js330 excavator service repair manual sn from 2491581 onwards
Jcb js330 excavator service repair manual sn from 2491581 onwardsJcb js330 excavator service repair manual sn from 2491581 onwards
Jcb js330 excavator service repair manual sn from 2491581 onwards
jfskekfsmemm
 
Tabela com todas as cápsulas “avanço a vácuo do distribuidor” da volkswagen
Tabela com todas as cápsulas “avanço a vácuo do distribuidor” da volkswagenTabela com todas as cápsulas “avanço a vácuo do distribuidor” da volkswagen
Tabela com todas as cápsulas “avanço a vácuo do distribuidor” da volkswagen
Luiz Avelar
 
Manual de repuestos motor deutz 2012
Manual de repuestos  motor deutz 2012Manual de repuestos  motor deutz 2012
Manual de repuestos motor deutz 2012
ronAld Ortiz Mallqui
 
Motor Scania DC 16
Motor Scania DC 16 Motor Scania DC 16
Motor Scania DC 16
Luiz Antonio da Silva
 
312 sistema electrico audi a3 (1)
312 sistema electrico audi a3 (1)312 sistema electrico audi a3 (1)
312 sistema electrico audi a3 (1)
Luis Del Rio Valdivieso
 
Bosch catalogo filtros linha leve 2019 2020
Bosch catalogo filtros linha leve 2019 2020Bosch catalogo filtros linha leve 2019 2020
Bosch catalogo filtros linha leve 2019 2020
LEODECIO BELO OLIVEIRA
 
Manual motor om 611
Manual motor om 611Manual motor om 611
Manual motor om 611
Eury Martins Lopes Martins
 
Manual caixa zf astronic
Manual caixa zf astronicManual caixa zf astronic
Manual caixa zf astronic
Fernando (Formando C Cruz
 
Ford Cargo 816-manual do proprietário
Ford Cargo 816-manual do proprietárioFord Cargo 816-manual do proprietário
Ford Cargo 816-manual do proprietário
Natalicio Lima
 

What's hot (20)

428 Motor V6 TDI con bajas emisiones UREA.pdf
428 Motor V6 TDI con bajas emisiones UREA.pdf428 Motor V6 TDI con bajas emisiones UREA.pdf
428 Motor V6 TDI con bajas emisiones UREA.pdf
 
Vovlo camiones intervalos de mantenciones
Vovlo camiones intervalos de mantencionesVovlo camiones intervalos de mantenciones
Vovlo camiones intervalos de mantenciones
 
Especificaciones técnica (TORQUE) Engine torque specs 7 09
Especificaciones técnica (TORQUE) Engine torque specs 7 09Especificaciones técnica (TORQUE) Engine torque specs 7 09
Especificaciones técnica (TORQUE) Engine torque specs 7 09
 
31967994 manual-motor-mwm-4-10-6-10
31967994 manual-motor-mwm-4-10-6-1031967994 manual-motor-mwm-4-10-6-10
31967994 manual-motor-mwm-4-10-6-10
 
Catalogo dsc 9 litros mecanico onibus
Catalogo dsc 9 litros mecanico onibusCatalogo dsc 9 litros mecanico onibus
Catalogo dsc 9 litros mecanico onibus
 
Chap70
Chap70Chap70
Chap70
 
Tabela de vazão de válvulas injetoras
Tabela de vazão de válvulas injetorasTabela de vazão de válvulas injetoras
Tabela de vazão de válvulas injetoras
 
Vito 111 cdi 6 m3
Vito 111 cdi 6 m3Vito 111 cdi 6 m3
Vito 111 cdi 6 m3
 
Volvo serie-fh es
Volvo serie-fh esVolvo serie-fh es
Volvo serie-fh es
 
Tabela de aplicação de injetores
Tabela de aplicação de injetoresTabela de aplicação de injetores
Tabela de aplicação de injetores
 
2006 Toyota Hiace OEm Electrical Wiring Diagrams
2006 Toyota Hiace OEm Electrical Wiring Diagrams2006 Toyota Hiace OEm Electrical Wiring Diagrams
2006 Toyota Hiace OEm Electrical Wiring Diagrams
 
Jcb js330 excavator service repair manual sn from 2491581 onwards
Jcb js330 excavator service repair manual sn from 2491581 onwardsJcb js330 excavator service repair manual sn from 2491581 onwards
Jcb js330 excavator service repair manual sn from 2491581 onwards
 
Tabela com todas as cápsulas “avanço a vácuo do distribuidor” da volkswagen
Tabela com todas as cápsulas “avanço a vácuo do distribuidor” da volkswagenTabela com todas as cápsulas “avanço a vácuo do distribuidor” da volkswagen
Tabela com todas as cápsulas “avanço a vácuo do distribuidor” da volkswagen
 
Manual de repuestos motor deutz 2012
Manual de repuestos  motor deutz 2012Manual de repuestos  motor deutz 2012
Manual de repuestos motor deutz 2012
 
Motor Scania DC 16
Motor Scania DC 16 Motor Scania DC 16
Motor Scania DC 16
 
312 sistema electrico audi a3 (1)
312 sistema electrico audi a3 (1)312 sistema electrico audi a3 (1)
312 sistema electrico audi a3 (1)
 
Bosch catalogo filtros linha leve 2019 2020
Bosch catalogo filtros linha leve 2019 2020Bosch catalogo filtros linha leve 2019 2020
Bosch catalogo filtros linha leve 2019 2020
 
Manual motor om 611
Manual motor om 611Manual motor om 611
Manual motor om 611
 
Manual caixa zf astronic
Manual caixa zf astronicManual caixa zf astronic
Manual caixa zf astronic
 
Ford Cargo 816-manual do proprietário
Ford Cargo 816-manual do proprietárioFord Cargo 816-manual do proprietário
Ford Cargo 816-manual do proprietário
 

Viewers also liked

PZO Gimnazjum
PZO GimnazjumPZO Gimnazjum
PZO Gimnazjum
Gosia Garkowska
 
1
11
Jowita Maron, GIMP
Jowita Maron, GIMPJowita Maron, GIMP
Jowita Maron, GIMPjustmas
 
Citrix AppDisks
Citrix AppDisksCitrix AppDisks
Citrix AppDisks
Pawel Serwan
 
Wem 6 78 definicje i modele teoret motywacji
Wem 6 78 definicje i modele teoret motywacjiWem 6 78 definicje i modele teoret motywacji
Wem 6 78 definicje i modele teoret motywacjiPola Honorata
 
Konstytucja biznesu
Konstytucja biznesuKonstytucja biznesu
Konstytucja biznesu
Piotr Pilewski
 
Program Przeciwdziałanie Szarej Strefie 2014-2020.
Program Przeciwdziałanie Szarej Strefie 2014-2020.Program Przeciwdziałanie Szarej Strefie 2014-2020.
Program Przeciwdziałanie Szarej Strefie 2014-2020.
PwC Polska
 
Wykonywanie masażu segmentarnego
Wykonywanie masażu segmentarnegoWykonywanie masażu segmentarnego
Wykonywanie masażu segmentarnego
Piotr Michalski
 
7
77
M. Wroblewski etyczny kodeks zawodowy final ver
M. Wroblewski etyczny kodeks zawodowy final verM. Wroblewski etyczny kodeks zawodowy final ver
M. Wroblewski etyczny kodeks zawodowy final verpawel.soczek
 
7. Wykonywanie badań jamy ustnej
7. Wykonywanie badań jamy ustnej7. Wykonywanie badań jamy ustnej
7. Wykonywanie badań jamy ustnejWiktor Dąbrowski
 
Foro de Trabajo Colaborativo
Foro de Trabajo ColaborativoForo de Trabajo Colaborativo
Foro de Trabajo Colaborativo
grodriguezcu
 

Viewers also liked (16)

PZO Gimnazjum
PZO GimnazjumPZO Gimnazjum
PZO Gimnazjum
 
hakenszmidt_thesis
hakenszmidt_thesishakenszmidt_thesis
hakenszmidt_thesis
 
1
11
1
 
Z2.04
Z2.04Z2.04
Z2.04
 
Zwrot jezykowy
Zwrot jezykowyZwrot jezykowy
Zwrot jezykowy
 
Jowita Maron, GIMP
Jowita Maron, GIMPJowita Maron, GIMP
Jowita Maron, GIMP
 
Citrix AppDisks
Citrix AppDisksCitrix AppDisks
Citrix AppDisks
 
Wem 6 78 definicje i modele teoret motywacji
Wem 6 78 definicje i modele teoret motywacjiWem 6 78 definicje i modele teoret motywacji
Wem 6 78 definicje i modele teoret motywacji
 
Konstytucja biznesu
Konstytucja biznesuKonstytucja biznesu
Konstytucja biznesu
 
Program Przeciwdziałanie Szarej Strefie 2014-2020.
Program Przeciwdziałanie Szarej Strefie 2014-2020.Program Przeciwdziałanie Szarej Strefie 2014-2020.
Program Przeciwdziałanie Szarej Strefie 2014-2020.
 
Wykonywanie masażu segmentarnego
Wykonywanie masażu segmentarnegoWykonywanie masażu segmentarnego
Wykonywanie masażu segmentarnego
 
7
77
7
 
M. Wroblewski etyczny kodeks zawodowy final ver
M. Wroblewski etyczny kodeks zawodowy final verM. Wroblewski etyczny kodeks zawodowy final ver
M. Wroblewski etyczny kodeks zawodowy final ver
 
Rzym
RzymRzym
Rzym
 
7. Wykonywanie badań jamy ustnej
7. Wykonywanie badań jamy ustnej7. Wykonywanie badań jamy ustnej
7. Wykonywanie badań jamy ustnej
 
Foro de Trabajo Colaborativo
Foro de Trabajo ColaborativoForo de Trabajo Colaborativo
Foro de Trabajo Colaborativo
 

Nissan Almera N15_Polish

 • 1. NISSAN ALMERA Tłumaczył z języka francuskiego mgr inż. Wacław Sobolewski WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI WARSZAWA
 • 2. Dane o oryginale: Etudes & Documentation de la Revue Technique automobile Nissan Almera essence 1.4 — 1.6 et Diesel E.T.A.I. Opracowanie graficzne TADEUSZ PIETRZYK Redaktor mgr inż. KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI Redaktor techniczny MARIA ŁAKOMY Korektor ALINA PODMIOTKO Zdjęcie na okładce NISSAN POLAND 629.114.005 Budowa i działanie poszczególnych mechanizmów i zespołów samochodów Nissan Almera, produkowanych od lipca 1995 roku, w wersjach kombilimuzyny trzy- i pięciodrzwiowej, limuzyny czterodrzwiowej oraz użytkowej (Van), wyposażonych w silniki: benzynowy 1,4 dm 3 o mocy 64 kW (87 KM) typu GA14DE, benzynowy 1,6 dm 3 o mocy 73 kW (100 KM) typu GA16DE oraz wysokoprężne niedoładowane 2,0 dm 3 o mocy 55 kW (75 KM) typu CD20 (od lipca 1995 do marca 1996) i typu CD20E (od kwietnia 1996), z mechanicznymi pięciobiego- wymi i automatycznymi czterobiegowymi skrzynkami przekładniowymi. Szczegółowe dane techniczne i regulacyjne, zasady obsługi technicznej i niezbędne materiały eksploatacyjne. Opis demontażu, naprawy i montażu poszczególnych części, mechanizmów i zespołów oraz schematy instalacji elektrycznej. Odbiorcy: użytkownicy opisanych samochodów, pracownicy zaplecza technicznego motory- zacji oraz wszyscy zainteresowani tymi samochodami. © 1999 — E.T.A.I. — EDITIONS TECHNIOUES POUR LAUTOMOBILE ET LINDUSTRIE 20, Rue de la Saussiere — 92100 Boulogne — France pour I edition francaise originale © Copyright for the Polish edition by WKŁ sp. z o.o., Warszawa 2000 ISBN 83-206-1330-2 Tłumacz i wydawca informują, że podjęli wszelkie możliwe starania, aby zapewnić prawidło- wość danych oraz porad zawartych w tej książce, i za ewentualne błędy nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 52, 02-546 Warszawa tel. (0-22) 849-27-51; fax (0-22) 849-23-22 Dział handlowy tel. (0-22) 849-27-51 w. 555 tel./fax (0-22) 849-23-45 Prowadzimy sprzedaż wysyłkową książek Księgarnia firmowa w siedzibie wydawnictwa tel. (0-22) 849-20-32, czynna pon,-pt. 10.00-18.00 e-mail: wkl@wkl.com.pl Pełna oferta w Internecie http://www.wkl.com.pl Wydanie 1. Warszawa 2000 Druk: Zakład Poligraficzno-Wydawniczy POZKAL, Inowrocław, ul. Cegielna 10/12 Łamanie: Studio Grafiki Komputerowej ARTPRESS s.c, Inowrocław, ul. Poznańska 281, tel. (0-52) 354-95-10, (0-52) 354-95-15
 • 3. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 7 Opis modeli 7 Identyfikacja samochodu 8 Eksploatacja samochodu 10 1. SILNIKI BENZYNOWE 47 1.1. Charakterystyka techniczna 47 1.2. Obsługa i naprawa 60 1.2.1. Sprawdzanie i regulacja silnika 60 1.2.2. Naprawy nie wymagające wymontowania silnika 75 1.2.3. Wymontowanie i zamontowanie zespołu napędowego 85 1.2.4. Naprawa silnika 86 1.2.5. Układ smarowania 93 1.2.6. Układ chłodzenia 94 2. SILNIK WYSOKOPRĘŻNY 99 2.1. Charakterystyka techniczna 99 2.2. Obsługa i naprawa 113 2.2.1. Sprawdzanie i regulacja silnika 113 2.2.2. Naprawy nie wymagające wymontowania silnika 138 2.2.3. Wymontowanie i zamontowanie zespołu napędowego 146 2.2.4. Naprawa silnika 148 2.2.5. Układ smarowania 155 2.2.6. Układ chłodzenia 157 3. SPRZĘGŁO 160 3.1. Charakterystyka techniczna 160 3.2. Obsługa i naprawa 161 4. MECHANICZNA SKRZYNKA PRZEKŁADNIOWA 164 4.1. Charakterystyka techniczna 164 4.2. Obsługa i naprawa 165 5. AUTOMATYCZNA SKRZYNKA PRZEKŁADNIOWA 169 5.1. Charakterystyka techniczna 169 5.2. Obsługa i naprawa 171 6. PÓŁOSIE NAPĘDOWE 176 6.1. Charakterystyka techniczna 176 6.2. Obsługa i naprawa 176 7. UKŁAD KIEROWNICZY 179 7.1. Charakterystyka techniczna 179 7.2. Obsługa i naprawa 180 8. ZAWIESZENIE PRZEDNIE 185 8.1. Charakterystyka techniczna 185 8.2. Obsługa i naprawa 186 8.2.1. Elementy zawieszenia przedniego 186 8.2.2. Ustawienie kół przednich 189 8.2.3. Piasty kół przednich 189 9. ZAWIESZENIE TYLNE 191 9.1. Charakterystyka techniczna 191 9.2. Obsługa i naprawa 191 9.2.1. Elementy zawieszenia tylnego 192 9.2.2. Piasty kół tylnych 194 5
 • 4. Spis treści 10. UKŁAD HAMULCOWY 195 10.1. Charakterystyka techniczna 195 10.2. Obsługa i naprawa 197 10.2.1. Hamulce przednie 197 10.2.2. Hamulce tylne bębnowe 199 10.2.3. Hamulce tylne tarczowe 200 10.2.4. Układ uruchamiania hamulców 202 10.2.5. Układ przeciwblokujący ABS 204 11. WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE 209 11.1. Charakterystyka techniczna 209 11.2. Obsługa i naprawa 213 11.2.1. Alternator 213 11.2.2. Rozrusznik 215 11.2.3. Zestaw wskaźników, oświetlenie zewnętrzne i wycieraczki szyb... 215 11.2.4. Tablica rozdzielcza, ogrzewanie, przewietrzanie i klimatyzacja . . . 219 11.2.5. Poduszki powietrzne i pasy bezpieczeństwa z napinaczami pirotechnicznymi 228 11.2.6. Schematy instalacji elektrycznej 232 12. NADWOZIE 239 12.1. Charakterystyka techniczna 239 12.2. Obsługa i naprawa 240 12.2.1. Przednia część nadwozia 240 12.2.2. Drzwi boczne i szyby 242 12.2.3. Tylna część nadwozia 250 13. DANE OGÓLNE 253 SKOROWIDZ RZECZOWY 254
 • 5. WIADOMOŚCI WSTĘPNE o wielopunktowym wtrysku paliwa): 1,4 dm 3 OPIS MODELI (64 kW) i 1,6 dm 3 (73 kW) oraz niedoładowany silnik o zapłonie samoczynnym 2,0 dm 3 (55 kW). Stosowano cztery wersje wyposażenia oznaczo- Firma Nissan od wielu lat specjalizowała się ne: LX, GX, SLX i GTI. w samochodach osobowych klasy niższej śred- W modelu Almera zastosowano, wykorzystując niej (M1 według klasyfikacji ECE). Po kilku wcześniejsze doświadczenia modelu Maxima QX, generacjach udanego modelu Sunny, we wrze- nowego typu tylne zawieszenie półniezależne śniu 1995 roku wprowadzono na rynek europej- (tzw. układ Scotta-Russela), wyróżniające się ski całkowicie nowy model tej klasy o nazwie poprzecznym wahaczem o złożonym ruchu, za- Alrnera. pewniającym dokładnie pionowe przemieszcza- W pierwszym okresie był on dostępny w dwóch nie się tylnych kół podczas pracy zawieszenia, wersjach nadwozia dwubryłowej kombilimuzyny: a przez to doskonałe „trzymanie się drogiquot; przez 3-drzwiowej (rys. 0.1) oraz 5-drzwiowej (rys. 0.2), samochód. której nadano formę pośrednią między klasycz- Model Almera GTI, najbardziej dynamiczny spo- ną kombilimuzyną i kombi. śród całej rodziny, wyposażony w 16-zaworowy W samochodach tych montowano początkowo silnik benzynowy o wielopunktowym wtrysku dwa silniki o zapłonie iskrowym (16-zaworowe Rys. 0.1. Nissan Almera o nadwoziu trzydrzwiowym
 • 6. Wiadomości wstępne Rys. 0.2. Nissan Almera o nadwoziu pięciodrzwiowym paliwa 2,0 dm 3 (105 kW) był produkowany od 1. Numer homologacji europejskiej (wg ECE). lipca 1996. 2. Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN). W grudniu 1996 Nissan wprowadził trzeci rodzaj 3. Dopuszczalna masa całkowita samochodu. nadwozia modelu Almera — trójbryłową limuzy- 4. Dopuszczalna masa całkowita samochodu nę 4-drzwiową (rys. 0.3), dłuższą o 20 cm od z przyczepą (z hamulcem). wersji 3- i 5-drzwiowych, napędzaną stosowany- 5. Maksymalna masa przypadająca na oś przed- mi wcześniej silnikami: benzynowymi 1,4 dm 3 nią. lub 1,6 dm 3 oraz wysokoprężnym 2,0 dm 3 . 6. Maksymalna masa przypadająca na oś tylną. W maju 1998 w rodzinie samochodów Almera 7. Kod typu pojazdu. wprowadzono kilka drobnych modyfikacji: zmie- 8. Kod koloru nadwozia. niono wygląd przodu, wprowadzając inny kształt 9. Kod koloru pokrycia tapicerskiego wnętrza. ozdobnego wlotu powietrza, przednich reflektorów 10. Model. i zderzaka o powiększonym wlocie powietrza. NUMER IDENTYFIKACYJNY POJAZDU Siedemnastoznakowy numer identyfikacyjny po- IDENTYFIKACJA SAMOCHODU jazdu VIN (rys. 0.4B) jest wybity na przegrodzie czołowej obok tabliczki znamionowej. Numer TABLICZKA ZNAMIONOWA ten występuje także na tabliczce znamionowej. Tabliczka znamionowa jest przynitowana w środ- IDENTYFIKACJA SILNIKA ku górnego pasa przegrody czołowej (rys. 0.4A) Typ i numer seryjny silnika są wybite na lewej w przedziale silnika. Zawiera podstawowe dane ścianie kadłuba silnika od strony skrzynki prze- samochodu w następującej kolejności. Rys. 0.3. Nissan Almera o nadwoziu czterodrzwiowym
 • 7. Opis modeli i identyfikacja samochodu Rys. 0.4. Miejsca umieszczenia tabliczki znamionowej (A) i numeru identyfikacyjnego pojazdu (B) w przedziale silnika kładniowej (silniki benzynowe — rys. 0.5C; silnik —w wersjach ze sprzęgłem sterowanym hy- wysokoprężny — rys. 05D). draulicznie: na górnej części obudowy sprzęgła (1, rys. 0.5E); IDENTYFIKACJA SKRZYNKI — w wersjach ze sprzęgłem sterowanym me- PRZEKŁADNIOWEJ chanicznie: na dźwigni łożyska wyciskowego (2, rys. 0.5E). Skrzynka mechaniczna Skrzynka automatyczna Dane identyfikacyjne mechanicznej skrzynki prze- kładniowej podano: Dane identyfikacyjne automatycznej skrzynki przekładniowej podano w górnej części jej obu- dowy na korku regulatora (rys. 0.5F). Rys. 0.5. Rozmieszczenie oznaczeń identyfikacyjnych C — silnik benzynowy, D — silnik wysokoprężny, E — mechaniczna skrzynka przekładniowa, F — automatyczna skrzynka przekładniowa 1 — oznaczenie skrzynki mechanicznej w wersji ze sprzęgłem sterowanym hydraulicznie, 2 — oznaczenie skrzynki mechanicznej w wersji ze sprzęgłem sterowanym mechanicznie
 • 8. Wiadomości wstępne wgłębienia w progu płyty podłogowej przystoso- Identyfikacja modeli samochodu wane do kształtu głowicy podnośnika. Pój. skok. Typ skrzynki przekładniowej/ icrtf)/ Za pomocą podnośnika warsztatowego moc (kW) liczba biegów W podwoziu samochodu przewidziano (rys. 0.6) S UacSwyae frzydvzwo*ie sześć punktów podparcia pojazdu za pomocą podnośników warsztatowych stałych oraz prze- 1,4L woźnych, które umożliwiają zarówno podnosze- 1,4 LX nie całego samochodu, jak i jego części (przo- MNJ000AET043 GA14DE 1392/64 Mech. 1,4LXVan MNJ000AEU044 (RS5F30A)/5 1,4SLX du, tyłu oraz obu boków). 1,4SLXVan Do podnoszenia przodu samochodu podnośnik należy umieścić w punkcie (A, rys. 0.6) belki 1,6SLX MNJ0OOAEBO61 Mech. MNJ000AEC062 GA16DE 1597/73 (RS5F31A)/5 podtrzymującej zespół napędowy. Do podnoszenia tyłu samochodu podnośnik MNJ000AED063 Autom. 1,6SLXauto należy oprzeć w punkcie (A) w środku belki 1,6SLXauto MNJ000AEE064 GA16DE 1597/73 (RL4F03A)/4 Van tylnej osi. W obu wymienionych przypadkach należy do- 2,0 D datkowo podeprzeć samochód podstawkami z o- 2,0DVan MNJ000AEM097 Mech. 2,0 D LX MNJ000AEN098 CD20 1973/55 (RS5F31A)/5 bu boków w punktach (B) w celu zapewnienia 2.0DSLX właściwej stateczności. 2,0DSLXVan Do podnoszenia całego samochodu, niezależ- nie od rodzaju podnośnika, należy wykorzystać Nadwozie czterodrzw owe cztery punkty (B) wykorzystywane do podnosze- 1,4SLX MNJ000AE5055 Mech. nia za pomocą podnośnika z wyposażenia sa- GA14DE MNJ000AE6056 1392/64 (RS5F30A)/5 mochodu. Ramiona tych podnośników muszą 2,0DSLX MNJ000AEO101 Mech. CD20 1973/55 być wyposażone w głowice pasujące do wgłę- MNJ000AER102 (RS5F31A)/5 bień dostosowanych do podnośnika z wyposa- żenia samochodu. Nadwozie pięciodrzwiowe HOLOWANIE 1,4 1,4 LX Do holowania samochodu na niewielką odle- 1,4LXVan MNJ000AEZ049 GA14DE 1392/64 Mech. głość z ograniczoną prędkością służą dwa za- 1,4GX MNJ000AE0050 1,4GXVan (RS5F30A)/5 czepy: z przodu po lewej stronie (dolna część 1,4SLX rys. 0.7) oraz z tyłu po prawej stronie (rys. 0.8). 1,4SLXVan Transport samochodu na większą odległość i z 1,6GX MNJ000AEN073 GA16DE 1597/73 Mech. większą prędkością powinien odbywać się na MNJ000AEP074 1,6GXVan (RS5F31A)/5 odpowiednich platformach. Dwa dodatkowe za- 1,6SLX czepy z przodu i z tyłu pod zderzakami (patrz 1,6SLXauto MNJO00AEP075 Autom. górna część rys. 0.7) służą do zamocowania 1,6SLXauto MNJ000AEQ076 GA16DE 1597/73 (RL4F03A)/4 samochodu na platformie. Zaczepy dodatkowe Van mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie 2,0D z ich przeznaczeniem (nie wolno wykorzysty- 2,0DVan wać ich do podnoszenia przodu lub tyłu samo- 2,0 D LX Mech. chodu). 2,0 DGX MNJ00AEP099 CD20 1973/55 (RS5F31A)/5 2,0DGXVan MNJ00AEP100 Samochody z automatyczną skrzynką przekła- 2.0DSLX dniową zaleca się przewozić na platformie Ma DDSLXVanj na specjalnym wózku, aby przednie kota nie / toczyły się po drodze. W przypadku braku ta- kich możliwości prędkość holowania samocho- du nie może przekraczać 50 km/h, a maksymal- na odległość — 65 km. Nieprzestrzeganie tych EKSPLOATACJA SAMOCHODU zaleceń grozi poważnym uszkodzeniem auto- matycznej skrzynki przekładniowej. PODNOSZENIE SAMOCHODU ZESTAW WSKAŹNIKÓW Za pomocą podnośnika 1. Lampka kontrolna ciśnienia oleju z wyposażenia samochodu Lampka kontrolna ciśnienia oleju zaświeca się po włączeniu zapłonu i powinna zgasnąć po Z każdej strony samochodu przewidziano dwa uruchomieniu silnika. Zaświecenie się tej lampki miejsca do oparcia podnośnika stanowiącego podczas jazdy świadczy o niedostatecznym ci- wyposażenie samochodu (B, rys. 0.6). Są to 10
 • 9. Identyfikacja, podnoszenie i holowanie samochodu Rys. 0.6. Miejsca do podnoszenia samochodu (opis w tekście) śnieniu oleju. Należy wówczas natychmiast za- trzymać samochód i wyłączyć silnik oraz spraw- dzić poziom oleju w silniku i w razie potrzeby uzupełnić ilość oleju (patrz „Obsługa bieżącaquot;). Nie należy kontynuować jazdy ze świecącą się lampką kontrolną ciśnienia oleju, gdyż grozi to poważnym uszkodzeniem silnika. Uwaga. Lampka kontrolna ciśnienia oleju nie wskazuje jego poziomu w misce olejowej silnika. 2. Lampka kontrolna ładowania akumulatora Lampka kontrolna ładowania akumulatora za- świeca się po włączeniu zapłonu i powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika. Zaświecenie się tej lampki podczas jazdy świadczy o przecią- żeniu instalacji elektrycznej samochodu lub o nie- dostatecznym ładowaniu akumulatora. Należy wówczas natychmiast zatrzymać samochód, sprawdzić stan oraz naciąg paska klinowego napędu alternatora oraz stan zamocowania prze- wodów elektrycznych na końcówkach akumula- tora i przewodów alternatora. Jeśli naciąg paska napędu alternatora jest prawidłowy i przewody elektryczne są prawidłowo zamocowane, a lamp- ka kontrolna po uruchomieniu silnika i zwiększe- Rys. 0.7. Przednie zaczepy do mocowania (rys. górny) i przedni zaczep do holowania samochodu (rys. dolny) niu jego prędkości obrotowej nadal się świeci, należy niezwłocznie sprawdzić obwód ładowa- nia akumulatora w stacji obsługi. 3. Lampka sygnalizacji włączenia hamulca awa- ryjnego, zbyt niskiego poziomu płynu hamulco- wego lub niedostatecznego podciśnienia w ob- wodzie wspomagania układu hamulcowego. Ta lampka kontrolna sygnalizuje przede wszyst- kim włączenie hamulca awaryjnego (ręcznego). Po całkowitym zwolnieniu dźwigni hamulca awa- ryjnego lampka kontrolna powinna zgasnąć. Jeśli hamulec awaryjny nie jest włączony, za- świecenie się tej lampki oznacza zbyt niski poziom płynu hamulcowego we wszystkich mo- delach samochodów, a w samochodach wypo- sażonych w silniki wysokoprężne sygnalizuje dodatkowo niedostateczne podciśnienie w ob- wodzie wspomagania układu hamulcowego. Rys. 0.8. Tylny zaczep do holowania samochodu 11
 • 10. Wiadomości wstępne R/s. 0.9. Zestaw wskaźników 15 A — widok (odmiana z elektronicznymi licznikami kilometrów), B — symbole lampek kontrolnych, C — odmiana prędkościomierza z mechanicznymi licznikami kilometrów, D — trzy funkcje wyświetlacza elektronicznych liczników kilometrów (opis w tekście) Jeśli lampka kontrolna zaświeci się podczas jaz- silnika. Zaświecenie się tej lampki kontrolnej dy, oznacza to, że poziom płynu hamulcowego podczas jazdy oznacza niesprawność układu w zbiorniku jest zbyt niski. Należy wówczas za- przeciwblokującego ABS. Układ hamulcowy sa- trzymać samochód, sprawdzić poziom płynu ha- mochodu pozostaje wówczas nadal sprawny. mulcowego w zbiorniku i w razie potrzeby uzupe- Można kontynuować jazdę. Należy jednak zda- łnić jego ilość (patrz rozdział „Obsługa bieżącaquot;). wać sobie sprawę z faktu, że podczas hamowa- Konieczność częstego uzupełniania płynu hamul- nia na nawierzchni drogi o zmniejszonej przy- cowego jest oznaką nieszczelności obwodu hy- czepności koła samochodu mogą zostać zablo- draulicznego hamulców. Dalsza jazda w takich kowane i może on wpaść w poślizg. Należy warunkach jest niebezpieczna. Należy pilnie w miarę możliwości jak najszybciej usunąć nie- sprawdzić układ hamulcowy w stacji obsługi. sprawność w specjalistycznej stacji obsługi. 4. Lampka kontrolna układu przeciwblokującego 5. Lampka sygnalizacji obecności wody w oleju napędowym (wersje z silnikiem wysokoprężnym) ABS Lampka ta zaświeca się po włączeniu zapłonu Lampka ta zaświeca się po włączeniu zapłonu i powinna zgasnąć w chwilę po uruchomieniu i powinna zgasnąć w chwilę po uruchomieniu 12
 • 11. Zestaw wskaźników silnika. Świecenie się tej lampki podczas pracy do poziomu przyjętego za rezerwowy i należy silnika oznacza, że w filtrze paliwa silnika wyso- niezwłocznie napełnić zbiornik paliwem. Uwaga. W silnikach wyposażonych w katalizator koprężnego zebrała się woda. Należy wówczas niezwłocznie opróżnić odstojnik w filtrze paliwa spalin unieruchomienie silnika z powodu braku silnika wysokoprężnego (patrz odpowiedni opis paliwa grozi uszkodzeniem katalizatora. w podrozdziale „Obsługa bieżącaquot;). Nieusunię- 9. Lampka kontrolna układu poduszki powietrz- cie wody może spowodować poważne uszko- nej (wersje z poduszką powietrzną) dzenie pompy wtryskowej. Należy systematycz- Lampka ta zaświeca się po włączeniu zapłonu nie sprawdzać stan filtru paliwa i usuwać z niego na 7 sekund, a następnie gaśnie, co świadczy wodę, nawet jeśli jej ilość nie powoduje jeszcze 0 prawidłowym działaniu układu poduszki lub włączenia się lampki kontrolnej. poduszek powietrznych. Jeśli lampka ta: 6. Lampka diagnostyczna systemu sterowania — nie zgaśnie po upływie 7 sekund; silnika — miga lub stale się świeci; Lampka ta zaświeca się po włączeniu zapłonu — nie zaświeca się po włączeniu zapłonu, i powinna zgasnąć w chwilę po uruchomieniu silnika. Jeśli lampka ta zaświeci się podczas należy niezwłocznie zgłosić się do autoryzowa- pracy silnika, sygnalizuje ona niesprawność sys- nej stacji obsługi celem sprawdzenia sprawno- temu sterowania silnika. Silnik może wówczas ści tego układu. nadal pracować w trybie awaryjnym, lecz nie 10. Lampka sygnalizacji otwarcia drzwi jest to praca optymalna (zmniejszona moc, zwięk- Lampka ta zaświeca się w razie otwarcia lub szone zużycie paliwa) i w przypadku niektórych niedomknięcia jednych z drzwi samochodu przy niesprawności możliwa jest dalsza jazda. Zaleca włączonym zapłonie (kluczyk wyłącznika zapło- się niezwłoczne usunięcie niesprawności stero- nu w położeniu „ONquot;). wania silnika w specjalistycznej stacji obsługi, aby nie spowodować powiększenia zakresu 11. Lampka sygnalizacji zbyt niskiego poziomu uszkodzeń. płynu w zbiorniku spryskiwaczy szyb Uwaga. W wersjach wyposażonych w immobili- Lampka ta zaświeca się, gdy w zbiorniku spry- zer NATS miganie lampki diagnostycznej syste- skiwaczy szyb jest zbyt mały poziom płynu. mu sterowania silnika może oznaczać także Należy wówczas uzupełnić ilość płynu w zbior- wykrycie usterki w układzie immobilizera. niku spryskiwaczy szyb (patrz „Obsługa co- dziennaquot;). 7. Lampka kontrolna włączenia świec żarowych (wersje z silnikiem wysokoprężnym) 12. Lampka kontrolna wyłączenia nadbiegu (wer- Lampka ta zaświeca się po włączeniu zapłonu sje z automatyczną skrzynką przekładniową) (stacyjki) w wersjach wyposażonych w silnik Lampka ta świeci się, gdy przełącznik nadbiegu wysokoprężny. Jeśli przy zimnym silniku lamp- jest wyłączony (przełącznik nadbiegu w położe- ka się nie zaświeci, oznacza to niesprawność niu „OFFquot;). układu wstępnego podgrzewania silnika. Nale- 13. Lampki kontrolne kierunkowskazów i świateł ży niezwłocznie usunąć niesprawność w spe- awaryjnych cjalistycznej stacji obsługi. Czas włączenia świec Jedna z tych lampek miga po włączeniu odpo- żarowych zależy od stanu cieplnego silnika wiednich kierunkowskazów, obie zaś migają po i temperatury otoczenia. Po ich samoczynnym włączeniu świateł awaryjnych. wyłączeniu gaśnie lampka kontrolna. Natych- miast po jej zgaśnięciu należy włączyć rozrusz- 14. Lampka kontrolna włączenia świateł drogo- nik w celu uruchomienia silnika. Gdy silnik jest wych oraz sygnału świetlnego gorący, wówczas lampka kontrolna się nie za- Lampka ta zaświeca się po włączeniu świateł świeca i od razu można uruchomić silnik włą- drogowych. czając rozrusznik. Niezgaśnięcie tej lampki kon- 15. Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej trolnej może oznaczać uszkodzenie układu ste- Wskaźnik ten wskazuje temperaturę cieczy chło- rowania świec żarowych. Wówczas należy dzącej silnik. Jego wskazówka powinna znajdo- niezwłocznie usunąć niesprawność w specjali- wać się w środkowej części skali. Jeśli wska- stycznej stacji obsługi. zówka znajdzie się powyżej zakresu temperatury normalnej pracy, należy natychmiast zatrzymać 8. Lampka kontrolna rezerwy paliwa samochód w najbliższym bezpiecznym miejscu Zaświecenie się tej lampki oznacza, że w zbior- niku pozostało jeszcze około 6 dm 3 paliwa. Gdy 1 ochłodzić silnik. Następnie należy sprawdzić wskazówka wskaźnika poziomu paliwa zbliża się poziom cieczy chłodzącej w zbiorniku wyrów- do kreski poziomej w dolnym zakresie skali, a nawczym układu chłodzenia silnika (patrz roz- lampka kontrolna miga lub się świeci, oznacza dział „Obsługa bieżącaquot;). Jeśli poziom cieczy to, że poziom paliwa w zbiorniku zmniejszył się chłodzącej jest prawidłowy, należy sprawdzić 13
 • 12. Wiadomości wstępne 24 23 20 19 Rys. 0.10. Tablica rozdzielcza A — starsza wersja, B — nowsza wersja 1 — wyłącznik przednich świateł przeciwmgłowych, 2 — korektor ustawienia świateł reflektorów, 3 — nawietrznik boczny, 4 — przełącznik oświetlenia zewnętrznego, świateł i kierunkowskazów, 5 — poduszka powietrzna kierowcy, 6 — zestaw wskaźników, 7 — zegar, 8 — przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy szyb, 9 — wyłącznik ogrzewania szyby tylnej, 10 — nawietrznik środkowy, 11 — włącznik świateł awaryjnych, 12 — wyłącznik tylnego światła przeciwmgłowego, 13 — wyłącznik spryskiwacza reflektorów, 14 — poduszka powietrzna pasażera, 15 — schowek podręczny, 16 — radioodtwarzacz, 17 — zespół regulacji, ogrzewania, przewietrzania i klimatyzacji, 18 — popielniczka, 19 — wyłącznik ogrzewania siedzenia pasażera, 20 — wyłącznik ogrzewania siedzenia kierowcy, 21 — zapalniczka, 22 — wyłącznik zapłonu (stacyjka) z blokadą kierownicy, 23 — pokrywa skrzynki bezpieczników, 24 — dźwignia otwierania pokrywy przedziału silnika, 25 — zespół regulacji ustawienia lusterek zewnętrznych 14
 • 13. Zestaw wskaźników, tablica rozdzielcza, przedział silnika naciąg paska klinowego napędu pompy cieczy 21. Obrotomierz (niektóre wersje wyposażenia) chłodzącej. Podczas eksploatacji samochodu wskazówka Jeśli nie wykryto żadnej niesprawności, a silnik obrotomierza nie powinna przechodzić na czer- się przegrzewa, nie należy kontynuować jazdy, wony zakres skali. lecz skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi. Brzęczyki ostrzegawcze Uwaga. W wysokich temperaturach otoczenia W samochodzie zastosowano: oraz w warunkach dużego obciążenia silnika — brzęczyk ostrzegający o pozostawieniu włą- (np. holowanie przyczepy) wskazówka może czonych świateł zewnętrznych, który włącza się wchodzić na czerwony zakres skali wskaźnika. po otwarciu drzwi kierowcy, gdy zapłon jest Jeśli pozostaje na nim przez krótką chwilę, nie wyłączony; jest to niebezpieczne dla silnika i nie oznacza — brzęczyk ostrzegający o pozostawieniu włą- niesprawności układu chłodzenia. czonego tylnego światła przeciwmgłowego, któ- 16. Wskaźnik poziomu paliwa ry włącza się po otwarciu drzwi kierowcy, gdy Wskaźnik ten pokazuje przybliżony poziom pali- zapłon jest wyłączony; wa w zbiorniku. Wskazania mogą się nieco — brzęczyk ostrzegający o pozostawieniu klu- zmieniać podczas przyspieszania, hamowania, czyka w wyłączniku zapłonu, który włącza się po pokonywania zakrętów oraz podczas jazdy w dół otwarciu drzwi kierowcy, gdy kluczyk znajduje lub pod górę. Po wyłączeniu zapłonu wskazów- się w wyłączniku zapłonu. ka tego wskaźnika powinna pozostać w poło- żeniu zajmowanym ostatnio przy pracującym TABLICA ROZDZIELCZA silniku. Widok dwóch wersji rozmieszczenia elementów 17. Prędkościomierz na tablicy rozdzielczej samochodu przedstawio- no na rysunku 0.10. 18. Sumaryczny licznik kilometrów W samochodzie może być zastosowany mecha- PRZEDZIAŁ SILNIKA niczny (rys. 0.9C) lub elektroniczny (rys. 0.9D) sumaryczny licznik kilometrów (oznaczenie „ODOquot; na wyświetlaczu), który wskazuje liczbę przeje- Otwieranie pokrywy przedziału silnika chanych kilometrów tylko po włączeniu zapłonu. • Pociągnąć dźwignię znajdującą się po lewej stronie miejsca kierowcy, pod tablicą rozdzielczą 19. Okresowy licznik kilometrów (24, rys. 0.10). Pokrywa przedziału silnika zosta- W zależności od wersji może występować jeden je wówczas odblokowana i nieznacznie uchyla mechaniczny (rys. 0.9C) lub dwa elektroniczne się do góry pod działaniem sprężyny. okresowe liczniki kilometrów (rys. 0.9D) zespo- • Stanąć przed samochodem. Podnieść do góry lone z sumarycznym licznikiem kilometrów (ozna- dźwignię (1, rys. 0.11) zaczepu zabezpieczają- czenia „TRIP Aquot; i „TRIP Bquot; na wyświetlaczu), cego pokrywę przed otwarciem podczas jazdy. które wskazują drogę przebytą podczas dowol- • Podnieść pokrywę przedziału silnika. nie wybranych okresów od chwili ich wyzerowa- • Z uchwytu mocowania wyjąć wspornik pokry- nia (tylko po włączeniu zapłonu). wy przedziału silnika. 20. Przycisk zerowania okresowego licznika kilo- • Wprowadzić koniec wspornika w otwór gniazda metrów w dolnej powierzchni pokrywy (rys. 0.12) i spraw- W wersjach z mechanicznym okresowym liczni- dzić, czy pokrywa jest prawidłowo podparta. kiem kilometrów naciśnięcie przycisku do oporu Zamykanie pokrywy przedziału silnika powoduje wyzerowanie okresowego licznika ki- lometrów. Zerowanie powinno być dokonywane • Unieść nieco pokrywę przedziału silnika jed- podczas postoju samochodu. ną ręką, a drugą wyjąć koniec wspornika z gniaz- W wersjach z elektronicznymi licznikami kilome- da w dolnej powierzchni pokrywy i umieścić trów za pomocą szybkiego naciskania przycisku wspornik w uchwycie jego mocowania. umieszczonego w prędkościomierzu obok wy- • Sprawdzić, czy w przedziale silnika nie pozo- świetlacza (czas naciskania poniżej 1 sekundy) stawiono narzędzi lub innych przedmiotów. uzyskuje się przełączanie funkcji wyświetlacza w • Chwycić pokrywę za przednią krawędź w środ- następującej kolejności: „ODOquot; (sumaryczny licz- kowej części. nik kilometrów), „TRIP Aquot; (pierwszy okresowy • Opuścić pokrywę do położenia około 20 cm licznik kilometrów), „TRIP Bquot; (drugi okresowy ponad osłoną wlotu powietrza i puścić pokrywę, licznik kilometrów). Zerowanie liczników okreso- która powinna zatrzasnąć się pod własnym cię- wych polega na przyciśnięciu tego samego żarem. przycisku dłużej niż 1 sekundę po wyświetleniu • Sprawdzić prawidłowość zamknięcia pokrywy danego licznika. usiłując ją podnieść. Jeśli pokrywa nie została 15
 • 14. Wiadomości wstępne Rys. 0.11. Widok dźwigni (1) zaczepu zabezpieczającego pokrywę przed otwarciem podczas jazdy lewo. W celu zablokowania kierownicy należy wyjąć kluczyk i nieznacznie obrócić kierownicę (w dowolnym kierunku) aż do usłyszenia charak- terystycznego trzasku towarzyszącego urucho- mieniu zapadki blokującej kierownicę. Uwaga: kluczyk można wyjąć z wyłącznika za- płonu tylko w tym położeniu. „ACCquot; (2) — kierownica jest odblokowana, zapłon jest wyłączony, zaś jest włączone zasila- nie niektórych elementów osprzętu. W tym poło- Rys. 0.12. Koniec żeniu mogą pracować urządzenia pomocnicze wspornika (1) pokrywy (np. radioodbiornik samochodowy) przy nie pra- przedziału silnika cującym silniku. umieszczony w otworze (2) gniazda w dolnej „ONquot; (3) — położenie normalnej pracy. Wszyst- powierzchni pokrywy kie obwody elektryczne samochodu są pod napięciem. „STARTquot; (4) — w tym położeniu zostaje włączo- właściwie zamknięta, nie należy dociskać jej siłą, ny rozrusznik w celu uruchomienia silnika. Nie- lecz ponownie podnieść ją i powtórnie puścić zwłocznie po uruchomieniu silnika należy zwol- z wysokości około 20 cm. nić nacisk na kluczyk, który samoczynnie po- Przedział silnika wróci do położenia „ONquot;. Jeżeli silnik nie zostanie uruchomiony przy pierwszej próbie, należy prze- Widok przedziału silnika benzynowego przed- kręcić kluczyk do położenia „ACCquot;, aby możliwe stawiono na rysunku 0.13, widok zaś przedziału było powtórne włączenie rozrusznika przez po- silnika wysokoprężnego — na rysunku 0.14. nowny obrót kluczyka do położenia „STARTquot; (bez uprzedniego obrócenia kluczyka do poło- URUCHAMIANIE SILNIKA żenia „ONquot; niemożliwe jest powtórne włączenie Wyłącznik zapłonu z blokadą kierownicy rozrusznika). Wyłącznik zapłonu (stacyjka) stanowi wspólny Uwaga. Podczas jazdy nie wolno wyjmować zespół z blokadą kierownicy i znajduje się po kluczyka z wyłącznika zapłonu, gdyż grozi to prawej stronie kolumny kierownicy, pod kołem zablokowaniem kierownicy i utratą możliwości kierownicy. kierowania pojazdem. Kluczyk w wyłączniku zapłonu może zajmować Uruchamianie silnika następujące położenia (rys. 0.15). „LOCKquot; (0) — kierownica jest zablokowana, Przed uruchomieniem silnika należy włączyć zapłon oraz zasilanie osprzętu są wyłączone. hamulec awaryjny oraz w samochodach ze W celu odblokowania kierownicy podczas deli- skrzynką mechaniczną ustawić dźwignię zmia- katnego obracania kluczyka w wyłączniku w pra- ny biegów w położeniu neutralnym, zaś w wer- wo należy lekko obracać kierownicę w prawo i w sjach wyposażonych w automatyczną skrzynkę 16
 • 15. Przedział silnika, uruchamianie silnika Rys. 0.13. Przedział silnika benzynowego I — wskaźnik poziomu oleju silnika, 2 — korek wlewu oleju silnika, 3 — zbiornik spryskiwaczy szyb, 4 — zbiornik wyrównawczy układu chłodzenia, 5 — zbiornik płynu hamulcowego, 6 — filtr powietrza, 7 — akumulator, 8 — skrzynka bezpieczników, 9 — korek wlewu chłodnicy, 10 — zbiornik oleju obwodu wspomagania układu kierowniczego, II — świeca zapłonowa, 12 — wskaźnik poziomu oleju automatycznej skrzynki przekładniowej 12 11 Rys. 0.14. Przedział silnika wysokoprężnego 1 — wskaźnik poziomu oleju silnika, 2 — korek wlewu oleju silnika, 3 — zbiornik oleju obwodu wspomagania układu kierowniczego, 4 — zbiornik spryskiwaczy szyb, 5 — zbiornik wyrównawczy układu chłodzenia, 6 — korek wlewu chłodnicy, 7 — filtr paliwa, 8 — zbiornik płynu hamulcowego, 9 — zbiornik płynu hydraulicznego mechanizmu sterowania sprzęgła, 10 — filtr powietrza, 11 — akumulator, 12 — skrzynka bezpieczników 17
 • 16. Wiadomości wstępne Silnik wysokoprężny • Przekręcić kluczyk do położenia „ONquot; (3) i poczekać na zgaśniecie lampki kontrolnej świec żarowych. Rys. 0.15. Wyłącznik zapłonu • Natychmiast po zgaśnięciu lampki kontrolnej z blokadą kierownicy świec żarowych włączyć rozrusznik, obracając (opis w tekście) kluczyk do położenia „STARTquot; (4) bez naciska- nia na pedał przyspieszenia. Maksymalny czas przekładniową ustawić dźwignię wyboru bie- pracy rozrusznika nie powinien przekraczać gów w położeniu „Nquot; lub „Pquot; (zalecane położe- 10 sekund. nie „Pquot;). • Niezwłocznie po uruchomieniu silnika zwolnić W samochodach wyposażonych w mechanicz- nacisk na kluczyk. ną skrzynkę przekładniową należy ponadto wci- • Jeśli silnik nie został uruchomiony, należy snąć do oporu pedał sprzęgła i przytrzymać odczekać około 10 sekund i powtórzyć próbę go w tym położeniu podczas uruchamiania uruchomienia silnika (pierwsze trzy czynności). silnika. Uwaga. Podczas rozruchu w okresie zimowym Silnik benzynowy w celu ułatwienia uruchamiania silnika zaleca się naciśnięcie na pedał przyspieszenia. Niezależnie od tego, czy silnik jest zimny czy ciepły, podczas uruchamiania silnika nie należy Odpowietrzanie obwodu zasilania paliwem naciskać pedału przyspieszenia oraz zwolnić Jeżeli silnik zatrzymuje się lub pracuje nierówno, nacisk na kluczyk natychmiast po uruchomieniu to przyczyną tego może być zapowietrzenie silnika. obwodu zasilania paliwem. Wówczas jest ko- Jeśli silnik nie uruchamia się po jednej lub nieczne jego odpowietrzenie. dwóch sekundach, nie należy przedłużać czasu Po unieruchomieniu silnika z powodu braku pracy rozrusznika, lecz przerwać uruchamianie, paliwa również należy odpowietrzyć obwód zasi- odczekać 10 sekund i ponowić próbę urucho- lania paliwem (patrz „Odwadnianie filtru paliwaquot; mienia silnika. w podrozdziale „Obsługa bieżącaquot; niniejszego Po kilku nieudanych próbach uruchomienia sil- rozdziału). nika, zwłaszcza w przypadku zbyt długiego włą- czania rozrusznika, może nastąpić „zalaniequot; sil- Zalecenia eksploatacyjne dotyczące wersji nika paliwem. W takim przypadku należy wyko- z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi nać następujące czynności. Bezpośrednio po uruchomieniu zaleca się pozo- • Przekręcić kluczyk do położenia „STARTquot; (4) stawić silnik pracujący na biegu jałowym przez jednocześnie naciskając pedał przyspieszenia co najmniej 30 sekund. do końca jego skoku i utrzymując pedał przy- Do czasu nagrzania silnika do temperatury nor- spieszenia w tym położeniu przez cały czas malnej pracy silnik nie powinien rozwijać dużych pracy rozrusznika. prędkości obrotowych; nie należy też gwałtownie • Utrzymywać włączony rozrusznik przez 10 se- przyspieszać, zwłaszcza w okresie zimowym. kund (chyba że silnik wcześniej zostanie uru- Po dłuższej jeździe z dużą prędkością (lub chomiony). w ciężkich warunkach terenowych albo w ulicz- • Wyłączyć rozrusznik. nych korkach) przed zatrzymaniem silnika zale- • Uruchamiać silnik w „normalnyquot; sposób. ca się pozostawienie go pracującego chwilę na • Jeśli silnik nie zostanie uruchomiony, powtó- biegu jałowym. rzyć całą opisaną procedurę. Po wyłączeniu gorącego silnika wentylator lub Uwaga. Nie wolno włączać rozrusznika na czas wentylatory chłodnicy (napędzane elektrycznie) dłuższy niż 10 sekund. mogą pracować jeszcze kilka minut (zależnie od Uwagi eksploatacyjne stanu cieplnego silnika). Należy o tym pamiętać • Nie zaleca się dłuższej jazdy ze świecącą się przy wszelkich czynnościach dokonywanych lampką kontrolną rezerwy paliwa. Unierucho- w przedziale silnika podczas przerw w dłuższej mienie silnika z powodu braku paliwa może jeździe lub bezpośrednio po przyjeździe na nieodwracalnie uszkodzić katalizator spalin. miejsce. • Należy stosować wyłącznie benzynę bezoło- Uwaga. Nie wolno uruchamiać silnika w po- wiową. mieszczeniu zamkniętym. Spaliny są bardzo tok- • Nie należy uruchamiać silnika za pomocą syczne. pchania lub ciągnięcia samochodu. Uruchamianie silnika za pomocą • Nie należy parkować samochodu w miejscu akumulatora pomocniczego pokrytym suchą trawą, liśćmi itp. materiałami łatwo palnymi. Wysoka temperatura katalizatora Jeśli akumulator samochodu ulegnie rozłado- może wywołać pożar. waniu, można uruchomić silnik podłączając 18
 • 17. Uruchamianie silnika Docieranie samochodu Podczas pierwszych 1600 km przebiegu należy stopniowo zwiększać obciążenie silnika. • Nie przekraczać prędkości 90 km/h i utrzymy- wać prędkość obrotową silnika benzynowego do 4000 obr/min, zaś wysokoprężnego — do 3000 obr/min. • Unikać długotrwałej jazdy ze stałą prędkością obrotową, zarówno dużą, jak i małą. • Nie naciskać pedału przyspieszenia do końca jego skoku i nie przyspieszać gwałtownie na żadnym biegu oraz unikać gwałtownego rusza- 4 3 1 nia z miejsca. Rys. 0.76. Schemat podłączenia akumulatora • W miarę możliwości unikać gwałtownego ha- pomocniczego mowania. 1, 2, 3, 4 — kolejność podłączania przewodów • Podczas pierwszych 800 km przebiegu nie holować przyczepy. Ponadto należy stopniowo zwiększać prędkość jazdy oraz osiągane przyspieszenia. inny, naładowany akumulator (np. innego sa- mochodu) według następującego sposobu (rys. POSŁUGIWANIE SIĘ POSZCZEGÓLNYMI 0.16). PRZYRZĄDAMI SAMOCHODU • Za pomocą odpowiedniego przewodu rozru- chowego (o dużym przekroju) połączyć naj- Zmiana biegów pierw biegun dodatni akumulatora samochodu Mechaniczna skrzynka przekładniowa z biegunem dodatnim akumulatora pomocni- czego. Schemat zmiany biegów podano na gałce dźwi- • Drugim przewodem rozruchowym połączyć gni (rys. 0.17). biegun ujemny akumulatora pomocniczego z ma- W celu włączenia biegu wstecznego należy: są uruchamianego samochodu (np. do nakrętki — przesunąć dźwignię zmiany biegów do poło- górnego mocowania kolumny zawieszenia przed- żenia neutralnego i odczekać aż samochód się niego). zatrzyma, a silnik będzie pracował z prędkością Uwaga. Obie podane czynności należy wyko- biegu jałowego; nać przy nie pracującym silniku. — odczekać kilka sekund, aby uniknąć zgrzy- • Jeśli akumulator pomocniczy znajduje się tów i przy wciśniętym do oporu pedale sprzęgła w innym samochodzie, uruchomić silnik tego przesunąć dźwignię zmiany biegów do skrajne- samochodu i nieco zwiększyć jego prędkość go prawego położenia, a następnie do tyłu; obrotową. — jeśli występują trudności z włączeniem biegu • Uruchomić silnik samochodu o rozładowa- wstecznego, należy cofnąć dźwignię do położe- nym akumulatorze. nia neutralnego, całkowicie zwolnić i ponownie • Nie odłączać przewodów rozruchowych od wcisnąć pedał sprzęgła do oporu i przesunąć akumulatora pomocniczego dopóki uruchomio- dźwignię zmiany biegów do skrajnego prawego ny silnik pracuje na biegu jałowym ze zwiększo- położenia, a następnie do tyłu. ną prędkością obrotową. Gdy prędkość obroto- Przy włączonym zapłonie włączenie biegu wa zmniejszy się do normalnej prędkości biegu wstecznego powoduje równoczesne włączenie jałowego, wówczas można odłączyć akumulator świateł cofania. pomocniczy. 35 Uwaga. Nie wolno uruchamiać silnika w po- mieszczeniu zamkniętym. Spaliny są bardzo tok- syczne. Paliwo Należy stosować wyłącznie paliwo zalecane przez producenta samochodu: — do silników benzynowych: benzynę bezoło- wiową o liczbie oktanowej co najmniej 95; — do silników wysokoprężnych: olej napędowy o liczbie cetanowej co najmniej 50. Rys. 0.17. Schemat zmiany biegów skrzynki Uwaga. Nie należy stosować żadnych dodatków mechanicznej do benzyn. N — położenie neutralne, R — bieg wsteczny 19
 • 18. Wiadomości wstępne Uwaga Podczas jazdy nie należy wywierać wego oraz po naciśnięciu pedału hamulca. Jeśli nacisku na dźwignię zmiany biegów, gdyż grozi nie naciśnie się na pedał hamulca, nastąpi to uszkodzeniem widełek wewnętrznego mecha- powolne ruszenie samochodu. nizmu zmiany biegów. Ponadto nie należy jeź- „Pquot; — postój (parking) dzić ze stopą cały czas opartą na pedale sprzę- Skrzynka przekładniowa i koła napędowe samo- gła, lecz opierać ją na tym pedale tylko podczas chodu (przednie) są zablokowane mechanicz- ruszania i zatrzymywania pojazdu oraz zmiany nie. Dźwignię wyboru biegów można przesuwać biegów. do tego położenia wyłącznie przy nieruchomym Zalecane minimalne prędkości zmiany biegów: samochodzie. Przesunięcie dźwigni do położe- — z 1 na 2: 25 km/h; nia „Pquot; oraz wyprowadzenie z niego wymaga — z 2 na 3: 40 km/h; naciśnięcia przycisku odblokowania, znajdują- — z 3 na 4: 65 km/h; cego się z lewej strony gałki dźwigni. — z 4 na 5: 75 km/h. Uwaga. Niezależnie od unieruchomienia samo- chodu przez wybór położenia „Pquot; zaleca się Automatyczna skrzynka przekładniowa włączenie hamulca awaryjnego. W wersjach wyposażonych w automatyczną skrzynkę przekładniową zastosowano skrzynkę „Rquot; — bieg wsteczny sterowaną elektronicznie z wyłącznikiem nadbie- Do tego położenia można przesuwać dźwignię gu („Overdrivequot;). wyboru biegów tylko przy nieruchomym samo- Dźwignia wyboru biegów skrzynki automatycz- chodzie, silniku pracującym z prędkością obro- nej (rys. 0.18) może zajmować sześć położeń tową biegu jałowego oraz po naciśnięciu pedału (trzy biegi do przodu, bieg wsteczny, położenie hamulca. Przesunięcie dźwigni do położenia „Rquot; neutralne oraz postojowe), oznaczonych u jej lub wyprowadzenie z niego wymaga naciśnięcia podstawy, a ponadto ma dwa przyciski (wyłącz- przycisku odblokowania, umieszczonego z lewej nik nadbiegu i przycisk odblokowania). strony gałki dźwigni. Położenia dźwigni wyboru biegów „ N quot; — położenie neutralne Uruchomienie silnika jest możliwe tylko w położe- W tym położeniu nie jest włączony żaden bieg niach „Pquot; lub „Nquot; dźwigni wyboru biegów. i jest możliwe uruchomienie silnika. W przypad- Uwaga. Przycisk odblokowania dźwigni wyboru ku nagłego zgaśnięcia silnika podczas jazdy biegów, umieszczony z boku uchwytu dźwigni, można przesunąć dźwignię do położenia „Nquot; jest tak skonstruowany, że w celu przesunięcia i uruchomić silnik. Zatrzymując się na pochyło- dźwigni z położenia „Pquot; do każdego innego poło- ści, trzymając wciśnięty pedał hamulca, zaleca żenia przy włączonym zapłonie (kluczyk w położe- się przesunąć dźwignię wyboru biegów do poło- niu „ONquot;) konieczne jest pełne wciśnięcie pedału żenia „Nquot;, aby uniknąć przegrzewania się auto- hamulca. matycznej skrzynki przekładniowej. Wciśnięcie przycisku odblokowania jest koniecz- „Dquot; (z wciśniętym przyciskiem „O/Dquot;) — jazda ne także w celu przesunięcia dźwigni wyboru do przodu z możliwością włączania nadbiegu biegów do położenia „Pquot; lub „Rquot; oraz z położe- Do tego położenia można przesuwać dźwignię nia „2quot; do „ 1 quot; . wyboru biegów tylko przy nieruchomym samo- Położenia „Dquot;, „Rquot;, „2quot; lub „ 1 quot; należy wybierać chodzie, silniku pracującym z prędkością obro- tylko podczas postoju samochodu, przy silniku tową biegu jałowego oraz po naciśnięciu pedału pracującym z prędkością obrotową biegu jało- hamulca. Położenie to wykorzystuje się podczas normal- nej jazdy. Zmiana biegów od 1. do 3. i redukcja tych biegów oraz włączanie i wyłączanie nadbie- gu następuje samoczynnie, stosownie do obcią- żenia silnika i prędkości pojazdu oraz wybrane- go programu jazdy. Automatyczne wykorzysty- wanie nadbiegu przy odpowiedniej prędkości jazdy samochodu, czyli czwartego biegu o prze- łożeniu mniejszym od jedności, wymaga uprzed- niego wciśnięcia przez kierowcę przycisku wy- łącznika nadbiegu. Uwaga. Podczas rozgrzewania się silnika nad- bieg nie będzie włączany mimo wciśnięcia przy- Rys. 0.18. Elementy sterowania skrzynki automatycznej cisku wyłącznika nadbiegu. 1 — dźwignia wyboru biegów, 2 — położenia dźwigni Ponowne naciśnięcie tego przycisku uniemożli- wyboru biegów, 3 — przycisk odblokowania dźwigni wia włączenie nadbiegu przez skrzynkę automa- wyboru biegów, 4 — przycisk wyłącznika nadbiegu „O/Dquot; 20
 • 19. Posługiwanie s/ę poszczególnymi przyrządami samochodu tyczną i jest to sygnalizowane zaświeceniem się zwiększenia przyspieszenia lub bardziej sku- tecznego hamowania silnikiem uzyskuje się na- lampki kontrolnej w zestawie wskaźników. ciskając do oporu pedał przyspieszenia. „Dquot; (z wyciśniętym przyciskiem „O/Dquot;) — jazda Uwaga. Przejście na niższy bieg można stoso- do przodu bez możliwości włączania nadbiegu wać tylko przy takiej prędkości jazdy, przy której Warunki przesunięcia dźwigni wyboru biegów do na niższym biegu silnik nie przekroczy dopusz- tego położenia oraz zmiany biegów są identycz- czalnej prędkości obrotowej. ne z opisanymi poprzednio, z tym, że nadbieg nie jest włączany (przycisk wyłącznika nadbiegu wy- Uwagi eksploatacyjne ciśnięty). Taki sposób ustawienia dźwigni wyboru Przy niskiej temperaturze otoczenia należy chwi- biegów należy wykorzystywać podczas jazdy w te- lę poczekać przed przesunięciem dźwigni wybo- renie pagórkowatym lub na drogach krętych. ru biegów z położenia „Pquot; lub „Nquot; do położenia Zapewnia on skuteczne hamowanie silnikiem, „Dquot; lub „Rquot;. eliminując równocześnie bardzo częste w takich Nie wolno ręcznie zmieniać biegu na niższy przy warunkach samoczynne przełączanie skrzynki dużej prędkości obrotowej silnika i nie należy z biegu 3. do nadbiegu i odwrotnie. naciskać pedału przyspieszenia podczas zmia- ny położenia dźwigni wyboru biegów. „2quot; — automatyczna zmiana tylko biegów 1—2 W nieruchomym samochodzie należy zawsze W tym położeniu nie włącza się 3. bieg ani naciskać na pedał hamulca, jeśli przy pracują- nadbieg. Położenie to należy wykorzystywać pod- cym silniku dźwignia wyboru biegów znajduje czas jazdy w terenie górzystym lub na bardzo się w położeniu innym niż „Pquot; lub „Nquot; (włączony krętych drogach. Zapewnia ono zwiększoną sku- jest bieg), gdyż samochód może niespodziewa- teczność hamowania silnikiem i chroni przed zbyt nie ruszyć z miejsca. częstą samoczynną zmianą biegów z 2. na 3. Jeśli podczas jazdy przez nieuwagę przesunięto i odwrotnie. Położenie to zaleca się także pod- dźwignię wyboru biegów do położenia „Nquot;, to czas holowania innego samochodu oraz podczas przed przesunięciem jej w położenie „Dquot; należy ruszania na drodze oblodzonej lub ośnieżonej. chwilę odczekać, aż prędkość obrotowa silnika Uwaga. Nie należy przesuwać dźwigni wyboru zmniejszy się do prędkości biegu jałowego. biegów do położenia „2quot; przy prędkości jazdy Nie wolno wybierać położeń „ 1 quot; , „2quot; oraz „Dquot;, większej niż 95 km/h. Po ustawieniu dźwigni gdy samochód toczy się do tyłu oraz położenia wyboru biegów w położeniu „2quot; nie należy „Rquot;, gdy toczy się on do przodu. przekraczać prędkości 95 km/h. Podczas postoju na poziomej nawierzchni do unieruchomienia samochodu wystarcza zablo- „ 1 quot; — włączony stale 1. bieg kowanie skrzynki przez przesunięcie dźwigni W tym położeniu stale jest włączony 1. bieg wyboru biegów w położenie „Pquot;. Natomiast na i samoczynnie nie może ulec zmianie. Położenie pochyłości przed wybraniem położenia „Pquot; nale- to należy stosować wyłącznie w celu uzyskania ży uruchomić hamulec awaryjny. bardzo intensywnego hamowania silnikiem przy Niemożliwe jest uruchomienie silnika pchaniem małych prędkościach jazdy oraz gdy warunki lub ciągnięciem samochodu. drogowe wymagają bardzo dużej siły napędo- wej na kołach przy małej prędkości jazdy, np. na Układ kierowniczy ze wspomaganiem bardzo stromych wzniesieniach i przy prędkości jazdy poniżej 50 km/h. Nie należy długo przytrzymywać kierownicy skrę- Uwaga. Długotrwała jazda przy ustawieniu dźwi- conej maksymalnie, gdyż grozi to uszkodzeniem pompy hydraulicznej układu wspomagania. gni wyboru biegów w położeniu „ 1 quot; lub „2quot; Przy nie pracującym silniku układ wspomagania i bardzo dużych obciążeniach silnika grozi prze- nie działa. grzaniem i uszkodzeniem automatycznej skrzyn- ki przekładniowej. W miarę możliwości należy Układ przeciwblokujący ABS wykorzystywać położenie „Dquot;, włączając położe- nia „2quot; i „ 1 quot; tylko wówczas, gdy jest to absolut- Układ ABS, przeciwdziałający blokowaniu kół nie niezbędne i powracając do położenia „Dquot;, podczas hamowania, jest włączany samoczyn- gdy tylko jest to możliwe. nie po każdym uruchomieniu silnika i przekro- Nie należy przesuwać dźwigni wyboru biegów czeniu pewnej minimalnej prędkości jazdy. Roz- do położenia „ 1 quot; przy prędkości jazdy większej poznaje on różnice prędkości obrotowej kół niż 50 km/h. Po ustawieniu dźwigni wyboru samochodu i uniemożliwia ich zablokowanie biegów w położeniu „ 1 quot; nie należy przekraczać podczas gwałtownego hamowania. prędkości 50 km/h. Należy pamiętać, że układ ten nie zmniejsza drogi hamowania, która zależy od stanu na- Kick-down wierzchni drogi oraz warunków jazdy. Głównym zadaniem tego układu jest zachowanie kierowal- Przy dźwigni wyboru biegów ustawionej w poło- ności samochodu podczas hamowania i umoż- żeniu „Dquot; wymuszenie redukcji biegu w celu 21
 • 20. Wiadomości wstępne liwienie ominięcia ewentualnych przeszkód na ciu drzwi kierowcy włącza się brzęczyk. Sygnał drodze. ten wyłącza się po zamknięciu drzwi, wyłączeniu Lampka kontrolna układu ABS, umieszczona świateł lub uruchomieniu silnika. w zestawie wskaźników, po włączeniu zapłonu Światła pozycyjne powinna zaświecić się na kilka sekund i zga- snąć. Jeśli nie zaświeca się lub nie gaśnie albo Obrócenie pierścienia na końcu dźwigni lewego zaświeci się podczas jazdy, oznacza to, że układ przełącznika zespolonego do położenia (1, rys przeciwblokujący jest niesprawny. Wówczas sa- 0.19) powoduje włączenie świateł pozycyjnych, moczynnie układ ABS zostaje wyłączony i nie oświetlenia tablicy rejestracyjnej oraz oświetle- wywiera wpływu na działanie układu hamulco- nia zestawu wskaźników. wego. Możliwa jest dalsza jazda, należy jednak Światła mijania i drogowe zachować szczególną ostrożność na śliskiej na- wierzchni. Pilnie trzeba usunąć niesprawność Obrócenie pierścienia na dźwigni lewego prze- tego układu w specjalistycznej stacji obsługi. łącznika zespolonego do położenia (2, rys. 0.19) powoduje włączenie świateł mijania lub drogo- Uwagi eksploatacyjne wych, w zależności od położenia przełącznika Układ ABS zaczyna działać podczas intensyw- świateł (3, rys. 0.19) uruchamianego prostopa- nego hamowania przy prędkości jazdy większej dłym do koła kierownicy przesunięciem dźwigni niż 10 km/h. lewego przełącznika zespolonego. Przyciągnię- cie tej dźwigni do kierownicy włącza światła Prawidłowe działanie układu ABS podczas in- mijania, przesunięcie jej w kierunku przeciwnym tensywnego hamowania powoduje niewielkie włącza światła drogowe. Włączeniu świateł dro- pulsowanie pedału hamulca o dużej częstotliwo- gowych towarzyszy zaświecenie niebieskiej lamp- ści wyczuwalne przez kierowcę. ki kontrolnej w zestawie wskaźników. Włączeniu układu ABS towarzyszy charaktery- styczny szum (stukanie) w przedziale silnika Sygnał świetlny (jest to zjawisko normalne). Przy ustawieniu pierścienia na dźwigni lewego Oświetlenie i sygnalizacja przełącznika zespolonego w położeniu (0, rys. 0.19) przyciągnięcie dźwigni tego przełącznika Przełącznik oświetlenia zewnętrznego do kierownicy powoduje włączenie świateł dro- gowych (sygnał świetlny); zwolnienie tej dźwigni Dźwignia przełącznika oświetlenia zewnętrzne- wyłącza światła drogowe. go, świateł i kierunkowskazów znajduje się po lewej stronie pod kierownicą (tzw. lewy przełącz- Kierunkowskazy nik zespolony). Kierunkowskazy działają tylko przy włączonym Pierścień, umieszczony na końcu dźwigni lewe- zapłonie (kluczyk w położeniu „ONquot;). go przełącznika zespolonego, może zajmować Przesunięcie dźwigni lewego przełącznika ze- trzy położenia (rys. 0.19): spolonego równolegle do koła kierownicy włą- - (0) — wyłączone oświetlenie zewnętrzne (dzia- cza kierunkowskazy niezależnie od tego, jakie ła sygnał świetlny); światła zewnętrzne są włączone. Przesunięcie - (1) — włączone światła pozycyjne (oraz oświe- dźwigni do góry włącza prawe kierunkowskazy, tlenie tablicy rejestracyjnej i oświetlenie zestawu zaś przesunięcie jej na dół — lewe kierunkow- wskaźników); skazy. Wyłączenie kierunkowskazów następuje - (2) — włączone światła mijania lub drogowe samoczynnie podczas powrotnego ruchu koła (sposób przełączania świateł — patrz dalszy kierownicy po skręcie samochodu. opis). Uwaga. W celu zasygnalizowania manewru zmia- ny pasa ruchu, zwłaszcza na autostradzie, nie Brzęczyk sygnalizujący pozostawienie trzeba przesuwać dźwigni przełącznika kierun- włączonych świateł zewnętrznych kowskazów do końca skoku, lecz tylko do pierw- Jeśli po unieruchomieniu silnika pozostawiono szego oporu (bez jego pokonywania). Po zakoń- włączone oświetlenie zewnętrzne, to po otwar- czeniu manewru wystarczy zwolnić nacisk na dźwignię przełącznika kierunkowskazów, która samoczynnie powróci wówczas do położenia neutralnego (mały kąt skrętu koła kierownicy nie uruchamia mechanizmu samoczynnego wyłą- czenia dźwigni przełącznika kierunkowskazów). Rys. 0.79. Położenia przełącznika oświetlenia zewnętrznego Tylne światło przeciwmgłowe 0 — wyłączone oświetlenie zewnętrzne, 1 — włączone Tylne światło przeciwmgłowe świeci się tylko światła pozycyjne, 2 — włączone światła mijania lub wtedy, gdy są włączone światła mijania lub drogowe 22
 • 21. Posługiwanie s/ę poszczególnymi przyrządami samochodu Korektor ustawienia reflektorów (w niektórych wersjach wyposażenia) Korektor ustawienia reflektorów, za pomocą si- łowników umieszczonych przy obu reflektorach, umożliwia zdalną (z miejsca kierowcy) zmianę położenia reflektorów w płaszczyźnie pionowej w celu dostosowania położenia wysokości wiąz- ki świateł reflektorów do obciążenia samochodu tak, aby nie oślepiać innych użytkowników dro- gi, zapewniając równocześnie właściwe oświe- tlenie drogi przed samochodem. Do korekcji ustawienia reflektorów w płaszczyź- nie pionowej służy pokrętło korektora (1, rys. 0.21 A) znajdujące się po lewej stronie tablicy Rys. 0.20. Wyłącznik tylnego światła przeciwmgłowego lub tylnego i przednich świateł przeciwmgłowych nowszej wersji A — wersja nie wyposażona w przednie światła przeciwmgłowe, B — wersja wyposażona w przednie światła przeciwmgłowe światła drogowe. W starszych wersjach wyłącz- nik tylnego światła przeciwmgłowego (12, patrz rys. 0.1 OA) znajdował się w środkowej części tablicy rozdzielczej i zawierał lampkę sygnaliza- cji włączenia tylnego światła przeciwmgłowego. W nowszych wersjach wyłącznik ten znajduje się w lewym przełączniku zespolonym (rys. 0.20). Przednie światła przeciwmgłowe (w niektórych wersjach wyposażenia) Przednie światła przeciwmgłowe świecą się tyl- ko wtedy, gdy są włączone światła pozycyjne lub światła mijania. W starszych wersjach wy- łącznik przednich świateł przeciwmgłowych (1, patrz rys. 0.1 OA) znajdował się po lewej stronie tablicy rozdzielczej. W nowszych wersjach wy- łącznik ten znajduje się w lewym przełączniku zespolonym (rys. 0.20B). Światła awaryjne Włącznik świateł awaryjnych znajduje się w środ- kowej części tablicy rozdzielczej pod środkowy- mi nawietrznikami. Włączenie go powoduje mi- ganie wszystkich kierunkowskazów. Światła awa- ryjne powinny być włączane w razie awaryjnego unieruchomienia samochodu w miejscu, w któ- rym pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu. Włą- czenie świateł awaryjnych jest sygnalizowane miganiem lampki kontrolnej w zestawie wskaźni- ków. Światła awaryjne działają także przy wyłą- czonym zapłonie. Uwaga. Po włączeniu świateł awaryjnych włą- Rys. 0.21. Pokrętło (1) korektora ustawienia świateł czenie prawych lub lewych kierunkowskazów reflektorów jest niemożliwe. A — miejsce umieszczenia, B — dwie odmiany pokrętła 23
 • 22. Wiadomości wstępne rozdzielczej. Występują dwie odmiany pokrętła (rys. 0.21 B). Obracając pokrętło w położenia o większych wartościach oznaczeń obniża się strumień świateł reflektorów; obracając w kie- runku położenia zerowego — podnosi się stru- mień świateł reflektorów. Poszczególne położenia pokrętła odpowiadają następującym stanom obciążenia samochodu. „0quot; — tylko kierowca lub kierowca i pasażer na Rys. 0.23. Lampa do czytania przednim siedzeniu oraz pusty bagażnik. „ 1 quot; — cztery lub pięć osób w samochodzie oraz pusty bagażnik. Oświetlenie bagażnika „2quot; — cztery lub pięć osób w samochodzie oraz bagażnik obciążony masą do 90 kg; Oświetlenie bagażnika włącza się po otwarciu „3quot; — tylko kierowca oraz bagażnik obciążony pokrywy bagażnika. Po zamknięciu pokrywy! masą ok. 290 kg. światło gaśnie. Uwaga. Podczas regulacji ustawienia świateł reflektorów za pomocą specjalnych przyrządów Wymiana żarówek optycznych (patrz rozdz. 11) pokrętło korektora Wykaz żarówek podano w rozdziale 11.1. ustawienia reflektorów powinno znajdować się Uwaga. Podczas wymiany szklanej części żaró-i w położeniu „0quot;. wek halogenowych (światła mijania i drogowej Podczas holowania przyczepy pokrętło korekto- oraz przednie światła przeciwmgłowe) nie wolno! ra ustawienia reflektorów powinno znajdować się w położeniu „2quot; lub „3quot;. Sygnał dźwiękowy W wersjach nie wyposażonych w poduszkę powietrzną kierowcy sygnał dźwiękowy włącza się przyciskiem w środkowej części koła kierow- nicy, natomiast w wersjach wyposażonych w po- duszkę powietrzną kierowcy — przyciskami umieszczonymi w górnych ramionach koła kie- rownicy. Lampa oświetlenia wnętrza Lampa oświetlenia wnętrza (rys. 0.22) zawiera przesuwny wyłącznik. W położeniu środkowym tego wyłącznika po otwarciu dowolnych drzwi lampa się zaświeca. W dwóch innych położe- niach wyłącznika lampa jest stale włączona (po- łożenie „ONquot;) albo wyłączona (położenie „OFFquot;). Lampa do czytania Naciśnięcie wyłącznika, umieszczonego pod osłoną żarówki, włącza tę lampę, powtórne naci- śnięcie tego wyłącznika ją wyłącza (rys. 0.23). Rys. 0.24. Wymontowanie żarówki świateł mijania i drogowych A — widok złącza przewodów elektrycznych żarówki pokrywy 1 — pokrywa żarówki, 2 — kierunek odkręcania, 3 — kierunek zakręcania Rys. 0.22. Lampa oświetlenia wnętrza B — widok osłony gumowej żarówki 0 — położenie włączenia po otwarciu drzwi, 1 — osłona gumowa 1 — położenie stałego włączenia światła, 2 — położenie C — widok żarówki i sprężyny mocującej wyłączenia światła 1 — sprężyna mocująca 24
 • 23. Wymiana żarówek dotykać palcami oraz czyścić materiałami pozo- • Założyć do reflektora oprawkę wraz z żarów- stawiającymi „włoskiquot;. W razie dotknięcia część ką przedniego światła pozycyjnego i obrócić ją szklaną należy umyć alkoholem. zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Po każdej wymianie żarówki świateł mijania Żarówki kierunkowskazów przednich i drogowych należy sprawdzić i w razie potrze- by wyregulować ustawienie świateł reflektorów. Lampy kierunkowskazów przednich znajdują się w przedniej części błotników przednich, obok Żarówki świateł mijania i drogowych reflektorów. Żarówki świateł mijania i drogowych są dostęp- • Wykręcić wkręt mocowania lampy kierunkow- ne z wnętrza przedziału silnika. skazu przedniego (1, rys. 0.26). • Otworzyć pokrywę przedziału silnika. • Wysunąć lampę kierunkowskazu do przodu. • Odłączyć przewód masy od akumulatora. • Obrócić oprawkę żarówki w kierunku przeciw- • Zsunąć złącze przewodów elektrycznych ża- nym do ruchu wskazówek zegara i wyjąć ją z rówki świateł mijania i drogowych po naciśnięciu lampy wraz z żarówką. z obu stron na złącze (rys. 0.24A). • Obrócić i wyjąć żarówkę z oprawki. • Odkręcić pokrywę żarówki (w kierunku ozna- • Wcisnąć nową żarówkę i obrócić ją w opraw- czonym „OPENquot;) i zdjąć ją. ce w celu zablokowania. • Zdjąć osłonę gumową żarówki (rys. 0.24B). • Wykonać pozostałe czynności zamontowania • Ścisnąć i obrócić sprężynę mocującą (1, rys. w kolejności odwrotnej do podanej podczas jej 24C). wymontowania. • Wyjąć żarówkę. Żarówki przednich świateł przeciwmgłowych • Założyć nową żarówkę i zapiąć sprężynę (w niektórych wersjach wyposażenia) mocującą. • Płaskim wkrętakiem z ostrzem owiniętym ście- • Założyć osłonę gumową oraz pokrywę żarów- reczką podważyć i zdjąć osłonę wkrętów moco- ki. Nasunąć złącze przewodów elektrycznych na wania reflektora przedniego światła przeciw- końce żarówki. mgłowego (rys. 027A). Żarówki przednich świateł pozycyjnych • Wyjąć z reflektora oprawkę wraz z żarówką światła pozycyjnego, po uprzednim obróceniu jej oprawki przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (rys. 0.25). • Wyciągnąć żarówkę z oprawki. • Założyć do oprawki nową żarówkę przednie- go światła pozycyjnego. Rys. 0.26. Wymiana żarówki kierunkowskazu przedniego Rys. 0.25. Wymontowanie żarówki przedniego światła A — wykręcanie wkręta mocowania lampy, B — wyjmowanie pozycyjnego żarówki 1 — złącze przewodów, 2 — żarówka 1 — wkręt mocowania lampy kierunkowskazu przedniego 25
 • 24. Wiadomości wstępne • Wykręcić dwa wkręty mocujące reflektor prze- ciwmgłowy do zderzaka przedniego (rys. 0.27B). • Wysunąć reflektor przeciwmgłowy do przodu. • Odkręcić pokrywę reflektora przeciwmgłowe- go (rys. 0.27C). • Zdjąć sprężynę mocowania żarówki. • Wyjąć żarówkę przedniego światła przeciwm- głowego. • Podczas zakładania nowej żarówki ustawić naprzeciw siebie wycięcia oprawki oraz występy płytki jej mocowania. • Wykonać pozostałe czynności zamontowania w kolejności odwrotnej do podanej podczas jej wymontowania. Żarówki kierunkowskazów bocznych Wymiana żarówki wymaga wymontowania lam- py kierunkowskazu bocznego z błotnika przed- niego. • Nacisnąć od przodu samochodu i wyjąć lam- pę kierunkowskazu bocznego (rys. 0.28A). • Obrócić oprawkę i wyjąć oprawkę wraz z ża- rówką (rys. 0.28B). • Wyjąć żarówkę z oprawki i założyć nową Rys. 0.28. Wymiana żarówki kierunkowskazu bocznego A — wyjmowanie lampy kierunkowskazu bocznego żarówkę. z błotnika, B — wyjmowanie żarówki z lampy ' • Wykonać pozostałe czynności zamontowania] w kolejności odwrotnej do podanej podczas jej ] wymontowania. j Żarówki tylnych lamp zespolonych j Uwaga. Tylne lampy zespolone są dzielone. Żarówki kierunkowskazu tylnego oraz światła] hamowania i pozycyjnego tylnego znajdują siei w błotniku tylnym. Natomiast żarówki tylnego i światła przeciwmgłowego i światła cofania są; umieszczone w pokrywie bagażnika (sedan) lub j w drzwiach tyłu nadwozia (hatchback). j Żarówki kierunkowskazu tylnego oraz światła hamowania i pozycyjnego tylnego • Obrócić nakrętkę mocowania pokrywy tylnej! lampy zespolonej we wnętrzu bagażnika. j • Pociągnąć i zdjąć pokrywę tylnej lampy ze-: spolonej do wnętrza bagażnika. • Obrócić i wyjąć oprawkę odpowiedniej żarów-i ki (rys. 0.29). I • Wymienić żarówkę. ] • Wykonać pozostałe czynności zamontowania! w kolejności odwrotnej do podanej podczas jej i wymontowania. ! Żarówki tylnego światła przeciwmgłowego ] i światła cofania j Rys. 0.27. Wymiana żarówki przedniego światła przeciwmgłowego Wersja czterodrzwiowa (sedan) A — wyjmowanie osłony wkrętów mocowania, • Otworzyć pokrywę bagażnika. I B — wyjmowanie lampy po wykręceniu dwóch wkrętów • Obrócić trzy nakrętki mocowania i zdjąć po-j mocowania, C — wyjmowanie żarówki krywę tylnej lampy zespolonej (rys. 0.30). i 1 — wkrętak płaski, 2 — szmatka 26