SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Download to read offline

Čas kot vrednost


:možne prednosti zmanjševanja in
spreminjanja potrošnje


                            Eva Perčič

                    Mentor: doc.dr.Mihael Kline

               Somentorica: red.prof.dr.Zinka Kolarič
                   Ljubljana,
februar
2009

Koraki predstavitve

1.  Uvodno izhodišče

2.  Problem, namen in teze

3.  Metodologija

4.  Izbrani izsledki

5.  Ključne ugotovitve

6.  Vrednost raziskave
 Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje
1. Uvodno izhodišče

 Podnebne spremembe so danes eden ključnih globalnih
  problemov človeškega izvora:

  napovedane posledice bodo ogrozile kakovost življenja
   ljudi po vsem svetu;

  dosedanji poskusi reševanja so nezadostno učinkoviti, saj
   bodo emisije v prihodnosti še naraščale, kljub:

   - različnim tehnološkim inovacijam,

   - in mednarodnim okoljskim sporazumom.

 Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje
1. Uvodno izhodišče

Različne smeri reševanja problema podnebnih sprememb:

  politiki in gospodarstveniki spodbujajo sistemske rešitve,
    ki ne ovirajo gospodarske rasti;
  klimatologi, ekologi, razsvetljeni ekonomisti in industrijski
    ekologi, pa svarijo pred nevarnostjo nadaljnje rasti:

    - v svetu z omejenimi viri bo nadaljnja rast znižala
    kakovost življenja!

    - zato je nujno spreminjanje in zmanjševanje potrošnje!

Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje
   

1. Uvodno izhodišče

Posameznik kot središče in gibalo spremembe:

  preko potrošnje vpliva na proizvodnjo in tako pomaga okolju (in
   spreminja svet);

  voli z denarnico - “državljan potrošnik”.


Antipotrošniška gibanja niso novost:

  že od razmaha potrošnje v ZDA in Kanadi v 70ih;

  poskusi manjšine - učinki zaenkrat bolj psihološki kot
   materialni.
 Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje
2.1 Problem raziskave

  “Problematika podnebnih sprememb se profitno in sistemsko
   rešuje neučinkovito, saj se potrošnja zgolj spreminja, ne pa tudi
   zmanjšuje.

   Za doseganje resničnega trajnostnega razvoja je nujno tudi
   zmanjševanje potrošnje.

   Vendar zmanjševanje potrošnje ni preprosto, saj od
   potrošnikov zahteva odrekanje.”
 Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje
2.2 Namen raziskave

  “Poskus razumevanja vrednosti časa

    kot možne prednosti zmanjšane potrošnje

    s preučevanjem gibanja prostovoljne preprostosti.”
 Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje
2.2 Utemeljitev namena raziskave

Zakaj preučevanje časa?

  ekološka kriza je posledica trčenj različnih časovnic:

   - skrajševanje življenjskih ciklov izdelkov;

  čas danes enako cenjen kot denar:

   - vse več dobro preskrbljenih posameznikov trpi
   časovno revščino;

  okolju prijazno vedenje je čas investiran v okolje. Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje
2.3 Teze raziskave
Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje
3. Metodologija

Netblografija:
  longitudinalna kvalitativna analiza blogov.

Udeleženci:

  15 “članov” gibanja The Compact (7 blogov);

  nakupovalne diete: razen osnovnih življenjskih potrebščin 12
   mesecev ne kupujejo nič novega.
Postopek:

  dvofazni nabor udeležencev;

  analiza vseh zapisov v 12 mesecih (skupaj 714).
 Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje
4. Izbrani izsledki
Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje
4. Izbrani izsledki:
 ND in kakovost življenja
Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje
5. Ključne ugotovitve:
 ND in kakovost življenja
Zmanjšana in spremenjena potrošnja:

  ne prinaša več časa, vendar vzpodbuja kakovostnejšo porabo
   tega:

   - bolj aktivno in inovativno preživljanje časa.

  zahteva korenito spremembo življenjskega sloga posameznika:

   - zato se pojavljajo krize (premalo časa in prezahtevne
   nove aktivnosti);

   - a v celoti gre povsem za srečno življenje.

 Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje
5. Ključne ugotovitve:
 Potrditve tez
Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje
6. Vrednost raziskave

Prva študija, ki:

1. poskuša proučevati vlogo in pomen časa pri uvajanju
  trenda trajnostne potrošnje - z deprivacijo potrošnje;

2. proučuje porabo časa pri gibanju prostovoljne preprostosti
  (PP);

3. raziskuje pomen spletne podpore pri delovanju gibanja PP;

4. uporablja metodo netblografije pri razumevanju
  življenjskega stila PP.

 Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje
Hvala za pozornost.

  

Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje

More Related Content

Featured

AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfmarketingartwork
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsKurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summarySpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Applitools
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at WorkGetSmarter
 

Featured (20)

AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
 

Nakupovalne diete

 • 1.  Čas kot vrednost :možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje Eva Perčič Mentor: doc.dr.Mihael Kline Somentorica: red.prof.dr.Zinka Kolarič Ljubljana,
februar
2009

 • 2. Koraki predstavitve 1.  Uvodno izhodišče 2.  Problem, namen in teze 3.  Metodologija 4.  Izbrani izsledki 5.  Ključne ugotovitve 6.  Vrednost raziskave Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje
 • 3. 1. Uvodno izhodišče Podnebne spremembe so danes eden ključnih globalnih problemov človeškega izvora:   napovedane posledice bodo ogrozile kakovost življenja ljudi po vsem svetu;   dosedanji poskusi reševanja so nezadostno učinkoviti, saj bodo emisije v prihodnosti še naraščale, kljub: - različnim tehnološkim inovacijam, - in mednarodnim okoljskim sporazumom. Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje
 • 4. 1. Uvodno izhodišče Različne smeri reševanja problema podnebnih sprememb:   politiki in gospodarstveniki spodbujajo sistemske rešitve, ki ne ovirajo gospodarske rasti;   klimatologi, ekologi, razsvetljeni ekonomisti in industrijski ekologi, pa svarijo pred nevarnostjo nadaljnje rasti: - v svetu z omejenimi viri bo nadaljnja rast znižala kakovost življenja! - zato je nujno spreminjanje in zmanjševanje potrošnje! 
Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje 

 • 5. 1. Uvodno izhodišče Posameznik kot središče in gibalo spremembe:   preko potrošnje vpliva na proizvodnjo in tako pomaga okolju (in spreminja svet);   voli z denarnico - “državljan potrošnik”. Antipotrošniška gibanja niso novost:   že od razmaha potrošnje v ZDA in Kanadi v 70ih;   poskusi manjšine - učinki zaenkrat bolj psihološki kot materialni. Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje
 • 6. 2.1 Problem raziskave   “Problematika podnebnih sprememb se profitno in sistemsko rešuje neučinkovito, saj se potrošnja zgolj spreminja, ne pa tudi zmanjšuje. Za doseganje resničnega trajnostnega razvoja je nujno tudi zmanjševanje potrošnje. Vendar zmanjševanje potrošnje ni preprosto, saj od potrošnikov zahteva odrekanje.” Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje
 • 7. 2.2 Namen raziskave   “Poskus razumevanja vrednosti časa kot možne prednosti zmanjšane potrošnje s preučevanjem gibanja prostovoljne preprostosti.” Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje
 • 8. 2.2 Utemeljitev namena raziskave Zakaj preučevanje časa?   ekološka kriza je posledica trčenj različnih časovnic: - skrajševanje življenjskih ciklov izdelkov;   čas danes enako cenjen kot denar: - vse več dobro preskrbljenih posameznikov trpi časovno revščino;   okolju prijazno vedenje je čas investiran v okolje. Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje
 • 9. 2.3 Teze raziskave Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje
 • 10. 3. Metodologija Netblografija:   longitudinalna kvalitativna analiza blogov. Udeleženci:   15 “članov” gibanja The Compact (7 blogov);   nakupovalne diete: razen osnovnih življenjskih potrebščin 12 mesecev ne kupujejo nič novega. Postopek:   dvofazni nabor udeležencev;   analiza vseh zapisov v 12 mesecih (skupaj 714). Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje
 • 11. 4. Izbrani izsledki Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje
 • 12. 4. Izbrani izsledki: ND in kakovost življenja Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje
 • 13. 5. Ključne ugotovitve: ND in kakovost življenja Zmanjšana in spremenjena potrošnja:   ne prinaša več časa, vendar vzpodbuja kakovostnejšo porabo tega: - bolj aktivno in inovativno preživljanje časa.   zahteva korenito spremembo življenjskega sloga posameznika: - zato se pojavljajo krize (premalo časa in prezahtevne nove aktivnosti); - a v celoti gre povsem za srečno življenje. Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje
 • 14. 5. Ključne ugotovitve: Potrditve tez Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje
 • 15. 6. Vrednost raziskave Prva študija, ki: 1. poskuša proučevati vlogo in pomen časa pri uvajanju trenda trajnostne potrošnje - z deprivacijo potrošnje; 2. proučuje porabo časa pri gibanju prostovoljne preprostosti (PP); 3. raziskuje pomen spletne podpore pri delovanju gibanja PP; 4. uporablja metodo netblografije pri razumevanju življenjskega stila PP. Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje
 • 16. Hvala za pozornost. 
 
 Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje