SlideShare a Scribd company logo
`
PRESENTACIÓ 
QUI SOM 
Algunes xifres 
Fets destacats 
Factoria de 
Continguts 
03 22 
26 
32 
12 
04 
QUÈ FEM 
Formació per a 
Empreses 
Formació 
professional per a 
l’ocupació 
Oposicions 
Cursos Professionals 
Formació per a 
administracions 
públiques 
COM HO FEM 
Formació online 
Formació in 
Company 
Formació 
Semipresencial 
Formació 
Presencial 
ON HO FEM 
Madrid 
Catalunya 
Valencia 
Sevilla 
Zaragoza 
Galicia 
México, D.F 
COMUNICACIÓ I RSC 
Mitjans de 
Comunicació 
RSC
ADAMS Memòria 2013 
3 
Té a les seves mans un resum d’activitat 2013 de les nou societats anònimes que 
integren ADAMS Formació. 
Som un grup empresarial familiar i professional sense cap vinculació ideològica, po-lítica 
o religiosa. 
Oferim serveis i productes de formació que ajudin eficaçment al canvi i a la millora 
professional de persones i organitzacions. 
Presentem una sèrie de dades i fets rellevants de 2013 encara que creiem que el 
més important és l’opinió dels nostres clients. Si es planteja comptar amb nosal-tres 
o vol conèixer-nos pregunti a qui ens coneix. 
A data 2014 hem desenvolupat l’adaptació dels cursos online a tablets i smartpho-nes 
i també APPs per a la millora de les funcionalitats de formació. 
Volem ser propers i volem treballar amb vostè, amb vostès, aportant valor, solucions 
i benefici mutu. 
Estem a la seva disposició! 
María Jesús Pérez Ruiz de Valbuena 
mariaperez@adams.es 
Jesús Pérez Ruiz de Valbuena 
jesusperez@adams.es 
ADAMS Memòria 2013
Treballem des de 1957 per aconseguir la millor for-mació 
d’els qui confien en nosaltres. 
Oferim una àmplia experiència en consultoria i gestió 
de la formació d’organitzacions i entitats perquè pu-guin 
complir els seus objectius. 
Actualment disposem de nou seus a Espanya i una a 
México, D.F. Som 1.200 professionals els que actuem 
en equip per satisfer les necessitats dels prop de 
50.000 alumnes, 415 empreses, 106 administracions 
públiques i 35 agents socials que anualment dipositen 
la seva confiança en els nostres serveis i productes de 
formació (dades 2013). 
ADAMS Formació està acreditada en qualitat per 
AENOR d’acord amb la norma UNE-EN-ISO 9001:2008 
i compta amb els segells EFQM, Madrid Excelente i 
Confianza Online. 
Q UI SOM
ADAMS Memòria 2013 
5 
Missió 
Facilitar el desenvolupament i qualificació professional de persones a través de la formació i con-tribuir 
a la millora de les persones, empreses, entitats i administracions públiques que confien en 
nosaltres. 
Visió 
Treballar sota els valors d’innovació, qualitat i adaptació al client per aportar bones solucions de 
formació. 
Àrees d’activitat 
Formació per a empreses 
Formació per a Administracions Públiques 
Formació professional per a l’ocupació 
Preparació d’oposicions 
Cursos professionals 
Recursos humans 
Actualment reunim a 1.200 professionals (empleats i col·laboradors) que treballem dia a dia per sen-tir- 
nos orgullosos de la formació que impartim. 
73% dones 
56% ocupen llocs de direcció 
88% empleats amb contracte 
indefinit 
Presentació corporativa 
Personal laboral
2.072 5.849 7.087 
Cursos professionals Formació per a empreses Preparació d’oposicions 
EXPERIÈNCIA 
Especialment pels nostres clients 
PROFESSIONALITAT 
RESPONSABILITAT 
ADAPTACIÓ 
RECONEIXEMENT 
QUALITAT 
INNOVACIÓ 
SATISFACCIÓ 
Més de 50 anys formant 
Avalada en la formació impartida 
Constant en sistemes de formació 
i adaptació a continguts 
Dels clients que confien en 
nosaltres i els seus casos d’èxit 
En modalitat de formació, en horaris, en continguts... 
i si no existeix, ho fem a mida 
Equip humà i tecnologia a la disposició del client 
Amb mesures actives cap als nostres empleats, 
els nostres clients i la societat 
Alumnat 
Al llarg de 2013 un total de 47.960 persones han confiat en la nostra formació. 
Formació professional per a l’ocupació Formació a Administracions Públiques 
Formació online 
i semipresencial 
Formació presencial 
(amb suport online) 
12.128 20.824 
21.658 
26.302
ADAMS Memòria 2013 
7 
Hores de formació 
En total es van impartir prop de 150.000 hores de formació presencial en: 
Àrea Total 
Formació per a empreses 
Cursos professionals 
Formació professional per a l’ocupació 
Formació a Administracions Públiques 
Preparació d’oposicions 
Total 
Edicions paper, ebook i online 
287 
8.167 
13.918 
44.850 
15.662 
14.998 
233 112 
2012 2013 
2013 
Títols editats Cursos online 
Exemplars venuts 
eBooks Vídeos 
Valoració d’alumnes 
El millor reconeixement és el de les persones que confien en nosaltres. En els últims anys, hem su-perat 
la mitjana de notable alt, al 2013 aconseguim un 8,3 sobre 10: 
888,,4,33 
Centre en el seu 
conjunt 
888,,2,33 888,,2,33 888,,0,33 
Instal•lacions Informació personal Informació impresa 
888,,8,33 
788,,9,33 888,,7,33 
Professorat Material didàctic Atenció i amabilitat 
14.838 
17.562 
60.512 
23.403 
31.143 
147.458 
55.724 
72.254 60 
281 
2012 
2013 2013 
2013 
6.671 
3.644 
8.405 
28.676 
92.246 
2.467 
55.212 
Presencial 
Online
FETS DESTACATS 
8 
Nova imatge corporativa. 
Una nova imatge per als nous reptes 
Encara que res canviï, si jo canvio, tot canvia (Honoré de Balzac) 
Al 2013 estrenem nova imatge corporativa, reflex dels canvis 
i l’evolució constant de la nostra empresa, d’acord amb els 
temps que vivim, també en l’àmbit de la formació. 
La nostra aposta busca afermar els valors que reflecteixen 
la identitat d’una empresa eficient, innovadora i orien-tada 
al mercat, per afrontar nous reptes. 
El 26 de juny presentem formalment la nova imatge corporativa 
de la mà d’Àlex Rovira, escriptor i conferenciant de reconegut 
prestigi internacional, davant Administracions Públiques, agents 
socials, empreses i institucions que col·laboren amb nosaltres. 
Vídeo presentació de la nova imatge 
Prezi de la nova imatge 
Reconeixement 
La Directora General d’ADAMS en 2013, M. Jesús Pérez Ruiz de Valbuena, va resultar triada entre 
Les Top 100 Mujeres Líderes en España 2013 en la categoria d’Empresàries. Un rànquing impul-sat 
per Mujeres & Cia. en el qual resulten electes les dones més influents amb l’objectiu de posar en 
valor el talent femení i visibilitzar la seva participació en la vida pública del país.
ADAMS Memòria 2013 
9 
Noves tecnologies 
Nou Campus Virtual 
Al febrer de 2013 estrenem 
la cinquena versió del Campus 
Virtual ADAMS; la primera al 
1999. 
Inclou millores en disseny, 
usabilitat, seguretat, informes 
i major facilitat d’accés a con-tinguts 
(accessibilitat). 
Xarxes socials 
Amb més de 26.000 segui-dors 
en diferents xarxes so-cials, 
2013 va suposar un salt 
qualitatiu en la consolidació en 
xarxes com Facebook, Twitter, 
Linkedin i Youtube, i l’obertura 
en nous canals de comunicació 
com Slideshare, Prezi, així com 
en Google +. 
eBooks i publicacions sota 
demanda 
En el primer semestre de l’any 
iniciem la venda de llibres sota 
demanda i eBook. 
Agència de col•locació 
Vam obtenir l’autorització que concedeix el Mi-nisteri 
d’Ocupació i Seguretat Social mitjançant 
el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) per a 
actuar com a agència de col·locació i complir així 
amb un doble objectiu: 
Ajudar a les persones aturades a trobar 
una ocupació adequada a les seves 
característiques 
Facilitar a empreses i organitzacions les 
persones més apropiades a les seves 
necessitats 
Qualitat 
En 2013 ADAMS va entrar a formar part de les 
entitats adherides a Confianza Online, el pri-mer 
sistema d’autorregulació a Internet recone-gut 
per les autoritats espanyoles. 
I vam obtenir la marca de qualitat Madrid Ex-celente, 
que promou la Comunidad de Madrid, 
i que certifica l’excel·lència en la gestió de les 
companyies que aposten per la innovació i la mi-llora 
contínua, la responsabilitat social i la socie-tat 
en el seu conjunt. 
Al febrer renovem la certificació en qualitat amb 
AENOR sota la norma UNE-EN ISO 9001:2008. 
Al juny renovem l’acreditació europea de quali-tat 
EFQM +300.
ACTORIA DE CONTINGUTS PER A LA FORMACIÓ F 
10 
Directora: Ana Iglesias Álvarez anaiglesias@adams.es 
Directora de producció: Eva Pérez Martín evaperez@adams.es 
Certificats de professionalitat 
Continguts certificats de professionalitat 
Increment 60% 
69 
2013 
Alumnes de certificats 
Increment 186% 
2.704 
2013 
43 
2012 
946 
2012 
Vendes totals de llibres 
2011 2012 2013 
Certificats de professionalitat acreditats 
als nostres centres 
Increment 63% 
268 
2013 
Cursos de certificats impartits 
Increment 216% 
202 
2013 
164 
2012 
64 
2012 
72.254 55.724 139.405 34.399 15.203 45.469 511 341 467 
Exemplars venuts En llibreries Punts de venda
ADAMS Memòria 2013 
11 
Administració i Gestió 
Arts Gràfiques 
Comerç i Màrqueting 
Activitats 
Administratives 
en la Relació amb 
el Client 
Hostaleria i Turisme 
Informàtica i Comunicacions 
Serveis Socioculturals i a la Comunitat 
Activitats 
de Gestió 
Administrativa 
Assistència a la 
Direcció 
Assistència 
Documental i de 
Gestió en Despatxos 
i Oficines 
Creació i 
Gestió de 
Microempreses 
Finançament 
d’empreses 
Gestió Comptable 
i Gestió 
Administrativa 
per a Auditoria 
Gestió Integrada 
de Recursos 
Humans 
Operacions 
Auxiliars de Serveis 
Administratius i 
Generals 
Activitats 
Auxiliars de 
Comerç 
Activitats de 
Venda 
Atenció al Client, 
Consumidor o 
Usuari 
Gestió Comercial 
de Vendes 
Implantació 
i Animació 
d’Espais 
Comercials 
Màrqueting i 
Compravenda 
Internacional 
Serveis de Bar i 
Cafeteria 
Administració 
de Serveis 
d’Internet 
Confecció i 
Publicació de 
Pàgines Web 
Seguretat 
Informàtica 
Atenció 
Sociosanitària a 
Persones en el 
Domicili 
Atenció 
Sociosanitària 
a Persones 
Dependents 
en Institucions 
Socials 
Certificats de professionalitat 
55 cursos associats a certificats de professionalitat multimèdia interactius Scorm (CMIS) 
Més de 300 cursos multimèdia interactius Scorm (CMIS) 
Valoracions del material editat 
888,,3,33 
Gestió Comptable i 
Gestió Administrativa 
per a Auditoria 
788,,9,33 788,,6,33 788,,4,33 
Activitats 
Administratives en 
Relació amb el Client 
Finançament 
d’Empreses 
Gestió Comercial de 
Vendes 
888,,5,33 
Gestió Integrada de 
Recursos Humans 
788,,9,33 788,,9,33 888,,5,33 
Activitats 
Administratives en 
Relació amb el Client 
Creació i Gestió de 
Microempreses 
Ofimàtica 
Desenvolupament 
de Productes 
Editorials 
Multimèdia
Formació per a empreses 
Formació professional per a l’ocupació 
Oposicions 
Cursos professionals 
Administracions Públiques 
Q UÈ FEM
ADAMS Memòria 2013 
13 
Àrees transversals Sectors 
Gestió 
Económicofi-nanciera 
Recursos 
Humans 
Enginyeria 
Sanitat 
Disseny web 
i Gràfic 
Arts 
Gràfiques 
Transport i 
Logística 
Administració 
i gestió 
Creació 
d’Empreses 
Gestió 
Tributària 
Docència 
i recerca 
Oficines i 
Despatxos 
Habilitats 
personals i 
directives 
Ofimàtica 
Empreses de 
treball 
temporal 
Seguretat 
Privada 
Idiomes 
Banca 
Jardineria 
Gestió 
Laboral 
Consultoria 
i auditoria 
Neteja 
Qualitat i pre-venció 
de riscos 
laborals 
Immobiliària 
Turisme i 
Hostaleria 
Informàtica 
Professional 
Finances, 
assegurances 
i mútues 
Serveis 
socials i a la 
comunitat 
Màrqueting i 
gestió 
comercial 
Comerç i 
Distribució 
Mitjans de 
Comunicació 
FORMACIÓ PER A EMPRESES 
Director: Manuel Pereira Moure manuelpereira@adams.es
14 
Formació a empreses 2013 
2011 
2012 
2013 
346 425 415 236 472 603 4.303 4.066 5.849 
Empreses formades Cursos impartits Alumnes formats 
Hores de formació 
Formació online 
Valoracions 
988,1,3,3 
6.671 Formació presencial 
888,3,3,3 
8.167 
Total 14.838 
Professorat Material didàctic
ADAMS Memòria 2013 
15 
Alguns dels nostres clients 
Recreated PMS
FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ 
16 
Valoracions 
Directora: Gloria Montilla Roa gloriamontilla@adams.es 
Alumnes 
888,,9,33 
Professorat 
888,,3,33 
Material didàctic 
Fets més destacats al 2013 
Prop de 1.000 joves formats: 
325 alumnes amb compromís d’inserció laboral 
630 alumnes en 12 accions formatives vinculades a certificats de professionalitat 
Pràctiques professionals no laborals en empreses: 
642 alumnes van fer pràctiques en 346 centres de treball 
Cursos per a persones amb discapacitat: 
286 alumnes formats, 21 cursos impartits 
12.128 alumnes en 2013 
Accions formatives (presencials) 
Hores de formació 
Formació online 
Formació presencial 
15.662 
44.850 
Total 60.512 
409
ADAMS Memòria 2013 
17 
Alguns dels nostres clients 
Més de 200 institucions, col·lectius i organitzacions empresarials confien en la nostra experiència 
servicios a la ciudadanía
PREPARACIÓ D’OPOSICIONS 
18 
7.087 alumnes en 2013 
Alumnes 
Valoracions 
888,,5,33 
788,5,,33 
Professorat Material didàctic 
Hores de formació 
Formació 
online: 
2.467 
Aprovats 
Més de 50.000, en el període 2011-2013: 3.972 
Perfil de l’opositor 
Titulació: Mitja /alta (53% Diplomats + Llicenciats Universitaris) 
Sexe: Majoritàriament dones (66%) 
Mitjana Edat: Entre 26-40 anys (56%) 
Ocupació: Compatibilitzen estudi amb treball (49% treballa) 
Formació 
presencial: 
28.676 
Total 31.143 
229 
A1 
520 
A2 
848 
C1 
2174 
C2 
201 
E 
Dona 
66,4% 
Home 
33,6%
ADAMS Memòria 2013 
C URSOS PROFESSIONALS 
Director: Eugenio Gallego Hernández eugeniogallego@adams.es 
Top 10 cursos 2013 per àrees temàtiques: 
19 
Àrees de formació 
Més de 250 cursos i seminaris orientats al desenvolupament professional en diferents àrees: 
Qualitat i prevenció de riscos laborals 
Creació d’empreses 
Disseny web i gràfic 
Docència i recerca 
Gestió economicofinancera 
Gestió immobiliària 
Gestió laboral 
Gestió tributària 
Habilitats directives i personals 
Idiomes 
Informàtica professional 
Legislació 
Màrqueting i gestió comercial 
Ofimàtica 
Recursos humans 
Idiomes 
Ofimàtica 
Transport 
Gestió laboral 
Gestió economicofinancera 
Màrqueting i gestió comercial 
Secretariat 
Aula immobiliària 
Recursos humans 
Informàtica professional 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Alumnes 
2.072 alumnes formats en 2013 
Alumnes d’idiomes 
270 2012 
603 2013 
Valoracions 
888,,7,33 
788,8,,33 
Professorat Material didàctic 
Perfil de l’alumne 
Dona 
60,5% 
Home 
39,5% 
Titulació: Mitjana/alta (52% Diplomats + Llicenciats Universitaris) 
Sexe: Majoritàriament dones (60%) 
Mitjana Edat: Entre 26-40 anys (53%) 
Treballa / no treballa: 79% treballa / 21% no treballa 
Hores de formació 
Formació online 
3.644 Formació presencial 
13.918 
Total 17.562
FORMACIÓ PER A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 
Àrees de formació 
Prevenció en 
20 
888,,9,33 
788,8,,33 
Valoracions Material didàctic 
Qualitat 
riscos 
laborals 
Urbanisme i 
medi 
ambient 
Dades 2013 
Valoracions 
Idiomes 
Informàtica 
Intervenció 
social i 
protecció 
ciutadana 
Altres cursos de caràcter 
específic 
Gestió pressu-postària, 
tributària i 
contractació Sanitat Recursos 
Humans 
Habilitats 
Professionals 
Unió Europea 
Jurídic Docència Normativa 
específica 
d’Universitats 
Economia i 
màrqueting 
digital 
Gestió 
administrativa 
i atenció al 
ciutadà 
Alumnes 
14.671 15.396 9.864 20.824 
2010 2011 2012 2013 
Formació online 
8.405 Formació presencial 
14.998 
Total 23.403 
Hores de formació 
106 
Administracions 597 
Accions 
formatives 
Directora: Gloria Oliveros López gloriaoliveros@adams.es
ADAMS Memòria 2013 
21 
Alguns dels nostres clients 
En 2013 hem treballat amb 106 Administracions, aquests són alguns dels nostres clients
Formació online 
Formació in company 
Formació semipresencial 
Formació presencial 
c OM HO FEM
ADAMS Memòria 2013 
23 
Metodologia 
MITJANS 
DIGITALS 
COMUNICACIÓ 
VERIFICACIÓ 
RECURSOS 
D’INTERNET 
DE 
RESULTATS 
COMUNITAT 
D’APRENENTATGE 
Autoavaluacions 
Avaluacions parcials 
Portals temàtics 
Pàgines web oficials 
TECNOLOGIES 
PEDAGÒGIQUES Activitats interactives Videos didàctics Pissarra digital online 
Teleformador 
Tutor pedagògic 
Webmaster 
Guia d’aprenentatge 
Agenda de planificació 
didàctica 
Manuals electrònics 
Informació acadèmica 
Campus virtual 
Expedient acadèmic 
Webgrafía 
Biblioteca digital 
Correu electrònic 
Fòrums, blogs, xats 
Videoconferència 
Grups de treball 
col·laboratiu 
ORMACIÓ ONLINE FDirectora: Cristina Castro Bermejo cristinacastro@adams.es 
Nombre d’alumnes online 
Formació per a empreses 
Cursos professionals 
Formació professional per a l’ocupació 
Formació a Administracions Públiques 
Preparació d’oposicions 
26.302 Alumnes 
1.579 
1.114 
5.714 
16.150 
1.745 
2001 
Núm. Alumnes 1.255 
Evolució Alumnes Online 
2002 
1.407 
2003 
4.236 
2004 
7.045 
2005 
10.727 
2006 
12.885 
2007 
14.000 
2008 
25.752 
2009 
25.731 
2010 
24.948 
2011 
25.589 
2012 
19.792 
2013 
26.302 
APRENENTATGE 
ASSISTIT 
ENTORN 
PROFESSIONAL 
Realitzacions professionals Videoconferències amb professionals
24 
Nombre d’hores online impartides Nombre d’aules 
140 Formació per a empreses 
312 Cursos professionals 
369 Formació professional per a l’ocupació 
211 Formació a Administracions Públiques 
38 Preparació d’oposicions 
1.070 Aules online 
Formació per a empreses 
Cursos professionals 
Formació professional per a l’ocupació 
Formació a Administracions Públiques 
Preparació d’oposicions 
55.212 Hores 
8.167 
13.918 
15.662 
14.998 
2.467 
F 
ORMACIÓ IN COMPANY 
Estem on ens necessiti 
Utilitzem la metodologia que millor s’adapti a les seves necessitats: presencial, online, 
semipresencial… 
Aprofiti al màxim la formació per a la seva organització 
Estalviï despeses de desplaçament i allotjament 
Tota la nostra oferta formativa pot impartir-se a les seves instal·lacions 
Adaptem el programa formatiu a la seva entitat i sector, ens adaptem als horaris 
del seu personal 
Metodologia pràctica orientada a les necessitats dels assistents i la seva organització 
Amb la qualitat i el prestigi que suposa l’experiència de més de 50 anys formant 
F 
ORMACIÓ SEMIPRESENCIAL 
Combinació de teleformació i sessions presencials 
Amb l’objectiu de facilitar l’aprenentatge a l’alumne i les necessitats de les organitzacions per a 
millorar la qualificació dels seus treballadors, apliquem un sistema mixt de formació que combina 
sessions presencials amb els serveis de formació online del nostre Campus Virtual. 
Sistema d’aprenentatge motivador: Combina la proximitat presencial de l’alumne amb els 
seus professors i companys, i afavoreix les relacions interpersonals amb grups fora de l’aula 
presencial, incrementant les sinergies i el treball en equip 
Coneixement compartit. L’alumne pot beneficiar-se de l’abundant material disponible a la 
xarxa i compartir-ho de manera oberta també a l’aula presencial 
Permet posar a disposició elements de formació online 24 hores al dia 7 dies a la setmana, 
i alhora la facilitat de preguntar dubtes al docent a l’aula presencial
ADAMS Memòria 2013 
25 
ORMACIÓ PRESENCIAL F 
Metodologia 
OBJECTE 
D’APRENENTATGE 
REALITZACIÓ 
PROFESSIONAL 
COMPETÈNCIA 
PROFESSIONAL 
NECESSITAT DE 
RESOLDRE 
SITUACIÓ REAL 
DE TREBALL 
Caracterització de la situació 
i de la realització professional 
Saber actuar 
Saber fer 
Saber 
Demostració-explicació dels 
procediments i actituds 
professionals 
Exercitació de procediments 
i actituds professionals per 
part dels alumnes 
Avaluació conforme a criteris 
d’avaluació de la realització 
Nombre d’alumnes presencials Nombre d’hores presencials 
impartides 
Formació per a empreses 
Cursos professionals 
Formació professional per a l’ocupació 
Formació a Administracions Públiques 
Preparació d’oposicions 
Formació per a empreses 
Cursos professionals 
Formació professional per a l’ocupació 
Formació a Administracions Públiques 
Preparació d’oposicions 
4.270 
958 
6.414 
4.674 
5.342 
21.658 Alumnes 96.246 Hores 
6.671 
3.644 
44.850 
8.405 
28.676
www.adams.cat 
902 333 543 
Madrid 
Barcelona 
Girona 
Valencia 
Sevilla 
Zaragoza 
A Coruña 
Santiago de 
Compostela 
Ourense 
México, D.F. 
O N HO FEM
ADAMS Memòria 2013 
Consejería de Empleo de la Comunidad 
de Madrid en més de 40 certificats de 
professionalitat 
Consejería de Transportes e Infraestruc-turas 
de la Comunidad de Madrid per a 
la impartició del Certificat d’Aptitud Pro-fessional 
(CAP) Qualificació Inicial i For-mació 
27 
Madrid 
Director: Javier Lorenzo Ferrer 
javierlorenzo@adams.es 
Ayala 
C/ Ayala, 130 – 28001 
Edifici exclusiu de 8 plantes 
3.726 m2 d’instal·lacions 
22 aules, 13 de teoria 
Homologades per: 
Contínua 
. 
Velázquez 
C/ Velázquez, 24 - 28001 
530 m2 
9 aules, 3 d’informàtica 
Homologades per: 
Consejería de Empleo de la Comunidad 
de Madrid en més de 40 certificats de 
professionalitat
28 
Catalunya 
Directora: Julia Pérez Martín 
juliaperez@adams.es 
Barcelona 
C/ Bailèn, 126 – 08009 
Local de tres plantes amb 1.200 m2 d’instal·lacions 
12 aules, 5 d’informàtica 
Homologades per: 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) en 12 certificats de 
professionalitat i 6 cursos del fitxer d’especialitats 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per 
a la impartició de cursos de formació en Seguretat Privada 
Direcció General d’Administració de Seguretat del Departa-ment 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya per impartir 
els mòduls de coneixements i de caràcter pràctic per a la 
formació del personal de control d’accés 
Generalitat de Catalunya com a centre col·laborador ACTIC 
(acreditació de competències en tecnologies de la infor-mació 
i la comunicació)
ADAMS Memòria 2013 
29 
Girona 
Meritxell Mata i Vigara 
meritxellmata@adams.es 
C/ Cor de Maria, 8 – 17002 
Local de 500 m2 
6 aules, 3 d’informàtica 
Homologades per: 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) en 6 certificats de 
professionalitat i 2 cursos del fitxer d’especialitats 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya per a la impartició del Certificat d´Aptitud 
Professional (CAP) 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per 
a impartició de cursos de formació en Seguretat Privada 
Direcció General d’Administració de Seguretat del Departa-ment 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya per impartir 
els mòduls de coneixements i de caràcter pràctic per a la 
formació del personal de control d’accés
30 
Valencia 
Director: Salvador Penadés Juan 
salvadorpenades@adams.es 
Plaça Mariano Benlliure, 5 – 46002 
Local de dues plantes amb 1.700 m2 
14 aules, 4 d’informàtica 
Homologades per: 
Servici Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF) en més de 40 certificats de professiona-litat 
Conselleria de Transport de la Generalitat Valenciana per a la impartició del Certificat 
d’Aptitud Professional (CAP) 
Sevilla 
Directora: Isabel Ruiz Piñas 
isabelruiz@adams.es 
C/ Lineros, 8 – 41004 
Local de quatre plantes amb 918 m2 d’instal·lacions 
9 aules, 3 d’informàtica 
Homologades per: 
Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en més de 40 certificats de professionalitat 
Consejería de Obras Públicas y Vivienda Delegación Provincial de Sevilla per a la impartició 
del Certificat d’Aptitud Professional (CAP) Qualificació Inicial i Formació Contínua 
Ministeri de l’Interior-Direcció general de la Policia per a la impartició, actualització i 
ensinistrament professional del Personal de Seguretat Privada 
Zaragoza 
Director: Juan Carlos Calvo Torremocha 
juancarloscalvo@adams.es 
C/ Miguel Servet 3 - 50002 
Local de 3 plantes amb 819 m2 d’instal·lacions 
11 aules, 3 d’informàtica 
Homologades per: 
Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) en més de 26 certificats de professionalitat 
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Ara-gón 
per a la impartició del Certificat d’Aptitud Professional (CAP) Formació Contínua
ADAMS Memòria 2013 
31 
Directora: Carmen Amor Ponte 
carmenamor@adams.es 
A Coruña 
C/ Marqués de Amboage, 12 - 15006 
Local de 3 plantes amb un total de 2.000 m2 
18 aules, 4 d’informàtica 
Homologades per: 
Consellería de Traballo e Benestar de la Xunta de 
Galicia en 16 certificats de professionalitat 
Santiago de Compostela 
Francisco Merlán Testa franciscomerlan@adams.es 
C/ Escultor Camilo Otero, 17 – 15702 
Local amb prop de 1.300 m2 de superfície 
14 aules, 4 d’informàtica 
Homologades per: 
Consellería de Traballo e Benestar de la Xunta de 
Galicia en 15 certificats de professionalitat 
Ourense 
Eugenia Cuiñas Novoa eugeniacuinas@adams.es 
C/ Peña Trevinca, 24 - 32005 
Local de 1.043 m2 
11 aules, 3 d’informàtica 
Homologades per: 
Consellería de Traballo e Benestar de la Xunta de 
Galicia en 16 certificats de professionalitat. 
Directora: M. Luz García Larraínzar 
marialuzgarcia@adams.mx 
México, D.F. 
Monte Elbruz 124 
Col. Palmitas Polanco - 11560 
Tel. (+52) 55 4748 0716 
Situat en la Delegació de Miguel Hidalgo, entre Moliere i Pe-riférico, 
en una de les principals zona de negocis de Polanco. 
Disposa de despatx per al personal, sales de reunions i espais 
per a seminaris. 
Galicia 
México
Mitjans de 
comunicació 
Responsabilitat 
social 
corporativa 
cOMUNICACIÓ I RSC
ADAMS Memòria 2013 
33 
Mitjans de comunicació 
Al llarg de 2013 diferents mitjans de comunicació s’han fet ressò d’informacions i declaracions 
d’ADAMS, entre ells: 
El 13 d’abril el programa Espacio empresa, que emet els dissabtes La 2 de 
TVE, va publicar un reportatge sobre la trajectòria d’ADAMS, explicada a 
través de M. Jesús Pérez Ruiz de Valbuena, Directora General, i Jesús Pérez 
Ruiz de Valbuena, Conseller Delegat. 
Per tercera temporada es va reprendre la col·laboració amb TVE al programa 
Aquí hay trabajo en el qual setmanalment Paloma Miña, Responsable de Co-municació 
d’ADAMS, intervé a l’espai Oposita sin dudarlo assessorant sobre 
temes relacionats amb l’ocupació pública. 
El programa Equipo de investigación de la Sexta va emetre el 3 de maig 
el reportatge Enchufados sobre diversos casos destapats entorn dels “en-dolls” 
polítics i a l’Administració Pública. En el reportatge intervé Eugenia 
Cuiñas, Responsable d’Atenció al Client d’ADAMS a Ourense. 
El diari Reforma, un dels principals de México de difusió nacional, va pu-blicar 
al gener un reportatge sobre formació, amb declaracions de Manuel 
Pereira, Director de l’àrea d’empreses, i M. Luz García, Directora d’ADAMS Ca-pacitación. 
ABC va publicar el diumenge 27 d’octubre de 2013 un article d’opinió sig-nat 
per Eugenio Gallego, Director de Formació Privada i Desenvolupament 
de Negoci d’ADAMS sota el títol “Els certificats de professionalitat, una via 
d’accés a l’ocupació””. 
Alguns mitjans, com Telecinco, van publicar l’engegada de la Agència de 
Col·locació d’ADAMS després de l’autorització concedida pel Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social a través del Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE).
34 
Responsabilitat social corporativa 
Adhesió a la Red de Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género 
Hem estat la primera entitat de formació a adherir-se, al juliol de 2013, a la Red de Empresas por una 
Sociedad Libre de Violencia de Género. Una xarxa que actualment conformen 56 entitats comprome-ses 
per sensibilitzar a la societat i promoure la inserció laboral de dones víctimes de maltractaments. 
La iniciativa ha aconseguit que un total de 463 dones víctimes de la violència de gènere hagin acon-seguit 
una ocupació, a través dels programes d’inserció laboral. 
Acord amb la Fundación Integra 
Vam signar un acord de col·laboració amb Fundación Integra a l’octubre de 2013 per fomentar la 
formació i la inserció laboral de persones en situació de risc d’exclusió social. 
A través d’ells es desenvoluparan conjuntament activitats que redundin en la millora del perfil pro-fessional 
de persones en risc d’exclusió – exdrogodependents, exreclusos, minories ètniques, dones 
víctimes de violència de gènere, aturats de llarga durada, persones sense llar, etc.- millorant subs-tancialment 
les seves probabilitats d’èxit, amb la finalitat de que puguin aconseguir una ocupació.
ADAMS Memòria 2013 
35 
Beques dones víctimes de violència de gènere 
Catalunya i Comunitat Valenciana 
Vam iniciar aquesta experiència amb la Generalitat Valenciana fa cinc anys i la vam estendre a la Ge-neralitat 
de Catalunya amb qui, en anys anteriors, hem aportat de forma anual beques per a aquesta 
finalitat. 
Andalucía 
La Directora General d’ADAMS, M. Jesús Pérez Ruiz de Valbuena, va signar a l’abril un acord amb la 
Directora de l’Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía, Soledad Ruiz, amb l’objectiu de 
desenvolupar un conjunt d’accions de formació per a dones víctimes de violència de gènere i així 
intentar millorar la seva ocupabilitat i el seu nivell d’autonomia. L’acord preveu la concessió per part 
d’ADAMS de 30 beques de formació a distància i online. 
Comunidad de Madrid 
Juntament amb la Comunidad de Madrid presentem en el mes de juliol una iniciativa amb la finalitat 
de facilitar la formació de 40 dones víctimes de violència de gènere i així promoure la seva integració 
al mercat laboral. 
Beques oposicions 
Aquest programa es va engegar fa 5 anys davant la situació de crisi econòmica que s’estava eviden-ciant 
entre els nostres alumnes d’oposicions. En el curs acadèmic 2012-2013 es van concedir 100 
beques per a persones en situació de desocupació i amb dificultats econòmiques i familiars. 
Burkina Faso 
En el mes de juliol es van enviar més de 12.000 
quilos d’ajuda a la Biblioteca Olvido Ruiz de Val-buena, 
a Burkina Faso, Iniciativa de Félix Pérez 
Ruiz de Valbuena (a la foto). 
www.biblioolvido.org/ 
En anys anteriors hem col·laborat amb la cons-trucció 
de 6 escoles d’educació primària, una es-cola 
d’informàtica, construcció de pous, donació 
de molins i enviament de material divers a través 
de l’ONG EDUCO.
`

More Related Content

Similar to Memoria ADAMS Formación 2013 - Catalán

150521 conclusions, el client, la brúixola del comerç, jornada, escodi, 201...
150521 conclusions, el client, la brúixola del comerç, jornada, escodi, 201...150521 conclusions, el client, la brúixola del comerç, jornada, escodi, 201...
150521 conclusions, el client, la brúixola del comerç, jornada, escodi, 201...
ESCODI
 
15 01 15_Emprenedoria CO Sandra Huerto Tresdosú
15 01 15_Emprenedoria CO Sandra Huerto Tresdosú15 01 15_Emprenedoria CO Sandra Huerto Tresdosú
15 01 15_Emprenedoria CO Sandra Huerto Tresdosú
shuerto
 
Presentación Agora Consultoria
Presentación Agora ConsultoriaPresentación Agora Consultoria
Presentación Agora Consultoria
Alex Estebanell
 
Oferta feina
Oferta feinaOferta feina
Oferta feina
Creaciones ABM
 
Presentació Argo 2009
Presentació Argo 2009Presentació Argo 2009
Presentació Argo 2009
Miquel Clua
 
Presentació IMC
Presentació IMCPresentació IMC
Presentació IMC
imc2011
 
Presentacion cem
Presentacion cemPresentacion cem
Presentacion cem
Jordi Grediaga
 
Presentación Agora Coaching
Presentación Agora CoachingPresentación Agora Coaching
Presentación Agora Coaching
Alex Estebanell
 
Sessió informativa del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
Sessió informativa del Servei Públic d'Ocupació de CatalunyaSessió informativa del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
Sessió informativa del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
Ocupació. Generalitat de Catalunya
 
Libredón Outdoor Training
Libredón Outdoor TrainingLibredón Outdoor Training
Libredón Outdoor Training
Rubén Bravo Carvajal
 
Comissió OSI
Comissió OSIComissió OSI
Comissió OSI
Marco A. Peña, PhD.
 
Fullet corporatiu de Garrigues (abril 2014)
Fullet corporatiu de Garrigues (abril 2014)Fullet corporatiu de Garrigues (abril 2014)
Fullet corporatiu de Garrigues (abril 2014)
Garrigues abogados
 
Cartera serveis de centres educatius
Cartera serveis de centres educatiusCartera serveis de centres educatius
Cartera serveis de centres educatius
Xarxa Emprenedoria
 
Programa Barcelona Activa Treball - 3T 2020
Programa Barcelona Activa Treball - 3T 2020Programa Barcelona Activa Treball - 3T 2020
Programa Barcelona Activa Treball - 3T 2020
Barcelona Activa
 
Curs integral de vendes i habilitats comercials'18
Curs integral de vendes i habilitats comercials'18Curs integral de vendes i habilitats comercials'18
Curs integral de vendes i habilitats comercials'18
Cambra de Comerç de Sabadell
 

Similar to Memoria ADAMS Formación 2013 - Catalán (20)

150521 conclusions, el client, la brúixola del comerç, jornada, escodi, 201...
150521 conclusions, el client, la brúixola del comerç, jornada, escodi, 201...150521 conclusions, el client, la brúixola del comerç, jornada, escodi, 201...
150521 conclusions, el client, la brúixola del comerç, jornada, escodi, 201...
 
15 01 15_Emprenedoria CO Sandra Huerto Tresdosú
15 01 15_Emprenedoria CO Sandra Huerto Tresdosú15 01 15_Emprenedoria CO Sandra Huerto Tresdosú
15 01 15_Emprenedoria CO Sandra Huerto Tresdosú
 
Presentación Agora Consultoria
Presentación Agora ConsultoriaPresentación Agora Consultoria
Presentación Agora Consultoria
 
Oferta feina
Oferta feinaOferta feina
Oferta feina
 
Presentació Argo 2009
Presentació Argo 2009Presentació Argo 2009
Presentació Argo 2009
 
Presentació IMC
Presentació IMCPresentació IMC
Presentació IMC
 
Presentacion cem
Presentacion cemPresentacion cem
Presentacion cem
 
Presentación Agora Coaching
Presentación Agora CoachingPresentación Agora Coaching
Presentación Agora Coaching
 
Pla d’actuació per lluitar contra l’atur juvenil
Pla d’actuació per lluitar contra l’atur juvenilPla d’actuació per lluitar contra l’atur juvenil
Pla d’actuació per lluitar contra l’atur juvenil
 
Sessió informativa del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
Sessió informativa del Servei Públic d'Ocupació de CatalunyaSessió informativa del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
Sessió informativa del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
 
Libredón Outdoor Training
Libredón Outdoor TrainingLibredón Outdoor Training
Libredón Outdoor Training
 
Comissió OSI
Comissió OSIComissió OSI
Comissió OSI
 
Fullet corporatiu de Garrigues (abril 2014)
Fullet corporatiu de Garrigues (abril 2014)Fullet corporatiu de Garrigues (abril 2014)
Fullet corporatiu de Garrigues (abril 2014)
 
Cartera serveis de centres educatius
Cartera serveis de centres educatiusCartera serveis de centres educatius
Cartera serveis de centres educatius
 
Programa Barcelona Activa Treball - 3T 2020
Programa Barcelona Activa Treball - 3T 2020Programa Barcelona Activa Treball - 3T 2020
Programa Barcelona Activa Treball - 3T 2020
 
Pla d'actuació per lluitar contra l'atur juvenil
Pla d'actuació per lluitar contra l'atur juvenilPla d'actuació per lluitar contra l'atur juvenil
Pla d'actuació per lluitar contra l'atur juvenil
 
Curs integral de vendes i habilitats comercials'18
Curs integral de vendes i habilitats comercials'18Curs integral de vendes i habilitats comercials'18
Curs integral de vendes i habilitats comercials'18
 
LinkedIn
LinkedInLinkedIn
LinkedIn
 
Linkedin
LinkedinLinkedin
Linkedin
 
Presentació ESDEN Business School - Catalunya
Presentació ESDEN Business School - CatalunyaPresentació ESDEN Business School - Catalunya
Presentació ESDEN Business School - Catalunya
 

More from ADAMS

Elearning y FPE: Inconvenientes y posibles soluciones
Elearning y FPE: Inconvenientes y posibles solucionesElearning y FPE: Inconvenientes y posibles soluciones
Elearning y FPE: Inconvenientes y posibles soluciones
ADAMS
 
ADAMS Contenidos para la formación
ADAMS Contenidos para la formaciónADAMS Contenidos para la formación
ADAMS Contenidos para la formación
ADAMS
 
Memoria ADAMS 2015
Memoria ADAMS 2015Memoria ADAMS 2015
Memoria ADAMS 2015
ADAMS
 
El Curso (Nº46) Invierno 2016
El Curso (Nº46) Invierno 2016 El Curso (Nº46) Invierno 2016
El Curso (Nº46) Invierno 2016
ADAMS
 
Contratos para la formación y el aprendizaje en modalidad de teleformación (E...
Contratos para la formación y el aprendizaje en modalidad de teleformación (E...Contratos para la formación y el aprendizaje en modalidad de teleformación (E...
Contratos para la formación y el aprendizaje en modalidad de teleformación (E...
ADAMS
 
Contratos para la formación y el aprendizaje en modalidad de teleformación (E...
Contratos para la formación y el aprendizaje en modalidad de teleformación (E...Contratos para la formación y el aprendizaje en modalidad de teleformación (E...
Contratos para la formación y el aprendizaje en modalidad de teleformación (E...
ADAMS
 
ADAMS Factoría de Contenidos
ADAMS Factoría de ContenidosADAMS Factoría de Contenidos
ADAMS Factoría de Contenidos
ADAMS
 
El Curso Otoño 2015
El Curso Otoño 2015El Curso Otoño 2015
El Curso Otoño 2015
ADAMS
 
ADAMS Empresas 2015
ADAMS Empresas 2015ADAMS Empresas 2015
ADAMS Empresas 2015
ADAMS
 
Memoria ADAMS Formación 2014
Memoria ADAMS Formación 2014Memoria ADAMS Formación 2014
Memoria ADAMS Formación 2014
ADAMS
 
El Curso 44
El Curso 44El Curso 44
El Curso 44
ADAMS
 
ADAMS Formación Folleto Cursos Scorm Enero 2015
ADAMS Formación Folleto Cursos Scorm Enero 2015ADAMS Formación Folleto Cursos Scorm Enero 2015
ADAMS Formación Folleto Cursos Scorm Enero 2015
ADAMS
 
ADAMS Formación Cursos Septiembre 2014
ADAMS Formación Cursos Septiembre 2014ADAMS Formación Cursos Septiembre 2014
ADAMS Formación Cursos Septiembre 2014
ADAMS
 
Memoria ADAMS Formación 2013
Memoria ADAMS Formación 2013Memoria ADAMS Formación 2013
Memoria ADAMS Formación 2013
ADAMS
 
ADAMS Formación Factoría de Contenidos 2º Semestre 2014
ADAMS Formación Factoría de Contenidos 2º Semestre 2014ADAMS Formación Factoría de Contenidos 2º Semestre 2014
ADAMS Formación Factoría de Contenidos 2º Semestre 2014
ADAMS
 
ADAMS Empresas 2014
ADAMS Empresas 2014ADAMS Empresas 2014
ADAMS Empresas 2014
ADAMS
 
ADAMS Agentes Sociales 2014
ADAMS Agentes Sociales 2014ADAMS Agentes Sociales 2014
ADAMS Agentes Sociales 2014
ADAMS
 
ADAMS Administraciones Públicas 2014
ADAMS Administraciones Públicas 2014ADAMS Administraciones Públicas 2014
ADAMS Administraciones Públicas 2014
ADAMS
 
ADAMS Campus Virtual
ADAMS Campus VirtualADAMS Campus Virtual
ADAMS Campus Virtual
ADAMS
 
ADAMS nueva imagen
ADAMS nueva imagenADAMS nueva imagen
ADAMS nueva imagen
ADAMS
 

More from ADAMS (20)

Elearning y FPE: Inconvenientes y posibles soluciones
Elearning y FPE: Inconvenientes y posibles solucionesElearning y FPE: Inconvenientes y posibles soluciones
Elearning y FPE: Inconvenientes y posibles soluciones
 
ADAMS Contenidos para la formación
ADAMS Contenidos para la formaciónADAMS Contenidos para la formación
ADAMS Contenidos para la formación
 
Memoria ADAMS 2015
Memoria ADAMS 2015Memoria ADAMS 2015
Memoria ADAMS 2015
 
El Curso (Nº46) Invierno 2016
El Curso (Nº46) Invierno 2016 El Curso (Nº46) Invierno 2016
El Curso (Nº46) Invierno 2016
 
Contratos para la formación y el aprendizaje en modalidad de teleformación (E...
Contratos para la formación y el aprendizaje en modalidad de teleformación (E...Contratos para la formación y el aprendizaje en modalidad de teleformación (E...
Contratos para la formación y el aprendizaje en modalidad de teleformación (E...
 
Contratos para la formación y el aprendizaje en modalidad de teleformación (E...
Contratos para la formación y el aprendizaje en modalidad de teleformación (E...Contratos para la formación y el aprendizaje en modalidad de teleformación (E...
Contratos para la formación y el aprendizaje en modalidad de teleformación (E...
 
ADAMS Factoría de Contenidos
ADAMS Factoría de ContenidosADAMS Factoría de Contenidos
ADAMS Factoría de Contenidos
 
El Curso Otoño 2015
El Curso Otoño 2015El Curso Otoño 2015
El Curso Otoño 2015
 
ADAMS Empresas 2015
ADAMS Empresas 2015ADAMS Empresas 2015
ADAMS Empresas 2015
 
Memoria ADAMS Formación 2014
Memoria ADAMS Formación 2014Memoria ADAMS Formación 2014
Memoria ADAMS Formación 2014
 
El Curso 44
El Curso 44El Curso 44
El Curso 44
 
ADAMS Formación Folleto Cursos Scorm Enero 2015
ADAMS Formación Folleto Cursos Scorm Enero 2015ADAMS Formación Folleto Cursos Scorm Enero 2015
ADAMS Formación Folleto Cursos Scorm Enero 2015
 
ADAMS Formación Cursos Septiembre 2014
ADAMS Formación Cursos Septiembre 2014ADAMS Formación Cursos Septiembre 2014
ADAMS Formación Cursos Septiembre 2014
 
Memoria ADAMS Formación 2013
Memoria ADAMS Formación 2013Memoria ADAMS Formación 2013
Memoria ADAMS Formación 2013
 
ADAMS Formación Factoría de Contenidos 2º Semestre 2014
ADAMS Formación Factoría de Contenidos 2º Semestre 2014ADAMS Formación Factoría de Contenidos 2º Semestre 2014
ADAMS Formación Factoría de Contenidos 2º Semestre 2014
 
ADAMS Empresas 2014
ADAMS Empresas 2014ADAMS Empresas 2014
ADAMS Empresas 2014
 
ADAMS Agentes Sociales 2014
ADAMS Agentes Sociales 2014ADAMS Agentes Sociales 2014
ADAMS Agentes Sociales 2014
 
ADAMS Administraciones Públicas 2014
ADAMS Administraciones Públicas 2014ADAMS Administraciones Públicas 2014
ADAMS Administraciones Públicas 2014
 
ADAMS Campus Virtual
ADAMS Campus VirtualADAMS Campus Virtual
ADAMS Campus Virtual
 
ADAMS nueva imagen
ADAMS nueva imagenADAMS nueva imagen
ADAMS nueva imagen
 

Memoria ADAMS Formación 2013 - Catalán

 • 1. `
 • 2. PRESENTACIÓ QUI SOM Algunes xifres Fets destacats Factoria de Continguts 03 22 26 32 12 04 QUÈ FEM Formació per a Empreses Formació professional per a l’ocupació Oposicions Cursos Professionals Formació per a administracions públiques COM HO FEM Formació online Formació in Company Formació Semipresencial Formació Presencial ON HO FEM Madrid Catalunya Valencia Sevilla Zaragoza Galicia México, D.F COMUNICACIÓ I RSC Mitjans de Comunicació RSC
 • 3. ADAMS Memòria 2013 3 Té a les seves mans un resum d’activitat 2013 de les nou societats anònimes que integren ADAMS Formació. Som un grup empresarial familiar i professional sense cap vinculació ideològica, po-lítica o religiosa. Oferim serveis i productes de formació que ajudin eficaçment al canvi i a la millora professional de persones i organitzacions. Presentem una sèrie de dades i fets rellevants de 2013 encara que creiem que el més important és l’opinió dels nostres clients. Si es planteja comptar amb nosal-tres o vol conèixer-nos pregunti a qui ens coneix. A data 2014 hem desenvolupat l’adaptació dels cursos online a tablets i smartpho-nes i també APPs per a la millora de les funcionalitats de formació. Volem ser propers i volem treballar amb vostè, amb vostès, aportant valor, solucions i benefici mutu. Estem a la seva disposició! María Jesús Pérez Ruiz de Valbuena mariaperez@adams.es Jesús Pérez Ruiz de Valbuena jesusperez@adams.es ADAMS Memòria 2013
 • 4. Treballem des de 1957 per aconseguir la millor for-mació d’els qui confien en nosaltres. Oferim una àmplia experiència en consultoria i gestió de la formació d’organitzacions i entitats perquè pu-guin complir els seus objectius. Actualment disposem de nou seus a Espanya i una a México, D.F. Som 1.200 professionals els que actuem en equip per satisfer les necessitats dels prop de 50.000 alumnes, 415 empreses, 106 administracions públiques i 35 agents socials que anualment dipositen la seva confiança en els nostres serveis i productes de formació (dades 2013). ADAMS Formació està acreditada en qualitat per AENOR d’acord amb la norma UNE-EN-ISO 9001:2008 i compta amb els segells EFQM, Madrid Excelente i Confianza Online. Q UI SOM
 • 5. ADAMS Memòria 2013 5 Missió Facilitar el desenvolupament i qualificació professional de persones a través de la formació i con-tribuir a la millora de les persones, empreses, entitats i administracions públiques que confien en nosaltres. Visió Treballar sota els valors d’innovació, qualitat i adaptació al client per aportar bones solucions de formació. Àrees d’activitat Formació per a empreses Formació per a Administracions Públiques Formació professional per a l’ocupació Preparació d’oposicions Cursos professionals Recursos humans Actualment reunim a 1.200 professionals (empleats i col·laboradors) que treballem dia a dia per sen-tir- nos orgullosos de la formació que impartim. 73% dones 56% ocupen llocs de direcció 88% empleats amb contracte indefinit Presentació corporativa Personal laboral
 • 6. 2.072 5.849 7.087 Cursos professionals Formació per a empreses Preparació d’oposicions EXPERIÈNCIA Especialment pels nostres clients PROFESSIONALITAT RESPONSABILITAT ADAPTACIÓ RECONEIXEMENT QUALITAT INNOVACIÓ SATISFACCIÓ Més de 50 anys formant Avalada en la formació impartida Constant en sistemes de formació i adaptació a continguts Dels clients que confien en nosaltres i els seus casos d’èxit En modalitat de formació, en horaris, en continguts... i si no existeix, ho fem a mida Equip humà i tecnologia a la disposició del client Amb mesures actives cap als nostres empleats, els nostres clients i la societat Alumnat Al llarg de 2013 un total de 47.960 persones han confiat en la nostra formació. Formació professional per a l’ocupació Formació a Administracions Públiques Formació online i semipresencial Formació presencial (amb suport online) 12.128 20.824 21.658 26.302
 • 7. ADAMS Memòria 2013 7 Hores de formació En total es van impartir prop de 150.000 hores de formació presencial en: Àrea Total Formació per a empreses Cursos professionals Formació professional per a l’ocupació Formació a Administracions Públiques Preparació d’oposicions Total Edicions paper, ebook i online 287 8.167 13.918 44.850 15.662 14.998 233 112 2012 2013 2013 Títols editats Cursos online Exemplars venuts eBooks Vídeos Valoració d’alumnes El millor reconeixement és el de les persones que confien en nosaltres. En els últims anys, hem su-perat la mitjana de notable alt, al 2013 aconseguim un 8,3 sobre 10: 888,,4,33 Centre en el seu conjunt 888,,2,33 888,,2,33 888,,0,33 Instal•lacions Informació personal Informació impresa 888,,8,33 788,,9,33 888,,7,33 Professorat Material didàctic Atenció i amabilitat 14.838 17.562 60.512 23.403 31.143 147.458 55.724 72.254 60 281 2012 2013 2013 2013 6.671 3.644 8.405 28.676 92.246 2.467 55.212 Presencial Online
 • 8. FETS DESTACATS 8 Nova imatge corporativa. Una nova imatge per als nous reptes Encara que res canviï, si jo canvio, tot canvia (Honoré de Balzac) Al 2013 estrenem nova imatge corporativa, reflex dels canvis i l’evolució constant de la nostra empresa, d’acord amb els temps que vivim, també en l’àmbit de la formació. La nostra aposta busca afermar els valors que reflecteixen la identitat d’una empresa eficient, innovadora i orien-tada al mercat, per afrontar nous reptes. El 26 de juny presentem formalment la nova imatge corporativa de la mà d’Àlex Rovira, escriptor i conferenciant de reconegut prestigi internacional, davant Administracions Públiques, agents socials, empreses i institucions que col·laboren amb nosaltres. Vídeo presentació de la nova imatge Prezi de la nova imatge Reconeixement La Directora General d’ADAMS en 2013, M. Jesús Pérez Ruiz de Valbuena, va resultar triada entre Les Top 100 Mujeres Líderes en España 2013 en la categoria d’Empresàries. Un rànquing impul-sat per Mujeres & Cia. en el qual resulten electes les dones més influents amb l’objectiu de posar en valor el talent femení i visibilitzar la seva participació en la vida pública del país.
 • 9. ADAMS Memòria 2013 9 Noves tecnologies Nou Campus Virtual Al febrer de 2013 estrenem la cinquena versió del Campus Virtual ADAMS; la primera al 1999. Inclou millores en disseny, usabilitat, seguretat, informes i major facilitat d’accés a con-tinguts (accessibilitat). Xarxes socials Amb més de 26.000 segui-dors en diferents xarxes so-cials, 2013 va suposar un salt qualitatiu en la consolidació en xarxes com Facebook, Twitter, Linkedin i Youtube, i l’obertura en nous canals de comunicació com Slideshare, Prezi, així com en Google +. eBooks i publicacions sota demanda En el primer semestre de l’any iniciem la venda de llibres sota demanda i eBook. Agència de col•locació Vam obtenir l’autorització que concedeix el Mi-nisteri d’Ocupació i Seguretat Social mitjançant el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) per a actuar com a agència de col·locació i complir així amb un doble objectiu: Ajudar a les persones aturades a trobar una ocupació adequada a les seves característiques Facilitar a empreses i organitzacions les persones més apropiades a les seves necessitats Qualitat En 2013 ADAMS va entrar a formar part de les entitats adherides a Confianza Online, el pri-mer sistema d’autorregulació a Internet recone-gut per les autoritats espanyoles. I vam obtenir la marca de qualitat Madrid Ex-celente, que promou la Comunidad de Madrid, i que certifica l’excel·lència en la gestió de les companyies que aposten per la innovació i la mi-llora contínua, la responsabilitat social i la socie-tat en el seu conjunt. Al febrer renovem la certificació en qualitat amb AENOR sota la norma UNE-EN ISO 9001:2008. Al juny renovem l’acreditació europea de quali-tat EFQM +300.
 • 10. ACTORIA DE CONTINGUTS PER A LA FORMACIÓ F 10 Directora: Ana Iglesias Álvarez anaiglesias@adams.es Directora de producció: Eva Pérez Martín evaperez@adams.es Certificats de professionalitat Continguts certificats de professionalitat Increment 60% 69 2013 Alumnes de certificats Increment 186% 2.704 2013 43 2012 946 2012 Vendes totals de llibres 2011 2012 2013 Certificats de professionalitat acreditats als nostres centres Increment 63% 268 2013 Cursos de certificats impartits Increment 216% 202 2013 164 2012 64 2012 72.254 55.724 139.405 34.399 15.203 45.469 511 341 467 Exemplars venuts En llibreries Punts de venda
 • 11. ADAMS Memòria 2013 11 Administració i Gestió Arts Gràfiques Comerç i Màrqueting Activitats Administratives en la Relació amb el Client Hostaleria i Turisme Informàtica i Comunicacions Serveis Socioculturals i a la Comunitat Activitats de Gestió Administrativa Assistència a la Direcció Assistència Documental i de Gestió en Despatxos i Oficines Creació i Gestió de Microempreses Finançament d’empreses Gestió Comptable i Gestió Administrativa per a Auditoria Gestió Integrada de Recursos Humans Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals Activitats Auxiliars de Comerç Activitats de Venda Atenció al Client, Consumidor o Usuari Gestió Comercial de Vendes Implantació i Animació d’Espais Comercials Màrqueting i Compravenda Internacional Serveis de Bar i Cafeteria Administració de Serveis d’Internet Confecció i Publicació de Pàgines Web Seguretat Informàtica Atenció Sociosanitària a Persones en el Domicili Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials Certificats de professionalitat 55 cursos associats a certificats de professionalitat multimèdia interactius Scorm (CMIS) Més de 300 cursos multimèdia interactius Scorm (CMIS) Valoracions del material editat 888,,3,33 Gestió Comptable i Gestió Administrativa per a Auditoria 788,,9,33 788,,6,33 788,,4,33 Activitats Administratives en Relació amb el Client Finançament d’Empreses Gestió Comercial de Vendes 888,,5,33 Gestió Integrada de Recursos Humans 788,,9,33 788,,9,33 888,,5,33 Activitats Administratives en Relació amb el Client Creació i Gestió de Microempreses Ofimàtica Desenvolupament de Productes Editorials Multimèdia
 • 12. Formació per a empreses Formació professional per a l’ocupació Oposicions Cursos professionals Administracions Públiques Q UÈ FEM
 • 13. ADAMS Memòria 2013 13 Àrees transversals Sectors Gestió Económicofi-nanciera Recursos Humans Enginyeria Sanitat Disseny web i Gràfic Arts Gràfiques Transport i Logística Administració i gestió Creació d’Empreses Gestió Tributària Docència i recerca Oficines i Despatxos Habilitats personals i directives Ofimàtica Empreses de treball temporal Seguretat Privada Idiomes Banca Jardineria Gestió Laboral Consultoria i auditoria Neteja Qualitat i pre-venció de riscos laborals Immobiliària Turisme i Hostaleria Informàtica Professional Finances, assegurances i mútues Serveis socials i a la comunitat Màrqueting i gestió comercial Comerç i Distribució Mitjans de Comunicació FORMACIÓ PER A EMPRESES Director: Manuel Pereira Moure manuelpereira@adams.es
 • 14. 14 Formació a empreses 2013 2011 2012 2013 346 425 415 236 472 603 4.303 4.066 5.849 Empreses formades Cursos impartits Alumnes formats Hores de formació Formació online Valoracions 988,1,3,3 6.671 Formació presencial 888,3,3,3 8.167 Total 14.838 Professorat Material didàctic
 • 15. ADAMS Memòria 2013 15 Alguns dels nostres clients Recreated PMS
 • 16. FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ 16 Valoracions Directora: Gloria Montilla Roa gloriamontilla@adams.es Alumnes 888,,9,33 Professorat 888,,3,33 Material didàctic Fets més destacats al 2013 Prop de 1.000 joves formats: 325 alumnes amb compromís d’inserció laboral 630 alumnes en 12 accions formatives vinculades a certificats de professionalitat Pràctiques professionals no laborals en empreses: 642 alumnes van fer pràctiques en 346 centres de treball Cursos per a persones amb discapacitat: 286 alumnes formats, 21 cursos impartits 12.128 alumnes en 2013 Accions formatives (presencials) Hores de formació Formació online Formació presencial 15.662 44.850 Total 60.512 409
 • 17. ADAMS Memòria 2013 17 Alguns dels nostres clients Més de 200 institucions, col·lectius i organitzacions empresarials confien en la nostra experiència servicios a la ciudadanía
 • 18. PREPARACIÓ D’OPOSICIONS 18 7.087 alumnes en 2013 Alumnes Valoracions 888,,5,33 788,5,,33 Professorat Material didàctic Hores de formació Formació online: 2.467 Aprovats Més de 50.000, en el període 2011-2013: 3.972 Perfil de l’opositor Titulació: Mitja /alta (53% Diplomats + Llicenciats Universitaris) Sexe: Majoritàriament dones (66%) Mitjana Edat: Entre 26-40 anys (56%) Ocupació: Compatibilitzen estudi amb treball (49% treballa) Formació presencial: 28.676 Total 31.143 229 A1 520 A2 848 C1 2174 C2 201 E Dona 66,4% Home 33,6%
 • 19. ADAMS Memòria 2013 C URSOS PROFESSIONALS Director: Eugenio Gallego Hernández eugeniogallego@adams.es Top 10 cursos 2013 per àrees temàtiques: 19 Àrees de formació Més de 250 cursos i seminaris orientats al desenvolupament professional en diferents àrees: Qualitat i prevenció de riscos laborals Creació d’empreses Disseny web i gràfic Docència i recerca Gestió economicofinancera Gestió immobiliària Gestió laboral Gestió tributària Habilitats directives i personals Idiomes Informàtica professional Legislació Màrqueting i gestió comercial Ofimàtica Recursos humans Idiomes Ofimàtica Transport Gestió laboral Gestió economicofinancera Màrqueting i gestió comercial Secretariat Aula immobiliària Recursos humans Informàtica professional 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Alumnes 2.072 alumnes formats en 2013 Alumnes d’idiomes 270 2012 603 2013 Valoracions 888,,7,33 788,8,,33 Professorat Material didàctic Perfil de l’alumne Dona 60,5% Home 39,5% Titulació: Mitjana/alta (52% Diplomats + Llicenciats Universitaris) Sexe: Majoritàriament dones (60%) Mitjana Edat: Entre 26-40 anys (53%) Treballa / no treballa: 79% treballa / 21% no treballa Hores de formació Formació online 3.644 Formació presencial 13.918 Total 17.562
 • 20. FORMACIÓ PER A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES Àrees de formació Prevenció en 20 888,,9,33 788,8,,33 Valoracions Material didàctic Qualitat riscos laborals Urbanisme i medi ambient Dades 2013 Valoracions Idiomes Informàtica Intervenció social i protecció ciutadana Altres cursos de caràcter específic Gestió pressu-postària, tributària i contractació Sanitat Recursos Humans Habilitats Professionals Unió Europea Jurídic Docència Normativa específica d’Universitats Economia i màrqueting digital Gestió administrativa i atenció al ciutadà Alumnes 14.671 15.396 9.864 20.824 2010 2011 2012 2013 Formació online 8.405 Formació presencial 14.998 Total 23.403 Hores de formació 106 Administracions 597 Accions formatives Directora: Gloria Oliveros López gloriaoliveros@adams.es
 • 21. ADAMS Memòria 2013 21 Alguns dels nostres clients En 2013 hem treballat amb 106 Administracions, aquests són alguns dels nostres clients
 • 22. Formació online Formació in company Formació semipresencial Formació presencial c OM HO FEM
 • 23. ADAMS Memòria 2013 23 Metodologia MITJANS DIGITALS COMUNICACIÓ VERIFICACIÓ RECURSOS D’INTERNET DE RESULTATS COMUNITAT D’APRENENTATGE Autoavaluacions Avaluacions parcials Portals temàtics Pàgines web oficials TECNOLOGIES PEDAGÒGIQUES Activitats interactives Videos didàctics Pissarra digital online Teleformador Tutor pedagògic Webmaster Guia d’aprenentatge Agenda de planificació didàctica Manuals electrònics Informació acadèmica Campus virtual Expedient acadèmic Webgrafía Biblioteca digital Correu electrònic Fòrums, blogs, xats Videoconferència Grups de treball col·laboratiu ORMACIÓ ONLINE FDirectora: Cristina Castro Bermejo cristinacastro@adams.es Nombre d’alumnes online Formació per a empreses Cursos professionals Formació professional per a l’ocupació Formació a Administracions Públiques Preparació d’oposicions 26.302 Alumnes 1.579 1.114 5.714 16.150 1.745 2001 Núm. Alumnes 1.255 Evolució Alumnes Online 2002 1.407 2003 4.236 2004 7.045 2005 10.727 2006 12.885 2007 14.000 2008 25.752 2009 25.731 2010 24.948 2011 25.589 2012 19.792 2013 26.302 APRENENTATGE ASSISTIT ENTORN PROFESSIONAL Realitzacions professionals Videoconferències amb professionals
 • 24. 24 Nombre d’hores online impartides Nombre d’aules 140 Formació per a empreses 312 Cursos professionals 369 Formació professional per a l’ocupació 211 Formació a Administracions Públiques 38 Preparació d’oposicions 1.070 Aules online Formació per a empreses Cursos professionals Formació professional per a l’ocupació Formació a Administracions Públiques Preparació d’oposicions 55.212 Hores 8.167 13.918 15.662 14.998 2.467 F ORMACIÓ IN COMPANY Estem on ens necessiti Utilitzem la metodologia que millor s’adapti a les seves necessitats: presencial, online, semipresencial… Aprofiti al màxim la formació per a la seva organització Estalviï despeses de desplaçament i allotjament Tota la nostra oferta formativa pot impartir-se a les seves instal·lacions Adaptem el programa formatiu a la seva entitat i sector, ens adaptem als horaris del seu personal Metodologia pràctica orientada a les necessitats dels assistents i la seva organització Amb la qualitat i el prestigi que suposa l’experiència de més de 50 anys formant F ORMACIÓ SEMIPRESENCIAL Combinació de teleformació i sessions presencials Amb l’objectiu de facilitar l’aprenentatge a l’alumne i les necessitats de les organitzacions per a millorar la qualificació dels seus treballadors, apliquem un sistema mixt de formació que combina sessions presencials amb els serveis de formació online del nostre Campus Virtual. Sistema d’aprenentatge motivador: Combina la proximitat presencial de l’alumne amb els seus professors i companys, i afavoreix les relacions interpersonals amb grups fora de l’aula presencial, incrementant les sinergies i el treball en equip Coneixement compartit. L’alumne pot beneficiar-se de l’abundant material disponible a la xarxa i compartir-ho de manera oberta també a l’aula presencial Permet posar a disposició elements de formació online 24 hores al dia 7 dies a la setmana, i alhora la facilitat de preguntar dubtes al docent a l’aula presencial
 • 25. ADAMS Memòria 2013 25 ORMACIÓ PRESENCIAL F Metodologia OBJECTE D’APRENENTATGE REALITZACIÓ PROFESSIONAL COMPETÈNCIA PROFESSIONAL NECESSITAT DE RESOLDRE SITUACIÓ REAL DE TREBALL Caracterització de la situació i de la realització professional Saber actuar Saber fer Saber Demostració-explicació dels procediments i actituds professionals Exercitació de procediments i actituds professionals per part dels alumnes Avaluació conforme a criteris d’avaluació de la realització Nombre d’alumnes presencials Nombre d’hores presencials impartides Formació per a empreses Cursos professionals Formació professional per a l’ocupació Formació a Administracions Públiques Preparació d’oposicions Formació per a empreses Cursos professionals Formació professional per a l’ocupació Formació a Administracions Públiques Preparació d’oposicions 4.270 958 6.414 4.674 5.342 21.658 Alumnes 96.246 Hores 6.671 3.644 44.850 8.405 28.676
 • 26. www.adams.cat 902 333 543 Madrid Barcelona Girona Valencia Sevilla Zaragoza A Coruña Santiago de Compostela Ourense México, D.F. O N HO FEM
 • 27. ADAMS Memòria 2013 Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid en més de 40 certificats de professionalitat Consejería de Transportes e Infraestruc-turas de la Comunidad de Madrid per a la impartició del Certificat d’Aptitud Pro-fessional (CAP) Qualificació Inicial i For-mació 27 Madrid Director: Javier Lorenzo Ferrer javierlorenzo@adams.es Ayala C/ Ayala, 130 – 28001 Edifici exclusiu de 8 plantes 3.726 m2 d’instal·lacions 22 aules, 13 de teoria Homologades per: Contínua . Velázquez C/ Velázquez, 24 - 28001 530 m2 9 aules, 3 d’informàtica Homologades per: Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid en més de 40 certificats de professionalitat
 • 28. 28 Catalunya Directora: Julia Pérez Martín juliaperez@adams.es Barcelona C/ Bailèn, 126 – 08009 Local de tres plantes amb 1.200 m2 d’instal·lacions 12 aules, 5 d’informàtica Homologades per: Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) en 12 certificats de professionalitat i 6 cursos del fitxer d’especialitats Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per a la impartició de cursos de formació en Seguretat Privada Direcció General d’Administració de Seguretat del Departa-ment d’Interior de la Generalitat de Catalunya per impartir els mòduls de coneixements i de caràcter pràctic per a la formació del personal de control d’accés Generalitat de Catalunya com a centre col·laborador ACTIC (acreditació de competències en tecnologies de la infor-mació i la comunicació)
 • 29. ADAMS Memòria 2013 29 Girona Meritxell Mata i Vigara meritxellmata@adams.es C/ Cor de Maria, 8 – 17002 Local de 500 m2 6 aules, 3 d’informàtica Homologades per: Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) en 6 certificats de professionalitat i 2 cursos del fitxer d’especialitats Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per a la impartició del Certificat d´Aptitud Professional (CAP) Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per a impartició de cursos de formació en Seguretat Privada Direcció General d’Administració de Seguretat del Departa-ment d’Interior de la Generalitat de Catalunya per impartir els mòduls de coneixements i de caràcter pràctic per a la formació del personal de control d’accés
 • 30. 30 Valencia Director: Salvador Penadés Juan salvadorpenades@adams.es Plaça Mariano Benlliure, 5 – 46002 Local de dues plantes amb 1.700 m2 14 aules, 4 d’informàtica Homologades per: Servici Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF) en més de 40 certificats de professiona-litat Conselleria de Transport de la Generalitat Valenciana per a la impartició del Certificat d’Aptitud Professional (CAP) Sevilla Directora: Isabel Ruiz Piñas isabelruiz@adams.es C/ Lineros, 8 – 41004 Local de quatre plantes amb 918 m2 d’instal·lacions 9 aules, 3 d’informàtica Homologades per: Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en més de 40 certificats de professionalitat Consejería de Obras Públicas y Vivienda Delegación Provincial de Sevilla per a la impartició del Certificat d’Aptitud Professional (CAP) Qualificació Inicial i Formació Contínua Ministeri de l’Interior-Direcció general de la Policia per a la impartició, actualització i ensinistrament professional del Personal de Seguretat Privada Zaragoza Director: Juan Carlos Calvo Torremocha juancarloscalvo@adams.es C/ Miguel Servet 3 - 50002 Local de 3 plantes amb 819 m2 d’instal·lacions 11 aules, 3 d’informàtica Homologades per: Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) en més de 26 certificats de professionalitat Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Ara-gón per a la impartició del Certificat d’Aptitud Professional (CAP) Formació Contínua
 • 31. ADAMS Memòria 2013 31 Directora: Carmen Amor Ponte carmenamor@adams.es A Coruña C/ Marqués de Amboage, 12 - 15006 Local de 3 plantes amb un total de 2.000 m2 18 aules, 4 d’informàtica Homologades per: Consellería de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia en 16 certificats de professionalitat Santiago de Compostela Francisco Merlán Testa franciscomerlan@adams.es C/ Escultor Camilo Otero, 17 – 15702 Local amb prop de 1.300 m2 de superfície 14 aules, 4 d’informàtica Homologades per: Consellería de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia en 15 certificats de professionalitat Ourense Eugenia Cuiñas Novoa eugeniacuinas@adams.es C/ Peña Trevinca, 24 - 32005 Local de 1.043 m2 11 aules, 3 d’informàtica Homologades per: Consellería de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia en 16 certificats de professionalitat. Directora: M. Luz García Larraínzar marialuzgarcia@adams.mx México, D.F. Monte Elbruz 124 Col. Palmitas Polanco - 11560 Tel. (+52) 55 4748 0716 Situat en la Delegació de Miguel Hidalgo, entre Moliere i Pe-riférico, en una de les principals zona de negocis de Polanco. Disposa de despatx per al personal, sales de reunions i espais per a seminaris. Galicia México
 • 32. Mitjans de comunicació Responsabilitat social corporativa cOMUNICACIÓ I RSC
 • 33. ADAMS Memòria 2013 33 Mitjans de comunicació Al llarg de 2013 diferents mitjans de comunicació s’han fet ressò d’informacions i declaracions d’ADAMS, entre ells: El 13 d’abril el programa Espacio empresa, que emet els dissabtes La 2 de TVE, va publicar un reportatge sobre la trajectòria d’ADAMS, explicada a través de M. Jesús Pérez Ruiz de Valbuena, Directora General, i Jesús Pérez Ruiz de Valbuena, Conseller Delegat. Per tercera temporada es va reprendre la col·laboració amb TVE al programa Aquí hay trabajo en el qual setmanalment Paloma Miña, Responsable de Co-municació d’ADAMS, intervé a l’espai Oposita sin dudarlo assessorant sobre temes relacionats amb l’ocupació pública. El programa Equipo de investigación de la Sexta va emetre el 3 de maig el reportatge Enchufados sobre diversos casos destapats entorn dels “en-dolls” polítics i a l’Administració Pública. En el reportatge intervé Eugenia Cuiñas, Responsable d’Atenció al Client d’ADAMS a Ourense. El diari Reforma, un dels principals de México de difusió nacional, va pu-blicar al gener un reportatge sobre formació, amb declaracions de Manuel Pereira, Director de l’àrea d’empreses, i M. Luz García, Directora d’ADAMS Ca-pacitación. ABC va publicar el diumenge 27 d’octubre de 2013 un article d’opinió sig-nat per Eugenio Gallego, Director de Formació Privada i Desenvolupament de Negoci d’ADAMS sota el títol “Els certificats de professionalitat, una via d’accés a l’ocupació””. Alguns mitjans, com Telecinco, van publicar l’engegada de la Agència de Col·locació d’ADAMS després de l’autorització concedida pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
 • 34. 34 Responsabilitat social corporativa Adhesió a la Red de Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género Hem estat la primera entitat de formació a adherir-se, al juliol de 2013, a la Red de Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género. Una xarxa que actualment conformen 56 entitats comprome-ses per sensibilitzar a la societat i promoure la inserció laboral de dones víctimes de maltractaments. La iniciativa ha aconseguit que un total de 463 dones víctimes de la violència de gènere hagin acon-seguit una ocupació, a través dels programes d’inserció laboral. Acord amb la Fundación Integra Vam signar un acord de col·laboració amb Fundación Integra a l’octubre de 2013 per fomentar la formació i la inserció laboral de persones en situació de risc d’exclusió social. A través d’ells es desenvoluparan conjuntament activitats que redundin en la millora del perfil pro-fessional de persones en risc d’exclusió – exdrogodependents, exreclusos, minories ètniques, dones víctimes de violència de gènere, aturats de llarga durada, persones sense llar, etc.- millorant subs-tancialment les seves probabilitats d’èxit, amb la finalitat de que puguin aconseguir una ocupació.
 • 35. ADAMS Memòria 2013 35 Beques dones víctimes de violència de gènere Catalunya i Comunitat Valenciana Vam iniciar aquesta experiència amb la Generalitat Valenciana fa cinc anys i la vam estendre a la Ge-neralitat de Catalunya amb qui, en anys anteriors, hem aportat de forma anual beques per a aquesta finalitat. Andalucía La Directora General d’ADAMS, M. Jesús Pérez Ruiz de Valbuena, va signar a l’abril un acord amb la Directora de l’Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía, Soledad Ruiz, amb l’objectiu de desenvolupar un conjunt d’accions de formació per a dones víctimes de violència de gènere i així intentar millorar la seva ocupabilitat i el seu nivell d’autonomia. L’acord preveu la concessió per part d’ADAMS de 30 beques de formació a distància i online. Comunidad de Madrid Juntament amb la Comunidad de Madrid presentem en el mes de juliol una iniciativa amb la finalitat de facilitar la formació de 40 dones víctimes de violència de gènere i així promoure la seva integració al mercat laboral. Beques oposicions Aquest programa es va engegar fa 5 anys davant la situació de crisi econòmica que s’estava eviden-ciant entre els nostres alumnes d’oposicions. En el curs acadèmic 2012-2013 es van concedir 100 beques per a persones en situació de desocupació i amb dificultats econòmiques i familiars. Burkina Faso En el mes de juliol es van enviar més de 12.000 quilos d’ajuda a la Biblioteca Olvido Ruiz de Val-buena, a Burkina Faso, Iniciativa de Félix Pérez Ruiz de Valbuena (a la foto). www.biblioolvido.org/ En anys anteriors hem col·laborat amb la cons-trucció de 6 escoles d’educació primària, una es-cola d’informàtica, construcció de pous, donació de molins i enviament de material divers a través de l’ONG EDUCO.
 • 36. `