SlideShare a Scribd company logo
Smekám před majiteli menších firem, málokdo si uvědomuje,
s čím vším se musí prát a jak to mají často složité, říká Luděk
Blahut, majitel poradenské společnosti HODINOVÝ FINANČNÍ
ŘEDITEL.
Spolu s partnery, společnostmi Nastejnélodi.cz a Moravsko-
slezským inovačním centrem Ostrava, zpracoval unikátní prů-
zkum, který mapuje problematiku finančního řízení a financo-
vání malých a středních firem.
Musím se nejdříve zeptat, čím se vlastně jako HODINOVÝ
FINANČNÍ ŘEDITEL zabýváte? Kolik případně stojí taková
jedna hodina s vámi? Neběží mi tarif?
Zatím neběží (směje se). Já o sobě říkám, že jsem nájemným
manažerem a firmy si mě můžou najmout, když chtějí pomoct
vyřídit třeba nový úvěr nebo chtějí zlepšit stávající model fi-
nancování. Ten můj obchodní název má říct, v jaké oblasti pů-
sobím a naznačit, že pracuji na krátkodobých projektech.
A cena?
Na bázi hodinové sazby to není, cena mé služby je vždy indi-
viduální záležitostí. Na začátku dělám zdarma vstupní analý-
zu a až poté nabízím klientovi smlouvu a domlouváme cenové
parametry, zásadní odměnu klient platí až v případě dosažení
cíle, někdy jako podíl na dosažené úspoře.
Takže jako klient platím success fee, až když se třeba po-
depíše s bankou smlouva o úvěru?
Ano, přesně tak, pouze když uspěju.
Copak firma sama si úvěr vyřídit neu-
mí? V čem je problém? Banky asi neví,
co s penězi a půjčují o sto šest, získat
úvěr je snadné, nebo ne?
To je právě omyl! Nejsložitější to mají men-
ší firmy, kde je často jeden majitel/jedna-
tel, který má na starost vše od obchodu,
přes výrobu, nábor lidí, ekonomiku, časově
nestíhá, do toho rodina… Standardně má
externí účetní, mnohdy nevalné úrovně, což
v kombinaci s tím, že nestíhá, je smrtící a je
to důvod, proč třeba na úvěr nedosáh-
ne a firma pak musí buď redukovat plány,
nebo si v horším případě půjčí „u lichváře“.
Opravdu je to tak vážné?
Skoro polovina mých případů je takových,
že firma neuspěla s žádostí o úvěr a já
pak, dokonce i ve stejné bance, úvěr vy-
řídím! Někdy tomu předchází částečná re-
konstrukce účetnictví, dodatečné daňové
přiznání a ani výměna účetní není výjim-
kou. O tom všem je náš průzkum, ve kterém
chceme ukázat realitu ze života menších
firem, o které se zase tak neví a nemluví.
Ono ale ani v případě, že firma na úvěr
v bance dosáhne, neznamená, že ne-
mohla mít, i zásadně, lepší podmínky, a to
i v případě top klientů bank!
FINANČNÍ ŘÍZENÍ
A FINANCOVÁNÍ
ANEB ZE ŽIVOTA MENŠÍCH FIREM, DÍL 1 autor: Jaroslav Baďura
foto: archiv Luďka Blahuta
byznys / Finanční řízení a financování
76
77
Jsou menší firmy v něčem specifické?
Ano, jak jsem řekl, menší firmy nemají na to, aby ve svých or-
ganizačních strukturách měly třeba finančního ředitele, proto
dělám to, co dělám a můžou si mě najmout alespoň krátko-
době… Dalším charakteristickým rysem je, že nemají vlastní
účetní a nepracují s nějakým nástrojem finančního řízení. Sou-
časně je třeba říct, že ani banky se mnohdy moc nepřetrhnou
v nabídce a mnohé mají jen velmi omezená řešení. Hodně se
dnes mluví i dělá pro startupy, které jsou trendy a zajímavé.
Pak jsou tu velké firmy, kterým se banky věnují s úplně jinou
péčí. No, a někde mezi tím jsou malé a menší firmy, které jsou
v tomto Popelkou a já před těmito lidmi smekám, s čím vším
se musí prát.
Kdo a jak dlouho na průzkumu pracoval?
Průzkum formou dotazníku trval necelé dva roky, autory jsou
spolu se mnou lidi z Nastejnélodi.cz a Moravskoslezského ino-
vačního centra Ostrava. Využili jsme dále možnosti získat data
prostřednictvím Hospodářské komory, konkrétně HK MSK.
Na co se v dotazníku ptáte a s kolika respondenty jste
pracovali?
Je tam pět otázek na téma financování a pět otázek na téma
finančního řízení. Dotazování probíhalo na segmentu malých
a středně velkých firem, až na výjimky na území Moravsko-
slezského kraje a získali jsme necelé dvě stovky odpovědí.
Dnešní rozhovor je prvním dílem šestidílného seriálu.
Co bude obsahem dalších dílů?
Ve druhém dílu představíme výsledky dotazníku a podívá-
me se na nejzajímavější body, ve třetím detailněji rozebere-
me otázky z dotazníku věnující se problematice financování
i s nějakými případovými studiemi, čtvrtý díl bude věnova-
ný sólo otázce finančního řízení zase s nějakými případovými
studiemi, pátý díl bude věnovaný programu EXPAND, coby
jednomu z možných řešení problémů, které firmy mají a po-
slední závěrečný díl vše uzavře.
Je ve výsledcích průzkumu něco překvapivého?
Pro mě ani ne, ale pokud jste si například myslel, že je snadné
pro menší firmu dosáhnout na firemní úvěr, pak byste byl asi
překvapený, že třiadvacet procent respondentů řeklo, že jim
banka půjčila jen menší objem, než žádali a dvaceti procen-
tům nepůjčila banka vůbec nic - zamítla žádost. Dohromady
tedy bylo neuspokojeno třiačtyřicet procent žadatelů. Z mých
zkušeností se však větší polovině z nich dalo pomoci!
Tak to jsem opravdu nečekal. Co s tím? Jaká jsou řešení,
jsou vůbec nějaká?
Firmám bych doporučil zejména hledat
řešení na řízením jejich financí, cash flow
a účetnictví přes kvalitní firmy nebo spe-
cializovaná softwarová řešení. Sledovat
programy jako MSIC EXPAND, programy
ČMZRB, nebát se spolupracovat s ověře-
nými interim manažery (např. CAIM) nebo
navštěvovat na základě doporučení ně-
které workshopy a networkingové akce
(např. CAFIN) a tam se inspirovat.
Autoři průzkumu:
HODINOVÝ FINANČNÍ ŘEDITEL s.r.o.,
Nastejnélodi.cz s.r.o.,
Moravskoslezské inovační centrum
Ostrava, a.s. (MSIC)
Narodil se v Ostravě, je absolventem
Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava.
Pracoval v Citibank a Komerční ban-
ce na obchodních, manažerských
a top manažerských pozicích. Ruka-
ma mu prošly řádově stovky obchod-
ních případů, byznys plánů a žádos-
tí o úvěr. Od roku 2010 rozvíjí vlastní
projekt pod značkou HODINOVÝ FI-
NANČNÍ ŘEDITEL, kdy se jako interim
manažer nechává firmami najímat na
řešení projektů v oblasti firemního fi-
nancování. Je certifikovaným koučem
Agentury CzechInvest a expertem
MSIC, je členem Hospodářské komory
a České asociace interim manage-
mentu (CAIM).
LUDĚK BLAHUT
78
byznys / Finanční řízení a financování

More Related Content

Similar to Partiot 1

Lucie Václavková - Proč a jak začít podnikat
Lucie Václavková - Proč a jak začít podnikatLucie Václavková - Proč a jak začít podnikat
Lucie Václavková - Proč a jak začít podnikat
GetFound
 
Vize – nastroj leaderu
Vize – nastroj leaderuVize – nastroj leaderu
Vize – nastroj leaderu
Petr Hovorka
 
CX a zákaznická péče + CXA framework pro SupportDay 2024
CX a zákaznická péče + CXA framework pro SupportDay 2024CX a zákaznická péče + CXA framework pro SupportDay 2024
CX a zákaznická péče + CXA framework pro SupportDay 2024
Lukáš Pítra
 
Big Data: reálné aplikace pro business - Odborna snidane 30. 11. 2016
Big Data: reálné aplikace pro business - Odborna snidane 30. 11. 2016Big Data: reálné aplikace pro business - Odborna snidane 30. 11. 2016
Big Data: reálné aplikace pro business - Odborna snidane 30. 11. 2016
Profinit
 
Prezentace - plánování webu
Prezentace - plánování webuPrezentace - plánování webu
Prezentace - plánování webu
Brilo Team
 
Checklist žadatele o půjčku
Checklist žadatele o půjčkuChecklist žadatele o půjčku
Checklist žadatele o půjčku
Jana Malá
 
InternetPoradna.cz: Možnosti výdělků na internetu pro zdravotně znevýhodněné
InternetPoradna.cz: Možnosti výdělků na internetu pro zdravotně znevýhodněnéInternetPoradna.cz: Možnosti výdělků na internetu pro zdravotně znevýhodněné
InternetPoradna.cz: Možnosti výdělků na internetu pro zdravotně znevýhodněné
Jiří Rostecký
 
Výsledky průzkumu důvěryhodnosti českých bank a jejich reklamy
Výsledky průzkumu důvěryhodnosti českých bank a jejich reklamyVýsledky průzkumu důvěryhodnosti českých bank a jejich reklamy
Výsledky průzkumu důvěryhodnosti českých bank a jejich reklamyPerfect Crowd
 
OPEN certification_morgage loan
OPEN certification_morgage loanOPEN certification_morgage loan
OPEN certification_morgage loanMarcel ?
 
Brand Restart 2023: Anežka Řepík - Jak může design thinking inspirovat svět b...
Brand Restart 2023: Anežka Řepík - Jak může design thinking inspirovat svět b...Brand Restart 2023: Anežka Řepík - Jak může design thinking inspirovat svět b...
Brand Restart 2023: Anežka Řepík - Jak může design thinking inspirovat svět b...
Taste
 
Diplomová práce - Podnikatelský plán internetového startupu a jeho realizace ...
Diplomová práce - Podnikatelský plán internetového startupu a jeho realizace ...Diplomová práce - Podnikatelský plán internetového startupu a jeho realizace ...
Diplomová práce - Podnikatelský plán internetového startupu a jeho realizace ...
Roman Sterly
 
Průzkum důvěryhodnosti českých bank a jejich reklamy
Průzkum důvěryhodnosti českých bank a jejich reklamyPrůzkum důvěryhodnosti českých bank a jejich reklamy
Průzkum důvěryhodnosti českých bank a jejich reklamy
prosebe.cz
 
Průzkum důvěryhodnosti českých bank a jejich reklamy
Průzkum důvěryhodnosti českých bank a jejich reklamyPrůzkum důvěryhodnosti českých bank a jejich reklamy
Průzkum důvěryhodnosti českých bank a jejich reklamy
prosebe.cz
 
Průzkum důvěryhodnosti českých bank a jejich reklamy
Průzkum důvěryhodnosti českých bank a jejich reklamyPrůzkum důvěryhodnosti českých bank a jejich reklamy
Průzkum důvěryhodnosti českých bank a jejich reklamy
prosebe.cz
 
Průzkum důvěryhodnosti českých bank a jejich reklamy
Průzkum důvěryhodnosti českých bank a jejich reklamyPrůzkum důvěryhodnosti českých bank a jejich reklamy
Průzkum důvěryhodnosti českých bank a jejich reklamy
prosebe.cz
 
Atraktivní náborový inzerát - workshop od BrandBakers
Atraktivní náborový inzerát - workshop od BrandBakersAtraktivní náborový inzerát - workshop od BrandBakers
Atraktivní náborový inzerát - workshop od BrandBakers
BrandBakers
 
Vývoj a řízení produktů v praxi - Tomáš Vyskočil
Vývoj a řízení produktů v praxi - Tomáš VyskočilVývoj a řízení produktů v praxi - Tomáš Vyskočil
Vývoj a řízení produktů v praxi - Tomáš Vyskočil
UP Business Club
 
Rozhovor s GM Hudson CZ&SK Andreou Colantonim o tom, ako sa dnes v ČR lovia m...
Rozhovor s GM Hudson CZ&SK Andreou Colantonim o tom, ako sa dnes v ČR lovia m...Rozhovor s GM Hudson CZ&SK Andreou Colantonim o tom, ako sa dnes v ČR lovia m...
Rozhovor s GM Hudson CZ&SK Andreou Colantonim o tom, ako sa dnes v ČR lovia m...
Miriam Zabuďková
 

Similar to Partiot 1 (20)

Lucie Václavková - Proč a jak začít podnikat
Lucie Václavková - Proč a jak začít podnikatLucie Václavková - Proč a jak začít podnikat
Lucie Václavková - Proč a jak začít podnikat
 
Vize – nastroj leaderu
Vize – nastroj leaderuVize – nastroj leaderu
Vize – nastroj leaderu
 
CX a zákaznická péče + CXA framework pro SupportDay 2024
CX a zákaznická péče + CXA framework pro SupportDay 2024CX a zákaznická péče + CXA framework pro SupportDay 2024
CX a zákaznická péče + CXA framework pro SupportDay 2024
 
Podnikatelský plán
Podnikatelský plánPodnikatelský plán
Podnikatelský plán
 
Big Data: reálné aplikace pro business - Odborna snidane 30. 11. 2016
Big Data: reálné aplikace pro business - Odborna snidane 30. 11. 2016Big Data: reálné aplikace pro business - Odborna snidane 30. 11. 2016
Big Data: reálné aplikace pro business - Odborna snidane 30. 11. 2016
 
Prezentace - plánování webu
Prezentace - plánování webuPrezentace - plánování webu
Prezentace - plánování webu
 
Checklist žadatele o půjčku
Checklist žadatele o půjčkuChecklist žadatele o půjčku
Checklist žadatele o půjčku
 
InternetPoradna.cz: Možnosti výdělků na internetu pro zdravotně znevýhodněné
InternetPoradna.cz: Možnosti výdělků na internetu pro zdravotně znevýhodněnéInternetPoradna.cz: Možnosti výdělků na internetu pro zdravotně znevýhodněné
InternetPoradna.cz: Možnosti výdělků na internetu pro zdravotně znevýhodněné
 
Výsledky průzkumu důvěryhodnosti českých bank a jejich reklamy
Výsledky průzkumu důvěryhodnosti českých bank a jejich reklamyVýsledky průzkumu důvěryhodnosti českých bank a jejich reklamy
Výsledky průzkumu důvěryhodnosti českých bank a jejich reklamy
 
Ethical codex
Ethical codexEthical codex
Ethical codex
 
OPEN certification_morgage loan
OPEN certification_morgage loanOPEN certification_morgage loan
OPEN certification_morgage loan
 
Brand Restart 2023: Anežka Řepík - Jak může design thinking inspirovat svět b...
Brand Restart 2023: Anežka Řepík - Jak může design thinking inspirovat svět b...Brand Restart 2023: Anežka Řepík - Jak může design thinking inspirovat svět b...
Brand Restart 2023: Anežka Řepík - Jak může design thinking inspirovat svět b...
 
Diplomová práce - Podnikatelský plán internetového startupu a jeho realizace ...
Diplomová práce - Podnikatelský plán internetového startupu a jeho realizace ...Diplomová práce - Podnikatelský plán internetového startupu a jeho realizace ...
Diplomová práce - Podnikatelský plán internetového startupu a jeho realizace ...
 
Průzkum důvěryhodnosti českých bank a jejich reklamy
Průzkum důvěryhodnosti českých bank a jejich reklamyPrůzkum důvěryhodnosti českých bank a jejich reklamy
Průzkum důvěryhodnosti českých bank a jejich reklamy
 
Průzkum důvěryhodnosti českých bank a jejich reklamy
Průzkum důvěryhodnosti českých bank a jejich reklamyPrůzkum důvěryhodnosti českých bank a jejich reklamy
Průzkum důvěryhodnosti českých bank a jejich reklamy
 
Průzkum důvěryhodnosti českých bank a jejich reklamy
Průzkum důvěryhodnosti českých bank a jejich reklamyPrůzkum důvěryhodnosti českých bank a jejich reklamy
Průzkum důvěryhodnosti českých bank a jejich reklamy
 
Průzkum důvěryhodnosti českých bank a jejich reklamy
Průzkum důvěryhodnosti českých bank a jejich reklamyPrůzkum důvěryhodnosti českých bank a jejich reklamy
Průzkum důvěryhodnosti českých bank a jejich reklamy
 
Atraktivní náborový inzerát - workshop od BrandBakers
Atraktivní náborový inzerát - workshop od BrandBakersAtraktivní náborový inzerát - workshop od BrandBakers
Atraktivní náborový inzerát - workshop od BrandBakers
 
Vývoj a řízení produktů v praxi - Tomáš Vyskočil
Vývoj a řízení produktů v praxi - Tomáš VyskočilVývoj a řízení produktů v praxi - Tomáš Vyskočil
Vývoj a řízení produktů v praxi - Tomáš Vyskočil
 
Rozhovor s GM Hudson CZ&SK Andreou Colantonim o tom, ako sa dnes v ČR lovia m...
Rozhovor s GM Hudson CZ&SK Andreou Colantonim o tom, ako sa dnes v ČR lovia m...Rozhovor s GM Hudson CZ&SK Andreou Colantonim o tom, ako sa dnes v ČR lovia m...
Rozhovor s GM Hudson CZ&SK Andreou Colantonim o tom, ako sa dnes v ČR lovia m...
 

Partiot 1

  • 1. Smekám před majiteli menších firem, málokdo si uvědomuje, s čím vším se musí prát a jak to mají často složité, říká Luděk Blahut, majitel poradenské společnosti HODINOVÝ FINANČNÍ ŘEDITEL. Spolu s partnery, společnostmi Nastejnélodi.cz a Moravsko- slezským inovačním centrem Ostrava, zpracoval unikátní prů- zkum, který mapuje problematiku finančního řízení a financo- vání malých a středních firem. Musím se nejdříve zeptat, čím se vlastně jako HODINOVÝ FINANČNÍ ŘEDITEL zabýváte? Kolik případně stojí taková jedna hodina s vámi? Neběží mi tarif? Zatím neběží (směje se). Já o sobě říkám, že jsem nájemným manažerem a firmy si mě můžou najmout, když chtějí pomoct vyřídit třeba nový úvěr nebo chtějí zlepšit stávající model fi- nancování. Ten můj obchodní název má říct, v jaké oblasti pů- sobím a naznačit, že pracuji na krátkodobých projektech. A cena? Na bázi hodinové sazby to není, cena mé služby je vždy indi- viduální záležitostí. Na začátku dělám zdarma vstupní analý- zu a až poté nabízím klientovi smlouvu a domlouváme cenové parametry, zásadní odměnu klient platí až v případě dosažení cíle, někdy jako podíl na dosažené úspoře. Takže jako klient platím success fee, až když se třeba po- depíše s bankou smlouva o úvěru? Ano, přesně tak, pouze když uspěju. Copak firma sama si úvěr vyřídit neu- mí? V čem je problém? Banky asi neví, co s penězi a půjčují o sto šest, získat úvěr je snadné, nebo ne? To je právě omyl! Nejsložitější to mají men- ší firmy, kde je často jeden majitel/jedna- tel, který má na starost vše od obchodu, přes výrobu, nábor lidí, ekonomiku, časově nestíhá, do toho rodina… Standardně má externí účetní, mnohdy nevalné úrovně, což v kombinaci s tím, že nestíhá, je smrtící a je to důvod, proč třeba na úvěr nedosáh- ne a firma pak musí buď redukovat plány, nebo si v horším případě půjčí „u lichváře“. Opravdu je to tak vážné? Skoro polovina mých případů je takových, že firma neuspěla s žádostí o úvěr a já pak, dokonce i ve stejné bance, úvěr vy- řídím! Někdy tomu předchází částečná re- konstrukce účetnictví, dodatečné daňové přiznání a ani výměna účetní není výjim- kou. O tom všem je náš průzkum, ve kterém chceme ukázat realitu ze života menších firem, o které se zase tak neví a nemluví. Ono ale ani v případě, že firma na úvěr v bance dosáhne, neznamená, že ne- mohla mít, i zásadně, lepší podmínky, a to i v případě top klientů bank! FINANČNÍ ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ ANEB ZE ŽIVOTA MENŠÍCH FIREM, DÍL 1 autor: Jaroslav Baďura foto: archiv Luďka Blahuta byznys / Finanční řízení a financování 76
  • 2. 77
  • 3. Jsou menší firmy v něčem specifické? Ano, jak jsem řekl, menší firmy nemají na to, aby ve svých or- ganizačních strukturách měly třeba finančního ředitele, proto dělám to, co dělám a můžou si mě najmout alespoň krátko- době… Dalším charakteristickým rysem je, že nemají vlastní účetní a nepracují s nějakým nástrojem finančního řízení. Sou- časně je třeba říct, že ani banky se mnohdy moc nepřetrhnou v nabídce a mnohé mají jen velmi omezená řešení. Hodně se dnes mluví i dělá pro startupy, které jsou trendy a zajímavé. Pak jsou tu velké firmy, kterým se banky věnují s úplně jinou péčí. No, a někde mezi tím jsou malé a menší firmy, které jsou v tomto Popelkou a já před těmito lidmi smekám, s čím vším se musí prát. Kdo a jak dlouho na průzkumu pracoval? Průzkum formou dotazníku trval necelé dva roky, autory jsou spolu se mnou lidi z Nastejnélodi.cz a Moravskoslezského ino- vačního centra Ostrava. Využili jsme dále možnosti získat data prostřednictvím Hospodářské komory, konkrétně HK MSK. Na co se v dotazníku ptáte a s kolika respondenty jste pracovali? Je tam pět otázek na téma financování a pět otázek na téma finančního řízení. Dotazování probíhalo na segmentu malých a středně velkých firem, až na výjimky na území Moravsko- slezského kraje a získali jsme necelé dvě stovky odpovědí. Dnešní rozhovor je prvním dílem šestidílného seriálu. Co bude obsahem dalších dílů? Ve druhém dílu představíme výsledky dotazníku a podívá- me se na nejzajímavější body, ve třetím detailněji rozebere- me otázky z dotazníku věnující se problematice financování i s nějakými případovými studiemi, čtvrtý díl bude věnova- ný sólo otázce finančního řízení zase s nějakými případovými studiemi, pátý díl bude věnovaný programu EXPAND, coby jednomu z možných řešení problémů, které firmy mají a po- slední závěrečný díl vše uzavře. Je ve výsledcích průzkumu něco překvapivého? Pro mě ani ne, ale pokud jste si například myslel, že je snadné pro menší firmu dosáhnout na firemní úvěr, pak byste byl asi překvapený, že třiadvacet procent respondentů řeklo, že jim banka půjčila jen menší objem, než žádali a dvaceti procen- tům nepůjčila banka vůbec nic - zamítla žádost. Dohromady tedy bylo neuspokojeno třiačtyřicet procent žadatelů. Z mých zkušeností se však větší polovině z nich dalo pomoci! Tak to jsem opravdu nečekal. Co s tím? Jaká jsou řešení, jsou vůbec nějaká? Firmám bych doporučil zejména hledat řešení na řízením jejich financí, cash flow a účetnictví přes kvalitní firmy nebo spe- cializovaná softwarová řešení. Sledovat programy jako MSIC EXPAND, programy ČMZRB, nebát se spolupracovat s ověře- nými interim manažery (např. CAIM) nebo navštěvovat na základě doporučení ně- které workshopy a networkingové akce (např. CAFIN) a tam se inspirovat. Autoři průzkumu: HODINOVÝ FINANČNÍ ŘEDITEL s.r.o., Nastejnélodi.cz s.r.o., Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. (MSIC) Narodil se v Ostravě, je absolventem Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava. Pracoval v Citibank a Komerční ban- ce na obchodních, manažerských a top manažerských pozicích. Ruka- ma mu prošly řádově stovky obchod- ních případů, byznys plánů a žádos- tí o úvěr. Od roku 2010 rozvíjí vlastní projekt pod značkou HODINOVÝ FI- NANČNÍ ŘEDITEL, kdy se jako interim manažer nechává firmami najímat na řešení projektů v oblasti firemního fi- nancování. Je certifikovaným koučem Agentury CzechInvest a expertem MSIC, je členem Hospodářské komory a České asociace interim manage- mentu (CAIM). LUDĚK BLAHUT 78 byznys / Finanční řízení a financování