SlideShare a Scribd company logo
Miron Zelina, jún 2017
Je dnes možné rozumne
investovať?
Investícia je také umiestnenie peňazí, pri ktorom racionálne očakávame, že
nám prinesie ich reálne zhodnotenie počas vopred určeného investičného
horizontu
Reálne zhodnotenie = zhodnotenie nad úrovňou inflácie
Racionálne očakávame = nejde o zbožné želanie, náhodu
Vopred určený investičný horizont = dĺžka investície výrazne ovplyvňuje možnosti aj
šance
Špekulácia – špekulujem na nárast ceny nejakého aktíva (ropa, zlato), ale na
rozdiel od investície neviem nájsť racionálne dôvody na reálne zhodnotenie počas
môjho investičného horizontu
Hazard – štatisticky prehrávam (ruleta, pákové obchody, binárne opcie,...)
Čo je to investícia?
Investície by mali tvoriť minimálne 90 percent finančného majetku normálneho
investora
Príležitostne môžeme aj špekulovať, ale odporúčam, aby špekulácie tvorili
maximálne 10 percent
Hazard by sme mali vylúčiť úplne
Príklad: diverzifikované portfólio kvalitných akcií držaných dlhodobo je investícia
(reálne zisky, reálny cash flow, reinvestícia ziskov, technologický pokrok, inflácia sa
premieta do cien výrobkov a služieb = racionálne očakávanie reálneho
zhodnotenia)
Ale konkrétna akcia kúpená s investičným horizontom dva týždne je čistá
špekulácia!
Často plynie sklamanie investora z toho, že špekuluje alebo hazarduje,
mysliac si, že investuje
Investície, špekulácie a hazard
...ale dlhopisy ešte drahšie
Je populárne hovoriť o bubline na akciovom trhu, ale ak je niekde bublina, tak
predovšetkým na tzv. bezpečných dlhopisoch, teda na európskych štátnych
dlhopisoch s vysokým ratingom; ich výnosy, aj pri 10-ročných splatnostiach sú
nižšie ako súčasná aj očakávaná inflácia!
Jedným z najdôležitejších predpokladov úspešného investovania je nastavenie
rozumných očakávaní
január 2012: výnos 5-ročného štátneho dlhopisu SR 4,7% p.a.
máj 2017: výnos 5-ročného štátneho dlhopisu SR 0,0% p.a.
...teda v 01/2012 konzervatívna investícia s veľmi slušným výnosom (vysoko nad
infláciu)
Sú len dve možnosti: buď sa zmierim s nižšími očakávanými výnosmi alebo
podstúpim vyššie riziko
Akcie sú drahé...
Štátny dlhopis Nemecka s 5-ročnou splatnosťou = -0,44% p.a.
Štátny dlhopis Nemecka s 10-ročnou splatnosťou = 0,27% p.a.
Štátny dlhopis Slovenska s 10-ročnou splatnosťou = 0,85% p.a.
Štátny dlhopis Talianska s 10-ročnou splatnosťou = 1,98% p.a.
Earnings yield indexu DAX (Nemecko) = 4,96% p.a.
Earnings yield indexu EUROSTOXX50 (Eurozóna) = 5,01% p.a.
Earnings yield indexu S&P500 (USA) = 4,61% p.a.
Výnosy akcií („earnings yield“) sú nižšie ako v minulosti, ale výnosy
dlhopisov sú ešte oveľa nižšie!
Výnosy dlhopisov a akcií
(aktuálne hodnoty k 13.6.2017)
Výnos štátnych dlhopisov vs „Earnings Yield“ indexu DAX (%)
Výnosy dlhopisov vs výnosy akcií
(nemecký trh)
Ako vidíme,
rozdiel medzi
výnosmi akcií a
dlhopisov je
dnes vyšší ako v
roku 2007 (v
prospech akcií)!
Akým aktívam sa darí najviac?
(historické porovnanie)
 historicky najnižšie úrokové sadzby v eurozóne
 najnižšie výnosy tzv. bezpečných dlhopisov v histórii
 prvýkrát sme svedkami záporných úrokov aj výnosov
 centrálne banky sa snažia zvýšiť infláciu a podporiť hospodársky rast
 pre dosiahnutie tohto cieľa používajú zbrane ťažkého kalibru: nielen
supernízke úrokové sadzby, ale aj masívne odkupy dlhopisov
Shelby Cullom Davis z Wall Street: „Dlhopisy sľubujúce bezrizikové výnosy
sú dnes ocenené tak, že prinášajú risk bez výnosu.“
Čo sa dnes deje na
finančnom trhu
 Dlhopis s fixným výnosom vyplatí pri splatnosti vopred definovanú sumu
(menovitú hodnotu /“MH“/)
 Okrem toho vypláca v pravidelných intervaloch (ročne, polročne, štvrťročne)
fixné výnosy (kupóny)
 To znamená, že pri kúpe dlhopisu presne vieme, koľko a kedy dostaneme –
všetky platby sú fixné a nemenné
 Efektívny výnos pre investora do dlhopisu je teda ovplyvnený len cenou, ktorú za
dlhopis zaplatí
Príklad: dlhopis s ročným kupónom 4,00% p.a., splatnosťou 3 roky a menovitou
hodnotou 1000 eur. Očakávané platby sú: 40 eur (o rok), 40 eur (o 2 roky), 40 eur
plus 1000 eur (o 3 roky). Spolu dostane investor 1120 eur.
Vzťah medzi výnosom
a cenou dlhopisu
Príklad: dlhopis so splatnosťou presne o rok, kupónom 5% a cenou 100% (MH)
Vzťah medzi výnosom
a cenou dlhopisu
100 100
5
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
cena vyplatená suma
Cena: 100
Vyplatená suma: 100 + 5
Efektívny výnos pre
investora: 105 - 100 = 5%
Príklad: ten istý dlhopis, ale s vyššou cenou
Vzťah medzi výnosom
a cenou dlhopisu
103
100
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
5
cena vyplatená suma
Cena: 103
Vyplatená suma: 100 + 5
Efektívny výnos pre
investora: 105 - 103 = 2%
2
výnos
5-ročný slovenský štátny dlhopis
bielou farbou je vyznačená cena dlhopisu a oranžovou výnos dlhopisu
Vzťah medzi výnosom
a cenou dlhopisu
 mimoriadne nízke úroky na termínovaných vkladoch
 dlhopisové fondy investujúce do tzv. bezpečných dlhopisov v posledných rokoch
zarobili, ale ich potenciál sa vyčerpal
 poplatky sa prejavia na výkonnosti investícií oveľa viac ako v minulosti
 kedysi: aj pri bezpečnej investícii slušný výnos nad infláciu (3-4 % p.a.)
 dnes: veľmi „bezpečná“ investícia nedáva zmysel (záporný výnos, úrokové
riziko)
Príklad:
fond Franklin Templeton Euro Gov 5-7y
priebežné poplatky: 1,05 % p.a.
priemerný výnos do splatnosti portfólia fondu: 0,20 % p.a.
Dôsledky politiky nízkych
úrokových sadzieb
 Peňažné a dlhopisové fondy investujúce do dlhopisov s krátkou splatnosťou,
vysokým ratingom, v mene euro: nízka volatilita, ale v najbližších rokoch nulový
až záporný očakávaný výnos (vzhľadom na poplatky)
 Dlhopisové fondy investujúce do dlhopisov s dlhou splatnosťou, vysokým
ratingom, v mene euro: stále nízky výnos (po poplatkoch očakávaný výnos
maximálne 0,5 – 1,5% p.a.), ale čelíme vyššej volatilite, možná kapitálová strata,
ak sa budú postupne výnosy zvyšovať – riziko podľa nášho názoru stále
nezodpovedá potenciálnemu výnosu
 Veľmi pravdepodobne obyčajné termínované vklady s úrokom okolo 1,00% p.a.
a splatnosťou 3 - 5 rokov zarobia viac, ako vyššie spomínané dlhopisové fondy;
ak je prioritou likvidita, tak (zvýhodnený) bežný účet
Pozor – investície do tradičných dlhopisových fondov v mene euro tvoria
stále veľkú časť finančného majetku na Slovensku, takže odporúčame urobiť
revíziu portfólií a tieto pozície redukovať
Dlhopisové investície
(praktické závery)
 Dlhopisové fondy investujúce do dlhopisov s neinvestičným ratingom („high
yield“) v mene euro: diverzifikované riziko (stovky dlhopisov), dáva zmysel,
odporúčame pri poklesoch ceny dokupovať, ale aktuálny výnos do splatnosti len
cca 3% p.a.
 Dlhopisové fondy investujúce do dlhopisov s neinvestičným ratingom („high
yield“) v mene USD: diverzifikované riziko (stovky dlhopisov), dáva zmysel,
odporúčame pri poklesoch ceny dokupovať, aktuálny výnos do splatnosti vyšší
ako v EUR, podľa splatnosti dlhopisov 4,5 – 5,0% p.a. – pozor, čelíme ale
menovému riziku
 High yield dlhopisové fondy odporúčame voliť v podobe ETF („exchange traded
funds“), kvôli nákladom (cca 0,5% p.a. oproti aktívne riadeným fondom, kde sú
poplatky obvykle 1,0 – 2,0 % p.a.)
 Single high yield dlhopisy – áno, ale problém kreditnej analýzy
Dlhopisové investície
(praktické závery)
 Na Slovensku aj v Čechách silná tradícia investovania do nehnuteľností
 Pocit nízkej volatility ceny (ale: USA, Španielsko 2008-2009 pokles o viac ako 50
percent)
 Nárast cien nehnuteľností na bývanie v SR a ČR v posledných dvoch rokoch
 Pomer ceny bytov k príjmom v Bratislave aj Prahe jeden z najvyšších v Európe
 ČNB otvorene varuje pred pred bublinou na realitnom trhu
 Nehnuteľnosť starne a stráca na cene relatívne voči novostavbám (na rozdiel od
akcií, kde sa zisk očistený o odpisy reinvestuje – akcia je stále „mladá“)
 Zlá demografická prognóza Slovenska (jedna z 5 najhorších v Európe)
Investícia do nehnuteľností je na Slovensku aj v Čechách tradičná, ale
rozhodne neodporúčame expozíciu v takej výške, ako je u nás bežná (často
70 – 90 percent majetku)
Realitné investície
 Akciové indexy blízko historických maxím, ale relatívny výnos (voči dlhopisom)
stále veľmi zaujímavý
 Historické maximá sú prekonávané pravidelne, kupujeme si budúci výnos (zisky,
cash flow)
 Bojíme sa volatility, ale všímajme si viac vývoj ziskov ako cien
 Volatilita je cena za potenciálne vyšší výnos
 Zníženie rizika: low-volatility, defenzívne akcie, dividendové akcie (ak sa nám
zdajú indexy „drahé“)
 Zníženie nákladov: používajme nízkonákladové ETF – poplatky aj 10-krát nižšie
ako pri tradičných aktívne riadených akciových fondoch (0,2 vs. 2,0% p.a.)
 Rozdelenie portfólia (nemusí byť v pomere 1:1) na „buy and hold“ a „trading“, v
časti „trading“ zrealizujeme zisk pri stanovenej hranici, dokupujeme pri poklese
Investície do akcií
Volatilita a výnos
Vývoj ceny inštitucionálneho peňažného fondu Commerzbank

 Zlato neprodukuje cashflow
 Má vyššiu volatilitu ako by sme očakávali od bezpečnej investície
 Má image bezpečnej investície
• Je to naozaj tak?
 Warren Buffett o zlate (list akcionárom z roku 2012)
Zlato
10 ročný graf ceny zlata
550
750
950
1150
1350
1550
1750
1950
2150
Alternatívne investície
 V čase, keď ceny „štandardných“ investičných aktív rastú už niekoľko rokov bez
výraznej korekcie, si človek kladie otázku: A čo keď sa trend otočí?
 Preto je dobré „nemať všetky vajíčka v jednom košíku“
 Alternatívne investície sú investície mimo tradičných finančných trhov, zvyčajne
do menej likvidných aktív
 Alternatívne investičné fondy – investujú napríklad do:
 Veteránov (historických áut)
 Vína
 Umeleckých diel
 ...
Alternatívne investície
Výhody / Nevýhody
Výhody :
 Nezávislé od vývoja na finančných trhoch
 Obmedzená ponuka (napr. nové stredoveké mince už nevzniknú), čo limituje
prípadný pokles cien
 S rastúcim bohatstvom aj mimo vyspelých krajín rastie dopyt po investičných
alternatívach
Nevýhody:
 Nízka likvidita investície (predaj môže trvať mesiace)
 Dlhý investičný horizont
 Menej transparentný trh ohľadom stanovenia ceny
Typické zloženie finančného portfólia
akcie 10%
cash 20%
peňažné fondy 10%
dlhopisy IG 30%
dlhopisy HY 20%
alternatívy 10%
Diverzifikácia

More Related Content

More from RSM Czech Republic & Slovakia

Štruktúrovanie rodinného majetku
Štruktúrovanie rodinného majetkuŠtruktúrovanie rodinného majetku
Štruktúrovanie rodinného majetku
RSM Czech Republic & Slovakia
 
Nastrahy pri presune majetku
Nastrahy pri presune majetkuNastrahy pri presune majetku
Nastrahy pri presune majetku
RSM Czech Republic & Slovakia
 
Ekonomický výhľad pre región strednej a východnej európy
Ekonomický výhľad pre región strednej a východnej európyEkonomický výhľad pre región strednej a východnej európy
Ekonomický výhľad pre región strednej a východnej európy
RSM Czech Republic & Slovakia
 
Cloudové služby - prostor pro váš podnik
Cloudové služby - prostor pro váš podnikCloudové služby - prostor pro váš podnik
Cloudové služby - prostor pro váš podnik
RSM Czech Republic & Slovakia
 
Bezpečnostní studie síťové infrastruktury
Bezpečnostní studie síťové infrastrukturyBezpečnostní studie síťové infrastruktury
Bezpečnostní studie síťové infrastruktury
RSM Czech Republic & Slovakia
 
Komplexní analýza datové sítě
Komplexní analýza datové sítěKomplexní analýza datové sítě
Komplexní analýza datové sítě
RSM Czech Republic & Slovakia
 
Due Diligence nejběžnější nálezy a jejich řešení
Due Diligence nejběžnější nálezy a jejich řešeníDue Diligence nejběžnější nálezy a jejich řešení
Due Diligence nejběžnější nálezy a jejich řešení
RSM Czech Republic & Slovakia
 
RSM TACOMA - poradenství na klíč
RSM TACOMA - poradenství na klíčRSM TACOMA - poradenství na klíč
RSM TACOMA - poradenství na klíč
RSM Czech Republic & Slovakia
 
Znalecký ústav RSM TACOMA - služby pro advokátní kanceláře
Znalecký ústav RSM TACOMA - služby pro advokátní kancelářeZnalecký ústav RSM TACOMA - služby pro advokátní kanceláře
Znalecký ústav RSM TACOMA - služby pro advokátní kanceláře
RSM Czech Republic & Slovakia
 
Doing Business in the Czech republic
Doing Business in the Czech republicDoing Business in the Czech republic
Doing Business in the Czech republic
RSM Czech Republic & Slovakia
 
Mzdový outsourcing jinak
Mzdový outsourcing jinakMzdový outsourcing jinak
Mzdový outsourcing jinak
RSM Czech Republic & Slovakia
 

More from RSM Czech Republic & Slovakia (11)

Štruktúrovanie rodinného majetku
Štruktúrovanie rodinného majetkuŠtruktúrovanie rodinného majetku
Štruktúrovanie rodinného majetku
 
Nastrahy pri presune majetku
Nastrahy pri presune majetkuNastrahy pri presune majetku
Nastrahy pri presune majetku
 
Ekonomický výhľad pre región strednej a východnej európy
Ekonomický výhľad pre región strednej a východnej európyEkonomický výhľad pre región strednej a východnej európy
Ekonomický výhľad pre región strednej a východnej európy
 
Cloudové služby - prostor pro váš podnik
Cloudové služby - prostor pro váš podnikCloudové služby - prostor pro váš podnik
Cloudové služby - prostor pro váš podnik
 
Bezpečnostní studie síťové infrastruktury
Bezpečnostní studie síťové infrastrukturyBezpečnostní studie síťové infrastruktury
Bezpečnostní studie síťové infrastruktury
 
Komplexní analýza datové sítě
Komplexní analýza datové sítěKomplexní analýza datové sítě
Komplexní analýza datové sítě
 
Due Diligence nejběžnější nálezy a jejich řešení
Due Diligence nejběžnější nálezy a jejich řešeníDue Diligence nejběžnější nálezy a jejich řešení
Due Diligence nejběžnější nálezy a jejich řešení
 
RSM TACOMA - poradenství na klíč
RSM TACOMA - poradenství na klíčRSM TACOMA - poradenství na klíč
RSM TACOMA - poradenství na klíč
 
Znalecký ústav RSM TACOMA - služby pro advokátní kanceláře
Znalecký ústav RSM TACOMA - služby pro advokátní kancelářeZnalecký ústav RSM TACOMA - služby pro advokátní kanceláře
Znalecký ústav RSM TACOMA - služby pro advokátní kanceláře
 
Doing Business in the Czech republic
Doing Business in the Czech republicDoing Business in the Czech republic
Doing Business in the Czech republic
 
Mzdový outsourcing jinak
Mzdový outsourcing jinakMzdový outsourcing jinak
Mzdový outsourcing jinak
 

Je dnes možné rozumne investovať?

 • 1. Miron Zelina, jún 2017 Je dnes možné rozumne investovať?
 • 2. Investícia je také umiestnenie peňazí, pri ktorom racionálne očakávame, že nám prinesie ich reálne zhodnotenie počas vopred určeného investičného horizontu Reálne zhodnotenie = zhodnotenie nad úrovňou inflácie Racionálne očakávame = nejde o zbožné želanie, náhodu Vopred určený investičný horizont = dĺžka investície výrazne ovplyvňuje možnosti aj šance Špekulácia – špekulujem na nárast ceny nejakého aktíva (ropa, zlato), ale na rozdiel od investície neviem nájsť racionálne dôvody na reálne zhodnotenie počas môjho investičného horizontu Hazard – štatisticky prehrávam (ruleta, pákové obchody, binárne opcie,...) Čo je to investícia?
 • 3. Investície by mali tvoriť minimálne 90 percent finančného majetku normálneho investora Príležitostne môžeme aj špekulovať, ale odporúčam, aby špekulácie tvorili maximálne 10 percent Hazard by sme mali vylúčiť úplne Príklad: diverzifikované portfólio kvalitných akcií držaných dlhodobo je investícia (reálne zisky, reálny cash flow, reinvestícia ziskov, technologický pokrok, inflácia sa premieta do cien výrobkov a služieb = racionálne očakávanie reálneho zhodnotenia) Ale konkrétna akcia kúpená s investičným horizontom dva týždne je čistá špekulácia! Často plynie sklamanie investora z toho, že špekuluje alebo hazarduje, mysliac si, že investuje Investície, špekulácie a hazard
 • 4. ...ale dlhopisy ešte drahšie Je populárne hovoriť o bubline na akciovom trhu, ale ak je niekde bublina, tak predovšetkým na tzv. bezpečných dlhopisoch, teda na európskych štátnych dlhopisoch s vysokým ratingom; ich výnosy, aj pri 10-ročných splatnostiach sú nižšie ako súčasná aj očakávaná inflácia! Jedným z najdôležitejších predpokladov úspešného investovania je nastavenie rozumných očakávaní január 2012: výnos 5-ročného štátneho dlhopisu SR 4,7% p.a. máj 2017: výnos 5-ročného štátneho dlhopisu SR 0,0% p.a. ...teda v 01/2012 konzervatívna investícia s veľmi slušným výnosom (vysoko nad infláciu) Sú len dve možnosti: buď sa zmierim s nižšími očakávanými výnosmi alebo podstúpim vyššie riziko Akcie sú drahé...
 • 5. Štátny dlhopis Nemecka s 5-ročnou splatnosťou = -0,44% p.a. Štátny dlhopis Nemecka s 10-ročnou splatnosťou = 0,27% p.a. Štátny dlhopis Slovenska s 10-ročnou splatnosťou = 0,85% p.a. Štátny dlhopis Talianska s 10-ročnou splatnosťou = 1,98% p.a. Earnings yield indexu DAX (Nemecko) = 4,96% p.a. Earnings yield indexu EUROSTOXX50 (Eurozóna) = 5,01% p.a. Earnings yield indexu S&P500 (USA) = 4,61% p.a. Výnosy akcií („earnings yield“) sú nižšie ako v minulosti, ale výnosy dlhopisov sú ešte oveľa nižšie! Výnosy dlhopisov a akcií (aktuálne hodnoty k 13.6.2017)
 • 6. Výnos štátnych dlhopisov vs „Earnings Yield“ indexu DAX (%) Výnosy dlhopisov vs výnosy akcií (nemecký trh) Ako vidíme, rozdiel medzi výnosmi akcií a dlhopisov je dnes vyšší ako v roku 2007 (v prospech akcií)!
 • 7. Akým aktívam sa darí najviac? (historické porovnanie)
 • 8.  historicky najnižšie úrokové sadzby v eurozóne  najnižšie výnosy tzv. bezpečných dlhopisov v histórii  prvýkrát sme svedkami záporných úrokov aj výnosov  centrálne banky sa snažia zvýšiť infláciu a podporiť hospodársky rast  pre dosiahnutie tohto cieľa používajú zbrane ťažkého kalibru: nielen supernízke úrokové sadzby, ale aj masívne odkupy dlhopisov Shelby Cullom Davis z Wall Street: „Dlhopisy sľubujúce bezrizikové výnosy sú dnes ocenené tak, že prinášajú risk bez výnosu.“ Čo sa dnes deje na finančnom trhu
 • 9.  Dlhopis s fixným výnosom vyplatí pri splatnosti vopred definovanú sumu (menovitú hodnotu /“MH“/)  Okrem toho vypláca v pravidelných intervaloch (ročne, polročne, štvrťročne) fixné výnosy (kupóny)  To znamená, že pri kúpe dlhopisu presne vieme, koľko a kedy dostaneme – všetky platby sú fixné a nemenné  Efektívny výnos pre investora do dlhopisu je teda ovplyvnený len cenou, ktorú za dlhopis zaplatí Príklad: dlhopis s ročným kupónom 4,00% p.a., splatnosťou 3 roky a menovitou hodnotou 1000 eur. Očakávané platby sú: 40 eur (o rok), 40 eur (o 2 roky), 40 eur plus 1000 eur (o 3 roky). Spolu dostane investor 1120 eur. Vzťah medzi výnosom a cenou dlhopisu
 • 10. Príklad: dlhopis so splatnosťou presne o rok, kupónom 5% a cenou 100% (MH) Vzťah medzi výnosom a cenou dlhopisu 100 100 5 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 cena vyplatená suma Cena: 100 Vyplatená suma: 100 + 5 Efektívny výnos pre investora: 105 - 100 = 5%
 • 11. Príklad: ten istý dlhopis, ale s vyššou cenou Vzťah medzi výnosom a cenou dlhopisu 103 100 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 5 cena vyplatená suma Cena: 103 Vyplatená suma: 100 + 5 Efektívny výnos pre investora: 105 - 103 = 2% 2 výnos
 • 12. 5-ročný slovenský štátny dlhopis bielou farbou je vyznačená cena dlhopisu a oranžovou výnos dlhopisu Vzťah medzi výnosom a cenou dlhopisu
 • 13.  mimoriadne nízke úroky na termínovaných vkladoch  dlhopisové fondy investujúce do tzv. bezpečných dlhopisov v posledných rokoch zarobili, ale ich potenciál sa vyčerpal  poplatky sa prejavia na výkonnosti investícií oveľa viac ako v minulosti  kedysi: aj pri bezpečnej investícii slušný výnos nad infláciu (3-4 % p.a.)  dnes: veľmi „bezpečná“ investícia nedáva zmysel (záporný výnos, úrokové riziko) Príklad: fond Franklin Templeton Euro Gov 5-7y priebežné poplatky: 1,05 % p.a. priemerný výnos do splatnosti portfólia fondu: 0,20 % p.a. Dôsledky politiky nízkych úrokových sadzieb
 • 14.  Peňažné a dlhopisové fondy investujúce do dlhopisov s krátkou splatnosťou, vysokým ratingom, v mene euro: nízka volatilita, ale v najbližších rokoch nulový až záporný očakávaný výnos (vzhľadom na poplatky)  Dlhopisové fondy investujúce do dlhopisov s dlhou splatnosťou, vysokým ratingom, v mene euro: stále nízky výnos (po poplatkoch očakávaný výnos maximálne 0,5 – 1,5% p.a.), ale čelíme vyššej volatilite, možná kapitálová strata, ak sa budú postupne výnosy zvyšovať – riziko podľa nášho názoru stále nezodpovedá potenciálnemu výnosu  Veľmi pravdepodobne obyčajné termínované vklady s úrokom okolo 1,00% p.a. a splatnosťou 3 - 5 rokov zarobia viac, ako vyššie spomínané dlhopisové fondy; ak je prioritou likvidita, tak (zvýhodnený) bežný účet Pozor – investície do tradičných dlhopisových fondov v mene euro tvoria stále veľkú časť finančného majetku na Slovensku, takže odporúčame urobiť revíziu portfólií a tieto pozície redukovať Dlhopisové investície (praktické závery)
 • 15.  Dlhopisové fondy investujúce do dlhopisov s neinvestičným ratingom („high yield“) v mene euro: diverzifikované riziko (stovky dlhopisov), dáva zmysel, odporúčame pri poklesoch ceny dokupovať, ale aktuálny výnos do splatnosti len cca 3% p.a.  Dlhopisové fondy investujúce do dlhopisov s neinvestičným ratingom („high yield“) v mene USD: diverzifikované riziko (stovky dlhopisov), dáva zmysel, odporúčame pri poklesoch ceny dokupovať, aktuálny výnos do splatnosti vyšší ako v EUR, podľa splatnosti dlhopisov 4,5 – 5,0% p.a. – pozor, čelíme ale menovému riziku  High yield dlhopisové fondy odporúčame voliť v podobe ETF („exchange traded funds“), kvôli nákladom (cca 0,5% p.a. oproti aktívne riadeným fondom, kde sú poplatky obvykle 1,0 – 2,0 % p.a.)  Single high yield dlhopisy – áno, ale problém kreditnej analýzy Dlhopisové investície (praktické závery)
 • 16.  Na Slovensku aj v Čechách silná tradícia investovania do nehnuteľností  Pocit nízkej volatility ceny (ale: USA, Španielsko 2008-2009 pokles o viac ako 50 percent)  Nárast cien nehnuteľností na bývanie v SR a ČR v posledných dvoch rokoch  Pomer ceny bytov k príjmom v Bratislave aj Prahe jeden z najvyšších v Európe  ČNB otvorene varuje pred pred bublinou na realitnom trhu  Nehnuteľnosť starne a stráca na cene relatívne voči novostavbám (na rozdiel od akcií, kde sa zisk očistený o odpisy reinvestuje – akcia je stále „mladá“)  Zlá demografická prognóza Slovenska (jedna z 5 najhorších v Európe) Investícia do nehnuteľností je na Slovensku aj v Čechách tradičná, ale rozhodne neodporúčame expozíciu v takej výške, ako je u nás bežná (často 70 – 90 percent majetku) Realitné investície
 • 17.  Akciové indexy blízko historických maxím, ale relatívny výnos (voči dlhopisom) stále veľmi zaujímavý  Historické maximá sú prekonávané pravidelne, kupujeme si budúci výnos (zisky, cash flow)  Bojíme sa volatility, ale všímajme si viac vývoj ziskov ako cien  Volatilita je cena za potenciálne vyšší výnos  Zníženie rizika: low-volatility, defenzívne akcie, dividendové akcie (ak sa nám zdajú indexy „drahé“)  Zníženie nákladov: používajme nízkonákladové ETF – poplatky aj 10-krát nižšie ako pri tradičných aktívne riadených akciových fondoch (0,2 vs. 2,0% p.a.)  Rozdelenie portfólia (nemusí byť v pomere 1:1) na „buy and hold“ a „trading“, v časti „trading“ zrealizujeme zisk pri stanovenej hranici, dokupujeme pri poklese Investície do akcií
 • 18. Volatilita a výnos Vývoj ceny inštitucionálneho peňažného fondu Commerzbank
 • 19.   Zlato neprodukuje cashflow  Má vyššiu volatilitu ako by sme očakávali od bezpečnej investície  Má image bezpečnej investície • Je to naozaj tak?  Warren Buffett o zlate (list akcionárom z roku 2012) Zlato
 • 20. 10 ročný graf ceny zlata 550 750 950 1150 1350 1550 1750 1950 2150
 • 21. Alternatívne investície  V čase, keď ceny „štandardných“ investičných aktív rastú už niekoľko rokov bez výraznej korekcie, si človek kladie otázku: A čo keď sa trend otočí?  Preto je dobré „nemať všetky vajíčka v jednom košíku“  Alternatívne investície sú investície mimo tradičných finančných trhov, zvyčajne do menej likvidných aktív  Alternatívne investičné fondy – investujú napríklad do:  Veteránov (historických áut)  Vína  Umeleckých diel  ...
 • 22. Alternatívne investície Výhody / Nevýhody Výhody :  Nezávislé od vývoja na finančných trhoch  Obmedzená ponuka (napr. nové stredoveké mince už nevzniknú), čo limituje prípadný pokles cien  S rastúcim bohatstvom aj mimo vyspelých krajín rastie dopyt po investičných alternatívach Nevýhody:  Nízka likvidita investície (predaj môže trvať mesiace)  Dlhý investičný horizont  Menej transparentný trh ohľadom stanovenia ceny
 • 23. Typické zloženie finančného portfólia akcie 10% cash 20% peňažné fondy 10% dlhopisy IG 30% dlhopisy HY 20% alternatívy 10% Diverzifikácia