Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Úskalí při řízení rodinného podnikání

94 views

Published on

Prezentácia z nášho seminára. Ďalšie prezentácie a materiály nájdete na www.rsmfamilyoffice.eu/

Published in: Investor Relations
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Úskalí při řízení rodinného podnikání

 1. 1. 1 THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT | TAX | CONSULTING
 2. 2. 2 HLAVNÍ ÚSKALÍ, KTERÝM JE TŘEBA SE VYVAROVAT PŘI ŘÍZENÍ RODINNÉHO PODNIKÁNÍ Jean-François Cats Family business
 3. 3. 3 Hlavní cíle správy v rodinném podnikání • Řízení v rodinném podnikání vytváří rámec, v němž jsou přijímána rozhodnutí, která souvisejí s – Cílem a přáním rodiny – Cílem podnikání • Jsou jasně definovány a sdělovány všem členům rodiny • Vytváří transparentnost a rovnováhu a napomáhají vytvářet pozitivní prostředí pro rodinu i podnikání
 4. 4. 4 Neexistuje definice rodinných hodnot a principů Hlavní úskalí, kterým je třeba se vyvarovat při řízení rodinného podnikání • Rodina by měla definovat své vlastní hodnoty a principy správy • Ty se liší od řízení společnosti • Tyto hodnoty a cíle, kterých chce rodina dosáhnout, by měly být začleněny do rodinné charty
 5. 5. 5 Žádné rodinné schůzky (informace / rozhodnutí) Hlavní úskalí, kterým je třeba se vyvarovat při řízení rodinného podnikání • Mezi členy rodiny by měla existovat stejná úroveň informací  informace tvoří důvěru • Setkání by měla být organizována tak, aby zajistila, že rozhodnutí jsou přijímána mezi dobře informované členy rodiny • Rozhodnutí by měla být přijata na základě odborného poradenství (v případě potřeby) • Rodinná rada bude vazbou mezi rodinou a obchodem
 6. 6. 6 Nepřizpůsobení vzájemných vztahů mezi rodinou a obchodem Hlavní úskalí, kterým je třeba se vyvarovat při řízení rodinného podnikání • Neexistuje jednotný přístup, ale je nutné přizpůsobit vzájemné dynamicky se rozvíjející vztahy k podpoře dlouhodobého rozvoje rodinného podniku • Charta společnosti definuje strategickou orientaci v souladu s cíli rodiny • Povinnosti a kompetence by měly být dobře definovány • Dohoda akcionářů by měla definovat vztah mezi menšinou a většinou. Měli by definovat, jak mohou rodinní příslušníci prodat své akcie a jak bude společnost oceňována (zejména v případě dědictví, rozvodu ... smlouvy jsou nezbytné)
 7. 7. 7 Nespravedlivé nebo netransparentní rozdělení aktiv Hlavní úskalí, kterým je třeba se vyvarovat při řízení rodinného podnikání • Rodina by měla být opatrná, aby byla spravedlivá a otevřená v distribuci majetku, aby se zabránilo frustraci, žárlivosti atd. • Distribuce aktiv by měla být součástí globální strategie aktiv definované rodinou
 8. 8. 8 Přenos rodinných konfliktů v podnikání Hlavní úskalí, kterým je třeba se vyvarovat při řízení rodinného podnikání • Rodinná rada by měla organizovat zájmy členů rodiny v podnikání takovým způsobem, aby konflikty zůstávaly mimo podnikání • Může pokrývat zásady výstupu členů rodiny atd.
 9. 9. 9 Rozdílné zacházení se sourozenci Hlavní úskalí, kterým je třeba se vyvarovat při řízení rodinného podnikání • Může se jednat o: – Rozdíl ve vzdělání a obchodním přístupu mezi syny a dcerami – Výsady udělené nejstarším sourozencům – Atd. • Aby se předešlo konfliktům, mělo by být zajištěno stejné a spravedlivé zacházení se sourozenci
 10. 10. 10 Integrace dětí do podnikání bez dobře promyšleného procesu Hlavní úskalí, kterým je třeba se vyvarovat při řízení rodinného podnikání • Potenciální nástupci by měli být začleňováni do rozvoje podnikání co nejdříve • Rodinní kandidáti by měli splňovat stejné požadavky jako externí kandidáti • Výhodou může být nejprve získání zkušenosti mimo rodinný podnik
 11. 11. 11 Fiktivní práce / odměna Hlavní úskalí, kterým je třeba se vyvarovat při řízení rodinného podnikání • Správné řízení je založeno na zásadách čestnosti, integrity a spravedlnosti • S členy rodiny zapojenými do podnikání by mělo být zacházeno stejným způsobem jako s ostatními zaměstnanci
 12. 12. 12 Nepředvídatelnost problémů souvisejících s fungováním společnosti Hlavní úskalí, kterým je třeba se vyvarovat při řízení rodinného podnikání • Přechod mezi generacemi by měl být plánován dobře a s předstihem • Měl by být připraven pohotovostní plán, který by nahradil vedoucího podniku v případě jeho neočekávané absence (organizace odpovědnosti a rozhodovací proces)
 13. 13. 13 Absence dohody o rizikovém chování společnosti Hlavní úskalí, kterým je třeba se vyvarovat při řízení rodinného podnikání • Ochota riskovat by měla být definována představenstvem, které je rovněž odpovědné za identifikaci rizik a opatření k jejich krytí
 14. 14. 14 Chaos mezi akcionářskými a manažerskými pozicemi Hlavní úskalí, kterým je třeba se vyvarovat při řízení rodinného podnikání • Rodina by neměla mít možnost dávat pokyny vedení společnosti • Představenstvo zajišťuje, aby akcionáři získali odpovídající úroveň informací
 15. 15. 15 Transakce mezi společností a rodinným příslušníkem Hlavní úskalí, kterým je třeba se vyvarovat při řízení rodinného podnikání • Měly by být co nejvíce vyloučeny • V případě transakce by měli být informováni i ostatní členové a podmínky by měly být nezávislé
 16. 16. 16 Zachování historických výsad Hlavní úskalí, kterým je třeba se vyvarovat při řízení rodinného podnikání • Spravedlivé zacházení je nezbytné a mělo by být základním kamenem řízení • Z tohoto důvodu by měly být historické výsady odstraněny
 17. 17. 17 Stanovení výše dividendy podle potřeb rodiny bez ohledu na schopnost účetní jednotky odměňovat její kapitál Hlavní úskalí, kterým je třeba se vyvarovat při řízení rodinného podnikání • Rodinné podniky se někdy potýkají s protichůdnými agendami mezi potřebou financování růstu, potřebami členů v oblasti likvidity a touhou udržet kontrolu nad rodinnými podniky • Je proto zásadní, aby se rodina dohodla na kapitálové a finanční strategii, která zohledňuje potřeby likvidity a potřeby růstu
 18. 18. 18 Hlavní úskalí, kterým je třeba se vyvarovat při řízení rodinného podnikání • Neexistence definice rodinných hodnot a principů • Žádné rodinné schůzky (informace / rozhodnutí) • Nepřizpůsobení vzájemných vztahů mezi rodinou a obchodem • Nespravedlivé nebo netransparentní rozdělení aktiv • Přenos rodinných konfliktů v podnikání • Rozdílné zacházení se sourozenci • Integrace dětí do podnikání bez dobře promyšleného procesu • Fiktivní práce / odměna Shrnutí (1)
 19. 19. 19 Hlavní úskalí, kterým je třeba se vyvarovat při řízení rodinného podnikání • Nepředvídatelnost problémů souvisejících s fungováním společnosti • Absence dohody o rizikovém chování společnosti • Chaos mezi akcionářskými a manažerskými pozicemi • Transakce mezi společností a rodinným příslušníkem • Zachování historických výsad • Stanovení výše dividendy podle potřeb rodiny bez ohledu na schopnost účetní jednotky odměňovat její kapitál Shrnutí (2)
 20. 20. 20 OTÁZKY?
 21. 21. 21 DĚKUJI ZA POZORNOST!

×