Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zlato2pdf

327 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Zlato2pdf

  1. 1. ANOTÁCIAČlánok sa zaoberá témou, ktorá je v dnešnej dobe aktuálna a veľmi dôležitá. Práca jezameraná na investovanie do zlata a rozoberá výhody a nevýhody, ktoré sa spájajú s toutomožnosťou poistenia si peňazí. A obsahuje porovnanie s peňažnými prostriedkami.KĽÚČOVÉ SLOVÁZlato, investovanie, inflácia, hospodárska krízaZlato- výhodná investícia?Pri súčasnej nestabilnej ekonomickej situácii by sa mal každý zamyslieť ako si poistiť svojepeniaze. Rozhodnúť sa kde investovať, čo je bezpečné a výnosné. Či sa oplatí vlastniťdlhopisy a akcie firiem alebo skúsiť investovať do rôznych reálnych aktív ako sú komodity.V poslednej dobe začal stúpať záujem o investovanie do zlata. Názory na túto tému sa všakveľmi odlišujú a nie každý by súhlasil s poistením sisvojich peňazí touto formou.Najviac používaným argumentom, ktorý hrá v jeho neprospech je, že zlato neprináša žiadnyúrok na rozdielod bánk, ktoré ponúkajú ročné zúročenie vkladu o 2-3%. Taktiež v porovnanís akciami na burze, jeho hodnota nerastie rýchlym tempom. Ak sa človek rozhodne kúpiť sizlato, mal by rátať aj s výdavkami spojenými s jeho úschovou, či už sa rozhodne prenajať sibankovú schránku, čo je vysoko odporúčané alebo si zaobstarábezpečnostný trezor. Voväčšine prípadov však zlato nepošlú z banky, ale investor obdrží certifikát, ktorý obsahujeo aký typ zlata sa jedná, jeho originálny názov, hmotnosť, rýdzosť, značku a logo rafinérie aunikátne číslo. Vo svete sa doteraz predalo viacej objemu zlata ako sa v skutočnostivyťažilo.Preto vyvstáva názor, že ak sa všetky firmy, investori a banky, ktoré ho majúuložené v iných bankách (najmä čínske banky), rozhodnú vybrať si svoje zlato, tak ho nebudedostatok a dôsledkom toho začne strácať svoju hodnotu, lebo ľudia budú chcieť predať svojecertifikáty aj pod cenu, len aby sa ich zbavili a nestratili úplne celú svoju investíciu. Pre ľudí,ktorí chcú zbohatnúť, nie je vhodná táto forma investície najmä, čo sa týka krátkeho obdobia.Zlato hrá v prvom rade funkciu uchovávateľa hodnoty majetku, hoci v dlhodobejšomčasovom horizonte je možné hovoriť aj o výnosoch, ktoré vyplývajú z vlastnenia investičnéhozlata. Okrem zlata nakúpeného vo fyzickej podobe existuje viacej variant ako si ho zakúpiť.
  2. 2. Jednou z možností je burza, kde si ho môžeme zaobstarať ako kontrakt (futures) na dodávkuzlata alebo vo forme fondov obchodovaných na burze - ETF a vo forme podielových fondov.Ďalšou voľbou sú akcie "zlatých" spoločností, opcie na zlato, CFD, warranty a investičnécertifikáty naviazané na zlato.1S týmito variantmi sú spojené určité riziká. Nákup a predajzlata na burze je často veľmi zložitý a neskúsený investor môže v niektorých prípadoch prísťaj o celú investovanú sumu. Nevýhodou je, že aj broker či poradca stojí ďalšie peniaze a tiežsa musí rátať s poplatkami, ktoré na prvý pohľad často nie sú zrejmé.Súčasným problémom mnohých štátov je inflácia meny teda jej znehodnocovanie. Do obehuje vpustené veľké množstvo peňazí a tým strácajú svoju hodnotu. S týmto musia rátať ľudia,ktorí si chcú svoje peniaze uložiť v banke v podobe termínovaných vkladov alebo si zakúpiaakcie, či dlhopisy nejakého podniku, ktorý podľa predpovedí môže mať prosperujúcubudúcnosť. Tieto investície sa zdajú výnosné a bez rizika. Avšak podnik alebo bankav dôsledku zlej ekonomickej situácie môžu zbankrotovať a tým investor stratí všetky svojeinvestované peniaze. A aj keď portfólio v priebehu rokov ukazuje rast, nemusí to znamenať,že sa nasporilo viacej peňazí ako bolo vložených. Všetko závisí na inflácii, ktorá skresľujevýšku výnosu. Je potrebné ju odrátať od percentuálnej zmeny výnosu. Ak človek investuje dozlata nemusí sa báť straty spôsobenej infláciou, pretože jej nepodlieha. Ďalšou výhodou zlatapri jeho kúpe je, že sa nemíňajú peniaze, ale sa menia na stabilnú a medzinárodne uznávanúmenu2, ktorá odolá (to sa potvrdilo aj z histórie) hospodárskym krízam.Je to vysoko likvidnákomodita a je obchodovaná 24 hodín denne 7 dní v týždni a dá sa tak kedykoľvekspeňažiť.Pozitívne je, že nákup zlata je oslobodený od DPH a dosiahnuté výnosy sa tiežnedania.Aj keď sa zlato prezentuje ako uchovávateľ hodnoty, tak podlieha pozitívnymzmenám, vďaka neustále sa zväčšujúcemu záujmu a teda dopytu. Za posledných 11 rokov sajeho hodnota zvýšila o 560% ako je možné vidieť na grafe.1 Ako-investovat.sk: ako investovať do zlata. [online]. [cit. 2013-01-04]. Dostupné z: http://ako-investovat.sk/index.php/zaciname-investovat/101-komodity/301-ako-investovat-do-zlata2 O zlate: Stabilita. KAJABA, Michal. HOME GOLD INVEST SLOVAKIA A.S. Zlato je istota [online]. 2010 [cit. 2013-01-04]. Dostupné z: http://www.investicnezlato.sk/o-zlate
  3. 3. Rast hodnoty zlata v priebehu rokov 2001-2012Môžu sa však vyskytnúť obavy, či sa náhodou nejedná len o bublinu, ktorá čoskoro praskne.O tom sa v prípade zlata nedá hovoriť. Cena zlata, ktorá je určená dopytom a množstvompeňažných jednotiek v obehu, ešte nedosiahla historické maximum, ktoré sa predpokladá na2350 dolárov za trojskú uncu ( 31,1035g ), pričom súčasná hodnota je 1795 USD. Zlatosa eštenenachádza v poslednej fáze svojho rastu a v blízkej budúcnosti by sa mal jeho význama hodnota zvýšiť. Najmä príčinou zadlženosti štátov, ktoré túto situáciu môžu riešiť aj cezinfláciu, a preto je dobré, aby si ľudia poistili svoje peniaze a jednou z možností je zakúpeniezlata. A na druhej strane dopyt je vysoký a zdroje zlata obmedzené, preto by sa mala cenaa teda aj hodnota zlata zvyšovať, čo je pre vlastníkov zlata dobrá správa.Každý by sa chcel cítiť finančne bezpečne, a preto je dôležité vytvárať si rezervy. Zlato sajaví ako výhodná investícia do budúcnosti. Ale aj táto možnosť skrýva určité riziká a niekaždý by ich bol ochotný podstúpiť. Je veľmi riskantné vložiť všetky svoje finančnéprostriedky do zlata. Odporúčané je majetok si rozdeliť na tri časti: tretinu dať donehnuteľností, tretinu si nechať v hotovosti a tretinu v investovať do zlata.
  4. 4. ARGUMENTÁCIAEkonomická situácia nie je v súčasnosti priaznivá. A téma investovania peňazí je aktuálna.Každý by mal poznať svoje možnosti a aké výhody a nevýhody každá z nich skrýva.Študujem na Ekonomicko-správní fakulte a tiež sa zaoberáme otázkou ako sa vyrovnaťs hospodárskou krízou a ako sa pred ňou ochrániť. Vychádzala som z dostupnej odbornejliteratúry týkajúcej sa investovania a z podkladov získaných z www stránok. Pri vyvodzovanízáverov som použila metódu dedukcie.Tento názov som zvolila preto, lebo vyznačuje hlavnúmyšlienku článku .ZDROJEBOCKER, J. Hans. Svoboda jménem zlato: Vzpouravesvětěpapírovýchpeněz. Preklad MartinHnilo a Oldřich Bajt. AustriaGold CZ, 2009, 147 s. ISBN: 978-80-254-4979-0  Zdroj je odborný a dôverihodný- autorom knihy je vyštudovaný ekonóm, prefesor a doktor, teda odborník v danej oblasti  Text obsahuje odbornú terminológiu  Kniha obsahuje aktuálne informácie  Nie je komerčne zameraná  Obsahuje pravdivé informácieKARPIŠ, Juraj. Ekonomický význam zlata ako komodity s monetárnym dopytom. INESSConsult s.r.o., december 2011, 40s.  Autor článku je uznávaný slovenský analytik  Svoje výsledky má dokladované grafmi, ktoré určujú správnosť textu  Obsahuje odkazy na použitú literatúru  Text obsahuje aktuálne informácie  Má dostatočnú hĺbku a šírku informácií
  5. 5. O zlate: Stabilita. KAJABA, Michal. HOME GOLD INVEST SLOVAKIA A.S. Zlato jeistota [online]. 2010 [cit. 2013-01-04]. Dostupné z: http://www.investicnezlato.sk/o-zlate  Článok obsahuje aktuálne informácie  Autor článku je známy  Text je štruktúrovaný pomocou podnadpisov a odsekov  Článok objektívne pojednáva o probléme  Nie je komerčne zameranýCLARK, Jeff. Začnite myslieť v cene zlata. [online].CaseyResearch, LLC, vydané:27.12.2011[cit. 2012-12-29]. Dostupné na:http://www.financnytrh.com/zacnite-mysliet-v-cene-zlata-od-jeff-clark/a5738  Text obsahuje grafy a odbornú terminológiu  Objektívne pojednáva o probléme  Autor článku je známy  Článok obsahuje aktuálne informácie  Text je štruktúrovaný na odsekyMagazín ako investovať. FILIP GLASA. Ako investovať do zlata [online]. 26.09.2011 [cit.2013-01-04]. Dostupné z: http://ako-investovat.sk/index.php/zaciname-investovat/101-komodity/301-ako-investovat-do-zlata  Text k problému pristupuje objektívne  Obsahuje aktuálne informácie  Autor článku je známy  Výsledky sú dokladované grafmi  Text je štruktúrovaný na odseky

×