SlideShare a Scribd company logo
Органи за излачување и нивна улога
кај различни групи животни
-каналчиња отворени кон внатрешноста на
телесната празнина
-каналчиња кои не се отворени кон внатрешноста
на телесната празнина
Каналчиња отворени кон
внатрешноста на телесна празнина
● Мекотели, прстенести црви и голем бр вошки
имаат отворен канал, тој има отвор во вид на
инка со трепки што се отвара кон телесната
празнина, со трепките се придвижуваат
непотребните материи кон каналот и се исфрлаат
надвор, каналите се обвиткани со крвни садови
што овозможува повторно враќање на
потребните материи во крвта
Каналчиња затворени кон
внатрешноста на телесна празнина
● Плочести црви, ротифери и морски прстенести
црви имаат вистински затворени каналчиња
преставен од ѕвездеста крања клетка со трепки
(пламена клетка), треперењето на трепките ја
доведува водата во каналчето и ја повлекува
навнатре, постои канал продолжеток на овие и се
отвара кон надворешната средина
Малпигиеви каналчиња-инсекти и
пајаци
● Каналчиња од затворен почетен крај потопен во
крв-малпигиеви каналчиња
● Непотребните материи одкрвта се процедуваат
во каналчињата а низ нив во цревото, дел од
водата може повторно да се врати во крвта и
така се создава моч поконцентрирана од крв.
Згустената моч се исфрла со измет како кај
птици
бубрег-риба
Влечуги бубрези
делфин-бубрези
хордати
Изглед на бубрези цичачи
Пресек на бубрег-нефрон
нефрон

More Related Content

More from valentinastanoevska

сетило за мирис и вкус
сетило за мирис  и вкуссетило за мирис  и вкус
сетило за мирис и вкус
valentinastanoevska
 
автномен нервен систем
автномен нервен системавтномен нервен систем
автномен нервен систем
valentinastanoevska
 
Bespolovo i polovo razmn zivotni
Bespolovo i polovo razmn zivotniBespolovo i polovo razmn zivotni
Bespolovo i polovo razmn zivotni
valentinastanoevska
 
органи кај растението марија митриновска
органи кај растението марија митриновскаоргани кај растението марија митриновска
органи кај растението марија митриновска
valentinastanoevska
 
вулкани и земјотреси
вулкани и земјотресивулкани и земјотреси
вулкани и земјотреси
valentinastanoevska
 
Vidovikarpi prezentacija Valentina Stanoevska
Vidovikarpi prezentacija Valentina StanoevskaVidovikarpi prezentacija Valentina Stanoevska
Vidovikarpi prezentacija Valentina Stanoevska
valentinastanoevska
 
Promeni na materiite poddejstvo na vozduh,voda Valentina Stanoevska
Promeni na materiite poddejstvo na vozduh,voda Valentina StanoevskaPromeni na materiite poddejstvo na vozduh,voda Valentina Stanoevska
Promeni na materiite poddejstvo na vozduh,voda Valentina Stanoevska
valentinastanoevska
 
царство на растенија
царство на растенијацарство на растенија
царство на растенија
valentinastanoevska
 
Skeleten sistem Valentina Stanoevska Pehcevo
Skeleten sistem Valentina Stanoevska PehcevoSkeleten sistem Valentina Stanoevska Pehcevo
Skeleten sistem Valentina Stanoevska Pehcevo
valentinastanoevska
 
Covecki rasi i porast na covekova populacija Valentina Stanoevska OOU,,Vanco ...
Covecki rasi i porast na covekova populacija Valentina Stanoevska OOU,,Vanco ...Covecki rasi i porast na covekova populacija Valentina Stanoevska OOU,,Vanco ...
Covecki rasi i porast na covekova populacija Valentina Stanoevska OOU,,Vanco ...
valentinastanoevska
 

More from valentinastanoevska (20)

сетило за мирис и вкус
сетило за мирис  и вкуссетило за мирис  и вкус
сетило за мирис и вкус
 
автномен нервен систем
автномен нервен системавтномен нервен систем
автномен нервен систем
 
Cerepen mozok
Cerepen mozokCerepen mozok
Cerepen mozok
 
Rbeten mozok
Rbeten mozokRbeten mozok
Rbeten mozok
 
Fotosinteza
FotosintezaFotosinteza
Fotosinteza
 
Bespolovo i polovo razmn zivotni
Bespolovo i polovo razmn zivotniBespolovo i polovo razmn zivotni
Bespolovo i polovo razmn zivotni
 
Koza i koznitvorvini
Koza i koznitvorviniKoza i koznitvorvini
Koza i koznitvorvini
 
Koza
KozaKoza
Koza
 
органи кај растението марија митриновска
органи кај растението марија митриновскаоргани кај растението марија митриновска
органи кај растението марија митриновска
 
Moi prezentacii
Moi prezentaciiMoi prezentacii
Moi prezentacii
 
фотосинтеза
фотосинтезафотосинтеза
фотосинтеза
 
Srce i krvni sadovi
Srce i krvni sadoviSrce i krvni sadovi
Srce i krvni sadovi
 
Zemjina revlucija
Zemjina revlucijaZemjina revlucija
Zemjina revlucija
 
Izvori na svetlosna energija
Izvori na svetlosna energijaIzvori na svetlosna energija
Izvori na svetlosna energija
 
вулкани и земјотреси
вулкани и земјотресивулкани и земјотреси
вулкани и земјотреси
 
Vidovikarpi prezentacija Valentina Stanoevska
Vidovikarpi prezentacija Valentina StanoevskaVidovikarpi prezentacija Valentina Stanoevska
Vidovikarpi prezentacija Valentina Stanoevska
 
Promeni na materiite poddejstvo na vozduh,voda Valentina Stanoevska
Promeni na materiite poddejstvo na vozduh,voda Valentina StanoevskaPromeni na materiite poddejstvo na vozduh,voda Valentina Stanoevska
Promeni na materiite poddejstvo na vozduh,voda Valentina Stanoevska
 
царство на растенија
царство на растенијацарство на растенија
царство на растенија
 
Skeleten sistem Valentina Stanoevska Pehcevo
Skeleten sistem Valentina Stanoevska PehcevoSkeleten sistem Valentina Stanoevska Pehcevo
Skeleten sistem Valentina Stanoevska Pehcevo
 
Covecki rasi i porast na covekova populacija Valentina Stanoevska OOU,,Vanco ...
Covecki rasi i porast na covekova populacija Valentina Stanoevska OOU,,Vanco ...Covecki rasi i porast na covekova populacija Valentina Stanoevska OOU,,Vanco ...
Covecki rasi i porast na covekova populacija Valentina Stanoevska OOU,,Vanco ...
 

Izla;uvawe

  • 1. Органи за излачување и нивна улога кај различни групи животни -каналчиња отворени кон внатрешноста на телесната празнина -каналчиња кои не се отворени кон внатрешноста на телесната празнина
  • 2. Каналчиња отворени кон внатрешноста на телесна празнина ● Мекотели, прстенести црви и голем бр вошки имаат отворен канал, тој има отвор во вид на инка со трепки што се отвара кон телесната празнина, со трепките се придвижуваат непотребните материи кон каналот и се исфрлаат надвор, каналите се обвиткани со крвни садови што овозможува повторно враќање на потребните материи во крвта
  • 3. Каналчиња затворени кон внатрешноста на телесна празнина ● Плочести црви, ротифери и морски прстенести црви имаат вистински затворени каналчиња преставен од ѕвездеста крања клетка со трепки (пламена клетка), треперењето на трепките ја доведува водата во каналчето и ја повлекува навнатре, постои канал продолжеток на овие и се отвара кон надворешната средина
  • 4. Малпигиеви каналчиња-инсекти и пајаци ● Каналчиња од затворен почетен крај потопен во крв-малпигиеви каналчиња ● Непотребните материи одкрвта се процедуваат во каналчињата а низ нив во цревото, дел од водата може повторно да се врати во крвта и така се создава моч поконцентрирана од крв. Згустената моч се исфрла со измет како кај птици