SlideShare a Scribd company logo
IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG
IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG
pandaigdigang labanán na nagsimula
noong ika-1 ng Setyembre taóng 1939.
Natapos ito noong ika-2 ng Setyembre
1945, at nasangkot ang karamihan ng mga
bansa sa daigdig at bawat kontinente na
may naninirahan.
IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG
inuturing ito na
pinakamalawak, pinakamahal
at pinakamadugong labanán sa
kasaysayan ng sangkatauhan.
Hindi pa man lubusang nakababangon sa mga
pinsala ng digmaan ang mga bansa sa daigdig,
muling umigting ang mga hidwaan sa pagitan
ng mga bansa. Dala na rin ito ng nasimulang
ambisyon ng mga makapangyarihang bansa na
maipagpatuloy ang pananakop at
pagpapalawak ng kanilang teritoryo
IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG
SANHI NG IKALAWANG
DIGMAANG
PANDAIGDIG
1. NASYONALISMO
GREATER EAST ASIA CO-PROSPERITY
SPHERE
Layunin ng Japan na pagbuklurin ang
mga bansang Asyano sa ilalim ng
kanilang pamumuno upang paunlarin
ang aspektong panlipuna, pampulitika,
pangkultura, at pangkabuhayan ng
rehiyon.
IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG
1. NASYONALISMO
PAGHIHIGANTI NG GERMANY
Dahil sa pagkatalo sa WWI, tuluyang humina ang
sandatahang lakas ng Germany. pinasimulan ni Adolf
Hitler, ang lider ng Nazi, ang muling pagtatatag ng
sandatahang lakas ng bansa. Layon ni Hitler na labagin
an kasunduan sa Versailles na naglagay sa Germany sa
kahiya-hiyang kondisyon.Upang makabangon sa
pagkagapi sa Unang Digmaang Pandaigdig,
pinagbalakang mabuti ni Hitler ang muling pananakop.
ADOLF HITLER
2. PAGKAKAMPIHAN/ALYANSA
Pagsasanib ng Austria at Germany
(Anschluss)
Nais ng mga mamamayang Austriano na
maisama ang kanilang bansa sa Germany.
Ngunit ang pagsisikap na ito ay sinalungat ng
mga bansang kasapi sa Allied Powers
(Pransya, Gran Britanya at Estados Unidos).
3. PAGKAKAIBA NG IDEOLIHIYA
DIGMAANG SIBIL SA ESPANYA
Nagsimula ang digmaang sibil sa Spain
noong 1936 sa pagitan ng dalawang
panig: ang pas istang Nationalist Front at
ang sosyalistangPopular Army.
COMMUNISM, FACISM, NAZISM AT DEMOCRACY
3. PAGKAKAIBA NG IDEOLIHIYA
4. PANG-AAGAW
Pag-agaw ng Japan sa Manchuria
Noong 1931, inagaw ng Japan ang
lunsod ng Manchuria. Kinundena ng Liga
ng mga Bansa ang Japan at sinabing ang
ginawang ito ay paglusob. Kasunod ng
pagkundena,itiniwalag sa Liga ng mga
4. PANG-AAGAW
Paglusob sa Czechoslovakia
Noong Setyembre 1938, hinikayat ni Hitler ang
mga Aleman sa Sudeten na pagsikapan na matamo
ng kanilang awtonomiya. Dahil dito, hinikayat ng
Inglatera si Hitler na magdaos ng isang pulong sa
Munich. Ngunit nasakop ni Hitler ang Sudeten at
noong 1939, ang mga natitirang teritoryo sa
Czechoslovakia ay napunta na rin sa Germany.
5. PAGLABAG SA KASUNDUAN
Pag-alis ng Germany sa Liga ng mga Bansa
Ang Germany naman ay tumiwalag sa Liga noong
1933 sapagkat ayon sa mga Aleman, ang pag-aalis
at pagbabawal ng Liga sa pagsasandata ng Germany
ay isang paraan ng pag-aalis ng karapatang mag-
aarmas. Pinalilimitahan naman ng Inglatera ang
bilang ng puwersa ng Germany. Ngunit sa kabila
nito’y nagpadala pa rin ng tropa ang Germany.
5. PAGLABAG SA KASUNDUAN
Pagsakop ng Italya sa Ethiopia
Sa pamumuno ni Benito Mussolini,
sinakop ng Italya ang Ethiopia noong
1935. Tuwirang nilabag ng Italya ang
Kasunduan sa Liga (Covenant of the
League)
5. PAGLABAG SA KASUNDUAN
Paglusob ng Germany sa Poland
Huling pangyayari na nagpasiklab sa
Ikalawang Digmaang Pandaigdig ang pagpasok ng
mga Aleman sa Poland noong 1939. Ang
pagsakop na ito ay pagbaligtad ng Germany sa
Russia na kapwa pumirma sa kasunduang
Ribbentrop-Molotov, isang kasunduan ng hindi
pakikidigma.
MAHAHALAGANG
KAGANAPAN NG
IKALAWANG
DIGMAANG
PANDAIGDIG
Noong tag-araw ng 1939, sinalakay ni
Hitler at ng kanyang hukbo ang Austria at
Czechoslovakia upang gawing teritoryo
ang mga ito.Tinangka rin niyang kunin
mula sa Poland ang Baltic Port at ang
Polish Corridor
ALLIES POWER VS AXIS POWERS
IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG
•DIGMAAN SA EUROPE
•UNITED STATES AT DIGMAAN
•DIGMAAN SA PASIPIKO
IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG
DIGMAAN SA EUROPE
FRANCE/GREAT BRITAIN VS GERMANY
ang mga hukbong Pranses at Ingles ang nag-
abang sa likod ng Maginot Line. Ang Phony
War ay biglang natapos sapagkat sinimulan
ni Hitler ang kanyang blitzkrieg (biglaang
paglusob na walang babala).
IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG
UNITED STATES AT DIGMAAN
Ang pagkapanalo ng Nazi sa
Europe ay nagdulot ng pangamba
sa mga Amerikano. Nabahala sila
sa kaligtasan ng Inglatera pati na
ng layuning demokrasya.
UNITED STATES AT DIGMAAN
Pinagpatibay ng Kongreso ang batas na
Lend Lease na nagsabing ang United
States ay magbibigay ng kagamitang
pandigma sa lahat ng lalaban sa mga
kasapi ng Axis Powers. Naging miyembro
ng puwersang Alyado ang United States
noong 1941
DIGMAAN SA PASIPIKO
Ilang oras matapos salakayin ang
Pearl Harbor ng mga Hapon, ang mga
eroplano ng Japan ay sumalakay din
sa Pilipinas at winasak ang hukbong
panghimpapawid sa Clark Field,
Pampanga.
DIGMAAN SA PASIPIKO
Noong ika-7 ng Disyembre 1941, biglang
sinalakay ng Japan ang Pearl Harbor, isa
sa mga himpilan ng hukbong dagat ng
United States sa Hawaii. Ang pataksil na
pagsalakay na ito sa Amerika ay tinawag
na “Day of Infamy.”
DIGMAAN SA PASIPIKO
Kasabay ng pananalakay sa Pilipinas ang
pagsalakay at pagsakop ng mga Hapones
sa Thailand, British Malaya, Hongkong,
Guam, at Wake Islands. Narating ng
Hapon ang tugatog ng tagumpay sa
pananakop sa Pasipiko nong 1942 at
nagtatag sila ng Greater East Asia Co-
Prosperity Sphere
WAKAS NG
IKALAWANG
DIGMAANG
PANDAIGDIG
Tagumpay ng Allies sa Europe
ang mga hukbong Alyado ay lumapag at
dumaong sa Normandy samantalang sa
Silangang Europe ay nilumpo ng mga
Ruso ang mga hukbong Nazi at nasakop
ang Berlin. Nagsimula sa pagkakapanalo
ng Allied Powers sa Hilagang Africa noong
Ang Pagbagsak ng Germany
Noong ika-6 ng Hunyo, 1944 (D-
DAY), lumapag sa Normandy,
Pransya ang pwersa ni Heneral
Eisenhower. Pagkaraan ng ilang
linggong paglalaban, natalo nila
ang mga Nazi.
Ang Pagbagsak ng Germany
Nakipagsapalaran si Hitler at
sinalakay ang mga alyado na malapit
sa Luxembourg noong ika-6 ng
Disyembre. Tinawag na Battle of the
Bulge ang labanang ito kung saan
natalo ang mga Nazi.
Ang Tagumpay sa Pasipiko
Nakipagsapalaran si Hitler at
sinalakay ang mga alyado na malapit
sa Luxembourg noong ika-6 ng
Disyembre. Tinawag na Battle of the
Bulge ang labanang ito kung saan
natalo ang mga Nazi.
Ang Tagumpay sa Pasipiko
Pagkatapos ng mahigit sa ilang
buwang pakikipaglaban ng mga
Pilipino sa Hapones, idineklara ni
Heneral McArthur ang kalayaan ng
Pilipinas mula sa mga Hapon.
Ang Tagumpay sa Pasipiko
ATOMIC BOMB SA NAGASAKI AT HIROSHIMA
Ang Tagumpay sa Pasipiko
ATOMIC BOMB SA NAGASAKI AT HIROSHIMA
MGA BUNGA NG
IKALAWANG
DIGMAANG
PANDAIGDIG
Malaking ang bilang ng mga
namatay at nasirang ari-arian.
Tinatayang halos 60 bansa ang
naapektuhan ng digmaan at higit na
mas marami ang namatay kaysa
Unang Digmaang Pandaigdig.
1
Natigil ang pagsulong ng
ekonomiyang pandaigdig dahil
sa pagkawasak ng agrikultura,
industriya, transportasyon at
pananalapi ng maraming
bansa. 22
3
Bumagsak ang pamahalaang
totalitaryang Nazi ni Hitler,
Fascismo ni Mussolini, at
Imperyong Hapon ni
Hirohito.
4
Napagtibay ang simulaing
command responsibility para
sa pagkakasalang nagawa ng
mga opisyal ng bayan at mga
pinunong militar.
5
Naging daan ito ng pagsilang ng
malalayang bansa – ang Silangan
Germany, Kanlurang Germany,
Nasyonalistang Tsina, Pulahang Tsina,
Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Ceylon,
India, Pakistan, Israel, Iran,
Iraq at iba
MAGDALA NG
MANILA PAPER,
PENTEL PEN,
COLORED PAPER
AT IBA PA.

More Related Content

What's hot

Ideolohiya
IdeolohiyaIdeolohiya
Epekto Ng Neokolonyalismo
 Epekto Ng Neokolonyalismo  Epekto Ng Neokolonyalismo
Epekto Ng Neokolonyalismo
LastrellaAlleanna
 
Unang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdigUnang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdig
kylejoy
 
Rebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikanoRebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikano
eliasjoy
 
Ang rebolusyong siyentipiko
Ang rebolusyong siyentipikoAng rebolusyong siyentipiko
Ang rebolusyong siyentipiko
Mary Grace Ambrocio
 
Sanhi ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Sanhi ng Ikalawang Digmaang PandaigdigSanhi ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Sanhi ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Genesis Ian Fernandez
 
Nasyonalismo sa silangan at timog silangang asya
Nasyonalismo sa silangan at timog silangang asyaNasyonalismo sa silangan at timog silangang asya
Nasyonalismo sa silangan at timog silangang asya
Jared Ram Juezan
 
Kasaysayan at epekto ng cold war
Kasaysayan at epekto ng cold warKasaysayan at epekto ng cold war
Kasaysayan at epekto ng cold war
mary ann feria
 
Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptx
Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptxMga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptx
Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptx
KristelleMaeAbarco3
 
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter ModuleAraling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module
Jhing Pantaleon
 
Unang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdigUnang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdig
Keith Lucas
 
GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYALGRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
Jt Engay
 
Mga Bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptx
Mga Bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptxMga Bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptx
Mga Bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptx
KristelleMaeAbarco3
 
NEOKOLONYALISMO-KAHULUGAN, ANYO, EPEKTO.pptx
NEOKOLONYALISMO-KAHULUGAN, ANYO, EPEKTO.pptxNEOKOLONYALISMO-KAHULUGAN, ANYO, EPEKTO.pptx
NEOKOLONYALISMO-KAHULUGAN, ANYO, EPEKTO.pptx
Juliet Cabiles
 
Modyul 18 mga ideolohiyang laganap
Modyul 18  mga ideolohiyang laganapModyul 18  mga ideolohiyang laganap
Modyul 18 mga ideolohiyang laganap
南 睿
 
Renaissance
Renaissance Renaissance
Renaissance
Queenza Villareal
 
Aralin 13 : MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONYALISMO
Aralin 13 : MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONYALISMOAralin 13 : MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONYALISMO
Aralin 13 : MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONYALISMO
SMAP_G8Orderliness
 
Ang Unang Digmaang Pandaigdig
Ang Unang Digmaang PandaigdigAng Unang Digmaang Pandaigdig
Ang Unang Digmaang Pandaigdig
edmond84
 
unang digmaan pandaigdig
unang digmaan pandaigdigunang digmaan pandaigdig
unang digmaan pandaigdig
Janet David
 

What's hot (20)

Ideolohiya
IdeolohiyaIdeolohiya
Ideolohiya
 
Epekto Ng Neokolonyalismo
 Epekto Ng Neokolonyalismo  Epekto Ng Neokolonyalismo
Epekto Ng Neokolonyalismo
 
Unang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdigUnang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdig
 
Rebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikanoRebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikano
 
Ang rebolusyong siyentipiko
Ang rebolusyong siyentipikoAng rebolusyong siyentipiko
Ang rebolusyong siyentipiko
 
Sanhi ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Sanhi ng Ikalawang Digmaang PandaigdigSanhi ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Sanhi ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig
 
Nasyonalismo sa silangan at timog silangang asya
Nasyonalismo sa silangan at timog silangang asyaNasyonalismo sa silangan at timog silangang asya
Nasyonalismo sa silangan at timog silangang asya
 
Kasaysayan at epekto ng cold war
Kasaysayan at epekto ng cold warKasaysayan at epekto ng cold war
Kasaysayan at epekto ng cold war
 
Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptx
Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptxMga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptx
Mga Sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptx
 
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter ModuleAraling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module
 
Unang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdigUnang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdig
 
GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYALGRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
 
Rebolusyong Pranses
Rebolusyong PransesRebolusyong Pranses
Rebolusyong Pranses
 
Mga Bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptx
Mga Bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptxMga Bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptx
Mga Bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptx
 
NEOKOLONYALISMO-KAHULUGAN, ANYO, EPEKTO.pptx
NEOKOLONYALISMO-KAHULUGAN, ANYO, EPEKTO.pptxNEOKOLONYALISMO-KAHULUGAN, ANYO, EPEKTO.pptx
NEOKOLONYALISMO-KAHULUGAN, ANYO, EPEKTO.pptx
 
Modyul 18 mga ideolohiyang laganap
Modyul 18  mga ideolohiyang laganapModyul 18  mga ideolohiyang laganap
Modyul 18 mga ideolohiyang laganap
 
Renaissance
Renaissance Renaissance
Renaissance
 
Aralin 13 : MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONYALISMO
Aralin 13 : MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONYALISMOAralin 13 : MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONYALISMO
Aralin 13 : MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONYALISMO
 
Ang Unang Digmaang Pandaigdig
Ang Unang Digmaang PandaigdigAng Unang Digmaang Pandaigdig
Ang Unang Digmaang Pandaigdig
 
unang digmaan pandaigdig
unang digmaan pandaigdigunang digmaan pandaigdig
unang digmaan pandaigdig
 

Similar to IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG

IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG.pdf
IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG.pdfIKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG.pdf
IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG.pdf
Mooniie1
 
Ikalawang digmaang pandaigdig .pptx
Ikalawang digmaang pandaigdig   .pptxIkalawang digmaang pandaigdig   .pptx
Ikalawang digmaang pandaigdig .pptx
jeymararizalapayumob
 
Aral.pan.
Aral.pan.Aral.pan.
World war 2 (1)
World war 2 (1)World war 2 (1)
World war 2 (1)
Eemlliuq Agalalan
 
8-Excellence Ikalawang Digmaang Pandaigdig
8-Excellence Ikalawang Digmaang Pandaigdig8-Excellence Ikalawang Digmaang Pandaigdig
8-Excellence Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Jay Panlilio
 
2 Ikalawang Digmaang Pandaigdig (1).pptx
2 Ikalawang Digmaang Pandaigdig (1).pptx2 Ikalawang Digmaang Pandaigdig (1).pptx
2 Ikalawang Digmaang Pandaigdig (1).pptx
AceAnoya
 
G-9 Unity Ikalawang digmaang pandaigdig
G-9 Unity Ikalawang digmaang pandaigdig G-9 Unity Ikalawang digmaang pandaigdig
G-9 Unity Ikalawang digmaang pandaigdig
akiesskies
 
vdocuments.mx_g-9-unity-ikalawang-digmaang-pandaigdig (1).pptx
vdocuments.mx_g-9-unity-ikalawang-digmaang-pandaigdig (1).pptxvdocuments.mx_g-9-unity-ikalawang-digmaang-pandaigdig (1).pptx
vdocuments.mx_g-9-unity-ikalawang-digmaang-pandaigdig (1).pptx
MeljayTomas
 
G8 AP Q4 Week 3-4 Ikalawang Digmaang pandaigdig.pptx
G8 AP Q4 Week 3-4 Ikalawang Digmaang pandaigdig.pptxG8 AP Q4 Week 3-4 Ikalawang Digmaang pandaigdig.pptx
G8 AP Q4 Week 3-4 Ikalawang Digmaang pandaigdig.pptx
JoeyeLogac
 
Ikalawang Digmaang Pandaigdig (PowerPoint)
Ikalawang Digmaang Pandaigdig (PowerPoint)Ikalawang Digmaang Pandaigdig (PowerPoint)
Ikalawang Digmaang Pandaigdig (PowerPoint)
marvindmina07
 
IKAAAPT M2-2 Ikalawang Digmaang Pandaigdig.pptx
IKAAAPT M2-2 Ikalawang Digmaang Pandaigdig.pptxIKAAAPT M2-2 Ikalawang Digmaang Pandaigdig.pptx
IKAAAPT M2-2 Ikalawang Digmaang Pandaigdig.pptx
LanzCuaresma2
 
"Ikalawang digmaang pandaigdig" JOANNE KAYE MICLAT bsed(ss) 2-F
"Ikalawang digmaang pandaigdig" JOANNE KAYE MICLAT bsed(ss) 2-F"Ikalawang digmaang pandaigdig" JOANNE KAYE MICLAT bsed(ss) 2-F
"Ikalawang digmaang pandaigdig" JOANNE KAYE MICLAT bsed(ss) 2-F
Joanne Kaye Miclat
 
ikalawang digmaang pandaigdig
ikalawang digmaang pandaigdigikalawang digmaang pandaigdig
ikalawang digmaang pandaigdig
Mary Grace Ambrocio
 
WW2_1.pptx
WW2_1.pptxWW2_1.pptx
WW2_1.pptx
JonnaMelSandico
 
Ikalawang digmaang pandaigdig-II-Dalton mnhs
Ikalawang digmaang pandaigdig-II-Dalton mnhsIkalawang digmaang pandaigdig-II-Dalton mnhs
Ikalawang digmaang pandaigdig-II-Dalton mnhs
Jaypee Abelinde
 
Ikalawang digmaang pandaigdig
Ikalawang digmaang pandaigdigIkalawang digmaang pandaigdig
Ikalawang digmaang pandaigdig
Jaypee Abelinde
 
Ikalawang digmaang-pandaigdig
Ikalawang digmaang-pandaigdigIkalawang digmaang-pandaigdig
Ikalawang digmaang-pandaigdig
Nino Mandap
 
Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Ikalawang Digmaang PandaigdigIkalawang Digmaang Pandaigdig
Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Genesis Ian Fernandez
 

Similar to IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG (20)

IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG.pdf
IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG.pdfIKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG.pdf
IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG.pdf
 
Ikalawang digmaang pandaigdig .pptx
Ikalawang digmaang pandaigdig   .pptxIkalawang digmaang pandaigdig   .pptx
Ikalawang digmaang pandaigdig .pptx
 
Aral.pan.
Aral.pan.Aral.pan.
Aral.pan.
 
World war 2 (1)
World war 2 (1)World war 2 (1)
World war 2 (1)
 
8-Excellence Ikalawang Digmaang Pandaigdig
8-Excellence Ikalawang Digmaang Pandaigdig8-Excellence Ikalawang Digmaang Pandaigdig
8-Excellence Ikalawang Digmaang Pandaigdig
 
2 Ikalawang Digmaang Pandaigdig (1).pptx
2 Ikalawang Digmaang Pandaigdig (1).pptx2 Ikalawang Digmaang Pandaigdig (1).pptx
2 Ikalawang Digmaang Pandaigdig (1).pptx
 
G-9 Unity Ikalawang digmaang pandaigdig
G-9 Unity Ikalawang digmaang pandaigdig G-9 Unity Ikalawang digmaang pandaigdig
G-9 Unity Ikalawang digmaang pandaigdig
 
vdocuments.mx_g-9-unity-ikalawang-digmaang-pandaigdig (1).pptx
vdocuments.mx_g-9-unity-ikalawang-digmaang-pandaigdig (1).pptxvdocuments.mx_g-9-unity-ikalawang-digmaang-pandaigdig (1).pptx
vdocuments.mx_g-9-unity-ikalawang-digmaang-pandaigdig (1).pptx
 
G8 AP Q4 Week 3-4 Ikalawang Digmaang pandaigdig.pptx
G8 AP Q4 Week 3-4 Ikalawang Digmaang pandaigdig.pptxG8 AP Q4 Week 3-4 Ikalawang Digmaang pandaigdig.pptx
G8 AP Q4 Week 3-4 Ikalawang Digmaang pandaigdig.pptx
 
Ikalawang Digmaang Pandaigdig (PowerPoint)
Ikalawang Digmaang Pandaigdig (PowerPoint)Ikalawang Digmaang Pandaigdig (PowerPoint)
Ikalawang Digmaang Pandaigdig (PowerPoint)
 
IKAAAPT M2-2 Ikalawang Digmaang Pandaigdig.pptx
IKAAAPT M2-2 Ikalawang Digmaang Pandaigdig.pptxIKAAAPT M2-2 Ikalawang Digmaang Pandaigdig.pptx
IKAAAPT M2-2 Ikalawang Digmaang Pandaigdig.pptx
 
"Ikalawang digmaang pandaigdig" JOANNE KAYE MICLAT bsed(ss) 2-F
"Ikalawang digmaang pandaigdig" JOANNE KAYE MICLAT bsed(ss) 2-F"Ikalawang digmaang pandaigdig" JOANNE KAYE MICLAT bsed(ss) 2-F
"Ikalawang digmaang pandaigdig" JOANNE KAYE MICLAT bsed(ss) 2-F
 
ikalawang digmaang pandaigdig
ikalawang digmaang pandaigdigikalawang digmaang pandaigdig
ikalawang digmaang pandaigdig
 
WW2_1.pptx
WW2_1.pptxWW2_1.pptx
WW2_1.pptx
 
Ikalawang digmaang pandaigdig-II-Dalton mnhs
Ikalawang digmaang pandaigdig-II-Dalton mnhsIkalawang digmaang pandaigdig-II-Dalton mnhs
Ikalawang digmaang pandaigdig-II-Dalton mnhs
 
II-Dalton-mnhs-jaypee
II-Dalton-mnhs-jaypeeII-Dalton-mnhs-jaypee
II-Dalton-mnhs-jaypee
 
Ikalawang digmaang pandaigdig
Ikalawang digmaang pandaigdigIkalawang digmaang pandaigdig
Ikalawang digmaang pandaigdig
 
Ikalawang digmaang-pandaigdig
Ikalawang digmaang-pandaigdigIkalawang digmaang-pandaigdig
Ikalawang digmaang-pandaigdig
 
Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Ikalawang Digmaang PandaigdigIkalawang Digmaang Pandaigdig
Ikalawang Digmaang Pandaigdig
 
Philip Renton MNHS
Philip Renton MNHSPhilip Renton MNHS
Philip Renton MNHS
 

More from eliasjoy

GRAECO-PERSIAN WAR AND PELOPONNESIAN WAR
GRAECO-PERSIAN WAR AND PELOPONNESIAN WARGRAECO-PERSIAN WAR AND PELOPONNESIAN WAR
GRAECO-PERSIAN WAR AND PELOPONNESIAN WAR
eliasjoy
 
Gender and sexuality
Gender and sexualityGender and sexuality
Gender and sexuality
eliasjoy
 
Ang Kabihasnang Tsino sa Silangang Asya
Ang Kabihasnang Tsino sa Silangang AsyaAng Kabihasnang Tsino sa Silangang Asya
Ang Kabihasnang Tsino sa Silangang Asya
eliasjoy
 
Coastal destruction
Coastal destructionCoastal destruction
Coastal destruction
eliasjoy
 
Cold War: Pagsibol ng Panibagong Digmaan
Cold War: Pagsibol ng Panibagong DigmaanCold War: Pagsibol ng Panibagong Digmaan
Cold War: Pagsibol ng Panibagong Digmaan
eliasjoy
 
Mimaropa
MimaropaMimaropa
Mimaropa
eliasjoy
 
Chracteristics of Good Guidcance Program
Chracteristics of Good Guidcance ProgramChracteristics of Good Guidcance Program
Chracteristics of Good Guidcance Program
eliasjoy
 
Cold war
Cold warCold war
Cold war
eliasjoy
 
inquiry aproach in Social Studies
inquiry aproach in Social Studiesinquiry aproach in Social Studies
inquiry aproach in Social Studies
eliasjoy
 
Mexico
MexicoMexico
Mexico
eliasjoy
 
Crime
CrimeCrime
Crime
eliasjoy
 
Values
ValuesValues
Values
eliasjoy
 

More from eliasjoy (12)

GRAECO-PERSIAN WAR AND PELOPONNESIAN WAR
GRAECO-PERSIAN WAR AND PELOPONNESIAN WARGRAECO-PERSIAN WAR AND PELOPONNESIAN WAR
GRAECO-PERSIAN WAR AND PELOPONNESIAN WAR
 
Gender and sexuality
Gender and sexualityGender and sexuality
Gender and sexuality
 
Ang Kabihasnang Tsino sa Silangang Asya
Ang Kabihasnang Tsino sa Silangang AsyaAng Kabihasnang Tsino sa Silangang Asya
Ang Kabihasnang Tsino sa Silangang Asya
 
Coastal destruction
Coastal destructionCoastal destruction
Coastal destruction
 
Cold War: Pagsibol ng Panibagong Digmaan
Cold War: Pagsibol ng Panibagong DigmaanCold War: Pagsibol ng Panibagong Digmaan
Cold War: Pagsibol ng Panibagong Digmaan
 
Mimaropa
MimaropaMimaropa
Mimaropa
 
Chracteristics of Good Guidcance Program
Chracteristics of Good Guidcance ProgramChracteristics of Good Guidcance Program
Chracteristics of Good Guidcance Program
 
Cold war
Cold warCold war
Cold war
 
inquiry aproach in Social Studies
inquiry aproach in Social Studiesinquiry aproach in Social Studies
inquiry aproach in Social Studies
 
Mexico
MexicoMexico
Mexico
 
Crime
CrimeCrime
Crime
 
Values
ValuesValues
Values
 

Recently uploaded

MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
Just Passing By
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
DEBBIEMANAOIS2
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Mack943419
 
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptxMODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
Mack943419
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
Just Passing By
 
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MarjorieBaylon2
 
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - MitolohiyaFILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
francisvillalon2
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
jpyago
 
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptxFILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
JhonabelPauyo
 
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
LorenzJoyImperial2
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
MylaValencia
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Myles V.
 
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDBLesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
MaximoLace1
 

Recently uploaded (13)

MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
 
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptxMODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
 
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
 
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - MitolohiyaFILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
 
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptxFILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
 
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
 
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDBLesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
 

IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG

 • 2. IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG pandaigdigang labanán na nagsimula noong ika-1 ng Setyembre taóng 1939. Natapos ito noong ika-2 ng Setyembre 1945, at nasangkot ang karamihan ng mga bansa sa daigdig at bawat kontinente na may naninirahan.
 • 3. IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG inuturing ito na pinakamalawak, pinakamahal at pinakamadugong labanán sa kasaysayan ng sangkatauhan.
 • 4. Hindi pa man lubusang nakababangon sa mga pinsala ng digmaan ang mga bansa sa daigdig, muling umigting ang mga hidwaan sa pagitan ng mga bansa. Dala na rin ito ng nasimulang ambisyon ng mga makapangyarihang bansa na maipagpatuloy ang pananakop at pagpapalawak ng kanilang teritoryo IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG
 • 6. 1. NASYONALISMO GREATER EAST ASIA CO-PROSPERITY SPHERE Layunin ng Japan na pagbuklurin ang mga bansang Asyano sa ilalim ng kanilang pamumuno upang paunlarin ang aspektong panlipuna, pampulitika, pangkultura, at pangkabuhayan ng rehiyon.
 • 8. 1. NASYONALISMO PAGHIHIGANTI NG GERMANY Dahil sa pagkatalo sa WWI, tuluyang humina ang sandatahang lakas ng Germany. pinasimulan ni Adolf Hitler, ang lider ng Nazi, ang muling pagtatatag ng sandatahang lakas ng bansa. Layon ni Hitler na labagin an kasunduan sa Versailles na naglagay sa Germany sa kahiya-hiyang kondisyon.Upang makabangon sa pagkagapi sa Unang Digmaang Pandaigdig, pinagbalakang mabuti ni Hitler ang muling pananakop.
 • 10. 2. PAGKAKAMPIHAN/ALYANSA Pagsasanib ng Austria at Germany (Anschluss) Nais ng mga mamamayang Austriano na maisama ang kanilang bansa sa Germany. Ngunit ang pagsisikap na ito ay sinalungat ng mga bansang kasapi sa Allied Powers (Pransya, Gran Britanya at Estados Unidos).
 • 11. 3. PAGKAKAIBA NG IDEOLIHIYA DIGMAANG SIBIL SA ESPANYA Nagsimula ang digmaang sibil sa Spain noong 1936 sa pagitan ng dalawang panig: ang pas istang Nationalist Front at ang sosyalistangPopular Army.
 • 12. COMMUNISM, FACISM, NAZISM AT DEMOCRACY 3. PAGKAKAIBA NG IDEOLIHIYA
 • 13. 4. PANG-AAGAW Pag-agaw ng Japan sa Manchuria Noong 1931, inagaw ng Japan ang lunsod ng Manchuria. Kinundena ng Liga ng mga Bansa ang Japan at sinabing ang ginawang ito ay paglusob. Kasunod ng pagkundena,itiniwalag sa Liga ng mga
 • 14. 4. PANG-AAGAW Paglusob sa Czechoslovakia Noong Setyembre 1938, hinikayat ni Hitler ang mga Aleman sa Sudeten na pagsikapan na matamo ng kanilang awtonomiya. Dahil dito, hinikayat ng Inglatera si Hitler na magdaos ng isang pulong sa Munich. Ngunit nasakop ni Hitler ang Sudeten at noong 1939, ang mga natitirang teritoryo sa Czechoslovakia ay napunta na rin sa Germany.
 • 15. 5. PAGLABAG SA KASUNDUAN Pag-alis ng Germany sa Liga ng mga Bansa Ang Germany naman ay tumiwalag sa Liga noong 1933 sapagkat ayon sa mga Aleman, ang pag-aalis at pagbabawal ng Liga sa pagsasandata ng Germany ay isang paraan ng pag-aalis ng karapatang mag- aarmas. Pinalilimitahan naman ng Inglatera ang bilang ng puwersa ng Germany. Ngunit sa kabila nito’y nagpadala pa rin ng tropa ang Germany.
 • 16. 5. PAGLABAG SA KASUNDUAN Pagsakop ng Italya sa Ethiopia Sa pamumuno ni Benito Mussolini, sinakop ng Italya ang Ethiopia noong 1935. Tuwirang nilabag ng Italya ang Kasunduan sa Liga (Covenant of the League)
 • 17. 5. PAGLABAG SA KASUNDUAN Paglusob ng Germany sa Poland Huling pangyayari na nagpasiklab sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig ang pagpasok ng mga Aleman sa Poland noong 1939. Ang pagsakop na ito ay pagbaligtad ng Germany sa Russia na kapwa pumirma sa kasunduang Ribbentrop-Molotov, isang kasunduan ng hindi pakikidigma.
 • 19. Noong tag-araw ng 1939, sinalakay ni Hitler at ng kanyang hukbo ang Austria at Czechoslovakia upang gawing teritoryo ang mga ito.Tinangka rin niyang kunin mula sa Poland ang Baltic Port at ang Polish Corridor
 • 20. ALLIES POWER VS AXIS POWERS
 • 22. •DIGMAAN SA EUROPE •UNITED STATES AT DIGMAAN •DIGMAAN SA PASIPIKO
 • 24. DIGMAAN SA EUROPE FRANCE/GREAT BRITAIN VS GERMANY ang mga hukbong Pranses at Ingles ang nag- abang sa likod ng Maginot Line. Ang Phony War ay biglang natapos sapagkat sinimulan ni Hitler ang kanyang blitzkrieg (biglaang paglusob na walang babala).
 • 26. UNITED STATES AT DIGMAAN Ang pagkapanalo ng Nazi sa Europe ay nagdulot ng pangamba sa mga Amerikano. Nabahala sila sa kaligtasan ng Inglatera pati na ng layuning demokrasya.
 • 27. UNITED STATES AT DIGMAAN Pinagpatibay ng Kongreso ang batas na Lend Lease na nagsabing ang United States ay magbibigay ng kagamitang pandigma sa lahat ng lalaban sa mga kasapi ng Axis Powers. Naging miyembro ng puwersang Alyado ang United States noong 1941
 • 28. DIGMAAN SA PASIPIKO Ilang oras matapos salakayin ang Pearl Harbor ng mga Hapon, ang mga eroplano ng Japan ay sumalakay din sa Pilipinas at winasak ang hukbong panghimpapawid sa Clark Field, Pampanga.
 • 29. DIGMAAN SA PASIPIKO Noong ika-7 ng Disyembre 1941, biglang sinalakay ng Japan ang Pearl Harbor, isa sa mga himpilan ng hukbong dagat ng United States sa Hawaii. Ang pataksil na pagsalakay na ito sa Amerika ay tinawag na “Day of Infamy.”
 • 30. DIGMAAN SA PASIPIKO Kasabay ng pananalakay sa Pilipinas ang pagsalakay at pagsakop ng mga Hapones sa Thailand, British Malaya, Hongkong, Guam, at Wake Islands. Narating ng Hapon ang tugatog ng tagumpay sa pananakop sa Pasipiko nong 1942 at nagtatag sila ng Greater East Asia Co- Prosperity Sphere
 • 32. Tagumpay ng Allies sa Europe ang mga hukbong Alyado ay lumapag at dumaong sa Normandy samantalang sa Silangang Europe ay nilumpo ng mga Ruso ang mga hukbong Nazi at nasakop ang Berlin. Nagsimula sa pagkakapanalo ng Allied Powers sa Hilagang Africa noong
 • 33. Ang Pagbagsak ng Germany Noong ika-6 ng Hunyo, 1944 (D- DAY), lumapag sa Normandy, Pransya ang pwersa ni Heneral Eisenhower. Pagkaraan ng ilang linggong paglalaban, natalo nila ang mga Nazi.
 • 34. Ang Pagbagsak ng Germany Nakipagsapalaran si Hitler at sinalakay ang mga alyado na malapit sa Luxembourg noong ika-6 ng Disyembre. Tinawag na Battle of the Bulge ang labanang ito kung saan natalo ang mga Nazi.
 • 35. Ang Tagumpay sa Pasipiko Nakipagsapalaran si Hitler at sinalakay ang mga alyado na malapit sa Luxembourg noong ika-6 ng Disyembre. Tinawag na Battle of the Bulge ang labanang ito kung saan natalo ang mga Nazi.
 • 36. Ang Tagumpay sa Pasipiko Pagkatapos ng mahigit sa ilang buwang pakikipaglaban ng mga Pilipino sa Hapones, idineklara ni Heneral McArthur ang kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Hapon.
 • 37. Ang Tagumpay sa Pasipiko ATOMIC BOMB SA NAGASAKI AT HIROSHIMA
 • 38. Ang Tagumpay sa Pasipiko ATOMIC BOMB SA NAGASAKI AT HIROSHIMA
 • 40. Malaking ang bilang ng mga namatay at nasirang ari-arian. Tinatayang halos 60 bansa ang naapektuhan ng digmaan at higit na mas marami ang namatay kaysa Unang Digmaang Pandaigdig. 1
 • 41. Natigil ang pagsulong ng ekonomiyang pandaigdig dahil sa pagkawasak ng agrikultura, industriya, transportasyon at pananalapi ng maraming bansa. 22
 • 42. 3 Bumagsak ang pamahalaang totalitaryang Nazi ni Hitler, Fascismo ni Mussolini, at Imperyong Hapon ni Hirohito.
 • 43. 4 Napagtibay ang simulaing command responsibility para sa pagkakasalang nagawa ng mga opisyal ng bayan at mga pinunong militar.
 • 44. 5 Naging daan ito ng pagsilang ng malalayang bansa – ang Silangan Germany, Kanlurang Germany, Nasyonalistang Tsina, Pulahang Tsina, Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Ceylon, India, Pakistan, Israel, Iran, Iraq at iba
 • 45. MAGDALA NG MANILA PAPER, PENTEL PEN, COLORED PAPER AT IBA PA.