SlideShare a Scribd company logo
Destinasjonsledelse –
nye krav til løsninger
     Georg Kamfjord
    Handelshøyskolen BI


   Morgendagens Reiseliv 2010
Agenda

 1.  Kort historisk perspektiv
 2.  Hva det handler om
 3.  En modell for destinasjonsledelse
 4.  Et bilde på galskapen
 5.  Rammebetingelser for fremtiden
 6.  Oppsummering
             Georg Kamfjord
            Handelshøyskolen BI
1. Kort historisk perspektiv
         Georg Kamfjord
        Handelshøyskolen BI
Erfarings‐
    g
basen ‐ 1
Verden forandrer seg –
eller er det bare tilsynelatende?
 ll   d b    l  l  d
2.  Hva det handler om
        Georg Kamfjord
       Handelshøyskolen BI
Hva er en destinasjon?
         j


   Svar 1:


    Et sted som er kjent
            j
                7
Hva er en destinasjon?
         j

 Svar 2:
      Et helhetlig reiselivsprodukt
           Profil - posisjon - image
             Natur- og kultur
               landskap
               Opplevelser

              Attrak-
                     Mat        Andre
      Felles-    sjon
      goder          M           næringer
                     Trans-
              Seng     port       og sektorer              Infrastruktur
              I f t kt
                 Pakke
                     Kilde: G.Kamfjord, Reiselivsproduktet
                         G Kamfjord

                                         8
Destinasjonsledelse

  •D i
  Destinasjonsledelse er organiserte h dli
        j  l d l    i   handlinger f økt
                         for k
  attraktivitet og omdømme av en destinasjon, og for styrket
  inntjeningen for næringen.
  • Dette innebærer:
   • Destinasjonsutvikling - organisering av fellesoppgaver
        j      g  g    g     ppg
    som gjør den helhetlige destinasjonen mer attraktiv og
    øker opplevelseskvaliteten ved besøk
   • Destinasjonsmarkedsføring – organisering og
    gjennomføring av markedstiltak som bygger
    merkevaren, skaper ønske om å besøke stedet og
             p                g
    trekker til seg målgruppene ved direkte salg eller via
    mellomledd


                                 9
Destinasjonshierarkiet


       Nasjon

      Landsdel

       Region

       Område

        Sted

       Resort
      Georg Kamfjord
     Handelshøyskolen BI
Destinasjonshierarkiet og
destinasjonsledelse

 Ethvert nivå i destinasjonshierarkiet står overfor de
 samme oppgavekategoriene i destinasjonsledelse
 Utfordringen er å prioritere oppgavene ut fra hva som
 best kan bidra til næringens verdiskaping ut fra
   •  Oppgavetype
   •  Produktforståelse i forhold til markeder
   •  Ambisjoner i forhold til disponible ressurser
   •  Stordriftsfordeler
   •  Kvalitet


              Georg Kamfjord
             Handelshøyskolen BI
Oppgaver og aktører på destinasjonsnivå

                          Fellesoppgaver
                             ppg
                                      Komm.
                                      Komm
              Offentlig   Dest.sjon Dest.sjon  Organi-
         Infra-  sektor-                    produk-
         struktur  ansvar    utvikling mark.føring sering    sjon

 Stat
  Landsdel
Fylke
    Region

Kommune
     Sted
R.L. org.

Bedrifter                     Georg Kamfjord
                    Handelshøyskolen BI
Oppgaver og aktører på destinasjonsnivå
 Det kritiske poenget

                          Fellesoppgaver
                             ppg
                                      Komm.
                                      Komm
              Offentlig   Dest.sjon Dest.sjon  Organi-
         Infra-  sektor-                    produk-
         struktur  ansvar    utvikling mark.føring sering    sjon

 Stat
  Landsdel
Fylke
    Region          PENGER UT
Kommune              (reiselivsmilliarden)
     Sted
               ‐ for å få penger inn
R.L. org.
                                      PENGER 
Bedrifter                                  INN                     Georg Kamfjord
                    Handelshøyskolen BI
Verdikjede for reiselivsbedrift
Hvor skal vi bruke pengene ut for å få mest inn?

       Infrastruktur

       Offentlig sektoransvar                     Produkt
                     Produkt-
               Til rette- markeds-  Produk-
   Ressurser Konsept                    Opplevelse
               legging   føring   sjon       Destinasjonsmarkedsføring
       Fellesgoder - Destinasjonsutvikling
          g        j      g
       Destinasjonsorganisering
Verdisystem på
destinasjonsnivå


    Infrastruktur

    Offentlig sektoransvar                       Destinasjons-
                       opplevelse    Destinasjonsmarkedsføring
        j        g
    Fellesgoder - Destinasjonsutvikling
    Destinasjonsorganisering
3.  En modell for destinasjonsledelse
        Georg Kamfjord
       Handelshøyskolen BI
Destinasjonsledelsessytemet -
 Grunnmodell
                  Strategiske
Strategisk i å
St t i k nivå            føringer
                   Destinasjons-
                    ledelses-
                    ledelses
                    system
         Destinasjons-              Destinasjons-
Operativt nivå
         utvikling
             g                markedsføring
                                   g
                 Organisasjonsstruktur
                 eierskap, finansiering

                                   17
Strategiske føringer for destinasjonsledelse
 uansett destinasjonsnivå
         j


          Område-    Forpliktende          Posisjon/
                           Visjon
          avklaring   ambisjoner          Merkevare/
Strategisk
   g
  nivå
                      Destinasjons-
                       ledelses-
                       system
        Destinasjons-                  Destinasjons-
Operativt
 nivå     utvikling                    markedsføring
                 Georg Kamfjord
                Handelshøyskolen BI
Strategiske føringer for destinasjonsledelse
         j
uansett destinasjonsnivå
            Område-    Forpliktende           Posisjon/
                               Visjon
            avklaring   ambisjoner           Merkevare/
Strategisk
  nivå
                        Destinasjons-
                         ledelses-
                          system

Operativt
          Destinasjons-
           est asjo s                     Destinasjons
                                    Destinasjons-
 nivå       utvikling                      markedsføring
       •  Fellesoppgaver
       •  Miljøsikring
       •  Kvalitet
       •  Tilrettelegging for opplevelsesproduksjon
       •  Opplevelsesproduksjon
       •  Kompetanse
         K    t

                       Georg Kamfjord
                      Handelshøyskolen BI
Strategiske føringer for destinasjonsledelse
         j
uansett destinasjonsnivå
            Område-    Forpliktende           Posisjon/
                               Visjon
            avklaring   ambisjoner           Merkevare/
Strategisk
  nivå
                        Destinasjons-
                         ledelses-
                          system


Operativt
          Destinasjons-
           est asjo s                     Destinasjons
                                    Destinasjons-
 nivå       utvikling                      markedsføring
       •  Fellesoppgaver                     •  Merkebygging
       •  Miljøsikring                      •  Bransjerettet mf.
       •  Kvalitet                        •  Web
       •  Tilrettelegging for opplevelsesproduksjon        •  Vertskapsoppgaver
       •  Opplevelsesproduksjon                  •  Pakking
       •  Kompetanse                       •  Booking


                       Georg Kamfjord
                      Handelshøyskolen BI
Strategiske føringer for destinasjonsledelse
         j
uansett destinasjonsnivå
            Område-    Forpliktende           Posisjon/
                               Visjon
            avklaring   ambisjoner           Merkevare/
Strategisk
  nivå
                        Destinasjons-
                         ledelses-
                          system
          Destinasjons-                    Destinasjons-
Operativt      utvikling                      markedsføring
 nivå
       •  Fellesoppgaver       Organisasjonsstruktur    •  Merkebygging
       •  Miljøsikring                      •  Bransjerettet mf.
                       eierskap, finansiering
       •  Kvalitet                        •  Web
       •  Tilrettelegging for opplevelsesproduksjon        •  Vertskapsoppgaver
       •  Opplevelsesproduksjon                  •  Pakking
       •  Kompetanse                       •  Booking                       Georg Kamfjord
                      Handelshøyskolen BI
4.  Et bilde på galskapen
        Georg Kamfjord
       Handelshøyskolen BI
Troll Park som konsept
         Georg Kamfjord
        Handelshøyskolen BI
Troll Park som selskap
          Georg Kamfjord
         Handelshøyskolen BI
5.  Rammebetingelser for fremtiden
        Georg Kamfjord
       Handelshøyskolen BI
Hva krever et forretningsområde?

 •  Marked - Legitimitet - Omsetning
 •  Forretningsmodell
 •  Personale med kompetanse
 •  Lokaler , teknologi og utstyr
 •  Ressurser til etablering
 •  Ressurser til innarbeidelse, kontinuitet og drift
                 Georg Kamfjord
                Handelshøyskolen BI
Rammebetingelser i utvikling
 •  Krav til økt synlighet og tilgjengelighet til produktene – nasjonalt
   og internasjonalt
 •  Stadig sterkere konkurranse – større krav til kvalitet og synlighet
 •  Større fokus på bærekraft
 •  Sterkere avhengighet av teknologi i alle ledd
          gg        g


 •  Økte kompetansekrav innen teknologi, distribusjon, marked
                  teknologi distribusjon marked,
   produkttilpasning, bærekraft
 •  Økte ressurskrav mht merkevarebygging, teknologiutvikling,
   menneskelig kompetanse, innovasjon og utvikling
Oppgaver og aktører på destinasjonsnivå
 Er vi våkne på sammenhengen?

                          Fellesoppgaver
                             ppg
                                      Komm.
                                      Komm
              Offentlig   Dest.sjon Dest.sjon  Organi-
         Infra-  sektor-                    produk-
         struktur  ansvar    utvikling mark.føring sering    sjon

 Stat
  Landsdel
Fylke
    Region          PENGER UT
Kommune
     Sted
R.L. org.
                                      PENGER 
Bedrifter                                  INN                     Georg Kamfjord
                    Handelshøyskolen BI
Hva det ikke minst handler om                        ,
                DN, 9.8.2010


          Georg Kamfjord
         Handelshøyskolen BI
Hva det ikke minst handler om


Både kommuner og reiselivsbedrifter ville gladelig
bevilget mer dersom de fikk tilbake flere besøkende
og økt omsetning, enn om de finansierer en stivnet
reiselivsorganisasjon som l
 i li    i j      leverer verdiløse planer
                    dil   l
og trer fortidens aktiviteter ned over dem
                  GK, 10.8.2010
            Georg Kamfjord
           Handelshøyskolen BI
6.  Oppsummering
       Georg Kamfjord
      Handelshøyskolen BI
Oppsummering
 1. Mange oppgaver må oppover i hierarkiet


            Georg Kamfjord
           Handelshøyskolen BI
Oppsummering
 2. Arbeidet må bygge på mer forpliktende ambisjoner

            Georg Kamfjord
           Handelshøyskolen BI
Oppsummering
 3. Oppgavene må prioriteres etter hva de koster 
 3. Oppgavene må prioriteres etter hva de koster
  og hva de gir

             Georg Kamfjord
            Handelshøyskolen BI
Vi kan ikke bare surfe videre…
          Georg Kamfjord
         Handelshøyskolen BI
Takk for oppmerksomheten
     Georg Kamfjord
    Handelshøyskolen BI

More Related Content

Similar to Georg Kamfjord: Destinasjonsledelse - nye krav til løsninger

Fellesorgan for opplevelser i Fjord Norge?
Fellesorgan for opplevelser i Fjord Norge?Fellesorgan for opplevelser i Fjord Norge?
Fellesorgan for opplevelser i Fjord Norge?
NCE Tourism - Fjord Norway
 
BK2011 Lokasjonsanalyse med business analyst
BK2011 Lokasjonsanalyse med business analystBK2011 Lokasjonsanalyse med business analyst
BK2011 Lokasjonsanalyse med business analystGeodata AS
 
Internettskole2009 Dag2
Internettskole2009 Dag2Internettskole2009 Dag2
Internettskole2009 Dag2
Nikki Schei
 
Bærekraft” som en markedsnisje for reiselivet
Bærekraft” som en markedsnisje for reiselivetBærekraft” som en markedsnisje for reiselivet
Bærekraft” som en markedsnisje for reiselivet
Innovation Norway
 
Frode Solberg, BI Trondheim, ”Kompetanseutvikling som konkurransefaktor i rei...
Frode Solberg, BI Trondheim, ”Kompetanseutvikling som konkurransefaktor i rei...Frode Solberg, BI Trondheim, ”Kompetanseutvikling som konkurransefaktor i rei...
Frode Solberg, BI Trondheim, ”Kompetanseutvikling som konkurransefaktor i rei...
Visit Trondheim
 
Mobilitet
MobilitetMobilitet
Mobilitet
Jobbsafari
 

Similar to Georg Kamfjord: Destinasjonsledelse - nye krav til løsninger (6)

Fellesorgan for opplevelser i Fjord Norge?
Fellesorgan for opplevelser i Fjord Norge?Fellesorgan for opplevelser i Fjord Norge?
Fellesorgan for opplevelser i Fjord Norge?
 
BK2011 Lokasjonsanalyse med business analyst
BK2011 Lokasjonsanalyse med business analystBK2011 Lokasjonsanalyse med business analyst
BK2011 Lokasjonsanalyse med business analyst
 
Internettskole2009 Dag2
Internettskole2009 Dag2Internettskole2009 Dag2
Internettskole2009 Dag2
 
Bærekraft” som en markedsnisje for reiselivet
Bærekraft” som en markedsnisje for reiselivetBærekraft” som en markedsnisje for reiselivet
Bærekraft” som en markedsnisje for reiselivet
 
Frode Solberg, BI Trondheim, ”Kompetanseutvikling som konkurransefaktor i rei...
Frode Solberg, BI Trondheim, ”Kompetanseutvikling som konkurransefaktor i rei...Frode Solberg, BI Trondheim, ”Kompetanseutvikling som konkurransefaktor i rei...
Frode Solberg, BI Trondheim, ”Kompetanseutvikling som konkurransefaktor i rei...
 
Mobilitet
MobilitetMobilitet
Mobilitet
 

More from Innovation Norway

Bærekraftig eller «bærre kraftig» næringsutvikling
Bærekraftig eller «bærre kraftig» næringsutvikling Bærekraftig eller «bærre kraftig» næringsutvikling
Bærekraftig eller «bærre kraftig» næringsutvikling
Innovation Norway
 
Innovasjon Norges handlingsplan reiseliv 2017
Innovasjon Norges handlingsplan reiseliv 2017Innovasjon Norges handlingsplan reiseliv 2017
Innovasjon Norges handlingsplan reiseliv 2017
Innovation Norway
 
Hvordan ser reiselivet ut i Norge om 5 år? 10 år?
Hvordan ser reiselivet ut i Norge om 5 år? 10 år?Hvordan ser reiselivet ut i Norge om 5 år? 10 år?
Hvordan ser reiselivet ut i Norge om 5 år? 10 år?
Innovation Norway
 
Bærekraftig reiseliv Høyskolen Kristiania
Bærekraftig reiseliv Høyskolen KristianiaBærekraftig reiseliv Høyskolen Kristiania
Bærekraftig reiseliv Høyskolen Kristiania
Innovation Norway
 
Uberørt natur en forutsetning for reiselivet?
Uberørt natur en forutsetning for reiselivet?Uberørt natur en forutsetning for reiselivet?
Uberørt natur en forutsetning for reiselivet?
Innovation Norway
 
Reiselivets betydning Telemark
Reiselivets betydning TelemarkReiselivets betydning Telemark
Reiselivets betydning Telemark
Innovation Norway
 
Reiseliv og stisykling - muligheter og samarbeid
Reiseliv og stisykling - muligheter og samarbeidReiseliv og stisykling - muligheter og samarbeid
Reiseliv og stisykling - muligheter og samarbeid
Innovation Norway
 
Kreativ næring og reiseliv - et av Norges seks mulighetsområder
Kreativ næring og reiseliv - et av Norges seks mulighetsområderKreativ næring og reiseliv - et av Norges seks mulighetsområder
Kreativ næring og reiseliv - et av Norges seks mulighetsområder
Innovation Norway
 
Innovasjon og bærekraftig utvikling av matindustrien
Innovasjon og bærekraftig utvikling av matindustrienInnovasjon og bærekraftig utvikling av matindustrien
Innovasjon og bærekraftig utvikling av matindustrien
Innovation Norway
 
Reiselivsfrokost 2017
Reiselivsfrokost 2017Reiselivsfrokost 2017
Reiselivsfrokost 2017
Innovation Norway
 
Hvordan kan vi utvikle gode gjesteopplevelser innen camping og reiselivet for...
Hvordan kan vi utvikle gode gjesteopplevelser innen camping og reiselivet for...Hvordan kan vi utvikle gode gjesteopplevelser innen camping og reiselivet for...
Hvordan kan vi utvikle gode gjesteopplevelser innen camping og reiselivet for...
Innovation Norway
 
Sykling i nasjonalpark
Sykling i nasjonalparkSykling i nasjonalpark
Sykling i nasjonalpark
Innovation Norway
 
Norge som adventuredestinasjon
Norge som adventuredestinasjonNorge som adventuredestinasjon
Norge som adventuredestinasjon
Innovation Norway
 
Kickoffreiseliv2016 Mat og drikke som viktige kulturbærere
Kickoffreiseliv2016 Mat og drikke som viktige kulturbærere Kickoffreiseliv2016 Mat og drikke som viktige kulturbærere
Kickoffreiseliv2016 Mat og drikke som viktige kulturbærere
Innovation Norway
 
Kickoffreiseliv2017 en hyllest til reiselivet margrethe helgebostad
Kickoffreiseliv2017 en hyllest til reiselivet margrethe helgebostadKickoffreiseliv2017 en hyllest til reiselivet margrethe helgebostad
Kickoffreiseliv2017 en hyllest til reiselivet margrethe helgebostad
Innovation Norway
 
Kickoffreiseliv2017 Norsk reiseliv er en stor dugnad og et stort spleiselag s...
Kickoffreiseliv2017 Norsk reiseliv er en stor dugnad og et stort spleiselag s...Kickoffreiseliv2017 Norsk reiseliv er en stor dugnad og et stort spleiselag s...
Kickoffreiseliv2017 Norsk reiseliv er en stor dugnad og et stort spleiselag s...
Innovation Norway
 
Kickoffreiseliv2017 reiseliv et av norges store mulighetsområder cathrine pia...
Kickoffreiseliv2017 reiseliv et av norges store mulighetsområder cathrine pia...Kickoffreiseliv2017 reiseliv et av norges store mulighetsområder cathrine pia...
Kickoffreiseliv2017 reiseliv et av norges store mulighetsområder cathrine pia...
Innovation Norway
 
Kickoffreiseliv2017 tilgang til internasjonale markeder tina fraune
Kickoffreiseliv2017 tilgang til internasjonale markeder tina frauneKickoffreiseliv2017 tilgang til internasjonale markeder tina fraune
Kickoffreiseliv2017 tilgang til internasjonale markeder tina fraune
Innovation Norway
 
NTW Selgerseminar 2016, Bodø
NTW Selgerseminar 2016, BodøNTW Selgerseminar 2016, Bodø
NTW Selgerseminar 2016, Bodø
Innovation Norway
 
Innovasjon Norge: Reiselivsåret 2015 og forventinger 2016
Innovasjon Norge: Reiselivsåret 2015 og forventinger 2016Innovasjon Norge: Reiselivsåret 2015 og forventinger 2016
Innovasjon Norge: Reiselivsåret 2015 og forventinger 2016
Innovation Norway
 

More from Innovation Norway (20)

Bærekraftig eller «bærre kraftig» næringsutvikling
Bærekraftig eller «bærre kraftig» næringsutvikling Bærekraftig eller «bærre kraftig» næringsutvikling
Bærekraftig eller «bærre kraftig» næringsutvikling
 
Innovasjon Norges handlingsplan reiseliv 2017
Innovasjon Norges handlingsplan reiseliv 2017Innovasjon Norges handlingsplan reiseliv 2017
Innovasjon Norges handlingsplan reiseliv 2017
 
Hvordan ser reiselivet ut i Norge om 5 år? 10 år?
Hvordan ser reiselivet ut i Norge om 5 år? 10 år?Hvordan ser reiselivet ut i Norge om 5 år? 10 år?
Hvordan ser reiselivet ut i Norge om 5 år? 10 år?
 
Bærekraftig reiseliv Høyskolen Kristiania
Bærekraftig reiseliv Høyskolen KristianiaBærekraftig reiseliv Høyskolen Kristiania
Bærekraftig reiseliv Høyskolen Kristiania
 
Uberørt natur en forutsetning for reiselivet?
Uberørt natur en forutsetning for reiselivet?Uberørt natur en forutsetning for reiselivet?
Uberørt natur en forutsetning for reiselivet?
 
Reiselivets betydning Telemark
Reiselivets betydning TelemarkReiselivets betydning Telemark
Reiselivets betydning Telemark
 
Reiseliv og stisykling - muligheter og samarbeid
Reiseliv og stisykling - muligheter og samarbeidReiseliv og stisykling - muligheter og samarbeid
Reiseliv og stisykling - muligheter og samarbeid
 
Kreativ næring og reiseliv - et av Norges seks mulighetsområder
Kreativ næring og reiseliv - et av Norges seks mulighetsområderKreativ næring og reiseliv - et av Norges seks mulighetsområder
Kreativ næring og reiseliv - et av Norges seks mulighetsområder
 
Innovasjon og bærekraftig utvikling av matindustrien
Innovasjon og bærekraftig utvikling av matindustrienInnovasjon og bærekraftig utvikling av matindustrien
Innovasjon og bærekraftig utvikling av matindustrien
 
Reiselivsfrokost 2017
Reiselivsfrokost 2017Reiselivsfrokost 2017
Reiselivsfrokost 2017
 
Hvordan kan vi utvikle gode gjesteopplevelser innen camping og reiselivet for...
Hvordan kan vi utvikle gode gjesteopplevelser innen camping og reiselivet for...Hvordan kan vi utvikle gode gjesteopplevelser innen camping og reiselivet for...
Hvordan kan vi utvikle gode gjesteopplevelser innen camping og reiselivet for...
 
Sykling i nasjonalpark
Sykling i nasjonalparkSykling i nasjonalpark
Sykling i nasjonalpark
 
Norge som adventuredestinasjon
Norge som adventuredestinasjonNorge som adventuredestinasjon
Norge som adventuredestinasjon
 
Kickoffreiseliv2016 Mat og drikke som viktige kulturbærere
Kickoffreiseliv2016 Mat og drikke som viktige kulturbærere Kickoffreiseliv2016 Mat og drikke som viktige kulturbærere
Kickoffreiseliv2016 Mat og drikke som viktige kulturbærere
 
Kickoffreiseliv2017 en hyllest til reiselivet margrethe helgebostad
Kickoffreiseliv2017 en hyllest til reiselivet margrethe helgebostadKickoffreiseliv2017 en hyllest til reiselivet margrethe helgebostad
Kickoffreiseliv2017 en hyllest til reiselivet margrethe helgebostad
 
Kickoffreiseliv2017 Norsk reiseliv er en stor dugnad og et stort spleiselag s...
Kickoffreiseliv2017 Norsk reiseliv er en stor dugnad og et stort spleiselag s...Kickoffreiseliv2017 Norsk reiseliv er en stor dugnad og et stort spleiselag s...
Kickoffreiseliv2017 Norsk reiseliv er en stor dugnad og et stort spleiselag s...
 
Kickoffreiseliv2017 reiseliv et av norges store mulighetsområder cathrine pia...
Kickoffreiseliv2017 reiseliv et av norges store mulighetsområder cathrine pia...Kickoffreiseliv2017 reiseliv et av norges store mulighetsområder cathrine pia...
Kickoffreiseliv2017 reiseliv et av norges store mulighetsområder cathrine pia...
 
Kickoffreiseliv2017 tilgang til internasjonale markeder tina fraune
Kickoffreiseliv2017 tilgang til internasjonale markeder tina frauneKickoffreiseliv2017 tilgang til internasjonale markeder tina fraune
Kickoffreiseliv2017 tilgang til internasjonale markeder tina fraune
 
NTW Selgerseminar 2016, Bodø
NTW Selgerseminar 2016, BodøNTW Selgerseminar 2016, Bodø
NTW Selgerseminar 2016, Bodø
 
Innovasjon Norge: Reiselivsåret 2015 og forventinger 2016
Innovasjon Norge: Reiselivsåret 2015 og forventinger 2016Innovasjon Norge: Reiselivsåret 2015 og forventinger 2016
Innovasjon Norge: Reiselivsåret 2015 og forventinger 2016
 

Georg Kamfjord: Destinasjonsledelse - nye krav til løsninger

 • 1. Destinasjonsledelse – nye krav til løsninger Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Morgendagens Reiseliv 2010
 • 2. Agenda 1. Kort historisk perspektiv 2. Hva det handler om 3. En modell for destinasjonsledelse 4. Et bilde på galskapen 5. Rammebetingelser for fremtiden 6. Oppsummering Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI
 • 3. 1. Kort historisk perspektiv Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI
 • 4. Erfarings‐ g basen ‐ 1
 • 6. 2. Hva det handler om Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI
 • 7. Hva er en destinasjon? j Svar 1: Et sted som er kjent j 7
 • 8. Hva er en destinasjon? j Svar 2: Et helhetlig reiselivsprodukt Profil - posisjon - image Natur- og kultur landskap Opplevelser Attrak- Mat Andre Felles- sjon goder M næringer Trans- Seng port og sektorer Infrastruktur I f t kt Pakke Kilde: G.Kamfjord, Reiselivsproduktet G Kamfjord 8
 • 9. Destinasjonsledelse •D i Destinasjonsledelse er organiserte h dli j l d l i handlinger f økt for k attraktivitet og omdømme av en destinasjon, og for styrket inntjeningen for næringen. • Dette innebærer: • Destinasjonsutvikling - organisering av fellesoppgaver j g g g ppg som gjør den helhetlige destinasjonen mer attraktiv og øker opplevelseskvaliteten ved besøk • Destinasjonsmarkedsføring – organisering og gjennomføring av markedstiltak som bygger merkevaren, skaper ønske om å besøke stedet og p g trekker til seg målgruppene ved direkte salg eller via mellomledd 9
 • 10. Destinasjonshierarkiet Nasjon Landsdel Region Område Sted Resort Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI
 • 11. Destinasjonshierarkiet og destinasjonsledelse Ethvert nivå i destinasjonshierarkiet står overfor de samme oppgavekategoriene i destinasjonsledelse Utfordringen er å prioritere oppgavene ut fra hva som best kan bidra til næringens verdiskaping ut fra • Oppgavetype • Produktforståelse i forhold til markeder • Ambisjoner i forhold til disponible ressurser • Stordriftsfordeler • Kvalitet Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI
 • 12. Oppgaver og aktører på destinasjonsnivå Fellesoppgaver ppg Komm. Komm Offentlig Dest.sjon Dest.sjon Organi- Infra- sektor- produk- struktur ansvar utvikling mark.føring sering sjon Stat Landsdel Fylke Region Kommune Sted R.L. org. Bedrifter Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI
 • 13. Oppgaver og aktører på destinasjonsnivå Det kritiske poenget Fellesoppgaver ppg Komm. Komm Offentlig Dest.sjon Dest.sjon Organi- Infra- sektor- produk- struktur ansvar utvikling mark.føring sering sjon Stat Landsdel Fylke Region PENGER UT Kommune (reiselivsmilliarden) Sted ‐ for å få penger inn R.L. org. PENGER  Bedrifter INN Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI
 • 14. Verdikjede for reiselivsbedrift Hvor skal vi bruke pengene ut for å få mest inn? Infrastruktur Offentlig sektoransvar Produkt Produkt- Til rette- markeds- Produk- Ressurser Konsept Opplevelse legging føring sjon Destinasjonsmarkedsføring Fellesgoder - Destinasjonsutvikling g j g Destinasjonsorganisering
 • 15. Verdisystem på destinasjonsnivå Infrastruktur Offentlig sektoransvar Destinasjons- opplevelse Destinasjonsmarkedsføring j g Fellesgoder - Destinasjonsutvikling Destinasjonsorganisering
 • 16. 3. En modell for destinasjonsledelse Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI
 • 17. Destinasjonsledelsessytemet - Grunnmodell Strategiske Strategisk i å St t i k nivå føringer Destinasjons- ledelses- ledelses system Destinasjons- Destinasjons- Operativt nivå utvikling g markedsføring g Organisasjonsstruktur eierskap, finansiering 17
 • 18. Strategiske føringer for destinasjonsledelse uansett destinasjonsnivå j Område- Forpliktende Posisjon/ Visjon avklaring ambisjoner Merkevare/ Strategisk g nivå Destinasjons- ledelses- system Destinasjons- Destinasjons- Operativt nivå utvikling markedsføring Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI
 • 19. Strategiske føringer for destinasjonsledelse j uansett destinasjonsnivå Område- Forpliktende Posisjon/ Visjon avklaring ambisjoner Merkevare/ Strategisk nivå Destinasjons- ledelses- system Operativt Destinasjons- est asjo s Destinasjons Destinasjons- nivå utvikling markedsføring • Fellesoppgaver • Miljøsikring • Kvalitet • Tilrettelegging for opplevelsesproduksjon • Opplevelsesproduksjon • Kompetanse K t Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI
 • 20. Strategiske føringer for destinasjonsledelse j uansett destinasjonsnivå Område- Forpliktende Posisjon/ Visjon avklaring ambisjoner Merkevare/ Strategisk nivå Destinasjons- ledelses- system Operativt Destinasjons- est asjo s Destinasjons Destinasjons- nivå utvikling markedsføring • Fellesoppgaver • Merkebygging • Miljøsikring • Bransjerettet mf. • Kvalitet • Web • Tilrettelegging for opplevelsesproduksjon • Vertskapsoppgaver • Opplevelsesproduksjon • Pakking • Kompetanse • Booking Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI
 • 21. Strategiske føringer for destinasjonsledelse j uansett destinasjonsnivå Område- Forpliktende Posisjon/ Visjon avklaring ambisjoner Merkevare/ Strategisk nivå Destinasjons- ledelses- system Destinasjons- Destinasjons- Operativt utvikling markedsføring nivå • Fellesoppgaver Organisasjonsstruktur • Merkebygging • Miljøsikring • Bransjerettet mf. eierskap, finansiering • Kvalitet • Web • Tilrettelegging for opplevelsesproduksjon • Vertskapsoppgaver • Opplevelsesproduksjon • Pakking • Kompetanse • Booking Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI
 • 22. 4. Et bilde på galskapen Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI
 • 23. Troll Park som konsept Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI
 • 24. Troll Park som selskap Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI
 • 25.
 • 26. 5. Rammebetingelser for fremtiden Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI
 • 27. Hva krever et forretningsområde? • Marked - Legitimitet - Omsetning • Forretningsmodell • Personale med kompetanse • Lokaler , teknologi og utstyr • Ressurser til etablering • Ressurser til innarbeidelse, kontinuitet og drift Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI
 • 28. Rammebetingelser i utvikling • Krav til økt synlighet og tilgjengelighet til produktene – nasjonalt og internasjonalt • Stadig sterkere konkurranse – større krav til kvalitet og synlighet • Større fokus på bærekraft • Sterkere avhengighet av teknologi i alle ledd gg g • Økte kompetansekrav innen teknologi, distribusjon, marked teknologi distribusjon marked, produkttilpasning, bærekraft • Økte ressurskrav mht merkevarebygging, teknologiutvikling, menneskelig kompetanse, innovasjon og utvikling
 • 29. Oppgaver og aktører på destinasjonsnivå Er vi våkne på sammenhengen? Fellesoppgaver ppg Komm. Komm Offentlig Dest.sjon Dest.sjon Organi- Infra- sektor- produk- struktur ansvar utvikling mark.føring sering sjon Stat Landsdel Fylke Region PENGER UT Kommune Sted R.L. org. PENGER  Bedrifter INN Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI
 • 30. Hva det ikke minst handler om , DN, 9.8.2010 Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI
 • 31. Hva det ikke minst handler om Både kommuner og reiselivsbedrifter ville gladelig bevilget mer dersom de fikk tilbake flere besøkende og økt omsetning, enn om de finansierer en stivnet reiselivsorganisasjon som l i li i j leverer verdiløse planer dil l og trer fortidens aktiviteter ned over dem GK, 10.8.2010 Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI
 • 32. 6. Oppsummering Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI
 • 35. Oppsummering 3. Oppgavene må prioriteres etter hva de koster  3. Oppgavene må prioriteres etter hva de koster og hva de gir Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI
 • 36. Vi kan ikke bare surfe videre… Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI
 • 37. Takk for oppmerksomheten Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI