SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Download to read offline
Dvinarė rinkliava už komunalinių
atliekų surinkimą ir tvarkymą
Algirdas Reipas LRATC prezidentas
Problemos sudėtingumas
Vyriausybė neleidžia atkartoti dabartinės rinkliavos dydžio
kiekvienam vartotojui ir atsiranda dideli skirtumai su buvusia
situacija dėl lėšų persiskirstymo tarp atliekų turėtojų;
Didelė dalis atliekų turėtojų tiesiog deklaruos, kad nesinaudoja
nekilnojamuoju turtu ir savo mokestinę naštą perkels kitiems
vartotojams;
Gyventojai išrūšiavę atliekas ir pristatę jas į dideli gabaritų ar
kompostavimo aikšteles išvengia mokėjimo už savo atliekas nes
kintamąją dalį susimažina, bet pastoviosios dalies nepasididina ir
savo prievolę užkrauna kitiems atliekų turėtojams;
Iškyla rizika, kad yra diskriminuojami gyventojai gyvenantys
daugiabučiuose namuose palyginus su privačių namų gyventojais;
Problemos sudėtingumas
Iškyla uždavinys tinkamai įvertinti vartotojų pastangas rūšiuoti
atliekas iki rinkliavos modernizavimo;
Silpstanti bendruomenė ir galimybė atsiskaityti už komunalinių
atliekų tvarkymą neviršijant vieno procento gaunamų pajamų;
Atliekų surinkimo infrastruktūros trūkumai, norint įgyvendinti visų
vartotojų grupių poreikį atsiskaityti pagal atiduodamų atliekų kiekį
(daugiabučiai ir besinaudojantys kolektyviniais konteineriais);
Pakankamai dideli migruojančių atliekų kiekiai savivaldybėje. Tam
tikras skatinimas netinkamai atsikratyti savo atliekomis, nes už jas
apmokės savivaldybė, o ne atliekų turėtojai.
Kodėl reikia keisti metodiką?
Kai ji buvo tvirtinama, praktiškai vyravo tik mišrios komunalinės atliekos, o išrūšiuotų
komunalinių atliekų kiekiai didelių gabaritų aikštelėse ir kompostavimo aikštelėse nebuvo
ženklūs;
Senoji metodika labai skatino savivaldybes rūšiuoti, ir taupyti biudžeto lėšas, tačiau
sukūrė tam tikras finansavimo disproporcijas, nes prasčiau rūšiuojančios savivaldybės
padengdavo tam tikrą ir kitų savivaldybių išrūšiuotų atliekų tvarkymo kaštų dalį ;
Pagal senąją metodiką, vidutinė komunalinių atliekų kaina nebuvo skaidoma į pastoviąją
ir kintamąją dalis;
Savivaldybėms atsižvelgiant į jų pristatomą komunalinių atliekų kiekį ir rūšiavimo
apimtis, reikia suformuoti finansavimo krepšelius iš pastoviosios ir kintamosios dalies;
Padalinių (veiklų) pavadinimai
Sąnaudų pavadinimai
VEIKLOSORGANIZAVIMO,FINANSŲIR
APSKAITOS,PRIIMAMOJOPADALINIAI
TEISĖSIRVIEŠŲJŲPIRKIMŲPADALINYS
RINKLIAVŲADMINISTRAVIMOPADALINYS
SĄVARTYNOEKSPLOATAVIMOPADALINYS
ATLIEKŲTVARKYMOPASLAUGŲIR
KONTROLĖSPADALINYS
UŽDARYTISĄVARTYNAIIRŠIUKŠLYNAI
KOMPOSTAVIMOAIKŠTELIŲ
EKSPLOATAVIMOPADALINYS
STAMBIŲJŲATLIEKŲAIKŠTELIŲ
EKSPLOATAVIMOPADALINYS
MECHANINIOATLIEKŲAPDOROJIMO
PADALINYS
BIOLOGINIOATLIEKŲAPDOROJIMO
PADALINYS
ATLIEKŲSURINKIMASIRATVEŽIMAS
Darbo užmokesčio ir darbdavio socialinio draudimo sąnaudos PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ X PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟
Vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimų spausdinimo ir išsiuntimo sąnaudos X X PS ˟ X X X X X X X
Kitos vietinės rinkliavos administravimo ir skolų išieškojimo sąnaudos X X PS ˟ X X X X X X X
Administracinėssąnaudos
Ryšių sąnaudos PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ X PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟
Spec. drabužiai ir kt. darbo saugos priemonės X X PS ˟ PS ˟ X PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟
Trumpalaikis inventorius ir įvairios prekės PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ X PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ X PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟
Komandiruočių sąnaudos PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ X PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟
Kitos biuro sąnaudos PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ X PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟
Pastatų priežiūra, patalpų nuoma ir komunaliniai patarnavimai PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ X PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟
Teritorijos tvarkymas (vejų formavimas, tvarkymas ,šienav.,
graužikų naik.)
PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟
Spaudos prenumeratos sąnaudos PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ X PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟
Ekologinis švietimo sąnaudos PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ X PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟
Darbų saugos ir profesinės rizikos funkcijų vykdymo PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ X PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟
Finansinės veiklos, vietinės rinkliavos ir ISO standarto audito
sąnaudos
PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ X PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟
Reprezentacinės sąnaudos PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ X PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟
Degalų sąnaudos technikai ir lengviesiems automobiliams PS ˟ PS ˟ PS ˟ KS˟ KS˟ X KS˟ KS˟ KS˟ KS˟
Įrenginių, mašinų ir kt. technikos tech. priežiūros ir remonto PS ˟ PS ˟ PS ˟ KS˟ KS˟ X KS˟ KS˟ KS˟ KS˟
Draudimo sąnaudos PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ X PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟
Monitoringo sąnaudos X X X PS ˟ X PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟
Atliekų pakavimo, beilingavimo bei deginimo sąnaudos X X X X X X KS˟ KS˟ KS˟
Elektros energijos sąnaudos PS ˟ PS ˟ PS ˟ KS˟ KS˟ X KS˟ KS˟ KS˟ KS˟
Cheminių reagentų įsigijimo sąnaudos X X X X X X X X X KS˟
Cheminių medžiagų utilizavimo sąnaudos X X X X X X X X X KS˟
Nuotekų valymo sąnaudos X X X KS˟ X X KS˟ X KS˟ KS˟
Atliekų perdengimo ir kelių statybos sąnaudos X X X KS˟ X X X X X X
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟
Atidėjimų sąvartyno uždarymui sąnaudos X X X KS˟ X X X X X X
Aplinkos teršimo sąvartyne šalinamomis atliekomis mokesčio X X X KS˟ X X X X X X
Kiti mokesčių (NT, žemės, aplinkos taršos ir kt) sąnaudos PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟
Valymo įrenginių priežiūros sąnaudos PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟
Palūkanos už paskolas ir komisiniai mokesčiai bankams PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟
Projektų administravimo ir kitos su projektų įgyvendinimu PS ˟ PS ˟ X X X X X X X X
Nenumatytos sąnaudos (iki 5 proc.visų sąnaudų) PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS˟+KS˟ PS˟+KS˟ PS˟+KS˟ PS˟+KS˟ PS˟+KS˟
PS˟+KS
˟
PS˟+KS˟
Pelnas (iki 5 proc.visų sąnaudų) PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS˟+KS˟ PS˟+KS˟ PS˟+KS˟ PS˟+KS˟ PS˟+KS˟
PS˟+KS
˟
PS˟+KS˟
Mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir atvežimo apdoroti sąnaudos
PS˟ - perkamų paslaugų kainos pastovioji priskiriama pastovioms sąnaudoms; KS˟ - perkamų paslaugų kainos kintamoji dalis
priskiriama kintamoms sąnaudoms
IŠ SĄNAUDŲ ATIMAMOS PARDAVIMŲ PAJAMOS X X X X X X KS˟ KS˟ KS˟ KS˟
Komunalinių atliekų tvarkymo būtinųjų sąnaudų
paskirstymas savivaldybėms 2017 m.
Savivaldybės
pavadinimas
PASTOVIOJI SĄNAUDŲ DALIS € KINTAMOJI SĄNAUDŲ DALIS €
BŪTINOSIOS
(kintamos ir
pastovios )
SĄNAUDOS
VISO €
sąnaudų paskirstymas komunalinių atliekų kiekiui
sąnaudų paskirstymas mišrių komunalinių atliekų
kiekiui
komunalinių
atliekų kiekis
kaina €/t
pastoviųjų sąnaudų
dalis, tenkanti
savivaldybei
mišrių
komunalinių
atliekų kiekis
kaina €/t
kintamų sąnaudų dalis,
tenkanti savivaldybei
Alytaus miesto 17.347
69,51
1.205.854 12.387
35,06
434.224 1.640.078
Alytaus rajono 6.475 450.127 4.691 164.439 614.566
Druskininkų 9.723 675.859 5.438 190.652 866.511
Lazdijų rajono 4.272 296.960 3.266 114.506 411.466
Varėnos rajono 6.518 453.098 4.469 156.659 609.757
Birštono 1.684 117.064 1.150 40.318 157.382
Prienų rajono 6.145 427.191 4.686 164.263 591.454
VISO 52.165 3.626.153 36.087 1.265.061 4.891.214
Komunalinės atliekos Alytaus mieste
Mišrių (nerūšiuotų) komunalinių atliekų kiekis
Mišrios komunalinės atliekos 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Palyginimas
2010/2015
% ir kartais
Juridinių asmenų 5250 5606 5326 4806 3651 2875 -45,24
Daugiabučių namų 9423 9192 9408 8631 8697 8532 -9,46
Privačių namų 3400 3100 3005 2450 1950 1760 -48,24
Viso gyvenami namų ūkiai 12823 12292 12413 11081 10647 10292 -19,74
Iš viso 18073 17898 17739 15887 14298 13167 -27,15
Išrūšiuotų komunalinių atliekų kiekis
Didelių gabaritų aikštelės 314 325 400 450 903 1226 3,90
Antrinės žaliavos 2244 2458 2337 3621 4200 4388 1,96
Kompostavimo aikštelės 1012 1115 1200 2555 3000 3200 3,16
Viso išrūšiuota 3570 3898 3937 6626 8103 8814 2,47
Iš viso komunalinių atliekų 21643 21796 21676 22513 22401 21981 0
Mišrių komunalinių atliekų pokytis
2010-2015 m
1 2 3 4 5 6
5250
5606 5326
4806
3651
2875
9423 9192 9408
8631 8697 8532
3400 3100 3005
2450
1950 1760
Juridinių asmenų Daugiabučių namų Privačių namų
Rinkliavų pokyčių palyginimai
Esama situacija Siūlomi variantai
Padidėjimas (+);
sumažėjimas (-)
būstoplotasm2
įkainiseur/m2permetus
Rinkliavaeuraispermetus
Pastoviojikainosdalis
eur/m2
Kintamoji kainos dalis
Rinkliavaeuraispermetus
būsto plotas
m2
Ištuštinimų
skaičius
Kintamoji
kainos dalis
viso
eurais
procentais
Per metus
50 m2 butas 50
0,588
29,4
0,5576
50 19,635 47,52 18,12 61,6%
100 m2 būstas su ind. 0,12
Konteineriu
100 58,80 100 17 17 72,76 13,96 23,7%
100 m2 būstas su ind. 0,24
Konteineriu
100 58,80 100 12 24 79,76 20,96 35,6%
Rinkliavų dydžio pokyčiai
Nekilnojamopjo turto paskirtis
Esama situacija Siūlomi variantai Padidėjimas
(+);
sumažėjimas (-
) %
būstoplotas
m2
įkainis
eur/m2per
metus
Rinkliava
euraisper
metus
Pastovioji
kainosdalis
Eur/m2
Kintamoji
kainosdalis
Eur./metus
Viso
Eur./metus
Daugiabučiai 50
0,588
29,4
0,5576
19,635 47,52 61,62%
Individualus namas, kuris naudojasi 0,12 lt. talpos
konteineriu
100 58,80 17 72,76 23,74%
Individualus namas, kuris naudojasi 0,24 lt. talpos
konteineriu
100 58,80 24 79,76 35,65%
Garažai, vnt. 20 2,4 0,098 11,15 364,58%
Adminstracinė
1000
0,44 444 171 728,6 64,10%
Gamybos ir pramonės paskirties objektai 0,55 552 81 638,6 15,69%
Specialiosios paskirties objektai 0,31 312 144 701,6 124,87%
Viešbučių paskirties objektai 0,86 864 324 881,6 2,04%
Maitinimo paskirties objektai 3,72 3720 513 1070,6 -71,22%
Paslaugų paskirties objektai 0,68 684 171 728,6 6,52%
Prekybos paskirties objektai 1,20 1200 234 791,6 -34,03%
Gydymo paskirties objektai 0,83 828 162 719,6 -13,09%
Sporto paskirties objektai 0,13 132 63 620,6 370,15%
Kultūros paskirties objektai 0,13 132 63 620,6 370,15%
Mokslo 0,24 240 63 620,6 158,58%
Poilsio paskirties objektai 0,68 684 324 881,6 28,89%
religinės paskirties 0,02 24 2 53,8 124,17%
Sandėliavimo 0,02 24 2 53,8 124,17%
Eil. Nr. Nekilnojamojo turto paskirtis
Rinkliavos dydis,
€ mėn./100 m2
Rinkliavos dydis,
€ mėn./100 m2
1. Gyvenamosios paskirties pastatai 4,9 4,33
2. Administracinės paskirties pastatai 3,7 4,33
3. Specialiosios paskirties pastatai 2,6 4,33
4. Viešbučių paskirties pastatai 7,2 4,33
5. Viešojo maitinimo paskirties pastatai 31 4,33
6. Paslaugų paskirties pastatai 5,7 4,33
7. Prekybos paskirties pastatai 10 4,33
8. Gydymo paskirties pastatai 6,9 4,33
9. Sveikatos priežiūros paskirties pastatai 3,4 4,33
10. Sporto ir kultūros paskirties pastatai 1,1 4,33
11. Poilsio paskirties pastatai 5,7 4,33
12. Mokslo paskirties pastatai 2,0 4,33
13. Gamybos ir pramonės paskirties pastatai 4,6 4,33
14. Sandėliavimo paskirties pastatai
Kintamoji dalis
Konteinerio tipas m³ €/ ištuštinimui
5m³ konteinerio ištuštinimas 46,00
3m³konteinerio ištuštinimas 28,00
1,1 konteinerio ištuštinimas 9,00
0,12 konteinerio ištuštinimas 1,00
0,24 konteinerio ištuštinimas 2,00
Atliekų tvarkymo kaštų palyginimas
Lietuvoje €/namų ūkiui 2015 m.
0
10
20
30
40
50
60
70
Rinkliavų įvairovė savivaldybėse
Savivaldybė
Pastovioji
rinkliavos
dedamoji
m2,
Eur/metu
s
Pastovioji
rinkliavos
dedamoji
Eur/NT
vnt./metus
Pastovioji
rinkliavos
dedamoji
€/gyv.metu
s
Pastovioji
rinkliavos
dedamoji
€/m³
Kintamoj
i
rinkliavos
dedamoji
m2,
Eur/metu
s
Kintamoji
rinkliavos
dedamoji
Eur/NT
vnt./metus
Kintamoji
rinkliavos
dedamoji 1
gyventojui/
metus
Kintamoji
rinkliavos
dedamoji
1konteinerio
ištuštinimas
0,24 m³
Butas
50m²,
kuriame
gyvena 2
žmonės
Namas 100 m²,
kuriame gyvena 2
žmonės ir
naudojasi 0,24
m³, kuris per
metus išvežamas
12 kartų
Alytaus miesto Daugiabučiai 0,5576 0,3927 47,51 0
Individualūs namai 0,5576 2,00 0 79,76
Marijampolės sav. Daugiabučiai 12,36 12,96 50,64 0
Individualūs namai 12,36 3,36 0 64,98
Jonavos r. sav. Daugiabučiai 25,38 6,72 38,82 0
Individualūs namai 25,38 4,704 0 34,788
Ukmergės r. sav.
Gyvenamoji
paskirtis 0,300 19,2 53,4 68,40
Utenos r. sav. Daugiabučiai 22,32 12,48 47,28 0
Individualūs namai 27 12,48 0 51,96
Telšių r. sav. Daugiabučiai 42 18 60 0
Individualūs namai 42 2,06 0 66,72
Skuodo r. sav.
Gyvenamoji
paskirtis 23,76 12,12 35,88 35,88
Šilutės r. sav.
Gyvenamoji
paskirtis 3,48 0,84 45,48 87,48
Plungės r.sav. Daugiabučiai 30 13,2 56,40 0
Individualūs namai 30 30 0 60,00
Vilnius Individualūs namai 0,2907 0,2451 0 53,58
daugiabučiai su
šachtom 0,2907 0,6226 45,66 0
daugiabučiai be
šachtų 0,2907 0,4769 38,38 0
Biržai
Gyvenamoji
paskirtis 3,68 2,35 72,36 72,36
Individualių namų rinkliavos dydžių
palyginimas
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Daugiabučių namų rinkliavos dydžių
palyginimas
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Rinkliavos transformacija
Dėl taikomos 1 proc. lengvatos, apie 5 tūkst. būstų naudosis šia lengvata (šiuo metu vidutinė
pensija yra 256 eurai, o rinkliava mėnesiui 50 m2 būste - 4,77 eurai, todėl RINKLIAVA
persikelia kitiems atliekų turėtojams);
Apie 3,7 tūkst. būstų neturi deklaruotų asmenų ir jie deklaruos, kad nesinaudoja paslauga todėl
nemokės kintamos dalies visus metus, todėl RINKLIAVOS kintamoji dalis persikelia kitiems
atliekų turėtojams
Taip pat apie 6 tūkst. būstų deklaruos, kad vasaros metu gyvena soduose ar kaime ir taip pat
nesinaudoja paslauga apie 5 mėnesius per metus, todėl RINKLIAVA kintamoji dalis persikelia
kitiems atliekų turėtojams;
Likusiems daugiabučių gyventojams, RINKLIAVA SUMAŽĖS, palyginus su tuo, jeigu jie
mokėtų nuo gyventojų skaičiaus, nes kaštus dalinasi ir butai , kurie neturi deklaruotų gyventojų;
30 proc. gyventojų gali pasinaudoti lengvata, kad sumokėjus rinkliavą iš karto bus taikoma 5
proc. nuolaida;;
Atliekų srautai ir pastoviųjų bei
kintamųjų kaštų susidarymas
Dideliųgabaritųatliekos
Žaliosiosatliekos
Maistoatliekos
Statybosgriovimoatliekos
Likusiosporūšiavimoatliekos
Balsuokim už modernesnį atliekų tvarkymą

More Related Content

Viewers also liked

Insights on Porosity and Pore Size Distribution Using Multiple Analytical Too...
Insights on Porosity and Pore Size Distribution Using Multiple Analytical Too...Insights on Porosity and Pore Size Distribution Using Multiple Analytical Too...
Insights on Porosity and Pore Size Distribution Using Multiple Analytical Too...
Cristian Medina
 
Power Peix Irisat Al Rescat
Power Peix Irisat Al RescatPower Peix Irisat Al Rescat
Power Peix Irisat Al Rescat
Irisat
 
3. el ejercicio y deporte en ninos y adolescentes (1)
3. el ejercicio y deporte en ninos y adolescentes (1)3. el ejercicio y deporte en ninos y adolescentes (1)
3. el ejercicio y deporte en ninos y adolescentes (1)
Daniwp03
 

Viewers also liked (16)

2014 10-08 pristatymas-kogeneraciniu jegainiu projektai (1)
2014 10-08 pristatymas-kogeneraciniu jegainiu projektai (1)2014 10-08 pristatymas-kogeneraciniu jegainiu projektai (1)
2014 10-08 pristatymas-kogeneraciniu jegainiu projektai (1)
 
Komunalinių atliekų tvarkymas Lietuvoje 2015 m
Komunalinių atliekų tvarkymas Lietuvoje 2015 mKomunalinių atliekų tvarkymas Lietuvoje 2015 m
Komunalinių atliekų tvarkymas Lietuvoje 2015 m
 
TGS GPS - Petrophysics - Russian Barents
TGS GPS - Petrophysics - Russian Barents TGS GPS - Petrophysics - Russian Barents
TGS GPS - Petrophysics - Russian Barents
 
Presentacion
PresentacionPresentacion
Presentacion
 
Insights on Porosity and Pore Size Distribution Using Multiple Analytical Too...
Insights on Porosity and Pore Size Distribution Using Multiple Analytical Too...Insights on Porosity and Pore Size Distribution Using Multiple Analytical Too...
Insights on Porosity and Pore Size Distribution Using Multiple Analytical Too...
 
Hialohifomicosis
HialohifomicosisHialohifomicosis
Hialohifomicosis
 
Komunalinių atliekų tvarkymas Lietuvoje 2015 metais
Komunalinių atliekų tvarkymas Lietuvoje 2015 metaisKomunalinių atliekų tvarkymas Lietuvoje 2015 metais
Komunalinių atliekų tvarkymas Lietuvoje 2015 metais
 
Il trovatore. 4ºESO Música IES César Manrique.
Il trovatore. 4ºESO Música IES César Manrique.Il trovatore. 4ºESO Música IES César Manrique.
Il trovatore. 4ºESO Música IES César Manrique.
 
Kaip pasiekti, kad komposto ir kitų produktų, pagamintų iš biologiškai skaidž...
Kaip pasiekti, kad komposto ir kitų produktų, pagamintų iš biologiškai skaidž...Kaip pasiekti, kad komposto ir kitų produktų, pagamintų iš biologiškai skaidž...
Kaip pasiekti, kad komposto ir kitų produktų, pagamintų iš biologiškai skaidž...
 
Excel Funções de Pesquisa e Referência
Excel Funções de Pesquisa e ReferênciaExcel Funções de Pesquisa e Referência
Excel Funções de Pesquisa e Referência
 
PetroSync - Special Core Analysis
PetroSync - Special Core AnalysisPetroSync - Special Core Analysis
PetroSync - Special Core Analysis
 
Slade share
Slade shareSlade share
Slade share
 
Power sharing
Power sharingPower sharing
Power sharing
 
Power Peix Irisat Al Rescat
Power Peix Irisat Al RescatPower Peix Irisat Al Rescat
Power Peix Irisat Al Rescat
 
Presentacion maia
Presentacion maiaPresentacion maia
Presentacion maia
 
3. el ejercicio y deporte en ninos y adolescentes (1)
3. el ejercicio y deporte en ninos y adolescentes (1)3. el ejercicio y deporte en ninos y adolescentes (1)
3. el ejercicio y deporte en ninos y adolescentes (1)
 

More from LRATCA

More from LRATCA (20)

LRATCA_Komunaliniu atlieku tvarkymas Lietuvoje 2019 metais
LRATCA_Komunaliniu atlieku tvarkymas Lietuvoje 2019 metaisLRATCA_Komunaliniu atlieku tvarkymas Lietuvoje 2019 metais
LRATCA_Komunaliniu atlieku tvarkymas Lietuvoje 2019 metais
 
Padangu atlieku tvarkymo sistema, ju surinkimo galimybes is DGSA ir finansavimas
Padangu atlieku tvarkymo sistema, ju surinkimo galimybes is DGSA ir finansavimasPadangu atlieku tvarkymo sistema, ju surinkimo galimybes is DGSA ir finansavimas
Padangu atlieku tvarkymo sistema, ju surinkimo galimybes is DGSA ir finansavimas
 
Reikalavimai komposto kokybei, galimybes padidinti jo paklausa bei RATC pajam...
Reikalavimai komposto kokybei, galimybes padidinti jo paklausa bei RATC pajam...Reikalavimai komposto kokybei, galimybes padidinti jo paklausa bei RATC pajam...
Reikalavimai komposto kokybei, galimybes padidinti jo paklausa bei RATC pajam...
 
2021 - 2027 ES fondu planavimas. Ziedine ekonomika
2021 - 2027 ES fondu planavimas. Ziedine ekonomika2021 - 2027 ES fondu planavimas. Ziedine ekonomika
2021 - 2027 ES fondu planavimas. Ziedine ekonomika
 
Komunaliniu atlieku tvarkymas 2018 m.
Komunaliniu atlieku tvarkymas 2018 m.Komunaliniu atlieku tvarkymas 2018 m.
Komunaliniu atlieku tvarkymas 2018 m.
 
Nuotekų tvarkymas: galiojantis reglamentavimas ir siūlomi pakeitimai
Nuotekų tvarkymas: galiojantis reglamentavimas ir siūlomi pakeitimaiNuotekų tvarkymas: galiojantis reglamentavimas ir siūlomi pakeitimai
Nuotekų tvarkymas: galiojantis reglamentavimas ir siūlomi pakeitimai
 
Sąvartynų filtrato valymo būdai
Sąvartynų filtrato valymo būdaiSąvartynų filtrato valymo būdai
Sąvartynų filtrato valymo būdai
 
Komunalinių atliekų tvarkymo kainodaros reguliavimas
Komunalinių atliekų tvarkymo kainodaros reguliavimasKomunalinių atliekų tvarkymo kainodaros reguliavimas
Komunalinių atliekų tvarkymo kainodaros reguliavimas
 
Lratca pranesimas pakuociu sistemos pertvarka
Lratca pranesimas pakuociu sistemos pertvarkaLratca pranesimas pakuociu sistemos pertvarka
Lratca pranesimas pakuociu sistemos pertvarka
 
Lratca pranesimas nesalinam nedeginam
Lratca pranesimas nesalinam nedeginamLratca pranesimas nesalinam nedeginam
Lratca pranesimas nesalinam nedeginam
 
"Atliekų tvarkymas Lietuvoje 2017 m." Pranešėjas Algirdas Reipas.
"Atliekų tvarkymas Lietuvoje 2017 m." Pranešėjas Algirdas Reipas."Atliekų tvarkymas Lietuvoje 2017 m." Pranešėjas Algirdas Reipas.
"Atliekų tvarkymas Lietuvoje 2017 m." Pranešėjas Algirdas Reipas.
 
Priemonės "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra", rodiklių pas...
Priemonės "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra", rodiklių pas...Priemonės "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra", rodiklių pas...
Priemonės "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra", rodiklių pas...
 
Atskiro maisto atliekų surinkimo galimybių studijos rezultatų aptarimas. Pran...
Atskiro maisto atliekų surinkimo galimybių studijos rezultatų aptarimas. Pran...Atskiro maisto atliekų surinkimo galimybių studijos rezultatų aptarimas. Pran...
Atskiro maisto atliekų surinkimo galimybių studijos rezultatų aptarimas. Pran...
 
Atliekų tvarkymas skaičiais. Pranešėjas Tomas Vaitkevičius.
Atliekų tvarkymas skaičiais. Pranešėjas Tomas Vaitkevičius.Atliekų tvarkymas skaičiais. Pranešėjas Tomas Vaitkevičius.
Atliekų tvarkymas skaičiais. Pranešėjas Tomas Vaitkevičius.
 
Sudegintų atliekų šlako panaudojimo galimybes. Pranešėja Daiva Berankienė
Sudegintų atliekų šlako panaudojimo galimybes. Pranešėja Daiva BerankienėSudegintų atliekų šlako panaudojimo galimybes. Pranešėja Daiva Berankienė
Sudegintų atliekų šlako panaudojimo galimybes. Pranešėja Daiva Berankienė
 
Atliekų tvarkymas Klaipėdos regione: tikslai ir perspektyvos iki 2030 m. Pran...
Atliekų tvarkymas Klaipėdos regione: tikslai ir perspektyvos iki 2030 m. Pran...Atliekų tvarkymas Klaipėdos regione: tikslai ir perspektyvos iki 2030 m. Pran...
Atliekų tvarkymas Klaipėdos regione: tikslai ir perspektyvos iki 2030 m. Pran...
 
Atliekų tvarkymas: tikslai ir perspektyvos. Pranešėjas Dalius Krinickas
Atliekų tvarkymas: tikslai ir perspektyvos. Pranešėjas Dalius KrinickasAtliekų tvarkymas: tikslai ir perspektyvos. Pranešėjas Dalius Krinickas
Atliekų tvarkymas: tikslai ir perspektyvos. Pranešėjas Dalius Krinickas
 
ES atliekų tvarkymo tendencijos. Pranešėja Lina Šleinotaitė - Budrienė
ES atliekų tvarkymo tendencijos. Pranešėja Lina Šleinotaitė - BudrienėES atliekų tvarkymo tendencijos. Pranešėja Lina Šleinotaitė - Budrienė
ES atliekų tvarkymo tendencijos. Pranešėja Lina Šleinotaitė - Budrienė
 
Komunaliniu atlieku tvarkymas Lietuvoje 2016 m.
Komunaliniu atlieku tvarkymas Lietuvoje 2016 m.Komunaliniu atlieku tvarkymas Lietuvoje 2016 m.
Komunaliniu atlieku tvarkymas Lietuvoje 2016 m.
 
Maisto atlieku atskiras surinkimas ir rinkliavos pokyciai
Maisto atlieku atskiras surinkimas ir rinkliavos pokyciaiMaisto atlieku atskiras surinkimas ir rinkliavos pokyciai
Maisto atlieku atskiras surinkimas ir rinkliavos pokyciai
 

Dvinarė rinkliava_seminaras ministerijoje

 • 1. Dvinarė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą Algirdas Reipas LRATC prezidentas
 • 2. Problemos sudėtingumas Vyriausybė neleidžia atkartoti dabartinės rinkliavos dydžio kiekvienam vartotojui ir atsiranda dideli skirtumai su buvusia situacija dėl lėšų persiskirstymo tarp atliekų turėtojų; Didelė dalis atliekų turėtojų tiesiog deklaruos, kad nesinaudoja nekilnojamuoju turtu ir savo mokestinę naštą perkels kitiems vartotojams; Gyventojai išrūšiavę atliekas ir pristatę jas į dideli gabaritų ar kompostavimo aikšteles išvengia mokėjimo už savo atliekas nes kintamąją dalį susimažina, bet pastoviosios dalies nepasididina ir savo prievolę užkrauna kitiems atliekų turėtojams; Iškyla rizika, kad yra diskriminuojami gyventojai gyvenantys daugiabučiuose namuose palyginus su privačių namų gyventojais;
 • 3. Problemos sudėtingumas Iškyla uždavinys tinkamai įvertinti vartotojų pastangas rūšiuoti atliekas iki rinkliavos modernizavimo; Silpstanti bendruomenė ir galimybė atsiskaityti už komunalinių atliekų tvarkymą neviršijant vieno procento gaunamų pajamų; Atliekų surinkimo infrastruktūros trūkumai, norint įgyvendinti visų vartotojų grupių poreikį atsiskaityti pagal atiduodamų atliekų kiekį (daugiabučiai ir besinaudojantys kolektyviniais konteineriais); Pakankamai dideli migruojančių atliekų kiekiai savivaldybėje. Tam tikras skatinimas netinkamai atsikratyti savo atliekomis, nes už jas apmokės savivaldybė, o ne atliekų turėtojai.
 • 4. Kodėl reikia keisti metodiką? Kai ji buvo tvirtinama, praktiškai vyravo tik mišrios komunalinės atliekos, o išrūšiuotų komunalinių atliekų kiekiai didelių gabaritų aikštelėse ir kompostavimo aikštelėse nebuvo ženklūs; Senoji metodika labai skatino savivaldybes rūšiuoti, ir taupyti biudžeto lėšas, tačiau sukūrė tam tikras finansavimo disproporcijas, nes prasčiau rūšiuojančios savivaldybės padengdavo tam tikrą ir kitų savivaldybių išrūšiuotų atliekų tvarkymo kaštų dalį ; Pagal senąją metodiką, vidutinė komunalinių atliekų kaina nebuvo skaidoma į pastoviąją ir kintamąją dalis; Savivaldybėms atsižvelgiant į jų pristatomą komunalinių atliekų kiekį ir rūšiavimo apimtis, reikia suformuoti finansavimo krepšelius iš pastoviosios ir kintamosios dalies;
 • 5. Padalinių (veiklų) pavadinimai Sąnaudų pavadinimai VEIKLOSORGANIZAVIMO,FINANSŲIR APSKAITOS,PRIIMAMOJOPADALINIAI TEISĖSIRVIEŠŲJŲPIRKIMŲPADALINYS RINKLIAVŲADMINISTRAVIMOPADALINYS SĄVARTYNOEKSPLOATAVIMOPADALINYS ATLIEKŲTVARKYMOPASLAUGŲIR KONTROLĖSPADALINYS UŽDARYTISĄVARTYNAIIRŠIUKŠLYNAI KOMPOSTAVIMOAIKŠTELIŲ EKSPLOATAVIMOPADALINYS STAMBIŲJŲATLIEKŲAIKŠTELIŲ EKSPLOATAVIMOPADALINYS MECHANINIOATLIEKŲAPDOROJIMO PADALINYS BIOLOGINIOATLIEKŲAPDOROJIMO PADALINYS ATLIEKŲSURINKIMASIRATVEŽIMAS Darbo užmokesčio ir darbdavio socialinio draudimo sąnaudos PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ X PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ Vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimų spausdinimo ir išsiuntimo sąnaudos X X PS ˟ X X X X X X X Kitos vietinės rinkliavos administravimo ir skolų išieškojimo sąnaudos X X PS ˟ X X X X X X X Administracinėssąnaudos Ryšių sąnaudos PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ X PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ Spec. drabužiai ir kt. darbo saugos priemonės X X PS ˟ PS ˟ X PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ Trumpalaikis inventorius ir įvairios prekės PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ X PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ X PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ Komandiruočių sąnaudos PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ X PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ Kitos biuro sąnaudos PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ X PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ Pastatų priežiūra, patalpų nuoma ir komunaliniai patarnavimai PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ X PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ Teritorijos tvarkymas (vejų formavimas, tvarkymas ,šienav., graužikų naik.) PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ Spaudos prenumeratos sąnaudos PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ X PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ Ekologinis švietimo sąnaudos PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ X PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟
 • 6. Darbų saugos ir profesinės rizikos funkcijų vykdymo PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ X PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ Finansinės veiklos, vietinės rinkliavos ir ISO standarto audito sąnaudos PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ X PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ Reprezentacinės sąnaudos PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ X PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ Degalų sąnaudos technikai ir lengviesiems automobiliams PS ˟ PS ˟ PS ˟ KS˟ KS˟ X KS˟ KS˟ KS˟ KS˟ Įrenginių, mašinų ir kt. technikos tech. priežiūros ir remonto PS ˟ PS ˟ PS ˟ KS˟ KS˟ X KS˟ KS˟ KS˟ KS˟ Draudimo sąnaudos PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ X PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ Monitoringo sąnaudos X X X PS ˟ X PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ Atliekų pakavimo, beilingavimo bei deginimo sąnaudos X X X X X X KS˟ KS˟ KS˟ Elektros energijos sąnaudos PS ˟ PS ˟ PS ˟ KS˟ KS˟ X KS˟ KS˟ KS˟ KS˟ Cheminių reagentų įsigijimo sąnaudos X X X X X X X X X KS˟ Cheminių medžiagų utilizavimo sąnaudos X X X X X X X X X KS˟ Nuotekų valymo sąnaudos X X X KS˟ X X KS˟ X KS˟ KS˟ Atliekų perdengimo ir kelių statybos sąnaudos X X X KS˟ X X X X X X Ilgalaikio turto nusidėvėjimas PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ Atidėjimų sąvartyno uždarymui sąnaudos X X X KS˟ X X X X X X Aplinkos teršimo sąvartyne šalinamomis atliekomis mokesčio X X X KS˟ X X X X X X Kiti mokesčių (NT, žemės, aplinkos taršos ir kt) sąnaudos PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ Valymo įrenginių priežiūros sąnaudos PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ Palūkanos už paskolas ir komisiniai mokesčiai bankams PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS ˟ Projektų administravimo ir kitos su projektų įgyvendinimu PS ˟ PS ˟ X X X X X X X X Nenumatytos sąnaudos (iki 5 proc.visų sąnaudų) PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS˟+KS˟ PS˟+KS˟ PS˟+KS˟ PS˟+KS˟ PS˟+KS˟ PS˟+KS ˟ PS˟+KS˟ Pelnas (iki 5 proc.visų sąnaudų) PS ˟ PS ˟ PS ˟ PS˟+KS˟ PS˟+KS˟ PS˟+KS˟ PS˟+KS˟ PS˟+KS˟ PS˟+KS ˟ PS˟+KS˟ Mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir atvežimo apdoroti sąnaudos PS˟ - perkamų paslaugų kainos pastovioji priskiriama pastovioms sąnaudoms; KS˟ - perkamų paslaugų kainos kintamoji dalis priskiriama kintamoms sąnaudoms IŠ SĄNAUDŲ ATIMAMOS PARDAVIMŲ PAJAMOS X X X X X X KS˟ KS˟ KS˟ KS˟
 • 7. Komunalinių atliekų tvarkymo būtinųjų sąnaudų paskirstymas savivaldybėms 2017 m. Savivaldybės pavadinimas PASTOVIOJI SĄNAUDŲ DALIS € KINTAMOJI SĄNAUDŲ DALIS € BŪTINOSIOS (kintamos ir pastovios ) SĄNAUDOS VISO € sąnaudų paskirstymas komunalinių atliekų kiekiui sąnaudų paskirstymas mišrių komunalinių atliekų kiekiui komunalinių atliekų kiekis kaina €/t pastoviųjų sąnaudų dalis, tenkanti savivaldybei mišrių komunalinių atliekų kiekis kaina €/t kintamų sąnaudų dalis, tenkanti savivaldybei Alytaus miesto 17.347 69,51 1.205.854 12.387 35,06 434.224 1.640.078 Alytaus rajono 6.475 450.127 4.691 164.439 614.566 Druskininkų 9.723 675.859 5.438 190.652 866.511 Lazdijų rajono 4.272 296.960 3.266 114.506 411.466 Varėnos rajono 6.518 453.098 4.469 156.659 609.757 Birštono 1.684 117.064 1.150 40.318 157.382 Prienų rajono 6.145 427.191 4.686 164.263 591.454 VISO 52.165 3.626.153 36.087 1.265.061 4.891.214
 • 8. Komunalinės atliekos Alytaus mieste Mišrių (nerūšiuotų) komunalinių atliekų kiekis Mišrios komunalinės atliekos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Palyginimas 2010/2015 % ir kartais Juridinių asmenų 5250 5606 5326 4806 3651 2875 -45,24 Daugiabučių namų 9423 9192 9408 8631 8697 8532 -9,46 Privačių namų 3400 3100 3005 2450 1950 1760 -48,24 Viso gyvenami namų ūkiai 12823 12292 12413 11081 10647 10292 -19,74 Iš viso 18073 17898 17739 15887 14298 13167 -27,15 Išrūšiuotų komunalinių atliekų kiekis Didelių gabaritų aikštelės 314 325 400 450 903 1226 3,90 Antrinės žaliavos 2244 2458 2337 3621 4200 4388 1,96 Kompostavimo aikštelės 1012 1115 1200 2555 3000 3200 3,16 Viso išrūšiuota 3570 3898 3937 6626 8103 8814 2,47 Iš viso komunalinių atliekų 21643 21796 21676 22513 22401 21981 0
 • 9. Mišrių komunalinių atliekų pokytis 2010-2015 m 1 2 3 4 5 6 5250 5606 5326 4806 3651 2875 9423 9192 9408 8631 8697 8532 3400 3100 3005 2450 1950 1760 Juridinių asmenų Daugiabučių namų Privačių namų
 • 10. Rinkliavų pokyčių palyginimai Esama situacija Siūlomi variantai Padidėjimas (+); sumažėjimas (-) būstoplotasm2 įkainiseur/m2permetus Rinkliavaeuraispermetus Pastoviojikainosdalis eur/m2 Kintamoji kainos dalis Rinkliavaeuraispermetus būsto plotas m2 Ištuštinimų skaičius Kintamoji kainos dalis viso eurais procentais Per metus 50 m2 butas 50 0,588 29,4 0,5576 50 19,635 47,52 18,12 61,6% 100 m2 būstas su ind. 0,12 Konteineriu 100 58,80 100 17 17 72,76 13,96 23,7% 100 m2 būstas su ind. 0,24 Konteineriu 100 58,80 100 12 24 79,76 20,96 35,6%
 • 11. Rinkliavų dydžio pokyčiai Nekilnojamopjo turto paskirtis Esama situacija Siūlomi variantai Padidėjimas (+); sumažėjimas (- ) % būstoplotas m2 įkainis eur/m2per metus Rinkliava euraisper metus Pastovioji kainosdalis Eur/m2 Kintamoji kainosdalis Eur./metus Viso Eur./metus Daugiabučiai 50 0,588 29,4 0,5576 19,635 47,52 61,62% Individualus namas, kuris naudojasi 0,12 lt. talpos konteineriu 100 58,80 17 72,76 23,74% Individualus namas, kuris naudojasi 0,24 lt. talpos konteineriu 100 58,80 24 79,76 35,65% Garažai, vnt. 20 2,4 0,098 11,15 364,58% Adminstracinė 1000 0,44 444 171 728,6 64,10% Gamybos ir pramonės paskirties objektai 0,55 552 81 638,6 15,69% Specialiosios paskirties objektai 0,31 312 144 701,6 124,87% Viešbučių paskirties objektai 0,86 864 324 881,6 2,04% Maitinimo paskirties objektai 3,72 3720 513 1070,6 -71,22% Paslaugų paskirties objektai 0,68 684 171 728,6 6,52% Prekybos paskirties objektai 1,20 1200 234 791,6 -34,03% Gydymo paskirties objektai 0,83 828 162 719,6 -13,09% Sporto paskirties objektai 0,13 132 63 620,6 370,15% Kultūros paskirties objektai 0,13 132 63 620,6 370,15% Mokslo 0,24 240 63 620,6 158,58% Poilsio paskirties objektai 0,68 684 324 881,6 28,89% religinės paskirties 0,02 24 2 53,8 124,17% Sandėliavimo 0,02 24 2 53,8 124,17%
 • 12. Eil. Nr. Nekilnojamojo turto paskirtis Rinkliavos dydis, € mėn./100 m2 Rinkliavos dydis, € mėn./100 m2 1. Gyvenamosios paskirties pastatai 4,9 4,33 2. Administracinės paskirties pastatai 3,7 4,33 3. Specialiosios paskirties pastatai 2,6 4,33 4. Viešbučių paskirties pastatai 7,2 4,33 5. Viešojo maitinimo paskirties pastatai 31 4,33 6. Paslaugų paskirties pastatai 5,7 4,33 7. Prekybos paskirties pastatai 10 4,33 8. Gydymo paskirties pastatai 6,9 4,33 9. Sveikatos priežiūros paskirties pastatai 3,4 4,33 10. Sporto ir kultūros paskirties pastatai 1,1 4,33 11. Poilsio paskirties pastatai 5,7 4,33 12. Mokslo paskirties pastatai 2,0 4,33 13. Gamybos ir pramonės paskirties pastatai 4,6 4,33 14. Sandėliavimo paskirties pastatai
 • 13. Kintamoji dalis Konteinerio tipas m³ €/ ištuštinimui 5m³ konteinerio ištuštinimas 46,00 3m³konteinerio ištuštinimas 28,00 1,1 konteinerio ištuštinimas 9,00 0,12 konteinerio ištuštinimas 1,00 0,24 konteinerio ištuštinimas 2,00
 • 14. Atliekų tvarkymo kaštų palyginimas Lietuvoje €/namų ūkiui 2015 m. 0 10 20 30 40 50 60 70
 • 15. Rinkliavų įvairovė savivaldybėse Savivaldybė Pastovioji rinkliavos dedamoji m2, Eur/metu s Pastovioji rinkliavos dedamoji Eur/NT vnt./metus Pastovioji rinkliavos dedamoji €/gyv.metu s Pastovioji rinkliavos dedamoji €/m³ Kintamoj i rinkliavos dedamoji m2, Eur/metu s Kintamoji rinkliavos dedamoji Eur/NT vnt./metus Kintamoji rinkliavos dedamoji 1 gyventojui/ metus Kintamoji rinkliavos dedamoji 1konteinerio ištuštinimas 0,24 m³ Butas 50m², kuriame gyvena 2 žmonės Namas 100 m², kuriame gyvena 2 žmonės ir naudojasi 0,24 m³, kuris per metus išvežamas 12 kartų Alytaus miesto Daugiabučiai 0,5576 0,3927 47,51 0 Individualūs namai 0,5576 2,00 0 79,76 Marijampolės sav. Daugiabučiai 12,36 12,96 50,64 0 Individualūs namai 12,36 3,36 0 64,98 Jonavos r. sav. Daugiabučiai 25,38 6,72 38,82 0 Individualūs namai 25,38 4,704 0 34,788 Ukmergės r. sav. Gyvenamoji paskirtis 0,300 19,2 53,4 68,40 Utenos r. sav. Daugiabučiai 22,32 12,48 47,28 0 Individualūs namai 27 12,48 0 51,96 Telšių r. sav. Daugiabučiai 42 18 60 0 Individualūs namai 42 2,06 0 66,72 Skuodo r. sav. Gyvenamoji paskirtis 23,76 12,12 35,88 35,88 Šilutės r. sav. Gyvenamoji paskirtis 3,48 0,84 45,48 87,48 Plungės r.sav. Daugiabučiai 30 13,2 56,40 0 Individualūs namai 30 30 0 60,00 Vilnius Individualūs namai 0,2907 0,2451 0 53,58 daugiabučiai su šachtom 0,2907 0,6226 45,66 0 daugiabučiai be šachtų 0,2907 0,4769 38,38 0 Biržai Gyvenamoji paskirtis 3,68 2,35 72,36 72,36
 • 16. Individualių namų rinkliavos dydžių palyginimas 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
 • 17. Daugiabučių namų rinkliavos dydžių palyginimas 0 10 20 30 40 50 60 70 80
 • 18. Rinkliavos transformacija Dėl taikomos 1 proc. lengvatos, apie 5 tūkst. būstų naudosis šia lengvata (šiuo metu vidutinė pensija yra 256 eurai, o rinkliava mėnesiui 50 m2 būste - 4,77 eurai, todėl RINKLIAVA persikelia kitiems atliekų turėtojams); Apie 3,7 tūkst. būstų neturi deklaruotų asmenų ir jie deklaruos, kad nesinaudoja paslauga todėl nemokės kintamos dalies visus metus, todėl RINKLIAVOS kintamoji dalis persikelia kitiems atliekų turėtojams Taip pat apie 6 tūkst. būstų deklaruos, kad vasaros metu gyvena soduose ar kaime ir taip pat nesinaudoja paslauga apie 5 mėnesius per metus, todėl RINKLIAVA kintamoji dalis persikelia kitiems atliekų turėtojams; Likusiems daugiabučių gyventojams, RINKLIAVA SUMAŽĖS, palyginus su tuo, jeigu jie mokėtų nuo gyventojų skaičiaus, nes kaštus dalinasi ir butai , kurie neturi deklaruotų gyventojų; 30 proc. gyventojų gali pasinaudoti lengvata, kad sumokėjus rinkliavą iš karto bus taikoma 5 proc. nuolaida;;
 • 19. Atliekų srautai ir pastoviųjų bei kintamųjų kaštų susidarymas Dideliųgabaritųatliekos Žaliosiosatliekos Maistoatliekos Statybosgriovimoatliekos Likusiosporūšiavimoatliekos
 • 20. Balsuokim už modernesnį atliekų tvarkymą