SlideShare a Scribd company logo
Copyright © 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |
Database Cloud Use Case :
Disaster Recovery pomocí Oracle Cloud
Ochrana dat v Cloudu a v On-Premise
Patrik Plachý
Senior Consultant
CoreTech Competency Center
Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |
Proč potřebuji Disaster Recovery plán?
• Vyhnout se jednomu bodu selhání (single point of failure)
• Zabránit ztrátě dat
• Snížit
– náklady na výpadky
– a dopad do příjmů u plánovaných a neplánovaných výpadků
• Ochrana dat ve vztahu
k dodržování předpisů
a regulacím
Business Continuity
Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | 3
Ekonomický dopad výpadku je velký!
80%
80% všech
neplánovaných
výpadků je způsobeno
lidmi a procesními
problémy
80%
80% společností, které
má výpadky, může
očekávat, že do 18
měsíců zmizí ze světa
byznysu
91%
91% společností
zaznamenalo v
uplynulých 24 měsících
neplánované výpadky
datových center
10%
Míra přežití
společností bez plánu
obnovy po havárii je
méně než 10%
65% malých a středních
podniků nemá komplexní
plán obnovy po katastrofě
65%
Výsledky zahrnující zprávy od různých analytiků, včetně Gartner a IT Process Institute
http://www.wfaa.com/news/local/southwest-airlines-computer-outage-costs-could-reach-82m/296158194
Dopad $82M
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2016/09/08/delta-data-center-outage-cost-us-150m/
Dopad $150M
Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | 4
Jaké jsou výzvy nasazení DR?
DR Lokalita je
příliš komplexní
pro plánování
a nasazení
Riziko
nekonzistence
či poškození dat
Vyšší CAPEXy
a náklady na
řízení
Požadavky na
bezpečnost dat
Nasazení trvá
dlouhou dobu
Chybí elasticita,
která by
odpovídala
růstu
produkčních
dat
Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | 5
DR do Oracle Cloudu
Jednoduchý
model nasazení
- infrastruktura
řízená
společností
Oracle
Není CAPEX,
Nízký OPEX
Silná datová
bezpečnost se
šifrováním / SSL
Elastické
výpočetní
zdroje a
úložiště pro
ochranu dat
On-Demand
na požádání se
elasticky mění
DR Lokalita
Neí zde datová
nekonzistence
či poškození dat
díky průběžn
kontrole
Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |
• Organizace, která nemá
DR lokalitu
– Nemůže si dovolit CAPEXy
pro vytvořené DR lokality
– Chce mít nízké OPEXy na DR
bez aktivního řízení
– Offsite kopie z regulatorních
a bezpečnostních
– Chce mít RTO / RPO
• Organizace, která má DR
lokalitu
– Chce snížit náklady tím, že
přenesete DR server do
Cloudu
– Chce mít prostředí ala
sandbox v Cloudu
– Chce další offsite kopii
– Chce mít DR lokalitu na
požádání tzn. rychle
vytvořenou / zrušenou
Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted 6
• Orgranizace, která už má
produkci v Cloudu (nebo
plánuje migrovat do
Cloudu)
– Hledají levný OPEX model
– Chtějí mít „vše“ v Cloud
(primární i standby)
DR do Cloudu: Pro koho & Doporučení
Řešení: Hybrid DR
On-Premis  Cloud
Řešení: Hybrid DR
On-Premis  Cloud
Řešení: Cloud DR
Cloud  Cloud
Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |
DR do Cloudu (Hybridní DR Model)
7
Produkce On-Premise a DR v Cloudu
Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |
Complementary DB Cloud Services
8
Oracle Database Cloud Service – Database Options
EE Extreme PerformanceEE High PerformanceEnterpriseStandard
• Plná databázová
instance
• Lokální & Cloud
Backups (RMAN)
Přidává…
• Všechny standardní
EE funkce
• Data Guard
Přidává…
RAC
In Memory
Active Data Guard
Exadata Cloud
Service
Přidává…
Multitenant
Partitioning
Advanced
Compression
Advanced Security,
Label Security,
Database Vault
Real Application
Testing
OLAP, Analytics,
Spatial and Graph
Management
Packs
GoldenGate Database
Backup
Cloud @ Customer
Exadata ExpressOCM ExaCM
Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |
Hybridní DR: Použití Oracle Cloud pro DR
COLD
• DR do Cloudu pomocí záloh
• Doba obnovy závisí na velikosti
dat
• Ztráta dat závisí na poslední
záloze
• Spojuje RMAN a Database
Backup Cloud Service
WARM
• DR do Cloudu pomocí pasivní
Standby s replikací v reálném
čase
• Krátká doba zotavení
• Minimální ztráta dat
• Lepší návratnost investic
• Spojuje Data Guard, DBCS,
ExaCS
HOT
• DR do Cloudu pomocí
aktivní Standby s replikací v
reálném čase
• Pomocí Active Data Guard lze
provést offload read-only aktivit
do DR Lokality
• Nebo pomocí GoldenGate lze
provést offload read-write
aktivit do DR Lokality
• Nejlepší návratnost investic
• Spojuje Active Data Guard,
GoldenGate DBCS, ExaCS
9
On-Premis do Cloudu  Hybridní DR Modely
Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |
Hybridní DR: Použití Oracle Cloud pro DR
COLD
• DR do Cloudu pomocí záloh
• Doba obnovy závisí na velikosti
dat
• Ztráta dat závisí na poslední
záloze
• Spojuje RMAN a Database
Backup Cloud Service
WARM
• DR do Cloudu pomocí pasivní
Standby s replikací v reálném
čase
• Krátká doba zotavení
• Minimální ztráta dat
• Lepší návratnost investic
• Spojuje Data Guard, DBCS,
ExaCS
HOT
• DR do Cloudu pomocí
aktivní Standby s replikací v
reálném čase
• Pomocí Active Data Guard lze
provést offload read-only aktivit
do DR Lokality
• Nebo pomocí GoldenGate lze
provést offload read-write
aktivit do DR Lokality
• Nejlepší návratnost investic
• Spojuje Active Data Guard,
GoldenGate DBCS, ExaCS
10
On-Premis do Cloudu  Hybridní DR Modely
Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |
Platform as a Service
Oracle Database Backup Cloud Service
Oracle DBaaS / Exadata Cloud Service
Databáze On-Premise
11
Hybridní: DR do Cloudu pomocí záloh
Žádný CAPEX a
malý OPEX
Zabezpečení
napříč celým
systémem
Zálohovaná
data jsou vždy k
dispozici
Odstraníte
náklady na
pásky
Rozšíříte DR,
DevOps
Migrace do
Cloudu
Doba zotavení
závisí na
velikosti
Ztráta dat závisí
na poslední
záloze
COLD
Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |
On-Premise
(Produkce)
12
Hybridní: DR do Cloudu pomocí záloh
Database
Backup Cloud Service
DBCS / ExaCS
Oracle Database Backups
RMAN
Klienti
Aktivní
spojení
DR
spojení
Oracle Cloud
(DR Lokalita)
RMAN
Restore
• Produkce: On-Premise
• DR Instance: Cloud DBCS / ExaCS
• Zálohování lokálních databází do
Cloudu pomocí služby Database
Backup Cloud Service
• Odeslání frekventovaných archivních
logů ke snížení ztráty dat
v případě DR
• On-Demand tzv. Database
Instantiation v Cloudu
• Databáze DBCS nebo ExaCS ze záloh
pro DR
– Automatizovaná instancování pomocí
tlačítka v Cloudu
RMAN & Oracle Database Backup Cloud Service
COLD
Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |
Database Backup do Cloudu – Shrnutí
Bezpečné, nákladově efektivní zálohování a obnovení lokální databáze pomocí Oracle CloudUse Case
Oracle
Řešení
Výhody
• Database Backup
Cloud Service
• RMAN
Pro koho
Zákazníci
• Potřebuje bezpečnou offsite zálohu
• Nemá pásky nebo se mu nelíbí použití pásek
• Problémy s kapacitou či náklady pro
uskladnění
• Hledá levnější řešení DR v Cloudu
Kde se
hodí
• Bezpečné a snadno spravovatelné offsite
zálohy s nulovým CAPEX a nízkými
provozními náklady
• Sníží se obchodní dopad na ztrátuy dat
• Vyhoví se regulím
• Nízké náklady na offsite uložení
• Ochrana proti výpadku lokality
• Zálohování pro dodržení předpisů
• Dev / Test nebo DR pomocí záloh do Cloudu
• CIO
• DBA/IT
• LOB / šedý Dev
Kam se
hodí
• Není použitá páska ani offsite plán
zálohování
• Omezení na splnění požadavků
• Existující řešení disků nebo pásek je složité a
drahé
COLD
Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |
Hybridní DR: Použití Oracle Cloud pro DR
COLD
• DR do Cloudu pomocí záloh
• Doba obnovy závisí na velikosti
dat
• Ztráta dat závisí na poslední
záloze
• Spojuje RMAN a Database
Backup Cloud Service
WARM
• DR do Cloudu pomocí pasivní
Standby s replikací v reálném
čase
• Krátká doba zotavení
• Minimální ztráta dat
• Lepší návratnost investic
• Spojuje Data Guard, DBCS,
ExaCS
HOT
• DR do Cloudu pomocí
aktivní Standby s replikací v
reálném čase
• Pomocí Active Data Guard lze
provést offload read-only aktivit
do DR Lokality
• Nebo pomocí GoldenGate lze
provést offload read-write
aktivit do DR Lokality
• Nejlepší návratnost investic
• Spojuje Active Data Guard,
GoldenGate DBCS, ExaCS
14
On-Premis do Cloudu  Hybridní DR Modely
Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |
Databáze On-Premise
15
Data Guard
Standby Database
Test/Dev
www.oracle.com/technetwork/database/availability/dr-to-oracle-cloud-2615770.pdf
• Bursting during failovers
Hybridní: DR do Cloud pomocí Standby
Backup
Žádný CAPEX a
malý OPEX
Okamžité DR v
Cloudu
Přenos a
ochrana dat v
reálném čase
Zkrácení
prostojů
s plánovanými
aktualizacemi
Offload záloh,
aktivit pro
test/dev
Bursting během
failoveru
Data Guard Replikace
WARM
Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |
• Produkce: On-premises
• Standby (DR) : Cloud DBCS /
ExaCS
• Data Guard Replikace
• Standby nemůže být použita
během replikace
• Co použijeme
–DBCS, ExaCS,
–Compute Cloud, Fast Connect
16
Data Guard Replikace (Pasivní Standby)
Oracle Cloud (DR Lokalita)On-Premise (Produkce)
Produkční DB
Klienti
DR Instance
Aktivní
spojení
DR
spojení
Aplikace
Compute
J
a
v
a
DBCS / ExaCS
Data Guard
Replikace
Sandbox
Test / Dev
Java
Hybridní: DR do Cloud pomocí Standby
WARM
Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |
Zabezpečené, nízkonákladové DR pro lokální a Cloudovou databázi s možností rychlého
převzetí role produkce v reálném čase a ochranou dat v reálném čase
Use Case
Oracle
Řešení
Výhody
• Database Cloud
Service nebo
Exadata Cloud
Service
• Data Guard
Pro koho
Zákazníci
• Zákazníci, kteří nemají DR Lokalitu a chtějí
rychle přepínat do DR Lokality
• Zákazníci, kteří chtějí snížit prostoje pro
opravu, upgrady a převzetí služeb při
selhání
• Zákazníci, kteří chtějí nasadit produkci a
DR / HA kopii v Cloudu
Kde se
hodí
• Rychlá DR Lokalita, nulový CAPEX
• Rychlé přepnutí do DR s nulovou nebo téměř
nulovou ztrátou dat
• Nízkonákladová offsite DR Lokalita
• Replikace v reálném čase pro rychlé přepnutí
a lepší ochranu dat
• Dev/Test, DR nebo HA
• CIO
• DBA/IT
• LOB
Kam se
hodí
• Není žádná DR Lokalita
• Vyžaduje rychlejší čas obnovy a možnosti
převzetí role primární databáze při selhání
HA/DR do Cloudu pomocí Data Guard: Shrnutí
WARM
Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |
Hybridní DR: Použití Oracle Cloud pro DR
COLD
• DR do Cloudu pomocí záloh
• Doba obnovy závisí na velikosti
dat
• Ztráta dat závisí na poslední
záloze
• Spojuje RMAN a Database
Backup Cloud Service
WARM
• DR do Cloudu pomocí pasivní
Standby s replikací v reálném
čase
• Krátká doba zotavení
• Minimální ztráta dat
• Lepší návratnost investic
• Spojuje Data Guard, DBCS,
ExaCS
HOT
• DR do Cloudu pomocí
aktivní Standby s replikací v
reálném čase
• Pomocí Active Data Guard lze
provést offload read-only aktivit
do DR Lokality
• Nebo pomocí GoldenGate lze
provést offload read-write
aktivit do DR Lokality
• Nejlepší návratnost investic
• Spojuje Active Data Guard,
GoldenGate DBCS, ExaCS
18
On-Premis do Cloudu  Hybridní DR Modely
Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |
Databáze On-Premise
19
Active Data Guard
Standby Database
Test/Dev
• Bursting during failovers
Hybridní: DR do Cloud pomocí Active Standby
Active Data Guard Replikace
Backup
Real-Time Dotazy
a Reporty
Reporting
Žádný CAPEX a
malý OPEX
Instant DR do
cloudu
Standby lze
používat On-line
pro analytické
dotazy
Offload reportů
na Standby
Offload záloh na
Standby
Nulová
potenciální
ztráta dat
Rozšíření
DevOps v
Cloudu
Snížení prostojů
při upgradu
HOT
Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |
Hybridní: DR do Cloud pomocí Active Standby
• Produkce: On-premise
• Standby (DR) : Cloud DBCS / ExaCS
• Active Data Guard replikace
• Standby použita pro read-only zátěž
• Standby Database je přístupná ke čtení
– Standby použita pro reporting, dotazy, vytvážení
sandboxů, záloh
• Failover / Switchover mezi lokalitami
– Neplánovaný: Selhání, katastrofa
– Plánovaný: Rolling upgrade / Patching
• Manuální a automatické vytvoření
– On-premise do Cloudu pomocí šablony MAA
– Automatické
20
Pomocí Oracle Active Data Guard
Oracle Public Cloud (DR
Lokalita)
On-Premise (Produkce)
Produkční DB
Klienti
DR Instance
Aktivní spojení
Aplikace
Compute
J
a
v
a
DBCS / ExaCS
Active Data Guard
Sandbox
Test / Dev
Dotazy
Reporting
Aktivní spojení
Java
HOT
Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |
Databáze On-Premise
21
Test/Dev
• Bursting during failovers
Hybridní: DR do Cloudu s vlastnostmi Read/Write v Cloudu
GoldenGate Replikace
Backup
Real-Time Dotazy
Reporting
Žádný CAPEX a
malý OPEX
Rychl= přepnutí
do DR v Cloudu
Replikace mezi
platformami
Křížová replikace
Lepší návratnost
investic
Multi-Master
Deployment
GoldenGate
HOT
Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |
Přehled možností Oracle GoldenGate Cloud Service
Rozšíření Real-Time Datové Replikace do Cloudu
OGG
OGG
OGG
OGG
OGG
OGG
Migrace/Upgrade
Reporting
Vysoká dostupnost
Škálování
Oracle GoldenGate
Nabízí replikace dat v On-Premise
a v cloudu třetích stran.
On-Premise
WAN
Oracle GoldenGate Cloud Service
Nabízí řešení Oracle PaaS
pro replikaci cloudových dat.
HAGGCS
GGCS
Nové aplikaceVývoj/Testování/POC
Cloud
GGCS
Přenos dat
Disaster Recovery
GGCS
Zero Down-Time
Datová migrace
Datová analýza /
Reporting
GGCS
Offloading dat
Datová synchronizace
HOT
Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |
Hybridní: DR do Cloudu pomocí GoldenGate
• Produkce: On-premise
• Standby (DR) : Cloud DBCS / ExaCS
• GoldenGate pro Replikaci
• Standby použita pro read-write
zátěž
• Multi-Master
23
Offload Read/Write do Cloudu
Oracle Public Cloud (DR
Lokalita)
On-Premise (Produkce)
KlientiAktivní spojení
Aplikace
Compute
J
a
v
a
DBCS / ExaCS
GoldenGate
Aktivní spojení
Java
Multi-Master
R/W
Dotazy
Reporting
HOT
GGCS
Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |
Poskytuje bezpečnou volbu HA/DR a vysokou ROI pro lokální a Cloud databáze, kde se
využívají reporty v reálném čase a dostupnost typu aktiv/aktiv
Use Case
Oracle
Řešení
Výhody
• Database Cloud
Service or Exadata
Cloud Service
Active Data Guard
(nebo) GoldenGate
Cloud Service
Pro koho
Zákazníci
• Zákazníci, kteří chtějí použít Cloud pro
kritické nasazení
• Požadavky na vysokou dostupnost, které
nelze vyřešit pomocí obnovení ze zálohy
• Obnova po havárii je nutná pro splnění
obchodních nebo regulačních cílů
Kde se
hodí
• Dosažení stejné úrovně služeb v Cloudu jako
u On-Premise
• Řešení optimalizovaná společností Oracle
poskytují nejvyšší úroveň dostupnosti,
ochrany dat a návratnosti investic
• Ochrana proti selhání
• Pozitivní zkušenosti umožňují nasazení
produkčních databází v Cloudu
• CIO
• DBA/IT
• LOB
Kam se
hodí
• Není žádná DR Lokalita
• Vyžaduje rychlejší čas obnovy a možnosti
přepnutí primární databáze během selhání s
možností využití DR lokality pro distribuci
zátěže
HA/DR pomocí Active Data Guard/GoldenGate: Shrnutí
HOT
Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |
Full Stack DR do Cloudu pomocí Záloh
• Databázová vrstva
– Zálohování do cloudu pomocí služby Database
Backup Cloud Service
• Aplikační vrstva
– Kopírování On-Premise aplikačních dat do Oracle
Storage Cloud Service (object storage)
• Během DR
– Databáze: Obnova do ExaCS/DBCS
– Aplikace: Obnova do Compute
• Možné Cloud Služby
– ExaCS, DBCS, Database Backup Cloud Service
– Storage Cloud Service
– Active Data Guard
– Compute Cloud, Network Cloud
25
Oracle Public Cloud (DR Lokalita)On-Premise (Produkce)
Produkční DB
Klienti
RMAN
Database
Backup Service DR Instance
RMAN
Restore
Aktivní spojení DR Spojení
Zálohy aplikačních
dat
Obnova
Oracle Database
Backups
Storage Cloud
Services
Aplikace Compute
J
a
v
a
DBCS /
ExaCS
Java
Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |
Full Stack DR do Cloudu pomocí Replikace
• On Premise
– Aplikační vrstva: Kopírování aplikačních dat do
databáze
– Databázová vrstva: Replikace databáze pomocí
(Active) Data Guard
• V Cloudu během DR
– Databázová vrstva: První je databázový failover
– Aplikační vrstva: Kopírování aplikačních dat do
Compute
• Možné Cloud Služby
– ExaCS, DBCS
– Active Data Guard
– Compute Cloud, Network Cloud
26
On-Premise do Cloudu & C-2-C
Oracle Cloud
(DR Lokalita)
On-Premise
(Produkce)
Produkční databáze
Klienti
DBCS or
Exadata Cloud
Standby databáze
Aktivní
spojení
Compute
(Active) Data Guard
Aplikace
Kopírování
Aplikačních
dat do
Database
J
a
v
a
Failover spojení
DBFS DBFS
Java
Kopírování
aplikačních
dat do
Compute
Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |
DR do Cloudu: Úvahy o síťovém spojení
• Nelze předvídat latenci / nízká šířka pásma
• Bez nákladů
• Vhodné pro malé transakce
27
Zotavení v hybridném řešení v Cloud po havárii / během údržby
• Možnost připojení s vysokou šířkou pásma
• Lze se přiipojit vysokou přenosovou rychlostí 1Gbps -
10Gbps
• Předvídatelná latence / vysoká šířka pásma
Oracle Database
Cloud Service
Datová Centra
On-Premise
Zákaznické
spojení Equinix
Exadata Cloud Service
Varianta č.1: Přes veřejný Internet Varianta č.2: Oracle Fast Connect / gtt
Equinix Cloud Exchange
Zákaznické
Datové Centrum
Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | 28
Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |10/10/2017 29Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | 29
Shrnutí: Oracle Cloud pro DR
Chrání jak lokální (hybridní), tak i Cloudové
aplikace
Nízký model OPEX s cloudovou infrastrukturou
spravovanou společností Oracle
Elastické zdroje na požádání v Cloudu
Splnění požadavků na dodržování regulí a
organizačních opatření
Vysoká návratnost investic v režimu Standby v
Cloudu, který může být použit pro produkční zátěž
Zabezpečení ochrany dat v databázi se
šifrovanými daty
Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |
Otázky
Confidential – Oracle
30Copyright © 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |
31

More Related Content

What's hot

Moderní inteligentní řízené WiFi sítě / Aruba Networks
Moderní inteligentní řízené WiFi sítě / Aruba NetworksModerní inteligentní řízené WiFi sítě / Aruba Networks
Moderní inteligentní řízené WiFi sítě / Aruba Networks
Jaroslav Prodelal
 
Možnosti databázové komprese
Možnosti databázové kompreseMožnosti databázové komprese
Možnosti databázové komprese
MarketingArrowECS_CZ
 
Server, Cloud, Data Center - první webinář
Server, Cloud, Data Center - první webinářServer, Cloud, Data Center - první webinář
Server, Cloud, Data Center - první webinář
Onlio
 
Základy licencování Oracle software
Základy licencování Oracle softwareZáklady licencování Oracle software
Základy licencování Oracle software
MarketingArrowECS_CZ
 
Double Take Availability
Double Take AvailabilityDouble Take Availability
Double Take Availability
tcp cloud
 
Webinář: Vylepšete ochranu virtuální infrastruktury - Veeam Backup & Replication
Webinář: Vylepšete ochranu virtuální infrastruktury - Veeam Backup & ReplicationWebinář: Vylepšete ochranu virtuální infrastruktury - Veeam Backup & Replication
Webinář: Vylepšete ochranu virtuální infrastruktury - Veeam Backup & Replication
Jaroslav Prodelal
 
Semináře M-Files: Konec hledání řešení pro správu firemních dat
Semináře M-Files: Konec hledání řešení pro správu firemních datSemináře M-Files: Konec hledání řešení pro správu firemních dat
Semináře M-Files: Konec hledání řešení pro správu firemních dat
Jaroslav Prodelal
 
Webinář: Ovládněte umění správy dokumentů ve vaší organizaci
Webinář: Ovládněte umění správy dokumentů ve vaší organizaciWebinář: Ovládněte umění správy dokumentů ve vaší organizaci
Webinář: Ovládněte umění správy dokumentů ve vaší organizaci
Jaroslav Prodelal
 
Webinář: Co nového přináší verze 9 jedničky v zálohování Veeam Backup & Repli...
Webinář: Co nového přináší verze 9 jedničky v zálohování Veeam Backup & Repli...Webinář: Co nového přináší verze 9 jedničky v zálohování Veeam Backup & Repli...
Webinář: Co nového přináší verze 9 jedničky v zálohování Veeam Backup & Repli...
Jaroslav Prodelal
 
Webinář: Ochrana firemního perimetru za pomoci firewallů nové generace / 30.9...
Webinář: Ochrana firemního perimetru za pomoci firewallů nové generace / 30.9...Webinář: Ochrana firemního perimetru za pomoci firewallů nové generace / 30.9...
Webinář: Ochrana firemního perimetru za pomoci firewallů nové generace / 30.9...
Jaroslav Prodelal
 
Webinář: Nekupujte počítače a zjednodušte si život využíváním virtuálních des...
Webinář: Nekupujte počítače a zjednodušte si život využíváním virtuálních des...Webinář: Nekupujte počítače a zjednodušte si život využíváním virtuálních des...
Webinář: Nekupujte počítače a zjednodušte si život využíváním virtuálních des...
Jaroslav Prodelal
 
SAS - Integrace dat
SAS - Integrace datSAS - Integrace dat
SAS - Integrace dat
MarketingArrowECS_CZ
 
Webinář: Nekupujte počítače a zjednodušte si život využíváním virtuálních des...
Webinář: Nekupujte počítače a zjednodušte si život využíváním virtuálních des...Webinář: Nekupujte počítače a zjednodušte si život využíváním virtuálních des...
Webinář: Nekupujte počítače a zjednodušte si život využíváním virtuálních des...
Jaroslav Prodelal
 
Webinář: Ochrana dat ve virtuálním prostředí pomocí nástroje Veeam B&R / 3.10...
Webinář: Ochrana dat ve virtuálním prostředí pomocí nástroje Veeam B&R / 3.10...Webinář: Ochrana dat ve virtuálním prostředí pomocí nástroje Veeam B&R / 3.10...
Webinář: Ochrana dat ve virtuálním prostředí pomocí nástroje Veeam B&R / 3.10...
Jaroslav Prodelal
 
Citrix – Bezpečná platforma doručování aplikací v éře digitální transformace
Citrix – Bezpečná platforma doručování aplikací v éře digitální transformaceCitrix – Bezpečná platforma doručování aplikací v éře digitální transformace
Citrix – Bezpečná platforma doručování aplikací v éře digitální transformace
MarketingArrowECS_CZ
 
Použití tenkých klientů Dell Wyse při virtualizaci koncových stanic
Použití tenkých klientů Dell Wyse při virtualizaci koncových stanicPoužití tenkých klientů Dell Wyse při virtualizaci koncových stanic
Použití tenkých klientů Dell Wyse při virtualizaci koncových stanic
MarketingArrowECS_CZ
 
Gts produkty pro Business Continuity Mgmt.
Gts produkty pro Business Continuity Mgmt.Gts produkty pro Business Continuity Mgmt.
Gts produkty pro Business Continuity Mgmt.
Milan Petrásek
 
Cloud Computing
Cloud ComputingCloud Computing
Cloud Computing
Jiri Jinger
 
Chraňte svou VMware infrastrukturu prostřednictvím Veeam Backup & Replication v5
Chraňte svou VMware infrastrukturu prostřednictvím Veeam Backup & Replication v5Chraňte svou VMware infrastrukturu prostřednictvím Veeam Backup & Replication v5
Chraňte svou VMware infrastrukturu prostřednictvím Veeam Backup & Replication v5
Jaroslav Prodelal
 
Zálohování do cloudu pomocí Veeam Cloud Connect (BaaS)
Zálohování do cloudu pomocí Veeam Cloud Connect (BaaS)Zálohování do cloudu pomocí Veeam Cloud Connect (BaaS)
Zálohování do cloudu pomocí Veeam Cloud Connect (BaaS)
Jaroslav Prodelal
 

What's hot (20)

Moderní inteligentní řízené WiFi sítě / Aruba Networks
Moderní inteligentní řízené WiFi sítě / Aruba NetworksModerní inteligentní řízené WiFi sítě / Aruba Networks
Moderní inteligentní řízené WiFi sítě / Aruba Networks
 
Možnosti databázové komprese
Možnosti databázové kompreseMožnosti databázové komprese
Možnosti databázové komprese
 
Server, Cloud, Data Center - první webinář
Server, Cloud, Data Center - první webinářServer, Cloud, Data Center - první webinář
Server, Cloud, Data Center - první webinář
 
Základy licencování Oracle software
Základy licencování Oracle softwareZáklady licencování Oracle software
Základy licencování Oracle software
 
Double Take Availability
Double Take AvailabilityDouble Take Availability
Double Take Availability
 
Webinář: Vylepšete ochranu virtuální infrastruktury - Veeam Backup & Replication
Webinář: Vylepšete ochranu virtuální infrastruktury - Veeam Backup & ReplicationWebinář: Vylepšete ochranu virtuální infrastruktury - Veeam Backup & Replication
Webinář: Vylepšete ochranu virtuální infrastruktury - Veeam Backup & Replication
 
Semináře M-Files: Konec hledání řešení pro správu firemních dat
Semináře M-Files: Konec hledání řešení pro správu firemních datSemináře M-Files: Konec hledání řešení pro správu firemních dat
Semináře M-Files: Konec hledání řešení pro správu firemních dat
 
Webinář: Ovládněte umění správy dokumentů ve vaší organizaci
Webinář: Ovládněte umění správy dokumentů ve vaší organizaciWebinář: Ovládněte umění správy dokumentů ve vaší organizaci
Webinář: Ovládněte umění správy dokumentů ve vaší organizaci
 
Webinář: Co nového přináší verze 9 jedničky v zálohování Veeam Backup & Repli...
Webinář: Co nového přináší verze 9 jedničky v zálohování Veeam Backup & Repli...Webinář: Co nového přináší verze 9 jedničky v zálohování Veeam Backup & Repli...
Webinář: Co nového přináší verze 9 jedničky v zálohování Veeam Backup & Repli...
 
Webinář: Ochrana firemního perimetru za pomoci firewallů nové generace / 30.9...
Webinář: Ochrana firemního perimetru za pomoci firewallů nové generace / 30.9...Webinář: Ochrana firemního perimetru za pomoci firewallů nové generace / 30.9...
Webinář: Ochrana firemního perimetru za pomoci firewallů nové generace / 30.9...
 
Webinář: Nekupujte počítače a zjednodušte si život využíváním virtuálních des...
Webinář: Nekupujte počítače a zjednodušte si život využíváním virtuálních des...Webinář: Nekupujte počítače a zjednodušte si život využíváním virtuálních des...
Webinář: Nekupujte počítače a zjednodušte si život využíváním virtuálních des...
 
SAS - Integrace dat
SAS - Integrace datSAS - Integrace dat
SAS - Integrace dat
 
Webinář: Nekupujte počítače a zjednodušte si život využíváním virtuálních des...
Webinář: Nekupujte počítače a zjednodušte si život využíváním virtuálních des...Webinář: Nekupujte počítače a zjednodušte si život využíváním virtuálních des...
Webinář: Nekupujte počítače a zjednodušte si život využíváním virtuálních des...
 
Webinář: Ochrana dat ve virtuálním prostředí pomocí nástroje Veeam B&R / 3.10...
Webinář: Ochrana dat ve virtuálním prostředí pomocí nástroje Veeam B&R / 3.10...Webinář: Ochrana dat ve virtuálním prostředí pomocí nástroje Veeam B&R / 3.10...
Webinář: Ochrana dat ve virtuálním prostředí pomocí nástroje Veeam B&R / 3.10...
 
Citrix – Bezpečná platforma doručování aplikací v éře digitální transformace
Citrix – Bezpečná platforma doručování aplikací v éře digitální transformaceCitrix – Bezpečná platforma doručování aplikací v éře digitální transformace
Citrix – Bezpečná platforma doručování aplikací v éře digitální transformace
 
Použití tenkých klientů Dell Wyse při virtualizaci koncových stanic
Použití tenkých klientů Dell Wyse při virtualizaci koncových stanicPoužití tenkých klientů Dell Wyse při virtualizaci koncových stanic
Použití tenkých klientů Dell Wyse při virtualizaci koncových stanic
 
Gts produkty pro Business Continuity Mgmt.
Gts produkty pro Business Continuity Mgmt.Gts produkty pro Business Continuity Mgmt.
Gts produkty pro Business Continuity Mgmt.
 
Cloud Computing
Cloud ComputingCloud Computing
Cloud Computing
 
Chraňte svou VMware infrastrukturu prostřednictvím Veeam Backup & Replication v5
Chraňte svou VMware infrastrukturu prostřednictvím Veeam Backup & Replication v5Chraňte svou VMware infrastrukturu prostřednictvím Veeam Backup & Replication v5
Chraňte svou VMware infrastrukturu prostřednictvím Veeam Backup & Replication v5
 
Zálohování do cloudu pomocí Veeam Cloud Connect (BaaS)
Zálohování do cloudu pomocí Veeam Cloud Connect (BaaS)Zálohování do cloudu pomocí Veeam Cloud Connect (BaaS)
Zálohování do cloudu pomocí Veeam Cloud Connect (BaaS)
 

Similar to Disaster Recovery do Oracle Cloudu

Úvod do Oracle cloudu
Úvod do Oracle clouduÚvod do Oracle cloudu
Úvod do Oracle cloudu
MarketingArrowECS_CZ
 
Co přináší Oracle Database 12c Release 2
Co přináší Oracle Database 12c Release 2Co přináší Oracle Database 12c Release 2
Co přináší Oracle Database 12c Release 2
MarketingArrowECS_CZ
 
TNPW2-2014-06
TNPW2-2014-06TNPW2-2014-06
TNPW2-2014-06
Lukáš Vacek
 
Novinky Oracle db 12c
Novinky Oracle db 12cNovinky Oracle db 12c
Novinky Oracle db 12c
Tomas Solar
 
Veeam VCSP program a Backup pro Office 365
Veeam VCSP program a Backup pro Office 365 Veeam VCSP program a Backup pro Office 365
Veeam VCSP program a Backup pro Office 365
MarketingArrowECS_CZ
 
Bezpečnost pro vaše data s minimem úsilí
Bezpečnost pro vaše data s minimem úsilíBezpečnost pro vaše data s minimem úsilí
Bezpečnost pro vaše data s minimem úsilí
MarketingArrowECS_CZ
 
G2 server - Migrujte vše do cloudu
G2 server - Migrujte vše do clouduG2 server - Migrujte vše do cloudu
G2 server - Migrujte vše do cloudu
MarketingArrowECS_CZ
 
TNPW2-2016-06
TNPW2-2016-06TNPW2-2016-06
TNPW2-2016-06
Lukáš Vacek
 
VMware vSphere je základ - a co dál?
VMware vSphere je základ - a co dál?VMware vSphere je základ - a co dál?
VMware vSphere je základ - a co dál?
MarketingArrowECS_CZ
 
AWS spot instances
AWS spot instancesAWS spot instances
AWS spot instances
Collabim
 
Hostujeme v cloudu
Hostujeme v clouduHostujeme v cloudu
Hostujeme v cloudu
twobits
 
Jira Cloud pro SME
Jira Cloud pro SMEJira Cloud pro SME
Jira Cloud pro SME
Onlio
 
Prague data management meetup 2018-04-17
Prague data management meetup 2018-04-17Prague data management meetup 2018-04-17
Prague data management meetup 2018-04-17
Martin Bém
 
Webinář: Oracle DBA - RAC - Úvod do problematiky
Webinář: Oracle DBA - RAC - Úvod do problematikyWebinář: Oracle DBA - RAC - Úvod do problematiky
Webinář: Oracle DBA - RAC - Úvod do problematiky
Tomas Solar
 
Jira Migrace ze Server na DataCenter
Jira Migrace ze Server na DataCenterJira Migrace ze Server na DataCenter
Jira Migrace ze Server na DataCenter
Onlio
 
Implementace cloudových řešení hris
Implementace cloudových řešení hrisImplementace cloudových řešení hris
Implementace cloudových řešení hris
Jaroslav Smarda
 
Webinář: Ochrana dat ve virtuálním prostředí pomocí nástroje Veeam Backup & R...
Webinář: Ochrana dat ve virtuálním prostředí pomocí nástroje Veeam Backup & R...Webinář: Ochrana dat ve virtuálním prostředí pomocí nástroje Veeam Backup & R...
Webinář: Ochrana dat ve virtuálním prostředí pomocí nástroje Veeam Backup & R...
Jaroslav Prodelal
 
Letošní úroda ve Veeam Availability Platform
Letošní úroda ve Veeam Availability Platform Letošní úroda ve Veeam Availability Platform
Letošní úroda ve Veeam Availability Platform
MarketingArrowECS_CZ
 

Similar to Disaster Recovery do Oracle Cloudu (20)

Úvod do Oracle cloudu
Úvod do Oracle clouduÚvod do Oracle cloudu
Úvod do Oracle cloudu
 
Co přináší Oracle Database 12c Release 2
Co přináší Oracle Database 12c Release 2Co přináší Oracle Database 12c Release 2
Co přináší Oracle Database 12c Release 2
 
TNPW2-2014-06
TNPW2-2014-06TNPW2-2014-06
TNPW2-2014-06
 
Novinky Oracle db 12c
Novinky Oracle db 12cNovinky Oracle db 12c
Novinky Oracle db 12c
 
TNPW2-2012-08
TNPW2-2012-08TNPW2-2012-08
TNPW2-2012-08
 
Veeam VCSP program a Backup pro Office 365
Veeam VCSP program a Backup pro Office 365 Veeam VCSP program a Backup pro Office 365
Veeam VCSP program a Backup pro Office 365
 
Bezpečnost pro vaše data s minimem úsilí
Bezpečnost pro vaše data s minimem úsilíBezpečnost pro vaše data s minimem úsilí
Bezpečnost pro vaše data s minimem úsilí
 
TNPW2-2013-08
TNPW2-2013-08TNPW2-2013-08
TNPW2-2013-08
 
G2 server - Migrujte vše do cloudu
G2 server - Migrujte vše do clouduG2 server - Migrujte vše do cloudu
G2 server - Migrujte vše do cloudu
 
TNPW2-2016-06
TNPW2-2016-06TNPW2-2016-06
TNPW2-2016-06
 
VMware vSphere je základ - a co dál?
VMware vSphere je základ - a co dál?VMware vSphere je základ - a co dál?
VMware vSphere je základ - a co dál?
 
AWS spot instances
AWS spot instancesAWS spot instances
AWS spot instances
 
Hostujeme v cloudu
Hostujeme v clouduHostujeme v cloudu
Hostujeme v cloudu
 
Jira Cloud pro SME
Jira Cloud pro SMEJira Cloud pro SME
Jira Cloud pro SME
 
Prague data management meetup 2018-04-17
Prague data management meetup 2018-04-17Prague data management meetup 2018-04-17
Prague data management meetup 2018-04-17
 
Webinář: Oracle DBA - RAC - Úvod do problematiky
Webinář: Oracle DBA - RAC - Úvod do problematikyWebinář: Oracle DBA - RAC - Úvod do problematiky
Webinář: Oracle DBA - RAC - Úvod do problematiky
 
Jira Migrace ze Server na DataCenter
Jira Migrace ze Server na DataCenterJira Migrace ze Server na DataCenter
Jira Migrace ze Server na DataCenter
 
Implementace cloudových řešení hris
Implementace cloudových řešení hrisImplementace cloudových řešení hris
Implementace cloudových řešení hris
 
Webinář: Ochrana dat ve virtuálním prostředí pomocí nástroje Veeam Backup & R...
Webinář: Ochrana dat ve virtuálním prostředí pomocí nástroje Veeam Backup & R...Webinář: Ochrana dat ve virtuálním prostředí pomocí nástroje Veeam Backup & R...
Webinář: Ochrana dat ve virtuálním prostředí pomocí nástroje Veeam Backup & R...
 
Letošní úroda ve Veeam Availability Platform
Letošní úroda ve Veeam Availability Platform Letošní úroda ve Veeam Availability Platform
Letošní úroda ve Veeam Availability Platform
 

More from MarketingArrowECS_CZ

INFINIDAT InfiniGuard - 20220330.pdf
INFINIDAT InfiniGuard - 20220330.pdfINFINIDAT InfiniGuard - 20220330.pdf
INFINIDAT InfiniGuard - 20220330.pdf
MarketingArrowECS_CZ
 
Využijte svou Oracle databázi na maximum!
Využijte svou Oracle databázi na maximum!Využijte svou Oracle databázi na maximum!
Využijte svou Oracle databázi na maximum!
MarketingArrowECS_CZ
 
Jak konsolidovat Vaše databáze s využitím Cloud služeb?
Jak konsolidovat Vaše databáze s využitím Cloud služeb?Jak konsolidovat Vaše databáze s využitím Cloud služeb?
Jak konsolidovat Vaše databáze s využitím Cloud služeb?
MarketingArrowECS_CZ
 
Oracle databáze – Konsolidovaná Data Management Platforma
Oracle databáze – Konsolidovaná Data Management PlatformaOracle databáze – Konsolidovaná Data Management Platforma
Oracle databáze – Konsolidovaná Data Management Platforma
MarketingArrowECS_CZ
 
Nové vlastnosti Oracle Database Appliance
Nové vlastnosti Oracle Database ApplianceNové vlastnosti Oracle Database Appliance
Nové vlastnosti Oracle Database Appliance
MarketingArrowECS_CZ
 
Infinidat InfiniGuard
Infinidat InfiniGuardInfinidat InfiniGuard
Infinidat InfiniGuard
MarketingArrowECS_CZ
 
Infinidat InfiniBox
Infinidat InfiniBoxInfinidat InfiniBox
Infinidat InfiniBox
MarketingArrowECS_CZ
 
Novinky ve světě Oracle DB a koncept konvergované databáze
Novinky ve světě Oracle DB a koncept konvergované databázeNovinky ve světě Oracle DB a koncept konvergované databáze
Novinky ve světě Oracle DB a koncept konvergované databáze
MarketingArrowECS_CZ
 
Garance 100% dostupnosti dat! Kdo z vás to má?
Garance 100% dostupnosti dat! Kdo z vás to má?Garance 100% dostupnosti dat! Kdo z vás to má?
Garance 100% dostupnosti dat! Kdo z vás to má?
MarketingArrowECS_CZ
 
Využijte svou Oracle databázi naplno
Využijte svou Oracle databázi naplnoVyužijte svou Oracle databázi naplno
Využijte svou Oracle databázi naplno
MarketingArrowECS_CZ
 
Oracle Data Protection - 2. část
Oracle Data Protection - 2. částOracle Data Protection - 2. část
Oracle Data Protection - 2. část
MarketingArrowECS_CZ
 
Oracle Data Protection - 1. část
Oracle Data Protection - 1. částOracle Data Protection - 1. část
Oracle Data Protection - 1. část
MarketingArrowECS_CZ
 
Benefity Oracle Cloudu (4/4): Storage
Benefity Oracle Cloudu (4/4): StorageBenefity Oracle Cloudu (4/4): Storage
Benefity Oracle Cloudu (4/4): Storage
MarketingArrowECS_CZ
 
Benefity Oracle Cloudu (3/4): Compute
Benefity Oracle Cloudu (3/4): ComputeBenefity Oracle Cloudu (3/4): Compute
Benefity Oracle Cloudu (3/4): Compute
MarketingArrowECS_CZ
 
InfiniBox z pohledu zákazníka
InfiniBox z pohledu zákazníkaInfiniBox z pohledu zákazníka
InfiniBox z pohledu zákazníka
MarketingArrowECS_CZ
 
Exadata z pohledu zákazníka a novinky generace X8M - 1. část
Exadata z pohledu zákazníka a novinky generace X8M - 1. částExadata z pohledu zákazníka a novinky generace X8M - 1. část
Exadata z pohledu zákazníka a novinky generace X8M - 1. část
MarketingArrowECS_CZ
 
Úvod do Oracle Cloud infrastruktury
Úvod do Oracle Cloud infrastrukturyÚvod do Oracle Cloud infrastruktury
Úvod do Oracle Cloud infrastruktury
MarketingArrowECS_CZ
 
Check Point automatizace a orchestrace
Check Point automatizace a orchestraceCheck Point automatizace a orchestrace
Check Point automatizace a orchestrace
MarketingArrowECS_CZ
 
vSAN a FileServices
vSAN a FileServicesvSAN a FileServices
vSAN a FileServices
MarketingArrowECS_CZ
 
Oracle databáze - zkonsolidovat, ochránit a ještě ušetřit! (1. část)
Oracle databáze - zkonsolidovat, ochránit a ještě ušetřit! (1. část)Oracle databáze - zkonsolidovat, ochránit a ještě ušetřit! (1. část)
Oracle databáze - zkonsolidovat, ochránit a ještě ušetřit! (1. část)
MarketingArrowECS_CZ
 

More from MarketingArrowECS_CZ (20)

INFINIDAT InfiniGuard - 20220330.pdf
INFINIDAT InfiniGuard - 20220330.pdfINFINIDAT InfiniGuard - 20220330.pdf
INFINIDAT InfiniGuard - 20220330.pdf
 
Využijte svou Oracle databázi na maximum!
Využijte svou Oracle databázi na maximum!Využijte svou Oracle databázi na maximum!
Využijte svou Oracle databázi na maximum!
 
Jak konsolidovat Vaše databáze s využitím Cloud služeb?
Jak konsolidovat Vaše databáze s využitím Cloud služeb?Jak konsolidovat Vaše databáze s využitím Cloud služeb?
Jak konsolidovat Vaše databáze s využitím Cloud služeb?
 
Oracle databáze – Konsolidovaná Data Management Platforma
Oracle databáze – Konsolidovaná Data Management PlatformaOracle databáze – Konsolidovaná Data Management Platforma
Oracle databáze – Konsolidovaná Data Management Platforma
 
Nové vlastnosti Oracle Database Appliance
Nové vlastnosti Oracle Database ApplianceNové vlastnosti Oracle Database Appliance
Nové vlastnosti Oracle Database Appliance
 
Infinidat InfiniGuard
Infinidat InfiniGuardInfinidat InfiniGuard
Infinidat InfiniGuard
 
Infinidat InfiniBox
Infinidat InfiniBoxInfinidat InfiniBox
Infinidat InfiniBox
 
Novinky ve světě Oracle DB a koncept konvergované databáze
Novinky ve světě Oracle DB a koncept konvergované databázeNovinky ve světě Oracle DB a koncept konvergované databáze
Novinky ve světě Oracle DB a koncept konvergované databáze
 
Garance 100% dostupnosti dat! Kdo z vás to má?
Garance 100% dostupnosti dat! Kdo z vás to má?Garance 100% dostupnosti dat! Kdo z vás to má?
Garance 100% dostupnosti dat! Kdo z vás to má?
 
Využijte svou Oracle databázi naplno
Využijte svou Oracle databázi naplnoVyužijte svou Oracle databázi naplno
Využijte svou Oracle databázi naplno
 
Oracle Data Protection - 2. část
Oracle Data Protection - 2. částOracle Data Protection - 2. část
Oracle Data Protection - 2. část
 
Oracle Data Protection - 1. část
Oracle Data Protection - 1. částOracle Data Protection - 1. část
Oracle Data Protection - 1. část
 
Benefity Oracle Cloudu (4/4): Storage
Benefity Oracle Cloudu (4/4): StorageBenefity Oracle Cloudu (4/4): Storage
Benefity Oracle Cloudu (4/4): Storage
 
Benefity Oracle Cloudu (3/4): Compute
Benefity Oracle Cloudu (3/4): ComputeBenefity Oracle Cloudu (3/4): Compute
Benefity Oracle Cloudu (3/4): Compute
 
InfiniBox z pohledu zákazníka
InfiniBox z pohledu zákazníkaInfiniBox z pohledu zákazníka
InfiniBox z pohledu zákazníka
 
Exadata z pohledu zákazníka a novinky generace X8M - 1. část
Exadata z pohledu zákazníka a novinky generace X8M - 1. částExadata z pohledu zákazníka a novinky generace X8M - 1. část
Exadata z pohledu zákazníka a novinky generace X8M - 1. část
 
Úvod do Oracle Cloud infrastruktury
Úvod do Oracle Cloud infrastrukturyÚvod do Oracle Cloud infrastruktury
Úvod do Oracle Cloud infrastruktury
 
Check Point automatizace a orchestrace
Check Point automatizace a orchestraceCheck Point automatizace a orchestrace
Check Point automatizace a orchestrace
 
vSAN a FileServices
vSAN a FileServicesvSAN a FileServices
vSAN a FileServices
 
Oracle databáze - zkonsolidovat, ochránit a ještě ušetřit! (1. část)
Oracle databáze - zkonsolidovat, ochránit a ještě ušetřit! (1. část)Oracle databáze - zkonsolidovat, ochránit a ještě ušetřit! (1. část)
Oracle databáze - zkonsolidovat, ochránit a ještě ušetřit! (1. část)
 

Disaster Recovery do Oracle Cloudu

 • 1. Copyright © 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Database Cloud Use Case : Disaster Recovery pomocí Oracle Cloud Ochrana dat v Cloudu a v On-Premise Patrik Plachý Senior Consultant CoreTech Competency Center
 • 2. Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Proč potřebuji Disaster Recovery plán? • Vyhnout se jednomu bodu selhání (single point of failure) • Zabránit ztrátě dat • Snížit – náklady na výpadky – a dopad do příjmů u plánovaných a neplánovaných výpadků • Ochrana dat ve vztahu k dodržování předpisů a regulacím Business Continuity
 • 3. Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | 3 Ekonomický dopad výpadku je velký! 80% 80% všech neplánovaných výpadků je způsobeno lidmi a procesními problémy 80% 80% společností, které má výpadky, může očekávat, že do 18 měsíců zmizí ze světa byznysu 91% 91% společností zaznamenalo v uplynulých 24 měsících neplánované výpadky datových center 10% Míra přežití společností bez plánu obnovy po havárii je méně než 10% 65% malých a středních podniků nemá komplexní plán obnovy po katastrofě 65% Výsledky zahrnující zprávy od různých analytiků, včetně Gartner a IT Process Institute http://www.wfaa.com/news/local/southwest-airlines-computer-outage-costs-could-reach-82m/296158194 Dopad $82M http://www.datacenterknowledge.com/archives/2016/09/08/delta-data-center-outage-cost-us-150m/ Dopad $150M
 • 4. Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | 4 Jaké jsou výzvy nasazení DR? DR Lokalita je příliš komplexní pro plánování a nasazení Riziko nekonzistence či poškození dat Vyšší CAPEXy a náklady na řízení Požadavky na bezpečnost dat Nasazení trvá dlouhou dobu Chybí elasticita, která by odpovídala růstu produkčních dat
 • 5. Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | 5 DR do Oracle Cloudu Jednoduchý model nasazení - infrastruktura řízená společností Oracle Není CAPEX, Nízký OPEX Silná datová bezpečnost se šifrováním / SSL Elastické výpočetní zdroje a úložiště pro ochranu dat On-Demand na požádání se elasticky mění DR Lokalita Neí zde datová nekonzistence či poškození dat díky průběžn kontrole
 • 6. Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | • Organizace, která nemá DR lokalitu – Nemůže si dovolit CAPEXy pro vytvořené DR lokality – Chce mít nízké OPEXy na DR bez aktivního řízení – Offsite kopie z regulatorních a bezpečnostních – Chce mít RTO / RPO • Organizace, která má DR lokalitu – Chce snížit náklady tím, že přenesete DR server do Cloudu – Chce mít prostředí ala sandbox v Cloudu – Chce další offsite kopii – Chce mít DR lokalitu na požádání tzn. rychle vytvořenou / zrušenou Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted 6 • Orgranizace, která už má produkci v Cloudu (nebo plánuje migrovat do Cloudu) – Hledají levný OPEX model – Chtějí mít „vše“ v Cloud (primární i standby) DR do Cloudu: Pro koho & Doporučení Řešení: Hybrid DR On-Premis  Cloud Řešení: Hybrid DR On-Premis  Cloud Řešení: Cloud DR Cloud  Cloud
 • 7. Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | DR do Cloudu (Hybridní DR Model) 7 Produkce On-Premise a DR v Cloudu
 • 8. Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Complementary DB Cloud Services 8 Oracle Database Cloud Service – Database Options EE Extreme PerformanceEE High PerformanceEnterpriseStandard • Plná databázová instance • Lokální & Cloud Backups (RMAN) Přidává… • Všechny standardní EE funkce • Data Guard Přidává… RAC In Memory Active Data Guard Exadata Cloud Service Přidává… Multitenant Partitioning Advanced Compression Advanced Security, Label Security, Database Vault Real Application Testing OLAP, Analytics, Spatial and Graph Management Packs GoldenGate Database Backup Cloud @ Customer Exadata ExpressOCM ExaCM
 • 9. Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Hybridní DR: Použití Oracle Cloud pro DR COLD • DR do Cloudu pomocí záloh • Doba obnovy závisí na velikosti dat • Ztráta dat závisí na poslední záloze • Spojuje RMAN a Database Backup Cloud Service WARM • DR do Cloudu pomocí pasivní Standby s replikací v reálném čase • Krátká doba zotavení • Minimální ztráta dat • Lepší návratnost investic • Spojuje Data Guard, DBCS, ExaCS HOT • DR do Cloudu pomocí aktivní Standby s replikací v reálném čase • Pomocí Active Data Guard lze provést offload read-only aktivit do DR Lokality • Nebo pomocí GoldenGate lze provést offload read-write aktivit do DR Lokality • Nejlepší návratnost investic • Spojuje Active Data Guard, GoldenGate DBCS, ExaCS 9 On-Premis do Cloudu  Hybridní DR Modely
 • 10. Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Hybridní DR: Použití Oracle Cloud pro DR COLD • DR do Cloudu pomocí záloh • Doba obnovy závisí na velikosti dat • Ztráta dat závisí na poslední záloze • Spojuje RMAN a Database Backup Cloud Service WARM • DR do Cloudu pomocí pasivní Standby s replikací v reálném čase • Krátká doba zotavení • Minimální ztráta dat • Lepší návratnost investic • Spojuje Data Guard, DBCS, ExaCS HOT • DR do Cloudu pomocí aktivní Standby s replikací v reálném čase • Pomocí Active Data Guard lze provést offload read-only aktivit do DR Lokality • Nebo pomocí GoldenGate lze provést offload read-write aktivit do DR Lokality • Nejlepší návratnost investic • Spojuje Active Data Guard, GoldenGate DBCS, ExaCS 10 On-Premis do Cloudu  Hybridní DR Modely
 • 11. Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Platform as a Service Oracle Database Backup Cloud Service Oracle DBaaS / Exadata Cloud Service Databáze On-Premise 11 Hybridní: DR do Cloudu pomocí záloh Žádný CAPEX a malý OPEX Zabezpečení napříč celým systémem Zálohovaná data jsou vždy k dispozici Odstraníte náklady na pásky Rozšíříte DR, DevOps Migrace do Cloudu Doba zotavení závisí na velikosti Ztráta dat závisí na poslední záloze COLD
 • 12. Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | On-Premise (Produkce) 12 Hybridní: DR do Cloudu pomocí záloh Database Backup Cloud Service DBCS / ExaCS Oracle Database Backups RMAN Klienti Aktivní spojení DR spojení Oracle Cloud (DR Lokalita) RMAN Restore • Produkce: On-Premise • DR Instance: Cloud DBCS / ExaCS • Zálohování lokálních databází do Cloudu pomocí služby Database Backup Cloud Service • Odeslání frekventovaných archivních logů ke snížení ztráty dat v případě DR • On-Demand tzv. Database Instantiation v Cloudu • Databáze DBCS nebo ExaCS ze záloh pro DR – Automatizovaná instancování pomocí tlačítka v Cloudu RMAN & Oracle Database Backup Cloud Service COLD
 • 13. Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Database Backup do Cloudu – Shrnutí Bezpečné, nákladově efektivní zálohování a obnovení lokální databáze pomocí Oracle CloudUse Case Oracle Řešení Výhody • Database Backup Cloud Service • RMAN Pro koho Zákazníci • Potřebuje bezpečnou offsite zálohu • Nemá pásky nebo se mu nelíbí použití pásek • Problémy s kapacitou či náklady pro uskladnění • Hledá levnější řešení DR v Cloudu Kde se hodí • Bezpečné a snadno spravovatelné offsite zálohy s nulovým CAPEX a nízkými provozními náklady • Sníží se obchodní dopad na ztrátuy dat • Vyhoví se regulím • Nízké náklady na offsite uložení • Ochrana proti výpadku lokality • Zálohování pro dodržení předpisů • Dev / Test nebo DR pomocí záloh do Cloudu • CIO • DBA/IT • LOB / šedý Dev Kam se hodí • Není použitá páska ani offsite plán zálohování • Omezení na splnění požadavků • Existující řešení disků nebo pásek je složité a drahé COLD
 • 14. Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Hybridní DR: Použití Oracle Cloud pro DR COLD • DR do Cloudu pomocí záloh • Doba obnovy závisí na velikosti dat • Ztráta dat závisí na poslední záloze • Spojuje RMAN a Database Backup Cloud Service WARM • DR do Cloudu pomocí pasivní Standby s replikací v reálném čase • Krátká doba zotavení • Minimální ztráta dat • Lepší návratnost investic • Spojuje Data Guard, DBCS, ExaCS HOT • DR do Cloudu pomocí aktivní Standby s replikací v reálném čase • Pomocí Active Data Guard lze provést offload read-only aktivit do DR Lokality • Nebo pomocí GoldenGate lze provést offload read-write aktivit do DR Lokality • Nejlepší návratnost investic • Spojuje Active Data Guard, GoldenGate DBCS, ExaCS 14 On-Premis do Cloudu  Hybridní DR Modely
 • 15. Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Databáze On-Premise 15 Data Guard Standby Database Test/Dev www.oracle.com/technetwork/database/availability/dr-to-oracle-cloud-2615770.pdf • Bursting during failovers Hybridní: DR do Cloud pomocí Standby Backup Žádný CAPEX a malý OPEX Okamžité DR v Cloudu Přenos a ochrana dat v reálném čase Zkrácení prostojů s plánovanými aktualizacemi Offload záloh, aktivit pro test/dev Bursting během failoveru Data Guard Replikace WARM
 • 16. Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | • Produkce: On-premises • Standby (DR) : Cloud DBCS / ExaCS • Data Guard Replikace • Standby nemůže být použita během replikace • Co použijeme –DBCS, ExaCS, –Compute Cloud, Fast Connect 16 Data Guard Replikace (Pasivní Standby) Oracle Cloud (DR Lokalita)On-Premise (Produkce) Produkční DB Klienti DR Instance Aktivní spojení DR spojení Aplikace Compute J a v a DBCS / ExaCS Data Guard Replikace Sandbox Test / Dev Java Hybridní: DR do Cloud pomocí Standby WARM
 • 17. Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Zabezpečené, nízkonákladové DR pro lokální a Cloudovou databázi s možností rychlého převzetí role produkce v reálném čase a ochranou dat v reálném čase Use Case Oracle Řešení Výhody • Database Cloud Service nebo Exadata Cloud Service • Data Guard Pro koho Zákazníci • Zákazníci, kteří nemají DR Lokalitu a chtějí rychle přepínat do DR Lokality • Zákazníci, kteří chtějí snížit prostoje pro opravu, upgrady a převzetí služeb při selhání • Zákazníci, kteří chtějí nasadit produkci a DR / HA kopii v Cloudu Kde se hodí • Rychlá DR Lokalita, nulový CAPEX • Rychlé přepnutí do DR s nulovou nebo téměř nulovou ztrátou dat • Nízkonákladová offsite DR Lokalita • Replikace v reálném čase pro rychlé přepnutí a lepší ochranu dat • Dev/Test, DR nebo HA • CIO • DBA/IT • LOB Kam se hodí • Není žádná DR Lokalita • Vyžaduje rychlejší čas obnovy a možnosti převzetí role primární databáze při selhání HA/DR do Cloudu pomocí Data Guard: Shrnutí WARM
 • 18. Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Hybridní DR: Použití Oracle Cloud pro DR COLD • DR do Cloudu pomocí záloh • Doba obnovy závisí na velikosti dat • Ztráta dat závisí na poslední záloze • Spojuje RMAN a Database Backup Cloud Service WARM • DR do Cloudu pomocí pasivní Standby s replikací v reálném čase • Krátká doba zotavení • Minimální ztráta dat • Lepší návratnost investic • Spojuje Data Guard, DBCS, ExaCS HOT • DR do Cloudu pomocí aktivní Standby s replikací v reálném čase • Pomocí Active Data Guard lze provést offload read-only aktivit do DR Lokality • Nebo pomocí GoldenGate lze provést offload read-write aktivit do DR Lokality • Nejlepší návratnost investic • Spojuje Active Data Guard, GoldenGate DBCS, ExaCS 18 On-Premis do Cloudu  Hybridní DR Modely
 • 19. Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Databáze On-Premise 19 Active Data Guard Standby Database Test/Dev • Bursting during failovers Hybridní: DR do Cloud pomocí Active Standby Active Data Guard Replikace Backup Real-Time Dotazy a Reporty Reporting Žádný CAPEX a malý OPEX Instant DR do cloudu Standby lze používat On-line pro analytické dotazy Offload reportů na Standby Offload záloh na Standby Nulová potenciální ztráta dat Rozšíření DevOps v Cloudu Snížení prostojů při upgradu HOT
 • 20. Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Hybridní: DR do Cloud pomocí Active Standby • Produkce: On-premise • Standby (DR) : Cloud DBCS / ExaCS • Active Data Guard replikace • Standby použita pro read-only zátěž • Standby Database je přístupná ke čtení – Standby použita pro reporting, dotazy, vytvážení sandboxů, záloh • Failover / Switchover mezi lokalitami – Neplánovaný: Selhání, katastrofa – Plánovaný: Rolling upgrade / Patching • Manuální a automatické vytvoření – On-premise do Cloudu pomocí šablony MAA – Automatické 20 Pomocí Oracle Active Data Guard Oracle Public Cloud (DR Lokalita) On-Premise (Produkce) Produkční DB Klienti DR Instance Aktivní spojení Aplikace Compute J a v a DBCS / ExaCS Active Data Guard Sandbox Test / Dev Dotazy Reporting Aktivní spojení Java HOT
 • 21. Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Databáze On-Premise 21 Test/Dev • Bursting during failovers Hybridní: DR do Cloudu s vlastnostmi Read/Write v Cloudu GoldenGate Replikace Backup Real-Time Dotazy Reporting Žádný CAPEX a malý OPEX Rychl= přepnutí do DR v Cloudu Replikace mezi platformami Křížová replikace Lepší návratnost investic Multi-Master Deployment GoldenGate HOT
 • 22. Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Přehled možností Oracle GoldenGate Cloud Service Rozšíření Real-Time Datové Replikace do Cloudu OGG OGG OGG OGG OGG OGG Migrace/Upgrade Reporting Vysoká dostupnost Škálování Oracle GoldenGate Nabízí replikace dat v On-Premise a v cloudu třetích stran. On-Premise WAN Oracle GoldenGate Cloud Service Nabízí řešení Oracle PaaS pro replikaci cloudových dat. HAGGCS GGCS Nové aplikaceVývoj/Testování/POC Cloud GGCS Přenos dat Disaster Recovery GGCS Zero Down-Time Datová migrace Datová analýza / Reporting GGCS Offloading dat Datová synchronizace HOT
 • 23. Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Hybridní: DR do Cloudu pomocí GoldenGate • Produkce: On-premise • Standby (DR) : Cloud DBCS / ExaCS • GoldenGate pro Replikaci • Standby použita pro read-write zátěž • Multi-Master 23 Offload Read/Write do Cloudu Oracle Public Cloud (DR Lokalita) On-Premise (Produkce) KlientiAktivní spojení Aplikace Compute J a v a DBCS / ExaCS GoldenGate Aktivní spojení Java Multi-Master R/W Dotazy Reporting HOT GGCS
 • 24. Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Poskytuje bezpečnou volbu HA/DR a vysokou ROI pro lokální a Cloud databáze, kde se využívají reporty v reálném čase a dostupnost typu aktiv/aktiv Use Case Oracle Řešení Výhody • Database Cloud Service or Exadata Cloud Service Active Data Guard (nebo) GoldenGate Cloud Service Pro koho Zákazníci • Zákazníci, kteří chtějí použít Cloud pro kritické nasazení • Požadavky na vysokou dostupnost, které nelze vyřešit pomocí obnovení ze zálohy • Obnova po havárii je nutná pro splnění obchodních nebo regulačních cílů Kde se hodí • Dosažení stejné úrovně služeb v Cloudu jako u On-Premise • Řešení optimalizovaná společností Oracle poskytují nejvyšší úroveň dostupnosti, ochrany dat a návratnosti investic • Ochrana proti selhání • Pozitivní zkušenosti umožňují nasazení produkčních databází v Cloudu • CIO • DBA/IT • LOB Kam se hodí • Není žádná DR Lokalita • Vyžaduje rychlejší čas obnovy a možnosti přepnutí primární databáze během selhání s možností využití DR lokality pro distribuci zátěže HA/DR pomocí Active Data Guard/GoldenGate: Shrnutí HOT
 • 25. Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Full Stack DR do Cloudu pomocí Záloh • Databázová vrstva – Zálohování do cloudu pomocí služby Database Backup Cloud Service • Aplikační vrstva – Kopírování On-Premise aplikačních dat do Oracle Storage Cloud Service (object storage) • Během DR – Databáze: Obnova do ExaCS/DBCS – Aplikace: Obnova do Compute • Možné Cloud Služby – ExaCS, DBCS, Database Backup Cloud Service – Storage Cloud Service – Active Data Guard – Compute Cloud, Network Cloud 25 Oracle Public Cloud (DR Lokalita)On-Premise (Produkce) Produkční DB Klienti RMAN Database Backup Service DR Instance RMAN Restore Aktivní spojení DR Spojení Zálohy aplikačních dat Obnova Oracle Database Backups Storage Cloud Services Aplikace Compute J a v a DBCS / ExaCS Java
 • 26. Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Full Stack DR do Cloudu pomocí Replikace • On Premise – Aplikační vrstva: Kopírování aplikačních dat do databáze – Databázová vrstva: Replikace databáze pomocí (Active) Data Guard • V Cloudu během DR – Databázová vrstva: První je databázový failover – Aplikační vrstva: Kopírování aplikačních dat do Compute • Možné Cloud Služby – ExaCS, DBCS – Active Data Guard – Compute Cloud, Network Cloud 26 On-Premise do Cloudu & C-2-C Oracle Cloud (DR Lokalita) On-Premise (Produkce) Produkční databáze Klienti DBCS or Exadata Cloud Standby databáze Aktivní spojení Compute (Active) Data Guard Aplikace Kopírování Aplikačních dat do Database J a v a Failover spojení DBFS DBFS Java Kopírování aplikačních dat do Compute
 • 27. Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | DR do Cloudu: Úvahy o síťovém spojení • Nelze předvídat latenci / nízká šířka pásma • Bez nákladů • Vhodné pro malé transakce 27 Zotavení v hybridném řešení v Cloud po havárii / během údržby • Možnost připojení s vysokou šířkou pásma • Lze se přiipojit vysokou přenosovou rychlostí 1Gbps - 10Gbps • Předvídatelná latence / vysoká šířka pásma Oracle Database Cloud Service Datová Centra On-Premise Zákaznické spojení Equinix Exadata Cloud Service Varianta č.1: Přes veřejný Internet Varianta č.2: Oracle Fast Connect / gtt Equinix Cloud Exchange Zákaznické Datové Centrum
 • 28. Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | 28
 • 29. Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |10/10/2017 29Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | 29 Shrnutí: Oracle Cloud pro DR Chrání jak lokální (hybridní), tak i Cloudové aplikace Nízký model OPEX s cloudovou infrastrukturou spravovanou společností Oracle Elastické zdroje na požádání v Cloudu Splnění požadavků na dodržování regulí a organizačních opatření Vysoká návratnost investic v režimu Standby v Cloudu, který může být použit pro produkční zátěž Zabezpečení ochrany dat v databázi se šifrovanými daty
 • 30. Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Otázky Confidential – Oracle 30Copyright © 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |
 • 31. 31