SlideShare a Scribd company logo
DANH SÁCH HỌC SINH YẾU THI LẠI NĂM HỌC 2008-2009

                                Môn thi lại
                                                ĐTB
TT    Họ và chữ lót  tên   Lớp                                 Ghi chú
                                                các
                    Toán  Lí  Hoá  Sinh   Văn    Sử  Địa  NN  môn
                                           3,
1  Phạm Tấn      Khang  6/2                        2     5,5
                        3,      3,
2  Dương Thị Mộng   Lành  6/2     0      1                  5,3
                                       3,  3,
3  Ngô Văn Ngọc    Lợi   6/2                     2   0      5,1
                                       2,
4  Đặng Văn      Năm   6/2                     9         5,3
                              3,
5  Đặng Hồng      Phước  6/2            3                  5,2
                                       2,
6  Dương Ngọc     Quây  6/2                     7         5,6
                                          3,
7  Hồ Hữu       Tính  6/2                        1      5,1
                        3,
8  Hồ Ngọc       Trang  6/2     1                        6,2
                        3,
9  Lê Trọng      Hữu   6/3     4                        5,3
                                          3,
10  Nguyễn Thị Bích   Kiều  6/3                        1      5,9
                                       3,
11  Nguyễn Gia     Như   6/3                     4         6,3
                                       3,
12  Đỗ Đình       Thắng  6/3                     4         5,8
                                       2,
13  Nguyễn Thị Kim   Cương  6/4                     6         6,0
                                       3,  2,
14  Trần Thị Hoàng   Lan   6/4                     4   5      5,4
                              2,
15  Phạm Thanh     Sơn   6/4            9                  5,0
                                       2,
16  Dương Đức      Tài   6/4                     2         5,5
                        4,          3,    2,  3,
18  Phạm Hoàng     Anh   6/5     2           1    6   8      4,5
                        2,          3,    2,  2,
19  Trần Văn      Dây   6/5     7           4    5   1      4,5
                        3,      3,    3,    2,  2,
20  Nguyễn Đức     Hậu   6/5     4      2    3    8   5      4,2
                        4,          2,    3,  3,
21  Châu Thanh     Hậu   6/5     1           7    6   2      4,5
                        2,      3,    3,    3,  2,
22  Diệp Văn      Lễ   6/5     9      4    3    5   9      4,4
                                        1   1
        Cộng:           -  8    -  5    5    3   0   -
                                   2,
27  Lâm Hoài      Phong  7/2  4,8             8             5,1
                                   4,
28  Châu Thanh     Phong  7/2  4,8             4             5,7
                              4,    2,    3,
29  Trương Bé      Tâm   7/2            0    7    7         4,6
Môn thi lại
                                                 ĐTB
TT    Họ và chữ lót  tên   Lớp                                 Ghi chú
                                                 các
                    Toán  Lí   Hoá  Sinh    Văn   Sử  Địa  NN  môn
                                     4,
31  Đặng Anh      Nhựt   7/3  4,5               7            5,5
                                     4,
32  Phạm Văn      Thum   7/3  3,9               7            5,2
                                     3,   3,  3,
33  Phạm Hữu      Vinh   7/3  3,5               9   0   8     4,3
                                     4,
34  Cao Văn       Vinh   7/3  4,3               9            5,4
                                     4,
42  Nguyễn Thị     Chót   7/4  4,9               7            5,6
                                     4,   2,
43  Hồ Quốc       Đạt   7/4  3,5               9   5        5,0
                                3,     3,
44  Phạm Văn Phước   Hưng   7/4  4,0         6     5            4,7
                                     4,
45  Võ Ngọc       Huy   7/4  3,8               0            5,1
                                     4,
46  Nguyễn Văn     Lý`   7/4  4,9               0            5,4
                                     3,      3,
47  Phan Hoàng     Phương  7/4  4,1               2      6     4,7
                                     4,
48  Diệp Hữu      Tâm   7/4  4,3               5            5,4

        Cộng:           14    -   -  2     15   3   2   -
                            3,            3,
49  Trần Phúc      Lợi   8/4         2            1        4,9
                            3,        3,   3,  2,
50  Cao Văn       Năm   8/4  3,6      5         4   3   5     4,1
                        3,
51  Đỗ Thị Bích     Ngọc   8/4     3                         5,7

        Cộng:           1  1    2     -   1   2   1   -
                                   Bình Thành, ngày 27 tháng 05 năm 2009
                                        HIỆU TRƯỞNG
Danh SáCh HọC Sinh YếU Thi LạI NăM HọC 2008

More Related Content

Viewers also liked

Krishnan V Resume2
Krishnan V Resume2Krishnan V Resume2
Krishnan V Resume2
kris85venkat
 
Best Free Software
Best Free SoftwareBest Free Software
Best Free Softwarednunezaj
 
Make Web, Not War - Open Source Microsoft Event
Make Web, Not War - Open Source Microsoft EventMake Web, Not War - Open Source Microsoft Event
Make Web, Not War - Open Source Microsoft Event
Brendan Sera-Shriar
 
Municipal Infrastructure: Managing Assets to Capital Improvement Plans
Municipal Infrastructure: Managing Assets to Capital Improvement PlansMunicipal Infrastructure: Managing Assets to Capital Improvement Plans
Municipal Infrastructure: Managing Assets to Capital Improvement Plans
OHM Advisors
 
Pró-Labore - Como aumentar o seu
Pró-Labore - Como aumentar o seuPró-Labore - Como aumentar o seu
Pró-Labore - Como aumentar o seu
Prestus®
 
Conectores_Slides
Conectores_SlidesConectores_Slides
Conectores_Slides
Rosannys
 
Jjansen networked consumer_2011
Jjansen networked consumer_2011Jjansen networked consumer_2011
Jjansen networked consumer_2011
Jim Jansen
 
Thansa
ThansaThansa
Thansa
ThaAnsa
 
The Top 4 risks in P4P (Pay for Performance) 20120611
The Top 4 risks in P4P (Pay for Performance) 20120611The Top 4 risks in P4P (Pay for Performance) 20120611
The Top 4 risks in P4P (Pay for Performance) 20120611
PERFORMENSATION
 
Supplemental Info: Say on Pay and Dodd Frank 20100723
Supplemental Info: Say on Pay and Dodd Frank 20100723Supplemental Info: Say on Pay and Dodd Frank 20100723
Supplemental Info: Say on Pay and Dodd Frank 20100723
PERFORMENSATION
 
Wastewater Treatment Systems-Public And Private
Wastewater Treatment Systems-Public And PrivateWastewater Treatment Systems-Public And Private
Wastewater Treatment Systems-Public And Private
OHM Advisors
 
Adventures Of The Hetalia Sims Living in Jerk England's House Part 1
Adventures Of The Hetalia Sims Living in Jerk England's House Part 1Adventures Of The Hetalia Sims Living in Jerk England's House Part 1
Adventures Of The Hetalia Sims Living in Jerk England's House Part 1
guest358ca86
 
Regulatory, Technical and Modeling Challenges to Developing a Frequency Based...
Regulatory, Technical and Modeling Challenges to Developing a Frequency Based...Regulatory, Technical and Modeling Challenges to Developing a Frequency Based...
Regulatory, Technical and Modeling Challenges to Developing a Frequency Based...
OHM Advisors
 
Information Skills: 1. Planning & Mindmapping (Natural Sciences, Bangor Unive...
Information Skills: 1. Planning & Mindmapping (Natural Sciences, Bangor Unive...Information Skills: 1. Planning & Mindmapping (Natural Sciences, Bangor Unive...
Information Skills: 1. Planning & Mindmapping (Natural Sciences, Bangor Unive...
Vashti Zarach
 
7 Key Ways to Drive Revenue Using LinkedIn
7 Key Ways to Drive Revenue Using LinkedIn7 Key Ways to Drive Revenue Using LinkedIn
7 Key Ways to Drive Revenue Using LinkedIn
mbieler
 
WordPress Development Confoo 2010
WordPress Development Confoo 2010WordPress Development Confoo 2010
WordPress Development Confoo 2010
Brendan Sera-Shriar
 
Lesson 05 Three Course Requirements
Lesson 05 Three Course RequirementsLesson 05 Three Course Requirements
Lesson 05 Three Course Requirements
Jim Jansen
 
AAUP 2010 Meeting Patron Driven Access Panel
AAUP 2010 Meeting Patron Driven Access PanelAAUP 2010 Meeting Patron Driven Access Panel
AAUP 2010 Meeting Patron Driven Access Panel
Penn State Press
 
Information Skills: 2. Information Hunting (Natural Sciences, Bangor Universi...
Information Skills: 2. Information Hunting (Natural Sciences, Bangor Universi...Information Skills: 2. Information Hunting (Natural Sciences, Bangor Universi...
Information Skills: 2. Information Hunting (Natural Sciences, Bangor Universi...
Vashti Zarach
 
Cold war (1)
Cold war (1)Cold war (1)
Cold war (1)
Patricia Guzman
 

Viewers also liked (20)

Krishnan V Resume2
Krishnan V Resume2Krishnan V Resume2
Krishnan V Resume2
 
Best Free Software
Best Free SoftwareBest Free Software
Best Free Software
 
Make Web, Not War - Open Source Microsoft Event
Make Web, Not War - Open Source Microsoft EventMake Web, Not War - Open Source Microsoft Event
Make Web, Not War - Open Source Microsoft Event
 
Municipal Infrastructure: Managing Assets to Capital Improvement Plans
Municipal Infrastructure: Managing Assets to Capital Improvement PlansMunicipal Infrastructure: Managing Assets to Capital Improvement Plans
Municipal Infrastructure: Managing Assets to Capital Improvement Plans
 
Pró-Labore - Como aumentar o seu
Pró-Labore - Como aumentar o seuPró-Labore - Como aumentar o seu
Pró-Labore - Como aumentar o seu
 
Conectores_Slides
Conectores_SlidesConectores_Slides
Conectores_Slides
 
Jjansen networked consumer_2011
Jjansen networked consumer_2011Jjansen networked consumer_2011
Jjansen networked consumer_2011
 
Thansa
ThansaThansa
Thansa
 
The Top 4 risks in P4P (Pay for Performance) 20120611
The Top 4 risks in P4P (Pay for Performance) 20120611The Top 4 risks in P4P (Pay for Performance) 20120611
The Top 4 risks in P4P (Pay for Performance) 20120611
 
Supplemental Info: Say on Pay and Dodd Frank 20100723
Supplemental Info: Say on Pay and Dodd Frank 20100723Supplemental Info: Say on Pay and Dodd Frank 20100723
Supplemental Info: Say on Pay and Dodd Frank 20100723
 
Wastewater Treatment Systems-Public And Private
Wastewater Treatment Systems-Public And PrivateWastewater Treatment Systems-Public And Private
Wastewater Treatment Systems-Public And Private
 
Adventures Of The Hetalia Sims Living in Jerk England's House Part 1
Adventures Of The Hetalia Sims Living in Jerk England's House Part 1Adventures Of The Hetalia Sims Living in Jerk England's House Part 1
Adventures Of The Hetalia Sims Living in Jerk England's House Part 1
 
Regulatory, Technical and Modeling Challenges to Developing a Frequency Based...
Regulatory, Technical and Modeling Challenges to Developing a Frequency Based...Regulatory, Technical and Modeling Challenges to Developing a Frequency Based...
Regulatory, Technical and Modeling Challenges to Developing a Frequency Based...
 
Information Skills: 1. Planning & Mindmapping (Natural Sciences, Bangor Unive...
Information Skills: 1. Planning & Mindmapping (Natural Sciences, Bangor Unive...Information Skills: 1. Planning & Mindmapping (Natural Sciences, Bangor Unive...
Information Skills: 1. Planning & Mindmapping (Natural Sciences, Bangor Unive...
 
7 Key Ways to Drive Revenue Using LinkedIn
7 Key Ways to Drive Revenue Using LinkedIn7 Key Ways to Drive Revenue Using LinkedIn
7 Key Ways to Drive Revenue Using LinkedIn
 
WordPress Development Confoo 2010
WordPress Development Confoo 2010WordPress Development Confoo 2010
WordPress Development Confoo 2010
 
Lesson 05 Three Course Requirements
Lesson 05 Three Course RequirementsLesson 05 Three Course Requirements
Lesson 05 Three Course Requirements
 
AAUP 2010 Meeting Patron Driven Access Panel
AAUP 2010 Meeting Patron Driven Access PanelAAUP 2010 Meeting Patron Driven Access Panel
AAUP 2010 Meeting Patron Driven Access Panel
 
Information Skills: 2. Information Hunting (Natural Sciences, Bangor Universi...
Information Skills: 2. Information Hunting (Natural Sciences, Bangor Universi...Information Skills: 2. Information Hunting (Natural Sciences, Bangor Universi...
Information Skills: 2. Information Hunting (Natural Sciences, Bangor Universi...
 
Cold war (1)
Cold war (1)Cold war (1)
Cold war (1)
 

Danh SáCh HọC Sinh YếU Thi LạI NăM HọC 2008

 • 1. DANH SÁCH HỌC SINH YẾU THI LẠI NĂM HỌC 2008-2009 Môn thi lại ĐTB TT Họ và chữ lót tên Lớp Ghi chú các Toán Lí Hoá Sinh Văn Sử Địa NN môn 3, 1 Phạm Tấn Khang 6/2 2 5,5 3, 3, 2 Dương Thị Mộng Lành 6/2 0 1 5,3 3, 3, 3 Ngô Văn Ngọc Lợi 6/2 2 0 5,1 2, 4 Đặng Văn Năm 6/2 9 5,3 3, 5 Đặng Hồng Phước 6/2 3 5,2 2, 6 Dương Ngọc Quây 6/2 7 5,6 3, 7 Hồ Hữu Tính 6/2 1 5,1 3, 8 Hồ Ngọc Trang 6/2 1 6,2 3, 9 Lê Trọng Hữu 6/3 4 5,3 3, 10 Nguyễn Thị Bích Kiều 6/3 1 5,9 3, 11 Nguyễn Gia Như 6/3 4 6,3 3, 12 Đỗ Đình Thắng 6/3 4 5,8 2, 13 Nguyễn Thị Kim Cương 6/4 6 6,0 3, 2, 14 Trần Thị Hoàng Lan 6/4 4 5 5,4 2, 15 Phạm Thanh Sơn 6/4 9 5,0 2, 16 Dương Đức Tài 6/4 2 5,5 4, 3, 2, 3, 18 Phạm Hoàng Anh 6/5 2 1 6 8 4,5 2, 3, 2, 2, 19 Trần Văn Dây 6/5 7 4 5 1 4,5 3, 3, 3, 2, 2, 20 Nguyễn Đức Hậu 6/5 4 2 3 8 5 4,2 4, 2, 3, 3, 21 Châu Thanh Hậu 6/5 1 7 6 2 4,5 2, 3, 3, 3, 2, 22 Diệp Văn Lễ 6/5 9 4 3 5 9 4,4 1 1 Cộng: - 8 - 5 5 3 0 - 2, 27 Lâm Hoài Phong 7/2 4,8 8 5,1 4, 28 Châu Thanh Phong 7/2 4,8 4 5,7 4, 2, 3, 29 Trương Bé Tâm 7/2 0 7 7 4,6
 • 2. Môn thi lại ĐTB TT Họ và chữ lót tên Lớp Ghi chú các Toán Lí Hoá Sinh Văn Sử Địa NN môn 4, 31 Đặng Anh Nhựt 7/3 4,5 7 5,5 4, 32 Phạm Văn Thum 7/3 3,9 7 5,2 3, 3, 3, 33 Phạm Hữu Vinh 7/3 3,5 9 0 8 4,3 4, 34 Cao Văn Vinh 7/3 4,3 9 5,4 4, 42 Nguyễn Thị Chót 7/4 4,9 7 5,6 4, 2, 43 Hồ Quốc Đạt 7/4 3,5 9 5 5,0 3, 3, 44 Phạm Văn Phước Hưng 7/4 4,0 6 5 4,7 4, 45 Võ Ngọc Huy 7/4 3,8 0 5,1 4, 46 Nguyễn Văn Lý` 7/4 4,9 0 5,4 3, 3, 47 Phan Hoàng Phương 7/4 4,1 2 6 4,7 4, 48 Diệp Hữu Tâm 7/4 4,3 5 5,4 Cộng: 14 - - 2 15 3 2 - 3, 3, 49 Trần Phúc Lợi 8/4 2 1 4,9 3, 3, 3, 2, 50 Cao Văn Năm 8/4 3,6 5 4 3 5 4,1 3, 51 Đỗ Thị Bích Ngọc 8/4 3 5,7 Cộng: 1 1 2 - 1 2 1 - Bình Thành, ngày 27 tháng 05 năm 2009 HIỆU TRƯỞNG