SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
Escola Drassanes 3r; 2014-2015 Projecte Junts
EN JAUME I LA MONGETERA MÀGICA
*SARA, MINHAJ I MAHNOOR
*ERIC I JENNELYN
*JECELYN, WAIL I ALI
*KEVIN I USMAN
MADELEIN
*MAHNOOR I JUAN ANTONIO
*MOHSSIN I LAURENCE
*NURIA I NAIROL
*CHARLOTTE I MUDASSAR:
Hi havia una vegada un nen que es deia Jaume i una
mare que eren pobres. No tenien diners per menjar.
Només tenien un animal. Una vaca que donava llet
però amb allò no era suficient.
Un dia la seva mare va decidir vendre la vaca. El nen
va agafar la vaca i la va netejar, li va posar una corda
i va anar al mercat.
A mig camí es va trobar un senyor que portava un
sac ple de mongetes que segons ell eren màgiques.
El senyor li va proposar de canviar la vaca per les
mongetes màgiques i el Jaume va aceptar.
Després quan va tornar a casa el Jaume li va explicar
a la seva mare que havia canviat la vaca per unes
mongetes màgiques i la seva mare es va enfadar
molt. Li va castigar a la seva habitació i va llençar les
mongetes per la finestra.
Des de la finestra de la seva habitació va veure
que les mongetes màgiques havien crescut.
I en Jaume va pujar a dalt de la mongetera.
Hi havia un castell!!!.
Dintre hi havia un gegant que estava menjant molt i al
costat una gallina que posava ous d'or.
En Jaume no va poder resistir-se i va esperar
a que el gegant s' adormís per poder emportar-
se la gallina.
Després va tornar a casa i va ensenyar la gallina a la
mare. Van tenir diners per menjar fins que la gallina
va morir.
En Jaume va tornar al castell, va pujar i va beure un
sac de monedes. Li va agafar les monedes, va tornar
a casa i van tenir per menjar fins que les monedes es
van acabar.
Quan s'havien gastat la bossa de diners, el nen
va tornar al castell per tercera vegada, i va veure una
arpa molt bonica i una caixa que feia diners.
En Jaume es va emportar l'arpa i la caixa, i de sobte
l'arpa va començar a cridar al gegant. L'home es va
despertar i li va perseguir.
En Jaume va baixar molt ràpid per la mongetera
i va veure al gegant que estava baixant i el Jaume li
va dir: “Mama, mama, mama, agafa la destral ràpid!
El gegant està baixant! Dona'm la destral!”
I en Jaume va agafar la destral i va tallar la planta fins
tirar-la i el gegant es va caure i va morir. En Jaume i
la seva mare van deixar de ser pobres.
Conte contat i la mongeta s'ha acabat.
.........
.............................................................................................................................................
CONTES ORIGINALS DELS ALUMNES
*CHARLOTTE I MUDASSAR:
Hi havia una vegada i en Jaume i la seva mare eren pobres no tenien diners la seva
mare va dir que vendre la vaca al super. Mercat i per el camí es va trobar un senyor que
tenia un sac de mongeteres màgiques el senyor i li va vendre la vaca per unes mongetes i
va torna a casa i va dir mare mira que e portat mongetes. Màgica ili va dir castigat i va
mira perla finestra i va veure una planta i va pujar i va beure un castell i va beure un
gegant i va beure un gallina que feia ous de or. I es va porta a casa i van tenir diners per
menja i la gallina va morir. I va a tornar a pujar i va beure un sac de monedes. De or de i
va tornar a casa i va tornar a casa i va tornar al castell i va veure una arpa i va beure un
casa i va cridar senyor man portat i el gegant .
Va desperta en Jaume va baixar molt rapit per la mongetera
va cridar mare donem la destral . I en Jaume va agafa la
destral i va donar-li a la mongetera fins tirar-la i es va morir el.
Gegant i en Jaume i la seva mare ya no eran pobres fi.
*ERIC I JENNELYN
I avia una vagada un nen que no tenia diners i li va dir la mara
fill meu no tenim diners anem a vendre la vaca el nen va agafar
la vaca i va nategar la i li va posar una corda i va na al mercat i va beure un noi que tenia
un sac de mongeteres i el noi va canviar la
vaca i va anar corrent a casa i li va dir la mare estas castigat ala teva avitasio i al sguen
dia va i va pujar i adalt dels nu
*JECELYN, WAIL I ALI
Havia una vegada el Jaume i la seva mare eran pobres no tenian menjar ni diners. La
seve mare va dir que vendre la vaca al supermercat i per el cami es va trobar un senyor
que tenien con mongeteres magiges i va tornar a casa. I va dir mare mira que he portat
una calline i li va dir casticat i va mirar per la finestra ,veure una planta i va pujar i va
veure un castelli i va beure un gegant i va veure que feille ous de or i es .Va portar a casa i
va tenir diners per menjar .I va morir el gaill. I va tornar al castell un sac de monedes de or
.I va tornar ha casa i va tornar al castell i va veure una caixa i una arpe i va veure un i va
cridar senyor men porten en gegant .
*KEVIN I USMAN
Hi havia una vegada un nen que no tenia pare numes tenia
mare la se va epoca avuia crisis no tenien diners .
Numes tenian un animal cava begada tenian meix llet
cada vegada no tenian cuseches un dia va muri la vaca.
El fill va ana a vendre la vaca es va buscar un señor
li va ofrese mongetera màgicas par la vaca va asepta .
El fill. Va ariba a casa el noi va di mare mare !!! ya as
portat els diners no tinc mongetera, magicas estas castigat.
Sense surti de la avitasio la mare va llensar la mongetes.
El nen va asumarsa ala finestra va sorti i ba vuera la
mongetera va creixa molt. El nen va puja a dalt de la mongetera .
Hi havia un castell!!!. I avia un gegant que estaba menjant
es va dormi el va aprofita par busca una gallina que teriba ous.
D´or bariba a casa va crida a la mama mama al estrai rapit al
gegan esta baxan i el Jaume va gafa al estrai i va tranca al
arbra .Conta cuntat sa cabat.
MADELEIN
Havia una vegada un nen i una Mare que Heran pobres que notanian per menjar i un
dia la mare que bendi la vaca i va anar ha bedra la i es va en cotrar am un home i el
home te un sac de mongetas i li va di hola i el lome li va tambe hola el home li va dir
en Jaume bon dia li va dir el home que fas? Li va dir el home al Jaume mira es
que som pobres
*MAHNOOR I JUAN ANTONIO
Ha havia una vagada un nen i la seva mare que no tenien dines i sol tenien una
vaca i la seva mare va desidir que vendra la vaca i per el mitg
del cami es va trovar un senyor i el senyor li va
dir em cambias la vaca per les mungetera i el nen
li va dir si i quan va arivar a casa i quan li va ensenyar la seva mare li va tirar i quan va
tirar i quan va arivar a la seva avitasio va veure per la finestra va veure un gran arbre i
quan va pugar al arbre va veure un caxtei i quan va entra va veure un Jagant mangant i es
va dormir i el jàume va veure una gallina que puzava ous de or i eJàume
li va agafar la gallina i despres va anar a casa
*MOHSSIN I LAURENCE
En Jaume i la mongeta MAGICA
avia una vegada una FAMILIES que era molt
pobra i la MARE li VADIR al Jaume que
tenia que vendre la seva vaca hi al nen
iva AVENDRE la vaca i ha BIA un SENYOR que
li BA que li CAMBIAR la baca per UNES
MONGETES MAGICAS hi des pres avia de anar a casa i el Jaume LIBA dir ala
seva mare que tenia UNES MONGETES i la seva mare iva LLENSA las
MONGETES ala finestra i
las MONGETES ESTABA creixen i al
Jaume Da a escalar ala plante i DESPRES
Da anar al castell i ABIA un gegant que ESTABE MENJAR BA dormir i el Jaume Da
agafar una gallina que POSABA
ous de or i BA a la casa iva ENSENYAR la gallina i
DESPRES Da TORNAR al castell i Da agafa una bossa de diner i DESPRES avia gastat
la bossa de diners i D
a tornar al castell
i Da agafar una arpa i Da GRITARN la arpa i al gegant avia vist al Jaume amb la arpa i
DESPRES en JAUME i al gegant ESTABAN BAIXAR i al Jaume LIBA dir mama donam
una destral i DESPRES avia tallar LA MONGETES i al gegant Da morir i conta contat i la
mongeta sa acabat.
*NURIA I NAIROL
havia una vagada un nen que no tenia para i tampoc no tenian diners par
que estabe en crisis i la seba mare li ba dir que venesin la baca el seu
fill li ba fer cas i ba anar al pobla a bendra la baca al marcat al cami es ba trubar
a un señor i el señor li ba dir escolta que tal si tu em dones la teba baca i
yo et donu les tebes mongetesres magiques en Jaume li ba dunar la baca quan
ba turnar a casca ba cridar mama mama me trubat a un señor molt i ma dunat
unes monjeteres majiques la seba mare es ba enfadar molt la sebsa mare li ba
dir que senvaxi a la seba abitasio desda la finestre de la seba abitasio ba beura
que les mongeteres magiques abien cresqut en Jaume ba pugar la mongetera
quan ba aribar adalt abia bist un castall ba entrar al castell silensiosa ba beure
a un gegant ba beure que el gegan tenia una oca que pusaba ous de or en
Jaume no ba puder resistirsa ba esperar a que el gegan es durmis per puder
empurtarse l oca perfi el gegan es ba adurmir en Jaume ba aprufitar per
*SARA, MINHAJ I MAHNOOR
Hi havia un nen que no tenia pare nomes tenia mare i no tenien diners i ce estaven en
crisis i tenien una vaca i ce la van vendre a un senyor i el senyor li va donar
unes mongetes màgiques i el nen quan va anar a la seva casa i la seva mare es
va enfadar i va llençar les mongetes i li va castigar i després va pujar i va trobar
una planta
molt gran i llarga i va pujar i va veure un castell i va entrar i va veure un
gegant i li va veure una gallina que feia ous de or i es va portar la gallina i després va
baixar i pujar un altre vegada va entrar i va veure
una arpa i es va portar ala arpa i el gegant es va despertar i li va perseguir
i van baixar i el nen va arribar i va tallar la planta i el gegant es morir.

More Related Content

What's hot

Sant Jordi 2009
Sant Jordi 2009Sant Jordi 2009
Sant Jordi 2009
lluisamy
 
La nena amb molta imaginacio el bo2
La nena amb molta imaginacio el bo2La nena amb molta imaginacio el bo2
La nena amb molta imaginacio el bo2
josegkast
 
19. conte escrit amb imatges format llibre.
19. conte escrit amb imatges format llibre.19. conte escrit amb imatges format llibre.
19. conte escrit amb imatges format llibre.
Paula Cotoli Ferrer'
 
Les cinc ovelletes i el llop original.
Les cinc ovelletes i el llop original.Les cinc ovelletes i el llop original.
Les cinc ovelletes i el llop original.
Paula Cotoli Ferrer'
 
Les 5 ovelletes i el llop, en imatges i subítuls.
Les 5 ovelletes i el llop, en imatges i subítuls.Les 5 ovelletes i el llop, en imatges i subítuls.
Les 5 ovelletes i el llop, en imatges i subítuls.
Paula Cotoli Ferrer'
 
Les 5 ovelletes i el llop, amb lectura fàcil.
Les 5 ovelletes i el llop, amb lectura fàcil.Les 5 ovelletes i el llop, amb lectura fàcil.
Les 5 ovelletes i el llop, amb lectura fàcil.
Paula Cotoli Ferrer'
 
Guineu Poruga
Guineu PorugaGuineu Poruga
Guineu Poruga
cmarcos
 
Power guineu 1[1]
Power guineu 1[1]Power guineu 1[1]
Power guineu 1[1]
43705656K
 

What's hot (17)

Jocs florals 2017
Jocs florals 2017Jocs florals 2017
Jocs florals 2017
 
Jocs florals 2018
Jocs florals 2018Jocs florals 2018
Jocs florals 2018
 
Sant Jordi 2009
Sant Jordi 2009Sant Jordi 2009
Sant Jordi 2009
 
Jocs florals 2020
Jocs florals 2020Jocs florals 2020
Jocs florals 2020
 
La casa embruixada i la vareta màgica
La casa embruixada i la vareta màgicaLa casa embruixada i la vareta màgica
La casa embruixada i la vareta màgica
 
Jocs Florals 2021 Escola Torrent d'en Melis
Jocs Florals 2021 Escola Torrent d'en MelisJocs Florals 2021 Escola Torrent d'en Melis
Jocs Florals 2021 Escola Torrent d'en Melis
 
La nena amb molta imaginacio el bo2
La nena amb molta imaginacio el bo2La nena amb molta imaginacio el bo2
La nena amb molta imaginacio el bo2
 
19. conte escrit amb imatges format llibre.
19. conte escrit amb imatges format llibre.19. conte escrit amb imatges format llibre.
19. conte escrit amb imatges format llibre.
 
Les cinc ovelletes i el llop original.
Les cinc ovelletes i el llop original.Les cinc ovelletes i el llop original.
Les cinc ovelletes i el llop original.
 
Revista juny 2010
Revista juny 2010Revista juny 2010
Revista juny 2010
 
Jocs florals 2020. Escola Torrent d'en Melis
Jocs florals 2020. Escola Torrent d'en MelisJocs florals 2020. Escola Torrent d'en Melis
Jocs florals 2020. Escola Torrent d'en Melis
 
Les 5 ovelletes i el llop, en imatges i subítuls.
Les 5 ovelletes i el llop, en imatges i subítuls.Les 5 ovelletes i el llop, en imatges i subítuls.
Les 5 ovelletes i el llop, en imatges i subítuls.
 
Les 5 ovelletes i el llop, amb lectura fàcil.
Les 5 ovelletes i el llop, amb lectura fàcil.Les 5 ovelletes i el llop, amb lectura fàcil.
Les 5 ovelletes i el llop, amb lectura fàcil.
 
2011 contes st jordi 4t
2011 contes st jordi 4t2011 contes st jordi 4t
2011 contes st jordi 4t
 
Contes del alumnes de 2n
Contes del alumnes de 2nContes del alumnes de 2n
Contes del alumnes de 2n
 
Guineu Poruga
Guineu PorugaGuineu Poruga
Guineu Poruga
 
Power guineu 1[1]
Power guineu 1[1]Power guineu 1[1]
Power guineu 1[1]
 

Similar to Conte escrit pels alumnes (14)

Jaume i la mongetera màgica
Jaume i la mongetera màgicaJaume i la mongetera màgica
Jaume i la mongetera màgica
 
Les set cabretes i el llop
Les set cabretes i el llopLes set cabretes i el llop
Les set cabretes i el llop
 
Racó de llenguatge
Racó de llenguatgeRacó de llenguatge
Racó de llenguatge
 
Contes
ContesContes
Contes
 
El xiquet de cotó en pel
El xiquet de cotó en pelEl xiquet de cotó en pel
El xiquet de cotó en pel
 
Presentació llop
Presentació llopPresentació llop
Presentació llop
 
Certamen Sant Jordi 2017: finalistes i premiats
Certamen Sant Jordi 2017: finalistes i premiatsCertamen Sant Jordi 2017: finalistes i premiats
Certamen Sant Jordi 2017: finalistes i premiats
 
0 la caixeta de les històries
0 la caixeta de les històries0 la caixeta de les històries
0 la caixeta de les històries
 
La Caputxeta Vermella
La Caputxeta VermellaLa Caputxeta Vermella
La Caputxeta Vermella
 
La Mongereta
La MongeretaLa Mongereta
La Mongereta
 
Set nits amb la paula (miriam)
Set nits amb la paula (miriam)Set nits amb la paula (miriam)
Set nits amb la paula (miriam)
 
Conte de Sant Jordi conjunt
Conte de Sant Jordi conjuntConte de Sant Jordi conjunt
Conte de Sant Jordi conjunt
 
Cròniques de l’edat mitjana
Cròniques de l’edat mitjanaCròniques de l’edat mitjana
Cròniques de l’edat mitjana
 
Els tres porquets
Els tres porquetsEls tres porquets
Els tres porquets
 

More from slope9 (20)

Dossier magenta lectura_album_131009_sense_cites_c
Dossier magenta lectura_album_131009_sense_cites_cDossier magenta lectura_album_131009_sense_cites_c
Dossier magenta lectura_album_131009_sense_cites_c
 
Activitats estrategies red c
Activitats estrategies red cActivitats estrategies red c
Activitats estrategies red c
 
Dossier lectura guiada_ 131004_c
Dossier lectura guiada_ 131004_cDossier lectura guiada_ 131004_c
Dossier lectura guiada_ 131004_c
 
Pp obres alexander calder
Pp obres alexander calderPp obres alexander calder
Pp obres alexander calder
 
Fitxa alexander calder
Fitxa alexander calderFitxa alexander calder
Fitxa alexander calder
 
2)sant jordi 2015
2)sant jordi 20152)sant jordi 2015
2)sant jordi 2015
 
Pdf pp obres joan miró
Pdf pp obres joan miróPdf pp obres joan miró
Pdf pp obres joan miró
 
Pdf fitxa joan miró
Pdf fitxa joan miróPdf fitxa joan miró
Pdf fitxa joan miró
 
Pdf obres salvador dalí
Pdf obres salvador dalíPdf obres salvador dalí
Pdf obres salvador dalí
 
Pdf fitxa salvador dalí
Pdf fitxa salvador dalíPdf fitxa salvador dalí
Pdf fitxa salvador dalí
 
Pdf obres claude monet
Pdf obres claude monetPdf obres claude monet
Pdf obres claude monet
 
Pdf fitxa claude monet
Pdf fitxa claude monetPdf fitxa claude monet
Pdf fitxa claude monet
 
Recull investigació xina
Recull investigació xinaRecull investigació xina
Recull investigació xina
 
Respostes sobre xina
Respostes sobre xinaRespostes sobre xina
Respostes sobre xina
 
Pdf obres fernando botero
Pdf obres fernando boteroPdf obres fernando botero
Pdf obres fernando botero
 
Pdf fitxa fernando botero
Pdf fitxa fernando boteroPdf fitxa fernando botero
Pdf fitxa fernando botero
 
Carnaval.programa.15
Carnaval.programa.15Carnaval.programa.15
Carnaval.programa.15
 
Pdf pp obres henri matisse
Pdf pp obres henri matissePdf pp obres henri matisse
Pdf pp obres henri matisse
 
Màscares lleopard
Màscares lleopardMàscares lleopard
Màscares lleopard
 
Dibuixar lleopards
Dibuixar lleopardsDibuixar lleopards
Dibuixar lleopards
 

Recently uploaded (6)

ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓ
ELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓ
ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓ
 
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxPresentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
 
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdfFESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
 
Educar èticament en l'era digital_ Master Educació- ANDORRA -2024 .pptx
Educar èticament en l'era digital_ Master Educació- ANDORRA -2024 .pptxEducar èticament en l'era digital_ Master Educació- ANDORRA -2024 .pptx
Educar èticament en l'era digital_ Master Educació- ANDORRA -2024 .pptx
 
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoApp del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
 
El_holocausto_aula_2023_IES_PLA_DE_NADAL.pdf
El_holocausto_aula_2023_IES_PLA_DE_NADAL.pdfEl_holocausto_aula_2023_IES_PLA_DE_NADAL.pdf
El_holocausto_aula_2023_IES_PLA_DE_NADAL.pdf
 

Conte escrit pels alumnes

 • 1. Escola Drassanes 3r; 2014-2015 Projecte Junts EN JAUME I LA MONGETERA MÀGICA *SARA, MINHAJ I MAHNOOR *ERIC I JENNELYN *JECELYN, WAIL I ALI *KEVIN I USMAN MADELEIN *MAHNOOR I JUAN ANTONIO *MOHSSIN I LAURENCE *NURIA I NAIROL *CHARLOTTE I MUDASSAR: Hi havia una vegada un nen que es deia Jaume i una mare que eren pobres. No tenien diners per menjar. Només tenien un animal. Una vaca que donava llet però amb allò no era suficient. Un dia la seva mare va decidir vendre la vaca. El nen va agafar la vaca i la va netejar, li va posar una corda i va anar al mercat. A mig camí es va trobar un senyor que portava un sac ple de mongetes que segons ell eren màgiques. El senyor li va proposar de canviar la vaca per les mongetes màgiques i el Jaume va aceptar. Després quan va tornar a casa el Jaume li va explicar a la seva mare que havia canviat la vaca per unes mongetes màgiques i la seva mare es va enfadar molt. Li va castigar a la seva habitació i va llençar les mongetes per la finestra. Des de la finestra de la seva habitació va veure que les mongetes màgiques havien crescut. I en Jaume va pujar a dalt de la mongetera.
 • 2. Hi havia un castell!!!. Dintre hi havia un gegant que estava menjant molt i al costat una gallina que posava ous d'or. En Jaume no va poder resistir-se i va esperar a que el gegant s' adormís per poder emportar- se la gallina. Després va tornar a casa i va ensenyar la gallina a la mare. Van tenir diners per menjar fins que la gallina va morir. En Jaume va tornar al castell, va pujar i va beure un sac de monedes. Li va agafar les monedes, va tornar a casa i van tenir per menjar fins que les monedes es van acabar. Quan s'havien gastat la bossa de diners, el nen va tornar al castell per tercera vegada, i va veure una arpa molt bonica i una caixa que feia diners. En Jaume es va emportar l'arpa i la caixa, i de sobte l'arpa va començar a cridar al gegant. L'home es va despertar i li va perseguir. En Jaume va baixar molt ràpid per la mongetera i va veure al gegant que estava baixant i el Jaume li va dir: “Mama, mama, mama, agafa la destral ràpid! El gegant està baixant! Dona'm la destral!” I en Jaume va agafar la destral i va tallar la planta fins tirar-la i el gegant es va caure i va morir. En Jaume i la seva mare van deixar de ser pobres.
 • 3. Conte contat i la mongeta s'ha acabat. ......... ............................................................................................................................................. CONTES ORIGINALS DELS ALUMNES *CHARLOTTE I MUDASSAR: Hi havia una vegada i en Jaume i la seva mare eren pobres no tenien diners la seva mare va dir que vendre la vaca al super. Mercat i per el camí es va trobar un senyor que tenia un sac de mongeteres màgiques el senyor i li va vendre la vaca per unes mongetes i va torna a casa i va dir mare mira que e portat mongetes. Màgica ili va dir castigat i va mira perla finestra i va veure una planta i va pujar i va beure un castell i va beure un gegant i va beure un gallina que feia ous de or. I es va porta a casa i van tenir diners per menja i la gallina va morir. I va a tornar a pujar i va beure un sac de monedes. De or de i va tornar a casa i va tornar a casa i va tornar al castell i va veure una arpa i va beure un casa i va cridar senyor man portat i el gegant . Va desperta en Jaume va baixar molt rapit per la mongetera va cridar mare donem la destral . I en Jaume va agafa la destral i va donar-li a la mongetera fins tirar-la i es va morir el. Gegant i en Jaume i la seva mare ya no eran pobres fi. *ERIC I JENNELYN I avia una vagada un nen que no tenia diners i li va dir la mara fill meu no tenim diners anem a vendre la vaca el nen va agafar la vaca i va nategar la i li va posar una corda i va na al mercat i va beure un noi que tenia un sac de mongeteres i el noi va canviar la vaca i va anar corrent a casa i li va dir la mare estas castigat ala teva avitasio i al sguen dia va i va pujar i adalt dels nu *JECELYN, WAIL I ALI Havia una vegada el Jaume i la seva mare eran pobres no tenian menjar ni diners. La seve mare va dir que vendre la vaca al supermercat i per el cami es va trobar un senyor que tenien con mongeteres magiges i va tornar a casa. I va dir mare mira que he portat una calline i li va dir casticat i va mirar per la finestra ,veure una planta i va pujar i va veure un castelli i va beure un gegant i va veure que feille ous de or i es .Va portar a casa i va tenir diners per menjar .I va morir el gaill. I va tornar al castell un sac de monedes de or .I va tornar ha casa i va tornar al castell i va veure una caixa i una arpe i va veure un i va cridar senyor men porten en gegant . *KEVIN I USMAN Hi havia una vegada un nen que no tenia pare numes tenia mare la se va epoca avuia crisis no tenien diners . Numes tenian un animal cava begada tenian meix llet
 • 4. cada vegada no tenian cuseches un dia va muri la vaca. El fill va ana a vendre la vaca es va buscar un señor li va ofrese mongetera màgicas par la vaca va asepta . El fill. Va ariba a casa el noi va di mare mare !!! ya as portat els diners no tinc mongetera, magicas estas castigat. Sense surti de la avitasio la mare va llensar la mongetes. El nen va asumarsa ala finestra va sorti i ba vuera la mongetera va creixa molt. El nen va puja a dalt de la mongetera . Hi havia un castell!!!. I avia un gegant que estaba menjant es va dormi el va aprofita par busca una gallina que teriba ous. D´or bariba a casa va crida a la mama mama al estrai rapit al gegan esta baxan i el Jaume va gafa al estrai i va tranca al arbra .Conta cuntat sa cabat. MADELEIN Havia una vegada un nen i una Mare que Heran pobres que notanian per menjar i un dia la mare que bendi la vaca i va anar ha bedra la i es va en cotrar am un home i el home te un sac de mongetas i li va di hola i el lome li va tambe hola el home li va dir en Jaume bon dia li va dir el home que fas? Li va dir el home al Jaume mira es que som pobres *MAHNOOR I JUAN ANTONIO Ha havia una vagada un nen i la seva mare que no tenien dines i sol tenien una vaca i la seva mare va desidir que vendra la vaca i per el mitg del cami es va trovar un senyor i el senyor li va dir em cambias la vaca per les mungetera i el nen li va dir si i quan va arivar a casa i quan li va ensenyar la seva mare li va tirar i quan va tirar i quan va arivar a la seva avitasio va veure per la finestra va veure un gran arbre i quan va pugar al arbre va veure un caxtei i quan va entra va veure un Jagant mangant i es va dormir i el jàume va veure una gallina que puzava ous de or i eJàume li va agafar la gallina i despres va anar a casa *MOHSSIN I LAURENCE En Jaume i la mongeta MAGICA avia una vegada una FAMILIES que era molt pobra i la MARE li VADIR al Jaume que tenia que vendre la seva vaca hi al nen iva AVENDRE la vaca i ha BIA un SENYOR que li BA que li CAMBIAR la baca per UNES MONGETES MAGICAS hi des pres avia de anar a casa i el Jaume LIBA dir ala seva mare que tenia UNES MONGETES i la seva mare iva LLENSA las MONGETES ala finestra i las MONGETES ESTABA creixen i al Jaume Da a escalar ala plante i DESPRES Da anar al castell i ABIA un gegant que ESTABE MENJAR BA dormir i el Jaume Da agafar una gallina que POSABA ous de or i BA a la casa iva ENSENYAR la gallina i DESPRES Da TORNAR al castell i Da agafa una bossa de diner i DESPRES avia gastat la bossa de diners i D a tornar al castell
 • 5. i Da agafar una arpa i Da GRITARN la arpa i al gegant avia vist al Jaume amb la arpa i DESPRES en JAUME i al gegant ESTABAN BAIXAR i al Jaume LIBA dir mama donam una destral i DESPRES avia tallar LA MONGETES i al gegant Da morir i conta contat i la mongeta sa acabat. *NURIA I NAIROL havia una vagada un nen que no tenia para i tampoc no tenian diners par que estabe en crisis i la seba mare li ba dir que venesin la baca el seu fill li ba fer cas i ba anar al pobla a bendra la baca al marcat al cami es ba trubar a un señor i el señor li ba dir escolta que tal si tu em dones la teba baca i yo et donu les tebes mongetesres magiques en Jaume li ba dunar la baca quan ba turnar a casca ba cridar mama mama me trubat a un señor molt i ma dunat unes monjeteres majiques la seba mare es ba enfadar molt la sebsa mare li ba dir que senvaxi a la seba abitasio desda la finestre de la seba abitasio ba beura que les mongeteres magiques abien cresqut en Jaume ba pugar la mongetera quan ba aribar adalt abia bist un castall ba entrar al castell silensiosa ba beure a un gegant ba beure que el gegan tenia una oca que pusaba ous de or en Jaume no ba puder resistirsa ba esperar a que el gegan es durmis per puder empurtarse l oca perfi el gegan es ba adurmir en Jaume ba aprufitar per *SARA, MINHAJ I MAHNOOR Hi havia un nen que no tenia pare nomes tenia mare i no tenien diners i ce estaven en crisis i tenien una vaca i ce la van vendre a un senyor i el senyor li va donar unes mongetes màgiques i el nen quan va anar a la seva casa i la seva mare es va enfadar i va llençar les mongetes i li va castigar i després va pujar i va trobar una planta molt gran i llarga i va pujar i va veure un castell i va entrar i va veure un gegant i li va veure una gallina que feia ous de or i es va portar la gallina i després va baixar i pujar un altre vegada va entrar i va veure una arpa i es va portar ala arpa i el gegant es va despertar i li va perseguir i van baixar i el nen va arribar i va tallar la planta i el gegant es morir.