SlideShare a Scribd company logo
1 of 26
Системата COBISS и нейното

      приложение

       автор: Марта Селяк
 Институт по информационни науки, Марибор, Словения

  Превод от английски език : инж. Иван Маджаров
 Регионална библиотека “Дора Габе”, Добрич, България
          © IZUM 2006
Институт по информационни науки,
       IZUM, Словения
  Обществена инфраструктура (no-profit)

  100 служители (библиотекари и ИТ специалисти)

  Годишен бюджет: 6.0 милиона Евро
   - от които 13,5 процента за консорционални бази данни и
   услуги
   - от които 14,5 % за оборудване

  90/10 отношение бюджет към собствени продажби


              © IZUM 2006
IZUM
Институт по информационни науки
      © IZUM 2006
COBISS
   (Co-operative Online Bibliographic System and Services)

  Организационен модел от присъединени библиотеки в
  библиотечна информационна система със споделено
  каталогизиране

  Автономни национални информационни системи
  - COBISS.SI    Словения
  - COBISS.BH    Босна и Херцеговина
  - COBISS.MK    Македония
  - COBISS.SR    Сърбия
  - COBISS.CG    Черна Гора
  - COBISS.BG    България

  Библиотечен софтуер за автоматизация (COBISS2, COBISS3)

              © IZUM 2006
COBISS Информационен модел

  Библиотечно Информационно Обслужване
  - да координира и управлява централните услуги
  - да координира дейностите от библиотечната компютаризация
  - да осигурява COBISS софтуер за централните услуги и за
  локална библиотечна автоматизация
  - да обучава и осигурява техническа поддръжка

  Участващи библиотеки – видове членства:
  - национален член и пълноправни членове
  - асоциирани(свързани) членове              © IZUM 2006
Предварителни условия -
        предпоставки
  Използване на унифицирани(еднакви) стандарти и
  правила в споделеното каталогизиране

  Подходящо обучени каталогизатори

  Компютърна и комуникационна мрежа

  Национална Библиотечна Информационна Система

  Многоезичен Потребителски Интерфейс (GUI)

            © IZUM 2006
Цели
  Да създава национална библиотечна информационна система
  с COBIB споделена библиографска база данни свързана към E-
  CRIS системата

  Да създава връзки между COBIB споделени библиографски
  бази данни и Обединените каталози в Европа и Световния
  каталог(WorldCat)

  Да поддържа сътрудничество между библиотеките:
  - да обменя знания и опит
  - да обменя библиографска информация и ресурси
  - увеличава производителността

  Да автоматизира локалните библиотечни операции
             © IZUM 2006
COBISS.Net
 © IZUM 2006
Библиотеките на COBISS платформа
       (Май 2006)
       © IZUM 2006
Библиотеките на COBISS платформа
       (Май 2006)
       © IZUM 2006
Статистики за обменени записи от
   Ноември 2004 до Ноември 2006
       Свалени от  Свалени от  Свалени от  Свалени от  Свалени от  Общо
COBISS.Net
       COBIB.BH   COBIB.CG   COBIB.MK   COBIB.SI  COBIB.SR

CIBISS.BH       -      24      12    1,270    4,798  6,104


COBISS.CG      61      -      23    1,324    26,183  27,591

COBISS.NK
           46      3       -     765    2,306  3,120


COBISS.SI      76      33      356      -    2,711  3,176


COBISS.SR      582     639      766    5,325      -  7,312


 ОБЩО:       765     699     1,157    8,684    35,998  47,303                    © IZUM 2006
COBISS
  Библиотечен софтуер за автоматизация


COBISS 2            COBISS3
  Каталогизация
  OPAC (онлайн обществен
                  Придобиване
  каталог за достъп)       Периодични издания
  Доклади            Заемане от читатели
  Заемане            Междубиблиотечно заемане
                  Доклади
                  Приложение за
                  администрация             © IZUM 2006
Словенски библиотеки в COBISS.SI
        (Ноември 2006)

             Пълноправни  Асоциирани
Библиотеки  Всичко
              членове    членове

Национални   1         1√     -

Академични   70         70 √    -

Обществени   64         64 √    -

Специални   125         120    -

Училищни   659         55    271


ОБЩО:     919         310    271
          © IZUM 2006
ARNES
Комуникационна инфраструктура
     © IZUM 2006
Бази данни
 © IZUM 2006
COBIB.SI
            (Ноември 2006)

~ 3 милиона библиографски записа     > 8 милиона държатели
Локални БД > 8 мил. библ. записа     > 14 mil. co. sp. holdings

             © IZUM 2006
Създадени/Свалени записи
              (2005)


Библиотека  Създадени    (%)    Свалени  (%)


Национална   23,325    (64%)    13,375  (36%)


Академични   78,954    (63%)    45,874  (37%)


Специални    55,739    (54%)    48,460  (46%)


Обществени   41,425    (12%)   308,067  (88%)


Училищни    1,077    (3%)    34,050  (97%)

ОБЩО:     200,730    (31%)   449,826  (69%)
             © IZUM 2006
Използването на услуги през 2005

  250,000 потребители в Словения

  Използване на COBISS.SI бази данни
  -> 17,9 милиона заявки за търсене
  -> 21,4 милиона показвания

  476,043 персонални библиографии за 19,460
  изследователи

  > 0,7 милиона заявки за търсене в други услуги


              © IZUM 2006
Образование и Техническа поддръжка

  IZUM Образователна програма
  (26 различни курса за обучение)


  Периодични презентации на нови разработки в
  COBISS и други услуги

  Техническа поддръжка (телефон, e-поща, чат)
              © IZUM 2006
Образование
(Обучителни курсове дни за година)
      © IZUM 2006
Техническа поддръжка
(е-поща, телефонни обаждания за година)
       © IZUM 2006
Специални услуги за потребителите

  Библиотечно възнаграждение за автори които
  работи(научни трудове, дисертации и разработки) са
  на заемане в публичните библиотеки

  Справочната услуга Ask a librarian

  Уеб-базирани курсове

  Заявка за ресурси, направа на резервации и заемане
  чрез COBISS/OPAC


             © IZUM 2006
SICRIS
Словенска Текуща Изследователска Информационна Система

  Бази данни
  - Изследователски организации
  - Изследователски групи
  - Изследователи
  - Изследователски проекти
  - Изследователски програми

  CERIF Формат (Common European Research Information Format)

  Интернет приложение (http://sicris.izum.si)
  - Директна връзка към COBISS.SI (библиографска) система
  - Прозрачност на изследователските и развойни дейности и
  резултати

              © IZUM 2006
© IZUM 2006
Изходящи COBISS проекти

  Нови модули в COBISS3

  Оторизиран контрол

  Нови услуги за крайни потребители

  COBISS.Net
             © IZUM 2006
Повече информация


 http://www.cobiss.net

 COBISS.Net: Phase 2
 Коментари от експерти
 COBISS - платформата
    © IZUM 2006

More Related Content

Featured

How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 

Featured (20)

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 

COBISS

 • 1. Системата COBISS и нейното приложение автор: Марта Селяк Институт по информационни науки, Марибор, Словения Превод от английски език : инж. Иван Маджаров Регионална библиотека “Дора Габе”, Добрич, България © IZUM 2006
 • 2. Институт по информационни науки, IZUM, Словения  Обществена инфраструктура (no-profit)  100 служители (библиотекари и ИТ специалисти)  Годишен бюджет: 6.0 милиона Евро - от които 13,5 процента за консорционални бази данни и услуги - от които 14,5 % за оборудване  90/10 отношение бюджет към собствени продажби © IZUM 2006
 • 4. COBISS (Co-operative Online Bibliographic System and Services)  Организационен модел от присъединени библиотеки в библиотечна информационна система със споделено каталогизиране  Автономни национални информационни системи - COBISS.SI Словения - COBISS.BH Босна и Херцеговина - COBISS.MK Македония - COBISS.SR Сърбия - COBISS.CG Черна Гора - COBISS.BG България  Библиотечен софтуер за автоматизация (COBISS2, COBISS3) © IZUM 2006
 • 5. COBISS Информационен модел  Библиотечно Информационно Обслужване - да координира и управлява централните услуги - да координира дейностите от библиотечната компютаризация - да осигурява COBISS софтуер за централните услуги и за локална библиотечна автоматизация - да обучава и осигурява техническа поддръжка  Участващи библиотеки – видове членства: - национален член и пълноправни членове - асоциирани(свързани) членове © IZUM 2006
 • 6. Предварителни условия - предпоставки  Използване на унифицирани(еднакви) стандарти и правила в споделеното каталогизиране  Подходящо обучени каталогизатори  Компютърна и комуникационна мрежа  Национална Библиотечна Информационна Система  Многоезичен Потребителски Интерфейс (GUI) © IZUM 2006
 • 7. Цели  Да създава национална библиотечна информационна система с COBIB споделена библиографска база данни свързана към E- CRIS системата  Да създава връзки между COBIB споделени библиографски бази данни и Обединените каталози в Европа и Световния каталог(WorldCat)  Да поддържа сътрудничество между библиотеките: - да обменя знания и опит - да обменя библиографска информация и ресурси - увеличава производителността  Да автоматизира локалните библиотечни операции © IZUM 2006
 • 8. COBISS.Net © IZUM 2006
 • 9. Библиотеките на COBISS платформа (Май 2006) © IZUM 2006
 • 10. Библиотеките на COBISS платформа (Май 2006) © IZUM 2006
 • 11. Статистики за обменени записи от Ноември 2004 до Ноември 2006 Свалени от Свалени от Свалени от Свалени от Свалени от Общо COBISS.Net COBIB.BH COBIB.CG COBIB.MK COBIB.SI COBIB.SR CIBISS.BH - 24 12 1,270 4,798 6,104 COBISS.CG 61 - 23 1,324 26,183 27,591 COBISS.NK 46 3 - 765 2,306 3,120 COBISS.SI 76 33 356 - 2,711 3,176 COBISS.SR 582 639 766 5,325 - 7,312 ОБЩО: 765 699 1,157 8,684 35,998 47,303 © IZUM 2006
 • 12. COBISS Библиотечен софтуер за автоматизация COBISS 2 COBISS3  Каталогизация  OPAC (онлайн обществен  Придобиване каталог за достъп)  Периодични издания  Доклади  Заемане от читатели  Заемане  Междубиблиотечно заемане  Доклади  Приложение за администрация © IZUM 2006
 • 13. Словенски библиотеки в COBISS.SI (Ноември 2006) Пълноправни Асоциирани Библиотеки Всичко членове членове Национални 1 1√ - Академични 70 70 √ - Обществени 64 64 √ - Специални 125 120 - Училищни 659 55 271 ОБЩО: 919 310 271 © IZUM 2006
 • 15. Бази данни © IZUM 2006
 • 16. COBIB.SI (Ноември 2006) ~ 3 милиона библиографски записа > 8 милиона държатели Локални БД > 8 мил. библ. записа > 14 mil. co. sp. holdings © IZUM 2006
 • 17. Създадени/Свалени записи (2005) Библиотека Създадени (%) Свалени (%) Национална 23,325 (64%) 13,375 (36%) Академични 78,954 (63%) 45,874 (37%) Специални 55,739 (54%) 48,460 (46%) Обществени 41,425 (12%) 308,067 (88%) Училищни 1,077 (3%) 34,050 (97%) ОБЩО: 200,730 (31%) 449,826 (69%) © IZUM 2006
 • 18. Използването на услуги през 2005  250,000 потребители в Словения  Използване на COBISS.SI бази данни -> 17,9 милиона заявки за търсене -> 21,4 милиона показвания  476,043 персонални библиографии за 19,460 изследователи  > 0,7 милиона заявки за търсене в други услуги © IZUM 2006
 • 19. Образование и Техническа поддръжка  IZUM Образователна програма (26 различни курса за обучение)  Периодични презентации на нови разработки в COBISS и други услуги  Техническа поддръжка (телефон, e-поща, чат) © IZUM 2006
 • 21. Техническа поддръжка (е-поща, телефонни обаждания за година) © IZUM 2006
 • 22. Специални услуги за потребителите  Библиотечно възнаграждение за автори които работи(научни трудове, дисертации и разработки) са на заемане в публичните библиотеки  Справочната услуга Ask a librarian  Уеб-базирани курсове  Заявка за ресурси, направа на резервации и заемане чрез COBISS/OPAC © IZUM 2006
 • 23. SICRIS Словенска Текуща Изследователска Информационна Система  Бази данни - Изследователски организации - Изследователски групи - Изследователи - Изследователски проекти - Изследователски програми  CERIF Формат (Common European Research Information Format)  Интернет приложение (http://sicris.izum.si) - Директна връзка към COBISS.SI (библиографска) система - Прозрачност на изследователските и развойни дейности и резултати © IZUM 2006
 • 25. Изходящи COBISS проекти  Нови модули в COBISS3  Оторизиран контрол  Нови услуги за крайни потребители  COBISS.Net © IZUM 2006
 • 26. Повече информация http://www.cobiss.net COBISS.Net: Phase 2 Коментари от експерти COBISS - платформата © IZUM 2006