SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
ПРОЕКТ „БИБЛИОТЕКАТА –
ПОСРЕДНИК В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ
НА ДЕЦА ОТ РОМСКАТА ОБЩНОСТ”
С ПОДКРЕПАТА НА ФОНДАЦИЯ „ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ”
В РАМКИТЕ НА КОНКУРС „БИБЛИОТЕКАТА – АКТИВЕН УЧАСТНИК В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ”,
В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР РД11-00-115/24.06. 2016 Г. С МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Регионална библиотека „Дора Габе” Добрич
Партньор - Фондация „Ръка за помощ”
Цели на проекта
• Формиране на основни образователни
и социални компетенции на деца
от ромски произход на възраст 4-6 години
• Насърчаване цялостното им включване
в ранния образователен процес
• Подпомагане ограмотяването на децата,
обогатяване на лексикалния им запас от
български думи
• Стимулиране развитието на творческия им талант
• Повишаване мотивацията у родителите за оказване на подкрепа
на децата за успешна адаптация в процеса на образование
• Утвърждаване на библиотеката като активен участник в
обществения живот
Целева група
• 24 деца на възраст 4-6 години,
чийто майчин език не е
български, обособени в две
групи - на 4 г. и на 5-6 г.
• и техните родители
Потребности
• образователна интеграция
• задържане в детската градина
и училище
• срещи с родителите за преодоляване
на негативни стереотипи
• опознаване на различни етнокултури
• запазване и изява на културната идентичност
• формиране уважение към правата
и свободите на всеки индивид
Методи и подходи
• разнообразни тематични занятия с
различни форми на обучение
• атрактивни пособия и интерактивни
методи за адаптация към учебната
среда
• ангажиране на родителите
• смяна на обичайната среда
• създаване на среда на толерантно
мултикултурно общуване
• иновативни за библиотечната работа
с деца - последователни занимания с
група деца и родители
Принос на партньора в
изпълнението на проекта
• опит във формиране на основни образователни
познания при деца от ромски произход
• успешно насърчаване на образователната интеграция на
ромите
• реализиране на иновативни проекти
• сътрудничество с обществени организации
• включване в проекта на педагог с опит в работата с деца
от ромската общност
• привличане на родителите
• транспортиране на децата до библиотеката със собствен
транспорт
• включване в планираната информационна кампания
Прочети ми приказка…
Сближаване на децата по забавен начин с книгите: четене,
четене с разказване, преразказ и драматизация, куклен
театър, сглобяване на пъзели по приказки и др.
Постигнати резултати:
Положително отношение към книгите
Нови знания
Обогатяване на речника
Споделяне удоволствието от четенето
Развиване на въображението
Ранно музикално възпитание
Запознаване с музикалните
инструменти и видовете музика,
с използване на различни детски
музикални инструменти, дискове с
музика, озвучена литература
Постигнати резултати:
Развиване на нови умения
Формиране по-добра концентрация,
разбиране, артистичност
Вдъхновено възприятие и реакция за
света
Непринудено запаметяване на думи
Разкриване на музикалните заложби у
децата – чувството за ритъм и
мелодия
Работилница за въображение
Разнообразни занимания - рисуване,
апликиране, моделиране с безопасни
материали
Включване на творческия процес в
изкуството като проводник за
комуникация
Постигнати резултати:
Научаване на нови думи
Получаване нови знания и умения
Развиване на положително отношение
към изкуство
Изграждане на умения за
концентрация
Развиване креативността, творческия
потенциал, въображението и
наблюдателността
Запознаване на децата и
техните родители с различни
български празнични
традиции и обичаи
Постигнати резултати:
Опознаване на българските
традиции и обичаи
Получаване нови знания
Формиране на умения за диалогична реч
Подсилване усещането за принадлежност
към общността
Приобщаване към общочовешките
ценности и добродетели
Традицията повелява…
Заключителни дейности
Изработване на филмче за дейностите
по проекта и публикуване на сайта на
библиотеката и партньора
Разпространяване на рекламни
дипляни
Заключителна среща
Откриване на изложба от създадените
от децата творби
Заключителна среща
Обща изложба
Устойчивост на проекта
• Продължаване съвместни дейности с партньора след приключване
на проекта
• Мултиплициране на заниманията с деца от други институции в
града, в които преобладават деца от ромската общност
• Споделяне с други библиотеки придобития опит за работа с
етнически групи
• Използване получените по проекта пособия и материали в бъдещи
дейности по ограмотяване и плавно включване в образователния
процес на деца от малцинствени групи
Благодаря за вниманието!
Галя Маринова
pr@libdobrich.bg
Регионална библиотека “Дора Габе”

More Related Content

Similar to RB Dora Gabe Proekt Obrazovatelna integracia

Г-жа Теодора Кузманова, Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, гр. Асеновгр...
Г-жа Теодора Кузманова, Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, гр. Асеновгр...Г-жа Теодора Кузманова, Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, гр. Асеновгр...
Г-жа Теодора Кузманова, Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, гр. Асеновгр...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Проект Летни ателиета в библиотеката
Проект Летни ателиета в библиотекатаПроект Летни ателиета в библиотеката
Проект Летни ателиета в библиотекатаZahariy Knyazheski Regional Library
 
Социалното включване като игра и търсене на собствената идентичност
Социалното включване като игра и търсене на собствената идентичностСоциалното включване като игра и търсене на собствената идентичност
Социалното включване като игра и търсене на собствената идентичностРазнообразни и равни
 
целодневна детска градина
целодневна детска градинацелодневна детска градина
целодневна детска градинаrossitsazlankova
 
Портфолио група "Звънчета"
Портфолио група "Звънчета"Портфолио група "Звънчета"
Портфолио група "Звънчета"soukim
 
Татяна Кръстанова, библиотекар в НЧ „Иван Вазов” - гр. Костинброд
Татяна Кръстанова, библиотекар в НЧ „Иван Вазов” - гр. КостинбродТатяна Кръстанова, библиотекар в НЧ „Иван Вазов” - гр. Костинброд
Татяна Кръстанова, библиотекар в НЧ „Иван Вазов” - гр. КостинбродGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Proekt az sam bulgarche obicham
Proekt az sam bulgarche obichamProekt az sam bulgarche obicham
Proekt az sam bulgarche obichamStefkaLacheva
 
Az sam bulgarche obicham
Az sam bulgarche obichamAz sam bulgarche obicham
Az sam bulgarche obichamStefkaLacheva
 
Отчет на МО Хуманитарни науки
Отчет на МО Хуманитарни наукиОтчет на МО Хуманитарни науки
Отчет на МО Хуманитарни наукиRose Sunrise
 
Г-жа Валя Стоянова, НЧ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Стамболийски - „Обучение на възр...
Г-жа Валя Стоянова, НЧ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Стамболийски - „Обучение на възр...Г-жа Валя Стоянова, НЧ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Стамболийски - „Обучение на възр...
Г-жа Валя Стоянова, НЧ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Стамболийски - „Обучение на възр...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
 
участие в учебна визита на тема
участие в учебна визита на темаучастие в учебна визита на тема
участие в учебна визита на темаlubovkodjabasheva
 
план за грамотността
план за грамотносттаплан за грамотността
план за грамотносттаsoffii_h
 
Otchet 1 srok ucebna 2019 2020 g
Otchet 1 srok ucebna 2019 2020 gOtchet 1 srok ucebna 2019 2020 g
Otchet 1 srok ucebna 2019 2020 gElena Kondilova
 
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия животБиблиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия животGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целият живот
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целият животБиблиотеките в помощ на образованието и ученето през целият живот
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целият животlibdobrich
 
Индивидуален план на артстудио "Палитра"
Индивидуален план на артстудио "Палитра"Индивидуален план на артстудио "Палитра"
Индивидуален план на артстудио "Палитра"mnpc2012
 

Similar to RB Dora Gabe Proekt Obrazovatelna integracia (20)

Г-жа Теодора Кузманова, Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, гр. Асеновгр...
Г-жа Теодора Кузманова, Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, гр. Асеновгр...Г-жа Теодора Кузманова, Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, гр. Асеновгр...
Г-жа Теодора Кузманова, Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, гр. Асеновгр...
 
Проект Летни ателиета в библиотеката
Проект Летни ателиета в библиотекатаПроект Летни ателиета в библиотеката
Проект Летни ателиета в библиотеката
 
Социалното включване като игра и търсене на собствената идентичност
Социалното включване като игра и търсене на собствената идентичностСоциалното включване като игра и търсене на собствената идентичност
Социалното включване като игра и търсене на собствената идентичност
 
целодневна детска градина
целодневна детска градинацелодневна детска градина
целодневна детска градина
 
Etwinning project
Etwinning projectEtwinning project
Etwinning project
 
ЗАЕДНО В УЧЕНЕ И ИГРА
ЗАЕДНО В УЧЕНЕ И ИГРАЗАЕДНО В УЧЕНЕ И ИГРА
ЗАЕДНО В УЧЕНЕ И ИГРА
 
Портфолио група "Звънчета"
Портфолио група "Звънчета"Портфолио група "Звънчета"
Портфолио група "Звънчета"
 
4modul 1tema
4modul 1tema4modul 1tema
4modul 1tema
 
Татяна Кръстанова, библиотекар в НЧ „Иван Вазов” - гр. Костинброд
Татяна Кръстанова, библиотекар в НЧ „Иван Вазов” - гр. КостинбродТатяна Кръстанова, библиотекар в НЧ „Иван Вазов” - гр. Костинброд
Татяна Кръстанова, библиотекар в НЧ „Иван Вазов” - гр. Костинброд
 
Proekt az sam bulgarche obicham
Proekt az sam bulgarche obichamProekt az sam bulgarche obicham
Proekt az sam bulgarche obicham
 
Az sam bulgarche obicham
Az sam bulgarche obichamAz sam bulgarche obicham
Az sam bulgarche obicham
 
Отчет на МО Хуманитарни науки
Отчет на МО Хуманитарни наукиОтчет на МО Хуманитарни науки
Отчет на МО Хуманитарни науки
 
проект
проектпроект
проект
 
Г-жа Валя Стоянова, НЧ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Стамболийски - „Обучение на възр...
Г-жа Валя Стоянова, НЧ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Стамболийски - „Обучение на възр...Г-жа Валя Стоянова, НЧ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Стамболийски - „Обучение на възр...
Г-жа Валя Стоянова, НЧ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Стамболийски - „Обучение на възр...
 
участие в учебна визита на тема
участие в учебна визита на темаучастие в учебна визита на тема
участие в учебна визита на тема
 
план за грамотността
план за грамотносттаплан за грамотността
план за грамотността
 
Otchet 1 srok ucebna 2019 2020 g
Otchet 1 srok ucebna 2019 2020 gOtchet 1 srok ucebna 2019 2020 g
Otchet 1 srok ucebna 2019 2020 g
 
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия животБиблиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот
 
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целият живот
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целият животБиблиотеките в помощ на образованието и ученето през целият живот
Библиотеките в помощ на образованието и ученето през целият живот
 
Индивидуален план на артстудио "Палитра"
Индивидуален план на артстудио "Палитра"Индивидуален план на артстудио "Палитра"
Индивидуален план на артстудио "Палитра"
 

More from libdobrich

Eko proekt 2018
Eko proekt 2018Eko proekt 2018
Eko proekt 2018libdobrich
 
65 години Регионална библиотека "Дора Габе"
65 години Регионална библиотека "Дора Габе"65 години Регионална библиотека "Дора Габе"
65 години Регионална библиотека "Дора Габе"libdobrich
 
Регионална библиотека "Дора Габе" - Добрич – място за достъп до е-знание и e-...
Регионална библиотека "Дора Габе" - Добрич – място за достъп до е-знание и e-...Регионална библиотека "Дора Габе" - Добрич – място за достъп до е-знание и e-...
Регионална библиотека "Дора Габе" - Добрич – място за достъп до е-знание и e-...libdobrich
 
В света на Дора Габе
В света на Дора ГабеВ света на Дора Габе
В света на Дора Габеlibdobrich
 
Идентифициране на целевите групи и библиотечните услуги за тях
Идентифициране на целевите групи и библиотечните услуги за тяхИдентифициране на целевите групи и библиотечните услуги за тях
Идентифициране на целевите групи и библиотечните услуги за тяхlibdobrich
 
Добруджа в Europeana
Добруджа в EuropeanaДобруджа в Europeana
Добруджа в Europeanalibdobrich
 

More from libdobrich (7)

Eko proekt 2018
Eko proekt 2018Eko proekt 2018
Eko proekt 2018
 
65 години Регионална библиотека "Дора Габе"
65 години Регионална библиотека "Дора Габе"65 години Регионална библиотека "Дора Габе"
65 години Регионална библиотека "Дора Габе"
 
Регионална библиотека "Дора Габе" - Добрич – място за достъп до е-знание и e-...
Регионална библиотека "Дора Габе" - Добрич – място за достъп до е-знание и e-...Регионална библиотека "Дора Габе" - Добрич – място за достъп до е-знание и e-...
Регионална библиотека "Дора Габе" - Добрич – място за достъп до е-знание и e-...
 
В света на Дора Габе
В света на Дора ГабеВ света на Дора Габе
В света на Дора Габе
 
Идентифициране на целевите групи и библиотечните услуги за тях
Идентифициране на целевите групи и библиотечните услуги за тяхИдентифициране на целевите групи и библиотечните услуги за тях
Идентифициране на целевите групи и библиотечните услуги за тях
 
COBISS
COBISSCOBISS
COBISS
 
Добруджа в Europeana
Добруджа в EuropeanaДобруджа в Europeana
Добруджа в Europeana
 

RB Dora Gabe Proekt Obrazovatelna integracia

 • 1. ПРОЕКТ „БИБЛИОТЕКАТА – ПОСРЕДНИК В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА ОТ РОМСКАТА ОБЩНОСТ” С ПОДКРЕПАТА НА ФОНДАЦИЯ „ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ” В РАМКИТЕ НА КОНКУРС „БИБЛИОТЕКАТА – АКТИВЕН УЧАСТНИК В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ”, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР РД11-00-115/24.06. 2016 Г. С МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Регионална библиотека „Дора Габе” Добрич Партньор - Фондация „Ръка за помощ”
 • 2. Цели на проекта • Формиране на основни образователни и социални компетенции на деца от ромски произход на възраст 4-6 години • Насърчаване цялостното им включване в ранния образователен процес • Подпомагане ограмотяването на децата, обогатяване на лексикалния им запас от български думи • Стимулиране развитието на творческия им талант • Повишаване мотивацията у родителите за оказване на подкрепа на децата за успешна адаптация в процеса на образование • Утвърждаване на библиотеката като активен участник в обществения живот
 • 3. Целева група • 24 деца на възраст 4-6 години, чийто майчин език не е български, обособени в две групи - на 4 г. и на 5-6 г. • и техните родители
 • 4. Потребности • образователна интеграция • задържане в детската градина и училище • срещи с родителите за преодоляване на негативни стереотипи • опознаване на различни етнокултури • запазване и изява на културната идентичност • формиране уважение към правата и свободите на всеки индивид
 • 5. Методи и подходи • разнообразни тематични занятия с различни форми на обучение • атрактивни пособия и интерактивни методи за адаптация към учебната среда • ангажиране на родителите • смяна на обичайната среда • създаване на среда на толерантно мултикултурно общуване • иновативни за библиотечната работа с деца - последователни занимания с група деца и родители
 • 6. Принос на партньора в изпълнението на проекта • опит във формиране на основни образователни познания при деца от ромски произход • успешно насърчаване на образователната интеграция на ромите • реализиране на иновативни проекти • сътрудничество с обществени организации • включване в проекта на педагог с опит в работата с деца от ромската общност • привличане на родителите • транспортиране на децата до библиотеката със собствен транспорт • включване в планираната информационна кампания
 • 7. Прочети ми приказка… Сближаване на децата по забавен начин с книгите: четене, четене с разказване, преразказ и драматизация, куклен театър, сглобяване на пъзели по приказки и др. Постигнати резултати: Положително отношение към книгите Нови знания Обогатяване на речника Споделяне удоволствието от четенето Развиване на въображението
 • 8.
 • 9.
 • 10. Ранно музикално възпитание Запознаване с музикалните инструменти и видовете музика, с използване на различни детски музикални инструменти, дискове с музика, озвучена литература Постигнати резултати: Развиване на нови умения Формиране по-добра концентрация, разбиране, артистичност Вдъхновено възприятие и реакция за света Непринудено запаметяване на думи Разкриване на музикалните заложби у децата – чувството за ритъм и мелодия
 • 11.
 • 12.
 • 13. Работилница за въображение Разнообразни занимания - рисуване, апликиране, моделиране с безопасни материали Включване на творческия процес в изкуството като проводник за комуникация Постигнати резултати: Научаване на нови думи Получаване нови знания и умения Развиване на положително отношение към изкуство Изграждане на умения за концентрация Развиване креативността, творческия потенциал, въображението и наблюдателността
 • 14.
 • 15.
 • 16. Запознаване на децата и техните родители с различни български празнични традиции и обичаи Постигнати резултати: Опознаване на българските традиции и обичаи Получаване нови знания Формиране на умения за диалогична реч Подсилване усещането за принадлежност към общността Приобщаване към общочовешките ценности и добродетели Традицията повелява…
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20. Заключителни дейности Изработване на филмче за дейностите по проекта и публикуване на сайта на библиотеката и партньора Разпространяване на рекламни дипляни Заключителна среща Откриване на изложба от създадените от децата творби
 • 23. Устойчивост на проекта • Продължаване съвместни дейности с партньора след приключване на проекта • Мултиплициране на заниманията с деца от други институции в града, в които преобладават деца от ромската общност • Споделяне с други библиотеки придобития опит за работа с етнически групи • Използване получените по проекта пособия и материали в бъдещи дейности по ограмотяване и плавно включване в образователния процес на деца от малцинствени групи
 • 24.
 • 25. Благодаря за вниманието! Галя Маринова pr@libdobrich.bg Регионална библиотека “Дора Габе”