SlideShare a Scribd company logo
BRCW nr. 7 in the CPR 305/2011
- interpretation -
Ir. Chris Hamans
The Netherlands
CPR : European regulation 305/2011
2
Recitels and Articles
For a better understanding of the Regulation:
• RECITELS
are important for the interpretation of the rules given in the
ARTICLES
3
4
CPD  CPR 305/2011
CERINȚE ESENȚIALE
1. Rezistență mecanică și stabilitate
2. Securitatea la incendiu
3. Igienă, sănătate și protecția mediului
4. Siguranță și accesibilitate în
exploatare
5. Protecție împotriva zgomotului
6. Economie de energie și izolare
termică
5
ANNEXA 1 ; CPR
CERINȚELE FUNDAMENTALE
APLICABILE CONSTRUCȚIILOR
1. Rezistență mecanică și stabilitate
2. Securitatea la incendiu
3. Igienă, sănătate și mediu
înconjurător (life cycle)
4. Siguranță și accesibilitate în
exploatare
5. Protecție împotriva zgomotului
6. Economie de energie și izolare
termică
7. Utilizare sustenabilă a
resurselor naturale
ANNEXA 1 ; CPD
CPD  CPR 305/2011
CERINȚELE FUNDAMENTALE
APLICABILE CONSTRUCȚIILOR
1. Rezistență mecanică și stabilitate
2. Securitatea la incendiu
3. Igienă, sănătate și mediu
înconjurător (life cycle)
4. Siguranță și accesibilitate în
exploatare
5. Protecție împotriva zgomotului
6. Economie de energie și izolare
termică
7. Utilizare sustenabilă a
resurselor naturale
6
ANNEXA 1
(1) Cerințele fundamentale
aplicabile construcțiilor prevăzute
în anexa I constituie baza pentru
pregătirea mandatelor de
standardizare și a specificațiilor
tehnice armonizate.
CPD  CPR 305/2011
7
EAD
(ETA)
Product
Standards
hEN
Product
Standards
(2) Caracteristicile esențiale ale
produselor pentru construcții se
stabilesc în specificațiile tehnice
armonizate în ceea ce privește
cerințele fundamentale aplicabile
construcțiilor.
Starting point are WORKS (buildings + civil engineering)
8
CPR – Recitel 1
• Normele statelor membre impun ca construcțiile să fie proiectate și
executate în așa fel încât să nu pună în pericol siguranța persoanelor,
a animalelor domestice și a bunurilor și să nu dăuneze mediului.
9
CPR – Recitel 2
• Normele respective influențează în mod direct cerințele aplicabile
produselor pentru construcții. Cerințele respective se reflectă,
la rândul lor, în standardele naționale aplicabile produselor, autorizările
tehnice naționale și alte specificații și dispoziții tehnice naționale
privind produsele pentru construcții. Din cauza disparității acestora,
respectivele cerințe sunt o piedică în calea schimburilor comerciale în
interiorul Uniunii.
10
CPR – Recitel 12
• Metodele utilizate de către statele membre în cerințele acestora
aplicabile construcțiilor, precum și alte norme naționale referitoare la
caracteristicile esențiale ale produselor pentru construcții, ar trebui să
fie conforme cu specificațiile tehnice armonizate.
11
ETA
Product
Standards
hEN
Product
Standards
CPR & EPD - Recital 55
Pentru evaluarea utilizării durabile a resurselor și a
impactului construcțiilor asupra mediului, ar trebui utilizate
declarațiile de mediu privind produsele atunci când acestea
sunt disponibile.
12
CPR - Recitel 57
• Ori de câte ori este posibil, ar trebui prevăzute metode europene
uniforme pentru asigurarea conformității cu cerințele fundamentale
prevăzute în anexa I.
13
CEN
TC351
standards
CEN
TC350
Standards
EN15804
EN15978
CPR & EPD - Recital 56: use of EPD’s
• Pentru evaluarea utilizării durabile a resurselor și a impactului
construcțiilor asupra mediului, ar trebui utilizate declarațiile de mediu
privind produsele atunci când acestea sunt disponibile.
14
CEN
TC350
Standards
EN15804
hEN
Product
Standards
EPD
CERINȚELE FUNDAMENTALE 7.:
Utilizare sustenabilă a resurselor naturale
Construcțiile trebuie proiectate, executate și demolate astfel
încât utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să
asigure în special următoarele:
• (a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a
materialelor și părților componente, după demolare;
• (b) durabilitatea construcțiilor;
• (c) utilizarea la construcții a unor materii prime și
secundare compatibile cu mediul.
15
CERINȚELE FUNDAMENTALE 7.:
Utilizare sustenabilă a resurselor naturale
Construcțiile trebuie proiectate, executate și demolate astfel
încât utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să
asigure în special următoarele:
• (a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a
materialelor și părților componente, după demolare;
• (b) durabilitatea construcțiilor;
• (c) utilizarea la construcții a unor materii prime și
secundare compatibile cu mediul.
16
CERINȚELE FUNDAMENTALE 7.:
Utilizare sustenabilă a resurselor naturale
Construcțiile trebuie proiectate, executate și demolate astfel încât
utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să asigure în special
următoarele:
• (a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor și
părților componente, după demolare;
• (b) durabilitatea construcțiilor;
• (c) utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare
compatibile cu mediul.
17
CERINȚELE FUNDAMENTALE 7.:
Utilizare sustenabilă a resurselor naturale
Construcțiile trebuie proiectate, executate și demolate astfel încât
utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să asigure în special
următoarele:
• (a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor și
părților componente, după demolare;
• (b) durabilitatea construcțiilor;
• (c) utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare
compatibile cu mediul.
18
?
environmentally: on what indicator(s)
CERINȚELE FUNDAMENTALE 7.:
Utilizare sustenabilă a resurselor naturale
Construcțiile trebuie proiectate, executate și demolate astfel încât
utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să asigure în special
următoarele:
• (a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor și
părților componente, după demolare;
• (b) durabilitatea construcțiilor;
• (c) utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare
compatibile cu mediul.
19
Compatible:
to what? What is the reference?
What is the requirement?
CERINȚELE FUNDAMENTALE 7.:
Utilizare sustenabilă a resurselor naturale
Construcțiile trebuie proiectate, executate și demolate astfel încât
utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să asigure în special
următoarele:
• (a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor și
părților componente, după demolare;
• (b) durabilitatea construcțiilor;
• (c) utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare
compatibile cu mediul.
20
these are mid points ;
goal is optimum use of natural resources
CPR: BRCW 7
21
BRCW 7 : WHAT DOES IT MEAN ?
Member States : specify meaning / interpretation
Construcțiile trebuie proiectate, executate și demolate astfel încât
utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să asigure în special
următoarele:
• (a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor și
părților componente, după demolare;
• (b) durabilitatea construcțiilor;
• (c) utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare
compatibile cu mediul.
CPR: BRCW 7
22
BRCW 7 : WHAT DOES IT MEAN ?
Member States: resulting in new rules for works/building requirements ?
Construcțiile trebuie proiectate, executate și demolate astfel încât
utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să asigure în special
următoarele:
• (a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor și
părților componente, după demolare;
• (b) durabilitatea construcțiilor;
• (c) utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare
compatibile cu mediul.
CPR: BRCW 7
23
BRCW 7 : WHAT DOES IT MEAN ?
Member States: resulting in new declarations for construction products?
Construcțiile trebuie proiectate, executate și demolate astfel încât
utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să asigure în special
următoarele:
• (a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor și
părților componente, după demolare;
• (b) durabilitatea construcțiilor;
• (c) utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare
compatibile cu mediul.
24
Member States,
The European standards we made could be of
help for giving content to BRCW#7 on works
(buildings)
and for specifying the demand from this for
construction products
CPR & EPD - Recital 56: use of EPD’s
• Pentru evaluarea utilizării durabile a resurselor și a impactului
construcțiilor asupra mediului, ar trebui utilizate declarațiile de mediu
privind produsele atunci când acestea sunt disponibile.
25
CEN
TC350
Standards
EN15804
hEN
Product
Standards
EPD
Environmental
Performance
Social
Performance
Economic
Performance
Technical
Performance
Functional
Performance
EN 15643-2
Framework for
Environmental Performance
EN 15643 - 3
Framework for
Social Performance
EN 15643 - 4
Framework for
Economic Performance
Technical
Characteristics
Functionality
Building level
EN15978
Assessment of
Environmental Performance
- Calculation Method -
FprEN16309
Assessment of
Social Performance
- Calculation Method -
FprEN16627
Assessment of
Economic Performance
- Calculation Method -
EN15804
Environmental
Product Declarations
- core rules for the product category
of construction products -
(see Note below) (see Note below)
EN 15942
Environmental Product Declarations
- Communication format -
Business to Business
CEN/TR 15941
Environmental product declarations
– Methodology for selection and use
of generic data -
Product level
Note: At present, technical information related to some aspects of social and
economic performance are included under the provisions of pr EN 15804 to form part
of the EPD
Concept level
Integrated Building Performance
Framework level
EN 15643 - 1 Sustainability Assessment of Buildings -
General Framework
ENVIRONMENT
26
22 Environmental indicators
for each life cycle stage and beyond
27
Environmental impact from LCA-
EN 15804
Global Warming Potential (GWP)
Ozon Depletion Potential (ODP)
Acidification (AP)
Eutrofication (NP)
Summer smog (POCP)
Depletion of resources
– non fossil (ADP)
– fossil (MJ)
Resource use
EN 15804
Use of renewable primary energy excluding energy
resources used as raw material (MJ)
Use of renewable primary energy resources used as
raw material(MJ)
Total renewable (MJ)
Use of non-renewable primary energy excluding
primary energy resources used as raw material (MJ)
Use of non-renewable primary energy resources
used as raw material(MJ)
Total non renewable (MJ)
Use of secondary material (kg)
Use of renewable secondary fuels (MJ)
Use of non-renewable secondary fuels (MJ)
Net use of fresh water (m3)
Waste
EN15804
Hazardous waste disposed (kg)
Non hazardous waste disposed(kg)
Radioactive waste disposed (kg)
Output flows
EN15804
Components for re-use (kg)
Materials for recycling (kg)
Materials for energy recovery
(not being waste incineration) (kg)
Exported energy for each energy
carrier (MJ)
7 8
3
4the methodology and the indicators are available !
BWR #7
28
Construcțiile trebuie proiectate, executate și demolate astfel
încât utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să
asigure în special următoarele:
• (a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a
materialelor și părților componente, după demolare;
• (b) durabilitatea construcțiilor;
• (c) utilizarea la construcții a unor materii prime și
secundare compatibile cu mediul.
Output flows
EN15804
Components for re-use (kg)
Materials for recycling (kg)
Materials for energy recovery
(not being waste incineration)
(kg)
Exported energy for each energy
carrier (MJ)
BWR #7
29
Construcțiile trebuie proiectate, executate și demolate astfel
încât utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să
asigure în special următoarele:
• (a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a
materialelor și părților componente, după demolare;
• (b) durabilitatea construcțiilor;
• (c) utilizarea la construcții a unor materii prime și
secundare compatibile cu mediul.
CPR:
AVCP (Attestation, Verification of the Constancy of Performance)
of the essential characteristics of construction products
&
RSL – Reference Service Life in EPD (acc. EN15804)
Building Assessment (acc. EN15978):
ESL (Estimated Service Life) specified in the building scenario
(Functional Equivalent)
BWR #7
30
Construcțiile trebuie proiectate, executate și demolate astfel
încât utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să
asigure în special următoarele:
• (a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a
materialelor și părților componente, după demolare;
• (b) durabilitatea construcțiilor;
• (c) utilizarea la construcții a unor materii prime și
secundare compatibile cu mediul.
Resource use
EN 15804
Use of renewable primary energy excluding energy
resources used as raw material (MJ)
Use of renewable primary energy resources used as
raw material(MJ)
Total renewable (MJ)
Use of non-renewable primary energy excluding
primary energy resources used as raw material (MJ)
Use of non-renewable primary energy resources
used as raw material(MJ)
Total non renewable (MJ)
Use of secondary material (kg)
Use of renewable secondary fuels (MJ)
Use of non-renewable secondary fuels (MJ)
Net use of fresh water (m3)
Environmental impact from LCA-
EN 15804
Global Warming Potential (GWP)
Ozon Depletion Potential (ODP)
Acidification (AP)
Eutrofication (NP)
Summer smog (POCP)
Depletion of resources
– non fossil (ADP)
– fossil (MJ)
31
More info ?
Contact:
Chris Hamans
esc@hamans.com
http://www.hamans.com

More Related Content

Viewers also liked

cen tc350 sustainability standards status june 2013
cen tc350 sustainability standards status june 2013cen tc350 sustainability standards status june 2013
cen tc350 sustainability standards status june 2013
Chris Hamans
 
CEN TC350 - dimensions environment-society-economy
CEN TC350 - dimensions environment-society-economyCEN TC350 - dimensions environment-society-economy
CEN TC350 - dimensions environment-society-economy
Chris Hamans
 
The EU legislative framework for the sustainability
The EU legislative framework for the sustainability The EU legislative framework for the sustainability
The EU legislative framework for the sustainability
Chris Hamans
 
Fire safety in the sustainability assessment of buildings
Fire safety in the sustainability assessment of buildingsFire safety in the sustainability assessment of buildings
Fire safety in the sustainability assessment of buildings
Chris Hamans
 
CEN TC350 - status standards 1-4-2012 & background
CEN TC350 - status standards 1-4-2012 & backgroundCEN TC350 - status standards 1-4-2012 & background
CEN TC350 - status standards 1-4-2012 & background
Chris Hamans
 
WSB14 - Session 111-3 German policy and tools
WSB14 - Session 111-3 German policy and toolsWSB14 - Session 111-3 German policy and tools
WSB14 - Session 111-3 German policy and tools
Chris Hamans
 
CEN TC350 - who standardised what?
CEN TC350 - who standardised what?CEN TC350 - who standardised what?
CEN TC350 - who standardised what?
Chris Hamans
 
Positioning the CEN TC350 standards and EN16309: social performance assessmen...
Positioning the CEN TC350 standards and EN16309: social performance assessmen...Positioning the CEN TC350 standards and EN16309: social performance assessmen...
Positioning the CEN TC350 standards and EN16309: social performance assessmen...
Chris Hamans
 

Viewers also liked (8)

cen tc350 sustainability standards status june 2013
cen tc350 sustainability standards status june 2013cen tc350 sustainability standards status june 2013
cen tc350 sustainability standards status june 2013
 
CEN TC350 - dimensions environment-society-economy
CEN TC350 - dimensions environment-society-economyCEN TC350 - dimensions environment-society-economy
CEN TC350 - dimensions environment-society-economy
 
The EU legislative framework for the sustainability
The EU legislative framework for the sustainability The EU legislative framework for the sustainability
The EU legislative framework for the sustainability
 
Fire safety in the sustainability assessment of buildings
Fire safety in the sustainability assessment of buildingsFire safety in the sustainability assessment of buildings
Fire safety in the sustainability assessment of buildings
 
CEN TC350 - status standards 1-4-2012 & background
CEN TC350 - status standards 1-4-2012 & backgroundCEN TC350 - status standards 1-4-2012 & background
CEN TC350 - status standards 1-4-2012 & background
 
WSB14 - Session 111-3 German policy and tools
WSB14 - Session 111-3 German policy and toolsWSB14 - Session 111-3 German policy and tools
WSB14 - Session 111-3 German policy and tools
 
CEN TC350 - who standardised what?
CEN TC350 - who standardised what?CEN TC350 - who standardised what?
CEN TC350 - who standardised what?
 
Positioning the CEN TC350 standards and EN16309: social performance assessmen...
Positioning the CEN TC350 standards and EN16309: social performance assessmen...Positioning the CEN TC350 standards and EN16309: social performance assessmen...
Positioning the CEN TC350 standards and EN16309: social performance assessmen...
 

Similar to BRCW nr. 7 in the CPR 305/2011 - interpretation -

constructii_ancheta_publica_ghid_proiectare_instalatii_ventilare.pdf
constructii_ancheta_publica_ghid_proiectare_instalatii_ventilare.pdfconstructii_ancheta_publica_ghid_proiectare_instalatii_ventilare.pdf
constructii_ancheta_publica_ghid_proiectare_instalatii_ventilare.pdf
dora348930
 
Lucian zaharia
Lucian zahariaLucian zaharia
Lucian zaharia
irina_306
 
LEGEA 10_1995 Republicata 30_09_2016.pdf
LEGEA 10_1995 Republicata 30_09_2016.pdfLEGEA 10_1995 Republicata 30_09_2016.pdf
LEGEA 10_1995 Republicata 30_09_2016.pdf
FlorinMacinic1
 
kupdf.net_p100-2013pdf.pdf
kupdf.net_p100-2013pdf.pdfkupdf.net_p100-2013pdf.pdf
kupdf.net_p100-2013pdf.pdf
corneliu2
 
p100-2013pdf_compress.pdf
p100-2013pdf_compress.pdfp100-2013pdf_compress.pdf
p100-2013pdf_compress.pdf
corneliu2
 
EUROCODURILE ACTUALITATE ŞI PERSPECTIVE
EUROCODURILE  ACTUALITATE ŞI PERSPECTIVEEUROCODURILE  ACTUALITATE ŞI PERSPECTIVE
EUROCODURILE ACTUALITATE ŞI PERSPECTIVE
Asociatia de Standardizare din Romania
 

Similar to BRCW nr. 7 in the CPR 305/2011 - interpretation - (6)

constructii_ancheta_publica_ghid_proiectare_instalatii_ventilare.pdf
constructii_ancheta_publica_ghid_proiectare_instalatii_ventilare.pdfconstructii_ancheta_publica_ghid_proiectare_instalatii_ventilare.pdf
constructii_ancheta_publica_ghid_proiectare_instalatii_ventilare.pdf
 
Lucian zaharia
Lucian zahariaLucian zaharia
Lucian zaharia
 
LEGEA 10_1995 Republicata 30_09_2016.pdf
LEGEA 10_1995 Republicata 30_09_2016.pdfLEGEA 10_1995 Republicata 30_09_2016.pdf
LEGEA 10_1995 Republicata 30_09_2016.pdf
 
kupdf.net_p100-2013pdf.pdf
kupdf.net_p100-2013pdf.pdfkupdf.net_p100-2013pdf.pdf
kupdf.net_p100-2013pdf.pdf
 
p100-2013pdf_compress.pdf
p100-2013pdf_compress.pdfp100-2013pdf_compress.pdf
p100-2013pdf_compress.pdf
 
EUROCODURILE ACTUALITATE ŞI PERSPECTIVE
EUROCODURILE  ACTUALITATE ŞI PERSPECTIVEEUROCODURILE  ACTUALITATE ŞI PERSPECTIVE
EUROCODURILE ACTUALITATE ŞI PERSPECTIVE
 

More from Chris Hamans

WSB14 - Session 111-4 Belgian sustainability policy
WSB14 - Session 111-4 Belgian sustainability policyWSB14 - Session 111-4 Belgian sustainability policy
WSB14 - Session 111-4 Belgian sustainability policy
Chris Hamans
 
WSB14-Session 111-0 introduction by chris hamans
WSB14-Session 111-0 introduction by chris hamansWSB14-Session 111-0 introduction by chris hamans
WSB14-Session 111-0 introduction by chris hamans
Chris Hamans
 
Standards, rating tools and regulations
Standards, rating tools and regulationsStandards, rating tools and regulations
Standards, rating tools and regulations
Chris Hamans
 
Indoor air quality in the sustainability assessment through en16309
Indoor air quality in the sustainability assessment through en16309Indoor air quality in the sustainability assessment through en16309
Indoor air quality in the sustainability assessment through en16309
Chris Hamans
 
Europäische Norm oder PEF
Europäische Norm oder PEFEuropäische Norm oder PEF
Europäische Norm oder PEF
Chris Hamans
 
Organise dop’s in the building chain
Organise dop’s in the building chainOrganise dop’s in the building chain
Organise dop’s in the building chain
Chris Hamans
 
CEN TC350 prEN16309: methodology for the social performance assessment of bui...
CEN TC350 prEN16309: methodology for the social performance assessment of bui...CEN TC350 prEN16309: methodology for the social performance assessment of bui...
CEN TC350 prEN16309: methodology for the social performance assessment of bui...
Chris Hamans
 
CEN TC350 - sustainability assessment of buildings and other sustainability a...
CEN TC350 - sustainability assessment of buildings and other sustainability a...CEN TC350 - sustainability assessment of buildings and other sustainability a...
CEN TC350 - sustainability assessment of buildings and other sustainability a...
Chris Hamans
 
Sustainability - standards, laws and regulations
Sustainability - standards, laws and regulationsSustainability - standards, laws and regulations
Sustainability - standards, laws and regulations
Chris Hamans
 

More from Chris Hamans (9)

WSB14 - Session 111-4 Belgian sustainability policy
WSB14 - Session 111-4 Belgian sustainability policyWSB14 - Session 111-4 Belgian sustainability policy
WSB14 - Session 111-4 Belgian sustainability policy
 
WSB14-Session 111-0 introduction by chris hamans
WSB14-Session 111-0 introduction by chris hamansWSB14-Session 111-0 introduction by chris hamans
WSB14-Session 111-0 introduction by chris hamans
 
Standards, rating tools and regulations
Standards, rating tools and regulationsStandards, rating tools and regulations
Standards, rating tools and regulations
 
Indoor air quality in the sustainability assessment through en16309
Indoor air quality in the sustainability assessment through en16309Indoor air quality in the sustainability assessment through en16309
Indoor air quality in the sustainability assessment through en16309
 
Europäische Norm oder PEF
Europäische Norm oder PEFEuropäische Norm oder PEF
Europäische Norm oder PEF
 
Organise dop’s in the building chain
Organise dop’s in the building chainOrganise dop’s in the building chain
Organise dop’s in the building chain
 
CEN TC350 prEN16309: methodology for the social performance assessment of bui...
CEN TC350 prEN16309: methodology for the social performance assessment of bui...CEN TC350 prEN16309: methodology for the social performance assessment of bui...
CEN TC350 prEN16309: methodology for the social performance assessment of bui...
 
CEN TC350 - sustainability assessment of buildings and other sustainability a...
CEN TC350 - sustainability assessment of buildings and other sustainability a...CEN TC350 - sustainability assessment of buildings and other sustainability a...
CEN TC350 - sustainability assessment of buildings and other sustainability a...
 
Sustainability - standards, laws and regulations
Sustainability - standards, laws and regulationsSustainability - standards, laws and regulations
Sustainability - standards, laws and regulations
 

Recently uploaded

ANATOMIA-COLOANEI-VERTEBRALE........pptx
ANATOMIA-COLOANEI-VERTEBRALE........pptxANATOMIA-COLOANEI-VERTEBRALE........pptx
ANATOMIA-COLOANEI-VERTEBRALE........pptx
StoicaHoratiu
 
Sistemul-limbic.pptMMMLLLȘDȘETJȘEțjȚețjȚEUJȚLEȚ.J/E:șdTHȘȚTEȘȚJLȘ.NYEȘF.
Sistemul-limbic.pptMMMLLLȘDȘETJȘEțjȚețjȚEUJȚLEȚ.J/E:șdTHȘȚTEȘȚJLȘ.NYEȘF.Sistemul-limbic.pptMMMLLLȘDȘETJȘEțjȚețjȚEUJȚLEȚ.J/E:șdTHȘȚTEȘȚJLȘ.NYEȘF.
Sistemul-limbic.pptMMMLLLȘDȘETJȘEțjȚețjȚEUJȚLEȚ.J/E:șdTHȘȚTEȘȚJLȘ.NYEȘF.
mihalasolga1
 
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptxRaport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
OlgaCasareci
 
Raport proiect transnațional România-Moldova
Raport proiect transnațional România-MoldovaRaport proiect transnațional România-Moldova
Raport proiect transnațional România-Moldova
nadiusha12345
 
Boli ale Sistemul Nervos Central (SNC) pptx
Boli ale Sistemul Nervos Central (SNC) pptxBoli ale Sistemul Nervos Central (SNC) pptx
Boli ale Sistemul Nervos Central (SNC) pptx
valerio13mai
 
Elemente geometrice din portul popular,,
Elemente geometrice din portul popular,,Elemente geometrice din portul popular,,
Elemente geometrice din portul popular,,
OlgaFalca
 
Raport proiect transfrontalier „Educație online fără hotare”
Raport proiect transfrontalier „Educație online fără hotare”Raport proiect transfrontalier „Educație online fără hotare”
Raport proiect transfrontalier „Educație online fără hotare”
SemenNicoleta
 
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaveriiproiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
auraortacu
 
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
AndreeaChelaru7
 

Recently uploaded (9)

ANATOMIA-COLOANEI-VERTEBRALE........pptx
ANATOMIA-COLOANEI-VERTEBRALE........pptxANATOMIA-COLOANEI-VERTEBRALE........pptx
ANATOMIA-COLOANEI-VERTEBRALE........pptx
 
Sistemul-limbic.pptMMMLLLȘDȘETJȘEțjȚețjȚEUJȚLEȚ.J/E:șdTHȘȚTEȘȚJLȘ.NYEȘF.
Sistemul-limbic.pptMMMLLLȘDȘETJȘEțjȚețjȚEUJȚLEȚ.J/E:șdTHȘȚTEȘȚJLȘ.NYEȘF.Sistemul-limbic.pptMMMLLLȘDȘETJȘEțjȚețjȚEUJȚLEȚ.J/E:șdTHȘȚTEȘȚJLȘ.NYEȘF.
Sistemul-limbic.pptMMMLLLȘDȘETJȘEțjȚețjȚEUJȚLEȚ.J/E:șdTHȘȚTEȘȚJLȘ.NYEȘF.
 
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptxRaport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
 
Raport proiect transnațional România-Moldova
Raport proiect transnațional România-MoldovaRaport proiect transnațional România-Moldova
Raport proiect transnațional România-Moldova
 
Boli ale Sistemul Nervos Central (SNC) pptx
Boli ale Sistemul Nervos Central (SNC) pptxBoli ale Sistemul Nervos Central (SNC) pptx
Boli ale Sistemul Nervos Central (SNC) pptx
 
Elemente geometrice din portul popular,,
Elemente geometrice din portul popular,,Elemente geometrice din portul popular,,
Elemente geometrice din portul popular,,
 
Raport proiect transfrontalier „Educație online fără hotare”
Raport proiect transfrontalier „Educație online fără hotare”Raport proiect transfrontalier „Educație online fără hotare”
Raport proiect transfrontalier „Educație online fără hotare”
 
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaveriiproiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
 
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
 

BRCW nr. 7 in the CPR 305/2011 - interpretation -

 • 1. BRCW nr. 7 in the CPR 305/2011 - interpretation - Ir. Chris Hamans The Netherlands
 • 2. CPR : European regulation 305/2011 2
 • 3. Recitels and Articles For a better understanding of the Regulation: • RECITELS are important for the interpretation of the rules given in the ARTICLES 3
 • 4. 4
 • 5. CPD  CPR 305/2011 CERINȚE ESENȚIALE 1. Rezistență mecanică și stabilitate 2. Securitatea la incendiu 3. Igienă, sănătate și protecția mediului 4. Siguranță și accesibilitate în exploatare 5. Protecție împotriva zgomotului 6. Economie de energie și izolare termică 5 ANNEXA 1 ; CPR CERINȚELE FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIILOR 1. Rezistență mecanică și stabilitate 2. Securitatea la incendiu 3. Igienă, sănătate și mediu înconjurător (life cycle) 4. Siguranță și accesibilitate în exploatare 5. Protecție împotriva zgomotului 6. Economie de energie și izolare termică 7. Utilizare sustenabilă a resurselor naturale ANNEXA 1 ; CPD
 • 6. CPD  CPR 305/2011 CERINȚELE FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIILOR 1. Rezistență mecanică și stabilitate 2. Securitatea la incendiu 3. Igienă, sănătate și mediu înconjurător (life cycle) 4. Siguranță și accesibilitate în exploatare 5. Protecție împotriva zgomotului 6. Economie de energie și izolare termică 7. Utilizare sustenabilă a resurselor naturale 6 ANNEXA 1 (1) Cerințele fundamentale aplicabile construcțiilor prevăzute în anexa I constituie baza pentru pregătirea mandatelor de standardizare și a specificațiilor tehnice armonizate.
 • 7. CPD  CPR 305/2011 7 EAD (ETA) Product Standards hEN Product Standards (2) Caracteristicile esențiale ale produselor pentru construcții se stabilesc în specificațiile tehnice armonizate în ceea ce privește cerințele fundamentale aplicabile construcțiilor.
 • 8. Starting point are WORKS (buildings + civil engineering) 8
 • 9. CPR – Recitel 1 • Normele statelor membre impun ca construcțiile să fie proiectate și executate în așa fel încât să nu pună în pericol siguranța persoanelor, a animalelor domestice și a bunurilor și să nu dăuneze mediului. 9
 • 10. CPR – Recitel 2 • Normele respective influențează în mod direct cerințele aplicabile produselor pentru construcții. Cerințele respective se reflectă, la rândul lor, în standardele naționale aplicabile produselor, autorizările tehnice naționale și alte specificații și dispoziții tehnice naționale privind produsele pentru construcții. Din cauza disparității acestora, respectivele cerințe sunt o piedică în calea schimburilor comerciale în interiorul Uniunii. 10
 • 11. CPR – Recitel 12 • Metodele utilizate de către statele membre în cerințele acestora aplicabile construcțiilor, precum și alte norme naționale referitoare la caracteristicile esențiale ale produselor pentru construcții, ar trebui să fie conforme cu specificațiile tehnice armonizate. 11 ETA Product Standards hEN Product Standards
 • 12. CPR & EPD - Recital 55 Pentru evaluarea utilizării durabile a resurselor și a impactului construcțiilor asupra mediului, ar trebui utilizate declarațiile de mediu privind produsele atunci când acestea sunt disponibile. 12
 • 13. CPR - Recitel 57 • Ori de câte ori este posibil, ar trebui prevăzute metode europene uniforme pentru asigurarea conformității cu cerințele fundamentale prevăzute în anexa I. 13 CEN TC351 standards CEN TC350 Standards EN15804 EN15978
 • 14. CPR & EPD - Recital 56: use of EPD’s • Pentru evaluarea utilizării durabile a resurselor și a impactului construcțiilor asupra mediului, ar trebui utilizate declarațiile de mediu privind produsele atunci când acestea sunt disponibile. 14 CEN TC350 Standards EN15804 hEN Product Standards EPD
 • 15. CERINȚELE FUNDAMENTALE 7.: Utilizare sustenabilă a resurselor naturale Construcțiile trebuie proiectate, executate și demolate astfel încât utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să asigure în special următoarele: • (a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor și părților componente, după demolare; • (b) durabilitatea construcțiilor; • (c) utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare compatibile cu mediul. 15
 • 16. CERINȚELE FUNDAMENTALE 7.: Utilizare sustenabilă a resurselor naturale Construcțiile trebuie proiectate, executate și demolate astfel încât utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să asigure în special următoarele: • (a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor și părților componente, după demolare; • (b) durabilitatea construcțiilor; • (c) utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare compatibile cu mediul. 16
 • 17. CERINȚELE FUNDAMENTALE 7.: Utilizare sustenabilă a resurselor naturale Construcțiile trebuie proiectate, executate și demolate astfel încât utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să asigure în special următoarele: • (a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor și părților componente, după demolare; • (b) durabilitatea construcțiilor; • (c) utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare compatibile cu mediul. 17
 • 18. CERINȚELE FUNDAMENTALE 7.: Utilizare sustenabilă a resurselor naturale Construcțiile trebuie proiectate, executate și demolate astfel încât utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să asigure în special următoarele: • (a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor și părților componente, după demolare; • (b) durabilitatea construcțiilor; • (c) utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare compatibile cu mediul. 18 ? environmentally: on what indicator(s)
 • 19. CERINȚELE FUNDAMENTALE 7.: Utilizare sustenabilă a resurselor naturale Construcțiile trebuie proiectate, executate și demolate astfel încât utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să asigure în special următoarele: • (a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor și părților componente, după demolare; • (b) durabilitatea construcțiilor; • (c) utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare compatibile cu mediul. 19 Compatible: to what? What is the reference? What is the requirement?
 • 20. CERINȚELE FUNDAMENTALE 7.: Utilizare sustenabilă a resurselor naturale Construcțiile trebuie proiectate, executate și demolate astfel încât utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să asigure în special următoarele: • (a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor și părților componente, după demolare; • (b) durabilitatea construcțiilor; • (c) utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare compatibile cu mediul. 20 these are mid points ; goal is optimum use of natural resources
 • 21. CPR: BRCW 7 21 BRCW 7 : WHAT DOES IT MEAN ? Member States : specify meaning / interpretation Construcțiile trebuie proiectate, executate și demolate astfel încât utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să asigure în special următoarele: • (a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor și părților componente, după demolare; • (b) durabilitatea construcțiilor; • (c) utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare compatibile cu mediul.
 • 22. CPR: BRCW 7 22 BRCW 7 : WHAT DOES IT MEAN ? Member States: resulting in new rules for works/building requirements ? Construcțiile trebuie proiectate, executate și demolate astfel încât utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să asigure în special următoarele: • (a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor și părților componente, după demolare; • (b) durabilitatea construcțiilor; • (c) utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare compatibile cu mediul.
 • 23. CPR: BRCW 7 23 BRCW 7 : WHAT DOES IT MEAN ? Member States: resulting in new declarations for construction products? Construcțiile trebuie proiectate, executate și demolate astfel încât utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să asigure în special următoarele: • (a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor și părților componente, după demolare; • (b) durabilitatea construcțiilor; • (c) utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare compatibile cu mediul.
 • 24. 24 Member States, The European standards we made could be of help for giving content to BRCW#7 on works (buildings) and for specifying the demand from this for construction products
 • 25. CPR & EPD - Recital 56: use of EPD’s • Pentru evaluarea utilizării durabile a resurselor și a impactului construcțiilor asupra mediului, ar trebui utilizate declarațiile de mediu privind produsele atunci când acestea sunt disponibile. 25 CEN TC350 Standards EN15804 hEN Product Standards EPD
 • 26. Environmental Performance Social Performance Economic Performance Technical Performance Functional Performance EN 15643-2 Framework for Environmental Performance EN 15643 - 3 Framework for Social Performance EN 15643 - 4 Framework for Economic Performance Technical Characteristics Functionality Building level EN15978 Assessment of Environmental Performance - Calculation Method - FprEN16309 Assessment of Social Performance - Calculation Method - FprEN16627 Assessment of Economic Performance - Calculation Method - EN15804 Environmental Product Declarations - core rules for the product category of construction products - (see Note below) (see Note below) EN 15942 Environmental Product Declarations - Communication format - Business to Business CEN/TR 15941 Environmental product declarations – Methodology for selection and use of generic data - Product level Note: At present, technical information related to some aspects of social and economic performance are included under the provisions of pr EN 15804 to form part of the EPD Concept level Integrated Building Performance Framework level EN 15643 - 1 Sustainability Assessment of Buildings - General Framework ENVIRONMENT 26
 • 27. 22 Environmental indicators for each life cycle stage and beyond 27 Environmental impact from LCA- EN 15804 Global Warming Potential (GWP) Ozon Depletion Potential (ODP) Acidification (AP) Eutrofication (NP) Summer smog (POCP) Depletion of resources – non fossil (ADP) – fossil (MJ) Resource use EN 15804 Use of renewable primary energy excluding energy resources used as raw material (MJ) Use of renewable primary energy resources used as raw material(MJ) Total renewable (MJ) Use of non-renewable primary energy excluding primary energy resources used as raw material (MJ) Use of non-renewable primary energy resources used as raw material(MJ) Total non renewable (MJ) Use of secondary material (kg) Use of renewable secondary fuels (MJ) Use of non-renewable secondary fuels (MJ) Net use of fresh water (m3) Waste EN15804 Hazardous waste disposed (kg) Non hazardous waste disposed(kg) Radioactive waste disposed (kg) Output flows EN15804 Components for re-use (kg) Materials for recycling (kg) Materials for energy recovery (not being waste incineration) (kg) Exported energy for each energy carrier (MJ) 7 8 3 4the methodology and the indicators are available !
 • 28. BWR #7 28 Construcțiile trebuie proiectate, executate și demolate astfel încât utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să asigure în special următoarele: • (a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor și părților componente, după demolare; • (b) durabilitatea construcțiilor; • (c) utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare compatibile cu mediul. Output flows EN15804 Components for re-use (kg) Materials for recycling (kg) Materials for energy recovery (not being waste incineration) (kg) Exported energy for each energy carrier (MJ)
 • 29. BWR #7 29 Construcțiile trebuie proiectate, executate și demolate astfel încât utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să asigure în special următoarele: • (a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor și părților componente, după demolare; • (b) durabilitatea construcțiilor; • (c) utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare compatibile cu mediul. CPR: AVCP (Attestation, Verification of the Constancy of Performance) of the essential characteristics of construction products & RSL – Reference Service Life in EPD (acc. EN15804) Building Assessment (acc. EN15978): ESL (Estimated Service Life) specified in the building scenario (Functional Equivalent)
 • 30. BWR #7 30 Construcțiile trebuie proiectate, executate și demolate astfel încât utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să asigure în special următoarele: • (a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor și părților componente, după demolare; • (b) durabilitatea construcțiilor; • (c) utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare compatibile cu mediul. Resource use EN 15804 Use of renewable primary energy excluding energy resources used as raw material (MJ) Use of renewable primary energy resources used as raw material(MJ) Total renewable (MJ) Use of non-renewable primary energy excluding primary energy resources used as raw material (MJ) Use of non-renewable primary energy resources used as raw material(MJ) Total non renewable (MJ) Use of secondary material (kg) Use of renewable secondary fuels (MJ) Use of non-renewable secondary fuels (MJ) Net use of fresh water (m3) Environmental impact from LCA- EN 15804 Global Warming Potential (GWP) Ozon Depletion Potential (ODP) Acidification (AP) Eutrofication (NP) Summer smog (POCP) Depletion of resources – non fossil (ADP) – fossil (MJ)
 • 31. 31 More info ? Contact: Chris Hamans esc@hamans.com http://www.hamans.com