SlideShare a Scribd company logo
Đoạn phim giới thiệu ở địa chỉ:
https://goo.gl/sRusXR
BÀI 45
HÓA HỌC VÀ
VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG
Khái
niệm
• Môi trường
• Ô nhiễm môi trường
Phân loại
ô nhiễm
môi
trường
• Ô nhiễm môi trường không khí
• Ô nhiễm môi trường nước
• Ô nhiễm môi trường đất
Vai trò của
hóa học
với phòng
chống
ô nhiễm môi
trường
• Nhận biết môi trường bị ô nhiễm
• Vai trò của hóa học trong việc xử lí
chất gây ô nhiễm môi trường
• Một số phương pháp xử lý chất thải
gây ô nhiễm môi trường
Vai trò hóa học trong
phòng chống ô nhiễm
Phân loại
ô nhiễm môi trường
Khái niệm
I. Một số khái niệm
1. Môi trường
Môi trường là một tập hợp tất cả các
thành phần của thế giới vật chất bao
quanh có khả năng tác động đến sự
tồn tại và phát triển của mỗi sinh vật.
bài trình chiếu
I. Một số khái niệm
2. Ô nhiễm môi trường
- Ô nhiễm môi trường là sự làm thay đổi tính chất
của môi trường , vi phạm tiêu chuẩn môi trường.
- Chất gây ô nhiễm môi trường là những nhân tố
làm cho môi trường trở nên độc hại.
VD:
+ Bụi, khí thải độc hại: SO2, NOx, CO2, CO,…
+ Các ion trong nước: Cation kim loại (Fe3+,
Cd2+, Al3+,…), Anion ( NO3-, PO4
3-,…)
+ Các chất hữu cơ (benzen, dẫn xuất phenol,
dioxin, …)
Vai trò hóa học trong
phòng chống ô nhiễm
Phân loại
ô nhiễm môi trường
Khái niệm
bài trình chiếu
Vai trò hóa học trong
phòng chống ô nhiễm
Phân loại
ô nhiễm môi trường
Khái niệm
I. Một số khái niệm
2. Ô nhiễm môi trường
Ô nhiễm môi trường do hậu quả của hoạt động
tự nhiên như hoạt động của núi lửa, bão lũ,…
I. Một số khái niệm
2. Ô nhiễm môi trường
Ô nhiễm môi trường do hâu quả các hoạt động
do con người thực hiện trong sản xuất công
nghiệp, nông nghiệp, tham gia giao thông hay
trong sinh hoạt
Vai trò hóa học trong
phòng chống ô nhiễm
Phân loại
ô nhiễm môi trường
Khái niệm
II. Phân loại ô nhiễm môi trường
1. Ô nhiễm môi trường không khí
Vai trò hóa học trong
phòng chống ô nhiễm
Phân loại
ô nhiễm môi trường
Khái niệm
a. Nguyên nhân gây ô nhiễm
Do thiên nhiên:
- Núi lửa phun trào
- Cháy rừng
- Hoạt động sống
của các sinh vật
trên trái đất
…
Do con người:
- Hoạt động công nghiệp
- Hoạt động giao thông
- Hoạt động sinh hoạt
- …
bài trình chiếu
II. Phân loại ô nhiễm môi trường
1. Ô nhiễm môi trường không khí
Vai trò hóa học trong
phòng chống ô nhiễm
Phân loại
ô nhiễm môi trường
Khái niệm
b. Tác hại của ô nhiễm không khí
- Hiệu ứng “nhà kính”.
- Gây ra các bệnh về đường hô hấp, tim mạch.
- Ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển
động, thực vật.
- Phá hủy tầng ozon
- Mưa axit
- ….
Mưa axit là gì?
Mưa axit là hiện tượng mưa mà trong nước mưa có độ
pH dưới 5,6, được tạo ra bởi lượng khí thải CO2, SO2
và NOx từ các quá trình phát triển sản xuất con người
tiêu thụ nhiều than đá, dầu mỏ và các nhiên liệu tự
nhiên khác.
Mưa axit là gì?
Các khí thải SO2, NOx sau khi được thải ra khí
quyển sẽ bị oxi hóa dưới xúc tác ánh sáng mặt
trời và các kim loại nặng trong không khí.
2SO2+ O2
Ánh sáng
Kim loại
nặng
2SO3
2NO+ O2
Ánh sáng
Kim loại
nặng
2NO2
Mưa axit là gì?
Các khí SO3, NO2 sinh ra sẽ hòa tan vào nước
mưa tạo thành axit H2SO4, HNO3 và rơi xuống
đất gây ra hiện tượng mưa axit.
SO3+ H2O H2SO4
NO2+ H2O HNO3
Hiệu ứng ”nhà kính”
II. Phân loại ô nhiễm môi trường
2. Ô nhiễm môi trường nước
Vai trò hóa học trong
phòng chống ô nhiễm
Phân loại
ô nhiễm môi trường
Khái niệm
a. Nguyên nhân gây ô nhiễm
Do thiên nhiên:
- Mưa
- Bão, lũ lụt
- Các hoạt động
sống của sinh vật
- …
Do con người:
- Nước thải, rác từ hoạt
động công nghiệp, sinh
hoạt; phân bón, thuốc
trừ sâu từ hoạt động
nông nghiệp
- …
bài trình chiếu
II. Phân loại ô nhiễm môi trường
2. Ô nhiễm môi trường nước
Vai trò hóa học trong
phòng chống ô nhiễm
Phân loại
ô nhiễm môi trường
Khái niệm
b. Tác hại của ô nhiễm nước
- Các chất độc tích lũy trong cơ thể động, thực
vật và con người gây các loại bệnh.
- Các vi khuẩn, ký sinh trùng, sinh vật gây bệnh
theo nguồn nước ô nhiễm lan truyền bệnh.
- Nước mưa mang theo chất độc, phóng xạ,…
phát tán ra khu vực rộng lớn.
- ….
bài trình chiếu
II. Phân loại ô nhiễm môi trường
3. Ô nhiễm môi trường đất
Vai trò hóa học trong
phòng chống ô nhiễm
Phân loại
ô nhiễm môi trường
Khái niệm
a. Nguyên nhân gây ô nhiễm
Do thiên nhiên:
- Núi lửa.
- Thủy triều xâm
nhập.
- Sa mạc hóa.
- …
Do con người:
- Rác thải công nghiệp
chứa nhiều kim loại
nặng.
- Các chất hóa học,
thuốc trừ sâu, phân bón
tích tụ vào đất.
- …
bài trình chiếu
II. Phân loại ô nhiễm môi trường
3. Ô nhiễm môi trường đất
Vai trò hóa học trong
phòng chống ô nhiễm
Phân loại
ô nhiễm môi trường
Khái niệm
b. Tác hại của ô nhiễm đất
- Các kim loại nặng tích tụ trong đất ảnh hưởng
quá trình sống của thực vật và đầu độc nguồn
nước ngầm.
- Lượng phân bón, thuốc trừ sâu tồn dư làm
thay đồi tính chất của đất (đất chai cứng, đất
chua,…)
- Các chất độc dioxin ảnh hưởng lâu dài và
nặng nề đến người nhiễm
bài trình chiếu
III. Hóa học với vấn đề phòng chống ô
nhiễm môi trường
1. Nhận biết môi trường bị ô nhiễm
Vai trò hóa học trong
phòng chống ô nhiễm
Phân loại
ô nhiễm môi trường
Khái niệm
- Quan sát: nhận biết môi trường nước, không
khí qua mùi, màu sắc.
VD:
+ Nước ô nhiễm thường có mùi, có màu hoặc
không trong suốt.
+ Không khí nhiều hạt bụi, không trong lành.
III. Hóa học với vấn đề phòng chống ô
nhiễm môi trường
1. Nhận biết môi trường bị ô nhiễm
Vai trò hóa học trong
phòng chống ô nhiễm
Phân loại
ô nhiễm môi trường
Khái niệm
- Sử dụng các dụng cụ đo quan trắc môi
trường. Từ đó xác định được nồng độ, thành
phần các chất độc hại có trong môi trường.
VD:
+ Sử dụng máy quang phổ có thể đo được nồng
độ các ion trong nước.
+ Xác định pH bằng máy đo pH
Máy quang phổ UV-Vis
III. Hóa học với vấn đề phòng chống ô
nhiễm môi trường
2. Vai trò của hóa học trong xử lý chất gây ô
nhiễm môi trường
Vai trò hóa học trong
phòng chống ô nhiễm
Phân loại
ô nhiễm môi trường
Khái niệm
- Có nhiều phương pháp khác nhau để xử lý
chất gây ô nhiễm môi trường .
- Nguyên tắc chung là phải sử dụng các biện
pháp phù hợp với thành phần các chất gây ô
nhiễm cần xử lý, phù hợp với từng lĩnh vực,
phạm vi cần xử lý.
III. Hóa học với vấn đề phòng chống ô
nhiễm môi trường
3. Một số phương pháp xử lý
Vai trò hóa học trong
phòng chống ô nhiễm
Phân loại
ô nhiễm môi trường
Khái niệm
- Phương pháp lọc bụi tĩnh điện
- Phương pháp hấp thụ
- Phương pháp hấp phụ
- Phương pháp xử lý bằng thực vật
(Phytoremediation)
Mô hình
lọc bụi
tĩnh điện
Khí thải
Không khí
sạch
Vòi phun
chất hấp thụ
Phương pháp
hấp thụ
khí thải
Không
khí sạch
HCl + H2O
+ K2CO3
+ NaOH,…
Không
khí sạch
SO2 + Ca(OH)2
+ NaOH,…
Phương pháp hấp phụ
Các chất gây ô nhiễm được hấp phụ lên
bề mặt của than bùn, than hoạt tính, đất
xốp,….
bài trình chiếu
Fe3+
Cu2+
Ni2+
bài trình chiếu
Fe3+
Cu2+
Ni2+
Quá trình
hấp phụ
Cacbon
hoạt
tính
Sấy khô Nghiền
Nguyên liệu cho các
ngành công nghiệp
như xi măng, gốm,…
Câu hỏi: Là một học sinh,
em có thể làm gì để cứu lấy
môi trường của chúng ta?
bài trình chiếu

More Related Content

What's hot

Hoanganh 121226214354-phpapp01
Hoanganh 121226214354-phpapp01Hoanganh 121226214354-phpapp01
Hoanganh 121226214354-phpapp01
hoanganhovo
 
Báo cáo tổ 3
Báo cáo tổ 3Báo cáo tổ 3
Báo cáo tổ 3
sakura_huy
 
Ô nhiễm môi trường đất do chất thải công nghiệp và đô thị tại Việt Nam
Ô nhiễm môi trường đất do chất thải công nghiệp và đô thị tại Việt NamÔ nhiễm môi trường đất do chất thải công nghiệp và đô thị tại Việt Nam
Ô nhiễm môi trường đất do chất thải công nghiệp và đô thị tại Việt Nam
Dũng Việt
 
Btl2 hoahocvamoitruong
Btl2 hoahocvamoitruongBtl2 hoahocvamoitruong
Btl2 hoahocvamoitruong
ngocnganmonkey
 
Bài tiểu luận môn.pptx slide share
Bài tiểu luận môn.pptx slide shareBài tiểu luận môn.pptx slide share
Bài tiểu luận môn.pptx slide share
maichipbong
 
Tổng quan về môi trường
Tổng quan về môi trườngTổng quan về môi trường
Tổng quan về môi trường
rivernorth_91
 
Chapter 5 ô nhiễm đất và chất thải rắn
Chapter 5 ô nhiễm đất và chất thải rắnChapter 5 ô nhiễm đất và chất thải rắn
Chapter 5 ô nhiễm đất và chất thải rắn
Son Pham
 
ô Nhiễm-môi-trường-đất
ô Nhiễm-môi-trường-đấtô Nhiễm-môi-trường-đất
ô Nhiễm-môi-trường-đất
Duong Tran
 
o nhiem moi truong khong khi
o nhiem moi truong khong khio nhiem moi truong khong khi
o nhiem moi truong khong khi
Đại Lê Vinh
 
Bài báo cáo
Bài báo cáoBài báo cáo
Bài báo cáo
vt21220406
 
Environment and People
Environment and PeopleEnvironment and People
Environment and People
m21m
 
Chuong 5 o nhiem moi truong
Chuong 5  o nhiem moi truongChuong 5  o nhiem moi truong
Chuong 5 o nhiem moi truong
Tra Nguyen
 
Tiểu luận tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay 2019 ZALO 093 189 2701
Tiểu luận tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay 2019 ZALO 093 189 2701Tiểu luận tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay 2019 ZALO 093 189 2701
Tiểu luận tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay 2019 ZALO 093 189 2701
Viết thuê báo cáo thực tập giá rẻ
 
đề Tài 10: Quan Ly Moi Truong
đề Tài 10: Quan Ly Moi Truongđề Tài 10: Quan Ly Moi Truong
đề Tài 10: Quan Ly Moi Truong
phamlenhiem2000
 
Ô nhiễm môi trường và hành động của chúng ta
Ô nhiễm môi trường và hành động của chúng taÔ nhiễm môi trường và hành động của chúng ta
Ô nhiễm môi trường và hành động của chúng ta
Ngọc Trâm Phan
 
Phân tích hoạt động công nghiệp & nông nghiệp tác động đến môi trường
Phân tích hoạt động công nghiệp & nông nghiệp tác động đến môi trường Phân tích hoạt động công nghiệp & nông nghiệp tác động đến môi trường
Phân tích hoạt động công nghiệp & nông nghiệp tác động đến môi trường
Chris2610
 
Thực trạng ô nhiễm môi trường
Thực trạng ô nhiễm môi trườngThực trạng ô nhiễm môi trường
Thực trạng ô nhiễm môi trường
Chém Gió Thành Bão
 

What's hot (18)

Hoanganh 121226214354-phpapp01
Hoanganh 121226214354-phpapp01Hoanganh 121226214354-phpapp01
Hoanganh 121226214354-phpapp01
 
Báo cáo tổ 3
Báo cáo tổ 3Báo cáo tổ 3
Báo cáo tổ 3
 
Ô nhiễm môi trường đất do chất thải công nghiệp và đô thị tại Việt Nam
Ô nhiễm môi trường đất do chất thải công nghiệp và đô thị tại Việt NamÔ nhiễm môi trường đất do chất thải công nghiệp và đô thị tại Việt Nam
Ô nhiễm môi trường đất do chất thải công nghiệp và đô thị tại Việt Nam
 
Btl2 hoahocvamoitruong
Btl2 hoahocvamoitruongBtl2 hoahocvamoitruong
Btl2 hoahocvamoitruong
 
Bài tiểu luận môn.pptx slide share
Bài tiểu luận môn.pptx slide shareBài tiểu luận môn.pptx slide share
Bài tiểu luận môn.pptx slide share
 
Tổng quan về môi trường
Tổng quan về môi trườngTổng quan về môi trường
Tổng quan về môi trường
 
Chapter 5 ô nhiễm đất và chất thải rắn
Chapter 5 ô nhiễm đất và chất thải rắnChapter 5 ô nhiễm đất và chất thải rắn
Chapter 5 ô nhiễm đất và chất thải rắn
 
ô Nhiễm-môi-trường-đất
ô Nhiễm-môi-trường-đấtô Nhiễm-môi-trường-đất
ô Nhiễm-môi-trường-đất
 
o nhiem moi truong khong khi
o nhiem moi truong khong khio nhiem moi truong khong khi
o nhiem moi truong khong khi
 
powerpoint
powerpointpowerpoint
powerpoint
 
Bài báo cáo
Bài báo cáoBài báo cáo
Bài báo cáo
 
Environment and People
Environment and PeopleEnvironment and People
Environment and People
 
Chuong 5 o nhiem moi truong
Chuong 5  o nhiem moi truongChuong 5  o nhiem moi truong
Chuong 5 o nhiem moi truong
 
Tiểu luận tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay 2019 ZALO 093 189 2701
Tiểu luận tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay 2019 ZALO 093 189 2701Tiểu luận tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay 2019 ZALO 093 189 2701
Tiểu luận tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay 2019 ZALO 093 189 2701
 
đề Tài 10: Quan Ly Moi Truong
đề Tài 10: Quan Ly Moi Truongđề Tài 10: Quan Ly Moi Truong
đề Tài 10: Quan Ly Moi Truong
 
Ô nhiễm môi trường và hành động của chúng ta
Ô nhiễm môi trường và hành động của chúng taÔ nhiễm môi trường và hành động của chúng ta
Ô nhiễm môi trường và hành động của chúng ta
 
Phân tích hoạt động công nghiệp & nông nghiệp tác động đến môi trường
Phân tích hoạt động công nghiệp & nông nghiệp tác động đến môi trường Phân tích hoạt động công nghiệp & nông nghiệp tác động đến môi trường
Phân tích hoạt động công nghiệp & nông nghiệp tác động đến môi trường
 
Thực trạng ô nhiễm môi trường
Thực trạng ô nhiễm môi trườngThực trạng ô nhiễm môi trường
Thực trạng ô nhiễm môi trường
 

Similar to bài trình chiếu

Baitrinhchieu-BAI45-HOAHOCVAMOITRUONG
Baitrinhchieu-BAI45-HOAHOCVAMOITRUONGBaitrinhchieu-BAI45-HOAHOCVAMOITRUONG
Baitrinhchieu-BAI45-HOAHOCVAMOITRUONG
ElHuy
 
Đo và Kiểm Tra Môi Trường(1-2).pdf
Đo và Kiểm Tra Môi Trường(1-2).pdfĐo và Kiểm Tra Môi Trường(1-2).pdf
Đo và Kiểm Tra Môi Trường(1-2).pdf
LinhNguyenTien3
 
o nhiem moi truong khong khi
o nhiem moi truong khong khio nhiem moi truong khong khi
o nhiem moi truong khong khi
Đại Lê Vinh
 
bai-thuyet-trinh-ve-bao-.ppt ve cai j do hay ho
bai-thuyet-trinh-ve-bao-.ppt ve cai j do hay hobai-thuyet-trinh-ve-bao-.ppt ve cai j do hay ho
bai-thuyet-trinh-ve-bao-.ppt ve cai j do hay ho
avroraflorestina28
 
Chào mừng đến với bình nguyên vô tận.pptx
Chào mừng đến với bình nguyên vô tận.pptxChào mừng đến với bình nguyên vô tận.pptx
Chào mừng đến với bình nguyên vô tận.pptx
HiuMim
 
Chuong 2 _ Khoa hoc Moi truong - 4.pptx
Chuong 2 _ Khoa hoc Moi truong - 4.pptxChuong 2 _ Khoa hoc Moi truong - 4.pptx
Chuong 2 _ Khoa hoc Moi truong - 4.pptx
MyQN
 
bai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong.ppt
bai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong.pptbai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong.ppt
bai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong.ppt
ThngTrnb2
 
Bai 17 o nhiem moi truong o doi on hoa
Bai 17 o nhiem moi truong o doi on hoaBai 17 o nhiem moi truong o doi on hoa
Bai 17 o nhiem moi truong o doi on hoa
hoanganhovo
 
Powerpoint Ô nhiễm đất , chất thải rắn
Powerpoint Ô nhiễm đất , chất thải rắnPowerpoint Ô nhiễm đất , chất thải rắn
Powerpoint Ô nhiễm đất , chất thải rắn
Nhung Lê
 
Tiểu luận ô nhiễm môi trường - hậu quả và giải pháp - ZALO 093 189 2701
Tiểu luận ô nhiễm môi trường - hậu quả và giải pháp - ZALO 093 189 2701Tiểu luận ô nhiễm môi trường - hậu quả và giải pháp - ZALO 093 189 2701
Tiểu luận ô nhiễm môi trường - hậu quả và giải pháp - ZALO 093 189 2701
Viết thuê báo cáo thực tập giá rẻ
 
bai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong.ppt
bai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong.pptbai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong.ppt
bai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong.ppt
avroraflorestina28
 
bai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong.ppt
bai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong.pptbai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong.ppt
bai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong.ppt
nguyenbh020612
 
bai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong33.ppt
bai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong33.pptbai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong33.ppt
bai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong33.ppt
BaoTruong43
 
bai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong.ppt
bai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong.pptbai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong.ppt
bai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong.ppt
BaoTruong43
 
bai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong.ppt
bai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong.pptbai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong.ppt
bai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong.ppt
DuyThi39
 
bai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong.ppt
bai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong.pptbai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong.ppt
bai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong.ppt
nganhthus82
 
địA chỉ tích hợp
địA chỉ tích hợpđịA chỉ tích hợp
địA chỉ tích hợp
Hiền Trần
 
Hoa hoc xanh ts le thi thanh huong 2016
Hoa hoc xanh ts le thi thanh huong 2016Hoa hoc xanh ts le thi thanh huong 2016
Hoa hoc xanh ts le thi thanh huong 2016
Nguyen Thanh Tu Collection
 

Similar to bài trình chiếu (20)

Baitrinhchieu-BAI45-HOAHOCVAMOITRUONG
Baitrinhchieu-BAI45-HOAHOCVAMOITRUONGBaitrinhchieu-BAI45-HOAHOCVAMOITRUONG
Baitrinhchieu-BAI45-HOAHOCVAMOITRUONG
 
Đo và Kiểm Tra Môi Trường(1-2).pdf
Đo và Kiểm Tra Môi Trường(1-2).pdfĐo và Kiểm Tra Môi Trường(1-2).pdf
Đo và Kiểm Tra Môi Trường(1-2).pdf
 
o nhiem moi truong khong khi
o nhiem moi truong khong khio nhiem moi truong khong khi
o nhiem moi truong khong khi
 
bai-thuyet-trinh-ve-bao-.ppt ve cai j do hay ho
bai-thuyet-trinh-ve-bao-.ppt ve cai j do hay hobai-thuyet-trinh-ve-bao-.ppt ve cai j do hay ho
bai-thuyet-trinh-ve-bao-.ppt ve cai j do hay ho
 
Chào mừng đến với bình nguyên vô tận.pptx
Chào mừng đến với bình nguyên vô tận.pptxChào mừng đến với bình nguyên vô tận.pptx
Chào mừng đến với bình nguyên vô tận.pptx
 
Chuong 2 _ Khoa hoc Moi truong - 4.pptx
Chuong 2 _ Khoa hoc Moi truong - 4.pptxChuong 2 _ Khoa hoc Moi truong - 4.pptx
Chuong 2 _ Khoa hoc Moi truong - 4.pptx
 
bai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong.ppt
bai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong.pptbai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong.ppt
bai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong.ppt
 
Bai 17 o nhiem moi truong o doi on hoa
Bai 17 o nhiem moi truong o doi on hoaBai 17 o nhiem moi truong o doi on hoa
Bai 17 o nhiem moi truong o doi on hoa
 
Powerpoint Ô nhiễm đất , chất thải rắn
Powerpoint Ô nhiễm đất , chất thải rắnPowerpoint Ô nhiễm đất , chất thải rắn
Powerpoint Ô nhiễm đất , chất thải rắn
 
abc xyz
abc xyzabc xyz
abc xyz
 
Tiểu luận ô nhiễm môi trường - hậu quả và giải pháp - ZALO 093 189 2701
Tiểu luận ô nhiễm môi trường - hậu quả và giải pháp - ZALO 093 189 2701Tiểu luận ô nhiễm môi trường - hậu quả và giải pháp - ZALO 093 189 2701
Tiểu luận ô nhiễm môi trường - hậu quả và giải pháp - ZALO 093 189 2701
 
Bộ giáo dục và đào tạo trường đh
Bộ giáo dục và đào tạo trường đhBộ giáo dục và đào tạo trường đh
Bộ giáo dục và đào tạo trường đh
 
bai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong.ppt
bai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong.pptbai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong.ppt
bai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong.ppt
 
bai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong.ppt
bai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong.pptbai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong.ppt
bai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong.ppt
 
bai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong33.ppt
bai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong33.pptbai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong33.ppt
bai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong33.ppt
 
bai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong.ppt
bai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong.pptbai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong.ppt
bai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong.ppt
 
bai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong.ppt
bai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong.pptbai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong.ppt
bai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong.ppt
 
bai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong.ppt
bai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong.pptbai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong.ppt
bai-thuyet-trinh-ve-bao-ve-moi-truong.ppt
 
địA chỉ tích hợp
địA chỉ tích hợpđịA chỉ tích hợp
địA chỉ tích hợp
 
Hoa hoc xanh ts le thi thanh huong 2016
Hoa hoc xanh ts le thi thanh huong 2016Hoa hoc xanh ts le thi thanh huong 2016
Hoa hoc xanh ts le thi thanh huong 2016
 

Recently uploaded

english exercise advice our score increases as you pick a category, fill out ...
english exercise advice our score increases as you pick a category, fill out ...english exercise advice our score increases as you pick a category, fill out ...
english exercise advice our score increases as you pick a category, fill out ...
UynNgc32
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Chuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc hai
Chuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc haiChuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc hai
Chuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc hai
htk290674
 
Chuyên đề Toán lớp 9: Căn bậc ba - Căn bậc n
Chuyên đề Toán lớp 9: Căn bậc ba - Căn bậc nChuyên đề Toán lớp 9: Căn bậc ba - Căn bậc n
Chuyên đề Toán lớp 9: Căn bậc ba - Căn bậc n
htk290674
 
Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...
Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...
Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...
huynhthingocthao2309
 
thuvienhoclieu.com-Tu-vung-Tieng-Anh-11-Global.docx
thuvienhoclieu.com-Tu-vung-Tieng-Anh-11-Global.docxthuvienhoclieu.com-Tu-vung-Tieng-Anh-11-Global.docx
thuvienhoclieu.com-Tu-vung-Tieng-Anh-11-Global.docx
truclinhtk
 
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
chủ nghĩa xã hội khoa học trắc nghiệm chương 6
chủ nghĩa xã hội khoa học trắc nghiệm chương 6chủ nghĩa xã hội khoa học trắc nghiệm chương 6
chủ nghĩa xã hội khoa học trắc nghiệm chương 6
2356110101
 
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
Luận Văn Uy Tín
 
Lý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdf
Lý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdfLý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdf
Lý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdf
vanquyet260302
 
Chuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua can
Chuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua canChuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua can
Chuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua can
htk290674
 
Phòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptx
Phòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptxPhòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptx
Phòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptx
liunisau24
 
KL_PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...
KL_PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...KL_PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...
KL_PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...
Luận Văn Uy Tín
 
Chuyên đề Toán lớp 9 Bất đẳng thức Cauchy
Chuyên đề Toán lớp 9 Bất đẳng thức CauchyChuyên đề Toán lớp 9 Bất đẳng thức Cauchy
Chuyên đề Toán lớp 9 Bất đẳng thức Cauchy
htk290674
 
Chương 4 Kinh tế chính trị-đã gộp (1).pdf
Chương 4 Kinh tế chính trị-đã gộp (1).pdfChương 4 Kinh tế chính trị-đã gộp (1).pdf
Chương 4 Kinh tế chính trị-đã gộp (1).pdf
TuytNguyn954624
 
Điểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdf
Điểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdfĐiểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdf
Điểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdf
thanhluan21
 
QTNHUEHNHAAANNHNYAHNAYANHANANAYAYHAUAJJJJ
QTNHUEHNHAAANNHNYAHNAYANHANANAYAYHAUAJJJJQTNHUEHNHAAANNHNYAHNAYANHANANAYAYHAUAJJJJ
QTNHUEHNHAAANNHNYAHNAYANHANANAYAYHAUAJJJJ
nguyenthanhnhatp0102
 
Kho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptx
Kho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptxKho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptx
Kho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptx
dattruongminhquoc
 
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
Hebemart Official
 
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 

Recently uploaded (20)

english exercise advice our score increases as you pick a category, fill out ...
english exercise advice our score increases as you pick a category, fill out ...english exercise advice our score increases as you pick a category, fill out ...
english exercise advice our score increases as you pick a category, fill out ...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
 
Chuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc hai
Chuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc haiChuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc hai
Chuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc hai
 
Chuyên đề Toán lớp 9: Căn bậc ba - Căn bậc n
Chuyên đề Toán lớp 9: Căn bậc ba - Căn bậc nChuyên đề Toán lớp 9: Căn bậc ba - Căn bậc n
Chuyên đề Toán lớp 9: Căn bậc ba - Căn bậc n
 
Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...
Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...
Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...
 
thuvienhoclieu.com-Tu-vung-Tieng-Anh-11-Global.docx
thuvienhoclieu.com-Tu-vung-Tieng-Anh-11-Global.docxthuvienhoclieu.com-Tu-vung-Tieng-Anh-11-Global.docx
thuvienhoclieu.com-Tu-vung-Tieng-Anh-11-Global.docx
 
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
 
chủ nghĩa xã hội khoa học trắc nghiệm chương 6
chủ nghĩa xã hội khoa học trắc nghiệm chương 6chủ nghĩa xã hội khoa học trắc nghiệm chương 6
chủ nghĩa xã hội khoa học trắc nghiệm chương 6
 
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
 
Lý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdf
Lý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdfLý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdf
Lý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdf
 
Chuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua can
Chuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua canChuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua can
Chuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua can
 
Phòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptx
Phòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptxPhòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptx
Phòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptx
 
KL_PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...
KL_PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...KL_PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...
KL_PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...
 
Chuyên đề Toán lớp 9 Bất đẳng thức Cauchy
Chuyên đề Toán lớp 9 Bất đẳng thức CauchyChuyên đề Toán lớp 9 Bất đẳng thức Cauchy
Chuyên đề Toán lớp 9 Bất đẳng thức Cauchy
 
Chương 4 Kinh tế chính trị-đã gộp (1).pdf
Chương 4 Kinh tế chính trị-đã gộp (1).pdfChương 4 Kinh tế chính trị-đã gộp (1).pdf
Chương 4 Kinh tế chính trị-đã gộp (1).pdf
 
Điểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdf
Điểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdfĐiểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdf
Điểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdf
 
QTNHUEHNHAAANNHNYAHNAYANHANANAYAYHAUAJJJJ
QTNHUEHNHAAANNHNYAHNAYANHANANAYAYHAUAJJJJQTNHUEHNHAAANNHNYAHNAYANHANANAYAYHAUAJJJJ
QTNHUEHNHAAANNHNYAHNAYANHANANAYAYHAUAJJJJ
 
Kho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptx
Kho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptxKho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptx
Kho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptx
 
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
 
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
 

bài trình chiếu

 • 1. Đoạn phim giới thiệu ở địa chỉ: https://goo.gl/sRusXR
 • 2. BÀI 45 HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG
 • 3. Khái niệm • Môi trường • Ô nhiễm môi trường Phân loại ô nhiễm môi trường • Ô nhiễm môi trường không khí • Ô nhiễm môi trường nước • Ô nhiễm môi trường đất Vai trò của hóa học với phòng chống ô nhiễm môi trường • Nhận biết môi trường bị ô nhiễm • Vai trò của hóa học trong việc xử lí chất gây ô nhiễm môi trường • Một số phương pháp xử lý chất thải gây ô nhiễm môi trường
 • 4. Vai trò hóa học trong phòng chống ô nhiễm Phân loại ô nhiễm môi trường Khái niệm I. Một số khái niệm 1. Môi trường Môi trường là một tập hợp tất cả các thành phần của thế giới vật chất bao quanh có khả năng tác động đến sự tồn tại và phát triển của mỗi sinh vật.
 • 6. I. Một số khái niệm 2. Ô nhiễm môi trường - Ô nhiễm môi trường là sự làm thay đổi tính chất của môi trường , vi phạm tiêu chuẩn môi trường. - Chất gây ô nhiễm môi trường là những nhân tố làm cho môi trường trở nên độc hại. VD: + Bụi, khí thải độc hại: SO2, NOx, CO2, CO,… + Các ion trong nước: Cation kim loại (Fe3+, Cd2+, Al3+,…), Anion ( NO3-, PO4 3-,…) + Các chất hữu cơ (benzen, dẫn xuất phenol, dioxin, …) Vai trò hóa học trong phòng chống ô nhiễm Phân loại ô nhiễm môi trường Khái niệm
 • 8. Vai trò hóa học trong phòng chống ô nhiễm Phân loại ô nhiễm môi trường Khái niệm I. Một số khái niệm 2. Ô nhiễm môi trường Ô nhiễm môi trường do hậu quả của hoạt động tự nhiên như hoạt động của núi lửa, bão lũ,…
 • 9. I. Một số khái niệm 2. Ô nhiễm môi trường Ô nhiễm môi trường do hâu quả các hoạt động do con người thực hiện trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, tham gia giao thông hay trong sinh hoạt Vai trò hóa học trong phòng chống ô nhiễm Phân loại ô nhiễm môi trường Khái niệm
 • 10. II. Phân loại ô nhiễm môi trường 1. Ô nhiễm môi trường không khí Vai trò hóa học trong phòng chống ô nhiễm Phân loại ô nhiễm môi trường Khái niệm a. Nguyên nhân gây ô nhiễm Do thiên nhiên: - Núi lửa phun trào - Cháy rừng - Hoạt động sống của các sinh vật trên trái đất … Do con người: - Hoạt động công nghiệp - Hoạt động giao thông - Hoạt động sinh hoạt - …
 • 12. II. Phân loại ô nhiễm môi trường 1. Ô nhiễm môi trường không khí Vai trò hóa học trong phòng chống ô nhiễm Phân loại ô nhiễm môi trường Khái niệm b. Tác hại của ô nhiễm không khí - Hiệu ứng “nhà kính”. - Gây ra các bệnh về đường hô hấp, tim mạch. - Ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển động, thực vật. - Phá hủy tầng ozon - Mưa axit - ….
 • 13. Mưa axit là gì? Mưa axit là hiện tượng mưa mà trong nước mưa có độ pH dưới 5,6, được tạo ra bởi lượng khí thải CO2, SO2 và NOx từ các quá trình phát triển sản xuất con người tiêu thụ nhiều than đá, dầu mỏ và các nhiên liệu tự nhiên khác.
 • 14. Mưa axit là gì? Các khí thải SO2, NOx sau khi được thải ra khí quyển sẽ bị oxi hóa dưới xúc tác ánh sáng mặt trời và các kim loại nặng trong không khí. 2SO2+ O2 Ánh sáng Kim loại nặng 2SO3 2NO+ O2 Ánh sáng Kim loại nặng 2NO2
 • 15. Mưa axit là gì? Các khí SO3, NO2 sinh ra sẽ hòa tan vào nước mưa tạo thành axit H2SO4, HNO3 và rơi xuống đất gây ra hiện tượng mưa axit. SO3+ H2O H2SO4 NO2+ H2O HNO3
 • 17. II. Phân loại ô nhiễm môi trường 2. Ô nhiễm môi trường nước Vai trò hóa học trong phòng chống ô nhiễm Phân loại ô nhiễm môi trường Khái niệm a. Nguyên nhân gây ô nhiễm Do thiên nhiên: - Mưa - Bão, lũ lụt - Các hoạt động sống của sinh vật - … Do con người: - Nước thải, rác từ hoạt động công nghiệp, sinh hoạt; phân bón, thuốc trừ sâu từ hoạt động nông nghiệp - …
 • 19. II. Phân loại ô nhiễm môi trường 2. Ô nhiễm môi trường nước Vai trò hóa học trong phòng chống ô nhiễm Phân loại ô nhiễm môi trường Khái niệm b. Tác hại của ô nhiễm nước - Các chất độc tích lũy trong cơ thể động, thực vật và con người gây các loại bệnh. - Các vi khuẩn, ký sinh trùng, sinh vật gây bệnh theo nguồn nước ô nhiễm lan truyền bệnh. - Nước mưa mang theo chất độc, phóng xạ,… phát tán ra khu vực rộng lớn. - ….
 • 21. II. Phân loại ô nhiễm môi trường 3. Ô nhiễm môi trường đất Vai trò hóa học trong phòng chống ô nhiễm Phân loại ô nhiễm môi trường Khái niệm a. Nguyên nhân gây ô nhiễm Do thiên nhiên: - Núi lửa. - Thủy triều xâm nhập. - Sa mạc hóa. - … Do con người: - Rác thải công nghiệp chứa nhiều kim loại nặng. - Các chất hóa học, thuốc trừ sâu, phân bón tích tụ vào đất. - …
 • 23. II. Phân loại ô nhiễm môi trường 3. Ô nhiễm môi trường đất Vai trò hóa học trong phòng chống ô nhiễm Phân loại ô nhiễm môi trường Khái niệm b. Tác hại của ô nhiễm đất - Các kim loại nặng tích tụ trong đất ảnh hưởng quá trình sống của thực vật và đầu độc nguồn nước ngầm. - Lượng phân bón, thuốc trừ sâu tồn dư làm thay đồi tính chất của đất (đất chai cứng, đất chua,…) - Các chất độc dioxin ảnh hưởng lâu dài và nặng nề đến người nhiễm
 • 25. III. Hóa học với vấn đề phòng chống ô nhiễm môi trường 1. Nhận biết môi trường bị ô nhiễm Vai trò hóa học trong phòng chống ô nhiễm Phân loại ô nhiễm môi trường Khái niệm - Quan sát: nhận biết môi trường nước, không khí qua mùi, màu sắc. VD: + Nước ô nhiễm thường có mùi, có màu hoặc không trong suốt. + Không khí nhiều hạt bụi, không trong lành.
 • 26. III. Hóa học với vấn đề phòng chống ô nhiễm môi trường 1. Nhận biết môi trường bị ô nhiễm Vai trò hóa học trong phòng chống ô nhiễm Phân loại ô nhiễm môi trường Khái niệm - Sử dụng các dụng cụ đo quan trắc môi trường. Từ đó xác định được nồng độ, thành phần các chất độc hại có trong môi trường. VD: + Sử dụng máy quang phổ có thể đo được nồng độ các ion trong nước. + Xác định pH bằng máy đo pH
 • 28. III. Hóa học với vấn đề phòng chống ô nhiễm môi trường 2. Vai trò của hóa học trong xử lý chất gây ô nhiễm môi trường Vai trò hóa học trong phòng chống ô nhiễm Phân loại ô nhiễm môi trường Khái niệm - Có nhiều phương pháp khác nhau để xử lý chất gây ô nhiễm môi trường . - Nguyên tắc chung là phải sử dụng các biện pháp phù hợp với thành phần các chất gây ô nhiễm cần xử lý, phù hợp với từng lĩnh vực, phạm vi cần xử lý.
 • 29. III. Hóa học với vấn đề phòng chống ô nhiễm môi trường 3. Một số phương pháp xử lý Vai trò hóa học trong phòng chống ô nhiễm Phân loại ô nhiễm môi trường Khái niệm - Phương pháp lọc bụi tĩnh điện - Phương pháp hấp thụ - Phương pháp hấp phụ - Phương pháp xử lý bằng thực vật (Phytoremediation)
 • 31. Khí thải Không khí sạch Vòi phun chất hấp thụ Phương pháp hấp thụ khí thải
 • 32. Không khí sạch HCl + H2O + K2CO3 + NaOH,…
 • 33. Không khí sạch SO2 + Ca(OH)2 + NaOH,…
 • 34. Phương pháp hấp phụ Các chất gây ô nhiễm được hấp phụ lên bề mặt của than bùn, than hoạt tính, đất xốp,….
 • 39. Sấy khô Nghiền Nguyên liệu cho các ngành công nghiệp như xi măng, gốm,…
 • 40. Câu hỏi: Là một học sinh, em có thể làm gì để cứu lấy môi trường của chúng ta?