SlideShare a Scribd company logo
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
1
MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Văn học nghệ thuật suy cho cùng là sự phản ánh thế giới đời sống của
con người theo cách riêng của nó. Nếu âm nhạc dùng âm thanh, tiết tấu, giai
điệu… hội họa dùng màu sắc, đường nét, hình khối,… để vẽ lên bức tranh
đời sống và thế giới bên trong của người nghệ sĩ, thì văn chương lại là nghệ
thuật của ngôn từ. Một tác phẩm nghệ thuật có thể thành công, thu hút được
độc giả không chỉ thông qua ngôn từ, lời văn mà quan trọng hơn nó còn phải
thể hiện qua những hình ảnh, hình tượng mà con người thường gọi đó là
biểu tượng. Theo Từ điển tu từ- phong cách thi pháp học, Nguyễn Thái Hòa
đã cho rằng: “Biểu tượng văn học là những biểu tượng trong sáng tác văn
học tức là những hình ảnh khác hoặc một số phẩm chất, một số đặc trưng
khác đối với đối tượng biểu hiện”[7]. Văn học nói chung và văn học hiện
đại, hậu hiện đại nói riêng được xem là văn học của các ẩn dụ và biểu tượng.
Những tác giả của dòng văn học này luôn nhìn cuộc đời bằng cái nhìn tỉnh
táo, giàu chất suy tư và chiêm nghiệm đồng thời luôn cố gắng tìm ra cho
mình những hướng đi mới tạo ra những quan niệm riêng về đời sống. Quan
niệm ấy hoá thân vào bình tượng, dồn nén thành những biểu tượng buộc
người đọc phải giải mã những thông điệp thẩm mĩ được gửi gắm trong đó.
Trong số những cây bút văn chương của nền văn học Việt Nam,
Nguyễn Quang Thiều không chỉ là nhà thơ tiên phong với trào lưu hiện đại
mà còn là cây viết văn xuôi giàu cảm xúc. Trong ông không chỉ có con
người bay bổng, ưu tư với những phiền muộn thi ca, mà còn có một nhà báo
linh hoạt và nhạy bén. Nguyễn Quang Thiều đã có một chỗ đứng trịnh trọng
trong nền văn học ngày nay. Với cá nhân ông, khi ông viết là ông đang hồi
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
2
tưởng về một đời sống mà ông đã sống. Tự mang đến cho mình một nền tự
do, một trí tưởng tượng và một giấc mơ. Cái mới đối với ông là những gì
ông phát hiện trong đời sống của chính mình, hoặc một đời sống liên quan
đến ông mà nhiều khi ông tưởng đã cũ mềm. Cái mới này làm cho ông được
mở rộng, được giàu có và được hưởng thụ. Cái mới này không liên quan đến
những tranh luận sơ lược và những lúc ấu trĩ về chuyện mới, cũ trong cái vỏ
hình thức của những sáng tác mà chúng ta tốn thời gian tranh cãi. Tất cả như
đã đánh thức bao thứ ngôn ngữ riêng biệt của bản thể nghệ thuật- biểu tượng
trong ngôn ngữ của chính tâm hồn, nơi chúng ta nhìn rõ nhất.
Với những lí do trên, tôi lựa chọn đề tài “Biểu tượng trăng và bầu trời
trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều” nhằm khảo sát và tìm hiểu hai
biểu tượng nổi bật trong sáng tác Nguyễn Quang Thiều để từ đó thâm nhập
vào thế giới nghệ thuật của nhà văn. Đồng thời, cũng làm sáng tỏ hơn một
tài năng, một bản lĩnh nghệ thuật rất riêng mang tên Nguyễn Quang Thiều.
2. Lịch sử vấn đề
Trong các công trình nghiên cứu về biểu tượng trong các tác phẩm
văn chương, từ những cái nhìn bao quát cho đến những nghiên cứu về các
tác giả cụ thể, có thể nhận thấy các vấn đề xung quanh biểu tượng được đề
cập đến ngày càng nhiều cho thấy mức độ quan trọng của vấn đề. Trong đó,
các hình thức, dạng thức khác nhau của biểu tượng đã được phân tích, kiến
giải từ nhiều góc độ khác nhau, mang lại cho khóa luận nhiều gợi ý và đối
thoại có giá trị.
Trong bài viết của mình “Về một hướng thử nghiệm của tiểu thuyết
Việt Nam từ cuối thập kỷ 80 đến nay”, khi nêu ra, phân tích và minh họa cho
xu hướng tiểu thuyết “trò chơi”, tác giả Nguyễn Thị Bình đã đưa ra những
luận điểm có liên quan hết sức sâu sắc với vấn đề biểu tượng của văn xuôi
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
3
đương đại. Những tiểu thuyết được tác giả xem là tiêu biểu cho “những nỗ
lực thể nghiệm có khi còn dang dở, hoặc lạ lẫm, hoặc khó đọc... nhưng ít
nhất chúng đang báo hiệu một ý thức mới về thể loại và việc trả lời câu hỏi:
Có thể viết tiểu thuyết như thế nào?” [1] chính là những tác phẩm và những
tác giả mà chúng tôi cho rằng việc sử dụng biểu tượng như một phương thức
phản ánh rất nổi bật và tiêu biểu. Những đặc điểm của tiểu thuyết trò chơi
mà tác giả nêu ra là: “Một hiện thực không đáng tin cậy, những nhân vật dị
biệt hoặc kỳ ảo, điểm nhìn trần thuật tạo nên tính chủ quan của các câu
chuyện và bút pháp nhại, bút pháp huyền thoại trào lộng...”[1]. Những
cách tân nghệ thuật chi phối bởi quan niệm về “tính trò chơi” của tiểu thuyết
mà tác giả nêu trên, thuộc về những phương thức xây dựng biểu tượng.
Với bài viết “Giá trị của sự tương tác biểu tượng trong tác phẩm văn
chương”, Đoàn Tiến Lực khẳng định rằng: “Tác phẩm hiện ra trước mắt
chúng ta là hình tượng được chế tác hiểu theo nghĩa rộng nhất của từ này.
Hình tượng chỉ có thể phân tích được chừng nào chúng ta có khả năng nhận
biết biểu tượng trong nó. Ngược lại, nếu ta không đủ sức khám phá ý nghĩa
biểu tượng của nó thì cũng không thể cảm nhận được chiều sâu tác phẩm.
Thực ra không phải khi nào tiếp cận một tác phẩm chúng ta cũng chăm
chăm đi tìm xem đâu là biểu tượng để phân tích. Nhưng nếu hiểu rộng ra,
chúng ta sẽ thấy, với tác phẩm nghệ thuật ngôn từ, nếu không bắt đầu từ
ngôn từ, từ những tạo hình biểu tượng và sự tương tác ý nghĩa của các biểu
tượng… thì chúng ta khó có thể khẳng định được một cách thuyết phục giá
trị của tác phẩm.” [14].
Nguyễn Thị Ngân Hoa trong bài viết “Vận dụng lý thuyết tương tác
biểu tượng tìm hiểu biến thể ý nghĩa của các biểu tượng ngôn từ nghệ thuật”
đã cho rằng: “Một nguyên lý quan trọng trong việc tìm hiểu ý nghĩa và giá
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
4
trị của biểu tượng, hệ biểu tượng trong nghệ thuật nói chung, nghệ thuật
ngôn từ nói riêng: biểu tượng luôn phải được tìm hiểu trong những mối
quan hệ, trong những ngữ cảnh cụ thể, gắn với những chủ thể tinh thần nhất
định. Ý nghĩa của các biểu tượng, hệ biểu tượng không phải là một mẫu
chung sẵn có mà luôn là những biến số nảy sinh trong quá trình tương tác
với hàng loạt yếu tố khác. Sự gặp nhau giữa các giá trị và ý nghĩa tạo nên
những vùng hội tụ, giao thoa về nghĩa chứ không phải sự diễn dịch từ một ý
nghĩa sẵn có.” [6].
Có thể thấy rằng, các bài viết, các nghiên cứu liên quan đến
biểu tượng không phải là ít, tuy nhiên bức tranh chung vẫn là một tình trạng
nhỏ lẻ, cảm tính, thiếu một cái nhìn toàn cục và có tính hệ thống. Thiết nghĩ,
tất cả những cách tiếp cận đó đều chứa đựng những yếu tố hợp lý và mang
đến một sự kiến giải có giá trị nhất định, tuy nhiên, cái thiếu ở đây dường
như là một cái nhìn sâu vào bản chất nội sinh của khái niệm, và đi từ bản
chất, cơ chế của nó để lý giải về xu hướng như một sự lựa chọn hợp lý và tất
yếu. Khi lựa chọn khái niệm biểu tượng đã hàm chứa cả sự khác biệt trong
cách tiếp cận vấn đề. Khái niệm biểu tượng sử dụng nghiên cứu trong luận
văn này vừa có cội nguồn văn hóa làm nền tảng cho sức tạo nghĩa không
cùng của nó, vừa là một yếu tố thuộc bản thể luận chứa đựng bản chất và
quy luật vận động bên trong của văn học.
Những tác giả của dòng văn học này luôn nhìn cuộc đời bằng cái nhìn
tỉnh táo, giàu chất suy tư và chiêm nghiệm đồng thời luôn cố gắng tìm ra cho
mình những hướng đi mới tạo ra những quan niệm riêng về đời sống. Quan
niệm ấy hoá thân, dồn nén thành những biểu tượng buộc người đọc phải giải
mã những thông điệp thẩm mĩ được gửi gắm trong đó.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
5
Trong số những cây bút trẻ mới xuất hiện gần đây, Nguyễn Quang
Thiều xuất hiện trên thi đàn văn học như một luồng gió mới, sáng tác phong
phú. Đặc biệt điểm nổi bật dễ thấy trong những sáng tác của ông đều rất giàu
tâm huyết. Điều làm người đọc quan tâm tới những tác phẩm của ông là
những trăn trở suy tư về cái đẹp, cái tầng sâu ý nghĩa ẩn sau nhưng lớp biểu
tượng ngôn từ mới mẻ. Cho tới nay những sáng tác thơ ca cũng như truyện
ngắn, tiểu thuyết của Nguyễn Quang Thiều luôn nhận được những sự quan
tâm của giới phê bình văn học. Riêng đối với thơ và truyện ngắn, qua khảo
sát chúng tôi thấy được những nhận định vô cùng sắc nét cho những sáng tạo
thể nghiệm mới trong thế giới biểu tượng ngôn từ.
Đến nay, có rất nhiều bài báo, tạp chí viết về nhà văn Nguyễn Quang
Thiều trên mảng thơ ca như: Nguyễn Quang Thiều – nơi con sông trăng vật
vã (Quỳnh Nhi - Báo thể thao văn hóa số 23/1998); Trốn lo âu về lại cánh
đồng (Đỗ Minh Tuấn, Báo văn nghệ, 1996), Những thể nghiệm trong thơ
Nguyễn Quang Thiều của Vũ Văn Sỹ. Có thể kể thêm một số công trình
nghiên cứu như: Tư duy thơ Nguyễn Quang Thiều qua các tập thơ từ 1990
đến 2000 của Lê Thị Bích Hợp, Nguyễn Quang Thiều trong tiến trình đổi
mới thơ Việt Nam sau 1975 của Nguyễn Thị Hiền.
Trong bài viết “Nguyễn Quang Thiều - Người đi qua cơn khát của sa
mạc thơ” ngày 17/10/2009, Nguyễn Việt Chiến nhận định: “Từ những năm
1990, thơ Việt Nam đương đại bắt đầu có sự chuyển đổi lớn về mặt thi pháp
và có thể nói, Nguyễn Quang Thiều là nhà thơ đầu tiên, bằng những nỗ lực
vượt bậc và tài năng xuất sắc của mình, đã xác lập một giọng điệu mới
trong thơ Việt”. [2].
Trong cuốn Thơ Việt Nam hiện đại, bài phê bình "Những thể nghiệm
trong thơ Nguyễn Quang Thiều”, tác giả Vũ Văn Sĩ có nhận xét: “Trong
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
6
chừng mực thể nghiệm, nhà thơ có ý thức khai thác ý nghĩa tượng trưng của
các hiện tượng tinh thần. Quá trình sáng tác của Nguyễn Quang Thiều, phần
nào bộc lộ sự phân hoá thái độ thẩm mĩ thể loại đối với ngôn ngữ và hiện
thực.” [15].
Nguyễn Việt Chiến trong tiểu luận “Nguyễn Quang Thiều - Người đi
qua cơn khát của sa mạc thơ” nhận xét: “Đọc thơ Nuyễn Quang Thiều, ta có
cảm giác vừa đi qua một cánh rừng thi ca rậm đặc, trong bóng đêm ẩm ướt
của những câu thơ đang tuôn trào như một sự hối thúc ám ảnh. Thơ của anh
như một bản giao hưởng của rất nhiều khái niệm, cảm giác, ý tưởng và suy
ngẫm cùng tấu lên tràn đầy sức tưởng tượng lạ lẫm. Nguyễn Quang Thiều
đã âm thầm khắc họa bằng cảm xúc, bằng những liên tưởng thơ để tìm ra
cách nói riêng bằng ngôn ngữ hình ảnh đặc thù mà chỉ thơ mới có được”.
[2].
Không chỉ đạt được thành tựu ở thể loại thơ, ở truyện ngắn, phong
cách Nguyễn Quang Thiều đã được định hình qua một số bài viết mang tính
tổng quan. Trong bài “Ra mắt tuyển thơ Nguyễn Quang Thiều” in trong
“Tác phẩm và dư luận” ngày 26 - 1 - 2011, tác giả Hoài Khánh đã khẳng
định: “Nguyễn Quang Thiều không chỉ là nhà thơ tiên phong với trào lưu
hiện đại mà còn là cây viết văn xuôi giàu cảm xúc. Trong anh không chỉ có
con người bay bổng, ưu tư với những phiền muộn thi ca, mà còn có một nhà
báo linh hoạt và nhạy bén”. [10]
Trong bài: “Hộp đen - Nguyễn Quang Thiều” in trên báo Văn nghệ số
17 +18 (24 - 8 - 2012), tác giả Thiên Sơn nhận định: “Truyện ngắn của
Nguyễn Quang Thiều hấp dẫn bởi chất thơ, bởi những chi tiết độc đáo và cả
sắc màu kỳ ảo, chiều sâu nhân văn và triết lý. Anh thường tạo ra những chi
tiết đầy bất ngờ cuối mỗi truyện, gây được ấn tượng sau mỗi cái kết”. [16].
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
7
Có thể thấy qua những bài viết trên, những ý kiến đánh giá về truyện
ngắn Nguyễn Quang Thiều đã nói lên phần nào phong cách của nhà văn
nhưng chỉ được thể hiện ở một phương diện nào đó và chưa thật sự đi sâu
vào nội dung cũng như nghệ thuật biểu tượng trong truyện ngắn của ông.
Những công trình nghiên cứu trên mới chỉ dừng lại ở việc đánh giá sơ
bộ thơ ca và truyện ngắn của Nguyễn Quang Thiều mà chưa giải mã cánh
cửa bí mật để thâm nhập vào thế giới ngổn ngang mà suy tư với những hình
ảnh, mảnh ghép của đời sống. Với ý nghĩa đó đề tài “Biểu tượng trăng và
bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều” vẫn có một lối đi riêng,
không trùng lặp với những công trình nghiên cứu trước đó. Đề tài này của
chúng tôi hứa hẹn mang lại những kiến giải riêng về tác phẩm của Nguyễn
Quang Thiều từ lí thuyết biểu tượng nói riêng và góc độ ngôn ngữ học nói
chung.
3. Mục đích, nhiệm vụ của đề tài
3.1. Mục đích của đề tài
Trên cơ sở khảo sát biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của
Nguyễn Quang Thiều, khóa luận hướng đến giải mã những tầng ý nghĩa của
biểu tượng, từ đó khẳng định nội dung và nghệ thuật đặc sắc trong tác phẩm
đồng thời thấy được những đóng góp to lớn của nhà văn Nguyễn Quang
Thiều đối với văn học Việt Nam trong thời kì hội nhập văn hóa nghệ thuật
ngày nay.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Trên cơ sở mục đích nghiên cứu trên, chúng tôi thực hiện nhiệm vụ
nghiên cứu sau:
- Nghiên cứu cơ sở lí luận về lí thuyết biểu tượng và tác phẩm Nguyễn
Quang Thiều
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
8
- Khảo sát biểu tượng trăng và bầu trời trong các sáng tác của Nguyễn
Quang Thiều.
- Phân tích ý nghĩa của biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm Nguyễn
Quang Thiều
4. Đối tượng và phương vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Biểu tượng trăng và bầu trời trong các tác phẩm văn học của nhà văn
Nguyễn Quang Thiều
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Xuất hiện trên văn đàn từ cuối những năm 80 của thế kỉ XX, Nguyễn
Quang Thiều đã để lại dấu ấn khá đậm nét bằng những sáng tác nổi bật. Viết
tích cực và tâm huyết, ông sáng tác được nhiều tác phẩm với nhiều thể loại
khác nhau như thơ ca, truyện ngắn, tiểu thuyết, truyện thiếu nhi, tiểu luận.
Trong khóa luận này, người viết tập trung khai thác những chi tiết biểu
tượng đắt giá qua một số bài thơ và truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Quang
Thiều:
- Truyện ngắn “ Bầu trời của người cha”
- Truyện ngắn “Bầy chim chìa vôi”
- Truyện ngắn “ Mùa kí ức”
- Truyện ngắn “ Người nhìn thấy trăng thật”
- Bài thơ “Gửi một ông vua”
- Bài thơ “ Với em”
- Bài thơ “Dưới trăng và một bậc cửa”
- Bài thơ “Khúc tưởng niệm số 1”
5. Phương pháp nghiên cứu
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
9
- Phương pháp thống kê
- Thủ pháp phân tích tổng hợp
- Thủ pháp so sánh
6. Cấu trúc đề tài
Ngoài phân Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, đề tài gồm có 3
chương:
Chương 1: Cơ sở lí luận
Chương 2: Biểu tượng trăng trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Chương 3: Biểu tượng bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
NỘI DUNG
Chương 1: Cơ sở lí luận
1.1. Vấn đề biểu tượng và biểu tượng ngôn từ
1.2. Nguyễn Quang Thiều và tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Tiểu kết chương 1
Chương 2: Biểu tượng trăng trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
2.1. Khảo sát thống kê
2.2. Ý nghĩa của biểu tượng trăng
2.2.1. Trăng là biểu tượng của tình yêu đôi lứa
2.2.2. Trăng là biểu tượng của chiến tranh cùng sự bất khuất, tri âm tri kỉ,
nhân chứng lịch sử
Tiểu kết chương 2
Chương 3: Biểu tượng bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
3.1. Khảo sát thống kê
3.2. Ý nghĩa của biểu tượng bầu trời
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
10
3.2.1. Bầu trời là biểu tượng của đam mê, của hạnh phúc gia đình
3.2.2. Bầu trời là biểu tượng của kí ức và tuổi thơ
3.3.3. Bầu trời là biểu tượng cho tương lai
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nguyễn Thị Bình, Về một hướng thử nghiệm của tiểu thuyết Việt Nam từ
cuối thập kỷ 80 đến nay.
2. Đỗ Hữu Châu (1990), Những luận điểm về cách tiếp cận ngôn ngữ và các sự
kiện văn học, Tc Ngôn ngữ, số 2, 1990.
3. Nguyễn Việt Chiến, Nguyễn Quang Thiều - Người đi qua cơn khát của sa
mạc thơ, 17/10/2009
4. J. Chevalier, A. Gheerbant (2002), Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới, Nxb
Đà Nẵng, Trường viết văn Nguyễn Du, Đà Nẵng.
5. Nguyễn Thị Ngân Hoa (2005), Sự phát triển ý nghĩa của hệ biểu tượng trang
phục trong ngôn ngữ thơ ca Việt Nam, Luận án tiến sĩ Ngữ văn, ĐH Sư
phạm Hà Nội.
6. Nguyễn Thị Ngân Hoa, Vận dụng lý thuyết tương tác biểu tượng tìm hiểu
biến thể ý nghĩa của các biểu tượng ngôn từ nghệ thuật, Đại học Sư phạm
Hà Nội, 14-10-2020.
7. Nguyễn Thái Hòa, Từ điển tu từ- phong cách thi pháp học, Nhà xuất bản
Giáo dục Việt Nam.
8. Đỗ Việt Hùng, Nguyễn Thị Ngân Hoa (2003), Phân tích phong cách ngôn
ngữ trong tác phẩm văn học, Nxb Đại học Sư phạm.
Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
11
9. Bùi Công Hùng (1980), Vài nét về ngôn ngữ thơ, TC văn học, số 2, 1980.
10.Bùi Công Hùng (1998), Quá trình sáng tạo thơ, Nxb Khoa học xã hội, Hà
Nội.
11.Hoài Khánh, “Ra mắt tuyển thơ Nguyễn Quang Thiều”, “Tác phẩm và dư
luận”, 26 - 1 – 2011.
12.Đinh Trọng Lạc (1994), Phong cách học văn bản, Nxb Giáo dục,
13.Đinh Trọng Lạc, Nguyễn Thái Hòa (2004), Phong cách học tiếng Việt, Nxb
Văn hóa Thông tin, H.
14.Nguyễn Lai (1996), Tìm hiểu sự chuyển hóa từ mã ngôn ngữ sang mã hình
tượng, Tạp chí Ngôn ngữ, số 3, 1996.
15.Đoàn Tiến Lực, Giá trị của sự tương tác biểu tượng trong tác phẩm văn
chương, Báo Nghiên cứu Văn hóa, Số 3 - Tháng 3 – 2013.
16.Vũ Văn Sỹ, Những thể nghiệm trong thơ Nguyễn Quang Thiều.
17.Thiên Sơn, “Hộp đen - Nguyễn Quang Thiều”, báo Văn nghệ số 17 +18 (24
- 8 - 2012).

More Related Content

Similar to Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều

Luận văn: Tiểu thuyết của Thuận nhìn từ mã nhân vật và mã không gian
Luận văn: Tiểu thuyết của Thuận nhìn từ mã nhân vật và mã không gianLuận văn: Tiểu thuyết của Thuận nhìn từ mã nhân vật và mã không gian
Luận văn: Tiểu thuyết của Thuận nhìn từ mã nhân vật và mã không gian
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0936 885 877
 
LUẬN VĂN Thế giới nghệ thuật trong truyện ngắn Hồ Anh Thái 5467321.pdf
LUẬN VĂN Thế giới nghệ thuật trong truyện ngắn Hồ Anh Thái 5467321.pdfLUẬN VĂN Thế giới nghệ thuật trong truyện ngắn Hồ Anh Thái 5467321.pdf
LUẬN VĂN Thế giới nghệ thuật trong truyện ngắn Hồ Anh Thái 5467321.pdf
NuioKila
 
Luận văn thế giới nghệ thuật trong truyện ngắn hồ anh thái
Luận văn thế giới nghệ thuật trong truyện ngắn hồ anh tháiLuận văn thế giới nghệ thuật trong truyện ngắn hồ anh thái
Luận văn thế giới nghệ thuật trong truyện ngắn hồ anh thái
nataliej4
 
Luận văn: Nghệ thuật trần thuật trong truyện ngắn Nguyễn Minh Châu
Luận văn: Nghệ thuật trần thuật trong truyện ngắn Nguyễn Minh ChâuLuận văn: Nghệ thuật trần thuật trong truyện ngắn Nguyễn Minh Châu
Luận văn: Nghệ thuật trần thuật trong truyện ngắn Nguyễn Minh Châu
Dịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562
 
Ngôn Ngữ Nghệ Thuật Trong Tiểu Thuyết Mười Lẻ Một Đêm Của Hồ Anh Thái.pdf
Ngôn Ngữ Nghệ Thuật Trong Tiểu Thuyết Mười Lẻ Một Đêm Của Hồ Anh Thái.pdfNgôn Ngữ Nghệ Thuật Trong Tiểu Thuyết Mười Lẻ Một Đêm Của Hồ Anh Thái.pdf
Ngôn Ngữ Nghệ Thuật Trong Tiểu Thuyết Mười Lẻ Một Đêm Của Hồ Anh Thái.pdf
HanaTiti
 
Luận văn: Diễn ngôn về giới nữ của các nhà văn nữ đương đại, HOT
Luận văn: Diễn ngôn về giới nữ của các nhà văn nữ đương đại, HOTLuận văn: Diễn ngôn về giới nữ của các nhà văn nữ đương đại, HOT
Luận văn: Diễn ngôn về giới nữ của các nhà văn nữ đương đại, HOT
Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
Văn Học Thiếu Nhi (Đỗ Thị Thanh Hương).pdf
Văn Học Thiếu Nhi (Đỗ Thị Thanh Hương).pdfVăn Học Thiếu Nhi (Đỗ Thị Thanh Hương).pdf
Văn Học Thiếu Nhi (Đỗ Thị Thanh Hương).pdf
NuioKila
 
VĂN HỌC THIẾU NHI.pdf
VĂN HỌC THIẾU NHI.pdfVĂN HỌC THIẾU NHI.pdf
VĂN HỌC THIẾU NHI.pdf
jackjohn45
 
ANH EM NHÀ KARAMAZOV CỦA DOSTOYEVSKY DƯỚI GÓC NHÌN PHÂN TÂM HỌC - TẢI FREE ZA...
ANH EM NHÀ KARAMAZOV CỦA DOSTOYEVSKY DƯỚI GÓC NHÌN PHÂN TÂM HỌC - TẢI FREE ZA...ANH EM NHÀ KARAMAZOV CỦA DOSTOYEVSKY DƯỚI GÓC NHÌN PHÂN TÂM HỌC - TẢI FREE ZA...
ANH EM NHÀ KARAMAZOV CỦA DOSTOYEVSKY DƯỚI GÓC NHÌN PHÂN TÂM HỌC - TẢI FREE ZA...
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 
Tim hieu dac_trung_ngon_ngu_trong_truyen_ki_cua_nguyen_tuan_4705
Tim hieu dac_trung_ngon_ngu_trong_truyen_ki_cua_nguyen_tuan_4705Tim hieu dac_trung_ngon_ngu_trong_truyen_ki_cua_nguyen_tuan_4705
Tim hieu dac_trung_ngon_ngu_trong_truyen_ki_cua_nguyen_tuan_4705
Garment Space Blog0
 
Luận văn: Kiểu nhân vật đi tìm bản ngã trong tiểu thuyết của Haruki Murakami
Luận văn: Kiểu nhân vật đi tìm bản ngã trong tiểu thuyết của Haruki MurakamiLuận văn: Kiểu nhân vật đi tìm bản ngã trong tiểu thuyết của Haruki Murakami
Luận văn: Kiểu nhân vật đi tìm bản ngã trong tiểu thuyết của Haruki Murakami
Dịch vụ Làm Luận Văn 0936885877
 
Luận văn: Vấn đề chủ nghĩa hiện thực trong lý luận văn học, 9 ĐIỂM
Luận văn: Vấn đề chủ nghĩa hiện thực trong lý luận văn học, 9 ĐIỂMLuận văn: Vấn đề chủ nghĩa hiện thực trong lý luận văn học, 9 ĐIỂM
Luận văn: Vấn đề chủ nghĩa hiện thực trong lý luận văn học, 9 ĐIỂM
Viết Thuê Khóa Luận _ ZALO 0917.193.864 default
 
Thời đại, cuộc đời, con người, quan niệm, sự nghiệp sáng tác, thơ của Xuân Di...
Thời đại, cuộc đời, con người, quan niệm, sự nghiệp sáng tác, thơ của Xuân Di...Thời đại, cuộc đời, con người, quan niệm, sự nghiệp sáng tác, thơ của Xuân Di...
Thời đại, cuộc đời, con người, quan niệm, sự nghiệp sáng tác, thơ của Xuân Di...
💖Nhận Làm Đề Tài Trọn Gói 💖 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 
Lược đồ văn học quốc ngữ việt nam nhìn từ quá trình hình thành và tương tác t...
Lược đồ văn học quốc ngữ việt nam nhìn từ quá trình hình thành và tương tác t...Lược đồ văn học quốc ngữ việt nam nhìn từ quá trình hình thành và tương tác t...
Lược đồ văn học quốc ngữ việt nam nhìn từ quá trình hình thành và tương tác t...
Thế Giới Tinh Hoa
 
Luận văn: Phong cách nghệ thuật của Nguyễn Nhật Ánh, HAY
Luận văn: Phong cách nghệ thuật của Nguyễn Nhật Ánh, HAYLuận văn: Phong cách nghệ thuật của Nguyễn Nhật Ánh, HAY
Luận văn: Phong cách nghệ thuật của Nguyễn Nhật Ánh, HAY
Dịch vụ viết thuê Luận Văn - ZALO 0932091562
 
Luận án: Đặc điểm hồi ký văn học Việt Nam từ 1975 đến 2010
Luận án: Đặc điểm hồi ký văn học Việt Nam từ 1975 đến 2010Luận án: Đặc điểm hồi ký văn học Việt Nam từ 1975 đến 2010
Luận án: Đặc điểm hồi ký văn học Việt Nam từ 1975 đến 2010
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
PHÊ BÌNH NGHIÊN CỨU VĂN HỌC
PHÊ BÌNH NGHIÊN CỨU VĂN HỌC PHÊ BÌNH NGHIÊN CỨU VĂN HỌC
PHÊ BÌNH NGHIÊN CỨU VĂN HỌC
nataliej4
 
Luận án: Khuynh hướng thơ tượng trưng Việt Nam hiện đại, HAY
Luận án: Khuynh hướng thơ tượng trưng Việt Nam hiện đại, HAYLuận án: Khuynh hướng thơ tượng trưng Việt Nam hiện đại, HAY
Luận án: Khuynh hướng thơ tượng trưng Việt Nam hiện đại, HAY
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
Luận án: Khuynh hướng thơ tượng trưng Việt Nam hiện đại, HAY
Luận án: Khuynh hướng thơ tượng trưng Việt Nam hiện đại, HAYLuận án: Khuynh hướng thơ tượng trưng Việt Nam hiện đại, HAY
Luận án: Khuynh hướng thơ tượng trưng Việt Nam hiện đại, HAY
Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 

Similar to Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều (20)

Luận văn: Tiểu thuyết của Thuận nhìn từ mã nhân vật và mã không gian
Luận văn: Tiểu thuyết của Thuận nhìn từ mã nhân vật và mã không gianLuận văn: Tiểu thuyết của Thuận nhìn từ mã nhân vật và mã không gian
Luận văn: Tiểu thuyết của Thuận nhìn từ mã nhân vật và mã không gian
 
LUẬN VĂN Thế giới nghệ thuật trong truyện ngắn Hồ Anh Thái 5467321.pdf
LUẬN VĂN Thế giới nghệ thuật trong truyện ngắn Hồ Anh Thái 5467321.pdfLUẬN VĂN Thế giới nghệ thuật trong truyện ngắn Hồ Anh Thái 5467321.pdf
LUẬN VĂN Thế giới nghệ thuật trong truyện ngắn Hồ Anh Thái 5467321.pdf
 
Luận văn thế giới nghệ thuật trong truyện ngắn hồ anh thái
Luận văn thế giới nghệ thuật trong truyện ngắn hồ anh tháiLuận văn thế giới nghệ thuật trong truyện ngắn hồ anh thái
Luận văn thế giới nghệ thuật trong truyện ngắn hồ anh thái
 
Luận văn: Nghệ thuật trần thuật trong truyện ngắn Nguyễn Minh Châu
Luận văn: Nghệ thuật trần thuật trong truyện ngắn Nguyễn Minh ChâuLuận văn: Nghệ thuật trần thuật trong truyện ngắn Nguyễn Minh Châu
Luận văn: Nghệ thuật trần thuật trong truyện ngắn Nguyễn Minh Châu
 
Ngôn Ngữ Nghệ Thuật Trong Tiểu Thuyết Mười Lẻ Một Đêm Của Hồ Anh Thái.pdf
Ngôn Ngữ Nghệ Thuật Trong Tiểu Thuyết Mười Lẻ Một Đêm Của Hồ Anh Thái.pdfNgôn Ngữ Nghệ Thuật Trong Tiểu Thuyết Mười Lẻ Một Đêm Của Hồ Anh Thái.pdf
Ngôn Ngữ Nghệ Thuật Trong Tiểu Thuyết Mười Lẻ Một Đêm Của Hồ Anh Thái.pdf
 
Lele
LeleLele
Lele
 
Luận văn: Diễn ngôn về giới nữ của các nhà văn nữ đương đại, HOT
Luận văn: Diễn ngôn về giới nữ của các nhà văn nữ đương đại, HOTLuận văn: Diễn ngôn về giới nữ của các nhà văn nữ đương đại, HOT
Luận văn: Diễn ngôn về giới nữ của các nhà văn nữ đương đại, HOT
 
Văn Học Thiếu Nhi (Đỗ Thị Thanh Hương).pdf
Văn Học Thiếu Nhi (Đỗ Thị Thanh Hương).pdfVăn Học Thiếu Nhi (Đỗ Thị Thanh Hương).pdf
Văn Học Thiếu Nhi (Đỗ Thị Thanh Hương).pdf
 
VĂN HỌC THIẾU NHI.pdf
VĂN HỌC THIẾU NHI.pdfVĂN HỌC THIẾU NHI.pdf
VĂN HỌC THIẾU NHI.pdf
 
ANH EM NHÀ KARAMAZOV CỦA DOSTOYEVSKY DƯỚI GÓC NHÌN PHÂN TÂM HỌC - TẢI FREE ZA...
ANH EM NHÀ KARAMAZOV CỦA DOSTOYEVSKY DƯỚI GÓC NHÌN PHÂN TÂM HỌC - TẢI FREE ZA...ANH EM NHÀ KARAMAZOV CỦA DOSTOYEVSKY DƯỚI GÓC NHÌN PHÂN TÂM HỌC - TẢI FREE ZA...
ANH EM NHÀ KARAMAZOV CỦA DOSTOYEVSKY DƯỚI GÓC NHÌN PHÂN TÂM HỌC - TẢI FREE ZA...
 
Tim hieu dac_trung_ngon_ngu_trong_truyen_ki_cua_nguyen_tuan_4705
Tim hieu dac_trung_ngon_ngu_trong_truyen_ki_cua_nguyen_tuan_4705Tim hieu dac_trung_ngon_ngu_trong_truyen_ki_cua_nguyen_tuan_4705
Tim hieu dac_trung_ngon_ngu_trong_truyen_ki_cua_nguyen_tuan_4705
 
Luận văn: Kiểu nhân vật đi tìm bản ngã trong tiểu thuyết của Haruki Murakami
Luận văn: Kiểu nhân vật đi tìm bản ngã trong tiểu thuyết của Haruki MurakamiLuận văn: Kiểu nhân vật đi tìm bản ngã trong tiểu thuyết của Haruki Murakami
Luận văn: Kiểu nhân vật đi tìm bản ngã trong tiểu thuyết của Haruki Murakami
 
Luận văn: Vấn đề chủ nghĩa hiện thực trong lý luận văn học, 9 ĐIỂM
Luận văn: Vấn đề chủ nghĩa hiện thực trong lý luận văn học, 9 ĐIỂMLuận văn: Vấn đề chủ nghĩa hiện thực trong lý luận văn học, 9 ĐIỂM
Luận văn: Vấn đề chủ nghĩa hiện thực trong lý luận văn học, 9 ĐIỂM
 
Thời đại, cuộc đời, con người, quan niệm, sự nghiệp sáng tác, thơ của Xuân Di...
Thời đại, cuộc đời, con người, quan niệm, sự nghiệp sáng tác, thơ của Xuân Di...Thời đại, cuộc đời, con người, quan niệm, sự nghiệp sáng tác, thơ của Xuân Di...
Thời đại, cuộc đời, con người, quan niệm, sự nghiệp sáng tác, thơ của Xuân Di...
 
Lược đồ văn học quốc ngữ việt nam nhìn từ quá trình hình thành và tương tác t...
Lược đồ văn học quốc ngữ việt nam nhìn từ quá trình hình thành và tương tác t...Lược đồ văn học quốc ngữ việt nam nhìn từ quá trình hình thành và tương tác t...
Lược đồ văn học quốc ngữ việt nam nhìn từ quá trình hình thành và tương tác t...
 
Luận văn: Phong cách nghệ thuật của Nguyễn Nhật Ánh, HAY
Luận văn: Phong cách nghệ thuật của Nguyễn Nhật Ánh, HAYLuận văn: Phong cách nghệ thuật của Nguyễn Nhật Ánh, HAY
Luận văn: Phong cách nghệ thuật của Nguyễn Nhật Ánh, HAY
 
Luận án: Đặc điểm hồi ký văn học Việt Nam từ 1975 đến 2010
Luận án: Đặc điểm hồi ký văn học Việt Nam từ 1975 đến 2010Luận án: Đặc điểm hồi ký văn học Việt Nam từ 1975 đến 2010
Luận án: Đặc điểm hồi ký văn học Việt Nam từ 1975 đến 2010
 
PHÊ BÌNH NGHIÊN CỨU VĂN HỌC
PHÊ BÌNH NGHIÊN CỨU VĂN HỌC PHÊ BÌNH NGHIÊN CỨU VĂN HỌC
PHÊ BÌNH NGHIÊN CỨU VĂN HỌC
 
Luận án: Khuynh hướng thơ tượng trưng Việt Nam hiện đại, HAY
Luận án: Khuynh hướng thơ tượng trưng Việt Nam hiện đại, HAYLuận án: Khuynh hướng thơ tượng trưng Việt Nam hiện đại, HAY
Luận án: Khuynh hướng thơ tượng trưng Việt Nam hiện đại, HAY
 
Luận án: Khuynh hướng thơ tượng trưng Việt Nam hiện đại, HAY
Luận án: Khuynh hướng thơ tượng trưng Việt Nam hiện đại, HAYLuận án: Khuynh hướng thơ tượng trưng Việt Nam hiện đại, HAY
Luận án: Khuynh hướng thơ tượng trưng Việt Nam hiện đại, HAY
 

More from lamluanvan.net Viết thuê luận văn

XỬ LÝ MỘT TÌNH HUỐNG KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG DTPC - CỤC ...
XỬ LÝ MỘT TÌNH HUỐNG KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG DTPC - CỤC ...XỬ LÝ MỘT TÌNH HUỐNG KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG DTPC - CỤC ...
XỬ LÝ MỘT TÌNH HUỐNG KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG DTPC - CỤC ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Work Placement Portfolio Booklet for CHC33015 CIII Individual Support (Ageing)
Work Placement Portfolio Booklet for CHC33015 CIII Individual Support (Ageing)Work Placement Portfolio Booklet for CHC33015 CIII Individual Support (Ageing)
Work Placement Portfolio Booklet for CHC33015 CIII Individual Support (Ageing)
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
CHỦ ĐỀ: VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
CHỦ ĐỀ: VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦCHỦ ĐỀ: VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
CHỦ ĐỀ: VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Vai trò của EBM đối với người dược sĩ trong sử dụng thuốc
Vai trò của EBM đối với người dược sĩ trong sử dụng thuốcVai trò của EBM đối với người dược sĩ trong sử dụng thuốc
Vai trò của EBM đối với người dược sĩ trong sử dụng thuốc
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý công với thế giới và...
Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý công với thế giới và...Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý công với thế giới và...
Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý công với thế giới và...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
ỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ CỦA DƯỢC SĨ
ỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ CỦA DƯỢC SĨỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ CỦA DƯỢC SĨ
ỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ CỦA DƯỢC SĨ
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Trường hợp khủng hoảng Ukraine dưới góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực – Triển ...
Trường hợp khủng hoảng Ukraine dưới góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực – Triển ...Trường hợp khủng hoảng Ukraine dưới góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực – Triển ...
Trường hợp khủng hoảng Ukraine dưới góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực – Triển ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Trình bày những hiểu biết của mình về một phương pháp quản lý công và khả năn...
Trình bày những hiểu biết của mình về một phương pháp quản lý công và khả năn...Trình bày những hiểu biết của mình về một phương pháp quản lý công và khả năn...
Trình bày những hiểu biết của mình về một phương pháp quản lý công và khả năn...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp và những vấn đề bất cập hiện nay
Thuế thu nhập doanh nghiệp và những vấn đề bất cập hiện nayThuế thu nhập doanh nghiệp và những vấn đề bất cập hiện nay
Thuế thu nhập doanh nghiệp và những vấn đề bất cập hiện nay
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Vận dụng tri thức thi pháp vào phân tích truyện ngắn Vợ chồng A phủ (Tô Hoài)
Vận dụng tri thức thi pháp vào phân tích truyện ngắn Vợ chồng A phủ (Tô Hoài)Vận dụng tri thức thi pháp vào phân tích truyện ngắn Vợ chồng A phủ (Tô Hoài)
Vận dụng tri thức thi pháp vào phân tích truyện ngắn Vợ chồng A phủ (Tô Hoài)
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY
TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂYTƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY
TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Từ thách thức quan niệm khuôn mẫu đến khuyến khích lòng tự tôn
Từ thách thức quan niệm khuôn mẫu đến khuyến khích lòng tự tônTừ thách thức quan niệm khuôn mẫu đến khuyến khích lòng tự tôn
Từ thách thức quan niệm khuôn mẫu đến khuyến khích lòng tự tôn
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Tuyển dụng nhân lực ngành ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của toàn cầu hoá kin...
Tuyển dụng nhân lực ngành ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của toàn cầu hoá kin...Tuyển dụng nhân lực ngành ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của toàn cầu hoá kin...
Tuyển dụng nhân lực ngành ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của toàn cầu hoá kin...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
TIỂU THUYẾT DẰNG DẶC TRIỀN SÔNG MƯA CỦA ĐỖ PHẤN
TIỂU THUYẾT DẰNG DẶC TRIỀN SÔNG MƯA CỦA ĐỖ PHẤNTIỂU THUYẾT DẰNG DẶC TRIỀN SÔNG MƯA CỦA ĐỖ PHẤN
TIỂU THUYẾT DẰNG DẶC TRIỀN SÔNG MƯA CỦA ĐỖ PHẤN
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
TIỂU LUẬN TÌM HIỂU VỀ NGÀNH LUẬT
TIỂU LUẬN TÌM HIỂU VỀ NGÀNH LUẬTTIỂU LUẬN TÌM HIỂU VỀ NGÀNH LUẬT
TIỂU LUẬN TÌM HIỂU VỀ NGÀNH LUẬT
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
TIỂU LUẬN VĂN HÓA TÌM HIỂU TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
TIỂU LUẬN VĂN HÓA TÌM HIỂU TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦTIỂU LUẬN VĂN HÓA TÌM HIỂU TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
TIỂU LUẬN VĂN HÓA TÌM HIỂU TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 

More from lamluanvan.net Viết thuê luận văn (20)

XỬ LÝ MỘT TÌNH HUỐNG KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG DTPC - CỤC ...
XỬ LÝ MỘT TÌNH HUỐNG KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG DTPC - CỤC ...XỬ LÝ MỘT TÌNH HUỐNG KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG DTPC - CỤC ...
XỬ LÝ MỘT TÌNH HUỐNG KỶ LUẬT CÔNG CHỨC VI PHẠM QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG DTPC - CỤC ...
 
Work Placement Portfolio Booklet for CHC33015 CIII Individual Support (Ageing)
Work Placement Portfolio Booklet for CHC33015 CIII Individual Support (Ageing)Work Placement Portfolio Booklet for CHC33015 CIII Individual Support (Ageing)
Work Placement Portfolio Booklet for CHC33015 CIII Individual Support (Ageing)
 
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
 
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
 
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
 
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
 
CHỦ ĐỀ: VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
CHỦ ĐỀ: VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦCHỦ ĐỀ: VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
CHỦ ĐỀ: VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
 
Vai trò của EBM đối với người dược sĩ trong sử dụng thuốc
Vai trò của EBM đối với người dược sĩ trong sử dụng thuốcVai trò của EBM đối với người dược sĩ trong sử dụng thuốc
Vai trò của EBM đối với người dược sĩ trong sử dụng thuốc
 
Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý công với thế giới và...
Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý công với thế giới và...Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý công với thế giới và...
Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý công với thế giới và...
 
ỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ CỦA DƯỢC SĨ
ỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ CỦA DƯỢC SĨỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ CỦA DƯỢC SĨ
ỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ CỦA DƯỢC SĨ
 
Trường hợp khủng hoảng Ukraine dưới góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực – Triển ...
Trường hợp khủng hoảng Ukraine dưới góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực – Triển ...Trường hợp khủng hoảng Ukraine dưới góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực – Triển ...
Trường hợp khủng hoảng Ukraine dưới góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực – Triển ...
 
Trình bày những hiểu biết của mình về một phương pháp quản lý công và khả năn...
Trình bày những hiểu biết của mình về một phương pháp quản lý công và khả năn...Trình bày những hiểu biết của mình về một phương pháp quản lý công và khả năn...
Trình bày những hiểu biết của mình về một phương pháp quản lý công và khả năn...
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp và những vấn đề bất cập hiện nay
Thuế thu nhập doanh nghiệp và những vấn đề bất cập hiện nayThuế thu nhập doanh nghiệp và những vấn đề bất cập hiện nay
Thuế thu nhập doanh nghiệp và những vấn đề bất cập hiện nay
 
Vận dụng tri thức thi pháp vào phân tích truyện ngắn Vợ chồng A phủ (Tô Hoài)
Vận dụng tri thức thi pháp vào phân tích truyện ngắn Vợ chồng A phủ (Tô Hoài)Vận dụng tri thức thi pháp vào phân tích truyện ngắn Vợ chồng A phủ (Tô Hoài)
Vận dụng tri thức thi pháp vào phân tích truyện ngắn Vợ chồng A phủ (Tô Hoài)
 
TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY
TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂYTƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY
TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY
 
Từ thách thức quan niệm khuôn mẫu đến khuyến khích lòng tự tôn
Từ thách thức quan niệm khuôn mẫu đến khuyến khích lòng tự tônTừ thách thức quan niệm khuôn mẫu đến khuyến khích lòng tự tôn
Từ thách thức quan niệm khuôn mẫu đến khuyến khích lòng tự tôn
 
Tuyển dụng nhân lực ngành ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của toàn cầu hoá kin...
Tuyển dụng nhân lực ngành ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của toàn cầu hoá kin...Tuyển dụng nhân lực ngành ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của toàn cầu hoá kin...
Tuyển dụng nhân lực ngành ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của toàn cầu hoá kin...
 
TIỂU THUYẾT DẰNG DẶC TRIỀN SÔNG MƯA CỦA ĐỖ PHẤN
TIỂU THUYẾT DẰNG DẶC TRIỀN SÔNG MƯA CỦA ĐỖ PHẤNTIỂU THUYẾT DẰNG DẶC TRIỀN SÔNG MƯA CỦA ĐỖ PHẤN
TIỂU THUYẾT DẰNG DẶC TRIỀN SÔNG MƯA CỦA ĐỖ PHẤN
 
TIỂU LUẬN TÌM HIỂU VỀ NGÀNH LUẬT
TIỂU LUẬN TÌM HIỂU VỀ NGÀNH LUẬTTIỂU LUẬN TÌM HIỂU VỀ NGÀNH LUẬT
TIỂU LUẬN TÌM HIỂU VỀ NGÀNH LUẬT
 
TIỂU LUẬN VĂN HÓA TÌM HIỂU TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
TIỂU LUẬN VĂN HÓA TÌM HIỂU TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦTIỂU LUẬN VĂN HÓA TÌM HIỂU TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
TIỂU LUẬN VĂN HÓA TÌM HIỂU TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ
 

Recently uploaded

NHỮNG BỨC TRANH MANG THÔNG ĐIỆP SỐNG Ý NGHĨA.docx
NHỮNG BỨC TRANH MANG THÔNG ĐIỆP SỐNG Ý NGHĨA.docxNHỮNG BỨC TRANH MANG THÔNG ĐIỆP SỐNG Ý NGHĨA.docx
NHỮNG BỨC TRANH MANG THÔNG ĐIỆP SỐNG Ý NGHĨA.docx
PhngThLmHnh
 
DIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yên
DIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yênDIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yên
DIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yên
thanhluan21
 
Chương 4 Kinh tế chính trị-đã gộp (1).pdf
Chương 4 Kinh tế chính trị-đã gộp (1).pdfChương 4 Kinh tế chính trị-đã gộp (1).pdf
Chương 4 Kinh tế chính trị-đã gộp (1).pdf
TuytNguyn954624
 
QTNHUEHNHAAANNHNYAHNAYANHANANAYAYHAUAJJJJ
QTNHUEHNHAAANNHNYAHNAYANHANANAYAYHAUAJJJJQTNHUEHNHAAANNHNYAHNAYANHANANAYAYHAUAJJJJ
QTNHUEHNHAAANNHNYAHNAYANHANANAYAYHAUAJJJJ
nguyenthanhnhatp0102
 
Chuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua can
Chuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua canChuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua can
Chuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua can
htk290674
 
english exercise advice our score increases as you pick a category, fill out ...
english exercise advice our score increases as you pick a category, fill out ...english exercise advice our score increases as you pick a category, fill out ...
english exercise advice our score increases as you pick a category, fill out ...
UynNgc32
 
KL_PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...
KL_PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...KL_PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...
KL_PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...
Luận Văn Uy Tín
 
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
Luận Văn Uy Tín
 
Kho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptx
Kho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptxKho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptx
Kho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptx
dattruongminhquoc
 
Điểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdf
Điểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdfĐiểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdf
Điểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdf
thanhluan21
 
Chuyên đề Toán lớp 9 Bất đẳng thức Cauchy
Chuyên đề Toán lớp 9 Bất đẳng thức CauchyChuyên đề Toán lớp 9 Bất đẳng thức Cauchy
Chuyên đề Toán lớp 9 Bất đẳng thức Cauchy
htk290674
 
Lý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdf
Lý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdfLý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdf
Lý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdf
vanquyet260302
 
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdfThông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
QucHHunhnh
 
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
Hebemart Official
 
Chuyên đề Toán lớp 9: Căn bậc ba - Căn bậc n
Chuyên đề Toán lớp 9: Căn bậc ba - Căn bậc nChuyên đề Toán lớp 9: Căn bậc ba - Căn bậc n
Chuyên đề Toán lớp 9: Căn bậc ba - Căn bậc n
htk290674
 
Phòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptx
Phòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptxPhòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptx
Phòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptx
liunisau24
 
Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...
Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...
Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...
huynhthingocthao2309
 
chủ nghĩa xã hội khoa học trắc nghiệm chương 6
chủ nghĩa xã hội khoa học trắc nghiệm chương 6chủ nghĩa xã hội khoa học trắc nghiệm chương 6
chủ nghĩa xã hội khoa học trắc nghiệm chương 6
2356110101
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Thông báo nhập học lớp 1- 10 24-25.docx
Thông báo nhập học lớp 1- 10 24-25.docxThông báo nhập học lớp 1- 10 24-25.docx
Thông báo nhập học lớp 1- 10 24-25.docx
QucHHunhnh
 

Recently uploaded (20)

NHỮNG BỨC TRANH MANG THÔNG ĐIỆP SỐNG Ý NGHĨA.docx
NHỮNG BỨC TRANH MANG THÔNG ĐIỆP SỐNG Ý NGHĨA.docxNHỮNG BỨC TRANH MANG THÔNG ĐIỆP SỐNG Ý NGHĨA.docx
NHỮNG BỨC TRANH MANG THÔNG ĐIỆP SỐNG Ý NGHĨA.docx
 
DIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yên
DIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yênDIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yên
DIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yên
 
Chương 4 Kinh tế chính trị-đã gộp (1).pdf
Chương 4 Kinh tế chính trị-đã gộp (1).pdfChương 4 Kinh tế chính trị-đã gộp (1).pdf
Chương 4 Kinh tế chính trị-đã gộp (1).pdf
 
QTNHUEHNHAAANNHNYAHNAYANHANANAYAYHAUAJJJJ
QTNHUEHNHAAANNHNYAHNAYANHANANAYAYHAUAJJJJQTNHUEHNHAAANNHNYAHNAYANHANANAYAYHAUAJJJJ
QTNHUEHNHAAANNHNYAHNAYANHANANAYAYHAUAJJJJ
 
Chuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua can
Chuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua canChuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua can
Chuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua can
 
english exercise advice our score increases as you pick a category, fill out ...
english exercise advice our score increases as you pick a category, fill out ...english exercise advice our score increases as you pick a category, fill out ...
english exercise advice our score increases as you pick a category, fill out ...
 
KL_PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...
KL_PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...KL_PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...
KL_PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...
 
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
 
Kho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptx
Kho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptxKho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptx
Kho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptx
 
Điểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdf
Điểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdfĐiểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdf
Điểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdf
 
Chuyên đề Toán lớp 9 Bất đẳng thức Cauchy
Chuyên đề Toán lớp 9 Bất đẳng thức CauchyChuyên đề Toán lớp 9 Bất đẳng thức Cauchy
Chuyên đề Toán lớp 9 Bất đẳng thức Cauchy
 
Lý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdf
Lý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdfLý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdf
Lý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdf
 
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdfThông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
 
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
 
Chuyên đề Toán lớp 9: Căn bậc ba - Căn bậc n
Chuyên đề Toán lớp 9: Căn bậc ba - Căn bậc nChuyên đề Toán lớp 9: Căn bậc ba - Căn bậc n
Chuyên đề Toán lớp 9: Căn bậc ba - Căn bậc n
 
Phòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptx
Phòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptxPhòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptx
Phòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptx
 
Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...
Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...
Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...
 
chủ nghĩa xã hội khoa học trắc nghiệm chương 6
chủ nghĩa xã hội khoa học trắc nghiệm chương 6chủ nghĩa xã hội khoa học trắc nghiệm chương 6
chủ nghĩa xã hội khoa học trắc nghiệm chương 6
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
 
Thông báo nhập học lớp 1- 10 24-25.docx
Thông báo nhập học lớp 1- 10 24-25.docxThông báo nhập học lớp 1- 10 24-25.docx
Thông báo nhập học lớp 1- 10 24-25.docx
 

Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều

 • 1. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 1 MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Văn học nghệ thuật suy cho cùng là sự phản ánh thế giới đời sống của con người theo cách riêng của nó. Nếu âm nhạc dùng âm thanh, tiết tấu, giai điệu… hội họa dùng màu sắc, đường nét, hình khối,… để vẽ lên bức tranh đời sống và thế giới bên trong của người nghệ sĩ, thì văn chương lại là nghệ thuật của ngôn từ. Một tác phẩm nghệ thuật có thể thành công, thu hút được độc giả không chỉ thông qua ngôn từ, lời văn mà quan trọng hơn nó còn phải thể hiện qua những hình ảnh, hình tượng mà con người thường gọi đó là biểu tượng. Theo Từ điển tu từ- phong cách thi pháp học, Nguyễn Thái Hòa đã cho rằng: “Biểu tượng văn học là những biểu tượng trong sáng tác văn học tức là những hình ảnh khác hoặc một số phẩm chất, một số đặc trưng khác đối với đối tượng biểu hiện”[7]. Văn học nói chung và văn học hiện đại, hậu hiện đại nói riêng được xem là văn học của các ẩn dụ và biểu tượng. Những tác giả của dòng văn học này luôn nhìn cuộc đời bằng cái nhìn tỉnh táo, giàu chất suy tư và chiêm nghiệm đồng thời luôn cố gắng tìm ra cho mình những hướng đi mới tạo ra những quan niệm riêng về đời sống. Quan niệm ấy hoá thân vào bình tượng, dồn nén thành những biểu tượng buộc người đọc phải giải mã những thông điệp thẩm mĩ được gửi gắm trong đó. Trong số những cây bút văn chương của nền văn học Việt Nam, Nguyễn Quang Thiều không chỉ là nhà thơ tiên phong với trào lưu hiện đại mà còn là cây viết văn xuôi giàu cảm xúc. Trong ông không chỉ có con người bay bổng, ưu tư với những phiền muộn thi ca, mà còn có một nhà báo linh hoạt và nhạy bén. Nguyễn Quang Thiều đã có một chỗ đứng trịnh trọng trong nền văn học ngày nay. Với cá nhân ông, khi ông viết là ông đang hồi
 • 2. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 2 tưởng về một đời sống mà ông đã sống. Tự mang đến cho mình một nền tự do, một trí tưởng tượng và một giấc mơ. Cái mới đối với ông là những gì ông phát hiện trong đời sống của chính mình, hoặc một đời sống liên quan đến ông mà nhiều khi ông tưởng đã cũ mềm. Cái mới này làm cho ông được mở rộng, được giàu có và được hưởng thụ. Cái mới này không liên quan đến những tranh luận sơ lược và những lúc ấu trĩ về chuyện mới, cũ trong cái vỏ hình thức của những sáng tác mà chúng ta tốn thời gian tranh cãi. Tất cả như đã đánh thức bao thứ ngôn ngữ riêng biệt của bản thể nghệ thuật- biểu tượng trong ngôn ngữ của chính tâm hồn, nơi chúng ta nhìn rõ nhất. Với những lí do trên, tôi lựa chọn đề tài “Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều” nhằm khảo sát và tìm hiểu hai biểu tượng nổi bật trong sáng tác Nguyễn Quang Thiều để từ đó thâm nhập vào thế giới nghệ thuật của nhà văn. Đồng thời, cũng làm sáng tỏ hơn một tài năng, một bản lĩnh nghệ thuật rất riêng mang tên Nguyễn Quang Thiều. 2. Lịch sử vấn đề Trong các công trình nghiên cứu về biểu tượng trong các tác phẩm văn chương, từ những cái nhìn bao quát cho đến những nghiên cứu về các tác giả cụ thể, có thể nhận thấy các vấn đề xung quanh biểu tượng được đề cập đến ngày càng nhiều cho thấy mức độ quan trọng của vấn đề. Trong đó, các hình thức, dạng thức khác nhau của biểu tượng đã được phân tích, kiến giải từ nhiều góc độ khác nhau, mang lại cho khóa luận nhiều gợi ý và đối thoại có giá trị. Trong bài viết của mình “Về một hướng thử nghiệm của tiểu thuyết Việt Nam từ cuối thập kỷ 80 đến nay”, khi nêu ra, phân tích và minh họa cho xu hướng tiểu thuyết “trò chơi”, tác giả Nguyễn Thị Bình đã đưa ra những luận điểm có liên quan hết sức sâu sắc với vấn đề biểu tượng của văn xuôi
 • 3. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 3 đương đại. Những tiểu thuyết được tác giả xem là tiêu biểu cho “những nỗ lực thể nghiệm có khi còn dang dở, hoặc lạ lẫm, hoặc khó đọc... nhưng ít nhất chúng đang báo hiệu một ý thức mới về thể loại và việc trả lời câu hỏi: Có thể viết tiểu thuyết như thế nào?” [1] chính là những tác phẩm và những tác giả mà chúng tôi cho rằng việc sử dụng biểu tượng như một phương thức phản ánh rất nổi bật và tiêu biểu. Những đặc điểm của tiểu thuyết trò chơi mà tác giả nêu ra là: “Một hiện thực không đáng tin cậy, những nhân vật dị biệt hoặc kỳ ảo, điểm nhìn trần thuật tạo nên tính chủ quan của các câu chuyện và bút pháp nhại, bút pháp huyền thoại trào lộng...”[1]. Những cách tân nghệ thuật chi phối bởi quan niệm về “tính trò chơi” của tiểu thuyết mà tác giả nêu trên, thuộc về những phương thức xây dựng biểu tượng. Với bài viết “Giá trị của sự tương tác biểu tượng trong tác phẩm văn chương”, Đoàn Tiến Lực khẳng định rằng: “Tác phẩm hiện ra trước mắt chúng ta là hình tượng được chế tác hiểu theo nghĩa rộng nhất của từ này. Hình tượng chỉ có thể phân tích được chừng nào chúng ta có khả năng nhận biết biểu tượng trong nó. Ngược lại, nếu ta không đủ sức khám phá ý nghĩa biểu tượng của nó thì cũng không thể cảm nhận được chiều sâu tác phẩm. Thực ra không phải khi nào tiếp cận một tác phẩm chúng ta cũng chăm chăm đi tìm xem đâu là biểu tượng để phân tích. Nhưng nếu hiểu rộng ra, chúng ta sẽ thấy, với tác phẩm nghệ thuật ngôn từ, nếu không bắt đầu từ ngôn từ, từ những tạo hình biểu tượng và sự tương tác ý nghĩa của các biểu tượng… thì chúng ta khó có thể khẳng định được một cách thuyết phục giá trị của tác phẩm.” [14]. Nguyễn Thị Ngân Hoa trong bài viết “Vận dụng lý thuyết tương tác biểu tượng tìm hiểu biến thể ý nghĩa của các biểu tượng ngôn từ nghệ thuật” đã cho rằng: “Một nguyên lý quan trọng trong việc tìm hiểu ý nghĩa và giá
 • 4. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 4 trị của biểu tượng, hệ biểu tượng trong nghệ thuật nói chung, nghệ thuật ngôn từ nói riêng: biểu tượng luôn phải được tìm hiểu trong những mối quan hệ, trong những ngữ cảnh cụ thể, gắn với những chủ thể tinh thần nhất định. Ý nghĩa của các biểu tượng, hệ biểu tượng không phải là một mẫu chung sẵn có mà luôn là những biến số nảy sinh trong quá trình tương tác với hàng loạt yếu tố khác. Sự gặp nhau giữa các giá trị và ý nghĩa tạo nên những vùng hội tụ, giao thoa về nghĩa chứ không phải sự diễn dịch từ một ý nghĩa sẵn có.” [6]. Có thể thấy rằng, các bài viết, các nghiên cứu liên quan đến biểu tượng không phải là ít, tuy nhiên bức tranh chung vẫn là một tình trạng nhỏ lẻ, cảm tính, thiếu một cái nhìn toàn cục và có tính hệ thống. Thiết nghĩ, tất cả những cách tiếp cận đó đều chứa đựng những yếu tố hợp lý và mang đến một sự kiến giải có giá trị nhất định, tuy nhiên, cái thiếu ở đây dường như là một cái nhìn sâu vào bản chất nội sinh của khái niệm, và đi từ bản chất, cơ chế của nó để lý giải về xu hướng như một sự lựa chọn hợp lý và tất yếu. Khi lựa chọn khái niệm biểu tượng đã hàm chứa cả sự khác biệt trong cách tiếp cận vấn đề. Khái niệm biểu tượng sử dụng nghiên cứu trong luận văn này vừa có cội nguồn văn hóa làm nền tảng cho sức tạo nghĩa không cùng của nó, vừa là một yếu tố thuộc bản thể luận chứa đựng bản chất và quy luật vận động bên trong của văn học. Những tác giả của dòng văn học này luôn nhìn cuộc đời bằng cái nhìn tỉnh táo, giàu chất suy tư và chiêm nghiệm đồng thời luôn cố gắng tìm ra cho mình những hướng đi mới tạo ra những quan niệm riêng về đời sống. Quan niệm ấy hoá thân, dồn nén thành những biểu tượng buộc người đọc phải giải mã những thông điệp thẩm mĩ được gửi gắm trong đó.
 • 5. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 5 Trong số những cây bút trẻ mới xuất hiện gần đây, Nguyễn Quang Thiều xuất hiện trên thi đàn văn học như một luồng gió mới, sáng tác phong phú. Đặc biệt điểm nổi bật dễ thấy trong những sáng tác của ông đều rất giàu tâm huyết. Điều làm người đọc quan tâm tới những tác phẩm của ông là những trăn trở suy tư về cái đẹp, cái tầng sâu ý nghĩa ẩn sau nhưng lớp biểu tượng ngôn từ mới mẻ. Cho tới nay những sáng tác thơ ca cũng như truyện ngắn, tiểu thuyết của Nguyễn Quang Thiều luôn nhận được những sự quan tâm của giới phê bình văn học. Riêng đối với thơ và truyện ngắn, qua khảo sát chúng tôi thấy được những nhận định vô cùng sắc nét cho những sáng tạo thể nghiệm mới trong thế giới biểu tượng ngôn từ. Đến nay, có rất nhiều bài báo, tạp chí viết về nhà văn Nguyễn Quang Thiều trên mảng thơ ca như: Nguyễn Quang Thiều – nơi con sông trăng vật vã (Quỳnh Nhi - Báo thể thao văn hóa số 23/1998); Trốn lo âu về lại cánh đồng (Đỗ Minh Tuấn, Báo văn nghệ, 1996), Những thể nghiệm trong thơ Nguyễn Quang Thiều của Vũ Văn Sỹ. Có thể kể thêm một số công trình nghiên cứu như: Tư duy thơ Nguyễn Quang Thiều qua các tập thơ từ 1990 đến 2000 của Lê Thị Bích Hợp, Nguyễn Quang Thiều trong tiến trình đổi mới thơ Việt Nam sau 1975 của Nguyễn Thị Hiền. Trong bài viết “Nguyễn Quang Thiều - Người đi qua cơn khát của sa mạc thơ” ngày 17/10/2009, Nguyễn Việt Chiến nhận định: “Từ những năm 1990, thơ Việt Nam đương đại bắt đầu có sự chuyển đổi lớn về mặt thi pháp và có thể nói, Nguyễn Quang Thiều là nhà thơ đầu tiên, bằng những nỗ lực vượt bậc và tài năng xuất sắc của mình, đã xác lập một giọng điệu mới trong thơ Việt”. [2]. Trong cuốn Thơ Việt Nam hiện đại, bài phê bình "Những thể nghiệm trong thơ Nguyễn Quang Thiều”, tác giả Vũ Văn Sĩ có nhận xét: “Trong
 • 6. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 6 chừng mực thể nghiệm, nhà thơ có ý thức khai thác ý nghĩa tượng trưng của các hiện tượng tinh thần. Quá trình sáng tác của Nguyễn Quang Thiều, phần nào bộc lộ sự phân hoá thái độ thẩm mĩ thể loại đối với ngôn ngữ và hiện thực.” [15]. Nguyễn Việt Chiến trong tiểu luận “Nguyễn Quang Thiều - Người đi qua cơn khát của sa mạc thơ” nhận xét: “Đọc thơ Nuyễn Quang Thiều, ta có cảm giác vừa đi qua một cánh rừng thi ca rậm đặc, trong bóng đêm ẩm ướt của những câu thơ đang tuôn trào như một sự hối thúc ám ảnh. Thơ của anh như một bản giao hưởng của rất nhiều khái niệm, cảm giác, ý tưởng và suy ngẫm cùng tấu lên tràn đầy sức tưởng tượng lạ lẫm. Nguyễn Quang Thiều đã âm thầm khắc họa bằng cảm xúc, bằng những liên tưởng thơ để tìm ra cách nói riêng bằng ngôn ngữ hình ảnh đặc thù mà chỉ thơ mới có được”. [2]. Không chỉ đạt được thành tựu ở thể loại thơ, ở truyện ngắn, phong cách Nguyễn Quang Thiều đã được định hình qua một số bài viết mang tính tổng quan. Trong bài “Ra mắt tuyển thơ Nguyễn Quang Thiều” in trong “Tác phẩm và dư luận” ngày 26 - 1 - 2011, tác giả Hoài Khánh đã khẳng định: “Nguyễn Quang Thiều không chỉ là nhà thơ tiên phong với trào lưu hiện đại mà còn là cây viết văn xuôi giàu cảm xúc. Trong anh không chỉ có con người bay bổng, ưu tư với những phiền muộn thi ca, mà còn có một nhà báo linh hoạt và nhạy bén”. [10] Trong bài: “Hộp đen - Nguyễn Quang Thiều” in trên báo Văn nghệ số 17 +18 (24 - 8 - 2012), tác giả Thiên Sơn nhận định: “Truyện ngắn của Nguyễn Quang Thiều hấp dẫn bởi chất thơ, bởi những chi tiết độc đáo và cả sắc màu kỳ ảo, chiều sâu nhân văn và triết lý. Anh thường tạo ra những chi tiết đầy bất ngờ cuối mỗi truyện, gây được ấn tượng sau mỗi cái kết”. [16].
 • 7. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 7 Có thể thấy qua những bài viết trên, những ý kiến đánh giá về truyện ngắn Nguyễn Quang Thiều đã nói lên phần nào phong cách của nhà văn nhưng chỉ được thể hiện ở một phương diện nào đó và chưa thật sự đi sâu vào nội dung cũng như nghệ thuật biểu tượng trong truyện ngắn của ông. Những công trình nghiên cứu trên mới chỉ dừng lại ở việc đánh giá sơ bộ thơ ca và truyện ngắn của Nguyễn Quang Thiều mà chưa giải mã cánh cửa bí mật để thâm nhập vào thế giới ngổn ngang mà suy tư với những hình ảnh, mảnh ghép của đời sống. Với ý nghĩa đó đề tài “Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều” vẫn có một lối đi riêng, không trùng lặp với những công trình nghiên cứu trước đó. Đề tài này của chúng tôi hứa hẹn mang lại những kiến giải riêng về tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều từ lí thuyết biểu tượng nói riêng và góc độ ngôn ngữ học nói chung. 3. Mục đích, nhiệm vụ của đề tài 3.1. Mục đích của đề tài Trên cơ sở khảo sát biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều, khóa luận hướng đến giải mã những tầng ý nghĩa của biểu tượng, từ đó khẳng định nội dung và nghệ thuật đặc sắc trong tác phẩm đồng thời thấy được những đóng góp to lớn của nhà văn Nguyễn Quang Thiều đối với văn học Việt Nam trong thời kì hội nhập văn hóa nghệ thuật ngày nay. 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu Trên cơ sở mục đích nghiên cứu trên, chúng tôi thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu sau: - Nghiên cứu cơ sở lí luận về lí thuyết biểu tượng và tác phẩm Nguyễn Quang Thiều
 • 8. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 8 - Khảo sát biểu tượng trăng và bầu trời trong các sáng tác của Nguyễn Quang Thiều. - Phân tích ý nghĩa của biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm Nguyễn Quang Thiều 4. Đối tượng và phương vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu Biểu tượng trăng và bầu trời trong các tác phẩm văn học của nhà văn Nguyễn Quang Thiều 4.2. Phạm vi nghiên cứu Xuất hiện trên văn đàn từ cuối những năm 80 của thế kỉ XX, Nguyễn Quang Thiều đã để lại dấu ấn khá đậm nét bằng những sáng tác nổi bật. Viết tích cực và tâm huyết, ông sáng tác được nhiều tác phẩm với nhiều thể loại khác nhau như thơ ca, truyện ngắn, tiểu thuyết, truyện thiếu nhi, tiểu luận. Trong khóa luận này, người viết tập trung khai thác những chi tiết biểu tượng đắt giá qua một số bài thơ và truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Quang Thiều: - Truyện ngắn “ Bầu trời của người cha” - Truyện ngắn “Bầy chim chìa vôi” - Truyện ngắn “ Mùa kí ức” - Truyện ngắn “ Người nhìn thấy trăng thật” - Bài thơ “Gửi một ông vua” - Bài thơ “ Với em” - Bài thơ “Dưới trăng và một bậc cửa” - Bài thơ “Khúc tưởng niệm số 1” 5. Phương pháp nghiên cứu
 • 9. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 9 - Phương pháp thống kê - Thủ pháp phân tích tổng hợp - Thủ pháp so sánh 6. Cấu trúc đề tài Ngoài phân Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, đề tài gồm có 3 chương: Chương 1: Cơ sở lí luận Chương 2: Biểu tượng trăng trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều Chương 3: Biểu tượng bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều NỘI DUNG Chương 1: Cơ sở lí luận 1.1. Vấn đề biểu tượng và biểu tượng ngôn từ 1.2. Nguyễn Quang Thiều và tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều Tiểu kết chương 1 Chương 2: Biểu tượng trăng trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều 2.1. Khảo sát thống kê 2.2. Ý nghĩa của biểu tượng trăng 2.2.1. Trăng là biểu tượng của tình yêu đôi lứa 2.2.2. Trăng là biểu tượng của chiến tranh cùng sự bất khuất, tri âm tri kỉ, nhân chứng lịch sử Tiểu kết chương 2 Chương 3: Biểu tượng bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều 3.1. Khảo sát thống kê 3.2. Ý nghĩa của biểu tượng bầu trời
 • 10. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 10 3.2.1. Bầu trời là biểu tượng của đam mê, của hạnh phúc gia đình 3.2.2. Bầu trời là biểu tượng của kí ức và tuổi thơ 3.3.3. Bầu trời là biểu tượng cho tương lai Tiểu kết chương 3 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Nguyễn Thị Bình, Về một hướng thử nghiệm của tiểu thuyết Việt Nam từ cuối thập kỷ 80 đến nay. 2. Đỗ Hữu Châu (1990), Những luận điểm về cách tiếp cận ngôn ngữ và các sự kiện văn học, Tc Ngôn ngữ, số 2, 1990. 3. Nguyễn Việt Chiến, Nguyễn Quang Thiều - Người đi qua cơn khát của sa mạc thơ, 17/10/2009 4. J. Chevalier, A. Gheerbant (2002), Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới, Nxb Đà Nẵng, Trường viết văn Nguyễn Du, Đà Nẵng. 5. Nguyễn Thị Ngân Hoa (2005), Sự phát triển ý nghĩa của hệ biểu tượng trang phục trong ngôn ngữ thơ ca Việt Nam, Luận án tiến sĩ Ngữ văn, ĐH Sư phạm Hà Nội. 6. Nguyễn Thị Ngân Hoa, Vận dụng lý thuyết tương tác biểu tượng tìm hiểu biến thể ý nghĩa của các biểu tượng ngôn từ nghệ thuật, Đại học Sư phạm Hà Nội, 14-10-2020. 7. Nguyễn Thái Hòa, Từ điển tu từ- phong cách thi pháp học, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 8. Đỗ Việt Hùng, Nguyễn Thị Ngân Hoa (2003), Phân tích phong cách ngôn ngữ trong tác phẩm văn học, Nxb Đại học Sư phạm.
 • 11. Luận Văn Group hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 11 9. Bùi Công Hùng (1980), Vài nét về ngôn ngữ thơ, TC văn học, số 2, 1980. 10.Bùi Công Hùng (1998), Quá trình sáng tạo thơ, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. 11.Hoài Khánh, “Ra mắt tuyển thơ Nguyễn Quang Thiều”, “Tác phẩm và dư luận”, 26 - 1 – 2011. 12.Đinh Trọng Lạc (1994), Phong cách học văn bản, Nxb Giáo dục, 13.Đinh Trọng Lạc, Nguyễn Thái Hòa (2004), Phong cách học tiếng Việt, Nxb Văn hóa Thông tin, H. 14.Nguyễn Lai (1996), Tìm hiểu sự chuyển hóa từ mã ngôn ngữ sang mã hình tượng, Tạp chí Ngôn ngữ, số 3, 1996. 15.Đoàn Tiến Lực, Giá trị của sự tương tác biểu tượng trong tác phẩm văn chương, Báo Nghiên cứu Văn hóa, Số 3 - Tháng 3 – 2013. 16.Vũ Văn Sỹ, Những thể nghiệm trong thơ Nguyễn Quang Thiều. 17.Thiên Sơn, “Hộp đen - Nguyễn Quang Thiều”, báo Văn nghệ số 17 +18 (24 - 8 - 2012).