SlideShare a Scribd company logo
Anja Stentoft Reilev (f. 1975)
RØMØVÆNGET 29, 5500 MIDDELFART ∙ MOB. 29 37 44 71 ∙ anjareilev@hotmail.com
Vigtige kompetencer:
- Hurtig til at nå kernen af et problem og få beskrevet løsninger, der er afstemt i forhold til relevante
interessenter
- Innovativ og kreativ udvikler af alternative løsninger for bedre ressourceudnyttelse og optimal
indretning af offentlige organisationer
- Forstår med drive og entusiasme at motivere og samle kompetencer for sammen at nå et bedre
slutprodukt
- Erfaren projektleder, facilitator og oplægsholder og i gang med diplom i ledelse.
Karriereforløb
2016 – Koordinerende projektleder, Sydtrafik
2009 – 2015 Specialkonsulent, Psykiatrien i Region Syddanmark
2008 – 2009 Konsulent, Børn- og ungeforvaltningen i Odense Kommune
1999 – 2008 Konsulent, Finansministeriet, Økonomistyrelsen
2016 – Koordinerende projektleder, Sydtrafik
Jeg er ansat som koordinerende projektleder i Sydtrafik og har ansvaret for den tværorganisatoriske koordinering
af Sydtrafiks projekter og porteføljestyringen.
Herudover er jeg projektleder på en række projekter, som fx:
 ” Implementering af sydtrafiks intranet i Sharepoint”
 ” Implementering af sydtrafiks fastprisprodukter på Rejsekort”
Samtidig har jeg det seneste halve år udviklet og beskrevet Sydtrafiks projektmodel samt implementeret
projektstyringsværktøjet Eazyproject. Som led i udviklingen og implementeringen af sydtrafiks projektmodel
underviser jeg også husets projektnøglepersoner i projektledelse og styring.
2009 - 2015 Psykiatrien i Region Syddanmark
Jeg var ansat i psykiatrisygehusets planlægningsafdeling og var projektleder på en række områder, som
implementering af psykiatriplanen ”Fremtidens psykiatri”, implementering af udrednings- og behandlingsret
på fire uger til psykiatriske patienter i Region Syddanmark samt revision af psykiatrisygehusets
forskningsstrategi og -organisation.
Herudover sekretariatsbetjente jeg sygehusets administrative ledelse og lavede dagsordensbidrag til
regionsrådet og psykiatriudvalget.
Opgaver:
Anja Stentoft Reilev (f. 1975)
RØMØVÆNGET 29, 5500 MIDDELFART ∙ MOB. 29 37 44 71 ∙ anjareilev@hotmail.com
 Projektleder på implementering af ny organisering af patienttransport
 Projektleder på implementering af udrednings- og behandlingsret til psykiatriske patienter
 Udvikling af sygehusets ”Strategi for psykiatrisk forskning” i et samarbejde med
professorer, strategiråd og sygehusets lægefaglige direktør
 Tovholder på fusion af psykiatriske afdelinger og implementering af psykiatriplanen
”Fremtidens Psykiatri” herunder ledelsessparring, facilitator på diverse workshop med
klinikere og plejepersonale
 Servicering af sygehusledelsen, psykiatriens ledelse samt regionsrådet og
psykiatriudvalget
 Tovholder for Psykiatrien i Region Syddanmark på udbud af patienttransport i et tæt
samarbejde med Region Syddanmarks 4 somatiske sygehuse samt FynBus og Sydtrafik
 Planlægningsopgaver i relation til implementering af psykiatriplanen og implementering
af Sundhedsstyrelsens Specialeplan
 Undervisning af kollegaer indenfor en bred vifte af emner som regionens
økonomistyringsregler, sundhedslovens regler for patienttransport m.m.
 Facilitering af workshop.
Specielle resultater:
 Implementeret fire ugers udredningsret, ny registrerings- og monitoreringsmodel
 Udviklet ” Strategi for psykiatrisk forskning” i Psykiatrien i Region Syddanmark i et tæt
samarbejde med Syddansk Universitet og psykiatrisygehusets lægefaglige ledelse
 Sammen med afdelingsledelserne fusioneret Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling
Kolding og Augustenborg samt Psykiatrisk Afdeling Kolding og Vejle
 Implementeret ny model for patienttransport i Psykiatrien herunder etableret
samarbejdsmodel med Sydtrafik, som varetager den daglige drift for Psykiatrien.
2008 – 2009 Konsulent, Børn- og ungeforvaltningen i Odense Kommune
Ansvar for orientering af Børn- og Ungeudvalget om status på pasningsgarantien og for etablering af
administrativt fundament for den pædagogiske assistentuddannelse i Odense Kommune.
Opgaver:
 Kapacitetsstyring på dagtilbudsområdet 0-5 årige herunder tovholder på driften af
dagtilbudsområdet på kort sigt
 Betjening af Børn- og Ungeudvalget
 Projektleder på kortlægning af arbejdsprocesser i dagplejen
 Tovholder på etablering af den pædagogiske assistentuddannelse i Odense Kommune.
1999 – 2008 Konsulent, projektleder i Finansministeriet – Økonomistyrelsen
Deltaget i et bredt udsnit af projekter indenfor en række ministerområder, som projektleder og
projektsekretær og -deltager. Jeg har haft ansvaret for workshopforløb, arbejdsgangsanalyser og
beregningsopgaver.
Opgaver:
 Projektleder på dannelsen af Statens Administration, beskrivelse af arbejdsprocesser og
udvikling af best practice indenfor løn og bogholderi samt beregning af
effektiviseringspotentiale
 Projektdeltager/ projektsekretær på projekt i Forsvarsministeriet: Udvikling af fælles
organisation for forsvarets og beredskabets institutioner indenfor uddannelse og
administrative opgaver samt beregning af effektiviseringspotentiale
Anja Stentoft Reilev (f. 1975)
RØMØVÆNGET 29, 5500 MIDDELFART ∙ MOB. 29 37 44 71 ∙ anjareilev@hotmail.com
 Projektdeltager på tværstatsligt projekt om digitalisering med elektronisk sags- og
dokumenthåndtering (ESDH), beskrivelse af effektiviseringspotentialet ved digitale
processer
 Projektdeltager på projekt i Folketingets administration om udvikling af ny
økonomistyringsmodel baseret på activity based costing (ABC)
 Tovholder på udvikling af koncept for mål- og resultatstyring til Finansministeriet.
 Servicering af økonomistyrelsens direktion, finansministeriets departementschef og
finansministeren i form af taleoplæg m.m.
 Oplægsholder på Finansministeriets konferencer
 Undervisning og facilitering af workshopforløb.
Uddannelse og videreudvikling
Videreudviklingsforløb:
 Opstartet diplom i ledelse efteråret 2014
 Gennemført DJØF’s proceskonsulentuddannelse (2013)
 Kursus i Sundhedsøkonomi (2012)
 Certificeret projektleder, Finansministeriets projektlederuddannelse (2008)
 Bestyrelsesmedlem DJØF-klubben, Finansministeriet (2007-2008)
 Projektdeltageruddannelse, Økonomistyrelsen (2004)
 Kursus i storyboarding som formidlingsform (2004)
 Kurser i omkostningsregnskaber i staten (2004)
 Kurser i Navision Stat (2001)
 Finansministeriets budget- og bevillingskursus (2001)
Fritiden
 Sejlads, mountainbike og løb
 Optimistjolletræner i Middelfart Sejlklub (2011)
 Sekretær for Grundejerforeningen Skrillingegården (2009-2011)
 Bestyrelsesmedlem Børnehaven Nordlys, Middelfart Kommune (2009-2011)
 Bestyrelsesarbejde og –formand fir andelsboligforeningen AB Nordre Fasanvej 90,
Frederiksberg (1995- 2008)
 Brandbjerg Højskole (1995)
Uddannelse:
Cand.scient.pol., Københavns Universitet (2003)
 Speciale indenfor implementering af forandringstiltag i offentlige organisationer
med særligt fokus på implementering af mål- og resultatstyring i staten
Matematisk student, Struer Gymnasium og HF-kursus (1994)
Øvrige færdigheder
IT Behersker Microsoft Word, Excel, Visio, Outlook, Power Point samt Project.
Behersker følgende projekt- og porteføljestyringsværktøjer: Project.
Interesser Mountainbike, sejlads, træning, koncerter, ballet, læsning samt aktiviteter med familie og
venner.
Anja Stentoft Reilev (f. 1975)
RØMØVÆNGET 29, 5500 MIDDELFART ∙ MOB. 29 37 44 71 ∙ anjareilev@hotmail.com
Referencer: Oversygeplejerske Susanne Bissenbacher, Børne- og ungdomspsykiatrien i Kolding og
Augustenborg – M: 28 99 4674
Projektleder i Sydtrafik Claus Rosenkrantz – M: 21 39 00 35
Teamleder i Statens IT Christian Vidmar – T: 72 31 00 00 (tidl. kollega i Finansministeriet)

More Related Content

Similar to CV November 2016

Curriculum vitæ 2017
Curriculum vitæ 2017Curriculum vitæ 2017
Curriculum vitæ 2017
Merete Lindholmer
 
Michael grimm's cv[1]
Michael grimm's cv[1]Michael grimm's cv[1]
Michael grimm's cv[1]
MichaelGGrimm
 
Bestyrelseskandidatur BOARD GOVERNANCE
Bestyrelseskandidatur  BOARD GOVERNANCE Bestyrelseskandidatur  BOARD GOVERNANCE
Bestyrelseskandidatur BOARD GOVERNANCE
marianne bislev
 
Curriculum Vitae Business - NOV2015
Curriculum Vitae Business - NOV2015Curriculum Vitae Business - NOV2015
Curriculum Vitae Business - NOV2015
Jens Kristian Kimper
 
CV november 2016 Charlotte Mejlshede
CV november 2016 Charlotte MejlshedeCV november 2016 Charlotte Mejlshede
CV november 2016 Charlotte Mejlshede
Charlotte Mejlshede
 
Freamrettede perspektiver på nordisk arbejde med kompetenceudvikling og vokse...
Freamrettede perspektiver på nordisk arbejde med kompetenceudvikling og vokse...Freamrettede perspektiver på nordisk arbejde med kompetenceudvikling og vokse...
Freamrettede perspektiver på nordisk arbejde med kompetenceudvikling og vokse...
Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande
 
CV Tonny Mikkelsen
CV Tonny MikkelsenCV Tonny Mikkelsen
CV Tonny Mikkelsen
Tonny Mikkelsen
 
Curriculum Vitæ (Dansk) Lise Sustmann Allen
Curriculum Vitæ (Dansk)  Lise Sustmann AllenCurriculum Vitæ (Dansk)  Lise Sustmann Allen
Curriculum Vitæ (Dansk) Lise Sustmann Allen
liseallen
 
Mobilitetsplan 2021-2024 | Nordjyllands Trafikselskab
Mobilitetsplan 2021-2024 | Nordjyllands TrafikselskabMobilitetsplan 2021-2024 | Nordjyllands Trafikselskab
Mobilitetsplan 2021-2024 | Nordjyllands Trafikselskab
Mobilitetsplan (Trafikplan) 2013-2024 | | Nordjyllands Trafikselskab
 
Cv merete lindholmer 2018 06
Cv merete lindholmer 2018 06Cv merete lindholmer 2018 06
Cv merete lindholmer 2018 06
Merete Lindholmer
 
201606 DK CV Merete EHL
201606 DK CV Merete EHL201606 DK CV Merete EHL
201606 DK CV Merete EHL
Merete Elizabeth Houston Lund
 

Similar to CV November 2016 (20)

CV_Christian Seidelin
CV_Christian SeidelinCV_Christian Seidelin
CV_Christian Seidelin
 
CV LinkedIn
CV LinkedInCV LinkedIn
CV LinkedIn
 
CV for Allan Johansen
CV for Allan JohansenCV for Allan Johansen
CV for Allan Johansen
 
20130408 CV Merete EHL
20130408 CV Merete EHL 20130408 CV Merete EHL
20130408 CV Merete EHL
 
CV Mette Bonde
CV Mette BondeCV Mette Bonde
CV Mette Bonde
 
Cv 2017
Cv 2017Cv 2017
Cv 2017
 
Cv 2017
Cv 2017Cv 2017
Cv 2017
 
Curriculum vitæ 2017
Curriculum vitæ 2017Curriculum vitæ 2017
Curriculum vitæ 2017
 
Michael grimm's cv[1]
Michael grimm's cv[1]Michael grimm's cv[1]
Michael grimm's cv[1]
 
Bestyrelseskandidatur BOARD GOVERNANCE
Bestyrelseskandidatur  BOARD GOVERNANCE Bestyrelseskandidatur  BOARD GOVERNANCE
Bestyrelseskandidatur BOARD GOVERNANCE
 
SOS Demens d 3 nov (1).ashx
SOS Demens d 3 nov (1).ashxSOS Demens d 3 nov (1).ashx
SOS Demens d 3 nov (1).ashx
 
Curriculum Vitae Business - NOV2015
Curriculum Vitae Business - NOV2015Curriculum Vitae Business - NOV2015
Curriculum Vitae Business - NOV2015
 
CV november 2016 Charlotte Mejlshede
CV november 2016 Charlotte MejlshedeCV november 2016 Charlotte Mejlshede
CV november 2016 Charlotte Mejlshede
 
Freamrettede perspektiver på nordisk arbejde med kompetenceudvikling og vokse...
Freamrettede perspektiver på nordisk arbejde med kompetenceudvikling og vokse...Freamrettede perspektiver på nordisk arbejde med kompetenceudvikling og vokse...
Freamrettede perspektiver på nordisk arbejde med kompetenceudvikling og vokse...
 
CV Tonny Mikkelsen
CV Tonny MikkelsenCV Tonny Mikkelsen
CV Tonny Mikkelsen
 
KORA
KORAKORA
KORA
 
Curriculum Vitæ (Dansk) Lise Sustmann Allen
Curriculum Vitæ (Dansk)  Lise Sustmann AllenCurriculum Vitæ (Dansk)  Lise Sustmann Allen
Curriculum Vitæ (Dansk) Lise Sustmann Allen
 
Mobilitetsplan 2021-2024 | Nordjyllands Trafikselskab
Mobilitetsplan 2021-2024 | Nordjyllands TrafikselskabMobilitetsplan 2021-2024 | Nordjyllands Trafikselskab
Mobilitetsplan 2021-2024 | Nordjyllands Trafikselskab
 
Cv merete lindholmer 2018 06
Cv merete lindholmer 2018 06Cv merete lindholmer 2018 06
Cv merete lindholmer 2018 06
 
201606 DK CV Merete EHL
201606 DK CV Merete EHL201606 DK CV Merete EHL
201606 DK CV Merete EHL
 

CV November 2016

 • 1. Anja Stentoft Reilev (f. 1975) RØMØVÆNGET 29, 5500 MIDDELFART ∙ MOB. 29 37 44 71 ∙ anjareilev@hotmail.com Vigtige kompetencer: - Hurtig til at nå kernen af et problem og få beskrevet løsninger, der er afstemt i forhold til relevante interessenter - Innovativ og kreativ udvikler af alternative løsninger for bedre ressourceudnyttelse og optimal indretning af offentlige organisationer - Forstår med drive og entusiasme at motivere og samle kompetencer for sammen at nå et bedre slutprodukt - Erfaren projektleder, facilitator og oplægsholder og i gang med diplom i ledelse. Karriereforløb 2016 – Koordinerende projektleder, Sydtrafik 2009 – 2015 Specialkonsulent, Psykiatrien i Region Syddanmark 2008 – 2009 Konsulent, Børn- og ungeforvaltningen i Odense Kommune 1999 – 2008 Konsulent, Finansministeriet, Økonomistyrelsen 2016 – Koordinerende projektleder, Sydtrafik Jeg er ansat som koordinerende projektleder i Sydtrafik og har ansvaret for den tværorganisatoriske koordinering af Sydtrafiks projekter og porteføljestyringen. Herudover er jeg projektleder på en række projekter, som fx:  ” Implementering af sydtrafiks intranet i Sharepoint”  ” Implementering af sydtrafiks fastprisprodukter på Rejsekort” Samtidig har jeg det seneste halve år udviklet og beskrevet Sydtrafiks projektmodel samt implementeret projektstyringsværktøjet Eazyproject. Som led i udviklingen og implementeringen af sydtrafiks projektmodel underviser jeg også husets projektnøglepersoner i projektledelse og styring. 2009 - 2015 Psykiatrien i Region Syddanmark Jeg var ansat i psykiatrisygehusets planlægningsafdeling og var projektleder på en række områder, som implementering af psykiatriplanen ”Fremtidens psykiatri”, implementering af udrednings- og behandlingsret på fire uger til psykiatriske patienter i Region Syddanmark samt revision af psykiatrisygehusets forskningsstrategi og -organisation. Herudover sekretariatsbetjente jeg sygehusets administrative ledelse og lavede dagsordensbidrag til regionsrådet og psykiatriudvalget. Opgaver:
 • 2. Anja Stentoft Reilev (f. 1975) RØMØVÆNGET 29, 5500 MIDDELFART ∙ MOB. 29 37 44 71 ∙ anjareilev@hotmail.com  Projektleder på implementering af ny organisering af patienttransport  Projektleder på implementering af udrednings- og behandlingsret til psykiatriske patienter  Udvikling af sygehusets ”Strategi for psykiatrisk forskning” i et samarbejde med professorer, strategiråd og sygehusets lægefaglige direktør  Tovholder på fusion af psykiatriske afdelinger og implementering af psykiatriplanen ”Fremtidens Psykiatri” herunder ledelsessparring, facilitator på diverse workshop med klinikere og plejepersonale  Servicering af sygehusledelsen, psykiatriens ledelse samt regionsrådet og psykiatriudvalget  Tovholder for Psykiatrien i Region Syddanmark på udbud af patienttransport i et tæt samarbejde med Region Syddanmarks 4 somatiske sygehuse samt FynBus og Sydtrafik  Planlægningsopgaver i relation til implementering af psykiatriplanen og implementering af Sundhedsstyrelsens Specialeplan  Undervisning af kollegaer indenfor en bred vifte af emner som regionens økonomistyringsregler, sundhedslovens regler for patienttransport m.m.  Facilitering af workshop. Specielle resultater:  Implementeret fire ugers udredningsret, ny registrerings- og monitoreringsmodel  Udviklet ” Strategi for psykiatrisk forskning” i Psykiatrien i Region Syddanmark i et tæt samarbejde med Syddansk Universitet og psykiatrisygehusets lægefaglige ledelse  Sammen med afdelingsledelserne fusioneret Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Kolding og Augustenborg samt Psykiatrisk Afdeling Kolding og Vejle  Implementeret ny model for patienttransport i Psykiatrien herunder etableret samarbejdsmodel med Sydtrafik, som varetager den daglige drift for Psykiatrien. 2008 – 2009 Konsulent, Børn- og ungeforvaltningen i Odense Kommune Ansvar for orientering af Børn- og Ungeudvalget om status på pasningsgarantien og for etablering af administrativt fundament for den pædagogiske assistentuddannelse i Odense Kommune. Opgaver:  Kapacitetsstyring på dagtilbudsområdet 0-5 årige herunder tovholder på driften af dagtilbudsområdet på kort sigt  Betjening af Børn- og Ungeudvalget  Projektleder på kortlægning af arbejdsprocesser i dagplejen  Tovholder på etablering af den pædagogiske assistentuddannelse i Odense Kommune. 1999 – 2008 Konsulent, projektleder i Finansministeriet – Økonomistyrelsen Deltaget i et bredt udsnit af projekter indenfor en række ministerområder, som projektleder og projektsekretær og -deltager. Jeg har haft ansvaret for workshopforløb, arbejdsgangsanalyser og beregningsopgaver. Opgaver:  Projektleder på dannelsen af Statens Administration, beskrivelse af arbejdsprocesser og udvikling af best practice indenfor løn og bogholderi samt beregning af effektiviseringspotentiale  Projektdeltager/ projektsekretær på projekt i Forsvarsministeriet: Udvikling af fælles organisation for forsvarets og beredskabets institutioner indenfor uddannelse og administrative opgaver samt beregning af effektiviseringspotentiale
 • 3. Anja Stentoft Reilev (f. 1975) RØMØVÆNGET 29, 5500 MIDDELFART ∙ MOB. 29 37 44 71 ∙ anjareilev@hotmail.com  Projektdeltager på tværstatsligt projekt om digitalisering med elektronisk sags- og dokumenthåndtering (ESDH), beskrivelse af effektiviseringspotentialet ved digitale processer  Projektdeltager på projekt i Folketingets administration om udvikling af ny økonomistyringsmodel baseret på activity based costing (ABC)  Tovholder på udvikling af koncept for mål- og resultatstyring til Finansministeriet.  Servicering af økonomistyrelsens direktion, finansministeriets departementschef og finansministeren i form af taleoplæg m.m.  Oplægsholder på Finansministeriets konferencer  Undervisning og facilitering af workshopforløb. Uddannelse og videreudvikling Videreudviklingsforløb:  Opstartet diplom i ledelse efteråret 2014  Gennemført DJØF’s proceskonsulentuddannelse (2013)  Kursus i Sundhedsøkonomi (2012)  Certificeret projektleder, Finansministeriets projektlederuddannelse (2008)  Bestyrelsesmedlem DJØF-klubben, Finansministeriet (2007-2008)  Projektdeltageruddannelse, Økonomistyrelsen (2004)  Kursus i storyboarding som formidlingsform (2004)  Kurser i omkostningsregnskaber i staten (2004)  Kurser i Navision Stat (2001)  Finansministeriets budget- og bevillingskursus (2001) Fritiden  Sejlads, mountainbike og løb  Optimistjolletræner i Middelfart Sejlklub (2011)  Sekretær for Grundejerforeningen Skrillingegården (2009-2011)  Bestyrelsesmedlem Børnehaven Nordlys, Middelfart Kommune (2009-2011)  Bestyrelsesarbejde og –formand fir andelsboligforeningen AB Nordre Fasanvej 90, Frederiksberg (1995- 2008)  Brandbjerg Højskole (1995) Uddannelse: Cand.scient.pol., Københavns Universitet (2003)  Speciale indenfor implementering af forandringstiltag i offentlige organisationer med særligt fokus på implementering af mål- og resultatstyring i staten Matematisk student, Struer Gymnasium og HF-kursus (1994) Øvrige færdigheder IT Behersker Microsoft Word, Excel, Visio, Outlook, Power Point samt Project. Behersker følgende projekt- og porteføljestyringsværktøjer: Project. Interesser Mountainbike, sejlads, træning, koncerter, ballet, læsning samt aktiviteter med familie og venner.
 • 4. Anja Stentoft Reilev (f. 1975) RØMØVÆNGET 29, 5500 MIDDELFART ∙ MOB. 29 37 44 71 ∙ anjareilev@hotmail.com Referencer: Oversygeplejerske Susanne Bissenbacher, Børne- og ungdomspsykiatrien i Kolding og Augustenborg – M: 28 99 4674 Projektleder i Sydtrafik Claus Rosenkrantz – M: 21 39 00 35 Teamleder i Statens IT Christian Vidmar – T: 72 31 00 00 (tidl. kollega i Finansministeriet)