Valgfolder

615 views

Published on

Valgprogram for Helhedslisten i Middelfart.
Udgivet i forbindelse med kommunalvalget 17. november 2009

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
615
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Valgfolder

 1. 1. Mit cv: • Far til Signe (f. 1991), Simon (f. 1986), Sune (f. 1980), Jeg har boet i Ejby siden 1977, og jeg har aldrig fortrudt, Ulrik (f. 1977) og Kristian (f. 1974) at vi bosatte os i Ejby, der ved sammenlægningen blev • Aktiv i politik igennem mange år en del af Middelfart Kommune. • Formand for Bo Godt Ejby siden 1979 Middelfart Kommune har rigtig meget at byde på, og • Erhvervskarriere indenfor forsikringsbranchen, bl.a. kommunen kan - hvis vi udviser visioner, handlekraft og som regionschef vilje - blive en af de mest attraktive kommuner – ikke • Selvstændig forsikringsmægler siden 2000 blot på Fyn, men også på landsplan. • Aktivt medlem af Ejby Kommunalbestyrelse i to valg- perioder, og den seneste valgperiode i Middelfart I korte træk vil jeg beskrive mig selv med følgende: Byråd • Født i Glejbjerg i Vestjylland i 1950 i en arbejderfamilie Alex Gren, oktober 2009 • Lykkeligt gift med Anna Marie www.helhedslisten-middelfart.dk
 2. 2. Sådan gør vi: • Vi tager udgangspunkt i lokale forhold i Middelfart Kommune Idégrundlag • Vi fremlægger vores meninger klart. Vi dokumenterer vores holdninger, og vi lytter til saglige indlæg fra poli- “Demokratiets væsen beror på man mødes, tales ved, at tiske kollegaer – men mest af alt fra de borgere, der man gennem samtalen når til en bedre og rimeligere bor i kommunen forståelse og derudaf formår at træffe en afgørelse, som • Vi lytter til det, som folk med andre meninger har at ikke alene tjener en enkeltperson eller klasse, men som sige, og vi gør os umage med at få de forskellige tager hensyn til helheden.” holdninger til at hænge sammen • Vi vurderer på de beslutninger, der træffes - så det Helhedslisten vil i en tæt dialog med alle borgere føre ikke blot er de velformulerende, der kommer til orde, konstruktive samtaler. Vi tror på, at samtale fremmer for- men så også de personer, der har svært ved at ståelsen, hvorfor ovennævnte citat af Hal Koch er dæk- komme til orde, bliver hørt kende for vores grundidé. • Vi er meget opmærksomme på, at kommunen består af tre gamle kommuner, og at udviklingen skal ske i Vi ejer ikke sandheden – men i fællesskab kan vi nå hele kommunen. Vi har stor opmærksomhed på frem til det, som gavner fællesskabet. udvikling af hovedbyen, Middelfart, - det skal blot ikke ske på bekostning af lokalområderne, men i et sam- Helhedslisten stiller op til kommunalvalget for at få ind- spil med disse flydelse på beslutningerne. • Vi tror på mangfoldigheden i vores kommune Helhedslisten er ikke bundet af gamle ideologier – som Helhedslisten står for: de landspolitiske partier. Vi skal ikke have vores idéer fra • Nærvær de gamle tænkere, som levede i en helt anden tid – vi • Kreativitet tager afsæt i den tid, vi lever i, og ud fra de ressourcer, • Grundighed der er til stede, vil vi skabe en bedre kommune for fler- • Konkret politisk arbejde ude i ”marken” og i Byrådet tallet. • Mod og mangfoldighed
 3. 3. Udvikling lokalt Helhedslisten tror på, at de borgere, der bor i alle vores lokalområder, bedst ved, hvordan de ønsker udviklingen. Vi har lokaludvalg i mange områder, og vi bør politisk sætte endnu mere fokus på samarbejdet med lokalud- valgene. • Vi skal sammen udvikle den lokale skole, de lokale børnepasningsmuligheder samt de lokale kultur- og fritidstilbud • Vi skal sammen udvikle den lokale trafik, så kommu- nen fremstår som en helhed • Vi skal sammen skabe oplevelser i alle områder af kommunen • Vi vil arbejde for a bygge bro mellem de forskellige foreninger i kommunen. Vi er så heldige, at vi har en kommune med meget skov, stor kystlinje, mange seværdigheder - som for næsten alles vedkommende kan gøres mere synlige. Vi har mange velfungerende foreninger – de spænder bredt fra sportsforeninger, lystfiskerforeninger over folke- dansere med flere. Vi har i kommunen mange ”fyrtårne” • Speedway • Volleyball • Håndbold • Fodbold • Gymnastik • Halvmaraton • Matchrace • Humlemagasinet • Keramikmuseet og meget meget mere. Vi skal skabe endnu bedre forhold for disse ”fyrtårne” samtidig, med at vi udvikler de klubber, der gør en kæmpe indsats for breddeidrætten. Også her ønsker Helhedslisten en mangfoldighed. Helhedslisten vil arbejde for øget sundhed i kommunen ved at give borgerne lige adgang til rekreative oplevel- ser, motion og socialt samvær.
 4. 4. Fokusområder Udnyttelse af det nye fællesskab Det er vigtigt, at vi er opmærksomme på - og udnytter - Det, jeg bl.a. arbejder for, er: at vi i fællesskab i den nye Middelfart Kommune kan Synergier mellem vores ”gamle kommuner” nogle ting, som vi ikke har kunnet tidligere i de tre Sammenlægningen har medført mange nye muligheder, gamle kommuner. - men samtidig med at vi udnytter de synergier, der er i, • Vi har mange gode fritidsaktiviteter, som vi kan udvik- at tre kommuner er lagt sammen, er det vigtigt, at vi le endnu bedre bevarer det, vi igennem mange år har opbygget hver for sig. Udvikling af lokalsamfundet Jeg vil bl.a. kæmpe for at bevare og forbedre institutio- nerne lokalt. Institutionerne fungerer som “limen”, der holder sammen på lokalsamfundet – hvis ikke vi på sigt kan bevare disse tiltag lokalt, så har vores lokalsamfund ingen berettigelse. Skolen er f.eks. ikke blot en skole; det er også samlingspunkt i l okalsamfundet. De lokale indsatsområder, jeg vil kæmpe for, er: • Vores dagpleje og børneinstitutioner • Vores skolesystem • Vores klubvirksomhed for børn og unge • Vores foreningsliv • Vores ældrepleje
 5. 5. • Vi kan udvikle de sportslige og kulturelle fyrtårne, vi • Vi er ikke valgt for at varetage snævre interesser – vi har er valgt for at varetage kommunens ve og vel - men • Sammen kan vi meget i Middelfart Kommune – der ikke på bekostning af det, hver enkelt af de gamle må blot aldrig opstå den situation, at nogle sætter kommuner har bygget op. Intet er mere nedbrydende dagsordenen uden dialog og uden debat for et demokrati end at se dét, generationer har ønsket at bevare, blive nedbrudt på få år • Jeg vil gerne arbejde endnu 4 år for et samarbejde på lige vilkår i Middelfart Kommune, men jeg vil sam- tidig kæmpe den kamp, der skal til, for at bevare dét, de tre ”gamle”kommuner hver for sig har sat fokus på gennem de sidste mange år
 6. 6. Om Helhedslisten Det vil jeg arbejde for Min idé med Helhedslisten er, at vi i fællesskab kan Hvorfor en borgerliste? skabe de bedst mulige rammer for borgerne i Middelfart Helhedslisten er opstået ud fra et ønske om ikke at Kommune. Jeg vil bruge min indflydelse på at udvikle blive dikteret af ideer og tanker, der opstår på Chris- kommunen og sørge for, at der ikke er områder, der tiansborg. Selvfølgelig er der behov for landspolitik, men marginaliseres. Middelfart Kommune har rigtig meget at hvis det var dér, jeg ønskede at bruge mine kræfter, så byde på, men vi skal ikke glemme det, der gennem årti- var det ikke på listen til kommunalvalg, jeg skulle stille er er bygget op i de tre gamle kommuner. op. Det er vigtigt, at vi via samtalens og dialogens vej udvik- ler kommunen til borgernes bedste.
 7. 7. Hvorfor stemme på liste H? Middelfart Kommune har alle muligheder for at blive endnu bedre: • En levende kommune med førsteklasses institutioner, uddannelser samt kultur- og fritidstilbud for alle aldersklas- ser • En ansvarlig kommune med pleje og omsorg, når man ikke kan klare sig selv • En rummelig kommune med et bredt boligudbud og plads til alle • En grøn kommune med åbne naturområder og en ambitiøs miljø- og klimapolitik • En sammenhængende kommune med gode trafikforbindel- ser • En vidensbaseret kommune med et bæredygtigt erhvervsliv • En effektiv kommune, der giver os kvalitet for alle pengene Helhedslisten er fri af de politiske partiers bindinger og udfor- mer sin politik i dialog med borgerne. De politiske beslutnin- ger skal baseres på hverdagens erfaringer og samtidig tage medansvar for udviklingen i verden omkring os. Den politiske debat skal være fordomsfri og tage udgangspunkt i en nuan- ceret fremstilling af problemer og muligheder. Borgerne skal inddrages fra starten – både i afdækning af problemer og udvikling af løsninger. Der er mange, som kan bidrage med nye idéer - ikke mindst de aktive, som selv tager ansvar i vug- gestuen, i dagplejen, i børnehaven, i skolens forældreråd, i ældreråd og i de mange sociale- og kulturelle foreninger. De politiske beslutninger skal sætte klare mål for kommunens udvikling og give forvaltningen spillerum til at skabe de prakti- ske løsninger i samarbejde med brugere og institutioner samt de mange foreninger, som er engageret i kommunens liv og udvikling. Helhedslisten vil have flest mulige beslutninger lagt ud til dem, der er berørt af dem, og Helhedslisten støtter ini- tiativer, der styrker borgernes involvering i den daglige forvalt- ning af vores fælles anliggender.
 8. 8. Stabil økonomi sikrer langsigtet udvikling Det er afgørende vigtigt, at der fra kommunal side er fokus på styring af kommunens økonomi. Uden en meget stabil udvikling i økonomien er det ikke politisk muligt at tage langsigtede beslutninger, og det er heller ikke muligt at udvikle de forskellige områder i den kommunale service. Et eksempel er børnepasning fra barnet fylder 3 år. Statistisk kender vi udfordringen, og alligevel laver vi lappeløsninger ved eksempelvis at placere bør- nehavebørn i en skurvogn. En dynamisk kommune kræver, at alle – fra forvalt- ning og ud til den enkelte institution – tænker krea- tivt og nytænker alle de udfordringer, der er både på kort og på lang sigt. Hvis der ikke decentralt er rum til kreativitet og nytænkning, så risikerer vi utilfredshed og afmagt til skade for den service, der skal leveres til borgerne.
 9. 9. Personlig henvendelse på det, generationer før os har skabt, og på den unge generation, der skal sikre fortsat velfærd – så stem på I forbindelse med valget den 1 november stiller jeg 7. mig – der skal mange stemmer til! gerne min arbejdskraft til rådighed i endnu 4 år. De sidste 4 år som medlem af skoleudvalget samt Jeg håber, du vælger at sætte dit kryds ved børne-, unge- og fritidsudvalget har været en spænden- de periode i mit liv. Der er knyttet mange kontakter, og Helhedslisten - liste H. der har været mange henvendelser fra borgere i Du ønskes et rigtig godt valg. Middelfart Kommune. At være valgt til kommunalpolitik kræver, at man ikke har berøringsangst. Det kræver, at Venlig hilsen man lytter til alle – alle har noget at bidrage med. Alex Gren - liste H Hvis du/I ønsker, at jeg i de kommende 4 år skal være med til at skabe en kommune med fokus på udvikling og helhed, med fokus på vores lokalområder, med fokus www.helhedslisten-middelfart.dk
 10. 10. www.helhedslisten-middelfart.dk

×