En stærk interesseorganisation

796 views

Published on

Hvordan skal vi udvikle vores fælles forening?
I Danmarks Biblioteksforening forsøger vi konstant at holde fokus på hvordan vi udvikler en stærkere interesse organisation. Det handler om fortællingen om bibliotekerne og hvorfor de er så nødvedige for videnssamfundets udvikling.

For selve organisationen drejer det sig også om at have så mange medlemmer som muligt, hvor vores fokus er på kommunerne. Heldigvis er langt de fleste kommuner medlemmer.

Når man så er inde i selve kernen af foreningen handler det også om hvordan de enkelte medlemmer får indflydelse og benefit af deres medlemsskab.

Her er organisationsudvikling og struktur utrolig vigtig, selvom de fleste får ticks når man taler om struktur og vedtægter.

Vi er igang med debatten om hvordan vi udvikler os sammen med alle vore medlemmer.
Vi har lavet en debatblog som vi håber I vil bruge

http://strukturdebat2011.blogspot.com/

Vi tager også ud og debatterer vores struktur. I dag skal jeg lave oplæg for region hovedstaden. Du kan se oplægget nederst i denne blog.


Organisationsudvikling
Temadebat om indhold og struktur i organisationen
Udvikle scenarier for fremtidens organisation
Igangsætte debat med regionalforeninger
Konkret afholdes møde med regionale formænd, næstformænd og FU

På denne baggrund blev der 15. april afholdt møde med repræsentanter fra alle regioner for at diskutere Danmarks Biblioteksforenings struktur, herunder særligt regionernes fremtidige rolle.

Nu starter vi debat om foreningens udvikling, om strukturen i organisationen, så vi både får strømlinet beslutningsstrukturen og blive mere slagkraftige, samtidig med at vi stadig har en bred politisk og faglig repræsentation.

Forudsætninger
En politisk og geografisk repræsentativ landsorganisation
- Regioner (og tidl. Amtsforeninger) bliver brugt som rekrutterings-grundlag for repræsentantskabet, suppleret op med tillægsmandater
Sikre en demokratisk (politisk) repræsentation fra medlemskommuner
Sikre en demokratisk (faglig) repræsentation
Skabe politisk og fagligt ejerskab
Skabe aktivitet regionalt på tværs af kommuner

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
796
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
193
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

En stærk interesseorganisation

 1. 1. DB, regioner og strukturen • Region Hovedstaden 9. februarMichel Steen-Hansen, Danmarks Biblioteksforening www.db.dk
 2. 2. Baggrunden for DB’s StrukturForudsætninger:• En politisk og geografisk repræsentativ landsorganisation. - Regioner (og tidl. Amtsforeninger) bliver brugt som rekrutterings-grundlag for repræsentantskabet, suppleret op med tillægsmandater.• Sikre en demokratisk (politisk) repræsentation fra medlemskommuner• Sikre en demokratisk (faglig) repræsentation• Skabe politisk og fagligt ejerskab.• Skabe aktivitet regionalt på tværs af kommuner
 3. 3. DBF struktur• Danmarks Biblioteksforening er opbygget med en hovedforening og 5 regionale biblioteksforeninger.• Foreningens hovedmedlemsgruppe er kommunerne repræsenteret ved deres kulturpolitikere.• Foreningens anden medlemsgruppe består af biblioteksfagligt personale, studerende og kulturinstitutioner.
 4. 4. DBF struktur• Danmarks Biblioteksforening har en formand og to næstformænd.• Formand og første næstformand er valgt blandt kommunalpolitikere i foreningen, mens anden næstformand er valgt blandt de biblioteksfaglige medlemmer og kulturinstitutionsmedlemmer.
 5. 5. RepræsentantskabetDBs repræsentantskab fastlægger de overordnede retningslinier for foreningens virksomhedRepræsentantskabet er sammensat af medlemmer fra de to valggrupper:• 1. valggruppe A: 35 medlemmer (max. afhængig af tillægsmandater) kommunalpolitikere, der sidder i det kommunale udvalg, som biblioteket hører under.• 2. valggruppe B: 17 medlemmer a. personlige medlemmer b. institutionsmedlemmer c. brugerråd ved folkebiblioteker d. bibliotekarstuderendeValggruppe A Hver af de 5 regionale biblioteksforeninger vælger 5 politiske repræsentanter. Disse 25 suppleres med max. 10 tillægsmandater valgt på generalforsamlingen, så den partipolitiske sammensætning af valggruppe A, så vidt det er muligt, følger den politiske sammensætning, der er en følge kommunalvalget. Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig vælger desuden en repræsentant.Valggruppe B Forud for generalforsamlingen vælger valggruppe B 17 repræsentanter, 12 fra gruppen af personlige medlemmer, 4 fra gruppen af institutioner og organisationer og 1 fra gruppen af studerende.
 6. 6. Forretningsudvalget• Forretningsudvalgets 10 medlemmer vælges dels af generalforsamlingen (formanden og de 2 næstformænd) dels af Repræsentantskabet.• Forretningsudvalget består udover formændene af 4 politiske repræsentanter fra Repræsentantskabet, valgt efter dHondts metode, og 3 repræsentanter for valggruppe B.• Forretningsudvalget har den daglige beslutningsmyndighed mellem repræsentantskabs- møderne.
 7. 7. DBs organisationsdiagram Generalforsamling Forretningsudvalg Repræsentantskab 10 medlemmer max. 55 medlemmer Valggruppe A Valggruppe B 36-38 medlemmer blandt 17 medlemmer blandt politikere og kommuner. fagfolk og organisationer. Vælges af de 5 Vælges af de personligeregionale biblioteksforeninger. medlemmer, organisationer Vælger landsformand. og den samlede valggruppe B Vælger 1. næstformand. vælger 2. næstformand
 8. 8. Virksomhedsplan 2012Organisationsudvikling• Temadebat om indhold og struktur i organisationen• Udvikle scenarier for fremtidens organisation• Igangsætte debat med regionalforeninger• Konkret afholdes møde med regionale formænd, næstformænd og FU
 9. 9. Hvad står DB for?Danmarks Biblioteksforening har mere end 100 år på bagen. Herhar politikere og fagfolk sammen stridt og kæmpet for bibliotekerneog for deres brugere med skiftende regeringer og omverdenen fortil alle tider at sikre alle borgere retten til at blive klogere. Det gør DB fortsat!Fra starten har det handlet om retten til at kunne læse, låne oglære noget om livet – og det gør det fortsat.Nu også digitalt.Sikre adgang til de voksende mængder digitale kilder og til at fåhjælp til at finde frem til de rigtige ting på det vildtvoksende internet.
 10. 10. Hvorfor DB?• Fordi bibliotekerne behøver én samlet, stærk stemme i det politiske arbejde for at holde fokus på bibliotekernes vigtige rolle i vidensamfundet• Fordi dialogen mellem fagligheden og det politiske niveau er vigtigere end nogensinde for at udvikle det lokale bibliotek.• Danmarks Biblioteksforening er i kraft af sin struktur uundværlig for denne dialog• Danmarks Biblioteksforenings store internationale netværk giver de danske biblioteker adgang til samarbejdspartnere over hele verden
 11. 11. Hvorfor DB?• DB er stedet, hvor biblioteksledere, deres ansatte og politikere mødes og taler bibliotek• DB er talerøret for fri og lige adgang til viden og kultur efter eget valg lokalt – via folkebiblioteket – over for regering, folketing, KL og den brede offentlighed• DB er frontløberen og pusher nødvendige, tidssvarende tiltag for at sikre kvalitetsorienterede biblioteker og innovativ biblioteksudvikling med borgerne i centrum• DB er repræsentanten for bibliotekerne i de centrale udvalg, møder, netværk og høringer
 12. 12. Skitse til strukturdebat
 13. 13. Erfaringerne i regionerneDe fem regioner har meget forskelligeerfaringerDebatVi forsøger at identificere de størsteudfordringer for regionsforeningerne.Nye forslag gemmer vi lidt….
 14. 14. Nye spor• Politisk ejerskab, engagement og tyngde• Repræsentativ geografisk og politisk dækning• Samarbejde mellem fagfolk og politikere• Inspiration og aktiviteter på tværs af kommunegrænser• Lokalt debat• Næring til udvikling
 15. 15. Spor 1 - DB 2011 opdateretDen nuværende struktur, med tilpasning og størrecentral koordinering fra hovedforeningenFordele:Kendt struktur, der er geografisk og demokratisk ”nem”Ulemper:Meget store regioner, hvor det er vanskeligt at skabepolitisk engagement p.g.a. afstande.
 16. 16. Spor 2 – Delegeret forsamlingKommunerne er direkte medlemmer og vælger selvrepræsentanter til repræsentantskab/delegeretmøde, der såvælger bestyrelsen.Hovedforeningen laver alle aktiviteter også lokalt.Fordele:• Alle medlemskommuner repræsenteres. Der spares ressourcer til regionale tiltag.Ulemper:• Hvis en repræsentativ politisk fordeling skal sikres, bliver det meget stort antal delegerede. Eller politisk skæv fordeling, der ikke bygger på demokratisk pluralisme.
 17. 17. Spor 3 - KulturregionerDer tages udgangspunkt i en anden geografiskmodel, hvor vi laver mere ”naturlige” regionsdannelsersom f.eks. kulturregioner.FordeleMindre geografiske enheder, samarbejde på tværs afkommuner, der kender hinandenUlemperDer er store forskelle i Kulturregionernes størrelser ogindhold. Det er op til de enkelte kommuner om de er med.Kulturministeren bestemmer kulturaftalerne længde ogindhold.
 18. 18. Spor ?
 19. 19. Hvad synes I?
 20. 20. LEX KLHøjeste myndighed:Delegeretmødet:Valg af delegerede (som skal være kommunalbestyrelsesmedlemmer):Hver kommune vælger 1 stemmeberettiget pr. påbegyndt 8000 indbyggere.Dog højst delegerede svarende til antal kommunalbestyrelsesmedlemmer i kommunen.ØvrigeBestyrelsen:17 medlemmer.Vælges af de delegerede.Men pladserne fordeles efter resultat af kommunalvalg. Dvs. hver partigruppe på delegeretmødet har et antal pladser at besætte.Repræsentantskab:Er rådgivende for bestyrelsen og er forbindelsesled mellem KL og medlemskommunerne.Sammensætning:Borgmestrene i medlemskommunerne.Delegeretmødet vælger de øvrige i et antal der sikrer partipolitisk fordeling i overensstemmelse med kommunalvalget.Pt. er det 66.Kommunekontaktråd:Er repræsentanter for kommunerne i de pågældende regioner .Skal nedvirke til at KL’s beslutninger realiseres lokalt og regionalt.
 21. 21. Kulturaftalerne dækker flg. ’regioner’:• Fyn• Region Hovedstaden• København Syd• Midt- og Vestjylland• Midt- og Vestsjælland• Nordjylland• Nordvest• Storstrøm• Sønderjylland• Trekantområdet• Vadehavet• Østjysk Vækstbånd• Aarhus• Kulturring Østjylland

×