SlideShare a Scribd company logo
 К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru
1
Програмування
мовою Python
Найпростіші програми
Обчислення
Розгалуження
Символьні величини
Циклічні алгоритми
 К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru
Програмування
мовою Python
Найпростіші програми
2
Алгоритмизация и программирование, язык Python
 К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru
Найпростіша програма
3
# Це порожня програма
Що робить ця програма?
?
коментарі після #
не опрацьовуються
# coding: utf-8
# Це порожня програма
кодування utf-8 за
замовчуванням)
"""
Це також коментар
"""
Алгоритмизация и программирование, язык Python
 К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru
Виведення на екран
4
print ( "2+2=?" )
print ("Відповідь: 4")
Протокол:
2+2=?
Відповідь: 4
автоматичний
перехід на новий
рядок
print ( '2+2=?' )
print ('Відповідь: 4' )
Алгоритмизация и программирование, язык Python
 К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru
Додавання чисел
5
Задача. Ввести з клавіатурыи два числа і знайти їх суму.
Протокол:
Введіть два цілих числа
25
30
25+30=55
Комп’ютер
користувач
Комп’ютер рахує сам!
Алгоритмизация и программирование, язык Python
 К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru
Змінні
6
Змінна – це величина, яка має ім’я, тип та
значення. Значення змінної можна
змінювати під час роботи програми.
Значення
Ім’я
Алгоритмизация и программирование, язык Python
 К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru
Імена змінних
7
МОЖНА використовувати
• латинські букви (A-Z, a-z)
• кирилицю (не можна!)
• цифри
• знак підкреслення _
Великі та маленькі літери розрізняються
НЕ можна використовувати
• дужки
• знаки +, =, !, ? тощо.
Ім’я не може починатися з цифри
Які імена записано правильно?
AXby R&B 4Wheel Вася “PesBarbos”
TU154 [QuQu] _ABBA A+B
Алгоритмизация и программирование, язык Python
 К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru
Типи змінних
8
a = 4
print ( type(a) )
<class 'int'>
ціле число (integer)
a = 4.5
print ( type(a) )
<class 'float'>
дійсне число (float)
a = "Вася"
print ( type(a) )
<class 'str'> символьний рядок (str)
a = True
print ( type(a) )
<class 'bool'> логическна (bool)
Алгоритмизация и программирование, язык Python
 К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru
Для чого потрібен тип змінної?
9
Тип визначає:
• область допустимих значень
• допустимі операції
• об’єм пам’яті
• формат зберігання даних
Алгоритмизация и программирование, язык Python
 К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru
Як записати значення в змінну?
10
a = 5
оператор
присвоюванняя
При записі нового значення
старе видаляється із пам’яті!
!
5
Оператор – це команда мови програмування
(інструкція).
Оператор присвоювання – це команда для
присвоювання нового значення змінній.
a
a = 7 7
Алгоритмизация и программирование, язык Python
 К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru
Введення значення з клавіатури
11
1. Програма чекає доки користувач введе
значення і натисне Enter.
2. Введене значення записується в змінну a
!
5
a
Алгоритмизация и программирование, язык Python
 К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru
Введенння значення з клавіатури
12
a = input() ввести рядок з клавіатури і
записати в змінну a
b = input()
с = a + b
print ( c )
Протокол:
21
33
2133
Чому?
?
Результат функції input – рядок символів!
!
a = int( input() )
b = int( input() )
перетворити в
ціле число
Алгоритмизация и программирование, язык Python
 К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru
Введення з підказкою
13
a = input ( "Введіть число: " )
підказка
Введіть число: 26
Що не так?
?
a = int( input("Введіть число: ") )
Алгоритмизация и программирование, язык Python
 К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru
Зміна значень змінної
14
a = 5
b = a + 2
a = (a + 2)*(b – 3)
b = b + 1
a 5
b =5+2
7
28 =(5+2)*(7-3)
=7+1
8
Алгоритмизация и программирование, язык Python
 К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru
Виведення даних
15
print ( a ) Значення
змінної
print ( «Відповідь: ",
a )
Значення і
текст
перечисление через запятую
print ( «Відповідь: ", a+b ) обчислення
виразу
print ( a, "+", b, "=", c )
2 + 3 = 5 через пропуски
print ( a, "+", b, "=", c, sep = "" )
2+3=5
sep = ""
Забрати розділювачі
Алгоритмизация и программирование, язык Python
 К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru
Додавання чисел: простий розв’язок
16
a = int ( input() )
b = int ( input() )
c = a + b
print ( c )
Що пагано?
?
Алгоритмизация и программирование, язык Python
 К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru
print ( "Введіть два цілих числа: " )
a = int ( input() )
b = int ( input() )
c = a + b
print ( a, "+", b, "=", c, sep="" )
Додавання чисел: повний розв’язок
17
Протокол:
Введіте два цілих числа
25
30
25+30=55
Комп’ютер
користувач
підказка
 К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru
Програмування
мовою Python
Обчислення
18
Алгоритмизация и программирование, язык Python
 К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru
Арифметичні вирази
19
a = (c + b**5*3 - 1) / 2 * d
Пріоритет (порядок виконання):
1) дужки
2) піднесення до степеня **
3) множення і ділення
4) Додавання і віднімання
1 2
3 4 5 6
d
b
c
a 




2
1
3
5
a = (c + b*5*3 - 1) 
/ 2 * d

перенесення на
наступний рядок
a = (c + b*5*3
- 1) / 2 * d
перенесення
всередині дужок
дозволено
Алгоритмизация и программирование, язык Python
 К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru
Ділення
20
Класичне ділення:
a = 9; b = 6
x = 3 / 4 # = 0.75
x = a / b # = 1.5
x = -3 / 4 # = -0.75
x = -a / b # = -1.5
Цілочисельне ділення (округленя «вниз»!):
a = 9; b = 6
x = 3 // 4 # = 0
x = a // b # = 1
x = -3 // 4 # = -1
x = -a // b # = -2
Алгоритмизация и программирование, язык Python
 К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru
Остача від ділення
21
% – остача від ділення
d = 85
b = d // 10 # 8
a = d % 10 # 5
d = a % b # 5
d = b % a # 3
a = 15
b = 19
d = a // b # 0
a = a % b # 15
Алгоритмизация и программирование, язык Python
 К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru
Скорочений запис операцій
22
a += b # a = a + b
a -= b # a = a - b
a *= b # a = a * b
a /= b # a = a / b
a //= b # a = a // b
a %= b # a = a % b
a += 1
збільшення на 1
Алгоритмизация и программирование, язык Python
 К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru
Генератор випадкових чисел
23
Генератор на [0,1):
X = random.random() # псевдосл. число
Y = random.random() # вже інше число!
Цілі числа на відрізку [a,b]:
X = random.randint(1,6) # псевдосл. число
Y = random.randint(1,6) # вже інше число!
import random англ. random – випадковий
Алгоритмизация и программирование, язык Python
 К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru
Генератор випадкових чисел
24
Генератор на [0,1):
X = random() # псевдослучайне число
Y = random() # це вже інше число!
Цілі числа на відрізку [a,b]:
X = randint(10,60) # псевдослучайне число
Y = randint(10,60) # це вже інше число!
from random import *
англ. random – випадковий
підключити все!
 К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru
Програмування
мовою Python
Розгалуження
25
Алгоритмизация и программирование, язык Python
 К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru
Умовний оператор
26
Задача: змінити порядок дій в залежності від вконання
деякої умови.
M = a
a > b?
M = b
так ні
виведення M
повна форма
розгалуження
Якщо a = b?
?
if a > b:
M = a
else:
M = b
відступи
Алгоритмизация и программирование, язык Python
 К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru
Умовний оператор: неповна форма
27
M = b
b > a?
да нет
виведення M
M = a
неповна
форма
розгалуження
M = a
if b > a:
M = b
M = max(a, b)
Розв’язок в стилі Python:
M = a if a > b else b
Алгоритмизация и программирование, язык Python
 К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru
Умовний оператор
28
if a > b:
с = a
a = b
b = c
Що робить?
?
4 6
?
4
6 4
a b
2
c
a, b = b, a
Розв’язок в стилі Python:
Алгоритмизация и программирование, язык Python
 К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru
Знаки відношень
29
> <
>=
<=
==
!=
більше, меньше
більше або дорівнює
меньше або дорівнює
дорівнює
не дорівнює
Алгоритмизация и программирование, язык Python
 К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru
Вкладені умовні оператори
30
if a > b:
print("Андрій старше")
else:
if a == b:
print(«одного віку")
else:
print("Борис старше")
вкладений умовний
оператор
Задача: в змінних a та b записано вік Андрія та Бориса.
Хто із них старше?
Скільки варіантів?
?
Алгоритмизация и программирование, язык Python
 К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru
Каскадне розгалуження
31
if a > b:
print("Андрій старше")
elif a == b:
print("Одного віку")
else:
print("Борис старше")
elif = else if
!
Алгоритмизация и программирование, язык Python
 К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru
Каскадне розгалуження
32
cost = 1500
if cost < 1000:
print ( "Скидок немає." )
elif cost < 2000:
print ( "Скидка 2%." )
elif cost < 5000:
print ( "Скидка 5%." )
else:
print ( "Скидка 10%." )
Що виведе?
?
Перша умова, що
спрацювала
Скидка 2%.
Алгоритмизация и программирование, язык Python
 К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru
Складені умови
33
Задача: набір співробітників у віці 25-40 років (включно).
if :
print("підходить")
else:
print("не підходить")
and
v >= 25 and v <= 40
Складена умова
«І»: одночасне виконання
всіх умов!
Алгоритмизация и программирование, язык Python
 К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru
Складені умови
34
Задача: набір співробітників у віці 25-40 років (включно).
if :
print("не підходить")
else:
print("підходить")
v < 25 or v > 40
складена умова
or «АБО»: виконання хоча б однієї
із двох умов!
Алгоритмизация и программирование, язык Python
 К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru
Складені умови
35
if not(a < b):
print("Cтарт!")
not
Пріоритет :
1) відношення (<, >, <=, >=, ==, !=)
2)not («НІ»)
3)and («І»)
4)or («АБО»)
«НІ»: якщо виконується обернена умова
if a >= b:
print("Cтарт!")
 К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru
Програмування
мовою Python
Символьні рядки
36
Алгоритмизация и программирование, язык Python
 К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru
Символьні рядки
37
Початкове значення:
Склеювання:
s = "Привіт!" Рядок – це
послідовність
символов!
!
Виведення на екран:
print ( s )
Повторення:
s = "АУ"
s5 = s*5 АУАУАУАУАУ
s5 = s + s + s + s + s
s1 = "Привет"
s2 = "Вася"
s = s1 + ", " + s2 + "!"
"Привіт, Вася!"
 К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru
Програмування
мовою Python
Циклічні алгоритми
38
Алгоритмизация и программирование, язык Python
 К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru
Що таке цикл?
39
Цикл – це виконання одинакових дій декілька разів.
Два вида циклів:
• цикл з відомим числом повторень(зробити10 разів)
• цикл с невідомим числом повторень (робити, поки
не набридне)
Алгоритмизация и программирование, язык Python
 К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru
Цикл з умовою
40
Задача. Визначити кількість цифр в десятковому
записі цілого додатнього числа, записанного в змінну
n.
лічильник = 0
поки n > 0:
забрати останню цифру
числа n
збільшити лічильник на 1
n Лічильник
1234 0
123 1
12 2
1 3
0 4
Як забрати останю цифру?
?
n = n // 10
Як збільшити лічильник на 1?
?
лічильник= лічильник+ 1 Лічильник+= 1
Алгоритмизация и программирование, язык Python
 К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru
Цикл з умовою
41
count = 0
while :
n = n // 10
count += 1
тіло цикла
початкове значення
лічильника
n > 0
умова
продовження
заголовок
цикла
Цикл з передумовою – перевірка на вході в цикл!
!
Алгоритмизация и программирование, язык Python
 К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru
Цикл із параметром (лічильником)
42
Задача. Вивести 10 разів слово «Привіт!».
Чи можливо це із циклом «поки»?
?
while :
print("Привіт!")
i = 0
i < 10
i += 1
for :
print("Привіт!")
i in range(10)
в діапазоні
[0,10)
Цикл с параметром:
Не включаючи 10!
!
range(10)  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Алгоритмизация и программирование, язык Python
 К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru
Цикл з параметром
43
Задача. Вивести всі степені двійки від 21 до 210.
for :
print ( 2**k )
k in range(1,11)
в діапазоні
[1,11)
Цикл з параметром:
Не включаючи
11!
!
range(1,11)  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Алгоритмизация и программирование, язык Python
 К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru
Цикл с параметром: інший крок
44
100
81
64
49
36
25
16
9
4
1
Що потримаємо?
?
1
9
25
49
81
for :
print ( k**2 )
k in range(1,11,2)
for :
print ( k**2 )
k in range(10,0,-1)
крок
10,9,8,7,6,5,4,3,2,1
1,3,5,7,9

More Related Content

What's hot

цикл уроків з теми перпендикулярність прямих і площин
цикл уроків з теми перпендикулярність прямих і площинцикл уроків з теми перпендикулярність прямих і площин
цикл уроків з теми перпендикулярність прямих і площин
Наташа Иванякова
 
Презентація:Повторення теми "Додавання і віднімання раціональних чисел"
Презентація:Повторення теми "Додавання і віднімання раціональних чисел"Презентація:Повторення теми "Додавання і віднімання раціональних чисел"
Презентація:Повторення теми "Додавання і віднімання раціональних чисел"
sveta7940
 
ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТІВ І STEM-ЛАБОРАТОРІЙ
ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТІВ І STEM-ЛАБОРАТОРІЙЗАСОБИ НАВЧАННЯ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТІВ І STEM-ЛАБОРАТОРІЙ
ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТІВ І STEM-ЛАБОРАТОРІЙ
Oleksii Voronkin
 
комбінації многогранників і тіл обертання.Pptx геометрия
комбінації многогранників і тіл обертання.Pptx геометриякомбінації многогранників і тіл обертання.Pptx геометрия
комбінації многогранників і тіл обертання.Pptx геометрияBogaychuk
 
Властивість точки, рівновіддаленої від усіх сторін многокутника
Властивість точки, рівновіддаленої від усіх сторін многокутникаВластивість точки, рівновіддаленої від усіх сторін многокутника
Властивість точки, рівновіддаленої від усіх сторін многокутника
Людмила Кирилюк
 
Перпендикулярність площин у просторі
Перпендикулярність площин у просторіПерпендикулярність площин у просторі
Перпендикулярність площин у просторіNataliya Shulgan
 
Приклади розв'язування задач на доведення, використовуючи ознаки рівності три...
Приклади розв'язування задач на доведення, використовуючи ознаки рівності три...Приклади розв'язування задач на доведення, використовуючи ознаки рівності три...
Приклади розв'язування задач на доведення, використовуючи ознаки рівності три...
Сергей Чабан
 
Відстань між двома точками. Координати середини відрізка
Відстань між двома точками. Координати середини відрізкаВідстань між двома точками. Координати середини відрізка
Відстань між двома точками. Координати середини відрізкаFormula.co.ua
 
похідна і її застосування
похідна і її застосуванняпохідна і її застосування
похідна і її застосування
svetlana snezhka
 
геометрія 8 тема =чотирикутники=
геометрія 8 тема =чотирикутники=геометрія 8 тема =чотирикутники=
геометрія 8 тема =чотирикутники=
Антон Бриллиантов
 
Числові послідовності (презентація)
Числові послідовності (презентація)Числові послідовності (презентація)
Числові послідовності (презентація)
sveta7940
 
Презентація:Модуль числа.
Презентація:Модуль числа.Презентація:Модуль числа.
Презентація:Модуль числа.
sveta7940
 
Презентація:Співвідношення між сторонами та кутами прямокутного трикутника
Презентація:Співвідношення між сторонами та кутами прямокутного трикутникаПрезентація:Співвідношення між сторонами та кутами прямокутного трикутника
Презентація:Співвідношення між сторонами та кутами прямокутного трикутника
sveta7940
 
Побудова перерізів 2
Побудова перерізів 2Побудова перерізів 2
Побудова перерізів 2
Oksana_Babenko
 
геометрична прогресія презентація
геометрична прогресія презентаціягеометрична прогресія презентація
геометрична прогресія презентаціяiri23shka
 
Презентація:Обернена пропорційність
Презентація:Обернена пропорційність Презентація:Обернена пропорційність
Презентація:Обернена пропорційність
sveta7940
 
застосування теореми синусів
застосування теореми синусівзастосування теореми синусів
застосування теореми синусів
Прострельчук Наталья
 
Побудова перерізів
Побудова перерізівПобудова перерізів
Побудова перерізів
Nataliya Shulgan
 
Додавання від'ємних чисел
Додавання від'ємних чиселДодавання від'ємних чисел
Додавання від'ємних чисел
asdfghj7
 

What's hot (20)

цикл уроків з теми перпендикулярність прямих і площин
цикл уроків з теми перпендикулярність прямих і площинцикл уроків з теми перпендикулярність прямих і площин
цикл уроків з теми перпендикулярність прямих і площин
 
Презентація:Повторення теми "Додавання і віднімання раціональних чисел"
Презентація:Повторення теми "Додавання і віднімання раціональних чисел"Презентація:Повторення теми "Додавання і віднімання раціональних чисел"
Презентація:Повторення теми "Додавання і віднімання раціональних чисел"
 
Viznacheny integral
Viznacheny integralViznacheny integral
Viznacheny integral
 
ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТІВ І STEM-ЛАБОРАТОРІЙ
ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТІВ І STEM-ЛАБОРАТОРІЙЗАСОБИ НАВЧАННЯ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТІВ І STEM-ЛАБОРАТОРІЙ
ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТІВ І STEM-ЛАБОРАТОРІЙ
 
комбінації многогранників і тіл обертання.Pptx геометрия
комбінації многогранників і тіл обертання.Pptx геометриякомбінації многогранників і тіл обертання.Pptx геометрия
комбінації многогранників і тіл обертання.Pptx геометрия
 
Властивість точки, рівновіддаленої від усіх сторін многокутника
Властивість точки, рівновіддаленої від усіх сторін многокутникаВластивість точки, рівновіддаленої від усіх сторін многокутника
Властивість точки, рівновіддаленої від усіх сторін многокутника
 
Перпендикулярність площин у просторі
Перпендикулярність площин у просторіПерпендикулярність площин у просторі
Перпендикулярність площин у просторі
 
Приклади розв'язування задач на доведення, використовуючи ознаки рівності три...
Приклади розв'язування задач на доведення, використовуючи ознаки рівності три...Приклади розв'язування задач на доведення, використовуючи ознаки рівності три...
Приклади розв'язування задач на доведення, використовуючи ознаки рівності три...
 
Відстань між двома точками. Координати середини відрізка
Відстань між двома точками. Координати середини відрізкаВідстань між двома точками. Координати середини відрізка
Відстань між двома точками. Координати середини відрізка
 
похідна і її застосування
похідна і її застосуванняпохідна і її застосування
похідна і її застосування
 
геометрія 8 тема =чотирикутники=
геометрія 8 тема =чотирикутники=геометрія 8 тема =чотирикутники=
геометрія 8 тема =чотирикутники=
 
Числові послідовності (презентація)
Числові послідовності (презентація)Числові послідовності (презентація)
Числові послідовності (презентація)
 
Презентація:Модуль числа.
Презентація:Модуль числа.Презентація:Модуль числа.
Презентація:Модуль числа.
 
Презентація:Співвідношення між сторонами та кутами прямокутного трикутника
Презентація:Співвідношення між сторонами та кутами прямокутного трикутникаПрезентація:Співвідношення між сторонами та кутами прямокутного трикутника
Презентація:Співвідношення між сторонами та кутами прямокутного трикутника
 
Побудова перерізів 2
Побудова перерізів 2Побудова перерізів 2
Побудова перерізів 2
 
геометрична прогресія презентація
геометрична прогресія презентаціягеометрична прогресія презентація
геометрична прогресія презентація
 
Презентація:Обернена пропорційність
Презентація:Обернена пропорційність Презентація:Обернена пропорційність
Презентація:Обернена пропорційність
 
застосування теореми синусів
застосування теореми синусівзастосування теореми синусів
застосування теореми синусів
 
Побудова перерізів
Побудова перерізівПобудова перерізів
Побудова перерізів
 
Додавання від'ємних чисел
Додавання від'ємних чиселДодавання від'ємних чисел
Додавання від'ємних чисел
 

Similar to 8клас_Python (1).pptx

Pascal osnovu
Pascal osnovuPascal osnovu
Pascal osnovu
Escuela
 
Основи мови Ci
Основи мови CiОснови мови Ci
Основи мови Ci
Escuela
 
Programuvanna na movi_pascal
Programuvanna na movi_pascalProgramuvanna na movi_pascal
Programuvanna na movi_pascalAnn Eres
 
Python
PythonPython
Python
svit123lana
 
Основи програмування .Паскаль ч.1
Основи програмування .Паскаль ч.1Основи програмування .Паскаль ч.1
Основи програмування .Паскаль ч.1
rznz
 
Як покращити Python web UI тести
Як покращити Python web UI тестиЯк покращити Python web UI тести
Як покращити Python web UI тести
RomanPobotin1
 
Programuvanna na movi_pascal
Programuvanna na movi_pascalProgramuvanna na movi_pascal
Programuvanna na movi_pascal1cana1
 
Паскаль
ПаскальПаскаль
Паскаль
Irina Tabanets
 
програмування на мові паскаль
програмування на мові паскаль програмування на мові паскаль
програмування на мові паскаль Helen Pata
 

Similar to 8клас_Python (1).pptx (12)

Pascal osnovu
Pascal osnovuPascal osnovu
Pascal osnovu
 
Основи мови Ci
Основи мови CiОснови мови Ci
Основи мови Ci
 
Programuvanna na movi_pascal
Programuvanna na movi_pascalProgramuvanna na movi_pascal
Programuvanna na movi_pascal
 
Python
PythonPython
Python
 
Основи програмування .Паскаль ч.1
Основи програмування .Паскаль ч.1Основи програмування .Паскаль ч.1
Основи програмування .Паскаль ч.1
 
Pascal основи програмування частина 1
Pascal основи програмування частина 1Pascal основи програмування частина 1
Pascal основи програмування частина 1
 
3018 1
3018 13018 1
3018 1
 
Як покращити Python web UI тести
Як покращити Python web UI тестиЯк покращити Python web UI тести
Як покращити Python web UI тести
 
Programuvanna na movi_pascal
Programuvanna na movi_pascalProgramuvanna na movi_pascal
Programuvanna na movi_pascal
 
Паскаль
ПаскальПаскаль
Паскаль
 
програмування на мові паскаль
програмування на мові паскаль програмування на мові паскаль
програмування на мові паскаль
 
Конкурсна робота
Конкурсна роботаКонкурсна робота
Конкурсна робота
 

More from Inna Gornikova

Лижіна Ірина Миколаївна.pptx
Лижіна Ірина Миколаївна.pptxЛижіна Ірина Миколаївна.pptx
Лижіна Ірина Миколаївна.pptx
Inna Gornikova
 
Протидія домашньому насильству
Протидія домашньому насильствуПротидія домашньому насильству
Протидія домашньому насильству
Inna Gornikova
 
11-B_sobornist.ppt
11-B_sobornist.ppt11-B_sobornist.ppt
11-B_sobornist.ppt
Inna Gornikova
 
1-B_sobornist.pptx
1-B_sobornist.pptx1-B_sobornist.pptx
1-B_sobornist.pptx
Inna Gornikova
 
Лист Офісу Президента
Лист Офісу ПрезидентаЛист Офісу Президента
Лист Офісу Президента
Inna Gornikova
 
10 грудня - День захисту прав людини
10 грудня - День захисту прав людини10 грудня - День захисту прав людини
10 грудня - День захисту прав людини
Inna Gornikova
 
Тиждень безпеки на дорозі 8-А.pptx
Тиждень безпеки на дорозі 8-А.pptxТиждень безпеки на дорозі 8-А.pptx
Тиждень безпеки на дорозі 8-А.pptx
Inna Gornikova
 
Світловідбиваючі_елементи_для_пішоходів_–_важливо_для_дітей.pptx
Світловідбиваючі_елементи_для_пішоходів_–_важливо_для_дітей.pptxСвітловідбиваючі_елементи_для_пішоходів_–_важливо_для_дітей.pptx
Світловідбиваючі_елементи_для_пішоходів_–_важливо_для_дітей.pptx
Inna Gornikova
 
Повторимо правила дорожнього руху.ppt
Повторимо правила дорожнього руху.pptПовторимо правила дорожнього руху.ppt
Повторимо правила дорожнього руху.ppt
Inna Gornikova
 
Голодомор.pptx
Голодомор.pptxГолодомор.pptx
Голодомор.pptx
Inna Gornikova
 
7-В (2022) Толерантність.pptx
7-В (2022) Толерантність.pptx7-В (2022) Толерантність.pptx
7-В (2022) Толерантність.pptx
Inna Gornikova
 
Шевченко Марина Сергіївна
Шевченко Марина СергіївнаШевченко Марина Сергіївна
Шевченко Марина Сергіївна
Inna Gornikova
 
Касимчук Ірина Вікторівна
Касимчук Ірина ВікторівнаКасимчук Ірина Вікторівна
Касимчук Ірина Вікторівна
Inna Gornikova
 
Дмитренко Тетяна Миколаївна
Дмитренко Тетяна МиколаївнаДмитренко Тетяна Миколаївна
Дмитренко Тетяна Миколаївна
Inna Gornikova
 
Беспалова Ніна Федорівна
Беспалова Ніна ФедорівнаБеспалова Ніна Федорівна
Беспалова Ніна Федорівна
Inna Gornikova
 
Список зарахованих дітей до 1-го класу Спеціалізованої школи No304 Святошинс...
Список зарахованих дітей до 1-го класу Спеціалізованої школи No304 Святошинс...Список зарахованих дітей до 1-го класу Спеціалізованої школи No304 Святошинс...
Список зарахованих дітей до 1-го класу Спеціалізованої школи No304 Святошинс...
Inna Gornikova
 
Constitution_of_Pylyp_Orlyk_(original,_Old_Ukrainian).docx
Constitution_of_Pylyp_Orlyk_(original,_Old_Ukrainian).docxConstitution_of_Pylyp_Orlyk_(original,_Old_Ukrainian).docx
Constitution_of_Pylyp_Orlyk_(original,_Old_Ukrainian).docx
Inna Gornikova
 
Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика (1710 р.)
Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика (1710 р.)Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика (1710 р.)
Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика (1710 р.)
Inna Gornikova
 
Шлях України до Конституції
Шлях України до КонституціїШлях України до Конституції
Шлях України до Конституції
Inna Gornikova
 
Зі Святом Останнього дзвоника, 7-А клас!
Зі Святом Останнього дзвоника, 7-А клас!Зі Святом Останнього дзвоника, 7-А клас!
Зі Святом Останнього дзвоника, 7-А клас!
Inna Gornikova
 

More from Inna Gornikova (20)

Лижіна Ірина Миколаївна.pptx
Лижіна Ірина Миколаївна.pptxЛижіна Ірина Миколаївна.pptx
Лижіна Ірина Миколаївна.pptx
 
Протидія домашньому насильству
Протидія домашньому насильствуПротидія домашньому насильству
Протидія домашньому насильству
 
11-B_sobornist.ppt
11-B_sobornist.ppt11-B_sobornist.ppt
11-B_sobornist.ppt
 
1-B_sobornist.pptx
1-B_sobornist.pptx1-B_sobornist.pptx
1-B_sobornist.pptx
 
Лист Офісу Президента
Лист Офісу ПрезидентаЛист Офісу Президента
Лист Офісу Президента
 
10 грудня - День захисту прав людини
10 грудня - День захисту прав людини10 грудня - День захисту прав людини
10 грудня - День захисту прав людини
 
Тиждень безпеки на дорозі 8-А.pptx
Тиждень безпеки на дорозі 8-А.pptxТиждень безпеки на дорозі 8-А.pptx
Тиждень безпеки на дорозі 8-А.pptx
 
Світловідбиваючі_елементи_для_пішоходів_–_важливо_для_дітей.pptx
Світловідбиваючі_елементи_для_пішоходів_–_важливо_для_дітей.pptxСвітловідбиваючі_елементи_для_пішоходів_–_важливо_для_дітей.pptx
Світловідбиваючі_елементи_для_пішоходів_–_важливо_для_дітей.pptx
 
Повторимо правила дорожнього руху.ppt
Повторимо правила дорожнього руху.pptПовторимо правила дорожнього руху.ppt
Повторимо правила дорожнього руху.ppt
 
Голодомор.pptx
Голодомор.pptxГолодомор.pptx
Голодомор.pptx
 
7-В (2022) Толерантність.pptx
7-В (2022) Толерантність.pptx7-В (2022) Толерантність.pptx
7-В (2022) Толерантність.pptx
 
Шевченко Марина Сергіївна
Шевченко Марина СергіївнаШевченко Марина Сергіївна
Шевченко Марина Сергіївна
 
Касимчук Ірина Вікторівна
Касимчук Ірина ВікторівнаКасимчук Ірина Вікторівна
Касимчук Ірина Вікторівна
 
Дмитренко Тетяна Миколаївна
Дмитренко Тетяна МиколаївнаДмитренко Тетяна Миколаївна
Дмитренко Тетяна Миколаївна
 
Беспалова Ніна Федорівна
Беспалова Ніна ФедорівнаБеспалова Ніна Федорівна
Беспалова Ніна Федорівна
 
Список зарахованих дітей до 1-го класу Спеціалізованої школи No304 Святошинс...
Список зарахованих дітей до 1-го класу Спеціалізованої школи No304 Святошинс...Список зарахованих дітей до 1-го класу Спеціалізованої школи No304 Святошинс...
Список зарахованих дітей до 1-го класу Спеціалізованої школи No304 Святошинс...
 
Constitution_of_Pylyp_Orlyk_(original,_Old_Ukrainian).docx
Constitution_of_Pylyp_Orlyk_(original,_Old_Ukrainian).docxConstitution_of_Pylyp_Orlyk_(original,_Old_Ukrainian).docx
Constitution_of_Pylyp_Orlyk_(original,_Old_Ukrainian).docx
 
Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика (1710 р.)
Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика (1710 р.)Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика (1710 р.)
Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика (1710 р.)
 
Шлях України до Конституції
Шлях України до КонституціїШлях України до Конституції
Шлях України до Конституції
 
Зі Святом Останнього дзвоника, 7-А клас!
Зі Святом Останнього дзвоника, 7-А клас!Зі Святом Останнього дзвоника, 7-А клас!
Зі Святом Останнього дзвоника, 7-А клас!
 

Recently uploaded

zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdfzarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
AleksSaf
 
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].pptЗвіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
ssuser59c0a2
 
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
olha1koval
 
курсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математикикурсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математики
ssuser3a363c
 
Звіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptx
Звіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptxЗвіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptx
Звіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptx
ssuserd8e4941
 
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича""Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
Передвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора СтаніславаПередвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора Станіслава
tetiana1958
 
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учнюОригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Adriana Himinets
 
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". БуковинаПроєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
НБУ для дітей
 
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdfПостанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
24tvua
 
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Pervushina1983
 
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptxЗвіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
ssuserd0ab23
 
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна нормаБезбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
ssuser15a891
 
Передвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової КатериниПередвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової Катерини
tetiana1958
 
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
tetiana1958
 
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
ssuser46127c
 
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовищаЗвіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
ssuserce4e97
 
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використанняЗернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 

Recently uploaded (20)

zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdfzarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
 
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
Топ книг для літнього настрою: рекомендаційні списки літератури для позакласн...
 
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].pptЗвіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
 
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
 
курсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математикикурсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математики
 
Звіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptx
Звіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptxЗвіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptx
Звіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptx
 
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича""Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
"Він плакав і сміявся з народом: творчий спадок Федьковича"
 
Передвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора СтаніславаПередвиборча програма Майора Станіслава
Передвиборча програма Майора Станіслава
 
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учнюОригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
 
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". БуковинаПроєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
 
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdfПостанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
 
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
 
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptxЗвіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
Звіт керівника закладу за 2023-2024.pptx
 
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна нормаБезбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
 
Передвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової КатериниПередвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової Катерини
 
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
 
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
 
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовищаЗвіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
 
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
 
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використанняЗернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
 

8клас_Python (1).pptx

 • 1.  К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru 1 Програмування мовою Python Найпростіші програми Обчислення Розгалуження Символьні величини Циклічні алгоритми
 • 2.  К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru Програмування мовою Python Найпростіші програми 2
 • 3. Алгоритмизация и программирование, язык Python  К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru Найпростіша програма 3 # Це порожня програма Що робить ця програма? ? коментарі після # не опрацьовуються # coding: utf-8 # Це порожня програма кодування utf-8 за замовчуванням) """ Це також коментар """
 • 4. Алгоритмизация и программирование, язык Python  К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru Виведення на екран 4 print ( "2+2=?" ) print ("Відповідь: 4") Протокол: 2+2=? Відповідь: 4 автоматичний перехід на новий рядок print ( '2+2=?' ) print ('Відповідь: 4' )
 • 5. Алгоритмизация и программирование, язык Python  К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru Додавання чисел 5 Задача. Ввести з клавіатурыи два числа і знайти їх суму. Протокол: Введіть два цілих числа 25 30 25+30=55 Комп’ютер користувач Комп’ютер рахує сам!
 • 6. Алгоритмизация и программирование, язык Python  К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru Змінні 6 Змінна – це величина, яка має ім’я, тип та значення. Значення змінної можна змінювати під час роботи програми. Значення Ім’я
 • 7. Алгоритмизация и программирование, язык Python  К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru Імена змінних 7 МОЖНА використовувати • латинські букви (A-Z, a-z) • кирилицю (не можна!) • цифри • знак підкреслення _ Великі та маленькі літери розрізняються НЕ можна використовувати • дужки • знаки +, =, !, ? тощо. Ім’я не може починатися з цифри Які імена записано правильно? AXby R&B 4Wheel Вася “PesBarbos” TU154 [QuQu] _ABBA A+B
 • 8. Алгоритмизация и программирование, язык Python  К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru Типи змінних 8 a = 4 print ( type(a) ) <class 'int'> ціле число (integer) a = 4.5 print ( type(a) ) <class 'float'> дійсне число (float) a = "Вася" print ( type(a) ) <class 'str'> символьний рядок (str) a = True print ( type(a) ) <class 'bool'> логическна (bool)
 • 9. Алгоритмизация и программирование, язык Python  К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru Для чого потрібен тип змінної? 9 Тип визначає: • область допустимих значень • допустимі операції • об’єм пам’яті • формат зберігання даних
 • 10. Алгоритмизация и программирование, язык Python  К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru Як записати значення в змінну? 10 a = 5 оператор присвоюванняя При записі нового значення старе видаляється із пам’яті! ! 5 Оператор – це команда мови програмування (інструкція). Оператор присвоювання – це команда для присвоювання нового значення змінній. a a = 7 7
 • 11. Алгоритмизация и программирование, язык Python  К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru Введення значення з клавіатури 11 1. Програма чекає доки користувач введе значення і натисне Enter. 2. Введене значення записується в змінну a ! 5 a
 • 12. Алгоритмизация и программирование, язык Python  К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru Введенння значення з клавіатури 12 a = input() ввести рядок з клавіатури і записати в змінну a b = input() с = a + b print ( c ) Протокол: 21 33 2133 Чому? ? Результат функції input – рядок символів! ! a = int( input() ) b = int( input() ) перетворити в ціле число
 • 13. Алгоритмизация и программирование, язык Python  К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru Введення з підказкою 13 a = input ( "Введіть число: " ) підказка Введіть число: 26 Що не так? ? a = int( input("Введіть число: ") )
 • 14. Алгоритмизация и программирование, язык Python  К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru Зміна значень змінної 14 a = 5 b = a + 2 a = (a + 2)*(b – 3) b = b + 1 a 5 b =5+2 7 28 =(5+2)*(7-3) =7+1 8
 • 15. Алгоритмизация и программирование, язык Python  К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru Виведення даних 15 print ( a ) Значення змінної print ( «Відповідь: ", a ) Значення і текст перечисление через запятую print ( «Відповідь: ", a+b ) обчислення виразу print ( a, "+", b, "=", c ) 2 + 3 = 5 через пропуски print ( a, "+", b, "=", c, sep = "" ) 2+3=5 sep = "" Забрати розділювачі
 • 16. Алгоритмизация и программирование, язык Python  К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru Додавання чисел: простий розв’язок 16 a = int ( input() ) b = int ( input() ) c = a + b print ( c ) Що пагано? ?
 • 17. Алгоритмизация и программирование, язык Python  К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru print ( "Введіть два цілих числа: " ) a = int ( input() ) b = int ( input() ) c = a + b print ( a, "+", b, "=", c, sep="" ) Додавання чисел: повний розв’язок 17 Протокол: Введіте два цілих числа 25 30 25+30=55 Комп’ютер користувач підказка
 • 18.  К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru Програмування мовою Python Обчислення 18
 • 19. Алгоритмизация и программирование, язык Python  К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru Арифметичні вирази 19 a = (c + b**5*3 - 1) / 2 * d Пріоритет (порядок виконання): 1) дужки 2) піднесення до степеня ** 3) множення і ділення 4) Додавання і віднімання 1 2 3 4 5 6 d b c a      2 1 3 5 a = (c + b*5*3 - 1) / 2 * d перенесення на наступний рядок a = (c + b*5*3 - 1) / 2 * d перенесення всередині дужок дозволено
 • 20. Алгоритмизация и программирование, язык Python  К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru Ділення 20 Класичне ділення: a = 9; b = 6 x = 3 / 4 # = 0.75 x = a / b # = 1.5 x = -3 / 4 # = -0.75 x = -a / b # = -1.5 Цілочисельне ділення (округленя «вниз»!): a = 9; b = 6 x = 3 // 4 # = 0 x = a // b # = 1 x = -3 // 4 # = -1 x = -a // b # = -2
 • 21. Алгоритмизация и программирование, язык Python  К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru Остача від ділення 21 % – остача від ділення d = 85 b = d // 10 # 8 a = d % 10 # 5 d = a % b # 5 d = b % a # 3 a = 15 b = 19 d = a // b # 0 a = a % b # 15
 • 22. Алгоритмизация и программирование, язык Python  К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru Скорочений запис операцій 22 a += b # a = a + b a -= b # a = a - b a *= b # a = a * b a /= b # a = a / b a //= b # a = a // b a %= b # a = a % b a += 1 збільшення на 1
 • 23. Алгоритмизация и программирование, язык Python  К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru Генератор випадкових чисел 23 Генератор на [0,1): X = random.random() # псевдосл. число Y = random.random() # вже інше число! Цілі числа на відрізку [a,b]: X = random.randint(1,6) # псевдосл. число Y = random.randint(1,6) # вже інше число! import random англ. random – випадковий
 • 24. Алгоритмизация и программирование, язык Python  К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru Генератор випадкових чисел 24 Генератор на [0,1): X = random() # псевдослучайне число Y = random() # це вже інше число! Цілі числа на відрізку [a,b]: X = randint(10,60) # псевдослучайне число Y = randint(10,60) # це вже інше число! from random import * англ. random – випадковий підключити все!
 • 25.  К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru Програмування мовою Python Розгалуження 25
 • 26. Алгоритмизация и программирование, язык Python  К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru Умовний оператор 26 Задача: змінити порядок дій в залежності від вконання деякої умови. M = a a > b? M = b так ні виведення M повна форма розгалуження Якщо a = b? ? if a > b: M = a else: M = b відступи
 • 27. Алгоритмизация и программирование, язык Python  К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru Умовний оператор: неповна форма 27 M = b b > a? да нет виведення M M = a неповна форма розгалуження M = a if b > a: M = b M = max(a, b) Розв’язок в стилі Python: M = a if a > b else b
 • 28. Алгоритмизация и программирование, язык Python  К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru Умовний оператор 28 if a > b: с = a a = b b = c Що робить? ? 4 6 ? 4 6 4 a b 2 c a, b = b, a Розв’язок в стилі Python:
 • 29. Алгоритмизация и программирование, язык Python  К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru Знаки відношень 29 > < >= <= == != більше, меньше більше або дорівнює меньше або дорівнює дорівнює не дорівнює
 • 30. Алгоритмизация и программирование, язык Python  К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru Вкладені умовні оператори 30 if a > b: print("Андрій старше") else: if a == b: print(«одного віку") else: print("Борис старше") вкладений умовний оператор Задача: в змінних a та b записано вік Андрія та Бориса. Хто із них старше? Скільки варіантів? ?
 • 31. Алгоритмизация и программирование, язык Python  К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru Каскадне розгалуження 31 if a > b: print("Андрій старше") elif a == b: print("Одного віку") else: print("Борис старше") elif = else if !
 • 32. Алгоритмизация и программирование, язык Python  К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru Каскадне розгалуження 32 cost = 1500 if cost < 1000: print ( "Скидок немає." ) elif cost < 2000: print ( "Скидка 2%." ) elif cost < 5000: print ( "Скидка 5%." ) else: print ( "Скидка 10%." ) Що виведе? ? Перша умова, що спрацювала Скидка 2%.
 • 33. Алгоритмизация и программирование, язык Python  К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru Складені умови 33 Задача: набір співробітників у віці 25-40 років (включно). if : print("підходить") else: print("не підходить") and v >= 25 and v <= 40 Складена умова «І»: одночасне виконання всіх умов!
 • 34. Алгоритмизация и программирование, язык Python  К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru Складені умови 34 Задача: набір співробітників у віці 25-40 років (включно). if : print("не підходить") else: print("підходить") v < 25 or v > 40 складена умова or «АБО»: виконання хоча б однієї із двох умов!
 • 35. Алгоритмизация и программирование, язык Python  К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru Складені умови 35 if not(a < b): print("Cтарт!") not Пріоритет : 1) відношення (<, >, <=, >=, ==, !=) 2)not («НІ») 3)and («І») 4)or («АБО») «НІ»: якщо виконується обернена умова if a >= b: print("Cтарт!")
 • 36.  К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru Програмування мовою Python Символьні рядки 36
 • 37. Алгоритмизация и программирование, язык Python  К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru Символьні рядки 37 Початкове значення: Склеювання: s = "Привіт!" Рядок – це послідовність символов! ! Виведення на екран: print ( s ) Повторення: s = "АУ" s5 = s*5 АУАУАУАУАУ s5 = s + s + s + s + s s1 = "Привет" s2 = "Вася" s = s1 + ", " + s2 + "!" "Привіт, Вася!"
 • 38.  К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru Програмування мовою Python Циклічні алгоритми 38
 • 39. Алгоритмизация и программирование, язык Python  К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru Що таке цикл? 39 Цикл – це виконання одинакових дій декілька разів. Два вида циклів: • цикл з відомим числом повторень(зробити10 разів) • цикл с невідомим числом повторень (робити, поки не набридне)
 • 40. Алгоритмизация и программирование, язык Python  К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru Цикл з умовою 40 Задача. Визначити кількість цифр в десятковому записі цілого додатнього числа, записанного в змінну n. лічильник = 0 поки n > 0: забрати останню цифру числа n збільшити лічильник на 1 n Лічильник 1234 0 123 1 12 2 1 3 0 4 Як забрати останю цифру? ? n = n // 10 Як збільшити лічильник на 1? ? лічильник= лічильник+ 1 Лічильник+= 1
 • 41. Алгоритмизация и программирование, язык Python  К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru Цикл з умовою 41 count = 0 while : n = n // 10 count += 1 тіло цикла початкове значення лічильника n > 0 умова продовження заголовок цикла Цикл з передумовою – перевірка на вході в цикл! !
 • 42. Алгоритмизация и программирование, язык Python  К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru Цикл із параметром (лічильником) 42 Задача. Вивести 10 разів слово «Привіт!». Чи можливо це із циклом «поки»? ? while : print("Привіт!") i = 0 i < 10 i += 1 for : print("Привіт!") i in range(10) в діапазоні [0,10) Цикл с параметром: Не включаючи 10! ! range(10)  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • 43. Алгоритмизация и программирование, язык Python  К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru Цикл з параметром 43 Задача. Вивести всі степені двійки від 21 до 210. for : print ( 2**k ) k in range(1,11) в діапазоні [1,11) Цикл з параметром: Не включаючи 11! ! range(1,11)  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
 • 44. Алгоритмизация и программирование, язык Python  К.Ю. Поляков, 2015 http://kpolyakov.spb.ru Цикл с параметром: інший крок 44 100 81 64 49 36 25 16 9 4 1 Що потримаємо? ? 1 9 25 49 81 for : print ( k**2 ) k in range(1,11,2) for : print ( k**2 ) k in range(10,0,-1) крок 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 1,3,5,7,9