SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
Prónay 47. PM Muhely osszefoglalo - Konfliktusmenedzsment -2020 november 19
1
ÖSSZEFOGLALÓ FELJEGYZÉS
47. PM MŰHELY (2020. november 19) MUNKÁJÁRÓL
Téma: „Konflliktusmenedzsment”
Időpont: 2020. november 19. 16-18 óra
Helyszín: Microsoft Teams online videokonferencia
A Műhelyben részvevők (44) : Ádám Attila, Barosi Mihály, Bella Szilvia, Bíró Csaba, Bíró Ivett,
Borsi Mihály, Borsiné Krisztik Ágnes, Cziffra Csaba, Czifra Júlia, Csapó Krisztián, Cseh Viktor,
Garai György, Gruhala Péter, Haberle Gusztáv, Hegedűs László, Horváth Viktor Gyula, Juszt
Péter, Károlyi András, Kerese István, Kneiszel Krisztián, Kovács László, Kuczogi Tamás,
László Emese, Majoros András, Melis Norbert, Mészáros Zoltán, Mosonyi Diana, Nagy Tamás,
Neumann Balázs, Oltyán Gábor,Páncsics Zsombor, Patkós Anikó, Pécs László, Prónay
Gábor, Rajnai Viktor, Salamon Sándor, Solti Mihály, Szabó Lóránd, Szalay Gábor, Szeszler
Zsolt, Szkenderovics Ildikó, Varga Jázmin, Zsolnai Antal, Zsótér Antal.
Prónay Gábor levezető elnökként köszöntötte a megjelenteket, külön tisztelettel Mosonyi
Dianát a Műhely téma vezetőjét. Az új, Műhely iránt érdeklődőkre tekintettel, röviden bemutatta
a tíz évvel ezelőtt indult, negyedévente megrendezésre kerülő Műhely célkitűzéseit és
workshop szakmai munkáját a bevezető blogokkal
(https://mfor.hu/cikkek/projektmenedzsment.html) és az összefoglalót tartalmazó Linkedin
csoporttal (www.linkedin.com/groups/4315748). Felhívta a figyelmet a 2021. április 8-án
megrendezésre kerülő 23. PROJEKTMENEDZSMENT FÓRUM-ra (információk decembertől
a www.hte.hu/web/projekt2021 oldalon lesznek találhatók, az előző Fórum információi a
www.hte.hu/web/projekt2019 oldalon olvashatók).
A Műhely beszélgetések témáját a megelőző Műhely résztvevői választják ki a felvetett témák
közül. A megelőző Műhely Mosonyi Diana jelentkezését fogadta el, aki a Műhely beszélgetés
előkészítésére a https://mfor.hu/cikkek/projektmenedzsment.html oldalon bevezető,
tájékoztató előadás szöveget tett közzé.
Mosonyi Diana bevezetésként elmondta, hogy projektek folyamán is kialakulhatnak érdek-,
érték- és szerepkonfliktusok is, de gyakran -akár egészen egyszerű- félreértésekből adódnak
a problémás helyzetek. Félreértés akkor alakul ki, amikor egy atrocitást, amely súrolja a
személyes értékhatárunkat, kezeletlenül hagyunk. Két ember interakciójában ilyen eset szinte
bármikor előfordulhat, úgy, hogy általában az egyik fél észre sem veszi azt. Nincs tudatában
annak, hogy az általa használt verbális kifejezés és/vagy a non-verbális kommunikáció a másik
félben milyen hatást vált ki. Egy konfliktus kialakulását és elmélyülését pedig félreértések
előzik meg, melyek a kezeletlenségükből fakadóan akaratlanul elraktározódnak és sérelemmé
alakulnak. A sérelem minden esetben távolságtartást, a kommunikáció- és a információ
áramlás csökkenését, minőségének romlását, az együttműködési készség csökkenését és
végső soron a kapcsolat megromlását eredményezi, ami a konfliktus melegágya. Egy nyíltan
felvállalt nézeteltérés, de még a rejtett, vagy elhúzódó konfliktusok hatására is, hosszabb-
rövidebb ideig minden érintett félben feszültség keletkezik, ami könnyen eltereli a munkáról a
figyelmet. Ez szinte automatikusan az egyéni teljesítményre is negatív hatással van, hiszen a
munkatárs nem tud száz százalékosan a feladatára összpontosítani. A teljesítmény romlása
megmutatkozhat többek között az adott feladatra fordított idő megnövekedésében, minőségi
hiányosságokban, ami vállalati szervezetekben pénzügyi veszteségekben is megjelenik.
Látni kell, hogy a konfliktusok maguktól nem oldódnak meg és téves az a felfogás, hogy „az
idő megoldja”. A konfliktusokat kezelni, menedzselni kell, ami a negatív hatások csökkentését,
a pozítív hatások növelését jelenti. A konfliktusmenedzsment célja a fejlődés elősegítése, az
eredményesség növelése. Megfelelő kezelés esetén a csoportok eredményessége javul.
Hatékony megoldás a konstruktív konfliktus kezelés, ami
• ítélet mentes meghallgatást (nemcsak egy igazság létezik)
• hibák beismerését,
Prónay 47. PM Muhely osszefoglalo - Konfliktusmenedzsment -2020 november 19
2
• döntési felelősséget
• konfliktus és személy szétválasztását
• asszertív kommunikációt
• megoldási hajlandóság felmérését foglalja magában.
A konfliktus kezelésben segítséget jelenthet egy bizalmas vállalati konfliktus kezelő
(szervezeti ombuds), aki teljes titoktartásban szisztematikusan tárja fel a felmerülő
problémákat és a lehetséges megoldásokat. Az ombuds a személyes összetevők
mellett a visszatérő, szervezeti problémák feltárásban a vezetőknek is segítségére
van. A szisztematikus konfliktus kezelés jellemzői a titoktartás, pártatlanság és
függetlenség. Az így végzett konfliktus kezelés eredményei : előrejelzés/megelőzés,
objektív vélemény, kockázat felmérés.
Ezt követően kezdődött meg a beszélgetés a bevezető blogban megfogalmazott
kérdések alapján. Az első kérdés az volt, hogy a vezetők miért nem foglalkoznak a
konfliktusok kezelésével, mikor az kimutatható veszteségeket jelent ? Alapjárati
konfliktus szint minden vállalatban megvan, ennek megfelelően a feladat a konfliktus
szint csökkentése. A vállalatok méretüktől függően bizonyos tehetetlenséggel
rendelkeznek reagálásban, mert a konfliktus hatások a KPI-okban csak hosszabb
távon érzékelhetők. A konfliktusok észlelése a vállalati szintektől függően az adott
szintű vezetők felelőssége, de adott esetekben vállalati konfliktuskezelők is segítségre
lehetnek. A vélemények megerősítették, hogy a konfliktusmenedzsment erősen
kultúra függő és ezen belül is a hibázás elfogadás hiánya vezet arra, hogy a
konfliktusok kezelése büntetés felvetéssel kezdődik elhanyagolva a dicséretet érdemlő
cselekedeteket. A vezetők kellő nyitottságának hiányában, függőségi viszonyban a
konstruktív probléma megoldás nehéz. A következő kérdés a destruktív és konstruktív
konfliktusok lehetőségeit vizsgálta. Többek véleménye szerint a konstruktív konfliktus
közös pontok megléte esetén tud kialakulni. Ez a közös pont a vállalati stratégia és
eredményességben való egyetértés lehet. Teljes egyetértés mutatkozott abban, hogy
a konfliktusmenedzsment minősége erőteljesen vállalati kultúrától függ. Magas bizalmi
szintű, eredmény érdekeltségű, versenyhelyzetben lévő vállalatoknál megvalósulhat
az őszinte, nyílt kommunikáció, ami lehetővé teszi az érdekek egyeztetését, a
konszenzus megtalálását. Ezekben a vállalatokban van lehetősége ombuds funkció
működésének, ahol megvalósulhat a konfliktuskezelő ombuds stratégiai szintű vállalat
ismerete. Ilyen esetekben megvalósulhat az egyéni problémák bizalmas kezelése, a
konfliktusok konstruktív rendezési kultúrájának terjesztése és ugyanakkor a vállalat
vezetés, döntéshozók tájékoztatása a kritikus vállalati folyamatokról, a munka
környezetet körülvevő légkörről. Az ombuds a konfliktus kezelési módszerek között jól
használhatja a mediáció módszerét. Javaslatként hatékony konfliktus kezelési
módszerként hangzott el „5 MIÉRT?” módszer, ahol a probléma gyökérnek feltárása
történi öt egymásutáni MIÉRT kérdéssel. Ez a módszer jól el tudja választani az emberi
érzelmeket a problémától és így jut el a probléma gyökeréhez elősegítve a megoldást.
Összefoglalva megállapítható volt, hogy a Műhely résztvevői áttekinthették a
konfliktusmenedzsment szerepét a vállalati működésben és megoldásokat találtak a
konfliktusok feltárására és kezelésére. A rendkívül intenzív közös beszélgetés, gondolkozás
elősegítette, hogy a résztvevők gyakorlati tapasztalataik megvitatásával elfogadják az
átbeszélt fogalmakat, jelenségeket és a jövőben tudatosabban keressék a megoldásokat a
konfliktusok kezelésére, hozzájárulva szervezeteik hatékonyabb működéséhez.
Prónay 47. PM Muhely osszefoglalo - Konfliktusmenedzsment -2020 november 19
3
A PM Műhely résztvevői a jövőbeli témajavaslatok keresése során, elfogadták, Prónay Gábor
által támogatott, Járdán Tamás javaslatát a 2021. január 28-án megrendezésre kerülő 48. PM
Műhely témájának a "Projektportfolió menedzsment (PPM) vizualizációs módszertan"
témát. Járdán Tamás téma bemutatójában leírta, hogy a műhely célja a sok projektet
menedzselő szervezetek, komplex portfolió kezeléséhez átlátható, jól kezelhető módszertan
bemutatása, használatának bevezetése. A Műhely beszélgetés az alábbi kérdésekre keresi
majd a válaszokat:
1. Mennyi projektünk van? Milyen típusokba, kategóriákba sorolhatók ezek?
2. Mik ezeknek az aktuális és a legfontosabb jellemzőik?
3. Hogyan jelenítsük meg ezeket?
4. Hogyan segíthet a PPM Canvas megoldás a portfólió és a kapcsolódó projektek
megjelenítésében?
5. Milyen szerepkörök lehetnek hasznosak a működtetésében?
6. Milyen fórumokat érdemes definiálni?
7. Hogyan motiválhatja a projekttagokat és a teljes szervezetet?
A Műhely beszélgetés bevezető blogja, várhatóan 2020. december elejétől lesz olvasható a
https://mfor.hu/cikkek/projektmenedzsment.html oldalon.
A Műhely szervezői várják a szakértői jelentkezéseket a 2021. április 22-i és az öszi
(szeptemberi, novemberi) Műhely.
A 48. Projektmenedzsment Műhely beszélgetést 2021. április 28-án csütörtökön, 16–18
óra között tartjuk a Microsoft Teams rendszerben („PM Műhely csoport” – további információ
kérhető a gpronay@gmail.com címen). Téma : Portfoliómenedzsment vizualizációs
módszertan
Budapest, 2020. november 20.
Dr. Prónay Gábor

More Related Content

Similar to 47. pm muhely osszefoglalo konfliktusmenedzsment -2020 november 19

Pronay a bizalom epites es a pm - 42. pm muhely (2019. szept 19)
Pronay  a bizalom epites es a pm - 42. pm muhely (2019. szept 19)Pronay  a bizalom epites es a pm - 42. pm muhely (2019. szept 19)
Pronay a bizalom epites es a pm - 42. pm muhely (2019. szept 19)
Pronay46
 
49. pm muhely osszefoglalo a vezetes arnyoldala -2021 aprilis 22
49. pm muhely osszefoglalo  a vezetes arnyoldala -2021 aprilis 2249. pm muhely osszefoglalo  a vezetes arnyoldala -2021 aprilis 22
49. pm muhely osszefoglalo a vezetes arnyoldala -2021 aprilis 22
Pronay46
 
PRSM Workshop in the Nobu 20101215
PRSM Workshop in the Nobu 20101215PRSM Workshop in the Nobu 20101215
PRSM Workshop in the Nobu 20101215
prsmagency
 
43. pm muhely oosszefoglalo onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november21
43. pm muhely oosszefoglalo  onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november2143. pm muhely oosszefoglalo  onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november21
43. pm muhely oosszefoglalo onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november21
Pronay46
 
43. PM Műhely (2019november21) Összefoglaló - ÖNSZERVEZŐDŐ CSAPATOK PM-ben
43. PM Műhely (2019november21) Összefoglaló - ÖNSZERVEZŐDŐ CSAPATOK PM-ben43. PM Műhely (2019november21) Összefoglaló - ÖNSZERVEZŐDŐ CSAPATOK PM-ben
43. PM Műhely (2019november21) Összefoglaló - ÖNSZERVEZŐDŐ CSAPATOK PM-ben
Pronay46
 
54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...
54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...
54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...
Pronay46
 
54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...
54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...
54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...
Pronay46
 
Kriziskommunikacio a kozossegi media koraban
Kriziskommunikacio a kozossegi media korabanKriziskommunikacio a kozossegi media koraban
Kriziskommunikacio a kozossegi media koraban
Baráth Nóra
 

Similar to 47. pm muhely osszefoglalo konfliktusmenedzsment -2020 november 19 (20)

50. pm muhely osszefoglalo pm kompetencia fejlesztese es merese -2021 szept...
50. pm muhely osszefoglalo  pm kompetencia fejlesztese es merese -2021 szept...50. pm muhely osszefoglalo  pm kompetencia fejlesztese es merese -2021 szept...
50. pm muhely osszefoglalo pm kompetencia fejlesztese es merese -2021 szept...
 
15.00 von bartheldné - a beszélgetések hatalma bkiktanoszt
15.00  von bartheldné - a beszélgetések hatalma bkiktanoszt15.00  von bartheldné - a beszélgetések hatalma bkiktanoszt
15.00 von bartheldné - a beszélgetések hatalma bkiktanoszt
 
52. pm muhely osszefoglalo pm helye, szerepe a valtozasmenedzsmentben -2022...
52. pm muhely osszefoglalo  pm helye, szerepe a valtozasmenedzsmentben -2022...52. pm muhely osszefoglalo  pm helye, szerepe a valtozasmenedzsmentben -2022...
52. pm muhely osszefoglalo pm helye, szerepe a valtozasmenedzsmentben -2022...
 
26. összefoglaló feljegyzés tudásmenedzsment a projektek szolgálatában-201...
26. összefoglaló feljegyzés  tudásmenedzsment a projektek szolgálatában-201...26. összefoglaló feljegyzés  tudásmenedzsment a projektek szolgálatában-201...
26. összefoglaló feljegyzés tudásmenedzsment a projektek szolgálatában-201...
 
Pronay a bizalom epites es a pm - 42. pm muhely (2019. szept 19)
Pronay  a bizalom epites es a pm - 42. pm muhely (2019. szept 19)Pronay  a bizalom epites es a pm - 42. pm muhely (2019. szept 19)
Pronay a bizalom epites es a pm - 42. pm muhely (2019. szept 19)
 
Kollár Csaba: A gazdaságkommunikáció kreatív lehetőségei az információs társa...
Kollár Csaba: A gazdaságkommunikáció kreatív lehetőségei az információs társa...Kollár Csaba: A gazdaságkommunikáció kreatív lehetőségei az információs társa...
Kollár Csaba: A gazdaságkommunikáció kreatív lehetőségei az információs társa...
 
iCons-Hungary - változás szimuláció 2.0
iCons-Hungary - változás szimuláció 2.0iCons-Hungary - változás szimuláció 2.0
iCons-Hungary - változás szimuláció 2.0
 
Belső kommunikációs iránytű 2021 | Komm365
Belső kommunikációs iránytű 2021 | Komm365Belső kommunikációs iránytű 2021 | Komm365
Belső kommunikációs iránytű 2021 | Komm365
 
HSUP Mentorkurzus 2024.pptx
HSUP Mentorkurzus 2024.pptxHSUP Mentorkurzus 2024.pptx
HSUP Mentorkurzus 2024.pptx
 
49. pm muhely osszefoglalo a vezetes arnyoldala -2021 aprilis 22
49. pm muhely osszefoglalo  a vezetes arnyoldala -2021 aprilis 2249. pm muhely osszefoglalo  a vezetes arnyoldala -2021 aprilis 22
49. pm muhely osszefoglalo a vezetes arnyoldala -2021 aprilis 22
 
Workshop in the Nobu 20101215
Workshop in the Nobu 20101215Workshop in the Nobu 20101215
Workshop in the Nobu 20101215
 
PRSM Workshop in the Nobu 20101215
PRSM Workshop in the Nobu 20101215PRSM Workshop in the Nobu 20101215
PRSM Workshop in the Nobu 20101215
 
44. pm muhely oosszefoglalo nlp erzelem kozpontu pm -2020februar13
44. pm muhely oosszefoglalo  nlp erzelem kozpontu pm -2020februar1344. pm muhely oosszefoglalo  nlp erzelem kozpontu pm -2020februar13
44. pm muhely oosszefoglalo nlp erzelem kozpontu pm -2020februar13
 
Blog palvolgyi lajos pm kompetencia fejlesztese es merese - 50. pm műhely ...
Blog palvolgyi lajos  pm kompetencia fejlesztese es merese - 50. pm műhely ...Blog palvolgyi lajos  pm kompetencia fejlesztese es merese - 50. pm műhely ...
Blog palvolgyi lajos pm kompetencia fejlesztese es merese - 50. pm műhely ...
 
43. pm muhely oosszefoglalo onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november21
43. pm muhely oosszefoglalo  onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november2143. pm muhely oosszefoglalo  onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november21
43. pm muhely oosszefoglalo onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november21
 
43. PM Műhely (2019november21) Összefoglaló - ÖNSZERVEZŐDŐ CSAPATOK PM-ben
43. PM Műhely (2019november21) Összefoglaló - ÖNSZERVEZŐDŐ CSAPATOK PM-ben43. PM Műhely (2019november21) Összefoglaló - ÖNSZERVEZŐDŐ CSAPATOK PM-ben
43. PM Műhely (2019november21) Összefoglaló - ÖNSZERVEZŐDŐ CSAPATOK PM-ben
 
54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...
54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...
54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...
 
54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...
54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...
54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...
 
Kriziskommunikacio a kozossegi media koraban
Kriziskommunikacio a kozossegi media korabanKriziskommunikacio a kozossegi media koraban
Kriziskommunikacio a kozossegi media koraban
 
HSUP Mentorfelkészitő.pptx
HSUP Mentorfelkészitő.pptxHSUP Mentorfelkészitő.pptx
HSUP Mentorfelkészitő.pptx
 

More from Pronay46

51. pm muhely osszefoglalo szerepkorok a projektekben-2021 november 18
51. pm muhely osszefoglalo  szerepkorok a projektekben-2021 november 1851. pm muhely osszefoglalo  szerepkorok a projektekben-2021 november 18
51. pm muhely osszefoglalo szerepkorok a projektekben-2021 november 18
Pronay46
 
48. pm muhely osszefoglalo projekt portfolimenedzsment vizualis modszerrel ...
48. pm muhely osszefoglalo  projekt portfolimenedzsment vizualis modszerrel ...48. pm muhely osszefoglalo  projekt portfolimenedzsment vizualis modszerrel ...
48. pm muhely osszefoglalo projekt portfolimenedzsment vizualis modszerrel ...
Pronay46
 
40. osszefoglalo feljegyzes az agilis szemlelet es pm hatasai -2019januar24
40. osszefoglalo feljegyzes az agilis szemlelet es pm hatasai -2019januar2440. osszefoglalo feljegyzes az agilis szemlelet es pm hatasai -2019januar24
40. osszefoglalo feljegyzes az agilis szemlelet es pm hatasai -2019januar24
Pronay46
 

More from Pronay46 (14)

55. PM Muhely osszefoglalo - Komplex projekt menedzsmentje -2022 november 17.pdf
55. PM Muhely osszefoglalo - Komplex projekt menedzsmentje -2022 november 17.pdf55. PM Muhely osszefoglalo - Komplex projekt menedzsmentje -2022 november 17.pdf
55. PM Muhely osszefoglalo - Komplex projekt menedzsmentje -2022 november 17.pdf
 
3rd wbmf2021 15-17 december 2021 - invitation
3rd wbmf2021  15-17 december 2021 - invitation3rd wbmf2021  15-17 december 2021 - invitation
3rd wbmf2021 15-17 december 2021 - invitation
 
51. pm muhely osszefoglalo szerepkorok a projektekben-2021 november 18
51. pm muhely osszefoglalo  szerepkorok a projektekben-2021 november 1851. pm muhely osszefoglalo  szerepkorok a projektekben-2021 november 18
51. pm muhely osszefoglalo szerepkorok a projektekben-2021 november 18
 
Bevezeto eloadas palvolgyi lajos -a pm kompetencia fejlesztese es merese
Bevezeto eloadas  palvolgyi lajos -a pm kompetencia fejlesztese es mereseBevezeto eloadas  palvolgyi lajos -a pm kompetencia fejlesztese es merese
Bevezeto eloadas palvolgyi lajos -a pm kompetencia fejlesztese es merese
 
48. pm muhely osszefoglalo projekt portfolimenedzsment vizualis modszerrel ...
48. pm muhely osszefoglalo  projekt portfolimenedzsment vizualis modszerrel ...48. pm muhely osszefoglalo  projekt portfolimenedzsment vizualis modszerrel ...
48. pm muhely osszefoglalo projekt portfolimenedzsment vizualis modszerrel ...
 
46. pm muhely osszefoglalo oromteli elet es sikeresseg -2020 szeptember 17
46. pm muhely osszefoglalo  oromteli elet es sikeresseg -2020 szeptember 1746. pm muhely osszefoglalo  oromteli elet es sikeresseg -2020 szeptember 17
46. pm muhely osszefoglalo oromteli elet es sikeresseg -2020 szeptember 17
 
Blog meszaros edina - nlp az agilitas eq-ja avagy az erzelem kozpontu pm- 44...
Blog meszaros edina - nlp az agilitas eq-ja avagy az erzelem kozpontu pm- 44...Blog meszaros edina - nlp az agilitas eq-ja avagy az erzelem kozpontu pm- 44...
Blog meszaros edina - nlp az agilitas eq-ja avagy az erzelem kozpontu pm- 44...
 
Blog marhefka istvan- onszervezodo csapatok a projektmenedzsmentben - 43. ...
Blog  marhefka istvan- onszervezodo csapatok a projektmenedzsmentben - 43. ...Blog  marhefka istvan- onszervezodo csapatok a projektmenedzsmentben - 43. ...
Blog marhefka istvan- onszervezodo csapatok a projektmenedzsmentben - 43. ...
 
41. osszefoglalo feljegyzes az okos gep es pm -2019aprilis 25
41. osszefoglalo feljegyzes az okos gep es pm -2019aprilis 2541. osszefoglalo feljegyzes az okos gep es pm -2019aprilis 25
41. osszefoglalo feljegyzes az okos gep es pm -2019aprilis 25
 
40. osszefoglalo feljegyzes az agilis szemlelet es pm hatasai -2019januar24
40. osszefoglalo feljegyzes az agilis szemlelet es pm hatasai -2019januar2440. osszefoglalo feljegyzes az agilis szemlelet es pm hatasai -2019januar24
40. osszefoglalo feljegyzes az agilis szemlelet es pm hatasai -2019januar24
 
Meghivo ker ekfy - az okos gep es a projektmenedzsment - 41. pm muhely (201...
Meghivo  ker ekfy - az okos gep es a projektmenedzsment - 41. pm muhely (201...Meghivo  ker ekfy - az okos gep es a projektmenedzsment - 41. pm muhely (201...
Meghivo ker ekfy - az okos gep es a projektmenedzsment - 41. pm muhely (201...
 
Meghivo kiss - peuker agilis szemlelet a pm-ben
Meghivo  kiss - peuker  agilis szemlelet a pm-benMeghivo  kiss - peuker  agilis szemlelet a pm-ben
Meghivo kiss - peuker agilis szemlelet a pm-ben
 
Torok l. gabor dontesek a pm-ben - 39. pm muhely (2018 nov.15)
Torok l. gabor  dontesek a pm-ben - 39. pm muhely (2018 nov.15)Torok l. gabor  dontesek a pm-ben - 39. pm muhely (2018 nov.15)
Torok l. gabor dontesek a pm-ben - 39. pm muhely (2018 nov.15)
 
Meghivo Szalay Imre - komplexitas es projektmenedzsment
Meghivo Szalay Imre - komplexitas es projektmenedzsmentMeghivo Szalay Imre - komplexitas es projektmenedzsment
Meghivo Szalay Imre - komplexitas es projektmenedzsment
 

47. pm muhely osszefoglalo konfliktusmenedzsment -2020 november 19

 • 1. Prónay 47. PM Muhely osszefoglalo - Konfliktusmenedzsment -2020 november 19 1 ÖSSZEFOGLALÓ FELJEGYZÉS 47. PM MŰHELY (2020. november 19) MUNKÁJÁRÓL Téma: „Konflliktusmenedzsment” Időpont: 2020. november 19. 16-18 óra Helyszín: Microsoft Teams online videokonferencia A Műhelyben részvevők (44) : Ádám Attila, Barosi Mihály, Bella Szilvia, Bíró Csaba, Bíró Ivett, Borsi Mihály, Borsiné Krisztik Ágnes, Cziffra Csaba, Czifra Júlia, Csapó Krisztián, Cseh Viktor, Garai György, Gruhala Péter, Haberle Gusztáv, Hegedűs László, Horváth Viktor Gyula, Juszt Péter, Károlyi András, Kerese István, Kneiszel Krisztián, Kovács László, Kuczogi Tamás, László Emese, Majoros András, Melis Norbert, Mészáros Zoltán, Mosonyi Diana, Nagy Tamás, Neumann Balázs, Oltyán Gábor,Páncsics Zsombor, Patkós Anikó, Pécs László, Prónay Gábor, Rajnai Viktor, Salamon Sándor, Solti Mihály, Szabó Lóránd, Szalay Gábor, Szeszler Zsolt, Szkenderovics Ildikó, Varga Jázmin, Zsolnai Antal, Zsótér Antal. Prónay Gábor levezető elnökként köszöntötte a megjelenteket, külön tisztelettel Mosonyi Dianát a Műhely téma vezetőjét. Az új, Műhely iránt érdeklődőkre tekintettel, röviden bemutatta a tíz évvel ezelőtt indult, negyedévente megrendezésre kerülő Műhely célkitűzéseit és workshop szakmai munkáját a bevezető blogokkal (https://mfor.hu/cikkek/projektmenedzsment.html) és az összefoglalót tartalmazó Linkedin csoporttal (www.linkedin.com/groups/4315748). Felhívta a figyelmet a 2021. április 8-án megrendezésre kerülő 23. PROJEKTMENEDZSMENT FÓRUM-ra (információk decembertől a www.hte.hu/web/projekt2021 oldalon lesznek találhatók, az előző Fórum információi a www.hte.hu/web/projekt2019 oldalon olvashatók). A Műhely beszélgetések témáját a megelőző Műhely résztvevői választják ki a felvetett témák közül. A megelőző Műhely Mosonyi Diana jelentkezését fogadta el, aki a Műhely beszélgetés előkészítésére a https://mfor.hu/cikkek/projektmenedzsment.html oldalon bevezető, tájékoztató előadás szöveget tett közzé. Mosonyi Diana bevezetésként elmondta, hogy projektek folyamán is kialakulhatnak érdek-, érték- és szerepkonfliktusok is, de gyakran -akár egészen egyszerű- félreértésekből adódnak a problémás helyzetek. Félreértés akkor alakul ki, amikor egy atrocitást, amely súrolja a személyes értékhatárunkat, kezeletlenül hagyunk. Két ember interakciójában ilyen eset szinte bármikor előfordulhat, úgy, hogy általában az egyik fél észre sem veszi azt. Nincs tudatában annak, hogy az általa használt verbális kifejezés és/vagy a non-verbális kommunikáció a másik félben milyen hatást vált ki. Egy konfliktus kialakulását és elmélyülését pedig félreértések előzik meg, melyek a kezeletlenségükből fakadóan akaratlanul elraktározódnak és sérelemmé alakulnak. A sérelem minden esetben távolságtartást, a kommunikáció- és a információ áramlás csökkenését, minőségének romlását, az együttműködési készség csökkenését és végső soron a kapcsolat megromlását eredményezi, ami a konfliktus melegágya. Egy nyíltan felvállalt nézeteltérés, de még a rejtett, vagy elhúzódó konfliktusok hatására is, hosszabb- rövidebb ideig minden érintett félben feszültség keletkezik, ami könnyen eltereli a munkáról a figyelmet. Ez szinte automatikusan az egyéni teljesítményre is negatív hatással van, hiszen a munkatárs nem tud száz százalékosan a feladatára összpontosítani. A teljesítmény romlása megmutatkozhat többek között az adott feladatra fordított idő megnövekedésében, minőségi hiányosságokban, ami vállalati szervezetekben pénzügyi veszteségekben is megjelenik. Látni kell, hogy a konfliktusok maguktól nem oldódnak meg és téves az a felfogás, hogy „az idő megoldja”. A konfliktusokat kezelni, menedzselni kell, ami a negatív hatások csökkentését, a pozítív hatások növelését jelenti. A konfliktusmenedzsment célja a fejlődés elősegítése, az eredményesség növelése. Megfelelő kezelés esetén a csoportok eredményessége javul. Hatékony megoldás a konstruktív konfliktus kezelés, ami • ítélet mentes meghallgatást (nemcsak egy igazság létezik) • hibák beismerését,
 • 2. Prónay 47. PM Muhely osszefoglalo - Konfliktusmenedzsment -2020 november 19 2 • döntési felelősséget • konfliktus és személy szétválasztását • asszertív kommunikációt • megoldási hajlandóság felmérését foglalja magában. A konfliktus kezelésben segítséget jelenthet egy bizalmas vállalati konfliktus kezelő (szervezeti ombuds), aki teljes titoktartásban szisztematikusan tárja fel a felmerülő problémákat és a lehetséges megoldásokat. Az ombuds a személyes összetevők mellett a visszatérő, szervezeti problémák feltárásban a vezetőknek is segítségére van. A szisztematikus konfliktus kezelés jellemzői a titoktartás, pártatlanság és függetlenség. Az így végzett konfliktus kezelés eredményei : előrejelzés/megelőzés, objektív vélemény, kockázat felmérés. Ezt követően kezdődött meg a beszélgetés a bevezető blogban megfogalmazott kérdések alapján. Az első kérdés az volt, hogy a vezetők miért nem foglalkoznak a konfliktusok kezelésével, mikor az kimutatható veszteségeket jelent ? Alapjárati konfliktus szint minden vállalatban megvan, ennek megfelelően a feladat a konfliktus szint csökkentése. A vállalatok méretüktől függően bizonyos tehetetlenséggel rendelkeznek reagálásban, mert a konfliktus hatások a KPI-okban csak hosszabb távon érzékelhetők. A konfliktusok észlelése a vállalati szintektől függően az adott szintű vezetők felelőssége, de adott esetekben vállalati konfliktuskezelők is segítségre lehetnek. A vélemények megerősítették, hogy a konfliktusmenedzsment erősen kultúra függő és ezen belül is a hibázás elfogadás hiánya vezet arra, hogy a konfliktusok kezelése büntetés felvetéssel kezdődik elhanyagolva a dicséretet érdemlő cselekedeteket. A vezetők kellő nyitottságának hiányában, függőségi viszonyban a konstruktív probléma megoldás nehéz. A következő kérdés a destruktív és konstruktív konfliktusok lehetőségeit vizsgálta. Többek véleménye szerint a konstruktív konfliktus közös pontok megléte esetén tud kialakulni. Ez a közös pont a vállalati stratégia és eredményességben való egyetértés lehet. Teljes egyetértés mutatkozott abban, hogy a konfliktusmenedzsment minősége erőteljesen vállalati kultúrától függ. Magas bizalmi szintű, eredmény érdekeltségű, versenyhelyzetben lévő vállalatoknál megvalósulhat az őszinte, nyílt kommunikáció, ami lehetővé teszi az érdekek egyeztetését, a konszenzus megtalálását. Ezekben a vállalatokban van lehetősége ombuds funkció működésének, ahol megvalósulhat a konfliktuskezelő ombuds stratégiai szintű vállalat ismerete. Ilyen esetekben megvalósulhat az egyéni problémák bizalmas kezelése, a konfliktusok konstruktív rendezési kultúrájának terjesztése és ugyanakkor a vállalat vezetés, döntéshozók tájékoztatása a kritikus vállalati folyamatokról, a munka környezetet körülvevő légkörről. Az ombuds a konfliktus kezelési módszerek között jól használhatja a mediáció módszerét. Javaslatként hatékony konfliktus kezelési módszerként hangzott el „5 MIÉRT?” módszer, ahol a probléma gyökérnek feltárása történi öt egymásutáni MIÉRT kérdéssel. Ez a módszer jól el tudja választani az emberi érzelmeket a problémától és így jut el a probléma gyökeréhez elősegítve a megoldást. Összefoglalva megállapítható volt, hogy a Műhely résztvevői áttekinthették a konfliktusmenedzsment szerepét a vállalati működésben és megoldásokat találtak a konfliktusok feltárására és kezelésére. A rendkívül intenzív közös beszélgetés, gondolkozás elősegítette, hogy a résztvevők gyakorlati tapasztalataik megvitatásával elfogadják az átbeszélt fogalmakat, jelenségeket és a jövőben tudatosabban keressék a megoldásokat a konfliktusok kezelésére, hozzájárulva szervezeteik hatékonyabb működéséhez.
 • 3. Prónay 47. PM Muhely osszefoglalo - Konfliktusmenedzsment -2020 november 19 3 A PM Műhely résztvevői a jövőbeli témajavaslatok keresése során, elfogadták, Prónay Gábor által támogatott, Járdán Tamás javaslatát a 2021. január 28-án megrendezésre kerülő 48. PM Műhely témájának a "Projektportfolió menedzsment (PPM) vizualizációs módszertan" témát. Járdán Tamás téma bemutatójában leírta, hogy a műhely célja a sok projektet menedzselő szervezetek, komplex portfolió kezeléséhez átlátható, jól kezelhető módszertan bemutatása, használatának bevezetése. A Műhely beszélgetés az alábbi kérdésekre keresi majd a válaszokat: 1. Mennyi projektünk van? Milyen típusokba, kategóriákba sorolhatók ezek? 2. Mik ezeknek az aktuális és a legfontosabb jellemzőik? 3. Hogyan jelenítsük meg ezeket? 4. Hogyan segíthet a PPM Canvas megoldás a portfólió és a kapcsolódó projektek megjelenítésében? 5. Milyen szerepkörök lehetnek hasznosak a működtetésében? 6. Milyen fórumokat érdemes definiálni? 7. Hogyan motiválhatja a projekttagokat és a teljes szervezetet? A Műhely beszélgetés bevezető blogja, várhatóan 2020. december elejétől lesz olvasható a https://mfor.hu/cikkek/projektmenedzsment.html oldalon. A Műhely szervezői várják a szakértői jelentkezéseket a 2021. április 22-i és az öszi (szeptemberi, novemberi) Műhely. A 48. Projektmenedzsment Műhely beszélgetést 2021. április 28-án csütörtökön, 16–18 óra között tartjuk a Microsoft Teams rendszerben („PM Műhely csoport” – további információ kérhető a gpronay@gmail.com címen). Téma : Portfoliómenedzsment vizualizációs módszertan Budapest, 2020. november 20. Dr. Prónay Gábor