SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
Prónay G. Meghívó – Szalay Imre- komplexitás és PM
1
A 2018. szeptember 20-i 38. PM Műhely (időpont : 16:00-18.00, helyszín : Bp. XI.
Magyar Tudósok krt 2. BME I.ép. B.110 terem) a komplexitás projektekbeli
megjelenését fajtáit, folyamatait és megvalósító projektek kritikus kérdéseit, megoldási
módjait tekinti át azzal a céllal, hogy a Műhely beszélgetés hozzájáruljon a komplex
projektek sikerességéhez. A témát a Műhely résztvevői választották ki és a bevezető
blog megírására illetve bevezető előadás megtartására Szalay Imrét kérték fel.
SZALAY IMRE : KOMPLEXITÁS ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
1. BEVEZETÉS
A projektmenedzsment módszertana a megnevezése óta eltelt 60 évben
finomodott, gazdagodott, fejlődött, de igazán újdonsággal
• a projektportfolió kezelés, mint a projekt összefüggések, függőségek, szervezeti
beágyazottság vizsgálata,
• illetve az agilitás, kevésbé, mint módszertan inkább, mint megközelítésmód,
mint új gondolkodási séma szolgált.
Ha megnézzük a hazai PM összejövetelek, konferenciák programjait, ez a két
témakör itthon is eléggé kurrens, gyakran tárgyalt, népszerű.
Van azonban egy harmadik, a szakirodalomban egyre inkább tárgyalt topik, a
komplexitás kérdése, ami itthon még nem annyiszor szóba hozott téma, a
Műhelyben most ezt próbáljuk körül járni.
2. A KOMPLEXITÁS FOGALMÁRÓL
A téma fontosságát, megjelenését a projektmenedzsment területén jelzi a Project
Management Institute (PMI) tanulmánya [1], majd az erre épülő Practice Guide [2]
is, ami a felismert problémára javasol gyakorló projektmenedzserek számára
praktikákat.
A komplexitás tudományos elemzése a rendszerelmélet és a komplexitás (káosz)
elmélet keretében történik. A részletek mellőzésével itt most csak egy összefoglaló
táblázatban adjuk meg az egyes megközelítések eltérő fogalmait, karakterisztikáját.
Ebből az áttekintésből is érzékelhető az elméleti kérdések megjelenése,
„átszivárgása” a módszertanra (Pareto, skálázhatóság stb.).
Komplexitás elmélet Rendszer elmélet PMI megközelítés
Skála törvény Önszerveződés Mega projektek
Paraméterek
kontrolálhatósága
Önálló (al)rendszerek Indirekt kommunikáció
Pillangó hatás Nem lineáris
Környezet függőség, változó
környezet
Káosz elmélet Sürgősség Bizonytalanság
Előre nem láthatóság Kaotikus viselkedés Bizalom
Durva modellezhetőség Fraktálok Nehézség
Pareto eloszlás Nem világos határok Technológiai újdonság
Alkalmazkodó ciklusok Többértelműség
Megvalósítási képesség
Rugalmasság Rugalmasság
Egyediség Egyediség
Prónay G. Meghívó – Szalay Imre- komplexitás és PM
2
A komplexitás elmélet mérnöki ágának képviselői tettek kísérletet a
projektmenedzsment új komplexitást beépítő rendszerének kialakítására (például
Saynisch, [3]), erre a PM körökben mérsékelten rezonáltak.
A rendszerek elméletéből viszont a Dan Snowden nevéhez kötött komplexitás
definíció [4] terjedt el, számos komplex projektmenedzsment szövegnek ez a
kiindulása:
Erre modellre épülve található erre számszerűsítést adó, javasló feldolgozások
(lásd például: [7]), de álljon itt egy az összetettség vizsgálatának lehetséges fő
szempontjait összefoglaló egyszerű táblázat.
3. VÁLOGATOTT KOMPLEXITÁSI KÉRDÉSEK
3.1.A projekt, mint társas rendszer
Horizontok. Rendszer/környezet distinkció. Határ. Szelektivitás. A
projektrendszer, mint redukált komplexitás. A projekt komplexitás temporalitása.
[8] [9] [10]
3.2. Vezetői reakciók
Egyszerű Komplex
specifikált kontexus kaotikus
alkalmazkodó automómia független
központosított függőség decentralizált
plarform centrikus kapcsolódás hálózat centrikus
homogén diverzitás heterogén
előrelátható sürgősség meghatározhatatlan
kicsi méret nagy
Prónay G. Meghívó – Szalay Imre- komplexitás és PM
3
A technológiai fejlődés és a vezetési képességek fejlődése között [5] szerzője
elágazást, széttartást érzékel.
Ennek okai lehetnek a vezetői működés problémái, amelyek kiéleződnek
komplex környezetben:
• A komplexitással való találkozó, küzdelem lebénít, félelem a tovább lépéstől.
• Túl sokat dolgozik
Nem függetlenül a mikrómenedzsmenttől, az idő jó része nem fontos
dolgokra megy el, hogy aztán a túlmunkában a fontos dolgok is
megoldódjanak. S komplex ügyekben a bizonytalanság még inkább a
világos ügyek megoldása felé orientál
• Kitalálósdi
Az a játék, ahol a vezetők és a beosztottak egymásra mutogatnak, várnak,
hogy megoldják a problémát, feladatot. S bonyolult, határozatlan helyzetben
ez a játék még inkább felerősödik, s játszódik.
3.3. Internetre költözött világ
Gyakori tárgya a projektjeink komplexitásának a megosztott, nem egy helyen,
sőt a világban távoli helyeken dolgozó projekt csapat. Az erről való
diszkurzusokat kitágítva ez a komplexitási faktor a világ változásából is fakad, az
internetre költözött társadalom [6] és a projektek megközelítése közti
megoldandó kérdéseket foglaltuk össze ebben a táblázatban:
4. PROJEKTMENEDZSMENT MEGOLDÁSOK KOMPLEX PROBLÉMAKÖRBEN
Prónay G. Meghívó – Szalay Imre- komplexitás és PM
4
4.1.A komplexitás foka
A PMI Navigating Complexity: A Practice Guide [2] a projekt komplexitás
tényezőit három csoportra osztja, s azon belül az alábbi elemeket vizsgálja:
A gyakorlati projektmenedzsereket úgy segíti, hogy egy 47 kérdésből álló
kérdőív alapján próbálja meghatározni egy adott projekt komplexitásának fokát,
majd konkrét projekttípusokra, komplexitás szintekhez ad szcenáriókat, hogyan
is lehet lépni, haladni az adott esetben.
4.2.Új vezetői megközelítés (post-heoric leadership)
Inkább coach, mint szakértő, inkább mentor, mint tanító, inkább motivál, mint
evangelizál. Jellemzők:
Tudatosság
o kontextusok felismerése, figyelembevétele
o változások értelmezése és nem egysíkú kezelése a koncepciók és a
stratégiai gondolkodás képességére építve
o nyitottság, kíváncsiság
Érzelmi intelligencia
o érzékenység a különböző kultúrák, generációk, nemek eltéréseire
o integritást, őszinteséget kell sugározni
o megalkuvás nélkül üzleti etikát kell követni
o bizonytalanság iránti nagy fokú tűrőképesség szükséges
Viselkedés
o bizalmi és nyílt csapat kultúra építése
o együttműködés a mindekori jelszó: funkcionális, vállalati, személyes
és generációs kötődéseken, határokon túl
5. HIVATKOZÁSOK
[1]https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-
leadership/pulse/navigating-complexity.pdf
[2] https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/practice-guides/complexity
[3] Saynisch, Manfred, 2010. Mastering complexity and changes in projects, economy,
and society via project management second order (PM-2). Project Management
Journal, 41(5), 4–20.
Prónay G. Meghívó – Szalay Imre- komplexitás és PM
5
[4] C. F. Kurtz & D. J. Snowden, 2003. The new dynamics of strategy: Sense-making in
a complex and complicated world IBM SYSTEMS JOURNAL, VOL 42, NO 3.
[5] Obolensky, Nick, 2007. Chaos Leadership and Polyarchy – countering leadership
stress?. Exeter university of Centre for Leadership Studies. EXTENDED ESSAY
SERIES
[6] Csepeli György – Prazsák Gergő, 2010. Örök visszatérés? Társadalom az
információs korban. Jószöveg Műhely
[7] http://www.kathleenhass.com/Whitepapers/Managing_Project_Complexity.pdf
[8] Luhmann, Niklas, 2009, Szociális rendszerek, Gondolat Kiadó
[9] S. Pryke, H. Smyth, 2006, Wiley-Blackwell
[10] Klein, Louis: Mastering Complex Project by radical Rethinking of PM.Designing
Social Complexity -Towards a next practice of complex project management based
on a comprehensive Theory of Social Systems
https://iccpm.com/sites/default/files/kcfinder/files/Mastering%20Complex%20Projects
%20LKlein.pdf
ÖSSZEGZÉS
A Műhely célja a projektekben megjelenő komplexitás kritikus kérdéseinek áttekintése
és annak megvitatása, hogy ez a projektek sikerét befolyásoló feladat hogyan oldható
meg sikeresen és hatékonyan. A közös beszélgetés, gondolkozás elősegítheti a
projektmenedzsment szakma fejlődését, az elméleti eredmények gyakorlatba ültetését.
A 38. PM Műhely (2018. szeptember 20. 16:00-18:00, BME Infopark I. B. 110)
témáához kapcsolódó, megbeszélendő kérdések:
1. A világ összetettségének vagy a világról való tudásunk, a róla való információ
mennyiségének növekedése járul hozzá inkább a komplexitással való foglalkozás
aktuálissá válásához?
2. A projektmenedzsment eleve az egyedi, kockázatos, összetett feladatok
megoldására jött létre. Tudnak a módszertanhoz hozzáadni a komplexitásról szóló
elméleti meggondolások?
3. A napi gyakorlatban érződik-e a technikai fejlődés és a vezetői tudás képesség
növekedésének eltérő volta?
4. Milyen nagy komplexitású projektekben vettetek részt? Mi volt a komplexitás
fokmérője? Felismerték-e ezt a szponzorok?
5. Milyen speciális PM módszert, eszközt vettetek be a komplex ügyek
menedzselésére?

More Related Content

Similar to Meghivo Szalay Imre - komplexitas es projektmenedzsment

Projektciklus folyamata
Projektciklus folyamataProjektciklus folyamata
Projektciklus folyamata
Aniko79
 
48. pm muhely osszefoglalo projekt portfolimenedzsment vizualis modszerrel ...
48. pm muhely osszefoglalo  projekt portfolimenedzsment vizualis modszerrel ...48. pm muhely osszefoglalo  projekt portfolimenedzsment vizualis modszerrel ...
48. pm muhely osszefoglalo projekt portfolimenedzsment vizualis modszerrel ...
Pronay46
 
51. pm muhely osszefoglalo szerepkorok a projektekben-2021 november 18
51. pm muhely osszefoglalo  szerepkorok a projektekben-2021 november 1851. pm muhely osszefoglalo  szerepkorok a projektekben-2021 november 18
51. pm muhely osszefoglalo szerepkorok a projektekben-2021 november 18
Pronay46
 
53. PM Muhely osszefoglalo - Szervezeti projekt kultura, PM erettseg -2022 ma...
53. PM Muhely osszefoglalo - Szervezeti projekt kultura, PM erettseg -2022 ma...53. PM Muhely osszefoglalo - Szervezeti projekt kultura, PM erettseg -2022 ma...
53. PM Muhely osszefoglalo - Szervezeti projekt kultura, PM erettseg -2022 ma...
Pronay46
 
43. pm muhely oosszefoglalo onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november21
43. pm muhely oosszefoglalo  onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november2143. pm muhely oosszefoglalo  onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november21
43. pm muhely oosszefoglalo onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november21
Pronay46
 
43. PM Műhely (2019november21) Összefoglaló - ÖNSZERVEZŐDŐ CSAPATOK PM-ben
43. PM Műhely (2019november21) Összefoglaló - ÖNSZERVEZŐDŐ CSAPATOK PM-ben43. PM Műhely (2019november21) Összefoglaló - ÖNSZERVEZŐDŐ CSAPATOK PM-ben
43. PM Műhely (2019november21) Összefoglaló - ÖNSZERVEZŐDŐ CSAPATOK PM-ben
Pronay46
 
Gonosz IkertestvéRek
Gonosz IkertestvéRekGonosz IkertestvéRek
Gonosz IkertestvéRek
C4M7SX
 
45. pm muhely osszefoglalo tudasmenedzsment es pm -2020majus 21
45. pm muhely osszefoglalo  tudasmenedzsment es pm -2020majus 2145. pm muhely osszefoglalo  tudasmenedzsment es pm -2020majus 21
45. pm muhely osszefoglalo tudasmenedzsment es pm -2020majus 21
Pronay46
 

Similar to Meghivo Szalay Imre - komplexitas es projektmenedzsment (20)

BLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docx
BLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docxBLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docx
BLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docx
 
Projektciklus folyamata
Projektciklus folyamataProjektciklus folyamata
Projektciklus folyamata
 
48. pm muhely osszefoglalo projekt portfolimenedzsment vizualis modszerrel ...
48. pm muhely osszefoglalo  projekt portfolimenedzsment vizualis modszerrel ...48. pm muhely osszefoglalo  projekt portfolimenedzsment vizualis modszerrel ...
48. pm muhely osszefoglalo projekt portfolimenedzsment vizualis modszerrel ...
 
51. pm muhely osszefoglalo szerepkorok a projektekben-2021 november 18
51. pm muhely osszefoglalo  szerepkorok a projektekben-2021 november 1851. pm muhely osszefoglalo  szerepkorok a projektekben-2021 november 18
51. pm muhely osszefoglalo szerepkorok a projektekben-2021 november 18
 
Bevezeto eloadas palvolgyi lajos -a pm kompetencia fejlesztese es merese
Bevezeto eloadas  palvolgyi lajos -a pm kompetencia fejlesztese es mereseBevezeto eloadas  palvolgyi lajos -a pm kompetencia fejlesztese es merese
Bevezeto eloadas palvolgyi lajos -a pm kompetencia fejlesztese es merese
 
53. PM Muhely osszefoglalo - Szervezeti projekt kultura, PM erettseg -2022 ma...
53. PM Muhely osszefoglalo - Szervezeti projekt kultura, PM erettseg -2022 ma...53. PM Muhely osszefoglalo - Szervezeti projekt kultura, PM erettseg -2022 ma...
53. PM Muhely osszefoglalo - Szervezeti projekt kultura, PM erettseg -2022 ma...
 
36 összefoglaló feljegyzés szervezeti változások menedzsmentje -2018január25
36 összefoglaló feljegyzés szervezeti változások menedzsmentje -2018január2536 összefoglaló feljegyzés szervezeti változások menedzsmentje -2018január25
36 összefoglaló feljegyzés szervezeti változások menedzsmentje -2018január25
 
Racsko Réka: A személyes tanulási terek és az  interakcióelemzés elméleti há...
Racsko Réka: A személyes tanulási terek és az  interakcióelemzés elméleti há...Racsko Réka: A személyes tanulási terek és az  interakcióelemzés elméleti há...
Racsko Réka: A személyes tanulási terek és az  interakcióelemzés elméleti há...
 
52. pm muhely osszefoglalo pm helye, szerepe a valtozasmenedzsmentben -2022...
52. pm muhely osszefoglalo  pm helye, szerepe a valtozasmenedzsmentben -2022...52. pm muhely osszefoglalo  pm helye, szerepe a valtozasmenedzsmentben -2022...
52. pm muhely osszefoglalo pm helye, szerepe a valtozasmenedzsmentben -2022...
 
43. pm muhely oosszefoglalo onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november21
43. pm muhely oosszefoglalo  onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november2143. pm muhely oosszefoglalo  onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november21
43. pm muhely oosszefoglalo onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november21
 
43. PM Műhely (2019november21) Összefoglaló - ÖNSZERVEZŐDŐ CSAPATOK PM-ben
43. PM Műhely (2019november21) Összefoglaló - ÖNSZERVEZŐDŐ CSAPATOK PM-ben43. PM Műhely (2019november21) Összefoglaló - ÖNSZERVEZŐDŐ CSAPATOK PM-ben
43. PM Műhely (2019november21) Összefoglaló - ÖNSZERVEZŐDŐ CSAPATOK PM-ben
 
32. összefoglaló feljegyzés pm az államigazgatásban -2017február9
32. összefoglaló feljegyzés pm az államigazgatásban -2017február932. összefoglaló feljegyzés pm az államigazgatásban -2017február9
32. összefoglaló feljegyzés pm az államigazgatásban -2017február9
 
A létesítménygazdálkodás szerepe az ingatlanberuházásoknál
A létesítménygazdálkodás szerepe az ingatlanberuházásoknálA létesítménygazdálkodás szerepe az ingatlanberuházásoknál
A létesítménygazdálkodás szerepe az ingatlanberuházásoknál
 
OH-DIG07TA__tanmenet.docx
OH-DIG07TA__tanmenet.docxOH-DIG07TA__tanmenet.docx
OH-DIG07TA__tanmenet.docx
 
A mérnökké válás folyamata
A mérnökké válás folyamataA mérnökké válás folyamata
A mérnökké válás folyamata
 
Gonosz IkertestvéRek
Gonosz IkertestvéRekGonosz IkertestvéRek
Gonosz IkertestvéRek
 
45. pm muhely osszefoglalo tudasmenedzsment es pm -2020majus 21
45. pm muhely osszefoglalo  tudasmenedzsment es pm -2020majus 2145. pm muhely osszefoglalo  tudasmenedzsment es pm -2020majus 21
45. pm muhely osszefoglalo tudasmenedzsment es pm -2020majus 21
 
Digitalis_ter_2022.pdf
Digitalis_ter_2022.pdfDigitalis_ter_2022.pdf
Digitalis_ter_2022.pdf
 
Gyarmati Attila Gyula_Szakdolgozat
Gyarmati Attila Gyula_SzakdolgozatGyarmati Attila Gyula_Szakdolgozat
Gyarmati Attila Gyula_Szakdolgozat
 
Szoke_Tamas_TelekomMBA_Szakdolgozat
Szoke_Tamas_TelekomMBA_SzakdolgozatSzoke_Tamas_TelekomMBA_Szakdolgozat
Szoke_Tamas_TelekomMBA_Szakdolgozat
 

More from Pronay46

49. pm muhely osszefoglalo a vezetes arnyoldala -2021 aprilis 22
49. pm muhely osszefoglalo  a vezetes arnyoldala -2021 aprilis 2249. pm muhely osszefoglalo  a vezetes arnyoldala -2021 aprilis 22
49. pm muhely osszefoglalo a vezetes arnyoldala -2021 aprilis 22
Pronay46
 
Pronay a bizalom epites es a pm - 42. pm muhely (2019. szept 19)
Pronay  a bizalom epites es a pm - 42. pm muhely (2019. szept 19)Pronay  a bizalom epites es a pm - 42. pm muhely (2019. szept 19)
Pronay a bizalom epites es a pm - 42. pm muhely (2019. szept 19)
Pronay46
 
40. osszefoglalo feljegyzes az agilis szemlelet es pm hatasai -2019januar24
40. osszefoglalo feljegyzes az agilis szemlelet es pm hatasai -2019januar2440. osszefoglalo feljegyzes az agilis szemlelet es pm hatasai -2019januar24
40. osszefoglalo feljegyzes az agilis szemlelet es pm hatasai -2019januar24
Pronay46
 

More from Pronay46 (14)

3rd wbmf2021 15-17 december 2021 - invitation
3rd wbmf2021  15-17 december 2021 - invitation3rd wbmf2021  15-17 december 2021 - invitation
3rd wbmf2021 15-17 december 2021 - invitation
 
49. pm muhely osszefoglalo a vezetes arnyoldala -2021 aprilis 22
49. pm muhely osszefoglalo  a vezetes arnyoldala -2021 aprilis 2249. pm muhely osszefoglalo  a vezetes arnyoldala -2021 aprilis 22
49. pm muhely osszefoglalo a vezetes arnyoldala -2021 aprilis 22
 
47. pm muhely osszefoglalo konfliktusmenedzsment -2020 november 19
47. pm muhely osszefoglalo  konfliktusmenedzsment -2020 november 1947. pm muhely osszefoglalo  konfliktusmenedzsment -2020 november 19
47. pm muhely osszefoglalo konfliktusmenedzsment -2020 november 19
 
46. pm muhely osszefoglalo oromteli elet es sikeresseg -2020 szeptember 17
46. pm muhely osszefoglalo  oromteli elet es sikeresseg -2020 szeptember 1746. pm muhely osszefoglalo  oromteli elet es sikeresseg -2020 szeptember 17
46. pm muhely osszefoglalo oromteli elet es sikeresseg -2020 szeptember 17
 
44. pm muhely oosszefoglalo nlp erzelem kozpontu pm -2020februar13
44. pm muhely oosszefoglalo  nlp erzelem kozpontu pm -2020februar1344. pm muhely oosszefoglalo  nlp erzelem kozpontu pm -2020februar13
44. pm muhely oosszefoglalo nlp erzelem kozpontu pm -2020februar13
 
Blog meszaros edina - nlp az agilitas eq-ja avagy az erzelem kozpontu pm- 44...
Blog meszaros edina - nlp az agilitas eq-ja avagy az erzelem kozpontu pm- 44...Blog meszaros edina - nlp az agilitas eq-ja avagy az erzelem kozpontu pm- 44...
Blog meszaros edina - nlp az agilitas eq-ja avagy az erzelem kozpontu pm- 44...
 
Blog marhefka istvan- onszervezodo csapatok a projektmenedzsmentben - 43. ...
Blog  marhefka istvan- onszervezodo csapatok a projektmenedzsmentben - 43. ...Blog  marhefka istvan- onszervezodo csapatok a projektmenedzsmentben - 43. ...
Blog marhefka istvan- onszervezodo csapatok a projektmenedzsmentben - 43. ...
 
42. pm muhely osszefoglalo bizalom epites a projektekben -2019szeptember 19
42. pm muhely osszefoglalo  bizalom epites a projektekben -2019szeptember 1942. pm muhely osszefoglalo  bizalom epites a projektekben -2019szeptember 19
42. pm muhely osszefoglalo bizalom epites a projektekben -2019szeptember 19
 
Pronay a bizalom epites es a pm - 42. pm muhely (2019. szept 19)
Pronay  a bizalom epites es a pm - 42. pm muhely (2019. szept 19)Pronay  a bizalom epites es a pm - 42. pm muhely (2019. szept 19)
Pronay a bizalom epites es a pm - 42. pm muhely (2019. szept 19)
 
41. osszefoglalo feljegyzes az okos gep es pm -2019aprilis 25
41. osszefoglalo feljegyzes az okos gep es pm -2019aprilis 2541. osszefoglalo feljegyzes az okos gep es pm -2019aprilis 25
41. osszefoglalo feljegyzes az okos gep es pm -2019aprilis 25
 
40. osszefoglalo feljegyzes az agilis szemlelet es pm hatasai -2019januar24
40. osszefoglalo feljegyzes az agilis szemlelet es pm hatasai -2019januar2440. osszefoglalo feljegyzes az agilis szemlelet es pm hatasai -2019januar24
40. osszefoglalo feljegyzes az agilis szemlelet es pm hatasai -2019januar24
 
Meghivo ker ekfy - az okos gep es a projektmenedzsment - 41. pm muhely (201...
Meghivo  ker ekfy - az okos gep es a projektmenedzsment - 41. pm muhely (201...Meghivo  ker ekfy - az okos gep es a projektmenedzsment - 41. pm muhely (201...
Meghivo ker ekfy - az okos gep es a projektmenedzsment - 41. pm muhely (201...
 
Meghivo kiss - peuker agilis szemlelet a pm-ben
Meghivo  kiss - peuker  agilis szemlelet a pm-benMeghivo  kiss - peuker  agilis szemlelet a pm-ben
Meghivo kiss - peuker agilis szemlelet a pm-ben
 
Torok l. gabor dontesek a pm-ben - 39. pm muhely (2018 nov.15)
Torok l. gabor  dontesek a pm-ben - 39. pm muhely (2018 nov.15)Torok l. gabor  dontesek a pm-ben - 39. pm muhely (2018 nov.15)
Torok l. gabor dontesek a pm-ben - 39. pm muhely (2018 nov.15)
 

Meghivo Szalay Imre - komplexitas es projektmenedzsment

 • 1. Prónay G. Meghívó – Szalay Imre- komplexitás és PM 1 A 2018. szeptember 20-i 38. PM Műhely (időpont : 16:00-18.00, helyszín : Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2. BME I.ép. B.110 terem) a komplexitás projektekbeli megjelenését fajtáit, folyamatait és megvalósító projektek kritikus kérdéseit, megoldási módjait tekinti át azzal a céllal, hogy a Műhely beszélgetés hozzájáruljon a komplex projektek sikerességéhez. A témát a Műhely résztvevői választották ki és a bevezető blog megírására illetve bevezető előadás megtartására Szalay Imrét kérték fel. SZALAY IMRE : KOMPLEXITÁS ÉS PROJEKTMENEDZSMENT 1. BEVEZETÉS A projektmenedzsment módszertana a megnevezése óta eltelt 60 évben finomodott, gazdagodott, fejlődött, de igazán újdonsággal • a projektportfolió kezelés, mint a projekt összefüggések, függőségek, szervezeti beágyazottság vizsgálata, • illetve az agilitás, kevésbé, mint módszertan inkább, mint megközelítésmód, mint új gondolkodási séma szolgált. Ha megnézzük a hazai PM összejövetelek, konferenciák programjait, ez a két témakör itthon is eléggé kurrens, gyakran tárgyalt, népszerű. Van azonban egy harmadik, a szakirodalomban egyre inkább tárgyalt topik, a komplexitás kérdése, ami itthon még nem annyiszor szóba hozott téma, a Műhelyben most ezt próbáljuk körül járni. 2. A KOMPLEXITÁS FOGALMÁRÓL A téma fontosságát, megjelenését a projektmenedzsment területén jelzi a Project Management Institute (PMI) tanulmánya [1], majd az erre épülő Practice Guide [2] is, ami a felismert problémára javasol gyakorló projektmenedzserek számára praktikákat. A komplexitás tudományos elemzése a rendszerelmélet és a komplexitás (káosz) elmélet keretében történik. A részletek mellőzésével itt most csak egy összefoglaló táblázatban adjuk meg az egyes megközelítések eltérő fogalmait, karakterisztikáját. Ebből az áttekintésből is érzékelhető az elméleti kérdések megjelenése, „átszivárgása” a módszertanra (Pareto, skálázhatóság stb.). Komplexitás elmélet Rendszer elmélet PMI megközelítés Skála törvény Önszerveződés Mega projektek Paraméterek kontrolálhatósága Önálló (al)rendszerek Indirekt kommunikáció Pillangó hatás Nem lineáris Környezet függőség, változó környezet Káosz elmélet Sürgősség Bizonytalanság Előre nem láthatóság Kaotikus viselkedés Bizalom Durva modellezhetőség Fraktálok Nehézség Pareto eloszlás Nem világos határok Technológiai újdonság Alkalmazkodó ciklusok Többértelműség Megvalósítási képesség Rugalmasság Rugalmasság Egyediség Egyediség
 • 2. Prónay G. Meghívó – Szalay Imre- komplexitás és PM 2 A komplexitás elmélet mérnöki ágának képviselői tettek kísérletet a projektmenedzsment új komplexitást beépítő rendszerének kialakítására (például Saynisch, [3]), erre a PM körökben mérsékelten rezonáltak. A rendszerek elméletéből viszont a Dan Snowden nevéhez kötött komplexitás definíció [4] terjedt el, számos komplex projektmenedzsment szövegnek ez a kiindulása: Erre modellre épülve található erre számszerűsítést adó, javasló feldolgozások (lásd például: [7]), de álljon itt egy az összetettség vizsgálatának lehetséges fő szempontjait összefoglaló egyszerű táblázat. 3. VÁLOGATOTT KOMPLEXITÁSI KÉRDÉSEK 3.1.A projekt, mint társas rendszer Horizontok. Rendszer/környezet distinkció. Határ. Szelektivitás. A projektrendszer, mint redukált komplexitás. A projekt komplexitás temporalitása. [8] [9] [10] 3.2. Vezetői reakciók Egyszerű Komplex specifikált kontexus kaotikus alkalmazkodó automómia független központosított függőség decentralizált plarform centrikus kapcsolódás hálózat centrikus homogén diverzitás heterogén előrelátható sürgősség meghatározhatatlan kicsi méret nagy
 • 3. Prónay G. Meghívó – Szalay Imre- komplexitás és PM 3 A technológiai fejlődés és a vezetési képességek fejlődése között [5] szerzője elágazást, széttartást érzékel. Ennek okai lehetnek a vezetői működés problémái, amelyek kiéleződnek komplex környezetben: • A komplexitással való találkozó, küzdelem lebénít, félelem a tovább lépéstől. • Túl sokat dolgozik Nem függetlenül a mikrómenedzsmenttől, az idő jó része nem fontos dolgokra megy el, hogy aztán a túlmunkában a fontos dolgok is megoldódjanak. S komplex ügyekben a bizonytalanság még inkább a világos ügyek megoldása felé orientál • Kitalálósdi Az a játék, ahol a vezetők és a beosztottak egymásra mutogatnak, várnak, hogy megoldják a problémát, feladatot. S bonyolult, határozatlan helyzetben ez a játék még inkább felerősödik, s játszódik. 3.3. Internetre költözött világ Gyakori tárgya a projektjeink komplexitásának a megosztott, nem egy helyen, sőt a világban távoli helyeken dolgozó projekt csapat. Az erről való diszkurzusokat kitágítva ez a komplexitási faktor a világ változásából is fakad, az internetre költözött társadalom [6] és a projektek megközelítése közti megoldandó kérdéseket foglaltuk össze ebben a táblázatban: 4. PROJEKTMENEDZSMENT MEGOLDÁSOK KOMPLEX PROBLÉMAKÖRBEN
 • 4. Prónay G. Meghívó – Szalay Imre- komplexitás és PM 4 4.1.A komplexitás foka A PMI Navigating Complexity: A Practice Guide [2] a projekt komplexitás tényezőit három csoportra osztja, s azon belül az alábbi elemeket vizsgálja: A gyakorlati projektmenedzsereket úgy segíti, hogy egy 47 kérdésből álló kérdőív alapján próbálja meghatározni egy adott projekt komplexitásának fokát, majd konkrét projekttípusokra, komplexitás szintekhez ad szcenáriókat, hogyan is lehet lépni, haladni az adott esetben. 4.2.Új vezetői megközelítés (post-heoric leadership) Inkább coach, mint szakértő, inkább mentor, mint tanító, inkább motivál, mint evangelizál. Jellemzők: Tudatosság o kontextusok felismerése, figyelembevétele o változások értelmezése és nem egysíkú kezelése a koncepciók és a stratégiai gondolkodás képességére építve o nyitottság, kíváncsiság Érzelmi intelligencia o érzékenység a különböző kultúrák, generációk, nemek eltéréseire o integritást, őszinteséget kell sugározni o megalkuvás nélkül üzleti etikát kell követni o bizonytalanság iránti nagy fokú tűrőképesség szükséges Viselkedés o bizalmi és nyílt csapat kultúra építése o együttműködés a mindekori jelszó: funkcionális, vállalati, személyes és generációs kötődéseken, határokon túl 5. HIVATKOZÁSOK [1]https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought- leadership/pulse/navigating-complexity.pdf [2] https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/practice-guides/complexity [3] Saynisch, Manfred, 2010. Mastering complexity and changes in projects, economy, and society via project management second order (PM-2). Project Management Journal, 41(5), 4–20.
 • 5. Prónay G. Meghívó – Szalay Imre- komplexitás és PM 5 [4] C. F. Kurtz & D. J. Snowden, 2003. The new dynamics of strategy: Sense-making in a complex and complicated world IBM SYSTEMS JOURNAL, VOL 42, NO 3. [5] Obolensky, Nick, 2007. Chaos Leadership and Polyarchy – countering leadership stress?. Exeter university of Centre for Leadership Studies. EXTENDED ESSAY SERIES [6] Csepeli György – Prazsák Gergő, 2010. Örök visszatérés? Társadalom az információs korban. Jószöveg Műhely [7] http://www.kathleenhass.com/Whitepapers/Managing_Project_Complexity.pdf [8] Luhmann, Niklas, 2009, Szociális rendszerek, Gondolat Kiadó [9] S. Pryke, H. Smyth, 2006, Wiley-Blackwell [10] Klein, Louis: Mastering Complex Project by radical Rethinking of PM.Designing Social Complexity -Towards a next practice of complex project management based on a comprehensive Theory of Social Systems https://iccpm.com/sites/default/files/kcfinder/files/Mastering%20Complex%20Projects %20LKlein.pdf ÖSSZEGZÉS A Műhely célja a projektekben megjelenő komplexitás kritikus kérdéseinek áttekintése és annak megvitatása, hogy ez a projektek sikerét befolyásoló feladat hogyan oldható meg sikeresen és hatékonyan. A közös beszélgetés, gondolkozás elősegítheti a projektmenedzsment szakma fejlődését, az elméleti eredmények gyakorlatba ültetését. A 38. PM Műhely (2018. szeptember 20. 16:00-18:00, BME Infopark I. B. 110) témáához kapcsolódó, megbeszélendő kérdések: 1. A világ összetettségének vagy a világról való tudásunk, a róla való információ mennyiségének növekedése járul hozzá inkább a komplexitással való foglalkozás aktuálissá válásához? 2. A projektmenedzsment eleve az egyedi, kockázatos, összetett feladatok megoldására jött létre. Tudnak a módszertanhoz hozzáadni a komplexitásról szóló elméleti meggondolások? 3. A napi gyakorlatban érződik-e a technikai fejlődés és a vezetői tudás képesség növekedésének eltérő volta? 4. Milyen nagy komplexitású projektekben vettetek részt? Mi volt a komplexitás fokmérője? Felismerték-e ezt a szponzorok? 5. Milyen speciális PM módszert, eszközt vettetek be a komplex ügyek menedzselésére?