SlideShare a Scribd company logo
Промислові мережі та інтеграційні технології
Протоколи верхніх рівнів
стеку TCP/IP
(для спеціалістів АСУТП)
Частина 1
реєстрація fieldbus_book@ukr.net
автор і лектор: Олександр Пупена (pupena_san@ukr.net)
зворотній зв’язок по курсу: Інтернет-форум АСУ в Україні (www.asu.in.ua)
21.06.2015
NET - APP over TCP/UDP
pupena_san@ukr.net
1
Стандартні протоколи стеку TCP/IP
21.06.2015
NET - APP over TCP/UDP
pupena_san@ukr.net
2
Стандартні протоколи прикладного рівня
21.06.2015
NET - APP over TCP/UDP
pupena_san@ukr.net
3
• DNS (Domain Name System ) – IP<->доменне ім'ѐ
• DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) , BOOTP – роздаваннѐ IP…
• SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – відправка пошти
• POP/IMAP – вийманнѐ пошти
• SNMP (Simple Network Management Protocol ) – контроль та управліннѐ
мережними пристроѐми
• FTP (File Transfer Protocol ) – протокол длѐ обміну файлами
• TFTP (Trivial File Transfer Protocol ) – початкове завантаженнѐ бездискових вузлів
• HTTP (Hyper Text Transfer Protocol ) – доступ до WEB
• NTP (Network Time Protocol) – синхронізаціѐ годинників
• Telnet (TErminaL NETwork) , SSH – протоколи і утиліти, передача тексту, наприклад
доступ терміналу , SSH з аутентифікаціюя та шифруваннѐм
Стандартні протоколи стеку TCP/IP + RTE* в АСУТП
21.06.2015
NET - APP over TCP/UDP
pupena_san@ukr.net
4
RTE* - Real Time Ethernet, буде розглѐнуто в окремій темі (4.5)
Протоколи поверх TCP/IP в АСУТП: приклад
21.06.2015
NET - APP over TCP/UDP
pupena_san@ukr.net
5
Вирізка з каталогу на PLC M340
щодо підтримки сервісів поверх
Ethernet
Telnet протокол: можливості
21.06.2015
NET - APP over TCP/UDP
pupena_san@ukr.net
6
http://book.itep.ru/4/45/tlnt_453.htm
TELNET – протокол прикладного рівнѐ, дозволѐю встановлявати TCP- з'юднаннѐ з
сервером длѐ передачі/прийому тексту ASCII (дозволено також бінарні дані) длѐ
віддаленого доступу
• кліюнт-серверний обмін
• два типа даних при передачі:
- прикладні дані (наприклад текстові команди)
- команди Telnet, наприклад длѐ передачі опцій - службові байти (не ASCII)
• Telnet НЕ описує призначеннѐ текстових повідомлень, ѐкими обміняятьсѐ
Кліюнт і Сервер
• повідомленнѐ НЕ шифрується! (при можливості використати SSH)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Telnet
TCP PORT=23
Telnet протокол: функціонування
21.06.2015
NET - APP over TCP/UDP
pupena_san@ukr.net
7
TCP PORT=23
http://book.itep.ru/4/45/tlnt_453.htm
Типова послідовність:
- з'юднаннѐ до серверу по TCP порту (за замовченнѐм 23), післѐ
з'юднаннѐ створяютьсѐ віртуальний канал NVT (Network Virtual
Terminal)
- домовленості про опції (додаткова функціональність) через
обмін командами
- перехід в режим вводу (сеансовий, обміну повідомленнѐми)
- введеннѐ паролѐ (за необхідності, ѐк правило)
- обмін текстовими повідомленнѐми або бінарними даними
https://ru.wikipedia.org/wiki/Telnet
0xFF код опціѐ
Telnet протокол: команди та опції
21.06.2015
NET - APP over TCP/UDP
pupena_san@ukr.net
8
0xFF код опціѐНазва Код Опис
EOF 236/0xEC Признак конца файла
SUSP 237/0xED Отложить исполнение текущего процесса
ABORT 238/0xEE Абортировать процесс
EOR 239/0xEF Конец записи
SE 240/0xF0 Завершает согласование, начатое командой SB.
NOP 241/0xF1 Нет операции.
Data
Mark
242/0xF2
Синхронизациѐ (Synch) обмена данными. Эта команда всегда
сопровождаетсѐ TCP Urgent notification.
Break 243/0xF3 Нажата кнопка «Break» или «Attention».
Interrupt
Process
244/0xF4
Приостанавливает, прерывает, аварийно прекращает или
завершает процесс.
Abort
output
245/0xF5
Подавление вывода текущего процесса. Также отправлѐет
сигнал Synch пользователя.
Are You
There
246/0xF6
Отправлѐет обратно ответ терминала, состоѐщий из
печатных символов.
Erase
characte
r
247/0xF7
Получатель должен удалить предыдущий символ, если это
возможно.
Erase
Line
248/0xF8
Стереть последняя введённуя строку, то есть все данные,
полученные после последнего перевода строки.
Go
ahead
249/0xF9 Ожидаетсѐ передача данных.
SB 250/0xFA
Начало согласованиѐ опции, требуящего передачи
параметров.
WILL опц
ия
251/0xFB
Указывает на желание исполнѐть или подтверждает, что
сейчас исполнѐетсѐ указаннаѐ опциѐ.
WON’T о
пция
252/0xFC
Указывает на отказ начать или продолжить исполнѐть
указаннуя опция.
DO опци
я
253/0xFD
Запрос на то, чтобы другаѐ сторона исполнила или
подтвердила исполнение указанной опции.
DON’T о
пция
254/0xFE
Требование на то, чтобы другаѐ сторона остановила
исполнение или подтвердила то, что указаннаѐ опциѐ более
не исполнѐетсѐ.
IAC 255/0XFF Байт данных 255.
Код опции в
Telnet
Описание Номер RFC
0 Двоичный обмен 856
1 Эхо 857
2 Повторное соединение NIC 15391
3 Подавление буферизации ввода 858
4 Диалог о размере сообщениѐ NIC 15393
5 Статус 859
6 Временнаѐ метка 860
7 Удаленный доступ и отклик 726
8 Длина выходной строки nic 20196
9 Размер выходной страницы nic 20197
10/0x0A Режим вывода символов <возврат каретки> 652
11/0x0B Вывод горизонтальной табулѐции 653
12/0x0C Установка положениѐ табулѐции при выводе 654
13/0x0D Режим вывода команды смены страницы 655
14/0x0E Вывод вертикальной табулѐции 656
15/0x0F Определѐет положение вертикальной табулѐции 657
16/0x10 Режим вывода символа <перевод строки> 658
17/0x11 Расширенный набор кодов ASCII 698
18/0x12 Возврат (logout) 727
19/0x13 Байт-макро 735
20/0x14 Терминал ввода данных 732
21/0x15 Supdup 736
22/0x16 Supdup вывод 747
23/0x17 Место отправлениѐ 779
24/0x18 Тип терминала 930
25/0x19 Конец записи 885
26/0x1A Tacacs- идентификациѐ пользователѐ 927
27/0x1B Пометка вывода 933
28/0x1C Код положениѐ терминала 946
29/0x1D Режим 3270 1041
30/0x1E X.3 PAD 1053
31/0x1F Размер окна 1073
Повний перелік опцій
Telnet протокол: приклад запиту
21.06.2015
NET - APP over TCP/UDP
pupena_san@ukr.net
9
0xFF код опціѐ
Назва Код Опис
WILL опция 251/0xFB
Указывает на желание исполнѐть или
подтверждает, что сейчас исполнѐетсѐ указаннаѐ
опциѐ.
WON’T опция 252/0xFC
Указывает на отказ начать или продолжить
исполнѐть указаннуя опция.
DO опция 253/0xFD
Запрос на то, чтобы другаѐ сторона исполнила
или подтвердила исполнение указанной опции.
IAC 255/0XFF Байт данных 255.
Код
опции в
Telnet
Описание Номер RFC
1 Эхо 857
3 Подавление буферизации ввода 858
24/0x18 Тип терминала 930
32/0x20 Terminal Speed RFC1079
39/0x27 New Environment Option RFC1572
Утиліта telnet Windows
21.06.2015
NET - APP over TCP/UDP
pupena_san@ukr.net
10
http://housecomputer.ru/technology/protocol/telnet/telnet_commands.html
2 режими роботи:
- командний: введеннѐ команд (telnet входить в режим при старті)
- сеансовий: робота з сервером в режимі терміналу (післѐ команди open)
в режимі з'юднаннѐ:
сеансовий -> командний "CTRL"+"]"
командний -> сеансовий "ENTER"
Утиліта telnet Windows: приклад сеансового режиму
21.06.2015
NET - APP over TCP/UDP
pupena_san@ukr.net
11
Список команд длѐ ADSL-
модемов ZyXEL
протокол та утиліта Telnet НЕ описує призначення текстових повідомлень,
якими обмінюються Клієнт і Сервер
Утиліта telnet Windows: приклад командного режиму
21.06.2015
NET - APP over TCP/UDP
pupena_san@ukr.net
12
http://housecomputer.ru/technology/protocol/telnet/telnet_commands.html
http://book.itep.ru/4/45/tlnt_453.htm
Утиліти PuTTY, Kitty
21.06.2015
NET - APP over TCP/UDP
pupena_san@ukr.net
13
http://www.putty.org/
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/
KiTTY
http://putty.org.ru/
Putty: приклад Telnet
21.06.2015
NET - APP over TCP/UDP
pupena_san@ukr.net
14
SSH (Secure Shell)
21.06.2015
NET - APP over TCP/UDP
pupena_san@ukr.net
15
TCP PORT=22
https://ru.wikipedia.org/wiki/SSH
SSH (Secure Shell, безпечна оболонка, зараз
актуальна 2-га версіѐ) – протокол прикладного
рівнѐ, ѐкий маю функції Telnet з шифруваннѐм +
можливість тунеляваннѐ TCP-з'юднань
• дві версії: OpenSSH (відкрита) і приватна
• кліюнт-серверний обмін
• використовую шифруваннѐ, алгоритми
вибираятьсѐ (симетричні длѐ передачі даних,
асиметричні длѐ паролів)
• не тільки длѐ командної консолі (подібно
Telnet), а і длѐ передачі будь ѐкого трафіку
(тунеляваннѐ)
• стисненнѐ даних
• реалізаціѐ кліюнтів та серверів ю длѐ багатьох
ОС в т.ч.Windows
Робота з поштою: базова структура
21.06.2015
NET - APP over TCP/UDP
pupena_san@ukr.net
16
MUA (mail user agent ) – поштовий агент користувача (клієнт), наприклад MS Outlook
MUA
MTA
MDA
MTA (mail transfer agent) – агент передачі повідомлень
MDA (mail delivery agent ) – агент доставки пошти
MUA
MUA
MTA MDA
Відправка пошти: базовий SMTP (RFC 822, 1982 )
21.06.2015
NET - APP over TCP/UDP
pupena_san@ukr.net
17
Simple Mail Transfer Protocol – простий протокол передачі пошти
• SMTP – ASCII протокол прикладного рівнѐ длѐ передачі текстових
повідомлень
• SMTP (ESMTP) – визначаю тільки передачу повідомленнѐ (конверт), а не
його формат (заголовок + тіло)
• поверх TCP
• SMTP client, SMTP server (port = 25)
TCP PORT=25
Базовий SMTP: команди
21.06.2015
NET - APP over TCP/UDP
pupena_san@ukr.net
18
• послідовність команд кліюнта (може бути чутливий до регістру):
• HELO – привітаннѐ
HELO spec
• MAIL FROM — зворотна адреса
MAIL FROM <san@nuft.edu.ua>
• RCPT TO — кому (може декілька раз длѐ кожного отримувача)
RCPT TO <pupena_san@ukr.net>
• DATA — текст повідомленнѐ: заголовок (може не містити) + тіло розділених
пустим рѐдком, закінчуютьсѐ крапкоя "."
DATA
текст повідомленнѐ
.
• відповідь від сервера:
• 2хх – норма
• 3хх – треба додаткові дані від кліюнта
• 4xx, 5xx - помилки
Відправка пошти : базовий SMTP - приклад
21.06.2015
NET - APP over TCP/UDP
pupena_san@ukr.net
19
Simple Mail Transfer Protocol
SMTP, ESMTP – визначаю тільки передачу повідомленнѐ, а не його формат
немаю заголовку
Відправка пошти : формат (RFC 822, RFC 5322 )
21.06.2015
NET - APP over TCP/UDP
pupena_san@ukr.net
20
- формат повідомленнѐ: заголовок + тіло
(длѐ RFC 5322 тільки ASCII)
- заголовок завжди перед тілом і
відділѐютьсѐ від нього пустим рѐдком
- формат заголовку:
Поле: значеннѐ полѐ
- заголовки: Date, From, Sender, сс, Всс, То,
Subject …
http://www.icmm.ru/~masich/win/lexion/mail/form.html
заголовок
Відправка пошти : обмеження змісту повідомлення
(RFC 5322)
21.06.2015
NET - APP over TCP/UDP
pupena_san@ukr.net
21
- RFC 5322 (походить від RFC 822) тільки длѐ текстових
повідомлень в листах
- проблеми з текстом не латинськими літерами (не ASCII)
- обмеженнѐ рѐдку до 1000 символів
http://www.icmm.ru/~masich/win/lexion/mail/form.html
Робота з поштою: MIME (RFC 5322)
21.06.2015
NET - APP over TCP/UDP
pupena_san@ukr.net
22
Multipurpose Internet Mail Extensions — багатоцільові розширеннѐ Інтернет-пошти
- правила кодуваннѐ повідомлень по е-пошті та длѐ опису контенту в інших
застосунках (наприклад Веб), що передаютьсѐ по Інтернету
- длѐ передачі не тільки ASCII а і нетексту
- 5 нових полів заголовку
- бінарні дані кодуятьсѐ в текст за вказаним алгоритмом , наприклад BASE64
http://www.icmm.ru/~masich/win/lexion/mail/form.html http://book.itep.ru/4/4/mime.htm
MIME: приклад
21.06.2015
NET - APP over TCP/UDP
pupena_san@ukr.net
23
Date: Sat, 20 Jun 2015 10:45:21 +0300
From: =?UTF-8?b?0J7Qu9C10LrRgdCw0L3QtNGAINCf0YPQv9C10L3QsA==?=
<fieldbus_book@ukr.net>
Subject: =?UTF-8?b?0YLQtdC80LA=?= 1
To: pupena_san@ukr.net
X-Mailer: mail.ukr.net 5.0
Message-Id: <1434786220.917530690.pr386c0e@frv37.fwdcdn.com>
Received: from fieldbus_book@ukr.net by frv37.fwdcdn.com;
Sat, 20 Jun 2015 10:45:21 +0300
X-Originating-Ip: 95.132.102.96; For=95.132.102.96
X-New-Users: 0
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary="=-uNLfynj7hv0ZuUQMsEQA"
boundary – послідовність що розділяє частини повідомлення
MIME: приклад (продовження)
21.06.2015
NET - APP over TCP/UDP
pupena_san@ukr.net
24
--=-uNLfynj7hv0ZuUQMsEQA
Content-Type: multipart/alternative; boundary="=-GPQ4pEs7qdKaIcEXjD82"
--=-GPQ4pEs7qdKaIcEXjD82
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: binary
Content-Disposition: inline
Content-Length: 2
--=-GPQ4pEs7qdKaIcEXjD82
Content-Type: text/html; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: binary
Content-Disposition: inline
Content-Length: 1132
<html><body><span class="xfm_43382306">
<br/><img src="cid:gvp9ioeyszsk1bydsikk"/></span>
</body></html>
--=-GPQ4pEs7qdKaIcEXjD82--
--=-uNLfynj7hv0ZuUQMsEQA
Content-Type: image/png; name="=?UTF-8?B?0KDQuNGB0YPQvdC+0LoxLnBuZw==?="
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Id: <gvp9ioeyszsk1bydsikk>
Content-Disposition: inline
iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAADMAAAAzCAYAAAA6oTAqAAAAAXNSR0ICQMB9xQAAAAlwSFlzAAAX
1tJ8Fxos8rnVUa3aFFOp1ZmzOKcAe7m2807/+R55V6+ZGzjkinMa8D+jKngjN0LKwwAAAABJRU5E
rkJggg==
--=-uNLfynj7hv0ZuUQMsEQA--
Відправка пошти : submission server
21.06.2015
NET - APP over TCP/UDP
pupena_san@ukr.net
25
контроль вихідних поштових повідомлень кліюнта (антиспам), контроль
користувачів, спрощеннѐ адмініструваннѐ -> виділеннѐ окремого процесу
submission server MSA
• домени в MAIL FROM, RCPT TO та в DATA повинні бути повними
• використаннѐ ESMTP: кліюнт може проходити аутентифікація (Authenticated SMTP
[SMTP-AUTH]), перевірки недоступності адреси
MSA (mail submission agent) - агент подачі
повідомлень (порт 587, рідше 25)
MUA (mail user agent ) – поштовий агент
користувача (клієнт)
MTA (mail transfer agent) – агент передачі
повідомлень
MDA (mail delivery agent ) – агент доставки
пошти
http://sys-adm.org.ua/_media/rfc/rfc2476.pdf
port=587
(потребує
аутентифікації)
port=25
port=25
TCP PORT=587
Відправка пошти : розширений SMTP - ESMTP (RFC 5321)
21.06.2015
NET - APP over TCP/UDP
pupena_san@ukr.net
26
Extended SMTP
http://www.samlogic.net/articles/smtp-commands-reference.htm
http://opds.sut.ru/old/electronic_manuals/mail/3_SMTP.htm#3_1_1
EHLO – перелік розширень (полів)
AUTH – аутентифікаціѐ та шифруваннѐ
8BITMIME – передача тексту повідомленнѐ 8-бітним кодом CHECKPOINT –
продовженнѐ передачі повідомленнѐ післѐ обриву звѐзку
SIZE – оголошеннѐ розміру повідомленнѐ
ETRN – отриманнѐ повідомлень з віддаленої черги
ENHANCEDSTATUSCODES – розширені коди відповідей
STARTTLS – передача даних по захищеному каналу з використаннѐм
сертифікатів
ATRN – передача почти за запитом
DSN – сповіщеннѐ про хід доставки
DELIVERBY – управліннѐ часом доставки повідомлень
PIPELINING – групуваннѐ команд
CHUNKING и BINARYMIME – передача бінарних файлів великого розміру
Отримання пошти: POP3, IMAP, Webmail
21.06.2015
NET - APP over TCP/UDP
pupena_san@ukr.net
27
POP3 (Post Office Protocol, version 3 — протокол
почтового відділеннѐ , версіѐ 3)
• простий
• з'юднуютьсѐ, отримую інфо, завантажую листи,
видалѐю пошту на сервері післѐ доставки хостові
• без шифруваннѐ
IMAP (Internet Mail Access Protocol — протокол доступу до
електронної пошти в Інтернеті), активна 4-та версіѐ
• базуютьсѐ на POP3
• ю захищений режим
• розширений набір команд (див. табл.)
• післѐ доставки не видалѐю повідомленнѐ
TCP PORT=143
Webmail
• запит кліюнта оброблѐютьсѐ Web сервером
• ѐк отриманнѐ так і відправка
TCP PORT=110
Відправка пошти : SMTPS, POP3S, IMAPS
21.06.2015
NET - APP over TCP/UDP
pupena_san@ukr.net
28
SMTPS - SMTP з шифруваннѐм SSL/TLS (ESMTPS)
• використовуютьсѐ ESMTP з підтримкоя SSL/TLS
• захищений режим активуютьсѐ STARTTLS
TCP PORT=587, 465 (не рекоменд)
POP3S – POP3 з шифруваннѐм SSL/TLS
IMAPS – IMAP з шифруваннѐм SSL/TLS
TCP PORT=995
TCP PORT=993
Відправка пошти : приклад М340
21.06.2015
NET - APP over TCP/UDP
pupena_san@ukr.net
29
Протокол FTP
21.06.2015
NET - APP over TCP/UDP
pupena_san@ukr.net
30
FTP (англ. File Transfer Protocol ) - протокол передачі файлів, початок 1971 рік,
в 1980 поверх TCP
• кліюнт-сервер
• багатоточкове підкляченнѐ, ѐк мінімум 2:
• один канал – длѐ керуваннѐ командами, подібно Telnet (порт 21),
• інші длѐ передачі/прийому даних (файлів) (порт вибираютьсѐ)
• післѐ з'юднаннѐ з сервером (21-й порт) – встановленнѐ сесії, 21-й порт
тільки длѐ команд
• обмін даними в сесії:
• активний режим: з'юднаннѐ серверу з портом кліюнта
• пасивний режим: з'юднаннѐ кліюнта з портом серверу
TCP PORT=21
https://ru.wikipedia.org/wiki/FTP
http://book.itep.ru/4/45/ftp_454.htm
Протоколи FTP/FTPS, SFTP
21.06.2015
NET - APP over TCP/UDP
pupena_san@ukr.net
31
https://ru.wikipedia.org/wiki/FTP
FTPS (File Transfer Protocol + SSL, або FTP/SSL) — захищений FTP, де оригінальне
повідомленнѐ та/або дані передаятьсѐ поверх SSL;
• можна шифрувати ѐк канал команд так і канал даних;
• ю ѐвний (нові команди AUTH TLS) та неѐвний FTPS (окремі порти)
SFTP (англ. SSH File Transfer Protocol) — альтернатива FTP/FTPS ѐк
розширеннѐ SSH-2.
FTP/FTPS клієнти
21.06.2015
NET - APP over TCP/UDP
pupena_san@ukr.net
32
При анонімному
USER = ANONYMOUS
PASW=<user@mail> - ѐк правило не перевірѐютьсѐ
• FTP Client – спеціальні програми, деѐкі браузери
• ftp://[<користувач>*:<пароль>+@+<хост>*:<порт>+/<шлѐх>
• ftp://user001:secretpassword@private.ftp-servers.example.com/mydirectory/myfile.txt
TFTP
21.06.2015
NET - APP over TCP/UDP
pupena_san@ukr.net
33
TFTP (англ. Trivial File Transfer Protocol ) — простий протокол передачі файлів,
використовуютьсѐ в основному длѐ початкового завантаженнѐ бездискових
робочих станцій
• простий, менш функціональн. ніж FTP
• базуютьсѐ на UDP (port 69)
• кліюнт-сервер
• кліюнт може попросити (opcode):
• прочитати файл (PRQ)
• записати файл (WRQ)
• сервер пересилаю файл від іншого порту (динам.)
• безпека
• без аутентифікації та шифруваннѐ
• були випадки отриманнѐ файлів паролів
• обмежуютьсѐ доступ до окремих папок
UDP PORT=69
http://www.soslan.ru/tcp/tcp15.html + BOOTP +DHCP
TFTP+BOOTP/DHCP
21.06.2015
NET - APP over TCP/UDP
pupena_san@ukr.net
34
Послідовність завантаженнѐ:
• c->s: DHCP/BOOTP discovery
• s->c: DHCP/BOOTP offer
• c->s: DHCP/BOOTP request
• s->c: DHCP/BOOTP ACK
• c->s: TFTP PRQ bootfile
• s->c: data (bootfile)
BOOTP DHCP
TFTP+DHCP: приклад для FDR by Schneider Electric
21.06.2015
NET - APP over TCP/UDP
pupena_san@ukr.net
35
FDR (Fault Device Replacement) — концепціѐ швидкої заміни дефектних пристроїв в мережі
BMX_2020_123

More Related Content

What's hot

2 1 Стандартні асинхронні послідовні інтерфейси
2 1 Стандартні асинхронні послідовні інтерфейси2 1 Стандартні асинхронні послідовні інтерфейси
2 1 Стандартні асинхронні послідовні інтерфейси
Пупена Александр
 
4 1 1 ethernet base
4 1 1 ethernet base 4 1 1 ethernet base
4 1 1 ethernet base
Пупена Александр
 
3 3 modbus tcp
3 3 modbus tcp3 3 modbus tcp
1 3 osi рівні
1 3 osi рівні 1 3 osi рівні
1 3 osi рівні
Пупена Александр
 
3 2 modbus serial
3 2 modbus serial3 2 modbus serial
3 4 modbus utility
3 4 modbus utility 3 4 modbus utility
3 4 modbus utility
Пупена Александр
 
2 3 утиліти для роботи з COM-портами ПК
2 3 утиліти для роботи з COM-портами ПК 2 3 утиліти для роботи з COM-портами ПК
2 3 утиліти для роботи з COM-портами ПК
Пупена Александр
 
1.1 призначення промислових комунікацій
1.1 призначення промислових комунікацій1.1 призначення промислових комунікацій
1.1 призначення промислових комунікацій
Пупена Александр
 
1 4 фізичний рівень
1 4 фізичний рівень1 4 фізичний рівень
1 4 фізичний рівень
Пупена Александр
 
3 1 Modbus Protocol
3 1 Modbus Protocol3 1 Modbus Protocol
3 1 Modbus Protocol
Пупена Александр
 
4 4 s security
4 4 s security 4 4 s security
1.2 функції, градація промислових мереж
1.2 функції, градація промислових мереж1.2 функції, градація промислових мереж
1.2 функції, градація промислових мереж
Пупена Александр
 
Profibus (УКР)
Profibus (УКР)Profibus (УКР)
Технологія трансляції мережних адрес NAT
Технологія трансляції мережних адрес NATТехнологія трансляції мережних адрес NAT
Технологія трансляції мережних адрес NAT
Shevchenko Andriy
 
Лабораторно-Практична робота
Лабораторно-Практична роботаЛабораторно-Практична робота
Лабораторно-Практична робота
Anna Popravka
 
Підсистема введення/виведення SCADA/HMI. Modbus
Підсистема введення/виведення SCADA/HMI. ModbusПідсистема введення/виведення SCADA/HMI. Modbus
Підсистема введення/виведення SCADA/HMI. Modbus
Пупена Александр
 
Лабораторно-Практична робота
Лабораторно-Практична роботаЛабораторно-Практична робота
Лабораторно-Практична робота
Anna Popravka
 
презентация Microsoft power point (2)
презентация Microsoft power point (2)презентация Microsoft power point (2)
презентация Microsoft power point (2)
Аліна Самойленко
 
лр3 основи modbus
лр3 основи modbusлр3 основи modbus
лр3 основи modbus
Пупена Александр
 
презентація дітей
презентація дітейпрезентація дітей
презентація дітей
Yulia Lia
 

What's hot (20)

2 1 Стандартні асинхронні послідовні інтерфейси
2 1 Стандартні асинхронні послідовні інтерфейси2 1 Стандартні асинхронні послідовні інтерфейси
2 1 Стандартні асинхронні послідовні інтерфейси
 
4 1 1 ethernet base
4 1 1 ethernet base 4 1 1 ethernet base
4 1 1 ethernet base
 
3 3 modbus tcp
3 3 modbus tcp3 3 modbus tcp
3 3 modbus tcp
 
1 3 osi рівні
1 3 osi рівні 1 3 osi рівні
1 3 osi рівні
 
3 2 modbus serial
3 2 modbus serial3 2 modbus serial
3 2 modbus serial
 
3 4 modbus utility
3 4 modbus utility 3 4 modbus utility
3 4 modbus utility
 
2 3 утиліти для роботи з COM-портами ПК
2 3 утиліти для роботи з COM-портами ПК 2 3 утиліти для роботи з COM-портами ПК
2 3 утиліти для роботи з COM-портами ПК
 
1.1 призначення промислових комунікацій
1.1 призначення промислових комунікацій1.1 призначення промислових комунікацій
1.1 призначення промислових комунікацій
 
1 4 фізичний рівень
1 4 фізичний рівень1 4 фізичний рівень
1 4 фізичний рівень
 
3 1 Modbus Protocol
3 1 Modbus Protocol3 1 Modbus Protocol
3 1 Modbus Protocol
 
4 4 s security
4 4 s security 4 4 s security
4 4 s security
 
1.2 функції, градація промислових мереж
1.2 функції, градація промислових мереж1.2 функції, градація промислових мереж
1.2 функції, градація промислових мереж
 
Profibus (УКР)
Profibus (УКР)Profibus (УКР)
Profibus (УКР)
 
Технологія трансляції мережних адрес NAT
Технологія трансляції мережних адрес NATТехнологія трансляції мережних адрес NAT
Технологія трансляції мережних адрес NAT
 
Лабораторно-Практична робота
Лабораторно-Практична роботаЛабораторно-Практична робота
Лабораторно-Практична робота
 
Підсистема введення/виведення SCADA/HMI. Modbus
Підсистема введення/виведення SCADA/HMI. ModbusПідсистема введення/виведення SCADA/HMI. Modbus
Підсистема введення/виведення SCADA/HMI. Modbus
 
Лабораторно-Практична робота
Лабораторно-Практична роботаЛабораторно-Практична робота
Лабораторно-Практична робота
 
презентация Microsoft power point (2)
презентация Microsoft power point (2)презентация Microsoft power point (2)
презентация Microsoft power point (2)
 
лр3 основи modbus
лр3 основи modbusлр3 основи modbus
лр3 основи modbus
 
презентація дітей
презентація дітейпрезентація дітей
презентація дітей
 

Similar to 4 4 1 app

Rpc
RpcRpc
лр5 основи modbus tcp
лр5 основи modbus tcpлр5 основи modbus tcp
лр5 основи modbus tcp
Пупена Александр
 
network
networknetwork
network
judin
 
Comp net
Comp netComp net
Comp net
Escuela
 
V24 com to_net
V24 com to_netV24 com to_net
V24 com to_net
Ringonoki
 
20 internet
20 internet20 internet
20 internet
basikk077
 
Презентація Безпека мереж темабезпекаLAN
Презентація Безпека мереж темабезпекаLANПрезентація Безпека мереж темабезпекаLAN
Презентація Безпека мереж темабезпекаLAN
ssuser172ac3
 
глобальна мережа Internet
глобальна мережа Internetглобальна мережа Internet
глобальна мережа Internet
Natasha Rupsha
 
всесвітня мережа інтернет модуль 1
всесвітня мережа інтернет модуль 1всесвітня мережа інтернет модуль 1
всесвітня мережа інтернет модуль 1
Olena Bashun
 
KyivBSD 2009 - Creating a corporate instant messaging and information exchang...
KyivBSD 2009 - Creating a corporate instant messaging and information exchang...KyivBSD 2009 - Creating a corporate instant messaging and information exchang...
KyivBSD 2009 - Creating a corporate instant messaging and information exchang...
Oleksandr Drach
 
Wcf module 3.1
Wcf module 3.1Wcf module 3.1
Wcf module 3.1
Andrii Hladkyi
 
Lec13 14 багатопоточнiсть
Lec13 14 багатопоточнiстьLec13 14 багатопоточнiсть
Lec13 14 багатопоточнiсть
cit-cit
 
Програмовані логічні контролери стандарту МЕК 61131
Програмовані логічні контролери стандарту МЕК 61131Програмовані логічні контролери стандарту МЕК 61131
Програмовані логічні контролери стандарту МЕК 61131
Пупена Александр
 
Computers and Computing Works lecture №9
Computers and Computing Works lecture №9Computers and Computing Works lecture №9
Computers and Computing Works lecture №9
Lesia Sobolevska
 
глобальна мережа інтернет
глобальна мережа інтернетглобальна мережа інтернет
глобальна мережа інтернет
Julia Stepsnuk
 
Характеристика компютерних мереж
Характеристика компютерних мережХарактеристика компютерних мереж
Характеристика компютерних мереж
Anna Popravka
 
Підсистема керування збором та обробкою даних в реальному часі
Підсистема керування збором та обробкою даних в реальному часіПідсистема керування збором та обробкою даних в реальному часі
Підсистема керування збором та обробкою даних в реальному часі
Пупена Александр
 
Антіпова П. Варіант-2
Антіпова П. Варіант-2Антіпова П. Варіант-2
Антіпова П. Варіант-2
Pavlina Antipova
 
Лекція №16
Лекція №16Лекція №16
Лекція №16
Michael Attwood
 

Similar to 4 4 1 app (20)

Rpc
RpcRpc
Rpc
 
лр5 основи modbus tcp
лр5 основи modbus tcpлр5 основи modbus tcp
лр5 основи modbus tcp
 
network
networknetwork
network
 
Comp net
Comp netComp net
Comp net
 
V24 com to_net
V24 com to_netV24 com to_net
V24 com to_net
 
20 internet
20 internet20 internet
20 internet
 
Презентація Безпека мереж темабезпекаLAN
Презентація Безпека мереж темабезпекаLANПрезентація Безпека мереж темабезпекаLAN
Презентація Безпека мереж темабезпекаLAN
 
глобальна мережа Internet
глобальна мережа Internetглобальна мережа Internet
глобальна мережа Internet
 
всесвітня мережа інтернет модуль 1
всесвітня мережа інтернет модуль 1всесвітня мережа інтернет модуль 1
всесвітня мережа інтернет модуль 1
 
KyivBSD 2009 - Creating a corporate instant messaging and information exchang...
KyivBSD 2009 - Creating a corporate instant messaging and information exchang...KyivBSD 2009 - Creating a corporate instant messaging and information exchang...
KyivBSD 2009 - Creating a corporate instant messaging and information exchang...
 
Wcf module 3.1
Wcf module 3.1Wcf module 3.1
Wcf module 3.1
 
Lec13 14 багатопоточнiсть
Lec13 14 багатопоточнiстьLec13 14 багатопоточнiсть
Lec13 14 багатопоточнiсть
 
Програмовані логічні контролери стандарту МЕК 61131
Програмовані логічні контролери стандарту МЕК 61131Програмовані логічні контролери стандарту МЕК 61131
Програмовані логічні контролери стандарту МЕК 61131
 
Computers and Computing Works lecture №9
Computers and Computing Works lecture №9Computers and Computing Works lecture №9
Computers and Computing Works lecture №9
 
глобальна мережа інтернет
глобальна мережа інтернетглобальна мережа інтернет
глобальна мережа інтернет
 
Характеристика компютерних мереж
Характеристика компютерних мережХарактеристика компютерних мереж
Характеристика компютерних мереж
 
Internet
InternetInternet
Internet
 
Підсистема керування збором та обробкою даних в реальному часі
Підсистема керування збором та обробкою даних в реальному часіПідсистема керування збором та обробкою даних в реальному часі
Підсистема керування збором та обробкою даних в реальному часі
 
Антіпова П. Варіант-2
Антіпова П. Варіант-2Антіпова П. Варіант-2
Антіпова П. Варіант-2
 
Лекція №16
Лекція №16Лекція №16
Лекція №16
 

More from Пупена Александр

Node-RED довідник
Node-RED довідникNode-RED довідник
Node-RED довідник
Пупена Александр
 
Інші підсистеми
Інші підсистемиІнші підсистеми
Інші підсистеми
Пупена Александр
 
11 Підсистеми захисту
11 Підсистеми захисту11 Підсистеми захисту
11 Підсистеми захисту
Пупена Александр
 
Розроблення підсистеми трендів
Розроблення підсистеми трендівРозроблення підсистеми трендів
Розроблення підсистеми трендів
Пупена Александр
 
9 Приклади підсистеми тривожної сигналізації в SCADA Citect і SCADA zenon
9 Приклади підсистеми тривожної сигналізації в SCADA Citect і SCADA zenon9 Приклади підсистеми тривожної сигналізації в SCADA Citect і SCADA zenon
9 Приклади підсистеми тривожної сигналізації в SCADA Citect і SCADA zenon
Пупена Александр
 
8 Розробка підсистеми тривожної сигналізації
8 Розробка підсистеми тривожної сигналізації8 Розробка підсистеми тривожної сигналізації
8 Розробка підсистеми тривожної сигналізації
Пупена Александр
 
Анімовані компоненти та навігація
Анімовані компоненти та навігаціяАнімовані компоненти та навігація
Анімовані компоненти та навігація
Пупена Александр
 
Розроблення дисплеїв та анімованих елементів
Розроблення дисплеїв та анімованих елементівРозроблення дисплеїв та анімованих елементів
Розроблення дисплеїв та анімованих елементів
Пупена Александр
 
5 Підсистема введення/виведення. OPC
5 Підсистема введення/виведення. OPC5 Підсистема введення/виведення. OPC
5 Підсистема введення/виведення. OPC
Пупена Александр
 
Загальні принципи розроблення АРМ оператора на базі SCADA/HMI
Загальні принципи розроблення АРМ оператора на базі SCADA/HMIЗагальні принципи розроблення АРМ оператора на базі SCADA/HMI
Загальні принципи розроблення АРМ оператора на базі SCADA/HMI
Пупена Александр
 
2_3 Функції графічного людино-машинного інтерфейсу: високоефективний ЛМІ
2_3 Функції графічного людино-машинного інтерфейсу: високоефективний ЛМІ2_3 Функції графічного людино-машинного інтерфейсу: високоефективний ЛМІ
2_3 Функції графічного людино-машинного інтерфейсу: високоефективний ЛМІ
Пупена Александр
 
2 2 Інші функції SCADA/HMI
2 2 Інші функції SCADA/HMI2 2 Інші функції SCADA/HMI
2 2 Інші функції SCADA/HMI
Пупена Александр
 
2.1. Функції графічного людино-машинного інтерфейсу
2.1. Функції графічного людино-машинного інтерфейсу2.1. Функції графічного людино-машинного інтерфейсу
2.1. Функції графічного людино-машинного інтерфейсу
Пупена Александр
 
Мастер-класс: отправка данных с ПЛК в Google Sheet с использованием Node-RED
Мастер-класс: отправка данных с ПЛК в Google Sheet с использованием Node-REDМастер-класс: отправка данных с ПЛК в Google Sheet с использованием Node-RED
Мастер-класс: отправка данных с ПЛК в Google Sheet с использованием Node-RED
Пупена Александр
 
Про курс «Технологии Индустрии 4.0»
Про курс «Технологии Индустрии 4.0» Про курс «Технологии Индустрии 4.0»
Про курс «Технологии Индустрии 4.0»
Пупена Александр
 
Git и GitHub для создания учебного контента
Git и GitHub для создания учебного контентаGit и GitHub для создания учебного контента
Git и GitHub для создания учебного контента
Пупена Александр
 
Короткий опис лабораторного практикуму по MOM
Короткий опис лабораторного практикуму по MOMКороткий опис лабораторного практикуму по MOM
Короткий опис лабораторного практикуму по MOM
Пупена Александр
 
Git4 all
Git4 allGit4 all
Presentation 111019 1
Presentation 111019 1Presentation 111019 1
Presentation 111019 1
Пупена Александр
 
Модель компетенцій спеціалістів Industrial Automation в епоху 4.0
Модель компетенцій спеціалістів Industrial Automation в епоху 4.0 Модель компетенцій спеціалістів Industrial Automation в епоху 4.0
Модель компетенцій спеціалістів Industrial Automation в епоху 4.0
Пупена Александр
 

More from Пупена Александр (20)

Node-RED довідник
Node-RED довідникNode-RED довідник
Node-RED довідник
 
Інші підсистеми
Інші підсистемиІнші підсистеми
Інші підсистеми
 
11 Підсистеми захисту
11 Підсистеми захисту11 Підсистеми захисту
11 Підсистеми захисту
 
Розроблення підсистеми трендів
Розроблення підсистеми трендівРозроблення підсистеми трендів
Розроблення підсистеми трендів
 
9 Приклади підсистеми тривожної сигналізації в SCADA Citect і SCADA zenon
9 Приклади підсистеми тривожної сигналізації в SCADA Citect і SCADA zenon9 Приклади підсистеми тривожної сигналізації в SCADA Citect і SCADA zenon
9 Приклади підсистеми тривожної сигналізації в SCADA Citect і SCADA zenon
 
8 Розробка підсистеми тривожної сигналізації
8 Розробка підсистеми тривожної сигналізації8 Розробка підсистеми тривожної сигналізації
8 Розробка підсистеми тривожної сигналізації
 
Анімовані компоненти та навігація
Анімовані компоненти та навігаціяАнімовані компоненти та навігація
Анімовані компоненти та навігація
 
Розроблення дисплеїв та анімованих елементів
Розроблення дисплеїв та анімованих елементівРозроблення дисплеїв та анімованих елементів
Розроблення дисплеїв та анімованих елементів
 
5 Підсистема введення/виведення. OPC
5 Підсистема введення/виведення. OPC5 Підсистема введення/виведення. OPC
5 Підсистема введення/виведення. OPC
 
Загальні принципи розроблення АРМ оператора на базі SCADA/HMI
Загальні принципи розроблення АРМ оператора на базі SCADA/HMIЗагальні принципи розроблення АРМ оператора на базі SCADA/HMI
Загальні принципи розроблення АРМ оператора на базі SCADA/HMI
 
2_3 Функції графічного людино-машинного інтерфейсу: високоефективний ЛМІ
2_3 Функції графічного людино-машинного інтерфейсу: високоефективний ЛМІ2_3 Функції графічного людино-машинного інтерфейсу: високоефективний ЛМІ
2_3 Функції графічного людино-машинного інтерфейсу: високоефективний ЛМІ
 
2 2 Інші функції SCADA/HMI
2 2 Інші функції SCADA/HMI2 2 Інші функції SCADA/HMI
2 2 Інші функції SCADA/HMI
 
2.1. Функції графічного людино-машинного інтерфейсу
2.1. Функції графічного людино-машинного інтерфейсу2.1. Функції графічного людино-машинного інтерфейсу
2.1. Функції графічного людино-машинного інтерфейсу
 
Мастер-класс: отправка данных с ПЛК в Google Sheet с использованием Node-RED
Мастер-класс: отправка данных с ПЛК в Google Sheet с использованием Node-REDМастер-класс: отправка данных с ПЛК в Google Sheet с использованием Node-RED
Мастер-класс: отправка данных с ПЛК в Google Sheet с использованием Node-RED
 
Про курс «Технологии Индустрии 4.0»
Про курс «Технологии Индустрии 4.0» Про курс «Технологии Индустрии 4.0»
Про курс «Технологии Индустрии 4.0»
 
Git и GitHub для создания учебного контента
Git и GitHub для создания учебного контентаGit и GitHub для создания учебного контента
Git и GitHub для создания учебного контента
 
Короткий опис лабораторного практикуму по MOM
Короткий опис лабораторного практикуму по MOMКороткий опис лабораторного практикуму по MOM
Короткий опис лабораторного практикуму по MOM
 
Git4 all
Git4 allGit4 all
Git4 all
 
Presentation 111019 1
Presentation 111019 1Presentation 111019 1
Presentation 111019 1
 
Модель компетенцій спеціалістів Industrial Automation в епоху 4.0
Модель компетенцій спеціалістів Industrial Automation в епоху 4.0 Модель компетенцій спеціалістів Industrial Automation в епоху 4.0
Модель компетенцій спеціалістів Industrial Automation в епоху 4.0
 

4 4 1 app

 • 1. Промислові мережі та інтеграційні технології Протоколи верхніх рівнів стеку TCP/IP (для спеціалістів АСУТП) Частина 1 реєстрація fieldbus_book@ukr.net автор і лектор: Олександр Пупена (pupena_san@ukr.net) зворотній зв’язок по курсу: Інтернет-форум АСУ в Україні (www.asu.in.ua) 21.06.2015 NET - APP over TCP/UDP pupena_san@ukr.net 1
 • 2. Стандартні протоколи стеку TCP/IP 21.06.2015 NET - APP over TCP/UDP pupena_san@ukr.net 2
 • 3. Стандартні протоколи прикладного рівня 21.06.2015 NET - APP over TCP/UDP pupena_san@ukr.net 3 • DNS (Domain Name System ) – IP<->доменне ім'ѐ • DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) , BOOTP – роздаваннѐ IP… • SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – відправка пошти • POP/IMAP – вийманнѐ пошти • SNMP (Simple Network Management Protocol ) – контроль та управліннѐ мережними пристроѐми • FTP (File Transfer Protocol ) – протокол длѐ обміну файлами • TFTP (Trivial File Transfer Protocol ) – початкове завантаженнѐ бездискових вузлів • HTTP (Hyper Text Transfer Protocol ) – доступ до WEB • NTP (Network Time Protocol) – синхронізаціѐ годинників • Telnet (TErminaL NETwork) , SSH – протоколи і утиліти, передача тексту, наприклад доступ терміналу , SSH з аутентифікаціюя та шифруваннѐм
 • 4. Стандартні протоколи стеку TCP/IP + RTE* в АСУТП 21.06.2015 NET - APP over TCP/UDP pupena_san@ukr.net 4 RTE* - Real Time Ethernet, буде розглѐнуто в окремій темі (4.5)
 • 5. Протоколи поверх TCP/IP в АСУТП: приклад 21.06.2015 NET - APP over TCP/UDP pupena_san@ukr.net 5 Вирізка з каталогу на PLC M340 щодо підтримки сервісів поверх Ethernet
 • 6. Telnet протокол: можливості 21.06.2015 NET - APP over TCP/UDP pupena_san@ukr.net 6 http://book.itep.ru/4/45/tlnt_453.htm TELNET – протокол прикладного рівнѐ, дозволѐю встановлявати TCP- з'юднаннѐ з сервером длѐ передачі/прийому тексту ASCII (дозволено також бінарні дані) длѐ віддаленого доступу • кліюнт-серверний обмін • два типа даних при передачі: - прикладні дані (наприклад текстові команди) - команди Telnet, наприклад длѐ передачі опцій - службові байти (не ASCII) • Telnet НЕ описує призначеннѐ текстових повідомлень, ѐкими обміняятьсѐ Кліюнт і Сервер • повідомленнѐ НЕ шифрується! (при можливості використати SSH) https://ru.wikipedia.org/wiki/Telnet TCP PORT=23
 • 7. Telnet протокол: функціонування 21.06.2015 NET - APP over TCP/UDP pupena_san@ukr.net 7 TCP PORT=23 http://book.itep.ru/4/45/tlnt_453.htm Типова послідовність: - з'юднаннѐ до серверу по TCP порту (за замовченнѐм 23), післѐ з'юднаннѐ створяютьсѐ віртуальний канал NVT (Network Virtual Terminal) - домовленості про опції (додаткова функціональність) через обмін командами - перехід в режим вводу (сеансовий, обміну повідомленнѐми) - введеннѐ паролѐ (за необхідності, ѐк правило) - обмін текстовими повідомленнѐми або бінарними даними https://ru.wikipedia.org/wiki/Telnet 0xFF код опціѐ
 • 8. Telnet протокол: команди та опції 21.06.2015 NET - APP over TCP/UDP pupena_san@ukr.net 8 0xFF код опціѐНазва Код Опис EOF 236/0xEC Признак конца файла SUSP 237/0xED Отложить исполнение текущего процесса ABORT 238/0xEE Абортировать процесс EOR 239/0xEF Конец записи SE 240/0xF0 Завершает согласование, начатое командой SB. NOP 241/0xF1 Нет операции. Data Mark 242/0xF2 Синхронизациѐ (Synch) обмена данными. Эта команда всегда сопровождаетсѐ TCP Urgent notification. Break 243/0xF3 Нажата кнопка «Break» или «Attention». Interrupt Process 244/0xF4 Приостанавливает, прерывает, аварийно прекращает или завершает процесс. Abort output 245/0xF5 Подавление вывода текущего процесса. Также отправлѐет сигнал Synch пользователя. Are You There 246/0xF6 Отправлѐет обратно ответ терминала, состоѐщий из печатных символов. Erase characte r 247/0xF7 Получатель должен удалить предыдущий символ, если это возможно. Erase Line 248/0xF8 Стереть последняя введённуя строку, то есть все данные, полученные после последнего перевода строки. Go ahead 249/0xF9 Ожидаетсѐ передача данных. SB 250/0xFA Начало согласованиѐ опции, требуящего передачи параметров. WILL опц ия 251/0xFB Указывает на желание исполнѐть или подтверждает, что сейчас исполнѐетсѐ указаннаѐ опциѐ. WON’T о пция 252/0xFC Указывает на отказ начать или продолжить исполнѐть указаннуя опция. DO опци я 253/0xFD Запрос на то, чтобы другаѐ сторона исполнила или подтвердила исполнение указанной опции. DON’T о пция 254/0xFE Требование на то, чтобы другаѐ сторона остановила исполнение или подтвердила то, что указаннаѐ опциѐ более не исполнѐетсѐ. IAC 255/0XFF Байт данных 255. Код опции в Telnet Описание Номер RFC 0 Двоичный обмен 856 1 Эхо 857 2 Повторное соединение NIC 15391 3 Подавление буферизации ввода 858 4 Диалог о размере сообщениѐ NIC 15393 5 Статус 859 6 Временнаѐ метка 860 7 Удаленный доступ и отклик 726 8 Длина выходной строки nic 20196 9 Размер выходной страницы nic 20197 10/0x0A Режим вывода символов <возврат каретки> 652 11/0x0B Вывод горизонтальной табулѐции 653 12/0x0C Установка положениѐ табулѐции при выводе 654 13/0x0D Режим вывода команды смены страницы 655 14/0x0E Вывод вертикальной табулѐции 656 15/0x0F Определѐет положение вертикальной табулѐции 657 16/0x10 Режим вывода символа <перевод строки> 658 17/0x11 Расширенный набор кодов ASCII 698 18/0x12 Возврат (logout) 727 19/0x13 Байт-макро 735 20/0x14 Терминал ввода данных 732 21/0x15 Supdup 736 22/0x16 Supdup вывод 747 23/0x17 Место отправлениѐ 779 24/0x18 Тип терминала 930 25/0x19 Конец записи 885 26/0x1A Tacacs- идентификациѐ пользователѐ 927 27/0x1B Пометка вывода 933 28/0x1C Код положениѐ терминала 946 29/0x1D Режим 3270 1041 30/0x1E X.3 PAD 1053 31/0x1F Размер окна 1073 Повний перелік опцій
 • 9. Telnet протокол: приклад запиту 21.06.2015 NET - APP over TCP/UDP pupena_san@ukr.net 9 0xFF код опціѐ Назва Код Опис WILL опция 251/0xFB Указывает на желание исполнѐть или подтверждает, что сейчас исполнѐетсѐ указаннаѐ опциѐ. WON’T опция 252/0xFC Указывает на отказ начать или продолжить исполнѐть указаннуя опция. DO опция 253/0xFD Запрос на то, чтобы другаѐ сторона исполнила или подтвердила исполнение указанной опции. IAC 255/0XFF Байт данных 255. Код опции в Telnet Описание Номер RFC 1 Эхо 857 3 Подавление буферизации ввода 858 24/0x18 Тип терминала 930 32/0x20 Terminal Speed RFC1079 39/0x27 New Environment Option RFC1572
 • 10. Утиліта telnet Windows 21.06.2015 NET - APP over TCP/UDP pupena_san@ukr.net 10 http://housecomputer.ru/technology/protocol/telnet/telnet_commands.html 2 режими роботи: - командний: введеннѐ команд (telnet входить в режим при старті) - сеансовий: робота з сервером в режимі терміналу (післѐ команди open) в режимі з'юднаннѐ: сеансовий -> командний "CTRL"+"]" командний -> сеансовий "ENTER"
 • 11. Утиліта telnet Windows: приклад сеансового режиму 21.06.2015 NET - APP over TCP/UDP pupena_san@ukr.net 11 Список команд длѐ ADSL- модемов ZyXEL протокол та утиліта Telnet НЕ описує призначення текстових повідомлень, якими обмінюються Клієнт і Сервер
 • 12. Утиліта telnet Windows: приклад командного режиму 21.06.2015 NET - APP over TCP/UDP pupena_san@ukr.net 12 http://housecomputer.ru/technology/protocol/telnet/telnet_commands.html http://book.itep.ru/4/45/tlnt_453.htm
 • 13. Утиліти PuTTY, Kitty 21.06.2015 NET - APP over TCP/UDP pupena_san@ukr.net 13 http://www.putty.org/ http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/ KiTTY http://putty.org.ru/
 • 14. Putty: приклад Telnet 21.06.2015 NET - APP over TCP/UDP pupena_san@ukr.net 14
 • 15. SSH (Secure Shell) 21.06.2015 NET - APP over TCP/UDP pupena_san@ukr.net 15 TCP PORT=22 https://ru.wikipedia.org/wiki/SSH SSH (Secure Shell, безпечна оболонка, зараз актуальна 2-га версіѐ) – протокол прикладного рівнѐ, ѐкий маю функції Telnet з шифруваннѐм + можливість тунеляваннѐ TCP-з'юднань • дві версії: OpenSSH (відкрита) і приватна • кліюнт-серверний обмін • використовую шифруваннѐ, алгоритми вибираятьсѐ (симетричні длѐ передачі даних, асиметричні длѐ паролів) • не тільки длѐ командної консолі (подібно Telnet), а і длѐ передачі будь ѐкого трафіку (тунеляваннѐ) • стисненнѐ даних • реалізаціѐ кліюнтів та серверів ю длѐ багатьох ОС в т.ч.Windows
 • 16. Робота з поштою: базова структура 21.06.2015 NET - APP over TCP/UDP pupena_san@ukr.net 16 MUA (mail user agent ) – поштовий агент користувача (клієнт), наприклад MS Outlook MUA MTA MDA MTA (mail transfer agent) – агент передачі повідомлень MDA (mail delivery agent ) – агент доставки пошти MUA MUA MTA MDA
 • 17. Відправка пошти: базовий SMTP (RFC 822, 1982 ) 21.06.2015 NET - APP over TCP/UDP pupena_san@ukr.net 17 Simple Mail Transfer Protocol – простий протокол передачі пошти • SMTP – ASCII протокол прикладного рівнѐ длѐ передачі текстових повідомлень • SMTP (ESMTP) – визначаю тільки передачу повідомленнѐ (конверт), а не його формат (заголовок + тіло) • поверх TCP • SMTP client, SMTP server (port = 25) TCP PORT=25
 • 18. Базовий SMTP: команди 21.06.2015 NET - APP over TCP/UDP pupena_san@ukr.net 18 • послідовність команд кліюнта (може бути чутливий до регістру): • HELO – привітаннѐ HELO spec • MAIL FROM — зворотна адреса MAIL FROM <san@nuft.edu.ua> • RCPT TO — кому (може декілька раз длѐ кожного отримувача) RCPT TO <pupena_san@ukr.net> • DATA — текст повідомленнѐ: заголовок (може не містити) + тіло розділених пустим рѐдком, закінчуютьсѐ крапкоя "." DATA текст повідомленнѐ . • відповідь від сервера: • 2хх – норма • 3хх – треба додаткові дані від кліюнта • 4xx, 5xx - помилки
 • 19. Відправка пошти : базовий SMTP - приклад 21.06.2015 NET - APP over TCP/UDP pupena_san@ukr.net 19 Simple Mail Transfer Protocol SMTP, ESMTP – визначаю тільки передачу повідомленнѐ, а не його формат немаю заголовку
 • 20. Відправка пошти : формат (RFC 822, RFC 5322 ) 21.06.2015 NET - APP over TCP/UDP pupena_san@ukr.net 20 - формат повідомленнѐ: заголовок + тіло (длѐ RFC 5322 тільки ASCII) - заголовок завжди перед тілом і відділѐютьсѐ від нього пустим рѐдком - формат заголовку: Поле: значеннѐ полѐ - заголовки: Date, From, Sender, сс, Всс, То, Subject … http://www.icmm.ru/~masich/win/lexion/mail/form.html заголовок
 • 21. Відправка пошти : обмеження змісту повідомлення (RFC 5322) 21.06.2015 NET - APP over TCP/UDP pupena_san@ukr.net 21 - RFC 5322 (походить від RFC 822) тільки длѐ текстових повідомлень в листах - проблеми з текстом не латинськими літерами (не ASCII) - обмеженнѐ рѐдку до 1000 символів http://www.icmm.ru/~masich/win/lexion/mail/form.html
 • 22. Робота з поштою: MIME (RFC 5322) 21.06.2015 NET - APP over TCP/UDP pupena_san@ukr.net 22 Multipurpose Internet Mail Extensions — багатоцільові розширеннѐ Інтернет-пошти - правила кодуваннѐ повідомлень по е-пошті та длѐ опису контенту в інших застосунках (наприклад Веб), що передаютьсѐ по Інтернету - длѐ передачі не тільки ASCII а і нетексту - 5 нових полів заголовку - бінарні дані кодуятьсѐ в текст за вказаним алгоритмом , наприклад BASE64 http://www.icmm.ru/~masich/win/lexion/mail/form.html http://book.itep.ru/4/4/mime.htm
 • 23. MIME: приклад 21.06.2015 NET - APP over TCP/UDP pupena_san@ukr.net 23 Date: Sat, 20 Jun 2015 10:45:21 +0300 From: =?UTF-8?b?0J7Qu9C10LrRgdCw0L3QtNGAINCf0YPQv9C10L3QsA==?= <fieldbus_book@ukr.net> Subject: =?UTF-8?b?0YLQtdC80LA=?= 1 To: pupena_san@ukr.net X-Mailer: mail.ukr.net 5.0 Message-Id: <1434786220.917530690.pr386c0e@frv37.fwdcdn.com> Received: from fieldbus_book@ukr.net by frv37.fwdcdn.com; Sat, 20 Jun 2015 10:45:21 +0300 X-Originating-Ip: 95.132.102.96; For=95.132.102.96 X-New-Users: 0 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/mixed; boundary="=-uNLfynj7hv0ZuUQMsEQA" boundary – послідовність що розділяє частини повідомлення
 • 24. MIME: приклад (продовження) 21.06.2015 NET - APP over TCP/UDP pupena_san@ukr.net 24 --=-uNLfynj7hv0ZuUQMsEQA Content-Type: multipart/alternative; boundary="=-GPQ4pEs7qdKaIcEXjD82" --=-GPQ4pEs7qdKaIcEXjD82 Content-Type: text/plain; charset="UTF-8" Content-Transfer-Encoding: binary Content-Disposition: inline Content-Length: 2 --=-GPQ4pEs7qdKaIcEXjD82 Content-Type: text/html; charset="UTF-8" Content-Transfer-Encoding: binary Content-Disposition: inline Content-Length: 1132 <html><body><span class="xfm_43382306"> <br/><img src="cid:gvp9ioeyszsk1bydsikk"/></span> </body></html> --=-GPQ4pEs7qdKaIcEXjD82-- --=-uNLfynj7hv0ZuUQMsEQA Content-Type: image/png; name="=?UTF-8?B?0KDQuNGB0YPQvdC+0LoxLnBuZw==?=" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Id: <gvp9ioeyszsk1bydsikk> Content-Disposition: inline iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAADMAAAAzCAYAAAA6oTAqAAAAAXNSR0ICQMB9xQAAAAlwSFlzAAAX 1tJ8Fxos8rnVUa3aFFOp1ZmzOKcAe7m2807/+R55V6+ZGzjkinMa8D+jKngjN0LKwwAAAABJRU5E rkJggg== --=-uNLfynj7hv0ZuUQMsEQA--
 • 25. Відправка пошти : submission server 21.06.2015 NET - APP over TCP/UDP pupena_san@ukr.net 25 контроль вихідних поштових повідомлень кліюнта (антиспам), контроль користувачів, спрощеннѐ адмініструваннѐ -> виділеннѐ окремого процесу submission server MSA • домени в MAIL FROM, RCPT TO та в DATA повинні бути повними • використаннѐ ESMTP: кліюнт може проходити аутентифікація (Authenticated SMTP [SMTP-AUTH]), перевірки недоступності адреси MSA (mail submission agent) - агент подачі повідомлень (порт 587, рідше 25) MUA (mail user agent ) – поштовий агент користувача (клієнт) MTA (mail transfer agent) – агент передачі повідомлень MDA (mail delivery agent ) – агент доставки пошти http://sys-adm.org.ua/_media/rfc/rfc2476.pdf port=587 (потребує аутентифікації) port=25 port=25 TCP PORT=587
 • 26. Відправка пошти : розширений SMTP - ESMTP (RFC 5321) 21.06.2015 NET - APP over TCP/UDP pupena_san@ukr.net 26 Extended SMTP http://www.samlogic.net/articles/smtp-commands-reference.htm http://opds.sut.ru/old/electronic_manuals/mail/3_SMTP.htm#3_1_1 EHLO – перелік розширень (полів) AUTH – аутентифікаціѐ та шифруваннѐ 8BITMIME – передача тексту повідомленнѐ 8-бітним кодом CHECKPOINT – продовженнѐ передачі повідомленнѐ післѐ обриву звѐзку SIZE – оголошеннѐ розміру повідомленнѐ ETRN – отриманнѐ повідомлень з віддаленої черги ENHANCEDSTATUSCODES – розширені коди відповідей STARTTLS – передача даних по захищеному каналу з використаннѐм сертифікатів ATRN – передача почти за запитом DSN – сповіщеннѐ про хід доставки DELIVERBY – управліннѐ часом доставки повідомлень PIPELINING – групуваннѐ команд CHUNKING и BINARYMIME – передача бінарних файлів великого розміру
 • 27. Отримання пошти: POP3, IMAP, Webmail 21.06.2015 NET - APP over TCP/UDP pupena_san@ukr.net 27 POP3 (Post Office Protocol, version 3 — протокол почтового відділеннѐ , версіѐ 3) • простий • з'юднуютьсѐ, отримую інфо, завантажую листи, видалѐю пошту на сервері післѐ доставки хостові • без шифруваннѐ IMAP (Internet Mail Access Protocol — протокол доступу до електронної пошти в Інтернеті), активна 4-та версіѐ • базуютьсѐ на POP3 • ю захищений режим • розширений набір команд (див. табл.) • післѐ доставки не видалѐю повідомленнѐ TCP PORT=143 Webmail • запит кліюнта оброблѐютьсѐ Web сервером • ѐк отриманнѐ так і відправка TCP PORT=110
 • 28. Відправка пошти : SMTPS, POP3S, IMAPS 21.06.2015 NET - APP over TCP/UDP pupena_san@ukr.net 28 SMTPS - SMTP з шифруваннѐм SSL/TLS (ESMTPS) • використовуютьсѐ ESMTP з підтримкоя SSL/TLS • захищений режим активуютьсѐ STARTTLS TCP PORT=587, 465 (не рекоменд) POP3S – POP3 з шифруваннѐм SSL/TLS IMAPS – IMAP з шифруваннѐм SSL/TLS TCP PORT=995 TCP PORT=993
 • 29. Відправка пошти : приклад М340 21.06.2015 NET - APP over TCP/UDP pupena_san@ukr.net 29
 • 30. Протокол FTP 21.06.2015 NET - APP over TCP/UDP pupena_san@ukr.net 30 FTP (англ. File Transfer Protocol ) - протокол передачі файлів, початок 1971 рік, в 1980 поверх TCP • кліюнт-сервер • багатоточкове підкляченнѐ, ѐк мінімум 2: • один канал – длѐ керуваннѐ командами, подібно Telnet (порт 21), • інші длѐ передачі/прийому даних (файлів) (порт вибираютьсѐ) • післѐ з'юднаннѐ з сервером (21-й порт) – встановленнѐ сесії, 21-й порт тільки длѐ команд • обмін даними в сесії: • активний режим: з'юднаннѐ серверу з портом кліюнта • пасивний режим: з'юднаннѐ кліюнта з портом серверу TCP PORT=21 https://ru.wikipedia.org/wiki/FTP http://book.itep.ru/4/45/ftp_454.htm
 • 31. Протоколи FTP/FTPS, SFTP 21.06.2015 NET - APP over TCP/UDP pupena_san@ukr.net 31 https://ru.wikipedia.org/wiki/FTP FTPS (File Transfer Protocol + SSL, або FTP/SSL) — захищений FTP, де оригінальне повідомленнѐ та/або дані передаятьсѐ поверх SSL; • можна шифрувати ѐк канал команд так і канал даних; • ю ѐвний (нові команди AUTH TLS) та неѐвний FTPS (окремі порти) SFTP (англ. SSH File Transfer Protocol) — альтернатива FTP/FTPS ѐк розширеннѐ SSH-2.
 • 32. FTP/FTPS клієнти 21.06.2015 NET - APP over TCP/UDP pupena_san@ukr.net 32 При анонімному USER = ANONYMOUS PASW=<user@mail> - ѐк правило не перевірѐютьсѐ • FTP Client – спеціальні програми, деѐкі браузери • ftp://[<користувач>*:<пароль>+@+<хост>*:<порт>+/<шлѐх> • ftp://user001:secretpassword@private.ftp-servers.example.com/mydirectory/myfile.txt
 • 33. TFTP 21.06.2015 NET - APP over TCP/UDP pupena_san@ukr.net 33 TFTP (англ. Trivial File Transfer Protocol ) — простий протокол передачі файлів, використовуютьсѐ в основному длѐ початкового завантаженнѐ бездискових робочих станцій • простий, менш функціональн. ніж FTP • базуютьсѐ на UDP (port 69) • кліюнт-сервер • кліюнт може попросити (opcode): • прочитати файл (PRQ) • записати файл (WRQ) • сервер пересилаю файл від іншого порту (динам.) • безпека • без аутентифікації та шифруваннѐ • були випадки отриманнѐ файлів паролів • обмежуютьсѐ доступ до окремих папок UDP PORT=69 http://www.soslan.ru/tcp/tcp15.html + BOOTP +DHCP
 • 34. TFTP+BOOTP/DHCP 21.06.2015 NET - APP over TCP/UDP pupena_san@ukr.net 34 Послідовність завантаженнѐ: • c->s: DHCP/BOOTP discovery • s->c: DHCP/BOOTP offer • c->s: DHCP/BOOTP request • s->c: DHCP/BOOTP ACK • c->s: TFTP PRQ bootfile • s->c: data (bootfile) BOOTP DHCP
 • 35. TFTP+DHCP: приклад для FDR by Schneider Electric 21.06.2015 NET - APP over TCP/UDP pupena_san@ukr.net 35 FDR (Fault Device Replacement) — концепціѐ швидкої заміни дефектних пристроїв в мережі BMX_2020_123