SlideShare a Scribd company logo
Otvorené dáta ako kľúčový prvok občianskej
participácie
Participatívne plánovanie, riadenie a kontrola samosprávy
Konferencia: INSPIRUJME SE ..."otvorenosťou"
27.–28.11.2013, Bratislava

OZ Utopia - www.utopia.sk
Gabriel Lachmann
Agenda
•
•
•
•
•

Utopia
Participatívny rozpočet (PR)
Samospráva – realita, možnosti, utópie
Potenciál prepojenia PR s Linked OpenData
Výzvy

www.utopia.sk

2
OZ Utopia
• Filozofická, metodická a technologická podpora
pre obyvateľov, komunity, NGOs, samosprávy a rezorty vo V4 regióne

• Regionálne a záujmové prepojenie mikro-sietí/komunít pomocou
participatívneho stromu

• Občianske médium – prototyp komunitného agregátora
• Participatívne rozpočty – Magistrát BA, RK, Participatívne Mlyny, BANM, BB
• OpenData.sk
– OpenData podpora komunít
– Účasť v pracovných skupinách, štandardizácia, www.dataforum.eu
– Idea FP7 projektu www.comsode.eu
Components Supporting the Open Data Exploitation

• Viac na www.utopia.sk , www.opendata.sk
www.utopia.sk

3
Participatívny rozpočet
• PR ako agenda OSN – UN DP
• Cieľom je dobre spravovaná a transparentná
samospráva, za aktívnej účasti občanov
• Mnohé príklady zo sveta
• Základné možnosti pre verejnosť
Transparentné a štandardizované:
(1)
(2)
(3)
(4)

procesy presadenia vlastných priorít, zámerov, návrhov,
spolurozhodovanie o prioritách samosprávy,
zúčastnenie sa prípravy projektov, zadaní a obstarávaní,
dohliadanie nad celým procesom vrátane interných procesov
samosprávy.
www.utopia.sk

4
Sektorové členenie samosprávy

www.utopia.sk

5
Občiansky sektor
Participatívny strom – sieť komunít:
– Teritoriálne (geografické) komunity:
(1) Bydlisko
(2) Pracovisko
(3) Miesto štúdia

– Tematické komunity:
(1) Podľa služieb pre občanov (oddelenia magistrátu, mestské
podniky, ... )
(2) Podľa reprezentatívnosti, na základe populačných skupín
(seniori, mládež, rodiny s deťmi, ... )
(3) Podľa odborného a záujmového zamerania občanov
(urbanizmus, infraštruktúra, školstvo, voľný čas, ... )
www.utopia.sk

6
Partcipatívna komunita
 Základná funkcia:

- vytvorenie partnerskej, neformálnej, ale formalizovanej
občianskej štruktúry pre samosprávne inštitúcie
- Využitie nástrojov vzájomného vzdelávania a deliberácie
- Konsenzuálne rozhodovanie, ak je to možné.

 Základné úlohy:

- posilnenie samosprávy

- komunikácia so samosprávou ohľadom aktuálnych
problémov
- príprava a realizácia procesov PR v miestnych podmienkach

- navrhovanie a presadzovanie vlastných priorít a
alternatívnych riešení
- kritika a kontrola samosprávy
www.utopia.sk

7
PR Proces

www.utopia.sk

8
Procesy PR z pohľadu komunity
• Formovanie komunity - inklúzia nových členov
• Definícia priorít komunity

•
•
•
•
•

– Dlhodobé priority
– Priority pre dané obdobie
Príprava projektov
Príprava podkladov pre obstarávania
Verejná prezentácia, deliberácia
Delegovanie zástupcov
Verejné zvažovanie celého PR

• Realizácia projektov samosprávou a ich verejná
kontrola

www.utopia.sk

9
OpenData a PR
OpenData čiastočne zreálňuje utopickú víziu PR
• umožňuje prístup k podkladom pre kvalifikované
rozhodovanie občana
• umožňuje linkovať a filtrovať dáta priamo pre participatívny
strom (podľa záujmu, lokality,...)
• znižuje cenu prevádzky PR a participatívnej demokracie
• štandardy pre zverejňovanie dát
• nástroje a metodiky na spracovanie a vizualizáciu dát

www.utopia.sk

10
Potenciál
• Výrazné posilnenie kompetencií zastupiteľstva.
• Transparentné a štandardizované zapojenie občana.
• Transparentný proces stanovovania priorít a z nich
vyplývajúcich služieb poskytovaných samosprávou a ich
pravidelná verifikácia za účasti občana.
• Spoluúčasť občana na tvorbe zadaní projektov realizujúcich
potreby definovaných služieb vrátane participácie verejnosti
na tvorbe zadaní pre verejné obstarávania.
• Občianska kontrola využívajúca:
– štruktúru a procesy participatívneho stromu,
– OpenData prístup k informáciám,
– potenciál na výrazné zníženie korupcie a finančných únikov.
www.utopia.sk

11
Potenciál 2.0
• Prepojenie tematických komunít ČR a SR
–
–
–
–
–
–

zdieľanie informácií, metodík, pravidiel a postupov,
preberanie projektov z iných samospráv,
spolupráca samospráv,
zdieľanie infraštruktúry a aplikácií
spolupráca občanov, priateľstvá, partnerstvá
spoločné, prípadne koordinované čerpanie z fondov, grantov,...

• Link OpenData samospráv
– zdieľanie aplikácií, spoločné aplikácie, zdieľanie vývoja app
– sledovanie trendov v dátach a rýchla identifikácia anomálií
– nová ekonomika

www.utopia.sk

12
Výzvy pre nás
Propagácia participatívnych mechanizmov
– Zavedenie participatívnych procesov je „drahé“
– Podpora občanov
– Politická podpora

Open Linked Data
– Absencia metodík k existujúcim technológiám
– Linkované dáta – spolupráca V4, prípadne + DACH región (AT, GE, CH)
– Národné registre – autority, popisné xml prvky, URI, atď – treba
definovať inštitúcie, ktoré budú zabezpečovať operatívu
– Medzirezortná a medziodborová spolupráca na budovaní
spoločných ontológií, autorít, ... a ich väzby na medzinárodné
ekvivalenty

kto?

www.utopia.sk

13
Ďakujem za pozornosť!
Vybrané projekty Utopie:
http://www.utopia.sk
http://www.opendata.sk
http://www.comsode.eu

Participatívne rozpočty v SR:

http://pr.bratislava.sk
http://pr.banm.sk
http://pr.ruzomberok.sk
http://pr.banskabystrica.sk – pravdepodobne funkčné od cca 1.1.2014
http://kc.mlynska.sk/liferay/participativne-mlyny

Gabriel Lachmann – http://gabo.tel
www.utopia.sk

14

More Related Content

Similar to Otvorené dáta ako kľúčový prvok občianskej participácie

„SmartData Hub“ pre Slovenskú republiku
„SmartData Hub“ pre Slovenskú republiku„SmartData Hub“ pre Slovenskú republiku
„SmartData Hub“ pre Slovenskú republiku
Peter Fusek
 
Data SAMSARA and citizen participation
Data SAMSARA and citizen participationData SAMSARA and citizen participation
Data SAMSARA and citizen participation
Gabriel Lachmann
 
PHSR Banska Bystrica stav k 30_01_2015
PHSR Banska Bystrica stav k 30_01_2015PHSR Banska Bystrica stav k 30_01_2015
PHSR Banska Bystrica stav k 30_01_2015
Magdaléna Bernátová
 
OpenData ako integračná platforma pre občanov a verejnú správu - Itapa2012
OpenData ako integračná platforma pre občanov a verejnú správu - Itapa2012OpenData ako integračná platforma pre občanov a verejnú správu - Itapa2012
OpenData ako integračná platforma pre občanov a verejnú správu - Itapa2012
Gabriel Lachmann
 
Market Locator pre Štatistický Úrad Slovenskej republiky
Market Locator pre Štatistický Úrad Slovenskej republikyMarket Locator pre Štatistický Úrad Slovenskej republiky
Market Locator pre Štatistický Úrad Slovenskej republiky
Peter Fusek
 
Informačné zdroje o území
Informačné zdroje o územíInformačné zdroje o území
Informačné zdroje o území
Martin Tuchyna
 
Participácia a verejná zeleň
Participácia a verejná zeleň Participácia a verejná zeleň
Participácia a verejná zeleň
Magdaléna Bernátová
 
prof. Tomáš Sabol - E-government: čo môžu ponúknuť slovenské univerzity?
prof. Tomáš Sabol - E-government: čo môžu ponúknuť slovenské univerzity? prof. Tomáš Sabol - E-government: čo môžu ponúknuť slovenské univerzity?
prof. Tomáš Sabol - E-government: čo môžu ponúknuť slovenské univerzity?
Slovak Governance Institute
 
Prezentacia 1. rok inovácii a dát v Bratislave, plány na 2020
Prezentacia 1. rok inovácii a dát v Bratislave, plány na 2020Prezentacia 1. rok inovácii a dát v Bratislave, plány na 2020
Prezentacia 1. rok inovácii a dát v Bratislave, plány na 2020
Petra Dzurovcinova
 
Progressbar promo - slovenska verzia
Progressbar promo - slovenska verziaProgressbar promo - slovenska verzia
Progressbar promo - slovenska verzia
Juraj Bednar
 
PHSR prezentacia jun 2015
PHSR prezentacia jun 2015PHSR prezentacia jun 2015
PHSR prezentacia jun 2015
Magdaléna Bernátová
 
Informačné štúdiá: Predmety a uplatnenie
Informačné štúdiá: Predmety a uplatnenieInformačné štúdiá: Predmety a uplatnenie
Informačné štúdiá: Predmety a uplatnenie
Katedra knižničnej a informačnej vedy FIFUK
 
2007 09-26 Akcia DATALAN I2S v Zakopanom
2007 09-26 Akcia DATALAN I2S v Zakopanom2007 09-26 Akcia DATALAN I2S v Zakopanom
2007 09-26 Akcia DATALAN I2S v Zakopanom
Jan Racko
 
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2014 - Open data a linked data v ...
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2014 - Open data a linked data v ...Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2014 - Open data a linked data v ...
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2014 - Open data a linked data v ...
Gabriel Lachmann
 
INSPIRE na Slovensku – príležitosť i výzva
INSPIRE na Slovensku – príležitosť i výzvaINSPIRE na Slovensku – príležitosť i výzva
INSPIRE na Slovensku – príležitosť i výzva
Geokomunita
 
Pozvánka na eGovernment SR 2011
Pozvánka na eGovernment SR 2011Pozvánka na eGovernment SR 2011
Pozvánka na eGovernment SR 2011
Geokomunita
 

Similar to Otvorené dáta ako kľúčový prvok občianskej participácie (17)

„SmartData Hub“ pre Slovenskú republiku
„SmartData Hub“ pre Slovenskú republiku„SmartData Hub“ pre Slovenskú republiku
„SmartData Hub“ pre Slovenskú republiku
 
Data SAMSARA and citizen participation
Data SAMSARA and citizen participationData SAMSARA and citizen participation
Data SAMSARA and citizen participation
 
PHSR Banska Bystrica stav k 30_01_2015
PHSR Banska Bystrica stav k 30_01_2015PHSR Banska Bystrica stav k 30_01_2015
PHSR Banska Bystrica stav k 30_01_2015
 
OpenData ako integračná platforma pre občanov a verejnú správu - Itapa2012
OpenData ako integračná platforma pre občanov a verejnú správu - Itapa2012OpenData ako integračná platforma pre občanov a verejnú správu - Itapa2012
OpenData ako integračná platforma pre občanov a verejnú správu - Itapa2012
 
Market Locator pre Štatistický Úrad Slovenskej republiky
Market Locator pre Štatistický Úrad Slovenskej republikyMarket Locator pre Štatistický Úrad Slovenskej republiky
Market Locator pre Štatistický Úrad Slovenskej republiky
 
Informačné zdroje o území
Informačné zdroje o územíInformačné zdroje o území
Informačné zdroje o území
 
Tis odporucania.samosprava
Tis odporucania.samospravaTis odporucania.samosprava
Tis odporucania.samosprava
 
Participácia a verejná zeleň
Participácia a verejná zeleň Participácia a verejná zeleň
Participácia a verejná zeleň
 
prof. Tomáš Sabol - E-government: čo môžu ponúknuť slovenské univerzity?
prof. Tomáš Sabol - E-government: čo môžu ponúknuť slovenské univerzity? prof. Tomáš Sabol - E-government: čo môžu ponúknuť slovenské univerzity?
prof. Tomáš Sabol - E-government: čo môžu ponúknuť slovenské univerzity?
 
Prezentacia 1. rok inovácii a dát v Bratislave, plány na 2020
Prezentacia 1. rok inovácii a dát v Bratislave, plány na 2020Prezentacia 1. rok inovácii a dát v Bratislave, plány na 2020
Prezentacia 1. rok inovácii a dát v Bratislave, plány na 2020
 
Progressbar promo - slovenska verzia
Progressbar promo - slovenska verziaProgressbar promo - slovenska verzia
Progressbar promo - slovenska verzia
 
PHSR prezentacia jun 2015
PHSR prezentacia jun 2015PHSR prezentacia jun 2015
PHSR prezentacia jun 2015
 
Informačné štúdiá: Predmety a uplatnenie
Informačné štúdiá: Predmety a uplatnenieInformačné štúdiá: Predmety a uplatnenie
Informačné štúdiá: Predmety a uplatnenie
 
2007 09-26 Akcia DATALAN I2S v Zakopanom
2007 09-26 Akcia DATALAN I2S v Zakopanom2007 09-26 Akcia DATALAN I2S v Zakopanom
2007 09-26 Akcia DATALAN I2S v Zakopanom
 
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2014 - Open data a linked data v ...
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2014 - Open data a linked data v ...Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2014 - Open data a linked data v ...
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2014 - Open data a linked data v ...
 
INSPIRE na Slovensku – príležitosť i výzva
INSPIRE na Slovensku – príležitosť i výzvaINSPIRE na Slovensku – príležitosť i výzva
INSPIRE na Slovensku – príležitosť i výzva
 
Pozvánka na eGovernment SR 2011
Pozvánka na eGovernment SR 2011Pozvánka na eGovernment SR 2011
Pozvánka na eGovernment SR 2011
 

Otvorené dáta ako kľúčový prvok občianskej participácie

 • 1. Otvorené dáta ako kľúčový prvok občianskej participácie Participatívne plánovanie, riadenie a kontrola samosprávy Konferencia: INSPIRUJME SE ..."otvorenosťou" 27.–28.11.2013, Bratislava OZ Utopia - www.utopia.sk Gabriel Lachmann
 • 2. Agenda • • • • • Utopia Participatívny rozpočet (PR) Samospráva – realita, možnosti, utópie Potenciál prepojenia PR s Linked OpenData Výzvy www.utopia.sk 2
 • 3. OZ Utopia • Filozofická, metodická a technologická podpora pre obyvateľov, komunity, NGOs, samosprávy a rezorty vo V4 regióne • Regionálne a záujmové prepojenie mikro-sietí/komunít pomocou participatívneho stromu • Občianske médium – prototyp komunitného agregátora • Participatívne rozpočty – Magistrát BA, RK, Participatívne Mlyny, BANM, BB • OpenData.sk – OpenData podpora komunít – Účasť v pracovných skupinách, štandardizácia, www.dataforum.eu – Idea FP7 projektu www.comsode.eu Components Supporting the Open Data Exploitation • Viac na www.utopia.sk , www.opendata.sk www.utopia.sk 3
 • 4. Participatívny rozpočet • PR ako agenda OSN – UN DP • Cieľom je dobre spravovaná a transparentná samospráva, za aktívnej účasti občanov • Mnohé príklady zo sveta • Základné možnosti pre verejnosť Transparentné a štandardizované: (1) (2) (3) (4) procesy presadenia vlastných priorít, zámerov, návrhov, spolurozhodovanie o prioritách samosprávy, zúčastnenie sa prípravy projektov, zadaní a obstarávaní, dohliadanie nad celým procesom vrátane interných procesov samosprávy. www.utopia.sk 4
 • 6. Občiansky sektor Participatívny strom – sieť komunít: – Teritoriálne (geografické) komunity: (1) Bydlisko (2) Pracovisko (3) Miesto štúdia – Tematické komunity: (1) Podľa služieb pre občanov (oddelenia magistrátu, mestské podniky, ... ) (2) Podľa reprezentatívnosti, na základe populačných skupín (seniori, mládež, rodiny s deťmi, ... ) (3) Podľa odborného a záujmového zamerania občanov (urbanizmus, infraštruktúra, školstvo, voľný čas, ... ) www.utopia.sk 6
 • 7. Partcipatívna komunita  Základná funkcia: - vytvorenie partnerskej, neformálnej, ale formalizovanej občianskej štruktúry pre samosprávne inštitúcie - Využitie nástrojov vzájomného vzdelávania a deliberácie - Konsenzuálne rozhodovanie, ak je to možné.  Základné úlohy: - posilnenie samosprávy - komunikácia so samosprávou ohľadom aktuálnych problémov - príprava a realizácia procesov PR v miestnych podmienkach - navrhovanie a presadzovanie vlastných priorít a alternatívnych riešení - kritika a kontrola samosprávy www.utopia.sk 7
 • 9. Procesy PR z pohľadu komunity • Formovanie komunity - inklúzia nových členov • Definícia priorít komunity • • • • • – Dlhodobé priority – Priority pre dané obdobie Príprava projektov Príprava podkladov pre obstarávania Verejná prezentácia, deliberácia Delegovanie zástupcov Verejné zvažovanie celého PR • Realizácia projektov samosprávou a ich verejná kontrola www.utopia.sk 9
 • 10. OpenData a PR OpenData čiastočne zreálňuje utopickú víziu PR • umožňuje prístup k podkladom pre kvalifikované rozhodovanie občana • umožňuje linkovať a filtrovať dáta priamo pre participatívny strom (podľa záujmu, lokality,...) • znižuje cenu prevádzky PR a participatívnej demokracie • štandardy pre zverejňovanie dát • nástroje a metodiky na spracovanie a vizualizáciu dát www.utopia.sk 10
 • 11. Potenciál • Výrazné posilnenie kompetencií zastupiteľstva. • Transparentné a štandardizované zapojenie občana. • Transparentný proces stanovovania priorít a z nich vyplývajúcich služieb poskytovaných samosprávou a ich pravidelná verifikácia za účasti občana. • Spoluúčasť občana na tvorbe zadaní projektov realizujúcich potreby definovaných služieb vrátane participácie verejnosti na tvorbe zadaní pre verejné obstarávania. • Občianska kontrola využívajúca: – štruktúru a procesy participatívneho stromu, – OpenData prístup k informáciám, – potenciál na výrazné zníženie korupcie a finančných únikov. www.utopia.sk 11
 • 12. Potenciál 2.0 • Prepojenie tematických komunít ČR a SR – – – – – – zdieľanie informácií, metodík, pravidiel a postupov, preberanie projektov z iných samospráv, spolupráca samospráv, zdieľanie infraštruktúry a aplikácií spolupráca občanov, priateľstvá, partnerstvá spoločné, prípadne koordinované čerpanie z fondov, grantov,... • Link OpenData samospráv – zdieľanie aplikácií, spoločné aplikácie, zdieľanie vývoja app – sledovanie trendov v dátach a rýchla identifikácia anomálií – nová ekonomika www.utopia.sk 12
 • 13. Výzvy pre nás Propagácia participatívnych mechanizmov – Zavedenie participatívnych procesov je „drahé“ – Podpora občanov – Politická podpora Open Linked Data – Absencia metodík k existujúcim technológiám – Linkované dáta – spolupráca V4, prípadne + DACH región (AT, GE, CH) – Národné registre – autority, popisné xml prvky, URI, atď – treba definovať inštitúcie, ktoré budú zabezpečovať operatívu – Medzirezortná a medziodborová spolupráca na budovaní spoločných ontológií, autorít, ... a ich väzby na medzinárodné ekvivalenty kto? www.utopia.sk 13
 • 14. Ďakujem za pozornosť! Vybrané projekty Utopie: http://www.utopia.sk http://www.opendata.sk http://www.comsode.eu Participatívne rozpočty v SR: http://pr.bratislava.sk http://pr.banm.sk http://pr.ruzomberok.sk http://pr.banskabystrica.sk – pravdepodobne funkčné od cca 1.1.2014 http://kc.mlynska.sk/liferay/participativne-mlyny Gabriel Lachmann – http://gabo.tel www.utopia.sk 14

Editor's Notes

 1. Riesenie atomizovaneho odlucenia obcanov „netvoriacich“ obciansky sektor v ulohe partnera samospravy. Az tam sme to dopracovali, ze verejna institucia v principe nepocita s obcanom.