SlideShare a Scribd company logo
https://www.univision.com
12 claus
per
millorar la lectura
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona, 21 de setembre de 2018
Enric Queralt i Catà
https://www.marxists.org
L.S. Vigotski
“Pensament i llenguatge”
El pensament no s’expressa simplement en
paraules, sinó que existeix a través d’elles
21/9/2018 2- EQC -
Els límits del meu llenguatge són
els límits del meu món.
L. Wittgenstein21/9/2018
3- EQC -
La competència lingüística és la competència de les
competències. […] Sense paraules no podem pensar.
21/9/2018 4- EQC -
1.050.000.000 resultats
943.000.000 resultats
23.08.2018
4:01 (PM)
21/9/2018 5- EQC -
1977: es descriuen els factors que
aconseguien implicar els alumnes en la
lectura.
2017: Encara hi ha docents que no els tenen
presents, o els ignoren.
https://bookwhisperer.com/2015/02/08/ive-got-research-yes-i-do-ive-got-research-how-about-you/
Donalyn Miller
21/9/2018 6- EQC -
https://bookwhisperer.com/2015/02/08/ive-got-research-yes-i-do-ive-got-research-how-about-you/
Donalyn Miller
21/9/2018 7- EQC -
Els mestres anglesos s'han de justificar
contínuament amb recerques per defensar
que a les aules s'ha de llegir (lectura
autònoma) i escriure per aprendre’n?
- "Algú gosaria anar al director de l'orquestra i preguntar-li per què
els músics toquen els instruments mentre són a l’as
una habilitat que s'aprèn d’un sol cop i en
un cicle determinat.
Quan es compren el que es llegeix ja es pot
emprar la lectura per aprendre a partir de
textos més complexos i d’àrees diverses.
21/09/2018 -EQC- 8
una habilitat que s'aprèn d’un sol cop i en
un cicle determinat.
Quan es compren el que es llegeix ja es pot
emprar la lectura per aprendre a partir de
textos més complexos i d’àrees diverses.
21/09/2018 -EQC- 9
Cal aprofitar el que “se sap”
http://www.allposters.com.au/
21/9/2018 - EQC - 10
Què pretenc?
21/9/2018 11- EQC -
http://actig.blogspot.com.es/
Que vegin per on passa la
millora de la lectura
21/9/2018 - SGLIP - 12
https://upload.wikimedia.org
21/9/2018 12- EQC -
http://joberr.hugotheme.com/
Un ciutadà llegeix, contínuament, textos
procedents d’àmbits diversos
21/9/2018 13- EQC -
Personal
Públic
Educatiu
Ocupacional
pexels.com
21/9/2018
14
- EQC -
Llegir permet
Participar en
la societat
Assolir objectius
particulars
Assolir objectius
particulars
Desenvolupar el
seu potencial
personal
Desenvolupar
coneixement
21/9/2018 -EQC- 15
La lectura es vincula als projectes de vida
Fa 20 anys, les habilitats de lectura
que es necessitaven per al
creixement individual, la participació
econòmica i ciutadana eren
diferents a les que esperem avui dia.
21/9/2018 - EQC - 16
Saber llegir en el segle XXI és...
- Orientar-se en un oceà d’informació.
- Arribar a la informació que convé.
- Seleccionar la que interessa.
- Reconèixer aproximacions diverses a un
mateix tema
- Elaborar una perspectiva pròpia.
- Argumentar les opcions adoptades
Isabel Solé Gallart
http://www.uoc.edu/
http://www.octaedro.com/
21/9/2018 17- EQC -
Aprendre a llegir és, AVUI, tan difícil com
aprendre a tocar el violí, però ara volem,
i necessitem, que tothom en sàpiga.
Emilio Sánchez Miguel
(Universitat de Salamanca)
21/9/2018 18- EQC -
Hi ha un problema amb la lectura!
- 20% dels adults
- 20% dels adolescents de 15
anys
http://www.viza.md
http://ec.europa.eu/education/literacy
(setembre de 2012)
“No tenen les aptituds de lectura necessàries per
funcionar plenament en una societat moderna”
21/9/2018 19- EQC -
Pocs estudiants són capaços de fer tasques
que impliquin un alt grau d'elaboració i
molts d’ells interpreten erròniament allò
que llegeixen.
Isabel Solé Gallart (UB)
21/9/2018 20- EQC -
2013: Alumnes d’ESO
Universitat de Toronto
Director of the Melbourne Educational Research Institute
John Hattie
21/9/2018 -EQC- 21
- Enric Queralt i Catà -
21/9/2018 -EQC- 22
Wells, 1986; Bruner, 1996; Cunningham i Stanovich, 1998; Allan i cols., 2005; Roos i cols.; 2006
La competència lectora correlaciona amb...
- Els resultats escolars
- El nivell de coneixements generals
- La comprensió d’altres cultures
- La comprensió de la naturalesa humana
- La capacitat de presa de decisions
21/9/2018 23- EQC -
És una garantia per escriure millor
21/9/2018 24- EQC -
% d’alumnat que supera les CB de 6è
12/13 13/14
ILEC
14/15
ILEC
15/16
ILEC
%
Millora respecte
curs 12-13
LLENGUA CATALANA
GLOBAL
56 75 77,7 90 +34
Escola Santiago Ramón y Cajal
L’Hospitalet de Llobregat
21/9/2018 25- EQC -
https://omepargentina
- SGLIP -
La lectura hauria de ser un dels
temes centrals i de major interès en
una societat democràtica que es diu
Lletrada i democràtica.
No podem deixar al marge de la
lectura prop del 50 % de la població.
Dèlia Lerner
Universitat de Buenos Aires
21/9/2018 26- EQC -
http://www.medi1tv.com/
Un dèficit en competència lectora és...
una de les portes d’entrada a l’exclusió social
21/9/2018 27- EQC -
28
21/9/2018 - SGLIP - 28
- EQC -21/9/2018 28
Les persones amb més competència lectora...
- Es mouen més fàcilment en institucions
complexes: sistemes de salut, organismes
oficials i serveis jurídics.
- Participen més plenament de les societats
democràtiques.
- Els resulta més fàcil prendre decisions
fonamentades.
- Saben adoptar una postura crítica i
personal.
Linnakyla, 1992; Lundberg, 1991, 1997; MacCarthey & Raphael, 1989
21/9/2018 - EQC - 29
Tot i això...
21/9/2018 30- EQC -
Programacions generals anuals dels centres
Memòries anuals
Encara costa trobar un epígraf específic per a
la lectura en...
Projectes de Direcció
21/9/2018 31
- EQC -
Van haver de passar 11 Consellers
21/9/2018 32- EQC -
21/9/2018 33- EQC -
21/9/2018 - EQC - 34
Quines imatges hi apareixen?
Quin % de lectura?
21/9/2018 35- EQC -
Celebracions, efemèrides, espectacles,
premis, sortides i viatges!
Què escandalitza més?
Les faltes d’ortografia?
21/9/2018 36- EQC -
Què escandalitza més?
Les faltes d’ortografia?
21/9/2018 37- EQC -
o que no llegeixin mai?
On és la lectura?
21/9/2018 38- EQC -
1 hora setmanal de biblioteca?
21/09/2018 39-EQC-
Cada dia deures a casa?
- Enric Queralt i Catà -
21/9/2018 -EQC- 40
Els alumnes que llegeixen diàriament per plaer
tenen una puntuació equivalent a un any i mig
d’escolarització més que els que no ho fan.
21/9/2018 41- EQC -
Mestre, ja he acabat, què faig?
- has fet els tres problemes de matemàtiques?
- I els exercicis del quadernet d'ortografia?
- sí! Ho tinc tot fet.
- què faig ara?
DONCS, AGAFA UN LLIBRE I LLEGEIX!
21/9/2018 - EQC - 42
21/9/2018 43- EQC -
https://agora.xtec.cat/ceip-lesferreries-palafolls/general/aixo-es-una-fila-ben-feta/
Treballar la lectura a l’educació secundària?
Toca?
Aquí encara es discuteix!
21/9/2018 44- EQC -
Per aquí, de moment, no els necessitem
http://www.stanford.edu
Didàctica de la lectura per a la secundària
21/9/2018 45- EQC -
Toquen un llibre i...
Fitxa?
Resum?
Ressenya?
21/9/2018 46- EQC -
A l’Educació Secundària Obligatòria...
Què es fa a les aules quan s’acaba una lectura
obligatòria?
Control escrit 64%
21/9/2018 47- EQC -
http://www.slideshare.net/mireiamanresa/els-hbits-lectors-dels-adolescents
21/9/2018 48- EQC -
21/9/2018 -EQC- 4921/9/2018 49- EQC -
Quanta lectura...
Mireia Manresa
21/9/2018 50- EQC -
http://thehipcloset.blogs.elle.es/
Un lector competent... resol i satisfà, amb la
lectura, situacions de la
vida personal, laboral,
econòmica i de participació
ciutadana.21/9/2018 - EQC - 51
Què li permet ser competent,
llegint?
http://i.huffpost.com/
21/9/2018 52- EQC -
Sap llegir Llegeix per aprendre
És competent perquè...
Té les potes equilibrades
Llegeix per gust
21/9/2018 53- EQC -
21/9/2018 SGLIP 54
Pots beure aigua?
Pots mirar enrere?
Pots mirar qui passa pel costat?
https://static01.nyt.com
21/9/2018 54- EQC -
Tenim la que tenim, més no!
21/9/2018 - EQC - 55
En les etapes inicials d'aprenentatge de la
lectura, el lector està tan centrat en la
descodificació de les paraules, que no té
suficient energia mental per dedicar-la a la
construcció del significat.
Carol Bainbridge
Escola La Barquera d’Alió
21/9/2018 56- EQC -
Percepció visual
Consciència fonològica
Correspondència grafia/fonema
Identificació i comprensió de les paraules
Comprensió de les relacions entre les paraules (frase)
www.leer.es
SÁNCHEZ MIGUEL, E. (1999: Los textos expositivos: estrategias para mejorar su comprensión. Madrid. Ed. Santillana
...si no s’automatitzen aquestes operacions
s’haurà de pensar per llegir i no es podrà
pensar en el que es llegeix”
La fluïdesa lectora se’n ressent!
21/9/2018 57- EQC -
Sense fluïdesa hi ha problemes!
21/9/2018 58- EQC -
Llegir per aprendre
CM/CS/ESO
Competència informacional
Lectura en pantalles
Lectura crítica
Lectura d’estudi
Saber llegir...
EI/CI
Percepció
Consciència fonològica
Relacions grafia-so
Reconeixement de paraules
Treball de frase
EP/ESO
Idees i relació entre idees
Maneres de llegir (propòsits)
Estructura dels textos
Estratègies de comprensió
Llegir per gust
21/9/2018 59- EQC -
Per això és la 1a competència de la segona dimensió:
Comprensió lectora
4.1. Llegir amb suficient fluïdesa per entendre i comunicar textos
de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars
adequats a l’edat en diferents formats i suports.
21/9/2018 60- EQC -
Els lectors que llegeixen amb fluïdesa…
- No s’han de concentrar en la descodificació de
les paraules.
- Llegeixen les paraules i comprenen al mateix
temps.
- Poden centrar la seva atenció en el que vol dir
el text.
- Poden fer connexions entre les idees que
surten en el text i els seus coneixements previs.
21/9/2018 61- EQC -
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/recorregut-2014-ins-xaloc-roquetes-st-pere-ribes-8117605
Prioritzin-la, a primer
21/9/2018 63- EQC -
- Enric Queralt i Catà -
Seguir el narrador! (CM i CS)
http://www.stockphotos.mx
21/9/2018 64-EQC-
Aprendre a llegir Llegir per aprendre
Cal actuar en els tres àmbits
Llegir per gust
21/9/2018 65- EQC -
Què fer per millorar la
competència lectora?
https://www.univision.com
Quines són les claus?
21/9/2018 - EQC - 67
Lectura a l’horari
...tenir llibres a mà i temps
per llegir-los sembla ser una
condició imprescindible per
a formar lectors...
Teresa Colomer (UAB), Andar entre libros
21/9/2018 68- EQC -
21/9/2018 -EQC- 69
Mireia Manresa (UAB)
La recerca mostra que:
Tenir facilitat per accedir als textos produeix un
augment considerable de la FREQÜÈNCIA
LECTORA.
L’augment de les possibilitats de llegir de
manera continuada i lliure produeix un
TRASLLAT DE L’HÀBIT de llegir fora de les aules.
Des l’any 2000 es comprova que...
Que t’agradi llegir i llegir amb freqüència suposa
un avantatge més gran que tenir uns pares
amb un nivell educatiu superior i millor
categoria professional
Una oportunitat per a l’equitatUna oportunitat per a l’equitat21/9/2018 - EQC - 70
http://www.bergactual.com
Les lectures obligatòries fan nosa,
però no les hores de lectura obligatòria
Emili Teixidor, La lectura i la vida. Columna
21/9/2018 71- EQC -
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
30’ Lectura Lectura Lectura Lectura Lectura
1 h ½
½ h. Esbarjo
1 h.
Dinar
¾ h.
¾ h.
Educació primària
21/9/2018 72-EQC-
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
30’
55’
55’
20’ Esbarjo
55’
55’
20’ Esbarjo
55’
55’
Educació Secundària Obligatòria
21/9/2018 73- EQC -
Lectura Lectura Lectura Lectura Lectura
Per promoure l’hàbit cal una franja fixa
30’ 30’
21/9/2018 74- EQC -
Nosaltres llegíem, cada dia,
quan entràvem del pati
Nosaltres no, sempre llegíem
quan arribàvem al matí
Institut Montsacopa d’Olot
21/9/2018 75- EQC -
Traduït del document PISA 2009 at a Glance, a: FERRER, F. et alt. PISA 2009: avaluació de les desigualtats educatives a Catalunya.
Barcelona,Fundació Bofill.
“El plaer és una precondició important per
esdevenir un lector efectiu. Així, per reforçar el
rendiment en lectura, les escoles poden tant instruir
en tècniques lectores com fomentar l’interès per la
lectura”.
21/9/2018 76- EQC -
El 2012 substitueix els deures per lectura lliure a casa
El 72% dels alumnes tenen mitjana acadèmica més alta que la de
la resta de l’estat
El PUNT AVUI 26.01.2014
http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/gaithersburges/
70% d’alumnat
de famílies
amb pocs
recursos
21/9/2018 77- EQC -
30’
Lectura autònoma
21/9/2018 78- EQC -
Millora:
- La competència lectora
- Els coneixements generals.
- L'ortografia, l'escriptura i la gramàtica.
- Els resultats de les proves de lectura i d'altres
matèries
La lectura lliure i voluntària té PODER
Stephen krashen
21/9/2018 79- EQC -
La lectura autònoma té poder perquè...
- Permet concentrar-se en la comprensió.
- Elimina pressió emocional (sense judici social).
- S’adapta als diversos ritmes de lectura.
- Permet executar tècniques i estratègies
treballades anteriorment.
- Millora la lectura d’aprenentatge i d’estudi.
Mabel Condemarín (PLSS)
Universitat Pontifícia de Xile21/9/2018 80- EQC -
http://www.trelease-on-reading.com/
Però els programes només donen bons
resultats quan s’apliquen bé.
21/9/2018 81- EQC -
1. Ser sostinguts en els temps
2. Els alumnes han de poder triar la
lectura.
3. Cal assegurar el model dels professors.
4. TOTS els estudiants han de trobar
materials que els interessin.
5. S’ha de parlar del que s’ha llegit,
compartir-ho.
6. S’ha d’incloure a l’horari dels alumnes i
dels professors.
21/9/2018 82- EQC -
http://www.bloghalconviajes.com/
Hi ha dos mons, també!
21/9/2018 83- EQC -
http://www.albertonps.sa.edu.au/flexipage.aspx?PageId=198
A Anglaterra des la dècada dels 70
21/9/2018 84- EQC -
Des 1960 programes de lectura lliure i
silenciosa a les aules de la majoria d’instituts
http://www.vermontcouncilonreading.com
http://www.docstoc.com/docs/37164120/Sustained-Silent-Reading
21/9/2018 85- EQC -
Molts professors que eren
reticents o escèptics sobre
escurçar les classes per donar
cabuda a un bloc de SSR en el
seu programa s'han convertit
en els principals defensors .
Consideren que l’SSR és un
dels canvis més importants
que es duran a terme a Noble
High School en molts anys
Escola de 1.100 alumnes de 14 a 18
anys del Comptat de Maine als EU.21/9/2018 86- EQC -
https://www.youtube.com/watch?v=pKHpGNgUqZ0
Institut La Serreta de Rubí
21/9/2018 87- EQC -
Els professors també!
InstitutdeSalesdeViladecans
Altrament, no funciona!
21/9/2018 88- EQC -
Per sota de 30’ diaris, poca cosa es pot
aconseguir
21/9/2018 89- EQC -
Institut Joan Oró de Lleida
30’ tres dies a la setmana
21/9/2018 90- EQC -
Aquest curs farem un pilotatge en tres
o quatre classes d'ESO.
El curs vinent en farem la
implementació total.
21/9/2018 91- EQC -
L’hàbit de llegir: un luxe o un dret?
http://www.government.se/sb/d/14471/a/193761
21/9/2018 92- EQC -
21/9/2018
Ciències de la naturalesa
Biologia i Geologia
Física i Química
Ciències socials
Geografia
Història
Català
Llengua estrangera
Primera llengua
Segona llengua
Llengua castellana
Educació per al
desenvolupament personal i la
ciutadania
Educació física
Educació visual i plàstica
Tecnologies
Tecnologia
Informàtica
Matemàtiques
21/9/2018 93- EQC -
21/9/2018 - EQC - 94
Sentir llegir bé,
cada dia
Els alumnes han de tenir una idea concreta del
que és llegir amb fluïdesa.
Només pot transmetre-la un lector expert,
mostrant-los un model real de lectura fluïda
Els calen models!
21/9/2018 95- EQC -
La fluïdesa depèn de factors diversos:
- Del tipus de text.
- De la familiaritat que es té amb el text:
forma i contingut.
- De la pràctica de la seva lectura.
- I sobretot, de l’experiència d’haver sentit
llegir fluidament i d’haver parlat molt a la
classe de què és i com es fa.
21/9/2018 96- EQC -
21/9/2018 -EQC- 97
http://russonreading.blogspot.com.es/2017/04/read-aloud-in-middle-and-high-school-of.html
“L’única i més important activitat per construir
la comprensió i les habilitats essencials per l’èxit
en l’aprenentatge de la lectura sembla ser
llegir en veu alta als infants” (IRA, 1998).
International Reading Association i National Association for the Education of Young Children (1998): “Learning to Read and Write. Developmentally
Appropriate Practices for Young Children.” The Reading Teacher, Vol 52, 2, 193-216.
http://willvaus.blogspot.com.es/
21/9/2018 98- EQC -
http://www.teatrearlequi.com/resources/_wsb_485x331_l_hora_del_conte.jpg
Un cop a la setmana?
21/9/2018 99- EQC -
Escola Francesc Aldea
de Terrassa
Un cada dia!Un cada dia!
21/9/2018 99- EQC -
2013
Acadèmia Americana de Pediatria
Recomana que els pares llegeixin contes
als fills des del naixement.
Gairebé com una recepta mèdica
21/9/2018 - EQC - 100
Els infants amb més accés a l’escolta de
contes -en varietat i freqüència- mostraven
més activitat en àrees del cervell relacionades
amb aspectes essencials per a l’adquisició del
llenguatge, la lectura i l’escriptura.
Publicat a Pediatrics 2015
No serà el mateix començar 1r de primària amb...
21/9/2018 101-EQC-
Escola Francesc Aldea
de Terrassa
21/9/2018 102- EQC -
Cada dia un bocí
http://matildamjel.blogspot.com
http://brayan-brayanguti.blogspot.com
21/9/2018 103- EQC -
Seguiu-me!!
Qui vol llegir amb mi?
Modelatge de lectura fluida
21/9/2018 104- EQC -
21.09.18 - Enric Queralt i Catà- 105
http://blogs.ua.es
Una acció vandàlica ha estat a punt de provocar una tragèdia
aquesta matinada a la Ronda del Mig de Barcelona. Encara
que sembli impensable, uns individus han arrencat dues grans
boles de ciment de les que impedeixen aparcar sobre les
voreres i les han llençades des d'un pont. La caiguda d'una
d'aquestes boles de més de 80 quilos ha provocat ferides a
alguns automobilistes que han hagut de fer maniobres
brusques per evitar que els caiguessin a sobre. Ningú
s'explicava aquesta matinada a la Ronda del Mig de
Barcelona, com algú pot no valorar les conseqüències d'una
gamberrada així. Dos motoristes per terra i un taxista amb
dues rodes punxades. Aquest és el balanç de l'acció vandàlica
del llançament d'una bola de formigó de les que es col·loquen
per evitar que els cotxes pugin a la vorera. L'escenari, aquest
pont de la ronda entre la travessera de Dalt i la plaça Santlleí.
21/9/2018 105- EQC -
Va, doncs, segueix!
21/9/2018 - Enric Queralt i Catà - 106
http://cchase.edublogs.org
Desdoblar?
Institut Priorat de Falset
https://lh6.googleusercontent.com
Però només per “triomfar”
Sempre amb preparació prèvia!
Preparar-se una lectura per als companys
Escola Les Comes de Rodonyà
21/9/2018 -EQC- 107
Institut Priorat de Falset
https://lh6.googleusercontent.com
Sempre amb preparació prèvia!
- EQC -
Lector setmanal o mensual
21/9/2018 108- EQC -
21/9/2018 -EQC- 109
Padrins lectors
Però padrins amb recorregut
(3 anys!)
P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è
http://www.col-jesus-salvador.net/
21/9/2018 110-EQC-
21/9/2018 -EQC- 111
Pla d' Acollida
Tutors juniors que acompanyen els alumnes de primer en la
seva adaptació al centre.
Hem creat la figura del “Padrí lector”.
Alumnes de 2n cicle llegiran en veu alta els alumnes amb
dificultat lectora.21/9/2018 111- EQC -
21/9/2018 112- EQC -
http://www.sv2.org/
12 claus per millorar la lectura CEB 21.09.2018
Els alumnes han de saber que llegeixen, què
llegeixen, què els agrada, quan ho fan? com
No, és que jo llegeixo a casa
21/9/2018 114- EQC -
Expliquin-los “coses” de la seva lectura
- Què han llegit fa poc
- Què estan llegint
- Quan els agrada més llegir
- On els agrada més fer-ho
- En quina postura
- D’on treuen el que llegeixen
- A quina biblioteca van
- Tenen una llibreria preferida?
- Què fan quan un llibre no els agrada
- ...
21/9/2018 115- EQC -
http://www.moltefedi.it
El millor que hem llegit ho devem sempre a
algú apreciat i sempre en parlarem amb algú
estimat.
(Pennac. Com una novel·la. 1992 p.82)21/9/2018 - EQC - 116
21/9/2018 - EQC - 116
21/9/2018 -EQC- 117
Expliquin-los que tenen drets
DanielPennac:Comunanovel.la.Ed.Empúries
21/9/2018 -EQC- 118
Expliquin-los que tenen drets
DanielPennac:Comunanovel.la.Ed.Empúries
Què els agrada fer després de llegir
un llibre que els ha captivat?
21/9/2018 119- EQC -
http://ptlibraryteens.blogspot.com.es/
Parlar, no?
Com ho fem “amb tot”
21/9/2018 120- EQC -
Les bones pràctiques de lectura tenen dues
dimensions
21/9/2018 121
Cal atendre-les les dues!
Personal
Psicològica
Privada
Pública
Interpersonal
http://www.perfils.es
- EQC -
Els que els alumnes demanen
Jeroni Moya (UAB)21/9/2018 122- EQC -
Un debat 42,2
Res 17,3
“Parlars”
Parlar del
mateix llibre
Diaris de lectura
Clubs de lectura
Cercles de lectura
Converses i tertúlies
Recomanacions
Opinions
Votacions
Presentacions
Booktubers
Booktrailers
21/9/2018 123- EQC -
DIARIS DE LECTURA
Escola Sant Pere Chanel
(Malgrat de Mar)
Per descobrir el valor intrínsec i personal de la lectura.
Escola Francesc Aldea de Terrassa
La conversa literària
21/9/2018 125-EQC-
Totes les tardes de divendres
https://agora.xtec.cat/iescanjofresa/general/tertulia-literaria/
http://blocs.xtec.cat/lajaumeta/
21/9/2018 127-EQC-
Figueres
21/9/2018 128- EQC -
http://iesrm.net/
Clubs de Lectura
de 1r d’ESO a 2n de BAT
Institut Ramon Muntaner de Barcelona
21/9/2018 129- EQC -
21/9/2018 130- EQC -
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0022/7e76576c-4092-4959-a043-
f28a3d70eddc/club_lectura.pdf#_ga=2.83940697.179372482.1520760341-212426021.1520760341
21/9/2018 - EQC - 131
Aidan Chambers
https://librariesandthecity.wordpress.com
21/9/2018 - EQC - 131
Conversa literària
[1] CHAMBERS, A. (2008): Conversaciones. Escritos sobre la literatura y los niños. México. Fondo de Cultura Económica, 2008
- Bàsiques per centrar el tema de la conversa.
- Hi has trobat alguna cosa estranya?
- Has trobat en aquesta història alguna cosa
que no haguessis trobat mai, fins ara, en un
llibre?
- Generals per aportar idees noves.
- Havies llegit alguna història com aquesta?
- Abans de començar, quina mena de llibre
creies que era?
21/9/2018 132- EQC -
LAFONTAINE, A., TERWAGNE, S., VANHULLE, S. Les cercles de lecture. Interagir pour
développer ensemble des compétences de lecteur. Brussel les: De Boeck Éducation, 2013
Detectiu: Fa prediccions
Científic: Efectua connexions
Periodista: Formula preguntes
Escrivent: Recull idees principals
Il·lustrador: Il·lustra visualitzacions
Caçador: Troba paraules noves
Mestre de cerimònies
Cercles de lectura
21/9/2018 133- EQC -
http://lacampanaeditorial.com/file/2015/05/guiajulian.pdf
Cercles de lectura
21/9/2018 134- EQC -
21/9/201821/9/2018 135- EQC -
Booktrailers
https://sites.google.com/a/xtec.cat/escola-pere-vila-extranet-per-mestres-i-
alumnes/biblioteca/booktrailers
21/9/2018 136-EQC-
http://serveiseducatius.xtec.cat/bdrlectura/?s=Tutorials+per+a+booktubers
http://www.uoc.edu/portal/ca/news/actualitat/2017/150-concurs-booktrailers.html
El Departament de Cultura i la UOC lliuren els
premis del quart concurs de booktrailers
Fotografia: Francesc Meseguer
21/9/2018 138- EQC -
Fins arribar aquí, que vegin “lectura”
21/9/2018 139- EQC -
Novetats de Nadal
Escola Folch i Torres d’Esplugues de Llobregat
14021/09/2018 - EQC -
Escola Folch i Torres d’Esplugues de Llobregat
Els treballs al passadís
14121/09/2018 - EQC -
21/9/2018 - SGLIP -
http://blocs.xtec.cat/ieslaroca
21/9/2018 142- EQC -
I tu, què llegeixes?
SI Manuel Carrasco i Formiguera
(Sant Feliu de Codines)
Exposició dels llibres més llegits
Institut Manuel Blancafort
(La Garriga)
Institut Montserrat de BCN
21/9/2018 144- EQC -
12 claus per millorar la lectura CEB 21.09.2018
21/9/2018 146- EQC -
https://www.aurasma.com/
http://blog.growingleaders.com
Llistes dels més llegits, a les portes de les classes
http://www.weareteachers.com/hot-topics/special-reports/building-your-classroom-library/the-best-books-for-grades-6-8
21/9/2018 147- EQC -
http://blocs.xtec.cat/bibinsfuster/
21/9/2018 148- EQC -
21/9/2018 - EQC - 149
http://centrodenuevasprofesiones.blogspot.com.es
Bloc Capicua Espai lectura
Institut Vinyes Velles
(Montornès del Vallès)
-EQC-
http://www.anycerda.org/centre/institut-
euclides/treball/euclides-televisio
21/9/2018 151- EQC -
Sofàs de la lectura
(Escoles del Pla de l’Estany)
Escola La Draga de
Banyoles
Fotografia de Pere Aurich
http://penjatsperlalectura.blogspot.com.es/2013/08/el-sofa-de-lectura-fa-quatre-anys-quan.html
15221/09/2018 - EQC -
Àudios
21/9/2018 153- EQC -
21/9/2018 - EQC - 154
Diversificar les
lectures
Llegir no és, només, llegir literatura
21/9/2018 155- EQC -
Llibres de física, química, biologia, tecnologia,
art, naturalisme...
Biografies
Relats històrics
Relats de novel·la negra
Llibres de viatges
Poesia visual
Àlbums d’adults
Novel·la gràfica
Reculls de columnes d’opinió
A ells, també els agraden…
21/9/2018 156- EQC -
PISA 2009, els lectors implicats...
- Tenen interessos definits
- Tenen temes de lectura preferits
- Llegeixen per iniciativa pròpia
- Llegeixen molt i amb freqüència
- Llegeixen textos impresos i electrònics,
variats
- Tenen una xarxa social per compartir
21/9/2018 157- EQC -
Diaris i revistes
15821/09/2018 - EQC -
21/9/2018 - EQC - 159
El 72% dels alumnes gaudeixen de la lectura
de llibres informatius (♀ 57%)
Nancie Atwell, professora i fundadora del Center for
Teaching & Learning (CTL), a Maine (USA), ha
aconseguit que els alumnes de 7è i 8è grau (1r i 2n
de l’ESO) llegeixin una mitja de 40 llibres cada any (La
del país ronda els 10). I que, a més, ho facin per
gust”.
21/9/2018 -EQC- 160
http://www.yorokobu.es/nancie-atwell/
Nancie Atwell, professora i fundadora del Center for
Teaching & Learning (CTL), a Maine (USA), ha
aconseguit que els alumnes de 7è i 8è grau (1r i 2n
de l’ESO) llegeixin una mitja de 40 llibres cada any (La
del país ronda els 10). I que, a més, ho facin per
gust”.
21/9/2018 -EQC- 161
http://www.yorokobu.es/nancie-atwell/
Un alumne assegut llegint
tranquil·lament potser no es consideri
un mètode educatiu molt comercial
però és la manera en la què hom es
converteix en lector.
Un alumne assegut llegint
tranquil·lament potser no es consideri
un mètode educatiu molt comercial
però és la manera en la què hom es
converteix en lector.
https://educationandskillsforum.org
Nancie Atwell
http://www.ara.cat/societat/Nancie-Atwell-desenvolupen-Cesar-Bona_0_1322867728.html
Un informe recent de l’OCDE assegura
que els nois llegeixen menys que les noies.
És així?
Sí, però només en part. El principal
problema és que els nois no saben què
llegir. ... Que els nostres joves llegeixin no
depèn del sexe, sinó del llibre que hagin de
llegir.
21/9/2018 162- EQC -
Còmics?
21/9/2018 163- EQC -
Còmics
164
- Llegir llibres lleugers condueix a
lectures més profundes.
- Qui llegeix més còmics, després
llegirà més llibres.
- Ajuden als lectors, els donen
confiança i els ensenyen a llegir
per plaer.
El poder de la lectura
Descobertes de la recerca
Per Stephen Krashen
Observacions and Refleccions de
BEHS Staff, October 2004
21/9/2018 164- EQC -
21/9/2018 -EQC- 165
http://bibliotecas.xunta.gal/santiago/es
2010: Autoritzen jugar i xatejar amb els dispositius
- El 90% dels usuaris no havia anat mai a la
biblioteca.
- Col·loquen còmics diversos i de qualitat prop dels
ordinadors de joc i de xat.
- 2016: Majoria són lectors assidus, no només de
còmics.
21/9/2018 -EQC- 166
Novel·la gràfica
Encara hi ha reticència del professorat respecte la introducció decidida de la
literatura juvenil a l’aula (per poc coneixement, per poca valoració…)
El préstec a biblioteca de l’institut va créixer un 82% quan les
vam incorporar. Michel Gorman a Manresa, 2009
21/9/2018 -EQC- 167
21/9/2018 -EQC- 16821/9/2018 -EQC- 168
Llibres per a lectors febles
- Que permetin “enganxar-se” a la lectura (sagues)
- Breus, de qualitat, que continguin arguments per
facilitar una lectura ràpida.
- Productes que combinen text i imatge.
- Que els introdueixin en el món de la literatura
juvenil coneguda
21/9/2018 - EQC - 169
Fomentar l’hàbit lector des de les àrees
Ciències naturals
Matemàtiques
21/9/2018 -EQC- 170
Ciències socials
Llengua estrangera
21/9/2018 -EQC- 171
Música
Educació física
21/9/2018 -EQC- 172
Visual i plàstica
Tecnologia
21/9/2018 -EQC- 173
Lectures coordinades
21/9/2018 -EQC- 174
https://prezi.com/uszskua_e9bt/copy-of-innovacio-metodologica/
http://www.cienciesencontext.com/recursos/proposta-de-novel%C2%B7les-de-ficcio-per-a-treballar-temes-cientifics-a-secundaria/
http://grupsderecerca.uab.cat/liec/
http://www.cienciesencontext.com/wp-content/uploads/2016/04/Novel%C2%B7les-i-ciencia_proposta-lectures.pdf
http://www.cienciesencontext.com/wp-content/uploads/2016/04/Recull_noveles_secundaria_2.pdf
Ajudin-los a trobar el que els agrada
21/9/2018 177- EQC -
21/9/2018 - EQC - 178
Invertir en les
biblioteques
http://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/estudi-
de-les-biblioteques-escolars-el-cas-australia
21/9/2018 179- EQC -
José García Guerrero
"Mi Biblioteca" núm.25
http://www.mibiblioteca.org/
Entenc que la utilitat de la biblioteca, la seva
estabilitat, no és només qüestió de política
educativa. També ho és de cultura professional,
de capacitat organitzativa de temps i programes
en els centres; girs en les actituds i millores
metodològiques. I això, sobretot, és
responsabilitat màxima del professorat, de la
seva ètica, de la seva professionalitat, del seu
compromís.
21/9/2018 180- EQC -
EscolaM.DeDéudeMontserrat
Castellbisbal
21/9/2018 181- EQC -
21/9/2018 - Enric Queralt i Catà - 182
Escola de Vilanova de Segrià
Institut Gabriel Ferrater de Reus
21/9/2018 183- EQC -
Escola Arrels
Els Alamús
No només a les classes dels petits!
21/9/2018 184- EQC -
No només per als petits
Escola Les Codinetes de La Nou de Gaià
21/9/2018 185- EQC -
21/9/2018
- EQC -
18621/9/2018 -EQC- 186
Convenis de préstec interbibliotecari
Molts centres ja ho fan!21/9/2018 187
Biblioteques d’aula
Es disposa de llibres adequats a l’edat dels alumnes i també
de llibres de lectura fàcil. A més dels llibres de la biblioteca
del centre, també tenim llibres en préstec de la Biblioteca de
Rubí.
21/9/2018 188- EQC -
BIBLIOTECA MESTRE MARTÍ TAULER
Rubí
Cal renovar els fons de les biblioteques d’aula
21/9/2018 -EQC- 190
Institut El Foix de Santa Margarida i els Monjos
21/9/2018 -EQC- 191
Els alumnes se n’ocupen
No tothom vol “sol i pilota”
21/9/2018 192- EQC -
Escola Cossetània
Vilanova i la Geltrú
21/9/2018 194- EQC -
Sala de lectura
Institut Fonts del Glorieta
(Alcover)
http://www.elvallenc.cat/
21/9/2018 195- EQC -
https://bloc.edubcn.cat/2016/10/nou-espai-de-lectura-al-cfa-el-clot/#.W6Sczmj7TIU
21/9/2018 - EQC - 197
Celebrar, i
competir, amb
lectura
Cap celebració sense lectura!
http://frafafose.blogspot.com.es/
21/9/2018 198- EQC -
Esmorzar literari
Institut Montmeló
(Montmeló)
Per Tots Sants
Lectures terrorífiques!
21/9/2018 200- EQC -
21/9/2018 201- EQC -
Lectures de por
Institut escola Badalona
12 claus per millorar la lectura CEB 21.09.2018
Cistelles de Nadal
http://www.villena.es/
http://hilosdearenabibliotecadefilologiaull.blogspot.com.es/
21/9/2018 203- EQC -
21/9/2018 204- EQC -
21/9/2018 205- EQC -
21/9/2018 206- EQC -
21/9/2018 206- EQC -
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zgUm9dXhvL3I.kk4N1uXlxPeg
21/9/2018 207- EQC -
21/9/2018 -EQC- 208
21/9/2018 -EQC- 209
Càstings de lectura en veu alta
http://biblioiesmontserrat.blogspot.com.es/2017/02/
Institut Montserrat de BCN
21/9/2018 210- EQC -
InstitutEugenid’OrsdeVilafrancadelPenedès
Premiïn els bons lectors
21/9/2018 211
- EQC -
21/9/2018 - EQC - 212
Sortir per la
lectura
21/9/2018 213- EQC -
Vagin-hi a llegir, sovint!
http://reusdigital.cat/http://www.vilaweb.cat/
21/9/2018 214- EQC -
Visites per a escolars
Llibreria Galatea (Reus)21/9/2018 215- EQC -
Per a molts serà la primera vegada
Abracadabra llibres
Gral. Álvarez de Castro, 5
Districte: Ciutat Vella
21621/09/2018 - EQC -
Qui els hi portarà?
21/9/2018 - EQC- 217
http://s3.amazonaws.com/
http://www.todo-tiendas.com/
http://esphoto980x880.mnstatic.com/
Qui els hi portarà?
21/9/2018 - EQC - 218
Posin les biblioteques als programes de visites
21/9/2018 219- EQC -
Gandesahttps://upload.wikimedia.org
21/9/2018 220- EQC -
21/9/2018 221- EQC -
21/9/2018 - EQC - 222
Modelar les
estratègies de
lectura
Són clau per entendre els textos i assolir els propòsits
de lectura!
Treballin bé les estratègies de lectura!
21/9/2018 223- EQC -
Estudia
21/9/2018 224- EQC -
http://abcnews.go.com
Com ho fa?
21/9/2018 225- EQC -
Saben fer res més?
Memoritzant!
http://xmedia.ex.ac.uk/
Per aprendre dels textos, el lector ha d’adoptar un paper actiu en
la lectura, fent-hi inferències, omplint buits i generant
macroestructures i elaboracions.
Pressleyetal.,2006;Pressleyetal.,1989;RosenshineiMeister,1994;
Rosenshineetal.,1996)
21/9/2018 226- EQC -
- Plantejar-se objectius de lectura
- Inferir i formular hipòtesis
- Visualitzar
- Fer connexions
- Autointerrogar-se
- Relacionar idees
- Detectar buits de comprensió i els
compensar-los
- Recapitular, rellegir
- Sintetitzar, resumir
- Identificar o generar idees principals
- Reorganitzar la informació (esquemes,
taules, mapes, etc.)
Sen’had’aprendreal’escola!
21/9/2018 227- EQC -
Artelt et al., 2001; Brown et al., 2004
21/9/2018 228- EQC -
L'ensenyament explícit d'estratègies
de comprensió comporta una millora
de la competència lectora.
Introducció Modelatge Pràctica
compartida
Pràctica
guiada
Treball
independent
Ensenya'm
què és i per
què és
important
Ensenya’m
com es fa
Fem-ho junts Ajuda’m a fer-
ho
Deixa-m’ho
fer a mi sol
Professor
Alumne
21/9/2018 229- EQC -
21/9/2018
Ciències de la naturalesa
Biologia i Geologia
Física i Química
Ciències socials
Geografia
Història
Català
Llengua estrangera
Primera llengua
Segona llengua
Llengua castellana
Educació per al
desenvolupament personal i la
ciutadania
Educació física
Educació visual i plàstica
Tecnologies
Tecnologia
Informàtica
Matemàtiques
Estratègies de comprensió des de totes les àrees
21/9/2018 230- EQC -
21/9/2018 - EQC - 231
Millorar les
preguntes.
21/9/2018 232
1. Obtenció d’informació literal: localitzar i extreure
informació concreta (atenció de parts o fragments
del text)
2. Comprensió global : considerar el text com un tot,
identificar idea principal o general del text
3. Interpretació del significat : capacitat de realitzar
inferències i extreure informació no explícita
4. Reflexió i valoració: reflexió crítica sobre les
qualitats del text quan a la utilitat i rellevància de la
informació
Cal triar les bones preguntes, millorar-les o fer-
ne de noves que suposin:
Inferir
Relacionar
Interpretar
Reorganitzar
Resumir
Treure conclusions
Emetre judicis
Argumentar
Criteri professional per seleccionar materials curriculars
21/9/2018 233- EQC -
Zoologia
Per què podem trobar mamífers a tot el planeta?
Inferir i relacionar informació!!
21/9/2018 234- EQC -
Recuperar informació
Explica en què consisteix la fragmentació de l'activitat
industrial.
Comprensió global
Subratlla el text, identifica-hi les idees essencials.
Escriu al marge del text el concepte que s’explica a
cada paràgraf.
Interpretació i inferències
Defineix els següents conceptes o termes: beneficis
fiscals, legislació mediambiental, subsidis socials,
països de l’Est, costos de producció, “producte sense
nacionalitat”.
Reflexió i valoració (forma)
Consideres que l’estructura i la informació del text és
clara, coherent i objectiva?
Reflexió i valoració (contingut)
Per què els avantatges econòmics que ofereixen els
països en vies de desenvolupament reflecteixen unes
condicions socials negatives o contràries a un estat
social?
No n’hi ha prou!
21/9/2018 235- EQC -
21/9/2018 236- EQC -
21/9/2018 - EQC - 237
Treballar les
estructures
textuals
Com se sostenen les idees, i la informació, a
l’interior dels textos?
(Anàlisi de textos)
http://www.jugarijugar.com
/
VAN DIJK, T.A. (1989). La ciencia del texto. Un enfoque interdisciplinario. BCN: Paidós.
21/9/2018 238- EQC -
VAN DIJK, T.A. (1989): La ciencia del texto. Un enfoque iterdisciplinario. Barcelona: Paidós (Comunicación)
Microestructura
Paraules, oracions simples que expressen idees.
Relació entre idees per formar un entramat cohesionat
Microestructura
2Macroestructura
Contingut i sentit global.
Identificació de les relacions i les jerarquies entre les
idees del text
Macroestructura
Superestructura
Estructura, funció, forma i organització del text.
Determina que pertanyi a un o altre model textual.
Superestructura
21/9/2018 239- EQC -
Superestructures
21/9/2018 240- EQC -
Narrativa
Descriptiva
Problema-solució
Causa-efecte
Seqüencial-temporal
Comparativa
Argumentativa
21/9/2018 240- EQC -
21/9/2018 241- EQC -
Problema
El 2020 no hi haurà menjar per a tothom
Solució:
Canvis conreus
Millora recs
Guanyar terreny al mar
Nous conreus
Abancalar vessant muntanyes
Conreus intensius
Solució:
Domesticar nous animals
- EQC -/
21/9/2018 242- EQC -
Causa
Fum vehicles
Crema rostolls
Gasos fàbriques
Aerosols
Productes
químics llars
Fum tabac
Conseqüència
Problemes salut
Seqüencial o temporal
1er pas o època1er pas o època 2on pas o època2on pas o època 3er pas o època3er pas o època
Estructura descriptiva
21/9/2018 243- EQC -
21/9/2018 244- EQC -
21/9/2018 245- EQC -
Forma de
pensar
Organització
social
Economia
Edat mitjana
Déu centre de
l’univers
Grups socials:
noblesa, clergat i
pagesia
Poder: senyors
feudals
Poca activitat
econòmica
Economia de
subsistència
Renaixement
Home centre
Importància de
la raó
Creació Estats
moderns
Poder: Reis
Comerç
exterior
TesiTesi
Argument 1Argument 1
Argument 2Argument 2
Argument 3Argument 3
Que, a més, vol
rebatre un
contrargument
Que, a més, vol
rebatre un
contrargument
Conclusió, reforç de la tesiConclusió, reforç de la tesi
Text informatiu d’estructura argumentativa
21/9/2018 246- EQC -
- Organitzar-se mentalment.
- Anticipar el contingut del text.
- Localitzar la idea global del text.
- Categoritzar les idees.
- Facilitar el record de la informació.
- Planificar-se l’estudi.
- Elaborar resums i reelaborar la informació.
- Tenir un bon suport per fer exposicions orals.
Conèixer l’estructura interna dels textos permet...
No treballar-la va en detriment de les àrees.
21/9/2018 247- EQC -
21/9/2018 - EQC - 248
Llegir “bé” les
pantalles.
https://fudogmedia.net
Els alumnes viuen aquí!
http://mejorespracticas.com.mx/CORE/wp-content/uploads/internet-marketing-22.jpg
21/09/2018 -EQC- 250
http://www.fondopc.com/wp-content/uploads/2012/04/MAR-HD.jpg
Naveguen?
21/9/2018 -EQC- 251
21/9/2018 252
“L’oceà de dades que inclou la
xarxa és inabastable i inútil si no
podem distingir les perles de les
escombraries.”
Cassany, D.(2006): Rere les línies. Biblioteca Universal
Empúries.
21/9/2018 252- EQC -
TOT és cert, vàlid i fiable?
21/9/2018 -EQC- 253
http://www.wsj.com/articles/most-students-dont-know-when-news-is-fake-stanford-study-finds-1479752576
http://www.ara.cat/tecnologia/Desinformacio_0_1693030786.html
- Es creuen gairebé tot el que apareix a les xarxes socials.
- 82% dels joves (15a.) no sabien distingir un contingut
patrocinat d’una notícia real.
- Jutgen la credibilitat basant-se en la quantitat de detalls
que conté o en si va acompanyada d'una foto en lloc de
fixar-se en la font d'informació.
21/9/2018 254- EQC -
Tenen un domini tècnic però no crític
Poden saber trobar pel·lícules a la xarxa,
però no diferenciar una campanya de
màrqueting viral d’un fet real.
21/9/2018 -EQC- 255
http://diarieducacio.cat/jordi-jubany-la-fractura-amb-les-noves-tecnologies-ja-no-es-tan-dacces-com-de-ser-ne-competent/
Jordi Jubany
PISA (2010), Lerner (2012), Lluch i Zayas (2015), Watkins (2015) i
Fajardo (2016)
- No es pot assumir que pel fet de ser “Nadius
digitals» els joves adquireixen de manera
natural les destreses de lectura digital (LD).
- Els joves requereixen iniciatives i estratègies
educatives específiques per desenvolupar
destreses LD eficaces (Watkins 2015).
- Cal abordar directament la instrucció
d’aquestes habilitats per evitar el creixement
de la fractura digital entre els estudiants.
21/9/2018 -EQC- 256
Els dominis
.edu
.gov
.int
.net
.org
.info
Universitats
Governs
Organismes internacionals
Estructures xarxa internet
Organitzacions
Agències notícies
21/9/2018 257- EQC -
Qui són?
Ø
És una empresa! Anuncis
3 anys!
21/9/2018 -EQC- 258
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/psiquiatricas/anorexia.html
Inici /home
http://www.cerclegerrymandering.cat/
21/9/2018 259- EQC -
Inici /home
http://www.cerclegerrymandering.cat/
Qui són?
21/9/2018 260- EQC -
21/9/2018 261
- EQC -
Factors que augmenten la credibilitat d’un web
- Resposta ràpida als usuaris.
- Informació àmplia i atribuïda a fonts
específiques.
- Referències dels autors dels articles.
- Articles amb citacions i referències.
- Possibilitats de cerca interna.
- Enllaços operatius.
- Informació en més d’una llengua.
- Espai d’opinió i de crítica dels usuaris.
- Reconeixent dels usuaris (visites anteriors).
http://en.wikipedia.org/wiki/B.J._Fogg
21/9/2018 262- EQC -
B.J. Fogg
(2002)
Factors de veracitat i credibilitat
CI CM CS 1-2 3-4
- Organització coneguda i reconeguda
- Actualització periòdica
- Nom i correu@ del responsable
- Enllaços a webs coneguts
- Funcionament dels enllaços (links)
- Enllaços degudament llicenciats
- Rapidesa de resposta
- Autoria, llicències i adreces@ de
textos i imatges
Cal seqüenciar-los al llarg de les dues etapes
21/09/2018 -EQC- 263
Poden fer molt de mal, i els en poden fer
21/09/2018 -EQC- 264
https://orientacionsanvicente.files.wordpress.com
Els usuaris actius a Internet deixen la
seva empremta digital en cada cosa que
fan, sense ser-ne conscients.
Tot el que deixis a la xarxa potser no et
repercuteix ara, però d’aquí uns anys se’t
pot girar en contra.
21/9/2018 -EQC- 265
http://diarieducacio.cat/jordi-jubany-la-fractura-amb-les-noves-tecnologies-ja-no-es-tan-dacces-com-de-ser-ne-competent/
Jordi Jubany
21/9/2018 -EQC- 266
https://www.uoc.edu/portal/ca/news/actualitat/2018/038-us-internet.html
Observatori Nacional de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació (ONTSI)
IsmaelPeña-López:UOC
- 14% de la població adulta de l’Estat no ha fet servir
mai internet
- 45,3% dels que l’usen no té cap competència digital o
un nivell molt baix.
- Només el 31% té unes capacitats superiors a les
bàsiques.
http://www.ontsi.red.es/ontsi/
21/9/2018 -EQC- 267
https://www.uoc.edu/portal/ca/news/actualitat/2018/038-us-internet.html
Observatori Nacional de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació (ONTSI)
IsmaelPeña-López:UOC
- 14% de la població adulta de l’Estat no ha fet servir
mai internet
- 45,3% dels que l’usen no té cap competència digital o
un nivell molt baix.
- Només el 31% té unes capacitats superiors a les
bàsiques.
Conseqüència i causa de l’exclusió socialConseqüència i causa de l’exclusió social
Renda familiar < 900 euros
- >40% no té competències en comunicació i informació
- >50% no té cap coneixement en competències de
resolució de problemes
http://www.ontsi.red.es/ontsi/
Biblioteques en horari extraescolar
http://bibliotecabarceloimatas.blogspot.com.es/2014/02/a-la-biblioteca-en-horari-extraescolar.html
Escola Barceló i Matas de Palafrugell
21/09/2018 -EQC- 268
https://gamerspex.files.wordpress.com
21/9/2018 -EQC- 268
Característiques:
- Distingeix allò que és útil, creïble, interessant
i/o important.
- Crítica, selecciona, avalua i qüestiona la
informació
- Fa connexions pròpies entre troballes
- Posa en dubte els enllaços
- Sap interpretar els “silencis”
- Es pregunta per les “absències”
“Lectura digital”
(És una altra lectura)
21/09/2018 269Nicholas C. Burbules i Thomas A. Callister (2001)
http://faculty.education.illinois.edu/
21/9/2018 - EQC - 270
Llegir
críticament
Tot té ideologia!
Les coses no “són com són” perquè sí
21/09/2018 -EQC- 271
Qui va al davant?
Quin és el “gran”?
Qui decideix per on passen?
Qui porta els “llibres”?
Qui, només, l’esmorzar?
Qui, simplement, segueix?
A qui li interessa, més, la imatge?
21/9/2018 - Enric Queralt i Catà - 272
“Europa”
Firenze
“Mediterrània”
Casablanca
21/9/2018 -EQC- 272
- A quins interessos respon aquesta informació i
aquesta manera de presentar-la?
- Quina és la font i quin benefici s’obté amb la
divulgació d’aquest material?
- Què s’emfasitza i què s’omet?
- Quin és el context d’aquesta informació?
- Qui n’està exclòs? Qui no hi apareix?
Francina Martí, 2006
No n’hi ha prou amb plantejar-se si és cert o
serveix
21/9/2018 -EQC- 273
Cal valorar la perspectiva ideològica que hi ha darrere.
Sis diaris i un canal de televisió expliquen l'incendi a la cuina de l'escola
reusdigital.cat:
http://reusdigital.cat/noticies/reus/un-incendi-obliga-desallotjar-linstitut-escola-pi-del-
burgar
diarimésdigital:
http://www.diarimes.com/noticies/reus/2017/02/24/un_incendi_cuina_institut_escola_d
el_burgar_obliga_desallotjar_centre_15648_1092.html
ReusDiari.cat:
http://delcamp.cat/reusdiari/noticia/14488/lescola-pi-del-burgar-de-reus-desallotjada-
per-un-incendi-a-la-cuina
infoCamp de Tarragona:
http://www.infocamp.cat/successos/item/10675-un-incendi-sense-ferits-obliga-a-
desallotjar-l-institut-escola-pi-del-burgar-de-reus
NacióTarragona:
http://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/20837
DiarideTarragona.com:
http://www.diaridetarragona.com/reus/81982/desalojan-el-institut-escola-pi-del-burgar-
de-reus-por-un-pequeno-incendio-en-la-cocina
Canal Reus Tv: Ensurt per un incendi a l'escola Pi del Burgar
21/9/2018 -EQC- 274
http://www.diaridetarragona.com
24 de febrer de 2017
Aquí podreu llegir les notícies que hem trobat sobre l'incendi
que s'ha produït avui a la cuina de l'escola. La notícia ha
aparegut a molts mitjans de comunicació. Compareu-ne els
titulars, la veracitat, la concreció i exactitud i les diferències
entre unes informacions i altres. Vosaltres sabeu què va passar
exactament.
Sis diaris i un canal de televisió expliquen l'incendi a la cuina de l'escola
reusdigital.cat:
http://reusdigital.cat/noticies/reus/un-incendi-obliga-desallotjar-linstitut-escola-pi-del-
burgar
diarimésdigital:
http://www.diarimes.com/noticies/reus/2017/02/24/un_incendi_cuina_institut_escola_d
el_burgar_obliga_desallotjar_centre_15648_1092.html
ReusDiari.cat:
http://delcamp.cat/reusdiari/noticia/14488/lescola-pi-del-burgar-de-reus-desallotjada-
per-un-incendi-a-la-cuina
infoCamp de Tarragona:
http://www.infocamp.cat/successos/item/10675-un-incendi-sense-ferits-obliga-a-
desallotjar-l-institut-escola-pi-del-burgar-de-reus
NacióTarragona:
http://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/20837
DiarideTarragona.com:
http://www.diaridetarragona.com/reus/81982/desalojan-el-institut-escola-pi-del-burgar-
de-reus-por-un-pequeno-incendio-en-la-cocina
Canal Reus Tv: Ensurt per un incendi a l'escola Pi del Burgar
21/9/2018 -EQC- 275
12 claus per millorar la lectura CEB 21.09.2018
Lectura crítica!
21/9/2018 -EQC- 277
12 claus per millorar la lectura CEB 21.09.2018
Qüestionari C.R.I.T.I.C.
C Consigna, idea principal o afirmació que s’exposa al text.
R
Paper de l’autor. Qui ha escrit el text? Per què? Quins
interessos pot tenir?
I Idees. Quines creences hi ha darrere del que s’afirma al
text?
T Test. Es pot fer una prova per verificar la validesa del que
s’afirma al text?
I
Informació. Quines dades, fets o evidències aporta l’autor
per recolzar la seva afirmació? Hi ha errors o
contradiccions?
C
Conclusions. El que s’afirma al text està d’acord amb les
investigacions recents? T’ha convençut? Què has après de
nou?
BARTZ,W.R.(2002).TeachingskepticismviatheCRITICacronymandtheskepticalinquirir.SkepticalInquirir.
280
Per tant, per millorar la lectura cal
prendre decisions en àmbits
21/9/2018 280- EQC -
Tres preguntes
Dues evidències
Algunes recomanacions
Un homenatge
Dos desigs
http://ci1322.blogspot.com.es/
21/9/2018 281- EQC -
InstitutElsArcsdeBarcelonaA primer d’ESO poden “saber llegir”?
La lectura només és de la llengua?
21/9/2018 282- EQC -
Les preguntes
http://mrhughesnewsviews.blogspot.com.es
Quin lloc ocupa la lectura en
el seu centre?
La millora TAMBÉ és a les seves mans!
http://ielesvinyes.net/
Institut Escola Les Vinyes
Castellbisbal
21/9/2018 284- EQC -
La 1a evidència
Cada ensenyant individualment
busca- i troba- estratègies que creu
pertinents i adequades a la seva àrea.
Però son les accions
col·lectives, les que empren el
conjunt de professorat d’un
centre, les de més eficàcia.
A. PRAT i M. IZQUIERDO
La 2a evidència
Únics i imprescindibles!
21/9/2018 286- EQC -
Recomanacions
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspac
e/SpacesStore/0032/029e5f9d-aff1-4fae-baba-
944b3378d360/05_temps_lectura_secundaria.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/S
pacesStore/0019/6c7604fa-5bd3-4c15-904c-
297dcc04419d/04_temps-de-lectura-a-primaria.pdf
Recomanacions
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/lectura/impulslectura/practiques/pract_aula_sec/
Recomanacions
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4fcb7f08-acc8-43ad-
b1bf-5f303ec82902/lectura_centre_educatiu.pdf
21/9/2018 289- EQC -
Recomanacions
PRAT, A. “El que he après de la lectura ara que no sé llegir”.
Perspectiva Escolar, núm. 359, nov. 2011. (p. 70)
M’he fet conscient que els lectors experimentats no
es poden imaginar la tristesa i la soledat dels no
lectors. Miro la gent que llegeix a l’autobús; intento
endevinar el títol del llibre i de l’autor, miro
l’expressió de la cara per imaginar-me què deuen
sentir. A través dels vidres, veig botigues, rètols,
carrers i places, tot convida a llegir. Aquesta
melangia crec que deu abastar infants i adults.
L’homenatge
29021/09/2018 - EQC -
http://dades.grupnaciodigital.com/
291
Siguin valents!
El 1r desig
21/9/2018 291- EQC -
S’HO MEREIXEN!
21/9/2018 292- EQC -
293
- EQC -
S’HO MEREIXEN, TOTS!
21/9/2018 293- EQC -
Bon viatge cap a la “millora”!
21/9/2018 -EQC- 294
El 2n desig
21/09/2018 -EQC- 295
equeral2@xtec.cat
http://www.blocs.xtec.cat/ambelspeusaterra

More Related Content

More from Francesc Vila i Batallé

Llengües i cultures del món _ Marroc_Jordi Pamies
Llengües i cultures del món _ Marroc_Jordi PamiesLlengües i cultures del món _ Marroc_Jordi Pamies
Llengües i cultures del món _ Marroc_Jordi Pamies
Francesc Vila i Batallé
 
Oralitat Marius Serra.pdf
Oralitat Marius Serra.pdfOralitat Marius Serra.pdf
Oralitat Marius Serra.pdf
Francesc Vila i Batallé
 
Presentació programa AVANCEM 2023
Presentació programa AVANCEM 2023Presentació programa AVANCEM 2023
Presentació programa AVANCEM 2023
Francesc Vila i Batallé
 
Taller d'usos lingüístics
Taller d'usos lingüísticsTaller d'usos lingüístics
Taller d'usos lingüístics
Francesc Vila i Batallé
 
Pla de promoció de l’ús de la llengua catalana
Pla de promoció de l’ús de la llengua catalanaPla de promoció de l’ús de la llengua catalana
Pla de promoció de l’ús de la llengua catalana
Francesc Vila i Batallé
 
Presentació del programa Tenim la paraula a Gràcia
Presentació del programa Tenim la paraula a GràciaPresentació del programa Tenim la paraula a Gràcia
Presentació del programa Tenim la paraula a Gràcia
Francesc Vila i Batallé
 
Avancem 2021 2024
Avancem 2021 2024Avancem 2021 2024
Avancem 2021 2024
Francesc Vila i Batallé
 
GEP 2021- 2024
GEP 2021- 2024GEP 2021- 2024
GEP 2021- 2024
Francesc Vila i Batallé
 
Presentació del programa de comunicació oral Tenim la paraula
Presentació del programa de comunicació oral Tenim la paraulaPresentació del programa de comunicació oral Tenim la paraula
Presentació del programa de comunicació oral Tenim la paraula
Francesc Vila i Batallé
 
Taller de materials de suport a la diversitat cultural i lingüística
Taller de materials de suport a la diversitat cultural i lingüísticaTaller de materials de suport a la diversitat cultural i lingüística
Taller de materials de suport a la diversitat cultural i lingüística
Francesc Vila i Batallé
 
Presentació del programa de comunicació oral Tenim la paraula a Nou Barris
Presentació del programa de comunicació oral Tenim la paraula a Nou BarrisPresentació del programa de comunicació oral Tenim la paraula a Nou Barris
Presentació del programa de comunicació oral Tenim la paraula a Nou Barris
Francesc Vila i Batallé
 
Sessió 1 Formació Servei Comunitari a Horta-Guinardó
Sessió 1 Formació Servei Comunitari a Horta-GuinardóSessió 1 Formació Servei Comunitari a Horta-Guinardó
Sessió 1 Formació Servei Comunitari a Horta-Guinardó
Francesc Vila i Batallé
 
Mentoria Eines per al Canvi - Institut Milà i Fontanals
Mentoria Eines per al Canvi - Institut Milà i FontanalsMentoria Eines per al Canvi - Institut Milà i Fontanals
Mentoria Eines per al Canvi - Institut Milà i Fontanals
Francesc Vila i Batallé
 
Sessió 2 Formació Servei Comunitari al CRP de Gràcia
Sessió 2 Formació Servei Comunitari al CRP de GràciaSessió 2 Formació Servei Comunitari al CRP de Gràcia
Sessió 2 Formació Servei Comunitari al CRP de Gràcia
Francesc Vila i Batallé
 
Inclusió educativa
Inclusió educativa Inclusió educativa
Inclusió educativa
Francesc Vila i Batallé
 
Let's create! Mar Perez Castro
Let's create! Mar Perez CastroLet's create! Mar Perez Castro
Let's create! Mar Perez Castro
Francesc Vila i Batallé
 
Projecte de salut bucodental de la regió sanitària de Girona curs 2015-2016
Projecte de salut bucodental de la regió sanitària de Girona  curs 2015-2016Projecte de salut bucodental de la regió sanitària de Girona  curs 2015-2016
Projecte de salut bucodental de la regió sanitària de Girona curs 2015-2016
Francesc Vila i Batallé
 
Projecte de salut bucodental de la regió sanitària de Girona curs 2015-2016
Projecte de salut bucodental de la regió sanitària de Girona  curs 2015-2016Projecte de salut bucodental de la regió sanitària de Girona  curs 2015-2016
Projecte de salut bucodental de la regió sanitària de Girona curs 2015-2016
Francesc Vila i Batallé
 
Auxiliars de conversa 15-16: indicacions sobre l'estada
Auxiliars de conversa 15-16: indicacions sobre l'estadaAuxiliars de conversa 15-16: indicacions sobre l'estada
Auxiliars de conversa 15-16: indicacions sobre l'estada
Francesc Vila i Batallé
 
Auxiliars de conversa 15-16: informació administrativa
Auxiliars de conversa 15-16: informació administrativaAuxiliars de conversa 15-16: informació administrativa
Auxiliars de conversa 15-16: informació administrativa
Francesc Vila i Batallé
 

More from Francesc Vila i Batallé (20)

Llengües i cultures del món _ Marroc_Jordi Pamies
Llengües i cultures del món _ Marroc_Jordi PamiesLlengües i cultures del món _ Marroc_Jordi Pamies
Llengües i cultures del món _ Marroc_Jordi Pamies
 
Oralitat Marius Serra.pdf
Oralitat Marius Serra.pdfOralitat Marius Serra.pdf
Oralitat Marius Serra.pdf
 
Presentació programa AVANCEM 2023
Presentació programa AVANCEM 2023Presentació programa AVANCEM 2023
Presentació programa AVANCEM 2023
 
Taller d'usos lingüístics
Taller d'usos lingüísticsTaller d'usos lingüístics
Taller d'usos lingüístics
 
Pla de promoció de l’ús de la llengua catalana
Pla de promoció de l’ús de la llengua catalanaPla de promoció de l’ús de la llengua catalana
Pla de promoció de l’ús de la llengua catalana
 
Presentació del programa Tenim la paraula a Gràcia
Presentació del programa Tenim la paraula a GràciaPresentació del programa Tenim la paraula a Gràcia
Presentació del programa Tenim la paraula a Gràcia
 
Avancem 2021 2024
Avancem 2021 2024Avancem 2021 2024
Avancem 2021 2024
 
GEP 2021- 2024
GEP 2021- 2024GEP 2021- 2024
GEP 2021- 2024
 
Presentació del programa de comunicació oral Tenim la paraula
Presentació del programa de comunicació oral Tenim la paraulaPresentació del programa de comunicació oral Tenim la paraula
Presentació del programa de comunicació oral Tenim la paraula
 
Taller de materials de suport a la diversitat cultural i lingüística
Taller de materials de suport a la diversitat cultural i lingüísticaTaller de materials de suport a la diversitat cultural i lingüística
Taller de materials de suport a la diversitat cultural i lingüística
 
Presentació del programa de comunicació oral Tenim la paraula a Nou Barris
Presentació del programa de comunicació oral Tenim la paraula a Nou BarrisPresentació del programa de comunicació oral Tenim la paraula a Nou Barris
Presentació del programa de comunicació oral Tenim la paraula a Nou Barris
 
Sessió 1 Formació Servei Comunitari a Horta-Guinardó
Sessió 1 Formació Servei Comunitari a Horta-GuinardóSessió 1 Formació Servei Comunitari a Horta-Guinardó
Sessió 1 Formació Servei Comunitari a Horta-Guinardó
 
Mentoria Eines per al Canvi - Institut Milà i Fontanals
Mentoria Eines per al Canvi - Institut Milà i FontanalsMentoria Eines per al Canvi - Institut Milà i Fontanals
Mentoria Eines per al Canvi - Institut Milà i Fontanals
 
Sessió 2 Formació Servei Comunitari al CRP de Gràcia
Sessió 2 Formació Servei Comunitari al CRP de GràciaSessió 2 Formació Servei Comunitari al CRP de Gràcia
Sessió 2 Formació Servei Comunitari al CRP de Gràcia
 
Inclusió educativa
Inclusió educativa Inclusió educativa
Inclusió educativa
 
Let's create! Mar Perez Castro
Let's create! Mar Perez CastroLet's create! Mar Perez Castro
Let's create! Mar Perez Castro
 
Projecte de salut bucodental de la regió sanitària de Girona curs 2015-2016
Projecte de salut bucodental de la regió sanitària de Girona  curs 2015-2016Projecte de salut bucodental de la regió sanitària de Girona  curs 2015-2016
Projecte de salut bucodental de la regió sanitària de Girona curs 2015-2016
 
Projecte de salut bucodental de la regió sanitària de Girona curs 2015-2016
Projecte de salut bucodental de la regió sanitària de Girona  curs 2015-2016Projecte de salut bucodental de la regió sanitària de Girona  curs 2015-2016
Projecte de salut bucodental de la regió sanitària de Girona curs 2015-2016
 
Auxiliars de conversa 15-16: indicacions sobre l'estada
Auxiliars de conversa 15-16: indicacions sobre l'estadaAuxiliars de conversa 15-16: indicacions sobre l'estada
Auxiliars de conversa 15-16: indicacions sobre l'estada
 
Auxiliars de conversa 15-16: informació administrativa
Auxiliars de conversa 15-16: informació administrativaAuxiliars de conversa 15-16: informació administrativa
Auxiliars de conversa 15-16: informació administrativa
 

12 claus per millorar la lectura CEB 21.09.2018

 • 1. https://www.univision.com 12 claus per millorar la lectura Consorci d’Educació de Barcelona Barcelona, 21 de setembre de 2018 Enric Queralt i Catà
 • 2. https://www.marxists.org L.S. Vigotski “Pensament i llenguatge” El pensament no s’expressa simplement en paraules, sinó que existeix a través d’elles 21/9/2018 2- EQC -
 • 3. Els límits del meu llenguatge són els límits del meu món. L. Wittgenstein21/9/2018 3- EQC -
 • 4. La competència lingüística és la competència de les competències. […] Sense paraules no podem pensar. 21/9/2018 4- EQC -
 • 6. 1977: es descriuen els factors que aconseguien implicar els alumnes en la lectura. 2017: Encara hi ha docents que no els tenen presents, o els ignoren. https://bookwhisperer.com/2015/02/08/ive-got-research-yes-i-do-ive-got-research-how-about-you/ Donalyn Miller 21/9/2018 6- EQC -
 • 7. https://bookwhisperer.com/2015/02/08/ive-got-research-yes-i-do-ive-got-research-how-about-you/ Donalyn Miller 21/9/2018 7- EQC - Els mestres anglesos s'han de justificar contínuament amb recerques per defensar que a les aules s'ha de llegir (lectura autònoma) i escriure per aprendre’n? - "Algú gosaria anar al director de l'orquestra i preguntar-li per què els músics toquen els instruments mentre són a l’as
 • 8. una habilitat que s'aprèn d’un sol cop i en un cicle determinat. Quan es compren el que es llegeix ja es pot emprar la lectura per aprendre a partir de textos més complexos i d’àrees diverses. 21/09/2018 -EQC- 8
 • 9. una habilitat que s'aprèn d’un sol cop i en un cicle determinat. Quan es compren el que es llegeix ja es pot emprar la lectura per aprendre a partir de textos més complexos i d’àrees diverses. 21/09/2018 -EQC- 9
 • 10. Cal aprofitar el que “se sap” http://www.allposters.com.au/ 21/9/2018 - EQC - 10
 • 12. http://actig.blogspot.com.es/ Que vegin per on passa la millora de la lectura 21/9/2018 - SGLIP - 12 https://upload.wikimedia.org 21/9/2018 12- EQC -
 • 13. http://joberr.hugotheme.com/ Un ciutadà llegeix, contínuament, textos procedents d’àmbits diversos 21/9/2018 13- EQC -
 • 15. Llegir permet Participar en la societat Assolir objectius particulars Assolir objectius particulars Desenvolupar el seu potencial personal Desenvolupar coneixement 21/9/2018 -EQC- 15 La lectura es vincula als projectes de vida
 • 16. Fa 20 anys, les habilitats de lectura que es necessitaven per al creixement individual, la participació econòmica i ciutadana eren diferents a les que esperem avui dia. 21/9/2018 - EQC - 16
 • 17. Saber llegir en el segle XXI és... - Orientar-se en un oceà d’informació. - Arribar a la informació que convé. - Seleccionar la que interessa. - Reconèixer aproximacions diverses a un mateix tema - Elaborar una perspectiva pròpia. - Argumentar les opcions adoptades Isabel Solé Gallart http://www.uoc.edu/ http://www.octaedro.com/ 21/9/2018 17- EQC -
 • 18. Aprendre a llegir és, AVUI, tan difícil com aprendre a tocar el violí, però ara volem, i necessitem, que tothom en sàpiga. Emilio Sánchez Miguel (Universitat de Salamanca) 21/9/2018 18- EQC -
 • 19. Hi ha un problema amb la lectura! - 20% dels adults - 20% dels adolescents de 15 anys http://www.viza.md http://ec.europa.eu/education/literacy (setembre de 2012) “No tenen les aptituds de lectura necessàries per funcionar plenament en una societat moderna” 21/9/2018 19- EQC -
 • 20. Pocs estudiants són capaços de fer tasques que impliquin un alt grau d'elaboració i molts d’ells interpreten erròniament allò que llegeixen. Isabel Solé Gallart (UB) 21/9/2018 20- EQC - 2013: Alumnes d’ESO
 • 21. Universitat de Toronto Director of the Melbourne Educational Research Institute John Hattie 21/9/2018 -EQC- 21
 • 22. - Enric Queralt i Catà - 21/9/2018 -EQC- 22
 • 23. Wells, 1986; Bruner, 1996; Cunningham i Stanovich, 1998; Allan i cols., 2005; Roos i cols.; 2006 La competència lectora correlaciona amb... - Els resultats escolars - El nivell de coneixements generals - La comprensió d’altres cultures - La comprensió de la naturalesa humana - La capacitat de presa de decisions 21/9/2018 23- EQC -
 • 24. És una garantia per escriure millor 21/9/2018 24- EQC -
 • 25. % d’alumnat que supera les CB de 6è 12/13 13/14 ILEC 14/15 ILEC 15/16 ILEC % Millora respecte curs 12-13 LLENGUA CATALANA GLOBAL 56 75 77,7 90 +34 Escola Santiago Ramón y Cajal L’Hospitalet de Llobregat 21/9/2018 25- EQC -
 • 26. https://omepargentina - SGLIP - La lectura hauria de ser un dels temes centrals i de major interès en una societat democràtica que es diu Lletrada i democràtica. No podem deixar al marge de la lectura prop del 50 % de la població. Dèlia Lerner Universitat de Buenos Aires 21/9/2018 26- EQC -
 • 27. http://www.medi1tv.com/ Un dèficit en competència lectora és... una de les portes d’entrada a l’exclusió social 21/9/2018 27- EQC -
 • 28. 28 21/9/2018 - SGLIP - 28 - EQC -21/9/2018 28
 • 29. Les persones amb més competència lectora... - Es mouen més fàcilment en institucions complexes: sistemes de salut, organismes oficials i serveis jurídics. - Participen més plenament de les societats democràtiques. - Els resulta més fàcil prendre decisions fonamentades. - Saben adoptar una postura crítica i personal. Linnakyla, 1992; Lundberg, 1991, 1997; MacCarthey & Raphael, 1989 21/9/2018 - EQC - 29
 • 31. Programacions generals anuals dels centres Memòries anuals Encara costa trobar un epígraf específic per a la lectura en... Projectes de Direcció 21/9/2018 31 - EQC -
 • 32. Van haver de passar 11 Consellers 21/9/2018 32- EQC -
 • 35. Quines imatges hi apareixen? Quin % de lectura? 21/9/2018 35- EQC - Celebracions, efemèrides, espectacles, premis, sortides i viatges!
 • 36. Què escandalitza més? Les faltes d’ortografia? 21/9/2018 36- EQC -
 • 37. Què escandalitza més? Les faltes d’ortografia? 21/9/2018 37- EQC - o que no llegeixin mai?
 • 38. On és la lectura? 21/9/2018 38- EQC -
 • 39. 1 hora setmanal de biblioteca? 21/09/2018 39-EQC- Cada dia deures a casa?
 • 40. - Enric Queralt i Catà - 21/9/2018 -EQC- 40
 • 41. Els alumnes que llegeixen diàriament per plaer tenen una puntuació equivalent a un any i mig d’escolarització més que els que no ho fan. 21/9/2018 41- EQC -
 • 42. Mestre, ja he acabat, què faig? - has fet els tres problemes de matemàtiques? - I els exercicis del quadernet d'ortografia? - sí! Ho tinc tot fet. - què faig ara? DONCS, AGAFA UN LLIBRE I LLEGEIX! 21/9/2018 - EQC - 42
 • 43. 21/9/2018 43- EQC - https://agora.xtec.cat/ceip-lesferreries-palafolls/general/aixo-es-una-fila-ben-feta/
 • 44. Treballar la lectura a l’educació secundària? Toca? Aquí encara es discuteix! 21/9/2018 44- EQC -
 • 45. Per aquí, de moment, no els necessitem http://www.stanford.edu Didàctica de la lectura per a la secundària 21/9/2018 45- EQC -
 • 46. Toquen un llibre i... Fitxa? Resum? Ressenya? 21/9/2018 46- EQC - A l’Educació Secundària Obligatòria...
 • 47. Què es fa a les aules quan s’acaba una lectura obligatòria? Control escrit 64% 21/9/2018 47- EQC -
 • 49. 21/9/2018 -EQC- 4921/9/2018 49- EQC - Quanta lectura... Mireia Manresa
 • 51. http://thehipcloset.blogs.elle.es/ Un lector competent... resol i satisfà, amb la lectura, situacions de la vida personal, laboral, econòmica i de participació ciutadana.21/9/2018 - EQC - 51
 • 52. Què li permet ser competent, llegint? http://i.huffpost.com/ 21/9/2018 52- EQC -
 • 53. Sap llegir Llegeix per aprendre És competent perquè... Té les potes equilibrades Llegeix per gust 21/9/2018 53- EQC -
 • 54. 21/9/2018 SGLIP 54 Pots beure aigua? Pots mirar enrere? Pots mirar qui passa pel costat? https://static01.nyt.com 21/9/2018 54- EQC -
 • 55. Tenim la que tenim, més no! 21/9/2018 - EQC - 55
 • 56. En les etapes inicials d'aprenentatge de la lectura, el lector està tan centrat en la descodificació de les paraules, que no té suficient energia mental per dedicar-la a la construcció del significat. Carol Bainbridge Escola La Barquera d’Alió 21/9/2018 56- EQC -
 • 57. Percepció visual Consciència fonològica Correspondència grafia/fonema Identificació i comprensió de les paraules Comprensió de les relacions entre les paraules (frase) www.leer.es SÁNCHEZ MIGUEL, E. (1999: Los textos expositivos: estrategias para mejorar su comprensión. Madrid. Ed. Santillana ...si no s’automatitzen aquestes operacions s’haurà de pensar per llegir i no es podrà pensar en el que es llegeix” La fluïdesa lectora se’n ressent! 21/9/2018 57- EQC -
 • 58. Sense fluïdesa hi ha problemes! 21/9/2018 58- EQC -
 • 59. Llegir per aprendre CM/CS/ESO Competència informacional Lectura en pantalles Lectura crítica Lectura d’estudi Saber llegir... EI/CI Percepció Consciència fonològica Relacions grafia-so Reconeixement de paraules Treball de frase EP/ESO Idees i relació entre idees Maneres de llegir (propòsits) Estructura dels textos Estratègies de comprensió Llegir per gust 21/9/2018 59- EQC -
 • 60. Per això és la 1a competència de la segona dimensió: Comprensió lectora 4.1. Llegir amb suficient fluïdesa per entendre i comunicar textos de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars adequats a l’edat en diferents formats i suports. 21/9/2018 60- EQC -
 • 61. Els lectors que llegeixen amb fluïdesa… - No s’han de concentrar en la descodificació de les paraules. - Llegeixen les paraules i comprenen al mateix temps. - Poden centrar la seva atenció en el que vol dir el text. - Poden fer connexions entre les idees que surten en el text i els seus coneixements previs. 21/9/2018 61- EQC -
 • 64. - Enric Queralt i Catà - Seguir el narrador! (CM i CS) http://www.stockphotos.mx 21/9/2018 64-EQC-
 • 65. Aprendre a llegir Llegir per aprendre Cal actuar en els tres àmbits Llegir per gust 21/9/2018 65- EQC - Què fer per millorar la competència lectora?
 • 67. 21/9/2018 - EQC - 67 Lectura a l’horari
 • 68. ...tenir llibres a mà i temps per llegir-los sembla ser una condició imprescindible per a formar lectors... Teresa Colomer (UAB), Andar entre libros 21/9/2018 68- EQC -
 • 69. 21/9/2018 -EQC- 69 Mireia Manresa (UAB) La recerca mostra que: Tenir facilitat per accedir als textos produeix un augment considerable de la FREQÜÈNCIA LECTORA. L’augment de les possibilitats de llegir de manera continuada i lliure produeix un TRASLLAT DE L’HÀBIT de llegir fora de les aules.
 • 70. Des l’any 2000 es comprova que... Que t’agradi llegir i llegir amb freqüència suposa un avantatge més gran que tenir uns pares amb un nivell educatiu superior i millor categoria professional Una oportunitat per a l’equitatUna oportunitat per a l’equitat21/9/2018 - EQC - 70
 • 71. http://www.bergactual.com Les lectures obligatòries fan nosa, però no les hores de lectura obligatòria Emili Teixidor, La lectura i la vida. Columna 21/9/2018 71- EQC -
 • 72. Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 30’ Lectura Lectura Lectura Lectura Lectura 1 h ½ ½ h. Esbarjo 1 h. Dinar ¾ h. ¾ h. Educació primària 21/9/2018 72-EQC-
 • 73. Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 30’ 55’ 55’ 20’ Esbarjo 55’ 55’ 20’ Esbarjo 55’ 55’ Educació Secundària Obligatòria 21/9/2018 73- EQC - Lectura Lectura Lectura Lectura Lectura
 • 74. Per promoure l’hàbit cal una franja fixa 30’ 30’ 21/9/2018 74- EQC -
 • 75. Nosaltres llegíem, cada dia, quan entràvem del pati Nosaltres no, sempre llegíem quan arribàvem al matí Institut Montsacopa d’Olot 21/9/2018 75- EQC -
 • 76. Traduït del document PISA 2009 at a Glance, a: FERRER, F. et alt. PISA 2009: avaluació de les desigualtats educatives a Catalunya. Barcelona,Fundació Bofill. “El plaer és una precondició important per esdevenir un lector efectiu. Així, per reforçar el rendiment en lectura, les escoles poden tant instruir en tècniques lectores com fomentar l’interès per la lectura”. 21/9/2018 76- EQC -
 • 77. El 2012 substitueix els deures per lectura lliure a casa El 72% dels alumnes tenen mitjana acadèmica més alta que la de la resta de l’estat El PUNT AVUI 26.01.2014 http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/gaithersburges/ 70% d’alumnat de famílies amb pocs recursos 21/9/2018 77- EQC -
 • 79. Millora: - La competència lectora - Els coneixements generals. - L'ortografia, l'escriptura i la gramàtica. - Els resultats de les proves de lectura i d'altres matèries La lectura lliure i voluntària té PODER Stephen krashen 21/9/2018 79- EQC -
 • 80. La lectura autònoma té poder perquè... - Permet concentrar-se en la comprensió. - Elimina pressió emocional (sense judici social). - S’adapta als diversos ritmes de lectura. - Permet executar tècniques i estratègies treballades anteriorment. - Millora la lectura d’aprenentatge i d’estudi. Mabel Condemarín (PLSS) Universitat Pontifícia de Xile21/9/2018 80- EQC -
 • 81. http://www.trelease-on-reading.com/ Però els programes només donen bons resultats quan s’apliquen bé. 21/9/2018 81- EQC -
 • 82. 1. Ser sostinguts en els temps 2. Els alumnes han de poder triar la lectura. 3. Cal assegurar el model dels professors. 4. TOTS els estudiants han de trobar materials que els interessin. 5. S’ha de parlar del que s’ha llegit, compartir-ho. 6. S’ha d’incloure a l’horari dels alumnes i dels professors. 21/9/2018 82- EQC -
 • 83. http://www.bloghalconviajes.com/ Hi ha dos mons, també! 21/9/2018 83- EQC -
 • 85. Des 1960 programes de lectura lliure i silenciosa a les aules de la majoria d’instituts http://www.vermontcouncilonreading.com http://www.docstoc.com/docs/37164120/Sustained-Silent-Reading 21/9/2018 85- EQC -
 • 86. Molts professors que eren reticents o escèptics sobre escurçar les classes per donar cabuda a un bloc de SSR en el seu programa s'han convertit en els principals defensors . Consideren que l’SSR és un dels canvis més importants que es duran a terme a Noble High School en molts anys Escola de 1.100 alumnes de 14 a 18 anys del Comptat de Maine als EU.21/9/2018 86- EQC -
 • 89. Per sota de 30’ diaris, poca cosa es pot aconseguir 21/9/2018 89- EQC -
 • 90. Institut Joan Oró de Lleida 30’ tres dies a la setmana 21/9/2018 90- EQC -
 • 91. Aquest curs farem un pilotatge en tres o quatre classes d'ESO. El curs vinent en farem la implementació total. 21/9/2018 91- EQC -
 • 92. L’hàbit de llegir: un luxe o un dret? http://www.government.se/sb/d/14471/a/193761 21/9/2018 92- EQC -
 • 93. 21/9/2018 Ciències de la naturalesa Biologia i Geologia Física i Química Ciències socials Geografia Història Català Llengua estrangera Primera llengua Segona llengua Llengua castellana Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania Educació física Educació visual i plàstica Tecnologies Tecnologia Informàtica Matemàtiques 21/9/2018 93- EQC -
 • 94. 21/9/2018 - EQC - 94 Sentir llegir bé, cada dia
 • 95. Els alumnes han de tenir una idea concreta del que és llegir amb fluïdesa. Només pot transmetre-la un lector expert, mostrant-los un model real de lectura fluïda Els calen models! 21/9/2018 95- EQC -
 • 96. La fluïdesa depèn de factors diversos: - Del tipus de text. - De la familiaritat que es té amb el text: forma i contingut. - De la pràctica de la seva lectura. - I sobretot, de l’experiència d’haver sentit llegir fluidament i d’haver parlat molt a la classe de què és i com es fa. 21/9/2018 96- EQC -
 • 98. “L’única i més important activitat per construir la comprensió i les habilitats essencials per l’èxit en l’aprenentatge de la lectura sembla ser llegir en veu alta als infants” (IRA, 1998). International Reading Association i National Association for the Education of Young Children (1998): “Learning to Read and Write. Developmentally Appropriate Practices for Young Children.” The Reading Teacher, Vol 52, 2, 193-216. http://willvaus.blogspot.com.es/ 21/9/2018 98- EQC -
 • 99. http://www.teatrearlequi.com/resources/_wsb_485x331_l_hora_del_conte.jpg Un cop a la setmana? 21/9/2018 99- EQC - Escola Francesc Aldea de Terrassa Un cada dia!Un cada dia! 21/9/2018 99- EQC -
 • 100. 2013 Acadèmia Americana de Pediatria Recomana que els pares llegeixin contes als fills des del naixement. Gairebé com una recepta mèdica 21/9/2018 - EQC - 100 Els infants amb més accés a l’escolta de contes -en varietat i freqüència- mostraven més activitat en àrees del cervell relacionades amb aspectes essencials per a l’adquisició del llenguatge, la lectura i l’escriptura. Publicat a Pediatrics 2015
 • 101. No serà el mateix començar 1r de primària amb... 21/9/2018 101-EQC-
 • 102. Escola Francesc Aldea de Terrassa 21/9/2018 102- EQC -
 • 103. Cada dia un bocí http://matildamjel.blogspot.com http://brayan-brayanguti.blogspot.com 21/9/2018 103- EQC -
 • 104. Seguiu-me!! Qui vol llegir amb mi? Modelatge de lectura fluida 21/9/2018 104- EQC -
 • 105. 21.09.18 - Enric Queralt i Catà- 105 http://blogs.ua.es Una acció vandàlica ha estat a punt de provocar una tragèdia aquesta matinada a la Ronda del Mig de Barcelona. Encara que sembli impensable, uns individus han arrencat dues grans boles de ciment de les que impedeixen aparcar sobre les voreres i les han llençades des d'un pont. La caiguda d'una d'aquestes boles de més de 80 quilos ha provocat ferides a alguns automobilistes que han hagut de fer maniobres brusques per evitar que els caiguessin a sobre. Ningú s'explicava aquesta matinada a la Ronda del Mig de Barcelona, com algú pot no valorar les conseqüències d'una gamberrada així. Dos motoristes per terra i un taxista amb dues rodes punxades. Aquest és el balanç de l'acció vandàlica del llançament d'una bola de formigó de les que es col·loquen per evitar que els cotxes pugin a la vorera. L'escenari, aquest pont de la ronda entre la travessera de Dalt i la plaça Santlleí. 21/9/2018 105- EQC - Va, doncs, segueix!
 • 106. 21/9/2018 - Enric Queralt i Catà - 106 http://cchase.edublogs.org Desdoblar?
 • 107. Institut Priorat de Falset https://lh6.googleusercontent.com Però només per “triomfar” Sempre amb preparació prèvia! Preparar-se una lectura per als companys Escola Les Comes de Rodonyà 21/9/2018 -EQC- 107
 • 108. Institut Priorat de Falset https://lh6.googleusercontent.com Sempre amb preparació prèvia! - EQC - Lector setmanal o mensual 21/9/2018 108- EQC -
 • 110. Però padrins amb recorregut (3 anys!) P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è http://www.col-jesus-salvador.net/ 21/9/2018 110-EQC-
 • 111. 21/9/2018 -EQC- 111 Pla d' Acollida Tutors juniors que acompanyen els alumnes de primer en la seva adaptació al centre. Hem creat la figura del “Padrí lector”. Alumnes de 2n cicle llegiran en veu alta els alumnes amb dificultat lectora.21/9/2018 111- EQC -
 • 112. 21/9/2018 112- EQC - http://www.sv2.org/
 • 114. Els alumnes han de saber que llegeixen, què llegeixen, què els agrada, quan ho fan? com No, és que jo llegeixo a casa 21/9/2018 114- EQC -
 • 115. Expliquin-los “coses” de la seva lectura - Què han llegit fa poc - Què estan llegint - Quan els agrada més llegir - On els agrada més fer-ho - En quina postura - D’on treuen el que llegeixen - A quina biblioteca van - Tenen una llibreria preferida? - Què fan quan un llibre no els agrada - ... 21/9/2018 115- EQC -
 • 116. http://www.moltefedi.it El millor que hem llegit ho devem sempre a algú apreciat i sempre en parlarem amb algú estimat. (Pennac. Com una novel·la. 1992 p.82)21/9/2018 - EQC - 116 21/9/2018 - EQC - 116
 • 117. 21/9/2018 -EQC- 117 Expliquin-los que tenen drets DanielPennac:Comunanovel.la.Ed.Empúries
 • 118. 21/9/2018 -EQC- 118 Expliquin-los que tenen drets DanielPennac:Comunanovel.la.Ed.Empúries
 • 119. Què els agrada fer després de llegir un llibre que els ha captivat? 21/9/2018 119- EQC -
 • 120. http://ptlibraryteens.blogspot.com.es/ Parlar, no? Com ho fem “amb tot” 21/9/2018 120- EQC -
 • 121. Les bones pràctiques de lectura tenen dues dimensions 21/9/2018 121 Cal atendre-les les dues! Personal Psicològica Privada Pública Interpersonal http://www.perfils.es - EQC -
 • 122. Els que els alumnes demanen Jeroni Moya (UAB)21/9/2018 122- EQC - Un debat 42,2 Res 17,3
 • 123. “Parlars” Parlar del mateix llibre Diaris de lectura Clubs de lectura Cercles de lectura Converses i tertúlies Recomanacions Opinions Votacions Presentacions Booktubers Booktrailers 21/9/2018 123- EQC -
 • 124. DIARIS DE LECTURA Escola Sant Pere Chanel (Malgrat de Mar)
 • 125. Per descobrir el valor intrínsec i personal de la lectura. Escola Francesc Aldea de Terrassa La conversa literària 21/9/2018 125-EQC- Totes les tardes de divendres
 • 129. http://iesrm.net/ Clubs de Lectura de 1r d’ESO a 2n de BAT Institut Ramon Muntaner de Barcelona 21/9/2018 129- EQC -
 • 130. 21/9/2018 130- EQC - http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0022/7e76576c-4092-4959-a043- f28a3d70eddc/club_lectura.pdf#_ga=2.83940697.179372482.1520760341-212426021.1520760341
 • 131. 21/9/2018 - EQC - 131 Aidan Chambers https://librariesandthecity.wordpress.com 21/9/2018 - EQC - 131 Conversa literària [1] CHAMBERS, A. (2008): Conversaciones. Escritos sobre la literatura y los niños. México. Fondo de Cultura Económica, 2008
 • 132. - Bàsiques per centrar el tema de la conversa. - Hi has trobat alguna cosa estranya? - Has trobat en aquesta història alguna cosa que no haguessis trobat mai, fins ara, en un llibre? - Generals per aportar idees noves. - Havies llegit alguna història com aquesta? - Abans de començar, quina mena de llibre creies que era? 21/9/2018 132- EQC -
 • 133. LAFONTAINE, A., TERWAGNE, S., VANHULLE, S. Les cercles de lecture. Interagir pour développer ensemble des compétences de lecteur. Brussel les: De Boeck Éducation, 2013 Detectiu: Fa prediccions Científic: Efectua connexions Periodista: Formula preguntes Escrivent: Recull idees principals Il·lustrador: Il·lustra visualitzacions Caçador: Troba paraules noves Mestre de cerimònies Cercles de lectura 21/9/2018 133- EQC -
 • 138. http://www.uoc.edu/portal/ca/news/actualitat/2017/150-concurs-booktrailers.html El Departament de Cultura i la UOC lliuren els premis del quart concurs de booktrailers Fotografia: Francesc Meseguer 21/9/2018 138- EQC -
 • 139. Fins arribar aquí, que vegin “lectura” 21/9/2018 139- EQC -
 • 140. Novetats de Nadal Escola Folch i Torres d’Esplugues de Llobregat 14021/09/2018 - EQC -
 • 141. Escola Folch i Torres d’Esplugues de Llobregat Els treballs al passadís 14121/09/2018 - EQC -
 • 142. 21/9/2018 - SGLIP - http://blocs.xtec.cat/ieslaroca 21/9/2018 142- EQC -
 • 143. I tu, què llegeixes? SI Manuel Carrasco i Formiguera (Sant Feliu de Codines) Exposició dels llibres més llegits Institut Manuel Blancafort (La Garriga)
 • 144. Institut Montserrat de BCN 21/9/2018 144- EQC -
 • 146. 21/9/2018 146- EQC - https://www.aurasma.com/
 • 147. http://blog.growingleaders.com Llistes dels més llegits, a les portes de les classes http://www.weareteachers.com/hot-topics/special-reports/building-your-classroom-library/the-best-books-for-grades-6-8 21/9/2018 147- EQC -
 • 149. 21/9/2018 - EQC - 149 http://centrodenuevasprofesiones.blogspot.com.es
 • 150. Bloc Capicua Espai lectura Institut Vinyes Velles (Montornès del Vallès)
 • 152. Sofàs de la lectura (Escoles del Pla de l’Estany) Escola La Draga de Banyoles Fotografia de Pere Aurich http://penjatsperlalectura.blogspot.com.es/2013/08/el-sofa-de-lectura-fa-quatre-anys-quan.html 15221/09/2018 - EQC -
 • 154. 21/9/2018 - EQC - 154 Diversificar les lectures
 • 155. Llegir no és, només, llegir literatura 21/9/2018 155- EQC -
 • 156. Llibres de física, química, biologia, tecnologia, art, naturalisme... Biografies Relats històrics Relats de novel·la negra Llibres de viatges Poesia visual Àlbums d’adults Novel·la gràfica Reculls de columnes d’opinió A ells, també els agraden… 21/9/2018 156- EQC -
 • 157. PISA 2009, els lectors implicats... - Tenen interessos definits - Tenen temes de lectura preferits - Llegeixen per iniciativa pròpia - Llegeixen molt i amb freqüència - Llegeixen textos impresos i electrònics, variats - Tenen una xarxa social per compartir 21/9/2018 157- EQC -
 • 159. 21/9/2018 - EQC - 159 El 72% dels alumnes gaudeixen de la lectura de llibres informatius (♀ 57%)
 • 160. Nancie Atwell, professora i fundadora del Center for Teaching & Learning (CTL), a Maine (USA), ha aconseguit que els alumnes de 7è i 8è grau (1r i 2n de l’ESO) llegeixin una mitja de 40 llibres cada any (La del país ronda els 10). I que, a més, ho facin per gust”. 21/9/2018 -EQC- 160 http://www.yorokobu.es/nancie-atwell/
 • 161. Nancie Atwell, professora i fundadora del Center for Teaching & Learning (CTL), a Maine (USA), ha aconseguit que els alumnes de 7è i 8è grau (1r i 2n de l’ESO) llegeixin una mitja de 40 llibres cada any (La del país ronda els 10). I que, a més, ho facin per gust”. 21/9/2018 -EQC- 161 http://www.yorokobu.es/nancie-atwell/ Un alumne assegut llegint tranquil·lament potser no es consideri un mètode educatiu molt comercial però és la manera en la què hom es converteix en lector. Un alumne assegut llegint tranquil·lament potser no es consideri un mètode educatiu molt comercial però és la manera en la què hom es converteix en lector.
 • 162. https://educationandskillsforum.org Nancie Atwell http://www.ara.cat/societat/Nancie-Atwell-desenvolupen-Cesar-Bona_0_1322867728.html Un informe recent de l’OCDE assegura que els nois llegeixen menys que les noies. És així? Sí, però només en part. El principal problema és que els nois no saben què llegir. ... Que els nostres joves llegeixin no depèn del sexe, sinó del llibre que hagin de llegir. 21/9/2018 162- EQC -
 • 164. Còmics 164 - Llegir llibres lleugers condueix a lectures més profundes. - Qui llegeix més còmics, després llegirà més llibres. - Ajuden als lectors, els donen confiança i els ensenyen a llegir per plaer. El poder de la lectura Descobertes de la recerca Per Stephen Krashen Observacions and Refleccions de BEHS Staff, October 2004 21/9/2018 164- EQC -
 • 166. 2010: Autoritzen jugar i xatejar amb els dispositius - El 90% dels usuaris no havia anat mai a la biblioteca. - Col·loquen còmics diversos i de qualitat prop dels ordinadors de joc i de xat. - 2016: Majoria són lectors assidus, no només de còmics. 21/9/2018 -EQC- 166
 • 167. Novel·la gràfica Encara hi ha reticència del professorat respecte la introducció decidida de la literatura juvenil a l’aula (per poc coneixement, per poca valoració…) El préstec a biblioteca de l’institut va créixer un 82% quan les vam incorporar. Michel Gorman a Manresa, 2009 21/9/2018 -EQC- 167
 • 168. 21/9/2018 -EQC- 16821/9/2018 -EQC- 168 Llibres per a lectors febles - Que permetin “enganxar-se” a la lectura (sagues) - Breus, de qualitat, que continguin arguments per facilitar una lectura ràpida. - Productes que combinen text i imatge. - Que els introdueixin en el món de la literatura juvenil coneguda
 • 169. 21/9/2018 - EQC - 169 Fomentar l’hàbit lector des de les àrees
 • 174. Lectures coordinades 21/9/2018 -EQC- 174 https://prezi.com/uszskua_e9bt/copy-of-innovacio-metodologica/
 • 177. Ajudin-los a trobar el que els agrada 21/9/2018 177- EQC -
 • 178. 21/9/2018 - EQC - 178 Invertir en les biblioteques
 • 180. José García Guerrero "Mi Biblioteca" núm.25 http://www.mibiblioteca.org/ Entenc que la utilitat de la biblioteca, la seva estabilitat, no és només qüestió de política educativa. També ho és de cultura professional, de capacitat organitzativa de temps i programes en els centres; girs en les actituds i millores metodològiques. I això, sobretot, és responsabilitat màxima del professorat, de la seva ètica, de la seva professionalitat, del seu compromís. 21/9/2018 180- EQC -
 • 182. 21/9/2018 - Enric Queralt i Catà - 182 Escola de Vilanova de Segrià
 • 183. Institut Gabriel Ferrater de Reus 21/9/2018 183- EQC -
 • 184. Escola Arrels Els Alamús No només a les classes dels petits! 21/9/2018 184- EQC -
 • 185. No només per als petits Escola Les Codinetes de La Nou de Gaià 21/9/2018 185- EQC -
 • 187. Convenis de préstec interbibliotecari Molts centres ja ho fan!21/9/2018 187
 • 188. Biblioteques d’aula Es disposa de llibres adequats a l’edat dels alumnes i també de llibres de lectura fàcil. A més dels llibres de la biblioteca del centre, també tenim llibres en préstec de la Biblioteca de Rubí. 21/9/2018 188- EQC -
 • 189. BIBLIOTECA MESTRE MARTÍ TAULER Rubí
 • 190. Cal renovar els fons de les biblioteques d’aula 21/9/2018 -EQC- 190
 • 191. Institut El Foix de Santa Margarida i els Monjos 21/9/2018 -EQC- 191
 • 192. Els alumnes se n’ocupen No tothom vol “sol i pilota” 21/9/2018 192- EQC -
 • 195. Sala de lectura Institut Fonts del Glorieta (Alcover) http://www.elvallenc.cat/ 21/9/2018 195- EQC -
 • 197. 21/9/2018 - EQC - 197 Celebrar, i competir, amb lectura
 • 198. Cap celebració sense lectura! http://frafafose.blogspot.com.es/ 21/9/2018 198- EQC -
 • 200. Per Tots Sants Lectures terrorífiques! 21/9/2018 200- EQC -
 • 201. 21/9/2018 201- EQC - Lectures de por Institut escola Badalona
 • 206. 21/9/2018 206- EQC - 21/9/2018 206- EQC -
 • 210. Càstings de lectura en veu alta http://biblioiesmontserrat.blogspot.com.es/2017/02/ Institut Montserrat de BCN 21/9/2018 210- EQC -
 • 212. 21/9/2018 - EQC - 212 Sortir per la lectura
 • 213. 21/9/2018 213- EQC - Vagin-hi a llegir, sovint!
 • 215. Llibreria Galatea (Reus)21/9/2018 215- EQC - Per a molts serà la primera vegada
 • 216. Abracadabra llibres Gral. Álvarez de Castro, 5 Districte: Ciutat Vella 21621/09/2018 - EQC - Qui els hi portarà?
 • 217. 21/9/2018 - EQC- 217 http://s3.amazonaws.com/ http://www.todo-tiendas.com/ http://esphoto980x880.mnstatic.com/ Qui els hi portarà?
 • 218. 21/9/2018 - EQC - 218
 • 219. Posin les biblioteques als programes de visites 21/9/2018 219- EQC -
 • 222. 21/9/2018 - EQC - 222 Modelar les estratègies de lectura
 • 223. Són clau per entendre els textos i assolir els propòsits de lectura! Treballin bé les estratègies de lectura! 21/9/2018 223- EQC -
 • 225. http://abcnews.go.com Com ho fa? 21/9/2018 225- EQC - Saben fer res més? Memoritzant!
 • 226. http://xmedia.ex.ac.uk/ Per aprendre dels textos, el lector ha d’adoptar un paper actiu en la lectura, fent-hi inferències, omplint buits i generant macroestructures i elaboracions. Pressleyetal.,2006;Pressleyetal.,1989;RosenshineiMeister,1994; Rosenshineetal.,1996) 21/9/2018 226- EQC -
 • 227. - Plantejar-se objectius de lectura - Inferir i formular hipòtesis - Visualitzar - Fer connexions - Autointerrogar-se - Relacionar idees - Detectar buits de comprensió i els compensar-los - Recapitular, rellegir - Sintetitzar, resumir - Identificar o generar idees principals - Reorganitzar la informació (esquemes, taules, mapes, etc.) Sen’had’aprendreal’escola! 21/9/2018 227- EQC -
 • 228. Artelt et al., 2001; Brown et al., 2004 21/9/2018 228- EQC - L'ensenyament explícit d'estratègies de comprensió comporta una millora de la competència lectora.
 • 229. Introducció Modelatge Pràctica compartida Pràctica guiada Treball independent Ensenya'm què és i per què és important Ensenya’m com es fa Fem-ho junts Ajuda’m a fer- ho Deixa-m’ho fer a mi sol Professor Alumne 21/9/2018 229- EQC -
 • 230. 21/9/2018 Ciències de la naturalesa Biologia i Geologia Física i Química Ciències socials Geografia Història Català Llengua estrangera Primera llengua Segona llengua Llengua castellana Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania Educació física Educació visual i plàstica Tecnologies Tecnologia Informàtica Matemàtiques Estratègies de comprensió des de totes les àrees 21/9/2018 230- EQC -
 • 231. 21/9/2018 - EQC - 231 Millorar les preguntes.
 • 232. 21/9/2018 232 1. Obtenció d’informació literal: localitzar i extreure informació concreta (atenció de parts o fragments del text) 2. Comprensió global : considerar el text com un tot, identificar idea principal o general del text 3. Interpretació del significat : capacitat de realitzar inferències i extreure informació no explícita 4. Reflexió i valoració: reflexió crítica sobre les qualitats del text quan a la utilitat i rellevància de la informació
 • 233. Cal triar les bones preguntes, millorar-les o fer- ne de noves que suposin: Inferir Relacionar Interpretar Reorganitzar Resumir Treure conclusions Emetre judicis Argumentar Criteri professional per seleccionar materials curriculars 21/9/2018 233- EQC -
 • 234. Zoologia Per què podem trobar mamífers a tot el planeta? Inferir i relacionar informació!! 21/9/2018 234- EQC -
 • 235. Recuperar informació Explica en què consisteix la fragmentació de l'activitat industrial. Comprensió global Subratlla el text, identifica-hi les idees essencials. Escriu al marge del text el concepte que s’explica a cada paràgraf. Interpretació i inferències Defineix els següents conceptes o termes: beneficis fiscals, legislació mediambiental, subsidis socials, països de l’Est, costos de producció, “producte sense nacionalitat”. Reflexió i valoració (forma) Consideres que l’estructura i la informació del text és clara, coherent i objectiva? Reflexió i valoració (contingut) Per què els avantatges econòmics que ofereixen els països en vies de desenvolupament reflecteixen unes condicions socials negatives o contràries a un estat social? No n’hi ha prou! 21/9/2018 235- EQC -
 • 237. 21/9/2018 - EQC - 237 Treballar les estructures textuals
 • 238. Com se sostenen les idees, i la informació, a l’interior dels textos? (Anàlisi de textos) http://www.jugarijugar.com / VAN DIJK, T.A. (1989). La ciencia del texto. Un enfoque interdisciplinario. BCN: Paidós. 21/9/2018 238- EQC -
 • 239. VAN DIJK, T.A. (1989): La ciencia del texto. Un enfoque iterdisciplinario. Barcelona: Paidós (Comunicación) Microestructura Paraules, oracions simples que expressen idees. Relació entre idees per formar un entramat cohesionat Microestructura 2Macroestructura Contingut i sentit global. Identificació de les relacions i les jerarquies entre les idees del text Macroestructura Superestructura Estructura, funció, forma i organització del text. Determina que pertanyi a un o altre model textual. Superestructura 21/9/2018 239- EQC -
 • 240. Superestructures 21/9/2018 240- EQC - Narrativa Descriptiva Problema-solució Causa-efecte Seqüencial-temporal Comparativa Argumentativa 21/9/2018 240- EQC -
 • 241. 21/9/2018 241- EQC - Problema El 2020 no hi haurà menjar per a tothom Solució: Canvis conreus Millora recs Guanyar terreny al mar Nous conreus Abancalar vessant muntanyes Conreus intensius Solució: Domesticar nous animals
 • 242. - EQC -/ 21/9/2018 242- EQC - Causa Fum vehicles Crema rostolls Gasos fàbriques Aerosols Productes químics llars Fum tabac Conseqüència Problemes salut
 • 243. Seqüencial o temporal 1er pas o època1er pas o època 2on pas o època2on pas o època 3er pas o època3er pas o època Estructura descriptiva 21/9/2018 243- EQC -
 • 245. 21/9/2018 245- EQC - Forma de pensar Organització social Economia Edat mitjana Déu centre de l’univers Grups socials: noblesa, clergat i pagesia Poder: senyors feudals Poca activitat econòmica Economia de subsistència Renaixement Home centre Importància de la raó Creació Estats moderns Poder: Reis Comerç exterior
 • 246. TesiTesi Argument 1Argument 1 Argument 2Argument 2 Argument 3Argument 3 Que, a més, vol rebatre un contrargument Que, a més, vol rebatre un contrargument Conclusió, reforç de la tesiConclusió, reforç de la tesi Text informatiu d’estructura argumentativa 21/9/2018 246- EQC -
 • 247. - Organitzar-se mentalment. - Anticipar el contingut del text. - Localitzar la idea global del text. - Categoritzar les idees. - Facilitar el record de la informació. - Planificar-se l’estudi. - Elaborar resums i reelaborar la informació. - Tenir un bon suport per fer exposicions orals. Conèixer l’estructura interna dels textos permet... No treballar-la va en detriment de les àrees. 21/9/2018 247- EQC -
 • 248. 21/9/2018 - EQC - 248 Llegir “bé” les pantalles.
 • 250. Els alumnes viuen aquí! http://mejorespracticas.com.mx/CORE/wp-content/uploads/internet-marketing-22.jpg 21/09/2018 -EQC- 250
 • 252. 21/9/2018 252 “L’oceà de dades que inclou la xarxa és inabastable i inútil si no podem distingir les perles de les escombraries.” Cassany, D.(2006): Rere les línies. Biblioteca Universal Empúries. 21/9/2018 252- EQC -
 • 253. TOT és cert, vàlid i fiable? 21/9/2018 -EQC- 253
 • 254. http://www.wsj.com/articles/most-students-dont-know-when-news-is-fake-stanford-study-finds-1479752576 http://www.ara.cat/tecnologia/Desinformacio_0_1693030786.html - Es creuen gairebé tot el que apareix a les xarxes socials. - 82% dels joves (15a.) no sabien distingir un contingut patrocinat d’una notícia real. - Jutgen la credibilitat basant-se en la quantitat de detalls que conté o en si va acompanyada d'una foto en lloc de fixar-se en la font d'informació. 21/9/2018 254- EQC -
 • 255. Tenen un domini tècnic però no crític Poden saber trobar pel·lícules a la xarxa, però no diferenciar una campanya de màrqueting viral d’un fet real. 21/9/2018 -EQC- 255 http://diarieducacio.cat/jordi-jubany-la-fractura-amb-les-noves-tecnologies-ja-no-es-tan-dacces-com-de-ser-ne-competent/ Jordi Jubany
 • 256. PISA (2010), Lerner (2012), Lluch i Zayas (2015), Watkins (2015) i Fajardo (2016) - No es pot assumir que pel fet de ser “Nadius digitals» els joves adquireixen de manera natural les destreses de lectura digital (LD). - Els joves requereixen iniciatives i estratègies educatives específiques per desenvolupar destreses LD eficaces (Watkins 2015). - Cal abordar directament la instrucció d’aquestes habilitats per evitar el creixement de la fractura digital entre els estudiants. 21/9/2018 -EQC- 256
 • 257. Els dominis .edu .gov .int .net .org .info Universitats Governs Organismes internacionals Estructures xarxa internet Organitzacions Agències notícies 21/9/2018 257- EQC -
 • 258. Qui són? Ø És una empresa! Anuncis 3 anys! 21/9/2018 -EQC- 258 https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/psiquiatricas/anorexia.html
 • 262. Factors que augmenten la credibilitat d’un web - Resposta ràpida als usuaris. - Informació àmplia i atribuïda a fonts específiques. - Referències dels autors dels articles. - Articles amb citacions i referències. - Possibilitats de cerca interna. - Enllaços operatius. - Informació en més d’una llengua. - Espai d’opinió i de crítica dels usuaris. - Reconeixent dels usuaris (visites anteriors). http://en.wikipedia.org/wiki/B.J._Fogg 21/9/2018 262- EQC - B.J. Fogg (2002)
 • 263. Factors de veracitat i credibilitat CI CM CS 1-2 3-4 - Organització coneguda i reconeguda - Actualització periòdica - Nom i correu@ del responsable - Enllaços a webs coneguts - Funcionament dels enllaços (links) - Enllaços degudament llicenciats - Rapidesa de resposta - Autoria, llicències i adreces@ de textos i imatges Cal seqüenciar-los al llarg de les dues etapes 21/09/2018 -EQC- 263
 • 264. Poden fer molt de mal, i els en poden fer 21/09/2018 -EQC- 264 https://orientacionsanvicente.files.wordpress.com
 • 265. Els usuaris actius a Internet deixen la seva empremta digital en cada cosa que fan, sense ser-ne conscients. Tot el que deixis a la xarxa potser no et repercuteix ara, però d’aquí uns anys se’t pot girar en contra. 21/9/2018 -EQC- 265 http://diarieducacio.cat/jordi-jubany-la-fractura-amb-les-noves-tecnologies-ja-no-es-tan-dacces-com-de-ser-ne-competent/ Jordi Jubany
 • 266. 21/9/2018 -EQC- 266 https://www.uoc.edu/portal/ca/news/actualitat/2018/038-us-internet.html Observatori Nacional de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació (ONTSI) IsmaelPeña-López:UOC - 14% de la població adulta de l’Estat no ha fet servir mai internet - 45,3% dels que l’usen no té cap competència digital o un nivell molt baix. - Només el 31% té unes capacitats superiors a les bàsiques. http://www.ontsi.red.es/ontsi/
 • 267. 21/9/2018 -EQC- 267 https://www.uoc.edu/portal/ca/news/actualitat/2018/038-us-internet.html Observatori Nacional de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació (ONTSI) IsmaelPeña-López:UOC - 14% de la població adulta de l’Estat no ha fet servir mai internet - 45,3% dels que l’usen no té cap competència digital o un nivell molt baix. - Només el 31% té unes capacitats superiors a les bàsiques. Conseqüència i causa de l’exclusió socialConseqüència i causa de l’exclusió social Renda familiar < 900 euros - >40% no té competències en comunicació i informació - >50% no té cap coneixement en competències de resolució de problemes http://www.ontsi.red.es/ontsi/
 • 268. Biblioteques en horari extraescolar http://bibliotecabarceloimatas.blogspot.com.es/2014/02/a-la-biblioteca-en-horari-extraescolar.html Escola Barceló i Matas de Palafrugell 21/09/2018 -EQC- 268 https://gamerspex.files.wordpress.com 21/9/2018 -EQC- 268
 • 269. Característiques: - Distingeix allò que és útil, creïble, interessant i/o important. - Crítica, selecciona, avalua i qüestiona la informació - Fa connexions pròpies entre troballes - Posa en dubte els enllaços - Sap interpretar els “silencis” - Es pregunta per les “absències” “Lectura digital” (És una altra lectura) 21/09/2018 269Nicholas C. Burbules i Thomas A. Callister (2001) http://faculty.education.illinois.edu/
 • 270. 21/9/2018 - EQC - 270 Llegir críticament
 • 271. Tot té ideologia! Les coses no “són com són” perquè sí 21/09/2018 -EQC- 271 Qui va al davant? Quin és el “gran”? Qui decideix per on passen? Qui porta els “llibres”? Qui, només, l’esmorzar? Qui, simplement, segueix? A qui li interessa, més, la imatge?
 • 272. 21/9/2018 - Enric Queralt i Catà - 272 “Europa” Firenze “Mediterrània” Casablanca 21/9/2018 -EQC- 272
 • 273. - A quins interessos respon aquesta informació i aquesta manera de presentar-la? - Quina és la font i quin benefici s’obté amb la divulgació d’aquest material? - Què s’emfasitza i què s’omet? - Quin és el context d’aquesta informació? - Qui n’està exclòs? Qui no hi apareix? Francina Martí, 2006 No n’hi ha prou amb plantejar-se si és cert o serveix 21/9/2018 -EQC- 273 Cal valorar la perspectiva ideològica que hi ha darrere.
 • 274. Sis diaris i un canal de televisió expliquen l'incendi a la cuina de l'escola reusdigital.cat: http://reusdigital.cat/noticies/reus/un-incendi-obliga-desallotjar-linstitut-escola-pi-del- burgar diarimésdigital: http://www.diarimes.com/noticies/reus/2017/02/24/un_incendi_cuina_institut_escola_d el_burgar_obliga_desallotjar_centre_15648_1092.html ReusDiari.cat: http://delcamp.cat/reusdiari/noticia/14488/lescola-pi-del-burgar-de-reus-desallotjada- per-un-incendi-a-la-cuina infoCamp de Tarragona: http://www.infocamp.cat/successos/item/10675-un-incendi-sense-ferits-obliga-a- desallotjar-l-institut-escola-pi-del-burgar-de-reus NacióTarragona: http://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/20837 DiarideTarragona.com: http://www.diaridetarragona.com/reus/81982/desalojan-el-institut-escola-pi-del-burgar- de-reus-por-un-pequeno-incendio-en-la-cocina Canal Reus Tv: Ensurt per un incendi a l'escola Pi del Burgar 21/9/2018 -EQC- 274 http://www.diaridetarragona.com 24 de febrer de 2017 Aquí podreu llegir les notícies que hem trobat sobre l'incendi que s'ha produït avui a la cuina de l'escola. La notícia ha aparegut a molts mitjans de comunicació. Compareu-ne els titulars, la veracitat, la concreció i exactitud i les diferències entre unes informacions i altres. Vosaltres sabeu què va passar exactament.
 • 275. Sis diaris i un canal de televisió expliquen l'incendi a la cuina de l'escola reusdigital.cat: http://reusdigital.cat/noticies/reus/un-incendi-obliga-desallotjar-linstitut-escola-pi-del- burgar diarimésdigital: http://www.diarimes.com/noticies/reus/2017/02/24/un_incendi_cuina_institut_escola_d el_burgar_obliga_desallotjar_centre_15648_1092.html ReusDiari.cat: http://delcamp.cat/reusdiari/noticia/14488/lescola-pi-del-burgar-de-reus-desallotjada- per-un-incendi-a-la-cuina infoCamp de Tarragona: http://www.infocamp.cat/successos/item/10675-un-incendi-sense-ferits-obliga-a- desallotjar-l-institut-escola-pi-del-burgar-de-reus NacióTarragona: http://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/20837 DiarideTarragona.com: http://www.diaridetarragona.com/reus/81982/desalojan-el-institut-escola-pi-del-burgar- de-reus-por-un-pequeno-incendio-en-la-cocina Canal Reus Tv: Ensurt per un incendi a l'escola Pi del Burgar 21/9/2018 -EQC- 275
 • 279. Qüestionari C.R.I.T.I.C. C Consigna, idea principal o afirmació que s’exposa al text. R Paper de l’autor. Qui ha escrit el text? Per què? Quins interessos pot tenir? I Idees. Quines creences hi ha darrere del que s’afirma al text? T Test. Es pot fer una prova per verificar la validesa del que s’afirma al text? I Informació. Quines dades, fets o evidències aporta l’autor per recolzar la seva afirmació? Hi ha errors o contradiccions? C Conclusions. El que s’afirma al text està d’acord amb les investigacions recents? T’ha convençut? Què has après de nou? BARTZ,W.R.(2002).TeachingskepticismviatheCRITICacronymandtheskepticalinquirir.SkepticalInquirir.
 • 280. 280 Per tant, per millorar la lectura cal prendre decisions en àmbits 21/9/2018 280- EQC -
 • 281. Tres preguntes Dues evidències Algunes recomanacions Un homenatge Dos desigs http://ci1322.blogspot.com.es/ 21/9/2018 281- EQC -
 • 282. InstitutElsArcsdeBarcelonaA primer d’ESO poden “saber llegir”? La lectura només és de la llengua? 21/9/2018 282- EQC - Les preguntes
 • 284. La millora TAMBÉ és a les seves mans! http://ielesvinyes.net/ Institut Escola Les Vinyes Castellbisbal 21/9/2018 284- EQC - La 1a evidència
 • 285. Cada ensenyant individualment busca- i troba- estratègies que creu pertinents i adequades a la seva àrea. Però son les accions col·lectives, les que empren el conjunt de professorat d’un centre, les de més eficàcia. A. PRAT i M. IZQUIERDO La 2a evidència
 • 286. Únics i imprescindibles! 21/9/2018 286- EQC - Recomanacions
 • 290. PRAT, A. “El que he après de la lectura ara que no sé llegir”. Perspectiva Escolar, núm. 359, nov. 2011. (p. 70) M’he fet conscient que els lectors experimentats no es poden imaginar la tristesa i la soledat dels no lectors. Miro la gent que llegeix a l’autobús; intento endevinar el títol del llibre i de l’autor, miro l’expressió de la cara per imaginar-me què deuen sentir. A través dels vidres, veig botigues, rètols, carrers i places, tot convida a llegir. Aquesta melangia crec que deu abastar infants i adults. L’homenatge 29021/09/2018 - EQC -
 • 293. 293 - EQC - S’HO MEREIXEN, TOTS! 21/9/2018 293- EQC -
 • 294. Bon viatge cap a la “millora”! 21/9/2018 -EQC- 294 El 2n desig