Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kennismaking Sbb2009najaar

809 views

Published on

Kennismaking met het Streekgericht Bibliotheekbeleid in Oost-Vlaanderen.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kennismaking Sbb2009najaar

 1. 1. Kennismaking Streekgericht Bibliotheekbeleid Provincie Oost-Vlaanderen Streekgericht Bibliotheekbeleid Team Streekgericht Bibliotheekbeleid • Bibliotheekconsulenten (Dienst 91) Patrick Van Damme Joris Eeraerts 09-267 72 59 09-267 72 38 1
 2. 2. Streekgericht Bibliotheekbeleid TEAM STREEKGERICHT BIBLIOTHEEKBELEID • Bibliotheekdeskundige (dienst 91) Tjeu Delanote Streekgericht Bibliotheekbeleid TEAM STREEKGERICHT BIBLIOTHEEKBELEID • Medewerkers Mireille Decabooter Ann De Craene (deeltijds) 2
 3. 3. Streekgericht Bibliotheekbeleid BASIS : • 10 decretale opdrachten Decreet Lokaal Cultuurbeleid (2001) • Oorspronkelijk gebundeld in 5 beleidsdomeinen • Wijziging Decreet Lokaal Cultuurbeleid (2007) Streekgericht Bibliotheekbeleid Artikel 13 Elke provincie geeft autonoom invulling aan het streekgerichte bibliotheekbeleid ter ondersteuning van de bibliotheekwerking in de provincie. Speciale aandacht wordt besteed aan de schaalvergroting van de bibliotheekwerking, door provinciale bibliotheeksystemen te ontwikkelen en aan te bieden en door structurele samenwerkingsverbanden tussen gemeenten te begeleiden, te stimuleren en te ondersteunen. De provincie betrekt de gemeenten, via een ruim participatieproces,actief bij de invulling, uitvoering en evaluatie van het streekgerichte bibliotheekbeleid. 3
 4. 4. Streekgericht Bibliotheekbeleid Oost-Vlaamse beleidsaccenten Onze prioriteiten Streekgericht Bibliotheekbeleid Prioriteiten 1. Regionale samenwerkingsverbanden 4
 5. 5. Streekgericht Bibliotheekbeleid • 9 Regionale samenwerkingsverbanden vastgelegd in het Provinciaal Bibliotheekbeleidsplan (met aparte regeling Gent) • Grotendeels gebaseerd op reeds bestaande informele samenwerkingen • Samenstelling via raadpleging van bibliotheken en gemeentebesturen • Kan bijgestuurd worden Streekgericht Bibliotheekbeleid • Samenstelling Regionale Samenwerkingsverbanden 5
 6. 6. Streekgericht Bibliotheekbeleid 8 + 1 Regionale samenwerkingsverbanden • projectvereniging COMEET (CultuurOverleg Meetjesland) : Bibliotheken Meetjesland • interlokale vereniging De Leesdijk (Regio Dendermonde) • interlokale vereniging BibArt (Bibliotheken van het Aalsters Regionale Team) • interlokale vereniging Route 42 (Regio Zottegem) • interlokale vereniging Vlaamse Ardennen • interlokale vereniging ZOVLA (Regio Zuid-Oost-Vlaanderen) • BiblioWaas (Regio Waasland) – binnen dienstverlenende vereniging ICW • interlokale vereniging Groep Vijf (Regio rond Gent) • samenwerking filialen en uitleenposten OB Gent Streekgericht Bibliotheekbeleid Provinciaal reglement : subsidies ter ondersteuning van de samenwerking tussen openbare bibliotheken in het kader van het Streekgericht Bibliotheekbeleid in Oost-Vlaanderen (recentste versie goedgekeurd door de Provincieraad op 21.01.2009) Voor deze subsidie komen in aanmerking : de samenwerkingsverbanden van openbare bibliotheken in Oost-Vlaanderen. Een samenwerkingsverband : de schaalvergroting van hun openbare bibliotheekwerking realiseren via één van de samenwerkingsverbanden bepaald in het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 1. interlokale vereniging 2. projectvereniging 3. dienstverlenende vereniging 4. opdrachthoudende vereniging 6
 7. 7. Streekgericht Bibliotheekbeleid Subsidie : • forfaitair bedrag per inwoner van het samenwerkingsverband dat jaarlijks door de Bestendige Deputatie, binnen de grenzen van het begrotingskrediet, zal worden bepaald. Overgangsregeling : • voor samenwerkingsverbanden zonder juridische structuur • de deelnemende gemeenten aan het samenwerkingsverband ontvangen rechtstreeks een subsidie • de subsidie wordt bepaald op basis van 2/3 van het door de BD vastgestelde forfaitaire bedrag en het inwonersaantal van de betreffende gemeente • tot uiterlijk 31 december 2007 Streekgericht Bibliotheekbeleid Voorwaarden : Aan de hand van werkingsverslagen aantonen dat er onder meer rond volgende aspecten wordt samengewerkt : • collectieafspraken • gemeenschappelijke promotie • streven naar een gemeenschappelijk reglement of gemeenschappelijke tarieven • opleiding personeel • ervaringsuitwisseling • leesbevordering • innovatieve projecten • inhoudelijk grensoverschrijdende multidisciplinaire projecten o.m. rond erfgoed, letteren • initiatieven met andere culturele actoren in het werkgebied 7
 8. 8. Structurele subsidie 0,3 EUR per inwoner Streekgericht Bibliotheekbeleid Provinciaal reglement : Projectsubsidies aan de openbare bibliotheken in Oost-Vlaanderen (goedgekeurd door de Provincieraad op 9 april 2003) - voor projecten van gemeentelijke openbare bibliotheken of samenwerkingsverbanden van openbare bibliotheken - subsidie bedraagt maximum 75 % van de voor subsidiëring aanvaarde uitgaven - mogelijkheid om een voorschot te ontvangen (op aanvraag) 8
 9. 9. Streekgericht Bibliotheekbeleid Samenwerking in Oost-Vlaanderen Oost- Kenmerken : • Ovinob als katalysator • Bottom up - benadering • Positieve ingesteldheid t.o.v. samenwerking • Provincie speelde in op bestaande informele samenwerkingsverbanden • Samenwerking = verhaal van mensen • Elke Oost-Vlaamse bib behoort tot een samenwerkingsverband • Financiële prikkel voor gemeentebesturen • Nauwe opvolging en ondersteuning door provinciale bibliotheekconsulenten • Provinciale stimulans tot formalisering van samenwerking Streekgericht Bibliotheekbeleid Samenwerking in Oost-Vlaanderen Oost- Aandachtspunten : • Samenwerking is zo sterk als zwakste schakel • Medewerking gemeentebesturen • Informele samenwerking botst op (administratieve) beperkingen • Problematiek verschilt tussen grote, middelgrote en kleinere bibliotheken 9
 10. 10. Streekgericht Bibliotheekbeleid Samenwerking in Oost-Vlaanderen Oost- • Betrokkenheid • Beheersbaarheid • Bereikbaarheid Actie Plotterboek, 2008 “Arthuur” … is het logofiguurtje voor de BiblioWaas’ acties en activiteiten gericht op de jeugd. Mag best wat meer bekend en populair worden!!! Opdracht aan Hilde Schuurmans om een nieuw Plotter verhaal te schrijven waarin ons figuurtje een belangrijke rol zou spelen. “Plotter gaat logeren” (Clavis: 1.500 ex. voor BW) 10
 11. 11. Najaar 2007: opleiding Wase griezelverhalen vertellen • 14 personeelsleden en voorleesvrijwilligers uit de bibs • In 3 bibs: telkens een traject van 4 sessies van 3 uur • Door: Frank De Gruyter en Joost Van den Branden • Organisatie BiblioWaas i.s.m Erfgoedcel Waasland • Gekaderd in project met publieksactiviteiten rond Wase Aankoop van 100 boeken voor griezelverhalen collectie van de bibs garandeert toegankelijkheid in de regio lezingenreeks buitenbeentjes 2007 • Extra activiteit periode bibliotheekweek 2007 • 572 deelnemers 11
 12. 12. Uit logeren met BiblioWaas 2007 • Actie gelanceerd voor de grote vakantie: “kom tijdens de vakantie naar de bib: je kan er een rugzakje ontlenen om mee uit logeren te gaan”! en er zat ook een verrassing in (kleurpotloodjes, inkleurplaat) Het favoriete erfstuk van de bibliothecaris 12
 13. 13. Verkleedkleren in de bib 2007 Jeugdboekenweek 2007: avontuur Voortaan nu ook meer actief de fantasie uitleven tijdens de voorleessessies in de bib BiblioWaas Contactdag 2006 11 december 2006 Museumtheater Sint-Niklaas 11 december 2006 Museumtheater Sint-Niklaas Kristof Michiels Deezilusie: “op vraag van het publiek” 13
 14. 14. de BiblioWaas mobiel • Aanmaak: 2005-2006 • 13 meter tentoonstellingspanelen en een interactief ICT-gedeelte • Ondersteunt de informatieve activiteiten en tentoonstellingen van de bibliotheken. BibArt : projecten • Mmm…boekjes • Computerklas 14
 15. 15. BibArt : projecten • Website : www.bibart.be BibArt : projecten • Draagtassen • Leesgroepen • Vibs voor kids • Literaire databanken 15
 16. 16. Ontmoetingsdag Gluren bij de Buren 29 mei 2008 Voorleesdagboekjes -1 • Opzet 16
 17. 17. Krantje Jeugdboekenweek • 16.500 exemplaren • Wedstrijd, met prijzenpot € 3.500 • 4 leeftijdsgroepen Promotiemateriaal 17
 18. 18. Aanmaak website • http://www.deleesdijk .be • Aankondiging en info activiteiten • Openingstijden van de 9 bibs • Verwijzing naar de 9 bibs Sport : de bib in topvorm • 9 bibs 9 sporters • Wedstrijd • Prijzen: 9 Polar hartslagmeters + 9 duovoetbaltickets 18
 19. 19. Boekbaby’s • Instap in project Stichting Lezen vanaf september 2008 • Eenmalige actie Dribbel + knuffel voor 2-jarigen Luisterlezerbus • Tijdens “voorleesweek” in november • Periode: 19 tot 23 november • Kleuters • Geschenk: fruitpotloodje 19
 20. 20. OCR • Openbare computerruimte • Gratis, gericht op 50+ • 2 lessenreeksen van 5 sessies • Via laptops van bib naar bib • Reeks 2007-2008 nog tot eind juni 2008 • Nieuwe reeks start najaar 2008 Peuterproject 20
 21. 21. Parapluproject Studiebezoeken Delphi-project : Vlissingen Middelkerke 21
 22. 22. Bibliotheken Meetjesland PresentatieOvinobmeetje sland.ppt Route 42 http://www.youtube.com/watch?v=oo8u-iuyPsw http://www.youtube.com/watch?v=oo8u- 22
 23. 23. Streekgericht Bibliotheekbeleid Prioriteiten 2. OVINOB & bovenlokale automatisering Ovinob: Ovinob: Historiek • Oost-Vlaams InformatieNetwerk van Oost- Openbare Bibliotheken • Opgericht in 1997 • Doel : Verbeteren van informatieve en documentaire dienstverlening van de OB’ OB’s aan de Oost-Vlaming! Oost- 23
 24. 24. Ovinob: Structuur OVINOB is samenwerkingsverband OB’ tussen OVL OB’s 1. Stuurgroep - staat open voor alle deelnemende bibs - beslist met meerderheid van stemmen over te volgen koers 2. Werkgroepen - Werkgroep Catalografie - Werkgroep Muziek - Werkgroep IBL - Werkgroep PBS - Werkgroep Collectiemanagement ? Wie ? Alle 64 Oost-Vlaamse OB’s 24
 25. 25. Ovinob: Ovinob: Producten PCC) • Provinciale Centrale Catalogus (PCC) • Ovinob WebOpac – Voor de bibliotheek: IBL) InterBibliothecair Leenverkeer (IBL) – Voor de burger: Zoeken in ALLE Oost-Vlaamse bibs Oost- • Ovinob LightOpac voor bibliotheken • Provinciaal BibliotheekSysteem PBS) (PBS) • Ovinob-dashboard voor PBS Ovinob- bibliotheken • Advies en begeleiding – Een ICT-consulent ICT- – Drie bibliotheekdeskundigen Ovinob Helpdesk – Extranet Ovinob: Ovinob: PCC PCC) • Provinciale Centrale Catalogus (PCC) • Bevat bezit van 64 OVL OB’s OB’ • ☺ Gedeelde catalografie – PCC is achtergrondbestand boven lokale catalogus – Tot 97 % wordt gekopieerd uit PCC enorme tijdswinst – Gezamenlijke catalografische afspraken betere kwaliteit • ☺ raadpleegbaar op Internet • ☺ bevordert IBL 25
 26. 26. Ovinob: Ovinob: WebOPAC http://www.ovinob.be Ovinob dashboard bèta 26
 27. 27. PBS: PBS: Concept • Eén centrale bibliotheekserver ☺ Geen lokale server ☺ Centraal beheer van hard- en software hard- ☺ Centraal beheer van softwareparameters ☺ Centraal beheer van statistieken (Ovinob- (Ovinob Ovinob- dashboard, dashboard, BIOS) • Eén centrale PBS helpdesk • De PCC als basisbestand ☺ Niet meer kopiëren kopië ☺ Minder dan 3% invoer Meer tijd voor andere bibliotheektaken (vb. publiekswerking) • Een eigen digitale bibliotheek • Communicatie via PubliLink Stabiele netwerkverbinding PBS: PBS: WebOpac 27
 28. 28. PBS: PBS: MijnOvinob.be 33 PBS- PBS- bibliotheken 28
 29. 29. Streekgericht Bibliotheekbeleid Prioriteiten 3. Ondersteuning Streekgericht Bibliotheekbeleid Streekgericht Bibliotheekbeleid Provinciaal reglement : subsidies aan de openbare bibliotheken ter ondersteuning van het Streekgericht Bibliotheekbeleid in Oost-Vlaanderen (goedgekeurd door de Provincieraad op 10 september 2003) Er wordt subsidie verleend voor : • Deelname aan en betrokkenheid bij OVINOB • Het interbibliothecair leenverkeer • De regionaal verzorgende functie 29
 30. 30. Streekgericht Bibliotheekbeleid Prioriteiten 4. Promotie & leesbevordering Streekgericht Bibliotheekbeleid Promotie & leesbevordering Campagnes & activiteiten : • Promotiecampagne “Boekegem” • Provinciale opening Bibliotheekweek • Regio-vertelsessies • Samenwerking met Basiseducatie • Reizende tentoonstellingen 30
 31. 31. Streekgericht Bibliotheekbeleid Promotiecampagne “De Weg naar Boekegem” Boekegem = Bekroning van Oost-Vlaamse gemeente die bijzondere inspanningen heeft geleverd voor haar bib • Ontstaan in 1988 en in 2009 toe aan 22ste editie • Wedstrijdgedeelte : • week voor Bibliotheekweek • via rebusformule • i.s.m. Radio 2 Oost-Vlaanderen • Regionale uitzendingen : • dagelijkse reportage tijdens Bibliotheekweek over bepaald aspect van Oost-Vlaams bibliotheekwezen • overzicht van voornaamste Bibliotheekweek- activiteiten in de Oost-Vlaamse bibliotheken • Apotheose : • Uitvoering schiftingsvraag d.m.v. “stunt” • Radio 2 Boekegem-happening Streekgericht Bibliotheekbeleid Promotiecampagne “De Weg naar Boekegem” • Prijzenpot : • individuele deelnemers : • multimedia-waardebon t.w.v. 2 500 EUR • mini-stereoketen • 20 boekenbonnen t.w.v. 150 EUR • klassen : • Prijs van de Provincie t.w.v. 1 500 EUR voor cultuur-educatief doel • 10 boekenbonnen t.w.v. 150 EUR • Deelnemers : • in 2006 : 15 168 deelnemers • in 2007 : 16 732 deelnemers 31
 32. 32. Streekgericht Bibliotheekbeleid Boekegem” Promotiecampagne “Boekegem” • Nieuw concept vanaf 2008 Streekgericht Bibliotheekbeleid • Boekegem_voorstelling_info09.ppt • http://www.youtube.com/watch?v= Vo-2WU7HZF4 32
 33. 33. Streekgericht Bibliotheekbeleid Promotiecampagne “De Weg naar Boekegem” 33
 34. 34. 34
 35. 35. 35
 36. 36. Streekgericht Bibliotheekbeleid Provinciale Opening Bibliotheekweek 36
 37. 37. Streekgericht Bibliotheekbeleid Provinciale Opening Bibliotheekweek 37
 38. 38. Streekgericht Bibliotheekbeleid Regiovertelsessies •i.s.m. Van Stoel tot Stoel •Gratis aangeboden aan elk samenwerkingsverband •2008 Op vier poten (kinderen) •2008 Verhalen uit duizend-en-één-nacht (volwassenen) •2007 Liefdevolleed •2006 Verhalen bij de Zwarte Kaars •2005 : Verhalen van Hans Christian Andersen (16 OB’s) •2004 : Zelfreizende verhalen (8 OB’s) •2003 : Zelfreizende verhalen (8 OB’s) 38
 39. 39. 39
 40. 40. 40
 41. 41. Streekgericht Bibliotheekbeleid Samenwerking met basiseducatie • i.s.m. Oost-Vlaamse Centra Basiseducatie en de Leerpunten van Aalst, Dendermonde, Waasland, Meetjesland en Gent • bestemd voor doelpubliek basiseducatie en breed publiek • BV’s als aantrekkingspool • 2003 : Bekende Vlamingen lezen voor in de bib : “Niemand mocht het weten : het leven van een laaggeletterde vrouw” (in 10 bibliotheken) • 2004 : Pol Goossen leest voor in de bib : “Niemand mocht het weten : het leven van een laaggeletterde vrouw” (in 5 bibliotheken) • 2005 – 2006 : “Mijn eigen aardige provincie in beeld” 41
 42. 42. Streekgericht Bibliotheekbeleid Reizende tentoonstellingen : • Van beeld tot boek : tentoonstelling met werk van illustrator Marijke Meersman • Oost-Vlaamse Toertjes • Van Koning, God en Bibliotheek 42
 43. 43. 43
 44. 44. 44
 45. 45. 45
 46. 46. Streekgericht Bibliotheekbeleid DANK VOOR UW AANDACHT !! http://www.slideshare.net/sbbovl/ http://www.slideshare.net/sbbovl/ www.slideshare.net Patrick Van Damme Bibliotheekconsulent patrick.van.damme@oost-vlaanderen.be 09/267 72 59 46

×