Tournée Générale 29 mei 2013 | Vlaamse Erfgoedbibliotheek

365 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
365
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tournée Générale 29 mei 2013 | Vlaamse Erfgoedbibliotheek

 1. 1. VLAAMSEERFGOEDBIBLIOTHEEK vzw29.05.13 - Tournée Générale - BrusselEva Wuyts
 2. 2. ERFGOEDBIBLIOTHEKEN: DEFINITIE Cultureel- erfgoeddecreet:“Een instelling die een werking ontplooit die past inde hedendaagse praktijk en theorie van deinformatie- en bibliotheekwetenschap, en die (methet oog op langetermijnbewaring) een collectiecultureel erfgoed beheert die kan lopen van deoudste schriftmaterialen en de eerste gedruktewerken tot de moderne en hedendaagse gedrukteen digitale publicaties”
 3. 3. ERFGOEDBIBLIOTHEKEN: COLLECTIES
 4. 4. ERFGOEDBIBLIOTHEKEN: COLLECTIES
 5. 5. ERFGOEDBIBLIOTHEKEN: SECTOR Circa 170 instellingen in Vlaanderen & Brussel Circa 250 collecties Circa 50% van de geregistreerde objecten is in hetbezit van de zes partnerbibliothekenBron: Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken
 6. 6. ERFGOEDBIBLIOTHEKEN: SECTOR Grote diversiteit Vaak ‘hybride’ instellingen Erfgoed beheren vaak geen kerntaak Medewerkers meestal eerder verankerd in debibliotheeksector dan in erfgoedsector Bindende elementen: Cultureel-erfgoedcollectie Bibliotheekwetenschap
 7. 7. ERFGOEDBIBLIOTHEKEN: ANNO 2012 “De wet van de remmendeachterstand. Preservering,conservering, ontsluiting endigitalisering in Vlaamseerfgoedbibliotheken”
 8. 8. ERFGOEDBIBLIOTHEKEN: ANNO 2012 Bevraging bij 25 erfgoedbibliotheken Bewegen zich in de marge van de sector (moeder)instelling Op alle vlakken grote achterstanden Nood aan een boost8
 9. 9. VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK: VZW3 universiteiten 1 provincie2 steden4 wetenschappelijke bibs 2 openbare bibs Vzw van zes representatieve partnerbibliotheken
 10. 10. VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK: ROL Ankerpunt=/= expertisecentrum ! Netwerkorganisatie Expertisedeling met bredere sector vanerfgoedbibliotheken via o.a.: Vorming Instrumenten Expertise die aanwezig is en/of wordt opgebouwdbij de partnerbibliotheken
 11. 11. VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK: MISSIE De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is het ankerpunt voor de volledigeerfgoedgemeenschap rond geschreven, gedrukte en digitalecollecties, bewaard in erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en in hettweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Ze is een kwaliteitsvollenetwerkorganisatie en kennismakelaar, die deerfgoedbibliotheeksector versterkt vanuit een constructieve enprojectmatige samenwerking met haar partners. Samen ontwikkelenzij een collectiebeleid rond Flandrica, zetten zij in op de duurzame zorgvoor erfgoed en verhogen zij de toegang tot en de zichtbaarheid vandeze collecties. Via transparante en open communicatie deelt deVlaamse Erfgoedbibliotheek de zo verworven expertise en instrumentenmet de ruimere bibliotheeksector. Op die manier draagt ze bij aan dekritische maatschappelijke reflectie en ondersteunt ze de bredeerfgoedgemeenschap bij het waarderen en doorgeven van hetbibliotheekerfgoed.11
 12. 12. DOELSTELLINGEN een gecoördineerd collectiebeleid te ontwikkelenvoor erfgoedbibliotheken in Vlaanderen, in hetbijzonder voor Flandrica; expertise over de bewaring van cultureel-erfgoedcollecties van erfgoedbibliotheken op tebouwen en ter beschikking te stellen; expertise over de digitalisering van cultureel-erfgoedcollecties van erfgoedbibliotheken op tebouwen en ter beschikking te stellen;12
 13. 13. DOELSTELLINGEN het duurzaam bewaren, toegankelijk maken enverspreiden van cultureel-erfgoedcollecties vanerfgoedbibliotheken in digitale vorm teondersteunen; cultureel-erfgoedcollecties vanerfgoedbibliotheken bibliografisch te ontsluitenen expertise daarover te verspreiden; cultureel-erfgoedcollecties vanerfgoedbibliotheken cultureel te ontsluiten.13
 14. 14. WERKING 2013-2017: WERKWIJZE Projecten, bv. Flandrica.be Met de zes partners Met andere partners Databanken, o.a. STCV Collegagroepen Website & Nieuwsbrief Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken Vertegenwoordiging, o.a. BoekenOverleg>> In samenwerking !14
 15. 15. WERKING 2013-2017: ACTIES Short Title Catalogus Vlaanderen: Bibliografie vanoude gedrukte boek in Vlaanderen Abraham: Catalogus van de Belgische kranten Universal Procedure Library Assesment: model voorschaderegistratie Adopt-a-Book: crowdfundingplatform Traject Collectieplanning Vorming (o.a. behoud en beheer en kwaliteitslabel) Flandrica.be (verbreding)15
 16. 16. WERKING 2013-2017: ORGANOGRAM Inzet van de zes partnerbibliotheken Ondersteund door: Coördinator: Eva Wuyts Stafmedewerker Digitalisering & Ontsluiting: DavidCoppoolse Projectmedewerker Bibliografische Ontsluiting:Susanna De Schepper (EHC-medewerker: Sam Capiau)
 17. 17. WERKING 2013-2017: MIDDELEN Inzet van de zes partnerbibliotheken Vlaamse werkingssubsidie : 310.000 euro / jaar Personeel: 170.000 euro/jaar Overhead (o.a. databanken): 95.000 euro/jaar
 18. 18.  Wat kunnen we NIET doen: Onderzoek naar registratie herkomstkenmerken Ontsluiting handschriften Update en verbreding van Abraham Bibliotheekupdate CEST Onderzoek duurzame digitale toegang Digitalisering WOI-kranten Publieksprojecten Handleiding publiekswerking Update en verbreding van Collectiewijzer Onderzoek naar decretaal depot Vorming Collectieafspraken Toolbox behoud en beheer Overleg rond de herbestemming van religieuze bibliothekenDOELSTELLINGEN 2013-2017: WENSEN
 19. 19. ERFGOEDBIBLIOTHEKEN ANNO 2020 “Erfgoedbibliotheken in actie. Aanbevelingenvoor een performante sector in 2020.Strategische nota”
 20. 20. ERFGOEDBIBLIOTHEKEN ANNO 2020 Een waarderingskader dat deVlaamse overheid in staat stelt om(deel)collecties van landelijk belangte detecteren en te ondersteunen. Impulsprojecten voor de aanpak vanpreservering en conservering,bibliografische ontsluiting endigitalisering vanerfgoedbibliotheekcollecties vanlandelijk belang.
 21. 21. ERFGOEDBIBLIOTHEKEN ANNO 2020 Vernieuwende pilootprojecten rond(deel)collecties van landelijk belang dieuitmonden in kaderprogramma’s. Coördinatie en omkadering door de VlaamseErfgoedbibliotheek. Ondersteuning en versterking van een diversaanbod aan opleidingen.
 22. 22. ContactgegevensEvaWuytsVLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK vzwp/a Hendrik Conscienceplein 42000 AntwerpenT: 03 338 87 92 - 0495 776 111E: eva@vlaamse-erfgoedbibliotheek.bewww. vlaamse-erfgoedbibliotheek.be

×