SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Pangalawang Grupo
ARIZALA, GRACE
ASDAIN, HASANAL S.
BAGATILA, ROCYL
CEPINO, JHOMARIE
EDULAN, CATHRINA
KANAPIA, RAIDA M.
MONGKIL, JANETH E.
OLLOS, JOLITO M .
RABOR, CORINA B.
TALIB, HAYYAM L.

#5
#07
#8
#14
#17
#22
#30
#31
#35
#44
The Eagle and the Sparrow
By: Rolando S. Salandan

Ang Lawin og ang Maya
Ni: Rolando S. Salandan

(published during Military Law-1982) and (a day of Pilipino Association)

(Gimugna niadtong militaryong panahon pamalaud-1982) ug (sa adlaw nga panagtigum sa mga
Pilipino)

I.

Eagle’s sang above the plateau
Sang the hymn of the rights of the human and universality
(You are human;
So treat as a human
As equal,
And not to be abused by someone like you!)
That was the song the eagle sing
and the sparrow listens above the branch of the kamatsili tree in the stream.

II.

While singing, eagle continued
The whole song narrates us old as history;
(You are human
Think of it, with heart and mind
Indeed,
Don’t maltreated by person of the same color of skin nor strangers!)
It narrates an eagle throughout time
It repeats, no intermission, full of emotion, continuous

III.

The sparrow sang delightfully,
He sing the song of his races, in his own way:
(Respect is all I wanted,
And yours is yours, and mine is mine:
That’s the law above on earth
The rights of every human and fearing
God above all things).

The eagle become angry and soar up high,
he snatched the sparrow and beaked him;
The sparrow cried,
A, how cruel the eagle is:
The eagle pretends his song is not enough,
A song which even itself can’t even follow:
(The right of an eagle is different from a sparrow)

Sa ibabaw sa kimba ang lawin nikanta
Gikanta ang imno sa tawhanon og pangkalibutang katungod,
(Tao ka,
Og angay nga tratuhon nga usa katao;
Patas,
Og dili angay daog-daogon susama kanimo!)
Kana sonata sa Agila samtang naminaw
Ang maya nga nitungtong sa sanga sa kamatsili sa daplin sa suba

II.

Sa pagkanta, nagpadayon ang Agila
Gikanta ang tibuok nga sonata nga katigulangon sa panahon
(Tao ka,
Dunay panghunahuna, dunay kasing-kasing og dunay pang-utok
Maong angay,
Dili magpadaog-daog sa kapanit o sa tungha!)
Mao kana ang gikanta og klaro sa Agila sa tibuok adlaw
Gabalik-balik, walay undang, kinasing-kasing, gapadayon.

III.

Ang Maya nikanta pud og maanindot og mahinam-is,
Gikanta niya ang sonata sa iyang kaliwat og sa iyang himig:
( Ang ako lang kay tahoron,
Og ang imu imu ra gayud:
Mao kana ang balaod sa dire sa ibabaw sa kalibutan
Tawhanong katungod, Diyosnon, langitnon).

IV.
IV.

I.

Nasuko ang agila og paspas minlupad,
Og gidagit ang Maya og gitusik;
Nakahilak katong Maya,
A, kamantas sa Agila:
Ang sonata sa Agila kay pakuntahay og dili hingpit,
Sonata nga bisan siya wala og wala gayud gatuman;
(Katungod sa Agila
Lain diay sa Maya)

More Related Content

Featured

Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 

Featured (20)

Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
 

Fil 51 the eagle and the sparrow

  • 1. Pangalawang Grupo ARIZALA, GRACE ASDAIN, HASANAL S. BAGATILA, ROCYL CEPINO, JHOMARIE EDULAN, CATHRINA KANAPIA, RAIDA M. MONGKIL, JANETH E. OLLOS, JOLITO M . RABOR, CORINA B. TALIB, HAYYAM L. #5 #07 #8 #14 #17 #22 #30 #31 #35 #44
  • 2. The Eagle and the Sparrow By: Rolando S. Salandan Ang Lawin og ang Maya Ni: Rolando S. Salandan (published during Military Law-1982) and (a day of Pilipino Association) (Gimugna niadtong militaryong panahon pamalaud-1982) ug (sa adlaw nga panagtigum sa mga Pilipino) I. Eagle’s sang above the plateau Sang the hymn of the rights of the human and universality (You are human; So treat as a human As equal, And not to be abused by someone like you!) That was the song the eagle sing and the sparrow listens above the branch of the kamatsili tree in the stream. II. While singing, eagle continued The whole song narrates us old as history; (You are human Think of it, with heart and mind Indeed, Don’t maltreated by person of the same color of skin nor strangers!) It narrates an eagle throughout time It repeats, no intermission, full of emotion, continuous III. The sparrow sang delightfully, He sing the song of his races, in his own way: (Respect is all I wanted, And yours is yours, and mine is mine: That’s the law above on earth The rights of every human and fearing God above all things). The eagle become angry and soar up high, he snatched the sparrow and beaked him; The sparrow cried, A, how cruel the eagle is: The eagle pretends his song is not enough, A song which even itself can’t even follow: (The right of an eagle is different from a sparrow) Sa ibabaw sa kimba ang lawin nikanta Gikanta ang imno sa tawhanon og pangkalibutang katungod, (Tao ka, Og angay nga tratuhon nga usa katao; Patas, Og dili angay daog-daogon susama kanimo!) Kana sonata sa Agila samtang naminaw Ang maya nga nitungtong sa sanga sa kamatsili sa daplin sa suba II. Sa pagkanta, nagpadayon ang Agila Gikanta ang tibuok nga sonata nga katigulangon sa panahon (Tao ka, Dunay panghunahuna, dunay kasing-kasing og dunay pang-utok Maong angay, Dili magpadaog-daog sa kapanit o sa tungha!) Mao kana ang gikanta og klaro sa Agila sa tibuok adlaw Gabalik-balik, walay undang, kinasing-kasing, gapadayon. III. Ang Maya nikanta pud og maanindot og mahinam-is, Gikanta niya ang sonata sa iyang kaliwat og sa iyang himig: ( Ang ako lang kay tahoron, Og ang imu imu ra gayud: Mao kana ang balaod sa dire sa ibabaw sa kalibutan Tawhanong katungod, Diyosnon, langitnon). IV. IV. I. Nasuko ang agila og paspas minlupad, Og gidagit ang Maya og gitusik; Nakahilak katong Maya, A, kamantas sa Agila: Ang sonata sa Agila kay pakuntahay og dili hingpit, Sonata nga bisan siya wala og wala gayud gatuman; (Katungod sa Agila Lain diay sa Maya)