Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cơ lưu chất Pl. caccongthuchinhhoc

1,408 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cơ lưu chất Pl. caccongthuchinhhoc

  1. 1. Stt ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA MỘT SỐ HÌNH PHẲNG & HÌNH KHÔNG GIAN Loại Mặt cắt Diện tích/thể tích Vị trí trọng tâm Moment quán tính 1 Hình chữ nhật bh yc = h 2 Ic = bh 3 12 2 Hình tam giác bh 2 yc = h 3 Ic = bh 3 36 3 Hình thang ( b + c) h 2 ⎛ b + 2c ⎞⎛ h ⎞ yc = ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ b + c ⎠⎝ 3 ⎠ (b 2 + 4bc + c 2 )h 3 Ic = 36(b + c) 4 Hình tròn πd 2 4 5 Nửa hình tròn πd 2 8 6 Hình vòng cung r2 [α − sin(α)] ; 2 với α(radian ) 7 Hình ellipse πbh 4 yc = h 2 Ic = 8 Nửa hình ellipse πbh 8 yc = 4h 3π I= 9 Hình parabol 2bh 3 yc = d 2 yc = 4r 3π πd 4 Ic = 64 I= - yc = πd4 128 - 3h 3b ; xc = 5 8 I= πbh 3 64 π bh3 128 3bh3 7 10 Hình trụ πd 2 h 4 yc = h 2 - 11 Hình nón 1 πd 2 ⋅ h 3 4 yc = h 4 - 1 πd 2 ⋅ h 2 4 yc = h 3 - 13 Hình cầu πd 3 6 yc = d 2 - 14 Nửa hình cầu πd 3 12 yc = 3r 8 - 15 Hình chỏm cầu πh 2 (3r − h ) 3 h 4r − h ⋅ 4 3r − h - 12 Hình paraboloid Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM yc = TS. Nguyễn Thị Bảy 1

×